Biogramy. Oczekując Zbawiciela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biogramy. Oczekując Zbawiciela"

Transkrypt

1 Oczekując Zbawiciela Biogramy Izabela Adamczyk-Pagano ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r. Prowadzi przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie projekt edukacyjny własnego autorstwa Akademia Smykałka, tj. centrum wspomagania rozwoju i kształcenia kompetencji w dziedzinie dojrzałości szkolnej. Przy tejże parafii prowadzi także Klub Malucha oraz warsztaty bajkoterapeutyczne dla dzieci w ramach projektu Bajka to życie. Barbara Adamus, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1983 r. Pracowała w parafiach w Krakowie, Pszczynie, Czechowicach, Bielsku, Goleszowie, obecnie służy w parafii w Międzyrzeczu. Od ponad 30 lat jest duszpasterzem-wolontariuszem niesłyszących. Zasiada w Zarządzie Międzynarodowego Związku Duszpasterstwa Niesłyszących (IVSS). Iwona Baraniec ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Od 2010 roku jest członkiem Rady Światowej Federacji Luterańskiej, a w ramach tego także członkiem Stałego Komitetu ds. Konstytucji i Członkostwa Światowej Federacji Luterańskiej oraz członkiem Komitetu World Service Światowej Federacji Luterańskiej. W Kościele zaangażowana w projekty ekumeniczne prowadzone wraz z Polską Radą Ekumeniczną, jako wolontariuszka pomaga też w pracy z dziećmi w warszawskiej parafii luterańskiej. Do 2013 roku była wolontariuszką Domu Opieki dla Osób w Podeszłym Wieku Sarepta pod Warszawą. W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej. Nauczycielka języka francuskiego (absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego z roku 2011). 385

2 Ewa Below, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1986 r., zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1991 r. Nauczycielka religii w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Jaworzu i Bielsku-Białej. Prowadzi nabożeństwa dla dzieci i spotkania dla kobiet. Od roku 1997 doradca metodyczny religii ewangelickiej, organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Od 2001 roku ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunkach: edukacja obywatelska i wychowanie do życia w rodzinie. Autorka Kalendarza szkolnego dla dzieci, publikowanego przez Wydawnictwo Augustana w latach Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. Członek zarządu Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Współpracuje z Wydawnictwem Augustana i Wizytatorem Generalnym Nauczania Kościelnego przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Prowadzi stronę internetową Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1977 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978, ordynowana w 1983 r. W 2002 r. ukończyła studia licencjacko-doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując stopień licencjata rzymskiego; pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich, Rybniku; obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, duszpasterską wśród kobiet, oraz radiową, zaangażowana w Synodzie Diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej i Synodzie Kościoła w działalność Komisji Kobiet; członek Zarządu Krajowego Komitetu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach wydała w kilku książkach rozważania biblijne, jest też współautorką pozycji z zakresu duchowości, historii i ekumenii. Anna Boruta-Bisok ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., egzamin diakonacki zdała w 2006 r., czeka na ordynację diakonacką. Pracuje jako katechetka w parafii w Poznaniu. 386

3 Elżbieta Byrtek ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r., studiów uzupełniających na kierunkach: teologia oraz pedagogika religii Uniwersytetu w Bonn oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury ChAT oraz katechetka w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Malgorzata Cholewik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2001 r. oraz studiów podyplomowych na kierunku filologia polska z 2006 r. Uczy języka polskiego i religii w szkole podstawowej i przedszkolu w Jaworzu. Karina Chwastek-Kamieniorz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana na diakona w 2000 r. W roku 1999 stypendystka Seminarium Johannesstift w Berlinie z zakresu teologii praktycznej. W latach diakon parafii ewangelickiej św. Mateusza w Łodzi. Od 2004 r. wykonuje obowiązki diakona w parafii w Goleszowie, jak również zajmuje się pracą katechetyczną w szkole podstawowej i przedszkolu w Goleszowie. Monika Cieślar ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. oraz pracy socjalnej z 2003 r. (licencjat). Pedagog ulicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i nauczyciel religii ewangelickiej w Bytomiu-Miechowicach. Dorota Czauderna-Pracka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2004 r. oraz filologii angielskiej z 2012 r. W latach praktykowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i była tam nauczycielką religii ewangelickiej w różnych placówkach oświatowych. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Warszawie. Od 2010 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest koordynatorem wielu programów i moderatorem Cyfrowej Szkoły. 387

4 Edyta Dawid-Leutgeb, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., w 2003 r. ukończyła Szkołę Diakonijną w Austrii. W 2005 r. wprowadzona w urząd diakona Kościoła Ewangelickiego w Austrii. Pracuje jako opiekun osób upośledzonych w austriackiej Diakonii i jako diakon młodzieżowy. Ewa Fonfara ur r. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1995 r. Pracuje jako organistka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brzegu na Opolszczyźnie. Prowadzi i organizuje spotkania o tematyce podróżniczej. Jest autorką książek Fuerteventura oraz Opowieści brzeskiego Zegarmistrza. Helena Gajdacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1960 r. W 1963 r. zdała egzamin pro venia concionandi i w tym samym roku została ordynowana. W latach była katechetką w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w latach l redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Przez jedną kadencję była przedstawicielką katechetek z wyższym wykształceniem teologicznym w Synodzie Kościoła, przez wiele lat członkiem Konsystorskiej, później Synodalnej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego. Obecnie na emeryturze. Małgorzata Gaś, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., w tymże roku zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1986 r. w Szczecinie, gdzie służyła wraz z mężem w latach Współorganizator Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin Diecezji Wrocławskiej w Karpaczu. Zaangażowana w pracę wśród kobiet i organizację nabożeństw z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. Od 2002 do 2012 r. była przedstawicielem diakonów w Synodzie Kościoła, przez dwie kadencje przewodniczącą Synodalnej Komisji ds. Kobiet. Od 2007 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Była współorganizatorką Międzynarodowych Konferencji Teolożek w Sorkwitach i w Mikołajkach. 388

5 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska ur. w 1973 r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r. Pracowała w Biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako asystentka. Od 2007 r. pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, gdzie jest katechetką i koordynatorem Diakonii, wraz z ks. Romanem Miklerem uruchomiła tam spotkania edukacyjne dla rodziców, prowadzi też Klub Seniora. Angażuje się w działalność ekumeniczną, organizując m.in. Światowy Dzień Modlitwy. W 2007 została powołana na członkinię Wspólnej Grupy Roboczej pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów. Jej autorskim projektem jest cykl artykułów o kobietach w Biblii, pisanych przez kilka teolożek, publikowany na łamach Zwiastuna Ewangelickiego. Od 2008 roku jest członkinią Komisji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do spraw polsko-holenderskich i redaktorką naczelną biuletynu Holandia. Uczestniczy w spotkaniach grupy Kraków Roden. Od 2011 roku jest regionalną koordynatorką Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej (LWF WICAS) na Europę Środkowo-Wschodnią. Paulina Hławiczka ur r. Absolwentka teologii oraz fakultetu etycznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2007 r. Ukończyła również wydział śpiewu klasycznego w Warszawie. Pracowała w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym i Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obecnie na emigracji w Londynie. Służy w Kościele luterańskim i metodystycznym, a także koncertuje jako solistka klasyczna. Iwona Holeksa ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2005 r. Ukończyła w 2008 r. szkolenie przy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Przeciwdziałanie Przemocy, studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2010 r., podstawowy kurs duszpasterski przy Centrum Misji i Ewangelizacji w 2010 r., szkolenie przygotowujące do pracy w poradni owej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2011 r., Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w 2012 r. W latach była na praktyce kandydackiej, pracowała w parafii w Wałbrzychu, potem w CME w Dzięgielowie, a w 2011 r. także w parafii w Świdnicy. Terapeuta uzależnień oraz duszpasterz internetowy, opiekuje się portalem Duszpasterz.pl. 389

6 Jolanta Janik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r. Obecnie jest nauczycielką religii w szkole podstawowej w Zamarskach oraz dyrektorem kościelnego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Beskidzka Oaza w Pisku koło Jabłonkowa w Czechach. Anna Kajzar, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1976 r., po zdaniu egzaminu pro venia concionandi ordynowana w 1977 r. Uczyła religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich w Drogomyślu, Bielsku-Białej, Cieszynie, Puńcowie, Zamarskach i Hażlachu. Prowadziła przygotowania dla pracowników szkółek niedzielnych, spotkania młodzieżowe, spotkania dla kobiet i nabożeństwa. Obecnie przebywa na emeryturze oraz prowadzi spotkania dla kobiet. Janina Kisza-Bruell, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1959 r., zdała egzamin pro venia concionandi w 1963 r. i została ordynowana w tym samym roku. W latach pracowała jako katechetka w Parafii Ewangelicko- -Augsburskiej w Cieszynie. Od 1972 r. prowadziła duszpasterską służbę odwiedzinową w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Jest autorką wielu książek: Pozdrowienia dla chorych, Bóg Cię woła, Niezwykłe, a jednak prawdziwe, Przygody Małych Wędrowców, Ktoś Cię kocha. Obecnie na emeryturze. Joanna Kluczyńska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1998 r. oraz pedagogiki w zakresie pracy socjalnej z 1999 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2005 r.). Od 1998 roku wykładowca pracy socjalnej i diakonii ChAT. Od roku 2002 związana z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Białymstoku. Magdalena Kluz-Müller, ksiądz ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana w Londynie w styczniu 2003 r. W latach duszpasterz polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Wielkiej Brytanii (w Londynie, Cambridge, High Wycombe i Reading). Obecnie mieszka i pracuje w Pretorii w Republice Południowej Afryki. 390

7 Katarzyna Kowalska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. Jednocześnie studiowała pracę socjalną na tejże uczelni, dyplom licencjacki uzyskała w 2005 roku. W roku 2011 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Obecnie jest nauczycielką religii w parafiach ewangelickich w Pokoju i Lubieni. Danuta Lukas ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1994 r. W 1998 roku zdała egzamin pro venia concionandi. Jako stypendystka Diakonisches-Werk i Gustav-Adolf-Werk w Niemczech kontynuowała studia teologiczne w Augustana-Hochschule w Neuendettelsau i na Uniwersytecie w Lipsku. Dwukrotnie (w 1995 i 2001) wzięła udział w konkursie dla dziennikarzy z Europy Wschodniej w ramach akcji Hoffnung für Osteuropa, zdobywając pierwszą nagrodę dziennikarską za swoje teksty. Nagrodą była praktyka dziennikarska we Frankfurter Rundschau. Kształciła się w zakresie duszpasterstwa klinicznego w Seelsorge Institut w Lipsku. Ukończyła kursy z zakresu dziennikarstwa w Evangelische Medienakademie we Frankfurcie nad Menem. Z ramienia Konferencji Kościołów Europejskich należała do zespołu organizującego II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Graz w Austrii w 1997 roku. Pracowała jako redaktorka w Zwiastunie Ewangelickim i Jednocie ; w sekretariacie Biskupa Kościoła i w Biurze Diakonii w Warszawie. Obecnie doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Renata Makula ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2002 r. Pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi na stanowisku koordynatora do spraw diakonii oraz księgowej. Zajmuje się pracą z dziećmi i osobami starszymi. Ewa Olencka ur r. W 2002 r. ukończyła w trybie dziennym roczną szkołę biblijną w Dzięgielowie. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2008 r. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie arteterapii. Obecnie służy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. 391

8 Martyna Pieczka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2010 r. W latach w ramach stypendium Gustav-Adolf-Werk była studentką teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Lipsku. Od października 2010 r. jest studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Lipsku oraz stypendystką niemieckiego oddziału Światowej Federacji Luterańskiej. W marcu 2014 rozpocznie pracę jako wikariusz w Kościele Hannoveru (Landeskirche Hannover). Kornelia Pilch ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1993 r. Po studiach przez 13 lat pracowała w Polskiej Radzie Ekumenicznej, następnie przez 5 lat prowadziła własną firmę organizującą międzynarodowe konferencje oraz przygotowującą programy podróży studyjnych do Polski dla grup zagranicznych. Obecnie pracuje w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Grażyna Pilich ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, nauczyciel religii w szkołach podstawowych w Hażlachu i Kończycach Wielkich oraz w przedszkolu w Pogwizdowie. Studiuje podyplomowo oligofrenopedagogikę. Izabela Raabe ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: polski język migowy oraz filologia angielska z 2012 r. Jest nauczycielem asystentem w Örkelljunga w Szwecji. Halina Radacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1986 r., ordynowana w 1987 r. Duszpasterz parafii w Działdowie ( ), Olsztynku ( ), obecnie w Żyrardowie (od 1998 r.). Na Mazurach pełniła funkcję katechetki diecezjalnej, angażowała się w życie lokalnej społeczności. Była jedną z założycielek Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturowym Borissia, uczestnicząc w projektach skierowanych głównie do młodzieży. Organizowała ekumeniczne nabożeństwa w olsztyneckiej kaplicy 392

9 oraz w dawnym kościele ewangelickim (obecnie salon wystawowy Muzeum Skansen w Olsztynku). Na zaproszenie arcybiskupa Gocłowskiego uczestniczyła w debatach Gdańskiego Areopagu ( ), bywa gościem telewizyjnych programów publicystycznych. Poza służbą parafialną jest obecnie pracownikiem Redakcji Ekumenicznej w programie 2 Telewizji Polskiej. W Żyrardowie współpracuje z Muzeum Mazowsza Zachodniego, Centrum Kultury i Urzędem Miasta, współorganizując koncerty, wystawy oraz otwarte prelekcje i debaty. Jest wraz z mężem organizatorką i uczestniczką nabożeństw ekumenicznych. Od 1990 r. angażuje się w pracę kobiet w Kościele luterańskim. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek I Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich; od chwili jej powstania współpracuje z Synodalną Komisją ds. Kobiet. Renata Raszyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1984 r. Diakon w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2001 r. organizuje Przeglądy Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów dziecięcych i młodzieżowych Diecezji Katowickiej. Od 2006 r. organizuje Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Jastrzębiu-Zdroju. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji do spraw Chórów i Zespołów młodzieżowych w Diecezji Katowickiej. Uczy religii w szkole podstawowej w Jastrzębiu-Zdroju. Koordynuje służbę odwiedzinową wśród osób przewlekle chorych w szpitalach i domach opieki. Beata Reske ur r. Absolwentka Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach o kierunku analiza chemiczna oraz teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z 1988 r. Pracowała w laboratorium chemicznym PZPH Herbarom w Orzeszu, a w chwili wprowadzenia religii do szkół rozpoczęła pracę jako katechetka na terenie parafii Mikołów, Tychy i Orzesze. Obecnie nadal uczy i aktywnie uczestniczy w pracy parafialnej, zwłaszcza na terenie parafii Orzesze i Czerwionka. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Katarzyna Rudkowska, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r., egzamin diakonacki zdała w 2000 r. i w tymże roku została ordynowana. Od 2000 do 2002 r, diakon diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z siedzibą w Elblągu. Od 2002 do 2004 r. pracowała jako diakon i księgowa 393

10 w Diecezji Warszawskiej z siedzibą w Łodzi. Od 2004 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, prowadzi dziecięcą grupę teatralną, dyryguje chórem, koordynuje działania diakonii parafialnej. Jest moderatorem strony internetowej: www. radom.luteranie.pl i współredaktorem Informatora Izabela Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii ewangelickiej oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2003 r., egzamin diakonacki zdała w 2013 r., w tym samym roku ordynowana na diakona. Ukończyła również oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie zajmuje się pracą duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie. Joanna Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1980 r. Egzamin pro venia concionandi zdała w 1982 r., ordynowana w 1983 r. Pracuje jako katechetka w Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, prowadzi koło pań, służbę odwiedzinową oraz jest dyrygentką trzech chórów. Od 2007 do 2013 r. była redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Doradca metodyczny religii ewangelickiej oraz ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. Organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej i gimnazjum, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Iwona Slawik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r., w latach studiowała teologię ewangelicką na uniwersytetach w Erlangen i Bonn, specjalizuje się w egzegezie i teologii Nowego Testamentu. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako audytorka wewnętrzna i tłumaczka z języków niemieckiego i angielskiego, od 2008 r. posiada międzynarodowy certyfikat audytu wewnętrznego CIA, od 2012 publikuje na portalu CME egzegeza.pl. 394

11 Ewa Szczęsna-Sojka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. oraz lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim z 2006 r., studiowała teologię ewangelicką na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego oraz tłumaczka. Joanna Sztwiertnia ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. Obecnie pracuje w szkole językowej w Warszawie. Urszula Śliwka, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1985 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1985 r., ordynowana w 1986 r. Plastyk. Przez wiele lat redagowała dwutygodnik dla dzieci Przyjaciel dzieci (dodatek do Zwiastuna Ewangelickiego ), jest autorką książki Z Biblią na co dzień dla dzieci, założycielką dziecięcego zespołu wokalnego Gwiazdki i Promyki, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz młodzieżowego zespołu wokalnego Sunrise. Uczy religii. Kalina Wojciechowska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., Obecnie dr hab. teologii, specjalizacja biblistyka, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Bożena Zamarska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r. Od 1992 do 2010 r. pracowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. Uczyła lekcji religii, prowadziła szkółki niedzielne i spotkania młodzieżowe. W Domu Opieki Soar i w Domu Opieki Betania prowadziła godziny biblijne. Od 2010 do 2011 r. była katechetką Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pabianicach. Obecnie jest katechetką i pracownikiem kancelarii w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 395

BIOGRAMY AUTOREK Modlitewnik kobiet

BIOGRAMY AUTOREK Modlitewnik kobiet BIOGRAMY AUTOREK Modlitewnik kobiet Izabela Adamczyk-Pagano Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r. Prowadzi przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel mgr Maria Dominika Drożdż Ukończyła Wydział Humanistyczny, kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej Dyplomowy Kurs Pedagogika

Bardziej szczegółowo

mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 2007 studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki na wydziale informatyki i nauki o materiałach

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA Nazwa placówki: Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych rok szkolny 2017/2018 Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie (szkoła,

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie na kierunku: TEOLOGIA a także DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA RELIGIOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZĄCY ORDYNACJI KOBIET NA PREZBITERA (KSIĘDZA) ZŁOŻONY NA 8. SESJĘ XIII SYNODU KOŚCIOŁA WROCŁAW 2015

WNIOSEK DOTYCZĄCY ORDYNACJI KOBIET NA PREZBITERA (KSIĘDZA) ZŁOŻONY NA 8. SESJĘ XIII SYNODU KOŚCIOŁA WROCŁAW 2015 WNIOSEK DOTYCZĄCY ORDYNACJI KOBIET NA PREZBITERA (KSIĘDZA) ZŁOŻONY NA 8. SESJĘ XIII SYNODU KOŚCIOŁA WROCŁAW 2015 Zgłaszający wniosek: Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Treść wniosku: Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ewangelickie Dni Kościoła

Ewangelickie Dni Kościoła Powód W 2017 roku cały świat świętuje 500 lat Reformacji. Opublikowanie 95 tez przez Marcina Lutra 31 października 1517 roku przyjmuje się za początek Reformacji, czyli odnowy chrześcijaństwa. Cel Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

Mailing 19.10 2.11 1

Mailing 19.10 2.11 1 Mailing 19.10 2.11 1 Informacje prasowe 1. Międzynarodowa konferencja dotycząca towarzyszeniu umierającym 4 listopada 2010 r. godz. 16.00-19.30 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 3 sala Ośrodka Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Opolu L.p. Imię i nazwisko Adres,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE pedagogiczne nauczyciela logopedę do zatrudnienia na stanowisku logopeda wybrana została Pani Danuta Kowalczyk zamieszkała w Budziskach. Spośród 3 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Suskiego z dnia r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Suskiego z dnia r. Uchwała Nr 442.2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie: ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach: 1) 25 lipca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

5 trudnych spraw kadrowych nauczycieli specjalistów w pytaniach i odpowiedziach

5 trudnych spraw kadrowych nauczycieli specjalistów w pytaniach i odpowiedziach Czy wymiar pensum nauczyciela wspomagającego zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia?... 1 Czy pensum nauczyciela wspomagającego określa organ prowadzący?... 2 Kwalifikacje specjalisty odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Opolu L.p. Imię i nazwisko Adres,

Bardziej szczegółowo

Armin Mikos von Rohrscheidt Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach Turystyka Kulturowa nr 9, 52-55

Armin Mikos von Rohrscheidt Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach Turystyka Kulturowa nr 9, 52-55 Armin Mikos von Rohrscheidt Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach - 2010 Turystyka Kulturowa nr 9, 52-55 2010 Raport Opracował: Armin Mikos v. Rohrscheidt Studia turystyki kulturowej na polskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Teologiczny PASJA MOŻE WZNOSIĆ NA WYŻYNY. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział istnieje od 1974 r. (początkowo pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach* Licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach* Licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej. Kwalifikacje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach* lp Nazwisko i imię Stopień awansu (według zapisów na dyplomach) 1 Berendt Wiesław, dyrektor 2 Robert Dorawa, wicedyrektor 3 Babrakowska Beata magister

Bardziej szczegółowo

Posiadane kwalifikacje Dodatkowe kwalifikacje Stopień awansu zawodowego

Posiadane kwalifikacje Dodatkowe kwalifikacje Stopień awansu zawodowego Wykaz zatrudnionych nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, stażem pracy i przydziałem godzin w roku szkolnym 2017/2018 aktualizacja z dn. 3.11.2017 L.p. Nazwisko i imię nauczyciela 1. Markiewicz

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Jaworska z Chmielnika (powiat rzeszowski)

Małgorzata Jaworska z Chmielnika (powiat rzeszowski) Damian Gębski z Rzeszowa (powiat rzeszowski) magister filologii polskiej nauczyciel języka polskiego wychowawca na kolonii Kontakt: borges80@interia.pl lub adhd-rzeszow@wp.pl Anna Janowska z Rzeszowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS. zaprasza na

KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS. zaprasza na KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS zaprasza na LABORATORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH PRINCIPIUM 3-4 grudnia 2016 r. Organizator laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów:

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (UKSW) W WARSZAWIE Zaprasza na studia! W naszej ofercie: interesujące i aktualne specjalności i kierunki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.82.2017 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie planu form doskonalenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, ustalenia na

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku.

Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku. Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku. 1. Czy wszyscy nauczyciele w danej placówce muszą mieć kwalifikacje do nauki języka obcego czy wystarczy, że jeden z nauczycieli

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5 - Filozofia 5 - Kulturoznawstwo 5 - Psychologia 6 8. Turystyka i rekreacja 5 7

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5 - Filozofia 5 - Kulturoznawstwo 5 - Psychologia 6 8. Turystyka i rekreacja 5 7 Zarządzenie nr 59/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

wykształcenie wyższe kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku

wykształcenie wyższe kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku 1. JOANNA WIEREMIEJEWICZ - PODKOŚCIELNA tel. kom. 608-061-721 608-321-438 j.podkoscielna@onet.eu mail@plusumiejetnosci.pl kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku Wyższa

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX /194/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XIX /194/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr XIX /194/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

- W trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej z Psychodramy (po 4 roku).

- W trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej z Psychodramy (po 4 roku). 1 Wojnar Roman Lekarz medycyny - Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień OLU Podbeskidzie. - Specjalista chorób wewnętrznych. - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień 2006 nr 552. - Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres: 3- przedszkole@wp.pl. Telefon: 0322241424.

Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres: 3- przedszkole@wp.pl. Telefon: 0322241424. 1.Niepubliczne Przedszkole o profilu teatralnym "Zaczarowany Ogród" Nowa1c 43-190 Mikołów. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENIE Studenci studiów licencjackich oraz słuchacze studiów podyplomowych proszeni są o złożenie w Sekretariacie deklaracji płatności. OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci II i III

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. Maria Dominika Drożdż

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. Maria Dominika Drożdż Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel Maria Dominika Drożdż Ukończyła Wydział Humanistyczny, kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej Dyplomowy Kurs Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2013r. ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Rodzaj zajęć Grupa maluchów Wychowanie przedszkolne ZSZP1-0-2/11 Małgorzata Kwaśniewska,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

POWIAT BIELSKI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POWIAT BIELSKI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 2017-02-16 godz. 16.00-18.00 Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48 aula Skuteczne metody promocji książki w gronie

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1.Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Marzeń" w Będzinie zatrudni z-cę Dyrektora ds. pedagogicznych. Kwalifikacje: - wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku: Wychowanie przedszkolne lub Pedagogika Wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie na rok szkolny 2015/2016 (stan na roku).

Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie na rok szkolny 2015/2016 (stan na roku). Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie na rok szkolny 2015/2016 (stan na 10.09.2015 roku). 1. Liczba uczniów w szkole 603 2. Liczba oddziałów 25 3. Godziny przydzielone

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie absolwentów z najwyższą średnią ocen: 2001/2002 Bartłomiej Wicher. 2002/2003 Beata Korpys. 2003/2004 Blanka Dębska

Zestawienie absolwentów z najwyższą średnią ocen: 2001/2002 Bartłomiej Wicher. 2002/2003 Beata Korpys. 2003/2004 Blanka Dębska Zestawienie absolwentów z najwyższą średnią ocen: 2001/2002 Bartłomiej Wicher 2002/2003 Beata Korpys 2003/2004 Blanka Dębska 2004/2005 Anna Jaskulska 2005/2006 Jakub Nawrot 2006/2007 Magdalena Krystek

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Marcin Tkaczyk

Życiorys. Marcin Tkaczyk Życiorys Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk, ur. 19.05.1976 w Świdnicy, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie (dawniej wałbrzyskie), diecezja świdnicka (dawniej archidiecezja wrocławska), duchowny rzymskokatolicki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/06 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo