Biogramy. Oczekując Zbawiciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biogramy. Oczekując Zbawiciela"

Transkrypt

1 Oczekując Zbawiciela Biogramy Izabela Adamczyk-Pagano ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r. Prowadzi przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie projekt edukacyjny własnego autorstwa Akademia Smykałka, tj. centrum wspomagania rozwoju i kształcenia kompetencji w dziedzinie dojrzałości szkolnej. Przy tejże parafii prowadzi także Klub Malucha oraz warsztaty bajkoterapeutyczne dla dzieci w ramach projektu Bajka to życie. Barbara Adamus, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1983 r. Pracowała w parafiach w Krakowie, Pszczynie, Czechowicach, Bielsku, Goleszowie, obecnie służy w parafii w Międzyrzeczu. Od ponad 30 lat jest duszpasterzem-wolontariuszem niesłyszących. Zasiada w Zarządzie Międzynarodowego Związku Duszpasterstwa Niesłyszących (IVSS). Iwona Baraniec ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Od 2010 roku jest członkiem Rady Światowej Federacji Luterańskiej, a w ramach tego także członkiem Stałego Komitetu ds. Konstytucji i Członkostwa Światowej Federacji Luterańskiej oraz członkiem Komitetu World Service Światowej Federacji Luterańskiej. W Kościele zaangażowana w projekty ekumeniczne prowadzone wraz z Polską Radą Ekumeniczną, jako wolontariuszka pomaga też w pracy z dziećmi w warszawskiej parafii luterańskiej. Do 2013 roku była wolontariuszką Domu Opieki dla Osób w Podeszłym Wieku Sarepta pod Warszawą. W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej. Nauczycielka języka francuskiego (absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego z roku 2011). 385

2 Ewa Below, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1986 r., zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1991 r. Nauczycielka religii w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Jaworzu i Bielsku-Białej. Prowadzi nabożeństwa dla dzieci i spotkania dla kobiet. Od roku 1997 doradca metodyczny religii ewangelickiej, organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Od 2001 roku ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunkach: edukacja obywatelska i wychowanie do życia w rodzinie. Autorka Kalendarza szkolnego dla dzieci, publikowanego przez Wydawnictwo Augustana w latach Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. Członek zarządu Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Współpracuje z Wydawnictwem Augustana i Wizytatorem Generalnym Nauczania Kościelnego przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Prowadzi stronę internetową Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1977 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978, ordynowana w 1983 r. W 2002 r. ukończyła studia licencjacko-doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując stopień licencjata rzymskiego; pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich, Rybniku; obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, duszpasterską wśród kobiet, oraz radiową, zaangażowana w Synodzie Diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej i Synodzie Kościoła w działalność Komisji Kobiet; członek Zarządu Krajowego Komitetu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach wydała w kilku książkach rozważania biblijne, jest też współautorką pozycji z zakresu duchowości, historii i ekumenii. Anna Boruta-Bisok ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., egzamin diakonacki zdała w 2006 r., czeka na ordynację diakonacką. Pracuje jako katechetka w parafii w Poznaniu. 386

3 Elżbieta Byrtek ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r., studiów uzupełniających na kierunkach: teologia oraz pedagogika religii Uniwersytetu w Bonn oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury ChAT oraz katechetka w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Malgorzata Cholewik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2001 r. oraz studiów podyplomowych na kierunku filologia polska z 2006 r. Uczy języka polskiego i religii w szkole podstawowej i przedszkolu w Jaworzu. Karina Chwastek-Kamieniorz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana na diakona w 2000 r. W roku 1999 stypendystka Seminarium Johannesstift w Berlinie z zakresu teologii praktycznej. W latach diakon parafii ewangelickiej św. Mateusza w Łodzi. Od 2004 r. wykonuje obowiązki diakona w parafii w Goleszowie, jak również zajmuje się pracą katechetyczną w szkole podstawowej i przedszkolu w Goleszowie. Monika Cieślar ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. oraz pracy socjalnej z 2003 r. (licencjat). Pedagog ulicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i nauczyciel religii ewangelickiej w Bytomiu-Miechowicach. Dorota Czauderna-Pracka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2004 r. oraz filologii angielskiej z 2012 r. W latach praktykowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i była tam nauczycielką religii ewangelickiej w różnych placówkach oświatowych. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Warszawie. Od 2010 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest koordynatorem wielu programów i moderatorem Cyfrowej Szkoły. 387

4 Edyta Dawid-Leutgeb, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., w 2003 r. ukończyła Szkołę Diakonijną w Austrii. W 2005 r. wprowadzona w urząd diakona Kościoła Ewangelickiego w Austrii. Pracuje jako opiekun osób upośledzonych w austriackiej Diakonii i jako diakon młodzieżowy. Ewa Fonfara ur r. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1995 r. Pracuje jako organistka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brzegu na Opolszczyźnie. Prowadzi i organizuje spotkania o tematyce podróżniczej. Jest autorką książek Fuerteventura oraz Opowieści brzeskiego Zegarmistrza. Helena Gajdacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1960 r. W 1963 r. zdała egzamin pro venia concionandi i w tym samym roku została ordynowana. W latach była katechetką w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w latach l redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Przez jedną kadencję była przedstawicielką katechetek z wyższym wykształceniem teologicznym w Synodzie Kościoła, przez wiele lat członkiem Konsystorskiej, później Synodalnej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego. Obecnie na emeryturze. Małgorzata Gaś, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., w tymże roku zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1986 r. w Szczecinie, gdzie służyła wraz z mężem w latach Współorganizator Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin Diecezji Wrocławskiej w Karpaczu. Zaangażowana w pracę wśród kobiet i organizację nabożeństw z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. Od 2002 do 2012 r. była przedstawicielem diakonów w Synodzie Kościoła, przez dwie kadencje przewodniczącą Synodalnej Komisji ds. Kobiet. Od 2007 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Była współorganizatorką Międzynarodowych Konferencji Teolożek w Sorkwitach i w Mikołajkach. 388

5 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska ur. w 1973 r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r. Pracowała w Biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako asystentka. Od 2007 r. pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, gdzie jest katechetką i koordynatorem Diakonii, wraz z ks. Romanem Miklerem uruchomiła tam spotkania edukacyjne dla rodziców, prowadzi też Klub Seniora. Angażuje się w działalność ekumeniczną, organizując m.in. Światowy Dzień Modlitwy. W 2007 została powołana na członkinię Wspólnej Grupy Roboczej pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów. Jej autorskim projektem jest cykl artykułów o kobietach w Biblii, pisanych przez kilka teolożek, publikowany na łamach Zwiastuna Ewangelickiego. Od 2008 roku jest członkinią Komisji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do spraw polsko-holenderskich i redaktorką naczelną biuletynu Holandia. Uczestniczy w spotkaniach grupy Kraków Roden. Od 2011 roku jest regionalną koordynatorką Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej (LWF WICAS) na Europę Środkowo-Wschodnią. Paulina Hławiczka ur r. Absolwentka teologii oraz fakultetu etycznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2007 r. Ukończyła również wydział śpiewu klasycznego w Warszawie. Pracowała w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym i Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obecnie na emigracji w Londynie. Służy w Kościele luterańskim i metodystycznym, a także koncertuje jako solistka klasyczna. Iwona Holeksa ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2005 r. Ukończyła w 2008 r. szkolenie przy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Przeciwdziałanie Przemocy, studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2010 r., podstawowy kurs duszpasterski przy Centrum Misji i Ewangelizacji w 2010 r., szkolenie przygotowujące do pracy w poradni owej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2011 r., Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w 2012 r. W latach była na praktyce kandydackiej, pracowała w parafii w Wałbrzychu, potem w CME w Dzięgielowie, a w 2011 r. także w parafii w Świdnicy. Terapeuta uzależnień oraz duszpasterz internetowy, opiekuje się portalem Duszpasterz.pl. 389

6 Jolanta Janik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r. Obecnie jest nauczycielką religii w szkole podstawowej w Zamarskach oraz dyrektorem kościelnego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Beskidzka Oaza w Pisku koło Jabłonkowa w Czechach. Anna Kajzar, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1976 r., po zdaniu egzaminu pro venia concionandi ordynowana w 1977 r. Uczyła religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich w Drogomyślu, Bielsku-Białej, Cieszynie, Puńcowie, Zamarskach i Hażlachu. Prowadziła przygotowania dla pracowników szkółek niedzielnych, spotkania młodzieżowe, spotkania dla kobiet i nabożeństwa. Obecnie przebywa na emeryturze oraz prowadzi spotkania dla kobiet. Janina Kisza-Bruell, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1959 r., zdała egzamin pro venia concionandi w 1963 r. i została ordynowana w tym samym roku. W latach pracowała jako katechetka w Parafii Ewangelicko- -Augsburskiej w Cieszynie. Od 1972 r. prowadziła duszpasterską służbę odwiedzinową w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Jest autorką wielu książek: Pozdrowienia dla chorych, Bóg Cię woła, Niezwykłe, a jednak prawdziwe, Przygody Małych Wędrowców, Ktoś Cię kocha. Obecnie na emeryturze. Joanna Kluczyńska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1998 r. oraz pedagogiki w zakresie pracy socjalnej z 1999 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2005 r.). Od 1998 roku wykładowca pracy socjalnej i diakonii ChAT. Od roku 2002 związana z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Białymstoku. Magdalena Kluz-Müller, ksiądz ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana w Londynie w styczniu 2003 r. W latach duszpasterz polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Wielkiej Brytanii (w Londynie, Cambridge, High Wycombe i Reading). Obecnie mieszka i pracuje w Pretorii w Republice Południowej Afryki. 390

7 Katarzyna Kowalska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. Jednocześnie studiowała pracę socjalną na tejże uczelni, dyplom licencjacki uzyskała w 2005 roku. W roku 2011 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Obecnie jest nauczycielką religii w parafiach ewangelickich w Pokoju i Lubieni. Danuta Lukas ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1994 r. W 1998 roku zdała egzamin pro venia concionandi. Jako stypendystka Diakonisches-Werk i Gustav-Adolf-Werk w Niemczech kontynuowała studia teologiczne w Augustana-Hochschule w Neuendettelsau i na Uniwersytecie w Lipsku. Dwukrotnie (w 1995 i 2001) wzięła udział w konkursie dla dziennikarzy z Europy Wschodniej w ramach akcji Hoffnung für Osteuropa, zdobywając pierwszą nagrodę dziennikarską za swoje teksty. Nagrodą była praktyka dziennikarska we Frankfurter Rundschau. Kształciła się w zakresie duszpasterstwa klinicznego w Seelsorge Institut w Lipsku. Ukończyła kursy z zakresu dziennikarstwa w Evangelische Medienakademie we Frankfurcie nad Menem. Z ramienia Konferencji Kościołów Europejskich należała do zespołu organizującego II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Graz w Austrii w 1997 roku. Pracowała jako redaktorka w Zwiastunie Ewangelickim i Jednocie ; w sekretariacie Biskupa Kościoła i w Biurze Diakonii w Warszawie. Obecnie doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Renata Makula ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2002 r. Pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi na stanowisku koordynatora do spraw diakonii oraz księgowej. Zajmuje się pracą z dziećmi i osobami starszymi. Ewa Olencka ur r. W 2002 r. ukończyła w trybie dziennym roczną szkołę biblijną w Dzięgielowie. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2008 r. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie arteterapii. Obecnie służy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. 391

8 Martyna Pieczka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2010 r. W latach w ramach stypendium Gustav-Adolf-Werk była studentką teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Lipsku. Od października 2010 r. jest studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Lipsku oraz stypendystką niemieckiego oddziału Światowej Federacji Luterańskiej. W marcu 2014 rozpocznie pracę jako wikariusz w Kościele Hannoveru (Landeskirche Hannover). Kornelia Pilch ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1993 r. Po studiach przez 13 lat pracowała w Polskiej Radzie Ekumenicznej, następnie przez 5 lat prowadziła własną firmę organizującą międzynarodowe konferencje oraz przygotowującą programy podróży studyjnych do Polski dla grup zagranicznych. Obecnie pracuje w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Grażyna Pilich ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, nauczyciel religii w szkołach podstawowych w Hażlachu i Kończycach Wielkich oraz w przedszkolu w Pogwizdowie. Studiuje podyplomowo oligofrenopedagogikę. Izabela Raabe ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: polski język migowy oraz filologia angielska z 2012 r. Jest nauczycielem asystentem w Örkelljunga w Szwecji. Halina Radacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1986 r., ordynowana w 1987 r. Duszpasterz parafii w Działdowie ( ), Olsztynku ( ), obecnie w Żyrardowie (od 1998 r.). Na Mazurach pełniła funkcję katechetki diecezjalnej, angażowała się w życie lokalnej społeczności. Była jedną z założycielek Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturowym Borissia, uczestnicząc w projektach skierowanych głównie do młodzieży. Organizowała ekumeniczne nabożeństwa w olsztyneckiej kaplicy 392

9 oraz w dawnym kościele ewangelickim (obecnie salon wystawowy Muzeum Skansen w Olsztynku). Na zaproszenie arcybiskupa Gocłowskiego uczestniczyła w debatach Gdańskiego Areopagu ( ), bywa gościem telewizyjnych programów publicystycznych. Poza służbą parafialną jest obecnie pracownikiem Redakcji Ekumenicznej w programie 2 Telewizji Polskiej. W Żyrardowie współpracuje z Muzeum Mazowsza Zachodniego, Centrum Kultury i Urzędem Miasta, współorganizując koncerty, wystawy oraz otwarte prelekcje i debaty. Jest wraz z mężem organizatorką i uczestniczką nabożeństw ekumenicznych. Od 1990 r. angażuje się w pracę kobiet w Kościele luterańskim. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek I Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich; od chwili jej powstania współpracuje z Synodalną Komisją ds. Kobiet. Renata Raszyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1984 r. Diakon w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2001 r. organizuje Przeglądy Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów dziecięcych i młodzieżowych Diecezji Katowickiej. Od 2006 r. organizuje Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Jastrzębiu-Zdroju. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji do spraw Chórów i Zespołów młodzieżowych w Diecezji Katowickiej. Uczy religii w szkole podstawowej w Jastrzębiu-Zdroju. Koordynuje służbę odwiedzinową wśród osób przewlekle chorych w szpitalach i domach opieki. Beata Reske ur r. Absolwentka Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach o kierunku analiza chemiczna oraz teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z 1988 r. Pracowała w laboratorium chemicznym PZPH Herbarom w Orzeszu, a w chwili wprowadzenia religii do szkół rozpoczęła pracę jako katechetka na terenie parafii Mikołów, Tychy i Orzesze. Obecnie nadal uczy i aktywnie uczestniczy w pracy parafialnej, zwłaszcza na terenie parafii Orzesze i Czerwionka. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Katarzyna Rudkowska, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r., egzamin diakonacki zdała w 2000 r. i w tymże roku została ordynowana. Od 2000 do 2002 r, diakon diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z siedzibą w Elblągu. Od 2002 do 2004 r. pracowała jako diakon i księgowa 393

10 w Diecezji Warszawskiej z siedzibą w Łodzi. Od 2004 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, prowadzi dziecięcą grupę teatralną, dyryguje chórem, koordynuje działania diakonii parafialnej. Jest moderatorem strony internetowej: www. radom.luteranie.pl i współredaktorem Informatora Izabela Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii ewangelickiej oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2003 r., egzamin diakonacki zdała w 2013 r., w tym samym roku ordynowana na diakona. Ukończyła również oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie zajmuje się pracą duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie. Joanna Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1980 r. Egzamin pro venia concionandi zdała w 1982 r., ordynowana w 1983 r. Pracuje jako katechetka w Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, prowadzi koło pań, służbę odwiedzinową oraz jest dyrygentką trzech chórów. Od 2007 do 2013 r. była redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Doradca metodyczny religii ewangelickiej oraz ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. Organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej i gimnazjum, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Iwona Slawik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r., w latach studiowała teologię ewangelicką na uniwersytetach w Erlangen i Bonn, specjalizuje się w egzegezie i teologii Nowego Testamentu. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako audytorka wewnętrzna i tłumaczka z języków niemieckiego i angielskiego, od 2008 r. posiada międzynarodowy certyfikat audytu wewnętrznego CIA, od 2012 publikuje na portalu CME egzegeza.pl. 394

11 Ewa Szczęsna-Sojka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. oraz lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim z 2006 r., studiowała teologię ewangelicką na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego oraz tłumaczka. Joanna Sztwiertnia ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. Obecnie pracuje w szkole językowej w Warszawie. Urszula Śliwka, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1985 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1985 r., ordynowana w 1986 r. Plastyk. Przez wiele lat redagowała dwutygodnik dla dzieci Przyjaciel dzieci (dodatek do Zwiastuna Ewangelickiego ), jest autorką książki Z Biblią na co dzień dla dzieci, założycielką dziecięcego zespołu wokalnego Gwiazdki i Promyki, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz młodzieżowego zespołu wokalnego Sunrise. Uczy religii. Kalina Wojciechowska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., Obecnie dr hab. teologii, specjalizacja biblistyka, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Bożena Zamarska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r. Od 1992 do 2010 r. pracowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. Uczyła lekcji religii, prowadziła szkółki niedzielne i spotkania młodzieżowe. W Domu Opieki Soar i w Domu Opieki Betania prowadziła godziny biblijne. Od 2010 do 2011 r. była katechetką Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pabianicach. Obecnie jest katechetką i pracownikiem kancelarii w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 395

mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach mgr Andrzej Pilis Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 2007 studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki na wydziale informatyki i nauki o materiałach

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel mgr Maria Dominika Drożdż Ukończyła Wydział Humanistyczny, kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej Dyplomowy Kurs Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (UKSW) W WARSZAWIE Zaprasza na studia! W naszej ofercie: interesujące i aktualne specjalności i kierunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Teologiczny PASJA MOŻE WZNOSIĆ NA WYŻYNY. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział istnieje od 1974 r. (początkowo pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Mailing 19.10 2.11 1

Mailing 19.10 2.11 1 Mailing 19.10 2.11 1 Informacje prasowe 1. Międzynarodowa konferencja dotycząca towarzyszeniu umierającym 4 listopada 2010 r. godz. 16.00-19.30 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 3 sala Ośrodka Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE pedagogiczne nauczyciela logopedę do zatrudnienia na stanowisku logopeda wybrana została Pani Danuta Kowalczyk zamieszkała w Budziskach. Spośród 3 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu,

Bardziej szczegółowo

- W trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej z Psychodramy (po 4 roku).

- W trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej z Psychodramy (po 4 roku). 1 Wojnar Roman Lekarz medycyny - Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień OLU Podbeskidzie. - Specjalista chorób wewnętrznych. - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień 2006 nr 552. - Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres: 3- przedszkole@wp.pl. Telefon: 0322241424.

Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres: 3- przedszkole@wp.pl. Telefon: 0322241424. 1.Niepubliczne Przedszkole o profilu teatralnym "Zaczarowany Ogród" Nowa1c 43-190 Mikołów. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1.Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Marzeń" w Będzinie zatrudni z-cę Dyrektora ds. pedagogicznych. Kwalifikacje: - wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku: Wychowanie przedszkolne lub Pedagogika Wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005 Stosownie do art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Marcin Tkaczyk

Życiorys. Marcin Tkaczyk Życiorys Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk, ur. 19.05.1976 w Świdnicy, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie (dawniej wałbrzyskie), diecezja świdnicka (dawniej archidiecezja wrocławska), duchowny rzymskokatolicki

Bardziej szczegółowo

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard

data zgłoszenia ul. Dwernickiego 7 45-049 Opole tel. 504-240-328 Wykształcenie wyższe:; Prawo Ambros Ryszard Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Opolu L.p. Imię i nazwisko Adres,

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Jaworska z Chmielnika (powiat rzeszowski)

Małgorzata Jaworska z Chmielnika (powiat rzeszowski) Damian Gębski z Rzeszowa (powiat rzeszowski) magister filologii polskiej nauczyciel języka polskiego wychowawca na kolonii Kontakt: borges80@interia.pl lub adhd-rzeszow@wp.pl Anna Janowska z Rzeszowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016 Rodzaj zajęć Grupa maluchów Wychowanie przedszkolne ZSZP1-0-1/12 Iwona Broda Od przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Organ prowadzący: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Rok zarejestrowania szkoły i nadania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień godzina sala

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień godzina sala ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1 Teatr droga do sukcesu Dzundza-Dębska Małgorzata 14:35-15:35 14:35-15:35 2 Zajęcia wokalno-instrumentalne Śpiewające nutki kl. 1-2 Jankowska Barbara 15:20-16:05 3 Zajęcia wokalne

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH Zajęcia edukacyjne 0 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Michałowicach NA ROK SZKOLNY 2009/2010 KLASA 0 IABC IIABC IIIABC Autor programu Tytuł

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. od klasy I do VI

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. od klasy I do VI Szkoła Podstawowa nr 4 Rok szkolny 2015/2016 Cieszyn Plac Wolności 7a SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA od klasy I do VI Dopuszczony do użytku na rok szkolny 2015/2016 dnia 11 czerwca 2015r. 1 1. Religia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2007/2008

Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 walifikacje nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 Lp Nazwisko i imię Ukończone studia odatkowe kwalifikacje Awans zawodowy 1. Bacher Iwona SN- nauczanie początkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Nazwa oddziału Zajęcia edukacyjne Tytuły i autor podręcznika i ćwiczeń Wydawnictwo Nr dopuszczenia nauczyciela 3-4 latki Wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Imię i nazwisko nauczyciela Realizowane zajęcia Termin realizacji Sala Anna Bernacka Zajęcia komputerowe M 10.35 11.20 Koło matematyczne 15.15 16.00

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU BIAŁEJ NA ROK SZK. 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU BIAŁEJ NA ROK SZK. 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU BIAŁEJ NA ROK SZK. 2015/2016 i i ćwiczenia do klasy 1, 2 i 4 zakupuje szkoła. Rodzice zakupują podręczniki i ćwiczenia tylko do klasy 3, 5

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień godzina sala 1 Z rzeźbą na ty Jankowski Jerzy

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień godzina sala 1 Z rzeźbą na ty Jankowski Jerzy ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1 Z rzeźbą na ty Jankowski Jerzy 2 Moja przygoda z teatrem kl. 4-6 Dzundza-Dębska Małgorzata 16:10 18:10 s. 204 12:45 14:45 s. 211 3 Śpiewające nutki zajęcia wokalne kl. 1-3 Jankowska

Bardziej szczegółowo

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 306/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 10 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 306/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 10 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 306/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nazwa oddziału Zajęcia edukacyjne Tytuły i autor podręcznika i ćwiczeń Wydawnictwo Nr dopuszczenia nauczyciela 3-4 latki Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM PROGRAM Konferencja Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego 22.11.2013r. Białystok Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.00-

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI W E-KIOSKU PROJEKTU -LIPIEC 2012-

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI W E-KIOSKU PROJEKTU -LIPIEC 2012- OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI W E-KIOSKU PROJEKTU -LIPIEC 2012-1."Awans" Ośrodek Usług Oświatowych ul. Sobieskiego 15 42-200 Częstochowa. wykładowca Szukamy wykładowców na kursy: - Bukieciarstwo i decoupage

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW-CZERWIEC

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW-CZERWIEC PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KONKURSU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ nr 6/3.3.2/POKL/2009 OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie Od przedszkolaka do pierwszaka Program Iwona Broda

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 Dla uczniów klas pierwszych, drugich będzie darmowy podręcznik MEN Nasz Elementarz. PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej 1 Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej Początki zorganizowanej działalności religijnej wśród niesłyszących w Bielsku-Białej, to lata 1952 i następne, gdy z inicjatywy p. Mariana Napadło

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe Ewa Nikołajew Wieczorowska WYKSZTAŁCENIE 2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe 2002 2003 Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1263/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 371/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2012/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2012/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2012/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Nowej Wsi w roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ośrodek utworzony Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r.

Ośrodek utworzony Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia 2002 r. Organem prowadzącym jest Powiat Buski, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo