Biogramy. Oczekując Zbawiciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biogramy. Oczekując Zbawiciela"

Transkrypt

1 Oczekując Zbawiciela Biogramy Izabela Adamczyk-Pagano ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r. Prowadzi przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie projekt edukacyjny własnego autorstwa Akademia Smykałka, tj. centrum wspomagania rozwoju i kształcenia kompetencji w dziedzinie dojrzałości szkolnej. Przy tejże parafii prowadzi także Klub Malucha oraz warsztaty bajkoterapeutyczne dla dzieci w ramach projektu Bajka to życie. Barbara Adamus, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1983 r. Pracowała w parafiach w Krakowie, Pszczynie, Czechowicach, Bielsku, Goleszowie, obecnie służy w parafii w Międzyrzeczu. Od ponad 30 lat jest duszpasterzem-wolontariuszem niesłyszących. Zasiada w Zarządzie Międzynarodowego Związku Duszpasterstwa Niesłyszących (IVSS). Iwona Baraniec ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Od 2010 roku jest członkiem Rady Światowej Federacji Luterańskiej, a w ramach tego także członkiem Stałego Komitetu ds. Konstytucji i Członkostwa Światowej Federacji Luterańskiej oraz członkiem Komitetu World Service Światowej Federacji Luterańskiej. W Kościele zaangażowana w projekty ekumeniczne prowadzone wraz z Polską Radą Ekumeniczną, jako wolontariuszka pomaga też w pracy z dziećmi w warszawskiej parafii luterańskiej. Do 2013 roku była wolontariuszką Domu Opieki dla Osób w Podeszłym Wieku Sarepta pod Warszawą. W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej. Nauczycielka języka francuskiego (absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego z roku 2011). 385

2 Ewa Below, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1986 r., zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1991 r. Nauczycielka religii w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Jaworzu i Bielsku-Białej. Prowadzi nabożeństwa dla dzieci i spotkania dla kobiet. Od roku 1997 doradca metodyczny religii ewangelickiej, organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Od 2001 roku ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunkach: edukacja obywatelska i wychowanie do życia w rodzinie. Autorka Kalendarza szkolnego dla dzieci, publikowanego przez Wydawnictwo Augustana w latach Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. Członek zarządu Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Współpracuje z Wydawnictwem Augustana i Wizytatorem Generalnym Nauczania Kościelnego przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Prowadzi stronę internetową Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1977 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978, ordynowana w 1983 r. W 2002 r. ukończyła studia licencjacko-doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując stopień licencjata rzymskiego; pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich, Rybniku; obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, duszpasterską wśród kobiet, oraz radiową, zaangażowana w Synodzie Diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej i Synodzie Kościoła w działalność Komisji Kobiet; członek Zarządu Krajowego Komitetu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach wydała w kilku książkach rozważania biblijne, jest też współautorką pozycji z zakresu duchowości, historii i ekumenii. Anna Boruta-Bisok ur r. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., egzamin diakonacki zdała w 2006 r., czeka na ordynację diakonacką. Pracuje jako katechetka w parafii w Poznaniu. 386

3 Elżbieta Byrtek ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r., studiów uzupełniających na kierunkach: teologia oraz pedagogika religii Uniwersytetu w Bonn oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury ChAT oraz katechetka w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Malgorzata Cholewik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2001 r. oraz studiów podyplomowych na kierunku filologia polska z 2006 r. Uczy języka polskiego i religii w szkole podstawowej i przedszkolu w Jaworzu. Karina Chwastek-Kamieniorz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana na diakona w 2000 r. W roku 1999 stypendystka Seminarium Johannesstift w Berlinie z zakresu teologii praktycznej. W latach diakon parafii ewangelickiej św. Mateusza w Łodzi. Od 2004 r. wykonuje obowiązki diakona w parafii w Goleszowie, jak również zajmuje się pracą katechetyczną w szkole podstawowej i przedszkolu w Goleszowie. Monika Cieślar ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. oraz pracy socjalnej z 2003 r. (licencjat). Pedagog ulicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i nauczyciel religii ewangelickiej w Bytomiu-Miechowicach. Dorota Czauderna-Pracka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2004 r. oraz filologii angielskiej z 2012 r. W latach praktykowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i była tam nauczycielką religii ewangelickiej w różnych placówkach oświatowych. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Warszawie. Od 2010 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest koordynatorem wielu programów i moderatorem Cyfrowej Szkoły. 387

4 Edyta Dawid-Leutgeb, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2000 r., w 2003 r. ukończyła Szkołę Diakonijną w Austrii. W 2005 r. wprowadzona w urząd diakona Kościoła Ewangelickiego w Austrii. Pracuje jako opiekun osób upośledzonych w austriackiej Diakonii i jako diakon młodzieżowy. Ewa Fonfara ur r. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1995 r. Pracuje jako organistka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brzegu na Opolszczyźnie. Prowadzi i organizuje spotkania o tematyce podróżniczej. Jest autorką książek Fuerteventura oraz Opowieści brzeskiego Zegarmistrza. Helena Gajdacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1960 r. W 1963 r. zdała egzamin pro venia concionandi i w tym samym roku została ordynowana. W latach była katechetką w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w latach l redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Przez jedną kadencję była przedstawicielką katechetek z wyższym wykształceniem teologicznym w Synodzie Kościoła, przez wiele lat członkiem Konsystorskiej, później Synodalnej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego. Obecnie na emeryturze. Małgorzata Gaś, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., w tymże roku zdała egzamin pro venia concionandi, ordynowana w 1986 r. w Szczecinie, gdzie służyła wraz z mężem w latach Współorganizator Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin Diecezji Wrocławskiej w Karpaczu. Zaangażowana w pracę wśród kobiet i organizację nabożeństw z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. Od 2002 do 2012 r. była przedstawicielem diakonów w Synodzie Kościoła, przez dwie kadencje przewodniczącą Synodalnej Komisji ds. Kobiet. Od 2007 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Była współorganizatorką Międzynarodowych Konferencji Teolożek w Sorkwitach i w Mikołajkach. 388

5 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska ur. w 1973 r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r. Pracowała w Biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako asystentka. Od 2007 r. pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, gdzie jest katechetką i koordynatorem Diakonii, wraz z ks. Romanem Miklerem uruchomiła tam spotkania edukacyjne dla rodziców, prowadzi też Klub Seniora. Angażuje się w działalność ekumeniczną, organizując m.in. Światowy Dzień Modlitwy. W 2007 została powołana na członkinię Wspólnej Grupy Roboczej pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów. Jej autorskim projektem jest cykl artykułów o kobietach w Biblii, pisanych przez kilka teolożek, publikowany na łamach Zwiastuna Ewangelickiego. Od 2008 roku jest członkinią Komisji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do spraw polsko-holenderskich i redaktorką naczelną biuletynu Holandia. Uczestniczy w spotkaniach grupy Kraków Roden. Od 2011 roku jest regionalną koordynatorką Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej (LWF WICAS) na Europę Środkowo-Wschodnią. Paulina Hławiczka ur r. Absolwentka teologii oraz fakultetu etycznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2007 r. Ukończyła również wydział śpiewu klasycznego w Warszawie. Pracowała w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym i Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obecnie na emigracji w Londynie. Służy w Kościele luterańskim i metodystycznym, a także koncertuje jako solistka klasyczna. Iwona Holeksa ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2005 r. Ukończyła w 2008 r. szkolenie przy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Przeciwdziałanie Przemocy, studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2010 r., podstawowy kurs duszpasterski przy Centrum Misji i Ewangelizacji w 2010 r., szkolenie przygotowujące do pracy w poradni owej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2011 r., Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w 2012 r. W latach była na praktyce kandydackiej, pracowała w parafii w Wałbrzychu, potem w CME w Dzięgielowie, a w 2011 r. także w parafii w Świdnicy. Terapeuta uzależnień oraz duszpasterz internetowy, opiekuje się portalem Duszpasterz.pl. 389

6 Jolanta Janik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1996 r. Obecnie jest nauczycielką religii w szkole podstawowej w Zamarskach oraz dyrektorem kościelnego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Beskidzka Oaza w Pisku koło Jabłonkowa w Czechach. Anna Kajzar, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1976 r., po zdaniu egzaminu pro venia concionandi ordynowana w 1977 r. Uczyła religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich w Drogomyślu, Bielsku-Białej, Cieszynie, Puńcowie, Zamarskach i Hażlachu. Prowadziła przygotowania dla pracowników szkółek niedzielnych, spotkania młodzieżowe, spotkania dla kobiet i nabożeństwa. Obecnie przebywa na emeryturze oraz prowadzi spotkania dla kobiet. Janina Kisza-Bruell, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1959 r., zdała egzamin pro venia concionandi w 1963 r. i została ordynowana w tym samym roku. W latach pracowała jako katechetka w Parafii Ewangelicko- -Augsburskiej w Cieszynie. Od 1972 r. prowadziła duszpasterską służbę odwiedzinową w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Jest autorką wielu książek: Pozdrowienia dla chorych, Bóg Cię woła, Niezwykłe, a jednak prawdziwe, Przygody Małych Wędrowców, Ktoś Cię kocha. Obecnie na emeryturze. Joanna Kluczyńska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1998 r. oraz pedagogiki w zakresie pracy socjalnej z 1999 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2005 r.). Od 1998 roku wykładowca pracy socjalnej i diakonii ChAT. Od roku 2002 związana z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Białymstoku. Magdalena Kluz-Müller, ksiądz ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r. Ordynowana w Londynie w styczniu 2003 r. W latach duszpasterz polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Wielkiej Brytanii (w Londynie, Cambridge, High Wycombe i Reading). Obecnie mieszka i pracuje w Pretorii w Republice Południowej Afryki. 390

7 Katarzyna Kowalska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2006 r. Jednocześnie studiowała pracę socjalną na tejże uczelni, dyplom licencjacki uzyskała w 2005 roku. W roku 2011 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Obecnie jest nauczycielką religii w parafiach ewangelickich w Pokoju i Lubieni. Danuta Lukas ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1994 r. W 1998 roku zdała egzamin pro venia concionandi. Jako stypendystka Diakonisches-Werk i Gustav-Adolf-Werk w Niemczech kontynuowała studia teologiczne w Augustana-Hochschule w Neuendettelsau i na Uniwersytecie w Lipsku. Dwukrotnie (w 1995 i 2001) wzięła udział w konkursie dla dziennikarzy z Europy Wschodniej w ramach akcji Hoffnung für Osteuropa, zdobywając pierwszą nagrodę dziennikarską za swoje teksty. Nagrodą była praktyka dziennikarska we Frankfurter Rundschau. Kształciła się w zakresie duszpasterstwa klinicznego w Seelsorge Institut w Lipsku. Ukończyła kursy z zakresu dziennikarstwa w Evangelische Medienakademie we Frankfurcie nad Menem. Z ramienia Konferencji Kościołów Europejskich należała do zespołu organizującego II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Graz w Austrii w 1997 roku. Pracowała jako redaktorka w Zwiastunie Ewangelickim i Jednocie ; w sekretariacie Biskupa Kościoła i w Biurze Diakonii w Warszawie. Obecnie doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Renata Makula ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2002 r. Pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi na stanowisku koordynatora do spraw diakonii oraz księgowej. Zajmuje się pracą z dziećmi i osobami starszymi. Ewa Olencka ur r. W 2002 r. ukończyła w trybie dziennym roczną szkołę biblijną w Dzięgielowie. Absolwentka teologii oraz pedagogiki szkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2008 r. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie arteterapii. Obecnie służy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. 391

8 Martyna Pieczka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2010 r. W latach w ramach stypendium Gustav-Adolf-Werk była studentką teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Lipsku. Od października 2010 r. jest studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Lipsku oraz stypendystką niemieckiego oddziału Światowej Federacji Luterańskiej. W marcu 2014 rozpocznie pracę jako wikariusz w Kościele Hannoveru (Landeskirche Hannover). Kornelia Pilch ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1993 r. Po studiach przez 13 lat pracowała w Polskiej Radzie Ekumenicznej, następnie przez 5 lat prowadziła własną firmę organizującą międzynarodowe konferencje oraz przygotowującą programy podróży studyjnych do Polski dla grup zagranicznych. Obecnie pracuje w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Grażyna Pilich ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, nauczyciel religii w szkołach podstawowych w Hażlachu i Kończycach Wielkich oraz w przedszkolu w Pogwizdowie. Studiuje podyplomowo oligofrenopedagogikę. Izabela Raabe ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2009 r. oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: polski język migowy oraz filologia angielska z 2012 r. Jest nauczycielem asystentem w Örkelljunga w Szwecji. Halina Radacz, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1983 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1986 r., ordynowana w 1987 r. Duszpasterz parafii w Działdowie ( ), Olsztynku ( ), obecnie w Żyrardowie (od 1998 r.). Na Mazurach pełniła funkcję katechetki diecezjalnej, angażowała się w życie lokalnej społeczności. Była jedną z założycielek Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturowym Borissia, uczestnicząc w projektach skierowanych głównie do młodzieży. Organizowała ekumeniczne nabożeństwa w olsztyneckiej kaplicy 392

9 oraz w dawnym kościele ewangelickim (obecnie salon wystawowy Muzeum Skansen w Olsztynku). Na zaproszenie arcybiskupa Gocłowskiego uczestniczyła w debatach Gdańskiego Areopagu ( ), bywa gościem telewizyjnych programów publicystycznych. Poza służbą parafialną jest obecnie pracownikiem Redakcji Ekumenicznej w programie 2 Telewizji Polskiej. W Żyrardowie współpracuje z Muzeum Mazowsza Zachodniego, Centrum Kultury i Urzędem Miasta, współorganizując koncerty, wystawy oraz otwarte prelekcje i debaty. Jest wraz z mężem organizatorką i uczestniczką nabożeństw ekumenicznych. Od 1990 r. angażuje się w pracę kobiet w Kościele luterańskim. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek I Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich; od chwili jej powstania współpracuje z Synodalną Komisją ds. Kobiet. Renata Raszyk, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1978 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1978 r., ordynowana w 1984 r. Diakon w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2001 r. organizuje Przeglądy Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów dziecięcych i młodzieżowych Diecezji Katowickiej. Od 2006 r. organizuje Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Jastrzębiu-Zdroju. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji do spraw Chórów i Zespołów młodzieżowych w Diecezji Katowickiej. Uczy religii w szkole podstawowej w Jastrzębiu-Zdroju. Koordynuje służbę odwiedzinową wśród osób przewlekle chorych w szpitalach i domach opieki. Beata Reske ur r. Absolwentka Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach o kierunku analiza chemiczna oraz teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z 1988 r. Pracowała w laboratorium chemicznym PZPH Herbarom w Orzeszu, a w chwili wprowadzenia religii do szkół rozpoczęła pracę jako katechetka na terenie parafii Mikołów, Tychy i Orzesze. Obecnie nadal uczy i aktywnie uczestniczy w pracy parafialnej, zwłaszcza na terenie parafii Orzesze i Czerwionka. Współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Katarzyna Rudkowska, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1999 r., egzamin diakonacki zdała w 2000 r. i w tymże roku została ordynowana. Od 2000 do 2002 r, diakon diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z siedzibą w Elblągu. Od 2002 do 2004 r. pracowała jako diakon i księgowa 393

10 w Diecezji Warszawskiej z siedzibą w Łodzi. Od 2004 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, prowadzi dziecięcą grupę teatralną, dyryguje chórem, koordynuje działania diakonii parafialnej. Jest moderatorem strony internetowej: www. radom.luteranie.pl i współredaktorem Informatora Izabela Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii ewangelickiej oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2003 r., egzamin diakonacki zdała w 2013 r., w tym samym roku ordynowana na diakona. Ukończyła również oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie zajmuje się pracą duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie. Joanna Sikora, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1980 r. Egzamin pro venia concionandi zdała w 1982 r., ordynowana w 1983 r. Pracuje jako katechetka w Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, prowadzi koło pań, służbę odwiedzinową oraz jest dyrygentką trzech chórów. Od 2007 do 2013 r. była redaktorką Przyjaciela Dzieci (dodatku do Zwiastuna Ewangelickiego ). Doradca metodyczny religii ewangelickiej oraz ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli religii. Organizuje doskonalenie zawodowe dla katechetów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Współautorka podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej i gimnazjum, pomocy dla katechety oraz programu nauczania religii ewangelickiej. współautorka pytań do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Iwona Slawik ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r., w latach studiowała teologię ewangelicką na uniwersytetach w Erlangen i Bonn, specjalizuje się w egzegezie i teologii Nowego Testamentu. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako audytorka wewnętrzna i tłumaczka z języków niemieckiego i angielskiego, od 2008 r. posiada międzynarodowy certyfikat audytu wewnętrznego CIA, od 2012 publikuje na portalu CME egzegeza.pl. 394

11 Ewa Szczęsna-Sojka ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. oraz lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim z 2006 r., studiowała teologię ewangelicką na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego oraz tłumaczka. Joanna Sztwiertnia ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 2011 r. Obecnie pracuje w szkole językowej w Warszawie. Urszula Śliwka, diakon ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1985 r., egzamin pro venia concionandi zdała w 1985 r., ordynowana w 1986 r. Plastyk. Przez wiele lat redagowała dwutygodnik dla dzieci Przyjaciel dzieci (dodatek do Zwiastuna Ewangelickiego ), jest autorką książki Z Biblią na co dzień dla dzieci, założycielką dziecięcego zespołu wokalnego Gwiazdki i Promyki, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz młodzieżowego zespołu wokalnego Sunrise. Uczy religii. Kalina Wojciechowska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., Obecnie dr hab. teologii, specjalizacja biblistyka, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Bożena Zamarska ur r. Absolwentka teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1992 r. Od 1992 do 2010 r. pracowała w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. Uczyła lekcji religii, prowadziła szkółki niedzielne i spotkania młodzieżowe. W Domu Opieki Soar i w Domu Opieki Betania prowadziła godziny biblijne. Od 2010 do 2011 r. była katechetką Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pabianicach. Obecnie jest katechetką i pracownikiem kancelarii w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 395