Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA"

Transkrypt

1 Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

2 SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13 Inżynieria Dentystyczna 14 Kosmetologia 15 Pedagogika 16 Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18 Fizjoterapia 20 Turystyka i Rekreacja 21 Studia podyplomowe 22 Centrum Kursów i Szkoleń 23 Rekrutacja 24

3 Droga młodzieży! PRZED WAMI jedna z najważniejszych życiowych decyzji dotycząca wyboru uczelni i kierunku kształcenia. Od jej trafności będzie zależała Wasza przyszła droga zawodowa, a za kilka lat pozycja na rynku pracy. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie, jakim obdarzyliście Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii. Celem działalności WSEiT jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk medycznych i humanistycznych w sposób odpowiadający wymogom i potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Działalność uczelni prowadzona jest na dwóch wydziałach: w Poznaniu i w Szczecinie. Podczas studiów wszyscy studenci mogą liczyć na życzliwość ze strony wykładowców i pracowników administracyjnych. Nowatorskie programy nauczania gwarantują zdobycie wiedzy zgodnej z najnowszymi trendami i rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki. Z informatora, który Wam przekazujemy, dowiecie się, jaką przygotowaliśmy dla Was ofertę, a także dlaczego WSEiT jest uczelnią, na której warto studiować. Pamiętajcie, że wiedza i rozwój osobowości to obecnie najlepsza i najpewniejsza inwestycja, a Wasz rozwój to również rozwój naszej Uczelni. Życzę wielu sukcesów w nauce oraz by czas studiów należał do najpiękniejszych etapów w Waszym życiu. Rektor prof. zw. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska 1

4 O uczelni WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII RÓŻNI SIĘ OD INNYCH UCZELNI METODOLOGIĄ I SYSTEMEM NAUCZANIA Działalność uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała w 2005 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT: prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medyczno-humanistycznym. W ciągu 6 lat działalności, dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi WSEiT stała się uczelnią, której osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym napełniają dumą i dają poczucie satysfakcji. WSEiT jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Kilkakrotnie uhonorowana została certyfikatem Wiarygodna szkoła i Najwyższa Jakość w Edukacji. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich mają do wyboru 5 kierunków studiów. 2

5 STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii na dwóch wydziałach prowadzi następujące kierunki: kierunek Fizjoterapia Inżynieria Materiałowa specjalność: technika dentystyczna Kosmetologia Pedagogika specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo- -wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia terapia zajęciowa Turystyka i Rekreacja specjalności: turystyka uzdrowiskowa turystyka zdrowotna Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie STUDIA PODYPLOMOWE Oferta rocznych studiów podyplomowych skierowana jest do osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na dwóch wydziałach: kierunek Fizjoterapia w Kosmetologii Masaż w Odnowie Biologicznej Odnowa Biologiczna Terapia Manualna Tkanek Miękkich Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii należy do wąskiego grona pionierów wśród specjalistycznych szkół wyższych. Doświadczenie zdobywaliśmy od 1995 roku, prowadząc Wielkopolską Szkołę Medyczną. Dziś są widoczne efekty. Nasi absolwenci są najlepszymi ambasadorami uczelni ich opinie i kariery liczą się dla nas najbardziej. Mgr Violetta Musa, Kanclerz WSEiT 3

6 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA Poziom nauczania każdej uczelni określają kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej. Pod kierunkiem Rektora kadra naukowo-dydaktyczna odpowiada za proces kształcenia i jakość studiów. Wykładowcy WSEiT wywodzą się z najlepszych polskich uczelni wyższych: Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej, a także Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia, dbając o najwyższy poziom kształcenia, oprócz licznego grona pracowników nauki, zatrudnia również praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Kadra dydaktyczna WSEiT oceniana jest przez studentów w formie anonimowej ankiety. Wyniki rankingów poddawane są wnikliwej analizie wpływającej na wysoki poziom jakości kształcenia. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA WSEiT rozpoczęła działalność naukowo-badawczą. Realizuje ją zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce. Badania prowadzone są w Katedrze Reumatologii, w Centrum Naukowo Badawczym Postawy Ciała i w Pracowni Terapii Manualnej i Masażu. Efektem tych badań są publikacje. Przy uczelni działa Wydawnictwo WSEiT, którego głównym celem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. W dorobku WSEiT jest również kilka udanych konferencji i spotkań naukowych. Więcej informacji znajduje się na stronie Działalność naukowa w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii traktowana jest priorytetowo. Systematycznie poszerzana aktywność naukowa uczelni jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jej nieustanny rozwój oraz pragmatyczne podejście do przekazywania wiedzy studentom. Dr Izabella Kossowska, Prorektor ds. rozwoju naukowego 4

7 KOŁA NAUKOWE We WSEiT działają koła zainteresowań, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu są to: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TERAPEUCI Koło zrzesza studentów kierunku Fizjoterapia. W ramach pracy naukowej SKN studenci pod kierunkiem opiekuna przeprowadzają szereg badań w zakresie profilaktyki chorób i usprawniania ruchowego. Swoje prace badawcze Terapeuci przedstawiają na międzynarodowych i polskich konferencjach studenckich kół naukowych. Poza pracą naukową członkowie koła naukowego uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach mających na celu pogłębienie wiedzy fizjoterapeutycznej. Opiekunem koła jest dr Partycja Rąglewska. HUMANISTYCZNE KOŁO NAUKOWE Pod kierunkiem opiekunów studenci przygotowują swoje wystąpienia naukowe i biorą udział w konferencjach. Koło umożliwia rozwój ich zainteresowań naukowych. Opiekunami koła są dr Jadwiga Knotowicz i dr Stefan Szary. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH Koło Inżynierów Techników Dentystycznych działa przy WSEiT w Poznaniu, zrzesza studentów i pracowników naukowo- -dydaktycznych. Zasadniczym celem koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest mgr Krzysztof Pietnicki. Na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie działa: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PANACEUM Studenckie Koło Naukowe Panaceum Wydziału Zamiejscowego WSEiT w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2008 roku. Koło powstało z inicjatywy studentów. Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań. Opiekunem koła jest dr n. med. Anna Lubkowska. WSEiT daje duże możliwości rozwoju. W ramach koła zgłębiamy nowe techniki pracy, uczestniczymy w licznych konferencjach i sympozjach z zakresu technik dentystycznych. Karolina Byczkowska, studentka kierunku Inżynieria Dentystyczna 5

8 WARSZTATY I WYKŁADY OTWARTE Na Uczelni odbywają się otwarte imprezy naukowe, popularnonaukowe i kulturalne. Podczas wykładów otwartych studenci mają okazję wysłuchać prelekcji wybitnych naukowców i przedstawicieli świata mediów. Do tej pory uczelnię odwiedzili m.in. Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce Asalina R. Mamuno oraz znany i ceniony fizjoterapeuta, terapeuta Szkoły Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Paweł Zawitkowski. Organizowane w październiku Dni Nauki i Praktyki to cykle wykładów i warsztatów prowadzone przez doświadczonych instruktorów. PROMOCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSEiT pomaga studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. O zawodową przyszłość studentów dba Dział Rozwoju Uczelni, który promuje studentów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych na rynku pracy. W czasie licznych bezpłatnych warsztatów i szkoleń studenci oraz absolwenci mają możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych. Studenci podwyższają swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie zawodowe podczas obowiązkowych praktyk krajowych lub zagranicznych. W czasie organizowanych przez szkołę targów pracy mają możliwość nawiązania kontaktów, rozpoczęcia stażu zawodowego czy też otrzymania pierwszej oferty pracy. Przy uczelni działa stowarzyszenie zrzeszające jej absolwentów, którego celem jest: utrzymywanie łączności między absolwentami uczelni, badanie ścieżki ich kariery zawodowej, a także promowanie osiągnięć absolwentów w celu umocnienia ich pozycji zawodowej. WSEiT regularnie umożliwia studentom nieodpłatne uczestnictwo w szkoleniach, których celem jest rozwijanie ich kompetencji. Uczelnia wspiera wszystkie przejawy przedsiębiorczości studentów. Na uczelni działa chór, studencka grupa masująca Masażyści WSEiT oraz wolontariat. WSEiT sfinansowała m.in. zakup sprzętu muzycznego dla chóru oraz specjalistycznych krzesełek do masażu. Wszyscy, dla których studia są pasją i którzy z zaangażowaniem pragną się realizować w różnych praktycznych projektach, znajdą we WSEiT pełne wsparcie. Uczelnia od samego początku dba o to, aby studenci czerpali radość ze swojej pracy, dzielili się jej owocami. Początek działalności chóru poświęciliśmy na wypracowanie warsztatu muzycznego oraz stworzenie własnego stylu interpretacji utworów. Mariusz Koliński, student kierunku Inżynieria Dentystyczna, pomysłodawca i koordynator chóru uczelnianego WSEiT 6

9 SAMORZĄD STUDENCKI Przedstawicielem społeczności studenckiej WSEiT jest Samorząd Studencki wyrażający opinie i reprezentujący interesy studentów przed władzami Uczelni. Jest ogniwem łączącym władze WSEiT ze studentami i dbającym o ich interesy. Samorząd w dużym stopniu angażuje się w życie Uczelni, prowadzi i popiera działania związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedstawiciele studentów są obecni w różnych organach Uczelni: Senacie, Komisji Stypendialnej, czy Komisji Dyscyplinarnej. AZS Studenci we WSEiT mogą również realizować swoje pasje sportowe. Akademicki Związek Sportowy oferuje zajęcia w ramach następujących sekcji: piłki nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn. Poprzez przynależność do AZS-u nie tylko realizujemy swoje sportowe pasje, ale również pokazujemy prawdziwość idei w zdrowym ciele zdrowy duch. Michał Maruszewski, członek AZS WSEiT, student kierunku Fizjoterapia 7

10 STYPENDIA Stypendia we WSEiT finansowane są z funduszy MNiSW. System stypendialny zapewnia zdobycie środków umożliwiających studentom zmniejszenie kosztów utrzymania się. Stypendia przyznawane są studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Formy pomocy materialnej: Stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium mieszkaniowe tylko dla studentów studiów stacjonarnych. Stypendium na wyżywienie dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium za wyniki w nauce począwszy od II roku studiów student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest przez Uczelnię, bez wniosku studenta, na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów odbywanych we WSEiT w poprzednim roku akademickim (dotyczy 3. semestru) lub semestrze (dotyczy semestrów od 4. do 7.). Wysokość średniej ocen uprawnionej do otrzymania stypendium określa Rektor w drodze osobnego zarządzenia. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie stypendium za wyniki w nauce jest terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów w poprzednim roku akademickim/semestrze, brak ocen niedostatecznych w okresie, z którego liczona jest średnia oraz terminowe złożenie indeksu zawierającego wszystkie wpisy. Stypendium za wyniki w nauce we WSEiT przyznawane jest na semestr. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium na każdym kierunku. Stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia w sporcie. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim i wypłacana jest studentowi w jednej albo w dwóch ratach. Zapomoga jest przyznawana uznaniowo. Przy przyznawaniu studentom zapomóg nie obowiązują kryteria wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego. Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi składają wniosek w Dziekanacie zawsze niezwłocznie po zaistniałej sytuacji losowej. 8

11 PRAKTYKI Praktyki zawodowe są integralną i nieodzowną częścią kształcenia przyszłych absolwentów kierunków: Fizjoterapia, Inżynieria Dentystyczna, Kosmetologia, Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja. Praktyki umożliwiają zastosowanie wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach i ćwiczeniach w naturalnych warunkach pracy zawodowej. Na najlepszych studentów czeka również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. ERASMUS WSEiT podobnie jak ponad 200 innych polskich uczelni publicznych i niepublicznych uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej Erasmus. Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów studentów do uczelni partnerskich i zagranicznych praktyk studenckich. Program Erasmus to wyjątkowa szansa na poszerzenie horyzontów, szlifowanie języków obcych, nawiązanie ciekawych zagranicznych kontaktów, zwiedzenie pięknych zakątków Europy oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemów edukacji w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad uczestnictwa w programie, czyli kwestii formalnych i finansowych, rekrutacji oraz listy uczelni partnerskich WSEiT, dostępne są na stronie internetowej Uczelni w Niezbędniku Studenta, zaś informacje ogólne dotyczące Programu Erasmus w Polsce są dostępne na stronie Stypendium w Finlandii było jednym z najlepszych i najbardziej intensywnych okresów w moim życiu, czasem wypełnionym po brzegi nauką, praktyką, różnorodną aktywnością fizyczną oraz wydarzeniami kulturalno-towarzyskimi. Wszystko to wpłynęło na mój wszechstronny rozwój, zmotywowało do dalszej aktywności i ułatwiło właściwe poukładanie życiowych priorytetów. Natalia Cieślak, studentka kierunku Fizjoterapia 9

12 Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10

13 W TĘTNIĄCYM ŻYCIEM mieście Poznaniu, z ponad studentów, funkcjonuje też nasza mająca wypracowaną dobrą renomę Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii. Poznań to miasto uczącej się młodzieży, miasto nowoczesne, dynamicznie się rozwijające, a jednocześnie kultywujące tradycje. To miasto poważne, odpowiedzialne, a jednocześnie rozśpiewane, roześmiane, umiejące się bawić, to miasto przyjazne dla każdego. Takie cechy charakteryzują też naszą szkołę. Kształcimy w oparciu o nowoczesne, szczegółowe programy, z pomocą wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych specjalistów w zakresie nauk medycznych w sposób, który odpowiada aktualnym i perspektywicznym wymaganiom rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem tych słów niech będzie otrzymana w 2010 roku za całokształt działalności dydaktycznej i naukowej na kierunku Fizjoterapia pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Studiów Edukacyjnych WSEiT jest prężnie rozwijającym się o nowe kierunki Wydziałem, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, posiadającym wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pracownie. Kształci w zawodach tak bardzo potrzebnych współczesnemu człowiekowi w zachowaniu jego zdrowia licencjata Fizjoterapii, Inżyniera w specjalności Technika Dentystyczna, licencjata Kosmetologii. Zapraszam do studiowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Dziekan Dr n. med. Miros³awa Bonikowska Zgaiñska 11

14 Uczelnia dysponuje trzema budynkami. Przy ul. Rodziewiczówny 27/29 znajdują się pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych, a także z biochemii, biofizyki, anatomii, masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Wyposażone są one w najnowocześniejszy sprzęt. W budynku przy ul. Grabowej 22 znajdują się: aula, administracja uczelni, sale wykładowe, seminaryjne i pracownie: fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. W sali informatycznej studenci mają do swojej dyspozycji stanowiska komputerowe z nielimitowanym dostępem do Internetu. Znajduje się tam również bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią (ponad 5000 pozycji). W 2008 roku przy uczelni został utworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika WSEiT, gdzie udzielane są świadczenia ambulatoryjne, diagnostycznolecznicze i profilaktyczne dla pacjentów niewymagających hospitalizacji. Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia oraz porad konsultacyjnych profesorów i specjalistów z dziedziny m.in. rehabilitacji, ortopedii, neurochirurgii pracowników WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. W budynku przy ulicy Ściegiennego mieszczą się sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownia kosmetologii i masażu, a także sala usprawnień ruchowych. Na terenie uczelni znajdują się również: punkty kserograficzne, bufety studenckie oferujące tanie i smaczne posiłki oraz kącik żaka, gdzie studenci w przerwie między zajęciami mogą odpocząć, obejrzeć telewizję lub porozmawiać z przyjaciółmi. NOWOCZESNA UCZELNIA Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnej uczelni. Od 2008 roku posiada rozbudowany internetowy serwis informacyjny. Wirtualny Dziakanat został stworzony, aby zapewnić studentom dostęp do wszelkich informacji i ułatwić komunikację z uczelnią. Kadra dydaktyczna i studenci, dysponując loginem i hasłem dostępu, mają zapewniony bezpośredni wgląd do informacji z baz danych uczelni o: swoich danych osobowych, ocenach, przydziałach do grup, płatnościach czesnego, przebiegu studiów, prowadzących, planach zajęć i zjazdów oraz aktualnych ogłoszeniach. Ze względu na powszechne wykorzystanie notebooków na terenie WSEiT uruchomiono bezprzewodowy dostęp do Internetu Wi-Fi. Dodatkowo na uczelni zainstalowane zostały platformy internetowe, które poprzez swoją funkcjonalność odciążają Dziekanat i Biuro Rekrutacji od bezpośredniej obsługi interesantów. 12

15 Fizjoterapia WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów fizjoterapii. ATUTY KIERUNKU Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, lekarzy balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dyplom licencjata uzyskany we WSEiT upoważnia do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej i Ameryce Północnej. Absolwenci WSEiT studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia stanowią wysoki procent przyjętych na studia magisterskie. We WSEiT istnieje możliwość odbycia dodatkowych kursów i szkoleń w dziedzinie fizjoterapii (m.in. masaż tkanek głębokich, kurs terapii punktów spustowych, kurs masażu sportowego czy drenaż limfatyczny), których ukończenie jest potwierdzane liczącymi się certyfikatami (więcej informacji na Uczelnia jest rozpoznawalna w najważniejszych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju. Dobrą opinię o absolwentach WSEiT mają pracownicy placówek służby zdrowia prowadzących działalność fizjoterapeutyczną. Na terenie uczelni działają Masażyści WSEiT, czyli grupa zrzeszająca studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie na rynku pracy oraz nowe kwalifikacje. Masażyści WSEiT to jeden z najlepszych pomysłów uczelni, to dodatkowy staż zawodowy, korzystny nie tylko finansowo, ale i rozwojowo. Krzysztof Roszkiewicz, student kierunku Fizjoterapia 13

16 Inżynieria Materiałowa specjalność technika dentystyczna WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MNiSW na kierunku Inżynieria Materiałowa. Jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce WSEiT oferuje kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna. ATUTY Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna we WSEiT posiadać będzie bardzo gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji. Mając również przygotowanie zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, będzie wykonywał protezy stałe, ruchome oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza, a także naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Pozna nowoczesne technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Dobrze wykształceni absolwenci, zarówno w podstawach nauki o materiałach, jak i w nowoczesnych technologiach materiałowych, znajdą zatrudnienie w laboratoriach protetycznych wykonujących usługi protetyczne oraz nakierowanych na działalność innowacyjną i wdrożeniową nowoczesnych technologii protetycznych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie wyzwań nowoczesnej stomatologii i znalezienie atrakcyjnej pracy. Studenci kierunku odbywają obowiązkowo 14-tygodniową praktykę zawodową (technologiczną): po II roku studiów (7 tygodni), po III roku studiów (7 tygodni), tygodniową praktykę dyplomową w semestrze dyplomowym oraz praktyki zawodowe w zakresie techniki dentystycznej. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Rodziewiczówny w Poznaniu, gdzie uczelnia przygotowała nowoczesne pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych. 14

17 Kosmetologia Studia są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Kosmetologia. To 3-letnie studia kończące się nadaniem tytułu licencjata po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym. Uruchomienie w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu nowego kierunku studiów Kosmetologii stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki oraz pielęgnacji zdrowia i urody jest coraz większe. Rynek kosmetyczny jest ostatnio jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie. Ciągle wzrasta liczba gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej, fitness klubów. Fachowcy, dbający o urodę i zdrowie innych, muszą mieć obecnie gruntowną wiedzę medyczną zakresu anatomii, fizjologii, biologii, dermatologii oraz chorób cywilizacyjnych. w profesjonalny sprzęt: pracownia kosmetologii, masażu, pracownia biochemiczno-biologiczna, fizykoterapii i kinezyterapii. Możliwość dalszego rozwoju poprzez przynależność do koła naukowego oraz uczestnictwo w targach i sympozjach. ATUTY Najlepsza kadra wykładowców w wyjątkowy sposób łącząca akademicką wiedzę z codzienną praktyką zawodową. Wysoki poziom zajęć z przedmiotów zawodowych. Własna, nowoczesna infrastruktura dydaktyczna niezbędna do prowadzenia studiów na kierunku kosmetologia. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Ściegiennego w Poznaniu. Do dyspozycji studentów są wyposażone 15

18 Pedagogika To 3-letnie studia zawodowe, prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Pedagogika, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagodzy to ludzie obdarzeni wyjątkowymi umiejętnościami przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały, ciekawy, ale i pogłębiony, gdy wymagają tego skomplikowane zagadnienia. Studia przeznaczone są dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, doradztwie zawodowym czy opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny. Kształcenie we WSEiT w zakresie pedagogiki ma przygotować pedagoga na specjalistę, który widzi drugiego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Praktyki zawodowe stanowią integralną i ważną część studiów przygotowujących do zawodu pedagoga. Umożliwiają studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i nabycie specyficznych umiejętności pracy z człowiekiem. Kandydaci na studia we WSEiT na kierunku Pedagogika powinni posiadać taki rodzaj wrażliwości, który sprawi, że bez przeszkód pozyskają szacunek i sympatię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zrozumieją ich potrzeby. Decydującym czynnikiem gwarantującym powodzenie na rynku pracy są predyspozycje osobowościowe kandydatów. Jeśli chcesz uczyć się i pomagać innym, podejmij studia na tym kierunku. WSEiT umożliwia studentom wybór jednej z 5 specjalności. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Perspektywy zawodowe: decydując się na tę specjalność, absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi, zapozna się z metodami interaktywnymi i nauczy się poszukiwać nowych rozwiązań. Specjalność ta przygotowuje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach. Do nauki na tej specjalności zachęcamy wszystkie osoby, które lubią i rozumieją małe dzieci i chcą pracować w zreformowanej oświacie. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje merytorycznie i praktycznie nauczyciela klas początkowych do nauczania języka angielskiego w szkole, przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych. Łączy ona wiedzę z przedmiotów pedagogicznych z praktycznymi umiejętnościami nauczania języka angielskiego. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i śro- 16

19 dowisku lokalnym, w ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych, szkołach jako pedagog szkolny, w internatach i bursach, świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych. Logopedia Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu logopedy, nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzicami, na rzecz zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju mowy. Terapia zajęciowa Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności w oddziałach rehabilitacyjnych, neurologicznych, psychiatrycznych. Profesja pedagoga w specjalnościach takich jak edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia, terapia zajęciowa wyróżnia się wśród innych kierunków specyfiką jej humanistycznych oddziaływań. Wchodzi ona w różnorodne role skomplikowanych emocji dzieci i trudnych relacji rodziców. W swoich umiejętnościach pedagodzy wykazują się wyjątkowymi dyspozycjami osobowościowymi oraz w pełni profesjonalnymi kompetencjami dotyczącymi realizowania treści zawartych w poszczególnych przedmiotach wymienionych specjalności i w różnych alternatywnych koncepcjach edukacyjno-rehabilitacyjnych. Efekty kształcenia zawierają umiejętności dotyczące wzorców terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych bardzo potrzebnych w polskim społeczeństwie. Dzięki temu w pracy zawodowej nauczyciela pedagoga wypracowuje się strategie radzenia sobie z lękiem i długotrwałym stresem wyrażającym się w cierpliwym i starannym badaniu wzajemnych psychospołecznych relacji dziecka z jego otoczeniem w klasie, szkole i poza nią. Dr Jadwiga Knotowicz, Prorektor WSEiT 17

20 Szczecin Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18

21 Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Wawrzyniaka 8. W budynku znajdują się: dziekanat, sala wykładowa, sale ćwiczeniowe oraz specjalistyczne pracownie: fizykoterapii, kinezyterapii, anatomii oraz masażu leczniczego. Studenci mogą skorzystać z usług ksero oraz z minibaru. Studenci WSEiT mają zapewniony dostęp do biblioteki. Znajdują się tam: wypożyczalnia oraz czytelnia. SZCZECIN TO MIASTO niezwykłe, to główny ośrodek gospodarczy regionu, miasto portowe o ciekawej zabudowie architektonicznej z piękną zielenią. Szczecin to także centrum kulturalne i oświatowe. To ważny od lat ośrodek akademicki, gdzie kształcą się studenci w różnych specjalnościach, takich jak: architektura, medycyna, prawo itp. Jednak do 2007 roku żadna ze szkół wyższych nie podjęła się utworzenia studiów o kierunku Fizjoterapia. Decyzję taką podjęły władze WSEiT w Poznaniu, otwierając w 2007 roku Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, który rozpoczął kształcenie studentów na kierunku Fizjoterapia. W 2010 roku utworzono kolejny kierunek, jakim jest Turystyka i Rekreacja ze specjalnościami turystyka uzdrowiskowa i turystyka zdrowotna. Decyzja ta okazała się bardzo trafna. Zainteresowanie kierunkami jest bardzo duże. W Szczecinie i w regionie jest spore zapotrzebowanie na specjalistów fizjoterapii i turystyki. W naszej szkole umożliwiamy zdobycie takich umiejętności i kompetencji zawodowych, aby przyszły absolwent był nie tylko atrakcyjny, ale także konkurencyjny na rynku pracy. Trzon naszej kadry to wysoko wykwalifikowani specjaliści teoretycy i praktycy. Programy kształcenia są tak przygotowane i prowadzone, aby były przystępne i ciekawe dla studiujących. Szkoła wyposażona jest w sprzęt i urządzenia niezbędne w pracowniach i laboratoriach, aby ułatwić naukę i przyswajanie wiedzy praktycznej. Studenci mogą też odbywać praktyki w różnych placówkach, takich jak: szpitale, sanatoria, gabinety prywatne, gabinety odnowy, SPA itp. Zapraszam do studiowania na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Dziekan dr Krzysztof Adranowski 19