Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA"

Transkrypt

1 Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

2 SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13 Inżynieria Dentystyczna 14 Kosmetologia 15 Pedagogika 16 Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18 Fizjoterapia 20 Turystyka i Rekreacja 21 Studia podyplomowe 22 Centrum Kursów i Szkoleń 23 Rekrutacja 24

3 Droga młodzieży! PRZED WAMI jedna z najważniejszych życiowych decyzji dotycząca wyboru uczelni i kierunku kształcenia. Od jej trafności będzie zależała Wasza przyszła droga zawodowa, a za kilka lat pozycja na rynku pracy. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie, jakim obdarzyliście Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii. Celem działalności WSEiT jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk medycznych i humanistycznych w sposób odpowiadający wymogom i potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Działalność uczelni prowadzona jest na dwóch wydziałach: w Poznaniu i w Szczecinie. Podczas studiów wszyscy studenci mogą liczyć na życzliwość ze strony wykładowców i pracowników administracyjnych. Nowatorskie programy nauczania gwarantują zdobycie wiedzy zgodnej z najnowszymi trendami i rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki. Z informatora, który Wam przekazujemy, dowiecie się, jaką przygotowaliśmy dla Was ofertę, a także dlaczego WSEiT jest uczelnią, na której warto studiować. Pamiętajcie, że wiedza i rozwój osobowości to obecnie najlepsza i najpewniejsza inwestycja, a Wasz rozwój to również rozwój naszej Uczelni. Życzę wielu sukcesów w nauce oraz by czas studiów należał do najpiękniejszych etapów w Waszym życiu. Rektor prof. zw. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska 1

4 O uczelni WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII RÓŻNI SIĘ OD INNYCH UCZELNI METODOLOGIĄ I SYSTEMEM NAUCZANIA Działalność uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała w 2005 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT: prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medyczno-humanistycznym. W ciągu 6 lat działalności, dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi WSEiT stała się uczelnią, której osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym napełniają dumą i dają poczucie satysfakcji. WSEiT jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Kilkakrotnie uhonorowana została certyfikatem Wiarygodna szkoła i Najwyższa Jakość w Edukacji. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich mają do wyboru 5 kierunków studiów. 2

5 STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii na dwóch wydziałach prowadzi następujące kierunki: kierunek Fizjoterapia Inżynieria Materiałowa specjalność: technika dentystyczna Kosmetologia Pedagogika specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo- -wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia terapia zajęciowa Turystyka i Rekreacja specjalności: turystyka uzdrowiskowa turystyka zdrowotna Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie STUDIA PODYPLOMOWE Oferta rocznych studiów podyplomowych skierowana jest do osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na dwóch wydziałach: kierunek Fizjoterapia w Kosmetologii Masaż w Odnowie Biologicznej Odnowa Biologiczna Terapia Manualna Tkanek Miękkich Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii należy do wąskiego grona pionierów wśród specjalistycznych szkół wyższych. Doświadczenie zdobywaliśmy od 1995 roku, prowadząc Wielkopolską Szkołę Medyczną. Dziś są widoczne efekty. Nasi absolwenci są najlepszymi ambasadorami uczelni ich opinie i kariery liczą się dla nas najbardziej. Mgr Violetta Musa, Kanclerz WSEiT 3

6 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA Poziom nauczania każdej uczelni określają kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej. Pod kierunkiem Rektora kadra naukowo-dydaktyczna odpowiada za proces kształcenia i jakość studiów. Wykładowcy WSEiT wywodzą się z najlepszych polskich uczelni wyższych: Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej, a także Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia, dbając o najwyższy poziom kształcenia, oprócz licznego grona pracowników nauki, zatrudnia również praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Kadra dydaktyczna WSEiT oceniana jest przez studentów w formie anonimowej ankiety. Wyniki rankingów poddawane są wnikliwej analizie wpływającej na wysoki poziom jakości kształcenia. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA WSEiT rozpoczęła działalność naukowo-badawczą. Realizuje ją zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce. Badania prowadzone są w Katedrze Reumatologii, w Centrum Naukowo Badawczym Postawy Ciała i w Pracowni Terapii Manualnej i Masażu. Efektem tych badań są publikacje. Przy uczelni działa Wydawnictwo WSEiT, którego głównym celem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. W dorobku WSEiT jest również kilka udanych konferencji i spotkań naukowych. Więcej informacji znajduje się na stronie Działalność naukowa w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii traktowana jest priorytetowo. Systematycznie poszerzana aktywność naukowa uczelni jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jej nieustanny rozwój oraz pragmatyczne podejście do przekazywania wiedzy studentom. Dr Izabella Kossowska, Prorektor ds. rozwoju naukowego 4

7 KOŁA NAUKOWE We WSEiT działają koła zainteresowań, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu są to: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TERAPEUCI Koło zrzesza studentów kierunku Fizjoterapia. W ramach pracy naukowej SKN studenci pod kierunkiem opiekuna przeprowadzają szereg badań w zakresie profilaktyki chorób i usprawniania ruchowego. Swoje prace badawcze Terapeuci przedstawiają na międzynarodowych i polskich konferencjach studenckich kół naukowych. Poza pracą naukową członkowie koła naukowego uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach mających na celu pogłębienie wiedzy fizjoterapeutycznej. Opiekunem koła jest dr Partycja Rąglewska. HUMANISTYCZNE KOŁO NAUKOWE Pod kierunkiem opiekunów studenci przygotowują swoje wystąpienia naukowe i biorą udział w konferencjach. Koło umożliwia rozwój ich zainteresowań naukowych. Opiekunami koła są dr Jadwiga Knotowicz i dr Stefan Szary. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH Koło Inżynierów Techników Dentystycznych działa przy WSEiT w Poznaniu, zrzesza studentów i pracowników naukowo- -dydaktycznych. Zasadniczym celem koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest mgr Krzysztof Pietnicki. Na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie działa: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PANACEUM Studenckie Koło Naukowe Panaceum Wydziału Zamiejscowego WSEiT w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2008 roku. Koło powstało z inicjatywy studentów. Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań. Opiekunem koła jest dr n. med. Anna Lubkowska. WSEiT daje duże możliwości rozwoju. W ramach koła zgłębiamy nowe techniki pracy, uczestniczymy w licznych konferencjach i sympozjach z zakresu technik dentystycznych. Karolina Byczkowska, studentka kierunku Inżynieria Dentystyczna 5

8 WARSZTATY I WYKŁADY OTWARTE Na Uczelni odbywają się otwarte imprezy naukowe, popularnonaukowe i kulturalne. Podczas wykładów otwartych studenci mają okazję wysłuchać prelekcji wybitnych naukowców i przedstawicieli świata mediów. Do tej pory uczelnię odwiedzili m.in. Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce Asalina R. Mamuno oraz znany i ceniony fizjoterapeuta, terapeuta Szkoły Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Paweł Zawitkowski. Organizowane w październiku Dni Nauki i Praktyki to cykle wykładów i warsztatów prowadzone przez doświadczonych instruktorów. PROMOCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSEiT pomaga studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. O zawodową przyszłość studentów dba Dział Rozwoju Uczelni, który promuje studentów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych na rynku pracy. W czasie licznych bezpłatnych warsztatów i szkoleń studenci oraz absolwenci mają możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych. Studenci podwyższają swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie zawodowe podczas obowiązkowych praktyk krajowych lub zagranicznych. W czasie organizowanych przez szkołę targów pracy mają możliwość nawiązania kontaktów, rozpoczęcia stażu zawodowego czy też otrzymania pierwszej oferty pracy. Przy uczelni działa stowarzyszenie zrzeszające jej absolwentów, którego celem jest: utrzymywanie łączności między absolwentami uczelni, badanie ścieżki ich kariery zawodowej, a także promowanie osiągnięć absolwentów w celu umocnienia ich pozycji zawodowej. WSEiT regularnie umożliwia studentom nieodpłatne uczestnictwo w szkoleniach, których celem jest rozwijanie ich kompetencji. Uczelnia wspiera wszystkie przejawy przedsiębiorczości studentów. Na uczelni działa chór, studencka grupa masująca Masażyści WSEiT oraz wolontariat. WSEiT sfinansowała m.in. zakup sprzętu muzycznego dla chóru oraz specjalistycznych krzesełek do masażu. Wszyscy, dla których studia są pasją i którzy z zaangażowaniem pragną się realizować w różnych praktycznych projektach, znajdą we WSEiT pełne wsparcie. Uczelnia od samego początku dba o to, aby studenci czerpali radość ze swojej pracy, dzielili się jej owocami. Początek działalności chóru poświęciliśmy na wypracowanie warsztatu muzycznego oraz stworzenie własnego stylu interpretacji utworów. Mariusz Koliński, student kierunku Inżynieria Dentystyczna, pomysłodawca i koordynator chóru uczelnianego WSEiT 6

9 SAMORZĄD STUDENCKI Przedstawicielem społeczności studenckiej WSEiT jest Samorząd Studencki wyrażający opinie i reprezentujący interesy studentów przed władzami Uczelni. Jest ogniwem łączącym władze WSEiT ze studentami i dbającym o ich interesy. Samorząd w dużym stopniu angażuje się w życie Uczelni, prowadzi i popiera działania związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedstawiciele studentów są obecni w różnych organach Uczelni: Senacie, Komisji Stypendialnej, czy Komisji Dyscyplinarnej. AZS Studenci we WSEiT mogą również realizować swoje pasje sportowe. Akademicki Związek Sportowy oferuje zajęcia w ramach następujących sekcji: piłki nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn. Poprzez przynależność do AZS-u nie tylko realizujemy swoje sportowe pasje, ale również pokazujemy prawdziwość idei w zdrowym ciele zdrowy duch. Michał Maruszewski, członek AZS WSEiT, student kierunku Fizjoterapia 7

10 STYPENDIA Stypendia we WSEiT finansowane są z funduszy MNiSW. System stypendialny zapewnia zdobycie środków umożliwiających studentom zmniejszenie kosztów utrzymania się. Stypendia przyznawane są studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Formy pomocy materialnej: Stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium mieszkaniowe tylko dla studentów studiów stacjonarnych. Stypendium na wyżywienie dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium za wyniki w nauce począwszy od II roku studiów student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest przez Uczelnię, bez wniosku studenta, na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów odbywanych we WSEiT w poprzednim roku akademickim (dotyczy 3. semestru) lub semestrze (dotyczy semestrów od 4. do 7.). Wysokość średniej ocen uprawnionej do otrzymania stypendium określa Rektor w drodze osobnego zarządzenia. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie stypendium za wyniki w nauce jest terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów w poprzednim roku akademickim/semestrze, brak ocen niedostatecznych w okresie, z którego liczona jest średnia oraz terminowe złożenie indeksu zawierającego wszystkie wpisy. Stypendium za wyniki w nauce we WSEiT przyznawane jest na semestr. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium na każdym kierunku. Stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia w sporcie. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim i wypłacana jest studentowi w jednej albo w dwóch ratach. Zapomoga jest przyznawana uznaniowo. Przy przyznawaniu studentom zapomóg nie obowiązują kryteria wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego. Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi składają wniosek w Dziekanacie zawsze niezwłocznie po zaistniałej sytuacji losowej. 8

11 PRAKTYKI Praktyki zawodowe są integralną i nieodzowną częścią kształcenia przyszłych absolwentów kierunków: Fizjoterapia, Inżynieria Dentystyczna, Kosmetologia, Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja. Praktyki umożliwiają zastosowanie wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach i ćwiczeniach w naturalnych warunkach pracy zawodowej. Na najlepszych studentów czeka również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. ERASMUS WSEiT podobnie jak ponad 200 innych polskich uczelni publicznych i niepublicznych uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej Erasmus. Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów studentów do uczelni partnerskich i zagranicznych praktyk studenckich. Program Erasmus to wyjątkowa szansa na poszerzenie horyzontów, szlifowanie języków obcych, nawiązanie ciekawych zagranicznych kontaktów, zwiedzenie pięknych zakątków Europy oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemów edukacji w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad uczestnictwa w programie, czyli kwestii formalnych i finansowych, rekrutacji oraz listy uczelni partnerskich WSEiT, dostępne są na stronie internetowej Uczelni w Niezbędniku Studenta, zaś informacje ogólne dotyczące Programu Erasmus w Polsce są dostępne na stronie Stypendium w Finlandii było jednym z najlepszych i najbardziej intensywnych okresów w moim życiu, czasem wypełnionym po brzegi nauką, praktyką, różnorodną aktywnością fizyczną oraz wydarzeniami kulturalno-towarzyskimi. Wszystko to wpłynęło na mój wszechstronny rozwój, zmotywowało do dalszej aktywności i ułatwiło właściwe poukładanie życiowych priorytetów. Natalia Cieślak, studentka kierunku Fizjoterapia 9

12 Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10

13 W TĘTNIĄCYM ŻYCIEM mieście Poznaniu, z ponad studentów, funkcjonuje też nasza mająca wypracowaną dobrą renomę Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii. Poznań to miasto uczącej się młodzieży, miasto nowoczesne, dynamicznie się rozwijające, a jednocześnie kultywujące tradycje. To miasto poważne, odpowiedzialne, a jednocześnie rozśpiewane, roześmiane, umiejące się bawić, to miasto przyjazne dla każdego. Takie cechy charakteryzują też naszą szkołę. Kształcimy w oparciu o nowoczesne, szczegółowe programy, z pomocą wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych specjalistów w zakresie nauk medycznych w sposób, który odpowiada aktualnym i perspektywicznym wymaganiom rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem tych słów niech będzie otrzymana w 2010 roku za całokształt działalności dydaktycznej i naukowej na kierunku Fizjoterapia pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Studiów Edukacyjnych WSEiT jest prężnie rozwijającym się o nowe kierunki Wydziałem, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, posiadającym wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pracownie. Kształci w zawodach tak bardzo potrzebnych współczesnemu człowiekowi w zachowaniu jego zdrowia licencjata Fizjoterapii, Inżyniera w specjalności Technika Dentystyczna, licencjata Kosmetologii. Zapraszam do studiowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Dziekan Dr n. med. Miros³awa Bonikowska Zgaiñska 11

14 Uczelnia dysponuje trzema budynkami. Przy ul. Rodziewiczówny 27/29 znajdują się pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych, a także z biochemii, biofizyki, anatomii, masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Wyposażone są one w najnowocześniejszy sprzęt. W budynku przy ul. Grabowej 22 znajdują się: aula, administracja uczelni, sale wykładowe, seminaryjne i pracownie: fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. W sali informatycznej studenci mają do swojej dyspozycji stanowiska komputerowe z nielimitowanym dostępem do Internetu. Znajduje się tam również bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią (ponad 5000 pozycji). W 2008 roku przy uczelni został utworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika WSEiT, gdzie udzielane są świadczenia ambulatoryjne, diagnostycznolecznicze i profilaktyczne dla pacjentów niewymagających hospitalizacji. Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia oraz porad konsultacyjnych profesorów i specjalistów z dziedziny m.in. rehabilitacji, ortopedii, neurochirurgii pracowników WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. W budynku przy ulicy Ściegiennego mieszczą się sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownia kosmetologii i masażu, a także sala usprawnień ruchowych. Na terenie uczelni znajdują się również: punkty kserograficzne, bufety studenckie oferujące tanie i smaczne posiłki oraz kącik żaka, gdzie studenci w przerwie między zajęciami mogą odpocząć, obejrzeć telewizję lub porozmawiać z przyjaciółmi. NOWOCZESNA UCZELNIA Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnej uczelni. Od 2008 roku posiada rozbudowany internetowy serwis informacyjny. Wirtualny Dziakanat został stworzony, aby zapewnić studentom dostęp do wszelkich informacji i ułatwić komunikację z uczelnią. Kadra dydaktyczna i studenci, dysponując loginem i hasłem dostępu, mają zapewniony bezpośredni wgląd do informacji z baz danych uczelni o: swoich danych osobowych, ocenach, przydziałach do grup, płatnościach czesnego, przebiegu studiów, prowadzących, planach zajęć i zjazdów oraz aktualnych ogłoszeniach. Ze względu na powszechne wykorzystanie notebooków na terenie WSEiT uruchomiono bezprzewodowy dostęp do Internetu Wi-Fi. Dodatkowo na uczelni zainstalowane zostały platformy internetowe, które poprzez swoją funkcjonalność odciążają Dziekanat i Biuro Rekrutacji od bezpośredniej obsługi interesantów. 12

15 Fizjoterapia WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów fizjoterapii. ATUTY KIERUNKU Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, lekarzy balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dyplom licencjata uzyskany we WSEiT upoważnia do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej i Ameryce Północnej. Absolwenci WSEiT studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia stanowią wysoki procent przyjętych na studia magisterskie. We WSEiT istnieje możliwość odbycia dodatkowych kursów i szkoleń w dziedzinie fizjoterapii (m.in. masaż tkanek głębokich, kurs terapii punktów spustowych, kurs masażu sportowego czy drenaż limfatyczny), których ukończenie jest potwierdzane liczącymi się certyfikatami (więcej informacji na Uczelnia jest rozpoznawalna w najważniejszych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju. Dobrą opinię o absolwentach WSEiT mają pracownicy placówek służby zdrowia prowadzących działalność fizjoterapeutyczną. Na terenie uczelni działają Masażyści WSEiT, czyli grupa zrzeszająca studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie na rynku pracy oraz nowe kwalifikacje. Masażyści WSEiT to jeden z najlepszych pomysłów uczelni, to dodatkowy staż zawodowy, korzystny nie tylko finansowo, ale i rozwojowo. Krzysztof Roszkiewicz, student kierunku Fizjoterapia 13

16 Inżynieria Materiałowa specjalność technika dentystyczna WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MNiSW na kierunku Inżynieria Materiałowa. Jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce WSEiT oferuje kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna. ATUTY Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna we WSEiT posiadać będzie bardzo gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji. Mając również przygotowanie zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, będzie wykonywał protezy stałe, ruchome oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza, a także naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Pozna nowoczesne technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Dobrze wykształceni absolwenci, zarówno w podstawach nauki o materiałach, jak i w nowoczesnych technologiach materiałowych, znajdą zatrudnienie w laboratoriach protetycznych wykonujących usługi protetyczne oraz nakierowanych na działalność innowacyjną i wdrożeniową nowoczesnych technologii protetycznych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie wyzwań nowoczesnej stomatologii i znalezienie atrakcyjnej pracy. Studenci kierunku odbywają obowiązkowo 14-tygodniową praktykę zawodową (technologiczną): po II roku studiów (7 tygodni), po III roku studiów (7 tygodni), tygodniową praktykę dyplomową w semestrze dyplomowym oraz praktyki zawodowe w zakresie techniki dentystycznej. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Rodziewiczówny w Poznaniu, gdzie uczelnia przygotowała nowoczesne pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych. 14

17 Kosmetologia Studia są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Kosmetologia. To 3-letnie studia kończące się nadaniem tytułu licencjata po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym. Uruchomienie w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu nowego kierunku studiów Kosmetologii stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki oraz pielęgnacji zdrowia i urody jest coraz większe. Rynek kosmetyczny jest ostatnio jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie. Ciągle wzrasta liczba gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej, fitness klubów. Fachowcy, dbający o urodę i zdrowie innych, muszą mieć obecnie gruntowną wiedzę medyczną zakresu anatomii, fizjologii, biologii, dermatologii oraz chorób cywilizacyjnych. w profesjonalny sprzęt: pracownia kosmetologii, masażu, pracownia biochemiczno-biologiczna, fizykoterapii i kinezyterapii. Możliwość dalszego rozwoju poprzez przynależność do koła naukowego oraz uczestnictwo w targach i sympozjach. ATUTY Najlepsza kadra wykładowców w wyjątkowy sposób łącząca akademicką wiedzę z codzienną praktyką zawodową. Wysoki poziom zajęć z przedmiotów zawodowych. Własna, nowoczesna infrastruktura dydaktyczna niezbędna do prowadzenia studiów na kierunku kosmetologia. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Ściegiennego w Poznaniu. Do dyspozycji studentów są wyposażone 15

18 Pedagogika To 3-letnie studia zawodowe, prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Pedagogika, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagodzy to ludzie obdarzeni wyjątkowymi umiejętnościami przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały, ciekawy, ale i pogłębiony, gdy wymagają tego skomplikowane zagadnienia. Studia przeznaczone są dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, doradztwie zawodowym czy opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny. Kształcenie we WSEiT w zakresie pedagogiki ma przygotować pedagoga na specjalistę, który widzi drugiego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Praktyki zawodowe stanowią integralną i ważną część studiów przygotowujących do zawodu pedagoga. Umożliwiają studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i nabycie specyficznych umiejętności pracy z człowiekiem. Kandydaci na studia we WSEiT na kierunku Pedagogika powinni posiadać taki rodzaj wrażliwości, który sprawi, że bez przeszkód pozyskają szacunek i sympatię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zrozumieją ich potrzeby. Decydującym czynnikiem gwarantującym powodzenie na rynku pracy są predyspozycje osobowościowe kandydatów. Jeśli chcesz uczyć się i pomagać innym, podejmij studia na tym kierunku. WSEiT umożliwia studentom wybór jednej z 5 specjalności. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Perspektywy zawodowe: decydując się na tę specjalność, absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi, zapozna się z metodami interaktywnymi i nauczy się poszukiwać nowych rozwiązań. Specjalność ta przygotowuje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach. Do nauki na tej specjalności zachęcamy wszystkie osoby, które lubią i rozumieją małe dzieci i chcą pracować w zreformowanej oświacie. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje merytorycznie i praktycznie nauczyciela klas początkowych do nauczania języka angielskiego w szkole, przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych. Łączy ona wiedzę z przedmiotów pedagogicznych z praktycznymi umiejętnościami nauczania języka angielskiego. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i śro- 16

19 dowisku lokalnym, w ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych, szkołach jako pedagog szkolny, w internatach i bursach, świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych. Logopedia Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu logopedy, nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzicami, na rzecz zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju mowy. Terapia zajęciowa Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności w oddziałach rehabilitacyjnych, neurologicznych, psychiatrycznych. Profesja pedagoga w specjalnościach takich jak edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia, terapia zajęciowa wyróżnia się wśród innych kierunków specyfiką jej humanistycznych oddziaływań. Wchodzi ona w różnorodne role skomplikowanych emocji dzieci i trudnych relacji rodziców. W swoich umiejętnościach pedagodzy wykazują się wyjątkowymi dyspozycjami osobowościowymi oraz w pełni profesjonalnymi kompetencjami dotyczącymi realizowania treści zawartych w poszczególnych przedmiotach wymienionych specjalności i w różnych alternatywnych koncepcjach edukacyjno-rehabilitacyjnych. Efekty kształcenia zawierają umiejętności dotyczące wzorców terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych bardzo potrzebnych w polskim społeczeństwie. Dzięki temu w pracy zawodowej nauczyciela pedagoga wypracowuje się strategie radzenia sobie z lękiem i długotrwałym stresem wyrażającym się w cierpliwym i starannym badaniu wzajemnych psychospołecznych relacji dziecka z jego otoczeniem w klasie, szkole i poza nią. Dr Jadwiga Knotowicz, Prorektor WSEiT 17

20 Szczecin Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18

21 Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Wawrzyniaka 8. W budynku znajdują się: dziekanat, sala wykładowa, sale ćwiczeniowe oraz specjalistyczne pracownie: fizykoterapii, kinezyterapii, anatomii oraz masażu leczniczego. Studenci mogą skorzystać z usług ksero oraz z minibaru. Studenci WSEiT mają zapewniony dostęp do biblioteki. Znajdują się tam: wypożyczalnia oraz czytelnia. SZCZECIN TO MIASTO niezwykłe, to główny ośrodek gospodarczy regionu, miasto portowe o ciekawej zabudowie architektonicznej z piękną zielenią. Szczecin to także centrum kulturalne i oświatowe. To ważny od lat ośrodek akademicki, gdzie kształcą się studenci w różnych specjalnościach, takich jak: architektura, medycyna, prawo itp. Jednak do 2007 roku żadna ze szkół wyższych nie podjęła się utworzenia studiów o kierunku Fizjoterapia. Decyzję taką podjęły władze WSEiT w Poznaniu, otwierając w 2007 roku Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, który rozpoczął kształcenie studentów na kierunku Fizjoterapia. W 2010 roku utworzono kolejny kierunek, jakim jest Turystyka i Rekreacja ze specjalnościami turystyka uzdrowiskowa i turystyka zdrowotna. Decyzja ta okazała się bardzo trafna. Zainteresowanie kierunkami jest bardzo duże. W Szczecinie i w regionie jest spore zapotrzebowanie na specjalistów fizjoterapii i turystyki. W naszej szkole umożliwiamy zdobycie takich umiejętności i kompetencji zawodowych, aby przyszły absolwent był nie tylko atrakcyjny, ale także konkurencyjny na rynku pracy. Trzon naszej kadry to wysoko wykwalifikowani specjaliści teoretycy i praktycy. Programy kształcenia są tak przygotowane i prowadzone, aby były przystępne i ciekawe dla studiujących. Szkoła wyposażona jest w sprzęt i urządzenia niezbędne w pracowniach i laboratoriach, aby ułatwić naukę i przyswajanie wiedzy praktycznej. Studenci mogą też odbywać praktyki w różnych placówkach, takich jak: szpitale, sanatoria, gabinety prywatne, gabinety odnowy, SPA itp. Zapraszam do studiowania na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Dziekan dr Krzysztof Adranowski 19

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 29/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: Regulaminu opłat Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi zarządzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 95/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Stypendium od początku studiów II stopnia na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA Opłata wpisowa na studia dzienne (stacjonarne) wynosi 1200,00 zł, należy ją wpłacić przy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia nr 51/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dn. 26 czerwca 2015 r. WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Studia I i II stopnia. www.wseit.edu.pl

POZNAŃ. Studia I i II stopnia. www.wseit.edu.pl POZNAŃ Studia I i II stopnia www.wseit.edu.pl 1 KIERUNKI studiuj z pasją! Fizjoterapia STUDIA I i II STOPNIA Studia rozszerzone bez dodatkowych opłat Kosmetologia STUDIA I STOPNIA Higiena Dentystyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY JESTEŚMY największą uczelnią medyczną w północnej Polsce, położoną w Gdańsku mieście wolności o ponad tysiącletniej historii GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Morze Bałtyckie GWARANTUJEMY

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie 1 Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik do Zarządzenia Rektora UMB nr 18/14 z dnia 06.03.2014 REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Rektora nr 1/12/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Tytuł kierunku: Studia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA Seksuologia kliniczna I EDYCJA 2015/2016 Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA Kierunek: wychowanie fizyczne Specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 22/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 22/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 22/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania (rekrutacji)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej na rok akademicki 2015/2016 dla studentów podejmujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE. z dnia 22 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji i wprowadzenia regulaminu programu STUDIA AMBITNEGO STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna Tytuł kierunku: Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012)

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) 1. Czy uczelnia może złożyć kilka wniosków? W przypadku konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 nie ma formalnego zakazu składania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 27/2012 Dziekana WSKS Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia pedagogicznego i na studiach I stopnia w

Bardziej szczegółowo