Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA"

Transkrypt

1 Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

2 SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13 Inżynieria Dentystyczna 14 Kosmetologia 15 Pedagogika 16 Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18 Fizjoterapia 20 Turystyka i Rekreacja 21 Studia podyplomowe 22 Centrum Kursów i Szkoleń 23 Rekrutacja 24

3 Droga młodzieży! PRZED WAMI jedna z najważniejszych życiowych decyzji dotycząca wyboru uczelni i kierunku kształcenia. Od jej trafności będzie zależała Wasza przyszła droga zawodowa, a za kilka lat pozycja na rynku pracy. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie, jakim obdarzyliście Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii. Celem działalności WSEiT jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk medycznych i humanistycznych w sposób odpowiadający wymogom i potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Działalność uczelni prowadzona jest na dwóch wydziałach: w Poznaniu i w Szczecinie. Podczas studiów wszyscy studenci mogą liczyć na życzliwość ze strony wykładowców i pracowników administracyjnych. Nowatorskie programy nauczania gwarantują zdobycie wiedzy zgodnej z najnowszymi trendami i rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki. Z informatora, który Wam przekazujemy, dowiecie się, jaką przygotowaliśmy dla Was ofertę, a także dlaczego WSEiT jest uczelnią, na której warto studiować. Pamiętajcie, że wiedza i rozwój osobowości to obecnie najlepsza i najpewniejsza inwestycja, a Wasz rozwój to również rozwój naszej Uczelni. Życzę wielu sukcesów w nauce oraz by czas studiów należał do najpiękniejszych etapów w Waszym życiu. Rektor prof. zw. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska 1

4 O uczelni WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII RÓŻNI SIĘ OD INNYCH UCZELNI METODOLOGIĄ I SYSTEMEM NAUCZANIA Działalność uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała w 2005 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT: prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medyczno-humanistycznym. W ciągu 6 lat działalności, dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi WSEiT stała się uczelnią, której osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym napełniają dumą i dają poczucie satysfakcji. WSEiT jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Kilkakrotnie uhonorowana została certyfikatem Wiarygodna szkoła i Najwyższa Jakość w Edukacji. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich mają do wyboru 5 kierunków studiów. 2

5 STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii na dwóch wydziałach prowadzi następujące kierunki: kierunek Fizjoterapia Inżynieria Materiałowa specjalność: technika dentystyczna Kosmetologia Pedagogika specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo- -wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia terapia zajęciowa Turystyka i Rekreacja specjalności: turystyka uzdrowiskowa turystyka zdrowotna Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie STUDIA PODYPLOMOWE Oferta rocznych studiów podyplomowych skierowana jest do osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na dwóch wydziałach: kierunek Fizjoterapia w Kosmetologii Masaż w Odnowie Biologicznej Odnowa Biologiczna Terapia Manualna Tkanek Miękkich Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii należy do wąskiego grona pionierów wśród specjalistycznych szkół wyższych. Doświadczenie zdobywaliśmy od 1995 roku, prowadząc Wielkopolską Szkołę Medyczną. Dziś są widoczne efekty. Nasi absolwenci są najlepszymi ambasadorami uczelni ich opinie i kariery liczą się dla nas najbardziej. Mgr Violetta Musa, Kanclerz WSEiT 3

6 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA Poziom nauczania każdej uczelni określają kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej. Pod kierunkiem Rektora kadra naukowo-dydaktyczna odpowiada za proces kształcenia i jakość studiów. Wykładowcy WSEiT wywodzą się z najlepszych polskich uczelni wyższych: Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej, a także Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia, dbając o najwyższy poziom kształcenia, oprócz licznego grona pracowników nauki, zatrudnia również praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Kadra dydaktyczna WSEiT oceniana jest przez studentów w formie anonimowej ankiety. Wyniki rankingów poddawane są wnikliwej analizie wpływającej na wysoki poziom jakości kształcenia. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA WSEiT rozpoczęła działalność naukowo-badawczą. Realizuje ją zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce. Badania prowadzone są w Katedrze Reumatologii, w Centrum Naukowo Badawczym Postawy Ciała i w Pracowni Terapii Manualnej i Masażu. Efektem tych badań są publikacje. Przy uczelni działa Wydawnictwo WSEiT, którego głównym celem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. W dorobku WSEiT jest również kilka udanych konferencji i spotkań naukowych. Więcej informacji znajduje się na stronie Działalność naukowa w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii traktowana jest priorytetowo. Systematycznie poszerzana aktywność naukowa uczelni jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jej nieustanny rozwój oraz pragmatyczne podejście do przekazywania wiedzy studentom. Dr Izabella Kossowska, Prorektor ds. rozwoju naukowego 4

7 KOŁA NAUKOWE We WSEiT działają koła zainteresowań, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu są to: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TERAPEUCI Koło zrzesza studentów kierunku Fizjoterapia. W ramach pracy naukowej SKN studenci pod kierunkiem opiekuna przeprowadzają szereg badań w zakresie profilaktyki chorób i usprawniania ruchowego. Swoje prace badawcze Terapeuci przedstawiają na międzynarodowych i polskich konferencjach studenckich kół naukowych. Poza pracą naukową członkowie koła naukowego uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach mających na celu pogłębienie wiedzy fizjoterapeutycznej. Opiekunem koła jest dr Partycja Rąglewska. HUMANISTYCZNE KOŁO NAUKOWE Pod kierunkiem opiekunów studenci przygotowują swoje wystąpienia naukowe i biorą udział w konferencjach. Koło umożliwia rozwój ich zainteresowań naukowych. Opiekunami koła są dr Jadwiga Knotowicz i dr Stefan Szary. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH Koło Inżynierów Techników Dentystycznych działa przy WSEiT w Poznaniu, zrzesza studentów i pracowników naukowo- -dydaktycznych. Zasadniczym celem koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest mgr Krzysztof Pietnicki. Na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie działa: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PANACEUM Studenckie Koło Naukowe Panaceum Wydziału Zamiejscowego WSEiT w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2008 roku. Koło powstało z inicjatywy studentów. Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań. Opiekunem koła jest dr n. med. Anna Lubkowska. WSEiT daje duże możliwości rozwoju. W ramach koła zgłębiamy nowe techniki pracy, uczestniczymy w licznych konferencjach i sympozjach z zakresu technik dentystycznych. Karolina Byczkowska, studentka kierunku Inżynieria Dentystyczna 5

8 WARSZTATY I WYKŁADY OTWARTE Na Uczelni odbywają się otwarte imprezy naukowe, popularnonaukowe i kulturalne. Podczas wykładów otwartych studenci mają okazję wysłuchać prelekcji wybitnych naukowców i przedstawicieli świata mediów. Do tej pory uczelnię odwiedzili m.in. Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce Asalina R. Mamuno oraz znany i ceniony fizjoterapeuta, terapeuta Szkoły Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Paweł Zawitkowski. Organizowane w październiku Dni Nauki i Praktyki to cykle wykładów i warsztatów prowadzone przez doświadczonych instruktorów. PROMOCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSEiT pomaga studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. O zawodową przyszłość studentów dba Dział Rozwoju Uczelni, który promuje studentów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych na rynku pracy. W czasie licznych bezpłatnych warsztatów i szkoleń studenci oraz absolwenci mają możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych. Studenci podwyższają swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie zawodowe podczas obowiązkowych praktyk krajowych lub zagranicznych. W czasie organizowanych przez szkołę targów pracy mają możliwość nawiązania kontaktów, rozpoczęcia stażu zawodowego czy też otrzymania pierwszej oferty pracy. Przy uczelni działa stowarzyszenie zrzeszające jej absolwentów, którego celem jest: utrzymywanie łączności między absolwentami uczelni, badanie ścieżki ich kariery zawodowej, a także promowanie osiągnięć absolwentów w celu umocnienia ich pozycji zawodowej. WSEiT regularnie umożliwia studentom nieodpłatne uczestnictwo w szkoleniach, których celem jest rozwijanie ich kompetencji. Uczelnia wspiera wszystkie przejawy przedsiębiorczości studentów. Na uczelni działa chór, studencka grupa masująca Masażyści WSEiT oraz wolontariat. WSEiT sfinansowała m.in. zakup sprzętu muzycznego dla chóru oraz specjalistycznych krzesełek do masażu. Wszyscy, dla których studia są pasją i którzy z zaangażowaniem pragną się realizować w różnych praktycznych projektach, znajdą we WSEiT pełne wsparcie. Uczelnia od samego początku dba o to, aby studenci czerpali radość ze swojej pracy, dzielili się jej owocami. Początek działalności chóru poświęciliśmy na wypracowanie warsztatu muzycznego oraz stworzenie własnego stylu interpretacji utworów. Mariusz Koliński, student kierunku Inżynieria Dentystyczna, pomysłodawca i koordynator chóru uczelnianego WSEiT 6

9 SAMORZĄD STUDENCKI Przedstawicielem społeczności studenckiej WSEiT jest Samorząd Studencki wyrażający opinie i reprezentujący interesy studentów przed władzami Uczelni. Jest ogniwem łączącym władze WSEiT ze studentami i dbającym o ich interesy. Samorząd w dużym stopniu angażuje się w życie Uczelni, prowadzi i popiera działania związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedstawiciele studentów są obecni w różnych organach Uczelni: Senacie, Komisji Stypendialnej, czy Komisji Dyscyplinarnej. AZS Studenci we WSEiT mogą również realizować swoje pasje sportowe. Akademicki Związek Sportowy oferuje zajęcia w ramach następujących sekcji: piłki nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn. Poprzez przynależność do AZS-u nie tylko realizujemy swoje sportowe pasje, ale również pokazujemy prawdziwość idei w zdrowym ciele zdrowy duch. Michał Maruszewski, członek AZS WSEiT, student kierunku Fizjoterapia 7

10 STYPENDIA Stypendia we WSEiT finansowane są z funduszy MNiSW. System stypendialny zapewnia zdobycie środków umożliwiających studentom zmniejszenie kosztów utrzymania się. Stypendia przyznawane są studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Formy pomocy materialnej: Stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium mieszkaniowe tylko dla studentów studiów stacjonarnych. Stypendium na wyżywienie dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium za wyniki w nauce począwszy od II roku studiów student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest przez Uczelnię, bez wniosku studenta, na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów odbywanych we WSEiT w poprzednim roku akademickim (dotyczy 3. semestru) lub semestrze (dotyczy semestrów od 4. do 7.). Wysokość średniej ocen uprawnionej do otrzymania stypendium określa Rektor w drodze osobnego zarządzenia. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie stypendium za wyniki w nauce jest terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów w poprzednim roku akademickim/semestrze, brak ocen niedostatecznych w okresie, z którego liczona jest średnia oraz terminowe złożenie indeksu zawierającego wszystkie wpisy. Stypendium za wyniki w nauce we WSEiT przyznawane jest na semestr. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium na każdym kierunku. Stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia w sporcie. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim i wypłacana jest studentowi w jednej albo w dwóch ratach. Zapomoga jest przyznawana uznaniowo. Przy przyznawaniu studentom zapomóg nie obowiązują kryteria wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego. Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi składają wniosek w Dziekanacie zawsze niezwłocznie po zaistniałej sytuacji losowej. 8

11 PRAKTYKI Praktyki zawodowe są integralną i nieodzowną częścią kształcenia przyszłych absolwentów kierunków: Fizjoterapia, Inżynieria Dentystyczna, Kosmetologia, Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja. Praktyki umożliwiają zastosowanie wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach i ćwiczeniach w naturalnych warunkach pracy zawodowej. Na najlepszych studentów czeka również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. ERASMUS WSEiT podobnie jak ponad 200 innych polskich uczelni publicznych i niepublicznych uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej Erasmus. Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów studentów do uczelni partnerskich i zagranicznych praktyk studenckich. Program Erasmus to wyjątkowa szansa na poszerzenie horyzontów, szlifowanie języków obcych, nawiązanie ciekawych zagranicznych kontaktów, zwiedzenie pięknych zakątków Europy oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemów edukacji w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad uczestnictwa w programie, czyli kwestii formalnych i finansowych, rekrutacji oraz listy uczelni partnerskich WSEiT, dostępne są na stronie internetowej Uczelni w Niezbędniku Studenta, zaś informacje ogólne dotyczące Programu Erasmus w Polsce są dostępne na stronie Stypendium w Finlandii było jednym z najlepszych i najbardziej intensywnych okresów w moim życiu, czasem wypełnionym po brzegi nauką, praktyką, różnorodną aktywnością fizyczną oraz wydarzeniami kulturalno-towarzyskimi. Wszystko to wpłynęło na mój wszechstronny rozwój, zmotywowało do dalszej aktywności i ułatwiło właściwe poukładanie życiowych priorytetów. Natalia Cieślak, studentka kierunku Fizjoterapia 9

12 Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10

13 W TĘTNIĄCYM ŻYCIEM mieście Poznaniu, z ponad studentów, funkcjonuje też nasza mająca wypracowaną dobrą renomę Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii. Poznań to miasto uczącej się młodzieży, miasto nowoczesne, dynamicznie się rozwijające, a jednocześnie kultywujące tradycje. To miasto poważne, odpowiedzialne, a jednocześnie rozśpiewane, roześmiane, umiejące się bawić, to miasto przyjazne dla każdego. Takie cechy charakteryzują też naszą szkołę. Kształcimy w oparciu o nowoczesne, szczegółowe programy, z pomocą wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych specjalistów w zakresie nauk medycznych w sposób, który odpowiada aktualnym i perspektywicznym wymaganiom rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem tych słów niech będzie otrzymana w 2010 roku za całokształt działalności dydaktycznej i naukowej na kierunku Fizjoterapia pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Studiów Edukacyjnych WSEiT jest prężnie rozwijającym się o nowe kierunki Wydziałem, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, posiadającym wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pracownie. Kształci w zawodach tak bardzo potrzebnych współczesnemu człowiekowi w zachowaniu jego zdrowia licencjata Fizjoterapii, Inżyniera w specjalności Technika Dentystyczna, licencjata Kosmetologii. Zapraszam do studiowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Dziekan Dr n. med. Miros³awa Bonikowska Zgaiñska 11

14 Uczelnia dysponuje trzema budynkami. Przy ul. Rodziewiczówny 27/29 znajdują się pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych, a także z biochemii, biofizyki, anatomii, masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Wyposażone są one w najnowocześniejszy sprzęt. W budynku przy ul. Grabowej 22 znajdują się: aula, administracja uczelni, sale wykładowe, seminaryjne i pracownie: fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. W sali informatycznej studenci mają do swojej dyspozycji stanowiska komputerowe z nielimitowanym dostępem do Internetu. Znajduje się tam również bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią (ponad 5000 pozycji). W 2008 roku przy uczelni został utworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika WSEiT, gdzie udzielane są świadczenia ambulatoryjne, diagnostycznolecznicze i profilaktyczne dla pacjentów niewymagających hospitalizacji. Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia oraz porad konsultacyjnych profesorów i specjalistów z dziedziny m.in. rehabilitacji, ortopedii, neurochirurgii pracowników WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. W budynku przy ulicy Ściegiennego mieszczą się sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownia kosmetologii i masażu, a także sala usprawnień ruchowych. Na terenie uczelni znajdują się również: punkty kserograficzne, bufety studenckie oferujące tanie i smaczne posiłki oraz kącik żaka, gdzie studenci w przerwie między zajęciami mogą odpocząć, obejrzeć telewizję lub porozmawiać z przyjaciółmi. NOWOCZESNA UCZELNIA Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnej uczelni. Od 2008 roku posiada rozbudowany internetowy serwis informacyjny. Wirtualny Dziakanat został stworzony, aby zapewnić studentom dostęp do wszelkich informacji i ułatwić komunikację z uczelnią. Kadra dydaktyczna i studenci, dysponując loginem i hasłem dostępu, mają zapewniony bezpośredni wgląd do informacji z baz danych uczelni o: swoich danych osobowych, ocenach, przydziałach do grup, płatnościach czesnego, przebiegu studiów, prowadzących, planach zajęć i zjazdów oraz aktualnych ogłoszeniach. Ze względu na powszechne wykorzystanie notebooków na terenie WSEiT uruchomiono bezprzewodowy dostęp do Internetu Wi-Fi. Dodatkowo na uczelni zainstalowane zostały platformy internetowe, które poprzez swoją funkcjonalność odciążają Dziekanat i Biuro Rekrutacji od bezpośredniej obsługi interesantów. 12

15 Fizjoterapia WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów fizjoterapii. ATUTY KIERUNKU Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, lekarzy balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dyplom licencjata uzyskany we WSEiT upoważnia do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej i Ameryce Północnej. Absolwenci WSEiT studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia stanowią wysoki procent przyjętych na studia magisterskie. We WSEiT istnieje możliwość odbycia dodatkowych kursów i szkoleń w dziedzinie fizjoterapii (m.in. masaż tkanek głębokich, kurs terapii punktów spustowych, kurs masażu sportowego czy drenaż limfatyczny), których ukończenie jest potwierdzane liczącymi się certyfikatami (więcej informacji na Uczelnia jest rozpoznawalna w najważniejszych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju. Dobrą opinię o absolwentach WSEiT mają pracownicy placówek służby zdrowia prowadzących działalność fizjoterapeutyczną. Na terenie uczelni działają Masażyści WSEiT, czyli grupa zrzeszająca studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie na rynku pracy oraz nowe kwalifikacje. Masażyści WSEiT to jeden z najlepszych pomysłów uczelni, to dodatkowy staż zawodowy, korzystny nie tylko finansowo, ale i rozwojowo. Krzysztof Roszkiewicz, student kierunku Fizjoterapia 13

16 Inżynieria Materiałowa specjalność technika dentystyczna WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MNiSW na kierunku Inżynieria Materiałowa. Jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce WSEiT oferuje kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna. ATUTY Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności technika dentystyczna we WSEiT posiadać będzie bardzo gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji. Mając również przygotowanie zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, będzie wykonywał protezy stałe, ruchome oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza, a także naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Pozna nowoczesne technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Dobrze wykształceni absolwenci, zarówno w podstawach nauki o materiałach, jak i w nowoczesnych technologiach materiałowych, znajdą zatrudnienie w laboratoriach protetycznych wykonujących usługi protetyczne oraz nakierowanych na działalność innowacyjną i wdrożeniową nowoczesnych technologii protetycznych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie wyzwań nowoczesnej stomatologii i znalezienie atrakcyjnej pracy. Studenci kierunku odbywają obowiązkowo 14-tygodniową praktykę zawodową (technologiczną): po II roku studiów (7 tygodni), po III roku studiów (7 tygodni), tygodniową praktykę dyplomową w semestrze dyplomowym oraz praktyki zawodowe w zakresie techniki dentystycznej. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Rodziewiczówny w Poznaniu, gdzie uczelnia przygotowała nowoczesne pracownie do zajęć z: modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych. 14

17 Kosmetologia Studia są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Kosmetologia. To 3-letnie studia kończące się nadaniem tytułu licencjata po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym. Uruchomienie w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu nowego kierunku studiów Kosmetologii stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki oraz pielęgnacji zdrowia i urody jest coraz większe. Rynek kosmetyczny jest ostatnio jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie. Ciągle wzrasta liczba gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej, fitness klubów. Fachowcy, dbający o urodę i zdrowie innych, muszą mieć obecnie gruntowną wiedzę medyczną zakresu anatomii, fizjologii, biologii, dermatologii oraz chorób cywilizacyjnych. w profesjonalny sprzęt: pracownia kosmetologii, masażu, pracownia biochemiczno-biologiczna, fizykoterapii i kinezyterapii. Możliwość dalszego rozwoju poprzez przynależność do koła naukowego oraz uczestnictwo w targach i sympozjach. ATUTY Najlepsza kadra wykładowców w wyjątkowy sposób łącząca akademicką wiedzę z codzienną praktyką zawodową. Wysoki poziom zajęć z przedmiotów zawodowych. Własna, nowoczesna infrastruktura dydaktyczna niezbędna do prowadzenia studiów na kierunku kosmetologia. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w większości w jednym budynku przy ulicy Ściegiennego w Poznaniu. Do dyspozycji studentów są wyposażone 15

18 Pedagogika To 3-letnie studia zawodowe, prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Pedagogika, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagodzy to ludzie obdarzeni wyjątkowymi umiejętnościami przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały, ciekawy, ale i pogłębiony, gdy wymagają tego skomplikowane zagadnienia. Studia przeznaczone są dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, doradztwie zawodowym czy opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny. Kształcenie we WSEiT w zakresie pedagogiki ma przygotować pedagoga na specjalistę, który widzi drugiego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Praktyki zawodowe stanowią integralną i ważną część studiów przygotowujących do zawodu pedagoga. Umożliwiają studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i nabycie specyficznych umiejętności pracy z człowiekiem. Kandydaci na studia we WSEiT na kierunku Pedagogika powinni posiadać taki rodzaj wrażliwości, który sprawi, że bez przeszkód pozyskają szacunek i sympatię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zrozumieją ich potrzeby. Decydującym czynnikiem gwarantującym powodzenie na rynku pracy są predyspozycje osobowościowe kandydatów. Jeśli chcesz uczyć się i pomagać innym, podejmij studia na tym kierunku. WSEiT umożliwia studentom wybór jednej z 5 specjalności. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Perspektywy zawodowe: decydując się na tę specjalność, absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi, zapozna się z metodami interaktywnymi i nauczy się poszukiwać nowych rozwiązań. Specjalność ta przygotowuje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach. Do nauki na tej specjalności zachęcamy wszystkie osoby, które lubią i rozumieją małe dzieci i chcą pracować w zreformowanej oświacie. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje merytorycznie i praktycznie nauczyciela klas początkowych do nauczania języka angielskiego w szkole, przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych. Łączy ona wiedzę z przedmiotów pedagogicznych z praktycznymi umiejętnościami nauczania języka angielskiego. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i śro- 16

19 dowisku lokalnym, w ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych, szkołach jako pedagog szkolny, w internatach i bursach, świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych. Logopedia Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu logopedy, nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzicami, na rzecz zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju mowy. Terapia zajęciowa Perspektywy zawodowe: specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności w oddziałach rehabilitacyjnych, neurologicznych, psychiatrycznych. Profesja pedagoga w specjalnościach takich jak edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedia, terapia zajęciowa wyróżnia się wśród innych kierunków specyfiką jej humanistycznych oddziaływań. Wchodzi ona w różnorodne role skomplikowanych emocji dzieci i trudnych relacji rodziców. W swoich umiejętnościach pedagodzy wykazują się wyjątkowymi dyspozycjami osobowościowymi oraz w pełni profesjonalnymi kompetencjami dotyczącymi realizowania treści zawartych w poszczególnych przedmiotach wymienionych specjalności i w różnych alternatywnych koncepcjach edukacyjno-rehabilitacyjnych. Efekty kształcenia zawierają umiejętności dotyczące wzorców terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych bardzo potrzebnych w polskim społeczeństwie. Dzięki temu w pracy zawodowej nauczyciela pedagoga wypracowuje się strategie radzenia sobie z lękiem i długotrwałym stresem wyrażającym się w cierpliwym i starannym badaniu wzajemnych psychospołecznych relacji dziecka z jego otoczeniem w klasie, szkole i poza nią. Dr Jadwiga Knotowicz, Prorektor WSEiT 17

20 Szczecin Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 18

21 Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Wawrzyniaka 8. W budynku znajdują się: dziekanat, sala wykładowa, sale ćwiczeniowe oraz specjalistyczne pracownie: fizykoterapii, kinezyterapii, anatomii oraz masażu leczniczego. Studenci mogą skorzystać z usług ksero oraz z minibaru. Studenci WSEiT mają zapewniony dostęp do biblioteki. Znajdują się tam: wypożyczalnia oraz czytelnia. SZCZECIN TO MIASTO niezwykłe, to główny ośrodek gospodarczy regionu, miasto portowe o ciekawej zabudowie architektonicznej z piękną zielenią. Szczecin to także centrum kulturalne i oświatowe. To ważny od lat ośrodek akademicki, gdzie kształcą się studenci w różnych specjalnościach, takich jak: architektura, medycyna, prawo itp. Jednak do 2007 roku żadna ze szkół wyższych nie podjęła się utworzenia studiów o kierunku Fizjoterapia. Decyzję taką podjęły władze WSEiT w Poznaniu, otwierając w 2007 roku Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, który rozpoczął kształcenie studentów na kierunku Fizjoterapia. W 2010 roku utworzono kolejny kierunek, jakim jest Turystyka i Rekreacja ze specjalnościami turystyka uzdrowiskowa i turystyka zdrowotna. Decyzja ta okazała się bardzo trafna. Zainteresowanie kierunkami jest bardzo duże. W Szczecinie i w regionie jest spore zapotrzebowanie na specjalistów fizjoterapii i turystyki. W naszej szkole umożliwiamy zdobycie takich umiejętności i kompetencji zawodowych, aby przyszły absolwent był nie tylko atrakcyjny, ale także konkurencyjny na rynku pracy. Trzon naszej kadry to wysoko wykwalifikowani specjaliści teoretycy i praktycy. Programy kształcenia są tak przygotowane i prowadzone, aby były przystępne i ciekawe dla studiujących. Szkoła wyposażona jest w sprzęt i urządzenia niezbędne w pracowniach i laboratoriach, aby ułatwić naukę i przyswajanie wiedzy praktycznej. Studenci mogą też odbywać praktyki w różnych placówkach, takich jak: szpitale, sanatoria, gabinety prywatne, gabinety odnowy, SPA itp. Zapraszam do studiowania na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Dziekan dr Krzysztof Adranowski 19

załącznik do Uchwały Senatu WSEiT Nr 4/II/2015/2016 z dnia 13 stycznia 2016

załącznik do Uchwały Senatu WSEiT Nr 4/II/2015/2016 z dnia 13 stycznia 2016 Regulamin naboru na studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii na Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu oraz Wydział Zamiejscowy w Szczecinie załącznik do Uchwały Senatu WSEiT Nr 4/II/2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl SZCZECIN Studia I stopnia www.szczecin.wseit.edu.pl 1 KIERUNKI studiuj z pasją! Fizjoterapia STUDIA I STOPNIA Higiena Dentystyczna STUDIA I STOPNIA Rekrutacja Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT? atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016/2017 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w SWPS

Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w SWPS Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w SWPS Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2010/2011 na VII edycję zajęć umożliwiających zdobycie uprawnień pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 61-874 POZNAŃ Tel. 61/829-35-76 Fax: 61/829-35-75 http://www.ifros.amu.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika dotyczy studiów I i II stopnia oraz 3-letnicj studiów magisterskich (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / 2011 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 23.04.2012r. 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Akademii Morskiej w Gdyni na zasadach zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie z ustawą o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE Załącznik nr 1 1. WSTĘP (krótki opis studiów, założeń itp.) Studia podyplomowe Żywienie w sporcie organizowane są przez Zakład Biochemii i Żywienia

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: INFORMATYKA I EKONOMETRIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I MARKETING. W

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r. ZARZĄDZENIE NR 59/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Tytuł kierunku: Studia

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatności za studia

Regulamin odpłatności za studia Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WARSZAWA 2016 r. 1 REGULAMIN NINIEJSZY USTALA: 1. Wysokość i zasady wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR dr Andrzej ZDUNIAK PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do zarządzenia nr 8/2010 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 marca 2010 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wcześniejszy start szkolny ucznia innowacyjne studia dla nauczycieli, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

tech masazysta Technik masażysta (tryb dzienny) Szkoła bezpłatna! 1 / 8

tech masazysta Technik masażysta (tryb dzienny) Szkoła bezpłatna! 1 / 8 Technik masażysta (tryb dzienny) Szkoła bezpłatna! 1 / 8 Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)- Możliwość prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych. Wychowanie fizyczne (jest przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo