Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h

2 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego... 7 Nasza Uczelnia... 8 Dlaczego warto u nas studiować? Wszystko o rekrutacji na studia Współpraca z zagranicą Studia podyplomowe Studia MBA Informacje o Założycielach i obecnych Władzach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

3 Wydziały, kierunki, specjalności: CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Wydział Prawa i Administracji kierunek: Prawo (M) kierunek: Administracja (L, SUM) specjalności: Administracja publiczna, Administracja sądowa Wydział Stosunków Międzynarodowych kierunek: Stosunki międzynarodowe (L, SUM) specjalności: Handel zagraniczny, Amerykanistyka, Studia europejskie, Turystyka międzynarodowa, Studia wschodnie, Współczesna dyplomacja, Obsługa celna, Logistyka Międzynarodowa, International Business (L) Wydział Nauk Humanistycznych kierunek: Socjologia (L, SUM) specjalności: Socjologia ogólna, Socjologia stosowana, Psychosocjologia, Socjologia władzy, Socjologia mediów i kultury popularnej kierunek: Pedagogika (L, SUM)) specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, Pedagogika społeczna, Pedagogika pracy, Interwencja wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim kierunek: Kulturoznawstwo (L) specjalności: Sztuki audiowizualne, Cywilizacje świata kierunek: Filologia (L) specjalność: Filologia angielska język angielski w biznesie i administracji, Filologia angielska - specjalność nauczycielska: język angielski i plastyka Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób

4 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej kierunek: Politologia (L, SUM) specjalności: Komunikacja społeczna, Doradztwo i marketing polityczny, Kultura polityczna, Fundusze europejskie kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (L) kierunek: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (L) Wydział Ekonomii i Zarządzania kierunek: Zarządzanie (L, SUM) specjalności: Zarządzanie firmą, Rachunkowość w zarządzaniu, Gospodarka nieruchomościami, Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa, Marketing kierunek: Gospodarka przestrzenna (I) kierunek: Ekonomia (L) specjalności: Agrobiznes i programy unijne, Ekonomia społeczna, Ekonomia menedżerska, Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie kierunek: Informatyka i ekonometria (L) specjalności: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych, Informatyka zarządcza kierunek: Ochrona środowiska (L) kierunek: Finanse i rachunkowość (L) Wydział Psychologii i Nauk o rodzinie kierunek: Nauki o rodzinie (L, SUM) specjalności: Wiedza o rodzinie i społeczeństwie, Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo-socjalna, Socjoterapia i profilaktyka społeczna, Terapia zajęciowa instytucjonalna i domowa, Poradnictwo rodzinne i mediacje kierunek: Praca socjalna (L) Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób

5 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: kierunek: Psychologia (M) specjalności: Psychologia kliniczna, Neuropsychologia, Psychologia sądowa i kryminalistyczna, Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia organizacji i zarządzania, Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia (specjalności do wyboru po II roku studiów) Wydział Architektury i Sztuk Pięknych kierunek: Malarstwo (L) specjalności: Malarstwo sztalugowe, Grafika użytkowa kierunek: Architektura i urbanistyka (I, SUM) kierunek: Architektura wnętrz (L) Wydział Nauk o Bezpieczeństwie kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (L) specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Edukacja dla bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Logistyka bezpieczeństwa (specjalności do wyboru od II roku studiów) kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (L) Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych kierunek: Pielęgniarstwo (L) kierunek: Kosmetologia (L) specjalności: Kosmetologia medyczna, Kosmetologia estetyczna (specjalności do wyboru po II roku studiów) kierunek: Ratownictwo medyczne (L) kierunek: Fizjoterapia (L) Oferta kursów przygotowawczych Opłaty za studia L licencjackie, M studia jednolite magisterskie, SUM studia II stopnia uzupełniające magisterskie, I inżynierskie Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób 5

6 ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI PATRON SZKOŁY Najwybitniejszy Polak doby renesansu. Pisarz polityczny, moralista i reformator, sekretarz króla Zygmunta Augusta, dyplomata, teolog i filozof. Urodzony w niezamożnej rodzinie szlacheckiej w Wolborzu w Ziemi Sieradzkiej, zdobywa gruntowne wykształcenie: w Akademii Krakowskiej i niemieckich uniwersytetach w Wittenberdze i Norymberdze. Badacz ustrojów państw obcych, autor licznych pism o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Pracowite życie wieńczy dziełem De republica emendanda (O poprawie Rzeczypospolitej). Wydane po raz pierwszy w roku 1551 w Krakowie, a potem w Bazylei do dzisiaj pozostaje świadectwem genialności myśli Frycza i jego stosunku do prawa i do państwa. Prekursor polskiej myśli o zjednoczonej Europie, pełen tolerancji i szacunku dla innych nacji. Orędownik mądrego dialogu, poszanowania praw i wolności obywatelskich. Zwolennik rządów rozważnych i sprawiedliwych. Jeden z największych umysłów w dziejach naszego kraju. Patron na miarę wyzwań XXI wieku.

7 OD REKTORA Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła dziesiąty rok swojej działalności. Nasza uczelnia od początku należała do najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w kraju. W ubiegłym roku uzyskała uprawnienia akademickie. Jest także największą uczelnią niepubliczną Małopolski i drugą pod względem liczby studentów w Polsce. Licząca ponad tysiąc czterystu nauczycieli akademickich doświadczona kadra nauczająca, wśród której z górą trzystu to profesorowie i doktorzy habilitowani kształci ponad siedemnaście tysięcy studentów na dziewięciu wydziałach, dwudziestu ośmiu kierunkach studiów i sześćdziesięcu dwóch specjalnościach, w tym na specjalności International Business, której program realizowany jest w języku angielskim. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra. W tym roku akademickim istnieje również możliwość dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Od 2008 roku uruchomione zostały dwa seminaria doktorskie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz Prawa i Administracji. Od początku rozwijamy współpracę międzynarodową, zawierając liczne umowy z zagranicznymi szkołami wyższymi. Obecnie jest to ponad pięćdziesiąt uczelni partnerskich z całej Europy od Francji po Ukrainę i od Włoch po Skandynawię, a nadto uczelnie z Tajwanu i Maroka. Konsekwencją tego jest stałe zwiększanie liczby wykładów w językach obcych, co studiowanie w naszej uczelni umożliwia również młodzieży z innych krajów. Niewątpliwym ułatwieniem w rozwijaniu wymiany międzynarodowej studentów jest realizowanie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego systemu punktowego studiów, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studenckiej oraz wydawanie absolwentom suplementów do dyplomu w językach obcych. Staramy się zapewnić naszym studentom jak najlepsze warunki nauki. W tym celu rozbudowujemy istniejącą bazę dydaktyczną. We wrześniu 2008 roku ukończona została budowa trzeciego budynku kampusu, położonego nad Wisłą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Teraz powierzchnia wszystkich obiektów liczy łącznie ok. 26 tys. metrów kw. Powinno to zaspokoić potrzeby studiującej młodzieży oraz kadry naukowej na najbliższe lata. Stale zwiększamy także nasze zasoby biblioteczne. Księgozbiór uczelni liczy obecnie ponad 85 tys. woluminów oraz około 300 tytułów czasopism fachowych. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje swym studentom pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych oraz naukowych, możliwość wyboru formy kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne), a w szczególnych sytuacjach studiowanie według indywidualnego planu i programu studiów. Dbając o wysoki poziom nauczania, od początku staramy się także, aby nasza uczelnia była przyjazna studentom. Studia u nas to bez wątpienia najlepsza inwestycja we własną przyszłość.

8 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W naszej Uczelni: znajdziesz bardzo szeroką ofertę edukacyjną od prawa, psychologii i politologii, poprzez socjologię, komunikację społeczną, studia międzynarodowe, turystykę, informatykę, ekonomię i zarządzanie, a także pedagogikę, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o bezpieczeństwie, aż po malarstwo, grafikę użytkową, architekturę i architekturę wnętrz, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię czy kosmetologię (28 kierunków studiów, 62 specjalności) masz szansę poznać ciekawych ludzi (około 17 tysięcy studentów) możesz studiować zarówno na poziomie zawodowym (licencjat, studia inżynierskie), magisterskim (studia jednolite magisterskie), jak i uzupełnić wykształcenie na studiach uzupełniających magisterskich i podyplomowych możesz uczestniczyć w seminariach doktorskich z zakresu prawa lub politologii

9 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Kampus przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 nauczysz się biegle posługiwać komputerem (9 pracowni komputerowych) poza językiem angielskim możesz uczyć się języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, arabskiego, węgierskiego, japońskiego i chińskiego multimedialne sale wykładowe, nowocześnie wyposażone pracownie i świetni wykładowcy zapewnią Ci przyjemność studiowania programy studiów uwzględniają wymagania rynku pracy masz szansę uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną, odbywając praktyki zawodowe w różnych instytucjach w kraju lub jeśli zechcesz za granicą możesz też studiować w języku angielskim na specjalności International Business

10 DLACZEGO U NAS? Graduacja 2008 w dziesiątym jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych 2009, przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znalazła się na czwartym miejscu w kategorii magisterskich uczelni niepublicznych. Akademię Frycza (bo tak mówią o niej studenci) wyróżniono także w kategorii Awans, za najbardziej spektakularny skok na liście rankingowej. w maju 2007 roku zajęliśmy 1. miejsce w Regionalnej Lidze Niepublicznych Szkół Wyższych w Województwie Małopolskim. Oznacza to, że nasza uczelnia jest najlepszą szkołą wyższą w regionie pod względem liczby studentów, kadry, kierunków, inwestycji i nowych projektów, korzystania z możliwości, jakie daje Unia Europejska, oraz rozpoznawalności w regionie 10

11 DLACZEGO U NAS? w kwietniu 2009 roku już po raz piąty nasza Uczelnia otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła na rok akademicki 2008/2009 przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu w marcu 2008 roku nasza Uczelnia jako jedna z trzech w Krakowie otrzymała certyfikat Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo za inicjatywy i działania w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa 17 grudnia 2007 roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w listopadzie 2008 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo zostały przyznane Wydziałowi Prawa i Administracji od drugiego roku studiów Uczelnia przyznaje własne stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce Uczelnia co roku funduje także nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów (Nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) najlepsi maturzyści i olimpijczycy mogą starać się o opłacenie czesnego za I rok studiów z Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego (szczegóły możesz otrzymać pomoc materialną, m.in. stypendia socjalne, mieszkaniowe, za wyniki w nauce lub sporcie oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych nasi studenci mają takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej oraz ulg komunikacyjnych, jakie przysługują studentom uczelni państwowych 11

12 DLACZEGO U NAS? sprawy formalne załatwisz szybko dzięki platformie internetowej wirtualny dziekanat Uczelnia umożliwia studentom zakwaterowanie w domu studenckim życie studenckie w naszej Uczelni nie ogranicza się jedynie do pokonywania kolejnych szczebli wtajemniczenia naukowego, ale pełne jest dodatkowych atrakcji! jeżeli lubisz pracować z innymi i masz zdolności organizacyjne, zaczniesz działać w samorządzie studenckim. Wielu znanych pracowników zarówno administracji publicznej, jak i państwowej różnych szczebli od tego właśnie zaczynało. Aktywnie działający Samorząd Studencki czeka właśnie na Ciebie! (szukaj ich na masz zacięcie literackie zacznij pisać i współredagować pismo studentów KA AFM Mixer marzysz o pracy w mediach sprawdź się na falach uczelnianego radia Frycz. Jeżeli chcesz być częścią zespołu, napisz: Każdy ciekawy pomysł mile widziany! Już teraz posłuchaj radia na lubisz być w centrum wydarzeń, interesuje Cię praca dziennikarza, chcesz nakręcić własny reportaż podejmij współpracę z naszą internetową telewizją KTVI (zobacz program 12

13 DLACZEGO U NAS? lubisz dyskutować, chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach zacznij działać. Szeroką ofertę mają dla Ciebie koła naukowe, m.in.: prawników, politologów, familiologów, miłośników ONZ oraz studentów handlu zagranicznego Carrier jesteś biegły w obsłudze komputerów, w naszej Uczelni możesz zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) lubisz śpiewać, możesz dołączyć do Kameralnego Chóru Elim, a jeśli Twoim hobby jest taniec, to Zespół Tańca Nowoczesnego Obsesja potrzebuje takich jak Ty! zapisując się do Akademickiego Związku Sportowego, będziesz uczestniczył/-ła w rozgrywkach ligi międzyuczelnianej, w której nasi studenci z sukcesami rywalizują z zespołami innych uczelni w siatkówce, koszykówce, piłce halowej (zobacz mecze na a ofertę AZS na chcesz studiować za granicą nasza Uczelnia oferuje Ci bogaty program stypendialny Erasmus zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, wszystkie przedmioty posiadają europejską punktacją ECTS, a wraz z dyplomem otrzymasz odpowiedni suplement, ułatwiający kontynuację nauki w krajach Unii Europejskiej kończąc studia możesz liczyć, że w znalezieniu pracy pomoże Ci sprawnie działające biuro karier (szczegóły znajdziesz na Wielu naszych Absolwentów znalazło zatrudnienie w murach Uczelni 13

14 W naszym Kampusie znajdziesz nowoczesną bibliotekę, w zasobach której znajduje się ponad 85 tys. woluminów i 300 tytułów czasopism z całego świata. Sprawdź księgozbiór on-line na przychodnię lekarską agencję banku profesjonalnie wyposażoną salę fitness i siłownię kawiarenki, w których wypijesz kawę, zjesz kanapkę lub ciastko kantynę, w której zjesz tani domowy obiad galerię Oko dla Sztuki, organizującą cyklicznie wystawy sztuki współczesnej 14

15 DOŁĄCZ DO NAS... Dział Rekrutacji: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, parter tel , GG: Dogodny dojazd z dworca PKP autobusami nr 115, 192, 287 i

16 DOŁĄCZ DO NAS... Aby zostać naszym studentem, należy: 1) złożyć w Dziale Rekrutacji podanie o przyjęcie na studia (druk podania w formacie PDF dostępny jest na stronie internetowej lub w formie wydruku w Dziale Rekrutacji, możesz też skorzystać z rejestracji on-line) 2) dołączyć wymaganą dokumentację, obejmującą: a. 4 zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) b. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną) d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku e. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu) g. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wpłaty można dokonać przelewem na numer konta: Pekao SA lub w kasie Uczelni) wysokość wpłaty podana jest na stronach Po kilku dniach dowiesz się o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą przyjęcia na kieruneki Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz oraz Malarstwo jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata. 1) na kierunku Architektura i urbanistyka należy przedstawić 9 rysunków wykonanych w technice ołówkowej, w formacie A1 (59,4 x 84,1 cm), dopuszczalny jest format B2 (50 x 70 cm), w trzech kategoriach: 3 szkice z natury pejzaż, 3 szkice z natury architektura, 3 szkice martwej natury (proste bryły, krzesło, stół), poza zestawem prac obowiązkowych każdy z kandydatów może przedstawić inne prace, w dowolnym formacie i technice. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych, pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej oraz wniesienie opłat. 16 2) na kierunkach Malarstwo oraz Architektura wnętrz należy przedstawić minimalnie 20 prac w kategoriach: rysunek i malarstwo (studium z natury, pejzaż, martwa natura, szkice postaci ludzkiej oraz dowolne prace własne, np. grafika, fotografia i inne); prace powinny być wykonane w różnych technikach i formatach;

17 DOŁĄCZ DO NAS... 3) przy rekrutacji na kierunki Malarstwo oraz Architektura wnętrz wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy (skierowanie na te badania kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji); 4) od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy oraz zaświadczenie o aktualnych wynikach badań sanitarno-epidemiologicznych, skierowanie na te badania Kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji (szczegółowe informacje zakładka rekrutacja). Studentką/studentem na kierunku Filologia oraz na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność International Business, możesz zostać: 1) jeśli masz nową maturę ze zdanym egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i ustnej; 2) jeśli masz starą maturę, musisz przejść test i odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (szczegółowe informacje na temat terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać w punkcie rekrutacyjnym); 3) posiadając dyplom IB (International Baccalaureate) lub jeden z poniższych certyfikatów językowych: FCE, CAE, CPE (Cambridge), BEC Vantage, BEC Higher (Cambridge), IELTS od 5,0 do 9 punktów (Cambridge), TELC B2 Vantage The European Language Certificate (WBT), TELAS poziomy: 3a, 3b, 2, 1 (British Council), TOEFL od 510 do 580 punktów (paper), od 178 do 235 punktów (computer based), LCCI poziomy: 2, 3, 4 (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board FTBE), ESOL poziomy: higher, intermediate, advanced (City and Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute), TOLES poziom advanced (Cambridge), Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o. dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 17

18 DOŁĄCZ DO NAS... Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na na kierunku Pielęgniarstwo studia pomostowe powinni dodatkowo złożyć świadectwo lub dyplom ukończenia: pięcioletniego liceum medycznego, dwuletniej, dwuipółletniej albo trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki. Zapraszamy także na studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie uzupełniające. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednocześnie informujemy, że w Dziale Rekrutacji można uzyskać informację o możliwości zakwaterowania w domu studenckim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Rekrutacji lub telefonicznie pod nr: ,

19 DOŁĄCZ DO NAS... Jeśli posiadasz zagraniczne świadectwo, to: Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą może być podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem że zostało zalegalizowane do obrotu prawnego z zagranicą przez odpowiednie władze państwa. W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo zagraniczne z kraju, z którym obowiązuje Polskę umowa międzynarodowa (chyba, że umowa lub przepisy o oświacie stanowią inaczej), wymagany jest komplet dokumentów obejmujący: 1. zalegalizowane świadectwo dojrzałości (jeżeli zagraniczne świadectwo dojrzałości zostało wydane przez szkołę działającą w systemie edukacji państwa strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji, to przedkłada się oryginał świadectwa, ewentualnie duplikat, z umieszczonym na nim albo dołączonym poświadczeniem wydanym przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano świadectwo, 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa, 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu), 5. zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo z kraju nieobjętego umową międzynarodową, przepisy o systemie oświaty wymagają nostryfikacji posiadanego świadectwa. Komplet dokumentów obejmuje: 1. świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty o uznaniu świadectwa za równoważne polskim świadectwom*, 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa, 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu), 5. 4 zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). Dyplomy IB (International Baccalaureate) EB (Europeean Baccalaureate) zwolnione są z obowiązku nostryfikacji na mocy przepisów. * Zaświadczenia o nostryfikacji posiadanego świadectwa wydaje Kuratorium Oświaty w miejscu zamieszkania kandydata w Polsce lub Wojewódzkie Kuratorium Oświaty w Krakowie (właściwe ze względu na siedzibę Krakowskiej Akademii) po spełnieniu wymaganych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje o umowach międzynarodowych oraz o wymaganiach dotyczących nostryfikacji świadectw zagranicznych dostępne są na stronach oraz lub w Dziale Rekrutacji. Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów szczegółowe informacje znajdziesz na zakładka rekrutacja 19

20 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Będąc studentem naszej Uczelni, możesz wyjechać do Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Francji, Austrii, Finlandii, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Tajwanu, Maroka, Białorusi. Nasza Uczelnia współpracuje bowiem ze szkołami wyższymi w tych krajach (spis znajdziesz poniżej). Umowy przewidują wymianę studentów i wykładowców oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizowanie konferencji i seminariów. W ramach europejskich programów stypendialnych dzięki programowi Erasmus studenci Frycza są uprawnieni do otrzymywania dofinansowania studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. Austria Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, St. Pölten Białoruś Uniwersytet Państwowy, Baranowicze Bułgaria Uniwersytet im. Paisija Hilendarskiego, Płowdiw Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rilskiego, Błagojewgrad Wyższa Szkoła Zarządzania, Handlu i Marketingu, Sofia Egipt Uniwersytet 6 Października, Kair Finlandia Uniwersytet Nauk Stosowanych Kymenlaakso, Kotka Francja Uniwersytet im. Jean Monnet, Saint Etienne Uniwersytet Śródziemnomorski, Marsylia Hiszpania Uniwersytet w Sewilli Uniwersytet Navarra, Pampeluna Uniwersytet Baskijski, Bilbao 20

21 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Holandia Uniwersytet Radboud, Nijmegen Litwa Uniwersytet im. Michała Romera, Wilno Maroko Uniwersytet im. Mohammeda V, Rabat Niemcy Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Wernigerode Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Brema Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Brema Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Ludwigshafen nad Renem Ewangelicka Wyższa Szkoła Zawodowa, Berlin Uniwersytet Techniczny, Drezno Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Drezno Republika Chorwacka Uniwersytet w Zagrzebiu Rosja Sankt Petersburski Instytut Edukacji Humanistycznej Serbia Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sad Akademia Przedsiębiorczości, Nowy Sad Uniwersytetu w Niszu Słowacja Akademia Korpusu Policyjnego, Bratysława Akademia Sił Zbrojnych im. Generała Milana Rastislava Stefanika, Liptowski Mikulasz Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra Uniwersytet Katolicki, Rużomberok Słowenia Uniwersytet Przymorski, Koper Szwecja Wyższa Szkoła Dalarna, Falun Tajwan Uniwersytet Providence, Taichung Kolegium Językowe Urszulanek im. Lo Wenzao, Kaohsiung Ukraina Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im. Stepana Diemianchuka, Równe Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów Narodowa Akademia Zarządzania, Kijów Instytut Ekonomiczno-Humanistyczny, Makiejewka Ekonomiczno-Prawniczy Uniwersytet KROK, Kijów 21

22 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Lwów Państwowy Pedagogiczny Instytut Języków Obcych, Gorliwka Doniecki Instytut Nauk Społecznych Instytut Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych, Kramatorsk Węgry Wyższa Szkoła w Nyíregyháza Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych im. Janosa Kodolanyi, Székesféhervár Wielka Brytania Uniwersytet w Hull Uniwersytet Bedfordshire Uniwersytet im. Johna Napiera w Edynburgu Włochy Uniwersytet Molise Uniwersytet im. Johna Cabota, Rzym Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizuje szereg działań, których celem jest umiędzynarodowienie studiów. Prowadzimy szkoły letnie i studia w j. angielskim (International Business Studies, Master of Business Administration), organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe, stwarzamy możliwości studiowania za granicą, uczestniczymy w projektach unijnych, zapraszamy wykładowców z zagranicznych uczelni do prowadzenia zajęć w języku obcym. Szkoła letnia czerwiec 2009 Wizyta studentów z Egiptu (Uniwersytet 6 Października w Kairze) 22

23 STUDIA PODYPLOMOWE Administracja samorządowa i rozwój regionalny Audyt wewnętrzny Audyt energetyczny Audyt środowiskowy oraz system zarządzania środowiskiem Bezpieczeństwo i audyt systemów informacyjnych Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo i higiena pracy (z elementami dydaktyki bezpieczeństwa) Bezpieczeństwo narodowe i kierowanie obronnością Budżetowe sterowanie jednostką samorządową Budżetowo-controllingowe sterowanie przedsiębiorstwem Coaching innowacja w zarządzaniu, inspiracja w rozwoju Controlling i audyt wewnętrzny Dziennikarstwo i media elektroniczne Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności Ewaluacja w zapewnieniu jakości pracy instytucji edukacyjnych i społecznych Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw Handel zagraniczny Język angielski w biznesie Język angielski dla prawników Legal English Język niemiecki w biznesie KAIZEN High School Międzykulturowe public relations Nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim Organizacja pomocy społecznej Prawo zamówień publicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Praca z chorymi w opiece paliatywnej Prawo zamówień publicznych Pracownik sozotechniczny Projektowanie systemów zarządzania jakością w firmie Procedura ocen oddziaływania na środowisko Przedsiębiorczość (dla nauczycieli) Przedsiębiorstwo na rynku europejskim Psychologia transportu Public affairs w samorządzie Rachunkowość Rachunkowość bankowa Rachunkowość dla sektora finansów publicznych Rynek sztuki i antyków Socjoterapia Szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa Ubezpieczenia gospodarcze Usługi detektywistyczne Wycena nieruchomości Zamówienia publiczne Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie Zarządzanie finansami firmy Zarządzanie małymi i średnimi firmami Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie oświatą Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w ochronie zdrowia Szczegółowe informacje: Centrum Studiów Podyplomowych (w godzinach 9-16 od pon-nd) ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, pok tel Zajęcia trwają 2,3 lub 4 semestry i odbywają się co dwa tygodnie w weekendy. Program studiów obejmuje godzin zajęć dydaktycznych, w zależności od specjalności i liczby semestrów. 23

24 STUDIA MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wspólny program Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i University of Bedfordshire z Wielkiej Brytanii. Studia adresowane są do menedżerów i pracowników firm, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, rozwinąć umiejętności kierownicze, zwiększyć skuteczność i efektywność zarządzania. Program MBA jest międzynarodowym programem studiów podyplomowych. Językiem wykładowym jest głównie angielski. Zajęcia odbywają się co drugi weekend. Zakres studiów Entrepreneurship Financial Markets Strategic Finance Strategy Leading and Managing People Operations Management Marketing Management E-Business Business English Wymagania wykształcenie wyższe przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej Czesne 3800 funtów (całkowity koszt studiów). Szczegółowe informacje: Dział Rekrutacji ul. G. Herlinga-Grudzińskiego Kraków tel Centrum Studiów Podyplomowych (w godzinach 9-16 od pon-nd) ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, pok tel

25 ZAŁOŻYCIELE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Profesorowie: Jacek Majchrowski, Andrzej Kapiszewski, Klemens Budzowski, Zbigniew Maciąg Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wcześniej Krakowska Szkoła Wyższa) została założona przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne w 2000 roku posiada uprawnienia szkoły wyższej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 141) programy zajęć na wszystkich kierunkach studiów spełniają standard nauczania określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 20 maja 2009 r.

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 20 maja 2009 r. Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku PIERSZEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W PJWSTK rok akademicki 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W PJWSTK rok akademicki 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W PJWSTK rok akademicki 2012/2013 ZASADY OGÓLNE 1. Harmonogram rekrutacji studentów w PJWSTK ustala Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PJWSTK we współpracy z Działem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity (uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 stycznia 2011 r.

Tekst jednolity (uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. Tekst jednolity (uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 stycznia 2011 r.) Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Część B dyplomu ukończenia studiów nr 12345 SUPLEMENT*) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2. Imię (imiona): Agnieszka 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich wydziały/kierunki studiów studia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 61-874 POZNAŃ Tel. 61/829-35-76 Fax: 61/829-35-75 http://www.ifros.amu.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo