Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h

2 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego... 7 Nasza Uczelnia... 8 Dlaczego warto u nas studiować? Wszystko o rekrutacji na studia Współpraca z zagranicą Studia podyplomowe Studia MBA Informacje o Założycielach i obecnych Władzach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

3 Wydziały, kierunki, specjalności: CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Wydział Prawa i Administracji kierunek: Prawo (M) kierunek: Administracja (L, SUM) specjalności: Administracja publiczna, Administracja sądowa Wydział Stosunków Międzynarodowych kierunek: Stosunki międzynarodowe (L, SUM) specjalności: Handel zagraniczny, Amerykanistyka, Studia europejskie, Turystyka międzynarodowa, Studia wschodnie, Współczesna dyplomacja, Obsługa celna, Logistyka Międzynarodowa, International Business (L) Wydział Nauk Humanistycznych kierunek: Socjologia (L, SUM) specjalności: Socjologia ogólna, Socjologia stosowana, Psychosocjologia, Socjologia władzy, Socjologia mediów i kultury popularnej kierunek: Pedagogika (L, SUM)) specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, Pedagogika społeczna, Pedagogika pracy, Interwencja wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim kierunek: Kulturoznawstwo (L) specjalności: Sztuki audiowizualne, Cywilizacje świata kierunek: Filologia (L) specjalność: Filologia angielska język angielski w biznesie i administracji, Filologia angielska - specjalność nauczycielska: język angielski i plastyka Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób

4 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej kierunek: Politologia (L, SUM) specjalności: Komunikacja społeczna, Doradztwo i marketing polityczny, Kultura polityczna, Fundusze europejskie kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (L) kierunek: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (L) Wydział Ekonomii i Zarządzania kierunek: Zarządzanie (L, SUM) specjalności: Zarządzanie firmą, Rachunkowość w zarządzaniu, Gospodarka nieruchomościami, Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa, Marketing kierunek: Gospodarka przestrzenna (I) kierunek: Ekonomia (L) specjalności: Agrobiznes i programy unijne, Ekonomia społeczna, Ekonomia menedżerska, Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie kierunek: Informatyka i ekonometria (L) specjalności: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych, Informatyka zarządcza kierunek: Ochrona środowiska (L) kierunek: Finanse i rachunkowość (L) Wydział Psychologii i Nauk o rodzinie kierunek: Nauki o rodzinie (L, SUM) specjalności: Wiedza o rodzinie i społeczeństwie, Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo-socjalna, Socjoterapia i profilaktyka społeczna, Terapia zajęciowa instytucjonalna i domowa, Poradnictwo rodzinne i mediacje kierunek: Praca socjalna (L) Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób

5 CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: kierunek: Psychologia (M) specjalności: Psychologia kliniczna, Neuropsychologia, Psychologia sądowa i kryminalistyczna, Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia organizacji i zarządzania, Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia (specjalności do wyboru po II roku studiów) Wydział Architektury i Sztuk Pięknych kierunek: Malarstwo (L) specjalności: Malarstwo sztalugowe, Grafika użytkowa kierunek: Architektura i urbanistyka (I, SUM) kierunek: Architektura wnętrz (L) Wydział Nauk o Bezpieczeństwie kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (L) specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Edukacja dla bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Logistyka bezpieczeństwa (specjalności do wyboru od II roku studiów) kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (L) Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych kierunek: Pielęgniarstwo (L) kierunek: Kosmetologia (L) specjalności: Kosmetologia medyczna, Kosmetologia estetyczna (specjalności do wyboru po II roku studiów) kierunek: Ratownictwo medyczne (L) kierunek: Fizjoterapia (L) Oferta kursów przygotowawczych Opłaty za studia L licencjackie, M studia jednolite magisterskie, SUM studia II stopnia uzupełniające magisterskie, I inżynierskie Specjalności zostają uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 35 osób 5

6 ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI PATRON SZKOŁY Najwybitniejszy Polak doby renesansu. Pisarz polityczny, moralista i reformator, sekretarz króla Zygmunta Augusta, dyplomata, teolog i filozof. Urodzony w niezamożnej rodzinie szlacheckiej w Wolborzu w Ziemi Sieradzkiej, zdobywa gruntowne wykształcenie: w Akademii Krakowskiej i niemieckich uniwersytetach w Wittenberdze i Norymberdze. Badacz ustrojów państw obcych, autor licznych pism o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Pracowite życie wieńczy dziełem De republica emendanda (O poprawie Rzeczypospolitej). Wydane po raz pierwszy w roku 1551 w Krakowie, a potem w Bazylei do dzisiaj pozostaje świadectwem genialności myśli Frycza i jego stosunku do prawa i do państwa. Prekursor polskiej myśli o zjednoczonej Europie, pełen tolerancji i szacunku dla innych nacji. Orędownik mądrego dialogu, poszanowania praw i wolności obywatelskich. Zwolennik rządów rozważnych i sprawiedliwych. Jeden z największych umysłów w dziejach naszego kraju. Patron na miarę wyzwań XXI wieku.

7 OD REKTORA Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła dziesiąty rok swojej działalności. Nasza uczelnia od początku należała do najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w kraju. W ubiegłym roku uzyskała uprawnienia akademickie. Jest także największą uczelnią niepubliczną Małopolski i drugą pod względem liczby studentów w Polsce. Licząca ponad tysiąc czterystu nauczycieli akademickich doświadczona kadra nauczająca, wśród której z górą trzystu to profesorowie i doktorzy habilitowani kształci ponad siedemnaście tysięcy studentów na dziewięciu wydziałach, dwudziestu ośmiu kierunkach studiów i sześćdziesięcu dwóch specjalnościach, w tym na specjalności International Business, której program realizowany jest w języku angielskim. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra. W tym roku akademickim istnieje również możliwość dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Od 2008 roku uruchomione zostały dwa seminaria doktorskie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz Prawa i Administracji. Od początku rozwijamy współpracę międzynarodową, zawierając liczne umowy z zagranicznymi szkołami wyższymi. Obecnie jest to ponad pięćdziesiąt uczelni partnerskich z całej Europy od Francji po Ukrainę i od Włoch po Skandynawię, a nadto uczelnie z Tajwanu i Maroka. Konsekwencją tego jest stałe zwiększanie liczby wykładów w językach obcych, co studiowanie w naszej uczelni umożliwia również młodzieży z innych krajów. Niewątpliwym ułatwieniem w rozwijaniu wymiany międzynarodowej studentów jest realizowanie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego systemu punktowego studiów, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studenckiej oraz wydawanie absolwentom suplementów do dyplomu w językach obcych. Staramy się zapewnić naszym studentom jak najlepsze warunki nauki. W tym celu rozbudowujemy istniejącą bazę dydaktyczną. We wrześniu 2008 roku ukończona została budowa trzeciego budynku kampusu, położonego nad Wisłą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Teraz powierzchnia wszystkich obiektów liczy łącznie ok. 26 tys. metrów kw. Powinno to zaspokoić potrzeby studiującej młodzieży oraz kadry naukowej na najbliższe lata. Stale zwiększamy także nasze zasoby biblioteczne. Księgozbiór uczelni liczy obecnie ponad 85 tys. woluminów oraz około 300 tytułów czasopism fachowych. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje swym studentom pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych oraz naukowych, możliwość wyboru formy kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne), a w szczególnych sytuacjach studiowanie według indywidualnego planu i programu studiów. Dbając o wysoki poziom nauczania, od początku staramy się także, aby nasza uczelnia była przyjazna studentom. Studia u nas to bez wątpienia najlepsza inwestycja we własną przyszłość.

8 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W naszej Uczelni: znajdziesz bardzo szeroką ofertę edukacyjną od prawa, psychologii i politologii, poprzez socjologię, komunikację społeczną, studia międzynarodowe, turystykę, informatykę, ekonomię i zarządzanie, a także pedagogikę, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o bezpieczeństwie, aż po malarstwo, grafikę użytkową, architekturę i architekturę wnętrz, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię czy kosmetologię (28 kierunków studiów, 62 specjalności) masz szansę poznać ciekawych ludzi (około 17 tysięcy studentów) możesz studiować zarówno na poziomie zawodowym (licencjat, studia inżynierskie), magisterskim (studia jednolite magisterskie), jak i uzupełnić wykształcenie na studiach uzupełniających magisterskich i podyplomowych możesz uczestniczyć w seminariach doktorskich z zakresu prawa lub politologii

9 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Kampus przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 nauczysz się biegle posługiwać komputerem (9 pracowni komputerowych) poza językiem angielskim możesz uczyć się języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, arabskiego, węgierskiego, japońskiego i chińskiego multimedialne sale wykładowe, nowocześnie wyposażone pracownie i świetni wykładowcy zapewnią Ci przyjemność studiowania programy studiów uwzględniają wymagania rynku pracy masz szansę uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną, odbywając praktyki zawodowe w różnych instytucjach w kraju lub jeśli zechcesz za granicą możesz też studiować w języku angielskim na specjalności International Business

10 DLACZEGO U NAS? Graduacja 2008 w dziesiątym jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych 2009, przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znalazła się na czwartym miejscu w kategorii magisterskich uczelni niepublicznych. Akademię Frycza (bo tak mówią o niej studenci) wyróżniono także w kategorii Awans, za najbardziej spektakularny skok na liście rankingowej. w maju 2007 roku zajęliśmy 1. miejsce w Regionalnej Lidze Niepublicznych Szkół Wyższych w Województwie Małopolskim. Oznacza to, że nasza uczelnia jest najlepszą szkołą wyższą w regionie pod względem liczby studentów, kadry, kierunków, inwestycji i nowych projektów, korzystania z możliwości, jakie daje Unia Europejska, oraz rozpoznawalności w regionie 10

11 DLACZEGO U NAS? w kwietniu 2009 roku już po raz piąty nasza Uczelnia otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła na rok akademicki 2008/2009 przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu w marcu 2008 roku nasza Uczelnia jako jedna z trzech w Krakowie otrzymała certyfikat Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo za inicjatywy i działania w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa 17 grudnia 2007 roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w listopadzie 2008 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo zostały przyznane Wydziałowi Prawa i Administracji od drugiego roku studiów Uczelnia przyznaje własne stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce Uczelnia co roku funduje także nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów (Nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) najlepsi maturzyści i olimpijczycy mogą starać się o opłacenie czesnego za I rok studiów z Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego (szczegóły możesz otrzymać pomoc materialną, m.in. stypendia socjalne, mieszkaniowe, za wyniki w nauce lub sporcie oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych nasi studenci mają takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej oraz ulg komunikacyjnych, jakie przysługują studentom uczelni państwowych 11

12 DLACZEGO U NAS? sprawy formalne załatwisz szybko dzięki platformie internetowej wirtualny dziekanat Uczelnia umożliwia studentom zakwaterowanie w domu studenckim życie studenckie w naszej Uczelni nie ogranicza się jedynie do pokonywania kolejnych szczebli wtajemniczenia naukowego, ale pełne jest dodatkowych atrakcji! jeżeli lubisz pracować z innymi i masz zdolności organizacyjne, zaczniesz działać w samorządzie studenckim. Wielu znanych pracowników zarówno administracji publicznej, jak i państwowej różnych szczebli od tego właśnie zaczynało. Aktywnie działający Samorząd Studencki czeka właśnie na Ciebie! (szukaj ich na masz zacięcie literackie zacznij pisać i współredagować pismo studentów KA AFM Mixer marzysz o pracy w mediach sprawdź się na falach uczelnianego radia Frycz. Jeżeli chcesz być częścią zespołu, napisz: Każdy ciekawy pomysł mile widziany! Już teraz posłuchaj radia na lubisz być w centrum wydarzeń, interesuje Cię praca dziennikarza, chcesz nakręcić własny reportaż podejmij współpracę z naszą internetową telewizją KTVI (zobacz program 12

13 DLACZEGO U NAS? lubisz dyskutować, chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach zacznij działać. Szeroką ofertę mają dla Ciebie koła naukowe, m.in.: prawników, politologów, familiologów, miłośników ONZ oraz studentów handlu zagranicznego Carrier jesteś biegły w obsłudze komputerów, w naszej Uczelni możesz zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) lubisz śpiewać, możesz dołączyć do Kameralnego Chóru Elim, a jeśli Twoim hobby jest taniec, to Zespół Tańca Nowoczesnego Obsesja potrzebuje takich jak Ty! zapisując się do Akademickiego Związku Sportowego, będziesz uczestniczył/-ła w rozgrywkach ligi międzyuczelnianej, w której nasi studenci z sukcesami rywalizują z zespołami innych uczelni w siatkówce, koszykówce, piłce halowej (zobacz mecze na a ofertę AZS na chcesz studiować za granicą nasza Uczelnia oferuje Ci bogaty program stypendialny Erasmus zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, wszystkie przedmioty posiadają europejską punktacją ECTS, a wraz z dyplomem otrzymasz odpowiedni suplement, ułatwiający kontynuację nauki w krajach Unii Europejskiej kończąc studia możesz liczyć, że w znalezieniu pracy pomoże Ci sprawnie działające biuro karier (szczegóły znajdziesz na Wielu naszych Absolwentów znalazło zatrudnienie w murach Uczelni 13

14 W naszym Kampusie znajdziesz nowoczesną bibliotekę, w zasobach której znajduje się ponad 85 tys. woluminów i 300 tytułów czasopism z całego świata. Sprawdź księgozbiór on-line na przychodnię lekarską agencję banku profesjonalnie wyposażoną salę fitness i siłownię kawiarenki, w których wypijesz kawę, zjesz kanapkę lub ciastko kantynę, w której zjesz tani domowy obiad galerię Oko dla Sztuki, organizującą cyklicznie wystawy sztuki współczesnej 14

15 DOŁĄCZ DO NAS... Dział Rekrutacji: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, parter tel , GG: Dogodny dojazd z dworca PKP autobusami nr 115, 192, 287 i

16 DOŁĄCZ DO NAS... Aby zostać naszym studentem, należy: 1) złożyć w Dziale Rekrutacji podanie o przyjęcie na studia (druk podania w formacie PDF dostępny jest na stronie internetowej lub w formie wydruku w Dziale Rekrutacji, możesz też skorzystać z rejestracji on-line) 2) dołączyć wymaganą dokumentację, obejmującą: a. 4 zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) b. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną) d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku e. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu) g. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wpłaty można dokonać przelewem na numer konta: Pekao SA lub w kasie Uczelni) wysokość wpłaty podana jest na stronach Po kilku dniach dowiesz się o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą przyjęcia na kieruneki Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz oraz Malarstwo jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata. 1) na kierunku Architektura i urbanistyka należy przedstawić 9 rysunków wykonanych w technice ołówkowej, w formacie A1 (59,4 x 84,1 cm), dopuszczalny jest format B2 (50 x 70 cm), w trzech kategoriach: 3 szkice z natury pejzaż, 3 szkice z natury architektura, 3 szkice martwej natury (proste bryły, krzesło, stół), poza zestawem prac obowiązkowych każdy z kandydatów może przedstawić inne prace, w dowolnym formacie i technice. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych, pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej oraz wniesienie opłat. 16 2) na kierunkach Malarstwo oraz Architektura wnętrz należy przedstawić minimalnie 20 prac w kategoriach: rysunek i malarstwo (studium z natury, pejzaż, martwa natura, szkice postaci ludzkiej oraz dowolne prace własne, np. grafika, fotografia i inne); prace powinny być wykonane w różnych technikach i formatach;

17 DOŁĄCZ DO NAS... 3) przy rekrutacji na kierunki Malarstwo oraz Architektura wnętrz wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy (skierowanie na te badania kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji); 4) od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy oraz zaświadczenie o aktualnych wynikach badań sanitarno-epidemiologicznych, skierowanie na te badania Kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji (szczegółowe informacje zakładka rekrutacja). Studentką/studentem na kierunku Filologia oraz na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność International Business, możesz zostać: 1) jeśli masz nową maturę ze zdanym egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i ustnej; 2) jeśli masz starą maturę, musisz przejść test i odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (szczegółowe informacje na temat terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać w punkcie rekrutacyjnym); 3) posiadając dyplom IB (International Baccalaureate) lub jeden z poniższych certyfikatów językowych: FCE, CAE, CPE (Cambridge), BEC Vantage, BEC Higher (Cambridge), IELTS od 5,0 do 9 punktów (Cambridge), TELC B2 Vantage The European Language Certificate (WBT), TELAS poziomy: 3a, 3b, 2, 1 (British Council), TOEFL od 510 do 580 punktów (paper), od 178 do 235 punktów (computer based), LCCI poziomy: 2, 3, 4 (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board FTBE), ESOL poziomy: higher, intermediate, advanced (City and Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute), TOLES poziom advanced (Cambridge), Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o. dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 17

18 DOŁĄCZ DO NAS... Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na na kierunku Pielęgniarstwo studia pomostowe powinni dodatkowo złożyć świadectwo lub dyplom ukończenia: pięcioletniego liceum medycznego, dwuletniej, dwuipółletniej albo trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki. Zapraszamy także na studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie uzupełniające. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednocześnie informujemy, że w Dziale Rekrutacji można uzyskać informację o możliwości zakwaterowania w domu studenckim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Rekrutacji lub telefonicznie pod nr: ,

19 DOŁĄCZ DO NAS... Jeśli posiadasz zagraniczne świadectwo, to: Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą może być podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem że zostało zalegalizowane do obrotu prawnego z zagranicą przez odpowiednie władze państwa. W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo zagraniczne z kraju, z którym obowiązuje Polskę umowa międzynarodowa (chyba, że umowa lub przepisy o oświacie stanowią inaczej), wymagany jest komplet dokumentów obejmujący: 1. zalegalizowane świadectwo dojrzałości (jeżeli zagraniczne świadectwo dojrzałości zostało wydane przez szkołę działającą w systemie edukacji państwa strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji, to przedkłada się oryginał świadectwa, ewentualnie duplikat, z umieszczonym na nim albo dołączonym poświadczeniem wydanym przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano świadectwo, 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa, 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu), 5. zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo z kraju nieobjętego umową międzynarodową, przepisy o systemie oświaty wymagają nostryfikacji posiadanego świadectwa. Komplet dokumentów obejmuje: 1. świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty o uznaniu świadectwa za równoważne polskim świadectwom*, 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa, 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu), 5. 4 zdjęcia (wymiar 35 x 45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). Dyplomy IB (International Baccalaureate) EB (Europeean Baccalaureate) zwolnione są z obowiązku nostryfikacji na mocy przepisów. * Zaświadczenia o nostryfikacji posiadanego świadectwa wydaje Kuratorium Oświaty w miejscu zamieszkania kandydata w Polsce lub Wojewódzkie Kuratorium Oświaty w Krakowie (właściwe ze względu na siedzibę Krakowskiej Akademii) po spełnieniu wymaganych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje o umowach międzynarodowych oraz o wymaganiach dotyczących nostryfikacji świadectw zagranicznych dostępne są na stronach oraz lub w Dziale Rekrutacji. Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów szczegółowe informacje znajdziesz na zakładka rekrutacja 19

20 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Będąc studentem naszej Uczelni, możesz wyjechać do Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Francji, Austrii, Finlandii, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Tajwanu, Maroka, Białorusi. Nasza Uczelnia współpracuje bowiem ze szkołami wyższymi w tych krajach (spis znajdziesz poniżej). Umowy przewidują wymianę studentów i wykładowców oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizowanie konferencji i seminariów. W ramach europejskich programów stypendialnych dzięki programowi Erasmus studenci Frycza są uprawnieni do otrzymywania dofinansowania studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. Austria Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, St. Pölten Białoruś Uniwersytet Państwowy, Baranowicze Bułgaria Uniwersytet im. Paisija Hilendarskiego, Płowdiw Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rilskiego, Błagojewgrad Wyższa Szkoła Zarządzania, Handlu i Marketingu, Sofia Egipt Uniwersytet 6 Października, Kair Finlandia Uniwersytet Nauk Stosowanych Kymenlaakso, Kotka Francja Uniwersytet im. Jean Monnet, Saint Etienne Uniwersytet Śródziemnomorski, Marsylia Hiszpania Uniwersytet w Sewilli Uniwersytet Navarra, Pampeluna Uniwersytet Baskijski, Bilbao 20

21 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Holandia Uniwersytet Radboud, Nijmegen Litwa Uniwersytet im. Michała Romera, Wilno Maroko Uniwersytet im. Mohammeda V, Rabat Niemcy Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Wernigerode Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Brema Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Brema Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Ludwigshafen nad Renem Ewangelicka Wyższa Szkoła Zawodowa, Berlin Uniwersytet Techniczny, Drezno Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Drezno Republika Chorwacka Uniwersytet w Zagrzebiu Rosja Sankt Petersburski Instytut Edukacji Humanistycznej Serbia Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sad Akademia Przedsiębiorczości, Nowy Sad Uniwersytetu w Niszu Słowacja Akademia Korpusu Policyjnego, Bratysława Akademia Sił Zbrojnych im. Generała Milana Rastislava Stefanika, Liptowski Mikulasz Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra Uniwersytet Katolicki, Rużomberok Słowenia Uniwersytet Przymorski, Koper Szwecja Wyższa Szkoła Dalarna, Falun Tajwan Uniwersytet Providence, Taichung Kolegium Językowe Urszulanek im. Lo Wenzao, Kaohsiung Ukraina Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im. Stepana Diemianchuka, Równe Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów Narodowa Akademia Zarządzania, Kijów Instytut Ekonomiczno-Humanistyczny, Makiejewka Ekonomiczno-Prawniczy Uniwersytet KROK, Kijów 21

22 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Lwów Państwowy Pedagogiczny Instytut Języków Obcych, Gorliwka Doniecki Instytut Nauk Społecznych Instytut Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych, Kramatorsk Węgry Wyższa Szkoła w Nyíregyháza Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych im. Janosa Kodolanyi, Székesféhervár Wielka Brytania Uniwersytet w Hull Uniwersytet Bedfordshire Uniwersytet im. Johna Napiera w Edynburgu Włochy Uniwersytet Molise Uniwersytet im. Johna Cabota, Rzym Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizuje szereg działań, których celem jest umiędzynarodowienie studiów. Prowadzimy szkoły letnie i studia w j. angielskim (International Business Studies, Master of Business Administration), organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe, stwarzamy możliwości studiowania za granicą, uczestniczymy w projektach unijnych, zapraszamy wykładowców z zagranicznych uczelni do prowadzenia zajęć w języku obcym. Szkoła letnia czerwiec 2009 Wizyta studentów z Egiptu (Uniwersytet 6 Października w Kairze) 22

23 STUDIA PODYPLOMOWE Administracja samorządowa i rozwój regionalny Audyt wewnętrzny Audyt energetyczny Audyt środowiskowy oraz system zarządzania środowiskiem Bezpieczeństwo i audyt systemów informacyjnych Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo i higiena pracy (z elementami dydaktyki bezpieczeństwa) Bezpieczeństwo narodowe i kierowanie obronnością Budżetowe sterowanie jednostką samorządową Budżetowo-controllingowe sterowanie przedsiębiorstwem Coaching innowacja w zarządzaniu, inspiracja w rozwoju Controlling i audyt wewnętrzny Dziennikarstwo i media elektroniczne Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności Ewaluacja w zapewnieniu jakości pracy instytucji edukacyjnych i społecznych Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw Handel zagraniczny Język angielski w biznesie Język angielski dla prawników Legal English Język niemiecki w biznesie KAIZEN High School Międzykulturowe public relations Nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim Organizacja pomocy społecznej Prawo zamówień publicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Praca z chorymi w opiece paliatywnej Prawo zamówień publicznych Pracownik sozotechniczny Projektowanie systemów zarządzania jakością w firmie Procedura ocen oddziaływania na środowisko Przedsiębiorczość (dla nauczycieli) Przedsiębiorstwo na rynku europejskim Psychologia transportu Public affairs w samorządzie Rachunkowość Rachunkowość bankowa Rachunkowość dla sektora finansów publicznych Rynek sztuki i antyków Socjoterapia Szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa Ubezpieczenia gospodarcze Usługi detektywistyczne Wycena nieruchomości Zamówienia publiczne Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie Zarządzanie finansami firmy Zarządzanie małymi i średnimi firmami Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie oświatą Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w ochronie zdrowia Szczegółowe informacje: Centrum Studiów Podyplomowych (w godzinach 9-16 od pon-nd) ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, pok tel Zajęcia trwają 2,3 lub 4 semestry i odbywają się co dwa tygodnie w weekendy. Program studiów obejmuje godzin zajęć dydaktycznych, w zależności od specjalności i liczby semestrów. 23

24 STUDIA MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wspólny program Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i University of Bedfordshire z Wielkiej Brytanii. Studia adresowane są do menedżerów i pracowników firm, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, rozwinąć umiejętności kierownicze, zwiększyć skuteczność i efektywność zarządzania. Program MBA jest międzynarodowym programem studiów podyplomowych. Językiem wykładowym jest głównie angielski. Zajęcia odbywają się co drugi weekend. Zakres studiów Entrepreneurship Financial Markets Strategic Finance Strategy Leading and Managing People Operations Management Marketing Management E-Business Business English Wymagania wykształcenie wyższe przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej Czesne 3800 funtów (całkowity koszt studiów). Szczegółowe informacje: Dział Rekrutacji ul. G. Herlinga-Grudzińskiego Kraków tel Centrum Studiów Podyplomowych (w godzinach 9-16 od pon-nd) ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, pok tel

25 ZAŁOŻYCIELE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Profesorowie: Jacek Majchrowski, Andrzej Kapiszewski, Klemens Budzowski, Zbigniew Maciąg Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wcześniej Krakowska Szkoła Wyższa) została założona przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne w 2000 roku posiada uprawnienia szkoły wyższej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 141) programy zajęć na wszystkich kierunkach studiów spełniają standard nauczania określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25