mgr Paprocka Marzanna- dyrektor Nauczyciel mianowany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Paprocka Marzanna- dyrektor Nauczyciel mianowany"

Transkrypt

1 mgr Paprocka Marzanna- dyrektor Nauczyciel mianowany Pedagogika w zakresie ogólnopedagogicznym- studia magisterskie. Pedagogika opiekuńczo wychowawcza studia licencjackie Pedagogika specjalna Wczesna interwencja Pomoc Dziecku i Rodzinie - studia podyplomowe. Oligofrenopedagogika z elementami komunikacji społecznej- studia podyplomowe. Pedagogika specjalna i integracja w edukacji przedszkolnej i szkolnej- studia podyplomowe. Organizacja i zarządzanie oświatą- studia podyplomowe. Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych. Kurs pierwszej pomocy. Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Zarządzanie oświatą. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia osób dorosłych i dzieci. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej. Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej Wykorzystanie elementów metody Werbalno-Tonalnej w terapii dzieci zaburzeniami komunikacji językowej. Model Wczesnej Interwencji. Model INSITE Część I i II. Metody i formy stymulacji sensorycznej osób upośledzonych umysłowo. Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Wykorzystane alternatywnych metod komunikacji Piktograny w pracy z dzieckiem z autyzmem. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Zmiany w kształceniu specjalnym- aktualny stan prawny, organizacja i dokumentacja pracy. Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Zarządzanie projektem. Pierwsze kroki. Wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwalifikowalność, procedury, monitoring i kontrola. Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych. Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym

2 W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym Cztery pory roku- pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo Monitorowanie, ewaluacja, diagnoza, mierzenie- dylematy znaczeniowe i proceduralne. Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym. Inne: Międzynarodowa Konferencja Naukowa- żyć z autyzmem. Dobro osoby z autyzmem dobrem nas wszystkich. mgr Beata Figiel- pedagog Nauczyciel mianowany Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- studia magisterskie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem studia podyplomowe Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. I i II stopień kursu Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie W. Sherborne. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej według prof.. A. Fröhlich a. I stopień w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej Zarządzanie oświatą. Szkolenia dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacja pracowników Jak prawidłowo chronić dane osobowe oraz udostępniać informacje o praktyce organów pomocy społecznej Makaton- Program Rozwoju Komunikacji.

3 Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych. Cztery pory roku-pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzona umysłowo Inne: XVIII Konferencja z cyklu Czas dla rodziców, pt. Ojciec do bicia Seminarium Nauczyciel na drodze awansu zawodowego dla ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Monika Buczma-Walczewska- nauczyciel Nauczyciel mianowany Pedagogika rewalidacyjna- studia magisterskie Nauczanie plastyki- studia podyplomowe Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego I i II stopień Ruch Rozwijający bazujący na metodzie W. Sherborne. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej prof. Fröchlicha. Kurs języka angielskiego. Kurs II sektor jako miejsce pracy i aktywizacji społecznej. Kurs z zakresu obsługi komputera. Metoda Dobrego Startu. Kurs instruktorów prowadzących rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską. Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonymi. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Cztery pory roku- pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo. W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Dziecko niepełnosprawne w różnych formach kształcenia.

4 Specyfika funkcjonowania rodzin z problemem niepełnosprawności intelektualnej. Diagnoza funkcjonalna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Plan kompleksowej terapii i rehabilitacji. Awans zawodowy nauczycieli. Inne: Sympozjum naukowe Nowe tendencje w edukacji i przygotowaniu służb dla osób z niepełnosprawnością intelektualna. Seminarium Nowatorskie rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Seminarium Nauczyciel na drodze awansu zawodowego dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Uczestnictwo w projekcie Kobieta potrafi. mgr Elżbieta Gawińczyk- logopeda Pedagogika resocjalizacyjna- studia licencjackie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- studia magisterskie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych- studia podyplomowe Logopedia szkolna terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej- studia podyplomowe Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?. I stopień Stymulacji Bazalnej wg. prof.. A. Fröhlich a. Terapia taktylna wg. Świetlany Masgutowej Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogiki. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Sztuka jako forma terapii osób niepełnosprawnych. Społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w kontekście niepełnosprawności Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych - Klanza. Cztery pory roku pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłową

5 Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza Inne: XVIII Konferencja z cyklu Czas dla rodziców, Pt.: Ojciec do bicia?. Dodać pozostałych logopedów Liliana Pajor- muzykoterapeuta Nauczyciel mianowany Muzyka- studium nauczycielskie Kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w różnym stopniu we wszystkich szkołach i placówkach Oświaty. Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kurs instruktorów prowadzących rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w oparciu o metodę harcerską. Kurs pierwszej pomocy. Sztuka jako forma terapii osób niepełnosprawnych. Terapia przez sztukę. Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Metody i techniki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Wykorzystane alternatywnych metod komunikacji Piktograny w pracy z dzieckiem z autyzmem. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i -Klanza. Cztery pory roku- pedagogika zabawy z dziećmi i młodzieżą upośledzona umysłowo. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej. Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym.

6 Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo. Inne: Zaświadczenie uprawniające do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. mgr Agnieszka Matyja-nauczyciel Pedagogika rewalidacyjna- studia magisterskie Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych Kurs pierwszej pomocy. Konstruowanie programu pracy oraz terapia zachowań nietypowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Metody i formy stymulacji sensorycznej dla osób upośledzonych umysłowo. Warsztaty wikliniarskie. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu, i Klanza Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej. Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym. Moniak Śluborska-Szymula- nauczyciel Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją- studia magisterskie ( w trakcie). Pedagogika resocjalizacyjna- studia licencjackie. I i II stopień Ruch Rozwijający bazujący na metodzie W. Sherborne. Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych. Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogika. Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

7 Warsztaty wikliniarskie W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy osobami z upośledzeniem umysłowym. Iwona Pilarska- tyflopedagog Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją- studia licencjackie Tyflopedagogika- studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych- studia podyplomowe Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie W. Scherborne. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim Czego i jak uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym. mgr Marta Graczyk - nauczyciel Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna studia magisterskie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych studia podyplomowe Metoda Dobrego Startu Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki. Makaton Program Rozwoju Komunikacji. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i.klanza Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych

8 mgr Sebastian Góralczyk- nauczyciel Nauczyciel stażysta Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo- studia magisterskie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych- studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne- pedagogika szkolna- studia podyplomowe Prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. I stopień Ruch Rozwijający bazujący na metodzie W. Scherborne. I i II stopień Stymulacja Bazalna koncepcji prof. A. Fröhlicha Czego i jak uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym. Makaton Program Rozwoju Komunikacji. mgr Agnieszka Królikowska-nauczyciel Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- studia magisterskie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych- studia podyplomowe Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym- studia podyplomowe. Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Kurs europejskiej rady Resuscytacji BLS/AED Provider Kurs Jak pobudzać aktywność osób niepełnopsrawnych. mgr Marta Roróg- nauczyciel Pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Kurs języka angielskiego. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. I i II stopień Stymulacja Bazalna koncepcji prof. A. Fröhlich a. Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych.

9 Prawo oświatowe, awans zawodowy i zarządzanie zasobami ludzkimi. W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. mgr Klaudia Samoćko-nauczyciel Pedagogika-prewencja patologii i zagrożeń społecznych- studia magisterskie. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja- studia licencjackie. Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych- studia podyplomowe. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Kształcenie zintegrowane - studia podyplomowe (w trakcie). I stopień Stymulacja Bazalna koncepcji prof. A. Fröhlich a. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim I i II stopnie Ruch rozwijający bazujący na metodzie W. Sherborne. Metoda Dobrego Startu. Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Prawo oświatowe, awans zawodowy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Marlena Wastowska- nauczyciel Nauczyciel stażysta Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją- studia magisterskie ( w trakcie). Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna- studia licencjackie.

10 Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych. - studia podyplomowe mgr Dominika Waszczyk- nauczyciel Pedagogika ogólna - studia magisterskie Pedagogika resocjalizacyjna- studia licencjackie Oligofrenopedagogika z rewalidacja osób z głębokim upośledzeniem - studia podyplomowe Metoda dobrego Startu. mgr Magdalena Gut- fizjoterapeuta Fizjoterapia- studia magisterskie Technik fizjoterapii- studium zawodowe Viofor JPS System- aparat do terapii polem elektromagnetycznym. Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. I i II stopień Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie W. Scherborne Kurs podstawowy Koncepcja PNF. Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej prof. Fröchlicha. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Cztery pory roku- pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo. Inne: mgr Aneta Majewska- fizjoterapeuta Technologia Żywności i Żywienie Człowieka- studia magisterskie Fizjoterapia- trzeci rok studiów niestacjonarnych Specjalista ds. fizjoterapii- szkoła policealna

11 Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnej. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne. Animator Promocji Zdrowia Justyna Szajda- fizjoterapeuta Technik fizjoterapii- Medyczne Studium Zawodowe Zarządzanie i Marketing- studia licencjackie. Kurs podstawowy, koncepcja PNF. Stymulacja Bazalna koncepcji prof. A. Fröhlich a. Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki. Kurs pierwszej pomocy. Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami. Metody i formy stymulacji sensorycznej osób upośledzonych umysłowo, stopień I i II. Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat. Ewelina Myka- fizjoterapeuta Technik fizjoterapii- Medyczne Studium Zawodowe. Ruch Rozwijający bazujący na metodzie W. Scherborne. Makaton- poziom podstawowy. Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych.

12 Danuta Lewandowska - pielęgniarka, Pielęgniarstwo- studia licencjackie Pielęgniarka- Liceum Medyczne Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Resuscytacja krążeniowo-oddechowo dla pielęgniarek i położnych. Pielęgniarstwo ratunkowe. pielęgniarstwo rodzinne. Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych Kurs dyspozytorów służb medycznych. Inne: Seminarium dla dyspozytorów medycznych Bernard Borkowski pomoc nauczyciela Pedagogika w zakresie specjalności edukacja społeczno polityczna studia licencjackie Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych studia podyplomowe I stopień Stymulacji Bazalnej Koncepcji prof. A. Fröhlicha do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem Anna Budynek pomoc nauczyciela Kształtowanie Środowiska-liceum profilowane Technik administracji - szkoła policealna Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych. Ewa Ciszonek- pomoc nauczyciela Liceum Ogólnokształcące o profilu pedagogicznym Krystyna Cieślik- pomoc nauczyciela

13 Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza warsztaty wikliniarskie Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych Wioletta Cynarska- pomoc nauczyciela Pedagogika Diagnoza i terapia zajęciowa studia licencjackie Terapia zajęciowa szkoła policealna Izabela Kulska- pomoc nauczyciela Pedagogika - Diagnoza i terapia pedagogiczna- studia licencjackie Terapeuta zajęciowy- szkoła policealna Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogiki. Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych. Makaton- Program Rozwoju Komunikacji. Warsztaty wikliniarskie. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza Teresa Matyńka- pomoc nauczyciela Technik rolnictwa Opiekunka dziecięca. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza

14 Irena Radecka pomoc nauczyciela Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Szkolenie: Czego i jak uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza Warsztaty wikliniarskie. W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy upośledzeniem umysłowym. osobami z Dariusz Wiśniewski pomoc nauczyciela Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją- studia magisterskie ( w trakcie) Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją- studia licencjackie Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Bale okolicznościowe w szkole, przedszkolu i Klanza