Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej. Justyna Glica dyrektor/właściciel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej. Justyna Glica dyrektor/właściciel"

Transkrypt

1 Wykaz kadry Niepublicznego Przedszkola Nutka w Nowej Iwicznej Justyna Glica dyrektor/właściciel Studia: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Marketing i zarządzanie - Planowanie i organizacja pracy w przedszkolu - Nauczyciele i Rodzice sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu - Dyrektor, nauczyciel, rodzic obszary współpracy, a przyszłość dziecka - Aktywne metody integracyjne ruch, muzyka, taniec, plastyka, teatr - Techniki twórczego myślenia - Potrzeby rozwojowe dziecka 6-latniego - Zabawy muzyczno-ruchowe - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Diagnoza, objawy, przebieg, rokowania, zaburzenia towarzyszące Katarzyna Wielemborek dyrektor Studia: Pedagogika: wczesna edukacja zintegrowana, Edukacja wczesnoszkolna, Polityka i zarządzanie oświatą. - Metoda ruchu rozwijającego wg. W Sherborne - Metoda dobrego startu, M. Bogdanowicz - Odimienna nauka czytania I. Majchrzak - Muzykoterapia jako narzędzie dobrej komunikacji dziecka z otoczeniem - Program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Przyjaciele Zippiego - Jak budować system wartości u dzieci

2 - Rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci - Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo- turystycznych - Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole Magdalena Chmielecka asystentka dyrektora Studia: Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika szkolna- pedagogika zdolności. Kursy : - Metodyka nauczania języka angielskiego - Metoda projektu badawczego - Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Sherborne - Wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym - Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym - Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych- formy i metody pracy - Wielkanocne warsztaty plastyczne 5-latki A PÓŁNUTKI Edyta Borek - wychowawca, glottodydaktyk (w grupie 5l A i B) Studia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Socjologia. - Metoda Dobrego Startu - Kinezjologia edukacyjna - Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne - Warsztaty snucia bajek nie tylko terapeutycznych - Nazywanie świata odimienna metoda nauki czytania wg. I. Majchrzak - Glottodydaktyka z glottoterapią - Rudolf Laban i jego taniec edukacyjny

3 Anna Pawlak - wychowawca Studia : Wychowanie przedszkolne, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. - Kinezjologia edukacyjna - Praca z osobami niewidomymi i niedowidzącymi - Terapia zajęciowa - Kurs orgiami Małgorzata Ceglarz pomoc 5-latki B MUZYKANCI Sylwia Łysiak wychowawca Studia: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Terapia pedagogiczna. - Gimnastyka korekcyjna - Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz - Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania i pisania wg I. Majchrzak - Glottodydaktyka Rafał Chojnacki nauczyciel muzyki (w gr. 5l B) Studia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

4 Karolina Mardas pomoc 4-latki A WIOLINKI Iwona Nowak wychowawca, glottodydaktyk (w grupie 4l A) Studia : Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną i logopedią. - Glottodydaktyka - Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w praktyce - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - Metoda Dobrego Startu wg, M. Bogdanowicz Anna Kołodziej nauczyciel muzyki (w gr. 4l A) Studia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalizacji: edukacja z elementami muzykoterapii - Od wiosny do zimy razem się bawimy - Maluchy rosną nie tylko wiosną - Muzyka i ruch dla każdego - Aktywność muzyczno-ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss - Klasyka dla smyka-wesoła muzyka - Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy - Warsztaty teatralne Wiosna Radosna - Teatrzyk małego przedszkolaka - Kurs origami - Warsztaty muzyczne Carla Orffa W muzycznym kole - Muzykoterapia. Profilaktyka i terapia muzyczna

5 Sandra Taraszewska pomoc W trakcie studiów: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią 4-latki B ĆWIERĆNUTKI Karolina Skalska wychowawca, glottodydaktyk (w gr. 4l B) Studia: Filologia polska z logopedią, Edukacja integracyjna i włączająca, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia (w trakcie). - Glottodydaktyka - Warsztaty tańców w kręgu - Kinezjologia edukacyjna- Gimnastyka mózgu (I i II stopień) - Ruch i zabawa w pracy z dziećmi - Animator zabaw dziecięcych - Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - Kurs orgiami - Słyszę, widzę, rozumiem wspieranie aktywności poznawczej dziecka - W co bawić się z dziećmi - Walentynkowe spotkania z orgiami Inspiracje plastyczne we wczesnej edukacji dziecka - Uczeń z zaburzeniami zachowania - Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców - Tańce integracyjne - Ruch a myślenie ćwiczenia Dennisona - Radosna kinezjologia - Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się kinezjologia dla dzieci - Efektywne nauczanie uczenie się

6 - Wspomaganie rozwoju dziecka - Stres szkodzi czy pomaga? - Muzykoterapia w przedszkolu - Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym Elżbieta Kalinowska nauczyciel muzyki (w gr. 4l B) Studia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, pedagogika przedszkolna (w trakcie) Kursy : - Warsztaty muzyczne Carla Orffa W muzycznym kole - Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. Urszula Walczak pomoc 3-latki A PICCOLO Magdalena Kamińska-Haraśny wychowawca, glottodydaktyk (w gr. 3l a i B) Studia: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Filologia polska, Organizacja i zarządzanie oświatą. -Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Organizacja, formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - Joga dla dzieci - Pomysły, które wyszły z kartek - Rola zabawy w kształtowaniu postaw dzieci w wieku przedszkolnym - Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej - Integracyjne tańce w kręgu

7 - Diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem gotowości szkolnej 5-6-latków - Laboratoria pełne skarbów - Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu - Glottodydaktyka i glottoterapią - Matematyka nie musi być trudna - Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji - Kinezjologia edukacyjna Brain Gym Metoda dr Paula Dennisona - Kurs origami - Rudolf Laban i jego taniec edukacyjny - Terapia ręki Martyna Odorowska wychowawca Studia: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Logopedia. Kursy : - Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - Praktyczne zastosowanie bajko terapii w pracy z dzieckiem - Z tańcem poprzez świat warsztaty muzyczne - Kinezjologia edukacyjna wg P. Dennisona I i II stopień - Komunikacja interpersonalna - Mądre wychowanie - Dziecko w sieci - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz - Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Ewelina Alberska pomoc W trakcie studiów: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

8 3-latki B DZWONECZKI Karolina Czachorowska wychowawca, nauczyciel jęz. angielskiego w grupie Dzwoneczków Studia : Edukacja wczesnoszkolna z jęz. angielskim, Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną. - Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w praktyce - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - Metoda Dobrego Startu wg, M. Bogdanowicz Marta Chudio wychowawca Studia: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia polska - kompetencja i umiejętności wychowawcy - praca z Rodziną diagnoza, interwencja, współpraca i pomoc - kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Danuta Suchożebrska pomoc Pozostali nauczyciele Anna Machnio nauczyciel języka angielskiego (w grupach 3l A, 4l A i B, 5l A i B)

9 studia : Filologia Angielska, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (w trakcie) Agnieszka Kołodziejczyk nauczyciel plastyki (wszystkie grupy) Studia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. - Wspieranie twórczości plastycznej - Papierowe czary - Zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru - Aniołowo - warsztaty świątecznych inspiracji plastycznych - Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym - Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem pt. Farbą i dłonią rozumiane Szymon Ogrzebacz nauczyciel muzyki (w grupach 3l A i B oraz 5l A) Studia: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką, Edukacja dla bezpieczeństwa, Diecezjalne studium organistowskie. - Kapelmistrz orkiestr dętych,. Alina Rutkowska logopeda Studia: Logopedia i pragmatyka komunikacyjna, pedagogika specjalna w zakresie pedagogika terapeutyczna

10 - Emisja głosu - Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym - Istota i terapia jąkania - Kinezjologia Edukacyjna Dennisona - Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów - Terapia i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii - Planowanie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w świetle zmian prawnych w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej Marta Pałuba psycholog Studia: Psychologia Społeczna, Podyplomowa szkoła w zakresie psychoterapii - Kurs kwalifikacji pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli - Trening zastępowania agresji - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - Sztuka w edukacji, profilaktyce i terapii - Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjnobuntowniczymi - Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - Bajka terapeutyczna, relaksacyjna i edukacyjna oraz elementy pracy z filmem - Teoria mentalizacji w terapii dziecka i rodziny - Przemoc emocjonalna w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny, jak zadbać o dziecko i pomóc rodzicom - Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego - Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku - Kurs umiejętności wychowawczych Jarosław Chodyra instruktor tańca Studia: Wyższa szkoła kultury fizycznej i turystyki- Instruktor tańca sportowego, Wieloletni członek klubów tanecznych Takt, Rytm, Contra w Warszawie. Pozostali pracownicy:

11 Iwona Tomczak kucharka Lidia Leszczyńska pomoc kucharki Henryka Ziętara - sprzątaczka Robert Zając konserwator Małgorzata Malitka - szatniarka