Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska"

Transkrypt

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie Opracowała: Małgorzata Stachurska

2 Misja Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka Małe przedszkole dużych szans na sukces każdego przedszkolaka

3 Nie należy zapominać, że: Odkrycia dziecka są jak kamienie najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze wszystkich zdobyczy Wszystkie zaplanowane działania zmierzają do tego, aby: Nasze dzieci Rozwijały się w sprzyjającym środowisku, były solidnie przygotowane do nauki w szkole w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku. Ich rodzice Darzyli nas zaufaniem Pracownicy przedszkola Mieli satysfakcje z wykonywanej pracy. Przedszkole Cieszyło się uznaniem w środowisku.

4 Wizja Wizja Miejskiego Przedszkola Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka stawia dziecko w centrum zainteresowania, co wyznacza jego miejsce, oraz miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym, który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża. Wizja naszego przedszkola obejmuje także aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda. Pragniemy rozbudzić inwencję twórczą ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej, Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i w miarę możliwości je zaspakajać. Stworzymy dzieciom warunki sprzyjające osiąganiu sukcesów w różnych obszarach działalności przedszkola poprzez kształcenie, wychowanie i wspomaganie rozwoju dziecka, Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci, Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach.

5 Po wielu staraniach nauczycieli, dzieci oraz rodziców nasze przedszkole przestało być anonimowe w środowisku roku przyjęliśmy nazwę im. Przyjaciół Kubusia Puchatka. Każdej grupie zostały nadane nazwy: Kubusie 3-4latki Tygryski 5latki Króliczki 6latki Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ Kubuś Puchatek i jego przyjaciele są doskonale znani i lubiani przez dzieci a także osoby dorosłe. LOGO PRZEDSZKOLA

6 Charakterystyka placówki Przedszkole mieści się w wolnostojącym parterowym budynku usytuowanym przy ulicy Wittiga 1 w dzielnicy Wyczerpy. W jego sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 24 oraz Gimnazjum nr 20 Przedszkole jest placówką trzy oddziałową, przewidzianą na 70 miejsc mieszczącą się w parterowym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudnionych jest 6 nauczycieli, dyrektor, katecheta oraz 8 pracowników administracyjnoobsługowych. Budynek przedszkola położony jest między osiedlem domków jednorodzinnych a osiedlem bloków, których ciągle przybywa. Przedszkole usytuowane jest z daleka od ruchliwej ulicy Warszawskiej, wokół której rozciąga się zadrzewiony ogród wyposażony w sprzęt terenowy i piaskownice.

7

8 Charakterystyka placówki Placówka posiada trzy sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Wszystkie pomieszczenie, z których korzystają dzieci sprzyjają ich dobremu samopoczuciu są widne, bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne i urządzone zgodnie z potrzebami. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku oraz jako jadalnie. Praca edukacyjna prowadzona jest w oparciu o Nową Podstawę Programową wychowania przedszkolnego Rozporządzenie MEN z r. Nowa podstawa weszła w życie roku. W przedszkolu realizowany jest program edukacji przedszkolnej Nasze Przedszkole M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. W placówce za zgodą rodziców prowadzone są zajęcia dodatkowe: Rytmika zajęcia odpłatne Język angielski zajęcia nieodpłatne Logopedia zajęcia nieodpłatne

9 SALA KUBUSIÓW

10 SALA TYGRYSKÓW

11 SALA KRÓLICZKÓW

12 SZATNIA i KORYTARZ

13 Rada Pedagogiczna W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego,nauczyciel religii, pomoc nauczyciela oraz dyrektor. Pełniąc funkcję dyrektora duży nacisk położyłam na rozwój i doskonalenie nauczycieli w celu podwyższenia efektywności pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez instytucje szkoleniowe dla nauczycieli Najlepszą motywacją do podjęcia doskonalenia przez nauczycieli jest przykład dyrektora. Dlatego doskonalę własne umiejętności zawodowe i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w następujących formach doskonalenia: Szkolenia Sześciolatek idzie do szkoły, zmiany programowe w reformie edukacji. Seminarium na temat: Zmiany w ustawie o finansach publicznych, standardy kontroli zarządczej

14 Kursy Nowe kierunki współpracy przedszkola i rodziny, Wyrównywanie szans edukacyjnych w wieku przedszkolnym, Programy komputerowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym, Przedszkole trampoliną do sukcesu, Komunikacja Interpersonalna pozyskiwanie innych, atut towarzyski, czy ważna umiejętność zawodowa. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Konferencje Budowanie zespołu pracowniczego. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w świetle nowych uregulowań prawnych Zapobieganie grypie Studia podyplomowe: Nauczania języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

15 Doskonalenie zawodowe Oprócz uczestnictwa w organizowanych przez instytucje formach doskonalenia Rada Pedagogiczna, którą mam zaszczyt kierować systematycznie doskonali swój warsztat pracy podczas wewnątrz-przedszkolnego doskonalenia na naradach szkoleniowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności nauczycielki wykorzystują w codziennej pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z przedszkolakami oraz dzielą się nimi z koleżankami odbywającymi staż, a także z licznymi studentkami realizującymi praktykę pedagogiczną w naszej placówce. W okresie 5 lat, praktyki studenckie odbyło u nas 11 praktykantek. Jako dyrektor podejmuję działania zmierzające do doskonalenia kadry pedagogicznej z nastawieniem na te formy, które umożliwiają nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne, rozwijać zdolności wychowanków. Będę proponować nauczycielom szkolenia z oferty edukacyjnej ośrodków doskonalenia zawodowego (WOM, SOD itp.). Będziemy zapraszać na szkoleniowe narady specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz, konsultanci metodyczni)

16 Promowanie Przedszkola Za szczególnie istotne uznaję troskę pracowników w podnoszeniu prestiżu przedszkola w środowisku. Doceniam ich kreatywność i zaangażowanie w organizowaniu imprez środowiskowych, współpracę z rodzicami i instytucjami samorządowymi. Wspomagając rozwój dziecięcych zainteresowań i talentów oraz promując własną działalność wychowankowie przedszkola odnoszą sukcesy w następujących konkursach: Wykaz konkursów: Konkurs piosenki ekologicznej Przyroda mój przyjaciel Konkurs plastyczny Bezpieczne wakacje, Mój przyjaciel Miś, Na Wielkanocnym stoliku, Baśnie bajki, bajeczki Konkurs recytatorski Moje ulubione wiersze, Z przyrodą za pan brat Międzyszkolny turniej drużynowy Najdzielniejszy bajarz. Konkurs teatralno muzyczny Częstochowa to mój dom (Urząd Miasta) Konkurs logopedyczny Szumi, syczki, rerki Udział dzieci w wyżej wymienionych konkursach zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

17 Placówka systematycznie poszerza ofertę edukacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ostatnich latach w przedszkolu należą: - Wieloletnia współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN WOM, (zajęcia biblioteczne, konkursy plastyczne i czytelnicze, spotkania z poezją i prozą, ozdabianie pomieszczeń biblioteki wytworami plastycznymi przedszkolaków). - Współpraca ze szkołami podstawowymi nr 24, 25, wymiana informacji, wizyty uczniów i przedszkolaków. - Współpraca ze Szkołą Podstawowa Nr 24 min. realizacja innowacji edukacyjnej pt Apetyt na książkę, której celem jest kształtowanie u dzieci nawyku czytania. - Ogólnopolska kampania Cała Polska czyta dzieciom Czytające przedszkole. - Ogólnopolska kampania Mamo Tato wolę wodę. - Ogólnopolska kampania Czyste Powietrze wokół nas - Muzyczne piątki, czyli muzykujący przedstawiciele, członkowie rodzin i przyjaciele naszych dzieci. - Przedsięwzięcie Promocja zdrowia dziś dla przyszłości jego celem nadrzędnym jest propagowanie zdrowego stylu życia. Jak zadbać o swoje zdrowie, aby procentowało w przyszłości? Przedszkole bierze udział w Programie Edukacyjnym na lata Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa. W związku z tym 17 lutego 2012 r. w naszym przedszkolu odbyła się prelekcja dla rodziców oraz pracowników przedszkola prowadzona przez panią mgr Małgorzatę Stanior, absolwentkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tematem prelekcji było,, Prawidłowe żywienie dorosłych i dzieci Celem spotkania było wyjaśnienie prawidłowych zasad odżywiania dorosłych i dzieci. Omówione zostały główne błędy żywieniowe, z którymi rodzice maja największy problem.

18 Program komputerowy Wprowadzenie dziecka w świat komputerów. Program przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich. Dzieci korzystają z nowoczesnych środków multimedialnych w pracowniach komputerowych szkoły podstawowej nr 24 i nr 25, uczniowie uczą przedszkolaków obsługi komputera w tym poprawnego i szybkiego posługiwania się podstawowymi urządzeniami peryferyjnymi komputera. Dzieci uczą się współpracy w grupach. W związku z ogólnopolskimi działaniami związanymi z uchwałą Senatu RP, uznającą rok 2012 jako "Rok Janusza Korczaka", nasze przedszkole z dumą włączyło się do tego wielkiego przedsięwzięcia. Nasze przedszkolaki wiedzą, kim był Janusz Korczak, jak się naprawdę nazywał oraz co zrobił dla dzieci. Doskonale znają swoje prawa oraz znają treść książki pt: Król Maciuś pierwszy. Ponadto nasze przedszkole zorganizowało konkurs między przedszkolny pt. Portret Janusza Korczaka Króla dzieci. Temat konkursu był trudny ale otrzymaliśmy wiele pięknych prac.

19

20

21

22

23

24 Współpraca z rodzicami Współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z najważniejszych zadań. W tym zakresie przedszkole ma pełnić funkcję doradczą i wspierającą. Uważam, że dobra współpraca z rodzicami polega na przestrzeganiu praw zagwarantowanych rodzicom Konstytucją RP; takich jak: - prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej - prawo do wczesnego wspomagania - prawo do nauki religii - prawo do wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci - prawo do współdecydowania o wyborze programu wychowania - prawo do wydawania opinii i podejmowania uchwał - prawo do uczestniczenia w komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora

25 Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola ich rodzicom oraz nauczycielom nieodpłatnej dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności: psycholog, pedagog i logopeda. W związku z tym współpracujemy w zakresie profilaktyki dydaktyczno-wychowawczej, logopedycznej z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Częstochowie. W obecnym roku szkolnym główny nacisk kładziemy na ćwiczenia logopedyczne. W związku z tym jedna z nauczycielek ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne uzyskując uprawnienie logopedyczne, w obecnej chwili jest w trakcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu Tyflopedagogiki Dwa razy w tygodniu pracuje z dziećmi wymagającymi pomocy w tym zakresie. Udziela informacji rodzicom, oraz przygotowuje zabawy logopedyczne dla nauczycieli do codziennego stosowania. Pracujemy w oparciu o Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie weszło w życie roku.

26 Naszą mocną stroną jest organizowanie licznych uroczystości i imprez przedszkolnych oraz wycieczek, czynnego wypoczynku naszych dzieci. Jednym z kluczowych elementów działalności przedszkola jest obecność rodziców, którzy są zawsze mile widziani. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola tworzy specyficzną atmosferę przyjaźni i więzi. Integruje nas tworząc wspólnotę ludzi skupionych wokół przedszkola, ale jednocześnie otwartych na otaczający świat. Jeśli chodzi o rodziców naszych dzieci stwierdzam, że zawsze mogę na nich liczyć. Każda prośba o pomoc jest zrealizowana, rodzice są najważniejszymi partnerami do współpracy, dlatego w planach na przyszłość traktować ich będę jako partnerów i pomocników z którymi min. Organizujemy - wspólne wyjazdy do teatru na wycieczki, - pomoc podczas organizacji imprez przedszkolnych. - Festyny rodzinne dla społeczności przedszkolnej oraz ich przyjaciół Mama, tata i Ja".

27

28

29

30 Współpraca ze środowiskiem: - Młodzieżowy Dom Kultury, - Muzeum Częstochowskie - Redakcja dziennika Zachodniego - Dom Opieki Społecznej - Teatr Im. Adama Mickiewicza - MOSiR w Częstochowie - Huta szkła Stolzle - Sanepid - Straż Pożarna - Straż Miejska - Policja - Politechnika Częstochowska - Planetarium - Policealne studium ratownictwa medycznego - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM - Szkoła Podstawowa nr 24 i nr 25 - Miejskie Przedszkole Nr 9, Nr 19 i Nr 22, Nr 41 - Gimnazjum nr 20 Dzieci systematycznie przedstawiają programy artystyczne z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Opieki Społecznej. Poprzez takie wizyty pokazujemy wychowankom, czym jest szacunek dla osób starszych i chorych. Współpracujemy z Komisariatem Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, uczestniczymy w pokazach, prelekcjach, turniejach, zabawach ruchowych.

31

32

33

34

35

36 Ponadto współpracujemy z pobliskimi szkołami podstawowymi nr 24 i 25, organizujemy wspólne wycieczki, konkursy, przedstawienia. Aktywnie współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury, bierzemy udział w konkursach plastycznych, wynikiem, czego są zdobyte dyplomy. Co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy turniej sportowy dla dzieci prowadzony przez pracowników MOSiR-u. Dzieci brały udział w cyklicznych spotkaniach w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM, w tym roku panie z biblioteki przyjeżdżają do przedszkola na cykliczne spotkania biblioteczne. Ponad to organizujemy: - Festyny rodzinne Mama Tata i Ja dla mieszkańców dzielnicy. - Kiermasze świąteczne z okazji świat Wielkanocnych, Wigilie, - Koncert kolęd z udziałem muzyków Filharmonii częstochowskiej. - Urodziny Kubusia Puchatka - 14 października - Teatrzyki dla dzieci oraz dla lokalnej społeczności z udziałem aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. - Uroczystości rodzinne z okazji dnia Babci i dziadka. - Jasełka Bożonarodzeniowe - Wigilia Bożego Narodzenia

37

38 Staram się o jak najlepszy wizerunek przedszkola w środowisku. Wszystkie sukcesy i osiągnięcia to owoc wspaniałej pracy pracowników przedszkola, dobrej współpracy z organem nadzoru, organem prowadzącym, oraz rodzicami gotowymi do współpracy. Ograniczanie kosztów funkcjonowania placówki - Rozważne oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi. - Pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł (akcje zarobkowe, aukcje prac dzieci, kiermasze) - Zbieranie funduszy z 1% - fundacja Młodzi Młodym. - Prace społeczne rodziców i pracowników na rzecz przedszkola (malowanie pomieszczeń przedszkolnych, remonty modernizacyjne, zagospodarowanie ogrodu). - Dbałość o bieżącą konserwację budynku jego estetykę i wyposażenie. - Zatrudnianie pracowników obsługi w ramach prac interwencyjnych organizowanych przez UP. - Współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach praktyk zawodowych uczniów

39 Organizacja pracy placówki Uważam, że właściwa organizacja pracy placówki może zostać osiągnięta przy założeniu, że przedszkole jest dla dziecka. Dziecko i jego rodzice są klientami, którzy powinni być zadowoleni. Usługa świadczona przez przedszkole w postaci kompleksowych działań dydaktycznych - wychowawczych i opiekuńczych, które prowadzą do optymalnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka na miarę jego możliwości psychofizycznych, ułatwiają im start do kolejnego szczebla edukacji. Właściwą organizację pracy można osiągnąć tylko wtedy, gdy w placówce panuje dobra atmosfera, kiedy każdy z pracowników jest przekonany, że spełnia ważną rolę i że inni na niego liczą. Chciałabym być dyrektorem aktywizującym nauczycieli w projektowaniu działań placówki oraz w realizacji zadań, wskazywać, otwierać zespołowi pole działania, wspierać inicjatywy. Uważam, że poszanowanie pracy, praworządność, odpowiedzialność, tolerancja i optymizm to cechy, które powinny posiadać osoby mające wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Realia ekonomiczne, stan finansów gminy wymagają od dyrektorów placówek przedsiębiorczości i inicjatywy w pozyskiwaniu środków z poza budżetu. Obecna kondycja rodzimych przedsiębiorstw traktowanych jako potencjalnych darczyńców nie jest silna. Pomimo to nie zamierzam rezygnować ze sponsoringu firm, które będą w stanie takiej pomocy nam udzielić. Jako dyrektor będę kładła nacisk na racjonalne, oszczędne wykorzystywanie środków finansowych przyznanych placówce z budżetu. Obowiązek oszczędzania energii elektrycznej, wody, korzystania z telefonów tylko do celów służbowych musi dotyczyć wszystkich pracowników. Wymagając będę się starała pamiętać również o prawach pracowników. Odpowiednie motywowanie do pracy, zabezpieczanie sprzętu i niezbędnego wyposażenia, opieka socjalna, umiejętność zrozumienia trudnej sytuacji w życiu prywatnym pracownika, służenie radą i pomocą, to sprawy, o których będę pamiętać jako dyrektor.

40 Funkcjonowanie i rozwój przedszkola na dalsze lata Mając na celu dalszy rozwój placówki należy wzmocnić jej mocne strony, aby zaspakajać potrzeby przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola. Uwzględniając potrzeby dzieci, środowiska, oczekiwania rodziców i wnioski Rady Pedagogicznej można określić następujące kierunki działania: - Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu i zabawy w przedszkolu. - Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz szczególnie uzdolnionych. - Udziału rodziców w życiu placówki poprzez włączenie ich w realizację zadań edukacyjnych i podnoszenie świadomości pedagogicznej. - Pozyskiwać sojuszników przedszkola wspierających nas materialnie. - Współpracować ze środowiskiem lokalnym, promować walory przedszkola i jego osiągnięcia zwiększając w ten sposób zainteresowanie placówką.

41 Systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez: - Atrakcyjny zestaw zajęć i zabaw z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: a).wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się b).wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową. - Stworzenie w naszym przedszkolu mini pracowni komputerowej dla dzieci. - Wzbogacenie placu zabaw o kolejne zestawy do zabaw terenowych. Na płaszczyźnie zarządzania placówką: - Sprawnie zarządzać pracą placówki. - Właściwie wypełniać funkcje kierownicze w zakresie, planowania, organizowani, koordynowania, motywowania i kontroli. - Poprawnie i terminowo sporządzać dokumentacje sprawozdawczą placówki.

42 Jako dyrektor przedszkola nadal będę systematycznie się dokształcać, aby poszerzyć wiedzę na temat organizacji pracy, nowoczesnego zarządzania oraz znajomości prawa oświatowego i prawa pracy. Będę motywować i zachęcać nauczycieli do wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów, a także współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, cenię fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność. Pragnę dążyć do tego, aby wszyscy pracownicy przedszkola dołożyli wszelkich starań, by jakość usług świadczonych przez przedszkole zadowalała dzieci i ich rodziców. Koncepcja uwzględnia najnowsze uregulowania prawne w oświacie.

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ