Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Załączniki

2 Spis treści Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu 2014 r Załącznik nr 2 - Oferta terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin ORSG Powiatu Brodnickiego... 4 Załącznik nr 3 - Pomoc społeczna... 8 Załącznik nr 4 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSG Powiatu Brodnickiego...13 Załącznik nr 5 - Potrzeby edukacyjne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych...17 Załącznik nr 6 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz staży zawodowych/praktyk zawodowych związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia...28 Załącznika nr 7 - Oferta i potrzeby szkolnictwa zawodowego...31 Załącznik 8 - Główne zasoby i potencjały kulturowe ORSG Powiatu Brodnickiego...34 Załącznik nr 9 - Stan techniczny oraz potrzeby w zakresie odnowy infrastruktury instytucji kultury...36 Załącznik nr 10 - Obszary chronione na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego...41 Załącznik nr 11 - Obszary Natura 2000 na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego...42 Załącznik nr 12 - Potrzeby w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego...43 Załącznik nr 13 - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego...44 Załącznik nr 14 Problemy i potrzeby gmin z terenu ORSG Powiatu Brodnickiego w zakresie gospodarki odpadami...52 Załącznik nr 15 - Potrzeby w zakresie modernizacji energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego...54 Załącznik nr 16 Wzór ankiety...57 Załącznik nr 17 - Plan finansowy realizacji projektów EFRR z listy podstawowej...61 Załącznik 18 - Plan finansowy realizacji projektów EFS z listy podstawowej...66 Strona 2

3 Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu 2014 r. Zawód Wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu zawodów pomoc kuchenna 19,0000 kierowca operator wózków jezdniowych 14,0000 barman 13,0000 opiekun osoby starszej 12,0000 robotnik gospodarczy 11,7273 operator wtryskarki 11,2500 brukarz 10,0000 technik prac biurowych 9,0000 księgowy 9,0000 mechanik samochodów osobowych 5,5000 ślusarz 0,4167 rolnik 0,3030 kasjer handlowy 0,2857 stolarz 0,2353 cukiernik 0,1905 piekarz 0,0938 mechanik pojazdów samochodowych 0,0678 krawiec 0,0667 technik ekonomista 0,0192 technik rolnik 0,0000 nauczyciel języka angielskiego 1 technik drogownictwa 1 technik ogrodnik 1 technik technologii żywności 1 technik fizjoterapii 1 szef kuchni 1 asystent usług pocztowych 1 tynkarz 1 elektromonter instalacji elektrycznych 1 operator sprzętu ciężkiego 1 Klasyfikacja zawodów Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w. Strona 3

4 Załącznik nr 2 - Oferta terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin ORSG Powiatu Brodnickiego Bartniczka Brak Bobrowo Tereny znajdują się w miejscowości Czekanowo na działce ewidencyjnej nr 9. Jest to teren określony jako P/U teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej Brodnica g.m. Ustronie część Wschodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta, pełniącej rolę obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o powierzchni 8,6498 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo magazynowo usługowe. Obecnie gmina wykonuje kompleksowe uzbrojenie terenu z działania 5.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , które zostanie wykonane do czerwca 2015 r. Ustronie część Zachodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta, pełniącej rolę obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o powierzchni 10 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo magazynowo usługowe Teren ten położony jest przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, peryferyjna cześć miasta, ok.600 m od drogi krajowej nr 15 (Toruń - Olsztyn). Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane przemysłowo, tereny Lasów Państwowych i tereny zielone osób fizycznych i Gminy Miasta. Nieruchomość porośnięta drzewostanami sosny i brzozy. Powierzchnia całkowita: 9,1259 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: produkcja, składy, magazyny oraz usługi. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do mediów w odległości 500 m Teren ten położony jest przy ul. Świerkowej (kierunek Olsztyn, w pobliżu toru kolejowego, w kierunku Działdowa), rodzaj użytków Ls, sąsiedztwo zabudowy przemysłowej i terenów leśnych miasta. Powierzchnia całkowita: 3,1168 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: zabudowa produkcyjno magazynowo - składowa, handlowa o pow. sprzedaży do 2000 m2, usługowa z wyłączeniem usług publicznych. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do mediów Brodnica g.w. Gorczenica tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 560 Brodnica-Sierpc, zaopatrzone w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną: Działka nr 69/6 o powierzchni 0,1954 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "2 U/M" - tereny usług, rzemiosła i handlu oraz tereny budownictwa mieszkaniowego Działka nr 69/8 o powierzchni 0,2484 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U" - tereny produkcyjne i przemysłowo-składowe oraz tereny usług, rzemiosła i handlu Karbowo Działka nr 465/3 o powierzchni 0,7307 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U/H" - tereny przemysłowo-składowe, usług i rzemiosła oraz handlu Kominy - działki położone przy drodze gminnej Brodnica-Kominy-Gorczenica, łączącej się przez ul. Długą i Rondo Warszawskie z brodnicką trasą przemysłową, zaopatrzone w energię elektryczną, wodę, projektowana jest kanalizacja Działki od nr 247/83 do 247/86 o łącznej powierzchni 2,3631 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-S" -

5 teren lokalizacji obiektów składowych i magazynowych Działki od nr 247/89 do 247/91 oraz działka nr 247/100 o łącznej powierzchni 6,8608 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-P" - teren lokalizacji obiektów produkcyjnych Działka nr 247/103 o powierzchni 17, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-U" - teren lokalizacji obiektów handlowych i usługowych Działki o powierzchni około 0,15 ha każda- oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "MN-U" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych Brzozie Brak Górzno Teren A zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Zaborowo (ok. 2,5 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje Górzno Świedziebnia Starorypin, w granicach Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 13,7068 ha. Teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej. Właścicielem gruntów jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NOWE POLE w Górznie. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami turystyki (6,65 %) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (46,06 %) zabudowa rekreacji indywidualnej (19,37 %) zabudowa usługowa w zieleni urządzonej (6,01 %) zabudowa usługowa oraz usługi sportu (4,75 %) parkingi (2,47 %) drogi dojazdowe (12,07 %) ciągi piesze (0,56 %) publiczna droga zbiorcza pas na poszerzenie drogi powiatowej (2,06 %) Teren B zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Górzno Wybudowanie (ok. 2 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje Górzno Świedziebnia Starorypin, poza granicą Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia: działka nr 1 2,1126 ha, działka nr 2 2,1745 ha, działka nr 3 1,0500 ha suma: 5,3371 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną na terenie działek napowietrzne linie energetyczne 15 kv, sieć wodociągową wodociąg wiejski wzdłuż pasa drogowego, sieć kanalizacji sanitarnej planowana budowa w 2011r. wzdłuż pasa drogowego. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno. Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno magazynowo usługowa Teren C zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Miasto Górzno 1, na osiedlu Południe, bezpośrednio przy terenach rekreacyjnych, w granicach Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 12,7999 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną na terenie działek, sieć wodociągową na terenie bezpośrednio przylegającym do opisywanych działek, sieć kanalizacji sanitarnej na terenie bezpośrednio przylegającym do opisywanych działek. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno oraz osoby fizyczne. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (75,08 %) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (1,91 %) zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3,02 %) Strona 5

6 drogi dojazdowe i lokalne (19,99 %) Teren D zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Miasto Górzno 3, między jeziorem Górzno i jeziorem Młyńskie, w pobliżu plaży miejskiej, w granicach Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 6,4960 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć wodociągową wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej. Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa w zarządzie trwałym Lasów Państwowych. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa zamieszkania zbiorowego (33,06 %) zabudowa usługowa z obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, a także z budynkami rekreacji indywidualnej (36,45 %) teren zieleni urządzonej (17,67 %) drogi dojazdowe (9,38 %) parkingi (3,44 %) Teren E strefa modernizacji i integracji obejmuje obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych bądź pełniących istotną rolę systemie ekologicznym. Charakteryzują się one różnym stopniem zainwestowania. Działania w tej strefie ukierunkowane być powinny na podniesienie standardów techniczno użytkowych i estetycznych istniejącego zainwestowania w tym zwłaszcza rozwiązania problemów gospodarki ściekami, zwiększenia powierzchni aktywnej przyrodniczo w ramach tego zainwestowania z dopuszczeniem ekstensywnych uzupełnień zabudowy. Skala dopuszczonych uzupełnień wynikać będzie ze specjalistycznych opracowań ochrony zlewni bezpośredniej jezior: Górzno i Młyńskiego. Lokalizacja nowych obiektów i ich forma wymaga opracowania planistycznego o randze i stopniu szczegółowości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania ustala następujące główne kierunki zagospodarowania w strefie I-c: komercyjne formy wypoczynku i rekreacji, turystyka z urządzeniami i obiektami związanymi z wypoczynkiem nadwodnym i wędkarstwem oraz urządzonymi miejscami wypoczynku, tereny komunalnych urządzeń i obiektów gospodarki ściekowej z wymogiem ustalenia faktycznego zasięgu uciążliwego oddziaływania i zagospodarowania go zgodnie z stosownym projektem zagospodarowania. Celem eliminacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, należy dokonywać sukcesywnych modernizacji, technicznych i technologicznych, obiektów i urządzeń. Przeznaczenie terenu: Obszar funkcjonalny ekologiczny Strefa operacyjna polityki przestrzennej przekształceń i integracji Główne kierunki zagospodarowania obiektów i urządzeń komunalnych oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym Jabłonowo Pomorskie Miasto Jabłonowo Pomorskie Działka nr 170/3 o powierzchni 0,3995 ha, położona przy ul. Przemysłowej zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany sąsiedztwo targowiska miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 194/1; 194/2 o łącznej powierzchni 1,0375 ha, położona przy ul. Ogrodowej i Wesołej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany sąsiedztwo targowiska miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 682/4 o powierzchni 4,6789 ha, położona przy ul. Polnej i Rzemieślniczej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 708/12 o powierzchni 0,4662 ha, położona przy ul. Gen. Sikorskiego - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb przemysłu nieuciążliwego i prowadzenia działalności gospodarczej; teren niezabudowany sąsiedztwo piekarni i mleczarni; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 708/18 o powierzchni 1,00 ha, położona przy ul. Polnej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb przemysłu nieuciążliwego i prowadzenia działalności gospodarczej, usług i rzemiosła; teren niezabudowany sąsiedztwo piekarni, mleczarni i stadionu miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć Strona 6

7 telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 151/52 o powierzchni 0,569 ha, położona przy ul. Kolejowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb usług kultury i gastronomicznych; teren zabudowany zabytkowa wieża ciśnień do remontu i adaptacji; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 175/4 o powierzchni 0,7186 ha, położona przy ul. Przemysłowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 791/2 o powierzchni 0,4905 ha, położona przy ul. Wrzosowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, usług i rzemiosła; teren niezabudowany sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 443/2 o powierzchni 0,2198 ha, położona przy ul. Kościelnej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności produkcyjno-usługowej; teren zabudowany budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 665 m2 do remontu i adaptacji; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Działka nr 556/16; 556/17; 553 o łącznej powierzchni 0,5482 ha, położona przy ul. Wąskiej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb mieszkalnictwa wielorodzinnego i usług o charakterze centrotwórczym; teren niezabudowany ścisłe centrum miasta; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Gmina Jabłonowo Pomorskie Piecewo: Działka nr 44/9; 82/2; 82/13 o łącznej powierzchni 1,2916 ha, położona w miejscowości Piecewo - zagospodarowanie nieruchomości dla inwestycji celu publicznego; teren niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja Jabłonowo Zamek: Działka nr 1 o powierzchni 3,13 ha, położona w miejscowości Jabłonowo Zamek - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, rzemieślniczej; teren niezabudowany - sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg Działka nr 45/8 o powierzchni 1,8742 ha, położona w miejscowości Jabłonowo Zamek - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, rzemieślniczej; teren niezabudowany sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg; kanalizacja Kamień: Działka nr 283 o powierzchni 1,86 ha, położona w miejscowości Kamień - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, rzemieślniczej; teren niezabudowany sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg; kanalizacja Świedziebnia Ostrów tereny usługowe z pomieszczeniami dla rzemiosła produkcyjnego oraz tereny mieszkalno-usługowe Osiek Brak Zbiczno Zbiczno centrum tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji Bachotek tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. Strona 7

8 Załącznik nr 3 - Pomoc społeczna Jednostka terytorialna Bartniczka Instytucjonalne formy pomocy społecznej Brak Formy aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczych. Realizacja od 2008r. przez GOPS projektu systemowego pn.: Przeciw wykluczeniu społecznemu, w którym łącznie wzięło udział 147 osób Realizacja poradnictwa rodzinnego Asystent rodziny - 8 rodzin Potrzeby w zakresie aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz służące wspieraniu rodzin Kontynuacja realizacji projektu systemowego z zakresu aktywizacji społecznozawodowej Zwiększenie liczby asystentów rodziny Dostęp do usług opiekuńczych GOPS zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego potrzebujących. W latach opiekunki środowiskowe miały pod opieką 9 osób niepełnosprawnych Osoby wymagające 24 godzinnej opieki kierowane są do domu pomocy społecznej Potrzeby w zakresie rozwoju usług opiekuńczych Objecie większej liczby osób środowiskowymi usługami opiekuńczymi Bobrowo Brak Zatrudnienie osób do wykonywania prac społeczne użytecznych Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w Organizacja szkoleń zawodowych dla osób trwale korzystających z pomocy społecznej Organizacja robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych trwających co najmniej 6 miesięcy. Dla grupy co najmniej 20 osób Zatrudnienie asystenta rodziny Szkoła dla rodziców, w której rodzice nabywaliby umiejętności bycia rodzicem Szkolenia dla rodzin w zakresie gospodarowania budżetem domowym, wspólnego spędzania czasu i opieki nad dziećmi Gmina nie zatrudnia opiekunek domowych Zatrudnienie 1-2 opiekunek domowych świadczących usługi domowe osobom wymagającym pomocy, w celu uniknięcia kierowania do domów pomocy społecznej Strona 8

9 Brodnica g.m. Brodnica g.w. Dom Pomocy Społecznej w Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakład Aktywności Zawodowej w Środowiskowy Dom Samopomocy w Mieszkania chronione (16) Brak Realizacja Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych Równe szanse Dostępność specjalistycznego poradnictwa rodzinnego Realizacja projektu systemowego pn.: Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Gminą Miasta Potrzeba realizacji programów aktywizujących osoby wykluczone społecznie w ramach programów i projektów unijnych w nowym okresie programowania Podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych Organizowanie przedsięwzięć integracyjnych dla środowiska osób i rodzin wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój instytucji zawodu asystenta rodziny Zmniejszenie liczby podopiecznych przypadających na jednego pracownika socjalnego celem prowadzenia efektywnej pracy socjalnej Rozwój instytucji wolontariatu i organizowania społeczności lokalnej Organizowanie na większa skalę prac społecznie użytecznych i robót publicznych Prowadzenie kursów i szkoleń dla osób bez kwalifikacji zawodowych Zawieranie kontraktów socjalnych, które będą motywować do poszukiwania pracy Stałe zatrudnienie dla asystenta 16 opiekunek, które obejmują opieką 82 osoby starsze, niepełnosprawne Środowiskowe opiekuńcze usługi Zwiększenie zatrudnienia w zakresie opieki środowiskowej nad osobami zależnymi Rozważenie możliwości utworzenia Domu Dziennego Pobytu Zwiększenie liczby miejsc w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Zapewnienie miejsc, ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych Zapewnienie środowiskowego (np. dziennego) domu pomocy społecznej Strona 9

10 rodziny Brzozie Brak Organizacja prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych Projekt systemowy POKL - warsztaty wspierające aktywizację zawodową, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia i kursy zawodowe Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w Organizacja staży, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zorganizowanie kursów i warsztatów wspierających aktywizację zawodową Zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej, zatrudnienie asystenta rodziny Organizacja imprez integracyjnych. GOPS zatrudnia opiekunki które świadczą usługi opiekuńcze w domu. W latach opiekunki miały pod opieką 5 osób. Osoby wymagające pomocy całodobowej kierowane są do Domu Pomocy Społecznej Zwiększenie zatrudnianie opiekunek dla świadczenia środowiskowych form pomocy Górzno Jabłonowo Pomorskie Spółdzielnia socjalna Brak Wykonywanie prac społecznie użytecznych, uczestnictwo zagrożonych wykluczeniem społecznym w kursach i szkoleniach Współpraca z PUP, udział osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkoleniach kursach, zawieranie kontraktów, aktywizacja w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, współpraca z zakładami pracy Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, asystent rodziny Wykonywanie prac społecznieużytecznych Realizacja programów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny Programy edukacyjne i szkoleniowe dążące do reintegracji rodziny Większa współpraca z instytucjami na rynku pracy i potencjalnymi przedsiębiorcami posiadającymi narzędzia w celu zaktywizowania osób i grup społecznych Zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych Zatrudnienie asystenta rodziny, psychologa, wsparcie psychologiczno terapeutyczne Utworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, współpraca i kierowanie do Domu Pomocy Społecznej Potrzeby w zakresie wzmacniania specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób i rodzin Rozwinięcie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej Strona 10

11 Osiek Brak W latach na terenie gminy realizowany był projekt Szansa na zatrudnienie współfinansowany ze środków EFS. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych Współpraca z PUP w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych (prace porządkowe) Pracownicy socjalni GOPS zaspokajają potrzeby w zakresie wsparcia rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczych (porady, kontrakty socjalne, współpraca z pedagogiem szkolnym, porady prawne). W ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w mieszkańcy gminy korzystają bezpłatnie z porad, przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Prowadzenie szkoleń i kursów aktywizujących i dokształcających Prowadzenie poradnictwa rodzinnego Prowadzenie poradnictwa psychologicznego Opieka asystenta rodzinnego Realizacja projektów systemowych z zakresu aktywizacji społecznozawodowej Osoby starsze i niepełnosprawne mają pełen dostęp do usług opiekuńczych w domu. Opiekę dzienną sprawują przeszkoleni pracownicy (4 osoby) Brak Strona 11

12 Świedziebnia Zbiczno Brak Brak rozmów, terapii i warsztatów Realizacja projektu w ramach POKL dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Gminą Miasta Realizacja projektu systemowego skierowanego do osób wykluczonych społecznie Potrzeba zapewnienia poradnictwa rodzinnego realizowanego na terenie Gminy Zatrudnienie asystenta rodziny Zatrudnienie psychologa - wsparcie psychologiczno terapeutyczne Współpraca z instytucjami rynku pracy i potencjalnymi przedsiębiorcami posiadającymi narzędzia w celu zaktywizowania osób i grup społecznych Prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych Potrzeba zrealizowania działań aktywizacyjnych i szkoleń zawodowych dla osób wykluczonych społecznie Organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży Potrzeba umożliwienia dostępu rodzinom i osobom do specjalistów np. do psychologa Z dniem 1 maja 2015 r. zostanie zatrudniona opiekunka środowiskowa Ograniczony ze względu na konieczność ponoszenia odpłatności Zatrudnienie opiekunek w celu realizacji środowiskowych form pomocy Brak odpłatności za usługi opiekuńcze. Odstąpienie od odpłatności za usługi opiekuńcze (w uzasadnionych przypadkach) zwiększyłoby dostęp do świadczeń osobom starszym i niepełnosprawnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. Strona 12

13 Załącznik nr 4 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSG Powiatu Brodnickiego Jednostka terytorialna Placówka wychowania przedszkolnego Potrzeby placówki w zakresie generowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych Bartniczka - Brak potrzeb Brak potrzeb Bobrowo Brodnica g.m. Brodnica g.w. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkole nr 6 w Przedszkole nr 8 w Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Oddział Przedszkolny w Mszanie Oddział Przedszkolny w Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w celu zapewnienia edukacji dla zwiększonej liczby dzieci w wieku przedszkolnym Potrzeba zwiększania liczby miejsc w związku rozwojem budownictwa mieszkaniowego (rozbudowa o ok. 25 miejsc) Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci i rodziców psycholog, pedagog, logopeda Potrzeba zwiększania liczby miejsc w związku rozwojem budownictwa mieszkaniowego (rozbudowa o ok. 50 miejsc) Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci i rodziców psycholog, pedagog, logopeda Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci i rodziców psycholog, pedagog, logopeda Ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę mieszkańców gminy odczuwalny jest brak oddziałów przedszkolnych, zwłaszcza na terenach bezpośrednio sąsiadujących z miastem. Aby stworzyć nowe miejsca edukacji przedszkolnej istnieje możliwość adaptacji budynków gminnych np. świetlic Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji Szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego dotyczące m. in. następujących zagadnień: rozwijanie kreatywności u dzieci rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci praca z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo wczesne wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci wczesne wspomaganie rozwoju dziecka itp. Szkolenia kadry pracującej z dziećmi w przedszkolach z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych Przygotowanie nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi Przygotowanie psychologów, pedagogów i logopedów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do współpracy z rodzicami Zwiększenie liczby nauczycieli przedszkoli posiadających studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki Przygotowanie nauczycieli przedszkoli z zakresu podstawowej znajomości języka angielskiego Potrzebne jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do ucznia oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego. Strona 13

14 Gorczenicy Oddział Przedszkolny w Karbowie Przykłady form doskonalenia zawodowego również w celu poprawy jakości świadczonych usług: kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym studia podyplomowe - gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym studia podyplomowe logopedia Oddział Przedszkolny w Gortatowie Zaadoptowanie części zastępczej sali gimnastycznej na pomieszczenia do leżakowania Dobudowanie drugiej toalety dla osób niepełnosprawnych Wybudowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych Kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym Studia podyplomowe Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym Studia podyplomowe - Logopedia Brzozie Górzno Oddział Przedszkolny w Cielętach Szkoła Podstawowa w Jajkowie Przedszkole w Górznie Zaadoptowanie korytarza na potrzeby szatni Dobudowanie drugiej toalety dla osób niepełnosprawnych Wybudowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych Potrzeba rozbudowy szkoły i utworzenia oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków Modernizacja obecnej lub budowa większej, nowoczesnej placówki wychowania przedszkolnego umożliwiającej tworzenie nowych miejsc przedszkolnych Zakup nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego Kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym Studia podyplomowe Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym Studia podyplomowe - Logopedia Brak potrzeb Kursy i szkolenia dla nauczycieli w zakresie: pedagogiki zabawy rozwoju mowy i myślenia dziecka emisji głosu animacji teatralnych Jabłonowo Pomorskie Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim Rozbudowa przedszkola w związku z objęciem dzieci 3,4 letnich obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, dobudowa 4 sal dydaktycznych i szatni oraz wyposażenie Dokończenie budowy parkingu przy przedszkolu, rozbiórka budynków gospodarczych, a także budowa drogi dojazdowej dla Rozwijanie sprawności w zakresie języka obcego Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej Metody i techniki aktywizujące w pracy w przedszkolu. Narzędzia TOC w edukacji przedszkolnej Strona 14