INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/ Częstochowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa"

Transkrypt

1 INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/ Częstochowa

2 Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy

3 SŁOWO REKTORA Studencie, Akademia Polonijna od wielu lat posiada ugruntowaną pozycję wśród uczelni krajowych i zagranicznych. Świadczą o tym wysokie miejsca uczelni w corocznych rankingach szkół wyższych w Polsce i zagranicą. Naszą misją jest kontynuowanie dziedzictwa poprzez nauczanie, prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie prawdy oraz jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i zaangażowania wobec Narodu, Europy, Świata.. Na atrakcyjność studiów w naszej uczelni składa się szereg czynników, które nie mają inne uczelnie polskie: międzynarodowa wykwalifikowana kadra naukowa, porównowalny poziom nauczania z najlepszymi uniwersytetami światowymi, najnowocześniejsze warunki dydaktyczne, szeroka oferta studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i międzynarodowych doktoranckich Niewątpliwym atutem naszej Uczelni jest możliwość zdobycia kwalifikacji, podwójnego dyplomu, zgodnych z zapotrzebowaniem na światowym rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim oprócz tego oferujemy możliwość nauki języka hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego,rosyjskiego, arabskiego, chińskiego i innych. W zajęciach na Akademii uczestniczą studenci zagraniczni Każdy w czasie studiów zdobywa profesjonalne wykształcenie potwierdzone uznawanymi na całym świecie międzynarodowymi certyfikatami LCCI, DELE, TELC, JETSET.i inne Każdy student studiuje semestr lub roku za granicą w ramach programów bilateralnych lub Erasmus +, na uczelni partnerskiej w Europie, Azji, Afr yce, Australii, USA, Kanadzie lub Brazylii, Argentynie,Meksyku. Posiadamy dla każdego studenta programy studia z zyskiem ; studia-praca, studia dofinansowane z Unii Europejskiej, studia stypendialne dla niepełnosprawnych, sportowców i żyjących w trudnych sytuacjach społecznych Nowością są studia dla młdych liderów, olipijczyków i pracujących w Polsce i poza granicami Poski dzięki studiom na odległość i on-line. Akademia wykształciła w ciągu 24 lat ponad absolwentów różnych rodzajów studiów i jest dumna, żę 99,5 % absolwentów ma pracę po jej ukończeniu w Polsce i na innych kontynentach. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia i zapraszam do studiowania, będą to studia wspaniałą droga do sukcesu i dobrej inwestycji na całe życie ks. prałat prof. dr, hab. dr h.c. Andrzej Kryński 3

4 DLACZEGO MY? Ponieważ... Możliwość studiowania on-line przez Intrernet w różnych sytuacjach życiowych. Doskonale wyposażone sale dydaktyczno-wykładowe i międzynarodowa kadra Centrum gastronomiczne, siłownia, akademiki blisko uczelni Bogaty zbiór Centrum Biblioteczno - Informacyjnego Nowoczesny kampus uczelni z lokalizacją w centrum miasta 4

5 O KIERUNKU FILOLOGIA Głównym celem kształcenia na kierunku Filologia Angielska jest rozwijanie u Studentów biegłej znajomości języka angielskiego, czyli podstawowego narzędzia komunikacji w kontaktach międzynarodowych oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczy-ciela języka angielskiego. Absolwenta kierunku Filologia Angielska cechują możliwości zatrudnienia, jako: nauczyciel języka angielskiego, tłumacz oraz np. pracownik odpowiedzialny na kontakty handlowe w każdym przedsiębiorstwie prowadzącym wymianę zagraniczną. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent filologii ma bardzo wysoki poziom opanowania języka obcego zgodny z międzynarodowymi standardami. Ponadto posiada wysoki poziom akademickiej zróżnicowanej wiedzy ogólnej. W ramach obu specjalności dysponuje wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi, przydatnymi w aktywnym i twórczym rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów osobistych i zbiorowych w relacjach międzynarodowych. PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki akademicki poziom wiedzy humanistycznej. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka. Nabyte wiedza i umiejętności predestynują absolwenta do zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do pracy edukacyjnej. Po uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować studia drugiego stopnia. 5

6 PROGRAM Nr: FL/14/07/14 Europejski tłumacz interdyscyplinarny Europejski tłumacz interdyscyplinarny Studia w ramach programu Tłumacz interdyscyplinarny to tłumaczenia w zakresie prawa, ekonomii, administracji, nauki i kultury wykazujących się odpowiedzialnością i kompetencjami merytorycznymi zarówno w tłumaczeniach ustnych jak i pisemnych. Możliwość poszerzenia umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza ogólna o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru wybranego języka z zachowaniem zasad etycznych. Wiedza specjalistycznej z zakresu technik tłumaczeń, tłumaczeń praktycznych. Wiedza z zakresu ekonomii, prawa i stosunków ekonomicznych oraz ochrony własności intelektualnej niezbędnej w zawodzie tłumacza interdyscyplinarnego. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci kierunku Tłumacz interdyscyplinarny są przygotowani do pracy w: biurach tłumaczeń, placówkach kulturalnych, instytucjach Unii Europejskiej, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka i kultury. 6

7 PROGRAM Nr: FL/14/01/14 Nauczyciel języka angielskiego i drugiego Nauczyciel języka angielskiego i drugiego języka Celem programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ ES/FR/IT) jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, uprawnień pedagogicznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych, wszechstronnej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru wybranych języków, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Studia w ramach programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ES/FR/IT) pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ES/FR/IT) są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach Unii Europejskiej, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 7

8 PROGRAM Nr: FL/14/02/14 Nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości Nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości Celem programu Nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, uprawnień pedagogicznych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, wszechstronnej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru języka angielskiego, wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki rynkowej elementarnej wiedzy z zakresu prawa polskiego i unijnego, polityki społecznej oraz problematyki związanej z globalizacją i funduszami strukturalnymi, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Studia w ramach programu Nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach Unii Europejskiej, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 8

9 PROGRAM Nr: FL/14/03/14 Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej Celem programu Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji europejskiej, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Absolwenci programu Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: - szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, - szkołach językowych, - placówkach kulturalno-oświatowych, - instytucjach Unii Europejskiej, - firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, uprawnień pedagogicznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych wiedzy o najważniejszych faktach z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz orientacji w głównych nurtach badawczych jej rozwoju wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji Unii Europejskiej oraz wiadomości na temat kluczowych zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych w obrębie Unii Europejskiej. Umiejętności analizy sytuacji gospodarczej i społecznej w systemie krajowym i międzynarodowym wiedzy o rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz zachodzących między nimi relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. 9

10 PROGRAM Nr: FL/14/04/14 Nauczyciel języka angielskiego z NTI (Nowoczesne techniki informacyjne) Nauczyciel języka angielskiego z NTI(Nowoczesne techniki informacyjne) Celem programu Nauczyciel języka angielskiego z NTI(Nowoczesne techniki informacyjne) jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych oraz nowoczesnych technik informacyjnych, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: - umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, - uprawnień pedagogicznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych, - wszechstronnej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru wybranego języka, - umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, - umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, - umiejętności samodzielnie zdobywania wiedzy i wzbogacania swoich kompetencji przy użyciu nowoczesnych technologii, - umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu języka obcego. Studia w ramach programu Nauczyciel języka angielskiego z NTI(Nowoczesne techniki informacyjne) pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Nauczyciel języka angielskiego z NTI(Nowoczesne techniki informacyjne) są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: - szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, - szkołach językowych, - placówkach kulturalno-oświatowych, - instytucjach Unii Europejskiej, - firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 10

11 PROGRAM Nr: FL/14/05/14 Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka angielskiego Celem programu Tłumacz języka angielskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych oraz nowoczesnych technik informacyjnych, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wiedzy o najważniejszych faktach z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA oraz nurtach badawczych dotyczących tych krajów wiedzy z zakresu terminologii używanej w naukach filologicznych oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, - umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów literatury i kultury anglojęzycznej, - kompetencji pozwalających na dalszy rozwój profesjonalnych umiejętności, przy wykorzystaniu różnych źródeł ( w języku rodzimym i obcym), w tym z nowoczesnych technologii, - umiejętności charakteryzowania technik i strategii tłumaczeniowych; jest świadomy, - wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania translacji we współczesnym świecie, - umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień w języku angielskim z zakresu różnych teorii i źródeł nauki, - informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Studia w ramach programu pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Tłumacz języka angielskiego są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: - biurach tłumaczeń - szkołach językowych, - placówkach kulturalno-oświatowych, - instytucjach Unii Europejskiej, - firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 11

12 PROGRAM Nr: FL/14/06/14 Tłumacz języka angielskiego i drugiego Tłumacz języka angielskiego i drugiego Studia w ramach programu Tłumacz języka angielskiego i drugiego to przygotowanie specjalistów tłumaczy w zakresie języka angielskiego i dodatkowo wybranego języka obcego w dziedzinie prawa, ekonomii, nauki i kultury, wykazujących się odpowiedzialnością i kompetencjami merytorycznymi zarówno w tłumaczeniach ustnych jak i pisemnych. Możliwość studiowanych języków obcych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza ogólna o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru podstawowego języka, z zachowaniem zasad etycznych, Wiedza specjalistyczna z zakresu technik tłumaczeń, tłumaczeń praktycznych w zakresie dwóch języków. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci kierunku Tłumacz języka angielskiego i drugiego są przygotowani do pracy w: biurach tłumaczeń, placówkach kulturalnych, instytucjach Unii Europejskiej, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka i kultury. 12

13 PROGRAM Nr: FL/14/08/14 Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka angielskiego Wiedza z zakresu szeroko pojętej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem kultury, sztuki, polityki i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Biegła znajomość języka angielskiego (studia I stopnia poziom C1, studia drugiego stopnia poziom C2). Wiedza specjalistyczna i znajomość terminologii z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego, historii, kultury i polityki krajów angielskiego obszaru językowego. Wiedza o konieczności uczenia się przez całe życie. Umiejętności: nauczanie języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wystąpienia i prezentacje publiczne. Biegłe i poprawne posługiwanie się językiem angielskim. Umiejętność dostosowania formy komunikacji do sytuacji. Pisanie i edytowanie tekstów formalnych i naukowych w języku angielskim. Planowanie i przeprowadzanie procesu dydaktycznego na odpowiednim szczeblu edukacji. Planowanie i realizacja zadań kulturalno-naukowych. Analiza zjawisk i tekstów metodycznych, pedagogicznych, językoznawczych, literackich, kulturowych, historycznych i społecznych. Umiejętność szybkiego i skutecznego przyswajania wiedzy. Kreatywność i niestandardowe podejście do zadań edukacyjnych, kulturotwórczych, specjalistycznych. Nauczyciel języka angielskiego (przedszkole i szkoła podstawowa po studiach I stopnia oraz wszystkie poziomy edukacji po studiach II stopnia) Pedagog Pracownik kultury Pracownik administracji Pracownik naukowy Pracownik firm, organizacji i korporacji międzynarodowych Pracownik wydawnictw krajowych i międzynarodowych Pracownik hotelarstwa i turystyki Konsultant polityczny Dyplomata Pracownik mediów 13

14 STUDIA MAGISTERSKIE Studia drugiego stopnia - magisterskie Program studiów na kierunku FILOLOGIA pozwala na opanowanie biegłej znajomości języka angielskiego w zakresie rozumienia, mówienia, pisania i czytania. Są to studia filologiczne, a więc obejmujące przedmioty z zakresu literatury, językoznawstwa, historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku filologia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii obszaru językowego wybranego języka i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) i - w zależności od wybranej specjalizacji naukowej - znawcą literatury danego języka, zagadnień kulturowych danego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Przygotowanie filologa pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu nauczyciela, tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, badacza naukowego itp. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i wydawania opinii w zakresie uzyskanych kompetencji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. 14

15 PROGRAM Nr: FM/14/01/14 Nauczyciel języka angielskiego i drugiego Nauczyciel języka angielskiego i drugiego. Celem programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ ES/FR/IT) jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy uprawnień pedagogicznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych, wszechstronnej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii z obszaru wybranych języków, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Studia w ramach programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ES/FR/IT) pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Nauczyciel dwóch języków obcych (EN + DE/ES/FR/IT) są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach Unii Europejskiej, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 15

16 PROGRAM Nr: FM/14/03/14 Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej 16 Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej Celem programu Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji europejskiej, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, uprawnień pedagogicznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych wiedzy o najważniejszych faktach z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz orientacji w głównych nurtach badawczych jej rozwoju wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji Unii Europejskiej oraz wiadomości na temat kluczowych zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych w obrębie Unii Europejskiej. Umiejętności analizy sytuacji gospodarczej i społecznej w systemie krajowym i międzynarodowym wiedzy o rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz zachodzących między nimi relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Studia w ramach programu Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Nauczyciel języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: szkolnictwie na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach Unii Europejskiej, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

17 PROGRAM Nr: FM/14/02/14 Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka angielskiego Celem programu Tłumacz języka angielskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języków obcych oraz nowoczesnych technik informacyjnych, wykazującej się odpowiedzialnością i kompetencjami pedagogicznymi. Studia umożliwiają zdobycie: umiejętności językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wiedzy o najważniejszych faktach z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA oraz nurtach badawczych dotyczących tych krajów wiedzy z zakresu terminologii używanej w naukach filologicznych oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów literatury i kultury anglojęzycznej kompetencji pozwalających na dalszy rozwój profesjonalnych umiejętności, przy wykorzystaniu różnych źródeł ( w języku rodzimym i obcym), w tym z nowoczesnych technologii, umiejętności charakteryzowania technik i strategii tłumaczeniowych; jest świadomy wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania translacji we współczesnym świecie umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień w języku angielskim z zakresu różnych teorii i źródeł nauki informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego Studia w ramach programu pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich. Absolwenci programu Tłumacz języka angielskiego są przygotowani do ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz podjęcia pracy w: biurach tłumaczeń szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach Unii Europejskiej, firmach i korporacjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 17

18 PROGRAM Nr: FM/14/04/14 Tłumaczenia w obsłudze kontaktów międzynarodowych Tłumaczenia w obsłudze kontaktów międzynarodowych Studia w ramach programu Tłumaczenia w obsłudze kontaktów międzynarodowych to doskonalenie warsztatu tłumaczy w zakresie prawa, ekonomii, administracji oraz międzynarodowych stosunków polityczno gospodarczych. Umiejętności językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza o stosunkach międzynarodowych, funkcjonowaniu służby zagranicznej i protokole dyplomatycznym/etykiecie biznesu z zachowaniem zasad etycznych. Umiejętności tłumaczeniowe z zakresu polityki międzynarodowej, tłumaczeń tekstów ekonomiczno finansowych, tłumaczeń tekstów administracyjno prawnych, tłumaczeń ustnych. Absolwenci specjalności Tłumaczenia w obsłudze kontaktów międzynarodowych są przygotowani do pracy w: krajowych instytucjach odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej, instytucjach między- i ponadnarodowych, np. Unii Europejskiej, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, firmach i organizacjach o zasięgu międzynarodowym, sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka i kultury. 18

19 PROGRAM Nr: FM/14/05/14 Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka angielskiego Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego profilu) oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego w państwowych i prywatnych przedszkolach lub szkołach podstawowych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami. Absolwent studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego ma wiedzę na temat wychowania i kształcenia językowego oraz zna współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania języków obcych. Posiada także wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w zawodzie nauczyciela języka obcego (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych). Ponadto: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki języka obcego, dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych w kontekście nauczania języka angielskiego, właściwie dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy nauczyciela języka obcego, potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych w nauce języków obcych, potrafi wspierać samodzielność uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności językowych i inspirować ich do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, pracuje z uczniami, indywidualizuje zadania i dostosowuje metody i treści do potrzeb i możliwości językowych uczniów, wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne w procesie nauczania języka angielskiego, odpowiedzialnie przygotowuje się do prowadzenia zajęć językowych, ma wysoką świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego otworzą absolwentom nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia w charakterze: nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, pedagoga szkolnego, lektora języka angielskiego, pracownika kuratorium oświaty i ośrodków doskonalenia nauczycieli. 19

20 OFERTA CENOWA CP-1 Opłata rekrutacyjna 300 zł. Sudia licencjackie Płatność jednorazowa (10 m-cy) SL-01 stacjonarne 300 zł/m-c 5% zniżki w terminie do SL-02 niestacjonarne 350 zł/m-c SL-01 W systemie ECTS 65 zł / 1ETCS SL-07 Drugi program studiów 50% Sudia magisterskie Płatność jednorazowa (10 m-cy) SM-01 stacjonarne 350 zł/m-c 5% zniżki w terminie do SM-02 niestacjonarne 400 zł/m-c SE-01 W systemie ECTS 65 zł / 1ETCS SL-06 Indywidualna Organizacja Studiów 1000zł/sem SD-07 Drugi program studiów 50% 20