II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY"

Transkrypt

1 II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych (IKiLA) oferują szeroką gamę programów studiów. Programy różnią się pod trzema zasadniczymi względami: treści (profilu) kształcenia, stopnia oraz trybu odbywania studiów. Pod względem treści oferta zasadniczo dzieli się na programy nauczycielskie, językowotłumaczeniowe oraz kulturowoliterackie. Pod względem stopnia, programy dzielą się na licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia). (W związku z wdrażaniem Procesu Bolońskiego wygaszane są obecnie jednolite pięcioletnie studia magisterskie i zastępowane studiami w trybie 3 + z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych lub doktoranckich.) Pod względem trybu odbywania studiów programy dzielą się na stacjonarne ( dzienne ) oraz niestacjonarne ( wieczorowe i zaoczne ). Oferowane programy spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Kierunek: filologia, specjalność: filologia angielska studia stacjonarne I stopnia I rok program: nauczycielski kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kultura media translacja tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim język biznesu II rok program: III rok program: nauczycielski kultura media translacja tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim język biznesu nauczycielski kultura i literatura brytyjska i amerykańska tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim język biznesu studia stacjonarne II stopnia I rok program: nauczycielski kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kulturamediatranslacja II rok program: nauczycielski kultura i literatura angielskiego obszaru językowego

2 kultura media translacja studia jednolite magisterskie IV rok program: V rok program: tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim kultura i literatura brytyjska i amerykańska tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim kultura i literatura brytyjska i amerykańska studia niestacjonarne I stopnia I rok program: II rok program: tłumaczeniowy z językiem chińskim tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim język biznesu tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim język biznesu III rok program: tłumaczeniowy z językiem chińskim język biznesu studia niestacjonarne II stopnia I rok program: II rok program: III rok program: nauczycielski Kultura mediatranslacja język angielski nauczycielski kultura mediatranslacja nauczycielski język angielski studia jednolite magisterskie IV rok program: tłumaczeniowy z językiem chińskim Przyznawane kwalifikacje:

3 3 Program studiów na filologii angielskiej jest programem kształcenia w językach obcych. Szczegółowe programy oferują różne konfiguracje języków rozwijanie kompetencji językowej przyszłego nauczyciela tego języka, tłumacza, bądź kulturoznawcy. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA 1.Studia 3letnie stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) program nauczycielski; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej, program: nauczycielski uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement.. Studia 3letnie stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) program kulturamediatranslacja oraz kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 3. Studia 3letnie stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) program tłumaczeniowy z językiem niemieckim (lub z językiem arabskim) ; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej; program tłumaczeniowy z językiem niemieckim (odpowiednio z językiem arabskim) Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 4. Studia 3letnie niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) program tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim (lub z językiem chińskim) ; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej; program tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim (odpowiednio z językiem chińskim). Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 5.Studia 3letnie stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) program język biznesu ; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. Zarówno kwalifikacje absolwenta jak i treści kształcenia uwzględniają kwalifikacje określone w standardach kształcenia kierunków. Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich ów według wykazu zaliczeń i egzaminów obowiązujących na danym kierunku (wykaz w załączeniu), zaliczenia praktyk zawodowych i obrony pracy dyplomowej. Studenci rozliczani są za pomocą Uniwersyteckiego systemu obsługi studiów. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 1. Studia letnie stacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) program nauczycielski; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej, program: nauczycielski uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement.

4 4. Studia letnie stacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) program kulturamediatranslacja oraz kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 3. Studia 5letnie stacjonarne jednolite magisterskie program tłumaczeniowy z językiem niemieckim (lub z językiem arabskim); studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej; program tłumaczeniowy z językiem niemieckim (odpowiednio z językiem arabskim) Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 4. Studia 5letnie niestacjonarne jednolite magisterskie program tłumaczeniowy z językiem lub z językiem chińskim; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej; program tłumaczeniowy z językiem chińskim. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 5.Studia,5letnie niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) program nauczycielski; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej, program: nauczycielski uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 6. Studia,5letnie stacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) program kulturamediatranslacja, studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. 7. Studia 3letnie niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) program język biznesu ; studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego. Z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. Zarówno kwalifikacje absolwenta jak i treści kształcenia uwzględniają kwalifikacje określone w standardach kształcenia kierunków Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich ów według wykazu zaliczeń i egzaminów obowiązujących na danym kierunku (wykaz w załączeniu), zaliczenia praktyk zawodowych i obrony pracy dyplomowej. Studenci rozliczani są za pomocą Uniwersyteckiego systemu obsługi studiów. II A. Warunki przyjęć w roku akademickim 009/010 studia stacjonarne I stopnia program: nauczycielski kulturamediatranslacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego tłumaczeniowy z językiem niemieckim tłumaczeniowy z językiem arabskim

5 5 Zasady kwalifikacji Po rejestracji kandydatów na studia następuje proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i tych z nową maturą. Proporcja zostaje ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą są brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wynosi powyżej 4,5. Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą Zasady kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ z wyjątkiem absolwentów szkół średnich dwujęzycznych: Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Procenty przelicza się na punkty w relacji 1%= 1 punkt. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: uzyskanie minimum 70% z egzaminu pisemnego z j. angielskiego (poziom rozszerzony); uzyskanie minimum 80% z egzaminu ustnego z j. angielskiego (poziom rozszerzony); uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. polskiego (poziom rozszerzony). Uwaga: W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ absolwentów szkół średnich dwujęzycznych: Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Procenty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1%= 1,5 punktu. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: uzyskanie minimum 70% z egzaminu pisemnego z j. angielskiego; uzyskanie minimum 80% z egzaminu ustnego z j. angielskiego; uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. polskiego (poziom rozszerzony). Uwaga: W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów.

6 6 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości z części pisemnej i ustnej powyżej 4,5. Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem jest zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i tych z nową maturą. Proporcja zostaje ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Języka Angielskiego zostają zwolnieni z ów: język angielski i język polski. Uprawnienia ważne przez okres 3 lat od uzyskania dyplomu olimpiady. program: język biznesu Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą O przyjęciu na studia decyduje średni wynik z egzaminu maturalnego (pisemnego i ustnego) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Średnia punktów procentowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie pomnożona przez współczynnik 1,5. Jeżeli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę jeden wynik. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali ten sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości, i których przyjęcie powoduje przekroczenie limitu przyjęć, w ramach kwalifikacji stosowane jest kryterium dodatkowe, tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów. Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się starą i nową maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego (liczba miejsc dla starej matury nie mniej niż 1). Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą O przyjęciu decyduje średnia ocen z części pisemnej i ustnej z języka angielskiego, zdawanego na egzaminie dojrzałości. Jeżeli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę jeden wynik. Nie uwzględnia się oceny poniżej 4,5. Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się starą i nową maturą zostanie ustalona Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Języka Angielskiego zostają zwolnieni z ów: język angielski i język polski. Uprawnienia ważne przez okres 3 lat od uzyskania dyplomu olimpiady.

7 7 studia niestacjonarne I stopnia program: Zasady kwalifikacji tłumaczeniowy z językiem chińskim tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą Zasady kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ z wyjątkiem absolwentów szkół średnich dwujęzycznych: Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Procenty przelicza się na punkty w relacji 1%= 1 punkt. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. angielskiego (poziom rozszerzony); uzyskanie minimum 70% z egzaminu ustnego z j. angielskiego (poziom rozszerzony); uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. polskiego (poziom rozszerzony). Uwaga: W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ absolwentów szkół średnich dwujęzycznych: Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Procenty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1%= 1,5 punktu. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. angielskiego uzyskanie minimum 70% z egzaminu ustnego z j. angielskiego uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j. polskiego (poziom rozszerzony) Uwaga: W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów.

8 8 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości z części pisemnej i ustnej. studia stacjonarne II stopnia program: Zasady kwalifikacji nauczycielski Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. konkretny okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura brytyjska, literatura i kultura amerykańska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 008/009, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. Program: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego Kulturamediatranslacja Zasady kwalifikacji Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska, teoria kultury, teoria literatury O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 008/009, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego.

9 9 studia niestacjonarne II stopnia program: Zasady kwalifikacji nauczycielski Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. konkretny okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura brytyjska, literatura i kultura amerykańska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 008/009, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. program: kulturamediatranslacja Zasady kwalifikacji Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata. Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska, teoria kultury, teoria literatury O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 008/009, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. program: język angielski Zasady kwalifikacji Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań badawczych kandydata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie angielskiego języka biznesu/handlowego oraz osoby spełniające warunki określone w

10 10 umowach międzynarodowych UŚ. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowe Warunki przyjęć w roku akademickim 010/011 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA Kierunek: specjalność: program: filologia filologia angielska nauczycielski z informatyką nauczycielski z językiem niemieckim kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kultura media translacja tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim tłumaczeniowy z językiem chińskim tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Dla kandydatów z Nową Maturą (z wyjątkiem absolwentów szkół średnich dwujęzycznych): Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z drugiego u na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Drugi może być wybrany spośród następującej listy ów: język polski, język obcy nowożytny (francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, włoski), fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, język grecki i kultura antyczna. Uzyskany przez kandydata wynik procentowy jest przeliczany na punkty rankingowe. Procenty z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

11 11 Procenty z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt. Procenty z egzaminu z drugiego u maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 0,6 pkt., natomiast na poziomie podstawowym w relacji 1% = 0,4 pkt. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów. Dla kandydatów z Nową Maturą absolwentów szkół średnich dwujęzycznych: Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz z pisemnego egzaminu maturalnego z drugiego u na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Drugi może być wybrany spośród następującej listy ów: język polski, język obcy nowożytny (francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, włoski), fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, język grecki i kultura antyczna. Procenty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1%= punkty. Procenty z egzaminu z drugiego u maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 0,6 pkt., natomiast na poziomie podstawowym w relacji 1%= 0,4 pkt. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.: średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich ów. Dla kandydatów ze Starą Maturą: Średnia ocen z ów zdawanych na egzaminie dojrzałości z części pisemnej i ustnej powyżej 4,5. Pod uwagę brany jest wynik z języka angielskiego oraz z języka polskiego (z części pisemnej i ustnej). W przypadku niewykorzystania limitu przez kandydatów ze stara maturą wolne miejsca przechodzą do puli przeznaczonej dla kandydatów z nową maturą. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA Kierunek: specjalność: program: filologia filologia angielska nauczycielski z językiem niemieckim

12 1 Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. konkretny okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura brytyjska, literatura i kultura amerykańska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 009/010, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. Średnia ze studiów może stanowić dodatkowe kryterium kwalifikacyjne. program kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kultura media translacja Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata Dziedziny do wyboru to: literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska, teoria literatury, teoria kultury O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 009/010, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. Program tłumaczeniowy z językiem arabskim Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata w zakresie teorii przekładu

13 13 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: angielska, program tłumaczeniowy z językiem arabskim oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: arabska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 009/010, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. Średnia ze studiów może stanowić dodatkowe kryterium kwalifikacyjne. Program tłumaczeniowy z językiem niemieckim Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata w zakresie teorii przekładu O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: angielska, program tłumaczeniowy z językiem arabskim oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: niemiecka. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akad. 009/010, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. Program: specjalistyczne odmiany języka angielskiego Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań badawczych kandydata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: angielska oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie angielskiego języka biznesu/handlowego. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. Średnia ze studiów może stanowić dodatkowe kryterium kwalifikacyjne. Program: język angielski Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata w zakresie teorii przekładu.

14 14 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku: filologia, specjalność: angielska. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej. Uwaga! Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akademickim 008/009będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie. Dotyczy to ów zdawanych podczas egzaminu licencjackiego. II A 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego studia stacjonarne I stopnia program: nauczycielski Charakterystyka specjalności Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia program nauczycielski mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego na uzupełniające studia magisterskie. Obok ów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, program studiów obejmuje y specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Perspektywy zawodowe Absolwent filologii angielskiej program nauczycielski reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; ma ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i w zależności od wybranej specjalizacji, uzyskując tytuł licencjata/magistra filologii, specjalistą znawcą literatury języka angielskiego, zagadnień kulturowych tego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Absolwenci z uprawnieniami nauczycielskimi, w zależności od uzyskanego stopnia, posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowowychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych. Programy: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kultura media translacja Charakterystyka specjalności Studia stacjonarne I stopnia program kultura i literatura angielskiego obszaru językowego i programu kultura media translacja kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego na uzupełniające studia magisterskie dzienne w zakresie kultury i literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Obok ów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany,