LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU"

Transkrypt

1 LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU Nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego Sultzer RTA 62U

2 2 Nr 8: Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego Sultzer RTA 62U System gazów wylotowych oraz powietrza doładowania okrętowego silnika spalinowego Sultzer RTA62U Wykorzystywana podczas ćwiczenia aplikacja realizuje funkcje emulatora pracy systemów gazów wylotowych i doładowanie okrętowego silnika spalinowego współpracujących z systemami: alarmowym oraz sterownia i kontroli. 1 OPIS SYSTEMU GAZÓW WYLOTOWYCH System wydechowy składa się z następujących elementów: - zawory wdechowe, - przewody wylotowe, - główny kolektor wylotowy, - separator sadzy, - kocioł utylizacyjny, - tłumiki hałasu, - siatka na kominie. Ocena stanu pracy silnika odbywa się na podstawie parametrów związanych z gazami wylotowymi takimi jak temperatura spalin wylotowych na poszczególnych cylindrach. Na rys przedstawiono przekrój silnika okrętowego. Podstawowym elementem związanym z wylotem spalin jest zawór wydechowy. Jego zamkniecie, jak i otwarcie, jest sterowane krzywką znajdującą się na wałku rozrządu. Wlatujące spaliny kierowane są poprzez przewody wylotowe do głównego kolektora wylotowego. W przewodach wylotowych każdego cylindra umieszczona jest czujka odpowiedzialna za pomiar temperatury. Do tego celu wykorzystuje się termopary. Na podstawie temperatur można wstępnie ocenić stan silnika oraz skierować sygnał z czujnika do systemu alarmowego, który sygnalizuje przekroczenie wartości progowych temperatur oraz podaje sygnał do systemu bezpieczeństwa w przypadku konieczności wykonania redukcji obrotów silnika (ang. Slow Down). Temperatura spalin wylotowych jest ważnym parametrem diagnostycznym. Wszelkie nieprawidłowości w układzie powietrza ładującego, paliwowym, rozrządu czynnika roboczego, a także procesu spalania uwidoczniają się wzrostem temperatury spalin wylotowych.

3 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 3 Rys Uproszczony przekrój silnika okrętowego: 1. Zawór wydechowy, 2. Wtryskiwacz,3.Pompa paliwowa, 4. Wał rozrządu, 5. Korbowód, 6. Wał korbowy, 7. Wodzik, 8. Chłodnica powietrza, 9. Tłok, 10. Turbosprężarka Główne przyczyny wzrostu temperatury wylotu spalin to: - niesprawności układu paliwowego, zwłaszcza nieszczelne lejące wtryskiwacze pomp wtryskowych, - zły stan techniczny zespołu; tuleja cylindrowa tłok pierścienie tłokowe, oraz nieszczelności zaworów rozrządu czynnika roboczego; w tym przypadku niższe od normalnego będzie ciśnienie sprężania wskutek ubytku (przedmuchu) powietrza, - niedostateczne schłodzenie powietrza ładującego w wyniku zabrudzenia chłodnicy od strony powietrza lub/i wody, jak i niedostatecznego natężenie przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę, lub zbyt wysokiej temperatury wody chłodzącej, - niedostateczna wydajność turbosprężarki spowodowana zabrudzeniem sprężarki lub/i turbiny, - niska jakość paliwa i nieprawidłowe jego przygotowanie, a w szczególności oczyszczanie i podgrzanie do optymalnej lepkości wtrysku; - nieprawidłowe temperatury wody zaburtowej i powietrza. Przy wystąpieniu dwóch pierwszych przyczyn, wzrost temperatury spalin wylotowych uwidoczni się na cylindrze, gdzie dana niesprawność wystąpiła. W pozostałych przypadkach wzrost temperatury spalin nastąpi na wszystkich cylindrach. W tabeli 1 przedstawiono wartości progowe parametrów dla czujników pomiarowych związanych z instalacją gazów wydechowych. Wartości parametrów dobrano na podstawie dokumentacji stoczniowej dla silnika głównego RTA 62U.

4 4 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych Tabela 1. Tabela przedstawiająca parametry związane z instalacją gazów wydechowych; redukcja obrotów (ang. SLOW DOWN), alarm od wysokiej wartości LP Opis parametru Wartość Rodzaj sygnału PARAMETRY DLA INST. GAZÓW WYDECHOWYCH 1 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 1 2 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 2 3 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 3 4 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 4 5 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 5 6 Temperatura spalin wydechowych na cyl. 6 7 Temperatura spalin wydechowych na cyl Temperatura spalin wydechowych przed turbosprężarka No C 530 C (70s) 515 C 530 C (70s) 515 C 530 C (70s) 515 C (50s) 530 C (60s) 515 C 530 C (70s) 515 C 530 C (70s) 515 C 530 C (70s) 515 C 530 C Temperatura spalin wydechowych przed turbosprężarka No C 530 C Temperatura spalin wydechowych za turbosprężarka No C - Temperatura spalin wydechowych za turbosprężarka No C - 2 OPIS SYSTEMU DOŁADOWANIA Układ doładowania stanowi integralną cześć układu wymiany czynnika roboczego silnika okrętowego. Poprawna praca tego układu warunkuje przebieg procesu roboczego silnika, jego parametry energetyczne oraz wskaźniki niezawodności. W skład system wchodzą następujące elementy (rys. 8.2.): - siatka ochronna przed turbiną, - turbina, - sprężarka, - chłodnica powietrza, - filtr powietrza, - zasobniki powietrza. Ilość powietrza, jaką musi dostarczyć zespół ładujący do silnika, zależy od ilości spalanego paliwa i sprawności usuwania spalin. Wszelkie niesprawności w działaniu tego zespołu spowodują pogorszenie procesu roboczego. Pociąga to za sobą spadek mocy silnika, wzrost zużycia paliwa, wzrost temperatury obiegu i obciążenia cieplnego elementów komory spalania oraz intensywne ich zanieczyszczenie.

5 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 5 Systemy doładowania stosowane w silnikach dwusuwowych można podzielić na dwie grupy: - doładowanie turbosprężarką (tzw. czyste), kiedy zasilanie powietrzem odbywa się wyłącznie przez turbosprężarki na wszystkich poziomach obciążenia silnika, - system kombinowany, z wykorzystaniem dodatkowych sprężarek o napędzie mechanicznym lub elektrycznym. Podstawowymi elementami zasilającymi silnik 7RTA 62U w powietrze są dwie turbosprężarki napędzane energią spalin wylotowych. Dodatkowy system składa się z dwóch dmuchaw o napędzie elektrycznym, które zasilają silnik powietrzem podczas rozruchu i przy małych obrotach. Kolektor wylotowy Turbina Sprężarka Chłodnica powietrza doładowującego Kolektor powietrza Rys Schemat konstrukcyjny instalacji doładowania Zasada działania systemu doładowania silnika 7RTA62U oparta jest na zasadzie stałego ciśnienia doładowania. Odbywa się dzięki zastosowaniu dodatkowych dmuchaw, których pracą sterują presostaty różnicowe. Spadek ciśnienia w zasobniku powietrza poniżej wartości progowej powoduje załączenie dmuchaw. Odstawienie dmuchaw następuje w momencie odbudowania ciśnienia. Wówczas zasilanie powietrzem silnika, przejmują turbosprężarki. Na rys. 8.3 przedstawione są miejsca pomiaru typowych parametrów związanych z instalacją doładowania oraz gazów wylotowych. Ważnym parametrem, związanym z natężeniem przepływu powietrza, jest temperatura powietrza doładowującego T d. Temperatura T d za chłodnicą powietrza jest kontrolowana przez system alarmowy. W kanałach dolotowych każdego z cylindrów temperatura kontrolowana jest przez system alarmowy, ale przy współpracy z systemem bezpieczeństwa. Przekroczenie bezpiecznego progu wykrywa system

6 6 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych alarmowy i przesyła sygnał do systemu bezpieczeństwa w celu wykonania redukcji obrotów silnika (ang. SlowDown). 2 tgzt 1 twlp tgpt tgwyl 8 3 tp1 7 pd td 4 5 tp2 6 tch1, pch1 tch2 Rys Schemat ideowy ilustrujący miejsca pomiaru rutynowych parametrów: 1 Turbina gazowa, 2. Sprężarka, 3. Tuleja cylindrowa, 4. Zasobnik powietrza, 5. Okna dolotowe powietrza, 6. Tłok, 7. Chłodnica powietrza, 8. Zawór wydechowy; tgwy temperatura gazów za cylindrem, tgpt temperatura gazów przed turbiną, tgzt temperatura gazów za turbiną, twlp temperatura powietrza na wlocie do sprężarki, tp1- temperatura powietrza przed chłodnicą, tp2 - temperatura powietrza za chłodnicą, td temperatura powietrza doładowującego w zasobniku, pd ciśnienie doładowania, tch1/ tch2 temperatura wody przed i za chłodnicą, pch1 ciśnie wody na wlocie do chłodnicy W tabeli 2 przedstawiono wartości progowe parametrów dla czujników pomiarowe związane z instalacją gazów wydechowych. Wartości parametrów dobrano na podstawie dokumentacji stoczniowej dla silnika głównego RTA 62U. Tabela 2. Tabela przedstawiająca parametry związane z instalacją gazów wydechowych; redukcja obrotów (ang. SLOW DOWN), alarm od wysokiej wartości, LA alarm od niskiej wartości Lp. Opis parametru Wartość Rodzaj sygnału

7 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego PARAMETRY DLA INST. DOŁADOWANIA Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania na cyl C 120 C (60s) Temperatura powietrza doładowania za chłodnicą No. 1 Temperatura powietrza doładowania za chłodnicą No. 2 LA 25 C 65 C LA 25 C 65 C Ciśnienie wody chłodzącej na LA wlocie do chłodnicy 2 bar - Temperatura wody chłodzącej na LA wlocie do chłodnicy 20 C - Temperatura wody chłodzącej na LA wylocie z chłodnicy No C Przetwornik ciśnienia (4 20 ma) 3 BUDOWA I DZIAŁANIE INSTALACJI GAZÓW WYLOTOWYCH I POWIETRZA DOŁADOWANIA Cała aplikacja składa się z czterech okien głównych, menu głównego oraz menu współpracującego z odpowiednimi oknami. W skład instalacji wchodzą również okna pomocy technicznej wraz z bitmapami oraz krótkim opisem. Do okien głównych zaliczamy: - okno ukazujące: emulację pracy silnika głównego, podstawowe elementy oraz parametry związane z instalacjami (doładowania oraz gazów wydechowych) (axhaust gas and charge air installation), - okno pokazujące parametry związane z instalacją doładowania. Zawiera również przyciski do zadawania podstawowych wielkości alarmowych związanych z instalacją doładowania (charge air parameters), - okno pokazujące parametry związane z instalacją gazów wydechowych wraz z trendem słupkowym ukazującym temperaturę na poszczególnym cylindrze. Zawiera również przyciski do zadawania podstawowych wielkości alarmowych

8 8 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych związanych z instalacją gazów wydechowych (Main engine exhaust gas temperaure), - okno zawierające trend z przebiegami zmian temperatur w czasie na poszczególnych cylindrach (Trends of Main engine exhaust gas). 4 OPIS OKNA UKAZUJĄCEGO EMULACJĘ PRACY SILNIKA GŁÓWNEGO (EXUST GAS AND CRGE AIR INSTALLATION) W skład okna wchodzi: a. Część główna przedstawiająca: - uproszczony przekrój silnika, - kolektor wylotowy spalin, - skrzynki sterujące pracą turbodmuchaw (Aux. Blower control box), - turbosprężarki (TC1, TC2), - chłodnice powietrza doładowującego (charge air cooler), - przycisk do odświeżenia łączy Refresh w przypadku pracy zintegrowanej, - sygnalizacja statusu komunikacji, - umiejscowienie pomiar podstawowych wielkości, co pokazuje rys b. Menu wraz z przyciskami (rys. 8.5). W skład menu wchodzą następujące przyciski: - Charge air parameters otwiera okno charge air parameters, - Exhaust gas parameters otwiera okno Main engine exhaust gas temperature, - Home Page - otwiera okno wstępu aplikacji.

9 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 9 Rys Wygląd okna Exhaust gas and charge air installation Rys Menu dla okna Exhaust gas and charge air installation Parametry wyświetlane w oknie Exhaust gas and charge air installation (rys. 8.5) zestawiono w tabeli 3. Wykaz możliwych stanów elementów i sygnałów umieszczono w tabeli 4. Tabela 3 Wyświetlane parametry w oknie Exhaust gas and charge air installation ; NA - niska wartość alarmowa, WA wysoka wartość alarmowa, redukcja obciążenia Opis Symbol Zakres pracy NA WA Temperatury spalin wydechowych na poszczególnych cylindrach 1-7 TIAH/H C C 530 C Temperatury spalin wydechowych przed turbosprężarką 1-2 TIAH C C 530 C Temperatury spalin wydechowych za turbosprężarką 1-2 TIAH C C - Temperatury powietrza doładowania na poszczególnych cylindrach 1-7 TIAH/H C - 80 C 120 C Temperatury powietrza doładowania na wyjściu z chłodnicy 1-2 TIALH C 25 C 65 C 120 C Sterowanie pracą dmuchaw, spadek ciśnienia w zasobniku PSLH bar 0.35 bar 0.45 bar Prędkość turbosprężarki SI rpm Prędkość silnika rpm

10 10 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych Tabela 4 Stany elementów w oknie Exhaust gas and charge air installation Element Kolor Stan elementu/sygnału Przyciski sterujące pracą dmuchawy Szary Dmuchawa odstawiona (Aux. Blowers) Zielony/czerwony Dmuchawa włączona Sygnał przekroczenie wartości Biały Wartość nieprzekroczona progowych Biały/czerwony (pulsujący) Wartość przekroczona 5 OPIS OKNA ZAWIERAJĄCEGO PARAMETRY ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ DOŁADOWANIA (CRGE AIR PARAMETERS) Wygląd okna Charge air parameters przedstawiony jest na rys W części głównej znajdują się: - mierniki: prędkości turbosprężarek oraz temperatur za chłodnicami powietrza, - trendy słupkowe, pokazujące stan temperaturowy powietrza doładowania na poszczególnych cylindrach, - kontrolki pokazujące stan pracy turbodmuchaw (Aux. Blower), - przyciski do zadawania wartości alarmowych związanych z instalacją doładowania ( redukcja obrotów (ang. Slow Down) silnika od zbyt wysokiej temperatury powietrza doładowania), - kontrolki, sygnalizujące wystąpienie redukcji obrotów silnika od zbyt wysokiej temperatury powietrza doładowania, - przycisk Main window uaktywniający okno Exhaust gas and charge air installation oraz przycisk Exhaust gas uaktywniający okno Main engine exhaust gas temperature.

11 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 11 Rys Wygląd okna Charge air parameters Parametry wyświetlane w oknie Charge air parameters (rys. 8.6) zestawiono w tabeli 5. Wykaz możliwych stanów elementów i sygnałów umieszczono w tabeli 6. Tabela 5. Wyświetlane parametry w oknie Charge air parameters ; NA - niska wartość alarmowa, WA wysoka wartość alarmowa, redukcja obciążenia Opis Symbol Zakres pracy NA WA Temperatura powietrza doładowania na poszczególnych cylindrach 1-7 TIAH/H C - 80 C 120 C Temperatura powietrza doładowania na wyjściu z chłodnicy 1-2 TIALH C 25 C 65 C 120 C Sterowanie pracą dmuchaw, spadek ciśnienia w zasobniku PSLH bar 0.35 bar 0.45 bar Prędkość turbosprężarki SI rpm Tabela 6. Stany elementów w oknie Charge air parameters Sygnał Kolor Stan sygnału Przyciski Czerwony Sygnał nieaktywny Zielony Sygnał aktywny Przyciski LA Czerwony Sygnał nieaktywny Zielony Sygnał aktywny Przyciski Czerwony Sygnał nieaktywny Zielony Sygnał aktywny Lampka sygnalizacyjna redukcji obrotów Szary Sygnał nieaktywny silnika Czerwony (migający) Sygnał aktywny Lampka sygnalizacyjna pracy turbodmuchaw Czerwony Sygnał nieaktywny ON/OFF Zielony Sygnał aktywny

12 12 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych 6 OPIS OKNA UKAZUJĄCEGO PARAMETRY INSTALACJI DOŁADOWANIA (MAIN ENGINE EXUST GAS TEMPERATURE) Okno Main engine exhaust gas temperature przedstawia: - część główną zawierającą: trendy słupkowe, pola w których wyświetlane są podstawowe parametry oraz przyciski do zadawania wartości krytycznych, co przedstawiono na rys. 8.7, - menu wraz z przyciskami (rys. 8.8). W części głównej znajdują się następujące elementy oraz urządzenia: - trendy słupkowe, pokazujące stan temperatur gazów wydechowych na poszczególnych cylindrach, - pola, w których wyświetlane są parametry związane z instalacją gazów wydechowych: aktualna temperatura spalin na wylocie z cylindrów (ACT), najwyższa temperatura, która wystąpiła na cylindrze (HIGH), wartość średnia temperatur (MEAN VALUE), różnica między aktualną wartością temperatury na cylindrze, a wartością średnią (DEV.), - przyciski do zadawania wartości alarmowych związanych z instalacją gazów wydechowych ( redukcja obrotów silnika spowodowana zbyt wysoką temperaturą gazów wydechowych), - kontrolki, które ukazują wystąpienie wysokiej temperatury gazów wydechowych na cylindrze. W skład menu wchodzą następujące przyciski: - Main window of ME otwiera okno Exhaust gas and charge air installation, - Trends otwiera okno Trends of Main engine exhaust gas, - Main engine exh. gas temp. do odświeżania okna Main engine exhaust gas temperature, - Charge air parameters - otwiera okno Charge air parameters.

13 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 13 Rys.8.7. Wygląd okna Main engine exhaust gas temperature Rys.8.8. Menu dla okna Main engine exhaust gas temperature Parametry wyświetlane w oknie Main engine exhaust gas temperature (rys. 8.8) zestawiono w tabeli 7. Wykaz możliwych stanów elementów i sygnałów umieszczono w tabeli 8. Tabela 7. Wyświetlane parametry w oknie Main engine exhaust gas temperature ; NA - niska wartość alarmowa, WA wysoka wartość alarmowa, redukcja obciążenia Opis Symbol Zakres pracy NA WA Aktualna temperatury spalin wydechowych na poszczególnych cylindrach 1-7 Najwyższa temperatura, która wystąpiła na cylindrze Wartość średnia temperatury spalin Odchyłka temperatury od wartości średniej ACT C C 530 C HIGH C MEAN VALUE C DEV Tabela 8. Stany elementów w oknie Main engine exhaust gas temperature Sygnał Kolor Stan sygnału Przyciski czerwony Sygnał nieaktywny zielony Sygnał aktywny Lampka sygnalizacyjne wysokiej temperatury biały Sygnał nieaktywny spalin Czerwony (migający) Sygnał aktywny

14 14 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych 7 OPIS OKNA UKAZUJĄCEGO PRZEBIEGI ZMIAN TEMPERATUR W CZASIE (TRENDS OF MAIN ENGINE EXUST GAS TEMPERATURE) W skład okna wchodzi: - część główna zawierającą: wykres pokazujący przebiegi zmian temperatur w czasie na poszczególnych cylindrach oraz prędkości silnika, przyciski umożliwiające wybór parametru, który będzie wyświetlany na wykresie, pola w których wyświetlane są podstawowe parametry oraz przyciski do symulacji zmiany obciążenia na wale, - menu wraz z przyciskami (rys. 8.9.). W części głównej znajdują się: - wykres pokazujący przebiegi zmian temperatur w czasie gazów wydechowych na poszczególnych cylindrach, - pola, w których wyświetlane są parametry związane z instalacją gazów wydechowych (aktualna temperatura spalin na wylocie z cylindrów, temperatury przed i za turbosprężarkami, prędkość silnika), - przyciski umożliwiające wybór parametru, który będzie wyświetlany na wykresie, - przyciski do symulacji zmiany obciążenia na wale. W skład menu wchodzą następujące przyciski: - Main window of ME otwiera okno Exhaust gas and charge air installation, - Trends otwiera okno Trends of Main engine exhaust gas, - Main engine exh. gas temp. - otwiera okno Main engine exhaust gas temperature, - Charge air parameters - otwiera okno Charge air parameters. Parametry wyświetlane w oknie Trends of Main engine exhaust gas termperature zestawiono w tabeli 9. Wykaz możliwych stanów elementów i sygnałów umieszczono w tabeli 10. Tabela 9. Parametry okna Trends of Main engine exhaust gas termperature ; NA/WA niska/wysoka wartość alarmowa; redukcja obciążenia Opis Symbol Zakres pracy NA WA Temperatura spalin wydechowych na poszczególnych cylindrach 1-7 TIAH/H C C 530 C Temperatura spalin wydechowych przed turbosprężarką 1-2 TIAH C C 530 C Temperatura spalin wydechowych za turbosprężarką 1-2 TIAH C C - Prędkość silnika rpm Obciążenie LOAD 0-100% Tabela 10. Stany elementów w oknie Trends of Main engine exhaust gas temperature Sygnał Kolor Stan sygnału Przyciski Czerwony Sygnał nieaktywny Zielony Sygnał aktywny

15 Ćwiczenie nr 8: System gazów wylotowych oraz doładowania okrętowego silnika spalinowego 15 Rys Menu dla okna Trends of Main engine exhaust gas temperature 8 DZIAŁANIE APLIKACJI Aplikacja wykorzystywana w ćwiczeniu pokazuje działanie podstawowych elementów oraz parametry związane z systemami: doładowania i gazów wydechowych. Jako okno główne uruchamia się okno Exhaust gas and charge air installation. Wykorzystując przyciski LA, lub można zasymulować wystąpienie zbyt niskiej lub za wysokiej temperatury powietrza doładowania za chłodnicą. Wciśnięcie któregokolwiek z wymienionych przycisków powoduje zmianę temperatury doładowania na poszczególnych cylindrach związanych z odpowiednią chłodnicą powietrza. Pojawienie się wartości alarmowej sygnalizowane jest miganiem prostokąta, w którym wyświetlana jest wartość temperatury. Bardzo wysoką wartość temperatury powietrza doładowania na poszczególnych cylindrach symuluje wciśnięcie przycisków. Symulacja awarii wywoływana wciśnięciem przycisku wywołuje alarm powodujący redukcję obrotów silnika (ang. Slow Down). Redukcja obrotów wykonywana jest według następującej procedury: 1. naciśnięcie dowolnego przycisku, 2. wzrost temperatury powietrza doładowania do wartości powodującej wystąpienie stanu alarmowego (ang. High alarm), 80 C, 3. wzrost do wartości powodującej redukcję obrotów silnika (ang. Slow Down), 120 C, 4. zliczanie czasu, w którym przekroczona jest wartość progowa parametru, 5. spełnienie warunku na wystąpienie redukcji obrotów (ang. Slow Down), objawia się miganiem lampki sygnalizacyjnej z napisem, 6. redukcja obrotów silnika i spadek temperatury powietrza doładowania do temperatury około 60 C, 7. po osiągnięciu bezpiecznej temperatury następuje koniec procedury i silnik powraca do normalnej pracy. Najważniejszym parametrem w systemie gazów wylotowych wpływającym na pracę silnika jest temperatura spalin na wylocie z cylindrów. Wystąpienie, związanej z tym parametrem awarii, można zasymulować używając przycisku w oknie Main engine exhaust gas temperaure. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wykonywana jest następująca procedura: 1. wzrost temperatury do wartości powodującej wystąpienie stanu alarmowego (ang. high alarm), 515 C, 2. dalszy wzrost temperatury do wartości powodującej redukcję obrotów silnika (ang. Slow Down), 530 C,

16 16 Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych 3. zliczanie czasu, w którym przekroczona jest wartość progowa parametru, 4. redukcja obrotów silnika i spadek temperatury gazów wylotowych do temperatury około 300 C, 5. po osiągnięciu bezpiecznej temperatury następuje koniec procedury i silnik powraca do normalnej pracy. W oknie Trends of Main engine exhaust gas wyświetlane są wszystkie parametry związane z instalacją gazów wydechowych. Okno to zawiera przebiegi czasowe temperatur na poszczególnych cylindrach oraz prędkości silnika, przyciski umożliwiające wybór parametru, który będzie wyświetlany na wykresie oraz przyciski do symulacji zmiany obciążenia LOAD na wale. PYTANIA KONTROLNE 1. Opisać instalację doładowania. 2. Opisać instalację gazów wylotowych. 3. Wymienić główne parametry charakteryzujące instalację gazów wylotowych. 4. Wymienić główne parametry charakteryzujące instalację doładowania. 5. Opisać skutki przekroczenia wartości alarmowych parametrów krytycznych dla prawidłowego działania instalacji gazów wylotowych. 6. Opisać skutki przekroczenia wartości alarmowych parametrów krytycznych dla prawidłowego działania instalacji doładowania.

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU Nr 6: System i automatyka instalacji wody chłodzącej słodkiej dla silnika głównego Sulzer RTA 62U 2 Nr 6: Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU. Nr 7: System i automatyka instalacji smarowania silnika głównego Sulzer RTA 62U

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU. Nr 7: System i automatyka instalacji smarowania silnika głównego Sulzer RTA 62U LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU Nr 7: System i automatyka instalacji smarowania silnika głównego Sulzer RTA 62U 2 Nr 7: Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych System

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196653 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 335916 (51) Int.Cl. F02G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.10.1999

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10 Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 25 Przedmiot: Okrętowe silniki tłokowe I Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: Mechanika i budowa maszyn/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

5 Dalsze systemy i diagnozy

5 Dalsze systemy i diagnozy 53 Spalanie przerywane (rozpoznawanie przez niespokojną pracę) Szarpanie lub spadek mocy to wyczuwalne skutki zakłóceń w pracy silnika Zakłócenia te są wywołane przez błędy w układzie zapłonowym i w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO

PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO W. Balicki, S. Szczeciński Instytut Lotnictwa J. Szczeciński General Electric Poland R. Chachurski, A. Kozakiewicz Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13 PL 214686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214686 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383510 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2007.10) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników i nastawników komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE Emulator czujnika ciśnienia FPE to urządzenie służące do emulacji sygnału czujnika ciśnienia benzyny w samochodach zasilanych paliwami LPG/CNG i braku powrotu benzyny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 6 Przedmiot: Okrętowe silniki tłokowe I, II Kierunek/Poziom kształcenia: Mechanika i budowa maszyn Forma studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania układu rozrządu Układ rozrządu służy do sterowania wymianą ładunku w silniku spalinowym.

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN

BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN Kazimierz Witkowski BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Elektryczne, Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Elektryczne, Hydrauliczne i Pneumatyczne Laboratorium nr1 Temat: Sterowanie bezpośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie bezpośrednie pracą aktuatora pneumatycznego (siłownika lub silnika) stosuje się

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone 1. Wykorzystanie spalinowych silników tłokowych W zależności od techniki zapłonu spalinowe silniki tłokowe dzieli się na silniki z zapłonem samoczynnym (z obiegiem Diesla, CI compression ignition) i silniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych 2013.01.30 Katedra Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG r.a. 2013/2014 Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunki studiów: Oceanotechnika, Energetyka, Transport 1 Temat: Wpływ właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Sławomir LUFT, Tomasz SKRZEK WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów współczesnego silnika spalinowego stosowanego w autobusach.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Karol Franciszek Abramek Zmiana stopnia sprężania i jej wpływ na

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1. Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11 1.1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Żeby móc zacząć opowiadać trzeba przypomnieć sobie trochę podstaw z fizyki i mechaniki.

Żeby móc zacząć opowiadać trzeba przypomnieć sobie trochę podstaw z fizyki i mechaniki. Turbo, turbina, turbosprężarka, doładowanie chyba każdy z nas przynajmniej słyszał takie pojęcia. Ci, którzy temat znają mogą sobie podarować dalsze czytanie nie będzie tu nic odkrywczego. Artykuł przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Marcin Zacharewicz Akademia Marynarki Wojennej BADANIA WSTĘPNE STANU TECHNICZNEGO NIEDOŁADOWANEGO SILNIKA OKRĘTOWEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp 7 1. Podstawowe wiadomości o silnikach 9 1.1.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA: UKŁAD ZASILANIA PALIWEM NISKIEGO CIŚNIENIA

KONTROLA: UKŁAD ZASILANIA PALIWEM NISKIEGO CIŚNIENIA Silniki: 9HY 9HZ Odłączyć tuleję filtra powietrza. Podłączyć na rozgałęzieniu przyrząd [1], poniŝej wtryskiwaczy diesel, pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia paliwa i filtrem paliwa, w miejscu a i b. (filtr

Bardziej szczegółowo

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line)

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line) 5.1. Wprowadzenie 5.2. Auto-audyt - procedura postępowania 5.3. Racjonalizacja użytkowania energii 5.4. Ogrzewanie pomieszczeń 5.5. Wentylacja 5.6. Izolacje cieplne 5.7. Instalacje pary, sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa 1 of 2 2014-09-07 15:54 Użytkownik : Pojazd : 308 /308 VIN: VF34C9HR8AS340320 Data wydruku : 7 wrzesień 2014 15:54:42 Początek sesji samochodu : 07/09/2014-15:50 Wersja przyrządu : 07.49 HDI_SID807 Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C )

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektronika samochodowa (Kod: ES1C 621 356) Temat: Przepływomierze powietrza

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 8. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu silnika lub rodziny silników

SPIS TREŚCI. 8. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu silnika lub rodziny silników L 257/280 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2010 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów)

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów) Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan 2009+ (łącznie 956 błędów) Kody błędów typu B (nadwozie). Łącznie 255 możliwych usterek: opis/znaczenie Błąd konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW UKLADU PALIWOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM; UKŁAD COMMON RAIL WSTĘP 1. Budowa układu Common Rail W układzie Common

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA OPIS PATENTOWY 145 453 RZECZPOSPOLITA LUDOWA PATENTU TYMCZASOWEGO A53A fp URZĄD PATENTOWY PRL Patent tymczasowy dodatkowy Zgłoszono: 86 04 08 (P. 258866) Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono: 87 04

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej 2 POLISH +402200110 wer. 1.0-01.03.2006 Poniższe opracowanie pozwala kompletnie zdefiniować pracę chillera, wyposażonego w sprężarkę inwerterową

Bardziej szczegółowo

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Pomiar zadymienia spalin

Pomiar zadymienia spalin Pomiar zadymienia spalin Zajęcia laboratoryjne w pracowni badao silników spalinowych Katedra Mechatroniki Wydział Nauk Technicznych UWM Opiekun Naukowy : mgr Maciej Mikulski Pomiar zadymienia spalin Zadymienie

Bardziej szczegółowo

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym Silnik AZX Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 2. Temperatura płynu chłodzącego. 85 do 110 C 3. Układ regulacji lambda dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 29 Przedmiot: Okrętowe silniki tłokowe I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Mechanika i budowa maszyn/studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,.. " 60

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,..  60 SPIS TREŚCI 1. SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM. 11 1.1. Historia rozwoju. 11 1.2. Porównanie silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i o zapłonie iskrowym (Zl) 14 1.3. Obiegi pracy 20 1.3.1. Silnik czterosuwowy..

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności

Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności 1 Deklaracja zgodności EC Producent: Adres: STAIRS INDUSTRIAL CO. LTD. STAIRS INDUSTRIAL CO.

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic dydaktycznych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo