Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji."

Transkrypt

1 7M Academy Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje Metodologie, logika, przebieg Ocena i weryfikacja kompetencji System kredytowy ZAŁĄCZNIKI Przebieg szkolenia

2 CO TO JEST 7M ACADEMY? 7M ACADEMY jest charakterystyczną propozycją Grupy CONSULMAN wspierającą NIE TYLKO FIRMY w szkoleniu pracowników ale również i przede wszystkim PERSONEL będący na ścieżce rozwoju tych kompetencji, które reprezentują kluczową WARTOŚĆ ZAWODOWĄ

3 7M ACADEMY W obszarach PRODUKCJI dotychczas znane jest podejście 4M, na podstawie którego organizacja procesu oparta jest na PROJEKTOWANIU a następnie na optymalnym ZARZĄDZANIU stanowiskami pracy (WORKPLACE ORGANISATION). Metody Na poziomie PRZEDSIĘBIORSTWA, konieczne jest jednak prawidłowe rozwijanie również innych umiejętności: Maszyny Market Money Materiały Manpower (Personel) Management

4 ODBIORCY SZKOLENIA 7M ACADEMY 7M ACADEMY oferuje pełen zakres zawartości merytorycznej szkolenia i doświadczenia które pozwalają przeszkolić, rozwinąć i certyfikować kompetencje następujących profili zawodowych: Dyrektorzy Zakładu / Jednostki Menadżerowie (jakość, UR, logistyka, magazyny) Inżynierowie i kontrolerzy procesu, Leaderzy projektu Specjaliści: Specjaliści ds. konserwacji (Maszyny) Specjaliści ds. organizacji pracy (Metody) Specjaliści ds. przepływów / handling (Materiały) Specjaliści ds. analizy czasu i zasobów ludzkich (Manpower) Kierownicy / Team leaderzy UR (blue and white collars) Kierownicy / Team leaderzy produkcji (blue and white collars) Operatorzy / osoby odpowiedzialne za proces.

5 ROZWÓJ KOMPETENCJI STANOWISKOWYCH W ŚCIEŻCE 7M ACADEMY Dyrektor Zakładu / Jednostki Całkowite zarządzanie 7M z umiejętnością nadzoru i doskonalenia «wyników 7M» Menadżerowie Znajomość 7M z umiejętnością nadzoru i doskonalenia «wyników 4M» Inżynierowie / Kontrolerzy procesu, Leaderzy Projektu Znajomość 7M i umiejętność przeprojektowania procesów skupiając się na jednym, lub więcej 4 M Specjaliści od Zasobów Ludzkich, Maszyn, Metod, Materiałów Przeprojektowanie 4M i udoskonalenie wyników na produkcji Kierownik / Team Leader Produkcji / Konserwacja Nadzorowanie i kontrola 4M oraz wyników na produkcji Operatorzy / Osoby odpowiedzialne za proces Poprawne wykorzystanie 4M (Materiały, Manpower, Maszyny, Metody) w ORGANIZACJI MIEJSCA PRACY

6 OCENA I WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI System TESTOWANIA 7M ACADEMY daje do dyspozycji szereg narzędzi, które pozwalają na ocenę nabytych umiejętności i kompetencji w sposób rygorystyczny a jednocześnie umożliwiający elastyczne ich zastosowanie. Na życzenie Klienta przeprowadzamy: Ocenę kompetencji miękkich «soft skill» Ocenę kompetencji zarządczych (4M / 7M w zależności od profilu) Analizę luk (Gap Analysis) i spersonalizowanego planu rozwoju Uczestnikom szkolenia dostarczamy: Test / kwestionariusze oceniające wiedzę Raport dot. posiadanych kompetencji Raport dot. kompetencji zaobserwowanych podczas pracy (on-the-job)

7 CREDITS SYSTEM CERTYFIKACJA 4M / 7M 7M 7M 7M Menadżer Zakładu / Jednostki certyfikowany Menadżer Funkcji certyfikowany Inżynier kontroler procesu 4M Leader Projektu certyfikowany 4M 4M Specjalista certyfikowany ( 1 lub więcej z 4M) 4M Kierownik certyfikowany 4M Operator certyfikowany

8 7M Academy ZAŁĄCZNIKI Przebieg i program szkolenia

9 STRUKTURA PRZEBIEGU SZKOLENIA 7M ACADEMY Dla Dyrektorów Zakładu / Jednostki Dla Menadżerów Dla Inżynierów Kontrolerów Procesu/ 4M Liderzy Projektu (2 + 2 dni) (3 dni) (4 dni) Dla Specjalisty ds. MATERIAŁÓW (3 dni) Dla Specjalisty ds.. PERSONELU (3 dni) Dla Specjalisty ds. MASZYN (3 dni) Dla Specjalisty ds. METOD (3 dni) Dla Kierowników / Team Liderów Dla Operatorów / Kierowników Procesu (4 dni) (2 dni) + +

10 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA OPERATOR / KIEROWNIK PROCESU Dzień 1 Dzień 2 Stanowiska pracy i kierowanie procesem produkcyjnym zgodnie z logiką 4 M Rola i odpowiedzialność operatora utrzymanie - samodoskonalenie (samodyscyplina) 4M Metody Utrzymanie porządku na stanowisku pracy stosowanie odpowiednich oznaczeń Technika 5 s Stosowanie list kontrolnych Znaczenie Radar-chart 5S Szczególne aspekty odnoszące się do pracy ręcznej: zachowanie środków ostrożności w pracy i ergonomia ruchów Maszyny Podstawy i logika samodzielnej konserwacji Oznaczenie prac konserwatorskich Listy kontrolne dla prac konserwatorksich Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Materiały Zarządzanie materiałami na wejściu i na wyjściu stanowiska pracy Pozycjonowanie i segregowanie odpadów i resztek w odpowiednich obszarach/kontenerach Pozycjonowanie kontenerów i opakowań Przenoszenie ładunków Technika kanban Pracownicy Koncepcje wszechstronności i wielofunkcyjności Narzędzia szkoleniowe pracowników Operacje standardowe One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix Logika ciągłego doskonalenia Proponowanie usprawnień i nowych rozwiązań

11 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA KIEROWNIK / TEAM LIDER Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Rola kierownika / team lidera w zarządzaniu procesem produkcyjnym Nadzór procesu produkcyjnego zgodnie z logiką 4M Logika PDCA - ciągłego doskonalenia Metody Workplace Organization Weryfikowanie utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy Stosowanie kartek i oznaczeń anomalii Technika 5 S Stosowanie list kontrolnych celem weryfikacji Stosowanie Radar-chart 5S Technika kaizen Zarządzanie wzrokowe Maszyny Zarządzanie maszynami i narzędziami zgodnie z logikątpm Specyfika i współpraca z Professional Maintenance Zarządzanie postojami Zasady i logika operacyjna samodzielnej konserwacji Stosowanie oznaczeń interwencji konserwacyjnych Weryfikacja przeprowadzonych interwencji samodzielnego utrzymania Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Wiedza na temat wskaźników (KPI) umieszczonych na maszynach OEE, MTTF,MTBR Polowanie na straty Maszyny Materiały Zarządzanie materiałami na wejściu i na wyjściu linii i przemieszczanie wewnętrzne Koncepcja czasu przejściu Logika «one piece flow» Analiza przepływów Wiedza na temat VSM Zarządzanie FIFO materiałami na wejściu i na wyjściu stanowiska pracy Pozycjonowanie kontenerów i opakowań i techniki przywołania Samodzielne przemieszczanie ładunków Technika kanban Logika «supermarket» Wiedza na temat wskaźników (KPI) przepływów materiałów Lead Time, wskaźnik rotacji, pokrycie, kapitał obrotowy Polowanie na straty w Materiałąch Personel Zarządzanie personelem na produkcji Aspekty «hard & soft» Relacja kierownik - współpracownik Zaangażowanie i motywacja Wszechstronność i wielofunkcyjność Narzędzia szkoleniowe Standard Operation One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix Propagowanie usprawnień i nowych rozwiązań zgodnie z logiką PDCA Wiedza na temat wskaźników (KPI) dotyczących Personelu Efektywność, wydajność, absencja Polowanie na straty - Pracownicy

12 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. MATERIAŁÓW Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Mapowanie strumienia wartości / Przepływy Definicja czasu przejścia Wartość dodana i nie dodana Mapowanie przepływów techniką VSM Symbole i układ mapowania VSM Przykłady VSM Inne techniki wykrywania przepływów Przykłady Value Stream Mapping spaghetti chart AVF Analiza wartości przepływów Rozpoznawanie strat w przepływach pośredni magazyn operacyjny przenoszenie, przepakowywanie, oczekiwanie wąskie gardła spowolnienie i postoje ograniczona wiarygodność etapów procesu nieciągłości fizyczne różny takt-time na początku i końcu Techniki przyspieszania przepływów 1 piece flow zbalansowanie takt-time U-lines Przeprojektowanie layoutu w logice JIT Zarządzanie magazynami Funkcje, cele i logistyczne aspekty magazynu Plan i ograniczenia wielkościowe Wymogi dot. suwnic, przenośników, transporterów, taśmociągów, dostępu kolejowego Gromadzenie i analiza informacji Wybór struktur do pozycjonowania Spójność charakterystyk urządzeń i sprzętu przenoszącego Operacyjne zarządzanie magazynem: przepływ towarów na wejściu i wyjściu, układanie na regałach, stocking, standardowe ścieżki, Techniki operacyjne, system picking i technologie wsparcia (bar code, laserscan, RFID ) KPI i nadzorowanie: wskaźniki, rotacja, optymalizacja przestrzeni Wymagania szczegółowe dotyczące towarów szybko psujących się, towarów niebezpiecznych, czy produktów wysokiej jakości Techniki gospodarki materiałowej Przenoszenie materiałów: podstawowe pojęcia, organizacja, zasady optymalizacji Środki i urządzania material handling Rodzaje środków transportu Rodzaje pojemników Pojemniki standardowe i specjalne Wybór wewnętrznego środka transportu Optymalizacja wykonywanych ruchów Wybór odpowiedniego pojemnika dla transportowanego materiału Redukcja strat dot. gospodarki materiałowej Uszkodzenia Zatory, opóźnienia, oczekiwanie Warunki pracy Poziom usług Aspekty bezpieczeństwa Personel - wózkowi Alternatywne możliwości optymalizacji KPI i nadzorowanie gospodarki materiałowej Aspekty ekonomiczne gospodarki materiałowej i zarządzania pojemnikami

13 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. ZASOBÓW LUDZKICH Day 1 Day 2 Day 3 Techniczne zarządzanie personelem Organizacja personelu - lean manufacturing Plan produkcji oraz personel Rodzaj personelu i klasyfikacja Kalkulacja potrzeb personelu pośrednich i bezpośrednich Rozdysponowanie personelu i zastosowanie środków pracy Rodzaj strat związanych z Personelem Sposoby pracy i odpowiedzialności: Zarządzanie personelem w obszarach szczególnych: obróbka i montaż Zbilansowanie linii i saturacja Różnicowanie godzin i wskaźniki wydajności System monitorowania oraz wskaźniki Analiza pracy czas& metody Organizacja i studium pracy Modele, definicje, zasady i zawartości Studium metod pracy Analiza, definicja, racjonalizacja przepływu pracy Typowe fazy analizy metod Analiza i schematy postępowania Pomiar pracy Badanie czasu chronometrem Określenie czasu standardowego Sposoby wybiórczej obserwacji Analiza czasu z czasem uprzedni zdefiniowanym: Manufacturing Time Measurements TMC 1 TMC 2 Czas połączonych ruchów KPI i nadzór Pracowników Wykorzystanie Wydajność Efektywność Saturacja Zestawienia i straty Szkolenie pracowników z zarządzania Celem Koncepcja Wszechstronności Koncepcja Wielofunkcyjności Dokumentacja techniczna opisująca prace (charakterystyka, rodzaj) Cykl produkcyjny Kartki operacyjne Standard Operation Instrukcje operacyjne i podręczniki techniczne Instrukcje samodzielnej kontroli Instrukcje samodzielnej konserwacji Techniki szkoleniowe Narzędzia umożliwiające poprawne przeprowadzenie szkolenia Listy kontrolne dotyczące szkolenia One Point Lessons Skill matrix Wykonanie, weryfikacja, certyfikacja poziomu szkolenia On the job training Przeszkolenie trenerów «Train the trainer»

14 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. MASZYN Dzień 1 Dzień 2 Day 3 SMART Maintenance Professional Maintenance Niezawodność maszyn i urządzeń i środki pomiaru wydajności (MTBF i MTTR) Gromadzenie danych na temat funkcjonowania maszyn Dziennik maszyny Bank danych, klasyfikacja, stratyfikacja Analiza awarii i postoje Klasyfikacja ABC punktów krytycznych maszyny Klasyfikacja ABC części zamiennych Polityka i zarządzanie częściami Konserwacja: rola; integracja z procesem produkcyjnym; konserwacja z ekonomicznego punktu widzenia Polityka konserwacji: interwencje; program; zapobiegawcza; ewolucja polityki Organizacja prac konserwatorskich: zespoły, zmiany, kompetencje Wydajność prac konserwacyjnych i KPI Pomiar O.E.E. (Overall Equipment Efficiency) Koszty konserwacji Program redukcji kosztów Podstawowe koncepcje TPM Logika TPM: i 7 filarów Struktura projektu TPM Project management dla projektów TPM Technika i narzędzia TPM Zarządzanie wzrokowe TPM FMECA i Plan Konserwacji Analiza awarii i FTA (Fault Tree Analysis) Redukcja potencjalnych awarii za pomocą FMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis) Logika przeprowadzenia analizy FMECA Definicja planu konserwacji Programowana konserwacja prewencyjna Planowana konserwacja Autonomous Maintenance TPM i autonomiczna konserwacja Organizacja autonomicznej konserwacji Kroki operacyjne autonomicznej konserwacji Charakterystyka działań autonomicznej konserwacji: Inspekcje Regulacje Smarowanie Czyszczenia na początku/końcu zmiany Wymiana narzędzi i przyrządów Drobne delegowane interwencje Określenie rodzajów interwencji autonomicznej konserwacji i stworzenie kart konserwacji Narzędzia niezbędne do nadzoru postępu pracy autonomicznej UR Interwencje 5S i organizacja stanowisk pracy oraz szkolenie operatorów maszyn Lista kontrolna dla oceny prac konserwatorskich

15 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA METODYSTA Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Organizacja miejsca pracy Podstawy projektowania stanowiska pracy Ergonomia i ekonomia ruchów Wydajność i funkcjonalność obszaru pracy Analiza/eliminacja czynność bez WARTOŚCI DODANEJ. Zamienność narzędzi Optymalizacja makro i mikro layoutu Czystość i porządek w miejscu pracy Optymalizacja 4M pozycjonowanie Materiałów rozdysponowanie Środkami Pracy szkolenie Pracowników standaryzacja Metod Kroki operacyjne 5S Wdrożenie operacyjne 5s Wykorzystanie list kontrolnych i radar chart Wykorzystanie kartek anomalii Obszary segregacji i kwarantanny Zarządzanie wzrokowe Logika/Definicja zarządzania wzrokowego Historia zarządzania od systemu Toyoty do dzisiaj Visual Factory i jego narzędzia: Oznaczenia bezpieczeństwa Pozycjonowanie środków pracy Wskaźniki zapasów, układanie na ziemi i na urządzeniach, regałach grawitacyjnych Metkowanie materiałów Wskaźniki pomiaru wielkości fizycznych Flag system Instrukcje i one point lesson wzrokowa Zarządzanie wzrokowe informacjami (tablice) Przypadki i skutecznych rozwiązań w odniesieniu do 4 M: Zarządzanie wzrokowe Materiałami Zarządzanie wzrokowe Pracownikami Zarządzanie wzrokowe Środkami Pracy Zarządzanie wzrokowe Metodami Kaizen / potencjał usprawnień Historyczne odniesienia do ciągłego doskonalenia Od PDCA (koło Deming) do kaizen Organizacja i przeprowadzenie projektu kaizen Quick kaizen, standard kaizen Techniki i narzędzia problem solving Problem setting Stratyfikacja danych Analiza ABC / Pareto 5 dlaczego 5W Diagram przyczynowo - skutkowy Diagram przepływów Matryca korelacji Techniki i narzędzia wdrożenia rozwiązania Project definition z 5W Szacowanie kosztów/korzyści Planowanie (diagram Gantta) Monitorowanie i rezultaty z KPI

16 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA INŻYNIER KONTROLER PROCESU/ 4M LIDER PROJEKTU Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 4M przegląd- Metody Workplace Organization Podstawy projektowania stanowisk pracy i ergonomii ruchów Wydajność i funkcjonalność obszarów Analiza/eliminacja działań BEZ WARTOŚCI DODANEJ Technika 5 s Wykorzystanie list kontrolnych Wykorzystanie Radar-chart 5S 4M przegląd - Maszyny Podstawy i logika operacyjna TPM Logika samodzielnej konserwacji Wykorzystywanie oznaczników postępu prac konserwacyjnych Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Podstawowa wiedza KPI) dot. maszyny OEE, MTTF,MTBR Polowanie na straty Maszyny 4M przegląd - Materiały Czas przejścia Logika «one piece flow» Analiza przepływów TechnikiVSM Zarządzanie FIFO materiałami Techniki przywołania Technika kanban (cenni) Logika «supermarket» KPI materiałów: Polowanie na starty w materiałach 4M przegląd - Manpower Wszechstronności i wielofunkcyjności Narzędzia szkoleniowe: Standard Operation One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix (KPI) dot. Pracowników Efektywność, wydajność, absencja Polowanie na straty - Pracownicy Market / Money management Znajomość własnego «rynku/klientów» wewnętrznego Krytyczne czynniki sukcesu Ocena własnej pozycji SWOT auto- analiza Plan rozwoju/doskonalenia Podstawy ekonomii na produkcji Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Kaizen / potencjał usprawnień Od PDCA ( Deming) do kaizen Quick kaizen, standard kaizen problem solving tools: problem setting, Stratyfikacja danych Analiza ABC / Pareto, 5 dlaczego, 5W, Diagram przyczynowoskutkowy i przepływ, wdrażanie rozwiązań Project planning/definition z 5W Ocena kosztów/korzyści Auditing / Nadzór za pomocą KPI Podstawy zarządzania projektem Użycie PM w rozwoju i udoskonaleniu własnej organizacji Podstawowa logika project management Rola i odpowiedzialność Projekt Managera Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celów Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Określenie Work Breakdown Structure (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością

17 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA MENADŻER Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Funkcja / proces Analiza rynku Znajomość własnego«rynku/klientów» wewnętrznego Krytyczne czynniki Ocena własnej pozycji Auto-analiza odpowiedzialność, działania, wskaźniki wydajności i skuteczności Mapowanie procesów typowych dla funkcji Procesy i odpowiedzialności krzyżowe Wykorzystanie matryc RACI KPI SWOT auto-analiza Mocne punkty Słabe punkty zagrożenia możliwości Określenie działań rozwojowych/ doskonalących Organizacja Systemy i narzędzia Komepetncje Funkcja / proces Zarządzanie finansami Podstawy ekonomii Klasyfikacja kosztów Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Analiza zmiennych Analiza kosztów / procesu Techniki Actrivity Based Costing Logika Loss hunting Technika «cost deployement» Zmniejszenie strat i odpadów Charakterystyka budżetu Metody ustalanie budżetu Monitorowanie postępu i przegląd Analiza odchyleń Szacowanie możliwości inwestycyjnych Cash flow ROI / pay back period Podstawy zarządzania projektem Użycie PM w rozwoju i udoskonaleniu własnej organizacji Podstawowa logika project management Rola i odpowiedzialność Projekt Managera Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celi Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Określenie Work Breakdown Structure (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością

18 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA DYREKTOR ZAKŁADU / JEDNOSTKI Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Resources Management Planowanie i zarządzanie 4M na produkcji Przegląd aspektów zarządczych i głównych metodologii, narzędzi zarządzania: Materiałami Maszynami Manpower Metodami KPI typowe dla 4M, Raportowanie i kontrola wyników HR Management Premie Diagnoza wskaźników Ocena kompetencji Plan rozwoju Organizacyjnego Technologicznego Komepetencji Change management Project Management Użycie PM w rozwoju i doskonaleniu własnej organizacji Podstawowe logiki PM Rola i odpowiedzialność PM Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celi Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Zdefiniowanie Work Breakdown Struktury (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością Market Management Podstawy wew/zew marketing u i analiza rynku Znajomość własnego rynku Krytyczne czynniki procesu Ocena pozycji własnej własnych produktów/usług Własnych struktur KPI i osiągnięcia Benchmarking SWOT auto-analisa Mocne punkty Słabe punkty zagrożenia możliwości Określenie działań rozwojowych/doskonalących Organizacja Systemy i narzędzia Komepetencje Money Management Podstawy ekonomii Klasyfikacja kosztów Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Analiza zmiennych Koszty związane z działalnością / procesem Actrivity Based Costing Logika Loss hunting Techniki «cost deployement» Zmniejszenie strat i odpadów Charakterystyka budżetu Ustalanie budżetu Monitorowanie postępu i przegląd Analiza odchyleń Szacowanie inwestycji Cash flow ROI / pay back period

19 Notatki

20 KONTAKT Siedziba w Polsce ul. Kochanowskiego Katowice tel fax Siedziba operacyjna: ul. Sienkiewicza Tychy Daniele Respino Mob Gabriela Nienałtowska Mob Turyn Corso Orbassano, Torino tel fax Mediolan Viale Certosa, Milano tel Padwa Viale dell Industria, 23/A Padova tel Frosinone Via ASI Consortile, 31/ Ferentino (FR) tel fax Pescara Piazza Ettore Troilo, Pescara tel fax Turyn Corso Orbassano, Torino tel Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 N 153 Delibera Regionale n del 12/11/2001 Decreto Dirigenziale n 346 del 30/05/2001 Data di rev. 08/10/2012 esperienze CONSULMAN PL_it.20

DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej

DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU założenia i cele Struktura scieżki szkoleniowej assessmentu treningu podstawowego/zaawansowanego SCENARIUSZ Konieczność zapewnienia osiągnieć na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Consulman Pl

Prezentacja Consulman Pl PREZENTACJA GRUPY Prezentacja Consulman Pl PL Kim jesteśmy Styl naszej firmy Zrealizowane projekty Współpracownicy Dane teleadresowe PREZENTACJA GRUPY Firma Consulman powstała w Turynie w 1991 roku, z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja Szkolenie WCM Green Belts Opis szkolenia, organizacja i walidacja Solving Efeso 2009 rel. 6 2011/06/29 Opis szkolenia Cel szkolenia Rozprzestrzenianie kultury WCM w organizacji Saint-Gobain Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7. Str. 2

Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7. Str. 2 KATALOG SZKOLEŃ Spis treści Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7 Str. 2 Kim jesteśmy Firma Consulman jako zrzeszenie profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE 1 S t r o n a Autor: Robert Rajkowski, Maintenance Manager & New Projects UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE Grupa Faurecia jest globalnym

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE W BIURZE I USŁUGACH Jest to szkolenie, które kierujemy do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

19 kwietnia 2016 O wdrożeniu zarządzania projektami słów kilka. na przykładzie projektu Operational Excellence in Project Management (OPEX PM)

19 kwietnia 2016 O wdrożeniu zarządzania projektami słów kilka. na przykładzie projektu Operational Excellence in Project Management (OPEX PM) 19 kwietnia 2016. na przykładzie projektu Operational Excellence in Project Management (OPEX PM) Agnieszka Skalska O mnie Wykształcenie Najważniejsza decyzja Projekty Studia podyplomowe Certyfikaty Rozwój

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Lean to Green Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii Pascal Flatrès Industrial Best Practice Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Standardowe

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA champion executive

Lean SIX SIGMA champion executive Lean SIX SIGMA champion executive Opis Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie personelu kierowniczego z możliwościami stosowania metodologii Six Sigma, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Lassota Grupa Servier 20 lat w Polsce Druga, co do wielkości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1 Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu Planowana Konserwacja Krok 1 Solving Efeso 1999 rel. 4 2009/11/04 Celem kroku 1 jest ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego stanu Ocena maszyn

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Redukcja Czasu Konserwacji Zapobiegawczej Ulepszenie czynności krytycznych. Szkolenie Zespołu Krok 3

Redukcja Czasu Konserwacji Zapobiegawczej Ulepszenie czynności krytycznych. Szkolenie Zespołu Krok 3 Redukcja Czasu Konserwacji Zapobiegawczej Ulepszenie czynności krytycznych Szkolenie Zespołu Krok 3 Solving Efeso 2005 rel. 1 2006/06/06 Jak ulepszyć czynności krytyczne? Aby przeanalizować i zredukować

Bardziej szczegółowo

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania kalkulacji dotyczących przebiegu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing The Partner of Sustainable Performance Improvement Network with: TPM a Outsourcing Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne

O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne dostosowanie szeregu działań operacyjnych na poziomie: sprzedaży, marketingu, produkcji, zarządzania do warunków otoczenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej 5 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 6 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 18-20 listopada, Warszawa Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej Arkadiusz Burnos Manager Operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT. 30konkretnych. 22/10/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT. 30konkretnych. 22/10/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa) WARSZTATY PRAKTYCZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT 1 dzień warsztatów PAŹDZIERNIK 2013 3bloki tematyczne 30konkretnych zagadnień Miasto Termin Adres 1moduł konsultacji Poznań 21/10/2013 9/12/2013

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STRATEGII TPM

BUDOWA STRATEGII TPM ZAPROSZENIE Drodzy Państwo!!! Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez naszą firmę warsztatach szkoleniowych zatytułowanych: BUDOWA STRATEGII TPM Podczas warsztatów dowiedzą

Bardziej szczegółowo