Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji."

Transkrypt

1 7M Academy Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje Metodologie, logika, przebieg Ocena i weryfikacja kompetencji System kredytowy ZAŁĄCZNIKI Przebieg szkolenia

2 CO TO JEST 7M ACADEMY? 7M ACADEMY jest charakterystyczną propozycją Grupy CONSULMAN wspierającą NIE TYLKO FIRMY w szkoleniu pracowników ale również i przede wszystkim PERSONEL będący na ścieżce rozwoju tych kompetencji, które reprezentują kluczową WARTOŚĆ ZAWODOWĄ

3 7M ACADEMY W obszarach PRODUKCJI dotychczas znane jest podejście 4M, na podstawie którego organizacja procesu oparta jest na PROJEKTOWANIU a następnie na optymalnym ZARZĄDZANIU stanowiskami pracy (WORKPLACE ORGANISATION). Metody Na poziomie PRZEDSIĘBIORSTWA, konieczne jest jednak prawidłowe rozwijanie również innych umiejętności: Maszyny Market Money Materiały Manpower (Personel) Management

4 ODBIORCY SZKOLENIA 7M ACADEMY 7M ACADEMY oferuje pełen zakres zawartości merytorycznej szkolenia i doświadczenia które pozwalają przeszkolić, rozwinąć i certyfikować kompetencje następujących profili zawodowych: Dyrektorzy Zakładu / Jednostki Menadżerowie (jakość, UR, logistyka, magazyny) Inżynierowie i kontrolerzy procesu, Leaderzy projektu Specjaliści: Specjaliści ds. konserwacji (Maszyny) Specjaliści ds. organizacji pracy (Metody) Specjaliści ds. przepływów / handling (Materiały) Specjaliści ds. analizy czasu i zasobów ludzkich (Manpower) Kierownicy / Team leaderzy UR (blue and white collars) Kierownicy / Team leaderzy produkcji (blue and white collars) Operatorzy / osoby odpowiedzialne za proces.

5 ROZWÓJ KOMPETENCJI STANOWISKOWYCH W ŚCIEŻCE 7M ACADEMY Dyrektor Zakładu / Jednostki Całkowite zarządzanie 7M z umiejętnością nadzoru i doskonalenia «wyników 7M» Menadżerowie Znajomość 7M z umiejętnością nadzoru i doskonalenia «wyników 4M» Inżynierowie / Kontrolerzy procesu, Leaderzy Projektu Znajomość 7M i umiejętność przeprojektowania procesów skupiając się na jednym, lub więcej 4 M Specjaliści od Zasobów Ludzkich, Maszyn, Metod, Materiałów Przeprojektowanie 4M i udoskonalenie wyników na produkcji Kierownik / Team Leader Produkcji / Konserwacja Nadzorowanie i kontrola 4M oraz wyników na produkcji Operatorzy / Osoby odpowiedzialne za proces Poprawne wykorzystanie 4M (Materiały, Manpower, Maszyny, Metody) w ORGANIZACJI MIEJSCA PRACY

6 OCENA I WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI System TESTOWANIA 7M ACADEMY daje do dyspozycji szereg narzędzi, które pozwalają na ocenę nabytych umiejętności i kompetencji w sposób rygorystyczny a jednocześnie umożliwiający elastyczne ich zastosowanie. Na życzenie Klienta przeprowadzamy: Ocenę kompetencji miękkich «soft skill» Ocenę kompetencji zarządczych (4M / 7M w zależności od profilu) Analizę luk (Gap Analysis) i spersonalizowanego planu rozwoju Uczestnikom szkolenia dostarczamy: Test / kwestionariusze oceniające wiedzę Raport dot. posiadanych kompetencji Raport dot. kompetencji zaobserwowanych podczas pracy (on-the-job)

7 CREDITS SYSTEM CERTYFIKACJA 4M / 7M 7M 7M 7M Menadżer Zakładu / Jednostki certyfikowany Menadżer Funkcji certyfikowany Inżynier kontroler procesu 4M Leader Projektu certyfikowany 4M 4M Specjalista certyfikowany ( 1 lub więcej z 4M) 4M Kierownik certyfikowany 4M Operator certyfikowany

8 7M Academy ZAŁĄCZNIKI Przebieg i program szkolenia

9 STRUKTURA PRZEBIEGU SZKOLENIA 7M ACADEMY Dla Dyrektorów Zakładu / Jednostki Dla Menadżerów Dla Inżynierów Kontrolerów Procesu/ 4M Liderzy Projektu (2 + 2 dni) (3 dni) (4 dni) Dla Specjalisty ds. MATERIAŁÓW (3 dni) Dla Specjalisty ds.. PERSONELU (3 dni) Dla Specjalisty ds. MASZYN (3 dni) Dla Specjalisty ds. METOD (3 dni) Dla Kierowników / Team Liderów Dla Operatorów / Kierowników Procesu (4 dni) (2 dni) + +

10 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA OPERATOR / KIEROWNIK PROCESU Dzień 1 Dzień 2 Stanowiska pracy i kierowanie procesem produkcyjnym zgodnie z logiką 4 M Rola i odpowiedzialność operatora utrzymanie - samodoskonalenie (samodyscyplina) 4M Metody Utrzymanie porządku na stanowisku pracy stosowanie odpowiednich oznaczeń Technika 5 s Stosowanie list kontrolnych Znaczenie Radar-chart 5S Szczególne aspekty odnoszące się do pracy ręcznej: zachowanie środków ostrożności w pracy i ergonomia ruchów Maszyny Podstawy i logika samodzielnej konserwacji Oznaczenie prac konserwatorskich Listy kontrolne dla prac konserwatorksich Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Materiały Zarządzanie materiałami na wejściu i na wyjściu stanowiska pracy Pozycjonowanie i segregowanie odpadów i resztek w odpowiednich obszarach/kontenerach Pozycjonowanie kontenerów i opakowań Przenoszenie ładunków Technika kanban Pracownicy Koncepcje wszechstronności i wielofunkcyjności Narzędzia szkoleniowe pracowników Operacje standardowe One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix Logika ciągłego doskonalenia Proponowanie usprawnień i nowych rozwiązań

11 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA KIEROWNIK / TEAM LIDER Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Rola kierownika / team lidera w zarządzaniu procesem produkcyjnym Nadzór procesu produkcyjnego zgodnie z logiką 4M Logika PDCA - ciągłego doskonalenia Metody Workplace Organization Weryfikowanie utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy Stosowanie kartek i oznaczeń anomalii Technika 5 S Stosowanie list kontrolnych celem weryfikacji Stosowanie Radar-chart 5S Technika kaizen Zarządzanie wzrokowe Maszyny Zarządzanie maszynami i narzędziami zgodnie z logikątpm Specyfika i współpraca z Professional Maintenance Zarządzanie postojami Zasady i logika operacyjna samodzielnej konserwacji Stosowanie oznaczeń interwencji konserwacyjnych Weryfikacja przeprowadzonych interwencji samodzielnego utrzymania Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Wiedza na temat wskaźników (KPI) umieszczonych na maszynach OEE, MTTF,MTBR Polowanie na straty Maszyny Materiały Zarządzanie materiałami na wejściu i na wyjściu linii i przemieszczanie wewnętrzne Koncepcja czasu przejściu Logika «one piece flow» Analiza przepływów Wiedza na temat VSM Zarządzanie FIFO materiałami na wejściu i na wyjściu stanowiska pracy Pozycjonowanie kontenerów i opakowań i techniki przywołania Samodzielne przemieszczanie ładunków Technika kanban Logika «supermarket» Wiedza na temat wskaźników (KPI) przepływów materiałów Lead Time, wskaźnik rotacji, pokrycie, kapitał obrotowy Polowanie na straty w Materiałąch Personel Zarządzanie personelem na produkcji Aspekty «hard & soft» Relacja kierownik - współpracownik Zaangażowanie i motywacja Wszechstronność i wielofunkcyjność Narzędzia szkoleniowe Standard Operation One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix Propagowanie usprawnień i nowych rozwiązań zgodnie z logiką PDCA Wiedza na temat wskaźników (KPI) dotyczących Personelu Efektywność, wydajność, absencja Polowanie na straty - Pracownicy

12 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. MATERIAŁÓW Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Mapowanie strumienia wartości / Przepływy Definicja czasu przejścia Wartość dodana i nie dodana Mapowanie przepływów techniką VSM Symbole i układ mapowania VSM Przykłady VSM Inne techniki wykrywania przepływów Przykłady Value Stream Mapping spaghetti chart AVF Analiza wartości przepływów Rozpoznawanie strat w przepływach pośredni magazyn operacyjny przenoszenie, przepakowywanie, oczekiwanie wąskie gardła spowolnienie i postoje ograniczona wiarygodność etapów procesu nieciągłości fizyczne różny takt-time na początku i końcu Techniki przyspieszania przepływów 1 piece flow zbalansowanie takt-time U-lines Przeprojektowanie layoutu w logice JIT Zarządzanie magazynami Funkcje, cele i logistyczne aspekty magazynu Plan i ograniczenia wielkościowe Wymogi dot. suwnic, przenośników, transporterów, taśmociągów, dostępu kolejowego Gromadzenie i analiza informacji Wybór struktur do pozycjonowania Spójność charakterystyk urządzeń i sprzętu przenoszącego Operacyjne zarządzanie magazynem: przepływ towarów na wejściu i wyjściu, układanie na regałach, stocking, standardowe ścieżki, Techniki operacyjne, system picking i technologie wsparcia (bar code, laserscan, RFID ) KPI i nadzorowanie: wskaźniki, rotacja, optymalizacja przestrzeni Wymagania szczegółowe dotyczące towarów szybko psujących się, towarów niebezpiecznych, czy produktów wysokiej jakości Techniki gospodarki materiałowej Przenoszenie materiałów: podstawowe pojęcia, organizacja, zasady optymalizacji Środki i urządzania material handling Rodzaje środków transportu Rodzaje pojemników Pojemniki standardowe i specjalne Wybór wewnętrznego środka transportu Optymalizacja wykonywanych ruchów Wybór odpowiedniego pojemnika dla transportowanego materiału Redukcja strat dot. gospodarki materiałowej Uszkodzenia Zatory, opóźnienia, oczekiwanie Warunki pracy Poziom usług Aspekty bezpieczeństwa Personel - wózkowi Alternatywne możliwości optymalizacji KPI i nadzorowanie gospodarki materiałowej Aspekty ekonomiczne gospodarki materiałowej i zarządzania pojemnikami

13 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. ZASOBÓW LUDZKICH Day 1 Day 2 Day 3 Techniczne zarządzanie personelem Organizacja personelu - lean manufacturing Plan produkcji oraz personel Rodzaj personelu i klasyfikacja Kalkulacja potrzeb personelu pośrednich i bezpośrednich Rozdysponowanie personelu i zastosowanie środków pracy Rodzaj strat związanych z Personelem Sposoby pracy i odpowiedzialności: Zarządzanie personelem w obszarach szczególnych: obróbka i montaż Zbilansowanie linii i saturacja Różnicowanie godzin i wskaźniki wydajności System monitorowania oraz wskaźniki Analiza pracy czas& metody Organizacja i studium pracy Modele, definicje, zasady i zawartości Studium metod pracy Analiza, definicja, racjonalizacja przepływu pracy Typowe fazy analizy metod Analiza i schematy postępowania Pomiar pracy Badanie czasu chronometrem Określenie czasu standardowego Sposoby wybiórczej obserwacji Analiza czasu z czasem uprzedni zdefiniowanym: Manufacturing Time Measurements TMC 1 TMC 2 Czas połączonych ruchów KPI i nadzór Pracowników Wykorzystanie Wydajność Efektywność Saturacja Zestawienia i straty Szkolenie pracowników z zarządzania Celem Koncepcja Wszechstronności Koncepcja Wielofunkcyjności Dokumentacja techniczna opisująca prace (charakterystyka, rodzaj) Cykl produkcyjny Kartki operacyjne Standard Operation Instrukcje operacyjne i podręczniki techniczne Instrukcje samodzielnej kontroli Instrukcje samodzielnej konserwacji Techniki szkoleniowe Narzędzia umożliwiające poprawne przeprowadzenie szkolenia Listy kontrolne dotyczące szkolenia One Point Lessons Skill matrix Wykonanie, weryfikacja, certyfikacja poziomu szkolenia On the job training Przeszkolenie trenerów «Train the trainer»

14 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA SPECIALISTA DS. MASZYN Dzień 1 Dzień 2 Day 3 SMART Maintenance Professional Maintenance Niezawodność maszyn i urządzeń i środki pomiaru wydajności (MTBF i MTTR) Gromadzenie danych na temat funkcjonowania maszyn Dziennik maszyny Bank danych, klasyfikacja, stratyfikacja Analiza awarii i postoje Klasyfikacja ABC punktów krytycznych maszyny Klasyfikacja ABC części zamiennych Polityka i zarządzanie częściami Konserwacja: rola; integracja z procesem produkcyjnym; konserwacja z ekonomicznego punktu widzenia Polityka konserwacji: interwencje; program; zapobiegawcza; ewolucja polityki Organizacja prac konserwatorskich: zespoły, zmiany, kompetencje Wydajność prac konserwacyjnych i KPI Pomiar O.E.E. (Overall Equipment Efficiency) Koszty konserwacji Program redukcji kosztów Podstawowe koncepcje TPM Logika TPM: i 7 filarów Struktura projektu TPM Project management dla projektów TPM Technika i narzędzia TPM Zarządzanie wzrokowe TPM FMECA i Plan Konserwacji Analiza awarii i FTA (Fault Tree Analysis) Redukcja potencjalnych awarii za pomocą FMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis) Logika przeprowadzenia analizy FMECA Definicja planu konserwacji Programowana konserwacja prewencyjna Planowana konserwacja Autonomous Maintenance TPM i autonomiczna konserwacja Organizacja autonomicznej konserwacji Kroki operacyjne autonomicznej konserwacji Charakterystyka działań autonomicznej konserwacji: Inspekcje Regulacje Smarowanie Czyszczenia na początku/końcu zmiany Wymiana narzędzi i przyrządów Drobne delegowane interwencje Określenie rodzajów interwencji autonomicznej konserwacji i stworzenie kart konserwacji Narzędzia niezbędne do nadzoru postępu pracy autonomicznej UR Interwencje 5S i organizacja stanowisk pracy oraz szkolenie operatorów maszyn Lista kontrolna dla oceny prac konserwatorskich

15 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA METODYSTA Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Organizacja miejsca pracy Podstawy projektowania stanowiska pracy Ergonomia i ekonomia ruchów Wydajność i funkcjonalność obszaru pracy Analiza/eliminacja czynność bez WARTOŚCI DODANEJ. Zamienność narzędzi Optymalizacja makro i mikro layoutu Czystość i porządek w miejscu pracy Optymalizacja 4M pozycjonowanie Materiałów rozdysponowanie Środkami Pracy szkolenie Pracowników standaryzacja Metod Kroki operacyjne 5S Wdrożenie operacyjne 5s Wykorzystanie list kontrolnych i radar chart Wykorzystanie kartek anomalii Obszary segregacji i kwarantanny Zarządzanie wzrokowe Logika/Definicja zarządzania wzrokowego Historia zarządzania od systemu Toyoty do dzisiaj Visual Factory i jego narzędzia: Oznaczenia bezpieczeństwa Pozycjonowanie środków pracy Wskaźniki zapasów, układanie na ziemi i na urządzeniach, regałach grawitacyjnych Metkowanie materiałów Wskaźniki pomiaru wielkości fizycznych Flag system Instrukcje i one point lesson wzrokowa Zarządzanie wzrokowe informacjami (tablice) Przypadki i skutecznych rozwiązań w odniesieniu do 4 M: Zarządzanie wzrokowe Materiałami Zarządzanie wzrokowe Pracownikami Zarządzanie wzrokowe Środkami Pracy Zarządzanie wzrokowe Metodami Kaizen / potencjał usprawnień Historyczne odniesienia do ciągłego doskonalenia Od PDCA (koło Deming) do kaizen Organizacja i przeprowadzenie projektu kaizen Quick kaizen, standard kaizen Techniki i narzędzia problem solving Problem setting Stratyfikacja danych Analiza ABC / Pareto 5 dlaczego 5W Diagram przyczynowo - skutkowy Diagram przepływów Matryca korelacji Techniki i narzędzia wdrożenia rozwiązania Project definition z 5W Szacowanie kosztów/korzyści Planowanie (diagram Gantta) Monitorowanie i rezultaty z KPI

16 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA INŻYNIER KONTROLER PROCESU/ 4M LIDER PROJEKTU Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 4M przegląd- Metody Workplace Organization Podstawy projektowania stanowisk pracy i ergonomii ruchów Wydajność i funkcjonalność obszarów Analiza/eliminacja działań BEZ WARTOŚCI DODANEJ Technika 5 s Wykorzystanie list kontrolnych Wykorzystanie Radar-chart 5S 4M przegląd - Maszyny Podstawy i logika operacyjna TPM Logika samodzielnej konserwacji Wykorzystywanie oznaczników postępu prac konserwacyjnych Plan konserwacji i kontroli wzrokowych, inspekcji, smarowań/regulacji Podstawowa wiedza KPI) dot. maszyny OEE, MTTF,MTBR Polowanie na straty Maszyny 4M przegląd - Materiały Czas przejścia Logika «one piece flow» Analiza przepływów TechnikiVSM Zarządzanie FIFO materiałami Techniki przywołania Technika kanban (cenni) Logika «supermarket» KPI materiałów: Polowanie na starty w materiałach 4M przegląd - Manpower Wszechstronności i wielofunkcyjności Narzędzia szkoleniowe: Standard Operation One point lesson Karty szkoleniowe/ instrukcje operacyjne Skill matrix (KPI) dot. Pracowników Efektywność, wydajność, absencja Polowanie na straty - Pracownicy Market / Money management Znajomość własnego «rynku/klientów» wewnętrznego Krytyczne czynniki sukcesu Ocena własnej pozycji SWOT auto- analiza Plan rozwoju/doskonalenia Podstawy ekonomii na produkcji Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Kaizen / potencjał usprawnień Od PDCA ( Deming) do kaizen Quick kaizen, standard kaizen problem solving tools: problem setting, Stratyfikacja danych Analiza ABC / Pareto, 5 dlaczego, 5W, Diagram przyczynowoskutkowy i przepływ, wdrażanie rozwiązań Project planning/definition z 5W Ocena kosztów/korzyści Auditing / Nadzór za pomocą KPI Podstawy zarządzania projektem Użycie PM w rozwoju i udoskonaleniu własnej organizacji Podstawowa logika project management Rola i odpowiedzialność Projekt Managera Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celów Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Określenie Work Breakdown Structure (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością

17 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA MENADŻER Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Funkcja / proces Analiza rynku Znajomość własnego«rynku/klientów» wewnętrznego Krytyczne czynniki Ocena własnej pozycji Auto-analiza odpowiedzialność, działania, wskaźniki wydajności i skuteczności Mapowanie procesów typowych dla funkcji Procesy i odpowiedzialności krzyżowe Wykorzystanie matryc RACI KPI SWOT auto-analiza Mocne punkty Słabe punkty zagrożenia możliwości Określenie działań rozwojowych/ doskonalących Organizacja Systemy i narzędzia Komepetncje Funkcja / proces Zarządzanie finansami Podstawy ekonomii Klasyfikacja kosztów Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Analiza zmiennych Analiza kosztów / procesu Techniki Actrivity Based Costing Logika Loss hunting Technika «cost deployement» Zmniejszenie strat i odpadów Charakterystyka budżetu Metody ustalanie budżetu Monitorowanie postępu i przegląd Analiza odchyleń Szacowanie możliwości inwestycyjnych Cash flow ROI / pay back period Podstawy zarządzania projektem Użycie PM w rozwoju i udoskonaleniu własnej organizacji Podstawowa logika project management Rola i odpowiedzialność Projekt Managera Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celi Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Określenie Work Breakdown Structure (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością

18 PRZEBIEG I ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA DYREKTOR ZAKŁADU / JEDNOSTKI Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Resources Management Planowanie i zarządzanie 4M na produkcji Przegląd aspektów zarządczych i głównych metodologii, narzędzi zarządzania: Materiałami Maszynami Manpower Metodami KPI typowe dla 4M, Raportowanie i kontrola wyników HR Management Premie Diagnoza wskaźników Ocena kompetencji Plan rozwoju Organizacyjnego Technologicznego Komepetencji Change management Project Management Użycie PM w rozwoju i doskonaleniu własnej organizacji Podstawowe logiki PM Rola i odpowiedzialność PM Typowe etapy procesu Technika SMART w definicji celi Zdefiniowanie przebiegu procesu Określenie potrzeb personelu Zdefiniowanie Work Breakdown Struktury (WBS) i Project Task Planowanie (diagram Gantt a) Ocena i zapobieganie ryzyka Aspekty zarządcze Zarządzanie interfunkcjonalnością Meeting management Dokumentacja projektowa Project dossier Raportowanie postępu działań Zarządzanie krytycznością Market Management Podstawy wew/zew marketing u i analiza rynku Znajomość własnego rynku Krytyczne czynniki procesu Ocena pozycji własnej własnych produktów/usług Własnych struktur KPI i osiągnięcia Benchmarking SWOT auto-analisa Mocne punkty Słabe punkty zagrożenia możliwości Określenie działań rozwojowych/doskonalących Organizacja Systemy i narzędzia Komepetencje Money Management Podstawy ekonomii Klasyfikacja kosztów Koszty pośrednie/bezp. Koszty stałe/zmienne Break even point Koszty standardowe/rzeczywiste Analiza zmiennych Koszty związane z działalnością / procesem Actrivity Based Costing Logika Loss hunting Techniki «cost deployement» Zmniejszenie strat i odpadów Charakterystyka budżetu Ustalanie budżetu Monitorowanie postępu i przegląd Analiza odchyleń Szacowanie inwestycji Cash flow ROI / pay back period

19 Notatki

20 KONTAKT Siedziba w Polsce ul. Kochanowskiego Katowice tel fax Siedziba operacyjna: ul. Sienkiewicza Tychy Daniele Respino Mob Gabriela Nienałtowska Mob Turyn Corso Orbassano, Torino tel fax Mediolan Viale Certosa, Milano tel Padwa Viale dell Industria, 23/A Padova tel Frosinone Via ASI Consortile, 31/ Ferentino (FR) tel fax Pescara Piazza Ettore Troilo, Pescara tel fax Turyn Corso Orbassano, Torino tel Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 N 153 Delibera Regionale n del 12/11/2001 Decreto Dirigenziale n 346 del 30/05/2001 Data di rev. 08/10/2012 esperienze CONSULMAN PL_it.20