Andrzej J. Piotrowski, vice-president multicluster mazovia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej J. Piotrowski, vice-president multicluster mazovia"

Transkrypt

1 Andrzej J. Piotrowski, vice-president multicluster mazovia

2 Perspektywa uczestników Przedsiębiorcy MSP: inspiracja, know-how, kooperacja, finansowanie; Ośrodki naukowe: komercjalizacja badań, inspiracja, finansowanie; Jednostki administracji: realizacja planów rozwoju, zagospodarowanie funduszy celowych i stworzonych instrumentów (np. parki technologiczne), aktywizacja przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy. Perspektywa rynku Atrakcyjne produkty i usługi, modele biznesowe, atrakcyjne miejsca pracy. Perspektywa rozwoju sprawności organizacyjnej Zestaw procedur (usług) na każdą okazję ; Potencjał do realizacji zadań - Infrastruktura zaplecza; Masa krytyczna podtrzymująca funkcjonowanie i następstwo zadań Perspektywa wiedzy i wartości dodanej Kodyfikacja doświadczeń, tworzenie wzorców i dobrych praktyk; Mechanizm samoistnego rozwoju Kreowanie otoczenia wnoszącego wartość do obiegu gospodarczego. 2

3 Konkretne dotyczące istotnych zagadnień i problemów, które nie są procesem ustawicznym lecz zadaniem Wymierne możliwe jest zdefiniowanie wskaźników (KPI) umożliwiających stwierdzenie czy cel został osiągnięty i co w związku z tym uzyskano Osiągalne odniesione do zagadnień rzeczywistych i praktycznych Odniesione w czasie przyjmowane są terminy w jakich cele mają zostać osiągnięte 3

4 Zamierzony kierunek Cel strategiczny Punkt określenia strategii Osiągnięta pozycja Dynamika zmian w otoczeniu (rynek, polityki gospodarcze, rozwój techniki i technologii) Inteligentny napór konkurencji Personel mam tyle obowiązków, ambicje jednostek wiem lepiej, ambicje jednostek walka o awans;. Błędy w zarządzaniu usterki w komunikacji, zła ocena umiejętności, zły rozdział zadań, 4

5 Eliminacja czynników negatywnych zarządzanie ryzykiem Regularny przegląd sytuacji i dostosowywanie celów Dobór dynamicznych instrumentów Funkcjonowanie na zasadzie projektów (krótko i średnioterminowe zadania) Konsorcja projektowe z doborem partnerów o dużym poziomie wkładu kompetencyjnego Stawianie na zagadnienia przełomowe ( niebieski ocean ), gdzie zdarzenia rynkowe w niewielkim stopniu mają wpływ na projekt Projekty multidyscyplinarne wykraczające innowacją poza jeden obszar specjalizacji 5

6 Struktura klastrowa z natury jest obiektem bardziej dynamicznym niż inne formy organizacji rynkowych Klastry zainicjowane administracyjnie typowo przenoszą brak dynamiki typowy dla administracji, awersję do ryzyka, przywiązanie do wskaźnikowego rozliczania efektów, mimo wszystko są efektywniejsze niż organy administracji Klastry zainicjowane przez ośrodki badawczo-naukowe typowo realizują wizje pojedynczych osób (często wybitnych naukowców) i radzą sobie na błękitnym oceanie, trudno nawiązują współpracę multidyscyplinarną i mają trudności w kategoriach myślenia komercyjnego, jednak są efektywniejsze od struktur uczelnianych; Klastry branżowe zdominowane przez interes wąskiej grupy podmiotów, są silnie zorientowane na rozwiązanie krótkoterminowego zadania i słabo sobie radzą z przełomowymi zmianami sytuacji rynkowej, są jednak efektywną metodą realizacji celów gospodarczych grupy interesu skupionej wokół określonej innowacji Klastry branżowe neutralne, funkcjonują w oparciu o kreatywność członków i realizowane projekty, są wrażliwe na splot niepowodzeń ale zarazem są najłatwiej modyfikowalną strukturą o dużym potencjale do dynamicznego dostosowywania się do zmian 6

7 W Niemczech lub we Francji, gdzie klastry są w znacznej mierze wykreowane przez administrację w aranżacji Top-Down, zrzeszenia klastrów ułatwiają (agregacja) administracji danego obszaru geograficznego komunikację, rozdział środków z instrumentów finansowych między różne branże, ułatwiają zbieranie informacji o MSP i kształtowanie polityki przemysłowej regionu w odniesieniu do tej grupy; są też przydatne do wspomagania ekspansji ponad regionalnej i międzynarodowej MSP W aranżacjach spontanicznych Bottom-Up (oddolnych) multiklastry spełniają podobną rolę, jednak w interesie swoich uczestników, co sprzyja przejrzystości reguł i efektywności; dodatkowo są forum umożliwiającym inicjowanie przedsięwzięć wielosektorowych; są wolne (w znacznym zakresie) od obciążeń biurokratycznych i politycznych, a dzięki mniejszemu poziomowi formalizacji działają bardziej dynamicznie. 7

8 Powstał w 2011 roku jako porozumienie kooperacyjne klastrów z terenu Mazowsza, stawiające sobie następujące cele: wzmocnienie potencjału organizacyjnego, finansowego i naukowobadawczego istniejących klastrów, inicjatyw klastrowych oraz przedsiębiorstw z obszaru Województwa Mazowieckiego; inicjowanie i realizowanie wspólnych innowacyjnych projektów realizowanych na Mazowszu, na terenie Polski i/lub Unii Europejskiej; współpraca z organami administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej oraz samorządowej, samorządami gospodarczymi, przedstawicielami środowisk badawczo-naukowych w kraju i zagranicą; kreowanie warunków otoczenia gospodarczo społecznego sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych oraz ich członków. 8

9 MultiCluster Mazovia integruje środowiska różnych sektorów gospodarki reprezentowane przez ich najaktywniejsze klastry z regionu Mazowsza. Zrzesza obecnie 12 członków działających w takich branżach jak energetyka, optoelektronika, ICT, edukacja, Creative Industry, medycyna, czy branża spożywcza. MultiCluster Mazovia dzięki różnorodności zagadnień jakie są wynikiem planów, pracy, czy oczekiwań pojedynczych członków uczestniczy w budowaniu strategii gospodarczej regionu wykorzystując możliwość wieloaspektowego podejścia. Za silne atuty multiclustra mazovia jego członkowie uważają: możliwość kształtowania przedsięwzięć o szerszym zasięgu i zakresie kształtowanie i animację szerszej multidyscyplinarnej współpracy, planowanie w dłuższej perspektywie podejmowanie przedsięwzięć wymagających większej liczby podmiotów, możliwość agregacji zasobów, większy potencjał i w konsekwencji możliwość lepszego przygotowania dużych projektów bez utraty dynamiki charakterystycznej dla członków porozumienia. 9

10 multicluster mazovia Królewiecka11/18 street Płock, POLAND Phone: Fax: Prezes Mariusz Stachnik Mobile: V-ce Prezes Andrzej J. Piotrowski Mobile: