X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres października 2013, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres. 9-10 października 2013, Wrocław"

Transkrypt

1 PATRONI HONOROWI ORGANIZATORZY wojewoda dolnośląski prezydent miasta wrocławia X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres 9-10 października 2013, Wrocław Total Change Management, jako kluczowy czynnik sukcesu, zwłaszcza w dobie kryzysu. Dowiedz się jak zarządzanie zmianą wdrażają międzynarodowe przedsiębiorstwa! Masaaki Imai Guru KAIZEN, światowej sławy ekspert z jedyną w tym roku wizytą w Polsce! szczegóły na PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY NAUKOWI PATRONI MEDIALNI PARTNERZY

2 Total Change Management ZMIENIAJ SIĘ LUB GIŃ Przedsiębiorstwa XXI wieku nie tylko muszą zapomnieć o przeciętności, ale i walczyć z przeciętnością! Zmieniaj się lub giń! Jakie najważniejsze zadania stoją przed przedsiębiorstwami XXI wieku? Zdobywanie wiedzy i maksymalne wykorzystywanie swoich umiejętności, przekształcanie ich na wartości cenione przez Klientów, doprowadzanie tych wartości do świadomości Klientów oraz spełnianie zawartych w nich obietnic. Realizacja tych funkcji odbywa się w warunkach, w których zarówno Klient, jak i konkurent mogą być tu i wszędzie. Dlatego przedsiębiorstwo XXI wieku musi się ścigać z najlepszymi na świecie. Podstawą i warunkiem przewagi jest uczenie się i wprowadzanie zmian, szybciej niż konkurencja. Niezbędna jest tu kultura ciągłego doskonalenia i dążenie do mistrzostwa. Z punktu widzenia KAIZEN idealną strategią działań jest podejście: wszyscy, codziennie, wszędzie. Niestety brak kultury ciągłego doskonalenia powoduje częstsze występowanie podejścia niektórzy, czasami, w niektórych miejscach, co prowadzi do zbyt późnego wprowadzania koniecznych zmian, a w konsekwencji do porażki. Co zrobić, aby tego uniknąć? Potrzebna jest umiejętność zarządzania zmianą i zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą. Zmiana to proces polegający na wypełnieniu luki między stanem obecnym, a pożądanym stanem przyszłym, związany z potrzebą dopasowania organizacji do zmieniającego się otoczenia lub wkroczenia na kolejny etap rozwoju. Zmiany rzadko zachodzą według gotowych schematów i prowadzą od razu do jasnych rezultatów. W procesie zarządzania zmianą, menedżerowie muszą podejmować kluczowe decyzje, m.in. co zmieniać w pierwszej kolejności, w jaki sposób przezwyciężyć opór pracowników. Właściwe zarządzanie, tempo i metody wprowadzania zmian pozwolą zakończyć ten proces sukcesem. Należy pamiętać, że zmiana nie jest wydarzeniem pojedynczym, a długim procesem, który musi stać się częścią organizacji i przeniknąć w jej struktury. Zarządzanie nią jest więc procesem, w którym lider powinien wspierać pracowników i jednocześnie zapobiegać powrotowi do szkodliwych nawyków. Kompleksowa strategia wdrożenia zmiany jest niezmiernie ważna w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Tegoroczny Kongres GEMBA KAIZEN z jego tematem przewodnim Total Change Management pozwoli zrozumieć, jak wygląda proces wdrażania zmiany w przedsiębiorstwach stosujących podejście KAIZEN, z jakimi problemami się spotykano i jak je rozwiązywano. Serdecznie zapraszam Mariusz Bryke PIERWSZY ROK DRUGI ROK TRZECI ROK Ocena i planowanie Kaizen Świadomość Kaizen Projekty strumienia wartości Warsztaty Gemba Kaizen KPO - Kaizen Promtion Office Kaizen Coach Model strategii Kaizen Stosowanie strategii A3 Reporting Ustalenie kontroli zarządzania Efektywna praca w grupie Rozwój przywództwa Lider Kaizen Codzienne działania Kaizen KAIZEN College 2

3 Imai Masaaki Pionier i lider KAIZEN Masaaki Imai urodzony w Tokio w roku 1930, absolwent Uniwersytetu Tokijskiego, znany jako Guru Lean i architekt ciągłego doskonalenia, jest pionierem i liderem w szerzeniu filozofii KAIZEN na całym świecie. Jako pierwszy zaszczepił idee KAIZEN w świadomości Zachodu, opisując i propagując na całym świecie zasady zarządzania, znane jako Toyota Production System, współcześnie rozumiane jako zasady szczupłego wytwarzania i myślenia, czy też lean management. Masaaki Imai był długoletnim współpracownikiem Taiichi Ohno, głównego architekta Toyota Production System. W roku 1985 założył KAIZEN Institute Consulting Group, organizację o zasięgu światowym, obecną dziś w ponad 30 krajach świata. Od ponad 30 lat wspiera firmy na całym świecie we wdrażaniu koncepcji, systemów i narzędzi KAIZEN. Masaaki Imai całe życie poświęcił filozofii KAIZEN, a najważniejsze jej zasady zebrał w swoich trzech fundamentalnych dziełach KAIZEN, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii (1986), Gemba KAIZEN (1997) oraz Gemba KAIZEN II (2012). Już jego pierwsza książka była olbrzymim sukcesem. Przetłumaczona została na ponad 20 języków osiągając sprzedaż ponad 300 tys. egzemplarzy. Równą popularnością cieszą się jego oba wydania Gemba KAIZEN. Wszystkie trzy pozycje zostały wydane również w Polsce. Zanim jeszcze Masaaki Imai założył KAIZEN Institute, był prezesem i założycielem firmy Cambridge Corporation (1962), międzynarodowej organizacji zajmującej się konsultingiem i rekrutacją bezpośrednią. Jako kon- sultant działał aktywnie m.in. w obszarach rekrutacji, zarządzania personelem, ścieżek karier i coachingu. Osobiście asystował w rozwoju menedżerom z ponad 200 spółek zagranicznych i spółek typu joint venture w Japonii. W latach był Prezydentem Japońskiej Federacji Rekrutacji i Biur Pośrednictwa Pracy. Przez cały czas jest zapraszany na międzynarodowe konferencje, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przemawiał w ponad 30 krajach świata propagując filozofię KAIZEN. Przeprowadza Gemba Tours oraz edukuje najwyższych menedżerów w zakresie wdrażania technik, koncepcji i narzędzi KAIZEN, także w Polsce. W tym roku Masaaki Imai zagości w Polsce po raz 11, począwszy od roku 2004, w którym powstał polski krajowy Instytut KAIZEN. Był honorowym mówcą podczas ośmiu edycji Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu. Odwiedził szereg znaczących polskich przedsiębiorstw, którym udzielał swoich rad w obszarze funkcjonowania biznesu i zasad KAIZEN. Udzielił wielu wywiadów polskiej prasie, radiu i telewizji. Masaaki Imai będzie głównym mówcą podczas jubileuszowej X edycji Kongresu GEMBA KAIZEN w dniu 9 października 2013 we Wrocławiu. 3

4 Dzień pierwszy: TOOLS DAY ŚRODA, Rejestracja uczestników, kawa powitalna 8.30 Oficjalne otwarcie i prowadzenie Kongresu Mariusz Bryke i Ilona Nowicka KAIZEN Institute Consulting Group, Poland Operations 8.45 Słowo wstępne gość specjalny 9.00 Case study: KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP KAIZEN a zarządzanie zmianą w organizacji MASAAKI IMAI założyciel, Prezes Honorowy KICG Guru KAIZEN podzieli się swoimi przemyśleniami na temat roli, jaką odgrywa metodologia KAIZEN w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w sytuacji wdrażania zmiany. Prelekcja oparta o liczne międzynarodowe doświadczenia eksperta Przerwa kawowa Case study: KAIZEN INSTITUTE GERMANY GEMBA KANRI SHOP FLOOR MANAGEMENT UDO REIMER Managing Director KIG Prelegent przedstawi tematykę zarządzania w oparciu o metodykę GEMBA KANRI. Omówi rolę i zadania kierownictwa w kontekście wdrażania zmiany i realizacji celów. Pokaże jak podchodzić do działań i budowania kultury KAIZEN w codziennej pracy, zarządzania zadaniami i priorytetami oraz wsparcia i motywowania pracowników. Skupi się także na zarządzaniu projektami i procesami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wizualnego oraz wskaźników KPI Case study: PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE, HOLANDIA APQP i PSW - standaryzacja procesu zarządzania zmianą na przykładzie zakładu golarek Philips CL w Drachten GRZEGORZ KOPROWSKI Senior Quality Manager Dzisiejsze organizacje mają świadomość ryzyka związanego z wprowadzaniem zmian i presji coraz mniejszego marginesu popełnienia błędu. Zmiany w produkcie, procesie, materiale czy też nowi dostawcy mogą prowadzić do wystąpienia problemów jakościowych, skutkujących problemami na produkcji. Może to także negatywnie wpłynąć na poziom zadowolenia Klientów, a w konsekwencji niekorzystnie odbić się na całym łańcuchu dostaw. Prelegent zaprezentuje analizę przypadku zakładu Philips CL w Drachten w Holandii, opisującą metody zarządzania zmianą oraz narzędzia o nazwie APQP (Advanced Product Quality Planning) i PSW (Product Submission Warrant) Przerwa kawowa Case study: LEONI KABEL POLSKA Zarządzanie zmianą zarządzanie danymi Dr TORSTEN HABERMANN Managing Director RAFAŁ PALONEK Kaizen Manager Omówione zostaną działania, jakie były podejmowane przy wdrażaniu KAIZEN w LEONI Kabel Polska, podejście do zmiany i zaimplementowania jej do polityki firmy. Prelegenci przedstawią podział odpowiedzialności oraz rolę zarządu i komitetu sterującego w kształtowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Zaprezentowane zostanie także podejście GEMBA KANRI, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany postawy menedżerów z trybu gaszenia pożarów na system zarządzania bazującego na danych, liczbach, faktach. Omówią również wdrożenie Systemu Sugestii, jako niezbędnego elementu budowania kultury organizacji. 4

5 Dzień pierwszy: TOOLS DAY ŚRODA, Case study: WABCO POLSKA Transformacja Lean projekt czy proces? Szymon Dras Kierownik Projektów Lean Prelegent przedstawi transformację Value Streamu/obszaru produkcji siłowników, poczynając od warsztatu Lean Baseline Assessment, poprzez wybranie kierunku zmian, opis stanu poprzedniego wraz z identyfikacją strat w procesie, kamieniami milowymi oraz głównymi zmianami wprowadzonymi podczas projektu. Pokaże także wymierne i niewymierne efekty zasadniczej fazy projektu. Omówione zostaną przemiany samego projektu w swoisty proces ciągłej poprawy z identyfikowaniem i rozwiązywaniem kolejnych problemów. Na zakończenie prelegent naświetli obszary do poprawy i kwestie budzące obawy i niezadowolenie zespołu projektowego Obiad Case study: DANONE Efektywne podejście do zarządzania zmianą w organizacji. MILAN JERABEK - Dyrektor Zarządzający DANONE wdraża działania doskonalące organizację i procesy wykorzystując metodologię KAIZEN/Lean Management. Prelegent przedstawi podejście do zarządzania zmianą w organizacji, na przykładzie studium przypadków z realizowanych projektów. Omówi m.in. wypracowany przez DANONE system cyklicznych spotkań na trzech poziomach zarządczych oraz zagadnienia związane z realizacją wskaźników Case study: SANDEN MANUFACTURING POLAND Wdrażanie nowej metody oceny umiejętności i jej wpływ na motywację operatorów ANNA GLISZCZYŃSKA Kierownik HR RAFAŁ SZUMSKI Kierownik Produkcji Prelegenci przedstawią projekt dotyczący bezpośredniej współpracy HR z Produkcją w zakresie wprowadzenia zmiany związanej z nową metodą oceny umiejętności operatorów oraz jej wpływu na poziom motywacji. Omówią analizę wyników oceny na 2 lata przed wprowadzeniem nowych zasad oceny, analizę wyników oceny po jej modyfikacji oraz ich powiązania z miernikami produkcyjnymi. Pokażą jaki wpływ na wzrost motywacji operatorów mają jasne kryteria oceny oraz zastosowana metoda oceny jak również jaki wpływ na wydajność ma wzrost umiejętności operatorów. 16:40 Case study: FIRMA PRODUKCYJNA Zakończenie I dnia (losowanie nagród i podsumowanie) Przerwa kawowa Spotkanie z ekspertem Konsultacje z Masaaki Imai KAIZEN a TCM Konsultacje z Udo Reimer em KAIZEN a GEMBA KANRI Limit miejsc obowiązujący u każdego z prelegentów to 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń) Uroczysty bankiet, HASTON CITY HOTEL JUBILEUSZOWA GALA 10-LECIA KAIZEN INSTITUTE W POLSCE Otwarcie wieczoru. Chwila wspomnień z KAIZEN Institute Poland Operations. Uroczyste wręczenie wyróżnień i podziękowań dla partnerów KAIZEN Institute w Polsce. Wyjątkowe spotkanie praktyków i pasjonatów filozofii KAIZEN. 5

6 Dzień drugi: GEMBA WALK CZWARTEK, Drugi dzień Kongresu to tradycyjnie już wizyty w firmach GEMBA WALK. Gemba w języku japońskim oznacza rzeczywiste miejsce rozumiane jako miejsce gdzie powstaje wartość dodana. Naszą intencją jest jak najbardziej praktyczne przekazanie uczestnikom Kongresu wiedzy i umiejętności oraz możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi. W tym roku odwiedzimy firmy produkcyjne, które mogą poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia narzędzi KAIZEN, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą Total Change Management. Uczestnicy Kongresu, w zależności od swoich zainteresowań, mogą wybierać wizyty w firmach z różnych branż. W tym roku do wyboru jest 11 firm, w tym 1 zagraniczna. W każdej z nich można spojrzeć na proces pracy z nowej perspektywy, odnoszącej się do zarządzania zmianą, eliminacji marnotrawstwa, ograniczania zbędnych czynności i koncentrowania się na działaniach, które przynoszą jakość, zysk i zadowolenie Klienta. Przebieg GEMBA WALK: 1. Prezentacja firmy i procesów 2. Zwiedzanie zakładu i przejście przez procesy 3. Wyszukiwanie MUDA i potencjałów do doskonalenia 4. Prezentacja wyników 5. Podsumowanie i dyskusja Prowadzący: konsultanci KAIZEN Institute Consulting Group, Poland Operations oraz firmy PROFES, jak również Koordynatorzy Kaizen/Lean w poszczególnych przedsiębiorstwach. Zapewniamy dojazd autokarem/busem z Wrocławia do firmy wizytowanej i z powrotem, poczęstunek oraz obiad. Grupa 1 FIAT AUTO POLAND Tychy Produkcja samochodów Grupa 2 FIAT AUTO POLAND Tychy Produkcja samochodów Grupa 3 MONDELEZ (KRAFT FOODS POLSKA) Skarbimierz Produkcja gum do żucia Grupa 4 GENERAL ELECTRIC Kłodzko Technologie i czujniki zabezpieczeniowe Grupa 5 WABCO POLSKA Wrocław Produkcja technologii dla przemysłu samochodowego Grupa 6 LEONI KABEL POLSKA Wrocław Producent wiązek elektrycznych Grupa 7 ARCELOR MITTAL (Walcownia duża) Dąbrowa Górnicza Producent stali i wyrobów stalowych Grupa 8 DANONE Bieruń Produkcja wyrobów mlecznych Grupa 9 VOLVO POLSKA Wrocław Produkcja koparkoładowarek Grupa 10 CARLSBERG POLSKA Brzesk Producent piwa Grupa 11 COCA-COLA HBC POLSKA Niepołomice Producent napojów Grupa 12 ASSA ABLOY CZECHY Rychnov nad Kneznou Produkcja systemów zabezpieczeń budynków 6

7 Formularz zgłoszeniowy X Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN Wrocław, 9-10 października 2013, HASTON City Hotel Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie do Organizatora: fax lub Zgłaszam uczestnictwo następujących osób w X Międzynarodowym Kongresie GEMBA KAIZEN: Imię i nazwisko Stanowisko Wpisz nazwę firmy odwiedzanej II dnia* Dane kontaktowe Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Dane firmy (do faktury): * o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia Pełna nazwa firmy NIP Adres siedziby Koszty uczestnictwa: Koszt uczestnictwa pierwszej i drugiej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa trzeciej i czwartej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa każdej następnej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Udział w pierwszym lub w drugim dniu Kongresu PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa większej liczby osób:...negocjuj CENĘ! Dla osób, które zgłoszą uczestnictwo do przewidujemy specjalną cenę PLN + 23% VAT Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, wizytę w firmie, materiały konferencyjne, posiłki oraz udział w uroczystym bankiecie. Oświadczam, że opłata za uczestnictwo wyżej wymienionych osób w kwocie:... zostanie przelana na rachunek Organizatora w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia. Pieczęć firmowa Podpis osoby upoważnionej Organizator Kongresu (dane do przelewu): PROFES Sp. z o.o. Sp. k. ul. Koreańska 13, Wrocław, NIP Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. o/wrocław Warunki uczestnictwa: 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem/mailem niniejszego zgłoszenia lub rejestracja na stronie internetowej oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym zgłoszeniu. 2. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane em potwierdzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w Kongresie. Jednocześnie zostanie przesłana faktura VAT. 3. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora Kongresu. Dane kontaktowe zostaną przekazane do jednokrotnego użycia przez Partnerów i Sponsorów Kongresu. 4. Wszystkie pozycje programu Kongresu zostały potwierdzone. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie do 18 września 2013 Organizatorzy pobiorą opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztu uczestnictwa. 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 września 2013 Organizatorzy pobiorą opłatę manipulacyjną w wysokości 40% kosztu uczestnictwa. W przypadku rezygnacji po 30 września 2013 Organizatorzy nie zwracają kosztu uczestnictwa. 7. W przypadku gdyby Kongres nie odbył się z winy Organizatorów Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota. 8. Dostępne zniżki od ceny uczestnictwa nie sumują się. 9. Przydział do poszczególnych grup w drugim dniu zajęć uwarunkowany jest kolejnością zgłoszeń. 10. O zapisie na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. Na każde spotkanie przewidzianych jest po 20 miejsc.

8 Poznaj doświadczenia Kaizen rynkowych liderów podczas X Kongresu GEMBA KAIZEN: ArcelorMittal Assa Abloy Carlsberg Coca-Cola HBC Polska Danone FIAT General Electric LEONI Mondelez (Kraft foods) Philips Consumer Lifestyle Sanden WABCO Volvo KAIZEN Institute Consulting Group Poland Operations Wrocław, ul. Koreańska 13 tel , fax