LEPSZA JAKOŚĆ, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ, MNIEJSZE RYZYKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEPSZA JAKOŚĆ, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ, MNIEJSZE RYZYKO"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE CHMUR PRYWATNYCH: LEPSZA JAKOŚĆ, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ, MNIEJSZE RYZYKO Działy informatyki udoskonalają swoje pierwotne strategie migracji do chmury. Muszą określić priorytety wymagań swoich klientów zewnętrznych i wewnętrznych, i dostosować się do tych priorytetów. PONIŻEJ OMAWIAMY NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY DOTYCZĄCE MIGRACJI DO CHMURY I PRZEDSTAWIAMY PIĘĆ GŁÓWNYCH ZASAD EFEKTYWNEGO WDROŻENIA USŁUG W CHMURZE POD KĄTEM ZARZĄDZANIA DANYMI.

2 Pochmurne porozumienie SPIS TREŚCI Pochmurne porozumienie 3 Wewnętrzne wyzwania związane z wyborem chmury 4 Nie ulega wątpliwości, że technologie przetwarzania w chmurze zmieniają sposób funkcjonowania firm i ich działów informatyki. Jak wynika z badań 1, które przeprowadziliśmy w czerwcu 2014 r. wśród dyrektorów ds. informatyki, firmy przeznaczają średnio na te technologie już blisko 45% swoich budżetów informatycznych, a w ciągu najbliższych dwóch lat wskaźnik ten wzrośnie do blisko 60% (zob. ilustracja 1 poniżej). Ilustracja 1 Aktualna alokacja budżetu informatycznego wg środowisk Zorientowana usługowo migracja do chmury 5 Katalog usług w chmurze 7 100% Chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa? 7 Opracowanie odpowiedniego projektu chmury 8 80% 60% Tradycyjne Chmura SUGEROWANY FILM >> The Keys to Private Cloud 40% 20% Success i. Dave Bartoletti, analityk z firmy Forrester, objaśnia, w jaki sposób firma może lepiej wykorzystać technologię chmur prywatnych, obniżyć 0 Obecnie Za dwa lata koszty i zwiększyć wydajność infrastruktury wirtualnej. OGLĄDAJ Wystarczy porozmawiać z różnymi osobami w firmie, np. dyrektorem ds. informatyki, dyrektorem ds. marketingu, dyrektorem danego działu lub po prostu z informatykiem, aby zorientować się, że każdy z nich rozumie chmurę inaczej. Utrudnia to uzgodnienie wspólnej definicji chmury, a tym bardziej jej wdrożenie. Brak takiej definicji powoduje wiele problemów podczas projektowania, wdrażania i korzystania z chmury. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy zainteresowani, zarówno ze sfery biznesowej, jak technologicznej, byli zgodni co do sposobu wdrożenia takich usług oraz ich oczekiwanych rezultatów. 1 Badania CommVault CIO QuickPoll przeprowadzone przez firmę IDG Research Services w dniach czerwca 2014 r. wśród n=58 respondentów wyłonionych samodzielnie spośród użytkowników sieci Network World firmy IDG. Za udział w ankiecie nie zaoferowano żadnych bezpośrednich premii. Od respondentów wymagano, aby pełnili funkcję dyrektora lub wyższą i pracowali w firmie zatrudniającej ponad 1000 pracowników. 3

3 Chmury prywatne wymagają szczególnego skupienia się na przekształceniu procesów i wprowadzeniu zmian organizacyjnych. Technologia nie jest największym problemem Private Cloud Matures, Hybrid Cloud is Next, Thomas J. Bittman, Gartner, Sept 6, Wewnętrzne wyzwania związane z wyborem chmury Ze względu na brak jednoznacznych definicji chmur i czynników decydujących o ich sukcesie szefowie działów informatyki mają wiele obaw związanych z wdrażaniem tego typu projektów. Ilustracja 2 zamieszczona poniżej, oparta na wynikach wspomnianej ankiety z czerwca 20142, pokazuje, że w przypadku chmur prywatnych największe obawy dyrektorów dotyczą łącznych kosztów oraz integracji z chmurami publicznymi i tradycyjnymi środowiskami informatycznymi. Z ankiety tej wynika również, że istnieje wiele innych poważnych, choć możliwych do usunięcia przeszkód utrudniających efektywne wdrażanie chmur prywatnych. Ilustracja 2 Największe problemy i obawy dotyczące usług w chmurze prywatnej Inne odpowiedzi (łącznie) Utworzenie i prowadzenie portalu samoobsługowego Opór organizacji / pozyskanie wsparcia kierownictwa Tworzenie oferty/katalogu usług Zarządzanie wymaganiami stawianymi pracownikom Tworzenie modeli kosztów i protokołów rozliczeniowych Brak ujednoliconego zarządzania Uzależnienie od producenta / trudności z jego zmianą Brak wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w firmie Wewnętrzne przejście na model usługowy Integracja z tradycyjnym środowiskiem informatycznym i/lub używaną już chmurą Łączne koszty Wielu klientów zaufało firmie CommVault jako strategicznemu doradcy, który pomaga im w planowaniu, tworzeniu i wdrażaniu usług przetwarzania w chmurze. Dzięki temu zdobyliśmy praktyczne doświadczenie w projektowaniu takich usług i rozwiązywaniu problemów z nimi związanych. Nasze spostrzeżenia zamieszczone w tabeli 1 na następnej stronie są w dużej mierze zgodne z wynikami ankiety przedstawionymi na ilustracji 2. Na przykład przeważające opinie dyrektorów na temat łącznych kosztów znajdują odzwierciedlenie w naszych obserwacjach, tzn. że działy informatyczne mają tendencję do stawiania twardych kosztów ponad oczekiwane korzyści z rozwiązania. Oszczędności wynikające z udoskonalenia procesów, a zwłaszcza możliwości generowania dodatkowych przychodów, są niedoceniane jako zbyt niepewne. Potwierdzają to również obawy dyrektorów o kwalifikacje pracowników zatrudnionych w firmie. Często słyszymy od szefów, że ich podwładni mają zbyt wiele zadań i mało czasu na rozwijanie swoich kompetencji w zakresie technologii przetwarzania w chmurze, nie wspominając o organizacyjnych, proceduralnych i biznesowych alternatywach dotyczących procesu podejmowania decyzji w tej dziedzinie. 14% 20% 19% 21% 31% 31% 33% 34% 41% 41% 45% 45% 0 10% 20% 30% 40% 50% Tabela 1 Problemy zaobserwowane podczas projektowania usług w chmurze dla klientów Stwierdzone obawy lub problemy Doświadczenie pracowników Cena ważniejsza od korzyści Brak zaangażowania ze strony liderów firmy Technologia jako priorytet Modele kosztów i rozliczeń Opis Szefowie i pracownicy działu informatyki zwykle radzą sobie znakomicie z obsługą i utrzymaniem tradycyjnego środowiska informatycznego. Brakuje im jednak odpowiednich środków, aby przeprowadzić właściwą analizę due diligence w celu podjęcia decyzji dotyczących dostawców, architektury, procesów i procedur. Przez lata informatycy skupiali się na wykazywaniu, że rozwiązanie ma najniższe całkowite koszty posiadania lub umożliwi firmie zaoszczędzenie pieniędzy. Nie poświęcali natomiast należytej uwagi możliwościom generowania przychodów lub tzw. kosztom miękkim. Tradycyjne działy informatyczne przyzwyczaiły się do oferowania liderom firmy rozwiązań praktycznie gotowych do odbioru. Szukając najlepszego rozwiązania działającego w chmurze, informatycy tworzą skomplikowane porównania funkcjonalności oferowanych przez produkty różnych producentów. Typowe modele kosztowe obejmują perspektywe od 3 do 5 lat i w ograniczonym stopniu uwzględniają zakupy w środku cyklu, zmiany w serwisie itp. Skutki Strategie, projekty i wdrożenia usług w chmurze są nieoptymalne. Bieżące operacje nie spełniają oczekiwań kierownictwa. Tymczasem usługi w chmurze umożliwiają firmie nie tylko obniżenie całkowitych kosztów posiadania, lecz także pozwalają uzyskać korzyści biznesowe. Zbyt duży nacisk na obniżenie twardych kosztów może ograniczyć możliwości zwiększenia ogólnego zwrotu z inwestycji w strategię migracji do chmury. Dla użytkowników usług w chmurze nie liczą się atrakcyjne, ale nieużywane funkcje, tylko konkretne wyniki i korzyści biznesowe. Tacy klienci chcą mieć większy wpływ na projektowanie i tworzenie przeznaczonych dla nich usług. Jeśli szefowie działu informatyki nie uwzględnią opinii liderów firmy, ryzykują, że usługa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Najważniejsze aspekty usługi, które dotyczą ludzi i procesów, muszą zostać wbudowane w technologię. Ostateczny rezultat często nie spełnia wielu oczekiwań. Jedną z funkcji, które najbardziej interesują firmy korzystające z usług w chmurze, jest system opłat zależny od bieżącego użycia zasobów. Efektywne i konkurencyjne naliczanie opłat za usługi przetwarzania w chmurze będzie wymagać bardziej precyzyjnych i elastycznych metod. 2 Ibid. 4 5

4 Dział usług doradczych firmy CommVault opracował pięcioetapowy proces projektowania usług w chmurze oparty na standardzie ITIL, uwzględniający wymagania biznesowe firmy, potrzeby klientów i technologie. Zorientowana usługowo migracja do chmury Tradycyjne działy informatyki często skupiają się na technologii i produktach, nie na rezultatach i klientach. To jedna z głównych przyczyn opisanych powyżej problemów dotyczących wdrażania usług w chmurze. Pracownicy działu informatyki, którzy projektują usługi przetwarzania w chmurze, znajdują się w o tyle dobrej sytuacji, że mają ograniczoną liczbę dobrze zdefiniowanych i łatwo dostępnych klientów. Przed wyborem technologii lub dostawców dział informatyki powinien więc zapoznać się ze swoimi klientami, tj. pracownikami firmy lub użytkownikami aplikacji, a w szczególności zdefiniować i udokumentować ich wymagania oraz określić priorytety tych wymagań. Tradycyjnie funkcjonujący dział informatyki można porównać do firmy budowlanej, która najpierw kończy budowę kosztownego domu, a dopiero później pyta klienta o wymagania. Klient oczywiście nie jest zadowolony, a wykonawca nie rozumie, dlaczego przecież zbudował dom najlepiej jak potrafił. Dom ten nie spełnia jednak oczekiwań lub wymagań klienta. Żaden dział informatyki, któremu powierzono opracowanie usług przetwarzania w chmurze, nie chce znaleźć się w położeniu takiej firmy budowlanej. Aby uniknąć podobnych sytuacji, musi najpierw jasno zdefiniować potrzeby swoich klientów, a dopiero później przystąpić do tworzenia usługi i wyboru potrzebnych technologii. Dział usług doradczych firmy CommVault opracował pięcioetapowy proces projektowania usług w chmurze oparty na standardzie ITIL, uwzględniający wymagania biznesowe firmy, potrzeby klientów i technologie. Każdy z tych pięciu etapów opisaliśmy pokrótce poniżej. 1. Strategia usług dział informatyki musi wiedzieć, jakie czynniki są dla firmy najważniejsze, i dostosować do nich swoje procesy tworzenia strategii usług. Takie dostosowane procesy będą podstawą projektowania wszystkich następnych usług i rozwiązywania ewentualnych problemów. Przykładowo jeśli firmie zależy na szybkim dostosowaniu usług do nowych warunków, to tanie rozwiązania oparte na chmurze publicznej mogą się nie sprawdzić ze względu na brak lub ograniczenie możliwości ich modykikacji. 2. Projekt usługi w projekcie usługi należy opisać wszystkie jej aspekty z perspektywy procesów biznesowych i technologii, z uwzględnieniem następujących elementów: Oferowane usługi opis oferowanych usług w sposób zrozumiały dla klienta biznesowego, obejmujący opcje powtarzalne i jednorazowe. Model kosztów i rozliczeń muszą zostać określone zasady geenrowania faktur lub rachunków w celu udokumentowania kosztów swiadczenia usług. Może to być poważne wyzwanie dla jednostek organizacyjnych, które wcześniej nie działały w oparciu o taki model. Należy w nim uwzględnić przede wszystkim system fakturowania, raporty, częstotliwość wystawiania faktur i ich odbiorców. Tworzenie raportów raporty to zestawienia informacji przeznaczone dla osób pełniących różne role, np. dyrektorów lub użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Założenia dotyczące usług plan pokazujący kolejne etapy świadczenia usługi. Nie wszystkie usługi lub ich opcje mogą być realizowane zaraz po ich uruchomieniu. W niektórych przypadkach należy przygotować plan świadczenia usługi w przyszłości. technicznych platforma usług w chmurze musi być zintegrowana ze strukturą zarządzania zmianami w firmie, cyklem wprowadzania poprawek/procesami zarządzania poprawkami oraz oceną gotowości do migracji. Jest to niezbędne do skutecznego uruchomienia usługi. 4. Eksploatacja usługi korzystanie z nowych usług wymaga wprowadzenia nowych ról, zadań i ewentualnych zmian organizacyjnych. Należy zdefiniować wszystkie niezbędne, powtarzalne zadania i powiązać je z określonymi rolami, co ułatwi pracownikom i kierownictwu wykonanie tych zadań. 5. Ciągłe udoskonalanie usługi warunki rynkowe i technologie zmieniają się cały czas. Usługi w chmurze powinny się do tych zmian dostosowywać, dlatego tak ważna jest ich elastyczność. Ważne jest również zdefiniowanie wskaźników KPI odpowiednich dla strategii firmy w dziedzinie usług. Pozwolą one monitorowac powodzenie projektu. Następnie należy przeprowadzać regularne spotkania z udziałem liderów firmy w celu przeglądania wskaźników KPI i dostosowywania usług do aktualnych wymagań. Katalog usług w chmurze Rezultaty wykonania pięciu kroków opisanych powyżej należy przedstawić w Katalogu Usług, który będzie używany przez dział informatyki i całą firmę. Ważne jest, aby udokumentować decyzje i kompromisy związane z projektem, ponieważ żadne rozwiązanie nie jest idealne i nie spełnia wszystkich wymagań. Gdy klient zapyta, dlaczego usługi są wdrażane w określony sposób, Katalog Usług pomoże w udzieleniu mu odpowiedzi. Ułatwi również zaprezentowanie korzyści i zgromadzenie informacji zwrotnych potrzebnych do wprowadzania dalszych usprawnień. Chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa? W całym tym dokumencie celowo unikaliśmy podziału chmur na publiczne, prywatne i hybrydowe, ponieważ uważamy, że odgrywają one tylko rolę pomocniczą wobec usług, które są dla firmy najważniejsze. Większość klientów wdraża kombinację usług w chmurach różnego typu: prywatnych, publicznych i hybrydowych. Stwierdziliśmy, że firmy mają tendencję do szybkiego wdrażania chmur publicznych, po czym dochodzą do wniosku, że nie spełniają one ich oczekiwań, i wracają do bardziej tradycyjnych metod świadczenia usług informatycznych. Dobry projekt to pierwszy krok do udanego wdrożenia chmury prywatnej. Więcej informacji znajdziesz w zestawieniu danych technicznych: Projekt usług zarządzania danymi w chmurze prywatnejt ii POBIERZ 3. Etap przejściowy usługi kontrola i zarządzanie są ważnymi elementami procesu projektowania i wdrażania usług. Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań Dziś firmy najpierw projektują usługi informatyczne oparte na platformie chmury prywatnej, a następnie integrują nowe technologie pod kątem wskaźników KPI. Pierwszą usługą przetwarzania w chmurze jest często BaaS (Backup as a Service tworzenie kopii zapasowych jako usługa) ze względu na niewielkie ryzyko i prostotę wdrażania. Zwykle na początku jest ona wdrażana jako usługa wyłącznie lokalna. Więcej informacji o usłudze BaaS znajduje się w dostępnych online zestawieniach danych technicznych ii. W miarę rozwoju firma zaczyna lepiej rozumieć, w jaki sposób powinna prowadzić działalność, i zmierza do poprawy wskaźników KPI. Zaczyna integrować usługi w chmurze publicznej, takie jak ekonomiczna pamięć masowa, w celu obniżenia kosztów i zwiększenia poziomów usług. W miarę zdobywania doświadczenia skupia się w mniejszym stopniu na technologii lub typie chmury, natomiast bardziej zależy jej na poprawie wskaźników KPI, co jest częścią jej strategii w dziedzinie usług. Na pierwszym miejscu stawia klientów i mierzy swoje osiągnięcia to bardzo ważne aspekty modelu zorientowanego usługowo. Umożliwia jej to rozwijanie usług w chmurze zgodnie z wymaganiami biznesowymi firmy. Takie podejście zastąpiło model skupiony na technologii typowy dla tradycyjnych środowisk informatycznych. 6 7

5 Opracowanie odpowiedniego projektu chmury Oprogramowanie Simpana i usługi CommVault świetnie sprawdzają się podczas projektowania usług przetwarzania w chmurze. Nasze działy doradztwa i usług, wykorzystując swoje doświadczenie, pomagają firmom w projektowaniu usług przetwarzania w chmurze oraz wydajnych i elastycznych mechanizmów zarządzania danymi. Wspólnie z klientami wdrażają nowoczesne środowiska zarządzania danymi w chmurze oraz zarządzają tymi środowiskami. Doradcy z CommVault w ciągu wielu lat zrealizowali tysiące takich projektów dla klientów i osiągnęli znakomite rezultaty. Nasi doradcy cieszą się zaufaniem klientów. Znają ich środowiska i potrafią przewidzieć nowe wymagania. Tworzą architektury i procesy, dzięki którym klienci realizują swoje cele. Pomagamy klientom w przekształcaniu ich środowisk, wykorzystując sprawdzone metody doradztwa i doświadczenie specjalistów w takich dziedzinach, jak nowoczesna ochrona danych, usuwanie skutków awarii, archiwizacja, zachowanie zgodności z przepisami oraz optymalizacja operacji. Wspieramy ich w zakresie projektowania, budowania i eksploatacji zoptymalizowanych, nowoczesnych środowisk zarządzania danymi i informacjami. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób CommVault może pomóc Twojej firmie w zaprojektowaniu usług zarządzania danymi w chmurze prywatnej? Zapraszamy do serwisu CommVault.com. Możesz również napisać do nas na adres com, a wyjaśnimy, co zespół działu usług doradczych firmy CommVault może dla Ciebie zrobić. Więcej informacji o dziale usług specjalistycznych CommVault znajduje się pod adresem commvault.com/proservices. Więcej informacji i commvault.com/resource-library/2003/the-keys-to-private-cloud-success.mp4 ii commvault.com/resource-library/2044/private-cloud-back-as-a-service.pdf iii commvault.com/resource-library/2043/private-cloud-for-data-management.pdf CommVault Regional Offices: United States Europe Middle East & Africa Asia-Pacific Latin America & Caribbean Canada India Oceania CommVault Systems, Inc. All rights reserved. CommVault, CommVault and logo, the CV logo, CommVault Systems, Solving Forward, SIM, Singular Information Management, Simpana, Simpana OnePass, CommVault Galaxy, Unified Data Management, QiNetix, Quick Recovery, QR, CommNet, GridStor, Vault Tracker, InnerVault, QuickSnap, QSnap, Recovery Director, CommServe, CommCell, IntelliSnap, ROMS, CommVault Edge, and CommValue, are trademarks or registered trademarks of CommVault Systems, Inc. All other third party brands, products, service names, trademarks, or registered service marks are the property of and used to identify the products or services of their respective owners. All specifications are subject to change without notice.