Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza"

Transkrypt

1 Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza

2 Platforma ehr Rozwiązanie stworzone z myślą o wsparciu przedsiębiorstw w skutecznej realizacji procesów Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Platforma ehr ułatwia skuteczne wyznaczenie i rozliczenie realizacji celów pracowniczych oraz budowę systemów premiowych opartych o wykonanie celów biznesowych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania ocenisz konkretnych pracowników i grupy projektowe oraz stworzysz długoterminowe plany rozwoju kompetencji i umiejętności wewnątrz organizacji. Zdefiniujesz hierarchię stanowisk w przedsiębiorstwie oraz zaplanujesz sukcesję pracowników. Dostęp do danych kadrowych i elektroniczny obieg dokumentów usprawnią procesy zarządzania dokumentacją i zwiększą efektywność pracy działu kadr. Dzięki Platformie ehr: Wdrożysz z powodzeniem wiele ważnych dla Twojej organizacji rozwiązań w obszarze HR Poprawisz efektywność procesów obsługi spraw pracowników w dziale personalnym. Spełnisz wymagania dotyczące zgodności z regulacjami prawnymi i procedurami wewnętrznymi. Odpowiesz na współczesne wyzwania stawiane przez zarządy firm i oczekiwania kadry kierowniczej. Zyskasz narzędzie o modułowej budowie, skalowalne w zależności od zmiennych potrzeb Twojej organizacji. Obszary zastosowań platformy ehr Zarządzanie przez cele Planowanie i rozwój pracowników Planowanie sukcesji stanowisk Dostęp do systemów kadrowych i samoobsługa pracownicza Oceny wzajemne Oceny kompetencji Opis stanowisk Ocena potencjału pracowników 2

3 Zarządzanie przez cele Narzędzie pozwala na systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników, realizowane poprzez ustalanie celów i ocenę ich realizacji na podstawie wyników działań. Dzięki wdrożeniu modułu Zarządzanie przez cele (Management by Objectives) stworzysz indywidualne karty celów dla pracowników i możliwość rozliczenia ich realizacji według ustalonych kryteriów oraz w oparciu o mierzalne wskaźniki. Zdefiniujesz drzewo celów dla całej organizacji, grup pracowników i zespołów. Oddelegujesz cele cząstkowe konkretnym pracownikom. Funkcjonalności rozwiązania obejmują: Definiowanie rodzaju typu karty celów, które zostaną postawione pracownikowi. Definiowanie okresu realizacji celu. Wprowadzenia oceny cząstkowej w środku okresu przewidzianego na realizację zadania. Metodę samooceny i ewaluacji pracownika przez bezpośredniego przełożonego lub jego zwierzchnika. Dystrybucję celów ilościowych, w określonej proporcji na działy, zespoły i poszczególnych pracowników. Automatyczne rozliczania stopnia realizacji celów w oparciu o zaimportowane wartości wskaźników KPI, z którymi zostały powiązane cele. Automatyczną kalkulację należnej premii dla ustalonego modelu premiowego, z uwzględnieniem stopnia realizacji postawionych pracownikowi celu i wartości wskaźników KPI. Wersjonowanie kart celów, pozwalające na ich modyfikację w trakcie okresu oceny, przy zachowaniu pełnej audytowalności. Audytowalność przebiegu procesu oceny m.in. dochowanie wyznaczonych terminów. 3

4 Oceny wzajemne Moduł pozwala na ocenę pracowników zaangażowanych w pracę w grupach projektowych i świadczących usługi wewnątrz organizacji. Zyskujesz możliwość budowy modelu oceny wzajemnej pracownika na podstawie cech, postaw oraz umiejętności ważnych dla Twojej firmy. Dzięki rozwiązaniu zdefiniujesz proces oceny (np. ocena 360 st.), ustalisz jego częstotliwość i rolę przełożonego. Zyskasz również możliwość porównania postępów i rozwoju pracowników w poszczególnych cyklach oceny. Funkcjonalności rozwiązania: Definiowanie zestawu ocenianych cech, postaw i umiejętności dla poszczególnych grup pracowników. Określanie częstotliwości procesu oceny i sposobu jej przeprowadzania. Wyznaczanie osób zaangażowanych w przeprowadzenie oceny: 180 st., 360 st., 720 st. Automatyczne lub półautomatyczne dobieranie osób oceniających dla każdego z pracowników. Dostęp do ocen cząstkowych wprowadzanych przez poszczególnych oceniających oraz wyłonienie oceny syntetycznej. Porównanie obecnej oceny danego pracownika z ocenami wcześniejszymi. Porównanie ocen pomiędzy poszczególnymi osobami oceniającymi (normalizacja generalnych odchyleń in-plus i in-minus). 4

5 Oceny kompetencji Rozwiązanie umożliwia zdefiniowanie modeli kompetencji dla poszczególnych grup stanowisk oraz kadry kierowniczej i przypisanie pracowników do konkretnych segmentów. Dzięki funkcjonalności stworzysz wzorce ocen określonych kompetencji i zdefiniujesz ich poziomy oczekiwane dla pracowników na poszczególnych stanowiskach. Zidentyfikujesz luki kompetencyjne pracowników co ułatwi tworzenie plany szkoleniowo-rozwojowych. Opis stanowisk Moduł umożliwia budowę modelu struktury organizacji z podziałem pracowników na grupy stanowiskowe i kompetencyjne oraz stworzenie hierarchii stanowisk w ramach danej grupy. Rozwiązanie pozwala na zdefiniowanie jednolitych opisów ról, przypisanie modeli ocen okresowych do poszczególnych grup stanowiskowych oraz zdefiniowanie wzorców ocen w ramach danej grupy. Funkcjonalności rozwiązania: Możliwość automatycznego lub półautomatycznego przypisywania pracowników do grup stanowiskowych. Przypisywanie pracowników do konkretnych stanowisk definiowanych w ramach grupy Wprowadzenie jednolitego opisu każdego ze zdefiniowanych stanowisk, obejmującego m.in. wymagania, obowiązki i realizowane zadania. 5

6 Planowanie i rozwój pracowników Moduł umożliwia skuteczną identyfikację luk w kompetencjach i umiejętnościach pracowników, dzięki czemu zyskasz wiedzę na temat obszarów wymagających poprawy. Na podstawie podsumowań wyników poszczególnych typów ocen okresowych stworzysz indywidualne plany rozwojowe pracowników. Dzięki rozwiązaniu określisz najczęstsze potrzeby rozwojowe oraz metody służące realizacji planów rozwojowych, w tym efektywne zarządzania katalogiem dostępnych szkoleń. Narzędzie umożliwia ponadto śledzenie i weryfikację realizacji zadań w ramach ustalonych planów oraz ustalanie działań służących poprawie oceny kompetencji i umiejętności w kolejnych okresach. 6

7 Ocena potencjału pracowników Zyskaj narzędzie, dzięki któremu stworzysz system oceny potencjału pracowników pozwalający na zaplanowanie działań związanych z awansami, przesunięciem do innego obszaru, promocją menadżerską, czy relokacją. Funkcjonalność umożliwia stawianie pracownikom dodatkowych wymagań i śledzenia stopnia ich realizacji. Korzyścią jest możliwość udokumentowanego planowania promocji pracowników i obserwowania procesu jej realizacji. Funkcjonalności rozwiązania: Wybór grona pracowników podlegających ewaluacji. Definiowanie karty oceny potencjału pracownika, pozwalającej np. na wprowadzenie wstępnej oceny pracownika, zaplanowanie ścieżki rozwojowej lub istniejącego programu, którym zostanie on objęty, określenie docelowego efektu, ustalenie dodatkowych zadań i wymagań postawionych wobec pracownika. Okresowe przeglądy postępów w realizacji planu i dokumentowanie podejmowanych decyzji. 7

8 Planowanie sukcesji stanowisk Moduł systemu umożliwia identyfikację pracowników na kluczowych stanowiskach merytorycznych i kierowniczych. Pozwala na ocenę ryzyka utraty personelu i zapobieganie temu zjawisku. Wdrożenie rozwiązania, w powiązaniu z modułem oceny potencjału pracowników, daje ponadto możliwość zaplanowania awansów, przesunięć i relokacji kluczowego personelu. Zyskasz narzędzie, dzięki któremu skutecznie zareagujesz na zmiany dokonujące się wewnątrz organizacji, podejmiesz działania zarządzania rozwojem sukcesorów w przypadku odejścia pracownika, jego awansu lub przesunięcia osób ze stanowisk kluczowych w organizacji. 8

9 Dostęp do systemów kadrowych i obsługa pracownicza Zastosowanie modułu systemowego pozwola na udostępnianie wewnątrz firmy kluczowych danych i dokumentów zarejestrowanych w systemie kadrowym. Pracownicy zyskują możliwość samodzielnej weryfikacji poprawności swoich danych oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie. Elektroniczny obieg dokumentów usprawnia kluczowe procesy wymagające zaangażowania pracowników. Funkcjonalności rozwiązania uwzględniają: Tworzenie mechanizmów okresowego importu danych zarejestrowanych w systemie kadrowo-płacowym i udostępnienia ich pracownikom poprzez portal intranetowy. Dostęp do danych pracownika dla niego samego, bezpośredniego przełożonego wspomnianego pracownika oraz jego wyższych przełożonych. Udostępnianie m.in. danych adresowych, konta bankowego, danych o poprzednim zatrudnieniu, danych o małżonku i dzieciach, danych dotyczących wykształcenia, opisu aktualnego stanowiska i historii zmiany stanowiska, informacji o umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej firmy. Wgląd do danych o zarejestrowanych nieobecnościach i urlopach oraz prezentacja aktualnie dostępnego salda urlopowego. Dystrybucję pasków płacowych w postaci elektronicznej (dodatkowy poziom autentykacji przy dostępie do danych wrażliwych np. poprzez SMS z jednorazowym kodem PIN). Tworzenie elektronicznych wniosków, pozwalających na obsługę typowych spraw pracownika lub menadżera w dziale HR np. wnioski urlopowe, numeru konta bankowego, aktualizacja danych adresowych, rejestracja aktu ślubu, rejestracja aktu urodzenia dziecka, deklaracja dotycząca kosztów uzyskania przychodów. Definiowanie procesu związanego z obsługą sprawy danego typu, obejmująca np. rejestrację, weryfikację i akceptację dokumentu, wygenerowanie dokumentu do podpisu, elektroniczną archiwizację oryginału dokumentu lub eksport danych do systemu kadrowo-płacowego. Fabrity K2 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44a Warszawa Tel Fax Oddział Łódź Al. Piłsudskiego Łódź (budynek Centrum Biznesu)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo