Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Janusz Lewandowski dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH dr hab. Wiesław Dziubdziela, prof. WSH Redaktor Naczelny prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Recenzji dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz prof. dr hab. Krzysztof Grysa prof. dr hab. Grzegorz Kończak prof. dr hab. Artur Maciąg prof. dr hab. Jadwiga Biesaga Słomczewska doc. dr Tomasz Konopka doc. dr Maciej Lubczyński dr inż. Edward Wiszniowski dr Małgorzata Paszkowska dr Bogumiła Smolorz dr Michał Adam Leśniewski dr Danuta Mokrosińska Redakcja dr Zbigniew E. Zieliński mgr inż. Jarosław Kościelecki mgr Katarzyna Baziuk mgr inż. Artur Janus mgr Anna Kukla mgr Piotr Sidor mgr Tatiana Konopka Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011 ISSN X Nakład 200 egz. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie, dla osób które zarejestrują się na stronie internetowej projektu (dostępna także w wersji elektronicznej).

3 Spis treści Wstęp... 5 Część I Technologie informacyjne Nowe technologie informacyjne 1. mgr Rafał Guzowski Polityka informacyjna instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego na tle krajów europejskich (model francuski) mgr Natalia Michałek Green Computing studium przypadków mgr Joanna Kubarek Burkat Model bezpiecznej transakcji płatniczej w sieci Internet mgr Magdalena Konopelko Kiżuk Networking jako narzędzie wspomagające osiągnięcie sukcesu w biznesie Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 5. dr Anita Szyguła Financial communication in credit economy management of a bank dr Bogumiła Smolorz Efekty, koszty i opłacalność ekonomiczna przedsięwzięć proekologicznych w polskim górnictwie węgla kamiennego dr Bogumiła Smolorz Kierunki społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej mgr Gabriela Gurgul Budżet państwa i jego znaczenie w systemie finansów publicznych mgr Gabriela Gurgul, mgr Paweł Sztuczka Finanse publiczne i ich rola w zarządzaniu gospodarką mgr Jerzy Furman Odzwierciedlenie postępujących procesów globalizacyjnych w sprawozdawczości finansowej dr Sławomir Pastuszka Gospodarczo społeczna spójność państw Unii Europejskiej mgr inż. Lech Hyb Bezpieczeństwo ruch drogowego, a wypadkowość w ujęciu statystycznym dr Michał Thlon Rynek kredytów hipotecznych w USA w kontekście kryzysu na rynkach finansowych dr Mirosław Zajdel Przemiany struktury pracujących w gospodarce województwa łódzkiego (wybrane problemy) mgr Małgorzata Karczewska Ekspansja sklepów typu dyskont, a polityka cenowa w okresie recesji mgr Adrian Domagała Financial conditions of the implementation of urban regeneration programmes in Europe and Poland

4 Analizy ilościowe 17. mgr Karolina Klimańska Analiza Współczynnika Giniego i Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego w oparciu o metody statystyczne. Część 3.: Analiza korelacji między Współczynnikiem Giniego i Wskaźnikiem Rozwoju Ludzkiego mgr Anna Misztal Analiza rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po transformacji ustrojowej Zarządzanie 19. mgr Anna Pobrotyn Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw mgr inż. Jakub Szyguła Dokumentacja zarządzania jakością w przedsiębiorstwie mgr Katarzyna Ciepiela Zrównoważony rozwój w dobie globalizacji na przykładzie badań ankietowych dr Michał Adam Leśniewski Przedsiębiorczość i innowacyjność narzędziami kształtowania konkurencyjności regionu. Teoretyczny zarys problemu mgr Joanna Kwiecień Rosińska Realizacja polityki ekologicznej na przykładzie firmy Toyota Nauki społeczne 24. mgr Dariusz Kruk Efekty edukacyjne szkoły podstawowej w ujęciu teoretycznym mgr Urszula Hudaszek, mgr Antoni Kasprzycki Edukacja europejska już w przedszkolu dr Wiesław Czuba, mgr Antoni Kasprzycki Przemoc w szkole w dobie współczesnej mgr Katarzyna Mańkowska Heurystyka jako nauka o twórczym rozwiązywaniu problemów Prawo 28. mgr Justyna Schabek Istota kapitału zakładowego i jego podwyższenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposoby i tryb podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dr Łukasz Furman Majątek trwały w świetle zagadnień podatkowych dr Małgorzata Paszkowska Podstawy prawne funkcjonowania zakładu rehabilitacji medycznej dr Dariusz Grzegorz Żak Bankowość elektroniczna w polskim prawie Opinia dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH

5 Wstęp Projekt PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, znajduje się obecnie w połowie okresu realizacji. Jest to dobra okazja do dokonania krótkiego podsumowania przedsięwzięcia i przedstawienia uzyskanych rezultatów. Dotychczas w ramach projektu opublikowane zostały cztery zeszyty naukowe, dwie dwutomowe monografie konferencyjne oraz album prezentujący sylwetki młodych pracowników naukowych, będący formą wyróżnienia uczestników konkursu pn.: Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców. Wszystkie wydawnictwa są dostępne w wersji elektronicznej, w formie e booka na stronie internetowej projektu Na platformie moodle.pitwin.edu.pl istnieje możliwość wzięcia udziału w kursach e learningowych obejmujących swoim zakresem różne dziedziny wiedzy począwszy od zagadnień teleinformatycznych, aż po zarządzanie zasobami ludzkimi. Ważną częścią działalności PITWIN a są nadsyłane przez naszych współpracowników recenzje książek naukowych i beletrystyki, aktualności edukacyjne, gospodarcze, kulturalne, IT oraz udostępniane bezpłatne zestawienia bibliograficzne. Wartym odnotowania jest też fakt dotyczący ilości użytkowników naszego portalu (3289 zarejestrowanych osób) oraz blisko 390 tysięcy odsłon portalu. Zeszyt naukowy, który oddajemy do rąk Czytelników jest kolejną publikacją z serii Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. W numerze tym opublikowanych jest 31 artykułów, w których mogą Państwo znaleźć wiele interesujących zagadnień zgromadzonych w dwóch tematach: Technologie informacyjne oraz Ekonomia i nauki społeczne. Mam wielką nadzieję, że zawarte w książce materiały, obrazujące ważną część zainteresowań polskich naukowców, spotkają się z szerokim zainteresowaniem odbiorców. Koordynator Projektu Kierownik Portalu dr Zbigniew E. Zieliński

6

7 Część I Technologie Informacyjne

8

9 Rafał Guzowski Rafał Guzowski * Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego 1 na tle krajów europejskich (model francuski) Streszczenie: Przedmiotem rozważań autora jest próba oceny polityki informacyjnej prowadzonej przez instytucje państwowe w zakresie cyfryzacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań i konstytucyjnego obowiązku zapewnienia obywatelom równości i nieskrępowanego dostępu do informacji. Artykuł ten w analityczny sposób zestawia wiadomości dotyczące przekazu informacji obywatelom, jak również dokonywana jest ocena ochrony obywateli przed wykluczeniem cyfrowym. Słowa kluczowe: polityka informacyjna, cyfryzacja, wykluczenie cyfrowe, państwo w XXI wieku Wstęp Coraz częściej ośrodki badań społecznych zajmują się procesem cyfryzacji społeczeństwa. Jak wynika z publikowanych badań Polacy nie posiadają wystarczającej wiedzy dotyczącej tego zjawiska. Z przeprowadzonych penetracji PBS DGA wynika, że co drugi Polak nie wie o tym, że rok 2015 stoi pod znakiem switch off 2. Prawie 60 proc. osób, które słyszały o cyfryzacji, w ogóle nie myślało jeszcze o tym, by przygotować się do tego procesu i dostosować swój sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej. 3 Co może w tym przypadku wydawać się zaskakujące, w pierwszym półroczu 2009 roku przed telewizorem spędziliśmy średnio 3 godz. 42 min dziennie, o 13 minut więcej niż rok wcześniej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mało jest krajów, gdzie jeden program jest w stanie przyciągnąć naraz ponad połowę aktywnej publiczności 4. Mimo, że według przytoczonych wyników, Polacy są fanami oglądania telewizji, w jej odbiorze za kilka lat może wystąpić znaczny problem. Bowiem jak płynie z cytowanych już wcześniej badań PBS DGA ponad połowa z nas nie jest świadoma tego, że w niedalekiej przyszłości pojawi się problem w odbiorze programów telewizyjnych nadawanych drogą analogową. Swoim zasięgiem termin cyfryzacja nie tylko obejmuje sposobność nadawania sygnału radiowo telewizyjnego (w formie cyfrowej), terminologia ta również obejmuje możliwości społeczeństwa do prowadzenia aktów komunikacji i funkcjonowania przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod w procesie komunikacji * Autor jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w ewolucji społeczeństwa byłego Rybnickiego Okręgu Węglowego od społeczeństwa postindustrialnego ku społeczeństwa informacyjnego, oraz jakością polityki informacyjnej prowadzonej przez instytucje administracji rządowej i samorządowej. Z zawodu dziennikarz, specjalista ds. promocji i PR. Doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1 Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide), rozumiane tu jako zjawisko socjologiczne wskazujące na występowanie w danym społeczeństwie grupy nie posiadającej stałego dostępu do internetu i (lub) pozbawionych możliwości dotarcia i sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami służącymi m. in. do szybkiej i sprawnej komunikacji na polu obywatel obywatel, obywatel instytucja ect. (definicja własna) 2 Wyłączenie nadawania analogowego 3 Polowa_Polakow_jeszcze_o_ niej_ dosnie_slyszala.html, dostęp: E. Bendyk, Ukradziona rewolucja [w:] Polityka nr 42 (2727); s

10 Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ( ) prowadzonych z wykorzystaniem nowych technologii (internet, komputer, telefon komórkowy, iphone itp.). Rysunek 1. Pola cyfryzacji Źródło: opracowanie własne Cyfryzacja zjawisko oddziaływujące na ewolucję społeczną i rewolucję medialną Warto zwrócić uwagę, że termin cyfryzacja obejmuje bardzo wiele obszarów życia społecznego oraz możliwości prowadzenia aktów komunikowania się jednostek. Ergo trudno określić docelowych odbiorców działań z zakresu polityki informacyjnej w zakresie cyfryzacji. Najbardziej zasadnym byłoby podzielić społeczeństwo na segmenty, czy grupy docelowe poszczególnych części składniowych z uwzględnieniem np. grup narażonych na wykluczenie cyfrowe. Społeczeństwo wiek 45+ mieszkańcy wsi i miast do 50 tys. mieszkańców Telewizja/Radio widzowie słuchacze internet obszary off line Rysunek 2. Przykładowe ogólne grupy docelowe Źródło: opracowanie własne Powyższa grafika przedstawia uogólnione grupy, które mogą być narażone na cyfrową ekskluzję. Zaznaczyć należy, że pola cyfryzacji są różne, tak więc różne mogą występować zagrożenia dla samego procesu. Cyfryzacja, jako zjawisko, jest elementem towarzyszącym ewolucji społecznej, jaka jest wpisana w rozwój społeczny. Jak podkreśla Tomasz Goban Klas podmiotem naturalnym na tym etapie jest obywatel, jako jednostka samodzielna, świadoma swoich praw. 10

11 Rafał Guzowski Tabela 1. Okres III Komputeryzacja informacji społecznej Okres IV Komputeryzacja działań jednostkowych Cel Dobrobyt, opieka społeczna Zadowolenia Skala wartościowania Dobrobyt, społeczny Rozwój osobowościowy Podmiot Ludność Osoba prywatna Przedmiot Społeczeństwo Jednostka ludzka Nauka podstawowa Nauki społeczne Nauki o zachowaniu jednostki Wzorzec informacyjny Rozwiązywanie problemów Twórczość intelektualna Źródło: T. Goban Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999, s. 35 Przyjmując, słuszne zdaniem autora, że okres komputeryzacji działań jednostkowych jest już po fazie wstępnej należy w tym miejscu zadać pytanie następujące: czy obywatel świadomy swoich praw ma pełny dostęp do informacji w erze cyfryzacji życia społecznego obejmującego kręgi polityczne, gospodarcze, ekonomiczne i społeczne? Czy każdy z obywateli posiada elementarną wiedzę dotyczącą nadchodzących zmian? Otóż nie, tak jak zostało to wskazane w pierwszych zdaniach niniejszego artykułu. Jak wskazują badacze analizujący zmiany zachodzące w społeczeństwie niezbędne jest wprowadzenie zrównoważonej i opartej na faktycznych potrzebach poszczególnych grup społecznych polityki informacyjnej ze ścisłym związkiem z edukacją medialną. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w raporcie z badań prowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej 5 kampania informacyjna w zakresie cyfryzacji powinna obejmować: spoty informacyjne w telewizji: swoim zasięgiem telewizja publiczna (kanał TVP1 i TVP2) dociera do 99 proc. obywateli (jest to najbardziej zróżnicowane audytorium), z kolei np. TVN (głównie mieszkańcy miast); ulotki informacyjne wrzucane bezpośrednio do skrzynek pocztowych; utworzenie specjalnej infolinii. Pozostałe formy dotarcia do informacji zmuszają odbiorców do ich wyszukania, dotarcia do nich osobiście, zaangażowania się 6. Mimo, że o cyfryzacji samej telewizji mówi się od kilku lat, dopiero pod koniec 2010 roku padły oficjalne zapowiedzi dotyczące wdrożenia kampanii informacyjnej związanej ze zmianą systemu nadawania z analogowego na cyfrowy. Z tych zapowiedzi wynika, że kampania zaplanowana została od stycznia Wcześniej, bo w styczniu 2009 Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął projekt powołania Fundacji Cyfrowa Polska, której zadaniem miało być: zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno edukacyjnej, na temat korzyści z procesu cyfryzacji, czyli niejako promocja tego procesu, działania wspierające osoby bezradne technicznie oraz upowszechniające wiedzę o technicznych i praktycznych aspektach decyzji konsumenckich, a w ostatniej kolejności jeżeli będzie taka potrzeba uregulowanie kwestii dofinansowania zakupu odpowiednich urządzeń, umożliwiających odbiór sygnału cyfrowego przez najuboższe rodziny 8. Podobne zapowiedzi padły 5 Identyfikacja I Analiza Grup Społecznych Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Pod Kątem Skutecznych Instrumentów Dotarcia Do Nich W Związku Z Planowaną Ogólnopolską Kampanią Informacyjno Edukacyjną Związaną Z Procesem Cyfryzacji Nadawania Programów Telewizyjnych Raport z Badań, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2009, 6 Ibidem, s w styczniu rusza kampania informacyjna onaziemnej,id,t.html, Założenia programu działań mających na celu wspieranie procesu cyfryzacji w Polsce, w tym w szczególności powołania Fundacji Cyfrowa Polska, Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawa, styczeń 2009 r. 11

12 Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ( ) w kwietniu 2009 roku. Od tamtego momentu żadna z instytucji państwowych nie podjęła się działań zmierzających ku zwiększenia świadomości obywateli w temacie cyfryzacji, czy switch off. ( ) ma zostać opracowany także plan ogólnopolskiej kampanii informacyjno edukacyjnej na temat korzyści płynących z procesu cyfryzacji. Do końca maja wraz ze strategią trafi on do Rady Ministrów 9. W 2009 roku zostały przeprowadzone badania CBOS, w których pytano Polaków Czy odbiera pan (i) cyfrowe kanały telewizyjne? 5 proc. badanych odpowiedziało np., że kanały te odbiera przez telewizję naziemną. Rzeczpospolita zaznaczała wtedy, że cyfrowej telewizji naziemnej poza obszarami, gdzie jest nadawana testowo, wciąż nie ma 10. Mimo, że elity rządzące zdają sobie sprawę z potrzeby uruchomienia kampanii informacyjnej, która poruszałaby elementy związane z cyfryzacją o tyle, na oficjalnych deklaracjach się kończy. Dotychczasowe działania podejmowane na tej płaszczyźnie mogą wzbudzać, zdaniem autora, uzasadnione przeświadczenie o utrwalaniu podziału w społeczeństwie na dwie grupy; mianowicie na analogowy plebs i digitalną burżuazję 11. Jak wynika z przeprowadzonych przez CBOS badań, nieco ponad 48 proc. Polaków korzysta z komputera z dostępem do internetu (digitalna burżuazja), nieco mniej, niespełna 47 proc. obywateli nie korzysta z dostępu do sieci oraz komputera, stanowią oni część tzw. analogowego plebsu. 12 Zdaniem autora, to statystyczne rozróżnienie powinno być podstawą do wstępnych analiz grup docelowych przy konstruowaniu fachowej i rzetelnej polityki informacyjnej instytucji państwowych. Jednym z elementów, które można napotkać w sieci jest zmodyfikowania w styczniu 2011 roku strona internetowa prowadzona przez Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury _01_2009.pdf, s. 6, dostęp: M. Lemańska Rząd douczy Polaków z cyfryzacji, data publikacji: , archiwum internetowe dziennika Rzeczpospolita, ibidem 11 Więcej w: Haber L. H., Od społeczeństwa analogowego do digitalnego w kierunku samoidentyfikacji, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, (red.) L. H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, oraz Guzowski R., Wykluczenie cyfrowe jako największe zagrożenie dla Społeczeństwa Informacyjnego na początku XXI wieku. [w:] Różne drogi prowadzące do aktywizacji społeczeństwa przyszłości. Rozwój E government oraz lokalnych serwisów internetowych a poziom aktywności społeczności lokalnej, (red.) Z. E. Zielińskiego, Tom 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce Identyfikacja I Analiza Grup Społecznych Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Pod Kątem Skutecznych Instrumentów Dotarcia Do Nich W Związku Z Planowaną Ogólnopolską Kampanią Informacyjno Edukacyjną Związaną Z Procesem Cyfryzacji Nadawania Programów Telewizyjnych Raport z Badań, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2009, s Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 5 stycznia br. uruchomiona została nowa strona internetowa poświęcona tematyce cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce: Powstała witryna ma na celu upowszechnienie informacji na temat tego procesu, odpowiada na kluczowe pytania użytkowników telewizji naziemnej oraz wyjaśnia wątpliwości związane z wprowadzeniem naziemnej telewizji cyfrowej. Informacja z , 482be1a p_1.htm 12

13 Rafał Guzowski Rysunek 2. Zdjęcie strony głównej serwisu prowadzonego przez Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury, wykonano Strona internetowa zawiera wiele przydatnych i niezbędnych informacji. Jednak dotarcie do niej odbywać się może za pośrednictwem strony głównej Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i innych stron instytucji rządowych. Opisując obecny stan rzeczy nie jest możliwe przeanalizowanie dokładnych kroków podejmowanych przez organy odpowiedzialne za proces edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji. Na obecnym etapie pominięto grupę off line, czyli tych, którzy nie korzystają z internetu. Szacuje się, że zalicza się do niej Polaków w wieku 65 plus, co obecnie stanowi 20 proc. społeczeństwa 14. Jak wynika z zaprezentowanych w Tabeli 2. Danych, najbardziej adekwatnym narzędziem do wprowadzenia polityki informacyjnej w zakresie cyfryzacji powinno być wykorzystanie telewizji o zasięgu ogólnopolskim, a zważywszy na wzrastającą rolę mediów lokalnych, również kampania powinna oprzeć się o regionalne i lokalne telewizje. Wydaje się zasadne, że w telewizji powinno się mówić o cyfryzacji telewizji, jako że polski widz spędza przed ekranem znacznie więcej czasu niż przeciętny Europejczyk. Tabela 2. Specjalne programy telewizji ogólnopolskiej poświęcone cyfryzacji telewizji 57,4 Ulotki informacyjne przesyłane na adres domowy wrzucane do skrzynek 36,9 Specjalna bezpłatna linia telefoniczna, gdzie można pytania, wyjaśnić 24,1 wątpliwości itp. zadzwonić, Ulotki informacyjne dostępne w sklepach centrach handlowych 14,7 14 Identyfikacja I Analiza Grup Społecznych, op. cit., s

14 Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ( ) Specjalne programy telewizji regionalnej poświęcone cyfryzacji telewizji 13 Plakaty, bilbordy 12,5 Specjalne programy radiowe poświęcone cyfryzacji telewizji 10,6 Specjalne punkty informacyjne gdzie można przyjść, zadać pytania, wyjaśniać 10 Ulotki informacyjne dostępne na poczcie 7,2 Nie chce otrzymywać żadnych informacji ponieważ nie interesuje mnie 6,1 korzystanie z telewizji cyfrowej Ulotki informacyjne dostępne w urzędzie dzielnicy gminy 4,4 Nie potrzebuje żadnych informacji o cyfryzacji telewizji ponieważ jestem 3,7 dobrze zorientowany w tej sprawie Odmowa odpowiedzi 3,7 Zamieszczenie na środkach transportu informacji o dacie wyłączenia nadawania analogowego oraz o telefonach i adresach punktów informacyjnych Inna odpowiedź 1,6 3,2 Źródło: Identyfikacja I Analiza Grup Społecznych, op. cit., s. 42 Autor stoi na stanowisku, że obecnie nie jest prowadzona skomasowana i kompatybilna kampania informacyjna poszczególnych instytucji w zakresie cyfryzacji. Brakuje jednoznacznych informacji w zakresie: przyczyn wdrażania procesu cyfryzacji, czy cyfryzacja wpłynie na popyt na nowe odbiorniki radiowe i telewizyjne, jakie są różnice między odbiorem sygnału cyfrowego, a analogowego, czego można spodziewać się po wyłączeniu nadawania sygnału analogowego, co oznaczają terminy: multipleks, kompresja, mpeg4, czym jest set top box i ile kosztuje, Na te i wiele innych pytań nadal nie można usłyszeć odpowiedzi w środkach komunikacji społecznej. Choć wiedza ta jest prezentowana w dziale Najczęściej Zadawanych Pytań 15 rządowej strony cyfryzacja.gov.pl to jednak, nie każdy obywatel ma dostęp do tych wiadomości. Wzorzec polityki informacyjnej w zakresie cyfryzacji W dobie globalnej cyfryzacji rządy krajów Europy zachodniej przyjmują różne modele polityki informacyjnej w zakresie digitalizacji społeczeństwa. Naturalnym faktem jest absorpcja i akomodacja wzorców z krajów starego kontynentu. Należy domniemywać, że takie przeniesienie, powinno uwzględniać między innymi: różnice kulturowe, mentalność społeczeństwa, rozwój społeczno gospodarczy, świadomość społeczeństwa w zakresie postaw obywatelskich oraz poziom rozwoju i możliwości dostosowywania się i wykorzystywania dotychczasowych zdobyczy technologicznych. Na początku 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako jeden z organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesu cyfryzacji opracowała dokument, który zdaniem autora powinien być co najmniej bazą do projektowania polityki informacyjnej w przedmiotowym zakresie. Analiza pt. Polityka informacyjna i pomoc państwa w zakresie konwersji cyfrowej przykład Francji przeprowadzona przez Ewę Murawską Najmiec powinna stać się inspiracją do tworzenia modelu polityki informacyjnej. Przykładowo we Francji wykorzystano następujące 15 Dział FAQ, dostęp:

15 Rafał Guzowski narzędzia służące do realizacji ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat konwersji analogowo cyfrowej: 16 logo: dwóch ludzików wyglądem przypominające postacie z kreskówek (w wersji podstawowej oba ludziki biegną jeden za drugim, a pod nimi znajduje się falisty napis wszyscy do cyfry! ); Logo pojawia się we wszystkich okolicznościach dotyczących przejścia na wyłączne nadawanie cyfrowe, grafika występuje również w postaciach animowanych w filmikach wideo, które upowszechniają wiedzę na temat procesu konwersji cyfrowej; Rysunek 3. Logotyp kampanii informacyjnej w zakresie cyfryzacji telewizji we Francji Źródło: infolinia (otwarta 6 dni w tygodniu w godz , opłata jak za połączenie lokalne); ulotki oraz specjalne broszury wysyłane z miesięcznym wyprzedzeniem na wszystkie adresy pocztowe w regionie, które jako następne przechodzą na wyłączne nadawanie cyfrowe, dostępne są również na stronie internetowej akcji Wszyscy do cyfry ; materiały filmowe nadawane przez nadawców należących do France Télé, Numérique2 oraz dostępne na stronie internetowej kampanii Wszyscy do cyfry w podziale na następujące kategorie: o spoty reklamowe: osiem 30 sekundowych materiałów, które w sposób dowcipny traktują cyfryzację o audycje telewizyjne: dwie 25 minutowe, poważniejsze o charakterze dydaktycznym, edukacyjnym; o filmiki dydaktyczne: 10 jednominutowych sekwencji wideo, część dynamiczna np. kto może liczyć na jaką pomoc techniczną albo finansową ze strony Państwa; druga część o charakterze instruktażowym np. jak sprawdzić, czy ma się dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej, jak samemu podłączyć dekoder, jak wyszukać i ustawić kanały, itp; o inne formy: półtoraminutowy wywiad z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera ds. gospodarki cyfrowej kampania informacyjna w prasie regionalnej i lokalnej; punkty informacyjne stałe i ruchome (busy) działające w poszczególnych regionach zgodnie z harmonogramem cyfryzacji; przedstawicielstwo regionalne Grupy France Télé Numérique E. Murawska Najmiec Polityka informacyjna i pomoc państwa w zakresie konwersji cyfrowej przykład Francji, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Nr 1/2011, luty 2011, s. 4 9, dostęp: ( ) 17 Nadawcy, którzy są członkami France Télé Numérique odgrywają ważną rolę w procesie informowania o przechodzeniu na nadawanie cyfrowe. Na podstronach internetowych akcji wszyscy do cyfry to oni są najlepiej umiejscowieni do tego, by docierać do telewidzów. Mechanizm wykorzystuje podwójną zależność bowiem w ich interesie leży sukces procesu cyfryzacji. Mogą oni nadawać spoty reklamowe poświęcone temu zagadnieniu, paski z informacją na dole ekranu, czy też podejmować tę tematykę w różnych audycjach. 15

16 Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ( ) strona internetowa dedykowana procesowi cyfryzacji (w tłumaczeniu polskim: Warte również podkreślenia w przypadku modelu francuskiego jest to, że istotnym elementem tej kampanii jest zagwarantowanie przez państwo by klienci sklepów RTV otrzymywali odpowiednie wsparcie merytoryczne w postaci broszur czy porad personelu. Do takich działań zobowiązała nowelizacja Ustawy o modernizacji gospodarki z 2008 r. (wprowadzając obowiązek zaangażowania w kampanię dystrybutorów sprzętu.) 18 Wnioski Reasumując powyższe, model francuski realizuje założenia kampanii totalnej wykorzystując prawie wszystkie dostępne środki i kanały przekazu informacji. Ze względu na zaprojektowany proces cyfryzacji uwzględniający harmonogram prowadzania nadawania cyfrowego w poszczególnych regionach, zdaniem autora ważnym elementem w prowadzeniu kampanii informacyjnej jest wprowadzenie tzw. regionalizmu informacyjnego. Przy założeniach ogólnokrajowej kampanii informacyjnej obejmującej m. in. kanały telewizji o zasięgu ogólnokrajowym, prasę ogólnokrajową czy rozgłośnie radiowe nie można pomijać mediów regionalnych, czy lokalnych bowiem to one często posiadają znaczny kapitał zaufania społecznego. Być może oparcie filozofii kampanii cyfryzacji w Polsce powinno uwzględniać również regiony. Niestety cyfryzacja, choćby telewizji naziemnej, nadal dla wielu obywateli wydaje się tematem trudnym. Podmioty państwa: Rząd RP, Urząd Komunikacji Elektronicznej, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinny w najbliższym czasie przygotować wspólną politykę informacyjną opierającą się na zasadach: uczciwości, rzetelności i terminowości. Spełniając te kryteria obywatele powinni otrzymać pełny pakiet informacji związanych z cyfryzacją naziemnej telewizji cyfrowej. Przytoczony tutaj przykładowy model związany z polityką informacyjną, zdaniem autora, powinien być w pełni zaabsorbowany i odpowiednio zmodyfikowany. Jak dotychczas z przykrością należy stwierdzić, że nie pojawiła się trwała formuła polityki informacyjnej. Bibliografia 1. Dobek Ostrowska B., Teoria Komunikowania publicznego i politycznego wprowadzenie, wyd. Astrum, Wrocław 2002, 2. Haber L. H., Niezgoda M., Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Identyfikacja I Analiza Grup Społecznych Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Pod Kątem Skutecznych Instrumentów Dotarcia Do Nich W Związku Z Planowaną Ogólnopolską Kampanią Informacyjno Edukacyjną Związaną Z Procesem Cyfryzacji Nadawania Programów Telewizyjnych Raport z Badań, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2009, 4. Izdebski H., Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. 4, Warszawa 2006, 5. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 Nr 98 poz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn roku, Dz. U. 1997, Nr 78 poz Olszewski P., Gmina w internecie, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej, X lat doświadczenia, red. S. Michałowski, wyd. Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej, Lublin 2002, 18 Ustawa o modernizacji gospodarki Nr z dn. 4 sierpnia 2008, więcej: dostęp:

17 Rafał Guzowski 8. Porębski L., Internet jako narzędzie komunikacji na szczeblu lokalnych instytucji samorządowych, [w:] red. L. H. Haber, M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, 9. Przybylska A., Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, [w:] red. Ł. Jonak i inni, Re: internet społeczne aspekty medium, wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, Artykuły 1. Bendyk E., Ukradziona rewolucja [w:]polityka nr 42 (2727) 2. Lemańska M., Rząd douczy Polaków z cyfryzacji, data publikacji: , archiwum internetowe dziennika Rzeczpospolita, Netografia 1. Cyfryzacja TV połowa Polaków jeszcze o niej nie słyszała, Gazeta Wyborcza, Polowa_Polako w_jeszcze_o_ niej_ dosnie_slyszala.html, dostęp: Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego, nr 7 (127) Kwiecień 2005, Rozmowa miesiąca, wersja elektroniczna wywiadu , 3. Judycki S., E mail jako forma kontaktu z urzędem, =view&id=1532&itemid=59; Komunikat Ministerstwa Gospodarki dostęp: Komunikat Ministerstwa Infrastruktury 482be1a p_1.htm 6. Murawska Najmiec E., Polityka informacyjna i pomoc państwa w zakresie konwersji cyfrowej przykład Francji, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Nr 1/2011, luty 2011, s. 4 9, dostęp: ( ) 7. W styczniu rusza kampania informacyjna o naziemnej Polska The Times, w styczniu rusza kampania informacyjna onaziemnej,id,t.html, Założenia programu działań mających na celu wspieranie procesu cyfryzacji w Polsce, w tym w szczególności powołania Fundacji Cyfrowa Polska, Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawa, styczeń 2009 r. fryzacji_projekt_12_01_2009.pdf, s. 6, dostęp: Information policy of Polish state institutions with regard to digitization with a particular focus on the background of the digital divide European countries (French model) The author s attempt is to evaluate the information policy pursued by the state institutions for the society digitization with particular emphasis on the tasks and the constitutional obligation to provide citizens with equal and unhindered access to information. This article is the analytical method of information compilation that concerns the transmission of information to citizens and the assessment of their protection against digital divide is carried out, as well. Keywords: information policy, digitization, digital divide, the country in the 21 st century 17

18 Green Computing studium przypadków Natalia Michałek * Green Computing studium przypadków Streszczenie: Grupa TP najlepiej udokumentowała oszczędności uzyskane dzięki inicjatywom ekologicznych rozwiązań. Lider Green IT szacuje, iż przez ostatnie 12 miesięcy udało mu się aż o 5% zmniejszyć zużycie energii, przez co firma w 2009 r. oszczędziła 4,7 mln zł. Program Green IT w Grupie TP obejmuje cały wachlarz technologicznych rozwiązań. Wprowadzenie części z nich nie wiązało się wprost z realizacją celów ekologicznych. Obecnie jednak ich efekty mierzone i monitorowane są również w tej kategorii. Słowa kluczowe: informatyka ekologiczna, Green Computing, Green IT, wirtualizacja, Cloud Computing, Grupa TP Wstęp Temat Green Computing z każdym dniem staje się coraz bardziej popularny. W ślad za wzrostem świadomości ekologicznych rozwiązań informatycznych idą konkretne działania. Firmy IT prześcigają się w pomysłach mających na celu zwiększenie wydajności posiadanych zasobów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania oraz zachowaniu idei informatyki ekologicznej. Prace te dotyczą zarówno wielkich data center, jak również komputerów biurowych i urządzeń przenośnych. Z roku na rok wzrasta także świadomość społeczeństwa, która wybierając produkty i usługi zwraca uwagę na ich proekologiczność. Ten fakt nie mógł pozostać obojętny wobec firm, które każdego dnia walczą o kolejnych klientów. Jedną z takich firm jest Grupa TP dostawca usług telekomunikacyjnych. Idea Green Computing W obecnych czasach, dobie kryzysu, który dotknął światową gospodarką, wielu menedżerów i dyrektorów działów IT musi tłumaczyć się z tak ogromnego zużycia energii. Często jednak nie są w stanie powiedzieć jakiej wielkości są to koszty, nawet w krajach technologicznie mocno zaawansowanych. Jak wynika z raportu przedstawionego przez firmę Gartner, około 10% ogólnego budżetu sektora IT to koszty na pokrycie energii, niezbędnej do funkcjonowania struktury informatycznej. Niepokojący jest także fakt, że koszty związane z pokryciem energii mogą wzrosnąć aż do 50% ogólnego budżetu IT 1, jak również mogą przekroczyć koszty poniesione na serwery, do czego przyznała się firma Google 2. Niektóre przedsiębiorstwa znalazły już sposób, aby inwestycje proekologiczne pogodzić z wymaganiami biznesowymi dotyczącymi zwrotu środków finansowych w sensownym i uzasadnionym ekonomicznie terminie. Nie jest to zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o zmniejszanie energochłonności. Do niedawna efektywność energetyczna nie była istotnym czynnikiem, branym pod uwagę przy projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury IT. Dlatego wciąż istnieje wiele względnie łatwych i prostych w realizacji metod * Autorka referatu jest pracownikiem Ośrodka Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentką III roku Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich UG. Jej praktyka zawodowa jest ściśle związana z tematem rozprawy doktorskiej, którą autorka pisze w Katedrze Informatyki Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Wryczy. Od 4 lat zajmuje się tematyką wirtualizacji, której praktyczne zastosowanie testuje w pracy zawodowej

19 Natalia Michałek zmniejszenia zużycia energii, a kosztów energii nie przyjmuje się już za czynnik niezależny od przedsiębiorstwa. Zatem Green IT możemy zdefiniować jako ekologiczną informatykę, niosącą za sobą energooszczędne i przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne 3. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze inicjatywy zgodne z ideą Green Computing 4. Energooszczędne urządzenia komputerowo biurowe: 1. urządzenia komputerowe: komputery PC (optymalne działanie i oszczędność energetyczną zapewniają m.in. wielordzeniowe procesory), terminale (wymagają znacznie mniejszego niż komputer zasilania, mają przy tym dłuższy niż PC czas życia), monitory LCD; 2. urządzenia biurowe: drukarki, kopiarki, skanery (wykorzystują nowoczesne, energooszczędne komponenty oraz wyposażone są w tryb czuwania ze zmniejszonym poborem mocy), urządzenia wielofunkcyjne (odpowiadają funkcjonalności kilku pojedynczych urządzeń, np. drukarki, skanera i faksu, zużywają jednak znacznie mniej energii elektrycznej oraz zajmują mniejszą powierzchnię biurową); 3. urządzenia sieciowe ( nowoczesne urządzenia szerokopasmowego dostępu do Internetu umożliwiają znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej); 4. urządzenia serwerowe (energooszczędne, m.in. dzięki wykorzystaniu wydajnych procesorów, niewymagające zwiększonego chłodzenia serwery współpracujące z oszczędnymi procesorami, urządzeniami zasilającymi, układami chłodzącymi i dyskami twardym); Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i zdalnego dostępu: 1. wydajne i stabilne rozwiązania dostępowe do Internetu (stałe łącze o wysokich parametrach dostępowych; bezpieczeństwo i stabilność połączenia; skalowalność parametrów usługi; stały monitoring i nadzór techniczny); 2. profesjonalne usługi hostingowe zapewniające efektywne i bezawaryjne funkcjonowanie firmowego serwisu WWW, bez ponoszenia wydatków na zakup i utrzymanie wydajnych serwerów, a tym samym nie wymagające uruchamiając kolejnego urządzenia elektronicznego w biurze; 3. systemy korespondencji elektronicznej: poczta elektroniczna, systemy transmisji faksowej (zaawansowane sieciowe systemy obsługi faksów oraz faksy przez sieci IP, dzięki którym oszczędza się miejsce i energię elektryczną zużywane przez tradycyjne urządzenia faksujące); 4. systemy elektronicznej transmisji sygnałów głosowych: telefonia IP, VoIP (korzystające z istniejącej sieci Ethernet, umożliwiające redukcję telefonicznej infrastruktury sieciowej), usługi wirtualnej sekretarki (pozwalają na pozostawienie wiadomości głosowej dla danego numeru w skrzynce e mail jej odsłuchanie nie wymaga oddzwaniania); 5. systemy transmisji wideo i wideokonferencyjne (obraz wysokiej rozdzielczości i dźwięk stereo sprawią, że biorący udział w spotkaniu biznesowym kontrahenci zapomną, iż dzieli ich odległość nawet kilku tysięcy kilometrów; oszczędności w kosztach podróży, wynajęcia sali konferencyjnej, czy wygospodarowania, oświetlenia i ogrzania odpowiednio większej powierzchni w siedzibie organizacji, będą za to widoczne w firmowym rachunku wyników); 3 Michałek N, Rola wirtualizacji w dynamicznej infrastrukturze IT, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PITWIN, Kielce 2010, s

20 Green Computing studium przypadków 6. sieciowe systemy przesyłania i gromadzenia danych (umożliwiają redukcję kosztów oraz realny wkład organizacji w ochronę środowiska naturalnego np. poprzez przekazywanie zainteresowanym dokumentów w formie elektronicznej, zamiast wydruków); Zoptymalizowane technologie gromadzenia i przechowywania danych: 1. efektywne i nowoczesne rozwiązania storage: oparte o efektywne komponenty, zoptymalizowane pod względem wagi i częstości użycia informacji technologie pamięci masowej: SAN (ang. Storage Area Network łączące serwery, macierze dyskowe, biblioteki optyczne i taśmowe, zapewniając tym samym szybki i swobodny przepływ dużych ilości danych) i SAS (ang. Serial Attached SCSI umożliwiające podłączenie dużej ilości napędów do pojedynczego komputera); zarządzanie czasem życia informacji ILM (ang. Information Lifecycle Management): polityka obejmująca zestaw strategii, procesów oraz narzędzi zmierzających do optymalnego (użytecznie efektywnego i oszczędnego) wykorzystania informacji biznesowej; 2. bezpieczne i oszczędne data center: energooszczędne urządzenia serwerowe (wydajne procesory, dyski twarde itp.) oraz urządzenia zasilające, dzięki którym pobierana moc jest w całości (bezstratnie) wykorzystywana (zmniejszona emisja CO 2 ); zaprojektowane pod kątem konkretnej organizacji, nowoczesne systemy kontroli dostępu, alarmowe, sygnalizacji pożaru oraz systemy chłodzące zapewniają utrzymanie wysokich parametrów działania i bezpieczeństwa danych, przy zoptymalizowanym zużyciu energii elektrycznej; wirtualizacja zasobów serwerowych umożliwia zmniejszenie liczby wykorzystywanych urządzeń, a dzięki temu redukcję zarezerwowanej dla sprzętu powierzchni biurowej i mniejsze zużycie energii elektrycznej, co w bezpośredni sposób przekłada się na wynik finansowy firmy; wirtualizacja upraszcza również planowanie rozwoju IT, a narzędzia do monitorowania, optymalizacji alokacji zasobów itp. umożliwiają administratorom sprawne zarządzanie systemem; optymalizacja obciążenia zasobów serwerowych poprzez dostosowanie aktywnych aplikacji do realnych potrzeb firmy oraz wykorzystanie energooszczędnego oprogramowania (systemy operacyjne, filtry antyspamowe, platformy hostingowe, wysoce efektywne programy do kompresji danych itp.); rozwiązania cienkiego klienta (architektura klient serwer) zapewniające redukcję kosztów zakupu (urządzenia typu thin client nie wymagają pojemnego dysku, czy szybkiego procesora, są więc stosunkowo tanie; mimo wzrostu wymagań funkcjonalnych aplikacji nie jest również konieczna rozbudowa samych urządzeń klienckich) i utrzymania infrastruktury informatycznej w firmie (m.in. zużycia energii elektrycznej, której terminal komputerowy zużywa znacznie mniej niż tradycyjny komputer, co pośrednio przekłada się także na wykorzystanie systemu klimatyzacji) oraz zmniejszenie kosztów administracji systemu dzięki centralnemu zarządzaniu oprogramowaniem, archiwizacją i backupem danych; łatwiejsza jest też ochrona zasobów systemu; Zielone usługi: 1. usługi koncepcyjne (opracowanie polityki IT: Green Computing, bezpieczeństwo, ITIL), konsultacyjne (doradztwo w zakresie technologii, sprzętu itp.), szkoleniowe (seminaria otwarte, warsztaty, szkolenia dla administratorów i użytkowników końcowych); 2. usługi projektowe, instalacyjne, serwisowe (instalacje niskoprądowe, wydajne sieci LAN, bezpieczne i oszczędne serwerownie itp.); 3. outsourcing systemów informatycznych/cloud Computing: kompleksowa oferta outsourcingu lub Cloud Computing u gwarantuje nie tylko oszczędność w wydatkach na 20

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

instytucji państwowych w zakresie cyfryza- cji ze szczególnym uwzględnieniem europejskich (model francuski)

instytucji państwowych w zakresie cyfryza- cji ze szczególnym uwzględnieniem europejskich (model francuski) Rafał Guzowski Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryza- wykluczenia cyfrowego 1 na tle krajów cji ze szczególnym uwzględnieniem europejskich (model francuski) Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Lider Projektu: Gmina Prusice Partnerzy Projektu: Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011 ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC Warszawa, 14.09.2011 1 Strategia Grupy Deutsche Telekom Inteligentne zarządzanie zużyciem energii 30,000 MWh mniej w roku 2011 tylko w Niemczech Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zawartość Wprowadzenie Zużycie energii Etykiety Kryteria Koszt całkowity Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA masowe informowanie ludności o zagrożeniach Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest to zintegrowany system usług budowany w ramach umowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy:

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy: MEDIAKIT Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2 Biuro Reklamy: Marcin Renduda Dyrektor Biura Reklamy IDG Poland, +48 22 321 79 15/ +48 606 792 773 Wojciech

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo