Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31 Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34 Nauki prawne. Prawo 35 Administracja publiczna. Wojskowość 36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika 63 Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658 Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Mapy 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) BIBLIOTEKA MIEJSKA (CIESZYN). Biblioteka Miejska w Cieszynie [Dokument elektroniczny] / [oprac. Izabela Kula] ; Biblioteka Miejska w Cieszynie. Městská knihovna Český Těšín / zpracování Jana Galášová. - Dane tekstowe. - Cieszyn : Biblioteka Miejska w Cieszynie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Współwyd.: Městská knihovna Český Těšín / zpracování Jana Galášová. Tekst pol., czes. ISBN Biblioteka Miejska (Cieszyn) 2. Městská knihovna Český Těšín 3. Biblioteki publiczne - Czechy 4. Biblioteki publiczne - Polska 5. Cieszyn (woj. śląskie) - bibliotekarstwo 6. Czeski Cieszyn (Czechy) - bibliotekarstwo 7. Informatory 8. Dokumenty elektroniczne b /2010 Grundtvig Learning Partnership [Dokument elektroniczny] : [European libraries as education centres for adult learners : final publication with abstracts of all training programmes / editing and layout Justyna Stoltmann-Predka, Rafal Predki]. - Dane tekstowe. - Poznan : Regional Public Library and Culture Animation Centre in Poznan, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z pojemnika. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. ISBN Biblioteki publiczne - Europa - od 2001 r. 2. Biblioteki publiczne - Polska - od 2001 r. 3. Oświata dorosłych - Europa - od 2001 r. 4. Oświata dorosłych - Polska - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 KONFERENCJA SEKCJI ARCHIWÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH STOWA- RZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH (16 ; 2008 ; Kielce). Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury [Dokument elektroniczny] : [XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, maja, 2008 Kielce - Jodłowy Dwór / pod red. Moniki Marcinkowskiej]. - Dane. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Materiay z Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, maja, 2008 Kielce - Jodłowy Dwór. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN Polska Akademia Nauk - archiwistyka 2. Archiwistyka - Polska 3. Nauka - dokumentacja 4. Szkolnictwo wyższe - archiwistyka - Polska 5. Materiały konferencyjne 6. Dokumenty elektroniczne b x 255/2010 Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych [Dokument elektroniczny] : materiały z sesji naukowej, / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na etykiecie dysku: 50 lat Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ISBN Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa) - zbiory 2. Kultura fizyczna - Polska - od 1944 r. 3. Sport - Polska - od 1944 r. 4. Warszawa - muzealnictwo - zbiory 5. Materiały konferencyjne 6. Dokumenty elektroniczne b x 256/2010 Nauka, technika i innowacyjność w województwie dolnośląskim w latach [Dokument elektroniczny] = Science, technology and innovativeness in Dolnośląskie voivodship in / [zespół red. przew. Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka ; red. gł. Danuta Komarowska ; członkowie Beata Bal-Domańska et al.] ; Urząd Statystyczny we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Urząd Statystyczny we Wrocławiu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Wrocław)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. 1. Dolnośląskie, województwo - gospodarka 2. Dolnośląskie, województwo - nauka 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 ZASACKA, Zofia. Nastoletni czytelnicy [Dokument elektroniczny] : podobieństwa i dystanse / Zofia Zasacka ; Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida. - Dane tekstowe. - [Elbląg] : Wydawnictwo Wilk Stepowy, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; MS Office; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Czytelnictwo młodzieżowe - badanie - Polska 2. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) - kultura - socjologia - od 2001 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 2

3 DZIENIA, Agnieszka.: Bibliografia zawartości Zeszytów Czeladzkich zob. poz. 411 GRUCA-WÓJTOWICZ, Patrycja.: Walidacja w ISO 9001:2008 zob. poz. 341 KRONIKARZ a historyk zob. poz. 408 ŁAZOWSKA, Bożena.: Spisy rolne w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca zob. poz. 331 WYGLĄDAŁA, Ewa.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata zob. poz Informatyka DUTKO, Maciej. Typografia stron www [Dokument elektroniczny] : formy, funkcje, perspektywy / Maciej Dutko. - Dane tekstowe. - [Wrocław] : Akademia Internetu.pl, [2010]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Bibliogr. Indeksy. ISBN Strony WWW - budowa i organizacja 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 DUTKO, Maciej.: Rozpowszechnianie tekstów w Internecie w świetle przepisów prawa autorskiego zob. poz. 292 RADOMSKI, Andrzej: Internet, nauka, historia zob. poz Zarządzanie. Biurowość VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Kryzysowe Bezpieczeństwo regionalne, Bezpieczeństwo i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej wybrzeża i miast regionu nadmorskiego zob. poz FILOZOFIA Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk [Dokument elektroniczny] / [aut. Monika Fajler et al.] ; pod red. Adama Jonkisza i Lesława Niebroja. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. przy rozdz. ISBN Medycyna - metodologia 2. Metodologia 3. Podręczniki akademickie 4. Dokumenty elektroniczne Fajler, Monika. b / Psychologia ENGEL-BERNATOWICZ, Agata. Coming out [Dokument elektroniczny] : ujawnienie orientacji psychoseksualnej : zaproszenie do dialogu / Agata Engel- -Bernatowicz, Aleksandra Kamińska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Anka Zet Studio, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN Homoseksualizm - psychologia 2. Homoseksualizm - socjologia 3. Stosunki interpersonalne 4. Dokumenty elektroniczne Kamińska, Aleksandra. b /2010 GRACA, Andrzej. Szukaj miłości [Dokument elektroniczny] : poradnik, jak znaleźć swoją drugą połówkę / Andrzej Graca. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Miłość - psychologia 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 3

4 Psychologia w naukach medycznych [Dokument elektroniczny] / pod red. Marcina Cybulskiego i Wojciecha Strzeleckiego ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konf., 5 kwietnia 2008 r. - Dokument offline dostępny Bibliogr. przy rozdz. ISBN Chorzy - psychologia 2. Psychologia kliniczna 3. Psychologia lekarska 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 DELTOID zob. poz. 320 MĘSKOŚĆ jako kategoria kulturowa zob. poz NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Kobieta aktywna w środowisku lokalnym [Dokument elektroniczny] / [praca zbiorowa pod red. Iwony Kusak i Ireny Stanisławskiej]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Custom Publishing-Edipresse Polska, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 1. Kobieta - stereotyp - Polska - od 2001 r. 2. Wieś - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - od 2004 r. 3. Wieś - socjologia - Polska - od 2001 r. 4. Społeczeństwo obywatelskie - Polska - od 2001 r. 5. Społeczności lokalne - a instytucje nonprofit - Polska 6. Dokumenty elektroniczne b / Statystyka. Demografia Przemiany demograficzne w województwie warmińsko-mazurskim w latach [Dokument elektroniczny] = Demographic changes in Warmińsko-Mazurskie voivodship / [zespół red. przew. Janusz Pappelbon ; członkowie Joanna Balcerzak-Kalata et al.]. - Dane tekstowe. - Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Olsztyn)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt. inf.: Powszechny Spis Rolny Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. ISBN : 15 zł 1. Warmińsko-mazurskie, województwo - ludność 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ENGEL-BERNATOWICZ, Agata.: Coming out zob. poz. 261 KOBIETA aktywna w środowisku lokalnym zob. poz. 264 ŁAZOWSKA, Bożena.: Spisy rolne w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca zob. poz. 331 PODRĘCZNIK do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym zob. poz. 321 ROMOVÉ zob. poz. 274 RURAL Poland 2010 zob. poz. 284 VON Rohrscheidt, Armin Mikos: Turystyka kulturowa zob. poz. 287 ZASACKA, Zofia.: Nastoletni czytelnicy zob. poz Socjologia INTERRA (9 ; 2010 ; Czeskie Budziejowice). InteRRa 9 [Dokument elektroniczny] : metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami : [sborník z mezinárodní vědecké konference konané dubna 2010 v Českých Budějovicích / eds Jaroslav Balvín et al.]. - Dane tekstowe. - Praha : Hnutí R ; Wroclaw : Fundacja Integracji Spolecznej PROM, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst czes., ang., pol. ISBN (Praha, Hnutí R, Česká republika) ISBN (Wroclaw, Fundacja Integracji Spolecznej PROM, Polská republika) 4

5 1. Cyganie - socjologia - Czechy - od 1993 r. 2. Cyganie - socjologia - Polska - od 1989 r. 3. Cyganie - socjologia - Słowacja - od 1993 r. 4. Mniejszości narodowe - Czechy - od 1993 r. 5. Mniejszości narodowe - Polska - od 1989 r. 6. Mniejszości narodowe - Słowacja - od 1993 r. 7. Materiały konferencyjne 8. Dokumenty elektroniczne b /2010 Męskość jako kategoria kulturowa [Dokument elektroniczny] : praktyki męskości / [red. Magdalena Dąbrowska, Andrzej Radomski]. - Dane tekstowe. - Lublin : Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Mężczyzna - socjologia 2. Mężczyzna - psychologia 3. Mężczyzna - antropologia społeczna 4. Płeć - socjologia 5. Wydawnictwa popularne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kuklińskiego. - Dane tekstowe. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza Rewasz, Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 RADOMSKI, Andrzej (1964- ). Internet, nauka, historia [Dokument elektroniczny] / Andrzej Radomski. - Dane tekstowe. - Lublin : Portal Wiedza i Edukacja, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Internet - stosowanie 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Cyberkultura 4. Internet - socjologia 5. Kultura - historia 6. Wydawnictwa popularne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 WIĘCKOWSKA-TRZYSZKA, Joanna. Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne [Dokument elektroniczny] : (literatura polska w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 118) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Winodws 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. - Tyt. i spis treści także ang. Indeks. 1. Jakość życia - Polska 2. Ubóstwo - Polska 3. Wykluczenie społeczne - Polska 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b / Nauki polityczne. Polityka The Atlantic community [Dokument elektroniczny] : the titanic of the XXI century? / eds. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Dane tekstowe. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu : Oficyna Wydawnicza Rewasz, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (REUPUS Recifer Eurofutures Publication Series) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. przy niektórych pracach. ISBN Globalizacja 2. Polityka międzynarodowa 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 KASPRZYK, Krystyna. Materiały do bibliografii harcerstwa za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Krystyna Kasprzyk, Joanna Grzeszczuk ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Indeksy. ISBN Harcerstwo 2. Bibliografia 3. Dokumenty elektroniczne Grzeszczuk, Joanna (1971- ). b /2010 5

6 Pokłosie konkursu na prace magisterskie o tematyce harcerskiej z okazji 100-lecia harcerstwa [Dokument elektroniczny] / [red. Janusz Wojtycza]. - Dane tekstowe. - Kraków : Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej ZHP, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Zawiera: Harcerstwo w Nowym Sączu w latach / Maciej Gąsienica Walczak. Edycje śpiewników harcerskich w latach / Anna Lorańc. Tadeusz Mitera ( ) : zasłużony nauczyciel, instruktor harcerski i działacz społeczny / Rafał Pająk. Działalność harcerstwa w Limanowskiem w latach / Alicja Pazdur. Harcerstwo w opinii studentów pedagogiki / Witold Wianecki. ISBN Związek Harcerstwa Polskiego 2. Harcerstwo - historia 3. Prace dyplomowe - konkursy i festiwale - Polska - od 2001 r. 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Romové [Dokument elektroniczny] : (ve spektru mezinárodních vědecký štúdii) / Jaroslav Balvín, Dušan Šlosár, Lenka Vavreková (eds.). - Dane tekstowe. - Praha : Hnutí R ; Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., cze. ISBN Cyganie - socjologia - Czechy - od 1993 r. 2. Cyganie - socjologia - Polska - od 1989 r. 3. Cyganie - socjologia - Słowacja - od 1993 r. 4. Cyganie - Europa 5. Polska - stosunki etniczne - od 1989 r. 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 WYGLĄDAŁA, Ewa. Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Ewa Wyglądała, przy współpr. Marcina Wujczyka. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 119) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 PL lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. Indeks. 1. Świątkowski, Andrzej (1944- ) 2. Polityka społeczna 3. Prawo pracy 4. Ubezpieczenia społeczne - polityka 5. Bibliografia 6. Dokumenty elektroniczne Wujczyk, Marcin. b x 275/2010 JAKOŚĆ usług edukacyjno-szkoleniowych zob. poz. 303 TURALIŃSKI, Kazimierz.: Katyń Moskwa 1610 zob. poz Nauki ekonomiczne Bezpieczeństwo w zatrudnieniu od zawarcia umowy do zwolnienia [Dokument elektroniczny] : poradnik dla pracodawców i pracowników / Mirosława Ohirko [et al.] - Dane tekstowe. - Kraków : Ohirko.pl Wydawnictwo i Księgarnia Wysyłkowa, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Zatrudnienie 2. Kadry - polityka 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki Ohirko, Mirosława. b x 276/2010 DYMEK, Katarzyna. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Dymek. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Bhp 2. Pracodawcy - prawo - Polska - stan na 2009 r. 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Inwestycje i środki trwałe w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny] = Investments and fixed assets in Wielkopolskie Voivodship in / [publ. oprac. w Wydziale Analiz, Opracowań Zbiorczych i Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu przez zespół w składzie Agnieszka Bieniek et al.] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Poznaniu) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dokument dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst równol. pol., ang. ISBN Inwestycje - Polska - od 1989 r. 2. Środki trwałe - Polska - od 1989 r. 3. Wielkopolskie, województwo - gospodarka 4. Dane statystyczne 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 6

7 KRYNICKI, Waldemar. Wizja [Dokument elektroniczny] / Waldemar Krynicki. - [Bdzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Wspólnota Europejska - polityka 2. Prawo gospodarcze - kraje kapitalistyczne 3. Rynek - polityka - Europa 4. Polityka społeczna 5. Europa - gospodarka 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Kwalifikacje dla gospodarki [Dokument elektroniczny] : program rozwojowy szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty do potrzeb sektora usług. - Dane tekstowe. - [Warszawa : 4P Research Mix], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny Zawiera: Uwarunkowania pracy w sektorze usług województwa dolnośląskiego / Cezary Dziugieł. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionalnym sektorze usług województwa dolnośląskiego / Tomasz Dulinicz. Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług wśród kobiet w województwie dolnośląskim / Agata Kuśnierek. Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim / Barbara Frątczak-Rudnicka. Trendy w sektorze usług i na rynku edukacyjnym województwa dolnośląskiego / Małgorzata Sobieraj. Kwalifikacje dla gospodarki : program rozwojowy szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty do potrzeb sektora usług. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach liczących 50[111]100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Kompleksowy program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w województwie dolnośląskim / [oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. Dokument dostępny również w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy - a szkolnictwo zawodowe 2. Szkolnictwo zawodowe - a rynek pracy 3. Dolnośląskie, województwo - szkolnictwo i oświata 4. Dolnośląskie, województwo - zatrudnienie 5. Dolnośląskie, województwo - rynek pracy 6. Materiały konferencyjne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH EUROREGIONU NYSA (4 ; 2010 ; Jelenia Góra). IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa [Dokument elektroniczny] : młodzi naukowcy 2010 : maja 2010, Jelenia Góra / [red. nauk. Franciszek Adamczuk ; Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu ; Akademickie Centrum Koordynacyjne Szkół Wyższych Euroregionu Nysa]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wydawnictwo Ad Rem, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny - Bibliogr. przy ref. Tekst pol., ang., cze., niem., ukr. ISBN Nauki ekonomiczne 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla urzędów pracy / red. nauk. Elżbieta Kryńska ; Łukasz Arendt [et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej 2. Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 3. Dokumenty elektroniczne Arendt, Łukasz (1979- ). b /2010 Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r. [Dokument elektroniczny] = Border traffic and movement of goods and services at the Polish-Ukrainian border in 2009 / [zespół red. Marek Cierpiał-Wolan et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny ; Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Rzeszów)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Powszechny Spis Rolny Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. Bibliogr. ISBN : zł Regiony przygraniczne - gospodarka - Polska - od 2001 r. 2. Regiony przygraniczne - gospodarka - Ukraina - od 2001 r. 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 7

8 Rural Poland 2010 [Dokument elektroniczny] : rural development report / [ed. by Jerzy Wilkin and Iwona Burzyńska] ; Foundation for the Development of Polish Agriculture. - Dane tekstowe. - Warsaw : Fundation for the Development of Polish Agriculture, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Wieś - Polska - od 1989 r. 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Rynek pracy otwarty dla wszystkich [Dokument elektroniczny] : praktyczny poradnik dla studentów i absolwentów / red. Marcin Bąkiewicz, Magdalena Omen ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Start zawodowy 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny] / [publ. przygot. przez zespół w składzie Agnieszka Bieniek et al.] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader 7; VGA 800x600, 256 color; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst pol., ang. Bibliogr. ISBN Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 2. Wielkopolskie, województwo - rynek pracy 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 VON ROHRSCHEIDT, Armin Mikos (1966- ). Turystyka kulturowa [Dokument elektroniczny] : fenomen, potencjał, perspektywy / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Dane tekstowe. - Poznań : KulTour.pl, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik akademicki. Bibliogr. ISBN Turystyka kulturowa 2. Podręczniki akademickie 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Wybrane aspekty poziomu życia mieszkańców województwa dolnośląskiego w 2008 r. [Dokument elektroniczny] / [zespół red. przew. Stanisław Kamiński ; red. gł. Danuta Komarowska ; oprac. publ. Beata Bal-Domańska, Bartosz Bartniczak, Justyna Wilk] ; Urząd Statystyczny we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Urząd Statystyczny we Wrocławiu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Analizy Statystyczne - Urząd Satystyczny we Wrocławiu) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Wyd. jednorazowe wg inf. z planu wydawniczego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Dokument dostępny również w wersji online. Bibliogr. ISBN (CD) 1. Stopa życiowa - Polska - od 2001 r. 2. Dolnośląskie, województwo - socjologia 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju [Dokument elektroniczny] : podział terytorialny z dnia r. = The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country : territorial division as of 1st January 2010 / [oprac. publikacji GUS. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów ; kierujący Ireneusz Budzyński ; zespół Urszula Taradejna et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zeszyty Metodyczne - Główny Urząd Statystyczny) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Tyt. równol.: The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. ISBN Nazwy miejscowe polskie - od 2001 r. 2. Polska - podział administracyjny - stan na 2010 r. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Spisy 5. Dane statystyczne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Zatrudnienie w Polsce 2008 [Dokument elektroniczny] : praca w cyklu życia / pod red. Macieja Bukowskiego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 8

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 Poz. 11677-12368 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo