Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31 Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34 Nauki prawne. Prawo 35 Administracja publiczna. Wojskowość 36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika 63 Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658 Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Mapy 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) BIBLIOTEKA MIEJSKA (CIESZYN). Biblioteka Miejska w Cieszynie [Dokument elektroniczny] / [oprac. Izabela Kula] ; Biblioteka Miejska w Cieszynie. Městská knihovna Český Těšín / zpracování Jana Galášová. - Dane tekstowe. - Cieszyn : Biblioteka Miejska w Cieszynie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Współwyd.: Městská knihovna Český Těšín / zpracování Jana Galášová. Tekst pol., czes. ISBN Biblioteka Miejska (Cieszyn) 2. Městská knihovna Český Těšín 3. Biblioteki publiczne - Czechy 4. Biblioteki publiczne - Polska 5. Cieszyn (woj. śląskie) - bibliotekarstwo 6. Czeski Cieszyn (Czechy) - bibliotekarstwo 7. Informatory 8. Dokumenty elektroniczne b /2010 Grundtvig Learning Partnership [Dokument elektroniczny] : [European libraries as education centres for adult learners : final publication with abstracts of all training programmes / editing and layout Justyna Stoltmann-Predka, Rafal Predki]. - Dane tekstowe. - Poznan : Regional Public Library and Culture Animation Centre in Poznan, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z pojemnika. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. ISBN Biblioteki publiczne - Europa - od 2001 r. 2. Biblioteki publiczne - Polska - od 2001 r. 3. Oświata dorosłych - Europa - od 2001 r. 4. Oświata dorosłych - Polska - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 KONFERENCJA SEKCJI ARCHIWÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH STOWA- RZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH (16 ; 2008 ; Kielce). Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury [Dokument elektroniczny] : [XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, maja, 2008 Kielce - Jodłowy Dwór / pod red. Moniki Marcinkowskiej]. - Dane. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Materiay z Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, maja, 2008 Kielce - Jodłowy Dwór. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN Polska Akademia Nauk - archiwistyka 2. Archiwistyka - Polska 3. Nauka - dokumentacja 4. Szkolnictwo wyższe - archiwistyka - Polska 5. Materiały konferencyjne 6. Dokumenty elektroniczne b x 255/2010 Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych [Dokument elektroniczny] : materiały z sesji naukowej, / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na etykiecie dysku: 50 lat Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ISBN Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa) - zbiory 2. Kultura fizyczna - Polska - od 1944 r. 3. Sport - Polska - od 1944 r. 4. Warszawa - muzealnictwo - zbiory 5. Materiały konferencyjne 6. Dokumenty elektroniczne b x 256/2010 Nauka, technika i innowacyjność w województwie dolnośląskim w latach [Dokument elektroniczny] = Science, technology and innovativeness in Dolnośląskie voivodship in / [zespół red. przew. Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka ; red. gł. Danuta Komarowska ; członkowie Beata Bal-Domańska et al.] ; Urząd Statystyczny we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Urząd Statystyczny we Wrocławiu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Wrocław)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. 1. Dolnośląskie, województwo - gospodarka 2. Dolnośląskie, województwo - nauka 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 ZASACKA, Zofia. Nastoletni czytelnicy [Dokument elektroniczny] : podobieństwa i dystanse / Zofia Zasacka ; Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida. - Dane tekstowe. - [Elbląg] : Wydawnictwo Wilk Stepowy, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; MS Office; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Czytelnictwo młodzieżowe - badanie - Polska 2. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) - kultura - socjologia - od 2001 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 2

3 DZIENIA, Agnieszka.: Bibliografia zawartości Zeszytów Czeladzkich zob. poz. 411 GRUCA-WÓJTOWICZ, Patrycja.: Walidacja w ISO 9001:2008 zob. poz. 341 KRONIKARZ a historyk zob. poz. 408 ŁAZOWSKA, Bożena.: Spisy rolne w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca zob. poz. 331 WYGLĄDAŁA, Ewa.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata zob. poz Informatyka DUTKO, Maciej. Typografia stron www [Dokument elektroniczny] : formy, funkcje, perspektywy / Maciej Dutko. - Dane tekstowe. - [Wrocław] : Akademia Internetu.pl, [2010]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Bibliogr. Indeksy. ISBN Strony WWW - budowa i organizacja 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 DUTKO, Maciej.: Rozpowszechnianie tekstów w Internecie w świetle przepisów prawa autorskiego zob. poz. 292 RADOMSKI, Andrzej: Internet, nauka, historia zob. poz Zarządzanie. Biurowość VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Kryzysowe Bezpieczeństwo regionalne, Bezpieczeństwo i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej wybrzeża i miast regionu nadmorskiego zob. poz FILOZOFIA Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk [Dokument elektroniczny] / [aut. Monika Fajler et al.] ; pod red. Adama Jonkisza i Lesława Niebroja. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. przy rozdz. ISBN Medycyna - metodologia 2. Metodologia 3. Podręczniki akademickie 4. Dokumenty elektroniczne Fajler, Monika. b / Psychologia ENGEL-BERNATOWICZ, Agata. Coming out [Dokument elektroniczny] : ujawnienie orientacji psychoseksualnej : zaproszenie do dialogu / Agata Engel- -Bernatowicz, Aleksandra Kamińska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Anka Zet Studio, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN Homoseksualizm - psychologia 2. Homoseksualizm - socjologia 3. Stosunki interpersonalne 4. Dokumenty elektroniczne Kamińska, Aleksandra. b /2010 GRACA, Andrzej. Szukaj miłości [Dokument elektroniczny] : poradnik, jak znaleźć swoją drugą połówkę / Andrzej Graca. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Miłość - psychologia 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 3

4 Psychologia w naukach medycznych [Dokument elektroniczny] / pod red. Marcina Cybulskiego i Wojciecha Strzeleckiego ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konf., 5 kwietnia 2008 r. - Dokument offline dostępny Bibliogr. przy rozdz. ISBN Chorzy - psychologia 2. Psychologia kliniczna 3. Psychologia lekarska 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 DELTOID zob. poz. 320 MĘSKOŚĆ jako kategoria kulturowa zob. poz NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Kobieta aktywna w środowisku lokalnym [Dokument elektroniczny] / [praca zbiorowa pod red. Iwony Kusak i Ireny Stanisławskiej]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Custom Publishing-Edipresse Polska, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 1. Kobieta - stereotyp - Polska - od 2001 r. 2. Wieś - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - od 2004 r. 3. Wieś - socjologia - Polska - od 2001 r. 4. Społeczeństwo obywatelskie - Polska - od 2001 r. 5. Społeczności lokalne - a instytucje nonprofit - Polska 6. Dokumenty elektroniczne b / Statystyka. Demografia Przemiany demograficzne w województwie warmińsko-mazurskim w latach [Dokument elektroniczny] = Demographic changes in Warmińsko-Mazurskie voivodship / [zespół red. przew. Janusz Pappelbon ; członkowie Joanna Balcerzak-Kalata et al.]. - Dane tekstowe. - Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Olsztyn)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt. inf.: Powszechny Spis Rolny Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. ISBN : 15 zł 1. Warmińsko-mazurskie, województwo - ludność 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ENGEL-BERNATOWICZ, Agata.: Coming out zob. poz. 261 KOBIETA aktywna w środowisku lokalnym zob. poz. 264 ŁAZOWSKA, Bożena.: Spisy rolne w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca zob. poz. 331 PODRĘCZNIK do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym zob. poz. 321 ROMOVÉ zob. poz. 274 RURAL Poland 2010 zob. poz. 284 VON Rohrscheidt, Armin Mikos: Turystyka kulturowa zob. poz. 287 ZASACKA, Zofia.: Nastoletni czytelnicy zob. poz Socjologia INTERRA (9 ; 2010 ; Czeskie Budziejowice). InteRRa 9 [Dokument elektroniczny] : metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami : [sborník z mezinárodní vědecké konference konané dubna 2010 v Českých Budějovicích / eds Jaroslav Balvín et al.]. - Dane tekstowe. - Praha : Hnutí R ; Wroclaw : Fundacja Integracji Spolecznej PROM, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst czes., ang., pol. ISBN (Praha, Hnutí R, Česká republika) ISBN (Wroclaw, Fundacja Integracji Spolecznej PROM, Polská republika) 4

5 1. Cyganie - socjologia - Czechy - od 1993 r. 2. Cyganie - socjologia - Polska - od 1989 r. 3. Cyganie - socjologia - Słowacja - od 1993 r. 4. Mniejszości narodowe - Czechy - od 1993 r. 5. Mniejszości narodowe - Polska - od 1989 r. 6. Mniejszości narodowe - Słowacja - od 1993 r. 7. Materiały konferencyjne 8. Dokumenty elektroniczne b /2010 Męskość jako kategoria kulturowa [Dokument elektroniczny] : praktyki męskości / [red. Magdalena Dąbrowska, Andrzej Radomski]. - Dane tekstowe. - Lublin : Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Mężczyzna - socjologia 2. Mężczyzna - psychologia 3. Mężczyzna - antropologia społeczna 4. Płeć - socjologia 5. Wydawnictwa popularne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kuklińskiego. - Dane tekstowe. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza Rewasz, Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 RADOMSKI, Andrzej (1964- ). Internet, nauka, historia [Dokument elektroniczny] / Andrzej Radomski. - Dane tekstowe. - Lublin : Portal Wiedza i Edukacja, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Internet - stosowanie 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Cyberkultura 4. Internet - socjologia 5. Kultura - historia 6. Wydawnictwa popularne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 WIĘCKOWSKA-TRZYSZKA, Joanna. Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne [Dokument elektroniczny] : (literatura polska w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 118) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Winodws 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. - Tyt. i spis treści także ang. Indeks. 1. Jakość życia - Polska 2. Ubóstwo - Polska 3. Wykluczenie społeczne - Polska 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b / Nauki polityczne. Polityka The Atlantic community [Dokument elektroniczny] : the titanic of the XXI century? / eds. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Dane tekstowe. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu : Oficyna Wydawnicza Rewasz, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (REUPUS Recifer Eurofutures Publication Series) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. przy niektórych pracach. ISBN Globalizacja 2. Polityka międzynarodowa 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 KASPRZYK, Krystyna. Materiały do bibliografii harcerstwa za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Krystyna Kasprzyk, Joanna Grzeszczuk ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Indeksy. ISBN Harcerstwo 2. Bibliografia 3. Dokumenty elektroniczne Grzeszczuk, Joanna (1971- ). b /2010 5

6 Pokłosie konkursu na prace magisterskie o tematyce harcerskiej z okazji 100-lecia harcerstwa [Dokument elektroniczny] / [red. Janusz Wojtycza]. - Dane tekstowe. - Kraków : Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej ZHP, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Zawiera: Harcerstwo w Nowym Sączu w latach / Maciej Gąsienica Walczak. Edycje śpiewników harcerskich w latach / Anna Lorańc. Tadeusz Mitera ( ) : zasłużony nauczyciel, instruktor harcerski i działacz społeczny / Rafał Pająk. Działalność harcerstwa w Limanowskiem w latach / Alicja Pazdur. Harcerstwo w opinii studentów pedagogiki / Witold Wianecki. ISBN Związek Harcerstwa Polskiego 2. Harcerstwo - historia 3. Prace dyplomowe - konkursy i festiwale - Polska - od 2001 r. 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Romové [Dokument elektroniczny] : (ve spektru mezinárodních vědecký štúdii) / Jaroslav Balvín, Dušan Šlosár, Lenka Vavreková (eds.). - Dane tekstowe. - Praha : Hnutí R ; Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., cze. ISBN Cyganie - socjologia - Czechy - od 1993 r. 2. Cyganie - socjologia - Polska - od 1989 r. 3. Cyganie - socjologia - Słowacja - od 1993 r. 4. Cyganie - Europa 5. Polska - stosunki etniczne - od 1989 r. 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 WYGLĄDAŁA, Ewa. Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Ewa Wyglądała, przy współpr. Marcina Wujczyka. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 119) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 PL lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. Indeks. 1. Świątkowski, Andrzej (1944- ) 2. Polityka społeczna 3. Prawo pracy 4. Ubezpieczenia społeczne - polityka 5. Bibliografia 6. Dokumenty elektroniczne Wujczyk, Marcin. b x 275/2010 JAKOŚĆ usług edukacyjno-szkoleniowych zob. poz. 303 TURALIŃSKI, Kazimierz.: Katyń Moskwa 1610 zob. poz Nauki ekonomiczne Bezpieczeństwo w zatrudnieniu od zawarcia umowy do zwolnienia [Dokument elektroniczny] : poradnik dla pracodawców i pracowników / Mirosława Ohirko [et al.] - Dane tekstowe. - Kraków : Ohirko.pl Wydawnictwo i Księgarnia Wysyłkowa, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Zatrudnienie 2. Kadry - polityka 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki Ohirko, Mirosława. b x 276/2010 DYMEK, Katarzyna. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Dymek. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Bhp 2. Pracodawcy - prawo - Polska - stan na 2009 r. 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Inwestycje i środki trwałe w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny] = Investments and fixed assets in Wielkopolskie Voivodship in / [publ. oprac. w Wydziale Analiz, Opracowań Zbiorczych i Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu przez zespół w składzie Agnieszka Bieniek et al.] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Poznaniu) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dokument dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst równol. pol., ang. ISBN Inwestycje - Polska - od 1989 r. 2. Środki trwałe - Polska - od 1989 r. 3. Wielkopolskie, województwo - gospodarka 4. Dane statystyczne 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 6

7 KRYNICKI, Waldemar. Wizja [Dokument elektroniczny] / Waldemar Krynicki. - [Bdzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Wspólnota Europejska - polityka 2. Prawo gospodarcze - kraje kapitalistyczne 3. Rynek - polityka - Europa 4. Polityka społeczna 5. Europa - gospodarka 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Kwalifikacje dla gospodarki [Dokument elektroniczny] : program rozwojowy szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty do potrzeb sektora usług. - Dane tekstowe. - [Warszawa : 4P Research Mix], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny Zawiera: Uwarunkowania pracy w sektorze usług województwa dolnośląskiego / Cezary Dziugieł. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionalnym sektorze usług województwa dolnośląskiego / Tomasz Dulinicz. Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług wśród kobiet w województwie dolnośląskim / Agata Kuśnierek. Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim / Barbara Frątczak-Rudnicka. Trendy w sektorze usług i na rynku edukacyjnym województwa dolnośląskiego / Małgorzata Sobieraj. Kwalifikacje dla gospodarki : program rozwojowy szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty do potrzeb sektora usług. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach liczących 50[111]100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [raport oprac. Edyta Łaszkiewicz, Janna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Kompleksowy program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w województwie dolnośląskim / [oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. Dokument dostępny również w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy - a szkolnictwo zawodowe 2. Szkolnictwo zawodowe - a rynek pracy 3. Dolnośląskie, województwo - szkolnictwo i oświata 4. Dolnośląskie, województwo - zatrudnienie 5. Dolnośląskie, województwo - rynek pracy 6. Materiały konferencyjne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH EUROREGIONU NYSA (4 ; 2010 ; Jelenia Góra). IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa [Dokument elektroniczny] : młodzi naukowcy 2010 : maja 2010, Jelenia Góra / [red. nauk. Franciszek Adamczuk ; Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu ; Akademickie Centrum Koordynacyjne Szkół Wyższych Euroregionu Nysa]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wydawnictwo Ad Rem, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny - Bibliogr. przy ref. Tekst pol., ang., cze., niem., ukr. ISBN Nauki ekonomiczne 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla urzędów pracy / red. nauk. Elżbieta Kryńska ; Łukasz Arendt [et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej 2. Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 3. Dokumenty elektroniczne Arendt, Łukasz (1979- ). b /2010 Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r. [Dokument elektroniczny] = Border traffic and movement of goods and services at the Polish-Ukrainian border in 2009 / [zespół red. Marek Cierpiał-Wolan et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny ; Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Urząd Statystyczny, Rzeszów)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Powszechny Spis Rolny Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. Bibliogr. ISBN : zł Regiony przygraniczne - gospodarka - Polska - od 2001 r. 2. Regiony przygraniczne - gospodarka - Ukraina - od 2001 r. 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 7

8 Rural Poland 2010 [Dokument elektroniczny] : rural development report / [ed. by Jerzy Wilkin and Iwona Burzyńska] ; Foundation for the Development of Polish Agriculture. - Dane tekstowe. - Warsaw : Fundation for the Development of Polish Agriculture, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Wieś - Polska - od 1989 r. 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Rynek pracy otwarty dla wszystkich [Dokument elektroniczny] : praktyczny poradnik dla studentów i absolwentów / red. Marcin Bąkiewicz, Magdalena Omen ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Start zawodowy 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny] / [publ. przygot. przez zespół w składzie Agnieszka Bieniek et al.] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader 7; VGA 800x600, 256 color; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst pol., ang. Bibliogr. ISBN Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 2. Wielkopolskie, województwo - rynek pracy 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 VON ROHRSCHEIDT, Armin Mikos (1966- ). Turystyka kulturowa [Dokument elektroniczny] : fenomen, potencjał, perspektywy / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Dane tekstowe. - Poznań : KulTour.pl, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik akademicki. Bibliogr. ISBN Turystyka kulturowa 2. Podręczniki akademickie 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Wybrane aspekty poziomu życia mieszkańców województwa dolnośląskiego w 2008 r. [Dokument elektroniczny] / [zespół red. przew. Stanisław Kamiński ; red. gł. Danuta Komarowska ; oprac. publ. Beata Bal-Domańska, Bartosz Bartniczak, Justyna Wilk] ; Urząd Statystyczny we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Urząd Statystyczny we Wrocławiu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Analizy Statystyczne - Urząd Satystyczny we Wrocławiu) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Wyd. jednorazowe wg inf. z planu wydawniczego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Dokument dostępny również w wersji online. Bibliogr. ISBN (CD) 1. Stopa życiowa - Polska - od 2001 r. 2. Dolnośląskie, województwo - socjologia 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju [Dokument elektroniczny] : podział terytorialny z dnia r. = The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country : territorial division as of 1st January 2010 / [oprac. publikacji GUS. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów ; kierujący Ireneusz Budzyński ; zespół Urszula Taradejna et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zeszyty Metodyczne - Główny Urząd Statystyczny) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Tyt. równol.: The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny również w wersji online. - Tekst pol., ang. ISBN Nazwy miejscowe polskie - od 2001 r. 2. Polska - podział administracyjny - stan na 2010 r. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Spisy 5. Dane statystyczne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Zatrudnienie w Polsce 2008 [Dokument elektroniczny] : praca w cyklu życia / pod red. Macieja Bukowskiego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej. Bibliogr. ISBN : bezpł. 8

9 1. Prawo pracy - Polska - od 2001 r. 2. Rynek pracy - Polska - od 1989 r. 3. Zatrudnienie - Polska - od 1989 r. 4. Dane statystyczne 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 DZIAŁALNOŚĆ publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy zob. poz. 301 KULAWIK, Aleksandra Justyna: The development of Coca-Cola advertising campaigns ( ) zob. poz. 339 NOISE Control 10: Noise Control 10 zob. poz. 327 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata zob. poz. 307 WYGLĄDAŁA, Ewa.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata zob. poz. 275 ZASADY prowadzenia działalności gospodarczej, prawo podatkowe i prawo pracy w Polsce i Czechach zob. poz Nauki prawne. Prawo BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa. Gmina we wspólnocie mieszkaniowej [Dokument elektroniczny] / Ewa Bończak-Kucharczyk. - Stan prawny na 15 czerwca 2010 r. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo.pl, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Przeznaczona dla prawników (w tym notariuszy), urzędników gminnych i zarządców nieruchomości. Bibliogr. ISBN Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2010 r. 2. Prawo lokalowe - Polska - stan na 2010 r. 3. Wspólnota mieszkaniowa - prawo - Polska - stan na 2010 r. 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 DUTKO, Maciej. Rozpowszechnianie tekstów w Internecie w świetle przepisów prawa autorskiego [Dokument elektroniczny] / Maciej Dutko. - Dane tekstowe. - [Wrocław] : Akademia Internetu.pl, [2010]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Sowińskiego. ISBN Prawo autorskie 2. Internet - etyka 3. Rzeczywistość wirtualna - etyka 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju [Dokument elektroniczny] : konferencja międzynarodowa, Warszawa maja 2004 r. / [Ministerstwo Kultury et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Materiały konferencyjne, Warszawa maja 2004 r. Tekst pol., ang. Indeks. 1. Ochrona zabytków - od 1989 r. 2. Ochrona zabytków - Polska - od 1989 r. 3. Ochrona zabytków - prawo międzynarodowe - od 1945 r. 4. Materiały konferencyjne 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE (5 ; 2009 ; Drzonków k/zielonej Góry). V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Diagnostyka maskowanego zabójstwa, Zielona Góra-Drzonków, maja 2009 r. [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Marek Rote]. - Dane tekstowe. - Zielona Góra : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ; Warszawa : Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Kryminologia 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie [Dokument elektroniczny] : przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska - stan na 2010 r. 2. Informacja gospodarcza - udostępnianie - prawo - Polska - stan na 2010 r. 3. Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska - stan na 2010 r. 4. Informacja publiczna - prawo - Polska - stan na 2010 r. 5. Prawo do informacji - Polska - stan na 2010 r. 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 9

10 WÓJCIK, Andrzej. Aplikacje prawnicze [Dokument elektroniczny] : [kompendium egzaminacyjne / Andrzej Wójcik]. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : CDP Promesa, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Prawo 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo podatkowe i prawo pracy w Polsce i Czechach [Dokument elektroniczny] : pakiety informacyjne / [aut. tekstów Janusz Turakiewicz et al. i tł. Karina Kurkova]. - Stan prawny na dzień r. - Dane tekstowe. - Jelenia Góra : Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Widnows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Podatek - prawo - Czechy - stan na 2010 r. 2. Podatek - prawo - Polska - stan na 2010 r. 3. Prawo pracy - Czechy - stan na 2010 r. 4. Prawo pracy - Polska - stan na 2010 r. 5. Przedsiębiorstwo - prawo - Czechy - stan na 2010 r. 6. Przedsiębiorstwo - prawo - Polska - stan na 2010 r. 7. Dokumenty elektroniczne Turakiewicz, Janusz. b /2010 FIFTH national communication under the United Nations framework convention on climate change zob. poz. 315 PIĄTY raport rządowy dla konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 317 zob. poz. STACHÓW, Tomasz.: Polskie Państwo Podziemne zob. poz. 412 ŚLESZYŃSKA, Eugenia.: Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej zob. poz Administracja publiczna. Wojskowość VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Kryzysowe Bezpieczeństwo regionalne, Bezpieczeństwo i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej wybrzeża i miast regionu nadmorskiego [Dokument elektroniczny] : [monografia / org. Akademia Pomorska w Słupsku. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa WNT UWM]. - Dane tekstowe. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Microsoft Word; Adobe Reader; czytnik CD-ROM. - Dokument offline dostępny - Tyt. z etykiety na dysku. Tekst pol., streszcz. ang. Bibliogr. przy ref. ISBN Bezpieczeństwo publiczne 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Zarządzanie kryzysowe 4. Dokumenty elektroniczne 5. Materiały konferencyjne b /2010 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej [Dokument elektroniczny] : przepisy i orzecznictwo / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Wspólnota mieszkaniowa - rachunkowość - prawo - Polska - stan na 2010 r 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 WYKAZ identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju zob. poz Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo BEDNAREK, Monika. Sonderaktion Krakau 6 XI 1939 [Dokument elektroniczny] / [aut. prezentacji Monika Bednarek]. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Adobe Flash Player; karta graficzna; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opak. dod. do tyt.: Aresztowanie profesorów UJ 6 listopada Tekst pol., ang. 1. Uniwersytet Jagielloński r. 2. Obozy hitlerowskie 3. Pracownicy naukowi - Polska r. 4. Sonderaktion Krakau 5. Biografie 6. Dokumenty elektroniczne b /

11 Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy [Dokument elektroniczny] / [zespół red. przew. Jerzy Auksztol ; oprac. i red. techn. Gabriela Adamska-Szreder et al.] ; Urząd Statystyczny w Gdańsku. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Urząd Statystyczny w Gdańsku, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji online. ISBN Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 2. Szkolnictwo wyższe - Polska - od 2001 r. 3. Gdańsk (woj. pomorskie) - szkolnictwo wyższe - od 2001 r. 4. Gdynia (woj. pomorskie) - szkolnictwo wyższe - od 2001 r. 5. Sopot (woj. pomorskie) - szkolnictwo wyższe - od 2001 r. 6. Dane statystyczne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku [Dokument elektroniczny] : jubileusz 80-lecia / red. nauk. Stanisław Juszczyk, Danuta Morańska. - Dane tekstowe. - Katowice : Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. przy rozdz. ISBN Nauczyciele - doskonalenie zawodowe 2. Nauczyciele - szkolenie - Polska 3. Szkolnictwo - Polska 4. Pedagogika - szkolnictwo - Polska 5. Śląsk - szkolnictwo i oświata 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych [Dokument elektroniczny] / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny - Aut. wniosków końcowych z badań: Jan Fazlagić. 1. Unia Europejska - a Polska - szkolnictwo 2. Edukacja europejska 3. Kształcenie - kraje Unii Europejskiej 4. Kształcenie - badanie - Polska 5. Polska - a Unia Europejska - szkolnictwo 6. Dokumenty elektroniczne Fazlagić, Jan. b /2010 KURCZAB, Marcin. Matematyka [Dokument elektroniczny] : [materiały pomocnicze dla nauczycieli liceów i techników : klasa 2 : zakres podstawowy / Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny ISBN Matematyka - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne 2. Dokumenty elektroniczne Kurczab, Elżbieta. ; Świda, Elżbieta. b /2010 Metrica Universitatis Cracoviensis [Dokument elektroniczny] / [oprac. komputerowe Hubert Tatarzyński]. - Wersja Dane. - Kraków : Biblioteka Jagiellońska, [2010]. - 1 dysk optyczny 9CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium II 400 Mhz; 128 MB RAM; rozdzielczość 800x600 24, bit color; Internet Explorer 6.0 lub Netscape 7.1; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Inf. o wersji z zakładki Info. Do wyboru tekst pol., ang. Indeksy. 1. Uniwersytet Jagielloński - 16 w. 2. Szkolnictwo wyższe - Polska - 16 w. 3. Studenci - Polska - 16 w. 4. Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - 16 w. 5. Spisy 6. Źródła historyczne 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 OKRASKA-ĆWIEK, Beata. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej [Dokument elektroniczny] : karty wyrównawcze / [Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak-Sarao ; ii. Suren Vardanyan ; red. merytoryczny Joanna Dziejowska ; oprac. informat. i graf. Robert Polaszczyk]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Procesor Pentium; 128 MB RAM; MS Windows 2000/XP/Vista/Win 7; czytnik plików PDF np. Adobe Reader; rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Dojrzałość szkolna - badanie 2. Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny - badanie 3. Dokumenty elektroniczne Walczak-Sarao, Małgorzata. b /2010 Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata / [aut. oprac. Michał Górski et al.]. - Dane tekstowe. - Malbork : Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny także w wersji drukowanej oraz online. Bibliogr. ISBN : bezpł. 1. Malbork (woj. pomorskie ; okręg) - szkolnictwo i oświata 2. Dokumenty elektroniczne 11

12 Górski, Michał. b /2010 WIŚNIEWSKI, Sławomir. Poradnik metodyczny dla gitarzystów [Dokument elektroniczny] / Sławomir Wiśniewski, Jerzy Nalepka, Aleksander Kowalczyk. - Wyd Dane tekstowe. - Łódź : Scripta Manent, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wyd. z drugiego ekranu. Bibliogr. ISBN Gitara - nauczanie 2. Dokumenty elektroniczne Nalepka, Jerzy. ; Kowalczyk, Aleksander. b /2010 Wypisy z kroniki szkoły w Potarzycy [Dokument elektroniczny] / oprac. Zygmunt Nowacki. - Dane tekstowe. - Krobia : Stowarzyszenie Kasztelania, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. 1. Szkoła Podstawowa (Potarzyca, pow. Gostyń) 2. Nauczyciele - Polska - 20 w. 3. Szkolnictwo podstawowe - Polska - 20 w. 4. Potarzyca (woj. wielkopolskie, pow. Gostyń) - szkolnictwo i oświata - 20 w. 5. Źródła historyczne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 GRUNDTVIG Learning Partnership zob. poz. 254 KONFERENCJA Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury zob. poz. 255 KWALIFIKACJE dla gospodarki zob. poz. 280 MIĘDZY nami literkami zob. poz Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor WITOŃSKA-PAKULSKA, Agnieszka. Jak zorganizować rewelacyjne wesele? [Dokument elektroniczny] : poradnik krok po kroku / Agnieszka Witońska-Pakulska. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Ślub i wesele 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b / MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska HEAT transfer and renewable sources of energy 2010 zob. poz ST INTERNATIONAL Exhaust Emissions Symposium and Opening of New Emissions Testing Laboratory Global trends in emissions regulation and reduction from the perspective of powertrain and fuel development zob. poz Fizyka INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS (12 ; 2010 ; Munich). ICTON [Dokument elektroniczny] : 12th International Conference on Transport Optical Networks, June 27 - July 1, 2010, Munich, Germany : [conference proceedings] / eds. Marek Jaworski, Marian Marciniak. - Dane tekstowe. - Warsaw : National Institute of Telecommunications. Department of Transmission and Optical Technologies, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Światłowody 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 HEAT transfer and renewable sources of energy 2010 zob. poz. 325 SYMPOZJUM Wymiany Ciepła i Masy: XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCiM zob. poz. 328 UFAST Experiments Data Bank zob. poz

13 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia Chemia analitycza jakościowa [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla studentów I roku farmacji i analityki medycznej / [aut. Ewa Adamek et al.] ; pod red. Andrzeja Sobczaka i Jolanty Sochackiej. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kol. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Chemia 2. Podręczniki akademickie 3. Dokumenty elektroniczne Adamek, Ewa. b /2010 Ćwiczenia z chemii [Dokument elektroniczny] : dla studentów I roku kierunku lekarskiego oraz kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu / [aut. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek et al.] ; pod red. Krystyny Luks-Betlej i Beaty Janoszki. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Chemia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Damasiewicz-Bodzek, Aleksandra. b /2010 Wykłady z chemii [Dokument elektroniczny] : dla studentów I roku kierunku lekarskiego oraz kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu / [aut. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek et al.] ; pod red. Krystyny Luks-Betlej i Beaty Janoszki. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Chemia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Damasiewicz-Bodzek, Aleksandra. b / Geologia. Meteorologia. Hydrologia Fifth national communication under the United Nations framework convention on climate change [Dokument elektroniczny] / [prepar. at the Ministry of the Environment in collaboration with the Institute of Environmental Protection et al.]. - Dane tekstowe. - Warsaw : Institute of Environmental Protection, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Konwencja Klimatyczna 2. Protokół z Kioto 3. Klimat - ochrona - polityka - Polska - od 1989 r. 4. Klimat - ochrona - polityka - Unia Europejska 5. Gazy cieplarniane 6. Zmiany klimatyczne - zapobieganie 7. Dokumenty elektroniczne b /2010 IAH CONGRESS (38 ; 2010 ; Kraków). XXXVIII IAH Congress [Dokument elektroniczny] : [groundwater quality sustainability Krakow, september 2010: extended abstracts / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik] ; International Association of Hydrogeologists]. - Dane tekstowe. - [Katowice] : University of Silesia Press, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer ; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na opakowaniu numer ISSN Dokument dostępny również w wersji drukowanej. Indeks. ISBN Hydrogeologia 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Piąty raport rządowy dla konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [Dokument elektroniczny] / [raport oprac. w Ministerstwie Środowiska przy współpr. Instytutu Ochrony Środowiska et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Konwencja Klimatyczna 2. Protokół z Kioto 3. Klimat - ochrona - polityka - Polska - od 1989 r. 4. Klimat - ochrona - polityka - Unia Europejska 5. Gazy cieplarniane 6. Zmiany klimatyczne - zapobieganie 7. Dokumenty elektroniczne b /

14 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia Atlas rozmieszczenia chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w województwie zachodniopomorskim [Dokument elektroniczny] : wg danych BKP / [kier. projektu Danuta Piątkowska ; red. merytor. Janina Jasnowska, Krzysztof Ziarnek, Magdalena Ziarnek ; oprac. danych źródłowych Renata Charkiewicz et al. ; projekt bazy danych Paweł Terefenko, Maciej Marek]. - Dane i program. - Szczecin : Biuro Konserwacji Przyrody, Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Microsoft Access; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dod. do tyt. z pojemnika: Na podstawie danych z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, powiatów i planów ochrony rezerwatów przyrody z zasobów Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie. ISBN Rośliny chronione - geografia - Polska 2. Rośliny naczyniowe - geografia - Polska 3. Zachodniopomorskie, województwo - flora 4. Atlasy rozmieszczenia roślin 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 ŚWIĄTKOWSKA-ZIELICHA, Hanna. Zielnik pierwszej pomocy [Dokument elektroniczny] : czyli jak sobie radzić w nagłych przypadkach wśród pół, łąk i lasów / Hanna Świątkowska-Zielicha. - Dane tekstowe. - [Sosnowiec] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Ziołolecznictwo 2. Zielniki 3. Rośliny lekarskie 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b / NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 61 Medycyna Deltoid [Dokument elektroniczny] : nowe możliwości współpracy z pacjentem : Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, r. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Janssen-Cilag, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; MC Office; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały konf., Poznań r. 1. Psychiatria - służba zdrowia 2. Stosunki interpersonalne - służba zdrowia 3. Choroby psychiczne - leczenie - metody 4. Terapia psychodynamiczna 5. Materiały konferencyjne 6. Dokumenty elektroniczne b /2010 Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [Dokument elektroniczny] / [red. prowadzący i red. merytor. Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński, Janusz Sierosławski]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Dane tekstowe. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny - Inf. o wyd. ze str. red. ISBN : bezpł. 1. Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - metody 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Raport o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy [Dokument elektroniczny] : wybrane aspekty sytuacji zdrowotnej ludności Warszawy na podstawie danych z lat / [red. Ewa Olsińska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej i online. - Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr. ISBN Warszawa - zdrowotność - od 2001 r. 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ŚLUSARCZYK, Konstanty. Repetytorium z neuroanatomii dla neurologów [Dokument elektroniczny] / Konstanty Ślusarczyk, Róża Ślusarczyk. - Dane tekstowe. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Układ nerwowy - anatomia 2. Podręczniki akademickie 3. Dokumenty elektroniczne Ślusarczyk, Róża. b /2010 METODOLOGICZNE podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk zob. poz. 260 OGÓLNOPOLSKIE Seminarium Kryminalistyczne: V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Diagnostyka maskowanego zabójstwa, Zielona Góra-Drzonków, maja 2009 r. zob. poz. 294 PSYCHOLOGIA w naukach medycznych zob. poz

15 ROBACZYK, Agnieszka.: Wdrażanie systemu HACCP zob. poz Technika AMME 2010 (18 ; 2010 ; Gliwice etc.). AMME 10 [Dokument elektroniczny] : [achievements in mechanical and materials engineering : proceedings of the Eighteenth International Scientific Conference AMME 2010, Gliwice-Wieliczka-Zakopane 2010 / ed. by Leszek A. Dobrzański]. - Dane tekstowe. - Gliwice : International Organising Commitee of the Scientific Conferences OCSCO World Press, dyski optyczne (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z pojemnika. Współwyd.: Materiały 3. Workshopu nt.: Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych [Dokument elektroniczny] / Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. Gliwice : [International OCSCO World Press], dysk optyczny (CD-ROM). Współwyd.: II Konferencja Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologiczna KOMIN 2010, Zakopane, r. / Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. Gliwice : [International OCSCO World Press], dysk optyczny (CD-ROM). Indeks. ISBN ISBN ISBN Materiałoznawstwo 2. Mechanika stosowana 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne Dobrzański, Leszek Adam (1947- ). b /2010 Heat transfer and renewable sources of energy 2010 [Dokument elektroniczny] / [A. A. Stachel and D. Mikielewicz (eds.)]. - Dane tekstowe. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konf. która odbyła się w Szczecinie i Międzyzdrojach w dniach r. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny również w wersji drukowanej. - Streszcz. niem. przy ref. Bibliogr. przy ref. Indeks. ISBN (całość) ISBN Odnawialne źródła energii 2. Przewodnictwo cieplne 3. Termodynamika techniczna 4. Materiały konferencyjne 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 MEPS 10 (2010 ; Wrocław). Modern Electric Power Systems [Dokument elektroniczny] : MEPS 10, Wrocław, September 20-22, 2010 / Institute of Electrical Power Engineering with the Institute of Organization and Management, Wroclaw University of Technology. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wrocław University of Technology, [2010]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały konferencyjne. Wrocław, wrzesień Bibliogr. przy ref. Indeks. ISBN Elektroenergetyka 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 NOISE CONTROL 10 (15 ; 2010 ; Wałbrzych). Noise Control 10 [Dokument elektroniczny] : 15th International Conference on Noise Control, 6-9 June 2010, Zamek Książ-Wałbrzych / [CIOP PIB]. - Dane tekstowe. - Warsaw : Central Institute for Labour Protection-National Research Institute, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Program konf.: 12 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Organizator konferecji: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB). Tekst równol. pol., ang. ISBN Bhp 2. Hałas - zwalczanie 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY (14 ; 2010 ; Szczecin). XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCiM [Dokument elektroniczny] / Komitet Termodynamiki i Spalania PAN ; Katedra Techniki Cieplnej ZUT w Szczecinie. - Dane tekstowe. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały konferencyjne SWCiM , Szczecin-Międzyzdroje, września Dokument offline dostępny Dostępny również w wersji drukowanej. - Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. Indeks. ISBN Ciepło - fizyka 2. Termodynamika techniczna 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b /

16 UFAST Experiments Data Bank [Dokument elektroniczny] : unsteady effects of shock wave induced separation : specific targeted research projects AST4-CT / [Piotr Doerffer (ed.)]. - Dane. - Gdańsk : Instytut Maszyn Przepływowych Polska Akademia Nauk, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Fale uderzeniowe 2. Aerodynamika 3. Przepływ - badanie 4. Symulacja - stosowanie 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 1ST INTERNATIONAL Exhaust Emissions Symposium and Opening of New Emissions Testing Laboratory Global trends in emissions regulation and reduction from the perspective of powertrain and fuel development zob. poz Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria DOBRZAŃSKI, Bohdan (jr). Coffee [Dokument elektroniczny] : quality and properties / Bohdan Dobrzański. - Dane tekstowe. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe FRNA, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN Kawa 2. Kawa - towaroznawstwo 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ŁAZOWSKA, Bożena. Spisy rolne w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca [Dokument elektroniczny] : bibliografia / Bożena Łazowska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centralna Biblioteka Statystyczna, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny 1. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca (Warszawa) - zbiory 2. Spis rolny - Polska 3. Warszawa - bibliotekarstwo - zbiory 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /2010 MAJDA, Wojciech. Ogród bez chemii [Dokument elektroniczny] / Wojciech Majda. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Ogrodnictwo 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 MAJDA, Wojciech. Zlikwiduj drzewo czyli jak pozbyć się drzewa, którego urzędnicy nie pozwalają ci wyciąć [Dokument elektroniczny] / Wojciech Majda. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Drzewa - choroby 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ (14 ; 2010 ; Szczecin). XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Inżynierii Rolniczej Inżynieria rolnicza a środowisko, Szczecin, czerwca 2010 [Dokument elektroniczny] = XIV International Scientific Conference Agricultural engineering and the environment / [org. Instytut Inżynierii Rolniczej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie]. - Dane tekstowe. - Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Tekst pol., częśc. ros. Streszcz. ang. przy ref. Tyt. również ang. Bibliogr. przy ref. ISBN Rolnictwo 2. Ochrona środowiska 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 ZIELONKA, Dariusz. Ekonomiczne aspekty produkcji konopi w Polsce i na świecie [Dokument elektroniczny] / Dariusz Zielonka. - Dane tekstowe. - Warszawa : Ardius, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Konopie - stosowanie 2. Konopie - uprawa 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 ŚWIĄTKOWSKA-ZIELICHA, Hanna.: Zielnik pierwszej pomocy zob. poz

17 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo PIELESZ, Anna. Algi i alginiany [Dokument elektroniczny] : leczenie, zdrowie, uroda / Sławomir Bogacki. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Glony - stosowanie - medycyna 2. Wydawnictwa popularne 3. Dokumenty elektroniczne b / Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Akademia kierowcy zawodowego [Dokument elektroniczny] / [oprac. graf. Krzysztof Bzdęga et al. ; montaż i oprogram. Krzysztof Bzdęga, Waldemar Pankanin, Adam Włodarczyk]. - Multimedia interakcyjne. - Szczecin : Winfor, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; 128 MB RAM; Windows 98E/ME/2000/XP; karta grafiki SVGA 16 bit; karta muzyczna; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Kierowcy zawodowi 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 1st International Exhaust Emissions Symposium and Opening of New Emissions Testing Laboratory Global trends in emissions regulation and reduction from the perspective of powertrain and fuel development [Dokument elektroniczny] : symposium proceedings / BOSMAL Automative Research & Development Institute. - Dane tekstowe. - Bielsko-Biała : Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 xm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały konferencyjne, Bielsko-Biała maja ISBN Ochrona środowiska 2. Pojazdy mechaniczne - obsługa i eksploatacja 3. Spaliny - wpływ na środowisko 4. Motoryzacja - zarządzanie 5. Samochody - projekty - instytuty - Polska 6. Bielsko-Biała (woj. śląskie) - nauka - instytuty 7. Materiały konferencyjne 8. Dokumenty elektroniczne b / Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu KULAWIK, Aleksandra Justyna (1985-). The development of Coca-Cola advertising campaigns ( ) [Dokument elektroniczny] / Aleksandra Kulawik. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Firma (nazwa) - marketing 2. Firma (nazwa) - reklama 3. Zarządzanie strategiczne 4. Znaki towarowe - marketing 5. Dokumenty elektroniczne b / /658 Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych [Dokument elektroniczny] : artykuły naukowe studentów studiów doktoranckich nauk ekonomicznych i zarządzania / [red. wyd. Aleksandra Fudali]. - Dane tekstowe. - Szczecin : Investment Vision Group, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Mat. konf., czerwca 2009 Międzyzdroje. - Dokument offline dostępny Dostępny również w wersji drukowanej. - Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. ISBN Przedsiębiorstwo - organizacja - Polska - od 2001 r. 2. Zarządzanie 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 GRUCA-WÓJTOWICZ, Patrycja. Walidacja w ISO 9001:2008 [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka / Patrycja Gruca-Wójtowicz, Agnieszka Czeluśniak. - Dane tekstowe. - Poznań : Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Bibliogr. ISBN Jakość produktu 2. Normy ISO Zarządzanie jakością 4. Dokumenty elektroniczne Czeluśniak, Agnieszka. b /

18 ROBACZYK, Agnieszka. Wdrażanie systemu HACCP [Dokument elektroniczny] : krok po kroku / Agnieszka Robaczyk. - Dane tekstowe. - Poznań : Etena.pl. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny ISBN HACCP - Polska 2. Jakość produktu - kontrola - organizacja 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 NAUKA, technika i innowacyjność w województwie dolnośląskim w latach zob. poz. 257 ZASADY prowadzenia działalności gospodarczej, prawo podatkowe i prawo pracy w Polsce i Czechach zob. poz /68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMBUSTION PROCESSES (21 ; 2010 ; Międzyzdroje). XXI-st International Symposium on Combustion Processes,14-17 September, Międzyzdroje, Poland [Dokument elektroniczny] : abstract / organized by West Pomeranian University of Technology, Szczecin Faculty of Maritime Technology. Division of Ship Safety Engineering with support of Polish Academy of Sciences. Combustion Section of Thermodynamics and Combustion Committee and Polish Section of Thecombustion Institute. - Dane tekstowe. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Indeks. ISBN Spalanie 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESSENTIAL OILS (41 ; 2010 ; Wrocław). 41st International Symposium on Essential Oils [Dokument elektroniczny] : [programme and book of abstracts, September 5-8, 2010, Wroclaw, Poland / eds. Stanisław Lochyński, Czesław Wawrzeńczyk]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pendrive: kolor ; w pojemniku 9x5x2 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dostępny rownież w wersji drukowanej. Indeks. ISBN Olejki eteryczne 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b / SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT PISKOR, Stanisław (1944- ). Transfiguracja [Dokument elektroniczny] : esej o przemianach sztuki / Stanisław Piskor. - Wyd. 2 popr. - Dane tekstowe. - Sierpc : Wydawnictwo MediaTown, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Sztuka - historia - 20 w. 2. Sztuka - teoria 3. Szkice literackie 4. Dokumenty elektroniczne b /2010 DZIEDZICTWO kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju zob. poz. 293 KULTURA fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych zob. poz /72 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura WALCZAK, Marek (nauki historyczne). Portal Edukacyjny - Katedra Wawelska [Dokument elektroniczny] : etap I Władysław Jagiełło / [oprac. merytor. Marek Walczak]. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Parafia Archikatedralna Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława ; Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Adobe Flash Player; karta graficzna; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., ang. 1. Władysław Jagiełło (król Polski ; ca ) - pomniki nagrobne 2. Kraków (woj. małopolskie) - Wawel - katedra św.św. Wacława i Stanisława 3. Dokumenty elektroniczne b /

19 77 Fotografia i procesy pokrewne DUTKO, Maciej. Zdjęcia magnetyczne [Dokument elektroniczny] / Maciej Dutko. - Dane tekstowe. - [Wrocław] : Akademia Internetu.pl, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Fotografia 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b / Muzyka BITKA-ZAPENDOWSKI, Paweł. Stabat Mater Dolorosa - smoleńska [Dokument elektroniczny] : pieśń na głos z fortepianem : ofiarom 10 kwietnia 2010 / Paweł Bitka Zapendowski. - Notacja muzyczna. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN ISBN Muzyka fortepianowa - 21 w. 2. Muzyka polska - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Dziecięce przeboje [Dokument elektroniczny] : karaoke / Techland. - Multimedia interakcyjne. - Ostrów Wielkopolski : Techland, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Instrukcja. Wymagania systemowe: komputer PC z procesorem klasy Pentium 4 1,5 GHz; 512 MB RAM; 400 HDD; system operacyjny Windows XP/Vista/Windows 7; karta graficzna i dźwiękowa zgodna z DirectX9; napęd DVD 2x lub lepszy. - Tyt. z ekranu tyt. - Zestaw zawiera: płytę DVD, instrukcję, mikrofon. 1. Gry i zabawy 2. Śpiew 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Karaoke for fun [Dokument elektroniczny] : hity na czasie / Techland. - Multimedia interakcyjne. - Ostrów Wielkopolski : Techland, cop dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer PC z procesorem klasy Pentium 4 1,5 GHz; 512 MB RAM; 350 HDD; system operacyjny Windows XP/Vista; karta graficzna i dźwiękowa zgodna z DirectX9; napęd DVD 2x lub lepszy. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst i głos pol., ang. 1. Śpiew 2. Muzyka polska w. 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 OSTROWIECKA, Joanna.: Nie tylko rock and roll zob. poz /794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry Wesoła szkoła sześciolatka [Dokument elektroniczny] / [scen. Danuta Kręcisz, Małgorzata Walczak]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM0 : dźw.; kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium III, 500 Mhz; 128 MB RAM; 2 MB wolnego miejsca na dysku; MS Windows 98/2000/Me/XP; karta graficzna; rozdzielczość 800x600, grafika 32-bitrowa; karta dźwiękowa; głośniki; CD-ROMx4. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Gry edukacyjne 2. Podręczniki dla dzieci 3. Dokumenty elektroniczne b / /799 Sport Sport w województwie mazowieckim w latach [Dokument elektroniczny] = Sport in Mazowieckie voivodship in / [red. gł. Barbara Czerwińska-Jędrusiak ; publ. przygot. Anna Cacko et al. pod kier. Agnieszki Ajdyn] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Urząd Statystyczny w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny Dokument dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst pol., ang. ISBN Sport - Polska - od 2001 r. 2. Mazowieckie, województwo (od 1999) - sport 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /

20 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki BURDA, Aleksandra. Wygodny słownik polsko-angielski, angielsko-polski [Dokument elektroniczny] / oprac. lingwist. Aleksandra Burda, Joanna Bober, Tomasz Stępień. - Wersja Dane. - Ostrów Wielkopolski : Techland, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Instrukcja : 16 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: CPU min. 1 GHz; 512 MB RAM; HDD 450 MB; Windows XP z dodatkiem ServicePack3; napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wersji z zakładki Pomoc - Wygodny Słownik - informacje. 1. Słowniki angielsko-polskie 2. Słowniki polsko-angielskie 3. Dokumenty elektroniczne Bober, Joanna. ; Stępień, Tomasz. b /2010 CHANDLER, Dominika. Up beat 3 [Dokument elektroniczny] : test master : to support the teacher / [Dominika Chandler, Rod Fricker]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Pearson Education Polska, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: minimalne: procesor 1 GHz; 256 MB RAM; Windows 2000/XP/Vista ; Macintosh OSX, Power PC; procesor 1GHz, 256 MB RAM ; Linux: GNU/LinexKernel 2.6; procesor 1GHz, 256 MB RAM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN : bezpł. 1. Język angielski 2. Podręczniki multimedialne 3. Dokumenty elektroniczne Fricker, Rod. b /2010 CHWIEJ, Ewa. Rozmowy o życiu [Dokument elektroniczny] / Ewa Chwiej. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny ISBN Publicystyka 2. Dokumenty elektroniczne b /2010 Español extremo básico [Dokument elektroniczny] / [autores de los textos Agnieszka Chęś et al. ; diseño gráfico Sebastian Winkiel]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Español Extremo) Wymagania systemowe: IBM PC; 512 MB RAM; 500 MB miejsca na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL, Windows 7 PL; Internet Explorer 7.0 lub nowszy; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dod. do tyt. z etykiety ns dysku: System intensywnej nauki słownictwa. Tekst hiszp., pol. 1. Język hiszpański - poziom podstawowy 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Español extremo gramática y modismos en uso [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Español Extremo) Wymagania systemowe: IBM PC; 512 MB RAM; 500 MB miejsca na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL, Windows 7 PL; Internet Explorer 7.0 lub nowszy; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dod. do tyt. z etykiety na dysku: System intensywnej nauki słownictwa. - Na opak. podtyt.: Gramática española, modismos españoles, verbos irregulares, régimen con las preposiciones. Tekst hiszp., pol. 1. Język hiszpański 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Extreme English advanced [Dokument elektroniczny] / [zespół red. Łukasz Drobnik et al. ; lektorzy Jagoda Lembisz et al. ; oprac. graf. Sebastian Winkiel]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Extreme English) Wymagania systemowe: IBM PC; 512 MB RAM; 1 GB miejsca na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL, Windows 7 PL; Internet Explorer 7.0 lub nowszy; karta dźwiękowa; czytnik DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dod.do tyt. z etykiety na dysku: system intensywnej nauki słownictwa. Tekst ang., pol. 1. Język angielski - poziom zaawansowany 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2010 Extreme English basic [Dokument elektroniczny] / [zespół red. Łukasz Drobnik et al. ; lektorzy John Davis et al. ; oprac. graf. Sebastian Winkiel]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Extreme English) Wymagania systemowe: IBM PC; 512 MB RAM; 400 MB miejsca na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL, Windows 7 PL; Internet Explorer 7.0 lub nowszy; karta dźwiękowa; czytnik DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dod. do tyt. z etykiety na dysku: System intensywnej nauki słownictwa. Tekst ang., pol. 1. Język angielski - poziom podstawowy 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.01.2013) 1 010 a p 2004433389 111 2. a Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans" n (17 ; d 1982)

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik Określnik formalny: ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik 1) Zmiana na temat formalny: Ćwiczenia i zadania

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc ISSN: 1505-0661. Tytuł publikacji: Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji

ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc ISSN: 1505-0661. Tytuł publikacji: Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji Strona 1 z 26 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc Czasopismo Tytuł czasopisma: Wiadomości ASP ISSN: 1505-0661 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze 1. BARAŃSKA M., JAKACKA E., SIRAK-STOPIŃSKA K.: Po rozum do głowy : doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka,

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Objaśnienie skrótów

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 dla klas trzecich w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeroskiego w Żyrardowie Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA I L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Język polski Słowa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo

GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015 Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor podręcznika Nr dopuszczenia Język polski Historia WOS,,Słowa na czasie Podręcznik do kształcenia literackiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTWAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II i III GIMNAZJUM nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY ZESTWAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II i III GIMNAZJUM nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku w roku szkolnym 2015/2016 SZKOLNY ZESTWAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II i III GIMNAZJUM nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiot Poziom Autor Tytuł Wydawnictwo Klimczak Barbara, Tomińska Elżbieta, Zawisza-Chlebowska

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA II Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1 Język polski Słowa na czasie.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo