WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA"

Transkrypt

1 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 Telefon , , Fax , Wersja: Kwiecień 07

2

3 Spis treści 1. Wstęp Przedmiot opracowania Zakres stosowania Projekt budowlany Podstawowe oznaczenia Cechy geometryczne ObciąŜenia, siły przekrojowe, nośność NapręŜenia i wytrzymałość Stałe materiałowe, współczynniki i inne oznaczenia Materiały i wyroby Rury przewodowe Rury osłonowe Sztywna pianka Zespół rurowy Dane wyjściowe do projektowania Zasady projektowania Metoda wymiarowania ObciąŜenia Siła parcia gruntu na rurę Siła tarcia na pobocznicy rury Siła normalna [N] w rurze przewodowej Siły pochodzące od ciśnienia wewnętrznego w rurze przewodowej Nośność obliczeniowa przekroju rury przewodowej Projektowanie sieci ciepłowniczej w systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o Metoda I - naturalna Maksymalna długość montaŝowa [Lmax] odcinka prostego rurociągu WydłuŜenie rurociągu Metoda II - napręŝeń wstępnych WydłuŜenie [ L n ] rurociągu nie zasypanego WydłuŜenie (skrócenie) [ L z ] rurociągu zasypanego Metoda II a - napręŝeń wstępnych z uŝyciem kompensatorów jednorazowego zastosowania Zmiana kierunku trasy rurociągu Zmiany kierunku trasy sieci przez ukosowanie stalowych rur przewodowych w złączu Zmiany kierunku trasy sieci przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych Zmiany kierunku trasy sieci przez elastyczne gięcie rurociągu Zmiany kierunku trasy poprzez zastosowanie preizolowanych rur giętych Kompensacja wydłuŝeń...17

4 7.1 Układ L kształtowy Układ "Z" - kształtowy Układ "U" - kształtowy Strefy kompensyjne Punkt stały preizolowany rzeczywisty Obliczanie sił działających na punkt stały Odgałęzienia rurociągu i wejścia do budynków Połączenie rurociągu preizolowanego z rurociągiem tradycyjnym (sieć kanałowa) Armatura stalowa Informacje techniczne Informacje handlowe...34

5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są zasady obliczania i projektowania konstrukcji rurociągów preizolowanych, ułoŝonych bezpośrednio w gruncie. 1.2 Zakres stosowania Zasady obliczania i projektowania naleŝy stosować przy opracowywaniu dokumentacji technicznej konstrukcji rurociągów z rur i kształtek preizolowanych, w sieciach z medium grzejnym o maksymalnej temperaturze 145 o C z moŝliwością jej przekroczenia do 150 o C przez 100 godzin jednorazowo, przy ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa. 1.3 Projekt budowlany Projekt budowlany naleŝy opracować zgodnie z Prawem Budowlanym i zasadami określonymi w niniejszych wytycznych 2. Podstawowe oznaczenia 2.1 Cechy geometryczne A pole przekroju poprzecznego rury przewodowej DN średnica nominalna rury przewodowej Dz średnica zewnętrzna rury przewodowej Dzp średnica zewnętrzna rury osłonowej G grubość ścianki rury przewodowej gp grubość ścianki rury osłonowej H głębokość ułoŝenia osi rurociągu Hp grubość przykrycia rurociągu gruntem L, C, D długość ramion kompensacji L długość odcinka rurociągu Lmax długość montaŝowa rurociągu ε wydłuŝenie jednostkowe rurociągu L wydłuŝenie rurociągu o długości L, zasypanego gruntem wydłuŝenie rurociągu nie zasypanego, o długości Ln, podgrzanego do L n temperatury [Tp], wydłuŝenie swobodne wydłuŝenie (skrócenie) rurociągu zasypanego gruntem Lz i podgrzanego do temperatury [T] L n długość odcinka rurociągu nie zasypanego L długość rury preizolowane R promień gięcia rury preizolowane β kąt gięcia rury preizolowane 1

6 2.2 ObciąŜenia, siły przekrojowe, nośność V F N N max N PS N RC p jednostkowy nacisk gruntu na rurę osłonową siła tarcia na pobocznicy rury osłonowej siła normalna maksymalna siła normalna siła normalna oddziałująca na punkt stały nośność obliczeniowa przekroju przy ściskaniu ciśnienie w rurze przewodowej 2.3 NapręŜenia i wytrzymałość σ τ R e R m R r R s σ tr σ H σ x f d f dt f d napręŝenie normalne napręŝenie styczne specyfikowana przez producenta (normowa) granica plastyczności specyfikowana przez producenta wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na rozrywanie wytrzymałość na ściskanie napręŝenia ściskające w czasie transportu napręŝenia obwodowe napręŝenia osiowe zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali w podwyŝszonej temperaturze wytrzymałość obliczeniowa stali 2.4 Stałe materiałowe, współczynniki i inne oznaczenia E współczynnik spręŝystości podłuŝnej E T współczynnik spręŝystości podłuŝnej z uwzględnieniem wpływu temperatury v współczynnik Poissona α współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej λ współczynnik przewodności cieplnej γ współczynnik obciąŝenia µ współczynnik tarcia ρ gęstość gruntu zasypowego T temperatura eksploatacyjna T 0 temperatura montaŝu T p temperatura podgrzania wstępnego T róŝnica temperatur A 5 minimalne wydłuŝenie w procentach ρ S gęstość stali ρ PE gęstość twardego polietylenu ψ współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju k współczynnik uwzględniający działanie sił tarcia między rurą a podłoŝem. 2

7 3. Materiały i wyroby 3.1 Rury przewodowe Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu ze stali R 35, lub wg DIN 1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN \A1 ze stali P235GH albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN 1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN \A1 i PN-EN \A1 ze stali P235GH. W przypadku zastosowania rur do przesyłu ciepłej wody uŝytkowej - stosowane są stalowe rury bez szwu, gatunek stali R-35, dla gatunku stali St-37.0 wg DIN lub dla rur ze stali P235GH wg PN-EN i ocynkowane wg PN-EN 10240, PN-EN ISO 1461, PN-EN 1179: Własności mechaniczne wg PN-90/B-03200, DIN-1629, PN-EN \A1, PN-EN \A1 i PE-EN \A1 Rodzaj wyrobu Rury ze szwem spiralnym lub wzdłuŝnym Rury walcowane bez szwu Rury walcowane galwanicznie ocynkowane Stałe materiałowe stali: Właściwości mechaniczne Gatunek stali Re Rm A5 fd MPa MPa % MPa St P235GH St 37.0 P235GH R St 37.0 P235GH R E = 205 GPa ν = 0,3 αt = 1, / o C ρ S = 7850 kg/m 3 Inne rodzaje rur przewodowych: rury miedziane, rury z polietylenu, rury z polipropylenu rury z polichlorku winylu dochlorowanego 3.2 Rury osłonowe Rura osłonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) : Rodzaj wyrobu Znak stali Właściwości mechaniczne σ H R r R s σ tr MPa MPa MPa MPa Rura osłonowa PEHD 4,0 24,0 37,0 3,0 Stałe materiałowe PEHD: E = 1,0 GPa λ = 0,43 W/mK αt = 0,210-5 / o C ρ PE = 950 kg/m 3 Współczynnik tarcia między rurą osłonową i gruntem: µ = 0,3 0,5 Inne rodzaje rur osłonowych Rury SPIRO z blachy ocynkowanej lub aluminiowej (dla sieci nadziemnych), rury z polichlorku winylu, rury stalowe 3

8 3.3 Sztywna pianka Sztywna pianka poliuretanowa odpowiada wymaganiom normy PN-EN 253. Gęstość w kaŝdym miejscu: min 60 kg/m 3 Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym: przy odkształceniu względnym 10% min 0,3 MPa index MDI min 130 Współczynnik przewodzenia ciepła dla λ 50 : - dla systemu spieniania cyklopentanem 0,0274 W/mK - dla systemu spieniania CO 2 (bez freonu) 0,0302 W/mK 3.4 Zespół rurowy Zespół rurowy - rura preizolowana odpowiada wymaganiom normy PN-EN 253/A1:2007/A2:2006(U). Współczynnik przewodzenia ciepła przy: temperaturach rury przewodowej 70 o C-90 o C przewidywana trwałość: max 0,033 W/mK min 30 lat Wytrzymałość na ścinanie w kierunku: osiowym (temp. 20 o C) min 0,12 MPa (temp.140 o C) min 0,08 MPa obwodowym (temp. 20 o C) min 0,20 MPa W systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. stosowane są rury preizolowane do DN W tabelach podano wymiary geometryczne rur preizolowanych do DN 600. Jednostkowe straty cieplne dla rurociągu preizolowanego podano w tabeli nr 2. Tgruntu = 8 o C Hp= 0,6 m Wymiary rur preizolowanych 4 Rura stalowa przewodowa Rura osłonowa (PEHD) Tabela 1 Rura osłonowa (PEHD) DN DZ R-35 St 37.0 P235GH Izolacja STANDARD Izolacja PLUS G g g Dzp gp Dzp gp mm mm Mm mm mm Mm mm mm mm 20 26,9 2,9 2,6 min 2,0 75 2,2 90 2, ,7 2,9 2,6 min 2,3 90 2, , ,4 2,9 2,6 min 2, , , ,3 2,9 2,6 min 2, , , ,3 3,2 2,9 min 2, , , ,1 3,2 2,9 min 2, , , ,9 3,6 3,2 min 3, , , ,3 4,0 3,6 min 3, , , ,7 4,0 3,6 min 3, , , ,3 4,5 4,0 min 4, , , ,1 6,3 4,5 min 4, , , ,0 7,1 5,0 min 5, , ,0

9 ,9 7,1 5,6 min 5, , , ,6 8,0 5,6 min 5, , , ,4 8,8 6,3 min 6, , , ,0 10,0 6,3 min 6, , , ,0 11,0 6,3 min 6, , , ,0-7,1 min 7, ,5 - - Jednostkowe straty cieplne rurociągu preizolowanego [W/m] Tabela 2 D z D ZP Temperatura rurociągu mm mm 150 C 130 C 110 C 90 C 70 C 50 C 26, ,2 17,3 14,5 11,7 8,8, 6,0 33, ,7 21,2 17,7 14,3 10,8 7,3 42, ,5 21,9 18,3 14,7 11,1 7,5 48, ,3 25,2 21,1 16,9 12,8 8,7 60, ,0 28,3 23,7 19,0 14,4 9,8 76, ,3 33,8 28,2 22,7 17,2 11,6 88, ,7 35,0 29,2 23,5 17,8 12,0 114, ,7 36,7 30,7 24,7 18,6 12,6 139, ,9 42,8 35,8 28,8 21,8 14,7 168, ,6 51,2 42,8 34,4 26,0 17,6 219, ,1 56,0 46,8 37,6 28,4 19,3 273, ,5 53,7 44,9 36,1 27,3 18,5 323, ,3 62,1 52,0 41,8 31,6 21,4 355, ,1 60,2 50,4 40,5 30,6 20,7 406, ,6 64,1 53,6 43,1 32,6 22,1 457, ,7 64,2 53,7 43,2 32,6 22,1 508, ,0 61,9 51,8 41,6 31,5 21,3 610, ,6 76,1 63,6 51,2 38,7 26,2 4. Dane wyjściowe do projektowania Do obliczeń sił tarcia [F], siły normalnej przekroju [N], maksymalnej długości montaŝowej [Lmax] i wydłuŝeń [ L] rurociągów systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. przyjęto następujące wielkości obciąŝeń oraz stałe materiałowe: głębokość ułoŝenia osi rurociągu H = 1m gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego ρ =1650 kg/m 3 współczynnik tarcia między rurą osłonową a gruntem µ = 0,35 współczynnik parcia spoczynkowego K = 0,6 ciśnienie robocze w rurociągu p = 1,6 MPa zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali f d = 150 MPa temperatura eksploatacyjna Zasilanie T = 135ºC Powrót T = 80ºC temperatura montaŝu T 0 = 8ºC współczynnik spręŝystości podłuŝnej z uwzględnieniem wpływu temperatury E T = 204 GPa współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej 5

10 dla zakresu o C α T = 1, /ºC dla zakresu o C α T = 1, /ºC współczynniki obciąŝenia: stan graniczny nośności γ = 1,1 stan graniczny uŝytkowania γ = 1,0 współczynnik Poissona ν = 0,3 5. Zasady projektowania 5.1 Metoda wymiarowania Wymiarowanie konstrukcji rurociągu przeprowadza się metodą stanów granicznych nośności i uŝytkowania według PN-76/B-03001, PN-EN wykazując, Ŝe w fazie eksploatacji rurociągu, spełniony jest warunek nośności rurociągu. 5.2 ObciąŜenia Preizolowany przewód, ułoŝony bezpośrednio w gruncie, obciąŝony jest: - siłami tarcia na pobocznicy rury osłonowej, - siłami parcia gruntu na rurę osłonową, - siłami pochodzącymi od ciśnienia w rurze przewodowej, a ponadto poddany jest wpływom zmian temperatury czynnika grzewczego w rurze przewodowej. Tak więc mamy układ statyczny o ograniczonym stopniu swobodnego wydłuŝania się, w którym w przypadku wzrostu lub spadku temperatury w rurze przewodowej powstaną siły normalne zaleŝne od sił tarcia oraz ciśnienia wewnątrz rury przewodowej Siła parcia gruntu na rurę Jednostkowe parcie spoczynkowe gruntu na rurociąg, naleŝy wyznaczyć zgodnie z PN-83/B według wzoru : - składowa pionowa Vz = γ H ρ g [N/m 2 ] - składowa pozioma Vx = γ H ρ g K 0 [N/m 2 ] w którym: γ - współczynnik obciąŝenia H - głębokość ułoŝenia osi rurociągu Ρ - gęstość gruntu zasypowego [kg/m 3 ] g - przyspieszenie ziemskie [m/s 2 ] Ko - współczynnik parcia spoczynkowego Dla określenia jednostkowego parcia gruntu na rurociąg, jako równomiernie rozłoŝonego na obwodzie, przyjmuje się wartość średnią i oblicza według wzoru: V = 0,5 (V z+v x) Siła tarcia na pobocznicy rury Siłę tarcia na jednostkę długości rury [F] oblicza się według wzoru: F = µ V D zp [N/m] 6

11 gdzie: µ - współczynnik tarcia między rurą osłonową i gruntem V - jednostkowy nacisk gruntu na rurę osłonową [N/m 2 ] Dzp - średnica zewnętrzna rury osłonowej Siła normalna [N] w rurze przewodowej Siłę normalną [N] w rurze przewodowej, o długości [L], od obciąŝenia siłami tarcia, oblicza się według wzoru : N = F L gdzie: F - siła tarcia na jednostkę długości rurociągu L - długość odcinka rurociągu [N] [N/m] 5.3 Siły pochodzące od ciśnienia wewnętrznego w rurze przewodowej Zakłada się, Ŝe obciąŝenie od ciśnienia wywieranego przez czynnik grzewczy przejmuje rura przewodowa, w której powstają napręŝenia: gdzie: p ( D g ) = 2 g p ( D g ) = 4 g - obwodowe σ H z - osiowe σ x z [N/m 2 ] [N/m 2 ] p - ciśnienie w rurze przewodowej [N/m 2 ] Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej g - grubość ścianki rury przewodowej Siła normalna od ciśnienia wewnętrznego - napręŝenia osiowego: gdzie: N x = A x σ [N] A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [m2] Wpływ siły normalnej, od ciśnienia wewnętrznego w rurze przewodowej, na nośność obliczeniową przekroju jest niewielki, stąd w dalszych obliczeniach moŝe być pomijany. 5.4 Nośność obliczeniowa przekroju rury przewodowej Zgodnie z PN-90/B-03200, musi być spełniony warunek, Ŝe siła normalna w rurze nie moŝe przekroczyć jej nośności obliczeniowej, to znaczy : N - Nx NRC [N] Po podstawieniu za N = FL, N x = σ A oraz za N RC = ψ A f d mamy: x F L σ A ψ A f [N] x d gdzie: F - jednostkowa siła tarcia L - długość odcinka rurociągu [N/m] 7

12 ψ - współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [mm 2 ] fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali [MPa] σ x - napręŝenia osiowe [N/m 2 ] 6. Projektowanie sieci ciepłowniczej w systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. Projektowanie polega na określeniu : - długości montaŝowej rurociągu [Lmax], dla której maksymalna siła normalna w rurze przewodowej [Nmax] nie przekracza jej nośności obliczeniowej [NRC], - wydłuŝeń rurociągu [ L] i kompensowaniu ich w sposób naturalny wykorzystując zmiany kierunku trasy rurociągu (układy kompensujące) lub stosując kompensatory. 6.1 Metoda I - naturalna Rurociąg po zamontowaniu i przeprowadzeniu prób jest zasypany gruntem Maksymalna długość montaŝowa [Lmax] odcinka prostego rurociągu Zgodnie z punktem 5.4 warunek na nośność obliczeniową przekroju rury przewodowej określa wzór: gdzie: F - jednostkowa siła tarcia L - długość odcinka rurociągu F L σ A ψ A f [N] ψ - współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju x d [N/m] A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [mm 2 ] fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali [MPa] σx - napręŝenia osiowe [N/m 2 ] JeŜeli L = Lmax oraz przyjmując ψ = 1 (klasa 1 przekroju), maksymalna długość montaŝowa [Lmax] wynosi : L max A ( f d + σ x ) = F Maksymalne długości montaŝowe [Lmax] dla podanych w tabeli nr 3 i 4 średnic i grubości ścianek rur przewodowych podano dla załoŝonej głębokości ułoŝenia osi rurociągu H = 1.0 m i przyjętych według pkt 4 danych wyjściowych do projektowania. 8

13 Tabela 3 Rura przewodowa bez szwu Rura osłonowa Siła tarcia Długość montaŝowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm2 Mm N/m m 26,9 2, ,7 2, ,4 2, ,3 2, ,3 3, ,1 3, ,9 3, ,3 4, ,7 4, ,3 4, ,1 6, ,0 7, ,9 7, ,6 8, ,4 8, ,0 10, ,0 11, Tabela 4 Rura przewodowa ze szwem Rura osłonowa Siła tarcia Długość montaŝowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm2 mm N/m m 26,9 2, ,7 2, ,4 2, ,3 2, ,3 2, ,1 2, ,9 3, ,3 3, ,7 3, ,3 4, ,1 4, ,0 5, ,9 5, ,6 5, ,4 6, ,0 6, ,0 6,

14 Długość montaŝową L i jednostkową siłę tarcia F Hi rurociągu ułoŝonego na H i max głębokości H i moŝna określić z następujących wzorów: L H max Lmax i Hi = F = F H i Hi np. dla: D z = 26,9 mm g = 2,9 mm L max = 24 m F = 1410 N/m -wg tabeli 3 dla H i = 0,6 m L = = m ṁax F 0.6 = ,6 = 846 N/m W przypadku zastosowania stalowej rury przewodowej o polu przekroju (A) innym niŝ podano w tabeli nr 3 i 4, L max naleŝy proporcjonalnie zmienić WydłuŜenie rurociągu WydłuŜenie [ L] rurociągu preizolowanego, zasypanego gruntem, o długości montaŝowej [L] określa się jako róŝnicę wydłuŝenia swobodnego od wzrostu temperatury i wydłuŝenia odpowiadającego siłom tarcia, wg wzoru: gdzie: L = α t ( T T ) 2 F L L 2 E A at - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] T - temperatura eksploatacyjna [ o C] To - temperatura montaŝu [ o C] L - długość odcinka rurociągu F - jednostkowa siła tarcia 0 T [N/m] ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej [N/m 2 ] A - pole przekroju rury przewodowej [m 2 ] Po podstawieniu przyjętych danych wyjściowych (p.4) otrzymamy uproszczoną postać wzoru na wydłuŝenie [ L] wyraŝone w [mm] : gdzie: dla T = 80 o C L = 0,864 L - W H L 2 [mm] dla T = 135 o C L = 1,549 L - W H L 2 [mm] 0,864 i 1,549 - stałe [mm/m] W - współczynnik zaleŝny od przekroju rury przewodowe podany w tabeli nr 5 i 6. [mm/m 3 ] H - głębokość ułoŝenia rurociągu L - długość odcinka rurociągu 10

15 Współczynnik "W" do wyznaczania wydłużenia rurociągu Tabela 5 Rura przewodowa bez szwu Izolacja STANDARD Współczynnik Izolacja PLUS Dz g A W W mm mm mm2 mm/m3 mm/m3 26,9 2, ,0144 0, ,7 2, ,0112 0, ,4 2, ,0107 0, ,3 2, ,0093 0, ,3 3, ,0076 0, ,1 3, ,0067 0, ,9 3, ,0058 0, ,3 4, ,0050 0, ,7 4, ,0046 0, ,3 4, ,0038 0, ,1 6, ,0026 0, ,0 7, ,0024 0, ,9 7, ,0022 0, ,6 8, ,0020 0, ,4 8, ,0017 0, ,0 10, ,0014 0, ,0 11, ,0013 0,0014 Rura przewodowa ze szwem Izolacja STANDARD Współczynnik Tabela 5a Izolacja PLUS Dz g A W W mm mm Mm2 mm/m3 mm/m3 26,9 2, ,0158 0, ,7 2, ,0124 0, ,4 2, ,0118 0, ,3 2, ,0103 0, ,3 2, ,0083 0, ,1 2, ,0073 0, ,9 3, ,0065 0, ,3 3, ,0056 0, ,7 3, ,0051 0, ,3 4, ,0042 0, ,1 4, ,0036 0, ,0 5, ,0033 0, ,9 5, ,0028 0, ,6 5, ,0028 0, ,4 6, ,0023 0, ,0 6, ,0022 0, ,0 6, ,0022 0, ,0 7, ,0021 0,

16 6.2 Metoda II - napręŝeń wstępnych Rurociąg po zmontowaniu i przeprowadzeniu prób, przed zasypaniem gruntem, poddany jest wstępnemu podgrzaniu. Rurociąg po osiągnięciu wymaganego wydłuŝenia jest zasypywany. Temperaturę podgrzania rurociągu [Tp] przyjmuje się o takiej wielkości, aby po ochłodzeniu zasypanego rurociągu do temperatury montaŝu [To] oraz ponownym podgrzaniu do temperatury eksploatacyjnej [T], napręŝenia osiowe [σ] nie przekroczyły wytrzymałości obliczeniowej na ściskanie i rozciąganie [fd] rury stalowej WydłuŜenie [ Ln] rurociągu nie zasypanego Rurociąg podgrzany wstępnie do temperatury [Tp], nie zasypany : L1 L1 WydłuŜenie [ Ln] rurociągu o długości [Ln] podgrzanego do temperatury [Tp] nie zasypanego gruntem - czyli wydłuŝenie swobodne - oblicza się wg wzoru: Ln = kαt (Tp -To )Ln gdzie: k - współczynnik uwzględniający działanie sił tarcia między rurą a podłoŝem k=0,7 0,8 αt - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] Tp - temperatura podgrzania wstępnego [ o C] To - rzeczywista temperatura montaŝu [ o C] Ln - długość odcinka rurociągu nie zasypanego WydłuŜenie swobodne rurociągu podgrzanego wstępnie moŝna określić jako iloczyn wydłuŝenia jednostkowego [ε] i długości rurociągu [Ln]: Ln = ε Ln [mm] WydłuŜenie jednostkowe rurociągu: ε = αt (Tp -To) [mm/m] 12

17 Wydłużenie jednostkowe rurociągu Wykres WydłuŜenie (skrócenie) [ L z ] rurociągu zasypanego Rurociąg zasypany i podgrzany do temperatury eksploatacyjnej [T]: L L1 Lmax Lz WydłuŜenie (skrócenie) rurociągu zasypanego [ Lz] oblicza się wg wzoru: L z = α t ( T T p ) Lmax F L 2 max 2 E T A gdzie: αt - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] T - temperatura eksploatacyjna [ o C] Τπ - temperatura podgrzania wstępnego [ o C] Lmax- długość montaŝowa rurociągu F - jednostkowa siła tarcia [N/m] ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej z uwzględnieniem wpływu temperatury [N/m 2 ] A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [m 2 ] Obliczając skrócenie według wyŝej wymienionego wzoru naleŝy podstawić odpowiednie temperatury, a długość montaŝową rurociągu L max obliczyć według wzoru - punkt

18 6.3 Metoda II a - napręŝeń wstępnych z uŝyciem kompensatorów jednorazowego zastosowania Rurociąg z zamontowanymi kompensatorami, po przeprowadzeniu prób jest zasypany gruntem, za wyjątkiem miejsc zamontowania kompensatorów, a następnie poddany wstępnemu podgrzaniu. Odległość między kompensatorami nie powinna być większa niŝ dwukrotna maksymalna długość montaŝowa [2 Lmax], ustalona wg punktu 6.1, a odległość kompensatorów od zamocowania rurociągu rzeczywistym lub wirtualnym punktem stałym nie większa niŝ długość montaŝowa [Lmax], obliczona zgodnie z p Lmax 2 Lmax Lmax Lmax Nastawienie kompensatora, który ma przejąć wydłuŝenia rurociągu [ L], podgrzanego wstępnie, a następnie eksploatowanego w temperaturze [T] oblicza się wg wzoru : 2 F L L = α t ( T T0 ) L 4 E A T gdzie: αt - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] T - temperatura eksploatacyjna [ o C] To - temperatura podgrzania wstępnego [ o C] L - długość odcinka rurociągu F - jednostkowa siła tarcia [N/m] ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej z uwzględnieniem wpływu temperatury [N/m 2 ] A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [m 2 ] 6.4 Zmiana kierunku trasy rurociągu Zmiany kierunku trasy rurociągu mogą być wykonane za pomocą: - ukosowania stalowych rur przewodowych w złączu, - kolan preizolowanych prefabrykowanych, - elastycznego gięcia rurociągu na budowie, - preizolowanych rur giętych. Załamanie zmian kierunku trasy o kąt α < 10 0 traktowane jest jak odcinek prosty rurociągu. 14

19 6.4.1 Zmiany kierunku trasy sieci przez ukosowanie stalowych rur przewodowych w złączu Zmiany kierunku trasy o niewielkie kąty (do 10 o ), moŝna uzyskać przez ukosowanie stalowych rur przewodowych i połączenie ich pod kątem β 3º. Minimalna odległość pomiędzy ukosowanymi złączami powinna wynosić 6,00 m Zmiany kierunku trasy sieci przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych Zmiany kierunku trasy rurociągu za pomocą preizolowanych kolan o kąty: 15 o, 30 o, 45 o, 60 o, 75 o, 90 o wykonuje się dla całego zakresu średnic Tabela 6 Średnica Gatunek stali promień gięcia ( r ) DN 20 do DN 80 R 35 lub P235GH 3 x Dz DN 100 do DN 300 St 37.0 lub P235GH 1,5 x DN Dz - średnica zewnętrzna rury stalowej Zmiany kierunku trasy sieci przez elastyczne gięcie rurociągu Zmontowany rurociąg nad wykopem z rur preizolowanych o długości l = 6,00 lub 12,00 m, jest opuszczany do wykopu i elastycznie gięty. Minimalny promień gięcia i odpowiadający kąt gięcia rur (β) w zaleŝności od średnicy rurociągu i zastosowanych długości rur preizolowanych podano w tabeli. Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Kąt gięcia nominalna Średnica zewnętrzna Promień gięcia Długość rur Tabela 7 6,00 m 12,00 m DN Dz Dzp r β β mm mm mm m stopień stopień 20 26, , , , , ,0 28, , ,0 24, , ,0 20, , ,0 16, , ,0 14, , ,3 10, , , , , , , , ,5 15

20 , , , , , , , , , , , , Zmiany kierunku trasy poprzez zastosowanie preizolowanych rur giętych Proste odcinki rur preizolowanych o długościach l = 6,00 lub 12,00 m, są gięte specjalnymi urządzeniami na zadany - potrzebny kąt. Preizolowane rury gięte naleŝy stosować do optymalizacji przebiegu trasy oraz mogą być stosowane zamiast kolan. Dopuszczalny - minimalny promień (r min) i odpowiadający mu maksymalny kąt (β) gięcia rury preizolowanej, o długości l = 12,00 m w zaleŝności od średnicy stalowej rury przewodowej (D z) oraz grubości przykrycia gruntem rurociągu (H) i przy załoŝeniu, Ŝe napręŝenia w rurze stalowej nie przekroczą f d = 150 MPa, podane w tabeli. *) - promienie gięcia dotyczą rur o długości l = 6,00 m. Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Grubość przykrycia rurociągu Tabela 8 nominalna zewnętrzna 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 DN Dz Dzp r β r β r β r β r β r β mm mm mm m stop nie m stop nie m stop nie m stop nie m stop nie m stop nie 20 26,9 *) 75 6,5 5,4 4,7 4,1 3,6 3, ,7 *) 90 8,4 7,0 6,0 5,3 4,7 4, , ,8 7,3 6,3 5,5 4,9 4, , ,1 8,4 7,2 6,3 5,6 5, , ,3 10,3 8,8 7,7 6,9 6, , ,0 11,7 10,1 8,8 7,8 7, , ,2 13,5 11,6 10,2 9,0 8, , , , , , ,4 66 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 Wzory pomocnicze i wytyczne do wyznaczania przebiegu trasy rurociągu przy zastosowaniu rur giętych lub (naginanie) gięcia elastycznego Z projektu wyznaczamy kąt (β) zmiany kierunku trasy rurociągu. a β a l g r β r długość stycznej: promień gięcia: a β r tg 2 = 360 l g = 2 β r Długość rurociągu (l g) na odcinku łuku, naleŝy przyjmować jako wielokrotność odcinków rur preizolowanych odpowiednio l = 6,00 m dla średnicy DN 20 i DN 25 i l = 12,00 m dla średnicy DN 32 i powyŝej. W przypadku gięcia elastycznego, długość rurociągu w łuku (l g) ustala się po wyznaczeniu w projekcie kąta zmiany kierunku trasy. 7. Kompensacja wydłuŝeń Stan napręŝeń normalnych [σ] i wydłuŝenie [ L] rurociągu (zasypanego i następnie eksploatowanego do temperatury T) o długości montaŝowej [Lmax], przy którym nie nastąpi przekroczenie zredukowanej wytrzymałości obliczeniowej stali [fd] przekroju rury przewodowej, ilustruje wykres : σ = fd Lmax 17

22 Tak więc długość odcinków prostych rurociągów nie powinna przekraczać 2 x Lmax, przy czym w środku rozpiętości wydłuŝenie L = 0 i ustala się wirtualny (umowny) punkt stały - rurociąg zostaje umocowany, a na swobodnych końcach rurociągu wystąpi wydłuŝenie [ L]. σ σ = fd L Lmax Lmax L WydłuŜenia występujące w rurociągach kompensowane są przez zmianę kierunku trasy (kompensacja naturalna) lub montowanie kompensatorów. W zaleŝności od kształtu geometrycznego trasy jako kompensację naturalną stosuje się: - układ "L" - kształtowy, - układ "Z" - kształtowy, - układ "U" - kształtowy. 7.1 Układ L - kształtowy Do układu kompensacyjnego "L" - kształtowego zalicza się zmianę kierunku trasy o kącie od 45 o do 90 o Obliczenie wydłużeń i długości ramion kompensacji Układ kompensacji L90 - zmiana kierunku o kąt 90 o L1 L 1 L1 L2 L 2 L2 L 1 < L max L 2 < L max Długość ramion kompensacji [L'] oblicza się wg wzorów: 18

23 ' L ' L = E f T 1 z 2 d = E f T 2 z 1 d D L D L gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej L1 - wydłuŝenie odcinka L 1 (obliczyć wg pkt 6.1.2) L2 - wydłuŝenie odcinka L 2 (obliczyć wg pkt 6.1.2) [MPa] [MPa] Długość ramion kompensacji [L'], dla stosowanych średnic rury przewodowej [Dz] i warunków ułoŝenia rurociągu w zaleŝności od wydłuŝenia [ L], moŝna określić z wykresu nr 2. Układ kompensacji L 45 o - zmiana kierunku o kąt 45 o L 1 1 L 2 L1 L2 2 Długości ramion kompensacji [L'1] i [L'2] oblicza się, z uwzględnieniem zredukowanych wydłuŝeń 1 i 2, wg wzoru : ' L1 = 1. 2 ' L2 = E f d T 1. 5 E f d T D 2 z D 1 z gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej 1 - zredukowane wydłuŝenie odcinka L zredukowane wydłuŝenie odcinka L 2 [MPa] [MPa] 19

24 Zredukowane wartości wydłuŝeń oblicza się wg wzoru: L L = + tgα sinα L L = + sinα tgα [mm] [mm] gdzie: α - kąt rozwarcia L1 - wydłuŝenie odcinka L1 (obliczone wg pkt 6.1.2) L2 - wydłuŝenie odcinka L2 (obliczone wg pkt 6.1.2) Długość ramion kompensacji [L'1] i [L'2] dla stosowanych średnic rury przewodowej [Dz] w zaleŝności od wydłuŝenia zredukowanego [ 1] i [ 2] moŝna określić z wykresu nr 2. Szczególne wymagania Układ jest nie kompensacyjny w przypadku zastosowania zmian kierunku trasy o kąt 8 o < α < 45 o. Układ taki powinien być zabezpieczony przed przeciąŝeniem za pomocą punktu stałego w odległości max L = 6,0 m lub układu kompensacyjnego L 90 w odległości nie większej niŝ 0,5 Lmax. a) max 6.0 m max 6.0 m < 45 b) 90 <

25 c) max 6.0 m 90 < 45 Układ L -kształtowy Długość ramion kompensacji [L'] w zaleŝności od wydłuŝenia [ L]. E = 204 GPa L L fd = 150 MPa Wykres 2 21

26 7.2 Układ "Z" - kształtowy Długość ramienia kompensacji [C] układu Z- kształtowego oblicza się wg wzoru: L1 L1 L 1 C L2 L 2 L2 C = 1. 5 E f d T D z L gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej [MPa] [MPa] L = L1 + L2 L1 - wydłuŝenie odcinka L 1 (obliczamy wg pkt 6.1.2) L2 - wydłuŝenie odcinka L2 (obliczamy wg pkt 6.1.2) Długości ramion kompensacji [C] układu Z - kształtowego dla stosowanych średnic rury przewodowej i przyjętych danych wyjściowych, w zaleŝności od wydłuŝenia [ L] moŝna określić wg wykresu nr 3. 22

27 Układ "Z" kształtowy Długość ramion kompensacji [C] w zaleŝności od wydłuŝenia [ L]. E = 204 GPa L1 fd = 150 MP C L2 Wykres nr 3 23

28 7.3 Układ "U" - kształtowy Jako układ "U"- kształtowy traktuje się układ o długości ramion [D] mieszczącej się w granicach: B D 2 B L1 L1 L2 L2 L 1 L 2 D B Długość ramienia kompensacji [D] układu "U"-kształtowego oblicza się wg wzoru: D = E f d T D z L gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali ET - współczynnik spręŝystości podłuŝnej [MPa] [MPa] L = L 1 + L 2 L1 - wydłuŝenie odcinka L1 (obl.wg p.6.1.2) L2 - wydłuŝenie odcinka L2 (obl.wg p.6.1.2) Długości ramion kompensacji [D] układu "U"-kształtowego dla stosowanych średnic rury przewodowej i przyjętych danych wyjściowych, w zaleŝności od wydłuŝenia [ L] moŝna określić wg wykresu nr 4. 24

29 Układ "U" - kształtowy Długości ramion kompensacji [D] w zaleŝności od wydłuŝenia [ L]. E = 204 GPa fd = 150 MPa L1 L2 D Wykres nr 4 25

30 7.4 Strefy kompensyjne Przez strefę kompensacyjną naleŝy rozumieć przestrzeń przy rurociągu, ograniczoną długością ramienia kompensacji [L'] i występującymi wydłuŝeniami [ L], w której ma nastąpić odciąŝenie odcinka rurociągu bądź kolan od parcia rurociągu na grunt. Zalecamy aby strefa kompensacyjna była wypełniona na odcinku L = 2/3L'. L L L d d Zalecamy: W celu prawidłowego wypełnienia strefy kompensacyjnej np. matami z wełny mineralnej lub płytami piankowymi, naleŝy ułoŝenie poszczególnych warstw zestopniować, przyjmując, Ŝe jeŝeli jedna warstwa maty o grubości [d] przejmie część wydłuŝenia [ L] na długości [L'], to druga mata powinna mieć długość [L"] wynoszącą: L L d = L L " ' 8. Punkt stały preizolowany rzeczywisty Preizolowane punkty stałe na sieciach cieplnych preizolowanych stosowane są w celu: odciąŝenia innych elementów preizolowanych konstrukcyjnie nie przystosowanych do przenoszenia obciąŝeń, tj. np. odgałęzienia trójników preizolowanych, wejścia rurociągów do budynków, zmianie technologii prowadzenia sieci cieplnej z tradycyjnej na preizolowaną; kształtowania porządanych wydłuŝeń sieci cieplnej, np. w przypadku gdy ramię kompensacyjne kolana preizolowanego wyliczone w oparciu o wydłuŝenie rzeczywiste nie przenosi tego wydłuŝenia ze względu na warunki terenowe. 26

31 8.1 Obliczanie sił działających na punkt stały Punkt stały odciąŝony Punkt stały odciąŝony całkowicie jednostronnie to taki punkt, na który działa siła osiowa jednostronnie. Przypadek jednostronnego obciąŝenia punktu stałego spotykamy gdy z jednej strony punktu stałego przebiega odcinek prosty o długości L, z drugiej strony punktu stałego następuje załamanie trasy ciepłociągu, np. poprzez kolano 90. Istotne jest, Ŝe odcinek prosty pomiędzy kolanem 90 (A) - kompensacyjnym i punktem stałym jest pomijalnie krótki. Sytuację tę ilustruje poniŝszy rysunek. (A) P.S. NPS = Tj L L Tj=const (B) Siła osiowa [N PS] działająca na punkt stały wyraŝona jest wzorem: N = Tj L [N] PS gdzie: T j jednostkowa siła tarcia gruntu działająca na rurę preizolowaną [ N / m ] L długość rurociągu od P.S. do kolana kompensacyjnego (B) Punkt stały częściowo odciąŝony Punkt stały częściowo odciąŝony, to taki punkt stały gdzie siła osiowa spowodowana tarciem pomiędzy osłoną rury preizolowanej i obsybką piaskową rurociągu działająca na punkt stały: N T L PS 1 = [N] j 1 zebrana z długości L 1 pomiędzy punktem stałym i kolanem kompensacyjnym w punkcie (B), jest częściowo zredukowana siłą osiową przeciwnie skierowaną od tarcia gruntu działającą na punkt stały: PS 2 = [N] N T L j 2 zebraną z długości 2 L pomiędzy punktem stałym i kolanem kompensacyjnym w punkcie (A). Sytuację tę ilustruje poniŝszy rysunek: 27

32 (A) N = T L PS 2 j 2 P.S. N = T L PS 1 j 1 Tj=const (B) L 2 L 1 Sumaryczna siła osiowa [N PS], działająca na punkt stały wyraŝona jest wzorem: N N PS PS = N N [N] j PS 1 PS 2 ( L L ) = T [N] 1 2 (oznaczenia jak na poprzednim rysunku) W tabeli nr 12 przedstawiono maksymalne wymiary bloków betonowych punktów stałych. Siły osiowe działające na punkt stały obliczono przy następujących załoŝeniach: - zagłębienie osi rurociągu poniŝej poziomu gruntu H=1,0 m; - punkt stały całkowicie jednostronnie odciąŝony; - długość odcinka, z którego zebrano siły osiowe działające na punkt stały wynosi, gatunek stali St 37.0; izolacja standard; L max - do wymiarowania bloków betonowych przyjęto dwukrotną wartość siły osiowej ] ze względu na oddziaływanie na blok betonowy rury zasilającej i powrotnej; N [ PS - jednostkowy odpór gruntu przy wymiarowaniu bloku betonowego przyjęto 150 kpa zgodnie z normą PN-81/B Bloki fundamentowe punktów stałych naleŝy projektować i wykonywać z betonu przynajmniej klasy B-15, zbrojonego stalą zbrojeniową klasy A-III w gatunku 34 GS. 28

33 WYMIARY BLOKU BETONOWEGO PUNKTU STAŁEGO A B/2 DN Dzp B B/2 Pierścień oporowy punktu stałego H X X+Dzp ZBROJENIE BLOKU BETONOWEGO L1 5 "n" szt. NR a a a NR 2 L3 a a 4 5 b b a 5 NR 1 L2 NR 2 L4 Wymiary zbrojenia podane w [cm] 29

34 Średnica Rura stalowa Zewnętrzna Dz/g Rura osłonow a Dzp MAKSYMALNE WYMIARY BLOKÓW BETONOWYCH PUNKTÓW STAŁYCH Siła maksymalna przenoszona przez blok betonowy Wymiary bloku punktu stałego [NPS] A B H Nr pręta Tabela 9 Zbrojenie bloku betonowego punktu stałego Średnica Ilość n L1 L2 L3 L4 mm/mm mm dn cm cm cm mm szt. cm cm cm cm 26,9/2, ,7/2, ,4/2, ,3/2, ,3/2, ,1/2, ,9/3, ,3/3, ,7/3, ,3/ ,1/4, ,0/ ,9/5, UWAGA : Wymiary fundamentów naleŝy określać indywidualnie uwzględniając rzeczywistą wartość siły normalnej w rurociągach, sprawdzając warunki obliczeniowe stanu granicznego nośności odporu podłoŝa gruntowego i stateczności układu fundament podłoŝe gruntowe, zgodnie z normą PN-81/B

35 9. Odgałęzienia rurociągu i wejścia do budynków Odgałęzienia rurociągu systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. naleŝy realizować za pomocą trójników. Na odgałęzienie oddziaływać będzie wydłuŝenie rurociągu głównego (jak na rysunku), ponadto odgałęzienie (przewód boczny) będzie równieŝ podlegało wydłuŝeniu termicznemu, oddziaływując na rurociąg główny. Długość strefy kompensacyjnej [L'] i wydłuŝenie [ L], oblicza się jak dla układu kompensacyjnego L90. L L L Zniwelowanie skutków wydłuŝenia termicznego odgałęzienia na rurociąg główny moŝna zrealizować: Wbudowując na odgałęzieniu rzeczywisty punkt stały w odległości max 9.0 m od osi rurociągu głównego: L max 9.0 m Stosując na odgałęzieniu układ "Z" - kształtowy kompensacji w odległości max 24.0 m: L max 24.0 m C Stosując odgałęzienia równoległe do rury głównej na odcinku 2/3 Lmax od punktu stałego (lub umownego) 31

36 L max 2/3 L max L ' L1 L1 umowny lub rzeczywisty punkt stały L ' Długość ramienia kompensacji [L'] odgałęzienia równoległego oblicza się, jak dla kompensacji w układzie "L" kształtowym, tj. obliczamy wydłuŝenia L 1 odcinka L 1 i znajdujemy ramię kompensacyjne L w funkcji L 1 wg wykresu na str. 25. W przypadku gdy odgałęzienie stanowi przedłuŝenie rury głównej, naleŝy projektować połowę układu kompensacyjnego typu "U" - kształtowego. rura główna rura odgałęźna D B/2 Nie naleŝy projektować przebiegu odcinka preizolowanego równoległego sieci cieplnej jako przedłuŝenia odcinka głównego przy zastosowaniu trójnika równoległego. Na rysunku poniŝej przedstawiono nieprawidłowo zaprojektowany odcinek sieci cieplnej. rura główna rura odgałęźna W strefach kompensacyjnych nie naleŝy montować preizolowanej armatury odcinającej, odpowietrzającej, odwadniającej oraz odgałęzień preizolowanych. 32

37 10. Połączenie rurociągu preizolowanego z rurociągiem tradycyjnym (sieć kanałowa) Skutki wydłuŝenia rurociągu preizolowanego niwelowane są przez wbudowanie punktu stałego lub układu "Z"-kształtowego w odległości max 9.0 m od osi rurociągu tradycyjnego lub połączenia. a) b) max 9.0 m max 9.0 m max 9.0 m max 9.0 m C C 11. Armatura stalowa Projektując preizolowaną armaturę stalową - zawory odcinające, zawory odcinające z jednym zaworem odpowietrzającym (odwadniającym), zawory odcinające z odwodnieniem i odpowietrzeniem - naleŝy: - nie lokalizować armatury w pobliŝu kolan kompensacyjnych (kompensatorów typu L,Z,U), - zapewnić dostęp do trzpienia zaworu odcinającego poprzez skrzynkę uliczną i rurę osłonową lub wykonanie studzienki z kręgów betonowych o średnicy minimum 600 mm - trzpień zaworu odcinającego umieszczonego w gruncie zabezpieczyć matami kompensacyjnymi, - zawory odcinające z odpowietrzeniem i odwodnieniem umieszczać w studzienkach z kręgów betonowych o średnicy minimum 1000 mm lub w komorach betonowych. Armaturę stalową odcinającą stosuje się dla odcięcia przepływu czynnika w poszczególnych odcinkach i urządzeniach sieci ciepłowniczej. Zawory odwadniające naleŝy projektować w najniŝszych a odpowietrzające w najwyŝszych punktach sieci ciepłowniczej oraz przy zaworach odcinających odpowiednio dla spustu wody i dla odpowietrzania lub napowietrzania. 33

38 Informacje techniczne Stosowanie rur i kształtek preizolowanych omówiono powyŝej ogólnie, natomiast szczegóły odnośnie projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci zawierają: 1. Wytyczne Obliczenia statyczne i projektowanie Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 2. Wytyczne Wykrywanie nieszczelności rurociągów projektowanie i budowa Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 3. Instrukcja Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 4. Instrukcja Wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 5. Instrukcja Połączenia przewodów sygnalizacyjnych Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 6. Instrukcja Połączenia instalacji sygnalizacyjnej impulsowej ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System 7. Instrukcja Spawanie rur stalowych Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 8. Instrukcja Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Uwaga: Dokonujemy nieodpłatnych adaptacji projektów instalacji ciepłowniczych z innych systemów do potrzeb wykonania w technologii ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 12. Informacje handlowe Producent i sprzedawca: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., ul, Zakaszewskiego Międzyrzecz, Telefony: Fax , Sekretariat: , , , Biuro handlowe: , wew. 11 lub 39 Biuro zaopatrzenia: , wew. 11 lub

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o.

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. POLSKIE NORMY PN-EN 253 PN-EN 448, PN-EN 488,PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. KATALOG WYROBÓW Zakład

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN L. dz..../2009 r. Kwidzyn, dnia 10 czerwca 2009 r. Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ KOMPLETÓW MONTAśOWYCH SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH, DO MONTAśU ODCINKÓW SIECI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI TABELAMI WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO APROBATA TECNICZNA Nr AT-15-8619/2015 TERMIN WAŻNOŚCI: 23.06.2020 WYDANA PRZEZ ITB WARSZAWA RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz Polskie

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych www.primapipes.eu GRUPA ATAGOR A Edycja 1.2/2016 Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych Prima Pipes Sp. z o.o. należąca do grupy Atagor produkuje wysokiej jakości kompletne systemy rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ

MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ 1. Wstęp. Przedmiotem opracowania jest koncepcja przełoŝenia istniejącej sieci cieplnej

Bardziej szczegółowo

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ DAR-FLEX 1 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014 WYTYCZNE PROJEKTOWE Otuliny ROCKWOOL 800 o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji rur średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250 C, wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Wysoka odporność termiczna izolacyjnej pianki PUR Niskie straty ciepła Uponor Infra Fintherm

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne 3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne należy projektować w technologii rur preizolowanych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2.

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2. Zawartość projektu I. Decyzje i pisma: a) Protokół nr G.6630.44.2015.L z 14.04.2015r. z uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej. b) Warunki techniczne Nr 2/2014 z dnia 05.12.2014. c) Wyrys z mapy ewidencyjnej,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Załącznik nr.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO WYMAGANIA OGÓLNE Proponowany przez oferenta system preizolowany i materiały

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów

Asortyment produktów Asortyment produktów R 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 10. R 11. R 12. R 13. R 14. R 15. R 16. R 17. R 18. R 19. R 20. R 21. Specyfikacja techniczna materiałów i surowców Specyfika techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Opis przyjętych rozwiązań Zabezpieczane rurami osłonowymi odcinki sieci ciepłowniczej nie ulegną zmianie względem istniejących rozwiązań w

3. Opis przyjętych rozwiązań Zabezpieczane rurami osłonowymi odcinki sieci ciepłowniczej nie ulegną zmianie względem istniejących rozwiązań w 1 Spis rysunków Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny sieci ciepłowniczej. Rys. nr 2 - Profil sieci ciepłowniczej przejście pod ul. Pl. Srebrny. Rys. nr 3 - Profil sieci ciepłowniczej przejście pod ul. Grabiszyńską

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE ZASTOSOWANIE Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko- i średniociśnieniowych instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przyłącze cieplne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wojcieszowie przy ul. Górniczej dz. nr.116/3; 116/4; 115/2

Przyłącze cieplne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wojcieszowie przy ul. Górniczej dz. nr.116/3; 116/4; 115/2 K W P A d a m K o s i o r o w s k i ul. Stanisława Moniuszki 3A/45 58-506 Jelenia Góra tel. 512 269 840 e-mail adamkosiorowski@gmail.com Przyłącze cieplne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowaną ul.boh.warszawy ul. Norwida OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowaną ul.boh.warszawy ul. Norwida OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowaną wysokich parametrów 2 DN 80 mm ul. Boh. Warszawy do ul. Norwida 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Załącznik nr 2 do Umowy Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 18.08.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa ul.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej [opis instalacji] [zasady

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część opisowa 2. Rysunki Plan sytuacyjny zbiorczy rys. nr T.02.01 T.02.06 Szczegół przebudowy wodociągu d-400 rys. Nr J.01 Profil podłuŝny odcinka wodociągu C-D rys. Nr J.02 Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Spółdzienia Mieszkaniowa Michorzewo ul.polna 2, 64-316 Kuślin Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym Lp. S P I S D

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁ

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁ OPIS TECHNICZNY Inwestor: Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 9b 28-340 Sędziszów Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inŝ. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Podstawy opracowania 2 Przedmiot i zakres opracowania 3 Stan istniejący 4. Bilans cieplny 5. Opis przyjętych rozwiązań 5.1. Sieć cieplna preizolowana 5.2. Sieć

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania projektu.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania projektu. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania projektu. 1. Zlecenie Inwestora 2. Warunki techniczne przyłączy wody do dz. nr 124/3 nr R 7033/17/08 z dnia 19-08-2008 r., do dz. nr 124/4 nr R 7033/16/08 z dnia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2

REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2 REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2 Spis treści 1. Podstawa opracowania 3 2. Zakres opracowania 3 3. Stan istniejący 3 4. Roboty ziemne 3 4.1. Roboty przygotowawcze 3 4.2. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot i zakres opracowania... 2 3. Rozwiązania projektowe... 2 4. Wymagania ogólne... 5 5. BIOZ... 6 5.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego... 6 5.2.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu W przypadku, gdy wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Wersja luty 2016 Spis treści: 1. Zakres... 3

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Rys. nr 2 System KLIMORVENT PREIZOLRING PREIZOLRING to system przewodów izolowanych z płaszczem wewnętrzym i zewnętrznym oraz izolacją pomiędzy nimi. System

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. MODRZEWSKIEGO 8-14 STRONA 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.... 2 4. OPIS INSTALACJI....

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19 Spis treści Przedmowa... 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych... 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia... 17 1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych............... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW Nr 23, 25 i 26 na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Generała Jerzego Ziętka 7

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW Nr 23, 25 i 26 na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Generała Jerzego Ziętka 7 PROJEKT WYKONAWCZY ProjektSp. z o.o. MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW Nr 23, 25 i 26 na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Generała Jerzego Ziętka 7 SIEĆ CIEPŁOWNICZA Obręb 0001, Jedn. Ew.

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. RUR PREIZOLOWANYCH DO SIECI NISKOTEMPERATUROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE

SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. RUR PREIZOLOWANYCH DO SIECI NISKOTEMPERATUROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE M-Pex SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. RUR PREIZOLOWANYCH DO SIECI NISKOTEMPERATUROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE M-Pex 1 M-Pex ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 6/79 ; 6/80 ; 6/81 ; 6/160; 6/159; 6/163; 6/322 ; 6/161 ; 7/9 OBR 0005 KIELCE, PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 6 W KIELCACH

dz. nr 6/79 ; 6/80 ; 6/81 ; 6/160; 6/159; 6/163; 6/322 ; 6/161 ; 7/9 OBR 0005 KIELCE, PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 6 W KIELCACH Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT na działkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

- 4 - Opracował: J. Kępiński

- 4 - Opracował: J. Kępiński OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej 2Dn 350 od komory K-572 przy ul. Powstańców Warszawy do ul. Gdańskiej działki nr 4/13 i 4/18 obręb nr 122 i nr 46 obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11 Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo