A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti"

Transkrypt

1 Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti 1. Pedagogické pôsobenie na VŠ na celý uväzok (rozpis po semestroch) Celková doba pôsobenia: 20 rokov, ak.r. 1993/ /13 Pedagogická činnosť do doby dizertácie (PhD.): 6 rokov 1.0. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1993/ /99 Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością, Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy technologii maszyn, Technologia budowy maszyn, Przygotowanie produkcji, Techniczne przygotowanie produkcji, Zarządzanie produkcją Rozsah: 8 12 h/t Pedagogická činnosť od doby dizertácie (PhD.): 15 rokov (titul PhD. udelený v ) 1.1. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1999/2000, zimný Prenášky: Badanie i dokumentowanie jakości Cvičenia: Sterowanie jakością, Badanie i dokumentowanie jakości Rozsah: 14h/t 1.2. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1999/2000, letný Prednášky:- Cvičenia: Sterowanie jakością, Podstawy technologii maszyn Rozsah: 17h/t 1.3. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2000/01, zimný Prenášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Systemy sterowania jakością Rozsah: 16h/t 1.4. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2000/01, letný Prednášky: - Cvičenia: Sterowanie jakością Rozsah: 10h/t 1.5. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2001/02, zimný Prednášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prenášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Systemy sterowania jakością Rozsah: 18h/t 1.6. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2001/02, letný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością str. 1 z 11

2 Rozsah: 14h/t 1.7. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2002/03, zimný Prednášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, Sterowanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością Rozsah: 24h/t 1.8. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2002/03, letný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Cvičenia: Sterowanie jakością Rozsah: 14h/t 1.9. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2003/04, zimný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, System zarządzania środowiskiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Seminarium dyplomowe, Rozsah: 24h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2003/04, letný Prenášky: Zarządzanie personelem, Podstawy i strategie zarządzania Cvičenia: Sterowanie jakością, Rozsah: 9h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2004/05, zimný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, System zarządzania środowiskiem, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Rozsah: 23h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2004/05, letný Prednášky a cvičenia: Podstawy i strategie zarządzania Rozsah: 8h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2005/06, zimný Prenášky: Podstawy zarządzania, Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Rozsah: 23h/t 1.14 WBMiL PRz v Rzeszowie, 2005/06, letný Prenášky: Zarządzanie personelem, Sterowanie jakością, Prednášky a cvičenia: Organizacja produkcji, Rozsah: 15h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2006/07, zimný Prenášky: Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Logistyka zaopatrzenia, Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 20h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2006/07, letný str. 2 z 11

3 Prenášky: Zarządzanie personelem, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji Rozsah: 13h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2007/08, zimný Prenášky: Standaryzowane systemy zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 11h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2007/08, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie personelem, Podstawy zarządzania Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 12h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2008/09, zimný Prenášky: Inżynieria jakości, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskiem, Standaryzowane systemy zarządzania, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2008/09, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Zarządzanie personelem Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie środowiskowe Rozsah: 21h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2009/10, zimný Prenášky: Zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Prednášky a cvičenia: Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 18 h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2009/10, letný Prenášky: Standaryzowane systemy zarządzania, Logistyka dystrybucji, System zarządzania jakością, Zarządzanie personelem Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskowe, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 30h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, zimný Prenášky: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Logistyka dystrybucji, Systemy zarządzania jakościa, Prednášky a cvičenia: Standaryzowane systemy zarządzania, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, letný Prenášky: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania w logistyce, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Standaryzowane systemy zarządzania, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 20h/t str. 3 z 11

4 1.25. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, zimný Prenášky: Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Logistyka dystrybucji, Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 16h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, letný Prenášky: zarządzanie środowiskiem, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 22h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, zimný Prenášky: Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania, EMAS, Logistyka dystrybucji, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych Prednášky a cvičenia: EMAS, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Podstawy zarządzania Rozsah: 28h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, letný Prenášky: Zarządzanie środowiskiem, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Rozsah: 21h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2012/13, zimný Prenášky: Inżynieria jakości, Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania, EMAS, Logistyka dystrybucji, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych Prednášky a cvičenia: Praca zespołowa i liderzy, Podstawy zarządzania, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2012/13, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji, Zarządzanie środowiskowe, Standaryzowane systemy zarządzania Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Zarządzanie środowiskiem Rozsah: 26h/t 2. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového študijného odboru 2.1 Spracovanie planov v štud. Zarządzanie i inżynieria produkcji Pracovisko realizácie: WBMiL PRz v Rzeszowie Doba účinnosti zavedenia: 2001 Autorský podiel: 10% str. 4 z 11

5 2.2 Spracovanie planov v štud. Logistyka Pracovisko realizácie: Wydział Zarządzania i Marketingu PRz v Rzeszowie Doba účinnosti zavedenia: 2007 Autorský podiel: 30% 3. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového predmetu Názov predmetu Pracovisko realizácie Doba účinnosti zavedenia šk.r. Autorský podiel Podstawy zarządzania WBMiL PRz 2000/01 40% Logistyka zaopatrzenia WBMiL PRz 2000/01 100% Badanie i dokumentowanie jakości WBMiL PRz 2000/01 100% Podstawy i strategie zarządzania WBMiL PRz 2001/02 40% System zarządzania środowiskiem WBMiL PRz 2003/04 100% Zarządzanie jakością WBMiL PRz 2003/04 25% Zarządzanie personelem WBMiL PRz 2005/06 100% Sterowanie jakością WBMiL PRz 2005/06 100% Logistyka dystrybucji WBMiL PRz 2006/07 50% Standaryzowane systemy zarządzania WBMiL PRz 2007/08 50% Projektowanie i wdrażanie WBMiL PRz 2007/08 100% standaryzowanych systemów zarządzania Zarządzanie środowiskiem WBMiL PRz 2008/09 100% Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji WBMiL PRz 2008/09 100% Praca zespołowa i liderzy WBMiL PRz 2009/10 100% Systemy zarządzania środowiskiem EMAS WBMiL PRz 2010/11 100% Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych WZ PRz 2011/12 100% Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania WZ PRz 2011/12 50% Inżynieria jakości WBMiL PRz 2012/13 100% 4. Garant študijného odboru Zarządzanie i inżynieria produkcji - st. I (inż.) i II (mgr) 5. Garant predmetu Systemy zarządzania jakościa, Zarządzanie jakością, Sterowanie jakością, System zarządzania środowiskiem, Standaryzowane systemy zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Zarządzanie środowiskiem, Logistyka dystrybucji, Logistyka zaopatrzenia, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy, Zarządzanie personelem, Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Inżynieria jakości. str. 5 z 11

6 6. Vedenie diplomantov Pracovisko: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie (WBMiL PRz) Šk.r.: 1999/2000 až 2012/13 Počet: 151 Menný zoznam diplomantov: Meno a priezvisko Pisarik-Czudec Marta Bożek Katarzyna Pracovisko Šk. rok Téma práce WBMiL PRz 1999/2000 Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami PN-ISO 9002 w Telekomunikacji Polskiej S.A. Wojdak Rafał WBMiL PRz 1999/2000 Analiza dostaw i dostawców w CAN-PACK S.A. FPN w Brzesku w latach Siembida Joanna WBMiL PRz 1999/2000 Analiza braków wybranego wydziału Autosan S.A. w latach Ćwiąkała Artur WBMiL PRz 1999/2000 Wdrażanie nowego wyrobu na przykładzie krzesła obrotowego firmy NOWY STYL sp. z o.o. Zwolak Paweł WBMiL PRz 1999/2000 Ankieta systemu jakości pod wymagań normy QS 9000 Pilch Łukasz WBMiL PRz 1999/2000 Komputerowa implementacja alternatywnej kontroli odbiorczej wg systemu kontowego w oparciu o normę PN/N Szymaszek Adam WBMiL PRz 1999/2000 Implementacja jednostopniowego planu kontroli odbiorczej opartego o normę PN-ISO AC1 Sędłak Lidia WBMiL PRz 1999/2000 Analiza systemu szkoleń w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Nowak Waldemar WBMiL PRz 1999/2000 Propozycja wdrożenia karty kontrolnej X-mR w FFIL Śnieżka S.A. w Lubzinie Agnieszka Pachołek WBMiL PRz 2000/2001 Ocena pracowników na przykładzie PZL-Mielec Sp. z o.o. Artur Owiński WBMiL PRz 2000/2001 Projekt raportu środowiskowego dla Rafinerii Jasło S.A. Marek Potępa WBMiL PRz 2000/2001 Analiza dostaw i dostawców Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. w latach Adam Ogonowski WBMiL PRz 2000/2001 Ocena poziomu jakości wybranych maszyn budowlanych w procesie Edyta Małek - Karaś WBMiL PRz 2000/2001 ich certyfikacji Wstępny projekt systemu jakości zgodnego z normą PN- ISO9001:2000 w Akademickim Instytucie Naukowym w Rzeszowie Metody i narzędzia statystyczne w kontroli procesu produkcyjnego w Aneta Soja-Ząbek WBMiL PRz 2000/2001 Wytwórni Silników PZL-Mielec Sp. z o.o. Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami normy PN- Małgorzata Bil WBMiL PRz 2000/2001 ISO9002 w Inpol - Metal Sp. z o. o. Katarzyna Obszańska Magdalena Żygłowicz Agnieszka Wójtowicz WBMiL PRz 2000/2001 WBMiL PRz 2001/2002 WBMiL PRz 2001/2002 Zarządzanie jakością dostaw w firmie AMBRA S.A. Projekt i wstępne wdrożenie instrukcji Statystyczna Kontrola Procesów Produkcyjnych SPC w WUCH PZL Dębica S.A. Analiza sytemu HACCP w Zakładach Mięsnych w Dębicy S.A. Krzysztof Gleń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza auditów wewnętrznych w Centrum Ogumienia Rowerowego w Dębicy Krzysztof Bugaj WBMiL PRz 2001/2002 Projekt Raportu środowiskowego za lata dla WUCH PZL-Debica S.A. Michał Kędzierski WBMiL PRz 2001/2002 Analiza porównawcza wyników odbioru wyrobów w HSW Zakład zespołów Mechanicznych Sp. z o. o. Anna Wróbel WBMiL PRz 2001/2002 Rozbudowa systemu jakości QS 9000 o instrukcję Koszty jakości dla WSK PZL - Gorzyce Justyna Koczwara WBMiL PRz 2001/2002 Propozycja wykorzystania narzędzi sterowania jakością do prezentacji osiągnięć uczniów ZSZ w Stalowej Woli Angelika Koczwara WBMiL PRz 2001/2002 Analiza dostaw i dostawców w latach w ZTS Telwolt w Sandomierzu Anna Dul WBMiL PRz 2001/2002 Projekt systemu jakości dla firmy P.W. Nowex Dariusz Kuroń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza procesu zmian organizacyjnych i zatrudnienia w PZU S.A. w latach Magdalena Bilek WBMiL PRz 2001/2002 Analiza powtarzalności i odtwarzalności (Gauge R&R) Iwona Domoń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza szkoleń w wybranych firmach województwa podkarpackiego str. 6 z 11

7 w latach Marek Szewczyk WBMiL PRz 2001/2002 Wstępny projekt Raportu Środowiskowego dla EC Tychy S.A. Analiza systemu HACCP w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Michał Tarczewski WBMiL PRz 2001/2002 RESMLECZ w Trzebownisku Rejestrator temperatury jako narzędzie wspomagające transport Stanisław Osak WBMiL PRz 2001/2002 chłodniczy Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami normy PN- Rajmund Piechota WBMiL PRz 2001/2002 EN ISO 9001:2001 dla firmy DABKOMP spółka z o.o. Ocena zakładu Zelmer S.A. według kryteriów Polskiej Nagrody Mariusz Polański WBMiL PRz 2001/2002 Jakości Tomasz Rysz WBMiL PRz 2001/2002 Projekt wstępny Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z ISO Beata Fic WBMiL PRz 2002/ na przykładzie BZPD S.A. w Rzepedźi Raport samooceny PBPiO RESBUD S.A. w oparciu o kryteria Polskiej Nagrody Jakości Projekt i próba wdrożenia procedury rozwiązywania problemów Piotr Januszewski WBMiL PRz 2002/2003 jakościowych w firmie Goodrich Krosno Analiza możliwości wdrożenia wymagań ISO/TS 16949:2002 w Anna Popek WBMiL PRz 2002/2003 Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. Analiza działań projakościowych w przedsiębiorstwie OPTIMUS Agnieszka Potoniec WBMiL PRz 2002/2003 S.A. na przykładzie auditów i działań korygujących poreklamacyjnych Iwona Taborek WBMiL PRz 2002/2003 Analiza braków na wydziale W-69 WSK PZL Rzeszów Propozycja usprawnienia pracy autoryzowanego serwisu Małgorzata Wójcik WBMiL PRz 2002/2003 samochodowego PUH MOTOZBYT za pomocą procedur Program do statystycznego sterowania procesem przy pomocy kart Marta Hocaniuk WBMiL PRz 2002/2003 kontrolnych X-R i p Analiza procesu ciągłego doskonalenia w Firmie Produkcyjno- Luiza Jarosz WBMiL PRz 2002/2003 Handlowej DARCO w Dębicy i propozycja jego usprawnienia Mariusz Małek WBMiL PRz 2002/2003 Analiza FMEA wybranych procesów i konstrukcji w Autosan S.A. Analiza zarządzania wybranymi zasobami produkcyjnymi w PPKS w Tomasz Cudecki WBMiL PRz 2002/2003 Mielcu Analiza wyboru i oceny dostawców w przedsiębiorstwie FANAR S.A. Joanna Baprawska WBMiL PRz 2002/2003 w Ciechanowie Małgorzata Kulig WBMiL PRz 2002/2003 Analiza dostaw i dostawców w PBPiO Resbud S.A. Analiza porównawcza procesu zaopatrzenia z ZPE Zapel S.A. i ŁFŚ Aneta Świetlik WBMiL PRz 2002/2003 Śrubex S.A. Joanna Kuźniar- Pecuch Magdalena Wiktorska WBMiL PRz 2003/2004 WBMiL PRz 2003/2004 Projekt usprawnienia procesu transportu w firmie KOMBUD Dystrybucja Sp. z o. o. Wstępny projekt systemu zarządzania jakością dla firmy GAMAR Aneta Cwynar WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 zrealizowany dla firmy TERMAR Sp. Jawna Joanna Szepielak WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością dla Firmy Usług technicznych ENERGOTECH Magdalena Trzpis WBMiL PRz 2003/2004 Analiza i propozycja usprawnienia systemu zarządzania jakością PZL Mielec Sp. z o.o. Elżbieta Zdeb WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO dla firmy ALIMA Gerber S.A. Rzeszów Edyta Zimny WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 zrealizowany dla firmy POLKEMIC Ewelina Zuba WBMiL PRz 2003/2004 Opracowanie wstępnego systemu zarządzania środowiskowego dla Marcin Woźnica WBMiL PRz 2003/2004 firmy BIEGONICE KUPNO Sp. z o.o. Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w Fabryce Maszyn Janów Lubelski poprzez projekt procedur zarządzania Środowiskowego Magdalena Knap WBMiL PRz 2003/2004 Projekt wstępny procedur doskonalących procesy zaopatrzenia w firmie EURO-AUTO Sylwia Naumowicz WBMiL PRz 2004/2005 Analiza możliwości usprawnień konstrukcji zespołu wału napędowego w WSK PZL Rzeszów Anna Woźna WBMiL PRz 2004/2005 Metody statystyczne kontroli procesu produkcyjnego Anna Aletańska WBMiL PRz 2004/2005 Mapowanie strumienia wartości i myślenie odchudzone na podstawie linii 5334 w WSK PZL Rzeszów SA Anna Błaszczyk WBMiL PRz 2004/2005 Analiza linii produkcyjnej 5311 z wykorzystaniem mapowania strumieni wartości i lean manufacturing Marek Lesiński WBMiL PRz 2004/2005 Analiza procesu doskonalenia ZSZ na przykładzie firmy ELEKTRIMONT Monika Dąchór WBMiL PRz 2004/2005 Analiza i propozycje usprawnień SZJ dla firmy TEMIDA - CESSIO Monika Koszyk WBMiL PRz 2004/2005 Wstępny projekt systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO dla firmy AUTOMET Mirosław Małek WBMiL PRz 2004/2005 Projekt SZJ dla Elektrowni Stalowa Wola S.A str. 7 z 11

8 Małgorzata Analiza FMEA wybranego procesu i konstrukcji w HSW Zakład WBMiL PRz 2004/2005 Wawrzyńczak Zespołów Napędowych Sp. z o.o. Adriana Projekt dokumentacji SZJ zgodnego z ISO 9001:2000 dla firmy WBMiL PRz 2004/2005 Wojciechowska RAKOCZY Analiza narzędzi doskonalenia SZJ w AUTOSAN S.A. w latach 2003 Edyta Grzebień WBMiL PRz 2004/ Analiza procesów logistycznych i propozycja ich usprawnienia w Sylwia Bednarz WBMiL PRz 2004/2005 CONVEX GLASS Sp z o.o. Analiza jakości studenckich rachunków oszczędnościowo Aneta Idec WBMiL PRz 2005/2006 rozliczeniowych Analiza postępowania z wyrobem niezgodnym w Firmie HSW Agnieszka Olszowy WBMiL PRz 2005/2006 Zakład Sprężynownia Sp z oo w latach Iwona Pawliszyn WBMiL PRz 2005/2006 Projekt kart kontrolnych X-R i EWMA dla wybranego procesu Wiesława Szcześniak WBMiL PRz 2005/2006 Doskonalenie SZJ w HSW Zakład Sprężynownia Sp z oo Elżbieta Pawełek WBMiL PRz 2005/2006 Zasoby ludzkie w SZJ na przykładzie HSW Zakłąd Zespołów Napędowych Joanna Białek WBMiL PRz 2005/2006 Analiza powtarzalności i odtwarzalności (R&R) wybranych suwmiarek i mikrometrów Anna Micał WBMiL PRz 2005/2006 Analiza dostaw i dostawców w firmie PKS w Rzeszowie S.A. w latach Izabella Kowalska WBMiL PRz 2005/2006 Analiza badania satysfakcji klienta na przykładzie WSK PZL Rzeszów SA Marcela Krasna WBMiL PRz 2005/2006 Analiza i propozycja doskonalenia SZJ w firmie Euro-Center w Kraczkowej Łukasz Lisowski WBMiL PRz 2005/2006 Analiza FMEA procesu technologicznego kadłuba dyfuzora w WSK PZL Rzeszów Ewelina Kalamarz WBMiL PRz 2005/2006 Propozycja wdrożenia karty kontrolnej X-R i D-G dla procesu produkcji proziaków w firmie BAMAL Sp. z o. o. Marcin Dusza WBMiL PRz 2005/2006 Wdrożenie ERP w obszarze gospodarki materiałowej na przykładzie Grupy Ożarów SA Klara Szopa WBMiL PRz 2005/2006 Działania korygujące przyczyny źródłowej jako narzędzie rozwiązywania problemów jakościowych Tomasz Kubiś WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnienia procesu projektowania w firmie SORBET - KOLBUSZOWA Radosław Herdy WBMiL PRz 2006/2007 Opracowanie procedur dla usprawnienia realizacji wyrobu w firmie Black Red White S.A. w oparciu o normy ISO 9000 Hubert Foltarz WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnień działań korygujących i Andrzej Wieczerzak WBMiL PRz 2006/2007 zapobiegawczych Mogul Federal - Mogul Gorzyce SA Analiza procesów procesów propozycja usprawnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobów produkowanych produkowanych HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. Tomasz Wolak WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i opracowanie zasad postepowania z dostawami i dostawcami w firmie Metal Odlew S.C. Tomasz Wolak Marta Bodeńko WBMiL PRz 2006/2007 Analiza wybranych zakupów i ich dostawców np. firmy AGROHURT SA Agnieszka Bondyra WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnień procesu logistyki zaopatrzenia w firmie PPH POLIMARKY Krzysztof Majda WBMiL PRz 2006/2007 Projekt wybranych elementów SZJ dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Tomasz Tadla WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja działań doskonalących certyfikowanie procesów w WSK PZL Rzeszów SA Beata Wedman WBMiL PRz 2006/2007 Analiza procesu zatwierdzania poziomów doskonałości linii 5611 wydziału W-56 WSK PZL Rzeszów SA Tomasz Adamiak WBMiL PRz 2006/2007 Analiza techniczna i cenowa jakościowa wybranych środków transportu Marcin Chmura WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i doskonalenie procesu realizacji zamówień produkcyjnych produkcyjnych WSK PZL Rzeszów SA Sylwia Bąk WBMiL PRz 2006/2007 Doskonalenie SZJ w oparciu o analizę wybranych jego elementów Zelmer SA Joanna Bogacz WBMiL PRz 2006/2007 Usprawnienie statystycznego sterowania procesem wytwarzania tulei ZM 4742 w Stomil Sanok SA Krzysztof Broda WBMiL PRz 2006/2007 Ocena firmy Zelmer w Kategoriach Podkarpackiej Nagrody Jakości Joanna Majcher WBMiL PRz 2006/2007 Badanie działań doskonalących SZJ firmy Respak Sp. z o. o. z Rzeszowa Justyna Rożniatowska- Lisak WBMiL PRz 2007/2008 Zastosowanie narzędzi Achieving Competitive Excellence do optymalizacji procesów w Dziale Zakupów WSK PZL-Rzeszów str. 8 z 11

9 Magdalena Malinowska WBMiL PRz 2007/2008 Projekt karty kontrolnej IX-MR i próba jej wdrożenia w Hucie Szkła DECO-GLASS Sp. z o.o. Joanna Żarek WBMiL PRz 2007/2008 Analiza i projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000 dla przedsiębiorstwa Instal Czudec Sp. z o.o. Jacek Podolec WBMiL PRz 2007/2008 Wykorzystanie technik jakości do analizy reklamacji produkcyjnych opon ciężarowych w Grupie Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Marian Zaborowski WBMiL PRz 2007/2008 Optymalizacja organizacji produkcji z wykorzystaniem metody SMED Wojciech Nowak WBMiL PRz 2007/2008 Implementacja metody 5S do wybranych stanowisk produkcyjnych w Sylwia Hubka Ewelina Worek WBMiL PRz 2007/2008 WBMiL PRz 2007/2008 T.C. Dębica Analiza i projekt wybranych elementów systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z norma ISO dla firmy Kruszgeo SA. Analiza systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w Kruszgeo SA z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością Rafał Lipa WBMiL PRz 2007/2008 Analiza odtwarzalności i powtarzalności w procesie produkcyjnym Adrian Piwowar WBMiL PRz 2007/2008 pierścienia Próba wdrożenia elementów odchudzonej produkcji w oparciu o system ACE w wybranym Wydziale WSK PZL - Rzeszów Łukasz Wilk WBMiL PRz 2007/2008 Analiza statystyczna procesu wytwarzania wtyczki zestawu Krzysztof Rożek WBMiL PRz 2008/2009 głośnomówiącego Projekt i analiza karty kontrolnej X-R dla procesu technologicznego tulei 1061 w ZZN Huty Stalowa Wola Piotr Błachnio WBMiL PRz 2008/2009 Analiza systemu pomiarowego tulei metodą R&R Agnieszka Ryba WBMiL PRz 2008/2009 Projekt raportu środowiskowego zgodnego z wymaganiami systemu EMAS dla Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. Agnieszka Ciećka WBMiL PRz 2008/2009 Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem czynnika ludzkiego na przykładzie WSK PZL-Rzeszów S.A Monika Pryciak WBMiL PRz 2008/2009 Wdrożenie zasad 5S w Zakładzie Aluminium firmy RES-ALMET Sp. z o.o. Łukasz Szuba WBMiL PRz 2008/2009 Projekt karty kontrolnej X-R dla rozdzielacza Adam Balawender WBMiL PRz 2008/2009 Wdrożenie zasad 5S w magazynie firmy Meridian Małgorzata Chmielowiec WBMiL PRz 2008/2009 Wykorzystanie metod ABC i XYZ do doskonalenia zaopatrzenia w Zakładach Metalowych Dezamet SA Marek Błoński WBMiL PRz 2008/2009 Analiza kanałów dystrybucji i próba ich doskonalenia na przykładzie firmy Narzędziowcy Agnieszka Domagała WBMiL PRz 2008/2009 Analiza dystrybucji wyrobów gotowych w Zakładach Metalowych Dezamet S. A. Projekt kart procesów i modyfikacja księgi jakości dla Zakładu Adrian Dranka WBMiL PRz 2008/2009 Produkcyjnego CEMAL Sp. z o.o. w Gorlicach Wojciech Szwed WBMiL PRz 2008/2009 Analiza FMEA wybranego wyrobu Firmy Śrubex SA Analiza i propozycja doskonalenia logistyki w Zakładach Tomasz Marć WBMiL PRz 2008/2009 Magnezytowych Ropczyce Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem metody TPM w Kamil Tutro WBMiL PRz 2008/2009 przedsiębiorstwie Tekpud Sp. Zo.o Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań normy ISO 9001, Janusz Banaś WBMiL PRz 2008/2009 ISO i PN-N z wykorzystaniem MS ACCES Projekt statystycznej kontroli odlewów łopatek do sprężarek silników Paweł Lisowicz WBMiL PRz 2008/2009 samolotowych WBMiL PRz Magdalena Malinowska 2009/2010 Anna Wróblewska WBMiL PRz 2009/2010 Mateusz Deptuch WBMiL PRz 2009/2010 Wybór optymalnego środka transportu wewnątrzzakładowego z wykorzystaniem metod: ACJ i AHP Praca zespołowej i metoda FMEA w doskonaleniu produkcji wspornika Doskonalenie organizacji produkcji za pomocą techniki SMED dla ZPE ZAPEL SA Karolina Marzec WBMiL PRz 2009/2010 Analiza i projekt Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 dla Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego Jacek Podolec WBMiL PRz 2009/2010 Analiza reklamacji opon do samochodów osobowych z wykorzystaniem metodyki DMAIC w Grupie Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Mateusz Mach WBMiL PRz 2009/2010 Projekt działań korygujących po audicie certyfikującym na zgodność z AS 9100 dla Norbert Polska SP. z o. o. Tomasz Gawron WBMiL PRz 2009/2010 Analiza i projekt wstępny elementów systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 dla Przedsiębiorstwa ELMAR Agnieszka Leniart WBMiL PRz 2010/2011 Analiza i projekt systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 dla firmy Polkemic II Sp. z o. o. SKA str. 9 z 11

10 Bernadetta Niedziałek WBMiL PRz 2010/2011 Propozycje usprawnień statystycznej kontroli odbiorczej surowców dla Polkemic II Sp. z o. o. SKA Bartosz Kardas WBMiL PRz 2010/2011 Projekt procedury wyboru wózka widłowego wykorzystaniem metody AHP Marek Mendycki WBMiL PRz 2010/2011 Wdrożenie zasad 5S na wybranych stanowiskach w Laboratorium Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej Rafał Mądry WBMiL PRz 2010/2011 Ocena jakości procesu technologicznego i propozycje jego doskonalenia dla firmy ENEREKO WBMiL PRz 2011/2012 Małgorzata Chmielowiec Propozycja wykorzystania narzędzi LEAN MANUFACTURING do doskonalenia produkcji w PRO - MET w Nowej Dębie. Kazimierz Janowicz WBMiL PRz 2011/2012 Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem programu TPM na wydziale W53 W WSK PZL-RZESZÓW S.A. Bartłomiej Duszkiewicz WBMiL PRz 2011/2012 Analiza i wdrożenie TPM na wybranych maszynach w Centrum Obróbki Plastycznej Polskich Zakładów Lotniczych Sp. Z o. o. w Mielcu Grzegorz Gębuś WBMiL PRz 2011/2012 Propozycja skrócenia czasu przezbrojenia automatu szklarskiego IW- 16 metodą SMED Małgorzata WBMiL PRz 2011/2012 Analiza FMEA procesu zaopatrzenia w ZAPEL S.A Kocyłowska Anna Dronka WBMiL PRz 2012/2013 Analiza ankiet MFA wybranego obszaru w WSK PZL-Rzeszów S.A. Katarzyna Kruczek WBMiL PRz 2012/2013 Projekt procedury oceny jakości Z wykorzystaniem punktacji sformalizowanej Ewelina Makuch WBMiL PRz 2012/2013 Analiza oceny jakości dostaw i dostawców w firmie Zelmer PRO Sp. z o.o. Karolina Kozak WBMiL PRz 2012/2013 Analiza dostaw i dostawców w Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. w latach Paulina Świrad WBMiL PRz 2012/2013 Projekt elementów systemu zarządzania środowiskowego ISO w Przedsiębiorstwie Produkcji Sprężarek AIRPOL Michał Doszak WBMiL PRz 2012/2013 Doskonalenie jakości folii produkcji folii sttretch z wykorzystaniem metod Taguchiego i Shainina w firmie Efekt Plus Sp. z.o.o. Jakub Draus WBMiL PRz 2012/2013 Analiza FMEA procesu produkcyjnego wieszaka WT w firmie Bury Spółka z o.o. Maria Bielec WBMiL PRz 2012/2013 Projekt wybranych elementów systemu EMAS dla firmy BERTHOLD 7. Garant odboru doktorandského štúdia 8. Ukončená výchova vedeckého ašpiranta alebo doktoranda 9. Predseda komisie štátnych a rigoróznych skúšok 10. Člen komisie štátnych skúšok Egzaminator na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Zatwierzonej Organiazacji Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Part-147 Członek komisji do obrony prac dyplomowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunek: Zarządzanie i Inzynieria Produkcji, specjalność: Systemy zapewnienia jakości produkcji. 11. Členstvo v SOK doktorandského štúdia 12. Vedenie prác v rámci ŠVČ 12.1 Zakladateľ (2001) a správca (k dnešnému dňu - 12 rokov) Studenckiego Koła Naukowego (ŠVČ) Inżynierii Zarządzania publikácií v tuzemsku iv zahraničí str. 10 z 11

11 12.3 Práca absolventa P. Kusowskiego dostala prvú cenu v súťaži Polskiego Towarzystawa Zarządzania Produkcją w 2010 r. 13. Absolvovanie štúdia základov vysokoškolskej pedagogiky Názov kurzu: Studium Doskonalenia Pedagogicznego Školiace pracovisko: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Doba štúdia: 2 semestry Rok ukončenia: Identifikácia dokladu: Świadctwo ukończenia Studium Doskonalenia Pedagogicznego 14. Zriaďovanie vyučovacích a odborných laboratórií 14.1 Laboratórium Sterowania jakością Pracovisko: WBMiL PRz, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Účinnosť laboratória: 1993 Identifikácia registrácie: Podiel: 80% 14.2 Laboratórium Badania i dokumentowania jakości Pracovisko: WBMiL PRz, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Účinnosť laboratória: Identifikácia registrácie: Podiel: 80% str. 11 z 11

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov 1. Vedecké monografie a ich časti domáce 1.1

Bardziej szczegółowo

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Prehľad riešených výskumných úloh a projektov 1 Výskumné a odborné práce na báze HČ 1.1 Budzik G., Pacana A., Heneczkowski M.,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 534/13 287/13 399/13 623/13 326/13 539/13 Wnioskodawca B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy

Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy Barbara Sujak-Cyrul Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy. Organizacje objęte systemami zarządzania jakością wg ISO 900 Jednym z wyraźnych kierunków zmian współczesnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo