A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti"

Transkrypt

1 Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej A.Príloha Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti 1. Pedagogické pôsobenie na VŠ na celý uväzok (rozpis po semestroch) Celková doba pôsobenia: 20 rokov, ak.r. 1993/ /13 Pedagogická činnosť do doby dizertácie (PhD.): 6 rokov 1.0. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1993/ /99 Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością, Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy technologii maszyn, Technologia budowy maszyn, Przygotowanie produkcji, Techniczne przygotowanie produkcji, Zarządzanie produkcją Rozsah: 8 12 h/t Pedagogická činnosť od doby dizertácie (PhD.): 15 rokov (titul PhD. udelený v ) 1.1. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1999/2000, zimný Prenášky: Badanie i dokumentowanie jakości Cvičenia: Sterowanie jakością, Badanie i dokumentowanie jakości Rozsah: 14h/t 1.2. WBMiL PRz v Rzeszowie, 1999/2000, letný Prednášky:- Cvičenia: Sterowanie jakością, Podstawy technologii maszyn Rozsah: 17h/t 1.3. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2000/01, zimný Prenášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Systemy sterowania jakością Rozsah: 16h/t 1.4. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2000/01, letný Prednášky: - Cvičenia: Sterowanie jakością Rozsah: 10h/t 1.5. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2001/02, zimný Prednášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prenášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Systemy sterowania jakością Rozsah: 18h/t 1.6. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2001/02, letný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością str. 1 z 11

2 Rozsah: 14h/t 1.7. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2002/03, zimný Prednášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, Sterowanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Sterowanie jakością Rozsah: 24h/t 1.8. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2002/03, letný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Cvičenia: Sterowanie jakością Rozsah: 14h/t 1.9. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2003/04, zimný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, System zarządzania środowiskiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Seminarium dyplomowe, Rozsah: 24h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2003/04, letný Prenášky: Zarządzanie personelem, Podstawy i strategie zarządzania Cvičenia: Sterowanie jakością, Rozsah: 9h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2004/05, zimný Prenášky: Podstawy i strategie zarządzania, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, System zarządzania środowiskiem, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Rozsah: 23h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2004/05, letný Prednášky a cvičenia: Podstawy i strategie zarządzania Rozsah: 8h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2005/06, zimný Prenášky: Podstawy zarządzania, Prednášky a cvičenia: Badanie i dokumentowanie jakości, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością Cvičenia: Systemy sterowania jakością, Rozsah: 23h/t 1.14 WBMiL PRz v Rzeszowie, 2005/06, letný Prenášky: Zarządzanie personelem, Sterowanie jakością, Prednášky a cvičenia: Organizacja produkcji, Rozsah: 15h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2006/07, zimný Prenášky: Badanie i dokumentowanie jakości, Podstawy zarządzania Prednášky a cvičenia: Logistyka zaopatrzenia, Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 20h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2006/07, letný str. 2 z 11

3 Prenášky: Zarządzanie personelem, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji Rozsah: 13h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2007/08, zimný Prenášky: Standaryzowane systemy zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 11h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2007/08, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie personelem, Podstawy zarządzania Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 12h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2008/09, zimný Prenášky: Inżynieria jakości, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskiem, Standaryzowane systemy zarządzania, Podstawy zarządzania, Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2008/09, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Zarządzanie personelem Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie środowiskowe Rozsah: 21h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2009/10, zimný Prenášky: Zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Standaryzowane systemy zarządzania, Wykład monograficzny, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Prednášky a cvičenia: Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 18 h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2009/10, letný Prenášky: Standaryzowane systemy zarządzania, Logistyka dystrybucji, System zarządzania jakością, Zarządzanie personelem Prednášky a cvičenia: Zarządzanie środowiskowe, Logistyka zaopatrzenia Cvičenia: Seminarium dyplomowe Rozsah: 30h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, zimný Prenášky: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Logistyka dystrybucji, Systemy zarządzania jakościa, Prednášky a cvičenia: Standaryzowane systemy zarządzania, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, letný Prenášky: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania w logistyce, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Standaryzowane systemy zarządzania, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 20h/t str. 3 z 11

4 1.25. WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, zimný Prenášky: Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Logistyka dystrybucji, Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy Rozsah: 16h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2010/11, letný Prenášky: zarządzanie środowiskiem, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 22h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, zimný Prenášky: Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania, EMAS, Logistyka dystrybucji, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych Prednášky a cvičenia: EMAS, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Podstawy zarządzania Rozsah: 28h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2011/12, letný Prenášky: Zarządzanie środowiskiem, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Rozsah: 21h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2012/13, zimný Prenášky: Inżynieria jakości, Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Podstawy zarządzania, EMAS, Logistyka dystrybucji, Praca zespołowa i liderzy, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych Prednášky a cvičenia: Praca zespołowa i liderzy, Podstawy zarządzania, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS Rozsah: 18h/t WBMiL PRz v Rzeszowie, 2012/13, letný Prenášky: Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji, Zarządzanie środowiskowe, Standaryzowane systemy zarządzania Prednášky a cvičenia: Systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania środowiskiem EMAS, Zarządzanie środowiskiem Rozsah: 26h/t 2. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového študijného odboru 2.1 Spracovanie planov v štud. Zarządzanie i inżynieria produkcji Pracovisko realizácie: WBMiL PRz v Rzeszowie Doba účinnosti zavedenia: 2001 Autorský podiel: 10% str. 4 z 11

5 2.2 Spracovanie planov v štud. Logistyka Pracovisko realizácie: Wydział Zarządzania i Marketingu PRz v Rzeszowie Doba účinnosti zavedenia: 2007 Autorský podiel: 30% 3. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového predmetu Názov predmetu Pracovisko realizácie Doba účinnosti zavedenia šk.r. Autorský podiel Podstawy zarządzania WBMiL PRz 2000/01 40% Logistyka zaopatrzenia WBMiL PRz 2000/01 100% Badanie i dokumentowanie jakości WBMiL PRz 2000/01 100% Podstawy i strategie zarządzania WBMiL PRz 2001/02 40% System zarządzania środowiskiem WBMiL PRz 2003/04 100% Zarządzanie jakością WBMiL PRz 2003/04 25% Zarządzanie personelem WBMiL PRz 2005/06 100% Sterowanie jakością WBMiL PRz 2005/06 100% Logistyka dystrybucji WBMiL PRz 2006/07 50% Standaryzowane systemy zarządzania WBMiL PRz 2007/08 50% Projektowanie i wdrażanie WBMiL PRz 2007/08 100% standaryzowanych systemów zarządzania Zarządzanie środowiskiem WBMiL PRz 2008/09 100% Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji WBMiL PRz 2008/09 100% Praca zespołowa i liderzy WBMiL PRz 2009/10 100% Systemy zarządzania środowiskiem EMAS WBMiL PRz 2010/11 100% Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych WZ PRz 2011/12 100% Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania WZ PRz 2011/12 50% Inżynieria jakości WBMiL PRz 2012/13 100% 4. Garant študijného odboru Zarządzanie i inżynieria produkcji - st. I (inż.) i II (mgr) 5. Garant predmetu Systemy zarządzania jakościa, Zarządzanie jakością, Sterowanie jakością, System zarządzania środowiskiem, Standaryzowane systemy zarządzania, Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania, Zarządzanie środowiskiem, Logistyka dystrybucji, Logistyka zaopatrzenia, Podstawy zarządzania, Praca zespołowa i liderzy, Zarządzanie personelem, Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania, Auditowanie i doskonalenie systemów logistycznych, Inżynieria jakości. str. 5 z 11

6 6. Vedenie diplomantov Pracovisko: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie (WBMiL PRz) Šk.r.: 1999/2000 až 2012/13 Počet: 151 Menný zoznam diplomantov: Meno a priezvisko Pisarik-Czudec Marta Bożek Katarzyna Pracovisko Šk. rok Téma práce WBMiL PRz 1999/2000 Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami PN-ISO 9002 w Telekomunikacji Polskiej S.A. Wojdak Rafał WBMiL PRz 1999/2000 Analiza dostaw i dostawców w CAN-PACK S.A. FPN w Brzesku w latach Siembida Joanna WBMiL PRz 1999/2000 Analiza braków wybranego wydziału Autosan S.A. w latach Ćwiąkała Artur WBMiL PRz 1999/2000 Wdrażanie nowego wyrobu na przykładzie krzesła obrotowego firmy NOWY STYL sp. z o.o. Zwolak Paweł WBMiL PRz 1999/2000 Ankieta systemu jakości pod wymagań normy QS 9000 Pilch Łukasz WBMiL PRz 1999/2000 Komputerowa implementacja alternatywnej kontroli odbiorczej wg systemu kontowego w oparciu o normę PN/N Szymaszek Adam WBMiL PRz 1999/2000 Implementacja jednostopniowego planu kontroli odbiorczej opartego o normę PN-ISO AC1 Sędłak Lidia WBMiL PRz 1999/2000 Analiza systemu szkoleń w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Nowak Waldemar WBMiL PRz 1999/2000 Propozycja wdrożenia karty kontrolnej X-mR w FFIL Śnieżka S.A. w Lubzinie Agnieszka Pachołek WBMiL PRz 2000/2001 Ocena pracowników na przykładzie PZL-Mielec Sp. z o.o. Artur Owiński WBMiL PRz 2000/2001 Projekt raportu środowiskowego dla Rafinerii Jasło S.A. Marek Potępa WBMiL PRz 2000/2001 Analiza dostaw i dostawców Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. w latach Adam Ogonowski WBMiL PRz 2000/2001 Ocena poziomu jakości wybranych maszyn budowlanych w procesie Edyta Małek - Karaś WBMiL PRz 2000/2001 ich certyfikacji Wstępny projekt systemu jakości zgodnego z normą PN- ISO9001:2000 w Akademickim Instytucie Naukowym w Rzeszowie Metody i narzędzia statystyczne w kontroli procesu produkcyjnego w Aneta Soja-Ząbek WBMiL PRz 2000/2001 Wytwórni Silników PZL-Mielec Sp. z o.o. Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami normy PN- Małgorzata Bil WBMiL PRz 2000/2001 ISO9002 w Inpol - Metal Sp. z o. o. Katarzyna Obszańska Magdalena Żygłowicz Agnieszka Wójtowicz WBMiL PRz 2000/2001 WBMiL PRz 2001/2002 WBMiL PRz 2001/2002 Zarządzanie jakością dostaw w firmie AMBRA S.A. Projekt i wstępne wdrożenie instrukcji Statystyczna Kontrola Procesów Produkcyjnych SPC w WUCH PZL Dębica S.A. Analiza sytemu HACCP w Zakładach Mięsnych w Dębicy S.A. Krzysztof Gleń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza auditów wewnętrznych w Centrum Ogumienia Rowerowego w Dębicy Krzysztof Bugaj WBMiL PRz 2001/2002 Projekt Raportu środowiskowego za lata dla WUCH PZL-Debica S.A. Michał Kędzierski WBMiL PRz 2001/2002 Analiza porównawcza wyników odbioru wyrobów w HSW Zakład zespołów Mechanicznych Sp. z o. o. Anna Wróbel WBMiL PRz 2001/2002 Rozbudowa systemu jakości QS 9000 o instrukcję Koszty jakości dla WSK PZL - Gorzyce Justyna Koczwara WBMiL PRz 2001/2002 Propozycja wykorzystania narzędzi sterowania jakością do prezentacji osiągnięć uczniów ZSZ w Stalowej Woli Angelika Koczwara WBMiL PRz 2001/2002 Analiza dostaw i dostawców w latach w ZTS Telwolt w Sandomierzu Anna Dul WBMiL PRz 2001/2002 Projekt systemu jakości dla firmy P.W. Nowex Dariusz Kuroń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza procesu zmian organizacyjnych i zatrudnienia w PZU S.A. w latach Magdalena Bilek WBMiL PRz 2001/2002 Analiza powtarzalności i odtwarzalności (Gauge R&R) Iwona Domoń WBMiL PRz 2001/2002 Analiza szkoleń w wybranych firmach województwa podkarpackiego str. 6 z 11

7 w latach Marek Szewczyk WBMiL PRz 2001/2002 Wstępny projekt Raportu Środowiskowego dla EC Tychy S.A. Analiza systemu HACCP w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Michał Tarczewski WBMiL PRz 2001/2002 RESMLECZ w Trzebownisku Rejestrator temperatury jako narzędzie wspomagające transport Stanisław Osak WBMiL PRz 2001/2002 chłodniczy Wstępny projekt systemu jakości zgodny z wymaganiami normy PN- Rajmund Piechota WBMiL PRz 2001/2002 EN ISO 9001:2001 dla firmy DABKOMP spółka z o.o. Ocena zakładu Zelmer S.A. według kryteriów Polskiej Nagrody Mariusz Polański WBMiL PRz 2001/2002 Jakości Tomasz Rysz WBMiL PRz 2001/2002 Projekt wstępny Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z ISO Beata Fic WBMiL PRz 2002/ na przykładzie BZPD S.A. w Rzepedźi Raport samooceny PBPiO RESBUD S.A. w oparciu o kryteria Polskiej Nagrody Jakości Projekt i próba wdrożenia procedury rozwiązywania problemów Piotr Januszewski WBMiL PRz 2002/2003 jakościowych w firmie Goodrich Krosno Analiza możliwości wdrożenia wymagań ISO/TS 16949:2002 w Anna Popek WBMiL PRz 2002/2003 Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. Analiza działań projakościowych w przedsiębiorstwie OPTIMUS Agnieszka Potoniec WBMiL PRz 2002/2003 S.A. na przykładzie auditów i działań korygujących poreklamacyjnych Iwona Taborek WBMiL PRz 2002/2003 Analiza braków na wydziale W-69 WSK PZL Rzeszów Propozycja usprawnienia pracy autoryzowanego serwisu Małgorzata Wójcik WBMiL PRz 2002/2003 samochodowego PUH MOTOZBYT za pomocą procedur Program do statystycznego sterowania procesem przy pomocy kart Marta Hocaniuk WBMiL PRz 2002/2003 kontrolnych X-R i p Analiza procesu ciągłego doskonalenia w Firmie Produkcyjno- Luiza Jarosz WBMiL PRz 2002/2003 Handlowej DARCO w Dębicy i propozycja jego usprawnienia Mariusz Małek WBMiL PRz 2002/2003 Analiza FMEA wybranych procesów i konstrukcji w Autosan S.A. Analiza zarządzania wybranymi zasobami produkcyjnymi w PPKS w Tomasz Cudecki WBMiL PRz 2002/2003 Mielcu Analiza wyboru i oceny dostawców w przedsiębiorstwie FANAR S.A. Joanna Baprawska WBMiL PRz 2002/2003 w Ciechanowie Małgorzata Kulig WBMiL PRz 2002/2003 Analiza dostaw i dostawców w PBPiO Resbud S.A. Analiza porównawcza procesu zaopatrzenia z ZPE Zapel S.A. i ŁFŚ Aneta Świetlik WBMiL PRz 2002/2003 Śrubex S.A. Joanna Kuźniar- Pecuch Magdalena Wiktorska WBMiL PRz 2003/2004 WBMiL PRz 2003/2004 Projekt usprawnienia procesu transportu w firmie KOMBUD Dystrybucja Sp. z o. o. Wstępny projekt systemu zarządzania jakością dla firmy GAMAR Aneta Cwynar WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 zrealizowany dla firmy TERMAR Sp. Jawna Joanna Szepielak WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością dla Firmy Usług technicznych ENERGOTECH Magdalena Trzpis WBMiL PRz 2003/2004 Analiza i propozycja usprawnienia systemu zarządzania jakością PZL Mielec Sp. z o.o. Elżbieta Zdeb WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO dla firmy ALIMA Gerber S.A. Rzeszów Edyta Zimny WBMiL PRz 2003/2004 Wstępny projekt systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 zrealizowany dla firmy POLKEMIC Ewelina Zuba WBMiL PRz 2003/2004 Opracowanie wstępnego systemu zarządzania środowiskowego dla Marcin Woźnica WBMiL PRz 2003/2004 firmy BIEGONICE KUPNO Sp. z o.o. Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w Fabryce Maszyn Janów Lubelski poprzez projekt procedur zarządzania Środowiskowego Magdalena Knap WBMiL PRz 2003/2004 Projekt wstępny procedur doskonalących procesy zaopatrzenia w firmie EURO-AUTO Sylwia Naumowicz WBMiL PRz 2004/2005 Analiza możliwości usprawnień konstrukcji zespołu wału napędowego w WSK PZL Rzeszów Anna Woźna WBMiL PRz 2004/2005 Metody statystyczne kontroli procesu produkcyjnego Anna Aletańska WBMiL PRz 2004/2005 Mapowanie strumienia wartości i myślenie odchudzone na podstawie linii 5334 w WSK PZL Rzeszów SA Anna Błaszczyk WBMiL PRz 2004/2005 Analiza linii produkcyjnej 5311 z wykorzystaniem mapowania strumieni wartości i lean manufacturing Marek Lesiński WBMiL PRz 2004/2005 Analiza procesu doskonalenia ZSZ na przykładzie firmy ELEKTRIMONT Monika Dąchór WBMiL PRz 2004/2005 Analiza i propozycje usprawnień SZJ dla firmy TEMIDA - CESSIO Monika Koszyk WBMiL PRz 2004/2005 Wstępny projekt systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO dla firmy AUTOMET Mirosław Małek WBMiL PRz 2004/2005 Projekt SZJ dla Elektrowni Stalowa Wola S.A str. 7 z 11

8 Małgorzata Analiza FMEA wybranego procesu i konstrukcji w HSW Zakład WBMiL PRz 2004/2005 Wawrzyńczak Zespołów Napędowych Sp. z o.o. Adriana Projekt dokumentacji SZJ zgodnego z ISO 9001:2000 dla firmy WBMiL PRz 2004/2005 Wojciechowska RAKOCZY Analiza narzędzi doskonalenia SZJ w AUTOSAN S.A. w latach 2003 Edyta Grzebień WBMiL PRz 2004/ Analiza procesów logistycznych i propozycja ich usprawnienia w Sylwia Bednarz WBMiL PRz 2004/2005 CONVEX GLASS Sp z o.o. Analiza jakości studenckich rachunków oszczędnościowo Aneta Idec WBMiL PRz 2005/2006 rozliczeniowych Analiza postępowania z wyrobem niezgodnym w Firmie HSW Agnieszka Olszowy WBMiL PRz 2005/2006 Zakład Sprężynownia Sp z oo w latach Iwona Pawliszyn WBMiL PRz 2005/2006 Projekt kart kontrolnych X-R i EWMA dla wybranego procesu Wiesława Szcześniak WBMiL PRz 2005/2006 Doskonalenie SZJ w HSW Zakład Sprężynownia Sp z oo Elżbieta Pawełek WBMiL PRz 2005/2006 Zasoby ludzkie w SZJ na przykładzie HSW Zakłąd Zespołów Napędowych Joanna Białek WBMiL PRz 2005/2006 Analiza powtarzalności i odtwarzalności (R&R) wybranych suwmiarek i mikrometrów Anna Micał WBMiL PRz 2005/2006 Analiza dostaw i dostawców w firmie PKS w Rzeszowie S.A. w latach Izabella Kowalska WBMiL PRz 2005/2006 Analiza badania satysfakcji klienta na przykładzie WSK PZL Rzeszów SA Marcela Krasna WBMiL PRz 2005/2006 Analiza i propozycja doskonalenia SZJ w firmie Euro-Center w Kraczkowej Łukasz Lisowski WBMiL PRz 2005/2006 Analiza FMEA procesu technologicznego kadłuba dyfuzora w WSK PZL Rzeszów Ewelina Kalamarz WBMiL PRz 2005/2006 Propozycja wdrożenia karty kontrolnej X-R i D-G dla procesu produkcji proziaków w firmie BAMAL Sp. z o. o. Marcin Dusza WBMiL PRz 2005/2006 Wdrożenie ERP w obszarze gospodarki materiałowej na przykładzie Grupy Ożarów SA Klara Szopa WBMiL PRz 2005/2006 Działania korygujące przyczyny źródłowej jako narzędzie rozwiązywania problemów jakościowych Tomasz Kubiś WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnienia procesu projektowania w firmie SORBET - KOLBUSZOWA Radosław Herdy WBMiL PRz 2006/2007 Opracowanie procedur dla usprawnienia realizacji wyrobu w firmie Black Red White S.A. w oparciu o normy ISO 9000 Hubert Foltarz WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnień działań korygujących i Andrzej Wieczerzak WBMiL PRz 2006/2007 zapobiegawczych Mogul Federal - Mogul Gorzyce SA Analiza procesów procesów propozycja usprawnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobów produkowanych produkowanych HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. Tomasz Wolak WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i opracowanie zasad postepowania z dostawami i dostawcami w firmie Metal Odlew S.C. Tomasz Wolak Marta Bodeńko WBMiL PRz 2006/2007 Analiza wybranych zakupów i ich dostawców np. firmy AGROHURT SA Agnieszka Bondyra WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja usprawnień procesu logistyki zaopatrzenia w firmie PPH POLIMARKY Krzysztof Majda WBMiL PRz 2006/2007 Projekt wybranych elementów SZJ dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Tomasz Tadla WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i propozycja działań doskonalących certyfikowanie procesów w WSK PZL Rzeszów SA Beata Wedman WBMiL PRz 2006/2007 Analiza procesu zatwierdzania poziomów doskonałości linii 5611 wydziału W-56 WSK PZL Rzeszów SA Tomasz Adamiak WBMiL PRz 2006/2007 Analiza techniczna i cenowa jakościowa wybranych środków transportu Marcin Chmura WBMiL PRz 2006/2007 Analiza i doskonalenie procesu realizacji zamówień produkcyjnych produkcyjnych WSK PZL Rzeszów SA Sylwia Bąk WBMiL PRz 2006/2007 Doskonalenie SZJ w oparciu o analizę wybranych jego elementów Zelmer SA Joanna Bogacz WBMiL PRz 2006/2007 Usprawnienie statystycznego sterowania procesem wytwarzania tulei ZM 4742 w Stomil Sanok SA Krzysztof Broda WBMiL PRz 2006/2007 Ocena firmy Zelmer w Kategoriach Podkarpackiej Nagrody Jakości Joanna Majcher WBMiL PRz 2006/2007 Badanie działań doskonalących SZJ firmy Respak Sp. z o. o. z Rzeszowa Justyna Rożniatowska- Lisak WBMiL PRz 2007/2008 Zastosowanie narzędzi Achieving Competitive Excellence do optymalizacji procesów w Dziale Zakupów WSK PZL-Rzeszów str. 8 z 11

9 Magdalena Malinowska WBMiL PRz 2007/2008 Projekt karty kontrolnej IX-MR i próba jej wdrożenia w Hucie Szkła DECO-GLASS Sp. z o.o. Joanna Żarek WBMiL PRz 2007/2008 Analiza i projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000 dla przedsiębiorstwa Instal Czudec Sp. z o.o. Jacek Podolec WBMiL PRz 2007/2008 Wykorzystanie technik jakości do analizy reklamacji produkcyjnych opon ciężarowych w Grupie Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Marian Zaborowski WBMiL PRz 2007/2008 Optymalizacja organizacji produkcji z wykorzystaniem metody SMED Wojciech Nowak WBMiL PRz 2007/2008 Implementacja metody 5S do wybranych stanowisk produkcyjnych w Sylwia Hubka Ewelina Worek WBMiL PRz 2007/2008 WBMiL PRz 2007/2008 T.C. Dębica Analiza i projekt wybranych elementów systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z norma ISO dla firmy Kruszgeo SA. Analiza systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w Kruszgeo SA z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością Rafał Lipa WBMiL PRz 2007/2008 Analiza odtwarzalności i powtarzalności w procesie produkcyjnym Adrian Piwowar WBMiL PRz 2007/2008 pierścienia Próba wdrożenia elementów odchudzonej produkcji w oparciu o system ACE w wybranym Wydziale WSK PZL - Rzeszów Łukasz Wilk WBMiL PRz 2007/2008 Analiza statystyczna procesu wytwarzania wtyczki zestawu Krzysztof Rożek WBMiL PRz 2008/2009 głośnomówiącego Projekt i analiza karty kontrolnej X-R dla procesu technologicznego tulei 1061 w ZZN Huty Stalowa Wola Piotr Błachnio WBMiL PRz 2008/2009 Analiza systemu pomiarowego tulei metodą R&R Agnieszka Ryba WBMiL PRz 2008/2009 Projekt raportu środowiskowego zgodnego z wymaganiami systemu EMAS dla Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. Agnieszka Ciećka WBMiL PRz 2008/2009 Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem czynnika ludzkiego na przykładzie WSK PZL-Rzeszów S.A Monika Pryciak WBMiL PRz 2008/2009 Wdrożenie zasad 5S w Zakładzie Aluminium firmy RES-ALMET Sp. z o.o. Łukasz Szuba WBMiL PRz 2008/2009 Projekt karty kontrolnej X-R dla rozdzielacza Adam Balawender WBMiL PRz 2008/2009 Wdrożenie zasad 5S w magazynie firmy Meridian Małgorzata Chmielowiec WBMiL PRz 2008/2009 Wykorzystanie metod ABC i XYZ do doskonalenia zaopatrzenia w Zakładach Metalowych Dezamet SA Marek Błoński WBMiL PRz 2008/2009 Analiza kanałów dystrybucji i próba ich doskonalenia na przykładzie firmy Narzędziowcy Agnieszka Domagała WBMiL PRz 2008/2009 Analiza dystrybucji wyrobów gotowych w Zakładach Metalowych Dezamet S. A. Projekt kart procesów i modyfikacja księgi jakości dla Zakładu Adrian Dranka WBMiL PRz 2008/2009 Produkcyjnego CEMAL Sp. z o.o. w Gorlicach Wojciech Szwed WBMiL PRz 2008/2009 Analiza FMEA wybranego wyrobu Firmy Śrubex SA Analiza i propozycja doskonalenia logistyki w Zakładach Tomasz Marć WBMiL PRz 2008/2009 Magnezytowych Ropczyce Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem metody TPM w Kamil Tutro WBMiL PRz 2008/2009 przedsiębiorstwie Tekpud Sp. Zo.o Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań normy ISO 9001, Janusz Banaś WBMiL PRz 2008/2009 ISO i PN-N z wykorzystaniem MS ACCES Projekt statystycznej kontroli odlewów łopatek do sprężarek silników Paweł Lisowicz WBMiL PRz 2008/2009 samolotowych WBMiL PRz Magdalena Malinowska 2009/2010 Anna Wróblewska WBMiL PRz 2009/2010 Mateusz Deptuch WBMiL PRz 2009/2010 Wybór optymalnego środka transportu wewnątrzzakładowego z wykorzystaniem metod: ACJ i AHP Praca zespołowej i metoda FMEA w doskonaleniu produkcji wspornika Doskonalenie organizacji produkcji za pomocą techniki SMED dla ZPE ZAPEL SA Karolina Marzec WBMiL PRz 2009/2010 Analiza i projekt Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 dla Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego Jacek Podolec WBMiL PRz 2009/2010 Analiza reklamacji opon do samochodów osobowych z wykorzystaniem metodyki DMAIC w Grupie Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Mateusz Mach WBMiL PRz 2009/2010 Projekt działań korygujących po audicie certyfikującym na zgodność z AS 9100 dla Norbert Polska SP. z o. o. Tomasz Gawron WBMiL PRz 2009/2010 Analiza i projekt wstępny elementów systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 dla Przedsiębiorstwa ELMAR Agnieszka Leniart WBMiL PRz 2010/2011 Analiza i projekt systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 dla firmy Polkemic II Sp. z o. o. SKA str. 9 z 11

10 Bernadetta Niedziałek WBMiL PRz 2010/2011 Propozycje usprawnień statystycznej kontroli odbiorczej surowców dla Polkemic II Sp. z o. o. SKA Bartosz Kardas WBMiL PRz 2010/2011 Projekt procedury wyboru wózka widłowego wykorzystaniem metody AHP Marek Mendycki WBMiL PRz 2010/2011 Wdrożenie zasad 5S na wybranych stanowiskach w Laboratorium Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej Rafał Mądry WBMiL PRz 2010/2011 Ocena jakości procesu technologicznego i propozycje jego doskonalenia dla firmy ENEREKO WBMiL PRz 2011/2012 Małgorzata Chmielowiec Propozycja wykorzystania narzędzi LEAN MANUFACTURING do doskonalenia produkcji w PRO - MET w Nowej Dębie. Kazimierz Janowicz WBMiL PRz 2011/2012 Doskonalenie produkcji z wykorzystaniem programu TPM na wydziale W53 W WSK PZL-RZESZÓW S.A. Bartłomiej Duszkiewicz WBMiL PRz 2011/2012 Analiza i wdrożenie TPM na wybranych maszynach w Centrum Obróbki Plastycznej Polskich Zakładów Lotniczych Sp. Z o. o. w Mielcu Grzegorz Gębuś WBMiL PRz 2011/2012 Propozycja skrócenia czasu przezbrojenia automatu szklarskiego IW- 16 metodą SMED Małgorzata WBMiL PRz 2011/2012 Analiza FMEA procesu zaopatrzenia w ZAPEL S.A Kocyłowska Anna Dronka WBMiL PRz 2012/2013 Analiza ankiet MFA wybranego obszaru w WSK PZL-Rzeszów S.A. Katarzyna Kruczek WBMiL PRz 2012/2013 Projekt procedury oceny jakości Z wykorzystaniem punktacji sformalizowanej Ewelina Makuch WBMiL PRz 2012/2013 Analiza oceny jakości dostaw i dostawców w firmie Zelmer PRO Sp. z o.o. Karolina Kozak WBMiL PRz 2012/2013 Analiza dostaw i dostawców w Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. w latach Paulina Świrad WBMiL PRz 2012/2013 Projekt elementów systemu zarządzania środowiskowego ISO w Przedsiębiorstwie Produkcji Sprężarek AIRPOL Michał Doszak WBMiL PRz 2012/2013 Doskonalenie jakości folii produkcji folii sttretch z wykorzystaniem metod Taguchiego i Shainina w firmie Efekt Plus Sp. z.o.o. Jakub Draus WBMiL PRz 2012/2013 Analiza FMEA procesu produkcyjnego wieszaka WT w firmie Bury Spółka z o.o. Maria Bielec WBMiL PRz 2012/2013 Projekt wybranych elementów systemu EMAS dla firmy BERTHOLD 7. Garant odboru doktorandského štúdia 8. Ukončená výchova vedeckého ašpiranta alebo doktoranda 9. Predseda komisie štátnych a rigoróznych skúšok 10. Člen komisie štátnych skúšok Egzaminator na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Zatwierzonej Organiazacji Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Part-147 Członek komisji do obrony prac dyplomowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunek: Zarządzanie i Inzynieria Produkcji, specjalność: Systemy zapewnienia jakości produkcji. 11. Členstvo v SOK doktorandského štúdia 12. Vedenie prác v rámci ŠVČ 12.1 Zakladateľ (2001) a správca (k dnešnému dňu - 12 rokov) Studenckiego Koła Naukowego (ŠVČ) Inżynierii Zarządzania publikácií v tuzemsku iv zahraničí str. 10 z 11

11 12.3 Práca absolventa P. Kusowskiego dostala prvú cenu v súťaži Polskiego Towarzystawa Zarządzania Produkcją w 2010 r. 13. Absolvovanie štúdia základov vysokoškolskej pedagogiky Názov kurzu: Studium Doskonalenia Pedagogicznego Školiace pracovisko: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Doba štúdia: 2 semestry Rok ukončenia: Identifikácia dokladu: Świadctwo ukończenia Studium Doskonalenia Pedagogicznego 14. Zriaďovanie vyučovacích a odborných laboratórií 14.1 Laboratórium Sterowania jakością Pracovisko: WBMiL PRz, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Účinnosť laboratória: 1993 Identifikácia registrácie: Podiel: 80% 14.2 Laboratórium Badania i dokumentowania jakości Pracovisko: WBMiL PRz, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Účinnosť laboratória: Identifikácia registrácie: Podiel: 80% str. 11 z 11

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Prehľad riešených výskumných úloh a projektov 1 Výskumné a odborné práce na báze HČ 1.1 Budzik G., Pacana A., Heneczkowski M.,

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LICEALIADY W UNIHOKEJU. Szkoła Punkty Bramki Miejsce MZSP Miejsce Piastowe

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LICEALIADY W UNIHOKEJU. Szkoła Punkty Bramki Miejsce MZSP Miejsce Piastowe KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LICEALIADY W UNIHOKEJU DZIEWCZĘTA: (ZS NR 3 SANOK, DN. 5.03.2013.) Szkoła 1 2 3 4 5 6 Punkty Bramki Miejsce MZSP Miejsce Piastowe X 2;3 7;2 1;1 5;0 3;4 5 18;19 III

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy Wydział Medyczny kierunek: Fizjoterapia rok studiów: II, semestr: 3

UNIWERSYTET RZESZOWSKI rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy Wydział Medyczny kierunek: Fizjoterapia rok studiów: II, semestr: 3 UNIWERSYTET RZESZOWSKI rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy Wydział Medyczny kierunek: Fizjoterapia rok studiów: II, semestr: 3 PRAKTYKA KLINICZNA 90 GODZIN (80 KONTAKTOWYCH I 10 NIEKONTAKTOWYCH) GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zawody ogólnopolskie: Zawody wojewódzkie:

Zawody ogólnopolskie: Zawody wojewódzkie: Sportowe osiągnięcia uczniów Gimnazjum w Trzebownisku Zawody ogólnopolskie: 2 miejsce - skok wzwyż - Kot Anna 12 miejsce - sztafeta szwedzka - Kaczmarski Kamil, Mietelski Karol, Gaweł Jakub, Kalandyk Hubert

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12. 11. 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydział studentów do szkół podstawowych wyłonionych w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście GRUPA C PRAKTYKA -TYGODNIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ TERMIN PRAKTYK:

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

I Strzyżowski Bieg Nocny Wyniki OPEN. 1km. Miejsce Nr Imię i nazwisko Rok ur. Miejscowość Klub Liczba okrążeń Wynik Płeć /m-sce

I Strzyżowski Bieg Nocny Wyniki OPEN. 1km. Miejsce Nr Imię i nazwisko Rok ur. Miejscowość Klub Liczba okrążeń Wynik Płeć /m-sce 1km 1. 577 Bartłomiej Jasiński 1992 Kotów GKS Kotów 1 03:16,21 M 1. 2. 574 Piotr Jarema 1999 Strzyżów 1 03:32,23 M 2. 3. 573 Dominik Paszek 1999 Strzyżów 1 03:46,59 M 3. 4. 583 Jakub Wiśniowski 1997 Frysztak

Bardziej szczegółowo

Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44

Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44 Pod skrzydłami Black Hawka 2015-06-01 12:01:44 2 Region, szczególnie północne i centralne obszary, jest silnie uprzemysłowiony. Dominuje tu przemysł m.in. lotniczy, meblarski, elektromaszynowy oraz IT.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w ramach PO KL wybranych w ramach konkursu nr 2/ w podziale na obszary

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w ramach PO KL wybranych w ramach konkursu nr 2/ w podziale na obszary Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w ramach PO KL wybranych w ramach konkursu nr 2/2008 - w podziale na obszary 2. Bednarz Robert- Jeżowe 3. Draus Ciepluch Sylwia

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście, nr umowy UDA-POKL.03.03.02-00-090/10-00. Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2012 r. 1. Archacki Mateusz 2. Banicki Marcin 3. Baranowski Mateusz 4. Bednarczyk Patryk 5. Bernatowicz Łukasz 6. Bołtuć

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011

Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011 Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011 I. Opiekun Koła: dr inż. Krzysztof Żaba II. Wykaz członków Koła: 1. Adamczyk Jakub, IV, WMN 2. Bieniek Maciej,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię pełnomocnika

Nazwisko i Imię pełnomocnika Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jednostki organizacyjnej Banku Nazwisko i Imię pełnomocnika Wojtas Hubert Brajta Wojciech Dubis Andrzej Frankiewicz Maciej Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

I roku drugiego stopnia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Grupa I - Techniki laboratoryjne w biologii Grupa II - Biologia człowieka

I roku drugiego stopnia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Grupa I - Techniki laboratoryjne w biologii Grupa II - Biologia człowieka Wrocław, 2015-02-18 Lista studentów I roku studiów drugiego stopnia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt kierunek: BIOLOGIA z podziałem na grupy ćwiczeniowe obowiązujące w semestrze letnim w roku ak. 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Miejsce Numer Startowy Imię i Nazwisko Miejscowość Czas 1 143 Dariusz Kułynycz Niepołomice 0:18:25 2 156 Piotr Kuryło Augustów 0:18:30 3 25 Jacek Dudek

Bardziej szczegółowo

20 Szafarski Michał Czarny Dunajec 51,99 49,00 21 Mulica Mateusz SPSK Stare Bystre 1 57,94 27,00

20 Szafarski Michał Czarny Dunajec 51,99 49,00 21 Mulica Mateusz SPSK Stare Bystre 1 57,94 27,00 KATEGORIA CHŁOPCÓW: Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła 100 m. pkt 1 Krupa Jan Ciche 1 13,24 84,00 2 Szczerba Mateusz Czarny Dunajec 13,38 79,00 3 Gąsienica Adrian Ciche JP II 13,40 79,00 4 Turza Kamil SPSK

Bardziej szczegółowo

V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010

V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie JEDLICZE V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Szkoły gimnazjalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016

Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016 Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016 Wszystkie osoby, których dane osobowe zostały udostępnione na stronie internetowej wyraziły zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Praszki z dnia 19 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Praszki z dnia 19 września 2011 r. Zarządzenie Nr 0151.71.2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

OKRĘG WSCHODNI - LUBLIN

OKRĘG WSCHODNI - LUBLIN OKRĘG WSCHODNI - LUBLIN LP ID NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA KL. OPIEKUN MIASTO WOJEWÓDZTWO 1 52 Arasim Natalia 2 132 Bartosik Izabela III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej 2 Żytomski Waldemar Lublin 3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2013/2014 KOPKCh VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Polańczyk - Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking - 5km

Polańczyk - Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking - 5km Polańczyk - Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking - 5km Organizator: PFNW Data: 2015-10-10 Miejsce: Polańczyk Dystans: 5 km Wyniki dla punktu pomiaru:2.5 km Polańczyk - Puchar Województwa

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu

Załącznik nr 1. Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu Załącznik nr 1 Skład Osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Frampolu 1. Kaczor Lech Piotr - Przewodniczący Komisji Zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska 2. Korgul Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

Bowling. M+40 3 miejsce Jacek Spyra (PKE) 2 miejsce Wiesław Oleksy (ENION Kraków) 1 miejsce Zbigniew Kosiec (Elektrownia Rybnik)

Bowling. M+40 3 miejsce Jacek Spyra (PKE) 2 miejsce Wiesław Oleksy (ENION Kraków) 1 miejsce Zbigniew Kosiec (Elektrownia Rybnik) Bowling miejsce Beata Trojanowska (PGE Dystrybucja LUBLIN) miejsce Dorota Wojtkiewicz (PGE Dystrybucja ŁÓDŹ) miejsce Magdalena Starczyk (PKE) miejsce Marta Król (PGE Dystrybucja ŁÓDŹ) miejsce Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW DZIENNYCH MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU STUDIÓW DZIENNYCH UZUPEŁNIAJ

INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW DZIENNYCH MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU STUDIÓW DZIENNYCH UZUPEŁNIAJ INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW DZIENNYCH MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU STUDIÓW DZIENNYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH, KIERUNEK INśYNIERIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Teresa Irena

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Agnieszka Dubiel, zam: Biłgoraj 2. Janusz Weremiuk, zam: Biłgoraj 3. Dariusz Mateńko, zam: Biłgoraj 4. Marcin Mikołaj

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506 REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ul. Bazylianówka 46 20 144 Lublin tel. (81) 71 06 500 fax. (81) 71 06 501 e mail: sekretariat@rdos.lublin.pl Imię i nazwisko Stanowisko Numer pokoju e-mail

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury)

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) 1. Radwański Mateusz Liplas 2. Ponisz Wanda Gdów PiS 3. Kasprzyk Robert Liplas PSL 4. Kasprzyk Maria Gdów PO 5. Czyrnek Łukasz Gdów Fundacja

Bardziej szczegółowo