ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY PODDZIAŁANIA REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk, kwiecień 2011

2 WYKONAWCA OPRACOWANIA: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk tel ZESPÓŁ AUTORSKI: MGR KRZYSZTOF GUTTA MGR NATALIA MUCHA KOORDYNATOR ZESPOŁU CZŁONEK ZESPOŁU MGR MARLENA SADŁO CZŁONEK ZESPOŁU MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA CZŁONEK ZESPOŁU MILENA DĄBKOWSKA ASYSTENT 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Branża chemiczna na świecie Branża chemiczna w Europie Przemysł chemiczny w Polsce Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce Charakterystyka firm w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Obecna sytuacja firm i ich perspektywy rozwoju na rynku zachodniopomorskim w branży chemicznej Charakterystyka problemów w branży chemicznej Analiza SWOT Opinie i oczekiwania respondentów w perspektywie dwoch najbliższych lat Propozycje zmian w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Podsumowanie...63 Bibliografia i źródła internetowe...64 Aneks S t r o n a

4 1. Branża chemiczna na świecie Przemysł chemiczny jako gałąź przemysłu przetwórczego, podzielić można na dwie części. Do pierwszej z nich należy przemysł chemii organicznej, w której skład wchodzi wytwarzanie produktów na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, tłuszczów, drewna oraz innych substancji organicznych. Wyróżniamy również przemysł chemiczny nieorganiczny, w którego skład wchodzi wytwórstwo produktów na bazie siarki, soli mineralnych, powietrza oraz innych czynników nieorganicznych. Przemysł chemiczny obejmuje wytwarzanie substancji chemicznych, gumowych oraz sztucznych. Jednym z kryterium podziału przemysłu chemicznego jest tonaż produkcji. Wyróżnia się tu 1 : tzw. wielką chemię zajmującą się produkcją tanich półproduktów i produktów chemicznych na wielką skalę (w milionach ton), takich jak paliwa (benzyna, koks), większość tworzyw sztucznych, gazów przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz syntezowy, gaz świetlny, chlor, tlen, azot) czy nawozów sztucznych, chemię małotonażową produkującą w stosunkowo niewielkiej skali (rzędu maksymalnie dziesiątków ton) kosztownych chemikaliów np. leków, kosmetyków, środków higieny, materiałów hi-tech itp. przetwórstwo chemicznie które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie). Innym kryterium podziału przemysłu chemicznego jest rodzaj jego wyrobów. Podział ten został przestawiony na Schemacie S t r o n a

5 Schemat 1: Podział przemysłu chemicznego według rodzaju produkowanych wyrobów śrdoki agrochemiczne i pestycydy farby i lakiery wyroby farmaceutyczn e sztuczne nawozy Sektor chemiczny środki czystości i środki kosmetyczne tworzywa sztuczne środki ochrony roślin włókna sztuczne materialy wybuchowe Źródło: Opracowanie własne Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością (cecha ta przyczynia się do powstawania barier wejścia na rynek i rozwoju dla nowych podmiotów gospodarczych) i relatywnie niską pracochłonnością, gdyż większość operacji prosto można w znacznym stopniu zautomatyzować. Charakteryzując branżę chemiczną na świecie należy zwrócić uwagę, że wykorzystuje on w produkcji szeroką gamę surowców. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, sól potasowa, apatyty i fosforyty, wapienie, tłuszcze, drewno, kauczuk oraz powietrze. Jednym z najistotniejszych elementów przemysłu chemicznego jest wykorzystywanie ropy naftowej, która należy do grupy nieodnawialnych surowców energetycznych. Od jej 5 S t r o n a

6 wydobycia uzależnione jest funkcjonowanie gospodarki wielu narodów na świecie. Z tego względu surowiec ten jest zaliczany do surowców o charakterze strategicznym. Największe zasoby ropy naftowej zostały odnotowane w Azji Mniejszej nad Zatoką Perską: Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Iranie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wymienione kraje charakteryzują się wysoką pozycją w organizacji OPEC Organizacji Krajów Eksportujących ropę naftową. Organizacja ta zajmuje się głównie monitorowaniem cen ropy i kontrolą wielkości jej wydobycia. Ropa naftowa jest również wydobywana nad Morzem Kaspijskim, na Uralu, w Zagłębiu Zachodniosyberyjskim, nad Zatoką Meksykańską, na Morzu Północnym, nad Zatoką Gwinejską i w północno-zachodnich Chinach. Kolejnym ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego jest węgiel kamienny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Najbogatsze złoża węgla kamiennego na świecie występują w USA w Zagłębiu Apallaskim, okolicach Johannesburga w RPA, w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, Zagłębiu Donieckim na Ukrainie, Zagłębiu Karagandzkim w Kazachstanie, Zagłębiu Kuźnieckim w Rosji, Newcastle w Australii, na Nizinie Mandżurskiej w Chinach. Równie istotny dla przemysłu chemicznego jest węgiel brunatny, pomimo że jego kaloryczność jest relatywnie niższa od kaloryczności węgla kamiennego. Niestety nie nadaje się on do transportu, ze względu na dużą zawartość wody i stosunkowo niską kaloryczność. Jest więc zazwyczaj wykorzystywany w elektrowniach znajdujących się w pobliżu miejsca jego wydobywania. Główne obszary jego wydobycia znajdują się Zagłębiu Łużyckim i Dolnoreńskim w Niemczech, Zagłębiu Podmoskiewskim w Rosji, Zagłębiu Mosteckim w Czechach. W skali światowej można zauważyć wzrost znaczenia gazu ziemnego, ponieważ posiada on podobną kaloryczność do węgla kamiennego. Z tego względu może być wykorzystywany jako surowiec energetyczny. Największe jego złoża znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Kanadzie. Poniżej zaprezentowana została Tabela 1 z rankingiem przeprowadzonym przez magazyn Fortune. Przedstawia ona światowe firmy najlepiej prosperujące w przemyśle chemicznym. 6 S t r o n a

7 Tabela 1: Światowi liderzy przemysłu chemicznego (dane z roku 2009) Lp. Firma Przychody ze Zyski netto Kraj pochodzenia sprzedaży USD) (mln (mln USD) 1 BASF 66, ,034.0 Niemcy 2 Down 49, ,724.0 USA Chemical 3 Bayer 39, ,111.6 Niemcy 4 Du Pont 28, ,148.0 USA 5 Sabic 23, ,411.3 Arabia Saudyjska 6 Mitsubishi 22, Japonia Chemical Holdings 7 Lyondell 22, USA Chemical 8 Hanwha 19, Korea 9 Akzo Nobel 17, ,446.6 Holandia 10 Linde Group 15, ,306.0 Niemcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wartość światowego rynku produktów chemicznych oceniana jest na mld euro. Z kolei biorąc pod uwagę największe złoża surowców chemicznych-można stwierdzić, że głównymi graczami na rynku przetwórstwa chemicznego są: Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Włochy, Brazylia, Wenezuela i kraje w rejonie Zatoki Perskiej. Z obserwacji światowych trendów branży chemicznej- zauważyć można, że największe firmy działające na rynku europejskim muszą brać pod uwagę działania restrukturyzacyjne, z tego względu, że przemysł chemiczny ściśle jest powiązany-z branżą motoryzacyjną oraz budowlaną, które w największym stopniu odczuły globalny kryzys. Działania te mają na celu 7 S t r o n a

8 systematyczne usprawnianie procesu produkcji oraz wzrost poziomu konkurencyjności na rynku. Jak podaje Deloitte: W chwili obecnej spółki chemiczne prowadzące działalność w skali globalnej podejmują trudne decyzje, które określą ich przyszły los. Tym z nich, które potrafiły dostosować swoje modele biznesowe do nowych warunków rynkowych, będzie łatwiej zastosować innowacyjne rozwiązania, stworzyć nowe produkty, zaoferować większą wartość klientom i umocnić swoją pozycję na nowych rynkach, co w konsekwencji zapewni im możliwości rozwoju w przyszłości 2. Tak więc, spółki chemiczne działające w skali globalnej zmuszone są do podejmowania działań restrukturyzacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności i poprawę wykorzystania narzędzi proinnowacyjnych. Takie zachowanie implikowane jest silnym wpływem kryzysu światowego na podmioty funkcjonujące w branży motoryzacyjnej i budowlanej, z którymi z kolei branża chemiczna silnie jest skorelowana. W wyniku kryzysu w gorszej sytuacji są mniejsze spółki działające w sektorze chemicznym, gdyż często nie są w stanie poświęcić znacznych kapitałów celem przeobrażenia dotychczasowego systemu działania. W takiej sytuacji są między innymi przedsiębiorstwa ulokowane w środkowo - wschodniej części Europy, w tym Polski Branża chemiczna w Europie W europejskim przemyśle chemicznym liczą się takie kraje jak: Dania (24% unijnej produkcji chemikaliów), Francja (16%), Włochy (12%), Wielka Brytania (9%), Belgia (8%), Hiszpania (7%), Holandia (6%) i Irlandia (6%). Na pozostałe państwa przypada około 12% rynku 4. Przemysł chemiczny w Europie charakteryzuje się w znacznym stopniu sukcesywnym wdrażaniem innowacji oraz efektywną procedurą transferu osiągnięć naukowobadawczych z placówek badawczych do podmiotów gospodarczych. Warto podkreślić fakt, że przemysł 2 Artykuł Deloitte, Globalna branża chemiczna wymaga przemyśleń i restrukturyzacji, 3 Ibidem 4 Raport, Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk S t r o n a

9 chemiczny w Europie przeznacza około 1,65% całkowitej wartości sprzedaży na badania naukowe oraz prace badawcze 5. Największy udział w sprzedaży mają duże przedsiębiorstwa 6, pomimo że to mikroprzedsiębiorstwa stanowią największy wolumen firm funkcjonujących w branży chemicznej (Wykres 1). Wykres 1: Struktura podmiotów branży chemicznej i wielkość ich sprzedaży 80% 70% 60% 63% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 21% 10% 7% 2% 4% Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250+) liczba podmiotów wielkość sprzedaży Źródło: Raport: Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że wynik sprzedażowy małych przedsiębiorstw, które stanowią najliczniejszą grupę, wynosi zaledwie 2%, podczas gdy duże przedsiębiorstwa, których jest najmniej, osiągają największy wolumen sprzedaży. Następną analizowaną kwestią jest wielkość sprzedaży w Unii Europejskiej (Wykres 2). Z danych przedstawionych na poniższym wykresie wynika, że największy kapitał w przemyśle chemicznym posiadają państwa Europy Zachodniej. Liderem są tu Niemcy, które wraz z Francją, Włochami oraz Wielką Brytanią produkują około dwie trzecie unijnych 5 6 Zgodnie z Art ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) duże przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia powyżej 250 osób 9 S t r o n a

10 produktów chemicznych. Wśród nowych członków Unii Europejskiej największym producentem chemikaliów jest Polska (2,1% udział w sprzedaży). Wykres 2: Sprzedaż europejskiej produkcji chemicznej w 2009 roku Niemcy Francja Włochy Wielka Brytania Holandia Hiszpania Belgia Irlandia Polska Szwecja Austria Finlandia Czechy Dania Portugalia Reszta krajów 9,70% 8,40% 7,50% 7,10% 5,00% 0,70% 1,10% 1,10% 9,70% 12,00% 1,30% 2,90% 1,40% 15,10% 25,50% 1,40% 2,10% Źródło: CEFIC Kapitał przypadający na Polskę, w porównaniu do Niemiec, które w tej dziedzinie są liderem, wynosi zaledwie niecały 6%. Na tle Unii Europejskiej polski przemysł chemiczny odgrywa więc nieznaczną rolę, co w konsekwencji przyczynia się do braku faktycznego wpływu na kształtowanie się cen na rynku europejskim. 10 S t r o n a

11 3. Przemysł chemiczny w Polsce Dokonując analizy porównawczej europejskiego oraz krajowego przemysłu chemicznego stwierdzić można, że Polska branża chemiczna znajduje się w relatywnie gorszej sytuacji niż rynek chemiczny w Europie. Głównym problemem polskiego rynku chemicznego jest poziom cen gazu ziemnego. Jego cena jest dużo wyższa niż u konkurentów europejskich. W Polsce jednym z problemów branży chemicznej pozostają ceny gazu ziemnego, który jest wykorzystywany zarówno do dalszego przerobu, jak i jako paliwo. U niektórych producentów nawozów gaz ziemny i energia elektryczna stanowią nawet do kilkudziesięciu procent kosztów. Brak liberalizacji cen gazu oraz uzależnienie najczęściej od jednego dostawcy, spowodowały, że w okresie, w którym zagraniczni konkurenci obniżali ceny produktów w związku z niskimi cenami gazu ziemnego, polscy producenci nie mieli możliwości nabycia tego surowca po niższych cenach. Wymuszone sytuacją rynkową obniżki cen produktów w takim układzie zaowocowały pogłębieniem i tak trudnej w 2009 r. sytuacji finansowej. Jedne podmioty starają się ratować sytuację finansowaniem zewnętrznym, inne inwestują np. w poszukiwanie alternatywnych metod zagospodarowania węgla, ale dopóki dostawy gazu ziemnego do Polski nie zostaną zdywersyfikowane, trudno raczej mówić o wyeliminowaniu tego zagrożenia w przyszłości oraz szybszym wychodzeniu z kryzysu, przynajmniej dla niektórych podmiotów z branż - uważa Michał Kłos, starszy menedżer i specjalista ds. branży chemicznej Deloitte Polska. W celu zanalizowania branży chemicznej w Polsce, dokonano przeglądu wiodących przedsiębiorstw w polskim sektorze chemicznym wraz z syntetycznym opisem ich oferty: Police SA - Spółka istnieje od 1969 roku i niewątpliwie należy do czołówki firm na polskim rynku chemicznym. Specjalizuje sie w nawozach mineralnych dla branży rolniczej, oraz jest jedynym w Polsce wytwórcą bieli tytanowej 7. Zakłady Azotowe Puławy - firma od ponad 40 lat jest nie tylko wiodącym podmiotem na rynku polskim, ale także liczącym się graczem na rynku europejskim i światowym S t r o n a

12 Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu nawozów azotowych oraz produkcja chemikaliów, takich jak: melanina, kaprolaktam, gazy techniczne) 8. Polimex-Mostostal - słynie z nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych oraz serwisu urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Wytwarza również urządzenia elektryczne i piece technologiczne 9. Anwil S. A. -to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawskopomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce 10. Ciech S.A. to spółka działająca od 1945 r. na rynkach krajowych oraz międzynarodowych w branży chemicznej. Grupę Kapitałową Ciech tworzą firmy produkcyjne i handlowe działające w branży chemicznej. Największe spośród nich to: Soda Mątwy S.A. i Janikosoda S.A. (soda kalcynowa), Fosfory sp. z o.o. (nawozy fosforowe) i Alwernia S.A. (związki chromu). Grupa jest największym polskim importerem i eksporterem produktów chemicznych 11. PKN Orlen to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych. Łączne moce przerobowe zakładów w Polsce, Czechach i na Litwie wynoszą 31,7 milionów ton ropy naftowej rocznie 12. Wybrane dane charakteryzujące największe podmioty w polskiej branży chemicznej przedstawia Tabela S t r o n a

13 Tabela 2: Przychody polskich firm w przemyśle chemicznym w 2009 roku Firma Lokalizacja siedziby (województwo) Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) POLICE S.A. zachodniopomorskie Zakłady Azotowe Puławy lubelskie Polimex-Mostostal mazowieckie Anwil S.A. kujawsko-pomorskie PKN Orlen mazowieckie Ciech S.A. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na przykładzie informacji na stronach firmowych W przemyśle chemicznym znaczącą część produktów sprzedażowych zajmują półprodukty, które są następnie w kolejnych etapach cyklu przerabiane przez inne branże przemysłu. W tej grupie można wyróżnić, zakłady zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, które zajmują się produkcją wytworów dla budownictwa, opakowań oraz rurociągów. W ostatnich latach w przetwórstwie chemicznym w Polsce zaszły korzystne zmiany. Nastąpił wzrost produkcji sprzedanej i eksportu oraz poprawa wyników finansowych. Wytwórcy obu działów osiągnęli w 2005 r. łącznią produkcję w cenach bieżących 13 na poziomie ponad 78 mld zł, podczas gdy w 2003 r. produkcja sprzedana wynosiła 73,7 mld zł. Większą aktywność wykazywały firmy małe - ich udział w produkcji wyniósł w 2005 r. 8%, a w 2003 r. 6% 14. Dane dotyczące polskiego eksportu i importu wyrobów chemicznych zostały przedstawione w Tabeli Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie, uwzględniające poziom inflacji 14 Bolkowska Z., Przemysł chemiczny po dwóch latach w strukturach UE, Rynek chemiczny, 6/ S t r o n a

14 Tabela 3: Eksport i import chemikaliów i wyrobów pokrewnych w cenach bieżących w mln PLN Rok Wartość eksportu Wartość importu , , , , , , , , , ,8 Źródło: Dane GUS Deficyt w handlu zagranicznym wyrobami chemicznymi wyniósł w 2009 roku niemal 31 mld zł. Zwiększony deficyt obrotu chemikaliami, potwierdza niski poziom inwestycji w branży chemicznej na rynku krajowym. Na taką sytuację wpływ może mieć poziom konkurencyjności krajowego rynku. 4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce Ze względu na duże potencjalnie negatywne oddziaływanie przemysłu chemicznego na środowisko przemysł chemiczny, poza ogólnymi przepisami prawnymi, podlega też szczególnemu rygorowi prawnemu. Do głównych regulacji, którym podlegają przedsiębiorstwa branży chemicznej należą: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U nr 63 poz. 322); Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 20 poz. 106); Ustawa z dnia 19 listopada 2004r. o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów 14 S t r o n a

15 chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990r. (Dz. U. 2005, nr 9, poz. 62); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1263); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 17 października 2003r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, nr 189, poz. 1852); Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2009, nr 20, poz. 106); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. 2005, nr 216, poz. 1832); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010, nr 27, poz. 140). Przemysł chemiczny oraz produkty chemiczne podlegają też regulacjom unijnym. Wśród aspektów prawnych Unii Europejskiej dla branży chemicznej należy przede wszystkim wymienić 15 : REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady S t r o n a

16 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Najistotniejszym dla branży chemicznej aktem prawnym jest Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, a także Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. To podstawowe dokumenty regulujące działalność firm tej branży. Natomiast najbardziej ograniczającym działalność przedsiębiorstw firm chemicznych aktem prawnym są uregulowania dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska (zawarte m. in. w postanowieniach systemu REACH). Pomimo, że system Reach może ograniczać działaności przedsiebiorstw chemicznych, to do jego głównej zalety należy aspekt ekologiczny. Udzielanie zezwolenia na wykorzystywanie substancji chemicznych do obrotu i produkcji ma znaczenie w bezpieczeństwie zarówno przedsiebiorstw oraz bezpieczeństwie społecznym 16. Można więc powiedzieć, że branża chemiczna w Polsce jest silnie ograniczona licznymi regulacjami prawnymi, których celem jest ukierunkowanie prowadzonej działalności w przemyśle chemicznym w ten sposób, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Regulacje te przyczyniają się jednak do podwyższenia kosztów wytwarzanych produktów, co w konsekwencji prowadzi do wyższej ceny dla odbiorcy finalnego S t r o n a

17 5. Charakterystyka firm w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Z przeprowadzonych badań zostały wybrane trzy firmy, które wyróżniają się sposobem zarządzania oraz wdrażania innowacji. Ponadto, scharakteryzowane przedsiębiorstwa wyróżniają się również szerokim pakietem oferowanych produktów. Zakłady Chemiczne POLICE powstały w 1965 r., a produkcja ruszyła w 1969 r. W 1995 r. przedsiębiorstwo przekształciło się Spółkę Akcyjną. Od 14 lipca 2005 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo to jest wiodącym koncernem nawozowo - chemicznym w Europie Środkowo - Wschodniej i Niemczech. To niekwestionowany lider polskiego rynku nawozów NPK oraz silny gracz na największych rynkach nawozów NPK 17 Europy Zachodniej (Niemcy i Francja). Jest również istotnym graczem na europejskim rynku AdBlue 18 stawiającym na aktywny rozwój w innych atrakcyjnych segmentach branży chemicznej w Europie Środkowo- Wschodniej. Misją tej firmy jest umacnianie pozycji wiodącego koncernu nawozowo-chemicznego poprzez innowacyjność, doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój. Dzięki temu systematycznie zwiększana jest wartość spółki dla akcjonariuszy. Poprzez wdrażane przekształcenia spółka wypracowała optymalne warunki dla dalszego rozwoju. Dziś jest liderem w swoim sektorze, a stałe 50- procentowe udziały w rynkach zewnętrznych, stawiają firmę w grupie największych polskich eksporterów. Sukces w przyszłości wyznacza strategia rozwoju i realizacja programu inwestycyjnego z wykorzystaniem 17 Nawozy NPK to wieloskładnikowe nawozy mineralne zawierające azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. 18 AdBlue to nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika, który jest stosowany w branży motoryzacyjnej. 17 S t r o n a

18 środków pozyskanych m.in. z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi 2,8 tys. pracowników 19. Zakłady Chemiczne POLICE" S.A. są także właścicielem cielem 33,99% udziałów w spółce KEMIPOL Sp. z o.o., która wytwarza produkty na bazie odpadowego siarczanu żelazowego kupowanego od Zakładów Chemicznych POLICE" S.A. 20. Ofertę ę Zakładów Chemicznych POLICE S.A. przedstawia Schemat 2. Schemat 2: Oferta Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. nawozy rolnicze (POLIWAP, POLIDAP, POLIFOSKA, POLIMAG, MOCZNIK) biel tytanowa chemikalia usługi laboratoryjne (ochrony środowiska, energetyczne, analiz wody, kontroli technicznej), portowe, unieszkodliwianie odpadów ciekłych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zakłady Chemiczne POLICE" S.A. wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych - firma produkuje 50% wszystkich zużywanych w Polsce nawozów tej grupy. Nakłady na inwestycje proekologiczne w ostatnich latach sięgały średnio 10 mln zł rocznie. Zgodnie z filozofią Zakładów Chemicznych POLICE S.A., założenie o minimalizacji S t r o n a

19 oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią, potwierdzają m.in.: Certyfikat realizatora programu RC (Odpowiedzialność i Troska) Certyfikat World Enviroment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku w IV edycji konkursu, tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii 21. Przedsiębiorstwo to otrzymało również wiele innych nagród i wyróżnień. Wśród nich można wymienić między innymi: Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy , Indywidualność Rynku Merkury 2007, Wybitny Polski Eksporter w kategorii Eksporter Roku w Przemyśle Chemicznym. Firma KEMIPOL Sp. z o. o. powstała w 1991 roku z myślą o szerokim wprowadzaniu nowoczesnych metod chemicznego strącania w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na rynku polskim. Jej udziałowcami są osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów), Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A., Police (34% udziałów), Bank Ochrony Środowiska (15% udziałów). Wśród firm współpracujących z KEMIPOL Sp. z o.o. w ramach koncernu KEMIRA są firmy z różnych części świata. Ich rozmieszczenie geograficzne przedstawia poniższy Schemat S t r o n a

20 Schemat 3: Rozmieszczenie firm działających w ramach koncernu KEMIRA na świecie Źródło: KEMIPOL posiada dwa oddziały produkcyjne: w Policach i we Wrocławiu. Głównym zadaniem wytwórni w Policach jest przeróbka siarczanu żelaza II, który powstaje przy produkcji bieli tytanowej w Zakładzie Chemicznym POLICE S.A. Jest to podstawowy surowiec do produkcji PIX-u, czyli wodnego roztworu siarczanu żelaza III. Zakład pracuje z zamkniętym obiegiem ścieków przemysłowych, w systemie ISO-9000 i ISO zwracając szczególną uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Zatrudnionych jest tu 16 pracowników produkcyjnych pracujących w systemie 3-zmianowym, inżynier produkcji oraz specjalista ds. jakości. Natomiast KEMIPOL Sp. z o.o. Oddział Złotniki Wrocław znajduje się na terenie Zakładów Chemicznych "Złotniki" S.A., które funkcjonują na bazie fabryki chemicznej, zbudowanej w latach Oddział Złotniki Wrocław powstał w wyniku zakupu r. części aktywów związanych z produkcją koagulantów przez firmę KEMIPOL Sp. z o.o. Zakłady te oferują klientom produkty, których wyszczególnienie przedstawia Schemat S t r o n a

21 Schemat 4: Oferta Kemipol Sp. z o.o. Kemipol Sp. z o.o. Koagulanty glinowe PAX (chlorki poliglinu w kilkunastu asortymentach) oraz ALK/ALS (siarczan glinu płynny i stały) Koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki, chloro-siarczany w kilkunastu asortymentach) Polielektrolity używane do odwadniania osadów ściekowych oraz wspomagania procesu koagulacji Produkty specjalistyczne: FERROX produkty antyodorowe; SAX glinian sodowy w kilku asortymentach do oczyszczania wody, ścieków, obróbki bieli tytanowej oraz produkcji papieru i tektury; ACH produkt używany w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym oraz do koagulacji wody i ścieków Koagulanty modyfikowane polielektrolitami typu FERCAT na bazie PIX-ów oraz ALCAT na bazie PAX-ów produkty dobierane indywidualnie do potrzeb klienta Koagulanty do rekultywacji jezior Instalacje dozujące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wizję firmy tworzy forma przedstawiająca jedność KEMIPOL Sp. z o.o. z klientami i wspólną pracę nad rozwojem technologii poprzez obszary wymienione na Schemacie 5. Tak sformułowana wizja jest krokiem wprzód w stosunku do obowiązującej do 2009 roku "Światowej klasy polska firma pracująca w chemii dla środowiska",, która stała się zbyt oczywista i nie nakładała obowiązku rozwijania się. 21 S t r o n a

22 Schemat 5: Wizja firmy Kemipol Sp. z o.o. Źródło: System ten - z założenia nie jest elementem stałym, a jego rozwój będzie obejmował coraz szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W chwili obecnej obejmuje on: Zarządzanie Jakością wg normy ISO 9001 : 2008, Zarządzanie Środowiskowe wg normy ISO : 2004, Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy wg normy OHSAS : 2007, Okresową ocenę pracy firmy w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników, Nadzór właścicielski nad pracą zarządu w formie posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzeń Wspólników. Systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO gwarantują stałą, wysoką jakość produktów i serwisu, które oferowane są przez KEMIPOL Sp. z o.o.. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi firmami transportowymi zapewniane jest dostarczanie i rozładunek produktów zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej ADR z 1 stycznia 1999 roku do magazynu klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zamówienia telefonicznego. Potwierdzeniem znaczącej pozycji firmy na rynku jest wiele nagród, którymi w ciągu ostatnich kilku lat wyróżniono spółkę. Została ona uhonorowana między innymi tytułami: 22 S t r o n a

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PARK NOWYCH MOŻLIWOŚCI Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Prowadzący: dr Elżbieta Megiel Plan wykładów Data Zagadnienia 7.03 Chemia stosowana 14.03 Zielona chemia 21.03

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo