ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY PODDZIAŁANIA REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk, kwiecień 2011

2 WYKONAWCA OPRACOWANIA: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk tel ZESPÓŁ AUTORSKI: MGR KRZYSZTOF GUTTA MGR NATALIA MUCHA KOORDYNATOR ZESPOŁU CZŁONEK ZESPOŁU MGR MARLENA SADŁO CZŁONEK ZESPOŁU MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA CZŁONEK ZESPOŁU MILENA DĄBKOWSKA ASYSTENT 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Branża chemiczna na świecie Branża chemiczna w Europie Przemysł chemiczny w Polsce Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce Charakterystyka firm w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Obecna sytuacja firm i ich perspektywy rozwoju na rynku zachodniopomorskim w branży chemicznej Charakterystyka problemów w branży chemicznej Analiza SWOT Opinie i oczekiwania respondentów w perspektywie dwoch najbliższych lat Propozycje zmian w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Podsumowanie...63 Bibliografia i źródła internetowe...64 Aneks S t r o n a

4 1. Branża chemiczna na świecie Przemysł chemiczny jako gałąź przemysłu przetwórczego, podzielić można na dwie części. Do pierwszej z nich należy przemysł chemii organicznej, w której skład wchodzi wytwarzanie produktów na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, tłuszczów, drewna oraz innych substancji organicznych. Wyróżniamy również przemysł chemiczny nieorganiczny, w którego skład wchodzi wytwórstwo produktów na bazie siarki, soli mineralnych, powietrza oraz innych czynników nieorganicznych. Przemysł chemiczny obejmuje wytwarzanie substancji chemicznych, gumowych oraz sztucznych. Jednym z kryterium podziału przemysłu chemicznego jest tonaż produkcji. Wyróżnia się tu 1 : tzw. wielką chemię zajmującą się produkcją tanich półproduktów i produktów chemicznych na wielką skalę (w milionach ton), takich jak paliwa (benzyna, koks), większość tworzyw sztucznych, gazów przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz syntezowy, gaz świetlny, chlor, tlen, azot) czy nawozów sztucznych, chemię małotonażową produkującą w stosunkowo niewielkiej skali (rzędu maksymalnie dziesiątków ton) kosztownych chemikaliów np. leków, kosmetyków, środków higieny, materiałów hi-tech itp. przetwórstwo chemicznie które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie). Innym kryterium podziału przemysłu chemicznego jest rodzaj jego wyrobów. Podział ten został przestawiony na Schemacie S t r o n a

5 Schemat 1: Podział przemysłu chemicznego według rodzaju produkowanych wyrobów śrdoki agrochemiczne i pestycydy farby i lakiery wyroby farmaceutyczn e sztuczne nawozy Sektor chemiczny środki czystości i środki kosmetyczne tworzywa sztuczne środki ochrony roślin włókna sztuczne materialy wybuchowe Źródło: Opracowanie własne Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością (cecha ta przyczynia się do powstawania barier wejścia na rynek i rozwoju dla nowych podmiotów gospodarczych) i relatywnie niską pracochłonnością, gdyż większość operacji prosto można w znacznym stopniu zautomatyzować. Charakteryzując branżę chemiczną na świecie należy zwrócić uwagę, że wykorzystuje on w produkcji szeroką gamę surowców. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, sól potasowa, apatyty i fosforyty, wapienie, tłuszcze, drewno, kauczuk oraz powietrze. Jednym z najistotniejszych elementów przemysłu chemicznego jest wykorzystywanie ropy naftowej, która należy do grupy nieodnawialnych surowców energetycznych. Od jej 5 S t r o n a

6 wydobycia uzależnione jest funkcjonowanie gospodarki wielu narodów na świecie. Z tego względu surowiec ten jest zaliczany do surowców o charakterze strategicznym. Największe zasoby ropy naftowej zostały odnotowane w Azji Mniejszej nad Zatoką Perską: Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Iranie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wymienione kraje charakteryzują się wysoką pozycją w organizacji OPEC Organizacji Krajów Eksportujących ropę naftową. Organizacja ta zajmuje się głównie monitorowaniem cen ropy i kontrolą wielkości jej wydobycia. Ropa naftowa jest również wydobywana nad Morzem Kaspijskim, na Uralu, w Zagłębiu Zachodniosyberyjskim, nad Zatoką Meksykańską, na Morzu Północnym, nad Zatoką Gwinejską i w północno-zachodnich Chinach. Kolejnym ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego jest węgiel kamienny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Najbogatsze złoża węgla kamiennego na świecie występują w USA w Zagłębiu Apallaskim, okolicach Johannesburga w RPA, w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, Zagłębiu Donieckim na Ukrainie, Zagłębiu Karagandzkim w Kazachstanie, Zagłębiu Kuźnieckim w Rosji, Newcastle w Australii, na Nizinie Mandżurskiej w Chinach. Równie istotny dla przemysłu chemicznego jest węgiel brunatny, pomimo że jego kaloryczność jest relatywnie niższa od kaloryczności węgla kamiennego. Niestety nie nadaje się on do transportu, ze względu na dużą zawartość wody i stosunkowo niską kaloryczność. Jest więc zazwyczaj wykorzystywany w elektrowniach znajdujących się w pobliżu miejsca jego wydobywania. Główne obszary jego wydobycia znajdują się Zagłębiu Łużyckim i Dolnoreńskim w Niemczech, Zagłębiu Podmoskiewskim w Rosji, Zagłębiu Mosteckim w Czechach. W skali światowej można zauważyć wzrost znaczenia gazu ziemnego, ponieważ posiada on podobną kaloryczność do węgla kamiennego. Z tego względu może być wykorzystywany jako surowiec energetyczny. Największe jego złoża znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Kanadzie. Poniżej zaprezentowana została Tabela 1 z rankingiem przeprowadzonym przez magazyn Fortune. Przedstawia ona światowe firmy najlepiej prosperujące w przemyśle chemicznym. 6 S t r o n a

7 Tabela 1: Światowi liderzy przemysłu chemicznego (dane z roku 2009) Lp. Firma Przychody ze Zyski netto Kraj pochodzenia sprzedaży USD) (mln (mln USD) 1 BASF 66, ,034.0 Niemcy 2 Down 49, ,724.0 USA Chemical 3 Bayer 39, ,111.6 Niemcy 4 Du Pont 28, ,148.0 USA 5 Sabic 23, ,411.3 Arabia Saudyjska 6 Mitsubishi 22, Japonia Chemical Holdings 7 Lyondell 22, USA Chemical 8 Hanwha 19, Korea 9 Akzo Nobel 17, ,446.6 Holandia 10 Linde Group 15, ,306.0 Niemcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wartość światowego rynku produktów chemicznych oceniana jest na mld euro. Z kolei biorąc pod uwagę największe złoża surowców chemicznych-można stwierdzić, że głównymi graczami na rynku przetwórstwa chemicznego są: Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Włochy, Brazylia, Wenezuela i kraje w rejonie Zatoki Perskiej. Z obserwacji światowych trendów branży chemicznej- zauważyć można, że największe firmy działające na rynku europejskim muszą brać pod uwagę działania restrukturyzacyjne, z tego względu, że przemysł chemiczny ściśle jest powiązany-z branżą motoryzacyjną oraz budowlaną, które w największym stopniu odczuły globalny kryzys. Działania te mają na celu 7 S t r o n a

8 systematyczne usprawnianie procesu produkcji oraz wzrost poziomu konkurencyjności na rynku. Jak podaje Deloitte: W chwili obecnej spółki chemiczne prowadzące działalność w skali globalnej podejmują trudne decyzje, które określą ich przyszły los. Tym z nich, które potrafiły dostosować swoje modele biznesowe do nowych warunków rynkowych, będzie łatwiej zastosować innowacyjne rozwiązania, stworzyć nowe produkty, zaoferować większą wartość klientom i umocnić swoją pozycję na nowych rynkach, co w konsekwencji zapewni im możliwości rozwoju w przyszłości 2. Tak więc, spółki chemiczne działające w skali globalnej zmuszone są do podejmowania działań restrukturyzacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności i poprawę wykorzystania narzędzi proinnowacyjnych. Takie zachowanie implikowane jest silnym wpływem kryzysu światowego na podmioty funkcjonujące w branży motoryzacyjnej i budowlanej, z którymi z kolei branża chemiczna silnie jest skorelowana. W wyniku kryzysu w gorszej sytuacji są mniejsze spółki działające w sektorze chemicznym, gdyż często nie są w stanie poświęcić znacznych kapitałów celem przeobrażenia dotychczasowego systemu działania. W takiej sytuacji są między innymi przedsiębiorstwa ulokowane w środkowo - wschodniej części Europy, w tym Polski Branża chemiczna w Europie W europejskim przemyśle chemicznym liczą się takie kraje jak: Dania (24% unijnej produkcji chemikaliów), Francja (16%), Włochy (12%), Wielka Brytania (9%), Belgia (8%), Hiszpania (7%), Holandia (6%) i Irlandia (6%). Na pozostałe państwa przypada około 12% rynku 4. Przemysł chemiczny w Europie charakteryzuje się w znacznym stopniu sukcesywnym wdrażaniem innowacji oraz efektywną procedurą transferu osiągnięć naukowobadawczych z placówek badawczych do podmiotów gospodarczych. Warto podkreślić fakt, że przemysł 2 Artykuł Deloitte, Globalna branża chemiczna wymaga przemyśleń i restrukturyzacji, 3 Ibidem 4 Raport, Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk S t r o n a

9 chemiczny w Europie przeznacza około 1,65% całkowitej wartości sprzedaży na badania naukowe oraz prace badawcze 5. Największy udział w sprzedaży mają duże przedsiębiorstwa 6, pomimo że to mikroprzedsiębiorstwa stanowią największy wolumen firm funkcjonujących w branży chemicznej (Wykres 1). Wykres 1: Struktura podmiotów branży chemicznej i wielkość ich sprzedaży 80% 70% 60% 63% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 21% 10% 7% 2% 4% Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250+) liczba podmiotów wielkość sprzedaży Źródło: Raport: Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że wynik sprzedażowy małych przedsiębiorstw, które stanowią najliczniejszą grupę, wynosi zaledwie 2%, podczas gdy duże przedsiębiorstwa, których jest najmniej, osiągają największy wolumen sprzedaży. Następną analizowaną kwestią jest wielkość sprzedaży w Unii Europejskiej (Wykres 2). Z danych przedstawionych na poniższym wykresie wynika, że największy kapitał w przemyśle chemicznym posiadają państwa Europy Zachodniej. Liderem są tu Niemcy, które wraz z Francją, Włochami oraz Wielką Brytanią produkują około dwie trzecie unijnych 5 6 Zgodnie z Art ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) duże przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia powyżej 250 osób 9 S t r o n a

10 produktów chemicznych. Wśród nowych członków Unii Europejskiej największym producentem chemikaliów jest Polska (2,1% udział w sprzedaży). Wykres 2: Sprzedaż europejskiej produkcji chemicznej w 2009 roku Niemcy Francja Włochy Wielka Brytania Holandia Hiszpania Belgia Irlandia Polska Szwecja Austria Finlandia Czechy Dania Portugalia Reszta krajów 9,70% 8,40% 7,50% 7,10% 5,00% 0,70% 1,10% 1,10% 9,70% 12,00% 1,30% 2,90% 1,40% 15,10% 25,50% 1,40% 2,10% Źródło: CEFIC Kapitał przypadający na Polskę, w porównaniu do Niemiec, które w tej dziedzinie są liderem, wynosi zaledwie niecały 6%. Na tle Unii Europejskiej polski przemysł chemiczny odgrywa więc nieznaczną rolę, co w konsekwencji przyczynia się do braku faktycznego wpływu na kształtowanie się cen na rynku europejskim. 10 S t r o n a

11 3. Przemysł chemiczny w Polsce Dokonując analizy porównawczej europejskiego oraz krajowego przemysłu chemicznego stwierdzić można, że Polska branża chemiczna znajduje się w relatywnie gorszej sytuacji niż rynek chemiczny w Europie. Głównym problemem polskiego rynku chemicznego jest poziom cen gazu ziemnego. Jego cena jest dużo wyższa niż u konkurentów europejskich. W Polsce jednym z problemów branży chemicznej pozostają ceny gazu ziemnego, który jest wykorzystywany zarówno do dalszego przerobu, jak i jako paliwo. U niektórych producentów nawozów gaz ziemny i energia elektryczna stanowią nawet do kilkudziesięciu procent kosztów. Brak liberalizacji cen gazu oraz uzależnienie najczęściej od jednego dostawcy, spowodowały, że w okresie, w którym zagraniczni konkurenci obniżali ceny produktów w związku z niskimi cenami gazu ziemnego, polscy producenci nie mieli możliwości nabycia tego surowca po niższych cenach. Wymuszone sytuacją rynkową obniżki cen produktów w takim układzie zaowocowały pogłębieniem i tak trudnej w 2009 r. sytuacji finansowej. Jedne podmioty starają się ratować sytuację finansowaniem zewnętrznym, inne inwestują np. w poszukiwanie alternatywnych metod zagospodarowania węgla, ale dopóki dostawy gazu ziemnego do Polski nie zostaną zdywersyfikowane, trudno raczej mówić o wyeliminowaniu tego zagrożenia w przyszłości oraz szybszym wychodzeniu z kryzysu, przynajmniej dla niektórych podmiotów z branż - uważa Michał Kłos, starszy menedżer i specjalista ds. branży chemicznej Deloitte Polska. W celu zanalizowania branży chemicznej w Polsce, dokonano przeglądu wiodących przedsiębiorstw w polskim sektorze chemicznym wraz z syntetycznym opisem ich oferty: Police SA - Spółka istnieje od 1969 roku i niewątpliwie należy do czołówki firm na polskim rynku chemicznym. Specjalizuje sie w nawozach mineralnych dla branży rolniczej, oraz jest jedynym w Polsce wytwórcą bieli tytanowej 7. Zakłady Azotowe Puławy - firma od ponad 40 lat jest nie tylko wiodącym podmiotem na rynku polskim, ale także liczącym się graczem na rynku europejskim i światowym S t r o n a

12 Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu nawozów azotowych oraz produkcja chemikaliów, takich jak: melanina, kaprolaktam, gazy techniczne) 8. Polimex-Mostostal - słynie z nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych oraz serwisu urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Wytwarza również urządzenia elektryczne i piece technologiczne 9. Anwil S. A. -to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawskopomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce 10. Ciech S.A. to spółka działająca od 1945 r. na rynkach krajowych oraz międzynarodowych w branży chemicznej. Grupę Kapitałową Ciech tworzą firmy produkcyjne i handlowe działające w branży chemicznej. Największe spośród nich to: Soda Mątwy S.A. i Janikosoda S.A. (soda kalcynowa), Fosfory sp. z o.o. (nawozy fosforowe) i Alwernia S.A. (związki chromu). Grupa jest największym polskim importerem i eksporterem produktów chemicznych 11. PKN Orlen to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych. Łączne moce przerobowe zakładów w Polsce, Czechach i na Litwie wynoszą 31,7 milionów ton ropy naftowej rocznie 12. Wybrane dane charakteryzujące największe podmioty w polskiej branży chemicznej przedstawia Tabela S t r o n a

13 Tabela 2: Przychody polskich firm w przemyśle chemicznym w 2009 roku Firma Lokalizacja siedziby (województwo) Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) POLICE S.A. zachodniopomorskie Zakłady Azotowe Puławy lubelskie Polimex-Mostostal mazowieckie Anwil S.A. kujawsko-pomorskie PKN Orlen mazowieckie Ciech S.A. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na przykładzie informacji na stronach firmowych W przemyśle chemicznym znaczącą część produktów sprzedażowych zajmują półprodukty, które są następnie w kolejnych etapach cyklu przerabiane przez inne branże przemysłu. W tej grupie można wyróżnić, zakłady zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, które zajmują się produkcją wytworów dla budownictwa, opakowań oraz rurociągów. W ostatnich latach w przetwórstwie chemicznym w Polsce zaszły korzystne zmiany. Nastąpił wzrost produkcji sprzedanej i eksportu oraz poprawa wyników finansowych. Wytwórcy obu działów osiągnęli w 2005 r. łącznią produkcję w cenach bieżących 13 na poziomie ponad 78 mld zł, podczas gdy w 2003 r. produkcja sprzedana wynosiła 73,7 mld zł. Większą aktywność wykazywały firmy małe - ich udział w produkcji wyniósł w 2005 r. 8%, a w 2003 r. 6% 14. Dane dotyczące polskiego eksportu i importu wyrobów chemicznych zostały przedstawione w Tabeli Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie, uwzględniające poziom inflacji 14 Bolkowska Z., Przemysł chemiczny po dwóch latach w strukturach UE, Rynek chemiczny, 6/ S t r o n a

14 Tabela 3: Eksport i import chemikaliów i wyrobów pokrewnych w cenach bieżących w mln PLN Rok Wartość eksportu Wartość importu , , , , , , , , , ,8 Źródło: Dane GUS Deficyt w handlu zagranicznym wyrobami chemicznymi wyniósł w 2009 roku niemal 31 mld zł. Zwiększony deficyt obrotu chemikaliami, potwierdza niski poziom inwestycji w branży chemicznej na rynku krajowym. Na taką sytuację wpływ może mieć poziom konkurencyjności krajowego rynku. 4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce Ze względu na duże potencjalnie negatywne oddziaływanie przemysłu chemicznego na środowisko przemysł chemiczny, poza ogólnymi przepisami prawnymi, podlega też szczególnemu rygorowi prawnemu. Do głównych regulacji, którym podlegają przedsiębiorstwa branży chemicznej należą: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U nr 63 poz. 322); Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 20 poz. 106); Ustawa z dnia 19 listopada 2004r. o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów 14 S t r o n a

15 chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990r. (Dz. U. 2005, nr 9, poz. 62); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1263); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 17 października 2003r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, nr 189, poz. 1852); Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2009, nr 20, poz. 106); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. 2005, nr 216, poz. 1832); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010, nr 27, poz. 140). Przemysł chemiczny oraz produkty chemiczne podlegają też regulacjom unijnym. Wśród aspektów prawnych Unii Europejskiej dla branży chemicznej należy przede wszystkim wymienić 15 : REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady S t r o n a

16 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Najistotniejszym dla branży chemicznej aktem prawnym jest Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, a także Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. To podstawowe dokumenty regulujące działalność firm tej branży. Natomiast najbardziej ograniczającym działalność przedsiębiorstw firm chemicznych aktem prawnym są uregulowania dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska (zawarte m. in. w postanowieniach systemu REACH). Pomimo, że system Reach może ograniczać działaności przedsiebiorstw chemicznych, to do jego głównej zalety należy aspekt ekologiczny. Udzielanie zezwolenia na wykorzystywanie substancji chemicznych do obrotu i produkcji ma znaczenie w bezpieczeństwie zarówno przedsiebiorstw oraz bezpieczeństwie społecznym 16. Można więc powiedzieć, że branża chemiczna w Polsce jest silnie ograniczona licznymi regulacjami prawnymi, których celem jest ukierunkowanie prowadzonej działalności w przemyśle chemicznym w ten sposób, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Regulacje te przyczyniają się jednak do podwyższenia kosztów wytwarzanych produktów, co w konsekwencji prowadzi do wyższej ceny dla odbiorcy finalnego S t r o n a

17 5. Charakterystyka firm w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Z przeprowadzonych badań zostały wybrane trzy firmy, które wyróżniają się sposobem zarządzania oraz wdrażania innowacji. Ponadto, scharakteryzowane przedsiębiorstwa wyróżniają się również szerokim pakietem oferowanych produktów. Zakłady Chemiczne POLICE powstały w 1965 r., a produkcja ruszyła w 1969 r. W 1995 r. przedsiębiorstwo przekształciło się Spółkę Akcyjną. Od 14 lipca 2005 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo to jest wiodącym koncernem nawozowo - chemicznym w Europie Środkowo - Wschodniej i Niemczech. To niekwestionowany lider polskiego rynku nawozów NPK oraz silny gracz na największych rynkach nawozów NPK 17 Europy Zachodniej (Niemcy i Francja). Jest również istotnym graczem na europejskim rynku AdBlue 18 stawiającym na aktywny rozwój w innych atrakcyjnych segmentach branży chemicznej w Europie Środkowo- Wschodniej. Misją tej firmy jest umacnianie pozycji wiodącego koncernu nawozowo-chemicznego poprzez innowacyjność, doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój. Dzięki temu systematycznie zwiększana jest wartość spółki dla akcjonariuszy. Poprzez wdrażane przekształcenia spółka wypracowała optymalne warunki dla dalszego rozwoju. Dziś jest liderem w swoim sektorze, a stałe 50- procentowe udziały w rynkach zewnętrznych, stawiają firmę w grupie największych polskich eksporterów. Sukces w przyszłości wyznacza strategia rozwoju i realizacja programu inwestycyjnego z wykorzystaniem 17 Nawozy NPK to wieloskładnikowe nawozy mineralne zawierające azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. 18 AdBlue to nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika, który jest stosowany w branży motoryzacyjnej. 17 S t r o n a

18 środków pozyskanych m.in. z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi 2,8 tys. pracowników 19. Zakłady Chemiczne POLICE" S.A. są także właścicielem cielem 33,99% udziałów w spółce KEMIPOL Sp. z o.o., która wytwarza produkty na bazie odpadowego siarczanu żelazowego kupowanego od Zakładów Chemicznych POLICE" S.A. 20. Ofertę ę Zakładów Chemicznych POLICE S.A. przedstawia Schemat 2. Schemat 2: Oferta Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. nawozy rolnicze (POLIWAP, POLIDAP, POLIFOSKA, POLIMAG, MOCZNIK) biel tytanowa chemikalia usługi laboratoryjne (ochrony środowiska, energetyczne, analiz wody, kontroli technicznej), portowe, unieszkodliwianie odpadów ciekłych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zakłady Chemiczne POLICE" S.A. wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych - firma produkuje 50% wszystkich zużywanych w Polsce nawozów tej grupy. Nakłady na inwestycje proekologiczne w ostatnich latach sięgały średnio 10 mln zł rocznie. Zgodnie z filozofią Zakładów Chemicznych POLICE S.A., założenie o minimalizacji S t r o n a

19 oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią, potwierdzają m.in.: Certyfikat realizatora programu RC (Odpowiedzialność i Troska) Certyfikat World Enviroment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku w IV edycji konkursu, tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii 21. Przedsiębiorstwo to otrzymało również wiele innych nagród i wyróżnień. Wśród nich można wymienić między innymi: Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy , Indywidualność Rynku Merkury 2007, Wybitny Polski Eksporter w kategorii Eksporter Roku w Przemyśle Chemicznym. Firma KEMIPOL Sp. z o. o. powstała w 1991 roku z myślą o szerokim wprowadzaniu nowoczesnych metod chemicznego strącania w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na rynku polskim. Jej udziałowcami są osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów), Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A., Police (34% udziałów), Bank Ochrony Środowiska (15% udziałów). Wśród firm współpracujących z KEMIPOL Sp. z o.o. w ramach koncernu KEMIRA są firmy z różnych części świata. Ich rozmieszczenie geograficzne przedstawia poniższy Schemat S t r o n a

20 Schemat 3: Rozmieszczenie firm działających w ramach koncernu KEMIRA na świecie Źródło: KEMIPOL posiada dwa oddziały produkcyjne: w Policach i we Wrocławiu. Głównym zadaniem wytwórni w Policach jest przeróbka siarczanu żelaza II, który powstaje przy produkcji bieli tytanowej w Zakładzie Chemicznym POLICE S.A. Jest to podstawowy surowiec do produkcji PIX-u, czyli wodnego roztworu siarczanu żelaza III. Zakład pracuje z zamkniętym obiegiem ścieków przemysłowych, w systemie ISO-9000 i ISO zwracając szczególną uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Zatrudnionych jest tu 16 pracowników produkcyjnych pracujących w systemie 3-zmianowym, inżynier produkcji oraz specjalista ds. jakości. Natomiast KEMIPOL Sp. z o.o. Oddział Złotniki Wrocław znajduje się na terenie Zakładów Chemicznych "Złotniki" S.A., które funkcjonują na bazie fabryki chemicznej, zbudowanej w latach Oddział Złotniki Wrocław powstał w wyniku zakupu r. części aktywów związanych z produkcją koagulantów przez firmę KEMIPOL Sp. z o.o. Zakłady te oferują klientom produkty, których wyszczególnienie przedstawia Schemat S t r o n a

21 Schemat 4: Oferta Kemipol Sp. z o.o. Kemipol Sp. z o.o. Koagulanty glinowe PAX (chlorki poliglinu w kilkunastu asortymentach) oraz ALK/ALS (siarczan glinu płynny i stały) Koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki, chloro-siarczany w kilkunastu asortymentach) Polielektrolity używane do odwadniania osadów ściekowych oraz wspomagania procesu koagulacji Produkty specjalistyczne: FERROX produkty antyodorowe; SAX glinian sodowy w kilku asortymentach do oczyszczania wody, ścieków, obróbki bieli tytanowej oraz produkcji papieru i tektury; ACH produkt używany w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym oraz do koagulacji wody i ścieków Koagulanty modyfikowane polielektrolitami typu FERCAT na bazie PIX-ów oraz ALCAT na bazie PAX-ów produkty dobierane indywidualnie do potrzeb klienta Koagulanty do rekultywacji jezior Instalacje dozujące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wizję firmy tworzy forma przedstawiająca jedność KEMIPOL Sp. z o.o. z klientami i wspólną pracę nad rozwojem technologii poprzez obszary wymienione na Schemacie 5. Tak sformułowana wizja jest krokiem wprzód w stosunku do obowiązującej do 2009 roku "Światowej klasy polska firma pracująca w chemii dla środowiska",, która stała się zbyt oczywista i nie nakładała obowiązku rozwijania się. 21 S t r o n a

22 Schemat 5: Wizja firmy Kemipol Sp. z o.o. Źródło: System ten - z założenia nie jest elementem stałym, a jego rozwój będzie obejmował coraz szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W chwili obecnej obejmuje on: Zarządzanie Jakością wg normy ISO 9001 : 2008, Zarządzanie Środowiskowe wg normy ISO : 2004, Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy wg normy OHSAS : 2007, Okresową ocenę pracy firmy w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników, Nadzór właścicielski nad pracą zarządu w formie posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzeń Wspólników. Systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO gwarantują stałą, wysoką jakość produktów i serwisu, które oferowane są przez KEMIPOL Sp. z o.o.. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi firmami transportowymi zapewniane jest dostarczanie i rozładunek produktów zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej ADR z 1 stycznia 1999 roku do magazynu klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zamówienia telefonicznego. Potwierdzeniem znaczącej pozycji firmy na rynku jest wiele nagród, którymi w ciągu ostatnich kilku lat wyróżniono spółkę. Została ona uhonorowana między innymi tytułami: 22 S t r o n a

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Wyznaczenie głównych trendów, impulsy patentowe Studia przypadków Zespół w składzie: Andrzej Kaleta Marek Domagała Letycja Sołoducho Grzegorz Jan

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo