Systemy zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"

Transkrypt

1 Systemy zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz TÜVPOL

2 Systemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego Piotr A. Wrzecioniarz Prezes Zarządu TÜVPOL Sp. z o.o. prof. nadzw. dr hab. inż. 2

3 MISJA FIRMY Misją TÜVPOL-u jest udzielanie wszechstronnej pomocy polskim firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, przez dostosowanie ich poziomu jakości do wymagań Unii Europejskiej i organizacji ponadnarodowych. 3

4 PRZYKŁADOWI KLIENCI: Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. Mennica Polska S. A. w Warszawie; Mennica Metale Szlachetne Sp. z o.o. w Warszawie; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; VOLVO; WABCO; LG PHILIPS POLAND LCD Sp. z o.o.; ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. we Wrocławiu; Practiker; GE POWER CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. w Kłodzku; Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A.; Allianz Polska S.A.; ERGO HESTIA S.A.; Getin Leasing S.A.; Izba Celna we Wrocławiu; Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim; Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. we Wrocławiu; TP S.A. w Warszawie; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; CAMELA; PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim; PKS Sp. z o.o. w Gryficach; ITALMETAL Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach; EQUUS-SAMAT Sp. z o.o. w Krakowie; WIELTON Sp. z o.o. w Wieluniu; ICentrum S.A. we Wrocławiu; DZDZ Oddział we Wrocławiu; Pryzmat Sp. z o.o. we Wrocławiu; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu; Radio Opole S.A.; Tyco Electronics Poland Warszawa; Urząd Miejski w Żarowie; Urząd Miejski w Wolsztynie; Urząd Gminy w Kamiennej Górze; Starostwo Powiatowe w Lubaniu; Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze; Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu; EMC Instytut Medyczny S.A; ZDiUM we Wrocławiu; Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie. 4

5 WYZWANIA XXI WIEKU Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. globalizacja regionalizacja bezrobocie problemy energetyczne migracja kapitału i ludzi problemy słabych państw (obszarów) 5

6 PROBLEMY SŁABYCH OBSZARÓW Francis Fukuyama - Budowanie państwa. Rządzenie i ład światowy XXI wieku. (2005) nieudolność rządów afrykańskich ubóstwo i AIDS słaba Jugosławia wojna domowa słabe państwa Ameryki Południowej raj narkotykowy biedne państwa Arabskie wielka rzeka emigrantów tworząca getta na obrzeżach miast, np. we Francji słaby Afganistan wylęgarnia terrorystów (Al Kaida) Indonezja jw. 6

7 CECHY DEFINIUJĄCE PAŃSTWO Efektywność mierzona: poziomem korupcji jakością administracji egzekwowaniem prawa Zakres państwa: stopień w jakim państwo reguluje życie obywateli 7

8 XX WIEK Początek wieku państwo dysponowało 10% dochodu narodowego Ronald Reagan PĘCZNIENIE PAŃSTWA Lata 80-te państwo dysponowało 50% dochodu narodowego REDUKOWANIE PAŃSTWA Reformy w krajach latynoskich, azjatyckich i postkomunistycznych pod hasłami: liberalizacja, ograniczenie roli państwa, wolny rynek. Reformatorzy zlikwidowali urzędy i instytucje, zmniejszono zakres państwa i jego efektywność. Powstały słabe państwa o słabych instytucjach 8

9 MIELTON FRIEDMAN Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r prywatyzować, prywatyzować, prywatyzować 2001 Myliłem się. Rządy prawa są ważniejsze od prywatyzacji Najwyższe wskaźniki rozwoju gospodarczego mają państwa o ograniczonym zakresie ale efektywne. Nowe mocarstwa XXI wieku: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny (BRIC) 9

10 CECHY RZĄDÓW PAŃSTW Niemcy niemiecki porządek + amerykańska demokracja Japonia porządek + wydajność + demokracja Korea porządek + wydajność + niskie płace Indie brytyjski wzorzec administracji + niskie płace Chiny komunistyczny porządek + niskie płace Amerykańskie próby budowy państwa na siłę to porażki: Haiti, Dominikana, Panama, Nikaragua, Wietnam, Etiopia, Afganistan, Irak. 10

11 Suwerenne państwo narodowe, jeśli zaniknie, zostanie zastąpione przez wielonarodowe korporacje, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, syndykaty zbrodni, grupy terrorystyczne. 11

12 Konieczność budowy państwa: - z niskim poziomem korupcji, - ze sprawną administracją, - egzekwującym prawo, - regulującym w pewnym zakresie życie obywateli w oparciu o sprawdzone systemy zarządzania. 12

13 KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ Uporządkowanie (PN-EN ISO 9001:2009) e urząd W przeciwnym razie nastąpi INFORMATYZACJA CHAOSU. 13

14 PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY Certyfikacja Systemów Zarządzania Powołanie Klubu ISO w Samorządach Akademia TÜVPOL-u Specjalistyczne szkolenia dla auditorów OFERUJEMY: Europejską jakość za krajową cenę 14

15 JAKOŚĆ Zespół właściwości jednostki, dzięki którym jednostka ta jest w stanie zaspokoić ustalone lub wymagane potrzeby. Zadowolenie klienta Spełnienie lub zaspokojenie potrzeb klienta Spełnienie wymagań przydatności Działalność zorientowana na uzyskanie wyrobu (usługi, produktu) o idealnych cechach w pełni satysfakcjonujących klienta (odbiorcę) 15

16 ZAWSZE W ORGANIZACJI ISTNIEJE POTENCJALNA POTRZEBA STWORZENIA SYSTEMU JAKOŚCI, CZYLI OKRESLENIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH, PROCEDUR I ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESÓW WSPÓŁCZESNY KLIENT WYMAGA KONKRETNEGO ZDEFINIOWANIA ORGANIZACJI, BOWIEM WÓWCZAS MA GWARANCJĘ O JAKOŚCI USŁUG/PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ TE ORGANIZACJĘ WARTO JEST SKORZYSTAĆ Z ISTNIEJĄCYCH ZASAD UJĘTYCH W NORMACH SERII ISO

17 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg PN-EN ISO 9001:2009 ZAPROJEKTUJ SWÓJ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ISTOTĘ DZIAŁALNOŚCI TWOJEJ ORGANIZACJI, JEJ PROCESY I POTRZEBY ZWIĄZANE Z ICH NADZOROWANIEM ORAZ POTRZEBY ODNOSĄCE SIĘ DO ICH DOKUMENTOWANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY Jaki powinien być system? Powinien spełniać wymagania normy ISO 9001 Powinien pomagać osiągać cele, które organizacja sobie wytyczyła Powinien się organizacji opłacać 17

18 Zarządzanie Jakością można postrzegać jako system stanowiący obwód złożony z trzech następujących po sobie etapów: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak tam dojść? Ocena stanu organizacji na wszystkich poziomach: - ocena dokumentacji - ocena stanu technicznego obiektów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa - ocena funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i t p. Określamy cel/e Należy określić: - co trzeba zrobić - jakie będą potrzebne nakłady finansowe - kto będzie kierował zespołem wdrażającym/doskonalącym system - jaki będzie skład osobowy zespołu 18

19 DIAGRAMY- graficzna prezentacja przebiegu procesów PROCES OBRAZUJE FAKTYCZNIE WYKONYWANĄ PRACĘ WE Czynność Czynność Decyzja Czynność WY Najistotniejsze w podejściu procesowym jest: - zrozumienie i spełnienie wymagań klientów - rozpatrywanie procesów w kontekście wartości dodanej - rezultaty procesów i ich efektywność - pomiary parametrów procesów 19

20 Analiza Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. Krok 1 - zbadaj każdy krok procesu Wąskie gardła? Słabe miejsca? Źle zdefiniowane? Zwiększające koszty? Krok 2 - zbadaj każdy punkt decyzyjny Czy można go wyeliminować? Krok 3 - zbadaj każdy powrót (pętlę) Czy może być skrócona/wyeliminowana? Krok 4 - zbadaj każdą czynność Czy niesie ze sobą dodatkową wartość? Kilka pytań Ile kopii materiałów przekazywanych jest na wszelki wypadek w różne miejsca? W ilu przypadkach przestrzegany jest od dawna nie obowiązujący przepis? Dlaczego w tych samych sprawach różne komórki postępują inaczej? Czy nie za rzadko (a może wcale) spotykamy się dla wymiany poglądów i doświadczeń? Czy nie zatrzymujemy informacji - bo wiedza to władza? 20

21 Diagram - przykład 21

22 22

23 ISO w Urzędzie: - obywatel jest podmiotem, nie przedmiotem, - przestrzeganie ustalonych procedur postępowania, terminowość, - wyraźny podział odpowiedzialności, zadań i kompetencji eliminuje nieprawidłowości, - racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie, efektywność czasu - gwarantuje poprawne zawieranie umów, - pozwala na racjonalne planowanie i realizowanie budżetu, - zobowiązuje władze do prowadzenia polityki informacyjnej, dostęp do wiadomości 23

24 Co daje wdrożenie systemu (1) ustalamy cele w funkcjonowaniu procesów, przypisując odpowiedzialność i terminy ich realizacji, powstają udokumentowane zasady tworzenia i dystrybucji dokumentów, uczymy się pracować w zespole, przenosimy kompetencje i uprawnienia pracowników, wyzwalając inicjatywę pracowników, m.in. właścicieli procesów, zapewniamy powtarzalność wykonywanych czynności i ich nadzór, dostarczamy mechanizmy stałego podnoszenia jakości pracy / zaplanuj, wykonaj, sprawdź, napraw../, redukcja reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych, redukcja odwołań do organów nadzoru, 24

25 Co daje wdrożenie systemu (2) uwzględniamy oczekiwania klientów (grzecznie, terminowo, w dobrych warunkach, dobra informacja), pozwalamy osiągać efekty promocyjne, kładziemy nacisk na szkolenia pracowników, uproszczona metoda wdrożenia pracowników nowozatrudnionych wprowadzamy procedury oceny pracowników, poprzez wartościowanie stanowisk pracy, dajemy możliwość lepszego przygotowania do standardów europejskich, zbliżamy się do modelu organizacji rynkowej posiadającej optymalną wydajność i organizację. 25

26 Główne problemy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 1. Nowy obszar działania wewnątrz urzędu. 2. Brak konsultantów wyspecjalizowanych w tematyce Systemu Zarządzania Jakością w Samorządach. 3. Brak krajowych auditorów, wyspecjalizowanych w omawianej tematyce. 4. Błędne procedury i opisy procesów w jednostkach, w których system już istnieje. 5. Brak jednolitych standardów w sąsiadujących jednostkach, w których wdrożenie systemu przeprowadziły różne firmy konsultingowe. 6. Brak pozytywnych praktycznych efektów związanych z wdrażaniem systemu. 7. Brak środowiska pasjonatów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Samorządach. 8. Brak forum wymiany myśli i doświadczeń. 26

27 Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. Główne przyczyny niepowodzeń przy wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania Brak zaangażowania najwyższego kierownictwa!!! Pełnomocnik często jest osobą przypadkową, nieposiadającą dostatecznych predyspozycji interpersonalnych. Brak ustalonych celów i metod rozliczania wewnątrz jednostki!!! Poczucie własnej nieomylności i nieumiejętności przyznania się do błędu. Przekonanie, że obecny stan funkcjonowania jest najwłaściwszy i daje komfort psychiczny. Opór przeciwko wszelkim nowościom, jakimkolwiek zmianom. Dogmatyzm polityczny i związkowy, uniemożliwiający rzetelną ocenę sytuacji. Nadmiar obowiązków związanych z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z wdrażania SZJ. Brak współpracy wszystkich pracowników, nieprzestrzeganie ustalonych zasad i procedur, brak określenia właścicieli procesów!!! Bezmyślne naśladownictwo - przenoszenie metod, dokumentacji i struktur systemu zaprzyjaźnionego urzędu bez uwzględnienia lokalnej specyfiki. Pracownicy słabo lub błędnie interpretują zapisy istniejące w dokumentach, a w wielu przypadkach w ogóle ich nie czytają brak szkoleń i ich oceny. 27

28 OSIĄGNIĘCIA Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. "Medal Europejski" za wdrażanie Standardów Jakości, Komitet Integracji Europejskiej 2001; Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2002; Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu w konkursie o tytuł Złotego Inżyniera w kategorii jakość w roku 2003 ; Adres gratulacji prezydenta RP w roku 2004; Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w roku 2004 nr AC 108. Oferujemy: Europejską jakość za krajową cenę. 28

29 OFERTA Udzielanie wszechstronnej pomocy firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, co zwiększy ich szanse rozwojowe, dostosowując ich poziom jakości do wymagań Unii Europejskiej i innych organizacji ponadnarodowych. Kompleksowe usługi szkoleniowe w zakresie systemów zarządzania wg norm: ISO 9001:2008, ISO 14001, PN-N 18001, SCC, HACCP, TS 16949, ISO/IEC i innych. Audity systemów zarządzania. Szkolenia dla pełnomocników i auditorów (także doskonalące). Dostosowanie istniejących systemów zarządzania do standardów europejskich. Pomoc w doskonaleniu systemów zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi ISO 9004: semestralne Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie. 29

30 OFERTA C.D. Kształtowanie polityki jakości w urzędzie Kudowa Zdrój r. Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej. Usługi z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego. Szkolenie dla diagnostów i osób zainteresowanych tematyką z zakresu techniki motoryzacyjnej. Konsulting dla Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie autoryzacji, prowadzenia badań technicznych. Weryfikacja Stacji Kontroli Pojazdów przed odbiorami TDT. Dostarczanie specjalistycznych programów komputerowych TÜVPOL dla SKP i TÜVPOL dla Wydziału Komunikacji. CEPiK dla SKP. Realizacja zleceń specjalnych. 30

31 Serdecznie dziękuję za uwagę 31

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo