ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i do współpracy z klientami. Ujawnianie lub kopiowanie zawartości Księgi Jakości wymaga pisemnej zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

2 Strona 2 z 49 KSIĘGA JAKOŚCI Opisuje model systemu zarządzania jakością podczas świadczenia różnorodnych usług medycznych w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego zgodnie z wymaganiami normy Opracował:. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor ZOZ ORYGINAŁ PODLEGA AKTUALIZACJI Numer egzemplarza Użytkownik

3 Strona 3 z 49 Numer Strona Treść zmiany Data zmiany

4 Strona 4 z 49 Rozdział 1 Wstęp SPIS TREŚCI Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Ogólne dane o ZOZ w Wodzisławiu Śląskim Podejście procesowe świadczonych usług medycznych System zarządzania jakością 4.1. Wymagania podstawowe 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Zorientowanie na klienta 5.3. Polityka jakości 5.4. Planowanie Cele jakości. Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 5.6. Przegląd wykonywany przez kierownictwo Wymagania ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Kompetencja, świadomość i szkolenie 6.3. Infrastruktura Nadzór nad aparaturą medyczną Naprawy i planowe przeglądy Awarie 6.4. Środowisko pracy

5 Strona 5 z 49 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Świadczenie usług medycznych 7.1. Planowanie usług medycznych 7.2. Procesy związane z pacjentem Kontraktowanie usług Kwalifikacja pacjenta 7.3. Projektowanie nowych metod leczenia 7.4. Zakupy 7.5. Świadczenie usług medycznych Nadzorowanie świadczenia usług medycznych Opieka poszpitalne Promocja zdrowia Proces żywienia pacjentów Walidacja procesu realizacji usług Identyfikacja i identyfikowalność Identyfikacja pacjenta i personelu Identyfikacja towaru Własność pacjenta Zabezpieczanie Zabezpieczanie pacjenta Postępowanie z zakupionym towarem, jego przechowywanie, zabezpieczanie i dostarczanie 7.6. Nadzór nad przyrządami do pomiarów i monitorowania Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1. Wymagania ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary Badanie satysfakcji pacjenta Audit wewnętrzny Pomiary i monitorowanie procesów Monitorowanie i pomiary Kontrola i badanie pacjenta Kontrola i badanie towaru 8.3. Nadzorowanie niezgodności 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące. Działania zapobiegawcze Postępowanie w przypadku skarg i interwencji Wykaz obowiązujących procedur i instrukcji Załączniki

6 Rozdział 1 Strona 6 z 49 WSTĘP Działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych odgrywają coraz ważniejszą rolę. Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i wśród społeczności lokalnej Dyrektor ZOZ podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem opisującym system funkcjonujący w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. w całym zakresie działalności. Opisane w niej zasady stanowią zobowiązanie szpitala wobec pacjentów, wszystkich firm i instytucji, z którymi współpracuje, a także społeczności lokalnej do systematycznego i stałego nadzorowania skuteczności wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości oraz do podejmowania działań na rzecz ich ciągłego doskonalenia. Księga Jakości opisuje strukturę organizacyjną, odpowiedzialność poszczególnych komórek i funkcjonowanie poszczególnych systemów zarządzania w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Jest ona uporządkowanym opisem procedur, instrukcji i wytycznych postępowania mających wpływ na jakość w czasie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia zachowawczego i zabiegowego. Postanowienia w niej zawarte są obowiązujące w całym szpitalu. Stanowi ona materiał źródłowy dla procedur i instrukcji oraz dla innych dokumentów, w których są określone działania, metodologie oraz warunki do zarządzania jakością. Niniejsza Księga Jakości została opracowana przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Aktualizację Księgi Jakości prowadzi Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Terminologia stosowana w niniejszej księdze jest zgodna z normą ISO 9000: 2008 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia.

7 Strona 7 z 49 Rozdzielnik Księgi Jakości jest następujący: Egzemplarz nr 1 Oryginał Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Egzemplarz nr 2 Dział Organizacji i Nadzoru

8 Strona 8 z 49 Rozdział 2 OGÓLNE DANE O ZOZ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 2 marca 1972 roku, w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie eksperymentalnego powołania na wytypowanych terenach zespołów opieki zdrowotnej. Na mocy tej uchwały pod patronatem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim dokonano zespolenia placówek służby zdrowia z terenu miasta Wodzisław Śląski. Nastąpiło zintegrowanie placówek: Szpitala Miejskiego Przychodni Obwodowej oraz stacji Pogotowia Ratunkowego W lipcu 1975 roku, w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego, w rejon działania Zespołu włączono miasto Rydułtowy ze szpitalem liczącym 490 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w następujących oddziałach: wewnętrzne (2), dziecięce (2), chirurgiczne (3), urazowo ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy. W roku tym wprowadzono również numerację poszczególnych szpitali i tak: Szpital przy ul. 26 Marca, Wodzisław Śląski Szpital nr 1 Szpital przy ul. Wałowej, Wodzisław Śląski Szpital nr 2 Szpital przy ul. Plebiscytowej, Rydułtowy Szpital nr 3 Przynależność Szpitala Nr 3 do Zespołu trwała do 1980 roku. 1 grudnia 1980 r. zapadła decyzja rozdzielenia i utworzenia dwóch odrębnych placówek ZOZ-u w Rydułtowach i ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. W 1996 roku na mocy zarządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 24 grudnia 1996 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim - w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

9 Strona 9 z 49 Obecnie Zespół zatrudnia 677 pracowników, z czego 80% to personel podstawowy (tzw. biały). Personel medyczny szpitala stanowi najistotniejszy element całości załogi szpitala, jednak świadczenia medyczne w zakładzie opieki zdrowotnej mogą być zadowalająco realizowane tylko wtedy, kiedy istnieją niezbędne warunki jak: planowanie, logistyka, system informatyczny itp. Tę infrastrukturę dla ukierunkowanych na pacjenta świadczeń tworzą w dużym stopniu służby gospodarcze, administracyjne i techniczne. Stwarzane, przez ZOZ w Wodzisławiu Śl., warunki organizacyjne umożliwiają realizacje praw pacjenta, a programy zdrowotne wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym. Szpital stara się pomóc swoim pacjentom w walce z chorobą i ułatwia powrót do zdrowia. Na czas hospitalizacji stwarzane są pacjentom warunki wpływające pozytywnie na ich stan psychiczny oraz prowadzone są działania wpływające na pobudzanie zaufania do osób opiekujących się pacjentem. Placówka stara się unowocześniać zaplecze techniczne (sprzęt, aparaturę), a personel stale podnosi swoje kwalifikacje. Wprowadzane są nowe procedury medyczne i standardy, by jakość świadczonych usług stała jak na najwyższym poziomie.

10 Strona 10 z 49 Niezbędne remonty, modernizacje i zakup sprzętu medycznego przeprowadzane są w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków. Przeprowadzane działania służą poprawie funkcjonowania szpitala jako całości. Z kolei dla pacjentów oznacza to, że uzyskają w tutejszej placówce fachową pomoc i opiekę zgodnie z misją szpitala: "Twoje zdrowie naszym celem, Wybierz nas, a otrzymasz fachową pomoc." Rozdział 3 PODEJŚCIE PROCESOWE ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001: 2008 zalecający procesowe podejście przy jego tworzeniu i ciągłe doskonalenie w czasie jego funkcjonowania. Po przeanalizowaniu działalności szpitala w zakresie objętym systemem określono procesy zachodzące w szpitalu (rysunek 1) i jako proces zasadniczy określono: Świadczenie usług medycznych. Proces ten zachodzi: w Izbie Przyjęć (rysunek 5a) na Oddziale Chorób Wewnętrznych I (rysunek 5b) na Oddziale Chorób Wewnętrznych II ( rysunek 5b) na Oddziale Urologicznym (rysunek 5c) na Oddziale Rehabilitacyjnym ( rysunek 5b) na Oddziale Dermatologicznym ( rysunek 5b) na Oddziale Pediatrycznym ( rysunek 5b) na Oddziale Neurologicznym (rysunek 5b) na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym (rysunek 5c) na Oddziale Anestezji i Intensywnej Terapii (rysunek 5c) na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (rysunek 5c) na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (rysunek 5c) na Oddziale Neonatologicznym (rysunek 5e) na Blokach Operacyjnych (rysunek5d) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (rysunek 6) w Laboratorium Mikrobiologicznym (rysunek 7) w Aptece Zakładowej (rysunek 8) w Specjalistycznych Przychodniach, (rysunek 9), Pogotowiu Ratunkowym (rysunek 9a), których pełny wykaz znajduje się w schemacie organizacyjnym szpitala (rysunek 23)

11 Strona 11 z 49 Do procesów pomocniczych (rysunek 1) zaliczono: kontraktowanie usług (rysunek 2) kwalifikacja pacjenta (rysunek 3) zakupy towarów i usług (rysunek 4), proces nadzoru nad usługami medycznymi w laboratorium analitycznych (rysunek 7a) zarządzanie personelem zatrudnionym w szpitalu (rysunek 10), identyfikację pacjentów i personelu (rysunek 11) dezynfekcję i sterylizację (rysunek 12), (rysunek 13) zabezpieczenie pacjentów (rysunek 14) własność pacjenta (rysunek 15) nadzór nad zdarzeniami niepożądanymi (rysunek 16) nadzór nad infrastrukturą szpitalną (rysunek 17) nadzór nad aparaturą medyczną (rysunek 18) żywienia pacjentów (rysunek 19) promocja zdrowia (rysunek 20) badanie satysfakcji pacjenta (rysunek 21) proces nadzoru nad usługami pralniczymi (rysunek 22) Szczegółowe graficzne rozpisanie powyższych procesów zasadniczych i pomocniczych mające na celu wyszczególnienie: odpowiedzialnych za nie, danych wejściowych i wyjściowych, wykazu procesów, metod zarządzania nimi ramowych celów jakościowych, zapisów powstających w czasie ich realizacji przedstawione zostało na rysunkach od numeru 2 do 22.

12 Strona 12 z 49 Rozdział 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania podstawowe W ramach systemu zarządzania jakością opracowanego i wdrożonego w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim: zidentyfikowano i rozdzielono procesy na zasadnicze i pomocnicze, określono wzajemne oddziaływanie między procesami, wyznaczono standardy, procedury i instrukcje postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego, dla wszystkich zidentyfikowanych procesów wyznaczono cele jakościowe i programy ich realizacji, które są w zgodzie z obowiązującą w szpitalu polityką jakości, monitoruje się parametry środowiska pracy, poprzez okresowe przeglądy realizacji wyznaczonych celów i audity wewnętrzne zapewniono ciągły nadzór nad systemem zarządzania, do realizacji procesu świadczenia usług medycznych skierowano przeszkolonych pracowników oraz sprawną technicznie aparaturę medyczną. Wszystko to gwarantuje ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ZOZ w Wodzisławiu Śląskim zawiera: udokumentowaną politykę jakości, Księgę Jakości, udokumentowane procedury wymagane przez normę, inne dokumenty funkcjonujące w szpitalu zapewniające efektywność systemu jakością, zapisy wymagane przez normę.

13 Strona 13 z Księga Jakości W ZOZ w Wodzisławiu Śląskim wdrożono do stosowania Księgę Jakości. Zawiera ona: zakres systemu zarządzania jakością obowiązujący w szpitalu, wykaz obowiązujących w ZOZ procedur systemowych, opis wzajemnych oddziaływań miedzy procesami systemu zarządzania jakością. W ramach systemu zarządzania jakością obowiązującego w szpitalu wyłączono wymagania dotyczące projektowania punkt 7.3, bowiem w Szpitalu nie są opracowywane nowe metody leczenia. Świadczenie usług medycznych odbywa się według przyjętych i zatwierdzonych standardów, procedur i instrukcji medycznych Nadzór nad dokumentami W ZOZ w Wodzisławiu Śląskim została opracowana i wdrożona procedura Nadzór nad dokumentami QP W procedurze tej: określono sposób zatwierdzania nowych dokumentów, określono sposób wprowadzania zmian w już wydanych dokumentach, zapewniono, że odpowiednie, aktualne wydania dokumentów są dostępne we wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie, określono kody jednoznacznego i czytelnego sposobu oznaczania dokumentów, zapewniono identyfikację i nadzór nad dokumentami zewnętrznymi (aktami prawnymi, dokumentacją techniczną), zabezpieczono się przed przypadkowym wykorzystaniem wszelkich nieaktualnych dokumentów Nadzór nad zapisami W ZOZ w Wodzisławiu Śląskim została opracowana i wdrożona procedura Nadzór nad zapisami QP W powyższej procedurze określono odpowiedzialność, co do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, dostępności, czasu archiwowania oraz postępowania z zapisami powstałymi w związku z funkcjonowaniem systemu.

14 Strona 14 z 49 Rozdział 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. Zaangażowanie kierownictwa Kierownictwo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jest w pełni zaangażowane w rozwój systemu zarządzania jakością oraz w ciągłe doskonalenie jego efektywności poprzez: opracowanie i rozpropagowanie polityki jakości, określenie celów jakościowych oraz zatwierdzenie programów ich realizacji, okresowe przeprowadzanie przeglądów systemu zarządzania jakością w celu określenia stopnia realizacji wyznaczonych celów i programów, sprawdzenia efektywności funkcjonowania systemu oraz określenia nowych celów na następny okres, zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych, ludzkich, sprzętowych, aby doskonalić wyznaczone procesy Zorientowanie na klienta Kierownictwo Zespołu Opieki Zdrowotnej przykłada dużą wagę do określenia i przeglądu wymagań klienta w osobie zarówno pacjenta, płatnika jak i pracownika czy dostawcy, aby w sposób ciągły: w przypadku pacjenta - poprawiać warunki pobytu w szpitalu, dostępność świadczeń, organizację opieki i doskonalić stosunek personelu do pacjentów oraz zapobiegać powikłaniom; w przypadku płatnika - doskonalić ofertę świadczonych usług medycznych, zwiększać techniczne możliwości szpitala i poradni w zakresie tych usług, podnosić kwalifikacje zatrudnionego personelu w celu szerszych możliwości terapeutycznych; w przypadku pracownika poprawiać warunki i wyposażać stanowiska pracy zgodnie z potrzebami i prawem oraz chronić pracowników przed zagrożeniami na stanowisku pracy i nadzorować ich stan zdrowia. Motywować pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, samokształcenia i właściwej komunikacji; w przypadku dostawcy - jednoznacznie identyfikować zamawiany towar lub usługę wraz z terminem, warunkami dostawy czy wykonania i płatności, ceną oraz wymaganymi świadectwami pod kątem jakości.

15 Strona 15 z Polityka jakości Nadrzędnym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w ZOZ w Wodzisławiu Śląskim opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001 : Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymogów i ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Zadania stojące przed Zespołem Opieki Zdrowotnej w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez : - prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi realizowanych usług, - rozszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych, - stałe i systematyczne doskonalenie i podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem, - szacunku do pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu działań, - doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjentów, - dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu, - uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, - ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki. WYDANIE IV Wodzisław Śl r.

16 Strona 16 z Planowanie Cele jakości. Planowanie systemu zarządzania jakością. W oparciu o zatwierdzoną politykę jakości określono szczegółowe cele dotyczące jakości oraz plany ich osiągnięcia zawierające: wykaz działań niezbędnych do wykonania, terminy ich realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację, planowane koszty. Odnoszą się one do zidentyfikowanych procesów zasadniczych i pomocniczych. Uwzględniają one możliwości techniczne i finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. Cele dotyczące jakości oraz plany ich osiągania podlegają ciągłemu nadzorowi i okresowemu przeglądowi przez Dyrektora szpitala. W czasie przeglądów dokonywanych przez kierownictwo następuje rozliczenie wykonanych zadań i osiągniętych celów oraz określenie nowych. Ma to na celu ciągłe doskonalenie sytemu zarządzania jakością obowiązującego w szpitalu Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia. Schemat organizacyjny całości ZOZ w Wodzisławiu Śląskim przedstawiony został na rysunku nr 23. W szpitalu każdy pracownik otrzymał za potwierdzeniem swój ramowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Kopia tego dokumentu znajduje się u każdego pracownika w jego teczce personalnej.

17 Strona 17 z 49 Zespół Opieki Zdrowotnej KSIĘGA JAKOŚCI Data obowiązywania ZADANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI KOMPETENTNE SŁUŻBY SYMBOL CZYNNOŚCI Z - decyzja, zatwierdzanie K - współudział, konsultacja W odpowiedzialność za wykonanie I otrzymuje informacje D y r e k t o r Z - c a D y r. D s. L e c z. N a c z e l n a P i e l ę g n i a r k a Z - c a D y r. D s E k o n o m - E k s p l o a t a c. P e ł n o m o c n i k O r d y n a t o r z y P i e l ę g n i a r k i o d d z i a ł o w e S e k c j a Z a k a ż e ń S z p i t a l n y c h K i e r. D z. Z a o p a t r z e n i a K i e r. D z. Z a m ó w. P u b l i c z n y c h K i e r. D z. K a d r 1 System zarządzania jakością Identyfikacja procesów zasadniczych i pomocniczych i powiązań między nimi Z K K K W I I I I I I Opracowanie dokumentacji systemowej Z K K K W K K I K K K Opracowanie Księgi Jakości Z K K K W K K I K K K Nadzór nad dokumentami Z W W W K I I I I I I Nadzór nad zapisami Z K K K W W W W W W W 2 Odpowiedzialność kierownictwa Sformułowanie polityki jakości Z, W K K K K I I I I I I Sformułowanie i zatwierdzanie celów jakościowych i programów ich osiągania Z K K K K, W I I I I I I Opracowanie i zatwierdzenie schematu organizacyjnego Z, W K K K K I I I I I I Opracowanie i zatwierdzenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu Z W W W K I I I I I K Wyznaczenie Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Z, W K K K W I I I I I I Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Z K K K W I I I I I I Przegląd wykonywany przez Dyrektora Z, W K K K W I I I I I I

18 Strona 18 z 49 3 Zarządzanie zasobami Zasoby ludzkie (kompetencje i szkolenia) Z Z Z Z W W W Zarządzanie infrastrukturą i aparaturą medyczną Z W K K K Środowisko pracy Z, I I I I I W 4 Świadczenie usług medycznych Kwalifikacja pacjenta Z K W K Reklamacje, skargi, zażalenia, pochwały Z K K W W Sporządzanie zamówień Z K K K W W Dobór i ocena dostawców W I Nadzorowanie świadczenia usług medycznych Z K K W W Walidacja procesu Z W W W Identyfikacja i identyfikowalność Z K K K W W Własność pacjenta Z W Zabezpieczanie produktu i pacjenta Z K K K W W Nadzór nad przyrządami do pomiarów i monitorowania Z, W 5 Pomiary, analiza i doskonalenie Badanie satysfakcji pacjenta Z I I I W I I I I I I Przeprowadzanie auditów wewnętrznych Z I I I W I I I I I I Kontrola i badania K K W W W W Nadzorowanie niezgodności Z K, K, K, W W W I I I I Działania korygujące i zapobiegawcze I I I I Z, W I I I I I I Przedstawiciel kierownictwa Przedstawicielem kierownictwa w ZOZ w Wodzisławiu Śląskim w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania jakością jest Pani Dorota Pazdyga, która Zarządzeniem Dyrektora mianowana została Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością. Rolę Pełnomocnika jest: nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania jakością, wysuwanie propozycji doskonalenia systemu, rozszerzanie świadomości projakościowej wśród personelu szpitala.

19 Strona 19 z Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna L.p. Sposób postępowania Odpowiedzialność Za właściwy przepływ informacji dotyczących systemu zarządzania jakością w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 1. Wszystkie istotne sprawy dotyczące zarządzania jakością pracy są niezwłocznie kierowane do Pełnomocnika Dyrektora aby zapewnić właściwą ich obróbkę i podjęcie stosownych działań. Są one odnotowywane w wykazach pism/ informacji wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących jakości QD Każdy pracownik szpitala ma prawo i obowiązek zgłaszania swoim przełożonym lub bezpośrednio Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością informacji dotyczących jakości. Informacje te mogą być przekazane ustnie lub pisemnie. 3. Otrzymane informacje są odnotowane w ewidencjach pism/ informacji wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdzane, przetwarzane i w razie potrzeby uzupełniane przed ich dalszym rozpowszechnieniem. 4. Informacje dotyczące zarządzania jakością są komunikowane osobom, których dotyczą lub rozpowszechniane wewnątrz szpitala. Dotyczy to zwłaszcza informacji o: realizowanych celach, zadaniach i programach zarządzania, procesie świadczenia usług medycznych, nowościach w leczeniu, wynikach auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaleceniach po przeglądach kierownictwa, wynikach zewnętrznych kontroli itp. łącznie z zaleceniami, Rozpowszechnianie następuje w czasie narad z kierownictwem, spotkań z załogą, poprzez tablice ogłoszeń, zarządzenia itp. 5. Wszystkie rozpowszechniane wewnętrznie informacje mogą być udostępniane zainteresowanym stronom zewnętrznym tylko wówczas, jeżeli uzna się to za stosowne (za wyjątkiem polityki jakości oraz tych informacji, które muszą zostać udostępnione zgodnie z prawem w trakcie kontroli zewnętrznych). 6 Polityka jakości jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych dodatkowych warunków. 7. Przygotowywane informacje przeznaczone dla zainteresowanych stron zewnętrznych podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala i są odnotowane w rejestrze pism wychodzących i przychodzących. 8. Wypełnione druki ewidencji pism/ informacji wewnętrznych i zewnętrznych stanowią zapis systemu i są przechowywane przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 9. Wszelkie wpływające do ZOZ w Wodzisławiu Śląskim skargi, interwencje na świadczone usługi medyczne są rozpatrywane zgodnie z właściwą procedurą. Wszyscy pracownicy ZOZ w Wodzisławiu Śląskim Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor Szpitala, Ordynatorzy, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor Szpitala Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor Szpitala

20 Strona 20 z Przegląd wykonywany przez kierownictwo Wymagania ogólne Przeglądu systemu zarządzania jakością według ISO 9001: 2008 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim dokonuje jego Dyrektor w odstępach czasu co 12 miesięcy na spotkaniu ze swoimi Zastępcami, Ordynatorami i z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd wykonywany przez kierownictwo ma na celu sprawdzenie na ile system jest efektywny, przydatny dla szpitala i odpowiada jego specyfice. Przegląd kierownictwa uwzględnia możliwość doskonalenia systemu oraz potrzebę zmian w polityce jakości, celach jakościowych oraz programach ich realizacji. Z przeglądów kierownictwa są dokonywane zapisy, które podlegają nadzorowi i przechowaniu Dane wejściowe do przeglądu. Materiały do okresowych przeglądów przygotowuje (lub zleca przygotowanie) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością dokonując analizy: realizacji szczegółowych celów jakościowych, treści polityki jakościowej pod kątem ich aktualności, wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych, pozaaudytowych działań korygujących lub zapobiegawczych, wskaźników jakościowych charakteryzujący zidentyfikowane procesy, przyczyn zdarzeń niepożądanych, wyników badań satysfakcji pacjenta, zasadności zgłoszonych skarg, zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na wymagania systemu zarządzania jakością, działań podjętych w wyniku wprowadzenia wniosków z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo, propozycji doskonalenia systemu Dane wyjściowe z przeglądu Po dokonaniu przeglądu systemu sporządzane są zapisy zawierające: wnioski na najbliższy okres, nowe cele i zadania w stosunku do doskonalenia systemu zintegrowanego, procesu, potrzeby w zakresie zasobów.

21 Strona 21 z 49 Rozdział 6 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów W ZOZ w Wodzisławiu Śląskim zostały określone i zapewnione zasoby ludzkie, finansowe i sprzętowe potrzebne do: wprowadzenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością oraz ciągłego jego doskonalenia, zwiększania satysfakcji pacjentów poprzez ścisłe określanie i spełnianie ich wymagań Kompetencje, świadomość i szkolenie Dla poszczególnych stanowisk w ZOZ w Wodzisławiu są określone kompetencje osób je zajmujących. Pod pojęciem kompetencji rozumie się odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia i umiejętności. Porównując wymagania kompetencyjne dla danego stanowiska z rzeczywistymi kwalifikacjami pracownika wyłaniają się potrzeby szkoleniowe w stosunku do konkretnych osób. Analizę powyższą przeprowadza Dyrektor Szpitala razem z poszczególnymi Ordynatorami, Naczelną Pielęgniarką i Kierownikami w stosunku do swoich podwładnych. Różnice między wymaganiami teoretycznymi a stanem faktycznym są niwelowane dzięki systemowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, którym objęci są pracownicy szpitala. W miarę potrzeb i możliwości finansowych szpitala na szkolenia zewnętrzne kieruje Dyrektor na wniosek kierowników komórek organizacyjnych. Szkolenia wewnętrzne odbywają się w sposób planowy. Roczny plan oddzielny dla poszczególnych oddziałów i innych komórek organizacyjnych zatwierdzają Dyrektor ds. Lecznictwa (dla lekarzy), Naczelna Pielęgniarka (dla pielęgniarek) i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych (dla pracowników działów technicznych). Z odbytych szkoleń wewnętrznych osoby prowadzące sporządzają konspekty oraz sporządzane są listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników. Wszelkie zmiany w powyższym harmonogramie są wprowadzane za pomocą pisemnego aneksu. W przypadku szkolenia zewnętrznego osoba po jego zakończeniu przekazuje wiedzę pracownikom Szpitala zdobytą w formie szkoleń wewnętrznych. Wszelkie zmiany w powyższym harmonogramie są wprowadzane za pomocą pisemnego aneksu.

22 Strona 22 z 49 Pracownicy ZOZ w Wodzisławiu są świadomi znaczenia swoich działań oraz wiedzą w jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów jakościowych. W teczkach osobowych pracowników są odnotowane posiadane uprawnienia, odbyte kursy i szkolenia. Po ukończeniu szkolenia sprawdzana jest jego efektywność i korzyści jakie przyniosło ono dla placówki. Dokonują tego poszczególni Kierownicy. Wszystkie zapisy ze szkoleń są przechowywane zgodnie z procedurą Nadzór nad zapisami Infrastruktura Zarządzanie infrastrukturą techniczną Zespołu Opieki Zdrowotnej odbywa się przez pracowników Działu Technicznego, który prowadzi jej bieżącą eksploatację, konserwację i naprawy, nadzór bieżący i okresowy. Dział Techniczny realizuje swoje zadania siłami i środkami własnymi, współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi. W ramach Działu Technicznego działa Dyspozytornia, która prowadzi ciągły, całodobowy nadzór bieżący infrastruktury technicznej i podejmuje działania naprawcze we wszystkich zgłoszonych awariach i zdarzeniach Nadzór nad aparaturą medyczną (rysunek 18) W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w przypadku awarii urządzenia medycznego użytkownik zgłasza zaistniały fakt do Działu Technicznego Konserwatorowi Sprzętu i Aparatury Medycznej, który zobowiązany jest wpisać powyższy fakt do rejestru awarii. Konserwator Sprzętu i Aparatury Medycznej odpowiada za zapewnienie sprawnego działania aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w zasobach Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jest on odpowiedzialny za dokonywanie napraw i konserwacji aparatury medycznej w oparciu o dokumentację techniczną i dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami producentów i przyjętym harmonogramem. Konserwator Sprzętu i Aparatury Medycznej wykonuje naprawy nie wymagające ingerencji w wewnętrzne układy urządzeń, których następstwem byłaby konieczność wykonania kalibracji w specjalistycznych serwisach. Poprawność funkcjonowania urządzenia po naprawie jest sprawdzana przez naprawiającego i potwierdzana wpisem do paszportu technicznego. Do paszportu technicznego wpisywane są wszelkie naprawy i konserwacje. Dodatkowo bieżącego, codziennego sprawdzenia aparatury przed uruchomieniem dokonują poszczególni odpowiedzialni pracownicy. Zapisów dokonuje pracownik wykonujący daną czynność. W zapisach określony jest zakres niezbędnych zabiegów do wykonania w ramach codziennych działań. Awarie niemożliwe do usunięcia przez Dział Techniczny usuwane są przez specjalistyczne serwisy na podstawie odrębnego zlecenia.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI ISO 9001:2008 Nr wersji - PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Barbara Sołtysik - Kosiło 16.11.2011r. Barbara

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO W POLSKIM ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K U T N I E ZASADY OGÓLNE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia REGULAMIN udzielania zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA SA. Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA SA. Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 2443/2011 z dnia 13.12.2011 r. KOMPANIA WĘGLOWA SA Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Katowice, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI

NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI I. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego nadzoru nad urządzeniami medycznymi i technicznymi oraz sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. II. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.34.8.2014 Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Gruszka Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku

-Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku -Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie : zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Strona: 1/3 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Oryginał r. Nr egz. 1 Data Podpis Opracował: 22.02.2011 r. Zatwierdził: 23.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Gminy w Rymanowie Prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo