REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków Organizator 1 Organizatorem promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ; o nr NIP: ; o nr Regon: ; kapitale zakładowym w wysokości: ,- złotych wpłaconym w całości, zwana dalej Pośrednikiem. Postanowienia ogólne 2 Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają: a. Regulamin niniejszy dokument, który określa zasady Promocji Galeria Upominków w każdej edycji obowiązywania Promocji; b. Pośrednik Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ; o nr NIP: ; o nr Regon: ; kapitale zakładowym w wysokości: ,- złotych wpłaconym w całości; c. Placówka pośrednika jednostka organizacyjna Pośrednika, która nie jest oddziałem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U roku, Nr 94, poz ze zm.). Lista Placówek Pośrednika znajduje się na stronie internetowej: d. Instytucja finansowa każdy pożyczkodawca lub kredytodawca, z którym współpracuje Pośrednik bezpośrednio lub za pośrednictwem agentów;

2 e. Klient osoba fizyczna, która za pośrednictwem Pośrednika zawrze umowę Kredytu, Pożyczki lub Pożyczki Ekspresowej z Instytucją finansową; f. Kredyt kredyt udzielony przez Instytucję finansową, zgodnie z jej aktualną ofertą; g. Pożyczka pożyczka udzielona przez Instytucję finansową, zgodnie z jej aktualną ofertą; h. Pożyczka Ekspresowa pożyczka udzielana przez Adama Zawisza, Annę Gorzawską, Grzegorza Czebotar prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą P. U. H. NOBILES 2 S. C. z siedzibą Tychy, ul. Fabryczna 12; i. Umowa umowa o Kredyt lub Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową; j. Gadżet promocyjny upominek wybrany przez Klienta z Katalogu Upominków obowiązującego w danej edycji; k. Katalog Upominków załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający Gadżety promocyjne, jakie Klient może otrzymać korzystając z Promocji Galeria Upominków, według własnego wyboru, spełniając warunki otrzymania Gadżetu promocyjnego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Na każdą edycję Promocji Organizator udostępnia nowy Katalog Upominków, który obowiązuje tylko w okresie trwania konkretnej edycji; l. Edycja okres trwający od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w czasie obowiązywania Promocji. Zasady uczestnictwa w Promocji 3 1. Promocja Galeria Upominków rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2015 roku i potrwa do dnia 31 grudnia 2015 roku. Czas trwania Promocji jest podzielony na edycje. O skorzystaniu z Promocji w czasie obowiązywania danej edycji decyduje data zawarcia umowy o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową. 2. Organizator w ramach trwania Promocji wyodrębnia następujące edycje: a. Edycja I od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku; b. Edycja II od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku; c. Edycja III od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku;

3 d. Edycja IV od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku; e. Edycja V od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku; f. Edycja VI od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku; g. Edycja VII od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku; h. Edycja VIII od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku; i. Edycja IX od dnia 1 września 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku; j. Edycja X od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 października 2015 roku; k. Edycja XI od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku; l. Edycja XII od dnia 1 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 3. Z Promocji można skorzystać w każdej Placówce Pośrednika. 4. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie obowiązywania Promocji skorzysta z usługi doradztwa w zakresie doboru oferty kredytowej lub pożyczkowej i podpisze za pośrednictwem Pośrednika umowę o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową z wybraną Instytucją finansową. 5. Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 4, Klient wybiera z Katalogu Upominków obowiązującego w danej edycji Gadżet promocyjny, który chce otrzymać w ramach Promocji. 6. Organizator określił przedziały kwotowe Kredytu, Pożyczki i Pożyczki Ekspresowej według wysokości kwot postawionych do dyspozycji Klienta. Klient po podpisaniu umowy Kredytu, Pożyczki lub Pożyczki Ekspresowej dokonuje wyboru jednego Gadżetu promocyjnego przysługującego w danym przedziale kwotowym. 7. W każdej edycji trwania Promocji Galeria Upominków obowiązują takie same przedziały kwotowe Kredytu, Pożyczki i Pożyczki Ekspresowej. Organizator określił następujące przedziały kwotowe: I Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od 3.000,- zł do 5.000,- zł oraz Pożyczka Ekspresowa w każdej kwocie; II Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od 5.000,01 zł do ,- zł; III Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od ,01 zł do ,- zł; IV Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od ,01 zł do ,- zł; V Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od ,01 zł do ,- zł;

4 VI Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od ,01 zł do ,- zł; VII Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie od ,01 zł do ,- zł; VIII Przedział: Kredyt lub Pożyczka w kwocie powyżej ,-zł 8. Fotografie oraz opisy Gadżetów Promocyjnych przysługujących Klientowi w związku z zawarciem za pośrednictwem Pośrednika umowy o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową, którego wysokość mieści się w danym przedziale kwotowym zawarte są w Katalogu Upominków. Katalog Upominków dostępny jest na stronie internetowej Pośrednika: oraz w każdej Placówce Pośrednika. 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową, Klientowi nie przysługuje Gadżet promocyjny. 10. Z Promocji może skorzystać każdy Klient niezależnie od tego, czy korzystał wcześniej z usług Pośrednika, czy korzysta z tych usług po raz pierwszy. Odbiór Gadżetu promocyjnego 4 1. Wybrany przez Klienta Gadżet promocyjny zostanie wydany Klientowi w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową. 2. Organizator poinformuje Klienta telefonicznie o możliwości odbioru Gadżetu w Placówce Pośrednika, w której doszło do zawarcia umowy o Kredyt, Pożyczkę lub Pożyczkę Ekspresową. 3. Klient zobowiązany jest stawić się w Placówce Pośrednika i osobiście odebrać Gadżet promocyjny w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o możliwości jego odbioru. Po upływie tego terminu odbiór Gadżetu nie będzie możliwy. 4. Klient pisemnie potwierdzi odbiór Gadżetu promocyjnego. 5. Organizator, w trakcie obowiązywania niniejszej promocji, zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientom gadżetów promocyjnych nieprzewidzianych w aktualnie obowiązującym Katalogu. O warunkach zaoferowania Klientom gadżetów promocyjnych nieprzewidzianych w obowiązującym Katalogu, Organizator poinformuje Klienta telefonicznie.

5 Dane osobowe 5 Administratorem danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru klienta oraz kwoty uzyskanego Kredytu, Pożyczki lub Pożyczki Ekspresowej przetwarzanych w ramach niniejszej Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki Sp. z o. o., z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Fabrycznej 12. Dane Osobowe Klienta przetwarzane będą w celu skorzystania przez Klienta z Promocji, w tym przede wszystkim w celu wydania Gadżetu promocyjnego. Dane Osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji. Postanowienia końcowe 6 1. Regulamin jest opublikowany na stronie Pośrednika, tj.: oraz jest dostępny w całym okresie trwania Promocji w każdej Palcówce Pośrednika. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone pisemnym aneksem. O każdej zmianie Regulaminu Organizator będzie informował Klientów biorących udział w Promocji. Organizator umieści na swojej stronie internetowej oraz w Placówkach Pośrednika zmienioną treść Regulaminu. 3. Informacja o zmianie treści Regulaminu oraz jego nowa treść zostanie doręczona Klientom, którzy skorzystali z Promocji listem poleconym na adres zamieszkania. Załącznik nr 1 Katalog Upominków.

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo