Globalny kodeks etyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalny kodeks etyczny"

Transkrypt

1

2 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line.

3 Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie opublikować nasz Kodeks etyczny. Dlaczego? Ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania na rynku. Wszyscy widzieliście niepowodzenia innych korporacyjnych gigantów i bez wątpienia macie na ten temat swoje zdanie. Zachowania, które mogły być powszechne w przeszłości, nie są już tolerowane. Nie powinniśmy zakładać, że jest tak u wszystkich, tylko nie u nas. Bez wątpienia wszyscy przyglądają się firmie Rolls Royce. Nie jesteśmy nietykalni. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę naszą markę, rzec można, że więcej się oczekuje od nas niż od większości. Skróciliśmy i uprościliśmy Kodeks etyczny, aby ułatwić jego zrozumienie i przeczytanie. Musicie go przeczytać, od deski do deski. Co ważniejsze, musicie postępować zgodnie z nim, ponieważ naruszenia Kodeksu lub działania bezprawne nie będą tolerowane i mogą skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego niezależnie od tego, kim jesteście i na jakim stanowisku pracujecie. Naruszenie Kodeksu oznacza również działanie na szkodę osób, które pracują dla firmy Rolls Royce, naszych klientów i swojej rodziny. Nie będę tolerować niewłaściwych zachowań biznesowych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny i obowiązkiem każdego jest mówić głośno o tym, co złe lub sprawia dyskomfort, i stawiać czoła takim sytuacjom. Jestem osobiście zaangażowany w tworzenie kultury, w której każdy z nas może mówić bez obawy przed odwetem. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz, masz jakiekolwiek wątpliwości, nieważne jak małe, zapytaj możesz porozmawiać ze swoim przełożonym, działem zasobów ludzkich, działem prawnym, lokalnym doradcą ds. etyki, Ethics Line lub centralnym zespołem ds. etyki. Nasza obietnica marki i zbiór wartości są proste naszą dewizą jest trusted to deliver excellence. Realizujmy wszyscy tę obietnicę w każdej sytuacji, tak abyśmy mogli wspólnie odnieść sukces. Dziękuję John Rishton Dyrektor Naczelny 01

4 1.0 Wprowadzenie 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Kogo Kodeks dotyczy Zaangażowanie pracowników w Kodeks Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Model TRUST podejmowania decyzji etycznych Prowadzenie działalności 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Jakość i ciągłe doskonalenie Zabezpieczenie majątku firmy Przestrzeganie poufności i praw własności informacji należących do innych 3.5 Prywatność i poufność Media i komunikacja Praca w zespole 2.1 Różnorodność i integracja Wydajność i nagrody Zaangażowanie pracowników Działalność biznesowa 4.1 Przeciwstawianie się łapownictwu i korupcji Konflikty interesów Kontrola eksportu i obowiązki dotyczące importu Konkurencja Współpraca z naszymi klientami, dostawcami i partnerami 30 02

5 5.0 Nasze miejsce w świecie 5.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska Inwestycje w społeczność Lobbing i wsparcie polityczne 36 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Rolls Royce Ethics Line Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 03

6 1.0 Wprowadzenie 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Kogo Kodeks dotyczy Zaangażowanie pracowników w Kodeks Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Model TRUST podejmowania decyzji etycznych 09 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 04

7 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 05

8 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności To, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, ma znaczenie dla naszych pracowników i wszystkich stron związanych z naszą działalnością. Mamy dumne dziedzictwo, jedną z najsilniejszych na świecie marek i obowiązek przekazania przyszłym pokoleniom stabilnej i odnoszącej sukcesy firmy. Pragniemy być firmą światowej klasy i pokonać konkurentów w relacjach z klientami, dostarczając doskonałe technologie i usługi. Aby to osiągnąć, stosujemy sprawne i ekonomiczne procesy, proste i skuteczne działania, a także ściśle przestrzegamy wysokich standardów etycznych. Każdego dnia musimy realizować nasze wartości wynikające z maksymy trusted to deliver excellence. Zaufanie nigdy nie można zakładać zaufania, należy na nie każdego dnia zasłużyć. Zaufanie klientów i innych zainteresowanych stron trudno jest zdobyć, a łatwo stracić. Bez niego nie możemy budować silnych relacji w firmie ani z klientami. Wyniki opinia na temat firmy zależy od jej ostatnich sukcesów. Nie wystarczy wierzyć, że jesteśmy dobrzy, klienci muszą podzielać nasze przekonanie. Klienci powinni korzystać z naszych sukcesów i zauważać, że robimy to, co mówimy. Doskonałość tym standardem musimy kierować się we wszystkich naszych działaniach, wierząc, że zawsze istnieje pole do poprawy. Oznacza to, że nasi klienci i inne zainteresowane strony w równym stopniu ufają nam ze względu na nasze zachowanie i sposób prowadzenia działalności, jak i ze względu na produkty i usługi, które dostarczamy. Każdy z nas ma osobisty obowiązek realizować wartości firmy i budować zaufanie względem innych osób, naszych klientów i wielu stron, których dotyczy nasza działalność. 1.2 Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Wysokie standardy zachowań etycznych oraz zgodności z prawem i przepisami są niezbędne do ochrony reputacji i długoterminowego sukcesu naszej firmy. Niezależnie od tego, czy budujemy silniki, zawieramy umowy, projektujemy komponenty czy planujemy projekty i zarządzamy nimi, każdy z nas w swoich działaniach i decyzjach osobiście odpowiada za budowanie naszej reputacji i postępowanie zgodnie z wartościami wynikającymi z maksymy trusted to deliver excellence. Niniejszy (Kodeks) umożliwia nam to poprzez nakreślenie zasad etycznych, które stanowią podstawę naszej deklaracji wyznawanych wartości i sposobu prowadzenia działalności. Kodeks zawiera wskazówki na temat stosowania tych zasad w praktyce. 06

9 1.3 Kogo Kodeks dotyczy 1.4 Zaangażowanie pracowników w Kodeks Wszyscy pracownicy firmy Rolls Royce, jej spółek zależnych i spółek joint venture, które firma Rolls Royce kontroluje, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu. Wymagamy, aby nasi dostawcy, podwykonawcy, pracownicy tymczasowi i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy, stosowały zasady niniejszego Kodeksu lub opracowały podobne własne standardy. Pracownicy firmy Rolls Royce, którzy są dyrektorami innych spółek joint venture niż kontrolowane przez firmę Rolls Royce, powinni zachęcić swoje spółki do przyjęcia tego Kodeksu jako modelu lub wdrożyć podobne zasady. Niniejszy Kodeks zastępuje Globalny Kodeks Etyki Biznesu z czerwca 2009 r. oraz będzie okresowo weryfikowany i aktualizowany. Najnowszą wersję tego Kodeksu można znaleźć w intranetowej witrynie dotyczącej etyki biznesu. Czekamy na uwagi dotyczące treści niniejszego Kodeksu. Wszystkie komentarze uważnie rozważymy. Aby przekazać swoją opinię, odwiedź intranetową witrynę dotyczącą etyki biznesu. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Kodeksu. Należy poświęcić czas na przeczytanie oraz zrozumienie zasad i reguł określonych w tym Kodeksie. Jeśli masz pytania, porozmawiaj ze swoim menedżerem lub zasięgnij porady w Rolls Royce Ethics Line. Jeśli jesteś liderem, menedżerem lub przełożonym, spoczywa na Tobie szczególna odpowiedzialność, aby: dawać przykład i promować etyczne postępowanie i prowadzenie biznesu, a także dbać o przestrzeganie prawa i przepisów; upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do Kodeksu i rozumieją go; upewnić się, że pracownicy odbywają szkolenia w zakresie zagadnień etycznych i zasad odnoszących się do tego Kodeksu; stworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się pewnie i są w stanie zgłaszać wątpliwości natury etycznej; upewnić się, że wszelkie zgłaszane wątpliwości natury etycznej są traktowane poważnie, a następnie podejmowane są w związku z nimi odpowiednie działania. Naruszenia niniejszego Kodeksu są nie do przyjęcia i spowodują, że Firma podejmie działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Nie jest możliwe, aby Kodeks był wyczerpujący i określał wszystkie poszczególne wymogi prawne lub firmowe. W niektórych sytuacjach trzeba zachować zdrowy rozsądek i mieć właściwy osąd sytuacji, aby podejmować decyzje etyczne w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Kodeksie. Jeśli masz dylemat i nie masz pewności, jak go rozwiązać, poproś o pomoc. Lokalne przepisy i zwyczaje Jako firma działamy w sposób odpowiedzialny społecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem dla społeczności, w których działamy. Nasz szacunek dla praw człowieka znajduje odzwierciedlenie w zasadach i normach, jakie ustaliliśmy, obejmujących etykę biznesu, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, pracowników oraz inwestycje w społecznościach lokalnych. Mamy nadzieję, że nasze podejście przyczyni się do dobrobytu naszych pracowników i społeczeństw, w których żyją. Przepisy prawne mogą być bardzo złożone i różne w zależności od miejsca, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ich znaczenia i możliwości zastosowania, nie zgaduj, ale zwróć się do zespołu prawnego firmy Rolls Royce o poradę. Niniejszy Kodeks ustanawia minimalne standardy postępowania w odniesieniu do naszej działalności, obowiązujące niezależnie od położenia geograficznego. Jeśli uważasz, że wytyczne tego Kodeksu są sprzeczne z lokalnym prawem i nie masz pewności, jak postępować, przestrzegaj tego standardu, który stoi wyżej w hierarchii ważności. W takiej sytuacji może być konieczne poproszenie o wskazówki swojego menedżera lub zespół prawny firmy Rolls Royce. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: intranetowa witryna dotycząca etyki biznesu Osoby kontaktowe: Twój menedżer, zespół prawny lub Rolls Royce Ethics Line 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 07

10 1.5 Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych W pracy możesz napotkać sytuacje, w których nie ma oczywistej prawidłowej odpowiedzi ani pewności, jakie działania podjąć. Ta część, wraz z modelem TRUST w części 1.7, pomoże określić sytuacje, w których może wystąpić dylemat etyczny, i znaleźć z nich wyjście, tak aby móc podejmować prawidłowe decyzje etyczne. Jak rozpoznać nieetyczne zachowanie lub dylemat etyczny Zadaj niektóre z poniższych pytań: Czy te działania są legalne, sprawiedliwe i uczciwe? Czy postępuję zgodnie ze swoim sumieniem? Jak ten problem wyglądałby, gdyby został nagłośniony w mediach? Czy będę czuć się komfortowo, gdyby przyszło do wyjaśniania tego w sądzie? Jak będę się czuć, gdyby moja rodzina i przyjaciele dowiedzieli się o moich działaniach? Posłuchaj rozmów wokoło. Jeśli słyszysz w swoim otoczeniu lub wypowiadasz poniższe zdania, być może masz do czynienia z dylematem etycznym: Nikt się nie dowie. Nie ma znaczenia, jak to zostanie zrobione, byleby zostało zrobione. Wszyscy inni to robią, więc musi być OK. Nie martw się, tutaj tak robimy. Nie chcę wiedzieć. 1.6 Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym można zadawać pytania i wyrażać wątpliwości dotyczące etyki biznesu, bez obawy przed odwetem. Jeśli doświadczasz nieetycznego zachowania w miejscu pracy lub zauważasz je, szczególnie jeżeli jest to coś nielegalnego, musisz to zgłosić. Nie wahaj się prosić o wskazówki w tych sprawach. Lepiej zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości na wczesnym etapie niż ignorować problem etyczny, który w dłuższej perspektywie może mieć poważniejsze konsekwencje. Pytania i wątpliwości Jeśli masz pytania lub wątpliwości, pierwszą osobą kontaktową jest menedżer. Po skontaktowaniu się z menedżerem możecie zasięgnąć porady eksperta, np. z działu zasobów ludzkich, prawnego, ds. zgodności prawnej, finansowego lub BHP. Jeśli uważasz, że nie możesz porozmawiać ze swoim menedżerem lub nie wiesz, gdzie się udać po pomoc, możesz również skontaktować się z Rolls Royce Ethics Line lub lokalnym doradcą ds. etyki. Rolls Royce Ethics Line Rolls Royce Ethics Line umożliwia: zadawanie pytań i zasięganie porad na temat wszelkich kwestii etycznych; zgłaszanie wątpliwości zespołowi ds. etyki, który zbada sprawę. Możesz to zrobić po zalogowaniu się w witrynie która odsyła do niezależnie zarządzanej i dostępnej przez całą dobę witryny w wielu językach. W witrynie tej znajdują się wskazówki, jak zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości poprzez wypełnienie formularza on-line albo telefonicznie. Krajowe numery telefonów można również znaleźć na końcu niniejszego Kodeksu. Twoje pytania lub wątpliwości będą rozpatrywane anonimowo, jednak podanie imienia i nazwiska może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub rozwianiu wątpliwości. Wszelkie pytania i wątpliwości będą przekazywane do zespołu ds. etyki w celu podjęcia odpowiednich kroków. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie anonimowo, zespół ds. etyki mimo to będzie w stanie komunikować się z Tobą za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej, zachowując Twoją anonimowość. Ponadto możesz skontaktować się z członkiem zespołu ds. etyki bezpośrednio. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w intranetowej witrynie dotyczącej etyki biznesu. Odwet wobec osoby, która zgłasza wątpliwości natury etycznej w dobrej wierze jest niedopuszczalny i może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 08 Ograniczenia dotyczące zgłaszania wątpliwości Lokalne przepisy w niektórych krajach mogą ograniczać rodzaje wątpliwości, jakie można zgłaszać za pośrednictwem Rolls Royce Ethics Line, a także możliwości ich anonimowego zgłaszania. Jeśli pracujesz w jednym z tych krajów, może być konieczne zgłoszenie wątpliwości odpowiednio do działu zasobów ludzkich lub przedstawiciela rady zakładowej. Rolls Royce Ethics Line udostępni szczegóły dotyczące wszelkich ograniczeń. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: intranetowa witryna dotycząca etyki biznesu Osoby kontaktowe: Rolls Royce Ethics Line, lokalni doradcy ds. etyki, zespół ds. etyki.

11 1.7 Model TRUST podejmowania decyzji etycznych W większości sytuacji łatwo jest podjąć właściwą decyzję, ale od czasu do czasu można napotkać dylematy etyczne, które są trudniejsze do rozwiązania i wymagają dokonania oceny. W takich sytuacjach model TRUST może pomóc podjąć decyzje etyczne zgodnie z naszymi wartościami zawartymi w maksymie trusted to deliver excellence. T R U S T THINK Pomyśl o dylemacie etycznym Na czym polega ten dylemat? Czy znasz wszystkie istotne okoliczności? Kogo to dotyczy? READ Przeczytaj właściwe zasady lub procedury Czy w Globalnym kodeksie etycznym jest zasada, która może stanowić wskazówkę? Jakie są właściwe zasady, procedury i/lub przepisy? UNDERSTAND Zrozum konsekwencje tej decyzji dla wszystkich zainteresowanych Jakie jest potencjalne zagrożenie dla Ciebie, naszej firmy lub innych zainteresowanych stron (np. klientów, dostawców, społeczności)? Jaki jest możliwy wpływ na Firmę (np. reputacja, koszt, jakość, dostawy)? SPEAK Porozmawiaj z innymi, aby uzyskać wskazówki W miarę potrzeby porozmawiaj z menedżerem, współpracownikami lub ekspertami (np. z działu zasobów ludzkich, prawnego, BHP). Skontaktuj się z Rolls Royce Ethics Line lub lokalnym doradcą ds. etyki, aby uzyskać dodatkową poradę. TAKE ACTION Podejmij działanie, aby rozwiązać dylemat etyczny Podejmij świadomą decyzję może to być prosty wybór pomiędzy właściwą a złą alternatywą lub trudniejsza ocena dwóch właściwych postępowań. Oceń wyniki swojej decyzji. Jaki był wynik i czego nauczyła Cię ta sytuacja? 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 09

12 2.0 Praca w zespole 2.1 Różnorodność i integracja Wydajność i nagrody Zaangażowanie pracowników 15 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 10

13 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 11

14 2.1 Różnorodność i integracja Nasza pozycja wśród konkurencji jest silniejsza dzięki różnorodności naszych pracowników. Promujemy zintegrowane środowisko pracy, w którym każdy człowiek czuje się szanowany i ceniony. Pytania i odpowiedzi Pytanie Muszę zebrać zespół projektowy do wykonania awaryjnego zadania o szczególnym znaczeniu. Czy mogę zaprosić tylko młodych, pełnoetatowych członków zespołu, aby zapewnić nam elastyczność w zakresie terminów spotkań? Odpowiedź Podjęcie takiej decyzji spowoduje wykluczenie innych, którzy mogą mieć motywację i możliwości, aby przyczynić się do powodzenia projektu. Zróżnicowany zespół mający różne umiejętności, perspektywy i doświadczenie może okazać się bardziej skuteczny. Pytanie Członkowie mojego zespołu czynią uwagi dotyczące mojego pochodzenia rasowego. Gdy się sprzeciwiam, mówią, że żartują i że nie chcieli mnie obrazić. Czy powinienem to po prostu zignorować? Odpowiedź Nie. Najpierw należy porozmawiać o tym z menedżerem lub działem zasobów ludzkich. Wszystkie zarzuty będą traktowane poważnie i zostaną podjęte odpowiednie działania. Jeśli uważasz, że sprawa nie jest rozpatrywana prawidłowo, możesz również skontaktować się z Rolls Royce Ethics Line. Nasze zasady Traktujemy siebie nawzajem otwarcie, szczerze i uprzejmie. Nie tolerujemy zastraszania, nękania ani niezgodnej z prawem dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju i zachęcamy pracowników do podjęcia działań w każdym przypadku, gdy tego doświadczają lub obserwują. Cenimy różnorodność i promowanie równych szans dla wszystkich pracowników w miejscu pracy wolnym od bezprawnej dyskryminacji. Rekrutujemy, wybieramy i rozwijamy naszych pracowników w sposób merytoryczny bez względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Doceniamy zobowiązania pracowników poza miejscem pracy i wspieramy ich w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: w relacjach biznesowych traktować wszystkie osoby z uczciwością, szacunkiem i godnością (np. kandydatów na pracowników, pracowników, klientów i dostawców); informować, jeśli zauważysz lub dowiesz się o jakimkolwiek zachowaniu, które Twoim zdaniem stanowi zastraszanie, prześladowanie i dyskryminację; szanować innych nie wolno nękać, zastraszać, zachowywać się obraźliwie lub złośliwie ani żartować w sposób dyskryminujący lub złośliwy; zwracać się do innych w poprawny sposób zakazne jest molestowanie seksualne, w tym niepożądany kontakt fizyczny, wyrażenia, gesty, komentarze i zaproszenia; na równi traktować wszystkich nie wolno wykluczać innych z projektów, dyskusji i możliwości ze względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność lub inne chronione prawem cechy; jako menedżer podejmować decyzje o rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników na podstawie obiektywnych kryteriów, w tym kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Globalne zasady dotyczące różnorodności i integracji Osoby kontaktowe: Globalny zespół ds. różnorodności i integracji, Wspólne centrum usług zasobów ludzkich 12

15 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 13

16 2.2 Wydajność i nagrody Nagradzamy i doceniamy wysoką wydajność oraz reagujemy w przypadku jej pogorszenia. Pytania i odpowiedzi Pytanie Obawiam się, że mój dział nie będzie w stanie zrealizować swoich celów w tym kwartale, w związku z czym wywieram na mój zespół dużą presję. Czy otwarte zakomunikowanie zespołowi, że ich wydajność musi się poprawić, jest słuszne? Odpowiedź Do Twoich obowiązków należy wyznaczanie ambitnych celów i poprawa wydajności zespołu. Jednakże nie popieramy stylu zarządzania polegającego na zastraszeniu lub nękaniu. Należy przeanalizować i przedyskutować z zespołem wszystkie czynniki, które mogą im utrudniać pracę, a jeśli członkowie zespołu nie osiągają wyników zgodnych z oczekiwaniami, zarządzać ich działaniami zgodnie z wytycznymi firmy. Istotne jest, abyśmy zawsze zachowywali się w sposób etyczny. Nasze zasady Staramy się sprawiedliwie wynagradzać naszych pracowników i uwzględniać ich indywidualny wkład w wyniki naszej działalności. Oceniamy realizację celów dotyczących wydajności w sposób uczciwy i konsekwentny. Regularnie sprawdzamy wydajność naszych pracowników i zapewniamy konstruktywne informacje zwrotne. Inwestujemy w szkolenia, edukację i rozwój w celu zwiększenia umiejętności naszych pracowników oraz możliwości firmy. Zachęcamy naszych pracowników, aby stali się akcjonariuszami spółki. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: wykonywać swoją pracę na miarę swoich najlepszych możliwości, szukając w razie potrzeby wsparcia i informacji zwrotnych; uczestniczyć w miarę potrzeby w procesie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa; jako menedżer rzetelnie oceniać wydajność swojego zespołu i konsekwentnie dostarczać jego członkom informacji zwrotnych; jako menedżer wspierać i promować rozwój swoich pracowników; jako menedżer reagować w przypadku pogorszenia wydajności. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Globalny portal zarządzania wydajnością Osoby kontaktowe: Wspólne centrum usług zasobów ludzkich Pytanie Pracuję na obecnym stanowisku od 18 miesięcy i przez ten czas nie miałem kontroli wydajności. Gdy zwracam się z tą kwestią do menedżera, mówi, że jest zbyt zajęty. Co mam zrobić? Odpowiedź Nie można tego zaakceptować. Menedżer ma obowiązek przekazać opinie na temat pracowników i wspierać ich rozwój. Należy dążyć do wyjaśnienia sprawy z przełożonym lub porozmawiać z działem zasobów ludzkich, aby przeprowadzić formalną ocenę wydajności. 14

17 2.3 Zaangażowanie pracowników Dążymy do utworzenia odpowiedniego środowiska pracy, tak aby każdy mógł pracować jak najlepiej. Pytania i odpowiedzi Pytanie Członek mojego zespołu wniósł skargę co mam zrobić? Odpowiedź Skargi i zażalenia powinny być rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. W miarę możliwości rozwiązanie powinno być efektem dyskusji z Tobą. Jeżeli nie można wypracować rozwiązania, należy zastosować odpowiednie procedury. Skontaktuj się z działem zasobów ludzkich, który doradzi, jak postępować. Nasze zasady Zachęcamy do otwartości i uczciwości we wszystkich relacjach. Działamy na całym świecie, dlatego oczekujemy wzajemnego szacunku i współpracy pomiędzy wszystkimi naszymi pracownikami. Angażujemy naszych pracowników w poprawę działalności i zachęcamy ich do wyrażania opinii. Dokładamy wszelkich starań w celu wymiany informacji i omawiania problemów biznesowych i pracowniczych z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami. Rozwiązujemy spory w sposób sprawiedliwy. Decyzja o tym, czy przyłączyć się do związku zawodowego, jest indywidualnym wyborem. Szanujemy procesy i przepisy dotyczące zbiorowej reprezentacji i konsultacji w krajach, w których działamy. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: prosić o opinie, udzielać ich i działać na ich podstawie; zaakceptować odpowiedzialność za zapewnienie najlepszych wyników dla naszych klientów; zachować otwartość w kontaktach z osobami, z którymi pracujesz; jako menedżer angażować zespół, upewniać się, że jego członkowie wiedzą, czego się od nich oczekuje, i regularnie rozmawiać z nimi na temat ich wkładu w sukces firmy; jako menedżer pamiętać o tym, jak Twoje decyzje i działania wpływają na zespół i upewnić się, że ma on pomoc i wsparcie, którego potrzebuje. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Przewodnik dotyczący komunikacji i zaangażowania Osoby kontaktowe: Zespół ds. zaangażowania, Wspólne centrum usług zasobów ludzkich 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 15

18 3.0 Prowadzenie działalności 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Jakość i ciągłe doskonalenie Zabezpieczenie majątku firmy Przestrzeganie poufności i praw własności informacji należących do innych Prywatność i poufność Media i komunikacja 23 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 16

19 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 17

20 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów dokładności i rzetelności dokumentacji biznesowej. Pytania i odpowiedzi Pytanie Mój menedżer poprosił mnie, aby przenieść część kosztów do innego departamentu, który wykazuje niskie wydatki, żeby nasz departament nie był postrzegany jako przekraczający budżet. Czy to jest OK? Odpowiedź Nie. Byłoby to sztuczne manipulowanie wynikami. Koszty można przenosić między departamentami lub filiami, gdy jest to uzasadnione np. świadczeniem usług w danym obszarze. Pytanie Wystąpił konflikt między tym, co powinienem zapisać w księgach, a tym, co byłoby korzystne dla wskaźników premiowych. Co mam wpisać? Odpowiedź Twoim zadaniem jest rzetelne prowadzenie dokumentacji. Nasze zasady Dbamy o dokładną i pełną dokumentację naszych czynności biznesowych, między innymi wszystkich transakcji między firmą a osobami i organizacjami zewnętrznymi, a także wszystkich wydatków i kosztów pracy. Działamy zgodnie z prawem i obowiązującymi normami technicznymi i standardami zawodowymi. Przygotowujemy w terminie dokładną i kompletną dokumentację finansową, która odpowiada stanowi faktycznemu. Mamy rygorystyczny system kontroli finansowych, operacyjnych i przestrzegania przepisów oraz skuteczny system zarządzania ryzykiem. Dążymy do zapobiegania nadużyciom i wykrywania ich, badając wszelkie podejrzenia popełnienia oszustwa. Oszustwo to przestępstwo, którego nie będziemy tolerować. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: dokładnie, terminowo i zgodnie z lokalnymi procedurami rejestrować wszystkie wydatki, przepracowane godziny, transakcje i inne aspekty działalności firmy; zabezpieczać dokumenty i archiwa zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi; przestrzegać poziomów delegowania uprawnień w zakresie zatwierdzania decyzji finansowych i innych; postępować zgodne z grupowymi zasadami podatkowymi w odniesieniu do wszystkich kwestii podatkowych i kontaktów z organami skarbowymi; natychmiast zgłaszać wszelkie podejrzenia oszustwa do działu bezpieczeństwa korporacyjnego, audytu wewnętrznego lub Rolls Royce Ethics Line; wypełniać dokumentację kontroli i testowania produktów dokładnie oraz zgodnie z prawdą; nie ulegać wpływom ani nie nakłaniać innych do działań, które mogłyby zagrozić rzetelności dokumentacji biznesowej, raportów, produktów lub usług; nie umieszczać fałszywych lub celowo mylących wpisów w raportach, dokumentacji i zgłoszeniach wydatków ani nie fałszować jakichkolwiek dokumentów firmowych (np. finansowych albo dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub wyników kontroli jakości). Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Podręcznik finansów, Poziomy delegowania uprawnień, Grupowe zasady podatkowe Osoby kontaktowe: Finanse grupy, Podatki grupy, Bezpieczeństwo korporacyjne, Audyt wewnętrzny (oszustwa) 18

21 3.2 Jakość i ciągłe doskonalenie Dbamy o to, aby jakość była najważniejsza we wszystkich naszych działaniach. Pytania i odpowiedzi Pytanie Podejrzewam, że procedury zapewnienia jakości zostały naruszone w moim obszarze. Co mam zrobić? Odpowiedź Procedur zapewnienia jakości nie można naruszać. Należy zacząć od rozmowy z menedżerem. Jeśli uważasz, że nie możesz porozmawiać z menedżerem, porozmawiaj z kierownictwem wyższego szczebla lub osobą kontaktową działu zapewnienia jakości. Pytanie Od niedawna zajmuję bieżące stanowisko i nie mam pewności, za jakie procedury ponoszę odpowiedzialność. Jak mogę się tego dowiedzieć? Odpowiedź Porozmawiaj ze swoim menedżerem. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinformowani o procedurach w swojej pracy. Nasze zasady Wiemy, że solidna jakość stanowi niezbędną podstawę bezpieczeństwa pozycji firmy, dlatego ciągle pracujemy nad poprawą jakości oraz efektywności naszych produktów i usług. We wszystkich działaniach stosujemy system zarządzania jakością. Dążymy do ciągłego doskonalenia poprzez wspólną pracę i zgodność z procesami ustalonymi w różnych działach, funkcjach i obszarach geograficznych. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: wziąć odpowiedzialność za swój udział w zapewnianiu wysokiej jakości spełniającej oczekiwania naszych klientów; postępować zgodnie z globalnymi procedurami zarządzania jakością w celu zapewnienia jednolitego poziomu naszych produktów i usług; podejmować działania i szybko reagować na wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnych problemów z jakością; aktywnie poszukiwać sposobów stałej poprawy działalności, aby wspierać dążenie do doskonałości procesowej. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Polityka jakości, System zarządzania jakością w firmie Rolls Royce Osoby kontaktowe: Witryna intranetowa dotycząca jakości, Zespół ds. zachowania jakości w ramach grupy/lokalny Zespół ds. jakości 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 19

22 3.3 Zabezpieczenie majątku firmy Korzystamy z firmowych zasobów ludzkich, finansowych, fizycznych i intelektualnych aby rozwijać naszą działalność. Pytania i odpowiedzi Pytanie Wynalazłem coś w trakcie pracy. Myślę, że jest to nowatorskie rozwiązanie i firma może na tym skorzystać. Co mam zrobić? Odpowiedź Należy omówić to z zespołem ds. własności intelektualnej, który doradzi, czy należy zgłosić wniosek patentowy. Pamiętaj, że ujawnienie wynalazku poza firmą może uniemożliwić uzyskanie patentu. Pytanie Mam firmowego laptopa. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące korzystania z niego w celu przeglądania Internetu w domu, poza godzinami pracy? Odpowiedź Nasze systemy informacyjne służą celom biznesowym. W minimalnym zakresie osobisty użytek jest dopuszczalny, ale nie powinien kolidować z zastosowaniami biznesowymi. Nie wolno uzyskiwać dostępu do nielegalnych, obraźliwych lub niestosownych materiałów. Dowiedz się od menedżera, jakie wytyczne obowiązują w waszym zespole w zakresie dopuszczalnego użytku prywatnego. Nasze zasady Technologie, własność intelektualna oraz wrażliwe informacje handlowe stanowią kluczowe aktywa naszej firmy, dlatego musimy je chronić przed nieuprawnionym użyciem i ujawnieniem. Ponosimy indywidualną odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie własności firmy i klienta, w tym systemów IT, materiałów, placówek i sprzętu. Nie tolerujemy korzystania z naszych firmowych systemów informatycznych w celu uzyskiwania dostępu, kopiowania, przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub danych uznawanych za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: korzystać z firmowych zasobów tylko w związku z działalnością firmy, chyba że masz pozwolenie na inne wykorzystanie; o zasoby firmy należy dbać, a także nie dopuszczać do ich marnotrawstwa lub nadużywania; postępować uczciwie nie wolno czerpać korzyści osobistych z użycia, sprzedaży, przekazywania lub innego zbycia majątku przedsiębiorstwa bez zezwolenia; cenić czas firmy i starać się, aby wypełniać obowiązki przypisane do swojej roli; przestrzegać zasad firmy nie wolno próbować ominąć środków kontroli; chronić i zabezpieczać wszystkie dokumenty firmowe; powstrzymać się od ujawniania poufnych informacji firmy stronom trzecim, np. dostawcom, klientom lub spółkom joint venture, bez sprawdzenia, czy istnieje odpowiednia umowa mająca na celu ochronę praw własności intelektualnej; zawsze prosić Zespół ds. własności intelektualnej o wskazówki przed wyrażeniem opinii lub poglądów na temat własności intelektualnej. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Grupowe zasady dot. IT, procedury grupy zarządzanie własnością intelektualną, Zasady bezpieczeństwa grupy, Zasady analizy konkurencyjności Osoby kontaktowe: Dział bezpieczeństwa informatycznego, Dział własności intelektualnej 20

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 1 marca 2013 r. Strona 2 spis treści I. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Nieprawidłowości może zgłaszać każdy pracownik Grupy NKT Pracownicy NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group i NKT Holding są częścią NKT Group. NKT Holding odpowiada ogólnie

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1)

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1) Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem A Nagłówek rozdziały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo