Globalny kodeks etyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalny kodeks etyczny"

Transkrypt

1

2 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line.

3 Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie opublikować nasz Kodeks etyczny. Dlaczego? Ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania na rynku. Wszyscy widzieliście niepowodzenia innych korporacyjnych gigantów i bez wątpienia macie na ten temat swoje zdanie. Zachowania, które mogły być powszechne w przeszłości, nie są już tolerowane. Nie powinniśmy zakładać, że jest tak u wszystkich, tylko nie u nas. Bez wątpienia wszyscy przyglądają się firmie Rolls Royce. Nie jesteśmy nietykalni. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę naszą markę, rzec można, że więcej się oczekuje od nas niż od większości. Skróciliśmy i uprościliśmy Kodeks etyczny, aby ułatwić jego zrozumienie i przeczytanie. Musicie go przeczytać, od deski do deski. Co ważniejsze, musicie postępować zgodnie z nim, ponieważ naruszenia Kodeksu lub działania bezprawne nie będą tolerowane i mogą skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego niezależnie od tego, kim jesteście i na jakim stanowisku pracujecie. Naruszenie Kodeksu oznacza również działanie na szkodę osób, które pracują dla firmy Rolls Royce, naszych klientów i swojej rodziny. Nie będę tolerować niewłaściwych zachowań biznesowych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny i obowiązkiem każdego jest mówić głośno o tym, co złe lub sprawia dyskomfort, i stawiać czoła takim sytuacjom. Jestem osobiście zaangażowany w tworzenie kultury, w której każdy z nas może mówić bez obawy przed odwetem. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz, masz jakiekolwiek wątpliwości, nieważne jak małe, zapytaj możesz porozmawiać ze swoim przełożonym, działem zasobów ludzkich, działem prawnym, lokalnym doradcą ds. etyki, Ethics Line lub centralnym zespołem ds. etyki. Nasza obietnica marki i zbiór wartości są proste naszą dewizą jest trusted to deliver excellence. Realizujmy wszyscy tę obietnicę w każdej sytuacji, tak abyśmy mogli wspólnie odnieść sukces. Dziękuję John Rishton Dyrektor Naczelny 01

4 1.0 Wprowadzenie 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Kogo Kodeks dotyczy Zaangażowanie pracowników w Kodeks Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Model TRUST podejmowania decyzji etycznych Prowadzenie działalności 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Jakość i ciągłe doskonalenie Zabezpieczenie majątku firmy Przestrzeganie poufności i praw własności informacji należących do innych 3.5 Prywatność i poufność Media i komunikacja Praca w zespole 2.1 Różnorodność i integracja Wydajność i nagrody Zaangażowanie pracowników Działalność biznesowa 4.1 Przeciwstawianie się łapownictwu i korupcji Konflikty interesów Kontrola eksportu i obowiązki dotyczące importu Konkurencja Współpraca z naszymi klientami, dostawcami i partnerami 30 02

5 5.0 Nasze miejsce w świecie 5.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska Inwestycje w społeczność Lobbing i wsparcie polityczne 36 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Rolls Royce Ethics Line Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 03

6 1.0 Wprowadzenie 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Kogo Kodeks dotyczy Zaangażowanie pracowników w Kodeks Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Model TRUST podejmowania decyzji etycznych 09 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 04

7 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 05

8 1.1 Nasze wartości i sposób prowadzenia działalności To, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, ma znaczenie dla naszych pracowników i wszystkich stron związanych z naszą działalnością. Mamy dumne dziedzictwo, jedną z najsilniejszych na świecie marek i obowiązek przekazania przyszłym pokoleniom stabilnej i odnoszącej sukcesy firmy. Pragniemy być firmą światowej klasy i pokonać konkurentów w relacjach z klientami, dostarczając doskonałe technologie i usługi. Aby to osiągnąć, stosujemy sprawne i ekonomiczne procesy, proste i skuteczne działania, a także ściśle przestrzegamy wysokich standardów etycznych. Każdego dnia musimy realizować nasze wartości wynikające z maksymy trusted to deliver excellence. Zaufanie nigdy nie można zakładać zaufania, należy na nie każdego dnia zasłużyć. Zaufanie klientów i innych zainteresowanych stron trudno jest zdobyć, a łatwo stracić. Bez niego nie możemy budować silnych relacji w firmie ani z klientami. Wyniki opinia na temat firmy zależy od jej ostatnich sukcesów. Nie wystarczy wierzyć, że jesteśmy dobrzy, klienci muszą podzielać nasze przekonanie. Klienci powinni korzystać z naszych sukcesów i zauważać, że robimy to, co mówimy. Doskonałość tym standardem musimy kierować się we wszystkich naszych działaniach, wierząc, że zawsze istnieje pole do poprawy. Oznacza to, że nasi klienci i inne zainteresowane strony w równym stopniu ufają nam ze względu na nasze zachowanie i sposób prowadzenia działalności, jak i ze względu na produkty i usługi, które dostarczamy. Każdy z nas ma osobisty obowiązek realizować wartości firmy i budować zaufanie względem innych osób, naszych klientów i wielu stron, których dotyczy nasza działalność. 1.2 Dlaczego stworzyliśmy Kodeks Wysokie standardy zachowań etycznych oraz zgodności z prawem i przepisami są niezbędne do ochrony reputacji i długoterminowego sukcesu naszej firmy. Niezależnie od tego, czy budujemy silniki, zawieramy umowy, projektujemy komponenty czy planujemy projekty i zarządzamy nimi, każdy z nas w swoich działaniach i decyzjach osobiście odpowiada za budowanie naszej reputacji i postępowanie zgodnie z wartościami wynikającymi z maksymy trusted to deliver excellence. Niniejszy (Kodeks) umożliwia nam to poprzez nakreślenie zasad etycznych, które stanowią podstawę naszej deklaracji wyznawanych wartości i sposobu prowadzenia działalności. Kodeks zawiera wskazówki na temat stosowania tych zasad w praktyce. 06

9 1.3 Kogo Kodeks dotyczy 1.4 Zaangażowanie pracowników w Kodeks Wszyscy pracownicy firmy Rolls Royce, jej spółek zależnych i spółek joint venture, które firma Rolls Royce kontroluje, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu. Wymagamy, aby nasi dostawcy, podwykonawcy, pracownicy tymczasowi i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy, stosowały zasady niniejszego Kodeksu lub opracowały podobne własne standardy. Pracownicy firmy Rolls Royce, którzy są dyrektorami innych spółek joint venture niż kontrolowane przez firmę Rolls Royce, powinni zachęcić swoje spółki do przyjęcia tego Kodeksu jako modelu lub wdrożyć podobne zasady. Niniejszy Kodeks zastępuje Globalny Kodeks Etyki Biznesu z czerwca 2009 r. oraz będzie okresowo weryfikowany i aktualizowany. Najnowszą wersję tego Kodeksu można znaleźć w intranetowej witrynie dotyczącej etyki biznesu. Czekamy na uwagi dotyczące treści niniejszego Kodeksu. Wszystkie komentarze uważnie rozważymy. Aby przekazać swoją opinię, odwiedź intranetową witrynę dotyczącą etyki biznesu. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Kodeksu. Należy poświęcić czas na przeczytanie oraz zrozumienie zasad i reguł określonych w tym Kodeksie. Jeśli masz pytania, porozmawiaj ze swoim menedżerem lub zasięgnij porady w Rolls Royce Ethics Line. Jeśli jesteś liderem, menedżerem lub przełożonym, spoczywa na Tobie szczególna odpowiedzialność, aby: dawać przykład i promować etyczne postępowanie i prowadzenie biznesu, a także dbać o przestrzeganie prawa i przepisów; upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do Kodeksu i rozumieją go; upewnić się, że pracownicy odbywają szkolenia w zakresie zagadnień etycznych i zasad odnoszących się do tego Kodeksu; stworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się pewnie i są w stanie zgłaszać wątpliwości natury etycznej; upewnić się, że wszelkie zgłaszane wątpliwości natury etycznej są traktowane poważnie, a następnie podejmowane są w związku z nimi odpowiednie działania. Naruszenia niniejszego Kodeksu są nie do przyjęcia i spowodują, że Firma podejmie działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Nie jest możliwe, aby Kodeks był wyczerpujący i określał wszystkie poszczególne wymogi prawne lub firmowe. W niektórych sytuacjach trzeba zachować zdrowy rozsądek i mieć właściwy osąd sytuacji, aby podejmować decyzje etyczne w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Kodeksie. Jeśli masz dylemat i nie masz pewności, jak go rozwiązać, poproś o pomoc. Lokalne przepisy i zwyczaje Jako firma działamy w sposób odpowiedzialny społecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem dla społeczności, w których działamy. Nasz szacunek dla praw człowieka znajduje odzwierciedlenie w zasadach i normach, jakie ustaliliśmy, obejmujących etykę biznesu, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, pracowników oraz inwestycje w społecznościach lokalnych. Mamy nadzieję, że nasze podejście przyczyni się do dobrobytu naszych pracowników i społeczeństw, w których żyją. Przepisy prawne mogą być bardzo złożone i różne w zależności od miejsca, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ich znaczenia i możliwości zastosowania, nie zgaduj, ale zwróć się do zespołu prawnego firmy Rolls Royce o poradę. Niniejszy Kodeks ustanawia minimalne standardy postępowania w odniesieniu do naszej działalności, obowiązujące niezależnie od położenia geograficznego. Jeśli uważasz, że wytyczne tego Kodeksu są sprzeczne z lokalnym prawem i nie masz pewności, jak postępować, przestrzegaj tego standardu, który stoi wyżej w hierarchii ważności. W takiej sytuacji może być konieczne poproszenie o wskazówki swojego menedżera lub zespół prawny firmy Rolls Royce. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: intranetowa witryna dotycząca etyki biznesu Osoby kontaktowe: Twój menedżer, zespół prawny lub Rolls Royce Ethics Line 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 07

10 1.5 Identyfikowanie i rozwiązywanie dylematów etycznych W pracy możesz napotkać sytuacje, w których nie ma oczywistej prawidłowej odpowiedzi ani pewności, jakie działania podjąć. Ta część, wraz z modelem TRUST w części 1.7, pomoże określić sytuacje, w których może wystąpić dylemat etyczny, i znaleźć z nich wyjście, tak aby móc podejmować prawidłowe decyzje etyczne. Jak rozpoznać nieetyczne zachowanie lub dylemat etyczny Zadaj niektóre z poniższych pytań: Czy te działania są legalne, sprawiedliwe i uczciwe? Czy postępuję zgodnie ze swoim sumieniem? Jak ten problem wyglądałby, gdyby został nagłośniony w mediach? Czy będę czuć się komfortowo, gdyby przyszło do wyjaśniania tego w sądzie? Jak będę się czuć, gdyby moja rodzina i przyjaciele dowiedzieli się o moich działaniach? Posłuchaj rozmów wokoło. Jeśli słyszysz w swoim otoczeniu lub wypowiadasz poniższe zdania, być może masz do czynienia z dylematem etycznym: Nikt się nie dowie. Nie ma znaczenia, jak to zostanie zrobione, byleby zostało zrobione. Wszyscy inni to robią, więc musi być OK. Nie martw się, tutaj tak robimy. Nie chcę wiedzieć. 1.6 Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym można zadawać pytania i wyrażać wątpliwości dotyczące etyki biznesu, bez obawy przed odwetem. Jeśli doświadczasz nieetycznego zachowania w miejscu pracy lub zauważasz je, szczególnie jeżeli jest to coś nielegalnego, musisz to zgłosić. Nie wahaj się prosić o wskazówki w tych sprawach. Lepiej zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości na wczesnym etapie niż ignorować problem etyczny, który w dłuższej perspektywie może mieć poważniejsze konsekwencje. Pytania i wątpliwości Jeśli masz pytania lub wątpliwości, pierwszą osobą kontaktową jest menedżer. Po skontaktowaniu się z menedżerem możecie zasięgnąć porady eksperta, np. z działu zasobów ludzkich, prawnego, ds. zgodności prawnej, finansowego lub BHP. Jeśli uważasz, że nie możesz porozmawiać ze swoim menedżerem lub nie wiesz, gdzie się udać po pomoc, możesz również skontaktować się z Rolls Royce Ethics Line lub lokalnym doradcą ds. etyki. Rolls Royce Ethics Line Rolls Royce Ethics Line umożliwia: zadawanie pytań i zasięganie porad na temat wszelkich kwestii etycznych; zgłaszanie wątpliwości zespołowi ds. etyki, który zbada sprawę. Możesz to zrobić po zalogowaniu się w witrynie która odsyła do niezależnie zarządzanej i dostępnej przez całą dobę witryny w wielu językach. W witrynie tej znajdują się wskazówki, jak zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości poprzez wypełnienie formularza on-line albo telefonicznie. Krajowe numery telefonów można również znaleźć na końcu niniejszego Kodeksu. Twoje pytania lub wątpliwości będą rozpatrywane anonimowo, jednak podanie imienia i nazwiska może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub rozwianiu wątpliwości. Wszelkie pytania i wątpliwości będą przekazywane do zespołu ds. etyki w celu podjęcia odpowiednich kroków. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie anonimowo, zespół ds. etyki mimo to będzie w stanie komunikować się z Tobą za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej, zachowując Twoją anonimowość. Ponadto możesz skontaktować się z członkiem zespołu ds. etyki bezpośrednio. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w intranetowej witrynie dotyczącej etyki biznesu. Odwet wobec osoby, która zgłasza wątpliwości natury etycznej w dobrej wierze jest niedopuszczalny i może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 08 Ograniczenia dotyczące zgłaszania wątpliwości Lokalne przepisy w niektórych krajach mogą ograniczać rodzaje wątpliwości, jakie można zgłaszać za pośrednictwem Rolls Royce Ethics Line, a także możliwości ich anonimowego zgłaszania. Jeśli pracujesz w jednym z tych krajów, może być konieczne zgłoszenie wątpliwości odpowiednio do działu zasobów ludzkich lub przedstawiciela rady zakładowej. Rolls Royce Ethics Line udostępni szczegóły dotyczące wszelkich ograniczeń. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: intranetowa witryna dotycząca etyki biznesu Osoby kontaktowe: Rolls Royce Ethics Line, lokalni doradcy ds. etyki, zespół ds. etyki.

11 1.7 Model TRUST podejmowania decyzji etycznych W większości sytuacji łatwo jest podjąć właściwą decyzję, ale od czasu do czasu można napotkać dylematy etyczne, które są trudniejsze do rozwiązania i wymagają dokonania oceny. W takich sytuacjach model TRUST może pomóc podjąć decyzje etyczne zgodnie z naszymi wartościami zawartymi w maksymie trusted to deliver excellence. T R U S T THINK Pomyśl o dylemacie etycznym Na czym polega ten dylemat? Czy znasz wszystkie istotne okoliczności? Kogo to dotyczy? READ Przeczytaj właściwe zasady lub procedury Czy w Globalnym kodeksie etycznym jest zasada, która może stanowić wskazówkę? Jakie są właściwe zasady, procedury i/lub przepisy? UNDERSTAND Zrozum konsekwencje tej decyzji dla wszystkich zainteresowanych Jakie jest potencjalne zagrożenie dla Ciebie, naszej firmy lub innych zainteresowanych stron (np. klientów, dostawców, społeczności)? Jaki jest możliwy wpływ na Firmę (np. reputacja, koszt, jakość, dostawy)? SPEAK Porozmawiaj z innymi, aby uzyskać wskazówki W miarę potrzeby porozmawiaj z menedżerem, współpracownikami lub ekspertami (np. z działu zasobów ludzkich, prawnego, BHP). Skontaktuj się z Rolls Royce Ethics Line lub lokalnym doradcą ds. etyki, aby uzyskać dodatkową poradę. TAKE ACTION Podejmij działanie, aby rozwiązać dylemat etyczny Podejmij świadomą decyzję może to być prosty wybór pomiędzy właściwą a złą alternatywą lub trudniejsza ocena dwóch właściwych postępowań. Oceń wyniki swojej decyzji. Jaki był wynik i czego nauczyła Cię ta sytuacja? 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 09

12 2.0 Praca w zespole 2.1 Różnorodność i integracja Wydajność i nagrody Zaangażowanie pracowników 15 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 10

13 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 11

14 2.1 Różnorodność i integracja Nasza pozycja wśród konkurencji jest silniejsza dzięki różnorodności naszych pracowników. Promujemy zintegrowane środowisko pracy, w którym każdy człowiek czuje się szanowany i ceniony. Pytania i odpowiedzi Pytanie Muszę zebrać zespół projektowy do wykonania awaryjnego zadania o szczególnym znaczeniu. Czy mogę zaprosić tylko młodych, pełnoetatowych członków zespołu, aby zapewnić nam elastyczność w zakresie terminów spotkań? Odpowiedź Podjęcie takiej decyzji spowoduje wykluczenie innych, którzy mogą mieć motywację i możliwości, aby przyczynić się do powodzenia projektu. Zróżnicowany zespół mający różne umiejętności, perspektywy i doświadczenie może okazać się bardziej skuteczny. Pytanie Członkowie mojego zespołu czynią uwagi dotyczące mojego pochodzenia rasowego. Gdy się sprzeciwiam, mówią, że żartują i że nie chcieli mnie obrazić. Czy powinienem to po prostu zignorować? Odpowiedź Nie. Najpierw należy porozmawiać o tym z menedżerem lub działem zasobów ludzkich. Wszystkie zarzuty będą traktowane poważnie i zostaną podjęte odpowiednie działania. Jeśli uważasz, że sprawa nie jest rozpatrywana prawidłowo, możesz również skontaktować się z Rolls Royce Ethics Line. Nasze zasady Traktujemy siebie nawzajem otwarcie, szczerze i uprzejmie. Nie tolerujemy zastraszania, nękania ani niezgodnej z prawem dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju i zachęcamy pracowników do podjęcia działań w każdym przypadku, gdy tego doświadczają lub obserwują. Cenimy różnorodność i promowanie równych szans dla wszystkich pracowników w miejscu pracy wolnym od bezprawnej dyskryminacji. Rekrutujemy, wybieramy i rozwijamy naszych pracowników w sposób merytoryczny bez względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Doceniamy zobowiązania pracowników poza miejscem pracy i wspieramy ich w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: w relacjach biznesowych traktować wszystkie osoby z uczciwością, szacunkiem i godnością (np. kandydatów na pracowników, pracowników, klientów i dostawców); informować, jeśli zauważysz lub dowiesz się o jakimkolwiek zachowaniu, które Twoim zdaniem stanowi zastraszanie, prześladowanie i dyskryminację; szanować innych nie wolno nękać, zastraszać, zachowywać się obraźliwie lub złośliwie ani żartować w sposób dyskryminujący lub złośliwy; zwracać się do innych w poprawny sposób zakazne jest molestowanie seksualne, w tym niepożądany kontakt fizyczny, wyrażenia, gesty, komentarze i zaproszenia; na równi traktować wszystkich nie wolno wykluczać innych z projektów, dyskusji i możliwości ze względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność lub inne chronione prawem cechy; jako menedżer podejmować decyzje o rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników na podstawie obiektywnych kryteriów, w tym kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Globalne zasady dotyczące różnorodności i integracji Osoby kontaktowe: Globalny zespół ds. różnorodności i integracji, Wspólne centrum usług zasobów ludzkich 12

15 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 13

16 2.2 Wydajność i nagrody Nagradzamy i doceniamy wysoką wydajność oraz reagujemy w przypadku jej pogorszenia. Pytania i odpowiedzi Pytanie Obawiam się, że mój dział nie będzie w stanie zrealizować swoich celów w tym kwartale, w związku z czym wywieram na mój zespół dużą presję. Czy otwarte zakomunikowanie zespołowi, że ich wydajność musi się poprawić, jest słuszne? Odpowiedź Do Twoich obowiązków należy wyznaczanie ambitnych celów i poprawa wydajności zespołu. Jednakże nie popieramy stylu zarządzania polegającego na zastraszeniu lub nękaniu. Należy przeanalizować i przedyskutować z zespołem wszystkie czynniki, które mogą im utrudniać pracę, a jeśli członkowie zespołu nie osiągają wyników zgodnych z oczekiwaniami, zarządzać ich działaniami zgodnie z wytycznymi firmy. Istotne jest, abyśmy zawsze zachowywali się w sposób etyczny. Nasze zasady Staramy się sprawiedliwie wynagradzać naszych pracowników i uwzględniać ich indywidualny wkład w wyniki naszej działalności. Oceniamy realizację celów dotyczących wydajności w sposób uczciwy i konsekwentny. Regularnie sprawdzamy wydajność naszych pracowników i zapewniamy konstruktywne informacje zwrotne. Inwestujemy w szkolenia, edukację i rozwój w celu zwiększenia umiejętności naszych pracowników oraz możliwości firmy. Zachęcamy naszych pracowników, aby stali się akcjonariuszami spółki. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: wykonywać swoją pracę na miarę swoich najlepszych możliwości, szukając w razie potrzeby wsparcia i informacji zwrotnych; uczestniczyć w miarę potrzeby w procesie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa; jako menedżer rzetelnie oceniać wydajność swojego zespołu i konsekwentnie dostarczać jego członkom informacji zwrotnych; jako menedżer wspierać i promować rozwój swoich pracowników; jako menedżer reagować w przypadku pogorszenia wydajności. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Globalny portal zarządzania wydajnością Osoby kontaktowe: Wspólne centrum usług zasobów ludzkich Pytanie Pracuję na obecnym stanowisku od 18 miesięcy i przez ten czas nie miałem kontroli wydajności. Gdy zwracam się z tą kwestią do menedżera, mówi, że jest zbyt zajęty. Co mam zrobić? Odpowiedź Nie można tego zaakceptować. Menedżer ma obowiązek przekazać opinie na temat pracowników i wspierać ich rozwój. Należy dążyć do wyjaśnienia sprawy z przełożonym lub porozmawiać z działem zasobów ludzkich, aby przeprowadzić formalną ocenę wydajności. 14

17 2.3 Zaangażowanie pracowników Dążymy do utworzenia odpowiedniego środowiska pracy, tak aby każdy mógł pracować jak najlepiej. Pytania i odpowiedzi Pytanie Członek mojego zespołu wniósł skargę co mam zrobić? Odpowiedź Skargi i zażalenia powinny być rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. W miarę możliwości rozwiązanie powinno być efektem dyskusji z Tobą. Jeżeli nie można wypracować rozwiązania, należy zastosować odpowiednie procedury. Skontaktuj się z działem zasobów ludzkich, który doradzi, jak postępować. Nasze zasady Zachęcamy do otwartości i uczciwości we wszystkich relacjach. Działamy na całym świecie, dlatego oczekujemy wzajemnego szacunku i współpracy pomiędzy wszystkimi naszymi pracownikami. Angażujemy naszych pracowników w poprawę działalności i zachęcamy ich do wyrażania opinii. Dokładamy wszelkich starań w celu wymiany informacji i omawiania problemów biznesowych i pracowniczych z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami. Rozwiązujemy spory w sposób sprawiedliwy. Decyzja o tym, czy przyłączyć się do związku zawodowego, jest indywidualnym wyborem. Szanujemy procesy i przepisy dotyczące zbiorowej reprezentacji i konsultacji w krajach, w których działamy. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: prosić o opinie, udzielać ich i działać na ich podstawie; zaakceptować odpowiedzialność za zapewnienie najlepszych wyników dla naszych klientów; zachować otwartość w kontaktach z osobami, z którymi pracujesz; jako menedżer angażować zespół, upewniać się, że jego członkowie wiedzą, czego się od nich oczekuje, i regularnie rozmawiać z nimi na temat ich wkładu w sukces firmy; jako menedżer pamiętać o tym, jak Twoje decyzje i działania wpływają na zespół i upewnić się, że ma on pomoc i wsparcie, którego potrzebuje. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Przewodnik dotyczący komunikacji i zaangażowania Osoby kontaktowe: Zespół ds. zaangażowania, Wspólne centrum usług zasobów ludzkich 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 15

18 3.0 Prowadzenie działalności 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Jakość i ciągłe doskonalenie Zabezpieczenie majątku firmy Przestrzeganie poufności i praw własności informacji należących do innych Prywatność i poufność Media i komunikacja 23 Ethics Line Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. 16

19 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 17

20 3.1 Dokładność i rzetelność dokumentacji biznesowej Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów dokładności i rzetelności dokumentacji biznesowej. Pytania i odpowiedzi Pytanie Mój menedżer poprosił mnie, aby przenieść część kosztów do innego departamentu, który wykazuje niskie wydatki, żeby nasz departament nie był postrzegany jako przekraczający budżet. Czy to jest OK? Odpowiedź Nie. Byłoby to sztuczne manipulowanie wynikami. Koszty można przenosić między departamentami lub filiami, gdy jest to uzasadnione np. świadczeniem usług w danym obszarze. Pytanie Wystąpił konflikt między tym, co powinienem zapisać w księgach, a tym, co byłoby korzystne dla wskaźników premiowych. Co mam wpisać? Odpowiedź Twoim zadaniem jest rzetelne prowadzenie dokumentacji. Nasze zasady Dbamy o dokładną i pełną dokumentację naszych czynności biznesowych, między innymi wszystkich transakcji między firmą a osobami i organizacjami zewnętrznymi, a także wszystkich wydatków i kosztów pracy. Działamy zgodnie z prawem i obowiązującymi normami technicznymi i standardami zawodowymi. Przygotowujemy w terminie dokładną i kompletną dokumentację finansową, która odpowiada stanowi faktycznemu. Mamy rygorystyczny system kontroli finansowych, operacyjnych i przestrzegania przepisów oraz skuteczny system zarządzania ryzykiem. Dążymy do zapobiegania nadużyciom i wykrywania ich, badając wszelkie podejrzenia popełnienia oszustwa. Oszustwo to przestępstwo, którego nie będziemy tolerować. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: dokładnie, terminowo i zgodnie z lokalnymi procedurami rejestrować wszystkie wydatki, przepracowane godziny, transakcje i inne aspekty działalności firmy; zabezpieczać dokumenty i archiwa zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi; przestrzegać poziomów delegowania uprawnień w zakresie zatwierdzania decyzji finansowych i innych; postępować zgodne z grupowymi zasadami podatkowymi w odniesieniu do wszystkich kwestii podatkowych i kontaktów z organami skarbowymi; natychmiast zgłaszać wszelkie podejrzenia oszustwa do działu bezpieczeństwa korporacyjnego, audytu wewnętrznego lub Rolls Royce Ethics Line; wypełniać dokumentację kontroli i testowania produktów dokładnie oraz zgodnie z prawdą; nie ulegać wpływom ani nie nakłaniać innych do działań, które mogłyby zagrozić rzetelności dokumentacji biznesowej, raportów, produktów lub usług; nie umieszczać fałszywych lub celowo mylących wpisów w raportach, dokumentacji i zgłoszeniach wydatków ani nie fałszować jakichkolwiek dokumentów firmowych (np. finansowych albo dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub wyników kontroli jakości). Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Podręcznik finansów, Poziomy delegowania uprawnień, Grupowe zasady podatkowe Osoby kontaktowe: Finanse grupy, Podatki grupy, Bezpieczeństwo korporacyjne, Audyt wewnętrzny (oszustwa) 18

21 3.2 Jakość i ciągłe doskonalenie Dbamy o to, aby jakość była najważniejsza we wszystkich naszych działaniach. Pytania i odpowiedzi Pytanie Podejrzewam, że procedury zapewnienia jakości zostały naruszone w moim obszarze. Co mam zrobić? Odpowiedź Procedur zapewnienia jakości nie można naruszać. Należy zacząć od rozmowy z menedżerem. Jeśli uważasz, że nie możesz porozmawiać z menedżerem, porozmawiaj z kierownictwem wyższego szczebla lub osobą kontaktową działu zapewnienia jakości. Pytanie Od niedawna zajmuję bieżące stanowisko i nie mam pewności, za jakie procedury ponoszę odpowiedzialność. Jak mogę się tego dowiedzieć? Odpowiedź Porozmawiaj ze swoim menedżerem. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinformowani o procedurach w swojej pracy. Nasze zasady Wiemy, że solidna jakość stanowi niezbędną podstawę bezpieczeństwa pozycji firmy, dlatego ciągle pracujemy nad poprawą jakości oraz efektywności naszych produktów i usług. We wszystkich działaniach stosujemy system zarządzania jakością. Dążymy do ciągłego doskonalenia poprzez wspólną pracę i zgodność z procesami ustalonymi w różnych działach, funkcjach i obszarach geograficznych. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: wziąć odpowiedzialność za swój udział w zapewnianiu wysokiej jakości spełniającej oczekiwania naszych klientów; postępować zgodnie z globalnymi procedurami zarządzania jakością w celu zapewnienia jednolitego poziomu naszych produktów i usług; podejmować działania i szybko reagować na wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnych problemów z jakością; aktywnie poszukiwać sposobów stałej poprawy działalności, aby wspierać dążenie do doskonałości procesowej. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Polityka jakości, System zarządzania jakością w firmie Rolls Royce Osoby kontaktowe: Witryna intranetowa dotycząca jakości, Zespół ds. zachowania jakości w ramach grupy/lokalny Zespół ds. jakości 1.0 Wprowadzenie 2.0 Praca w zespole 3.0 Prowadzenie działalności 4.0 Działalność biznesowa 5.0 Nasze miejsce w świecie 19

22 3.3 Zabezpieczenie majątku firmy Korzystamy z firmowych zasobów ludzkich, finansowych, fizycznych i intelektualnych aby rozwijać naszą działalność. Pytania i odpowiedzi Pytanie Wynalazłem coś w trakcie pracy. Myślę, że jest to nowatorskie rozwiązanie i firma może na tym skorzystać. Co mam zrobić? Odpowiedź Należy omówić to z zespołem ds. własności intelektualnej, który doradzi, czy należy zgłosić wniosek patentowy. Pamiętaj, że ujawnienie wynalazku poza firmą może uniemożliwić uzyskanie patentu. Pytanie Mam firmowego laptopa. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące korzystania z niego w celu przeglądania Internetu w domu, poza godzinami pracy? Odpowiedź Nasze systemy informacyjne służą celom biznesowym. W minimalnym zakresie osobisty użytek jest dopuszczalny, ale nie powinien kolidować z zastosowaniami biznesowymi. Nie wolno uzyskiwać dostępu do nielegalnych, obraźliwych lub niestosownych materiałów. Dowiedz się od menedżera, jakie wytyczne obowiązują w waszym zespole w zakresie dopuszczalnego użytku prywatnego. Nasze zasady Technologie, własność intelektualna oraz wrażliwe informacje handlowe stanowią kluczowe aktywa naszej firmy, dlatego musimy je chronić przed nieuprawnionym użyciem i ujawnieniem. Ponosimy indywidualną odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie własności firmy i klienta, w tym systemów IT, materiałów, placówek i sprzętu. Nie tolerujemy korzystania z naszych firmowych systemów informatycznych w celu uzyskiwania dostępu, kopiowania, przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub danych uznawanych za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Co to oznacza dla Ciebie Musisz: korzystać z firmowych zasobów tylko w związku z działalnością firmy, chyba że masz pozwolenie na inne wykorzystanie; o zasoby firmy należy dbać, a także nie dopuszczać do ich marnotrawstwa lub nadużywania; postępować uczciwie nie wolno czerpać korzyści osobistych z użycia, sprzedaży, przekazywania lub innego zbycia majątku przedsiębiorstwa bez zezwolenia; cenić czas firmy i starać się, aby wypełniać obowiązki przypisane do swojej roli; przestrzegać zasad firmy nie wolno próbować ominąć środków kontroli; chronić i zabezpieczać wszystkie dokumenty firmowe; powstrzymać się od ujawniania poufnych informacji firmy stronom trzecim, np. dostawcom, klientom lub spółkom joint venture, bez sprawdzenia, czy istnieje odpowiednia umowa mająca na celu ochronę praw własności intelektualnej; zawsze prosić Zespół ds. własności intelektualnej o wskazówki przed wyrażeniem opinii lub poglądów na temat własności intelektualnej. Gdzie uzyskać pomoc Właściwe zasady/dodatkowe wytyczne: Grupowe zasady dot. IT, procedury grupy zarządzanie własnością intelektualną, Zasady bezpieczeństwa grupy, Zasady analizy konkurencyjności Osoby kontaktowe: Dział bezpieczeństwa informatycznego, Dział własności intelektualnej 20

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo