Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw"

Transkrypt

1 Grupa NGK Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw Lipiec, 2013 (Wersja 3.0) NGK INSULATORS, LTD. Biuro ds. CSR Wydział Zaopatrzenia 1

2 Wprowadzenie Produkty i technologie NGK muszą kreować nową wartość i przyczyniać się do jakości życia. Reprezentując taką Filozofię Organizacji, NGK nieustannie dąży do kreowania nowych produktów i usług o znaczeniu dla społeczeństwa poprzez nasze działania biznesowe, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, jako naszego najbardziej fundamentalnego celu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Dając początek w roku 2009, przez przeprowadzanie corocznych przeglądów mających na celu stwierdzenie czy nasze działania są właściwą odpowiedzią na to czego dzisiaj domaga się społeczeństwo z takich perspektyw jak: tworzenie nowej wartości, środowisko i dostosowanie się, rozpoczęliśmy od doskonalenia zarządzania NGK do tak zwanego poziomu zarządzania CSR. Podstawa do tych działań leży w fakcie, że standaryzowane produkty i usługi dopasowane do potrzeb klientów są wymagane wszędzie w całej Grupie bez względu na lokalizację produkcji. Ponadto, wdrożenie tej filozofii wymagane jest również w każdym ogniwie łańcucha dostaw od zaopatrzenia w surowce, poprzez wytwarzanie, obróbkę po dostawę produktów. Nie trzeba dodawać, że firma nie jest w stanie kontynuować swojego istnienia bez zaufania i wsparcia społeczeństwa. Jednocześnie, uważamy, że organizacja nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań społecznych bez wsparcia ze strony swoich dostawców. Tym samym, dla wspólnego zrównoważonego rozwoju cennym byłoby zrozumienie przez naszych dostawców konieczności działań CSR patrzących w przyszłość. Opierając się na wyżej wskazanym kontekście, w 2011 roku wydaliśmy Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK i rozpropagowaliśmy ich wdrożenie w całej Grupie NGK, zarówno w Japonii jak i w świecie. W ostatnich latach miały miejsce zmiany w społecznych uwarunkowaniach otaczających CSR, a także i w środowisku powiązanym z organizacjami. Dlatego, wykorzystując ten stan, częściowo znowelizowaliśmy Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK, mając na celu dalsze wyjaśnienie naszego stanowiska co do zaopatrzenia zgodnego ze strategią CSR. Niniejsze wytyczne objaśniają zawartość działań Grupy NGK dotyczących CSR, Wytycznych Grupy NGK dotyczących kultury organizacyjnej oraz Podstaw polityki zaopatrzenia w Grupie NGK, jak również Wytycznych dotyczących CSR w łańcuchu dostaw Grupy NGK. Chcielibyśmy zwrócić się do naszych wszystkich dostawców ze szczerą prośbą o zapoznanie i zrozumienie treści niniejszych wytycznych oraz wprowadzenie ich do swoich własnych wewnętrznych działań. Ponadto, prosimy naszych wszystkich dostawców również o poszerzenie takiego podobnego zrozumienia i wdrożenia działań wśród ich dostawców. 2

3 Spis treści I. Działania w NGK związane z CSR... 4 II. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej... 5 III. Podstawy polityki zaopatrzenia w Grupie NGK... 7 IV. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGKBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 3

4 I. Działania w NGK związane z CSR Filozofia organizacji Produkty i technologie NGK muszą kreować nową wartość i przyczyniać się do jakości życia Nasze podejście do strategii CSR Dla realizacji dostawy produktów obejmującej cały świat NGK wykorzystuje pionierskie technologie, które są o istotnym znaczeniu dla infrastruktury społecznej, i które przyczyniają się do uczestniczenia w ochronie środowiska. W celu wniesienia wkładu do społeczeństwa w sposób, który urzeczywistnia filozofię naszej organizacji, jesteśmy zobowiązani do oferowania produktów i usług, które pomagają kreować lepsze środowisko społeczne i wnosić nową wartość do społeczeństwa. W dokonywaniu tego, dla wywiązania się, jako firma, z naszego obowiązku społecznego pod każdym względem, pracujemy razem z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, co jest działaniem mającym znaczenie dla spełnienia oczekiwań społeczeństwa i zasłużenia na jego zaufanie. W celu zapewnienia, aby takie podejście było wspólnym w całej Grupie, firma NGK opracowała Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej. Grupa dąży również do wykreowania firmy zdolnej do pozyskania wyższych poziomów zaufania partnerów poprzez swoje codzienne działania w organizacji. Wraz z opublikowaniem naszego Sprawozdania CSR w roku 2009, sporządziliśmy wstępny projekt ośmiu akcji dla promowania strategii CSR, który będzie służyć za podstawę dla dokonywania każdego roku przeglądu naszych działań w zakresie CSR. Poprzez wymienione akcje Grupa NGK dąży do wniesienia wkładu w zrównoważony rozwoju społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi dostawcy będą wspierać cele filozofii Grupy NGK dotyczącej strategii CSR, i że podporządkują się tym celom. Ponadto, występujemy do naszych dostawców z prośbą o współpracę w udzielaniu odpowiedzi na wszelkie ankiety, które będziemy przekazywać do nich w celu potwierdzenia ich podporządkowania się filozofii Grupy NGK dotyczącej strategii CSR. Szczegółowe informacje dotyczące promowania CSR 1) Dostarczanie produktów, które przyczyniają się do lepszego środowiska społecznego Prace rozwojowe nad produktami i usługami do dostawy, które stanowią pomoc w ochronie środowiska naturalnego. Prace rozwojowe nad produktami i usługami, które urzeczywistniają bezpieczeństwo i wiarygodność 2) Przekazywanie informacji dotyczących organizacji Poprawa sposobów przekazywania informacji dotyczących organizacji Systematyczne doskonalenie wewnętrznych kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej 3) Wszechstronne narzucenie zgodności; zarządzanie ryzykiem Szerokie rozpowszechnianie Wytycznych Grupy NGK dotyczących kultury organizacyjnej w organizacji poprzez edukację. Wzmocnienie system zarządzania ryzykiem Poszanowanie i ochrona intelektualnych praw własności Tworzenie i systematyczne doskonalenie ram dla zabezpieczenia informacji Bezwzględne stosowanie się do ustawy antymonopolowej, ustawy o podwykonawstwie oraz innych przepisów prawnych dotyczących transakcji biznesowych 4

5 Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa i regulacji prawnych dotyczących zarządzania wywozem produktów 4) Uwzględnienie humanitaryzmu i zapewnienie wygodnego miejsca pracy Utrzymywanie i systematyczne doskonalenie bezpiecznych i wygodnych środowisk pracy Rozwijanie kapitału ludzkiego i prowadzenia naboru zasobów ludzkich w ramach Grupy Wykorzystanie różnorodnych zasobów ludzkich Wsparcie dla lepszego zrównoważenia pomiędzy pracą i życiem domowym / wychowywaniem dzieci 5) Wdrażanie rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji Rzetelna i niezależna ocena partnerów zaopatrzeniowców, i szeroka dywersyfikacja zasobów Promocja zaopatrzenia zgodnego ze strategią CSR 6) Ochrona środowiska w skali światowej Zapobieganie globalnemu ociepleniu Wybór procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku Promowanie odzyskiwania zasobów Umacnianie zarządzania środowiskiem globalnym 7) Współpraca z miejscowymi społecznościami i promocja wkładu dla społeczeństwa Zapewnienie stypendiów i pomoc w kosztach utrzymania studentów obcokrajowców Współpraca z miejscowymi społecznościami, związkami zawodowymi, i organizacjami non-profit w działaniach stanowiących wkład dla społeczeństwa Wspieranie działań dobrowolnych oferowanych przez pracowników 8) Komunikacja z partnerami Komunikacja z klientami i partnerami zajmującymi się zaopatrzeniem Współdziałanie z miejscowymi społecznościami dzięki umożliwianiu zwiedzania zakładu i wydarzeniom organizowanym w godzinach otwartych, itp. Rozmowy na żywo na temat CSR (Dyskusje na temat wdrażania CSR z każdą grupą pracowników) II. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej W NGK, naszym pragnieniem jako dobrego obywatela korporacyjnego współodpowiedzialnego jest dalszy wkład do dobrobytu społeczeństwa, zarówno w kraju jak i za granicą. Dlatego też dla przestrzegania przepisów prawa i etyki organizacji, opracowaliśmy wytyczne dla wszystkich pracowników Grupy NGK, i założyliśmy taką strukturę, aby można postępować zgodnie z tymi wytycznymi. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej 1. Realizacja filozofii organizacji (1) Dostarczanie produktów, które przyczyniają się do lepszego środowiska społecznego Z długoterminowej ogólnoświatowej perspektywy, angażujemy się w tworzenie nowej wartości przez dostarczanie produktów i świadczenie usług, które chronią globalne środowisko i urzeczywistniają bezpieczeństwo oraz ochronę w społeczeństwie. Dzięki dążeniu do jakości i bezpieczeństwa zyskamy zaufanie naszych klientów i społeczeństwa. 5

6 2. Jak wprowadzać działania do firmy (2) Przekazywanie informacji dotyczących organizacji Będziemy przekazywać wszelkie informacje poszukiwane przez opinię publiczną, które dla doskonalenia transparentności w zarządzaniu i dla pozyskania zaufania społeczeństwa do spółek w grupie NGK, będą to również informacje z zakresu zarządzania, finansów, produktów i usług. (3) Wszechstronne narzucenie zgodności; zarządzanie ryzykiem Będziemy przestrzegać przepisów prawa i zasad każdego kraju i miejsca oraz gruntownie umocnimy nasze dostosowanie się, respektując międzynarodowe porozumienia, które mają zastosowanie wobec nas. Będziemy rozwijać zasoby ludzkie, które są oddane i charakteryzują się wysokimi normami etycznymi. Dodatkowo, poprzez nasze starania dla zbudowania międzynarodowego systemu kontroli i wprowadzenia zarządzania ryzykiem, będziemy chronić nasz majątek i dobre imię, a także prawa osób trzecich. (4) Poszanowanie humanitarności i zapewnienie wygodnego środowiska pracy Naszą załogę będziemy zatrudniać i traktować właściwie oraz zgodnie z zasadami, a środowisko pracy będzie bezpieczne i przyjazne, w którym nasi pracownicy będą pracować komfortowo bez zagrożenia życia ich rodzin. Zapewnimy miejsce i damy szanse, które mogą być wyzwaniem dla osób wszechstronnie uzdolnionych, jak również będziemy wspierać rozwój zasobów ludzkich poprzez przejęcie wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Będziemy zapobiegać wszelkiemu mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu jak również i innym aktom, które naruszają prawa człowieka, stosowne działania podejmowane przez nas będziemy skutecznie przeprowadzać. (5) Wdrażanie rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji Jako dobry i równy partner będziemy wdrażać rzetelne, niezależne i transparentne transakcje w dążeniu do wspólnej dobrej koniunktury z naszymi partnerami biznesowymi. Ponadto, będziemy promować nasze zaangażowanie w wywiązywanie się z odpowiedzialności korporacyjnej wobec społeczeństwa poprzez łańcuch dostaw spółek grupy NGK. 3. Jako przedstawiciel społeczeństwa (6) Ochrona środowiska globalnego Nasz wkład do ochrony środowiska globalnego wniesiemy przez angażowanie się w przewodnictwo w zakresie redukcji obciążeń środowiskowych w każdej lokalizacji i w każdym procesie który dotyczy naszej działalności gospodarczej. Aby chronić środowisko będziemy współpracować z miejscowymi społecznościami we wszystkich ich działaniach/czynnościach/pracach, a ponadto będziemy aktywnie wspierać inicjatywę naszych pracowników dla tych celów. (7) Współpraca z miejscowymi społecznościami i promocja wkładu dla społeczeństwa Przy realizacji naszego celu, aby zostać obywatelem korporacyjnym zaufanym dla miejscowych społeczności, będziemy aktywnie angażować się na rzecz udziału w społeczeństwie, zaspokajając naszym udziałem w zadaniach wymaganych przez państwa i miejscowe społeczności potrzeby tych miejscowych społeczności. (8) Komunikowanie się z partnerami Poprzez komunikowanie się z naszymi partnerami, takimi jak nasi klienci, partnerzy biznesowe, udziałowcy, pracownicy i członkowie miejscowych wspólnot będziemy rozwijać ich zrozumienie spółek grupy NGK, a bazując na uwagach przekazanych nam będziemy je wykorzystywać w swoich działaniach dokonując ich przeglądu, aby wywiązać się z naszych społecznych obowiązków. 6

7 III. Podstawy polityki zaopatrzenia w Grupie NGK Grupa NGK dąży do wdrożenia rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji opartych na zgodności z przepisami prawa i rozporządzeń oraz norm społecznych. W przypadku korporacji, które zamierzają rozpocząć z nami transakcje handlowe, niezależnie od ich lokalizacji w świecie, dbamy w czasie trwania zobowiązania o otwartość i rzetelność oraz o utrzymanie rzetelnej i niezależnej oceny i szeroką intensyfikację zasobów. Dążymy do wybrania optymalnych dostawców z szeregu firm, po dokonaniu oceny ich jakości, cen i harmonogramów dostaw, a także przy uwzględnieniu czy spełniają standardy Zaopatrzenie zgodne ze strategią CSR, które promuje Grupa NGK. 1. Otwartość i rzetelność Otwarte, rzetelne i uczciwe pozyskiwanie Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności 2. Partnerstwo Wzajemna wymiana spostrzeżeń z dostawcami oparta na wzajemnym zaufaniu 3. Powiązanie ze społeczeństwem Przestrzeganie przepisów prawa Ochrona środowiska naturalnego IV. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK spełniają trzy zasady Podstaw polityki zaopatrzenia oraz podsumowują wnioski/prośby o działania z jakimi występujemy do naszych dostawców. Grupa NGK występuje z prośbą aby wszyscy nasi dostawcy zobowiązali się do następujących działań w ich wewnętrznych sprawach. W szczególności, prosimy aby wszyscy nasi dostawcy zgodzili się przestrzegać Wytycznych dotyczących CSR w łańcuchu dostaw Grupy NGK, z równoczesnym wystąpieniem z prośbą do swoich dostawców o podjęcie podobnych działań. [Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw] Otwartość i zgodność z zasadami 1. Otwarte, rzetelne i niezależne zaopatrzenie 1-1 Zapobieganie korupcji Żadnym partnerom, dla celów nieuczciwego zysku, lub przejęcia, lub utrzymania preferencyjnego traktowania, nie będziemy przydzielać bezprawnych darowizn, dokonywać zapłaty, dawać cen, ani finansowych lub niefinansowych korzyści ani też innych prezentów. 1-2 Poszanowanie i ochrona praw własności intelektualnej Będziemy chronić praw własności intelektualnej należących do naszej firmy lub zgodnych z kompetencją naszej firmy, równocześnie powstrzymując się również przed bezprawnym pozyskaniem lub wykorzystywaniem własności intelektualnej strony trzeciej lub naruszeniem ich praw własności intelektualnej. 1-3 Przestrzeganie przepisów prawa ochrony konkurencji 7

8 Będziemy przestrzegać przepisów prawa ochrony konkurencji każdego państwa i regionu, i powstrzymywać się przed niesprawiedliwymi transakcjami takimi jak własna monopolizacja, nadmiernego ograniczenia oraz nadużycia z powodu nadrzędnej pozycji przetargowej. 1-4 Przestrzeganie przepisów prawa kontroli wywozu Zastosujemy właściwą procedurę wywozu i kontroli technologii oraz pozycji objętych ograniczeniami zgodnie z prawem i rozporządzeniami każdego państwa i regionu. 1-5 Odpowiedzialne zaopatrzenie pod względem źródła/ materiału W stosunku do surowców, które mogą być przyczyną problemów społecznych takich jak naruszenia praw człowieka i ubóstwa (np. minerały konfliktowe: cztery minerały zawierające cynę, tantal, wolfram i złoto pozyskiwane w Demokratycznej Republice Konga i w państwach ją otaczających, i minerały, które stanowią źródło środków na siły zbrojne w tych samych obszarach), będziemy prowadzić czynności zaopatrzeniowe przy uwzględnieniu wpływu wykorzystywania tych pozycji na lokalną społeczność, i wdrożymy kroki dla uniknięcia stosowania jakichkolwiek pozycji, w stosunku co do których będzie istnieć jakikolwiek problem. 2. Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności 2-1 Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności Na podstawie zasad konkurencji rynkowej co do zaopatrywania się w materiały, będziemy nieustannie dążyć do zapewnienia pozycji materiałów o optymalnej jakości, za stosowne ceny, w możliwie najkrótszym terminie dostawy i o długotrwałej trwałości. Partnerstwo 3. Wspólne powodzenie oparte na wzajemnym zaufaniu dostawców 3-1 Przekazywanie informacji partnerom Będziemy przekazywać wszelkie informacje przydatne partnerom dotyczące zarządzania, finansów, ochrony środowiska, składek na świadczenia społeczne, itp., w stosownych terminach i odpowiednimi metodami, przy równoczesnym dążeniu do utrzymania i rozwoju wzajemnego porozumienia i zaufania między partnerami poprzez otwartą i szczerą komunikację. 3-2 Ochrona informacji/danych Zainstalujemy obronne środki przed zagrożeniem sieciowym komputerów i będziemy monitorować pod względem zabezpieczenia naszej firmy i innych przed szkodą. Wszelkie informacje/dane osobowe od klientów, stron trzecich, lub pracowników, lub czułe informacje od klientów lub stron trzecich muszą być pozyskiwane w sposób zgodny z prawem, stosownie wykorzystywane, zarządzane i bezpiecznie przechowywane. 3-3 Wkład do społeczeństwa Jako dobry obywatel korporacyjny, będziemy aktywnie i nieustannie prowadzić działania dla wniesienia wkładu do lokalnych społeczności w miejscach gdzie zlokalizowane są nasze przedsiębiorstwa, a także i do wniesienia wkładu do globalnej społeczności. Relacje ze społeczeństwem 4. Zgodność z wymogami prawa 4-1 Zgodność z przepisami prawa i rozporządzeniami Będziemy przestrzegać przepisów prawa każdego państwa i regionu. Dla gruntownego rozpowszechniania zgodności w całej firmie wprowadzimy niezbędne polityki, zasady, kodeksy postępowania i edukacji, według których będziemy działać Poszanowanie podstawowych praw człowieka i zniesienie dyskryminacji 8

9 Będziemy szanować podstawowe prawa człowieka, i nie będziemy dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, system przekonań, płeć lub niepełnosprawność. Zapewnimy równe szanse i uczciwe traktowanie. 4-3 Zakaz pracy przymusowej Zapewnimy, aby każda praca była wykonywana zgodnie z wolną wolą pracownika oraz aby pracownicy mogli swobodnie zrezygnować, równocześnie powstrzymując się również przed pracą przymusową. 4-4 Zakaz pracy z dziećmi Nie będziemy zatrudniać dzieci poniżej minimalnego wieku określonego prawem danego państwa ani regionu. 4-5 Wynagrodzenie Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń w zakresie wynagrodzeń pod względem kwoty minimalnego wynagrodzenia, pracy w nadgodzinach, potrąceń z wynagrodzeń na liście płac i wynagrodzenia za pracę w akordzie. 4-6 Godziny pracy Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń w zakresie godzin pracy pracowników, dni wolnych od pracy, rocznego urlopu, itp. 4-7 Bezpieczeństwo i higiena pracy Będziemy zapewniać pracownikom środowiska pracy w jakim pracują pod względem bezpieczeństwa i zdrowia, równocześnie dążąc również do zapobiegania wypadkom i pożarom. 4-8 Rozmowy/dyskusje z pracownikami Pracownikom będziemy zapewniać możliwość komunikowania się z kierownictwem w drodze dialogów lub dyskusje, nie obawiając się odwetu, zagrożeń lub prześladowania. 5. Ochrona środowiska naturalnego 5-1 Zgodność z przepisami prawa i rozporządzeniami Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących środowiska. 5-2 Zarządzanie środowiskowe Zbudujemy system zarządzania środowiskowego w skali firmy i będziemy dążyć do jego nieprzerwanego działania oraz doskonalenia. 5-3 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Będziemy monitorować emisje gazów cieplarnianych wynikających z działalności gospodarczej oraz promować działania dla ich redukcji. 5-4 Ochrona zasobów i redukcja ilości odpadów Będziemy odpowiednio unieszkodliwiać odpady, przy równoczesnym dążeniu również do kontroli ilości odpadów wytworzonych, promowania recyklingu i efektywnego wykorzystywania materiałów. 5-5 Zarządzanie substancjami chemicznymi Będziemy właściwie zarządzać substancjami chemicznymi stosowanymi w działalności gospodarczej, zmniejszać ich ilość i dążyć do zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, wody czy gleby. Substancje chemiczne zawarte w produktach zostaną objęte niezawodną gospodarką. 9

10 Wniosek dotyczący zgodności z Wytycznymi w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK Po zapoznaniu się z Wytycznymi w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Pytanie -1 Czy rozumie pan/pani główny sens Wytycznych w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK (zmienionych w lipcu 2013r., Wersja 3.0)? 1. Tak 2. Częściowo 3. Nie W przypadku odpowiedzi częściowo, proszę określić które części są niezrozumiałe, i proszę podać przyczynę nierozumienia. Pytanie -2 Czy zgadza się pan/pani stosować do Wytycznych w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK (zmienionych w lipcu 2013r., Wersja 3.0)? 1. Tak 2. Zgadzam się stosować do części wytycznych 3. Nie W przypadku odpowiedzi Zgadzam się stosować do części wytycznych, proszę określić z którymi elementami pan/pani nie zgadza się, i proszę podać tego przyczynę. Osoba odpowiedzialna za niniejszą odpowiedź Firma Wydział Stanowisko Nazwisko Adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej Dla potwierdzenia proszę ponownie wpisać adres poczty elektronicznej Odpowiedzi na powyższy Wniosek dotyczący zgodności będą wykorzystywane zarówno przez NGK INSULATORS, LTD. jak i pozostałe spółki Grupy NGK*. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK są przekazywane do dostawców Grupy NGK po uzyskaniu odpowiedź od nich. Odpowiedzi mają na celu potwierdzenie posiadania wiedzy na temat wytycznych i zgody dostawców na wytyczne, jak również zrozumienie punktów, z którymi dostawcy nie zgadzają się. Dane osobowe przekazane przez pana/panią w powyższej odpowiedzi (nazwisko, dane szczegółowe do kontaktów, itp.) będą wykorzystane wyłącznie dla wyżej podanego celu. W przypadku, jeśli nie akceptuje pan/pani wnioskowanej treści, prosimy, w celu powiadomienia nas, o pisemny kontakt z nami. Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu w pana/pani napiętym harmonogramie na udzielenie odpowiedzi, i prosimy o państwa zrozumienie i współpracę. Organ zarządzający odpowiedzialny za wspólne korzystanie z odpowiedzi: NGK INSULATORS, LTD., Wydział Zaopatrzenia (Purchasing Department) * Nazwy określonych spółek grupy są dostępne na poniższej stronie internetowej NGK: 10

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA dotyczy kształtowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski)

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Kodeks Etyki Dostawców Roche We wszystkich obszarach swojej działalności Roche postępuje z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój oraz dąży do tego,

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wprowadzenie Anna Losa-Jonczyk Częstochowa, marzec 2013 CSR - wprowadzenie Być dobrym to dobry interes. Anita Roddick Gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY Założenia polityki 1. Provident Polska S.A. uznaje swoją odpowiedzialność za zarządzanie wywieranymi przez siebie wpływami pośrednimi i dąży do uwzględnienia wpływów etycznych, społecznych oraz związanych

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Na koniec, chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy PGNiG, którzy byli zaangażowani w wypracowanie

Na koniec, chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy PGNiG, którzy byli zaangażowani w wypracowanie Szanowni Państwo, na jesieni 2008 roku Grupa Kapitałowa PGNiG ogłosiła nową strategię biznesową w perspektywie 2015 roku i równocześnie przystąpiła do opracowania i wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo