Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw"

Transkrypt

1 Grupa NGK Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw Lipiec, 2013 (Wersja 3.0) NGK INSULATORS, LTD. Biuro ds. CSR Wydział Zaopatrzenia 1

2 Wprowadzenie Produkty i technologie NGK muszą kreować nową wartość i przyczyniać się do jakości życia. Reprezentując taką Filozofię Organizacji, NGK nieustannie dąży do kreowania nowych produktów i usług o znaczeniu dla społeczeństwa poprzez nasze działania biznesowe, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, jako naszego najbardziej fundamentalnego celu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Dając początek w roku 2009, przez przeprowadzanie corocznych przeglądów mających na celu stwierdzenie czy nasze działania są właściwą odpowiedzią na to czego dzisiaj domaga się społeczeństwo z takich perspektyw jak: tworzenie nowej wartości, środowisko i dostosowanie się, rozpoczęliśmy od doskonalenia zarządzania NGK do tak zwanego poziomu zarządzania CSR. Podstawa do tych działań leży w fakcie, że standaryzowane produkty i usługi dopasowane do potrzeb klientów są wymagane wszędzie w całej Grupie bez względu na lokalizację produkcji. Ponadto, wdrożenie tej filozofii wymagane jest również w każdym ogniwie łańcucha dostaw od zaopatrzenia w surowce, poprzez wytwarzanie, obróbkę po dostawę produktów. Nie trzeba dodawać, że firma nie jest w stanie kontynuować swojego istnienia bez zaufania i wsparcia społeczeństwa. Jednocześnie, uważamy, że organizacja nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań społecznych bez wsparcia ze strony swoich dostawców. Tym samym, dla wspólnego zrównoważonego rozwoju cennym byłoby zrozumienie przez naszych dostawców konieczności działań CSR patrzących w przyszłość. Opierając się na wyżej wskazanym kontekście, w 2011 roku wydaliśmy Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK i rozpropagowaliśmy ich wdrożenie w całej Grupie NGK, zarówno w Japonii jak i w świecie. W ostatnich latach miały miejsce zmiany w społecznych uwarunkowaniach otaczających CSR, a także i w środowisku powiązanym z organizacjami. Dlatego, wykorzystując ten stan, częściowo znowelizowaliśmy Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK, mając na celu dalsze wyjaśnienie naszego stanowiska co do zaopatrzenia zgodnego ze strategią CSR. Niniejsze wytyczne objaśniają zawartość działań Grupy NGK dotyczących CSR, Wytycznych Grupy NGK dotyczących kultury organizacyjnej oraz Podstaw polityki zaopatrzenia w Grupie NGK, jak również Wytycznych dotyczących CSR w łańcuchu dostaw Grupy NGK. Chcielibyśmy zwrócić się do naszych wszystkich dostawców ze szczerą prośbą o zapoznanie i zrozumienie treści niniejszych wytycznych oraz wprowadzenie ich do swoich własnych wewnętrznych działań. Ponadto, prosimy naszych wszystkich dostawców również o poszerzenie takiego podobnego zrozumienia i wdrożenia działań wśród ich dostawców. 2

3 Spis treści I. Działania w NGK związane z CSR... 4 II. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej... 5 III. Podstawy polityki zaopatrzenia w Grupie NGK... 7 IV. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGKBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 3

4 I. Działania w NGK związane z CSR Filozofia organizacji Produkty i technologie NGK muszą kreować nową wartość i przyczyniać się do jakości życia Nasze podejście do strategii CSR Dla realizacji dostawy produktów obejmującej cały świat NGK wykorzystuje pionierskie technologie, które są o istotnym znaczeniu dla infrastruktury społecznej, i które przyczyniają się do uczestniczenia w ochronie środowiska. W celu wniesienia wkładu do społeczeństwa w sposób, który urzeczywistnia filozofię naszej organizacji, jesteśmy zobowiązani do oferowania produktów i usług, które pomagają kreować lepsze środowisko społeczne i wnosić nową wartość do społeczeństwa. W dokonywaniu tego, dla wywiązania się, jako firma, z naszego obowiązku społecznego pod każdym względem, pracujemy razem z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, co jest działaniem mającym znaczenie dla spełnienia oczekiwań społeczeństwa i zasłużenia na jego zaufanie. W celu zapewnienia, aby takie podejście było wspólnym w całej Grupie, firma NGK opracowała Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej. Grupa dąży również do wykreowania firmy zdolnej do pozyskania wyższych poziomów zaufania partnerów poprzez swoje codzienne działania w organizacji. Wraz z opublikowaniem naszego Sprawozdania CSR w roku 2009, sporządziliśmy wstępny projekt ośmiu akcji dla promowania strategii CSR, który będzie służyć za podstawę dla dokonywania każdego roku przeglądu naszych działań w zakresie CSR. Poprzez wymienione akcje Grupa NGK dąży do wniesienia wkładu w zrównoważony rozwoju społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi dostawcy będą wspierać cele filozofii Grupy NGK dotyczącej strategii CSR, i że podporządkują się tym celom. Ponadto, występujemy do naszych dostawców z prośbą o współpracę w udzielaniu odpowiedzi na wszelkie ankiety, które będziemy przekazywać do nich w celu potwierdzenia ich podporządkowania się filozofii Grupy NGK dotyczącej strategii CSR. Szczegółowe informacje dotyczące promowania CSR 1) Dostarczanie produktów, które przyczyniają się do lepszego środowiska społecznego Prace rozwojowe nad produktami i usługami do dostawy, które stanowią pomoc w ochronie środowiska naturalnego. Prace rozwojowe nad produktami i usługami, które urzeczywistniają bezpieczeństwo i wiarygodność 2) Przekazywanie informacji dotyczących organizacji Poprawa sposobów przekazywania informacji dotyczących organizacji Systematyczne doskonalenie wewnętrznych kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej 3) Wszechstronne narzucenie zgodności; zarządzanie ryzykiem Szerokie rozpowszechnianie Wytycznych Grupy NGK dotyczących kultury organizacyjnej w organizacji poprzez edukację. Wzmocnienie system zarządzania ryzykiem Poszanowanie i ochrona intelektualnych praw własności Tworzenie i systematyczne doskonalenie ram dla zabezpieczenia informacji Bezwzględne stosowanie się do ustawy antymonopolowej, ustawy o podwykonawstwie oraz innych przepisów prawnych dotyczących transakcji biznesowych 4

5 Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa i regulacji prawnych dotyczących zarządzania wywozem produktów 4) Uwzględnienie humanitaryzmu i zapewnienie wygodnego miejsca pracy Utrzymywanie i systematyczne doskonalenie bezpiecznych i wygodnych środowisk pracy Rozwijanie kapitału ludzkiego i prowadzenia naboru zasobów ludzkich w ramach Grupy Wykorzystanie różnorodnych zasobów ludzkich Wsparcie dla lepszego zrównoważenia pomiędzy pracą i życiem domowym / wychowywaniem dzieci 5) Wdrażanie rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji Rzetelna i niezależna ocena partnerów zaopatrzeniowców, i szeroka dywersyfikacja zasobów Promocja zaopatrzenia zgodnego ze strategią CSR 6) Ochrona środowiska w skali światowej Zapobieganie globalnemu ociepleniu Wybór procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku Promowanie odzyskiwania zasobów Umacnianie zarządzania środowiskiem globalnym 7) Współpraca z miejscowymi społecznościami i promocja wkładu dla społeczeństwa Zapewnienie stypendiów i pomoc w kosztach utrzymania studentów obcokrajowców Współpraca z miejscowymi społecznościami, związkami zawodowymi, i organizacjami non-profit w działaniach stanowiących wkład dla społeczeństwa Wspieranie działań dobrowolnych oferowanych przez pracowników 8) Komunikacja z partnerami Komunikacja z klientami i partnerami zajmującymi się zaopatrzeniem Współdziałanie z miejscowymi społecznościami dzięki umożliwianiu zwiedzania zakładu i wydarzeniom organizowanym w godzinach otwartych, itp. Rozmowy na żywo na temat CSR (Dyskusje na temat wdrażania CSR z każdą grupą pracowników) II. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej W NGK, naszym pragnieniem jako dobrego obywatela korporacyjnego współodpowiedzialnego jest dalszy wkład do dobrobytu społeczeństwa, zarówno w kraju jak i za granicą. Dlatego też dla przestrzegania przepisów prawa i etyki organizacji, opracowaliśmy wytyczne dla wszystkich pracowników Grupy NGK, i założyliśmy taką strukturę, aby można postępować zgodnie z tymi wytycznymi. Wytyczne Grupy NGK dotyczące kultury organizacyjnej 1. Realizacja filozofii organizacji (1) Dostarczanie produktów, które przyczyniają się do lepszego środowiska społecznego Z długoterminowej ogólnoświatowej perspektywy, angażujemy się w tworzenie nowej wartości przez dostarczanie produktów i świadczenie usług, które chronią globalne środowisko i urzeczywistniają bezpieczeństwo oraz ochronę w społeczeństwie. Dzięki dążeniu do jakości i bezpieczeństwa zyskamy zaufanie naszych klientów i społeczeństwa. 5

6 2. Jak wprowadzać działania do firmy (2) Przekazywanie informacji dotyczących organizacji Będziemy przekazywać wszelkie informacje poszukiwane przez opinię publiczną, które dla doskonalenia transparentności w zarządzaniu i dla pozyskania zaufania społeczeństwa do spółek w grupie NGK, będą to również informacje z zakresu zarządzania, finansów, produktów i usług. (3) Wszechstronne narzucenie zgodności; zarządzanie ryzykiem Będziemy przestrzegać przepisów prawa i zasad każdego kraju i miejsca oraz gruntownie umocnimy nasze dostosowanie się, respektując międzynarodowe porozumienia, które mają zastosowanie wobec nas. Będziemy rozwijać zasoby ludzkie, które są oddane i charakteryzują się wysokimi normami etycznymi. Dodatkowo, poprzez nasze starania dla zbudowania międzynarodowego systemu kontroli i wprowadzenia zarządzania ryzykiem, będziemy chronić nasz majątek i dobre imię, a także prawa osób trzecich. (4) Poszanowanie humanitarności i zapewnienie wygodnego środowiska pracy Naszą załogę będziemy zatrudniać i traktować właściwie oraz zgodnie z zasadami, a środowisko pracy będzie bezpieczne i przyjazne, w którym nasi pracownicy będą pracować komfortowo bez zagrożenia życia ich rodzin. Zapewnimy miejsce i damy szanse, które mogą być wyzwaniem dla osób wszechstronnie uzdolnionych, jak również będziemy wspierać rozwój zasobów ludzkich poprzez przejęcie wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Będziemy zapobiegać wszelkiemu mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu jak również i innym aktom, które naruszają prawa człowieka, stosowne działania podejmowane przez nas będziemy skutecznie przeprowadzać. (5) Wdrażanie rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji Jako dobry i równy partner będziemy wdrażać rzetelne, niezależne i transparentne transakcje w dążeniu do wspólnej dobrej koniunktury z naszymi partnerami biznesowymi. Ponadto, będziemy promować nasze zaangażowanie w wywiązywanie się z odpowiedzialności korporacyjnej wobec społeczeństwa poprzez łańcuch dostaw spółek grupy NGK. 3. Jako przedstawiciel społeczeństwa (6) Ochrona środowiska globalnego Nasz wkład do ochrony środowiska globalnego wniesiemy przez angażowanie się w przewodnictwo w zakresie redukcji obciążeń środowiskowych w każdej lokalizacji i w każdym procesie który dotyczy naszej działalności gospodarczej. Aby chronić środowisko będziemy współpracować z miejscowymi społecznościami we wszystkich ich działaniach/czynnościach/pracach, a ponadto będziemy aktywnie wspierać inicjatywę naszych pracowników dla tych celów. (7) Współpraca z miejscowymi społecznościami i promocja wkładu dla społeczeństwa Przy realizacji naszego celu, aby zostać obywatelem korporacyjnym zaufanym dla miejscowych społeczności, będziemy aktywnie angażować się na rzecz udziału w społeczeństwie, zaspokajając naszym udziałem w zadaniach wymaganych przez państwa i miejscowe społeczności potrzeby tych miejscowych społeczności. (8) Komunikowanie się z partnerami Poprzez komunikowanie się z naszymi partnerami, takimi jak nasi klienci, partnerzy biznesowe, udziałowcy, pracownicy i członkowie miejscowych wspólnot będziemy rozwijać ich zrozumienie spółek grupy NGK, a bazując na uwagach przekazanych nam będziemy je wykorzystywać w swoich działaniach dokonując ich przeglądu, aby wywiązać się z naszych społecznych obowiązków. 6

7 III. Podstawy polityki zaopatrzenia w Grupie NGK Grupa NGK dąży do wdrożenia rzetelnych, niezależnych i transparentnych transakcji opartych na zgodności z przepisami prawa i rozporządzeń oraz norm społecznych. W przypadku korporacji, które zamierzają rozpocząć z nami transakcje handlowe, niezależnie od ich lokalizacji w świecie, dbamy w czasie trwania zobowiązania o otwartość i rzetelność oraz o utrzymanie rzetelnej i niezależnej oceny i szeroką intensyfikację zasobów. Dążymy do wybrania optymalnych dostawców z szeregu firm, po dokonaniu oceny ich jakości, cen i harmonogramów dostaw, a także przy uwzględnieniu czy spełniają standardy Zaopatrzenie zgodne ze strategią CSR, które promuje Grupa NGK. 1. Otwartość i rzetelność Otwarte, rzetelne i uczciwe pozyskiwanie Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności 2. Partnerstwo Wzajemna wymiana spostrzeżeń z dostawcami oparta na wzajemnym zaufaniu 3. Powiązanie ze społeczeństwem Przestrzeganie przepisów prawa Ochrona środowiska naturalnego IV. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK spełniają trzy zasady Podstaw polityki zaopatrzenia oraz podsumowują wnioski/prośby o działania z jakimi występujemy do naszych dostawców. Grupa NGK występuje z prośbą aby wszyscy nasi dostawcy zobowiązali się do następujących działań w ich wewnętrznych sprawach. W szczególności, prosimy aby wszyscy nasi dostawcy zgodzili się przestrzegać Wytycznych dotyczących CSR w łańcuchu dostaw Grupy NGK, z równoczesnym wystąpieniem z prośbą do swoich dostawców o podjęcie podobnych działań. [Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw] Otwartość i zgodność z zasadami 1. Otwarte, rzetelne i niezależne zaopatrzenie 1-1 Zapobieganie korupcji Żadnym partnerom, dla celów nieuczciwego zysku, lub przejęcia, lub utrzymania preferencyjnego traktowania, nie będziemy przydzielać bezprawnych darowizn, dokonywać zapłaty, dawać cen, ani finansowych lub niefinansowych korzyści ani też innych prezentów. 1-2 Poszanowanie i ochrona praw własności intelektualnej Będziemy chronić praw własności intelektualnej należących do naszej firmy lub zgodnych z kompetencją naszej firmy, równocześnie powstrzymując się również przed bezprawnym pozyskaniem lub wykorzystywaniem własności intelektualnej strony trzeciej lub naruszeniem ich praw własności intelektualnej. 1-3 Przestrzeganie przepisów prawa ochrony konkurencji 7

8 Będziemy przestrzegać przepisów prawa ochrony konkurencji każdego państwa i regionu, i powstrzymywać się przed niesprawiedliwymi transakcjami takimi jak własna monopolizacja, nadmiernego ograniczenia oraz nadużycia z powodu nadrzędnej pozycji przetargowej. 1-4 Przestrzeganie przepisów prawa kontroli wywozu Zastosujemy właściwą procedurę wywozu i kontroli technologii oraz pozycji objętych ograniczeniami zgodnie z prawem i rozporządzeniami każdego państwa i regionu. 1-5 Odpowiedzialne zaopatrzenie pod względem źródła/ materiału W stosunku do surowców, które mogą być przyczyną problemów społecznych takich jak naruszenia praw człowieka i ubóstwa (np. minerały konfliktowe: cztery minerały zawierające cynę, tantal, wolfram i złoto pozyskiwane w Demokratycznej Republice Konga i w państwach ją otaczających, i minerały, które stanowią źródło środków na siły zbrojne w tych samych obszarach), będziemy prowadzić czynności zaopatrzeniowe przy uwzględnieniu wpływu wykorzystywania tych pozycji na lokalną społeczność, i wdrożymy kroki dla uniknięcia stosowania jakichkolwiek pozycji, w stosunku co do których będzie istnieć jakikolwiek problem. 2. Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności 2-1 Dążenie do działania według konkurencyjnych zasad i opłacalności Na podstawie zasad konkurencji rynkowej co do zaopatrywania się w materiały, będziemy nieustannie dążyć do zapewnienia pozycji materiałów o optymalnej jakości, za stosowne ceny, w możliwie najkrótszym terminie dostawy i o długotrwałej trwałości. Partnerstwo 3. Wspólne powodzenie oparte na wzajemnym zaufaniu dostawców 3-1 Przekazywanie informacji partnerom Będziemy przekazywać wszelkie informacje przydatne partnerom dotyczące zarządzania, finansów, ochrony środowiska, składek na świadczenia społeczne, itp., w stosownych terminach i odpowiednimi metodami, przy równoczesnym dążeniu do utrzymania i rozwoju wzajemnego porozumienia i zaufania między partnerami poprzez otwartą i szczerą komunikację. 3-2 Ochrona informacji/danych Zainstalujemy obronne środki przed zagrożeniem sieciowym komputerów i będziemy monitorować pod względem zabezpieczenia naszej firmy i innych przed szkodą. Wszelkie informacje/dane osobowe od klientów, stron trzecich, lub pracowników, lub czułe informacje od klientów lub stron trzecich muszą być pozyskiwane w sposób zgodny z prawem, stosownie wykorzystywane, zarządzane i bezpiecznie przechowywane. 3-3 Wkład do społeczeństwa Jako dobry obywatel korporacyjny, będziemy aktywnie i nieustannie prowadzić działania dla wniesienia wkładu do lokalnych społeczności w miejscach gdzie zlokalizowane są nasze przedsiębiorstwa, a także i do wniesienia wkładu do globalnej społeczności. Relacje ze społeczeństwem 4. Zgodność z wymogami prawa 4-1 Zgodność z przepisami prawa i rozporządzeniami Będziemy przestrzegać przepisów prawa każdego państwa i regionu. Dla gruntownego rozpowszechniania zgodności w całej firmie wprowadzimy niezbędne polityki, zasady, kodeksy postępowania i edukacji, według których będziemy działać Poszanowanie podstawowych praw człowieka i zniesienie dyskryminacji 8

9 Będziemy szanować podstawowe prawa człowieka, i nie będziemy dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, system przekonań, płeć lub niepełnosprawność. Zapewnimy równe szanse i uczciwe traktowanie. 4-3 Zakaz pracy przymusowej Zapewnimy, aby każda praca była wykonywana zgodnie z wolną wolą pracownika oraz aby pracownicy mogli swobodnie zrezygnować, równocześnie powstrzymując się również przed pracą przymusową. 4-4 Zakaz pracy z dziećmi Nie będziemy zatrudniać dzieci poniżej minimalnego wieku określonego prawem danego państwa ani regionu. 4-5 Wynagrodzenie Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń w zakresie wynagrodzeń pod względem kwoty minimalnego wynagrodzenia, pracy w nadgodzinach, potrąceń z wynagrodzeń na liście płac i wynagrodzenia za pracę w akordzie. 4-6 Godziny pracy Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń w zakresie godzin pracy pracowników, dni wolnych od pracy, rocznego urlopu, itp. 4-7 Bezpieczeństwo i higiena pracy Będziemy zapewniać pracownikom środowiska pracy w jakim pracują pod względem bezpieczeństwa i zdrowia, równocześnie dążąc również do zapobiegania wypadkom i pożarom. 4-8 Rozmowy/dyskusje z pracownikami Pracownikom będziemy zapewniać możliwość komunikowania się z kierownictwem w drodze dialogów lub dyskusje, nie obawiając się odwetu, zagrożeń lub prześladowania. 5. Ochrona środowiska naturalnego 5-1 Zgodność z przepisami prawa i rozporządzeniami Będziemy przestrzegać krajowych lub regionalnych przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących środowiska. 5-2 Zarządzanie środowiskowe Zbudujemy system zarządzania środowiskowego w skali firmy i będziemy dążyć do jego nieprzerwanego działania oraz doskonalenia. 5-3 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Będziemy monitorować emisje gazów cieplarnianych wynikających z działalności gospodarczej oraz promować działania dla ich redukcji. 5-4 Ochrona zasobów i redukcja ilości odpadów Będziemy odpowiednio unieszkodliwiać odpady, przy równoczesnym dążeniu również do kontroli ilości odpadów wytworzonych, promowania recyklingu i efektywnego wykorzystywania materiałów. 5-5 Zarządzanie substancjami chemicznymi Będziemy właściwie zarządzać substancjami chemicznymi stosowanymi w działalności gospodarczej, zmniejszać ich ilość i dążyć do zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, wody czy gleby. Substancje chemiczne zawarte w produktach zostaną objęte niezawodną gospodarką. 9

10 Wniosek dotyczący zgodności z Wytycznymi w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK Po zapoznaniu się z Wytycznymi w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Pytanie -1 Czy rozumie pan/pani główny sens Wytycznych w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK (zmienionych w lipcu 2013r., Wersja 3.0)? 1. Tak 2. Częściowo 3. Nie W przypadku odpowiedzi częściowo, proszę określić które części są niezrozumiałe, i proszę podać przyczynę nierozumienia. Pytanie -2 Czy zgadza się pan/pani stosować do Wytycznych w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK (zmienionych w lipcu 2013r., Wersja 3.0)? 1. Tak 2. Zgadzam się stosować do części wytycznych 3. Nie W przypadku odpowiedzi Zgadzam się stosować do części wytycznych, proszę określić z którymi elementami pan/pani nie zgadza się, i proszę podać tego przyczynę. Osoba odpowiedzialna za niniejszą odpowiedź Firma Wydział Stanowisko Nazwisko Adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej Dla potwierdzenia proszę ponownie wpisać adres poczty elektronicznej Odpowiedzi na powyższy Wniosek dotyczący zgodności będą wykorzystywane zarówno przez NGK INSULATORS, LTD. jak i pozostałe spółki Grupy NGK*. Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw w Grupie NGK są przekazywane do dostawców Grupy NGK po uzyskaniu odpowiedź od nich. Odpowiedzi mają na celu potwierdzenie posiadania wiedzy na temat wytycznych i zgody dostawców na wytyczne, jak również zrozumienie punktów, z którymi dostawcy nie zgadzają się. Dane osobowe przekazane przez pana/panią w powyższej odpowiedzi (nazwisko, dane szczegółowe do kontaktów, itp.) będą wykorzystane wyłącznie dla wyżej podanego celu. W przypadku, jeśli nie akceptuje pan/pani wnioskowanej treści, prosimy, w celu powiadomienia nas, o pisemny kontakt z nami. Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu w pana/pani napiętym harmonogramie na udzielenie odpowiedzi, i prosimy o państwa zrozumienie i współpracę. Organ zarządzający odpowiedzialny za wspólne korzystanie z odpowiedzi: NGK INSULATORS, LTD., Wydział Zaopatrzenia (Purchasing Department) * Nazwy określonych spółek grupy są dostępne na poniższej stronie internetowej NGK: 10

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Thule Group Code of Conduct

Thule Group Code of Conduct Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Informacje o firmie... 5 3. 10 zasad Global Compact w działalności

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Grupy Pirelli

Kodeks Etyczny Grupy Pirelli Kodeks Etyczny Grupy Pirelli Tożsamość Grupy Pirelli została historycznie ukształtowana przez zbiór wartości, o które przez lata dbaliśmy i do których osiągnięcia od zawsze wszyscy dążymy. W ciągu lat

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo