WIZJA. Przedmowa. Drodzy Czytelnicy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIZJA. Przedmowa. Drodzy Czytelnicy,"

Transkrypt

1 PROFIL FIRMY PL

2

3 WIZJA Przedmowa Drodzy Czytelnicy, racjonalizacja ruchu kolejowego na głównych magistralach kolejowych, liniach podmiejskich oraz tramwajowych, a także w metrze wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii w wielu obszarach. Stosowanie automatycznych systemów do sygnalizacji stanu zajętości torów, niezawodnych sygnalizacji przejazdowych, oraz innych urządzeń sterowania ruchem kolejowym ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Kluczowym elementem jest niezawodna, dostępna oraz ekonomiczna detekcja osi pojazdu szynowego w każdych warunkach klimatycznych, technicznych i funkcjonalnych. Firma Frauscher Sensortechnik GmbH jest liderem w dziedzinie technologii indukcyjnych czujników stosowanych w kolejnictwie. Już od 1986 r. fi rma Frauscher projektuje, produkuje i dostarcza indukcyjną technikę sensorową oraz systemy do detekcji koła i liczenia osi do najróżniejszych zastosowań. Jako niezależne przedsiębiorstwo średniej wielkości kładziemy duży nacisk na nieustanną innowacyjność, najwyższą jakość, silne zorientowanie na klienta i znakomity serwis oferowanych produktów i systemów. Za cel postawiliśmy sobie zapewnienie trwałego rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich jego dziedzinach. Podczas podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w centrum uwagi znajdują się przy tym nie tylko potrzeby poszczególnych pracowników, przestrzeganie norm etycznych i społeczne zaangażowanie, lecz również nasz wkład w ochronę środowiska. 2 3 Niniejsza broszura pozwoli Państwu zapoznać się z działalnością spółki Frauscher Sensortechnik GmbH, jej produktami, procesami i klientami. Życzę przyjemnej lektury. Michael Thiel Prezes Zarządu Frauscher Sensortechnik GmbH

4 HISTORIA firmy Pierwsze zastosowanie czujników koła na torowiskach należących do firmy VA Stahl Linz GmbH (EOW) Pierwsze próby liczenia osi na odcinku zachodnim linii kolejowej Austriackich Kolei Państwowych (ÖBB) Opracowanie systemu liczenia osi AZF Zapoczątkowanie prac nad czujnikiem koła typu RSR122, odpornym na wpływ hamulców wiroprądowych Już na początku lat osiemdziesiątych inżynier Josef Frauscher rozpoczął opracowywanie radiowych systemów i indukcyjnych czujników analogowych do pomiarów odległości. Oba systemy są do dziś w użyciu. Te czujniki analogowe umożliwiają na przykład monitorowanie odchylenia pionu zapory lub ruchu iglicy zwrotnicy. System INDUFERN jest częścią składową różnych urządzeń przemysłowych, w których zachodzi potrzeba bezstykowego przesyłania danych lub sygnałów sterujących na odległość kilku metrów.

5 Dopuszczenie systemu liczenia osi ACS2000 do stosowania na torach spółki Deutsche Bahn AG przez Niemiecki Federalny Urząd Kolejowy (EBA) Prezentacja czujnika koła RSR123 z technologią V.Mix Technology Rozpoczęcie procesu projektowania systemu Zaawansowany licznik osi FAdC (Frauscher Advanced Counter) Opracowanie urządzenia do pomiaru spektrum zakłóceń MNR ( Magnetic Noise Receiver) Na podstawie tych zasad działania w 1986 r. Josef Frauscher opracował indukcyjny czujnik typu RSR180 rejestrujący przejeżdżające nad nim koła taboru kolejowego, który do dziś jest produkowany w dużych ilościach. Rosnący sukces produktów na rynku skłonił inżyniera Josefa Frauschera do założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Frauscher, które w 1992 r. zostało przekształcone w spółkę Frauscher GmbH. Prywatna fundacja nadzoruje wraz ze spółką Frauscher Holding GmbH działalność fi rmy Frauscher Sensortechnik GmbH z siedzibą w austriackim mieście St. Marienkirchen i jej fi lii zlokalizowanych w Polsce, Anglii i Chinach.

6 TECHNOLOGIA NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Firma Frauscher jest światowym liderem w dziedzinie produkcji indukcyjnej techniki sensorowej do zastosowań w kolejnictwie. Wysoki udział produkcji własnej, dokładna kontrola jakości i działania urządzeń i systemów, jak również ciągła optymalizacja każdego z etapów procesu produkcyjnego zapewniają wysoką jakość oferowanych produktów. Zapewnienie precyzji i niezawodności działania czujników koła wymaga optymalnego współdziałania podzespołów mechanicznych i elektronicznych oraz wielole niego doświadczenia w stosowaniu różnorodnych materiałów konstrukcyjnych i procesów.

7 NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 6 7 Wszystkie metody i procesy stosowane w procesie projektowania produktu są zgodne z wymogami norm CENELEC: CENELEC EN 50126, EN 50128, EN i EN Niezależny dział ds. bezpieczeństwa produktu gwarantuje w przedsiębiorstwie zachowanie tych standardów. Nowoczesna i wydajna technika laboratoryjna zapewnia właściwe ukierunkowane oraz ekonomiczne opracowanie systemu poprzez ciągłe i praktyczne testowanie jego właściwości. Nowoczesne środowiska i narzędzia projektowe to podstawowe elementy strategii inwestycyjnej fi rmy.

8 PORTFOLIO WYKRYWANIE KOŁA Systemy fi rmy Frauscher do detekcji kół stanowią podstawę bezpiecznych instalacji o wysokiej niezawodności. Wybór oprogramowania i kombinacji komponentów jest wynikiem systematycznej analizy wymagań funkcjonalnych, specyfi cznych potrzeb klienta i warunków użytkowania. Oprócz detekcji koła możliwa jest również niezawodna rejestracja innych informacji takich jak prędkość, średnica koła, informacje o kierunku i przekazywanie ich do systemów nadrzędnych (systemów liczenia osi, sygnalizacji przejazdowych).

9 LICZENIE OSI 8 9 Do liczenia osi, obok urządzeń do detekcji koła, niezbędne są komponenty służące do rejestracji impulsów zliczających oraz do bezpiecznego generowania sygnałów informujących o stanie zajętości torów. Nowoczesne i niezawodne systemy liczenia osi fi rmy Frauscher zawierają wiele dodatkowych funkcji i pozwalają na optymalną integrację ze wszystkimi typami systemów nadrzędnych (nastawnic). Zastosowanie interfejsów szeregowych umożliwia wykorzystanie kompaktowych systemów nastawnic z ekonomicznymi meldunkami o stanie zajętości torów dostosowanymi do potrzeb klienta.

10 PORTFOLIO DIAGNOSTYKA W celu zapewnienia niezawodnej pracy oraz łatwej i oszczędnej konserwacji urządzeń fi rma Frauscher oferuje szeroki wybór narzędzi diagnostycznych i utrzymaniowych oraz do konfi guracji i odczytu informacji. System diagnostyczny FDS (Frauscher Diagnostic System) jest kompatybilny ze wszystkimi systemami liczenia osi fi rmy Frauscher i umożliwia zarówno wyświetlanie ważnych informacji systemowych w przeglądarce internetowej, jak i natychmiastowe wysyłanie ostrzeżeń i komunikatów o zakłóceniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS.

11 SYSTEMY POMIAROWE Niezawodność systemów do detekcji koła i liczenia osi zależy głównie od zakłóceń elektromagnetycznych pomiędzy czujnikiem koła i pojazdem szynowym. Wykrywanie i ocena tego promieniowania stanowi podstawę normy EN Firma Frauscher, bazując na doświadczeniu w dziedzinie techniki sensorowej, opracowała urządzenie do pomiaru spektrum zakłóceń (MNR), które wykrywa promieniowanie elektromagnetyczne pojazdów w zakresie częstotliwości od 10 khz do 1,3 MHz.

12 PORTFOLIO CZUJNIKI SPECJALNE Dodatkowo oprócz systemów liczenia osi fi rma oferuje gamę indukcyjnych systemów pomiarowych do różnych obszarów zastosowań. Te specyfi czne rozwiązania zostały w większości zaprojektowane we współpracy z klientem. Do najważniejszych zastosowań należy kontrola położenia iglicy, diagnostyka rozjazdu oraz wyznaczanie minimalnych ruchów w zastosowaniach przemysłowych, np. zaporach wodnych lub piłach taśmowych.

13 USŁUGI Jako przedsiębiorstwo zorientowane na klienta fi rma Frauscher dysponuje pełnym spektrum usług w zakresie obsługi wszystkich produktów i systemów. Oferta obejmuje zarówno indywidualne planowanie i projektowanie, jak i wsparcie przy instalacji i oddaniu do eksploatacji. Bogata oferta szkoleń umożliwia użytkownikom samodzielną instalację i konserwację, samodzielne długoletnie użytkowanie oraz w razie potrzeby samodzielną konfi gurację. Zapewnia to maksymalną niezależność od dostawców systemów i minimalne koszty cyklu życia produktu.

14 FRAUSCHER NA CAŁYM ŚWIECIE AUSTRIA NIEMCY MALEZJA NIEMCY AFRYKA POŁUDNIOWA Ponad czujników koła i systemów liczenia osi na głównych magistralach kolejowych i liniach drugorzędnych. Ponad czujników koła i systemów liczenia osi na liniach tramwajowych, kolei podziemnej i w metrach czujników koła i systemów liczenia osi w projektach dla bocznic kolejowych. Systemy detekcji koła i liczenia osi znajdują różnorodne zastosowania. Systemy liczenia osi można znaleźć we wszystkich typach nastawnic z sygnalizacją stanu zajętości torów. Różne interfejsy zapewniają optymalne połączenie z elektronicznymi lub przekaźnikowymi systemami srk.

15 HOLANDIA CHINY SZWAJCARIA WIETNAM punktów liczących do detekcji pozycji, do zastosowań przełączających oraz na potrzeby sygnalizacji przejazdowych. Produkty firmy Frauscher stosowane są na wszystkich kontynentach, w ponad 50 krajach System do detekcji koła składający się z czujników koła i kart wartościujących, ze względu na wysoki stopień dostosowania do potrzeb klienta stanowi część składową systemów do różnych zastosowań, takich jak detektory zagrzanych osi (HOA), systemy zgłaszające wjazd na zwrotnicę lub przejazdy kolejowe. Coraz więcej producentów systemów liczenia osi obdarza zaufaniem nasz system do detekcji koła.

16 FRAUSCHER NA CAŁYM ŚWIECIE Zapewnienie optymalnej obsługi klienta i realizacji projektów zawsze stanowiło główny element fi lozofi i fi rmy. Cel ten jest realizowany od wielu lat również dzięki współpracy z partnerami w różnych krajach oraz poprzez zakładanie własnych oddziałów. Zastosowanie modułowej budowy systemu zapewnia dopasowanie do specyfi ki danego kraju. FRAUSCHER SIEDZIBA GŁÓWNA FRAUSCHER ODDZIAŁY FRAUSCHER APLIKACJE

17 Wieloletnie doświadczenie fi rmy Frauscher w eksploatacji urządzeń do detekcji koła i systemów liczenia osi, także w trudnych warunkach klimatycznych, potwierdza ich dużą niezawodność i wytrzymałość. W ramach zapewnienia tej właściwości fi rma Frauscher wspólnie z klientami na całym świecie wykonała analizę warunków środowiskowych, systemów pojazdów szynowych i układów torowych. Jedynie w ten sposób może zostać zagwarantowany możliwie duży wachlarz rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta

18 WYRÓŻNIENIA Firma Frauscher od wielu lat posiada następujące certyfi katy: system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, system zarządzania ochroną środowiska zgodny z ISO oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z OHSAS Racjonalne i ostrożne zużywanie zasobów naturalnych i energii stanowi podstawową zasadę działania fi rmy. Duża część energii zużywana podczas eksploatacji budynków i w trakcie procesów produkcyjnych pochodzi z odnawialnych źródeł energii i jest wykorzystywana z najwyższą wydajnością. Za tę długofalową strategię przedsiębiorstwo zostało uhonorowane w 2000 r. nagrodą Energy Globe Award.

19 18 19

20 Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestraße St. Marienkirchen AUSTRIA Tel.: Faks: offi Frauscher Polska Sp. z o.o. ui. Przemysłowa Katowice POLSKA offi Frauscher UK Ltd. Suite 5 Yeovil Innovation Centre Barracks Close Copse Road Yeovil Somerset BA22 8RN WIELKA BRYTANIA offi Frauscher Sensor Technology (Beijing) Co. Ltd Full Tower No. 9 Dongsanhuanzhonglu Chaoyang District Beijing CHINY offi

Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi

Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi W wielu krajach już od dłuższego czasu nowoczesne systemy liczenia osi zastępują systemy wykrywania niezajętości torów oparte na obwodach torowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT CZUJNIKÓW PRZEGLĄD PRODUKTÓW DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI - FA

ŚWIAT CZUJNIKÓW PRZEGLĄD PRODUKTÓW DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI - FA ŚWIAT CZUJNIKÓW PRZEGLĄD PRODUKTÓW DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI - FA CZUJNIKI INDUKCYJNE CZUJNIKI POŁOŻENIA CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE CZUJNIKI POLA MAGNETYCZNEGO CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05 Magazyn Klientów Murrelektronik PICCO MIRO GSM CUBE67 Kompaktowe i wydajne: Nowe zasilacze do instalacji w miejscach z niewielką przestrzenią montażową Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Szpitale Laboratoria Przemysł Farmaceutyczny The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 0-22 717 14 70 fax:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo dla Handlu Detalicznego

Doradztwo dla Handlu Detalicznego Doradztwo dla Handlu Detalicznego Seria BEETLE POS / BEETLE M Systemy Modułowe Profesjonalne Skalowalne Wybiegające w przyszłość Aby sprostać powyższym wyzwaniom firma Wincor Nixdorf opracowała profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 www.festo.pl 1 2 We are training. We are consulting. We are industry. Szanowni Państwo! We współczesnym świecie najważniejszym czynnikiem konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Lider w pomiarze ciśnienia i temperatury

Lider w pomiarze ciśnienia i temperatury Lider w pomiarze ciśnienia i temperatury Part of your business Rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia i temperatury firmy WIKA są integralnymi elementami procesów biznesowych naszych klientów. Właśnie

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Nowości 2014 Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Czy chcesz dowiedzieć się, jak ważka BionicOpter wygląda od środka? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości!

Bardziej szczegółowo

tronic numer 1(2)/2009

tronic numer 1(2)/2009 numer 1(6)/2011 biuletyn firmy security tronic management newsletter numer 1( biuletyn firmy System GEMOS zarządza bezpieczeństwem Portu Lotniczego Copernicus we Wrocławiu Właśnie dobiegają końca prace

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU news POLAND 28 THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER PAŹDZIERNIK 2013 > METRO W CHINACH Huasuitong lub sztuka drążenia tuneli > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU Hydrogeneratory Watt&Sea i regaty Vendée Globe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania

Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania MOVO Więcej przestrzeni Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania PRZEMYŚLANE TECHNOLOGIE - OFERTA CZOŁOWEGO PRODUCENTA Mobilny

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo