Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A"

Transkrypt

1 Szczecin, dn r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 PRACOWNIA ZASTOSOWAŃ TELEINFORMATYKI W TRANSPORCIE Promotor: dr hab. inż. Tadeus Uhl, prof. AM 1. Telematyka w systemach transportu drogowego. 2. Telematyka w systemach transportu wodnego. 3. Telematyka w systemach transportu kolejowego. 4. Modelowanie systemów kolejkowych. 5. Ocena jakości usług teleinformatycznych. ZAKŁAD TECHNIKI TRANSPORTU Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Igor Ariefiew I stopień studiów 1. Opracowanie rekonstrukcji modelu zarządzania portem (przykład). 2. System kontroli zarządzania obiektem w Perth (przykład). 3. Ocena parametrów technologicznych obiektów technicznych (przykład). II stopień studiów 1. Analiza i obliczenia multimodalnego korytarza w regionie (przykład). 2. Ocena kontrolna obiektu typu jednostka transportowa (przykład). 3. Opracowanie kart pracy technologii załadunku i przeładunku w transporcie (przykład). Promotor: dr inż. Katarzyna Kędzierska 1. Chłodnictwo i transport chłodniczy: urządzenia chłodnicze, sposoby uzyskiwania obniżonych temperatur, czynniki chłodnicze, przechowywanie i transport ładunków chłodzonych i zamrażanych. 2. Niezawodność urządzeń stosowanych w chłodnictwie. 3. Analizy statystyczne w zakresie niezawodności urządzeń chłodniczych. 4. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko. Promotor: dr inż. Małgorzata Szyszko 1. Analiza i ocena innowacji w technice, produkcji i transporcie (ZIwPiU, ZiIP mgr).

2 2. Zarządzanie eksploatacją techniczną urządzeń w przedsiębiorstwie logistycznym (LiZwEST, ZiIP mgr). 3. Techniczno-organizacyjne aspekty zarządzania procesami logistycznymi (LiZwEST, ZiIP mgr). 4. Zarządzanie eksploatacją techniczną urządzeń transportowych (EPiFM, ZSTwE, STZ mgr). 5. Zarządzanie eksploatacją techniczną urządzeń portowych (EPiFM, STZ mgr). 6. Eksploatacja techniczna portów morskich (EPiFM, STZ mgr). 7. Techniczno-organizacyjne aspekty zarządzania systemami transportowymi (ZSTwE, STZ mgr). 8. Technologie przeładunku kontenerów w portach morskich (EPiFM, STZ mgr). 9. Rozwój portów morskich w Polsce i w Europie (EPiFM, LiZwEST, ZSTwE, STZ mgr). 10. Badanie odporności opakowań w transporcie (LiZwEST, ZSTwE, STZ mgr). Promotor: dr inż. Joanna Tuleja 1. Ocena techniczno-eksploatacyjna maszyn i urządzeń produkcyjnych. 2. Ocena techniczno-eksploatacyjna urządzeń transportowych. 3. Zastosowania metody elementów skończonych do rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich: analizy termiczne, termiczno-mechaniczne, mechaniczne. Symulacje warunków eksploatacji elementów części maszyn i urządzeń. 4. Zastosowania narzędzi statystycznych do analizy danych doświadczalnych. ZAKŁAD TOWAROZNAWSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Promotor: dr inż. Beata Drzewieniecka 1. Charakterystyka towaroznawcza w procesach transportowych. 2. Podatność towarów na procesy utleniania. 3. Technologia przeładunku, składowania i przewozu ładunków. 4. Ładunki niebezpieczne w transporcie. 5. Transport ładunków. 6. Przechowywanie ładunków. 7. Warunki transportu a jakość ładunków w procesach transportowych. 8. Logistyka transportu zintegrowanego. 9. Zarządzanie jakością w procesach transportowych. 10. Kształtowanie jakości w łańcuchu dostaw produktów. 11. Procesy transportowe ładunków specjalnych. Promotor: dr hab. inż. Daniela Szaniawska, prof. AM 1. Transport ładunków niebezpiecznych. 2. Transport ładunków ponadnormatywnych.

3 3. Transport ładunków szybko psujących się. 4. Opakowania inteligentne w transporcie towarów. 5. Analiza wybranego łańcucha dostaw np.: łańcucha dostaw żywności. Sporządziła: mgr inż. Justyna Bogdzia Promotor: dr inż. Anna Wolnowska 1. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych. 2. Sterowanie jakością w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. 3. Inżynieria jakości w produkcji maszyn. 4. Udział zarządzania jakością w logistyce wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych i transportowych. 5. Obieg informacji w procesach produkcyjnych, usługowych i systemach jakości. 6. Ocena jakości wybranych produktów występujących w obrocie handlowym. 7. Logistyka miejska, aspekty rozwoju i metody doskonalenia. 8. Analiza zintegrowanych systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz transportowych. 9. Zarządzanie ryzykiem w systemach gospodarczych ze szczególnym wskazaniem na inżynierie produkcji. Promotor: dr inż. Milena Bojanowska 1. Ładunki niebezpieczne w transporcie. 2. Przechowalnictwo towarów żywnościowych oraz przemysłowych. 3. Wpływ technologii składowania, przeładunku i przewozu na jakość towarów. 4. Opakowania i etykietowanie uwarunkowania prawne na wspólnym rynku europejskim. 5. Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego towarów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego w procesach produkcyjnych oraz transportowych. 6. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. 7. Zarządzanie jakością w produkcji żywności i pasz. 8. Towaroznawcze i logistyczne problemy wykorzystania agrobiomasy jako odnawialnego źródła energii. ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Promotor: dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. ndzw. AM 1. Kierunki polityki ekologicznej w Polsce i Europie. 2. Zarządzanie środowiskiem. 3. Wpływ transportu na środowisko naturalne. 4. Ochrona środowiska wodnego. 5. Katastrofy ekologiczne. 6. Problem wód balastowych.

4 7. Ładunki niebezpieczne w transporcie (morskim, śródlądowym, samochodowym, kolejowym i lotniczym). 8. Problem bezpieczeństwa w transporcie i przeładunku ładunków ponadnormatywnych. 9. Transport ładunków mrożonych. 10. Logistyka transportu zintegrowanego. 11. Działania w transporcie na rzecz ochrony środowiska. 12. Działania w transporcie na rzecz bezpieczeństwa. 13. Optymalizacja technik i technologii przeładunków w kierunku ochrony środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa. 14. Ochrona środowiska w portach morskich. 15. Zagrożenia bezpieczeństwa środowiska pracy i środowiska naturalnego generowane w portach. 16. Problemy związane z recyklingiem środków transportu. 17. Zagrożenia ekologiczne i bezpieczeństwa środowiska pracy związane z transportem ładunków niebezpiecznych. 18. Procesy logistyczne w zarządzaniu odpadami. 19. Procesy logistyczne w zarządzaniu opakowaniami. 20. Zanieczyszczenie Bałtyku źródła, rodzaje, ochrona prawna i techniczna. 21. Rola konwencji, dyrektyw, ustaw i rozporządzeń w ochronie środowiska morskiego. Promotor: dr inż Agnieszka Deja 1. Gospodarka odpadami ze statków morskich i śródlądowych. 2. Systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. 3. Zintegrowane systemy zarządzania. 4. Ochrona środowiska w transporcie. 5. Utylizacja opakowań transportowych. 6. Ochrona środowiska morskiego. 7. Zarządzanie środowiskiem w portach morskich. 8. Zrównoważony rozwój transportu. 9. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 10. Analiza cyklu życia opakowań jednostek ładunkowych. 11. Problematyka hałasu w transporcie. Promotor: dr inż. Wojciech Konicki 1. Emisja zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego i szynowego. 2. Metody eliminacja zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. 3. Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych. 4. Recykling w procesach produkcyjnych.

5 5. Zanieczyszczenia i metody separacji zanieczyszczeń w procesach produkcyjnych. 6. Wykorzystanie nanomateriałów węglowych w procesach oczyszczania wód. 7. Ekologistka odpadów komunalnych. 8. Alternatywne źródła energii w procesach transportowych i przemysłowych. Promotor: dr inż. Bogusz Wiśnicki 1. Charakterystyka nowoczesnych technologii transportowych. 2. Transport zintegrowany (intermodalny, multimodalny, kombinowany, komodalny). 3. Kontenerowy system transportowy. 4. Terminale transportowe (lokalizacja, technologie przeładunkowo-składowe, infrastruktura, organizacja, efektywność ekonomiczna). 5. Charakterystyka istniejącej i planowanej infrastruktury portowej. 6. Porty morskie i rzeczne jako centra logistyczno-dystrybucyjne. 7. Lądowe centra logistyczno-dystrybucyjne. 8. Zastosowanie narzędzi informatycznych w transporcie. 9. Analiza technologiczno-ekonomiczna wybranych technologii transportowych. 10. Efektywność techniczna i ekonomiczna wybranych inwestycji w transporcie. ZAKŁAD METOD KOMPUTEROWYCH Promotor: dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, prof. ndzw. AM 1. Nowoczesne urządzenia do przeładunku i składowania w magazynach wysokoregałowych - układnice regałowe i roboty mobilne. 2. Metoda elementów skończonych przykłady obliczeń inżynierskich. 3. Systemy CAD, CAM i CAE wspomagające proces projektowania, wytwarzania i obliczania konstrukcji inżynierskich. 4. Zagadnienia związane z optymalizacją procesów przewozowych i optymalizacją produkcji. Promotor: dr inż. Witold Torbacki 1. Analizy i koncepcje innowacyjnych zmian stosowanych w branży Transport-Spedycja- Logistyka (TSL). 2. Nowoczesne technologie informatyczne w sektorze TSL. 3. Praktyczne zastosowania systemów informatycznych klas ERP/SCM/BI/DMS/CRM w TSL. 4. Techniki multimedialne i aplikacje internetowe. 5. Modelowanie procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 6. Eksploatacja obiektów i urządzeń technicznych. 7. Metoda Elementów Skończonych w projektowaniu, analizie i optymalizacji konstrukcji technicznych.

6 Promotor: dr inż. kpt. ż.ś. Jacek Trojanowski 1. Bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych. 2. Budowa i eksploatacja statku śródlądowego. 3. Skład i kwalifikacje załogi statku śródlądowego. 4. Współczesne metody nawigacji śródlądowej. 5. Warunki funkcjonowania żeglugi śródlądowej. 6. Warunki gospodarki wodnej. 7. Jednostki pływające sportowe i turystyczne. Promotor: dr inż. Jarosław Chmiel 1. Procesy zużywania w środkach transportu i sposoby ich spowalniania. 2. Ładunek i jego właściwości jako czynniki wpływające na zużywanie środka transportu. 3. Procesy zużywania stymulowane aktywnością środowiska. 4. Analiza obrazu jako narzędzie oceny właściwości ładunku i oceny procesów zużywania. ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI dr inż. Leszek Piotrowski 1. Organizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. 2. Metodyka projektowania procesów technologicznych. 3. Wariantowość procesów wytwarzania. 4. Modelowanie procesów produkcji. 5. Zdolność produkcyjna systemu produkcyjnego i jej wykorzystanie. prof dr hab. inż. Mieczysław Hann 1. Stan techniki i analizy porównawcze w zakresie transportu wielogałęziowego. 2. Projekty koncepcyjne systemów zintegrowanego transportu lądowo-wodnego dla wybranych rodzajów ładunku i tras. 3. Technika i organizacja formowania ładunków dla potrzeb określonych technik transportu. 4. Analiza przepisów i norm dla określenia wymagań do budowy technicznych środków transportu i jednostek ładunkowych dla transportu wielogałęziowego. 5. Projekty koncepcyjne systemów transportowych dla określonych ładunków i tras transportu. 6. Projekty koncepcyjne technicznych środków transportu oparte na rozwiązaniach publikowanych i zastrzeżonych. 7. Analizy niezawodności i bezpieczeństwa wybranych systemów technicznych. 8. Analizy niezawodności z uwzględnieniem czynnika ludzkiego. 9. Opracowanie algorytmów i/lub programów do komputerowych analiz niezawodności określonych urządzeń transportowych prowadzonych na etapie projektowania, bądź budowy

7 czy eksploatacji. Sporządziła: mgr inż. Justyna Bogdzia 10. Port jako centrum logistyczne projekty koncepcyjne systemu, analizy cech (wydajność, niezawodność). 11. System transportu wewnętrznego w zakładzie produkcyjnym projekt koncepcyjny, dobór urządzeń, założenia dla infrastruktury. 12. Projekt procesu technologicznego dla określonego wyrobu. 13. Analiza porównawcza alternatywnych technologii produkcji dla określonej grupy produktów. 14. Projekt koncepcyjny procesu technologicznego jako podstawa zmiany profilu produkcji w istniejącym przedsiębiorstwie produkcyjnym. dr inż Tomasz Dudek 1. Systemy zarządzania wiedzą. 2. Zastosowania baz danych. 3. Informatyzacja organizacji (firmy, instytucji). 4. Systemy komputerowego wspomagania prac, decyzji, przepływów. 5. Internet w firmie. dr Justyna Lemke 1. Techniczno-ekonomiczna analiza systemów produkcyjnych. 2. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych. 3. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją (projektowanie, analiza zastosowania, wdrażanie). 4. Organizacja i optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. 5. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu i inżynierii produkcji. mgr inż. Roman Rybak I stopnień studiów 1. Miejsce oprogramowania CAD w projektowaniu procesów technologicznych typowych części maszyn. 2. Tanie oprogramowanie alternatywne wobec AutoCAD- a w zastosowaniach komercyjnych. 3. Parametryczne i nieparametryczne modelowanie bryłowe ACIS. 4. Wizualizacja fotorealistyczna obiektów 3D. 5. Wizualizacja procesów technologicznych. 6. Zastosowania grafiki rastrowej i wektorowej. 7. Współpraca aplikacji bazodanowych z oprogramowaniem CAD.

PROGRAM STUDIÓW 2013

PROGRAM STUDIÓW 2013 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2013 Kierunek Transport specjalność ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ studia inżynierskie niestacjonarne Szczecin 2013 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania ogólne z przedmiotów zawartych w standardach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo