B/N Edycja październik Grupa Nr albumu Specjalność Temat pracy licencjackiej Promotor Uwagi Lis 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B/N 401-412. Edycja październik 2009. Grupa Nr albumu Specjalność Temat pracy licencjackiej Promotor Uwagi 1. 401 1899. Lis 2."

Transkrypt

1 WYKAZ TEMATÓW PRAC LICENCJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU STUDIÓW SPOŁECZNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTO NARODOWE W POZNANIU B/N Edycja październik 2009 Grupa Nr albumu Specjalność Temat pracy licencjackiej Promotor Uwagi i Dr Katarzyna BHP w biurze i Gospodarka odpadami komunalnymi w celowym związku Dr Katarzyna gmin CZG-12 w odniesieniu do powiatu sulęcińskiego i Analiza bezpieczeństwa procesu technologicznego Dr Katarzyna podczas czynności porządkowych i na drogach w Kaliszu i powiecie kaliskim Dr Katarzyna w latach Systemy bezpieczeństwa wprowadzone w ostatnich i Dr Katarzyna latach w zakładzie w Krotoszynie i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i i i i Analiza procesów składowania i przemieszczania towarów w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się pracowników terenie magazynu Wpływ przedstawicieli pracowników ds. BHP na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy Czynnik biologiczny wpływający na choroby i zagrożenia w zakładach mięsnych na przykładzie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zagórowie Środki i sposoby ochrony indywidualnej strażaków PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczej Dr Katarzyna Dr Katarzyna Dr Katarzyna Rzeczyński Dr Katarzyna i Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie i Wpływa środowiska pracy na bezpieczeństwo i zdrowie

2 i i i i i i i i i i i policjantów ruchu drogowego i prewencji na przykładzie Powiatowej Komendy Policji w Kluczborku i zdrowie kierowców samochodów ciężarowych w aspekcie ryzyka zawodowego pracy kierowcy samochodu ciężarowego w Polsce i zdrowie w medycznym laboratorium analitycznym ( na przykładzie laboratorium w Obornikach Wielkopolskich) w Internecie pracowników w przedsiębiorstwie transportowym w latach Przyczyny wypadków na budowie i metody ich ograniczania człowieka w środkach komunikacji kolejowej w Polsce Ochrona i zabezpieczenie imprez masowych człowieka w komunikacji miejskiej Poznania Wpływ szkoleń na świadome bezpieczeństwo pracowników praz poziom wypadkowości wynikający z niestosowania przepisów i zasad BHP podczas pracy Problem ryzyka zawodowego pracowników przedsiębiorstwa energetyczno-budowlanego Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński Dr Katarzyna Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński Rzeczyński

3 Rzeczyński i Wypadki przy pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej i ich koszt społeczny Rzeczyński i Wpływ gospodarki odpadami komunalnymi stałymi na bezpieczeństwo ekologiczne w gminie Rogoźno Wlk Rzeczyński i w polskiej szkole na podstawie badań sieci szkół w gminie Kołaczewo, powiat Września Rzeczyński i i w systemie zarządzania Dr Katarzyna transportem wewnątrzzakładowym Analiza występowania chorób zawodowych w powiecie i Dr Katarzyna śremskim w porównaniu do województw wielkopolskiego w latach i Dr Katarzyna BHP w biurze i i -aspekty służby Dr Katarzyna zewnętrznej i wewnętrznej i Analiza bezpieczeństwa procesu technologicznego Dr Katarzyna podczas czynności porządkowych i Kwalifikacja zawałów serca jako wypadki przy pracy na Dr Katarzyna podstawie orzeczeń sądów powiatu poznańskiego i na polskich drogach w województwach Dr Katarzyna wielkopolskim, śląskim i łódzkim w latach Systemy bezpieczeństwa wprowadzone w ostatnich i Dr Katarzyna latach w zakładzie w Krotoszynie i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i BHP stanowiska komputerowego w biurze firmy R. Dr Katarzyna Twining and Company sp. Z o.o i Przechowywanie i przewóz materiałów pędnych w Dr Katarzyna Jednostce Wojskowej i Wzrost jakości w gospodarowaniu odpadami Dr Katarzyna

4 i i i i i i i i i i i medycznymi wyznacznikiem poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środowiska w sztpitalu specjalistycznym w Pile i w restauracji produkcji pieczywa na przykładzie piekarni L.K. Nowaczyk w Dopiewie tonosz miejski-ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego podczas pracy na rusztowaniach i podestach ruchomych i w gospodarstwie rolnym na terenie województwa wielkopolskiego od wprowadzenia Programu PROW w 2007 r Rozwój patologii i przestępczości wśród młodzieży na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu i kobiet w ciąży na przykładzie firmy McDonald Wpływ procedur naziemnej obsługi logistycznej lotniska wojskowego na bezpieczeństwo lotów i pracowników Ochrony fizycznej osób i mienia Przyczyny i skutki nieprzestrzegania przepisów BHP i prawa pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych na przykładzie firmy HAMPEL MANUFACTURING POLAND oraz metody ich zapobiegania Wpływ bezpieczeństwa i higieny pracy na jakość usług firmy transportowej MASZOŃSKI LOGISTIC Dr Katarzyna Rzeczyński Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew Dr Zbigniew i i na budowie Dr Zbigniew

5 i i na stanowisku technika weterynarii w klinice weterynaryjnej Dr Zbigniew i Polska misja stabilizacyjna w Iraku w latach Dr Zbigniew i Organizacja i funkcjonowanie Policji Dr Zbigniew i i i i i i i i i i i Zagrożenia w pracy strażaka na podstawie OSP w Wieluniu Misje wojska Polskiego w Iraku i Afganistanie Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora prasy hydraulicznej i w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wielichowo Ochrona danych osobowych a działalność Policji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i w firmie produkcyjnej i w procesie budowlanym i obsługi naziemnej samolotu wielozadaniowego F16 informacji w firmie. i porządek publiczny na terenie gminy Krasnystaw dr Zbigniew

6 i i i i i i i Polskie jednostki specjalne i ich rola zwalczaniu terroryzmu na świecie Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy djej ów Ocena ryzyka zawodowego pracownika branży spożywczej na przykładzie działu mięsnego Wypadki przy pracy i sposoby ich zapobiegania na przykładzie stolarni Jafra na terenie Gminy Murowana Goślina Czynniki szkodliwe i uciążliwe pracy na przykładzie Dalkia Poznań ZEC S.A. Wpływ szkoleń BHP na bezpieczeństwo pracowników na przykładzie Odazotowni Grodzisk Misje wojska Polskiego w Iraku i Afganistanie. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora prasy hydraulicznej i w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wielichowo Ochrona danych osobowych a działalność policji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i w firmie produkcyjnej. i w procesie budowlanym i obsługi naziemnej samolotu wielozadaniowego F-16 informacji w firmie. Dr Zbigniew

7 i porządek publiczny na terenie gminy Krasnystaw Polskie jednostki specjalne i ich rola w zwalczaniu terroryzmu na świecie Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy didżeja Ocena ryzyka zawodowego pracownika branży spożywczej na przykładzie działu mięsnego Wypadki przy pracy i sposoby ich zapobiegania na przykładzie stolarni Jafra na terenie Gminy Murowana Goślina. Czynniki szkodliwe i uciążliwe pracy na przykładzie Dalkia Poznań ZEC S.A. Organizacja i działalność ratownictwa wodnego w Polsce (Problemy organizacyjno-prawne) Działalność Straży Granicznej w zakresie bezpieczeństwa w porcie lotniczym Poznań-Ławica w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Organizacja, kompetencje i działalność Zespołu Zarządzania Kryzysowego na przykładzie miasta Ozorków w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego Wybrane patologie społeczne wśród nieletnich na terenie miasta Konina i ich wpływ na bezpieczeństwo Bezpieczny przedszkolak edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i zagrożenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na przykładzie gminy Oborniki Społeczna ocena stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w województwie wielkopolskim po roku 1989 Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek

8 Policja jako element bezpieczeństwa i porządku go w latach na przykładzie komendy powiatowej policji w Jarocinie Rola zakładów karnych i poprawczych w zwalczaniu przestępczości nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego w Barczewie Alkoholizm i współuzależnienie a bezpieczeństwo dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym i zagrożenia w województwie łódzkim Agencje ochrony a system bezpieczeństwa go na przykładzie miasta Słupca Społeczne oceny stanu bezpieczeństwa w latach Aspekty bezpieczeństwa w powiecie międzychodzkim w latach Straż miejska w Jarocinie - rola i zadania w obszarze bezpieczeństwa lokalnego Siły powietrzne RP w zapewnieniu bezpieczeństwa go. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności - metody reagowania na przykładzie miasta Chodzież Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku go. Policja i jej wpływ na bezpieczeństwo miasta Poznań. Straż Miejska jako element bezpieczeństwa w gminie Śrem. Zagwarantowanie bezpieczeństwa imprez masowych w aspekcie Euro 2010 na przykładzie stadionu miejskiego w Poznaniu. Polskie służby wobec problemu terroryzmu. Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek Dr Renata Suchenek

9 transportu drogowego i kolejowego na terenie województwa wielkopolskie dróg w województwie Lubuskim Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie wielkopolski na kolei w latach na przykładzie Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Poznaniu, i ochrona informacji oraz danych osobowych na polskich portalach społecznościowych Poczucie bezpieczeństwa w Internecie w opinii licealistów Puszczykowa Stadion Miejski w Poznaniu metody i środki ochrony przed zagrożeniami Narkomania jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu społecznemu imprez masowych na stadionie miejskim Dr Stefan Poznania na przykładzie KKS Lech Poznań Filary Dr Stefan Zarządzanie kryzysowe w gminie Czarnków Filary Ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa Dr Stefan przeciwpożarowego powiatu wągrowieckiego Filary Wpływ działalności straży miejskiej na społeczne Dr Stefan odczuwanie bezpieczeństwa w Gnieźnie Filary Działalność prewencyjna funkcjonariuszy Policji na Dr Stefan przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Filary Pomorskim Motywacje podejmowania działań na rzecz Dr Stefan bezpieczeństwa ruchu drogowego przez funkcjonariuszy Filary Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu Stan bezpieczeństwa drogowego w powiecie obornickim Dr Stefan

10 w latach Filary Dr Stefan imprez masowych w Pleszewie Filary Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym Dr Stefan w Polsce w latach Filary Społeczne postrzeganie Policji w funkcji zagrożenia Dr Stefan przestępczością wśród nieletnich w powiecie pilskim Filary Działalność Straży Pożarnej w opinii mieszkańców Dr Stefan powiatu gostyńskiego Filary Przeciwdziałanie przestępstwom na drogach przez Policję Dr Stefan w powiecie jarocińskim Filary Społeczno-ekonomiczne skutki wypadków drogowych w Dr Stefan gminie Zduny Filary Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu Dr Stefan szamotulskiego przez Państwową Straż Pożarna Filary Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa go Dr Stefan wywołane długotrwałą przerwą w dostawie energii Filary elektrycznej na przykładzie miasta Poznań Przestępczość w Poznaniu, a poczucie bezpieczeństwa Dr Stefan jego mieszkańców Funkcjonowanie administracji samorządowej w sytuacji kryzysowej na przykładzie miasta Bytom Status, rola i zadania Policji w Polsce Wpływ cyberprzestępczości na zachowanie bezpieczeństwa sieci komputerowych na przykładzie firmy DEA Studio Rola Policji w systemie bezpieczeństwa miasta Katowice Zagrożenie terroryzmem w Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku Powiatowy system zarządzania i reagowania kryzysowego (na przykładzie powiatu słupskiego) Filary Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber

11 Polska wobec wydarzeń 11 września 2001 roku infrastrukturalne i ergonomiczne ruchu drogowego w województwie Kujawsko-Pomorskiem Problematyka bezpieczeństwa dziecka w postępowaniu karnym (na przykładzie Sądu Rejonowego w Szamotułach) Rola NATO w polityce bezpieczeństwa Polski Polityka bezpieczeństwa finansowego państw Unii Europejskiej Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku go w mieście i gminie Strzelno Polski w okresie globalizacji Umowa o prace, a stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej po 1 września 2001 roku Droga Polski do Nato Rola Straży miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku go mieszkańców Poznania (na

12 przykładzie dzielnicy Piątkowo) Straż Miejska jako element bezpieczeństwa w gminie Mosina energetyczne w Polsce (na przykładzie powiatu Konińskiego) informacji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi profesjonalne Ocena satysfakcji z pracy wykonywanej przez Celników z Izby Celnej w Rzepinie Stan i wizerunek bezpieczeństwa go i powszechnego w opinii mieszkańców miasta i powiatu Nowy Tomyśl Ocena działalności Policji w gminie Mosina w opinii lokalnego społeczeństwa Wizerunek kobiet żołnierzy w oczach przełożonych, podwładnych i współpracowników na przykładzie wybranej jednostki Zjawisko agresji u młodzieży szkolnej w Polsce w latach 90 XX wieku Ocena stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców w gminie Babiak Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w Straży Miejskiej w Śremie Ocena stanu bezpieczeństwa młodzieży w gminie Kórnik Ocena działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej jako element systemu bezpieczeństwa państwa w oczach mieszkańców na przykładzie powiatu kościańskiego Poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży w szkole i poza szkoła w mieście Zbąszyn Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika Dr Monika

13 i ocena przez jego mieszkańców w powiecie tureckim Ocena działalności i funkcjonowanie w Państwowej straży Pożarnej w gminie Gostyń Działalność organów porządku go w zakresie zabezpieczania imprez masowych w Śremie w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Ochrona porządku go i bezpieczeństwa pożarowego w powiecie słupeckim w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Wpływ wydobycia surowców mineralnych na bezpieczeństwo gminy Polkowice (Problemy organizacyjno-prawne) Współczesne formy i metody działalności terrorystycznej Zadania organów administracji j dotyczące organizacji i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w na przykładzie gminy Kwilcz (Problemy organizacyjno-prawne) Zabezpieczanie imprez masowych na przykładzie festiwalu w Jarocinie w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Zarządzanie kryzysowe elementem systemu bezpieczeństwa w gminie Suszec Charakterystyka zagrożeń społecznych na przykładzie mieszkańców miasta Gliwic i okolic Działalność organizacji pozarządowej na rzecz bezpieczeństwa na przykładzie Regionalnego Klubu Europejskiego QUO VADIS w Chorzowie Rozwój terroryzmu w Europie i na świecie po ataku na Word Trade Center Dr Monika Dr Monika Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Stanisław Kłys Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Dr Krystian Cuber Efektywność wykorzystania agencji ochrony w Dr Robert

14 przeciwdziałaniu przestępczości na obiektach chronionych Różnice i cechy wspólne narkotyków i tz. dopalaczy w opinii osób je zażywających Działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne w opinii mieszkańców miasta Pleszewa na terenie osiedla Wagowa w opinii mieszkańców Stan bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych w Nowej Soli w opinii uczniów Poczucie bezpieczeństwa osobistego i zawodowego w opinii żołnierzy jednostek restrukturyzowanych Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie osiedla Warszawa -Jelonek Współpraca między Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczą Strażą Pożarną w wspólnych akcji w opinii strażaków na terenie gminy Kleczew w opinii mieszkańców Wpływ zażywania narkotyków na zmiany zachowania młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego Wpływ działalności Policji i Straży Pożarnej na poczucie bezpieczeństwa społeczności gminy Wieleń Wizerunek kobiet żołnierzy w opinii przełożonych Wpływ egzaminu na prawo jazdy kat. B. na bezpieczeństwo ruchu drogowego -na przykładzie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Wpływ zamachów terrorystycznych na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania Rola broni chemicznej w światowym wyścigu zbrojeń Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Dr Robert Wierzbiński Ryszard Szpyra Ryszard

15 procesów produkcji w aspekcie ciągłości zaopatrzenia w dużym zakładzie produkcji samochodów Zagrożenie przestępczością nieletnich w powiecie krotoszyńskim lokalne powiatu krotoszyńskiego Problemy bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie corocznej uroczystości Wiosna nad Nysą Lokalne problemy bezpieczeństwa społecznego na przykładzie policyjnej izby dziecka w Poznaniu Rola samolotów F 16 w zapewnieniu bezpieczeństwa powietrznego RP imprez masowych na przykładzie areny w Poznaniu Rola samolotów C-130Hercules w zapewnianiu potrzeb wojskowego transportu powietrznego RP Doświadczenia z funkcjonowania polskiego pododdziału wojskowego w operacji afgańskiej Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu wolsztyńskiego Wpływ wybranych patologii społecznych na bezpieczeństwo w mieście Nowa Sól. Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard Szpyra Ryszard

16 Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożenia terroryzmem Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej po 11 września 2001 roku Siły powietrzne jako gwarant bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku go na terenie powiatu krotoszyńskiego Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku go w opinii policjantów z Mogilna i Gniezna Wpływ narkomanii na zagrożenia bezpieczeństwa go w gminie Września na stadionach. Ochrona i organizacja imprez sportowych (na przykładzie KS Lech Poznań) na terenie portów lotniczych (na przykładzie poru lotniczego Poznań Ławica) Ewolucja metod ujawniania przestępstw oraz identyfikacji ich sprawców w Polsce po 1989 roku Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa międzygo XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Polski Operacje zagraniczne polskich jednostek specjalnych po 1989 roku Szpyra Ryszard Szpyra

17 Polska polityka bezpieczeństwa po 1990 roku Gminny system zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie gminy Książ Wielkopolski Respektowanie prawa humanitarnego i wojennego przez polski kontyngent wojskowy w Afganistanie Rola Policji w systemie bezpieczeństwa państwa uczestników plenerowych imprez Dr Stefan masowych na terenie miasta Poznań Czmur Rola PSP w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie Dr Stefan miasta Słubice Czmur ruchu i transportu drogowego w Dr Stefan Poznaniu i w Wielkopolsce Czmur Funkcjonowanie Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Dr Stefan Ochronnych na przykładzie miasta Poznania Czmur Agresja i przemoc oraz sposoby ich zapobiegania wśród Dr Stefan młodocianych na przykładzie miasta i gminy Lubawka Czmur mieszkańców gminy Koźmin Dr Stefan Wielkopolski Czmur w ruchu drogowym na terenie miasta Dr Stefan Poznania w latach Czmur Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na Dr Stefan szczeblu lokalnym w stanie zagrożenia klęską żywiołową Czmur na przykładzie miasta i gminy Słubice w 2010 r Dr Stefan mieszkańców w mieście i gminie Miasko Czmur Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku Dr Stefan

18 go w mieście i gminie Wieleń Czmur Syndrom wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby Dr Stefan więziennej Czmur Policja a bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Dr Stefan czarnkowsko - trzcianeckim Czmur Przestępczość i jej wpływ na bezpieczeństwo oraz Dr Stefan sposoby jej zapobiegania Czmur Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie Dr Stefan czarnkowsko - trzcianeckim Czmur Jednostka wojskowa a stan bezpieczeństwa w mieście Dr Stanisław garnizonowym na przykładzie 5 Lubuskiego Pułku Kłys Artylerii w Sulechowie pracy w przedsiębiorstwie budowlanym Dr Stefan na przykładzie firmy Warbud Czmur Ataki cybernetyczne jako zagrożenie bezpieczeństwa w Dr Stefan Polsce Motywacja i ocena pracowników na przykładzie Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim Satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy na podstawie Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim Czmur Dr Monika Dr Monika Udział Wojsk Polskich w zwalczaniu terroryzmu Dr Monika międzygo Dr Współczesne problemy terroryzmu islamskiego Stanisław Kłys Działalność Policji na rzecz ładu, porządku i Dr bezpieczeństwa pożarowego w gminie Komorniki w Stanisław latach Kłys Organizacja, kompetencje i działalność Powiatowego Dr Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Śremie w latach Stanisław (Problemy organizacyjno-prawne) Kłys Ochrona infrastruktury gminy- na przykładzie gminy

19 Nowe Miasto nad Wartą Edward Kołodziński Procedury bezpieczeństwa działalności produkcyjnej Edward firmy OPAL Kołodziński Ochrona infrastruktury krytycznej powiatu- na przykładzie powiatu poznańskiego Pozafiskalne działania Służby Celnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa RP Procedury bezpieczeństwa działalności produkcyjnej firmy PAROC POLSKA Ochrona infrastruktury krytycznej gminy- na przykładzie gminy Międzychód Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Sądów Rejonowych Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych i praca w Policji w ocenie społecznej mieszkańców Konina Zjawisko terroryzmu islamskiego na przełomie XX/XXI w. na przykładzie działalności Al.-Kaidy Edward Kołodziński Edward Kołodziński Edward Kołodziński Edward Kołodziński Edward Kołodziński Edward Kołodziński Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Geneza i rola misji pokojowych ONZ oraz udział i zadania Dr inż polskich kontyngentów wojskowych w wybranych Andrzej misjach pokojowych w latach Charakterystyka subkultury szalikowców i jej wpływ na Dr inż.

20 bezpieczeństwo Andrzej Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewnienia Dr inż. bezpieczeństwa i porządku go na terenie miasta Andrzej Poznania na zorganizowanych imprez masowych Rola organizacji NATO i ONZ w zwalczaniu terroryzmu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na świecie lokalne na przykładzie miasta Ostrów Wielkopolski Państwowa Straż Pożarna w systemie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w Wielkopolsce Bezpieczne EURO 2012 impreza masowa jako potencjalne źródło sytuacji w województwie wielkopolskim. Analiza działań służb państwowych odpowiedzialnych za ochronę i utrzymanie porządku go Ochotnicza Straż Pożarna i jej zadania w bezpieczeństwie lokalnym powiatu średzkiego Rola Policji i administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców w gminie Kruszwica Rola Policji i administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców w gminie Kruszwica Zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poczucie bezpieczeństwa w środowisku Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej

21 szkolnym na przykładzie Zespołu Szkół z Oddziałami Integralnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu Rola Policji w zwalczaniu przestępczości pospolitej na podstawie powiatu konińskiego Rola Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w systemie bezpieczeństwa na przykładzie powiatu konińskiego Działalność prewencyjna jednostek Policji w powiecie kościańskim (problemy organizacyjno-prawne w latach ) kibiców na stadionach piłkarskich w Polsce Obowiązki operatora telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku go Ochrona osób i mienia w Polsce w odbiorze społecznym Obraz polskich służb specjalnych w oczach polskiego społeczeństwa Rola Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce osób niewidomych w powiecie poznańskim osób kąpiących się wodach województwa wielkopolskiego Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr inż. Andrzej Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska Organizacja bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na Dr Olga

22 przykładzie portu lotniczego Poznań-Ławica Grabowska- Dr Olga Rola Straży Miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa Grabowska go w mieście Poznań Zwalczanie terroryzmu we współczesnym świecie Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych lokalne oraz zagrożenia na terenie miasta Wąbrzeźna Programy prewencyjne Policji zapewniające bezpieczeństwo w mieście Poznań Wojska Lądowe jako element Sił Zbrojnych RP Rola i funkcje jednostek specjalnych Wojska Polskiego Organizacja i kompetencje wybranych instytucji porządku i bezpieczeństwa go w Polsce w latach (Problemy organizacyjno-prawne) Terroryzm z mediach-analiza medialnych przekazów, badania nad postrzeganiem terrorysty, kształtowanie stereotypów i uprzedzeń terrorystycznych - mity a rzeczywistość Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Olga Grabowska- Dr Stanisław Kłys

23 energetyczne -zagrożenia związane z energetyką jądrową Problem głodu we współczesnej Afryce w kontekście działań polskich misji humanitarnych Ataki terrorystyczne w świecie w latach Wybrane patologie społeczne na obszarze Poznań-Jeżyce i ich wpływ na bezpieczeństwo Wpływ alternatywnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI wieku socjalne w małych rejonach wiejskich Polskie misje wojskowe po II wojnie światowej i ich wkład w bezpieczeństwo świata Kobiety w formacjach wojskowych i służbach bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Konflikt zbrojny w Afganistanie i jego następstwa Udział Polski w pokojowych organizacjach międzynarodowych Charakterystyka seryjnych morderców w Polsce w okresie PRL-u Terroryzm współczesny i jego metody na przykładzie zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku Materiały wybuchowe wykorzystywane w zamachach terrorystycznych po II wojnie światowej. Dostępność i ceny 11 września 2001 roku: początek powszechnej wojny z terroryzmem Wpływ przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo Dr Marian Kryłowicz

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo