Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji"

Transkrypt

1 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

2 Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta 10 6 Orientacja na procesy 10 7 Zarządzanie jakością 12 8 Ochrona środowiska oraz zarządzanie energią 13 9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo informacji Pracownicy Zasoby Rozwój działalności Usługi konsultingowe, udzielanie informacji oraz obsługa zamówień Rozwój produktów i procesów Zakupy Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Produkcja Procesy kontroli Wysyłka, logistyka Utrzymanie ruchu Plany awaryjne Ocena Systemu Zarządzania Proces ciągłego doskonalenia Hirschvogel na świecie 19 2 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

3 1 Słowo wstępne od Zarządu Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych i najbardziej prężnych światowych producentów wyrobów kutych ze stali i aluminium. Produkcją elementów i komponentów kutych dla przemysłu motoryzacyjnego zajmuje się ponad pracowników na całym świecie. Grupa może poszczycić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku oraz nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi zajmującymi się wytwarzaniem i doskonaleniem złożonych komponentów i podzespołów. Niniejsza Księga Zintegrowanego Zarządzania (KZZ) ma zagwarantować, że wszelkie działania mające wpływ na jakość produktów, środowisko, BHP oraz bezpieczeństwo informacji, są odpowiednio zaplanowane, kontrolowane i monitorowane. Księga została opracowana w oparciu o wymagania klientów oraz normy ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001, ISO oraz VDA 6.1 i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach grupy Hirschvogel. Każdy pracownik powinien mieć swój wkład w usprawnianie procesów, wykorzystując w tym celu odpowiednią i gwarantującą należytą skuteczność dokumentację. Poprzez działania zorientowane na rynek oraz promowanie innowacyjności, pragniemy ugruntować pozycję lidera w obliczu rosnącej, międzynarodowej konkurencji. Istotnymi czynnikami dla skutecznej realizacji powyższego celu są kwalifikacje naszych pracowników, ich motywacja oraz identyfikacja z firmą. Otwarta i rzetelna komunikacja oraz postępowanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz zasadami etyki to dla nas reguła. Angażujemy się w działania, dzięki którym Hirschvogel Automotive Group pozostanie odnoszącym sukcesy, niezależnym, międzynarodowym przedsiębiorstwem rodzinnym. Frank M. Anisits Wiceprezes Wykonawczy ds. Operacyjnych Dr. Thomas Brücher Wiceprezes Wykonawczy ds. Sprzedaży, Zakupów i Technologii Dr. Alfons Hätscher Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansów Jürgen Wondrak Dyrektor ds. Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie KZZ wersja AG, ważna od

4 2 Zasady korporacji Istotnym czynnikiem mającym gwarantować ciągły sukces jest zaangażowanie w zapewnienie jakości we wszystkich obszarach działalności i we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zobowiązujemy się do ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami, surowcami i energią. Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy, tak by unikać wypadków przy pracy i zagrożeń dla zdrowia. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i danych dotyczy nas wszystkich. Bezpieczeństwo informacji stanowi gwarancję ciągłości naszej działalności oraz ochrony naszych danych osobowych, innowacji i procesów. 4 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

5 2.1 Nasza misja Zarząd Hirschvogel Holding GmbH, od lewej: Dr. Alfons Hätscher, Frank M. Anisits i Dr. Thomas Brücher KZZ wersja AG z

6 3 Profil firmy Pierwszy zakład Grupy Hirschvogel, funkcjonujący jako kuźnia matrycowa, został utworzony w roku 1938 w miejscowości Denklingen. Obecnie Hirschvogel Automotive Group produkuje zaawansowane technologicznie wyroby kute i części z metali żelaznych i nieżelaznych dla światowego przemysłu motoryzacyjnego. Temu średniej wielkości przedsiębiorstwu rodzinnemu udało się zachować niezależność finansową i ekonomiczną. Od roku 2009 firma Hirschvogel odnotowuje stały międzynarodowy wzrost działając jako Hirschvogel Holding GmbH z siedzibą w Denklingen. Hirschvogel Automotive Group posiada swoje przedstawicielstwa w Niemczech, USA, Chinach, Indiach, Polsce oraz spółkę joint venture w Brazylii. Dzięki stosowaniu technologii kucia w matrycach zamkniętych, kucia na ciepło, wytłaczania na zimno, kucia profilowego oraz obróbki maszynowej na miękko i twardo z montażem, produkujemy bogatą gamę surowych wyrobów kutych oraz gotowych do montażu. Czerpiąc z naszej specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie opracować nowoczesne technologie produkcyjne potrzebne do wytwarzania innowacyjnych wyrobów. Technologie tego typu znajdują zastosowanie w dziedzinach takich jak wtrysk gazu i oleju napędowego, przekładnie, napędy, podwozia i silniki. Ponadto obserwujemy i zagospodarowujemy nowe obszary biznesowe. Naszym celem w ramach produkcji i dostaw wyrobów jest nie tylko sprostanie wymaganiom i oczekiwaniom klientów, lecz także przewyższanie ich. Nasze relacje biznesowe opierają się na uczciwości i zrównoważonych stosunkach w ramach długo-falowych i solidnych powiązań. Gwarantujemy jednolitość procesów i standardów na poziomie całego przedsiębiorstwa. Przedmiot naszej działalności (ostatnia aktualizacja: kwiecień 2012 r.) Podwozia Inne Wtrysk gazu i oleju napędowego 1 % 17 % 25 % 20 % 6 % 31 % Napędy Przekładnie Silniki 6 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

7 4 Polityka firmy Fundamentem Systemu Zarządzania firmy Hirschvogel jest zgodność z wymogami prawnymi oraz standardami wewnętrznymi. Regularnie weryfikujemy naszą politykę i dostosowujemy ją do nowych warunków. Wytyczne i polityka firmy obowiązują wszystkich naszych pracowników. Za jakość, ochronę środowiska, oszczędzanie zasobów oraz bezpieczeństwo, odpowiedzialność ponoszą zarówno pojedynczy pracownicy, jak i poszczególne jednostki i działy organizacyjne. Za wdrożenie konkretnych działań i monitorowanie ich realizacji na podstawie określonych celów odpowiadają właściwi kierownicy. W ramach ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych, Hirschvogel Automotive Group wdraża System Produkcji Hirschvogel, realizuje odpowiednio skonstruowaną strategię rynkową i strategię produktu oraz prowadzi kompleksowy System Zarządzania Koncepcjami (Ideas Management System). KZZ wersja AG z

8 4.1 Polityka jakości Politykę jakości przedsiębiorstwa determinują Zasady Jakości. 4.2 Polityka ochrony środowiska Naszą Politykę Ochrony Środowiska definiują Zasady Ochrony Środowiska. 8 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

9 4.3 Polityka BHP Politykę BHP przedsiębiorstwa definiują Zasady BHP. 4.4 Polityka bezpieczeństwa informacji Naszą politykę bezpieczeństwa informacji definiują Zasady Bezpieczeństwa Informacji. KZZ wersja AG z

10 5 Orientacja na klienta Naszym działaniom oraz powiązanemu z nimi projektowaniu procesów wewnętrznych przyświeca potrzeba spełnienia wewnętrznych i zewnętrznych wymagań określanych pod kątem potrzeb klienta. W ramach regularnych ankiet, analiz i ocen określamy poziom satysfakcji klienta. Na podstawie uzyskanych wyników formułujemy niezbędne działania doskonalące. 6 Podejście procesowe 6.1 Przegląd procesów Obowiązujące w zakładach firmy Hirschvogel procesy zdefiniowane są w mapie procesów opartej na stosownych standardach. Opisano zarówno strukturę procesów przedsiębiorstwa, jak i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi podprocesami. Pierwszy poziom stanowią procesy główne, którym na niższych poziomach przyporządkowano podprocesy. Do danego procesu przypisuje się dodatkowe dokumenty. Dokumenty te stanowią opisy procesu, standardy, procedury pracy, instrukcje pracy, instrukcje kontroli i instrukcje obsługi, podręcznik IT oraz odpowiednie formularze. Procesy zaznaczone na żółto to takie, za które odpowiada dany zakład; procesy zaznaczone na niebiesko co prawda funkcjonują w danym zakładzie, lecz odpowiedzialność za nie jest wyniesiona do przypisanego im zakładu głównego firmy Hirschvogel albo działu zarządzającego holdingu Hirschvogel Holding GmbH. 6.2 Procesy zarządzania Procesy zarządzania służą takiemu pokierowaniu procesami głównymi, aby osiągnięte zostały cele przedsiębiorstwa. Obejmują one działania z dziedziny planowania, wdrażania, monitorowania oraz doskonalenia. Przykładowe procesy to zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie inwestycjami i zarządzanie innowacyjnością. 6.3 Procesy biznesowe Nasze procesy biznesowe stanowią rezultat logicznie spójnych działań przyczyniających się do uzyskania wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Posiadają określony początek i koniec, są powtarzane oraz służą zaspokojeniu wymagań klientów. Do procesów tych należą np. zakupy, sterowanie produkcją i procesami, czy logistyka. 6.4 Procesy wspomagające Są to procesy wspierające procesy zarządzania i procesy biznesowe w celu świadczenia klientom usług w efektywny sposób, np. zarządzanie infrastrukturą IT, procesy kontroli czy zarządzanie projektami. 6.5 Struktura dokumentacji Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę systemu zarządzania i przynależnej mu dokumentacji. 10 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

11 6.6 Mapa procesów Aktualna wersja mapy procesów każdej lokalizacji znajduje się w sieci intranetowej Hirschvogel Intranet (HIT) i jest dostępna dla wszystkich pracowników. KZZ wersja AG z

12 7 Zarządzanie jakością Poprzez ukierunkowane i systematyczne planowanie wszystkich działań w czasie podejmowane są właściwe kroki, mające na celu spełnienie naszych wymagań wewnętrznych jak i wymagań klientów w odniesieniu do produktów, projektów i umów. Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości, a tym samym zapewnienie maksymalnego zadowolenia klientów. Spełnienie wymagań potwierdza certyfikat zgodności z normą ISO TS Ponadto spełniamy wymagania standardów i zasad VDA/AIAG, specyfikacji produktowych oraz wdrażamy wytyczne naszych klientów. Efektywność systemu zarządzania jakością jest poddawana stałej ocenie w drodze audytów i poprawiana. Specyfikacje oraz procesy mające wpływ na jakość są odpowiednio dokumentowane. Kadra kierownicza ma obowiązek udostępniać pracownikom stosowną dokumentację oraz informować o jej treści. Komunikacja wewnętrzna obejmuje spotkania, podczas których omawia się konkretne cele oraz prace w grupach i ramach projektów, przy zastosowaniu technologii telekomunikacyjnej oraz sieci intranet (HIT). Priorytetem przyświecającym wszystkim podejmowanym działaniom jest wyeliminowanie wszelkich błędów w procesach. System Zapewnienia Jakości gwarantuje, że zgodnie z ustalonymi procesami zostały uwzględnione i są monitorowane wszystkie systemy kontrolne i pomiarowe mające wpływ na jakość. W zależności od zadania kontrolnego stosuje się tylko odpowiednie i wzorcowane systemy kontrolno-pomiarowe. Zwiększamy świadomość jakościową pracowników. W tym celu wzmacniamy i promujemy odpowiedzialność własną pracowników poprzez ciągłe informowanie i szkolenia. Korzystamy przy tym z możliwości rozwoju zawodowego oferowanych przez Hirschvogel Automotive Group 12 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

13 8 Ochrona środowiska oraz zarządzanie energią Szczególną pozycję na liście priorytetów grupy Hirschvogel Automotive Group ma ochrona środowiska naturalnego. Dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego miejsc pracy kompleksowa ochrona środowiska naturalnego jest tak samo ważna jak wysoka jakość wyrobów oraz skuteczne działania BHP. Aspekty środowiskowe obejmują: Wydajność energetyczną Zrównoważone gospodarowanie zasobami Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi Emisję Gospodarkę wodno-ściekową Hałas i wibracje Dla osiągnięcia celów ochrony środowiska, co roku sporządzamy program ochrony środowiska. Skuteczność działań w tej dziedzinie podlega kontroli Zarządu. Ochronę środowiska postrzegamy jako istotny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem. Mając to na uwadze, w czytelny sposób definiujemy konkretne obszary odpowiedzialności pod kątem ochrony środowiska. Cele w tej dziedzinie można osiągnąć w sposób szybki i skuteczny jedynie przy wsparciu wszystkich pracowników. Dlatego też stale informujemy pracowników o prowadzonych przez przedsiębiorstwo działaniach środowiskowych. W ramach posiadanych przez nich kompetencji służbowych motywujemy ich, aby osobiście przejmowali odpowiedzialność za ochronę środowiska. Organizujemy szkolenia budujące świadomość na tym polu. Świadectwem naszego zaangażowania w te działania jest certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO i Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO Wysokie wymagania odnośnie ochrony środowiska stawiamy również naszym dostawcom. KZZ wersja AG z

14 9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Fundamentem naszego przedsiębiorstwa są pracownicy. Dlatego ich zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Wszystkie wymogi prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy stosujemy tak, aby skutecznie zapobiegać wypadkom i zagrożeniom dla pracowników. Za kwestie BHP odpowiada kadra kierownicza. Zarząd udostępnia w tym celu niezbędne środki. W nieustanną poprawę standardów BHP zaangażowani są zarówno członkowie kierownictwa jak i sami pracownicy. Zatrudnieni w każdej lokalizacji specjaliści ds. BHP sprawują funkcję doradczą. Biorą oni również czynny udział w realizacji niezbędnych w danym zakładzie działań. Świadomość w dziedzinie BHP wśród pracowników zwiększa się w drodze systematycznych akcji informacyjnych, kontroli zakładowych oraz szkoleń. Wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia są identyfikowane na podstawie regularnie prowadzonych analiz ryzyka, w następstwie których opracowuje się konkretne kroki zaradcze. Dla substancji niebezpiecznych, przed ich zastosowaniem, wykonywane są badania sprawdzające możliwość ich wyeliminowania lub zastąpienia innymi substancjami. Stosuje się tylko substancje w minimalnym stopniu zagrażające ludziom i środowisku. Przedsiębiorstwo, we współpracy z odpowiednimi ekspertami BHP oraz członkami kierownictwa, wdraża przepisy prawne dotyczące zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Prowadzone są rejestry substancji niebezpiecznych, których aktualność co roku podlega weryfikacji. W miarę potrzeby stosuje się odpowiednie Instrukcje Pracy. Odpowiedni kierownik przynajmniej raz w roku organizuje szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące substancji niebezpiecznych. 10 Bezpieczeństwo informacji Procesy oraz zasady określone w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji służą analizowaniu, definiowaniu, kontrolowaniu, monitorowaniu oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Prowadzimy kompleksowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę danych, u podstaw których leżą takie priorytety jak poufność, integralność oraz dostępność danych. Działania te są przejrzyste, mierzalne oraz prowadzone z uwzględnieniem międzynarodowej normy ISO/IEC Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

15 11 Pracownicy Zarząd powołał osoby, które w sposób szczególny odpowiadają za organizację, działania kierownicze oraz kadrowe. Są to m. in. kierownicy ds. jakości, środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji. W celu zapewnienia należytego i poprawnego wykonywania obowiązków służbowych podstawowe wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz kompetencje wszystkich właściwych pracowników zostały opisane w opisach stanowisk pracy. 12 Zasoby W ramach świadczenia usług zorientowanych na klienta odpowiednio planujemy i udostępniamy środki finansowe i techniczne oraz zasoby kadrowe. Nowi pracownicy są zatrudniani i wdrażani do pracy na podstawie określonych wymagań. Okres wdrożenia do pracy nowego pracownika określony pod kątem odpowiednich wymagań leży w gestii danego kierownika. Każdy pracownik ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Kierownicy regularnie kontrolują, które kwalifikacje są potrzebne i podejmują w związku z tym stosowne działania. Skuteczność szkoleń zawodowych podlega ocenie. Poza wymaganiami infrastrukturalnymi dotyczącymi stanowisk pracy oraz wyposażenia technologicznego, firma Hirschvogel określa warunki ramowe niezbędne dla zagwarantowania efektywności i stabilności procesów, z zastosowaniem zasad projektowych Systemu Produkcji Hirschvogel. 13 Rozwój działalności W ramach polityki i strategii firmy opracowujemy strategię rynkową w oparciu o podstawowe cele przedsiębiorstwa, wymagania rynkowe oraz wyniki badań i działań z dziedziny innowacyjności. Na tej podstawie tworzymy strategię produktu oraz podwaliny pod rozwój nowych produktów. 14 Usługi konsultingowe, udzielanie informacji oraz obsługa zamówień Za pośrednictwem działów sprzedaży, rozwoju produktu oraz badań i rozwoju udostępniamy klientom nasze know-how w formie konsultingu. Na życzenie, na podstawie udostępnionych nam danych projektujemy zaawansowane technologicznie, ekonomiczne rozwiązania, a ich rezultaty prezentujemy naszym klientom. Przegląd umowy obejmuje przeprowadzenie analizy wykonalności. Za terminową obsługę dostaw odpowiada nasz system obsługi zamówień. W przypadku braku realizacji zamówienia w potwierdzonym wcześniej terminie, klient w trybie priorytetowym otrzymuje stosowną informację i podejmowane są czynności w celu bezzwłocznej realizacji dostawy. KZZ wersja AG z

16 15 Rozwój produktów i procesów Rozwój produktów pod kątem wymagań konkretnego klienta, w zależności od stopnia jego złożoności, odbywa się z zastosowaniem Systemu Organizacji Projektu Hirschvogel. Pod uwagę brane są wymagania normy ISO TS 16949, APQP (Zaawansowanego Planowania Jakości Produktu), VDA 4 Zapewnienie Jakości w Mapie Procesów oraz specyficzne wytyczne od klienta. Podstawą celowego kierowania projektem oraz efektywnego wykorzystania zasobów jest obejmujące wszystkie obszary ustrukturyzowane zarządzanie projektami. Projekty rozwojowe dzielimy na etapy i oznaczamy kamieniami milowymi. Planując wdrożenie nowego produktu oraz dostosowując procesy produkcyjne pod kątem nowych lub zmodyfikowanych produktów dokumentujemy wszystkie czynności z dziedziny zaawansowanego planowania jakości. Do określenia wymagań klienta służą specyfikacje funkcjonalne. Za postępy w ramach projektu, specyfikacje, raport końcowy oraz wyniki weryfikacji i walidacji odpowiada lider projektu. Nowe produkty zostają zatwierdzonone przez klientów zgodnie z wytycznymi VDA, tom 2 Zapewnienie jakości dostaw lub PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji Seryjnej). 16 Zakupy Interdyscyplinarne zespoły kierowane przez Korporacyjny Dział Zakupów w ramach Procesów Zakupowych Hirschvogel wybierają, kwalifikują oraz poddają dostawców okresowej ocenie pod kątem jakości, ochrony środowiska, niezawodności dostaw oraz usług. Nowe lub zmienione materiały produkcyjne podlegają procesowi zatwierdzania do produkcji seryjnej. Kontrakty zawierane w ramach procesu zakupów są uzupełniane szczegółową dokumentacją zakupową. Dostawy przychodzące podlegają kontrolom wyrywkowym w trakcie odbioru. Mają one zagwarantować zgodność ze specyfikacjami technicznymi i środowiskowymi. W przypadku reklamacji wadliwych dostaw stosuje się raport 8D wraz z prośbą o komentarze. Z najważniejszymi dostawcami zawieramy umowy określające docelowy poziom jakości. Promujemy relacje pomiędzy dostawcą a klientem i rozwijamy je tak, by odpowiadały one naszym wysokim standardom jakościowym. 17 Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem System Zarządzania Narzędziami i Wyposażaniem firmy Hirschvogel gwarantuje terminową realizację produkcji z zastosowaniem narzędzi i wyposażenia niezbędnego do wyrobu produktów. Firma Hirschvogel zapewnia wszelkie środki niezbędne do rozwoju, produkcji, zakupów oraz dostaw narzędzi i wyposażenia. 18 Produkcja W ramach planowania produkcji z uwzględnieniem stosownych regulacji i wymagań klienta planuje się i zamawia wszystkie materiały produkcyjne, narzędzia, wyposażenie, urządzenia kontrolne oraz dokumenty niezbędne do produkcji danych wyrobów. Całą niezbędną do produkcji dokumentację udostępnia się na właściwych stanowiskach pracy. Nasze procesy i procedury produkcyjne opierają się na wieloletnich doświadczeniach firmy oraz udokumentowanych kompetencji w zakresie procesów technicznych. Procesy produkcyjne oceniane są pod kątem zdolności w produkcji seryjnej. Procesy podlegają systematycznemu monitorowaniu i są stale usprawniane. 16 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

17 19 Procesy kontroli W celu zagwarantowania najwyższej jakości produktów, na wszystkich etapach procesu produkcji prowadzone są kontrole, poczynając od kontroli dostaw, poprzez kontrolę w trakcie produkcji po kontrolę końcową. Ponadto dodatkowe kontrole wykonuje się przy wysyłce. Planuje się i przeprowadza kontrole pierwszej i ostatniej sztuki, kontrole w czasie produkcji oraz analizy zdolności. Wyniki tych działań są dokumentowane i archiwizowane. Stosowany sprzęt pomiarowy musi być właściwy i podlega on procesowi zarządzania środkami kontrolno-pomiarowymi. 20 Wysyłka, logistyka Magazynowane są tylko te wyroby, których jakość została potwierdzona stosownymi pomiarami. Wszystkie wyroby znakujemy przy użyciu skomputeryzowanego systemu etykietowania oraz systemu magazynowo-administracyjnego, ponadto podlegają one kontroli zgodnie z zasadą FIFO. Jeżeli klient nie określi innych wymagań, stosujemy opakowania standardowe. System identyfikowalności zaprojektowano tak, aby wszystkie informacje były zachowane w sposób czytelny, poczynając od daty dostawy po partię produkcyjną i kontrolną. Ponadto funkcjonuje system śledzenia dostaw, którego działaniem objęci są też poddostawcy. 21 Utrzymanie ruchu Należytą sprawność i wysoką dyspozycyjność procesów produkcyjnych gwarantuje prewencyjne i dostosowane do aktualnych warunków utrzymanie ruchu środków produkcji i urządzeń pomiarowych. 22 Plany awaryjne Firma Hirschvogel posiada plany awaryjne na wypadek wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych. Opisane w planach procedury gwarantują realizację dostaw do klientów. W ramach zarządzania ryzykiem wykonuje się analizy ryzyka i w miarę potrzeby usprawnia konkretne procesy, wdraża stosowne instrukcje i szkoli pracowników. 23 Ocena Systemu Zarządzania W ramach ocen systemu zarządzania przeprowadzanych przez dyrektorów zakładów firmy Hirschvogel oraz w ramach przeglądu całościowego prowadzonego przez Zarząd Hirschvogel Holding GmbH dokonuje się systematycznej ewaluacji efektywności Systemu Zarządzania oraz realizacji celów w odniesieniu do procesów, ochrony środowiska, zgodności wyrobów oraz informacji zwrotnej od klienta. Pod uwagę bierzemy zarówno informacje uzyskane w trakcie audytów, wytyczne określone prawem oraz zalecenia dotyczące doskonalenia jak i status działań zapobiegawczych i korygujących. Udokumentowany wynik zawiera opis niezbędnych działań w zakresie: poprawy efektywności Systemu Zarządzania i jego procesów, udoskonalenia produktów pod kątem wymagań klienta, potrzeb dotyczących zasobów, i stanowi część długoterminowego planowania w przedsiębiorstwie. KZZ wersja AG z

18 24 Proces ciągłego doskonalenia W celu ciągłego doskonalenia wyrobów, usług i procesów biznesowych wprowadzono dostosowany do potrzeb firmy Hirschvogel System Zarządzania Koncepcjami (Ideas Management System) oraz System Produkcji Hirschvogel (Hirschvogel Production System). System produkcji służy doskonaleniu wszystkich procesów w przedsiębiorstwie zarówno tych dotyczących produkcji jak i administracji oraz projektowaniu ich w sposób pozwalający na zminimalizowanie ilość strat. W zależności od potrzeb stosujemy metodę tzw. produkcji odchudzonej (lean production), np. mapowanie strumienia wartości (value stream planning), Kaizen, 5S, sterowanie produkcją (shop floor management), zarządzanie wizualne, metody SMED, REFA oraz JIT. W usprawnianiu naszych procesów decydującą rolę odgrywają też metody jakościowe, takie jak Six Sigma, usystematyzowane rozwiązywanie problemów, system audytów oraz Poka Yoke. Zaangażowanie pracowników jest dla nas ważne. Dzięki Systemowi Zarządzania Koncepcjami każdy pracownik i każda grupa pracowników może wnieść wkład w doskonalenie przedsiębiorstwa, przedkładając w tym celu własne pomysły i inicjatywy. Dodatkową ścieżką przepływu informacji, rozwoju zawodowego oraz rozwiązywania problemów w zespole są warsztaty, w których udział biorą wszyscy pracownicy. Dzięki temu w poprawę skuteczności Systemu Zarządzania, jakości produktu, efektywności oraz satysfakcji klienta zaangażowani są stale wszyscy pracownicy. 18 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

19 25 Hirschvogel na świecie Europa Hirschvogel Holding GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen, Germany Hirschvogel Aluminium GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Marksuhl, Germany Hirschvogel Umformtechnik GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen, Germany Hirschvogel Eisenach GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Marksuhl, Germany Hirschvogel Komponenten GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Schongau, Germany Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. ul. Jana Gutenberga Gliwice, Poland Ameryka Hirschvogel Incorporated 2230 South 3rd Street Columbus, Ohio , USA MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. Rodovia Presidente Dutra, KM Bela Vista Queimados, Cep.: , Rio de Janeiro, Brazil Azja Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co. Ltd. No. 2558, Xinqun Road Pinghu Economic Development Zone , Zhejiang, China Hirschvogel Components India Pvt. Ltd. Plot No. E-84, MIDC Ranjangaon Dist. Pune , India KZZ wersja AG z

20 Hirschvogel Holding GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen Germany Telephone: Fax:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved.

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved. ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001 ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. O NAS Co nas wyróŝnia? Jesteśmy I publiczną spółką konsultingową w Polsce! 20 kwietnia 2004 r. zadebiutowaliśmy na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV)

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV) pomiędzy EJOT Holding GmbH & Co.KG z wszystkimi powiązanymi spółkami i. (dalej nazywanym Dostawcą) 1. Cel i zakres obowiązywania Poniższe wytyczne jakościowe opisują podstawowe wymagania wobec dostawców

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zintegrowanego systemu zarządzania. Grupa Seppeler

Podręcznik zintegrowanego systemu zarządzania. Grupa Seppeler Grupa Seppeler Stan: przedsiębiorstwa i systemu 0 przedsiębiorstwa i systemu 0.1 Słowo wstępne kierownictwa Seppeler to dobrze prosperująca zarządzana rodzinnie grupa średniej wielkości przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo