Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji"

Transkrypt

1 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

2 Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta 10 6 Orientacja na procesy 10 7 Zarządzanie jakością 12 8 Ochrona środowiska oraz zarządzanie energią 13 9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo informacji Pracownicy Zasoby Rozwój działalności Usługi konsultingowe, udzielanie informacji oraz obsługa zamówień Rozwój produktów i procesów Zakupy Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Produkcja Procesy kontroli Wysyłka, logistyka Utrzymanie ruchu Plany awaryjne Ocena Systemu Zarządzania Proces ciągłego doskonalenia Hirschvogel na świecie 19 2 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

3 1 Słowo wstępne od Zarządu Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych i najbardziej prężnych światowych producentów wyrobów kutych ze stali i aluminium. Produkcją elementów i komponentów kutych dla przemysłu motoryzacyjnego zajmuje się ponad pracowników na całym świecie. Grupa może poszczycić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku oraz nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi zajmującymi się wytwarzaniem i doskonaleniem złożonych komponentów i podzespołów. Niniejsza Księga Zintegrowanego Zarządzania (KZZ) ma zagwarantować, że wszelkie działania mające wpływ na jakość produktów, środowisko, BHP oraz bezpieczeństwo informacji, są odpowiednio zaplanowane, kontrolowane i monitorowane. Księga została opracowana w oparciu o wymagania klientów oraz normy ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001, ISO oraz VDA 6.1 i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach grupy Hirschvogel. Każdy pracownik powinien mieć swój wkład w usprawnianie procesów, wykorzystując w tym celu odpowiednią i gwarantującą należytą skuteczność dokumentację. Poprzez działania zorientowane na rynek oraz promowanie innowacyjności, pragniemy ugruntować pozycję lidera w obliczu rosnącej, międzynarodowej konkurencji. Istotnymi czynnikami dla skutecznej realizacji powyższego celu są kwalifikacje naszych pracowników, ich motywacja oraz identyfikacja z firmą. Otwarta i rzetelna komunikacja oraz postępowanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz zasadami etyki to dla nas reguła. Angażujemy się w działania, dzięki którym Hirschvogel Automotive Group pozostanie odnoszącym sukcesy, niezależnym, międzynarodowym przedsiębiorstwem rodzinnym. Frank M. Anisits Wiceprezes Wykonawczy ds. Operacyjnych Dr. Thomas Brücher Wiceprezes Wykonawczy ds. Sprzedaży, Zakupów i Technologii Dr. Alfons Hätscher Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansów Jürgen Wondrak Dyrektor ds. Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie KZZ wersja AG, ważna od

4 2 Zasady korporacji Istotnym czynnikiem mającym gwarantować ciągły sukces jest zaangażowanie w zapewnienie jakości we wszystkich obszarach działalności i we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zobowiązujemy się do ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami, surowcami i energią. Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy, tak by unikać wypadków przy pracy i zagrożeń dla zdrowia. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i danych dotyczy nas wszystkich. Bezpieczeństwo informacji stanowi gwarancję ciągłości naszej działalności oraz ochrony naszych danych osobowych, innowacji i procesów. 4 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

5 2.1 Nasza misja Zarząd Hirschvogel Holding GmbH, od lewej: Dr. Alfons Hätscher, Frank M. Anisits i Dr. Thomas Brücher KZZ wersja AG z

6 3 Profil firmy Pierwszy zakład Grupy Hirschvogel, funkcjonujący jako kuźnia matrycowa, został utworzony w roku 1938 w miejscowości Denklingen. Obecnie Hirschvogel Automotive Group produkuje zaawansowane technologicznie wyroby kute i części z metali żelaznych i nieżelaznych dla światowego przemysłu motoryzacyjnego. Temu średniej wielkości przedsiębiorstwu rodzinnemu udało się zachować niezależność finansową i ekonomiczną. Od roku 2009 firma Hirschvogel odnotowuje stały międzynarodowy wzrost działając jako Hirschvogel Holding GmbH z siedzibą w Denklingen. Hirschvogel Automotive Group posiada swoje przedstawicielstwa w Niemczech, USA, Chinach, Indiach, Polsce oraz spółkę joint venture w Brazylii. Dzięki stosowaniu technologii kucia w matrycach zamkniętych, kucia na ciepło, wytłaczania na zimno, kucia profilowego oraz obróbki maszynowej na miękko i twardo z montażem, produkujemy bogatą gamę surowych wyrobów kutych oraz gotowych do montażu. Czerpiąc z naszej specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie opracować nowoczesne technologie produkcyjne potrzebne do wytwarzania innowacyjnych wyrobów. Technologie tego typu znajdują zastosowanie w dziedzinach takich jak wtrysk gazu i oleju napędowego, przekładnie, napędy, podwozia i silniki. Ponadto obserwujemy i zagospodarowujemy nowe obszary biznesowe. Naszym celem w ramach produkcji i dostaw wyrobów jest nie tylko sprostanie wymaganiom i oczekiwaniom klientów, lecz także przewyższanie ich. Nasze relacje biznesowe opierają się na uczciwości i zrównoważonych stosunkach w ramach długo-falowych i solidnych powiązań. Gwarantujemy jednolitość procesów i standardów na poziomie całego przedsiębiorstwa. Przedmiot naszej działalności (ostatnia aktualizacja: kwiecień 2012 r.) Podwozia Inne Wtrysk gazu i oleju napędowego 1 % 17 % 25 % 20 % 6 % 31 % Napędy Przekładnie Silniki 6 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

7 4 Polityka firmy Fundamentem Systemu Zarządzania firmy Hirschvogel jest zgodność z wymogami prawnymi oraz standardami wewnętrznymi. Regularnie weryfikujemy naszą politykę i dostosowujemy ją do nowych warunków. Wytyczne i polityka firmy obowiązują wszystkich naszych pracowników. Za jakość, ochronę środowiska, oszczędzanie zasobów oraz bezpieczeństwo, odpowiedzialność ponoszą zarówno pojedynczy pracownicy, jak i poszczególne jednostki i działy organizacyjne. Za wdrożenie konkretnych działań i monitorowanie ich realizacji na podstawie określonych celów odpowiadają właściwi kierownicy. W ramach ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych, Hirschvogel Automotive Group wdraża System Produkcji Hirschvogel, realizuje odpowiednio skonstruowaną strategię rynkową i strategię produktu oraz prowadzi kompleksowy System Zarządzania Koncepcjami (Ideas Management System). KZZ wersja AG z

8 4.1 Polityka jakości Politykę jakości przedsiębiorstwa determinują Zasady Jakości. 4.2 Polityka ochrony środowiska Naszą Politykę Ochrony Środowiska definiują Zasady Ochrony Środowiska. 8 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

9 4.3 Polityka BHP Politykę BHP przedsiębiorstwa definiują Zasady BHP. 4.4 Polityka bezpieczeństwa informacji Naszą politykę bezpieczeństwa informacji definiują Zasady Bezpieczeństwa Informacji. KZZ wersja AG z

10 5 Orientacja na klienta Naszym działaniom oraz powiązanemu z nimi projektowaniu procesów wewnętrznych przyświeca potrzeba spełnienia wewnętrznych i zewnętrznych wymagań określanych pod kątem potrzeb klienta. W ramach regularnych ankiet, analiz i ocen określamy poziom satysfakcji klienta. Na podstawie uzyskanych wyników formułujemy niezbędne działania doskonalące. 6 Podejście procesowe 6.1 Przegląd procesów Obowiązujące w zakładach firmy Hirschvogel procesy zdefiniowane są w mapie procesów opartej na stosownych standardach. Opisano zarówno strukturę procesów przedsiębiorstwa, jak i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi podprocesami. Pierwszy poziom stanowią procesy główne, którym na niższych poziomach przyporządkowano podprocesy. Do danego procesu przypisuje się dodatkowe dokumenty. Dokumenty te stanowią opisy procesu, standardy, procedury pracy, instrukcje pracy, instrukcje kontroli i instrukcje obsługi, podręcznik IT oraz odpowiednie formularze. Procesy zaznaczone na żółto to takie, za które odpowiada dany zakład; procesy zaznaczone na niebiesko co prawda funkcjonują w danym zakładzie, lecz odpowiedzialność za nie jest wyniesiona do przypisanego im zakładu głównego firmy Hirschvogel albo działu zarządzającego holdingu Hirschvogel Holding GmbH. 6.2 Procesy zarządzania Procesy zarządzania służą takiemu pokierowaniu procesami głównymi, aby osiągnięte zostały cele przedsiębiorstwa. Obejmują one działania z dziedziny planowania, wdrażania, monitorowania oraz doskonalenia. Przykładowe procesy to zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie inwestycjami i zarządzanie innowacyjnością. 6.3 Procesy biznesowe Nasze procesy biznesowe stanowią rezultat logicznie spójnych działań przyczyniających się do uzyskania wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Posiadają określony początek i koniec, są powtarzane oraz służą zaspokojeniu wymagań klientów. Do procesów tych należą np. zakupy, sterowanie produkcją i procesami, czy logistyka. 6.4 Procesy wspomagające Są to procesy wspierające procesy zarządzania i procesy biznesowe w celu świadczenia klientom usług w efektywny sposób, np. zarządzanie infrastrukturą IT, procesy kontroli czy zarządzanie projektami. 6.5 Struktura dokumentacji Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę systemu zarządzania i przynależnej mu dokumentacji. 10 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

11 6.6 Mapa procesów Aktualna wersja mapy procesów każdej lokalizacji znajduje się w sieci intranetowej Hirschvogel Intranet (HIT) i jest dostępna dla wszystkich pracowników. KZZ wersja AG z

12 7 Zarządzanie jakością Poprzez ukierunkowane i systematyczne planowanie wszystkich działań w czasie podejmowane są właściwe kroki, mające na celu spełnienie naszych wymagań wewnętrznych jak i wymagań klientów w odniesieniu do produktów, projektów i umów. Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości, a tym samym zapewnienie maksymalnego zadowolenia klientów. Spełnienie wymagań potwierdza certyfikat zgodności z normą ISO TS Ponadto spełniamy wymagania standardów i zasad VDA/AIAG, specyfikacji produktowych oraz wdrażamy wytyczne naszych klientów. Efektywność systemu zarządzania jakością jest poddawana stałej ocenie w drodze audytów i poprawiana. Specyfikacje oraz procesy mające wpływ na jakość są odpowiednio dokumentowane. Kadra kierownicza ma obowiązek udostępniać pracownikom stosowną dokumentację oraz informować o jej treści. Komunikacja wewnętrzna obejmuje spotkania, podczas których omawia się konkretne cele oraz prace w grupach i ramach projektów, przy zastosowaniu technologii telekomunikacyjnej oraz sieci intranet (HIT). Priorytetem przyświecającym wszystkim podejmowanym działaniom jest wyeliminowanie wszelkich błędów w procesach. System Zapewnienia Jakości gwarantuje, że zgodnie z ustalonymi procesami zostały uwzględnione i są monitorowane wszystkie systemy kontrolne i pomiarowe mające wpływ na jakość. W zależności od zadania kontrolnego stosuje się tylko odpowiednie i wzorcowane systemy kontrolno-pomiarowe. Zwiększamy świadomość jakościową pracowników. W tym celu wzmacniamy i promujemy odpowiedzialność własną pracowników poprzez ciągłe informowanie i szkolenia. Korzystamy przy tym z możliwości rozwoju zawodowego oferowanych przez Hirschvogel Automotive Group 12 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

13 8 Ochrona środowiska oraz zarządzanie energią Szczególną pozycję na liście priorytetów grupy Hirschvogel Automotive Group ma ochrona środowiska naturalnego. Dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego miejsc pracy kompleksowa ochrona środowiska naturalnego jest tak samo ważna jak wysoka jakość wyrobów oraz skuteczne działania BHP. Aspekty środowiskowe obejmują: Wydajność energetyczną Zrównoważone gospodarowanie zasobami Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi Emisję Gospodarkę wodno-ściekową Hałas i wibracje Dla osiągnięcia celów ochrony środowiska, co roku sporządzamy program ochrony środowiska. Skuteczność działań w tej dziedzinie podlega kontroli Zarządu. Ochronę środowiska postrzegamy jako istotny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem. Mając to na uwadze, w czytelny sposób definiujemy konkretne obszary odpowiedzialności pod kątem ochrony środowiska. Cele w tej dziedzinie można osiągnąć w sposób szybki i skuteczny jedynie przy wsparciu wszystkich pracowników. Dlatego też stale informujemy pracowników o prowadzonych przez przedsiębiorstwo działaniach środowiskowych. W ramach posiadanych przez nich kompetencji służbowych motywujemy ich, aby osobiście przejmowali odpowiedzialność za ochronę środowiska. Organizujemy szkolenia budujące świadomość na tym polu. Świadectwem naszego zaangażowania w te działania jest certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO i Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO Wysokie wymagania odnośnie ochrony środowiska stawiamy również naszym dostawcom. KZZ wersja AG z

14 9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Fundamentem naszego przedsiębiorstwa są pracownicy. Dlatego ich zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Wszystkie wymogi prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy stosujemy tak, aby skutecznie zapobiegać wypadkom i zagrożeniom dla pracowników. Za kwestie BHP odpowiada kadra kierownicza. Zarząd udostępnia w tym celu niezbędne środki. W nieustanną poprawę standardów BHP zaangażowani są zarówno członkowie kierownictwa jak i sami pracownicy. Zatrudnieni w każdej lokalizacji specjaliści ds. BHP sprawują funkcję doradczą. Biorą oni również czynny udział w realizacji niezbędnych w danym zakładzie działań. Świadomość w dziedzinie BHP wśród pracowników zwiększa się w drodze systematycznych akcji informacyjnych, kontroli zakładowych oraz szkoleń. Wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia są identyfikowane na podstawie regularnie prowadzonych analiz ryzyka, w następstwie których opracowuje się konkretne kroki zaradcze. Dla substancji niebezpiecznych, przed ich zastosowaniem, wykonywane są badania sprawdzające możliwość ich wyeliminowania lub zastąpienia innymi substancjami. Stosuje się tylko substancje w minimalnym stopniu zagrażające ludziom i środowisku. Przedsiębiorstwo, we współpracy z odpowiednimi ekspertami BHP oraz członkami kierownictwa, wdraża przepisy prawne dotyczące zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Prowadzone są rejestry substancji niebezpiecznych, których aktualność co roku podlega weryfikacji. W miarę potrzeby stosuje się odpowiednie Instrukcje Pracy. Odpowiedni kierownik przynajmniej raz w roku organizuje szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące substancji niebezpiecznych. 10 Bezpieczeństwo informacji Procesy oraz zasady określone w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji służą analizowaniu, definiowaniu, kontrolowaniu, monitorowaniu oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Prowadzimy kompleksowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę danych, u podstaw których leżą takie priorytety jak poufność, integralność oraz dostępność danych. Działania te są przejrzyste, mierzalne oraz prowadzone z uwzględnieniem międzynarodowej normy ISO/IEC Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

15 11 Pracownicy Zarząd powołał osoby, które w sposób szczególny odpowiadają za organizację, działania kierownicze oraz kadrowe. Są to m. in. kierownicy ds. jakości, środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji. W celu zapewnienia należytego i poprawnego wykonywania obowiązków służbowych podstawowe wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz kompetencje wszystkich właściwych pracowników zostały opisane w opisach stanowisk pracy. 12 Zasoby W ramach świadczenia usług zorientowanych na klienta odpowiednio planujemy i udostępniamy środki finansowe i techniczne oraz zasoby kadrowe. Nowi pracownicy są zatrudniani i wdrażani do pracy na podstawie określonych wymagań. Okres wdrożenia do pracy nowego pracownika określony pod kątem odpowiednich wymagań leży w gestii danego kierownika. Każdy pracownik ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Kierownicy regularnie kontrolują, które kwalifikacje są potrzebne i podejmują w związku z tym stosowne działania. Skuteczność szkoleń zawodowych podlega ocenie. Poza wymaganiami infrastrukturalnymi dotyczącymi stanowisk pracy oraz wyposażenia technologicznego, firma Hirschvogel określa warunki ramowe niezbędne dla zagwarantowania efektywności i stabilności procesów, z zastosowaniem zasad projektowych Systemu Produkcji Hirschvogel. 13 Rozwój działalności W ramach polityki i strategii firmy opracowujemy strategię rynkową w oparciu o podstawowe cele przedsiębiorstwa, wymagania rynkowe oraz wyniki badań i działań z dziedziny innowacyjności. Na tej podstawie tworzymy strategię produktu oraz podwaliny pod rozwój nowych produktów. 14 Usługi konsultingowe, udzielanie informacji oraz obsługa zamówień Za pośrednictwem działów sprzedaży, rozwoju produktu oraz badań i rozwoju udostępniamy klientom nasze know-how w formie konsultingu. Na życzenie, na podstawie udostępnionych nam danych projektujemy zaawansowane technologicznie, ekonomiczne rozwiązania, a ich rezultaty prezentujemy naszym klientom. Przegląd umowy obejmuje przeprowadzenie analizy wykonalności. Za terminową obsługę dostaw odpowiada nasz system obsługi zamówień. W przypadku braku realizacji zamówienia w potwierdzonym wcześniej terminie, klient w trybie priorytetowym otrzymuje stosowną informację i podejmowane są czynności w celu bezzwłocznej realizacji dostawy. KZZ wersja AG z

16 15 Rozwój produktów i procesów Rozwój produktów pod kątem wymagań konkretnego klienta, w zależności od stopnia jego złożoności, odbywa się z zastosowaniem Systemu Organizacji Projektu Hirschvogel. Pod uwagę brane są wymagania normy ISO TS 16949, APQP (Zaawansowanego Planowania Jakości Produktu), VDA 4 Zapewnienie Jakości w Mapie Procesów oraz specyficzne wytyczne od klienta. Podstawą celowego kierowania projektem oraz efektywnego wykorzystania zasobów jest obejmujące wszystkie obszary ustrukturyzowane zarządzanie projektami. Projekty rozwojowe dzielimy na etapy i oznaczamy kamieniami milowymi. Planując wdrożenie nowego produktu oraz dostosowując procesy produkcyjne pod kątem nowych lub zmodyfikowanych produktów dokumentujemy wszystkie czynności z dziedziny zaawansowanego planowania jakości. Do określenia wymagań klienta służą specyfikacje funkcjonalne. Za postępy w ramach projektu, specyfikacje, raport końcowy oraz wyniki weryfikacji i walidacji odpowiada lider projektu. Nowe produkty zostają zatwierdzonone przez klientów zgodnie z wytycznymi VDA, tom 2 Zapewnienie jakości dostaw lub PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji Seryjnej). 16 Zakupy Interdyscyplinarne zespoły kierowane przez Korporacyjny Dział Zakupów w ramach Procesów Zakupowych Hirschvogel wybierają, kwalifikują oraz poddają dostawców okresowej ocenie pod kątem jakości, ochrony środowiska, niezawodności dostaw oraz usług. Nowe lub zmienione materiały produkcyjne podlegają procesowi zatwierdzania do produkcji seryjnej. Kontrakty zawierane w ramach procesu zakupów są uzupełniane szczegółową dokumentacją zakupową. Dostawy przychodzące podlegają kontrolom wyrywkowym w trakcie odbioru. Mają one zagwarantować zgodność ze specyfikacjami technicznymi i środowiskowymi. W przypadku reklamacji wadliwych dostaw stosuje się raport 8D wraz z prośbą o komentarze. Z najważniejszymi dostawcami zawieramy umowy określające docelowy poziom jakości. Promujemy relacje pomiędzy dostawcą a klientem i rozwijamy je tak, by odpowiadały one naszym wysokim standardom jakościowym. 17 Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem System Zarządzania Narzędziami i Wyposażaniem firmy Hirschvogel gwarantuje terminową realizację produkcji z zastosowaniem narzędzi i wyposażenia niezbędnego do wyrobu produktów. Firma Hirschvogel zapewnia wszelkie środki niezbędne do rozwoju, produkcji, zakupów oraz dostaw narzędzi i wyposażenia. 18 Produkcja W ramach planowania produkcji z uwzględnieniem stosownych regulacji i wymagań klienta planuje się i zamawia wszystkie materiały produkcyjne, narzędzia, wyposażenie, urządzenia kontrolne oraz dokumenty niezbędne do produkcji danych wyrobów. Całą niezbędną do produkcji dokumentację udostępnia się na właściwych stanowiskach pracy. Nasze procesy i procedury produkcyjne opierają się na wieloletnich doświadczeniach firmy oraz udokumentowanych kompetencji w zakresie procesów technicznych. Procesy produkcyjne oceniane są pod kątem zdolności w produkcji seryjnej. Procesy podlegają systematycznemu monitorowaniu i są stale usprawniane. 16 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

17 19 Procesy kontroli W celu zagwarantowania najwyższej jakości produktów, na wszystkich etapach procesu produkcji prowadzone są kontrole, poczynając od kontroli dostaw, poprzez kontrolę w trakcie produkcji po kontrolę końcową. Ponadto dodatkowe kontrole wykonuje się przy wysyłce. Planuje się i przeprowadza kontrole pierwszej i ostatniej sztuki, kontrole w czasie produkcji oraz analizy zdolności. Wyniki tych działań są dokumentowane i archiwizowane. Stosowany sprzęt pomiarowy musi być właściwy i podlega on procesowi zarządzania środkami kontrolno-pomiarowymi. 20 Wysyłka, logistyka Magazynowane są tylko te wyroby, których jakość została potwierdzona stosownymi pomiarami. Wszystkie wyroby znakujemy przy użyciu skomputeryzowanego systemu etykietowania oraz systemu magazynowo-administracyjnego, ponadto podlegają one kontroli zgodnie z zasadą FIFO. Jeżeli klient nie określi innych wymagań, stosujemy opakowania standardowe. System identyfikowalności zaprojektowano tak, aby wszystkie informacje były zachowane w sposób czytelny, poczynając od daty dostawy po partię produkcyjną i kontrolną. Ponadto funkcjonuje system śledzenia dostaw, którego działaniem objęci są też poddostawcy. 21 Utrzymanie ruchu Należytą sprawność i wysoką dyspozycyjność procesów produkcyjnych gwarantuje prewencyjne i dostosowane do aktualnych warunków utrzymanie ruchu środków produkcji i urządzeń pomiarowych. 22 Plany awaryjne Firma Hirschvogel posiada plany awaryjne na wypadek wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych. Opisane w planach procedury gwarantują realizację dostaw do klientów. W ramach zarządzania ryzykiem wykonuje się analizy ryzyka i w miarę potrzeby usprawnia konkretne procesy, wdraża stosowne instrukcje i szkoli pracowników. 23 Ocena Systemu Zarządzania W ramach ocen systemu zarządzania przeprowadzanych przez dyrektorów zakładów firmy Hirschvogel oraz w ramach przeglądu całościowego prowadzonego przez Zarząd Hirschvogel Holding GmbH dokonuje się systematycznej ewaluacji efektywności Systemu Zarządzania oraz realizacji celów w odniesieniu do procesów, ochrony środowiska, zgodności wyrobów oraz informacji zwrotnej od klienta. Pod uwagę bierzemy zarówno informacje uzyskane w trakcie audytów, wytyczne określone prawem oraz zalecenia dotyczące doskonalenia jak i status działań zapobiegawczych i korygujących. Udokumentowany wynik zawiera opis niezbędnych działań w zakresie: poprawy efektywności Systemu Zarządzania i jego procesów, udoskonalenia produktów pod kątem wymagań klienta, potrzeb dotyczących zasobów, i stanowi część długoterminowego planowania w przedsiębiorstwie. KZZ wersja AG z

18 24 Proces ciągłego doskonalenia W celu ciągłego doskonalenia wyrobów, usług i procesów biznesowych wprowadzono dostosowany do potrzeb firmy Hirschvogel System Zarządzania Koncepcjami (Ideas Management System) oraz System Produkcji Hirschvogel (Hirschvogel Production System). System produkcji służy doskonaleniu wszystkich procesów w przedsiębiorstwie zarówno tych dotyczących produkcji jak i administracji oraz projektowaniu ich w sposób pozwalający na zminimalizowanie ilość strat. W zależności od potrzeb stosujemy metodę tzw. produkcji odchudzonej (lean production), np. mapowanie strumienia wartości (value stream planning), Kaizen, 5S, sterowanie produkcją (shop floor management), zarządzanie wizualne, metody SMED, REFA oraz JIT. W usprawnianiu naszych procesów decydującą rolę odgrywają też metody jakościowe, takie jak Six Sigma, usystematyzowane rozwiązywanie problemów, system audytów oraz Poka Yoke. Zaangażowanie pracowników jest dla nas ważne. Dzięki Systemowi Zarządzania Koncepcjami każdy pracownik i każda grupa pracowników może wnieść wkład w doskonalenie przedsiębiorstwa, przedkładając w tym celu własne pomysły i inicjatywy. Dodatkową ścieżką przepływu informacji, rozwoju zawodowego oraz rozwiązywania problemów w zespole są warsztaty, w których udział biorą wszyscy pracownicy. Dzięki temu w poprawę skuteczności Systemu Zarządzania, jakości produktu, efektywności oraz satysfakcji klienta zaangażowani są stale wszyscy pracownicy. 18 Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

19 25 Hirschvogel na świecie Europa Hirschvogel Holding GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen, Germany Hirschvogel Aluminium GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Marksuhl, Germany Hirschvogel Umformtechnik GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen, Germany Hirschvogel Eisenach GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Marksuhl, Germany Hirschvogel Komponenten GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Schongau, Germany Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. ul. Jana Gutenberga Gliwice, Poland Ameryka Hirschvogel Incorporated 2230 South 3rd Street Columbus, Ohio , USA MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. Rodovia Presidente Dutra, KM Bela Vista Queimados, Cep.: , Rio de Janeiro, Brazil Azja Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co. Ltd. No. 2558, Xinqun Road Pinghu Economic Development Zone , Zhejiang, China Hirschvogel Components India Pvt. Ltd. Plot No. E-84, MIDC Ranjangaon Dist. Pune , India KZZ wersja AG z

20 Hirschvogel Holding GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse Denklingen Germany Telephone: Fax:

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo