Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna SV Bruksanvisning i original NO Bruksanvisning i original PL Instrukcja obsługi w oryginale EN Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 TEKNISKA DATA... 4 BESKRIVNING... 4 Egenskaper... 4 HANDHAVANDE... 5 INSTALLATION... 5 ANSLUTNING... 5 Anslutning direkt till tv... 5 Anslutning via DTV-dekoder... 5 AV-KABLAR... 6 Koaxialkabeln... 6 NORSK 7 TEKNISKE DATA... 7 BESKRIVELSE... 7 Egenskaper... 7 BRUK... 8 MONTERING... 8 TILKOBLING... 8 Tilkobling direkte til TV... 8 Tilkobling via DTV-dekoder... 8 AV-KABLER... 9 Koaksialkabelen... 9 POLSKI 10 DANE TECHNICZNE OPIS Właściwości OBSŁUGA...11 INSTALACJA...11 PODŁĄCZENIE...11 Podłączanie bezpośrednio do telewizora...11 Podłączenie przez dekoder DTV...11 KABLE AV Kabel współosiowy... 12

3 ENGLISH 13 TECHNICAL DATA DESCRIPTION Features OPERATION INSTALLATION CONNECTION Connection directly to the TV Connection to DTV decoder AV CABLES Coaxial cable... 15

4 SVENSKA TEKNISKA DATA Frekvens, UHF Signalband Förstärkning Max. uteffekt Strömförsörjning Impedans Signal-/brusförhållande MHz UHF Max. 20 db 100 dbμv Med nätadapter (12 VDC, 50 ma) eller via DTV-dekoder (5 VDC, 40 ma) 75 Ω 3 db BESKRIVNING Denna specialkonstruerade antenn är avsedd för mottagning av marksänd digital tv och är ett utmärkt alternativ för digital-tv-mottagning i hushåll och på bärbara tv-apparater. Den aktiva antennen kan anslutas till tv eller dekoder och kan spänningsförsörjas via koaxialkabel eller med nätadapter. Antennen är rundstrålande, vilket innebär att den kan ta emot tv-signaler från alla riktningar. Kontrollera före montering och användning att samtliga delar i listan över förpackningens innehåll fi nns. 1. Antennenhet med koaxialkabel 2. Nätadapter 3. Extern förstärkare Egenskaper Ytmonterade kretsar Kompakt, elegant utformning Skärmad för bästa störningstålighet Kraftig förstärkare med litet brus Bärbar för mobil användning (camping, båtliv etc.) Stöder alla digitala och analoga signaler på UHF-kanaler Behöver inte riktningsjusteras Kompatibel med HDTV med olika marksända digital-tv-system (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) samt DAB-radio 4

5 SVENSKA HANDHAVANDE Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! INSTALLATION OBS! Följ anvisningarna nedan för bästa mottagning. 1. Placera antennen på avstånd från störningskällor. Antennen kan störas av apparater med stor effektförbrukning, som hiss, luftkonditionering, hårtork, mikrovågsugn etc. 2. Om antennen används inomhus bör den placeras nära fönster. 3. Placera antennen så högt upp som möjligt, för att minska risken att eventuella hinder mellan antennen och sändarmasten blockerar signalen. ANSLUTNING 360 rundstrålande TV-antenn Antennen kan anslutas direkt till tv:n eller till en DTV-dekoder. Anslutning direkt till tv 1. Kontrollera att tv:n är avstängd. 2. Anslut antennens koaxialkabel till förstärkarens ingång (märkt för antenn). 3. Anslut förstärkarens koaxialkabel till tv:ns antenningång. 4. Dra koaxialkabeln så att den inte kan bli trampad eller klämd eller utgör en snubblingsrisk. Anslutning via DTV-dekoder 1. Kontrollera att dekodern är avstängd. 2. Anslut antennens koaxialkabel till förstärkarens ingång (märkt för antenn). 3. Anslut förstärkarens koaxialkabel till dekoderns antenningång. 4. Anslut dekodern till tv:n med AV-kablar (A) eller koaxialkabel (B). 5. Dra koaxialkabeln så att den inte kan bli trampad eller klämd eller utgör en snubblingsrisk. Nätadapter Nätadapter Förstärkare Förstärkare 5

6 SVENSKA AV-KABLAR Anslut den gula videokabeln till dekoderns videoutgång och den vita och röda audiokabeln till dekoderns audioutgång. Anslut kablarna till tv:ns audio- och videoingångar. Var noga med att ansluta kablarna till motsvarande färgkodade anslutningar. Koaxialkabeln Anslut koaxialkabeln till dekoderns antennutgång. Anslut koaxialkabelns andra ände till tv:ns antenningång. OBS! När installationen är slutförd kan signalstyrka och -kvalitet justeras från dekodern. Antennen kan behöva fl yttas om inte bilden blir tillräckligt bra. Antennen kan placeras enligt nedan. TV Repskyddad undersida för bordsplacering. Suganordning på undersidan (max. belastning 5 kg) kan användas för att fästa antennen på alla släta ytor, som tv-skärm, fönster, kakel etc. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 6

7 NORSK TEKNISKE DATA Frekvens, UHF Signalbånd Forsterkning Maks. uteffekt Strømforsyning Impedans Signal-/støyforhold MHz UHF Maks. 20 db 100 dbμv Med strømadapter (12 V DC, 50 ma) eller via DTV-dekoder (5 V DC, 40 ma) 75 Ω 3 db BESKRIVELSE Denne spesialkonstruerte antennen er beregnet for mottak av bakkesendt digital-tv og er et utmerket alternativ til digitalt TV-mottak i private hjem og på bærbare TV-apparater. Den aktive antennen kan kobles til TV eller dekoder og kan strømforsynes via koaksialkabel eller med strømadapter. Antennen er rundstrålende, som betyr at den tar imot TV-signaler fra alle retninger. Kontroller før montering og bruk at du har samtlige deler på listen over pakkens innhold. 1. Antenneenhet med koaksialkabel 2. Strømadapter 3. Ekstern forsterker Egenskaper Utenpåmonterte kretser Kompakt, elegant utforming Skjermet for best mulig forstyrrelsesmotstand Kraftig forsterker med lite støy Bærbar for mobil bruk (camping, båt osv.) Støtter alle digitale og analoge signaler på UHF-kanaler Trenger ikke retningsjustering Kompatibel med HDTV med forskjellige bakkesendte digitale TV-systemer (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) og DAB-radio 7

8 NORSK BRUK Les bruksanvisningen nøye før bruk! MONTERING OBS! Følg anvisningene nedenfor for å få best mulig signalmottak. 1. Plasser antennen på avstand fra kilder til forstyrrelse. Antennen kan forstyrres av innretninger med stort effektforbruk, som heis, klimaanlegg, hårføner, mikrobølgeovn osv. 2. Hvis antennen brukes innendørs, bør den plasseres nær et vindu. 3. Plasser antennen så høyt oppe som mulig for å redusere faren for at eventuelle hindringer mellom antennen og sendermasten blokkerer signalet. 360 rundstrålende TV-antenne TILKOBLING Antennen kan kobles direkte til TV-en eller til en DTV-dekoder. Tilkobling direkte til TV 1. Kontroller at TV-en er slått av. 2. Koble antennens koaksialkabel til forsterkerens inngang (merket for antenne). 3. Koble forsterkerens koaksialkabel til TV-ens antenneinngang. 4. Trekk koaksialkabelen slik at den ikke kan bli tråkket på eller klemt eller utgjøre en snublefare. Tilkobling via DTV-dekoder 1. Kontroller at dekoderen er slått av. 2. Koble antennens koaksialkabel til forsterkerens inngang (merket for antenne). 3. Koble forsterkerens koaksialkabel til dekoderens antenneinngang. 4. Koble dekoderen til TV-en med AV-kabler (A) eller koaksialkabel (B). 5. Trekk koaksialkabelen slik at den ikke kan bli tråkket på eller klemt eller utgjøre en snublefare. Strømadapter Strømadapter Forsterker Forsterker 8

9 NORSK AV-KABLER Koble den gule videokabelen til dekoderens videoutgang og den hvite og røde audiokabelen til dekoderens audioutgang. Koble kablene til TV-ens audio- og videoinnganger. Vær nøye med å koble kablene til de tilsvarende fargekodede tilkoblingene. Koaksialkabelen Koble koaksialkabelen til dekoderens antenneutgang. Koble den andre enden av koaksialkabelen til TV-ens antenneinngang. OBS! Når monteringen er ferdig, kan signalstyrke og -kvalitet justeres fra dekoderen. Det kan bli nødvendig å fl ytte antennen hvis ikke bildet blir bra nok. Antennen kan plasseres som beskrevet under. TV Ripebeskyttet underside for bordplassering. Sugeanordning på undersiden (maks. belastning 5 kg) kan brukes til å feste antennen på alle glatte fl ater, som TV-skjerm, vindu, fl iser osv. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 9

10 POLSKI DANE TECHNICZNE Zakres częstotliwości, UHF Pasmo Wzmocnienie Maks. moc wyjściowa Zasilanie Impedancja Stosunek sygnału do szumu MHz UHF Maks. 20 db 100 dbμv Poprzez zasilacz (12 V DC, 50 ma) lub dekoder DTV (5 V DC, 40 ma) 75 Ω 3 db OPIS Antena ta została specjalnie zaprojektowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i jest znakomitym sposobem na odbieranie telewizji cyfrowej w gospodarstwach domowych oraz na przenośnych odbiornikach telewizyjnych. Antenę aktywną można podłączyć np. do telewizora lub dekodera. Może być ona zasilana przez kabel współosiowy lub zasilacz. Antena jest dookólna, co oznacza, że może odbierać sygnały telewizyjne ze wszystkich kierunków. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy z listy zawartości opakowania. 1. Antena z kablem współosiowym 2. Zasilacz 3. Zewnętrzny wzmacniacz Właściwości Obwody montowane na powierzchni Kompaktowy, elegancki kształt Ekranowana w celu osiągnięcia najlepszej odporności na zakłócenia Mocny wzmacniacz o niewielkim współczynniku szumu Przenośna nadaje się do zastosowań mobilnych (camping, jacht itp.) Obsługuje wszystkie sygnały cyfrowe i analogowe w pasmach UHF Nie wymaga regulacji pod względem kierunku Kompatybilna z technologią HDTV o różnych systemach cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz radiem DAB 10

11 POLSKI OBSŁUGA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! INSTALACJA UWAGA! Dla osiągnięcia najlepszego odbioru przestrzegaj poniższych wskazówek. 1. Umieść antenę z dala od źródeł zakłóceń. Zakłócenia anteny mogą być powodowane przez urządzenia o dużym zużyciu energii, takie jak winda, klimatyzator, suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itd. 2. Jeżeli antena używana jest wewnątrz pomieszczenia, należy umieścić ją blisko okna. 3. Umieść antenę tak wysoko, jak to tylko możliwe, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych przeszkód między anteną a masztem nadawczym, które mogłyby zablokować. Antena telewizyjna dookólna 360 sygnał. PODŁĄCZENIE Antenę można podłączyć bezpośrednio do telewizora lub do dekodera DTV. Podłączanie bezpośrednio do telewizora 1. Sprawdź, czy telewizor jest wyłączony. 2. Podłącz kabel współosiowy anteny do wejścia wzmacniacza (posiada oznaczenie dla anteny). 3. Podłącz kabel współosiowy wzmacniacza do wejścia antenowego w telewizorze. 4. Przeciągnij kabel współosiowy w taki sposób, aby nie mógł zostać nadepnięty lub zaciśnięty ani nie stwarzał ryzyka potknięcia. Zasilacz Wzmacniacz Podłączenie przez dekoder DTV 1. Sprawdź, czy dekoder jest wyłączony. 2. Podłącz kabel współosiowy anteny do wejścia wzmacniacza (posiada oznaczenie dla anteny). 3. Podłącz kabel współosiowy wzmacniacza do wejścia antenowego w dekoderze. 4. Podłącz dekoder do telewizora za pomocą kabli AV (A) lub kabla współosiowego (B). 5. Przeciągnij kabel współosiowy w taki sposób, aby nie mógł zostać nadepnięty lub zaciśnięty ani nie stwarzał ryzyka potknięcia. Zasilacz Wzmacniacz 11

12 POLSKI KABLE AV Podłącz żółty kabel video do wyjścia video w dekoderze, a biały i czerwony kabel audio do wyjścia audio w dekoderze. Podłącz kable do wejść audio i video w telewizorze. Pamiętaj, by podłączyć kable do złączy oznaczonych odpowiadającymi im kolorami. Kabel współosiowy Podłącz kabel współosiowy do wyjścia antenowego w dekoderze. Podłącz drugi koniec kabla współosiowego do wejścia antenowego w telewizorze. UWAGA! Po zakończeniu instalacji możliwe jest dokonywanie regulacji mocy i jakości sygnału z dekodera. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przesunięcie anteny, jeśli obraz nie będzie wystarczająco dobry. Antenę można umieścić według poniższych obrazków. TV Spodnia, odporna na zarysowania część do ustawienia na stole. Przyssawka (maks. obciążenie 5 kg) może być używana do mocowania anteny na gładkich powierzchniach, takich jak ekran telewizora, okno, kafelki itp. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 12

13 ENGLISH TECHNICAL DATA Frequency, UHF Signal band Amplifi cation Max. output Power supply Impedance Signal/noise ratio MHz UHF Max. 20 db 100 dbμv With mains adapter (12 VDC, 50 ma) or via DTV decoder (5 VDC, 40 ma) 75 Ω 3 db DESCRIPTION This specially designed antenna is intended for receiving terrestrial digital TV, and is a unique alternative to digital TV reception in households and for portable televisions. The active antenna can be connected to a TV or decoder, and can be powered via a coaxial cable or with a mains adapter. The antenna is omni-directional, which means it can receive TV signals from all directions. Before installation and use, check that all the parts in the package s contents list are present. 1. Antenna unit with coaxial cable 2. Mains adapter 3. External amplifi er Features Surface-mounted circuits Compact, elegant design Shielded for optimum resistance to interference Powerful amplifi er with little noise Portable for mobile use (camping, boat, etc.) Supports all digital and analogue signals on UHF channels Direction does not need to be adjusted Compatible with HDTV with various terrestrial digital TV systems (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) and DAB radio 13

14 ENGLISH OPERATION Read the Operating Instructions carefully before use INSTALLATION NOTE. Follow the instructions below for the best reception. 1. Position the antenna away from sources of interference. The antenna can be disrupted by appliances that consume a large amount of power, such as lifts, air conditioning, hairdryers, microwave ovens, etc. 2. If the antenna is being used indoors, it should be located close to a window. 3. Position the antenna as high up as possible to reduce the risk of any obstacles between the antenna and the transmitter mast blocking the signal. 360 omni-directional TV antenna CONNECTION The antenna can be connected directly to the TV or to a DTV decoder. Connection directly to the TV 1. Make sure the TV is switched off. 2. Connect the antenna s coaxial cable to the amplifi er s input (labelled for antenna). 3. Connect the amplifi er s coaxial cable to the TV s antenna input. 4. Position the coaxial cable so that there is no risk of treading on it, trapping it or tripping over it. Connection to DTV decoder 1. Make sure the decoder is switched off. 2. Connect the antenna s coaxial cable to the amplifi er s input (labelled for antenna). 3. Connect the amplifi er s coaxial cable to the decoder s antenna input. 4. Connect the decoder to the TV with AV cables (A) or coaxial cable (B). 5. Position the coaxial cable so that there is no risk of treading on it, trapping it or tripping over it. Mains adapter Mains adapter Amplifi er Amplifi er 14

15 ENGLISH AV CABLES Connect the yellow video cable to the decoder s video output and white and red audio cable to the decoder s audio output. Connect the cables to the TV s audio and video inputs. Take care to connect the cables to the corresponding colour-coded connections. Coaxial cable Connect the coaxial cable to the decoder s antenna output. Connect the other end of the coaxial cable to the TV s antenna input. NOTE. When installation is complete, the signal strength and quality can be adjusted from the decoder. The antenna may need to be moved if the picture is not good enough. The antenna can be positioned as shown below. TV Scratch-resistant underside for table location. Suction device on the underside (max. load 5 kg) can be used to secure the antenna to all smooth surfaces, such as a TV screen, window, tiles, etc. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 15

16

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Instrukcja obsługi modułu GSM do powietrznej pompy ciepła User Instructions for GSM control of Air Heat

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for 416-117 Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog TVAC15000B User manual Brugerhåndbog E Instrukcja obsługi Manual del usuario You can find important information and FAQs about this and other products on the website www.abus.com/plug-and-play Version

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo