Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe"

Transkrypt

1 Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy w okresie Jako główną pozycję mojego dorobku naukowego odpowiadającej wymogom formalnym przedstawiam monografię: Zarzadzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity. Jest to stosunkowa nowa tematyka w Polsce i pierwsza w kraju pozycja opisująca zagadnienie zarzadzania portfelem prywatnych spółek przez instytucje finansowe. W tej publikacji przedstawiam metody zarzadzania ryzykiem portfela spółek przez fundusze venture capital oraz private equity przez cały cykl inwestycyjny. Kolejnym ważnym opracowaniem w formie monografii jest pozycje: Venture capital sposoby dezinwestycji w której w sposób szczegółowy opisałem sposoby zakończenia inwestycji przez fundusze venture capital oraz privat equity. W pozostałych osiągnięciach omawiam również inne obszary z zakresu finansów, takie jak: wycena przedsiębiorstwa, rynek walutowy, wycena opcji realnych oraz finansowych, spółki społecznie odpowiedzialne oraz zmienność i powierzchnia zmienności implikowanej. II. Dane ogólne 1. Imię i nazwisko: Piotr Zasępa 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: Doktor nauk ekonomicznych uzyskany w dniu 5 maja 2008 r. na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozprawa doktorska pt.: Sposoby dezinwestycji w procesie inwestycyjnym funduszy venture capital. Promotor rozprawy prof. dr hab. Jerzy Węcławski. Mgr ekonomii: Katolicki Uniwersytet Lubelski Praca magisterska: Decentralizacja finansów publicznych na przykładzie budżetu miasta Częstochowy. Promotor: prof. dr hab. Zyta Gilowska.

2 Tytuł MBA otrzymany w Central Lancashire University w Preston, Wielka Brytania w 2003 r. Ukończone studia podyplomowe: Metody Ilościowe w analizie rynków finansowych Szkoła Główna Handlowa w 2010 r. Ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie ryzykiem na Wydziale Matematycznym - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w 2012 r. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w latach III. Informacje o zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym 1. W jednostkach naukowych: Akademia Polonijna w Częstochowie, adiunkt, obecnie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, adiunkt, 2011 obecnie Szkoła Główna Handlowa wykładowca - studia podyplomowe. 2. W innych miejscach 1997 obecnie - własna działalność gospodarcza, ING Polska. IV. Zestawienie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora 1. P. Zasępa, Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital, Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss P. Zasępa, Charakterystyka działalności inwestorów indywidualnych na tle działalności funduszy venture capital, Annales Oeconomia Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora 3. P. Zasępa, Perspektywy rynku venture capital/private equity w czasach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss P. Zasępa, Finansowanie innowacji a globalizacja rynków finansowych na przykładzie venture capital, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa 2009, ss

3 5. P. Zasępa, Venture capital jako kapitał cierpliwy w finansowaniu innowacji z zakresu ochrony zdrowia, [w] Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Educator, Częstochowa 2010, ss P. Zasępa, Trendy na rynku IPO oraz fuzji i przejęć w okresie kryzysu finansowego, Annales Oeconomia Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss P. Zasępa, Venture Capital, Sposoby dezinwestycji, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2010, ss P. Zasępa, Pomiar wyników i efektywność inwestycji dokonanych przez fundusze venture capiatal, PRAGMATA TES OIKONOMIAS V, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, ss P. Zasępa, Inwestycje quasi funduszy venture capital i ich wpływ na rozwój regionalny w Polsce, [w] Społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne, demograficzne i prawne, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2011, ss P. Zasępa, Metody zarządzania płynnością funduszy venture capital, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie, Częstochowa 2011, ss P. Zasępa, Influence on financial crisis on globalization of private equity funds, Materiały Międzynarodowej Konferencji: Globalizacia a jej socialno-ekonomickie dosledky 11, Zilina 2011, ss P. Zasępa, Charakterystyka oraz przyczyny stosowania opcji rzeczowych w inwestycjach venture capital oraz private equity, Annales Oeconomia Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss P. Zasępa, Metoda PME oraz metoda BME oceny efektywności funduszy venture capital oraz private equity 2012, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice, PTE Katowice 2012, ss P. Zasępa, Venture capital cycle in Central and Eastern European countries on global perspective, Wydawnictwo Uniwesytetu w Zilinie, Zlinina 2012, ss

4 15. P. Zasępa, Czynniki tworzenia wartości w spółce przez fundusz venture capital, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Szczecin 2013, ss P. Zasępa, Cykl inwestycyjny funduszy venture capital oraz private equity na tle rozwoju rynku kapitałowego, UE Katowice P. Zasępa, Analiza ryzyka inwestycji aniołów biznesu, [w] Lokalne i globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, PTE w Łodzi, Łódź 2012, ss P. Zasępa, Problemy z zastosowaniem stopy IRR przez fundusze venture capital, [w] Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki red. Natalia Iwaszczuk, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ss , ISBN: P. Zasępa, Wpływ inwestycji funduszy private equity i venture capital na jakość życia, Wydawnictwo AJD, Częstochowa P. Zasępa, Zarządzanie ryzykiem portfela funduszu venture capital oraz private equity, CEDEWU, Warszawa 2013, ss P. Zasępa, Tendencje w zarządzaniu kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa przez fundusze venture capital oraz private equity [w] Nowe tendencje w zarządzaniu uwarunkowania finansowe i organizacyjne Tom III, Wydawnictwo KUL, LUBLIN 2013, ss P. Zasępa, Analiza efektywności inwestycji w indeks spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Indeks, UE Wrocław P. Zasępa, Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym, UE Katowice P. Zasępa, Wycena skośności w inwestycjach typu venture capital, W: Wyzwania i perspektywy współczesnego zarzadzania, red. Katarzyna Brendzel-Skowera, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, ss

5 25. P. Zasępa, Trendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capital, [w] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa red. J Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss P. Zasępa, The analysis of underpricing of IPO process on Warsaw Stock Exchange, Transcom 2013, Zilina 2013, ss P. Zasępa, Analiza progu rentowności funduszu venture capital, Periodyk Naukowy AP 7, Częstochowa 2013, ss P. Zasępa, IPOs trends and their impact on the level of venture capital divestments, Siedlce P. Zasępa, Efektywność transakcji dezinwestycji funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego, UE Szczecin P. Zasępa, Wpływ jakości kadry menedżerskiej na efektywność procesu pierwotnej oferty publicznej funduszy private equity na GPW w Warszawie, UE Katowice P. Zasępa, Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital oraz private equity, UŁ, Łodź P. Zasępa, Wpływ ceny nominalnej akcji na niedowartościowanie pierwszej oferty publicznej na rynku New Connect, PRAGMATA TES OIKONOMIAS VI, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa P. Zasępa, Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin P. Zasępa, Lewarowane i odwrotne fundusze ETF, Czasopismo naukowe Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec P. Zasępa, Private euqity backed IPO and its efficiency in Poland, Periodyk Naukowy nr 9, Wydawnictwo Akademii Polonijnej, Częstochowa P. Zasępa, Zastosowanie instrumentów pochodnych, Skrypt, Wydawnictwo Akademii Polonijnej, Częstochowa 2013.

6 37. P. Zasępa, Development of venture capital investment in Central and Eastern Europe over , Wydawnictwo Uniwesytetu w Zilinie, Zlinina 2013, ss P. Zasępa, Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki europejskie, finanse i marketing nr 9 (58) 2013, Warszawa 2013, ISSN: , ss Wszystkie prace są autorstwa P. Zasępy. Zbiorcze zestawienie publikacji po uzyskaniu stopnia doktora Nr Rodzaj publikacji Liczba publikacji 1 Monografie 2 2 Skrypty 1 3 Krajowe artykuły w j. polskim 29 4 Krajowe artykuły w j. angielskim 2 5 Artykuły zagraniczne 4 Udział w konferencjach naukowych: 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rynek Finansowy, UMCS, Kazimierz Dolny czerwiec VII Forum Private Equity & Venture Capital, 16 czerwiec Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola partnerstwa publiczno-prywatnego i innych form organizacyjno-prawnych we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego, Akademia Polonijna, Częstochowa czerwca Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rynek Finansowy, UMCS, Nałęczów czerwiec Międzynarodowa Konferencja Ochrona Zdrowia: Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Prawne, Akademia Polonijna, Częstochowa maja Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rynek Finansowy, UMCS, Nałęczów czerwiec VIII Forum Private Equity & Venture Capital, BCC, Warszawa Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rynek Finansowy, UMCS, Nałęczów czerwiec 2011.

7 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa SAGR, Akademia im. Jana Długosza Konferencja Katedr Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice września Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rynek Finansowy, UMCS, Nałęczów maja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Globalne i Lokalne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarczego, PTE, Łódź 19 listopada XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem Teoria i praktyka, AGH, Kraków listopada Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacje w bankowości i finansach, Katowice 27 listopada Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ustroń marzec Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse I Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju zrównoważone finanse, UE we Wrocławiu, Karpacz, czerwiec Inwestycje finansowe I ubezpieczenia, UE we Wrocławiu, Karpacz, wrzesień Cytacje moich prac: Venture capital sposoby dezinwestycji: 1. A. Soloma, The importance of the depth of the capital market on international venture capital and private equity allocation decisions: case of Poland, Economics and management (2), ss A. Soloma, ISSN , 2012 Bun 3(24) ss T. Sosnowski, Uwarunkowania decyzji funduszy private equity o wyborze metody dezinwestycji, Acta Universitatis Lodzienesis, Folia Oeconomica 256, 2011, ss T. Sosnowski, Proces redukcji zaangażowania kapitałowego funduszy private equity w spółki portfelowe metodą pierwszej oferty publicznej, Acta Universitatis Lodzienesis, Folia Oeconomica 262, 2012, ss

8 5. E. Grzegorczyk, Proces dezinwestycji funduszy venture capital poprzez IPO, Acta Universitatis Lodzienesis, Folia Oeconomica 266, 2012, ss I. Lulek, Rozwój rynku private equity/venture capital, Copernical Journal of Finances & Accounting, 2013 vol. 2, issue 1. ss Ekspertyza Ministerstwa Gospodarki RP, Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce, Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusze Seed Capital, Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusze venture capital, Warszawa S. Piotrowski, Venture Capital jako forma finansowania MŚP w polityce wspierania innowacji UE, Rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, Poznań J. Węcławski, Finansowanie innowacji przez inwestorów venture capital w aspekcie procesów decyzyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług nr 106. Szczecin Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity 1. T. Trojanowski, Risk management strategy in the international market, Zilina 2013, 2. T. Trojanowski, ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM INSTRUMENTÓW MARKETINGU MIX. 3. T. Trojanowski, Komunikowanie oferty produktowej w procesach sprzedaży osobistej. 4. K. Szydłowski, M. Szturo, Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako miejsce zaspokajania potrzeb finansowych przedsiębiorstw z sektora biogospodarki. V. Osiągnięcia dydaktyczne Doświadczenie pedagogiczne wiąże się z wykonywaniem od 2008 r. zawodu nauczyciela akademickiego na Akademii Polonijnej w Częstochowie a następnie w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Działalność dydaktyczna prowadzenie zajęć dydaktycznych

9 Od 2008 r. prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń) na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku Ekonomia z takich przedmiotów jak: rynek pieniężny i kapitałowy, zarządzanie ryzykiem, zastosowanie instrumentów pochodnych, ekonomia matematyczna, międzynarodowe stosunki walutowe, statystyka, mikroekonomia, ocena projektów inwestycyjnych, rachunkowość. Od 2010 r. prowadzę również zajęcia na studiach podyplomowych Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych na SGH z zakresu inwestycji alternatywnych. Od 2011 r. moim podstawowym miejscem pracy jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie gdzie prowadzę wykłady m. in. z zakresu finansów, zarzadzania strategicznego, metod ilościowych w zarządzaniu oraz bankowości. Prowadzenie seminariów dyplomowych i promotorstwo prac dyplomowych Od 2008 r. byłem promotorem około 100 prac licencjackich i 30 magisterskich oraz recenzowałem ok. 200 prac licencjackich i 100 magisterskich. Wielokrotny opiekun roku i odpowiedzialny za przeprowadzenie praktyk przez studentów. Zarządzanie procesem dydaktycznym Na wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie w okresie sprawowałem funkcję prodziekana ds. nauki gdzie kierowałem zarządzaniem procesem dydaktycznym na kierunku ekonomia. Od września 2013 r. jestem zastępcą dyrektora ds. nauki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie również odpowiadam za jakość procesu kształcenia. W czasie pełnienia tych funkcji byłem odpowiedzialny za przygotowanie raportu samooceny kierunku ekonomia na potrzeby kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto opracowałem wniosek o przyznanie pozwolenia na prowadzenie kierunku Ekonomia na Wyższej Szkole Lingwistycznej, który w późniejszym procesie został rozpatrzony pozytywnie. VI. Osiągnięcia naukowe zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 ze zm.).

10 Osiągnięcia naukowe w myśl ustawy stanowi monografia Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycji venture capital oraz private euqity uzupełniona o cykl artykułów dotyczących niedoszacowania pierwszej oferty publicznej oraz wyników inwestycyjnych inwestycji w spółki zasilane funduszami venture capital/private euqity. 1. Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, ss. 269, 2. Trendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capital, [w] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa red. J Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss The analysis of underpricing of IPO process on Warsaw Stock Exchange, Transcom 2013, Zilina 2013, ss Private euqity backed IPO and its efficiency in Poland, Periodyk Naukowy nr 9, Wydawnictwo Akademii Polonijnej, Częstochowa 2013, ss Venture capital sposoby dezinwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, ss Przedmiot i cele rozprawy Pierwsze opracowanie to monografia opisująca podejście funduszy oraz metody zarzadzania rozwojem spółek portfelowych od momentu ich wyboru do momentu dezinwestycji przeprowadzanych przez fundusze VC/PE. Pozostałe trzy pozycje to artykuły uzupełniające monografię o badania empiryczne poziomu niedoszacowania spółek portfelowych zasilanych kapitałami funduszy VC/PE w procesie IPO przeprowadzonym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusze venture capital na przestrzeni ostatnich trzech dekad przekształciły się w ważną klasę aktywów i często stanowią bardzo ważną część portfela inwestycyjnego wielu instytucji finansowych oraz inwestorów prywatnych na całym świecie. Fundusze venture capital to skomplikowana klasa aktywów, co angażuje wiele aspektów ryzyka na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, które powinny zostać zidentyfikowane, opisane i zarządzane w odpowiedni sposób. W procesie dezinwestycji bardzo ważne dla funduszy venture capital jest problem osiągniętej stopy zwrotu z dokonanej inwestycji. Ich zaangażowanie jest długoterminowe, stosunkowo mało elastyczne i obarczone bardzo wysokim ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Niezbędny wydaje się więc fakt racjonalnego podejścia do

11 procesu dezinwestycji. Należy również podkreślić, iż od 2000 r. dla większości analizowanych lat, mediana stóp zwrotu funduszy venture capital oraz private equity oscyluje w granicach 0%, co podkreśla bardzo ważny aspekt racjonalności prowadzenia procesu inwestycyjnego przez fundusze venture capital. W celu zbudowanie lub wyboru dobrze funkcjonującego funduszu venture capital bardzo ważne jest zrozumienie zarzadzania ryzykiem alokacji tej klasy aktywów, procedur wyboru celów inwestycyjnych, zarządzania płynnością funduszu i jego potrzebami finansowymi jak również monitorowanie i angażowanie się w rozwój spółek portfelowych celem przeprowadzenia efektywnego procesu dezinwetsycji. Zrozumienie ponoszonego ryzyka przez poszczególnych interesariuszy funduszu pozwala na lepszą analizę tej klasy aktywów oraz na ocenę, jaki wpływ na efektywność inwestycji będzie miało dynamicznie zmieniające się otoczenie. Celem naukowym opracowań jest wskazanie efektywności gospodarowania funduszy venture capital w zakresie osiąganych wyników z przeprowadzonych dezinwestycji i wykazanie wpływu jakości kadry menedżerskiej na poziom efektywności procesu rozwoju przedsiębiorstwa i procesu dezinwestycji za pomocą IPO. Cel praktyczny opracowań można oprzeć na możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów pragnących angażować swoje kapitały w klasę aktywów jaką stanowią fundusze venture capital oraz private equity. Czytelnym efektem końcowym jest stworzenie szeregu opracowań dających pełny obraz sposobów i metod zarządzania ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity i opisanie poziomu efektywności procesu dezinwestycji poprzez przeprowadzenie transakcji IPO. Metodyka opracowania Przedstawiona monografia to zbiór opisu metod i sposobów zarzadzania ryzykiem portfela spółek niepublicznych przez fundusze venture capital oraz opis i identyfikacja ryzyka wpływającego na funkcjonowanie funduszy. Przedstawiona monografia składa się z szesnastu rozdziałów. Pierwsze 4 rozdziały porządkują typologię czynników ryzyka funduszy private equity i venture capital oraz szczegółowo charakteryzują poszczególne aspekty ryzyka wpływającego na funkcjonowanie omawianych w pracy funduszy. Rozdział piaty opisuje problem wpływu funkcjonowania funduszy wysokiego ryzyka na otoczenie rynkowe a w szczególności na kreowanie ryzyka systematycznego na rynku finansowym. Kolejne rozdziały dotyczą problemów zastosowania metod matematycznych i statystycznych w

12 szacowaniu efektywności inwestycji w młode szybko rozwijające się spółki portfelowe. W szczególności opisywany jest problem szacowania stopy IRR, zaadaptowania nowoczesnej teorii portfela w zarządzaniu portfelem funduszu oraz specyficznych dla nich elementów estymacji wskaźników efektywności. Rozdział dziewiąty zawiera opis metod zarządzania płynnością funduszu i skupia się na charakterystyce tzw. krzywej J, która jest ważnym elementem inwestycji typu venture capital. Kolejne rozdziały (w szczególności rozdział 12) opisuje metody stosowane przy wycenie spółek portfelowych oraz metodologię szacowania stopy dyskontowej niezbędnej do wyceny spółek przed dokonaniem inwestycji oraz określaniu wymaganej przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. Dalszym naturalnym aspektem pracy wynikającym z poprzedzających rozdziałów jest opis zastosowania opcji realnych w wycenie elastyczności projektów inwestycyjnych funduszu, które swoim charakterem wpisują się w proces inwestycyjny funduszy. Ostatnimi aspektami poruszanymi w niniejszym opracowaniu jest funkcjonowanie funduszów funduszy, które stają się jednym z ważniejszych źródeł finansowania omawianych instytucji, oraz problematyka wtórnego rynku inwestycji venture capital. Wszystkie aspekty poruszone w pracy są w większości uzupełnione o dane statystyczne pochodzące głownie z rynku amerykańskiego, który wydaje się być najważniejszym rynkiem dla inwestycji venture capital, jak również danymi z rynku UE w tym z Polski. Metodyka oszacowania niedowartościowania procesu IPO przeprowadzanego przez fundusze VC/PE Miara niedoszacowania była mierzona jako różnica pomiędzy ceną notowań zaobserwowaną na zamknięciu w pierwszy dniu notowań (EP) a ceną sprzedaży akcji w ofercie publicznej (OP):. Można wskazać na trzy metody dostosowania tego zwrotu: Stopa zwrotu skorygowana o zwrot z indeksu rynkowego: ( ), Gdzie I odnosi się to ceny lub poziomu indeksu giełdowego.

13 Zwrot skorygowany o ryzyka systematyczne:, Gdzie β odpowiada za poziom ryzyka systematycznego. Stopa zwrotu skorygowana o zwrot z określonego portfela:, Gdzie to stopa zwrotu z portfela referencyjnego. Metodologia jaką zastosowano do zmierzenia długookresowej stopy zwrotu może być określona dwojako. Pierwsza metoda oblicz prostą nieskorygowaną stopę zwrotu druga metoda koryguje stopę zwrotu w długim okresie o stopę zwrotu z portfela rynkowego. Określone są one w literaturze anglojęzycznej jako buy-and-hold returns (BHRs) oraz buyand-hold abnormal returns (BAHRs): [ ], [ ], gdzie to stopa zwrotu z IPO w miesiącu t i to stopa zwrotu z portfela rynkowego lub indeksu referencyjnego. Konkluzje opracowań zawarte są w tabeli 2. Tabela 1. Porównanie poziomów niedoszacowania procesu IPO dla spółek zasilanych funduszami VC/PE w okresie IPO Private Equity IPO Średni niedoszacowanie 0,1312 0,1057 Średnie niedoszacowanie (ważone wartością IPO) 0,114 0,0867 Mediana 0,049 0,0506 I kwartyl -0, III kwartyl 0,1605 0,1463 Odchylenie standardowe 0,3984 0,1847 Kurtoza 80,5107 6,4593 Skośność 7,2005 2,2821 Dowody niskich zwrotów w pierwszym dniu notowań mogą wskazywać na dobrze przemyślane decyzje zarządzających, co do momentu przeprowadzenia transakcji IPO. Wielu

14 badaczy twierdzi, iż inwestorzy którzy kupują akcje w transakcji IPO, to ci którzy są najbardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu wartości spółek w przyszłości. Dlatego niskie stopy zwrotu w pierwszym dniu notowań spółek PE nie są niczym negatywnym i ich wartość w przyszłości będzie szybciej wzrastać dzięki odpowiednim sposobom zarządzania. Dowody na lepsze zachowanie się spółek zasilanych funduszami PE po przeprowadzenie IPO znajdują się w literaturze i te transakcje są bardziej opłacalne i wydajne w porównaniu do innych ofert publicznych. Tak więc można stwierdzić, że inwestorzy oczekują od kierownictwa spółek i funduszy znacznej redukcji zadłużenia i dobrych wyników operacyjnych w zakresie marży i obrotu w ciągu kolejnych okresów po dokonaniu IPO. Często zdarza się, iż inwestorzy instytucjonalni, a w szczególności indywidualni nie mają możliwości inwestycji w fundusze PE. Chcąc uczestniczyć we wzroście wartości spółek portfelowych nabywają ich akcję właśnie w procesie IPO, kiedy to otrzymują możliwość pośredniej partycypacji w procesie zarządzania spółką w charakterystyczny dla funduszy sposób. Fundusze private equity to skomplikowana klasa aktywów, co angażuje wiele aspektów ryzyka na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, które powinny zostać zidentyfikowane, opisane i zarządzane w odpowiedni sposób. Jednym z elementów procesu inwestycyjnego jest dezinwestycja, której sposób ma ogromny wpływ na efektywność funduszy w zakresie osiągniętych stóp zwrotu. Jednym z najbardziej pożądanych sposobów zakończenia inwestycji funduszy jest transakcja sprzedaży akcji za pośrednictwem rynku giełdowego pierwotna oferta publiczna. Artykuł porusza tematykę efektywności procesu IPO dokonywanego przez fundusze private equity funkcjonujące w Polsce w okresie ze szczególnym uwzględnieniem jakości kadry zarządzającej oraz reputacji funduszu. Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż fundusze PE w procesie IPO są efektywniejsze od reszty rynku średnio o 1,8 punktu procentowego w procesie wyceny spółki i ustalaniu jej ceny emisyjnej. Omawiana praca jest jedną z pierwszych na rynku polskim monografią kompleksową opisującą przesłanki teoretyczne i praktyczne funkcjonowania funduszy venture capital i private equity i zarządzania ryzykiem spółek portfelowych w które są one zaangażowane. Celem naukowym pracy jest zebranie metod i sposobów zarządzania ryzykiem portfela inwestycji funduszy venture capital oraz private equity. Światowa literatura z tego zakresu ogranicza się do kilku pozycji ale w ostatnich latach rozwija się dynamicznie.

15 Wkład autora w rozwój dyscypliny finansów i tematu funduszy venture capital wydaje mi się jest znaczący, gdyż jako pierwszy rozpocząłem opisywanie działalności funduszy w sposób szczegółowy skupiając się na poszczególnych etapach ich procesu inwestycyjnego. Pozostałe osiągnięcia naukowe Kolejnym ważnym opracowaniem w moim dorobku naukowym jest monografia Venture capital sposoby dezinwestycji. Jest to również jedna z pierwszych pozycji opisująca funkcjonowanie funduszy venture capital a pierwsza skupiająca się na procesie dezinwestycji. Ważnym momentem w cyklu inwestycyjnym funduszu jest efektywne przeprowadzenie procesu dezinwestycji. Obserwując rynek finansowy, można stwierdzić, iż fundusze o wiele lepiej radzą sobie z akwizycją kapitału oraz jego inwestycją niż z wyjściem z dokonanej inwestycji. W tej mierze są one zależne od sytuacji gospodarczej a w szczególności od trendów panujących na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Bardzo ważne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu dezinwestycji są takie czynniki, jak: rozwój rynku kapitałowego, stadium trendu, w jakim się on obecnie znajduje, dostęp do kapitałów oraz pozostałe uwarunkowania makroekonomiczne. Wspomniane otoczenie determinuje możliwość zakończenia inwestycji przez fundusze oraz wycofanie zaangażowanego kapitału i jego zwrot inwestorom. Określenie momentu i sposobu a także możliwości przeprowadzenia dezinwestycji, jest często czynnikiem koniecznym i wpływa na decyzję o inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Fundusz, chcąc zrealizować zysk z dokonanej inwestycji, powinien doprowadzić do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo, które wspomaga odpowiednich efektów ekonomicznych. Osiągnięcie założonych przez fundusz celów rzutuje na możliwe sposoby zakończenia inwestycji. Daje się zaobserwować różne motywy funduszy przy dokonywaniu wyjścia z inwestycji. Uwarunkowanie sposobu i strategii dokonywanych dezinwestycji różnią się między poszczególnymi funduszami, zależnie od ich specyfiki jak i obowiązujących rozwiązań prawnych a także rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Wyniki, jakie osiągają fundusze z zainwestowanych środków, w dużej mierze zależą od sukcesu przedsiębiorstw, znajdujących się w ich portfelu. Sposób przeprowadzenia dezinwestycji wskazuje, jak fundusze radziły sobie z zarządzaniem swoimi spółkami znajdującymi się w ich portfelach. Jest to niezwykle ważny i istotny etap w procesie inwestycyjnym. Ważnym aspektem, rzutującym na decyzje inwestycyjne funduszu jest możliwość dezinwestycji. Niedostateczny rozwój danego sektora połączony z brakiem możliwości zakończenia

16 inwestycji (przez słabość rynku publicznego czy niemożność pozyskania inwestora dla spółek) stanowią ograniczenie działalności funduszy. W niniejszej pracy zauważono, iż sposób dezinwestycji i jej przebieg nie zależy jedynie od efektów ekonomicznych finansowanego przedsięwzięcia ani uwarunkowań prawno-organizacyjnych. Wpływ na to mają również bieżąca koniunktura na rynkach kapitałowych oraz kondycja tych rynków. Przy bardzo dobrej koniunkturze giełdowej i dużych transakcjach fuzji i przejęć fundusze są w stanie efektywnie wyjść z inwestycji, które nie zawsze osiągnęły zakładane efekty ekonomiczne. Barierami nie są również uwarunkowania prawno-organizacyjne, z którymi fundusze radzą sobie w sposób bardzo dobry na polskim rynku. W dalszych publikacjach opisywałem dokładniej proces dezinwestycji ze szczególnym uwzględnieniem procesu IPO poziomu jego niedoszacowania w porównaniu z innymi transakcjami wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych. Dla funduszy krytycznym momentem procesu inwestycyjnego jest moment dezinwestycji, który wpływa na poziom osiągniętej stopy zwrotu funduszu oraz jego możliwości pozyskania środków na dalsze inwestycje. Fundusze, ograniczając horyzont czasowy inwestycji, planują moment i sposób zakończenia inwestycji poprzez sprzedaż udziałów innemu podmiotowi na rynku. Nie są one zainteresowane pozostawaniem w przedsiębiorstwach o znormalizowanych stopach zwrotu, ani realizacją zysków z bieżących przychodów firmy, lecz zwracają uwagę na szybko rozwijające się innowacyjne spółki pozwalające dynamicznie zwiększać wartość zaangażowanego w nich kapitału. Fundusze poprzez sprzedaż udziałów nie tylko dokonują restrukturyzacji swego portfela, ale realizują zyski, uzyskując środki płynne, z których spłacają swoje zobowiązania wobec kapitałodawców. Wyprzedają one także spółki, które osiągnęły pewien etap rozwoju, po którym ich tempo wzrostu nie jest już satysfakcjonujące dla funduszu. Fundusze za pozyskane z dezinwestycji środki będą poszukiwały kolejnych celów inwestycyjnych o ponadprzeciętnym wzroście wartości lub przekażą środki swoim kredytodawcom. Dezinwestycja oznacza działania podjęte przez inwestora, mające doprowadzić do wycofania się z inwestycji, czyli zbycia na rynku prywatnym lub publicznym jednemu lub więcej podmiotom posiadanych udziałów spółki portfelowej. Dezinwestycja jest ostatnim etapem współpracy spółki w tym wypadku z funduszem venture capital. Inwestorzy finansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, aby po kilku latach sprzedać swoje udziały. Fundusz wychodząc z jednej spółki, stara się inwestować w kolejne przedsiębiorstwa.

17 Ważny dla funduszu staje się moment i sposób realizacji własnych zysków. Termin, jak i warunki wycofania udziałów z przedsiębiorstwa, mają istotne znaczenie zarówno dla funduszy, jak i samego przedsiębiorcy. Moment dezinwestycji powinien zostać zaplanowany oraz być przedmiotem negocjacji poprzedzających inwestycję. Termin zakończenia zaangażowania finansowego może być z góry określony lub być wynikiem osiągnięcia przez spółkę wyznaczonych efektów ekonomicznych. Jest to ważne w momencie finansowania wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy trudno określić, w którym momencie i jak wzrośnie wartość przedsiębiorstwa. Wtedy o momencie i sposobie dezinwestycji decyduje stopień realizacji celów stanowiących podstawę finansowania. Sposób dezinwestycji powinien rzutować na strategię spółki. Wiele funduszy przyznaje, że rozważa sposób dezinwestycji jeszcze przed podpisaniem umowy inwestycyjnej i przygotowuje spółkę do tego od pierwszego dnia zaangażowania finansowego. Inwestor ustala przeważnie swoje wyjście na koniec okresu dynamicznego wzrostu wartości spółki. Udział funduszu w zarządzaniu spółką portfelową, zaangażowanie w opracowywanie czy modyfikację jej strategii, mają służyć planowemu rozwojowi spółki i osiągnięciu przez nią wyników umożliwiających dezinwestycję w planowanym terminie. Wprowadzenie spółki na giełdę nie stanowi tylko i wyłącznie sposobu wyjścia z inwestycji, lecz jest pierwszym etapem dezinwestycji. Właściwe wycofanie się funduszu następuje dopiero poprzez sprzedaż akcji na giełdzie. Jest to najbardziej pożądany i wzorcowy sposób przeprowadzenia dezinwestycji przedsiębiorstwa finansowanego przez fundusz VC. Często na wszystkich rynkach działalności funduszy, dążą one do wyjścia z inwestycji właśnie poprzez wprowadzenie spółki do obrotu publicznego i sprzedaż jej akcji na giełdzie. Jest to bardzo czasochłonne i często stosunkowo drogie rozwiązanie, dlatego też przeprowadzenie tej operacji przez przedsiębiorstwo udziałowe wymaga dość daleko idącej pomocy ze strony funduszu. Korzyści z wejścia na giełdę, jakie może osiągnąć dobrze rozwijająca się firma, bywają niewspółmiernie większe od kosztów związanych z przygotowaniem spółki do tego przedsięwzięcia. Często dzieje się tak w okresach dekoniunktury giełdowej. Upublicznienie spółki może wiązać się z bardzo wysokimi zyskami, jednak jest to sposób zarezerwowany wyłącznie dla spółek dużych, o wysokim poziomie rentowności a także przejrzystych strukturach organizacyjnych i określonych przepływach finansowych. Duże znaczenie w przypadku wprowadzania spółki na giełdę mają takie czynniki, jak: kompetencje kadry menedżerskiej, jakość zarządzania i skład akcjonariuszy oraz samego doradcy IPO. Ryzyko wiążące się z wyjściem funduszu poprzez giełdę istnieje zwłaszcza podczas dekoniunktury na rynku. Fundusz nie zawsze ma możliwość sprzedaży wszystkich akcji tuż

18 po wprowadzeniu przedsiębiorstwa na giełdę, jest to regulowane obowiązującymi przepisami. Forma wyjścia funduszu - przez wprowadzenie spółki portfelowej na giełdę - w dużym stopniu zależy od koniunktury giełdowej. W okresie dobrej koniunktury transakcja ta może okazać się bardzo zyskowna, natomiast w czasie dekoniunktury może skończyć się niepowodzeniem. Wyjście przez giełdę umożliwia zakończenie inwestycji bez jednoczesnego zmniejszania stanu posiadania pozostałych akcjonariuszy spółki. Ten sposób wyjścia jest preferowany przez fundusze venture capital i ich menedżerów. Jest to konsekwencja sytuacji, gdy cena, jaką można uzyskać za pośrednictwem giełdy, może osiągnąć poziom o kilkadziesiąt procent wyższy od sprzedaży bezpośredniej przedsiębiorstwa np. inwestorowi strategicznemu. Dane empiryczne funduszy venture capital działających w Polsce wskazują na stosunkowo wysokie stopy zwrotu z przeprowadzonych dezinwestycji. W okresie średnia stopa zwrotu funduszy kształtowała się na poziomie 15,6% a dla okresu jej poziom wyniósł 8,6%. Górny kwartyl dla okresu notował poziom 32,4% rocznie, co daje ponad dwukrotnie wyższy wynik niż stopa zwrotu rynków publicznych. Fundusze venture capital w Polsce wyprzedzają również te działające w krajach Europy Środkowo Wschodniej (13,9%) oraz inne regiony tzw. krajów wschodzących Azja (7,8%) oraz Ameryka Łacińska (2%). W przypadku rynku polskiego najefektywniejszym sposobem wyjścia wydaje się być IPO, które jest efektywniejsze dla funduszy niż transakcja sprzedaży udziałów inwestorowi strategicznemu. Średnio IPO daje funduszom w Polsce wskaźnik cash-on-cash na poziomie 3,5 podczas gdy sprzedaż inwestorowi strategicznemu przynosi średnio funduszom 2,5 krotność zainwestowanej kwoty. Taki stan rzeczy był możliwy dzięki dość dynamicznemu rozwojowi polskiej giełdy, która przez okres dwóch dekad rozwijała się średnio na poziomie 16,9 % rocznie. Z takiej sytuacji korzystały również fundusze VC, których IPO były oczekiwane przez wielu inwestorów instytucjonalnych jak również indywidualnych. Z drugiej strony inwestorzy strategiczni nie byli skłonni dokonywać transakcji po zawyżonych cenach spowodowanych koniunkturą giełdową. Bardzo dobrze funkcjonująca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyczyniła się do tego, iż fundusze VC w okresie zrealizowały 50 wyjść, co daje ponad 10% udział w liczbie IPO. W pierwszych latach funkcjonowania GPW w Warszawie oraz rozwoju i kształtowania się rynku VC w Polsce fundusze nie były przygotowane do przeprowadzania IPO. W okresie przeprowadzały jedynie od jednego do trzech wyjść przy

19 wykorzystaniu IPO. Lata charakteryzowały się większą aktywnością funduszy w zakresie transakcji IPO na rynku. Kapitalizacja firm zasilanych funduszami i znajdujących się na giełdzie wyniosła dla okresu ,2 mld USD (3,1% łącznej kapitalizacji giełdy dla 2011 r.), co daje średnią na poziomie ok. 90 mln USD dla pojedynczej spółki. Średnia wartość pierwotnej oferty publicznej wyniosła 27,4 mln USD (najwyższa wartość zanotowała 139,6 mln USD a najniższa oferta miała wartość 2,1 mln USD). Ważnym faktem potwierdzającym wysoka efektywność procesu IPO przeprowadzanego przez fundusze jest niski poziom niedoszacowania ofert a w wielu przypadkach przeszacowania. W okresie średnie niedoszacowanie transakcji IPO na rynku głównym GPW w Warszawie wyniosło 16,3% podczas gdy średnie niedoszacowanie IPO spółek zasilanych funduszami VC wyniosło 11,4%. Należy stwierdzić, iż aż 40% tych spółek miało ujemną stopę zwrotu zawartą między 0;-10, oraz 16% procent ofert zanotowało zwrot na poziomie niższym niż - 10% w pierwszym dniu notowań. Dla głębszego porównania można wskazać, iż niedoszacowanie spółek notowanych na rynku New Connect w okresie wyniosło średnia aż 56,4 % dla spółek których cena emisyjna wyniosła 1 PLN i 23,6% dla akcji o cenie emisyjnej powyżej 1 PLN. Świadczy to o dużej efektywności funduszy w przeprowadzaniu ofert IPO na GPW. Podkreślenia wymaga fakt, iż transakcje IPO są przeprowadzone przez kilka wyspecjalizowanych funduszy, wśród których dominuje Enterprice Investors. Fundusze średnio przeprowadzały 2-3 transakcje IPO rocznie, choć jak już zostało to podkreślone szukają one optymalnych momentów do przeprowadzenia dezinwetsycji na giełdzie. Dlatego też aktywność funduszy w zakresie przeprowadzenia transakcji IPO była skoncentrowana głównie w okresach hossy na rynku, podczas której wykorzystywały one wysokie wyceny i anomalie rynkowe. Szczególnie ważnym okresem dla funduszy i transakcji wyjścia okazał się okres podczas którego przeprowadziły one aż 22 transakcje IPO, wykorzystując bardzo dobrą koniunkturę giełdową i związane z nią wysokie wyceny przedsiębiorstw. Należy stwierdzić, iż mnożniki efektywności inwestycji notowały również dla wymienionego okresu na stosunkowo wysokie poziomy. Tabela 2. Stopy zwrotu funduszy venture capital w Polsce ,6 32,4 8,6 27,5 Górny Średnia kwartyl Średnia Górny kwartyl Źródło: EVCA, PSIK informacje funduszy venture capital.

20 Efektywność funduszy, które sprzedawały swoje udziały inwestorom strategicznym zarówno krajowym jak i zagranicznym nie była już tak wysoka, choć cały czas przynosiła funduszom dobre poziomy stopy zwrotu. Średnia wartość wskaźnika cash-on-cash była niższa dla transakcji sprzedaży inwestorowi strategicznemu w porównaniu z IPO funduszy. Do najlepszych transakcji sprzedaży udziałów inwestorowi strategicznemu należy zaliczyć sprzedaż Polcardu (mnożnik cash-on-cash na poziomie 3,1), Lukas Banku (mnożnik cash-oncash na poziomie 5,6), Town&City (mnożnik cash-on-cash na poziomie 2,6). Dla porównania najwyższe mnożnikami cash-on-cash wśród transakcji IPO notowały następujące spółki: One 2 One (10,2) mimo najwyższych kosztów pozyskania kapitałów za pomocą IPO, Comp Rzeszów (7,9), Zetkama (6,9). Dla okresu średni poziom mnożnika dla IPO wyniósł 3,5. Dla okresu wyniósł on 3,15 a dla okresu ,8. Oznacza to, że fundusze w transakcji IPO potrajały swoje inwestycje, wykorzystując przy tym określoną koniunkturę giełdową i dokonując IPO w okresach wzmożonej aktywności GPW w Warszawie. Wskazuje na to zachowanie się funduszy VC, które podczas dekoniunktury ograniczają dynamicznie poziom wartości jak i liczbę dezinwestycji. Na takie kształtowanie się trendów wskazuje rysunek 1. Rys. 1. Wartość dezinwestycji przeprowadzonych przez fundusze VC oraz PE na tle wartości IPO na GPW w Warszawie oraz notowań indeksu WIG20 w latach WIG20 Wartość IPO Dezinwestycje Legenda: poziom indeksu WIG20 lewa skala, wartość IPO oraz wartość dezinwestycji prawa skala. Źródło: GPW SA w Warszawie, EVCA.

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk opis Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawierającym kompleksowy opis modeli do oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Autorka szczegółowo omawia istotę i źródła niestabilności systemu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

RESULTS OF THE VENTURE CAPITAL FUNDS GLOBAL TRENDS AND THE POLISH MARKET

RESULTS OF THE VENTURE CAPITAL FUNDS GLOBAL TRENDS AND THE POLISH MARKET dr Piotr Zasępa B C D Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ZN WSH Zarządzanie 215 (2), s. 13-111 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 6.8.214 Data recenzji/accepted: 22.1.214;

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku dr Adam Marszk, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG współautorstwo: dr Ewa Lechman, Wydział

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

CYKL INWESTYCJI PRIVATE EQUITY W POLSCE NA TLE ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

CYKL INWESTYCJI PRIVATE EQUITY W POLSCE NA TLE ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie CYKL INWESTYCJI PRIVATE EQUITY W POLSCE NA TLE ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO Wprowadzenie Fundusze typu private equity oraz venture capital są nową formą

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Mnożniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa funduszy venture capital oraz private equity na przykładzie polskiego rynku pierwotnej oferty publicznej

Mnożniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa funduszy venture capital oraz private equity na przykładzie polskiego rynku pierwotnej oferty publicznej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 341 349 Mnożniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa funduszy venture capital oraz private equity

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo