1998 WSZ the Polish Open University; Profesor; Dyrektor Katedry Metod Ilościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1998 WSZ the Polish Open University; Profesor; Dyrektor Katedry Metod Ilościowych"

Transkrypt

1 1 Dr hab. Leszek Zaremba Profesor w Polish Open University ul. Domaniewska 37A, Warszawa tel ( CURRICULUM VITAE (listopad 2009) Obszary kompetencji: Ryzyko(kredytowe, rynkowe i operacyjne); Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi; Zarządzanie portlelem obligacji, Hedging przy użyciu opcji, Inżynieria finansowa, Wykształcenie : 1986 doktor habilitowany nauk matematycznych ( teoria sterowania); Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 1978 doktor nauk matematycznych (teoria gier); Instytut Matematyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej 1972 magister matematyki (optymalizacja), Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Od 1994 r zmiana zainteresowań z matematyki na finanse W latach promotor prac doktorskich, MBA, magisterskich i licencjackich z zakresu: (a) fundusze inwestycyjne, (b) i teoria ryzyka, (c) teoria portfela, (d) hedging przy użyciu instrumentów pochodnych, (e) replikacje portfeli, (f) immunizacja portleli obligacji, (g) strategie spekulacyjne przy użyciu opcji Recenzent prac doktorskich i innych publikacji pochodzących z SGH. Zatrudnienie(najważniejsze miejsca pracy): 1998 WSZ the Polish Open University; Profesor; Dyrektor Katedry Metod Ilościowych University of Toledo, Ohio; Visiting Profesor, Department of Math. & Statistics Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Dziekan Wydziału Strategii Finansowych i Inwestycyjnych

2 Instytut Badań Systemowych PAN; docent, Z-ca Kierownika Zaocznych Studiów Doktoranckich z Informatyki w Zarządzaniu i Finansach, Zakład Wspomagania Podejmowania Decyzji Akademia Podlaska w Siedlcach, Dziekan Wydziału Matematyczno- Chemicznego Memorial University of Newfoundland, St. John s, Canada; Associate Professor, Wydział Matematyki i Statystyki(teoria gier) American Mathematical Society, Ann Arbor(Michigan),USA; Z-ca Redaktora Naczelnego Mathematical Reviews 1987 Spring Washington University, St. Louis(Missouri),USA; Department of Systems Sciences; Affiliate Professor (teoria gier) Eastern Illinois University, Charleston, Illinois, USA; Departmenrt of Mathematics, Exchange Visiting Professor Akademia Podlaska w Siedlcach, adiunkt Instytut Matematyczny PAN, Warszawa; asystent I Oddz.Powszechnej Kasy Oszczędności w Warszawie(Rotunda), praktykant - stażysta Cytowany w: o MADISON WHO S WHO, 2009 o International WHO S WHO of Professionals, 2009 o WHO S WHO in the World (Marquis, USA)1995 r. i później o Who s Who in Science & Engineering;1997 r. i później o Men of Achievement, (IBC, Cambridge, UK) i później; {IBC jest skrótem od International Biographical Centre} o Citation of Meritorious Achievement, IBC, Cambridge, 1995 o International Who s Who of Intellectuals (IBC, Cambridge, UK),1995 o Dictionary of International Biography (IBC, Cambridge, UK)1995,1997 o 5000 Personalities of the World (American Biographical Institute)1996 o International Book of Honor (American Biographical Institute)1996 agrody, wyróżnienia, członkostwa o Członkostwo w PRMIA (Professional Risk Management International Association), o Członkostwo w International Society of Business, Economics and Ethics, o Członkostwo w Society for Business Ethics, o Członkostwo w Christian Faculty Business Association, o Członkostwo w International Association for Financial Engineerers, 2001 o 20 th Century Award for Achievement, IBC (dyplom i srebrny medal)1995 o Honorowe członkostwo w IBC Advisory Council od 1995 r.

3 3 o Stypendium z Fundacji Batorego pokrywające w 100% koszty wyjazdu do oraz uczestnictwa w warsztatach naukowych prowadzonych w Princeton University, 1993 o Nagroda 3-go stopnia za rozprawę habilitacyjną, Ministerstwo Edukacji,1987 o Stypendium z Purdue University pokrywające 3-tygodniowy naukowy pobyt w Purdue, West Lafayette (Indiana, USA)1984 o Nagrody rektorskie Odczyty z teorii gier i teorii sterowania w uczelniach amerykańskich: o University of Connecticut, Storrs (Connecticut); o Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg (Virginia); o Purdue University, West Lafayette (Indiana); o Wayne State University, Detroit (Michigan); o University of Michigan, Ann Arbor (Michigan); o University of Illinois, Urbana (Illinois); o University of Missouri-Columbia, Columbia (Missouri); o Washington University, St. Louis (Missouri); o University of Kansas, Lawrence (Kansas); o University of Wichita, Wichita (Kansas) Dorobek naukowy (43 publikacji + 15 odczytów na konferencjach) (I) Monografie i podręczniki akademickie Leszek S. Zaremba, Optymalny Podział Kapitału w Funduszach Emerytalnych, Wydawnictwo WSFIZ, Białystok 2003; (II) Skrypty i materiały dydaktyczne 1. Leszek S. Zaremba, Zbiór Zadań do wykładu Matematyka w Ekonomii i Zarządzaniu, Leszek S. Zaremba, Zarządzanie na Rynkach Kapitałowych - Inżynieria Finansowa, (podręcznik do wykładu pod tym tytułem), Wydawnictwo POU, Warszawa 2008; (III) Publikacje w czasopismach o zasiegu międzynarodowym 1. G. Rzadkowski; Leszek S. Zaremba, Shifts of the term structure of interest rates against which a given portfolio is preimmunized, Control & Cybernetics (2010);

4 4 2. L. S. Zaremba, G. Rządkowski, Extention of Khang s immunization formula, Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 49, nr. 3 (2001) L.S. Zaremba; W.H. Smolenski, How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios, Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 48, nr. 2 (2000) G.Rzadkowski; L.S. Zaremba, New formulas for immunizing durations, J. of Derivatives, Vol.8, No.2(2000) L.S. Zaremba, W.H. Smoleński, Optimal portfolio choice under a liability constraint, Annals of Operations Research, Vol.97(2000) L.S. Zaremba, Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity, Control & Cybernetics, Vol. 27, No.1(1998) S. Perz, L. S. Zaremba, On certain subclass of partitionable graphs, Demonstranto Mathematicae, Vol.29(1996) 8. Z. Lonc, L. S. Zaremba, SPGC is true if it holds for all double short chord graphs, Ulam Quarterly, Vol. 3, no.1(1995) L. S. Zaremba, Viscosity solutions of the Isaacs equation on an attainable set, Applicationes Mathematicae, Vol.22, no.2(1994) L. S. Zaremba, Nonsmooth analysis approach to Isaacs equation, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol.16(1993) L. S. Zaremba, Step-guided strategies for control problems with uncertain dynamics, Mathematical Computing and Modelling, Vol.14, no.12(1991) H. Ishii, J.-L.Menaldi, L.S.Zaremba, Viscosity solutions of the Bellman equation on an attainable set, Problems of Control and Information Theory, Vol.20 (1991) L. S. Zaremba, Perfect graphs and norms, Mathematical Programming, Vol. 51(1991) L. S. Zaremba, Linear time-invariant control problems with perturbations, Mathematical Computing and Modelling, Vol.13, no.9(1990) L. S. Zaremba, Optimality principles of dynamic programming in differential games, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol.138(1989) 43-51

5 5 16. L. S. Zaremba, On discrete lower π -strategies, Systems and Control Letters, Vol.9 (1987) L.S. Zaremba, Existence theorems for games of survival, JOTA 48(1986) L.S. Zaremba, remarks on differential games of survival, Control Theory & Adv. Technology 1(1985) L.S. Zaremba, Existence of value in generalized pursuit-evasion games, SIAM J. Control & Optim. 22(1984) L.S. Zaremba, Existence of value in games governed by generalized differential equations, Systems & Control Letters 4(1984) L.S. Zaremba, Existence of value in differential games with terminal cost function, JOTA 39(1983) L.S. Zaremba, Existence of value in differential games with fixed time duration, JOTA 38(1982) L.S. Zaremba, Existence of value in a differential game, Systems & Control Letters 1(1982) L.S. Zaremba, S. Perz, On a geometric property of perfect graphs, Combinatorica 2(1982) L.S. Zaremba, On the existence of value in pursuit-evasion games with restricted coordinates, JOTA 30(1980) L.S. Zaremba, On the existence of value in the Varaiya-Lin sense in differential games of pursuit, JOTA 29(1979) (IV) Publikacje w innych recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym 1. W. Smoleński, L. S. Zaremba, Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu, Rynek Kapitałowy, nr.113(2000) L.S. Zaremba, Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych, Rynek Terminowy, nr.8(2000) L.S. Zaremba, Twierdzenia Koeniga i Birkhoffa i ich związek z zagadnieniem minimalizacji czasu pomiaru łączy telekomunikacyjnych, Applicationes Mathematicae (1979)34-41 (V) Publikacje w pozostałych czasopismach recenzowanych

6 6 1. L. S. Zaremba, L. Pęksyk, Optymalny podział kapitału na część ryzykowną i bez ryzyka, Zeszyty Naukowe WSZ/POU, nr 3(2006) L. S. Zaremba, Etyka Biznesu, Zarządzanie Zmianami, WSZ/POU, nr 1(2006) L. S. Zaremba, Metody ilościowo-jakościowe w wyborze projektów inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe WSZ/POU, nr 4(2005) L. Zaremba, A. Adamska, Wpływ korzyści podatkowych na koszt kapitału pożyczkowego pochodzącego z emisji obligacji, Zarządzanie Zmianami, WSZ-POU, nr 2 (2005) L. S. Zaremba, Matematyczny model alokacji kapitału w długookresowym horyzoncie, Zeszyty Naukowe WSFiZ w Białymstoku, Tom1, nr 2(2000) (VI) Publikacje w ogólnopolskich czasopismach nierecenzowanych 1. C.S. Zaremba, L.S. Zaremba, Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, (styczeń 2010) 2. C.S. Zaremba, L.S. Zaremba, O pewnym algorytmie rozwiązującym problem optymalnej alokacji zasobów, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, (grudzień 2009) 3. L. S. Zaremba, Bezryzykowne bony i lokaty bankowe alternatywą dla przyszłych emerytów, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, (listopad 2009) 4. L.S. Zaremba, Równania rekurencyjne użytecznym narzędziem w podejmowaniu decyzji, Biuletyn POU, (sierpień 2009) 5. L. Zaremba, Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds, Working Paper WP , Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences (1995)Warsaw 6. L. S. Zaremba, Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts, Working Paper WP , Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences(1995) Warsaw (VII) Referaty i publikacje w materiałach konferencyjnych 1. L.S. Zaremba, Identyfikacja zmian krzywej dochodowości przeciwko którym dany portfel jest już zimmunizowany, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Ryzykiem Finansowym w Ubezpieczeniach, Łódź 4-6 wrzesień 2006.

7 7 2. L.S. Zaremba, Immunizacja jako strategia punktu siodłowego, Konferencja: Zmiany w Systemie Finansowym w latach 90-ych, WSFiZ w Białymstoku, maj, L.S. Zaremba, Maximal convexity portfolio in the class of K-immunization strategies, 23rd Meeting of EuroWorking Group on Financial Modelling, Kraków, 7-10 październik, L.S. Zaremba, A new model of asset allocation in risky-free assets, Proceedings of International Workshop on Social Security Reform(organizowany przez PAN i International Institute for Applied Systems Analysis w Laxemburg,Austria), W-wa, wrzesień L.S. Zaremba, Immunization strategies with fluctuacting bond prices, Proceedings of International Conference on Transition to Advanced Market Institutions & Economies, Warszawa,18-21 czerwiec, L.S. Zaremba: 10 odczytów na międzynarodowych konferencjach z teorii sterowania, teorii gier, teorii grafów w okresie ,m. in. w: (a) Sherbroke(Quebec)-Canadian Mathematical Society Anuual Summer Meeting, 1991; (b) Chicago(Illinois)-SIAM Annual Meeting; (c) Tampa(Floryda)-Annual IEEE Society Meeting; (d) Lansing(Michigan)-Midwest Graph Theory Conference; (e) Milwaukee(Wisconsin)-Control theory Conference;

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Applications of mathematics in selected control and decision processes

Applications of mathematics in selected control and decision processes MATEMATYKA STOSOWANA TOM 12/53 2011 Jerzy Baranowski, Marek Długosz, Michał Ganobis, Paweł Skruch and Wojciech Mitkowski (Kraków) Applications of mathematics in selected control and decision processes

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jabłoński. 07/2004 08/2004 Pentor Research International (obecnie: TNS Polska) praktykant

Wojciech Jabłoński. 07/2004 08/2004 Pentor Research International (obecnie: TNS Polska) praktykant Wojciech Jabłoński Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Socjologii Katedra Metod i Technik Badań Społecznych ul. Rewolucji 1905 r. 41 90-214 Łódź e-mail: wjablonski@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa Warszawa, 2007-12-21 BIURO REKTORA / IBR BPKA/ZE/4010/93/06 Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Szanowny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, tytuł nadany przez Prezydenta RP 25 września 2009 roku; 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo