OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do NZZ/P/2/04/B PP0 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego Bydgoszcz telefony: (0-52) fax: (0-52) NIP REGON: Strona internetowa Zamawiającego: Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach 7:30 15:00 2. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony 3.Zamawiane dostawy/usługi/roboty budowlane( Przedmiot zamówienia) Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych CPV Grupa 1 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu( jama ustna ) CPV Grupa 2 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą CPV Grupa 3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego (Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę) CPV Grupa 4 Środki przeciwbiegunkowe przeciwwymiotne CPV Grupa 5 Produkty lecznicze. (Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby) CPV Grupa 6 Środki przeczyszczające CPV Grupa 7 Środki przeciwbiegunkowe (Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego) CPV Grupa 8 Różne produkty lecznicze(leki poprawiające trawienie) CPV Grupa 9 Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV Grupa 10 Witaminy CPV Grupa 11 Dodatki mineralne CPV Grupa 12 Różne produkty lecznicze(leki anaboliczne) CPV Grupa 13 Środki obniżające krzepliwość krwi - CPV Grupa 14 Środki obniżające krzepliwość krwi - CPV Grupa 15 Środki obniżające krzepliwość krwi - CPV Grupa 16 Środki obniżające krzepliwość krwi - CPV Grupa 17 Środki przeciwkrwotoczne- CPV Grupa 18 Środki przeciwkrwotoczne- CPV Grupa 19 Preparaty przeciw anemii - CPV Grupa 20 - Płyny infuzyjne CPV Grupa 21 - Produkty do żywienia pozajelitowego CPV Grupa 22 Różne produkty lecznicze - CPV Grupa 23 Produkty lecznicze w terapii serca - CPV Grupa 24 Produkty lecznicze w terapii serca - CPV Grupa 25 Środki przeciw nadciśnieniu- CPV Grupa 26 Środki moczopędne- CPV Grupa 27 Różne produkty lecznicze- CPV Grupa 28 Różne produkty lecznicze- CPV Grupa 29 Betablokery - CPV Grupa 30 Betablokery - CPV Grupa 31 Blokery kanałów wapniowych- CPV Grupa 32 Środki aktywne wobec układu renioangiotensyny- CPV Grupa 33 Różne produkty lecznicze(cholesterol i trójglicerydy) - CPV Grupa 34 Produkty lecznicze do dermatologii (Leki keratolityczne i osłaniające - CPV Grupa 35 Różne produkty lecznicze(leczenie ran i owrzodzeń) - CPV Grupa 36 Różne produkty lecznicze(leki przeciwświądowe, przeciwuczuleniowe i miejscowo znieczulające) - CPV Grupa 37 Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego CPV Grupa 38 Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego CPV Grupa 39 Kortykosterydy do użytku dermatologicznego CPV Grupa 40 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne CPV Grupa 41 Różne produkty lecznicze CPV

2 Grupa 42 Pozostałe środki ginekologiczne CPV Grupa 43 Hormony płciowe CPV Grupa 44 Różne produkty lecznicze CPV Grupa 45 Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne z wyłączeniem hormonów płciowych ( hormony tylnego płata przysadki ) CPV Grupa 46 Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne z wyłączeniem hormonów płciowych (hormony podwzgórza) CPV Grupa 47 Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne z wyłączeniem hormonów płciowych (Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego kortykosteroidy działające ogólnie) CPV Grupa 48 Produkty lecznicze do terapii tarczycy CPV Grupa 49 Różne produkty lecznicze CPV Grupa 50 Różne produkty lecznicze ( Homeostaza wapnia ) CPV Grupa 51 Różne produkty lecznicze CPV Grupa 52 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(tetracykliny) CPV Grupa 53 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny o szerokim spektrum działania ) CPV Grupa 54 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny wrażliwe na B-laktamazę ) CPV Grupa 55 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego( Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny oporne na B-laktamazę) CPV Grupa 56 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(penicyliny + inhibitory B- laktamaz ) CPV Grupa 57 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu) CPV Grupa 58 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (H. Makrolity ilinkozamidy) CPV Grupa 59 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (Antybiotyki aminoglikozydowe ) CPV Grupa 60 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (Antybiotyki aminoglikozydowe ) CPV Grupa 61 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (Chinolony przeciwbakteryjne) CPV Grupa 62 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (Chinolony przeciwbakteryjne) CPV Grupa 63 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego(polimiksyny) CPV Grupa 64 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego (Sulfonamidy +trimetoprim) CPV Grupa 65 - Różne produkty lecznicze (Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie) CPV Grupa 66 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego CPV Grupa 67 Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny CPV Grupa 68 Szczepionki CPV Grupa 69 Środki przeciwnowotworowe (leki alkilujące) Grupa 70 Środki przeciwnowotworowe (Antymetabolity) Grupa 71 Środki przeciwnowotworowe (Alkaloidy) Grupa 72 Środki przeciwnowotworowe (Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu) Grupa 73 Środki przeciwnowotworowe (Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu) Grupa 74 Środki przeciwnowotworowe (Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu) Grupa 75 Różne produkty lecznicze(leki hamujące układ odpornościowy selektywne CPV Grupa 76 Różne produkty lecznicze(leki hamujące układ odpornościowy selektywne CPV Grupa 77 Różne produkty lecznicze(leki hamujące układ odpornościowy selektywne CPV Grupa 78 Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV Grupa 79 Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV Grupa 80 - Różne produkty lecznicze (Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo) CPV Grupa 81 - Różne produkty lecznicze (Leki stosowane w chorobach kości) CPV Grupa 82 Środki znieczulające CPV Grupa 83 Środki przeciwbólowe CPV Grupa 84 Środki przeciwepileptyczne CPV Grupa 85 Środki przeciwepileptyczne CPV Grupa 86 Środki przeciw chorobie Parkinsona CPV Grupa 87 Produkty lecznicze dla układu nerwowego CPV Grupa 88 Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszajace owady CPV Grupa 89 Środki przeciwko robakom CPV Grupa 90 Różne produkty lecznicze CPV Grupa 91 - Środki lecznicze dla układu oddechowego CPV

3 Grupa 92 Preparaty przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniom CPV Grupa 93 Preparaty antyhistaminowe do użytku ogólnoustrojowego CPV Grupa 94 - Środki lecznicze dla układu oddechowego CPV Grupa 95 Środki oftalmologiczne CPV Grupa 96 Różne produkty lecznicze(leki otologiczne) CPV Grupa 97 Czynniki diagnostyczne CPV Grupa 98 - Środki kontrastowe niejonowe CPV Grupa 99 Różne produkty lecznicze(antidota - odtrutki) CPV Grupa 100 Produkty lecznicze( Preparaty dietetyczne i odżywki) CPV Grupa 101 Różne produkty lecznicze( Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne ) CPV Grupa Bandaże CPV Grupa 103 Opatrunki foliowe i inne CPV Grupa 104 Opatrunki CPV Grupa 105 Różne produkty lecznicze CPV Uwaga Przedmiot zamówienia liczy 105 grup Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert na poszczególne grupy od 1 do 105 Zamawiający nie dopuszcza wariantowego składania ofert 4.Wymagany termin realizacji zamówienia Sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy 5. Opis warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi spełnić wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W przetargu skutecznie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz ponosi związane z tym ryzyko. Wykonawca zaakceptuje termin płatności minimum 30 dni Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na oferowany przedmiot zamówienia, o terminie przydatności nie krótszy niż 2/3 okresu ważności licząc od dnia złożenia zamówienia- dotyczy produktów leczniczych Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przydatności na oferowany przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy dotyczy materiałów opatrunkowych, płynów infuzyjnych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz środków kontrastowych Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie do 2 dni od momentu złożenia zamówienia na piśmie lub za pomocą telefaxu. Na żądanie Zamawiającego (w sytuacjach pilnych) dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie do 12 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na piśmie lub za pomocą telefaxu( dotyczy produktów leczniczych) Wykonawca może zaoferować tylko te produkty, które są wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć przy dostawie dokument potwierdzający, że dostarczany produkt posiada dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 2a, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego. W kolumnie nr 4 (załącznika 2a) należy wpisać odpowiedni numer pozwolenia. Zamawiający przy ocenie ofert porówna numer pozwolenia wpisany przez oferenta w kolumnie nr 4 (załącznik nr 2a) z numerem wpisanym do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Brak wpisu lub brak stosownego pozwolenia spowoduje, że oferta taka zostanie odrzucona przez Zamawiającego. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych( załącznik nr 4) oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych( załącznik nr 5) 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów: koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"; aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

4 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości( dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),4) aktualne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie od 1-4, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania(dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej jak określono to w punktach od 1-4). 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) Bilans, 2) Rachunek zysków i strat 3/ Opinia biegłego rewidenta. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: na oferowany przedmiot zamówienia - aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych( Dz. U. Nr 93, poz 896)- dotyczy materiałów opatrunkowych oraz: w przypadku gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną stosownym pełnomocnictwem, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, potwierdzenie wniesienia wadium 6.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków Według zasady spełnia/nie spełnia wymóg-warunek określony w SIWZ, Oferta, która nie spełnia wymogu-warunku SIWZ zostanie odrzucona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7.Sposób uzyskania SIWZ Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www. biziel. pl oraz SWIZ ( cena 50 zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego lok.38 lub za zaliczeniem pocztowym Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami w godz :Adam Spychalski Kierownik Apteki tel (052) Karolina Astukiewicz - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - (052) , Nr Faxu 052/ Miejsce i termin składania ofert Kancelaria SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela lok. 46A, do dnia r. do godz. 10:00 9. Miejsce i termin otwarcia ofert

5 Sala Narad SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela niski parter, dnia r. o godz. 11:00 10.Kryteria oceny ofert Najniższa cena ( cena - 100%) 11.Wymagane wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił, łącznie dla wszystkich zadań na kwotę ,00 zł Dopuszcza się częściowe wniesienie wadium na poszczególne grupy; 12. Data przekazania ogłoszenia do Prezesa UZP oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich r 13. Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni licząc od dnia składania ofert 14 Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewidywanym wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 17. Okres obowiązywania ogłoszenia 60 dni od dnia umieszczenia Dyrektor

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo