Godziny policzone? Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Godziny policzone? Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7."

Transkrypt

1 Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7 ISSN Nakład egz. nr (222) piątek, 11 lipca 2014 r. Tygodnik od ponad 4 lat jest kolportowany do mieszkań na największych osiedlach i do urzędów Zagłębia Dąbrowskiego oraz rozdawany w centrach miast. Punkty kolportażu znajdują się również w sklepach osiedlowych (wykaz punktów na str.2). Znajdziecie nas także na Remont przejść Być może już za rok w Sosnowcu wyremontowane zostaną najważniejsze przejścia podziemne, zatoki autobusowe, a nawet kładka prowadząca na Naftową. sosnowiec strona 3 Znaleźli szkielety Kilka tygodni temu pod podłogą kościoła pw. św. Trójcy w Będzinie znaleziono trzy ludzkie szkielety. Aktualnie zabytek znajduje się w fazie całkowitej modernizacji. będzin strona 4 Przerwa wakacyjna Wracamy dopiero po wakacyjnej przerwie - kolejny numer tygodnika Twoje Zagłębie ukaże się za trzy tygodnie, w pierwszy piątek sieprnia. Wracamy 1 sierpnia Godziny policzone? Pokłady węgla KWK Kazimierz-Juliusz topnieją, a dni ostatniej zagłębiowskiej kopalni wydają się być policzone. Czy jednak konieczne jest jej natychmiastowe zamknięcie? Górnicy protestują przeciwko takiej decyzji. Paweł Leśniak Zamknięcie kopalni wydaje się być nieuchronne, ale czy musi nastąpić natychmiast? W ubiegłym tygodniu z posadą prezesa spółki KWK Kazimierz- Juliusz pożegnał się Zbigniew Wiśniewski - został odwołany przez radę nadzorczą. Informacje o odwołaniu Wiśniewskiego potwierdził rzecznik KHW, Wojciech Jaros. Potwierdzam te informacje, został odwołany mówi nam. Zbigniew Wiśniewski ma zostać przeniesiony do pionu handlowego KHW. Aktualnie jego obowiązki ma pełnić Jacek Matuszczyk, ale Holding już rozpisał konkurs na stanowisko prezesa ostatniej sosnowieckiej kopalni. Przy okazji tej decyzji rozgorzała dyskusja na temat samej kopalni. Jasne jest, że kończą się pokłady węgla, a na horyzoncie jawi się czarny scenariusz. Według nieoficjalnych informacji, kopalnia przynosi każdego miesiąca 2-3 miliony złotych strat. Informacje o możliwym końcu górnictwa w Zagłębiu potwierdził w ubiegłym tygodniu prezes KHW, Roman Łój. Złoże, z którego wydobywała węgiel kopalnia Kazimierz-Juliusz, zostało wyczerpane. Pozostające tam ilości węgla nie usprawiedliwiają ekonomicznie utrzymywania struktury kopalni, a nawet kontynuacji wydobycia w zakresie ograniczonym przyznał w wywiadzie dla Trybuny Górniczej. Kopalnia jeszcze walczy o przetrwanie i chce wydobywać węgiel pod Jaworznem w obszarze Jan Kanty. W tej sprawie do końca czerwca trwały konsultacje w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jednak szanse na takie kroki są raczej znikome. Przede wszystkim oponuje Jaworzno, co może mieć kluczowy wpływ na decyzję, ale nieoficjalnie mówi się, że na przekop długości 8 kilometrów po prostu nie ma pieniędzy, byłby on też bardzo czasochłonny. - Prezydent Jaworzna nie może nie zgodzić się na eksploatację węgla. Jest to bowiem surowiec należący do Skarbu Państwa, a nie do prezydenta danego miasta. Z całą jednak pewnością mamy - jako miasto - prawo wypowiedzenia się na etapie uzgadniania warunków eksploatacji, co też czynimy - mówi nam Sebastian Kuś z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Prezydent Miasta nie sprzeciwia się wydobyciu węgla. Zabiega jednak o to, aby ewentualna eksploatacja w jak najmniejszym stopniu dotykała infrastrukturę znajdującą się na powierzchni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że - z punktu widzenia miasta - korzystniej byłoby, aby potencjalną eksploatację złóż prowadził podmiot znajdujący się foto: pl na terenie Jaworzna. Związane jest to nie tylko z podatkami na rzecz miasta, ale także z nowymi miejscami pracy dla mieszkańców miasta - dodaje. Obszar złoża węgla kamiennego Jan Kanty 2 stanowi część złoża zlikwidowanej KWK Jan Kanty. Zajmuje powierzchnię 12,63 km² głównie w obrębie gminy Jaworzno, a niewielka część złoża znajduje się w Sosnowcu. Czy zatem kopalnia Kazimierz- Juliusz pracuje już ostatkiem sił? Wszystko na to wskazuje, jednak zdaniem prezydenta Sosnowca, zamknięcie kopalni musi się odbyć w normalnych warunkach. W tej sprawie napisał list do premiera, Donalda Tuska. Do tej pory, nie doczekaliśmy się poważnego spotkania władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, którego celem byłaby dyskusja o przemyśle na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Sosnowca.Kuriozum na skalę krajową jest to, że w Sosnowcu, 200-tysięcznym mieście, od kilku lat nie ma już żadnej spółki Skarbu Państwa, ponieważ nawet kopalnia Kazimierz- Juliusz należy do Katowickiego Holdingu Węglowego jako spółka zależna. Dokończenie na str. 2 AUTO

2 2 w ZAGŁĘBIU piątek 11 lipca 2014 nr (222) Godziny kopalni są już policzone? Dokończenie ZE str. 1 W tym kontekście boimy się powtórki scenariusza z kopalni Niwka-Modrzejów, kiedy to długi całego Holdingu wpompowane były w sosnowiecką kopalnię. (...) Kopalnia Kazimierz-Juliusz nie jest zadłużona, zawsze osiągała dobre wyniki pod względem wydobycia, finansów, jakości węgla i bezpieczeństwa. Niezrozumiałym dla nas jest to, że węgiel, który można byłoby wydobywać, znajduje się w pobliżu, a odmowa jego wydobycia opiera się wyłącznie o negatywną opinię gminy Jaworzno, która nie zgadza się na wejście pod jej teren. (...) Trzeba się zastanowić, komu zależy na dobijaniu ostatniej zagłębiowskiej kopalni? Chciałbym zwrócić się do władz centralnych i władz wojewódzkich o to, aby widząc problemy Bytomia, Mysłowic czy odległej Łodzi, ktoś obok naukowców z UE oraz Senatu RP zauważył, że największej transformacji uległo miasto Sosnowiec, nie uzyskując przy tym żadnej pomocy. Dzisiaj, w ciężkich czasach dla górnictwa kolejny raz nikt nie wyciąga ręki do Zagłębia i Sosnowca. (...) Nasze miasto od 25 lat przy tak dużej transformacji nie czuje opieki państwa. Jak zapewnia prezydent, będzie w tej sprawie rozmawiał z ministrem Piechocińskim lub Tomczykiewiczem. Problem w tym, że już teraz część obsady KWK zostanie bez pracy. Do 9 lipca bowiem obowiązywały terminowe umowy 29 osób. Jednak to dopiero początek kłopotów. Rozumiemy sytuację kopalni, zdajemy sobie sprawę, że w końcu przestanie funkcjonować. Możemy jednak zrobić coś w tym kierunku, aby nastąpiło to w normalnych warunkach - mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności KWK Kazimierz- Juliusz. Zdaniem związkowców, jeszcze nie tak dawno mówiło się, że kopalnia przetrwa do 2027 roku. Ratunkiem mogłoby być korzystanie ze złoża Jan Kanty. Według Katowickiego Holdingu Węglowego, jest to nieopłacalne. - Holding nie posiada środków na taką inwestycję, szacuje się, że jest to ok. 700 milionów złotych, a do wydobycia jest 20 milionów ton. W kopalni Staszic jest np. 180 mln ton powiedział Tadeusz Skotnicki, wiceprezes zarządu KHW. Prezydent Górski przyznał, że obawia się podobnego scenariusza, jak w przypadku kopalni Niwka- Modrzejów, choć dziś wiadomo, że na wydobycie czekają miliony ton węgla. Zamknięcia może także przynieśc katastrofalne skutki dla dzielnicy. W poniedziałek zastanawiano się także, czy likwidacja nie będzie bardziej kosztowna, niż dalsze funkcjonowanie. Według naszych informacji, kopalnia może funkcjonować jeszcze 2-3 lata bez narażania zdrowia górników, a także bez zagrożenia na powierzchni mówił Grzegorz Sułkowski. Jednak zdaniem Jacka Matuszczyka, wiceprezesa zarządu KHW, rachunek ekonomiczny nie przemawia za tym. - Przy takiej ilości zatrudnienia sądzę, że nie będzie to możliwe powiedział. 8 lipca w kopalni przeprowadzono tzw. masówki. - Ludzie są wzburzeni informacjami o tym, że zakład ma zostać zamknięty wcześniej niż planowano, że może zabraknąć pieniędzy na wypłaty, że nie będą przedłużone umowy o pracę tym pracownikom, których zatrudniono na czas określony - mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności w kopalni. Załoga żąda m.in. terminowej wypłaty wynagrodzeń i cofnięcia decyzji o nieprzedłużeniu umów o pracę 29 pracownikom. Górnicy dali wyraz swojemu niezadowoleniu jeszcze w tym tygodniu - 52 osoby w czwartek pozostały na dole po zakończeniu pracy. Wszyscy protestowali przeciwko planowanej likwidacji, a także ewentualnemu wstrzymaniu wypłat. Jednak po pierwszej turze rozmów, sytuacja ustabilizowała się, a górnicy przerwali protest. Obie strony maja podpisać dokument kończący spór. Co więc czeka kopalnię? Sądząc po rozmowach, 2-3 lata to wariant naprawdę optymistyczny, a między wierszami można wyczytać, że jednak mało realny. Kazimierz-Juliusz to ostatnia kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim. Obecnie zakład zatrudnia ponad 1000 pracowników. Jak zapewnia KHW, górnicy pracę znajdą w innych kopalniach holdingu. O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym? Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków - może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka lub pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Jednocześnie sąd orzeka o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może w tym zakresie uwzględnić porozumienie małżonków. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym może także orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. ZDJĘCIE TYGODNIA ZESKANUJ KOD I CZYTAJ na Na Sobieskiego w Sosnowcu już widać fragmenty nowego torowiska. foto: pl asfaltu. Legionów gotowa W połowie lipca zakończy się modernizacja ulicy Legionów w Sosnowcu. Aktualnie trwają już ostatnie prace związane z układaniem foto: um sosnowiec Pełną parą Prace przy modernizacji alei Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej idą pełną parą. W połowie czerwca rozpoczęto m.in. budowę zatok parkingow ych oraz chodników. foto: łd Są dumni Dar Stawików, Duma Edwarda czy Zielony Sielec - po podbiciu podniebień studentów i mieszkańców Pogoni, kultowy już w Sosnowcu Zapiekarnik otwiera się w centrum Sosnowca. foto: pl Powoli kończy się kadencja sosnowieckiego samorządu, a więc przychodzi czas na podsumowania. Kto Waszym zdaniem, w ciągu 4 lat, był najskuteczniejszym samorządowcem w mieście? Zapraszamy na (zakładka Najskuteczniejszy Samorządowiec Sosnowca). Głosowanie trwa do końca września! kronika policyjna DĄBROWA GÓRNICZA 44-letni sosnowiczanin próbował staranować samochód Straży Ochrony Kolei po tym, jak funkcjonariusze zatrzymali go na kradzieży złomu. W piątek funkcjonariusze z Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Katowicach zatrzymali mężczyznę, który w Dąbrowie Górniczej ukradł tonę złomu. Na teren kolei przyjechał swoim golfem. Zanim został zatrzymany, próbował staranować samochód służb, a także samych funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu, 44-latka przekazano sosnowieckiej policji. KATOWICE/SOSNOWIEC Tragicznie zakończyła się wyprawa trójki znajomych nad katowicki zbiornik Borki. 27-latek z Sosnowca wybrał się w ubiegłym tygodniu z dwójką znajomych nad staw Borki. Około postanowił się wykąpać, a po wejściu do wody nagle zniknął. Jak informuje policja, jego znajomi myśleli, że nurkuje. Dopiero po dwóch godzinach zaalarmowali funkcjonariuszy. Ciało 27-latka znaleziono kilka minut później. Policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. DĄBROWA GÓRNICZA Do dramatycznej sytuacji doszło we wtorek na terenie dąbrowskiego zbiornika wodnego Pogoria III. Służby mundurowe uratowały topiącego się mężczyznę. Strażacy wspólnie z ratownikami dąbrowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowali tonącego, a następnie przekazali go w ręce policji. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o tym zdarzeniu o godz sonda twojego zagłębia: Czy w Sosnowcu jest za dużo marketów? Zapytaliśmy czytelników czy w Sosnowcu jest za dużo marketów. Spośród 1150 głosujących prawie 600 (52%) odpowiedziało, że zdecydowanie tak. 29% uważa, że marketów jest wystarczająca liczba, ale w mieście nie ma miejsca na kolejne. Co ciekawe, 15% uznało, że brakuje takich sklepów, a 4% nie ma zdania. Kolejna sonda już wystartowała. Tym razem pytamy - czy współpraca miast Zagłębia jest na dobrym poziomie. Głosujcie na HISTORIA ZAGŁĘBIA Najważniejsze wydarzenia lipca Uruchomienie pierwszego odicnka linii tramwajowej łączącego Sosnowiec z Górnym Śląskiem. 15 lipca Wizyta Władysława Gomułki i Nikity Chruszczowa Sosnowcu. 15 lipca Wizyta Władysława Gomułki i Nikity Chruszczowa W Sosnowcu. W jej trakcie w Zagórzu miał miejsce nieudany zamach na obu. 21 lipca W sosnowieckim Parku Sieleckim zostaje oddany do użytku Amfiteatr (obecnie nieistniejący). 26 czerwca W Suchedniowie urodził Polski się w piłce Bronisław nożnej, pokonując Dorobczyński, zespół Górnika Zabrze działacz 2:1. 22 lipca Zagłębie Sosnowiec wygrywa po raz pierwszy Puchar Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o. Adres redakcji i biura ogłoszeń: Adres: Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 Tel./fax: (32) Internet: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika Twoje Zagłębie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody. Twoje Zagłębie KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzin PUP ul. Krasickiego 17a Starostwo Powiatowe ul. Sączewskiego 6 UM ul. 11 listopada 20 "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 "RANCZO" ul. Bema 2a Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 SONAR Al. Kołłątaja 24 Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 Sklep spożywc zy ul. Skalskiego 6 ADUŚ ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 Sklep Ogólnospożywczy ul. Nor wida 9 MAXIM ul. Nowopogońska 217 "KESZ" ul. Nowopogońska 224 "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy WRONA ul. Piłsudskiego 36c/621 Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 HANEX ul. Augustynika 13 "ATU" ul. Augustynika 7 UM ul. Graniczna 21 C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 Społem Al. Kościuszki 17 ZUS Al. Kościuszki 48 "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 PUP ul. Sobieskiego 12 LEWIATAN ul. Topolowa 50A "KULBAK" ul. Warszawska 74 PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrum US ul. 3 Maja 20 CIM ul. Modrzejowska 1a Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 ZUS ul. Partyzantów 1 Lunch Bar ul. Partyzantów 11 UM Al. Zwycięstwa 20 FRAC ul. Legionów 4a Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sosnowiec dańdówka Sklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów AGA-2 ul. Dobrzańskiego 119 CEMAL ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki AS ul. Krakowska 15 sosnowiec milowice Społem ul. Saturnowska 32 AGA market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwka Sklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiec Lewiatan ul. Sobieskiego 27 sosnowiec OS. Piastów Dom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a Mini Delikatesy Ewa ul. Piłsudskiego 94 FHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20 sosnowiec pogoń Apteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 Apteka Na Orlej ul. Orla 30 "DARIA" ul. Orla 30 PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielec Sklep Spoż.-Monopo. Gwiazda ul. Narutowicza 52 Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30. ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 8 00 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od

3 w ZAGŁĘBIU 3 piątek 11 lipca 2014 nr (222) Będą wielkie remonty? Jeśli wszystko pójdzie po myśli urzędników, być może już za rok w Sosnowcu wyremontowane zostaną najważniejsze przejścia podziemne, zatoki autobusowe, a nawet kładki dla pieszych. Paweł Leśniak Wydział Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłosił przetarg pod niewiele mówiącą nazwą. Okazuje się, że pod potokiem słów szykuje się coś, na co w mieście czekano latami. Przecieramy oczy ze zdziwienia, bowiem przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę aż 6 przejść podziemnych, 2 kładek nad torowiskami, a także budowę centrum przesiadkowego i przebudowę kilku zatok autobusów wraz z wiatami oraz peronów tramwajowych. W planie jest m.in. długo wyczekiwany remont kładki nad torami tramwajowymi w rejonie Górki Środulskiej, przejść podziemnych przy Piłsudskiego, Narutowicza czy 3 Maja. W rejonie wspomnianej kładki miałoby powstać nawet centrum przesiadkowe przystosowane dla rowerzystów. - To miejsce, gdzie można zostawić rower czy samochód, a także swobodnie przesiadać się miedzy autobusami a tramwajami mówi nam Rafał Łysy z Wydziału Promocji Miasta. W Urzędzie Miejskim jednak studzą emocje. - To na razie przetarg na dokumentację, Spora część przejść podziemnych jest w bardzo złym stanie. która jest konieczna do ubiegania się o dotację - mówi rzecznik urzędu. Przetarg ruszył kilkanaście dni temu, a dokumentacja miałaby być gotowa na początku przyszłego roku. Wtedy też Urząd Miejski będzie się ubiegał o dotację od Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przetarg obejmuje wykonanie dokumentacji na: przebudowę przejścia podziemnego w rejonie basenu na 3 Maja, wraz z budową zatok autobusowych (instalacja zadaszenia, wymiana oświetlenia i budowa dwóch zatok - Środula i Centrum); przebudowę przejścia podziemnego przy Narutowicza-3 Maja wraz z budową zatok autobusowych, przebudową peronów tramwajowych oraz przebudową obiektu wiaduktu w ciągu ul. Narutowicza nad 3 Maja (budowa zadaszeń, nowe wiaty, nowe perony tramwajowe); przebudowę przejścia podziemnego przy Piłsudskiego-Grabowa (budowa zadaszeń, możliwe także platformy dla osób niepełnosprawnych); przebudowę przejścia podziemnego przy Problem z pieszymi w Dąbrowie Piłsudskiego-Jastrzębia wraz z budową/przebudową zatok autobusowych (m.in. budowa wiat przystankowych); przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą 3 Maja i torami tramwajowymi (przy ul. Norwida) wraz z przebudową przystanków autobusowych i adaptacją istniejącego parkingu do roli parkingu przesiadkowego (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, przebudowa pochylni, dobudowa pochylni od strony Norwida, przebudowa fragmentów jezdni, dobudowa ścieżki rowerowej i przystosowanie parkingu na potrzeby rowerzystów); przebudowę przejścia podziemnego przy 3 Maja-Parkowa wraz z przebudową zatoki autobusowej (m.in. platformy dla osób niepełnosprawnych); przebudowę kładki nad torami kolejowymi w rejonie Naftowej, a także dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudowa zatok autobusowych (możliwy montaż wind hydraulicznych, przebudowa zatok wraz z wiatami; przebudowę przejścia podziemnego przy ulicy Narutowicza-Szkolna, a także - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową zatoki autobusowej (budowa platform dla osób niepełnosprawnych, zabudowa wiat). Eskalator już w sierpniu Jeszcze w te wakacje czeka nas niezwykły koncert w Sosnowcu. Po raz kolejny w mieście odbędzie się Eskalator. Na scenie zobaczymy gwiazdy znane z anteny radia Eska. 14_02118_2 Eskalator, to wakacyjny projekt radia Eska nacechowany wyłącznie pozytywnymi emocjami. W tym roku do Sosnowca wkracza po raz czwarty. - Autorski program koncertu zagwarantuje doskonałą mieszankę muzyki na wysokim poziomie z dużą dawką wspaniałych nagród, które zostaną rozdane zebranym przed sceną setkom fanów dobrej zabawy, zawsze profesjonalne prowadzenie przez konferansjerów radia Eska oraz scenę i nagłośnienie na światowym poziomie - mówią przedstawiciele radia. Podobnie jak w roku ubiegłym, Eskalator odbędzie się na Kresowej przy Stadionie Ludowym, już 8 sierpnia. Wstęp jest darmowy, a na scenie zobaczymy: Martę Bijan sosnowiczankę, o której cały kraj usłyszał w trakcie programu X Factor w nim zajęła 2. miejsce. Za największy sukces i radość uważa ogromną oglądalność i słuchalność jej autorskich utworów na YouTube. Grzegorza Hyżego - swoją przygodę ze śpiewaniem zaczął... przypadkiem na jam session w jednym z poznańskich klubów. Od tego momentu podążał jasno określoną drogą, gdzie nie ma już mowy o przypadkach. Dawida Kwiatkowskiego - 29 października 2013 roku został nagrodzony dwiema statuetkami w kategoriach Modny Debiut ESKA.pl oraz Odkrycie Roku podczas gali Glam Awards Jego album zatytułowany 9893 zadebiutował na 1. miejscu polskiej listy przebojów (OLiS). 28 maja ukazał się drugi album artysty. Donatana i Cleo duet, który elektryzuje słuchaczy w całym kraju. Donatan to polski muzyk, producent muzyczny i inżynier dźwięku. W 2012 roku został sklasyfikowany na 10. miejscu w rankingu 20 najlepszych polskich producentów hip-hopowych według czasopisma Machina. Cleo to wokalistka, autorka tekstów, malarka, kobieta wielu talentów. Nagrywała między innymi z WSRH, Pezetem, Onarem, Pihem, grupą Endefis, RY23. Od 2013 roku współpracuje z Donatanem, nagrywając wspólny projekt. Patronem medialnym koncertu jest Twoje Zagłębie. pl Radny w teledysku Kierowcy trąbią na pieszych, a ci mają do nich pretensje - tak wygląda sytuacja przy targowisku miejskim w Dąbrowie Górniczej. Wszystko przez niestosowanie się mieszkańców do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Temat niesfornych pieszych powodujących ogromne zagrożenie na ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, biegnącej tuż obok placu handlowego, już od wielu lat jest dobrze znany. Dostrzegł to jeden z kupców, który napisał do nas w tej sprawie. - Ludzie chodzą tam tak, jak im się podoba. Wzdłuż i wszerz, Niektórzy piesi nie robią sobie kompletnie nic z jeżdżących samochodów. niekoniecznie po pasach. Przecież prędzej czy później dojdzie tu do wypadku - przestrzegał mężczyzna. - Sam widziałem jak samochód zatrzymał się na pasach, bo ludzie przechodzili tuż za nimi. To jest FOTO: ŁD chora sytuacja - dodał. Sytuacja jest patowa, bowiem miasto nie ma zabezpieczonych środków na montaż sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, a nawet gdyby miało, to nie mogłoby jej zamontować. - Ze względu na przepisy dotyczące lokalizacji sygnalizacji nie ma możliwości, aby znajdowały się w tak bliskiej odległości od siebie - powiedział Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy UM w Dąbrowie Górniczej. - Zwłaszcza, że sygnalizacja musiałaby funkcjonować w takiej samej częstotliwości jak ta, która znajduje się przy głównym skrzyżowaniu ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Poniatowskiego - zakończył rzecznik. To oznacza, że jedynym sposobem na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu są mandaty od patrolujących rejon targowiska służb mundurowych. ŁD Kamil Kowalik, radny z Czeladzi, wystąpił w teledysku. 29-latek bawił się doskonale jako gość weselny w klipie Młoda Para autorstwa Mańka i Lemana. Radny wystąpił w nim na zaproszenie artysty Zbigniewa Lemańskiego. W marcu ubiegłego roku Kowalik wcielił się w rolę Janka, współwłaściciela firmy organizującej wesela, podejrzanego o homoseksualizm względem swojego wspólnika, w 29. odcinku serialu dokumentalno - fabularnego Kocham. Enter pt.: Wspólnicy. O tym, że Kamil Kowalik na planie filmowym czuje się niczym przysłowiowa, ryba w wodzie, mogliśmy również zobaczyć w produkcji kinowej Jack Strong, w której odgrywał rolę żołnierza. W filmie czeladzki radny występował u boku takich gwiazd jak Maja Ostaszewska czy Marcin Dorociński. Niewykluczone, że już niebawem Kamila Kowalika zobaczymy w kolejnej, paradokumentalnej, serialowej produkcji jednej z najpopularniejszych komercyjnych stacji telewizyjnych w Polsce. Tytuł serialu jest jak na razie owiany tajemnicą. ŁD 14_00106_14

4 4 w zagłębiu piątek 11 lipca 2014 nr (222) 14_00944_8 Znaleźli ludzkie szkielety PO 1, 2, 3. 1.Kaczyński popiera przestępców. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności złożony przez PiS nie ma większości w Sejmie. Kandydat na premiera rządu technicznego poniósł porażkę podczas ostatniej batalii parlamentarnej, kiedy występował z tabletu prezesa Kaczyńskiego. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności, w chwili gdy kilkanaście godzin wcześniej wyraźna większość sejmowa udzieliła rządowi poparcia, jest próbą przykrycia własnej porażki. Prezes Kaczyński, kierując się interesem politycznym swojej własnej partii, woli stanąć po stronie przestępców niż dbać o bezpieczeństwo Polaków i stabilność własnego kraju. 2.Polska jest atrakcyjniejsza. W 2013 roku Polska zajęła 13. miejsce na świecie i 5. w Europie pośród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych. Dane te wynikają z raportu agencji ONZ ds. rozwoju gospodarczego UNCTAD. Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów pozostają w dalszym ciągu Chiny, USA, Indonezja oraz Indie. Ranking został stworzony na podstawie badania opinii menedżerów ze 164 ponadnarodowych spółek. 3.Zmiany na rynku pracy - profile i aktywizacja. Polska zmienia podejście do walki z bezrobociem, wpisując w nowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia narzędzia skutecznie wdrażane w innych państwach, nie tylko w Unii Europejskiej. Część z nich już jest testowana regionalnie w programach pilotażowych. Nowe narzędzia mają na celu znalezienie zatrudnienia ludziom oddalonym od rynku pracy. To m.in. profilowana pomoc bezrobotnym i współpraca urzędów pracy z firmami prywatnymi oraz NGO. Biuro Poselskie ul. Warszawska 1/ Sosnowiec tel. (32) Kilka tygodni temu pod podłogą zabytkowego kościoła pw. św. Trójcy w Będzinie znaleziono trzy ludzkie szkielety. Aktualnie świątynia znajduje się w fazie całkowitej modernizacji. Łukasz Dytko Środki na remont historycznej świątyni są cały czas potrzebne. Dwa szkielety znaleziono przy prezbiterium, a jeden w tylnej części kościoła, przy wejściu na chór. Na miejscu odkrycia pojawił się archeolog, który nadzoruje wszystkie prace. Kryptę zastano pustą, więc nasunął się wniosek, że ciała zostały z niej wydobyte w latach 70-tych podczas remontu. - Prowadziliśmy głębsze wykopy w świątyni, stąd prawdopodobnie dokopaliśmy się do ciał, które przy tamtym remoncie w ogóle nie zostały odkryte - powiedział Jarosław Ciszek z biura prasowego Diecezji Sosnowieckiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnalezienie kolejnych kości jest tylko i wyłącznie kwestią czasu związaną z postępem prowadzonych robót. Szkielety zostały pochowane w zbiorowej mogile na przykościelnym cmentarzu. Po zakończeniu prac ziemnych, około listopada, będzie odprawiona msza w intencji osób, których szkielety zostały odnalezione. W przeszłości będzińska świątynia, której początki datuje się na XIII/XIV, była zdecydowanie mniejsza od tej, którą możemy podziwiać obecnie. Wraz z biegiem lat kościół był stopniowo rozbudowywany i w końcu otarł się o granicę z cmentarzem.- Kilka lat temu na terenie kościoła były prowadzone wykopy w związku ze sprawdzeniem stanu fundamentów i wówczas także wydobyto ludzkie kości, które następnie pochowano w mogile na cmentarzu - opowiadał nam jeden z tamtejszych parafian. Modernizacja kościoła pw. św. Trójcy rozpoczęła się kilka miesięcy temu, a do tej pory wykonano między innymi zabezpieczenie fundamentów z zewnątrz. Parafia sukcesywnie otrzymuje pieniądze na remont z budżetu bytomskiej spółki restrukturyzacji kopalń z tytułu szkód górniczych. Prace mają kosztować kilka milionów złotych. Roboty konserwatorskie (np. naprawa więźby, wymiana poszycia dachu i stolarki okiennej) są finansowane ze środków własnych parafii. Dziesięć tysięcy złotych na ten cel ma przekazać będziński magistrat, jednak potrzeby kościoła są zdecydowanie większe. Szacowany koszt tych foto: ŁD prac ma wynieść kilkaset tysięcy złotych.- Cały czas apelujemy do ludzi dobrej woli o wsparcie, ponieważ chcemy nie tylko wyremontować kościół, ale i przywrócić mu historyczny charakter sprzed lat 70, czyli taki, jaki miał po ostatniej dużej przebudowie w XIX wieku - podkreślił Jarosław Ciszek. - Każda złotówka ma znaczenie, dlatego też prosimy dobroczyńców o pomoc - dodał rozmówca. Od 1 czerwca aż do odwołania, z uwagi na modernizację zabytkowej świątyni nabożeństwa odbywają się w niedawno wyremontowanej kaplicy św. Tomasza ma pobliskim cmentarzu w centrum miasta. Kilka tygodni temu ludzkie szkielety w trumnach znaleziono również pod posadzką Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. Przypomnijmy, że środków finansowych ciągle potrzebuje również kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi. Tam pieniądze potrzebne są na odbudowę muru oporowego, który uległ zawaleniu na początku lipca 2012 roku. Do katastrofy budowlanej doszło najprawdopodobniej na skutek obfitych opadów atmosferycznych. Parafia stara się o blisko dwumilionowe dofinansowanie na ten cel. 14_00402_2 14_02008_10 Badania potwierdzają skuteczność uzdrowiciela Dotyk który uzdrawia O Zbigniewie Rubinie napisano już sporo. Dla niego samego jednak najważniejsze są wyniki badań po jego seansach. Bo wyniki badań to konkret potwierdzają na ile zdrowie się poprawiło. Jak u pana Kazimierza Uszyńskiego z Będzina. Przyszedł do Rubina z cukrzycą, poważnym nadciśnieniem i strasznymi bólami kręgosłupa. Dziś pan Kazimierz czuje się zdrów, kręgosłup przestał go boleć. Ale to tylko odczucie. Natomiast odczuciem nie są już wyniki badań. Ciśnienie unormowało się na poprawnym poziomie, mimo że zmniejszył o połowę dawki leków. Podobnie jak cukier we krwi, kolejne badania na przykład krwi - wykonywane od czasu, gdy chodzi do pana Rubina, pokazują ogromną poprawę. I w zasadzie radzi sobie bez insuliny, od której jeszcze niedawno był uzależniony. - Od czasu, gdy chodzę do pana Rubina, bardzo mi się poprawił też cholesterol. A do tego zawsze wiosną, od marca do czerwca, miałem katar, kaszel, stałe przeziębienia. A teraz nic. No i minęły mi zaparcia mówi pan Kazimierz i dodaje: - Ja i bez tych wyników badań czuję, że pan Rubin przywrócił mi zdrowie, radość życia. Ale te wyniki potwierdzają, że jego energia rzeczywiście działa cuda. Pan Jacek Matyjaszek trafił natomiast do Rubina z łuszczycą, która piekła, powodowała stałe swędzenie, pękała no a do tego wstyd był komukolwiek ręce pokazać. Zbigniew Rubin uprzedził go, że choroby skórne trudno poddają się energoterapii. - Moja sąsiadka chodziła do Rubina z przerostem tarczycy. Pod dotykiem uzdrowiciela tarczyca malała w oczach, więc pomyślałem sobie, że pomógł Danusi, to pomoże i mnie. Więc postanowiłem spróbować. Po dwóch wizytach jeszcze bałem się, że poprawa, którą widzę, to tylko złudzenie. Ale gdy po miesiącu odwiedziłem siostrzenicę, a jej mała córeczka Julka woła do mnie: wujek, ty masz dzisiaj normalne ręce!, to już wiedziałem, że nastąpiła poprawa. Teraz widzi to każdy. A do tego też poprawiło mi się ciśnienie tętnicze. Niby nie miałem jakiegoś bardzo złego, bo rzadko przekraczało 150, ale teraz mam wzorcowe, 120 na 90. Jednak Zbigniew Rubin najbardziej się cieszy, gdy ktoś przynosi właśnie wyniki badań potwierdzających poprawę. Jak pani Karolina Stąporek. - Miałam w piersi guzek, wielkości brzoskwini. Pan Zbyszek po trzech wizytach wysłał mnie na badanie kontrolne. Guzek zmalał, a po kolejnych czterech nie było go wcale! pani Karolina okazuje trzy USG potwierdzające uzdrowienie. Namacalny dowód, że ta energia naprawdę działa.(ego) Zbigniew Rubin przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 9 (przy Rondzie Gierka). Rejestracja tylko telefoniczna, nr tel

5 W ZAGŁęBIU 5 piątek 11 lipca 2014 nr (222) Pacjenci będą dłużej czekać Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z początkiem lipca obniżył wartość kontraktów niektórych usług medycznych dotychczasowym świadczeniom. Z pewnością odczują to m.in. pacjenci Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. będzie bezpieczniej Monitoring w Będzinie Wszystko wskazuje na to, że kolejki pacjentów będą dłuższe. W czeladzkim Zakładzie Fizjoterapii i Rehabilitacji cięcia sięgają 50%, natomiast aż o 75% obniżono wysokość kontraktu w tamtejszej Poradni Rehabilitacyjnej. Problem pojawił się również na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie wysokość kontraktu obniżono o 17% i zmniejszono wycenę każdego punktu o 10%. Nie da się ukryć, że takie działania Narodowego Funduszu Zdrowia uderzają w pacjentów, którym przyjdzie dłużej czekać na udzielenie tych świadczeń. - Tę wiadomość przyjąłem z dużym niezadowoleniem, ponieważ obniżenie wysokości kontraktów spowoduje mniejszą liczbę świadczeń dla pacjentów oraz wydłuży kolejki - powiedział naszemu tygodnikowi Jacek Kołacz, dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. - Niestety nie ma już żadnej możliwości, aby jeszcze w tym roku wysokość kontraktów została zwiększona - zapowiedział dyrektor Kołacz. W powiatowym szpitalu od ubiegłego roku realizowany jest program dotyczący poprawy sytuacji finansowej i ekonomicznej, którego wdrażanie przynosi już efekty. Mimo to, sytuacja powiatowej służby zdrowia nadal jest trudna. - Wycena świadczeń nie zmienia się, natomiast nasze koszty niestety cały czas rosną - stwierdził Jacek Kołacz. Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Będzińskiego, radni jednogłośnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także podjęli uchwałę w sprawie przekazania niespełna czterech milionów złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za Kolejne podejście Miasto po raz kolejny próbuje sprzedać teren w centrum Sosnowca - obok tzw. Sezamu. Czy jednak będą chętni na kupno za tę cenę? poprzedni rok. Dzięki realizacji programu kwota ta jest już o ponad milion złotych mniejsza, niż ta, którą trzeba było wygospodarować rok wcześniej. Zobowiązania Powiatowego Zakładu Zespołów Opieki Zdrowotnej w Będzinie według danych ze sprawozdania złożonego Ministrowi Finansów na koniec miesiąca, w którym rozpoczęła się realizacja programu (31 sierpnia ubiegłego roku), wynosiły ponad 25 milionów złotych, natomiast wraz z końcem poprzedniego roku spadły do nieco ponad 22 milionów. łd foto: MAT. PRAS. Nowy przystanek Od 30 czerwca mieszkańcy Czeladzi mogą już korzystać z nowego przystanku. Roczne rozmowy władz miasta z przedstawicielami katowickiego KZK GOP przyniosły efekt. O planach utworzenia przystanku Czeladź Targowisko dla linii autobusowej nr 723 informowaliśmy w styczniu. Wówczas negocjacje były na średnio zaawansowanym etapie, jednak od tamtej pory sporo się zmieniło, bo kilkanaście dni temu przystanek został oddany do użytku i ułatwia pasażerom dostanie się zarówno na targ, jak i na rynek. Zmiana oznacza skrócenie tej trasy dla dziesięciu autobusów docierających w ciągu doby, zarówno w dni powszednie jak i wolne, do nowego przystanku, które, jadąc od zajezdni z Zagórza w kierunku czeladzkiej pętli, przy ulicy Wojkowickiej, tuż za przystankiem Czeladź Stare Miasto, obsługują odpowiednio przystanki Czeladź Tuwima, Czeladź Zespół Szkół i właśnie Czeladź Targowisko. - Wsiadając więc do autobusu 723 w kierunku Czeladzi, należy zwrócić uwagę na informację zamieszczoną na tablicy świetlnej, czy pojedziemy starą trasą na końcowy przystanek Czeladź Pętla Wojkowicka czy też na przystanek Czeladź Targowisko - poinformował Andrzej Świątek, doradca burmistrza Czeladzi. Drogę powrotną z nowego przystanku do Zagórza autobusy linii 723 rozpoczną od przejazdu ulicami Staszica i Legionów. To połączenie z całą pewnością rozwiąże problemy komunikacyjne wszystkich mieszkańców Czeladzi korzystających z transportu publicznego właśnie w tamtym rejonie. OPRAC. łd 14_00115_6 14_00088_2 Kamer jest coraz więcej. W pobliżu przystanku tramwajowego przy Alei Kołłątaja w centrum Będzina została zamontowana nowa kamera monitoringu miejskiego. Zadaniem tego urządzenia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tej części miasta. foto: ŁD Łącznie na terenie Będzina funkcjonuje niespełna sześćdziesiąt kamer monitorujących i rejestrujących zachowanie mieszkańców. Aż szesnaście z nich znajduje się na terenie dworca kolejowego, a piętnaście na zrewitalizowanym Wzgórzu Zamkowym. Również piętnaście kamer jest zamontowanych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowych Stref Aktywności Rodzinnej mieszczących się w czterech będzińskich dzielnicach: Syberce, Warpiu, Zamkowym i Grodźcu. Kamery monitoringu funkcjonują również przy ulicy Skalskiego oraz Kniewskiego (Syberka), Andersa (Warpie), 11 Listopada (w pobliżu sklepu Kaufland), pomiędzy ulicą 11 Listopada a Bema, na Rondzie Unii Europejskiej, a także w rejonie hal przy ulicy Modrzejowskiej, na Placu 3 Maja, Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej, przy podziemiach i przy ulicy Małachowskiego (centrum miasta). łd - Stworzyliśmy nowy operat szacunkowy - mówi Rafał Łysy z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Przetarg na teren obok Sezamu już ogłoszono, a jest to kolejne podejście do tematu. Aktualnie cena terenu to 3,6 miliona złotych. W połowie listopada 2012 rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki przy Sezamie w Sosnowcu. Jedyną ofertę złożyła wtedy firma Protea z Poznania, która zaproponowała kwotę 2,75 miliona złotych. Po licznych perturbacjach, obie strony do porozumienia nie doszły. - Było kilka terminów podpisania aktu notarialnego, ale na żaden z nich przedstawiciele firmy się nie zgłosili. Otrzymaliśmy informację z zaproszeniem do podpisania aktu do Poznania, ale ze zmienioną specyfikacją mówi Rafał Łysy z Wydziału Promocji i Turystyki. Na to urzędnicy nie mogli się zgodzić. - To po prostu jest niezgodne z prawem. Nie możemy takich rzeczy robić mówi Łysy. Teraz jednak zapisy przetargowe różnią się od tych, które były ostatnio. - Nie żądamy zabezpieczenia bankowego, jak to było poprzednio. Jeśli zabudowa nie będzie zgodna z przetargiem, inwestor będzie musiał zapłacić Czy uda się sprzedać teren? FOTO: pl 50% kary. Tak samo będzie, jeśli budowa nie ruszy w ciągu 36 miesięcy, a także, jeśli nie zostanie zakończona w ciągu 60 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego - w obu przypadkach również będzie obowiązywała kara w wysokości połowy ceny wywoławczej - mówi Rafał Łysy. Co może powstać w miejsce historycznej restauracji Savoy i kina Zagłębie? Tzw. obiekt centrotwórczy. Nowy budynek nie może się kłócić z otoczeniem, a jego linia ma być zgodna z tą z dawnych lat. Firma Protea, z którą miasto nie doszło do porozumienia, miała w planach wybudowanie galerii, na którą miały się składać dwie kondygnacje przeznaczone pod handel i dwie pod biura. Elewacja miała nawiązywać do restauracji Savoy i kina Zagłębie. Przetarg rozstrzygnie się we wrześniu. Na początku maja w tym miejscu osunął się teren. Jak wtedy stwierdzono, najprawdopodobniej był to efekt pozostałości właśnie po Savoyu. Pl

6 6 W Zagłębiu / Rozrywka piątek 11 lipca 2014 nr (222) Piątek TVP 1 5:15 Telezakupy 5:50 TVP Info w TVP1 8:10 Polityka przy kawie 8:30 Supah Ninjas (15) 8:55 Big Time Rush(18) 9:30 Przygody psa Cywila (2) 10:10 Osobliwości mórz i oceanów (13) 11:10 Druga szansa 2 (9) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Człowiek i orki 13:40 Miejsce z historią 14:00 Wszystko przed nami (37) 14:25 Wszystko przed nami (38) 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polskie wakacje: Nad Zatoką 15:30 Klan (2565) 15:55 MacGyver 2 (4) 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Mistrz grilla :35 Miłość nad rozlewiskiem (3) 18:30 Ranczo 5 (58) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Pogoda 20:20 Piąty stadion (142) 20:30 Lato z Bardotką 22:15 Mistrzostwa Świata 23:15 Anatomia prawdy (9) 0:05 MacGyver 2 (4) 1:05 Agent Cody Banks 2 2:50 Notacje 3:00 Pogotowie rachunkowe (9) 3:50 Zagadkowa Jedynka 4:20 Zakończenie programu TVP 2 5:45 Mikołajek (8) 5:55 Mikołajek (9) 6:15 Lokatorzy (82) 6:50 M jak miłość (557) 7:45 M jak miłość (558) 8:45 Herkules 2 (35) 9:40 Czterdziestolatek (10) 10:50 Barwy szczęścia (1115) 11:30 Na dobre i na złe (325) 12:30 Familiada 13:10 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Dolny Śląsk i Opolskie 14:10 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Łódzkie 15:10 Tancerze: Nowy (5) 16:10 M jak miłość (1039) 17:05 Herkules 2 (35) 18:00 Panorama 18:35 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:25 BarON24 (7) 20:05 Rodzinka.pl (111) 20:35 Rodzinka.pl (112) 21:15 Lato Zet i Dwójki 2014 (1) 22:15 Lato Zet i Dwójki 2014 (2) 23:20 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (2) 0:10 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (3) 1:00 Piąty stadion (142) 1:10 Dzień, który odmienił twoje życie 3:05 PitBull 3 (30) 4:00 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (3) 4:50 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 8:20 13 posterunek (7) 9:00 Malanowski i partnerzy (393) 9:30 Malanowski i partnerzy (394) 10:00 Dzień, który zmienił moje życie (11) 11:00 Dlaczego ja? (457) 12:00 Pielęgniarki (32) 13:00 Trudne sprawy (281) 14:00 Miodowe lata (18) 14:45 Dzień, który zmienił moje życie (12) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody 16:15 Interwencja 16:45 Dlaczego ja? (397) 17:45 Trudne sprawy (350) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (241) 20:10 Małolaty u taty 21:55 Dziewiąte wrota 0:45 Żołnierze kosmosu 2 2:40 Tajemnice losu TVN 6:30 Uwaga! 6:50 Mango 7:55 Detektywi (921) 8:30 W-11 - Wydział Śledczy (662) 9:10 Rozmowy w toku 10:10 Bitwa o dom (2) 11:10 Dr House (15) 12:10 Szpital (126) 13:10 Ukryta prawda (230) 14:10 W-11 - Wydział Śledczy (1074) 14:55 Kuchenne rewolucje: Gorzów Wielkopolski, Karczma pod Łosiem 16:00 Rozmowy w toku 17:00 Ukryta prawda (231) 18:00 Szpital (127) 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i Czara Ognia 23:10 Wyspa doktora Moreau 1:10 Kuba Wojewódzki (5) 2:10 Uwaga! 2:25 Sekrety magii 3:45 Rozmowy w toku Sobota TVP 1 5:55 SpongeBob Kanciastoporty (12) 6:30 Cudowne miejsca. Wielkie sanktuaria Polski 6:55 Pełnosprawni 7:15 Las bliżej nas (55) 7:35 Rok w ogrodzie 8:00 Dzień dobry w sobotę 8:25 Naszaarmia.pl 8:55 Polskie drogi (6) 10:35 Natura w Jedynce 11:40 Okrasa łamie przepisy 12:15 Naturalnie zakręceni 12:45 Jaka to melodia? 13:25 Chichot losu (5) 14:25 Opole przeżyjmy to jeszcze raz 15:05 Agent Cody Banks 2 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Komisarz Alex 2 (15) 18:35 Ojciec Mateusz 7 (85) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:15 Piąty stadion (143) 20:25 Hit na sobotę 23:05 Agent pod przykryciem (1) 0:10 Operacja Samum 1:50 Agent pod przykryciem (1) 2:55 Biała wizytówka(2 4:00 Zakończenie programu TVP 2 6:10 Gruzińscy Swanowie. Między tradycją a nowoczesnością 7:00 M jak miłość (1057) 8:00 Pytanie na śniadanie 8:15 Pogoda 8:20 Pytanie na śniadanie 9:05 Pogoda 9:10 Pytanie na śniadanie 9:55 Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 10:30 Sztuka życia 10:55 Czarne chmury (4) 11:55 Daleko od szosy (4) 13:20 Bliskie i groźne spotkania Steve a (5) 14:00 Familiada 14:40 Rodzinka.pl (99) 15:10 Rodzinka.pl (100) 15:40 Słowo na niedzielę 15:50 Alternatywy 4 (1) 17:00 Matrix, czyli 1000 kabaretowych światów Przegląd Kabaretów PaKA :00 Panorama 18:35 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Kulisy Postaw na milion 19:05 Postaw na milion 20:05 Międzynarodowy Festiwal Romane Dyvesa - Cygańskie dni - Gorzów Wielkopolski 21:15 Piąty stadion (143) 21:20 Studio Plaża 21:25 Mistrzostwa Świata 21:50 Mistrzostwa Świata 0:25 Studio Plaża 0:35 Szalom na Szerokiej Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie (3) 1:50 W przebraniu mordercy 3:45 Butelki zwrotne 5:25 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:30 Jeźdźcy smoków (2) 8:00 Jeźdźcy smoków (3) 8:30 Scooby- Doo i Brygada Detektywów (20) 9:00 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (21) 9:30 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (22) 10:00 Ewa gotuje (185) 10:35 Scooby-Doo 12:20 Małolaty u taty 14:05 Twoja twarz brzmi znajomo (1) 16:00 13 posterunek (10) 16:40 13 posterunek (11) 17:20 Hell s Kitchen - Piekielna Kuchnia (2) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (242) 20:10 Spider-Man 2 22:45 Ryzykanci 0:50 Lustro 3:15 Tajemnice losu TVN 5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Top Wings (3) 8:30 Dzień dobry wakacje (5) 11:00 Ugotowani 12:00 Project Runway (6) 13:00 X Factor (6) 14:35 Top Gear 21 (6) 16:00 Sekrety chirurgii (5) 17:00 Surowi rodzice (5) 18:00 Kuchenne rewolucje: Paradis, Puck 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Kobiety pragną bardziej 22:45 Gran Torino 1:05 Gliniarz z Beverly Hills 2 3:10 Uwaga! 3:25 Sekrety magii Niedziela TVP 1 6:30 My, wy, oni 7:00 Transmisja mszy świętej 8:00 Tydzień 8:25 Kung Fu Panda (18) 8:55 Ziarno 9:35 Janosik (6) 10:35 Nie ma jak Polska 11:05 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:50 Przystań (3) 13:45 Dzika Arabia (3) 15:10 Śmierć rewolwerowca 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Komisarz Alex 2 (16) 18:20 Jaka to melodia? 18:55 Studio Plaża 19:05 Mistrzostwa Świata 19:35 Wiadomości 20:05 Sport 20:15 Pogoda 20:20 Piąty stadion (144) 20:30 Piłka nożna 20:50 Piłka nożna 23:25 Studio Plaża 23:30 Samotność w sieci 1:50 Moja misja 3:15 Śmierć rewolwerowca 4:55 Zakończenie programu TVP 2 5:50 Słowo na niedzielę 6:00 Ostoja 6:30 M jak miłość (1058) 7:30 Zmiennicy (4) 8:40 Zmiennicy (5) 9:50 Rodzinne oglądanie (1) 10:50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 11:20 Makłowicz w podróży 11:55 Gwiazdy w południe 14:00 Familiada 14:35 Rodzinka.pl (101) 15:00 Rodzinka.pl (102) 15:35 Mistrzostwa Świata 16:30 Na dobre i na złe (556) 17:25 Na sygnale (2) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:45 Pogoda 18:50 Dzięki Bogu już weekend 20:10 Kapitan Ron 22:00 Czas honoru 6(69) 23:00 Nie tylko Gustlik (Franciszek Pieczka) 0:00 Piąty stadion (144) 0:10 Kocham kino na bis 2:00 Tajemnica mojego sukcesu 3:55 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:45 Jeźdźcy smoków (4) 8:20 Jeźdźcy smoków (5) 8:50 Scooby- Doo i Brygada Detektywów (23) 9:25 Scooby-Doo i najeźdźcy z kosmosu 11:00 Karate Kid 2 13:15 Spider-Man 2 16:00 Miodowe lata (10) 16:35 Miodowe lata (11) 17:10 Miodowe lata (12) 17:45 Nasz nowy dom (17) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (243) 20:00 Twoja twarz brzmi znajomo (2) 22:00 CSI (225) 23:00 Głosy 2 (14) 0:00 Sekret mojej córki 2:00 Magazyn sportowy 4:00 Tajemnice losu TVN 5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Maja w ogrodzie (28) 8:25 Akademia ogrodnika (28) 8:30 Dzień dobry wakacje (6) 11:00 Co za tydzień11:35 Dzieciaki (3) 12:10 Sama słodycz (5) 13:10 Prawo Agaty (6) 14:10 Pan niania 15:55 Szkoła uczuć 18:00 Ugotowani 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:30 Kronika Męskiego grania 2014 (2) 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Gliniarz z Beverly Hills 2 22:10 Życzenie śmierci 4 0:15 Ocalić Grace (6) 1:20 Uwaga! 1:35 Sekrety magii 14_02630_1 ogłoszenia drobne 14_02914_1 14_00520_23 gang wiewióra NIERUCHOMOŚCI Sprzedam mieszkanie m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji w pobliżu Borów Tucholskich DAM PRACĘ Agent ochrony kursy kwalifikacyjne nowa ustawa bez egz.w KWP , , AUTO-MOTO Autoskup Autoskup każde, każde, najlepiej najlepiej płacę. płacę. Tel Tel *kontra* MAREX - skupujemy samochody do kasacji, w każdym stanie technicznym i wizualnym ( używane, uszkodzone, powypadkowe).oferujemy własny transport, płatność gotówką, wydajemy zaświadczenia o demontażu. Tel: (bezpłatna infolinia ), Skup samochodów- całe, uszkodzone. Gotówka tel Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł, stan obojętny, autozłomowanie. Telefon USŁUGI Przeprowadzki kompleksowe , Dachy- Dachy- krycie krycie papą papą termozgrzewalną, termozgrzewalną, rynny, kominy, rynny, obróbki kominy, blacharskie, obróbki blacharskie, docieplanie stropodachów. PHU Termodach , docieplanie stropodachów. PHU Termodach , Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel Gładź 10 zł, elektryka, panele, malowanie S U D O K U BUDOWA DOMÓW od podstaw- rozbudowy, remonty, wykończenia wnętrz tel: Malowanie, gładź Tanio. FINANSOWE Ale szybka gotówka - nawet zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A (opłata wg. taryfy operatora) 2 6 CHWILÓWKI! gotówka od ręki CHWILÓWKI CHWILÓWKI DECYZJA DECYZJA W 5 W MIN, 5 MIN, BEZ BIK., BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI. DĄBROWA G. KOŚCIUSZKI 17, Z ZAJĘCIAMI TEL (32) 739 KOMORNICZYMI, 07 78, DĄBROWA *bold, drukowane, G. ramka* KOŚCIUSZKI 17 TEL. (32) , Chwilówki błyskawiczne!! Dla każdego! Dla każdego! W 5 minut! Zadzwoń!! W 5 minut! (32) Zadzwoń!! , Sosnowiec (32) ul. 29, Małachowskiego Sosnowiec ul. 9. Małachowskiego Promocja dla emerytów 9. i rencistów! Promocja *ramka, dla emerytów bold* i rencistów! NAUKA Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel , INNE Legalizacja gaśnic. Tel , Kupię widokówki, zdjęcia, obrazy, odznaczenia, figurki porcelanowe, książki (dojazd-gotówka) tel VADEMECUM oprawa Oprawa muzyczna wesel wesel oraz oraz imprez imprez firmowych. firmowych. Tel: Tel: *ramka* 14_02921_1 Żaluzje ROLETY produkcja sprzedaż montaż BEGŻAL - Dąbrowa Górnicza Kościuszki 27, tel » SOSNOWIEC Patelnia. Letnie Kino na Patelni. Darmowe pokazy filmów w piątki i soboty. Start o 20, wstęp wolny Stadion Ludowy. Mecze sparingowe Zagłębia Sosnowiec z GKS-em Tychy (10.00) i Nadwiślanem Góra (12.00) Stadion Górnika Sosnowiec. Flott Cascaders Team - największe Show Kaskaderskie w Europie. Start o 18, bilety od 20 złotych Park Dietla przy Żeromskiego. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży start o 11, wstęp wolny Park Kazimierz. Rap Fundament - hip-hop w zagłębiowskim wykonaniu, plus specjalni goście z Bielska-Białej. Wystąpią m.in. : Atut/Doppio/ Kamel, Kłak i Szah, Luks Mamilion i Czechu. Start o 17 wydarzenia» DĄBROWA GÓRNICZA CSLiW Zielona. Grand Prix Dąbrowy Górniczej w siatkówce plażowej. Start o Park Hallera (obok Hali Centrum). Pokazy w każdą sobotę w kinie plenerowym. Start o Boisko nad Pogorią III. Spalding Streetball Open 3x3, zapisy od Park Hallera. Szachy wielkoformatowe - rozgrywki, turnieje. Start o 16.» BĘDZIN 16 i Boisko do piłki plażowej. Turnieje siatkówki plażowej (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Start o Skatepark. Extreme City - nauka jazdy dla dzieci i młodzieży na deskorolkach, rolkach i bmx-ach, nocne zawody na skateparku. Start o16. Spiżarnia pełna orzechów to marzenie każdej wiewiórki. Nie inaczej jest w przypadku Wiewióra - nieco gburowatego mieszkańca miejskiego parku. Gdy w jego pobliżu odkrywa sklep z orzechami, ma tylko jeden cel - dobrać się do zgromadzonych wewnątrz skarbów. Zaczyna organizować ekipę, by zrealizować skok, który ustawi ich... na całą zimę. Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6 Gang wiewióra to bajka dla całej rodziny - zabawna, z żartami na poziomie, z których śmiać się będą osoby od najmłodszych do najstarszych. Nie ma w niej scen przemocy, dosadnego dowcipu na granicy czy żartów znanych choćby z takich bajek jak Madagaskar czy Shrek - to film familijny, w sam raz na wspólny wypad do kina. KL REPERTUARY KINOWe Kino premierowe Ewolucja Planety Małp 3D 10:00 15:20 20:40 Ewolucja Planety Małp 2D 12:40 18:00 Bieżący repertuar Czarownica 2D dubbing 10:00 12:15 14:30 Riwiera dla dwojga 19:50 22:00 Transformers: Wiek zagłady 3D dubbing 13:45 Transformers: Wiek zagłady 3D napisy 17:00 20:15 Transformers: Wiek zagłady 2D dubbing 11:45 15:00 Transformers: Wiek zagłady 2D napisy 18:1521:30 Zacznijmy od nowa 18:30 21:00 Zbaw nas ode złego 16:45 19:15 21:45 Kino familijne Gang wiewióra 3d 12:00 Gang wiewióra 2d 10:00 14:00 16:15 Jak wytresować smoka 23D 13:20 Jak wytresować smoka 22D 11:10 15:30 17:40 Rio 22d 11:30 PREMIERY EWOLUCJA PLANETY MAŁP 3D 13:00*, 13:15**, 18:00*, 19:00** *- tylko w czwartek ** - oprócz czwartku EWOLUCJA PLANETY MAŁP 10:15*, 10:30**, 15:45*, 16:15**, 21:45 *- tylko w czwartek ** - oprócz czwartku PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA 11:45, 16:00, 18:15, 21:00 FILMY TYGODNIA ZBAW NAS ODE ZŁEGO 15:30, 19:30, 22:00 RODZINNE REWOLUCJE 13:45, 18:30 TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D (dubbing) 12:15 TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D (napisy) 20:15*, 20:45** *- oprócz czwartku ** - tylko w czwartek WKRĘCENI (14 zł) 16:15 DROGÓWKA (14 zł) 20:30 FILMY DLA DZIECI GANG WIEWIÓRA 3D 13:30, 17:30 GANG WIEWIÓRA 11:30, 15:30 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 23D 10:00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 2 18:00* *- oprócz środy i czwartku ZAMBEZIA (14 zł) 10:00 LEGO PRZYGODA (14 zł) 11:30

7 W ZAGŁĘBIU 7 piątek 11 lipca 2014 nr (222) Kolejne miliony na renowację PKZ-u O generalnej modernizacji Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej władze miasta, radni, jak i mieszkańcy długo nie zapomną. Przywrócenie wszelkich wartości historycznych obiektu budzi spore kontrowersje. będzin Nowe parkingi Łukasz Dytko Modernizacja Pałacu Kultury Zagłębia rozpoczęła się w 2011 roku. Coraz większe emocje wzbudza kwota, w jakiej ostatecznie zamkną się wszystkie prace renowacyjne. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej okazało się, że koszt robót będzie droższy o ponad cztery miliony złotych i w całości wyniesie około 62 milionów (według kosztorysu inwestorskiego remont miał kosztować aż 76 milionów). Inwestycja w stu procentach jest finansowana z budżetu Urzędu Miejskiego. Miasto próbowało pozyskać potrzebne środki zewnętrzne na ten cel, jednak bezskutecznie. Co ciekawe, wspomniane ponad cztery miliony złotych zostaną przeznaczone na odnowienie części podziemnej (znajdującej się po lewej stronie Pałacu Kultury Zagłębia, patrząc od frontu), w której mieszczą się m.in. szalety. Decyzję o jej odnowieniu podjął Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Oprócz szaletów we wspomnianej części zostaną wykonane m.in. dodatkowe roboty elektryczne - przyłączenia, oświetlenie przeszkodowe w kinie, zasilanie zaplecza sceny, układ sterowania klapami przeciwpożarowymi oraz przeprowadzone roboty zewnętrzne w szaletach, na podjazdach, schodach i przybudówkach. - Chcieliśmy odejść od szaletów i to wszystko zupełnie inaczej rozplanować, jednak konserwator niestety nie wyraził zgody na zmianę w projekcie - tłumaczył Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Koszt renowacji części podziemnej, a także całego Pałacu Kultury Zagłębia, przeraża przynajmniej kilku tamtejszych radnych. - Dla mnie przesadą jest to, co wyczynia pan prezydent. To jest kompletnie niezrozumiała sytuacja, brak jakiejkolwiek przyzwoitości i jakiegokolwiek szacunku ze strony władzy do publicznych pieniędzy - podkreślił radny Tomasz Pasek. - W naszym mieście nie ma szaletów, więc są one jak najbardziej potrzebne, jednak nie za tak wysoką sumę. Przecież to są niebotyczne pieniądze, zarówno jeśli chodzi o remont części podziemnej, jak całego obiektu - zaznaczył radny Szymon Widera. Wysoki koszt prac związany jest z tym, że obiekt ma wyglądać bardzo podobnie do tego z 1958 roku, kiedy został wybudowany. To oznacza, iż np. drzwi mają wyglądać tak, jak te sprzed ponad pół wieku, jednak muszą być już wykonane w nowszej technologii, co pociąga ze sobą dodatkowe opłaty. - To nie jest remont tylko renowacja. Osoby, które były w Pałacu przed rozpoczęciem prac i wejdą do niego po ich zakończeniu, nie zobaczą żadnych zmian. Wszystko jest to FOTO: ŁD samo, z tą różnicą, że jest odnowione - przekonywał Szymon Widera. Zakończenie generalnej modernizacji PKZ-u zaplanowano na jesień bieżącego roku. - Uroczystości w ramach programu otwarcia będą odbywać się od września aż do grudnia - zdradziła Małgorzata Majewska, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia. Przypomnijmy, iż modernizacja wizytówki dębowego miasta rozpoczęła się już wiosną 2011 roku, a wykonawca, który wygrał postępowanie przetargowe, miał przeprowadzić inwestycję za 36 milionów złotych. Ta suma władzom miasta wydawała się jednak zbyt niska, więc te zwróciły się z prośbą o rozpatrzenie całej sytuacji do Urzędu Zamówień Publicznych, który nie dostrzegł niczego niepokojącego. - Niestety w rzeczywistości okazało się, że to my mieliśmy rację, ponieważ firma nie wywiązywała się ze swoich obowiązków - zakończył Bartosz Matylewicz. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac przedstawionym przez wykonawcę, zaawansowania robót na koniec września 2012 roku powinno wynosić ok. 54%, a w rzeczywistości stopień zaawansowania prac kształtował się na poziomie ok. 31%. Prace przez obecnego, wykonawcę zostały wznowione w połowie ubiegłego roku. Co ciekawe, jest to pierwsza generalna modernizacja w historii Pałacu Kultury Zagłębia. Miejsc postojowych ciągle brakuje. Jeszcze w tym roku mieszkańcy kolejnego będzińskiego osiedla doczekają się kilkudziesięciu nowych miejsc postojowych. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac nie jest jeszcze znany. foto: łd Nowe parkingi pojawią się aż w trzech lokalizacjach. Miejsca postojowe powstaną przy ulicach Krośnieńskiej/Chrobrego, Bursztynowej oraz Paziowej/Krośnieńskiej. Aktualnie urzędnicy czekają na przekazanie wspomnianych terenów pod budowę przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota. - Chcemy, aby na tym osiedlu łącznie powstało minimum trzydzieści miejsc postojowych, choć oczywiście będziemy starać się o to, aby tych miejsc było jeszcze więcej - powiedział nam Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. Budowa miejsc parkingowych w powiatowym mieście jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez władze w ostatnich latach. Niedawno zakończyła się budowa parkingów na Warpiu i na Syberce. Wkrótce prace dotyczące budowy miejsc postojowych dobiegną końca też na osiedlu Ksawera. Przypomnijmy, iż nowe miejsca parkingowe zostały wybudowane także przy Placu 3 Maja w centrum Będzina. łd 14_01697_7 Dom w wersji eko Na pewno każdy z nas chciałby, aby jego dom był miejscem przyjaznym dla środowiska. Ale czy na pewno tak jest na co dzień? Może warto zmienić kilka nawyków i poprawić to i owo? Przeczytaj nasze praktyczne wskazówki dzięki nim Twój dom może stać się bardziej eko, a Ty możesz oszczędzić sporo pieniędzy na domowych wydatkach za prąd czy wodę. Nie trać niepotrzebnie energii! Warto rozejrzeć się, czy w naszym domu nie ma najbardziej typowych pożeraczy prądu. Może to być nieefektywny energetycznie sprzęt czy niepotrzebnie paląca się przez całą noc żarówka. Przeczytaj nasze porady! staraj się maksymalnie zapełniać zmywarkę czy pralkę zanim z nich skorzystasz myjąc zęby, korzystaj z kubka na wodę domowe rośliny podlewaj rano, a nie w ciągu dnia, kiedy część wody szybko wyparuje zainstaluj w kranach perlatory, które optycznie zwiększają strumień wody jeszcze dziś zreperuj cieknący kran lub uszczelkę w toalecie! koniecznie wymień wszystkie żarówki na energooszczędne oszczędzisz nawet 50% energii i znacznie rzadziej będziesz musiał pędzić do sklepu po nową żarówkę gaś światło w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma zainstaluj czujniki ruchu np. w korytarzu dzięki temu domownicy odzwyczają się od niepotrzebnego świecenia światła w ogrodzie wykorzystaj lampki solarne, które wieczorem oddają energię nagromadzoną w ciągu dnia kupuj tylko urządzenia o wysokiej klasie energetycznej jeśli wyjeżdżasz na kilka dni wyłącz sprzęty, które zazwyczaj ustawiasz w trybie czuwania (stand-by) np. telewizor odłącz od zasilania nieużywane zasilacze i ładowarki np. do telefonu czy baterii ustaw temperaturę chłodzenia w lodówce na 4-5 o C, a w zamrażarce na -18 o C niższe wartości spowodują bardzo duży pobór energii elektrycznej jeśli mieszkasz w domu i masz taką możliwość, zainstaluj baterie słoneczne, które pozwolą ci zaoszczędzić prąd na ogrzewanie wody Nie lej wody! Bardzo często niepotrzebnie tracimy wodę przez złe nawyki, a potem przeżywamy nieprzyjemne zaskoczenie przeglądając rachunki za wodę i prąd potrzebny do jej ogrzania. A przecież zmiany mogą być takie proste: Więcej porad dla domu przyjaznego środowisku: segreguj domowe śmieci to podstawa w domu przyjaznym przyrodzie odpady niebezpieczne szkodliwe dla środowiska nie mieszaj z innymi odpadami a zanoś do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów lub Mobilnego Punktu staraj się ograniczyć zużycie silnych detergentów, które nie są przyjazne dla środowiska możesz je zastąpić sprawdzonymi domowymi metodami z wykorzystaniem naturalnych środków czyszczących np. sody oczyszczonej, cytryny czy octu w ekologicznym domu nie używa się zbędnych foliówek każdy domownik na zakupy idzie tylko z torbą materiałową nie korzystaj z jednorazowych naczyń czy plastikowych sztućców robiąc zakupy wybieraj produkty w opakowaniach jednomateriałowych staraj się wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych np. napoje daj odpadom drugie życie być może rzeczy, które chcesz wyrzucić możesz wykorzystać w inny sposób albo oddać komuś, kto ich potrzebuje jeśli masz takie możliwości, załóż przydomowy kompostownik dzięki temu wykorzystasz resztki jedzenia czy odpady zielone (np. skoszony trawnik) i zyskasz świetny nawóz dla kwiatów czy uprawianych w ogrodzie warzyw pamiętaj, że prysznic to ogromna oszczędność wody w porównaniu do kąpieli w wannie! myj naczynia w zmywarce a nie ręcznie Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych i W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu pod numerem telefonu Czyste miasto, to piękne miasto dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

8 8 SPORT piątek 11 lipca 2014 nr (222) Rubryka powstaje we współpracy z Tydzień do próby generalnej Zagłębia Kolejna spora grupa zawodników została przetestowana przez Zagłębie Sosnowiec. Zmiany widać gołym okiem, a drużynie nadal potrzebne jest zgranie. - Kibice powiedzą znowu będą się zgrywać jesienią, a wiosną będą odrabiać straty - chcemy ten czas skrócić do minimum - mówi trener. Paweł Leśniak W czterech sparingach sosnowiczanie zdobyli 2 bramki, a stracili Najbardziej bolesna była porażka z Wisłą Kraków w Myślenicach drużyna przegrała aż 0:6. Sosnowiczanie wygrali pierwszy sparing z GKS-em Bełchatów, 1:0, po czym przegrali z tą drużyną 0:4, a w środę polegli w starciu z BKS-em Bielsko-Biała, 1:2. - Z BKS-em nam się bardzo dobrze współpracuje, są to wartościowe sparingi. Mecz był prowadzony w trudnych warunkach, większość zawodników grała po 90 minut, sporo z nich było testowanych. Jesteśmy w trakcie tygodnia przygotowań, a wynik jest sprawą trzeciorzędną. Oczywiście, boli wynik z Wisłą, bo momentami byliśmy przeciwnikiem równorzędnym, chociaż jak się przegrywa 0:6, to nie ma sensu mówić o tych momentach. Obraz każdego piłkarza po 2 sparingach jest jaskrawy, widzimy, kto jest przydatny. W kolejną sobotę będzie pewnie jeszcze trudniej, ale taki okres, każdy zagra połówkę z GKS-em i wtedy zobaczymy obraz zespołu mówi nam trener Zagłębia, Mirosław Smyła. Sosnowiczanie chcą w swoje szeregi ściągnąć Zmiany w V lidze Do nieoczekiwanych roszad doszło w katowickich ligach okręgowych. Wszystkie zagłębiowskie zespoły, za wyjątkiem AKS-u Niwka Sosnowiec w nowym sezonie będą występować w IV grupie okręgówki. Z kolei niwczanie zagrają w grupie I. Wśród testowanych zawodników jest Miłosz Kozak z Legii Warszawa. Piłkarz najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do drugoligowca. młodzieżowego bramkarza. Między słupkami stanął Łukasz Botsch (Pogoń Szczecin), a także Wojciech Fabisiak (UKP Zielona Góra) i Mateusz Matracki (Legionovia). Najbliżej podpisania umowy jest ten ostatni. - To logika w działaniu, żeby mieć większe pole manewru. Mamy kilku seniorów i szkoda byłoby, gdyby grali AKS wkrótce rozpocznie treningi. W ten oto sposób Zagłębie Dąbrowskie w grupie IV będą reprezentować: Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (spadkowicz z IV ligi), Warta Zawiercie, Przemsza Siewierz, Pionier Ujejsce, Tęcza Błędów, Strażak Mierzęcice (zeszłoroczni V-ligowcy) oraz Cyklon Rogoźnik i MKS Sławków (beniaminkowie). Stawkę zespołów uzupełnią: Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, ŁKS Łagiewniki, Odra Miasteczko Śląskie, Orzeł Nakło Śląskie, Sokół Orzech i Sokół Miechowice. Do grupy I trafił sosnowiecki AKS. Biało-zieloni w nowym sezonie zmierzą się z Unią Kosztowy, AKS-em Mikołów, Zniczem Jankowice, KS-em Żory, MK Katowice, Rozwojem II Katowice, Ogrodnikiem Cielmice, Spartą Katowice, LKS-em Łąka, Piastem II Bieruń, Unią Bieruń Stary, MKS-em Lędziny, Górnikiem 09 Mysłowice, Pogonią Imielin oraz GKS-em II Tychy. Do zmian doszło dlatego, że nie wszystkie kluby były zadowolone z odległości, jakie musiały pokonywać w poprzednich latach. - Stanisław Mitas, przedstawiciel Śląskiego Związku Piłki Nożnej ds. Podokręgów, pracował kilka tygodni nad przydzieleniem zespołów do grup pod względem terytorialnym i ekonomicznym, jednak z tego co wiem, to nie wszystkim klubom spodobał się taki podział - przekazał Józef Grząba, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec. Niewykluczone, że w podziale grup ligi okręgowej dojdzie jeszcze do zmian. Wszystko jednak zależy od wyniku rozmów poszczególnych klubów z przedstawicielami Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Rozgrywki rozpoczną się 9 sierpnia. Tego samego dnia nowy sezon zainaugurują nasi IV-ligowcy. Wśród rywali Górnika Piaski, Sarmacji Będzin, RKS-u Grodziec i Unii Ząbkowice (beniaminka) znaleźli się: Ruch Radzionków (spadkowicz z III ligi i jeden z kandydatów do awansu) oraz Przyszłość Ciochowice, Concordia Knurów, Slavia Ruda Śląska, Gwarek Tarnowskie Góry, Pilica Koniecpol, Raków II Częstochowa, LKS Kamienica Polska, Zieloni Żarki, MLKS Woźniki (ubiegłoroczni IV ligowcy), a także Polonia Poraj i Fortuna Gliwice (beniaminkowie). łd foto: MW mniej ze względu na przepis o dwóch juniorach - mówi Mirosław Smyła. Sprawdzany jest także Miłosz Kozak i Jakub Arak z Legii - obaj zawodnicy również są bliscy gry, bowiem sztab szkoleniowy widzi ich w kadrze. Poza nimi w barwach trójkolorowych zagrało wielu młodych zawodników: Maciej Wnuk, Michał Jeziorski, Marcin Gregorowicz, Konrad Mularczyk, a nawet 16-letni obrońca, Jakub Knapek. Kontraktem z Zagłębiem związał się Piotr Giel, były napastnik MKS -u Kluczbork, który w ubiegłym sezonie rozegrał na drugoligowych boiskach 12 spotkań. Poza Gielem, kontrakt z Zagłębiem podpisali: Nie będzie TBL w Sosnowcu Możemy to już potwierdzić - miasto nie wesprze koszykarskiego projektu Tomasza Służałka, a co za tym idzie, Basket Sosnowiec nie będzie grał w Tauron Basket Lidze w Sosnowcu. Sporo zależało od uchwały, która miała się pojawić na sesji Rady Miejskiej. Okazało się jednak, że pod koniec czerwca o koszykówce słowa nie było. Czasu było coraz mniej. - Odbyły się dwa spotkania, ale pojawił się problem, bowiem inne sosnowieckie kluby po prostu nie mieszczą się na halach. Dodatkowo, funduszów nie ma w budżecie. Trudno także wyobrazić sobie kwestie związane z halą, gdzie mieliby grać siatkarze i pod tę dyscyplinę byłby przygotowany parkiet, a później nagle pod koszykówkę. Tutaj mogą zaważyć kwestie organizacyjne - mówiła nam wiceprezydent Sosnowca, Agnieszka Czechowska-Kopeć. W minionym tygodniu z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wysłano pismo do Tomasza Służałka. W nim przedstawiciele magistratu poinformowali, że nowo powstała spółka nie otrzyma 450 tysięcy złotych, na co jeszcze nie tak dawno liczył trener Służałek. Na tym jednak nie koniec. W liście napisano, że dla koszykarskiej drużyny po prostu nie ma miejsca na sosnowieckich obiektach, a środowisko przez propozycję stworzenia drużyny W Sosnowcu pozostaje wspominać występy Zagłębia w III lidze. koszykarskiej skonfliktowało się. Jak usłyszeliśmy w magistracie, miasto chce w szerszym stopniu wspomóc sosnowieckie kluby, w tym SPR Zagłębie Sosnowiec, Czarnych Sosnowiec, JAS-FBG Sosnowiec i Płomień Sosnowiec. Na ten cel mają się znaleźć dodatkowe pieniądze - w konkursie do rozdysponowania będzie 125 tysięcy złotych. Zaskoczenia odmową nie ukrywa Tomasz Służałek, pomysłodawca stworzenia koszykarskiej drużyny w Tauron Basket Lidze. - Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie i skandal. Rozumiem, że można od razu powiedzieć: nie chcemy, nie interesuje nas koszykówka w Sosnowcu. Początkowo problemem był brak spółki, a sam prezydent nie chciał podobnej spółki, jak miało to miejsce w wypadku hokeja. Później problemem stały się środki finansowe, a także hala mówi trener Służałek. - Wiem, że był problem z piłkarzami ręcznymi, którzy byli nam przeciwni, a mają przecież infrastrukturę na Zagórzu. Nie rozumiem jak to możliwe, że dla sosnowieckiej drużyny nie ma miejsca, a dla siatkarzy Banimexu jest? Jak to możliwe, że komisja budżetowa jednogłośnie opiniuje projekt uchwały, a na sesji nie ma ani słowa? Cały sportowy świat śmieje się z Sosnowca. Dla mnie to skandal i szok mówi szkoleniowiec. Jak przyznaje, szans na zgłoszenie drużyny do Tauron Basket Ligi już nie ma. Pojawiła się możliwość, że drużyna wystąpi w I lidze. - Nie chcemy już pieniędzy, ale tylko hali mówi. Na to jednak się nie zanosi. PL FOTO: maciej wasik/zaglebie.eu foto: PL Krzysztof Markowski (obrońca), Kamil Zalewski (pomocnik), Dawid Ryndak (pomocnik) i Daniel Kutarba (obrońca). Piłkarzem Zagłębia został także Rafał Sadowski (dotychczas wypożyczony z GKS -u Katowice), a kontrakt przedłużył Radosław Kursa. Na roczne wypożyczenie w Sosnowcu zostaje Przemysław Mizgała. Według nieoficjalnych informacji, do Sosnowca najpewniej wróci Mateusz Wrzesień. Piłkarz był testowany przez Górnika Zabrze i Jagiellonie Białystok. Na tym jednak transfery się nie kończą. - Szukamy kogoś do środka pola, brakuje nam zawodnika, który rozrzuciłby akcje na skrzydła, a te mamy ciekawe - potrzebny jest reżyser zawieszony trochę niżej - przyznaje szkoleniowiec. Niewykluczony jest także transfer do środka obrony, bowiem groźnego urazu doznał Wołodymir Ostroushko. Bez niego w klubie jest trzech środkowych obrońców, w tym Sławomir Jarczyk, który w środę zagrał pierwszy mecz od kilku miesięcy. - Jest sporo nowych twarzy, uzupełnionych młodzieżą i szukamy optymalnych rozwiązań. Wiem, że kibice powiedzą znowu będą się zgrywać jesienią, a wiosną będą odrabiać straty. Pewnie coś w tym jest, ale chcemy ten czas skrócić do minimum. Spokojnie, mamy nowych zawodników, zgrywamy ich, a już pierwszy test w sobotę w Pucharze Polski. Chciałbym przejść dalej, ze względu na to, że kolejne mecze dałyby szansę zgrywania zespołu. Im więcej meczów, tym lepiej dla nas. Wierzę, że na tym materiale ludzkim jesteśmy w stanie stworzyć bardzo ciekawy zespół zakończył. Sparingi Górnik PIASKI: Jedność Przyszowice Iskra Pszczyna Unia Ząbkowice Przemsza Siewierz Niwy Brudzowice Sarmacja BĘDZIN: LKS Czaniec Iskra Pszczyna MKS Lędziny Krupiński Suszec AKS Niwka Sosnowiec Spójnia Osiek RKS GRODZIEC: Spójnia Osiek Pionier Ujejsce Sparta Katowice Niwy Brudzowice Tęcza Błędów CKS Czeladź Unia ZĄBKOWICE: Gwarek Ornontowice wolny termin Górnik Piaski Iska Pszczyna KS Olkusz

Lekarka chciała go naciągnąć na prywatną wizytę?

Lekarka chciała go naciągnąć na prywatną wizytę? CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) Nr 28 PIĄTEK 11 LIPCA 2014 NR INDEKSU 254142 ISSN 2080-234X www.gazetaklobucka.pl 28 Bogactwa włodarzy Drugie miejsce Znicza Bez dostępu do wody POWIAT Raport majątkowy. STR.

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcom Syberki będą zakładali blokady?

Mieszkańcom Syberki będą zakładali blokady? SMAK ZAGŁĘBIA Cukiernicy i regionaliści szukają produktu, który kulinarnie wypromuje nasz region - s.5 ISSN 2081-7983 Nakład35000egz. BEZPŁATNY nr 16 (112) piątek,20kwietnia2012r. Internet w busie Kilka

Bardziej szczegółowo

Kąpiel tylko na własne ryzyko

Kąpiel tylko na własne ryzyko WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION GAZETA BEZP ATNA, www.wpr24.pl WPR83, 23 lipca 2010, Kolejny numer 20.08.10 Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64 Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz. «Do 20 sierpnia przerwa

Bardziej szczegółowo

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy!

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy! Tygodnik bezpłatny nr 44 11.09.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57 Drodzy Czytelnicy! łamach Ekobarier publikować będziemy artykuły Na Katarzyny Ludwichowskiej, radcy prawnego Kancelarii Prawniczej Koprowski

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Skandal na cmentarzu!

Skandal na cmentarzu! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 14 LISTOPADA (CZWARTEK) 7 listopada 2013 rok 5 nr 233. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Dramat! Syn zabił ojca

Dramat! Syn zabił ojca KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 24 LISTOPADA (CZWARTEK) 17 listopada 2011 rok 3 nr 132. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA TYLKO 1,50 zł w tym 5% VAT plus ŁĘCZYCA GOSTYNIN W GAZECIE:

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Dramatyczny apel matki! Urzędnicy! Oddajcie mi dziecko

Dramatyczny apel matki! Urzędnicy! Oddajcie mi dziecko KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 8 LISTOPADA (CZWARTEK) W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ 31 października 2012 rok 4 nr 181. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W NASZYM OBIEKTYWIE:

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

Zawirowania wokół przejazdu

Zawirowania wokół przejazdu W następnym wydaniu (25.04) DODATEK PRZEDSZKOLAK. Zapraszamy do współpracy. 18 KWIETNIA 2014 (NR 258) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Zawirowania wokół

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Burmistrz kupi broń dla młodzieży?

Burmistrz kupi broń dla młodzieży? ROZDAJEMY NAGRODY ZA DOBRE STOPNIE DZIŚ Z GAZETĄ: OGŁ OSZENIA Firma Raczkiewicz Jan Raczkiewicz Restauracja Cukropol Wesela od 120 zł Stypy od 18 zł Imprezy okolicznościowe szczegóły na s. V Michał Łagoda

Bardziej szczegółowo

Można już poszaleć na pumptrucku

Można już poszaleć na pumptrucku DZIŚ W NUMERZE MIASTO ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 26 sierpnia (środa) 2015 r. numer 34/1186 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY WOKÓŁ NAS Czas nagrodzić Unikalnych Czekają na zmiany Wyruszyli w nieznane

Bardziej szczegółowo

Każda świeczka to ratunek dla magicznego muzeum literatury Sprawni

Każda świeczka to ratunek dla magicznego muzeum literatury Sprawni Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny ISSN 2083-4845 Nr 19 (96), 06.06.20133 www.nakarmpupila.pl Kurier radia BIELSKO możesz odebrać

Bardziej szczegółowo

Rolkarze pokochali Rudę Śląską

Rolkarze pokochali Rudę Śląską Pełna Żaru polsko-litewska przyjaźń Czytaj str. 5 DZIŚ W NUMERZE MIASTO Pieszo na Jasną Górę WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 19 sierpnia (środa) 2015 r. numer 33/1185 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Bardziej szczegółowo

3 miliony złotych POZNALIŚMY LAUREATÓW II EDYCJI KONKURSU ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

3 miliony złotych POZNALIŚMY LAUREATÓW II EDYCJI KONKURSU ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Ogłoszenia drobne Nieruchomości, praca, usługi, zdrowie i inne Strona 10 Co, Gdzie, Kiedy Strony 8-9 Mieszkańcy Mieszkańcy zdecydują, zdecydują, na na co co wydać wydać 3 miliony złotych Strona Strona

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 43/49 28 października 2008 ISSN 1898-7206 Odkorkować

Bardziej szczegółowo

Psia. sprawiedliwość. Gazeta. bezpłatna. Gazociąg KREDYTY. korzystny dla gminy czytaj na stronie 12. Wilkowice PIEKARNIA-CUKIERNIA CZADER

Psia. sprawiedliwość. Gazeta. bezpłatna. Gazociąg KREDYTY. korzystny dla gminy czytaj na stronie 12. Wilkowice PIEKARNIA-CUKIERNIA CZADER DWUTYGODNIK NR: 23 (92) Nakład 7000 27 listopada 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 18 GRUDNIA Gazociąg Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 korzystny

Bardziej szczegółowo

Zrujnują nasze portfele!

Zrujnują nasze portfele! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 4 KWIETNIA (CZWARTEK) 28 marca 2013 rok 5 nr 201. Nakład: 7400 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY

Bardziej szczegółowo