Raport na temat twardości ogólnej wody oraz zawartości jonów wapnia i magnezu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Gdyni i okolic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na temat twardości ogólnej wody oraz zawartości jonów wapnia i magnezu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Gdyni i okolic"

Transkrypt

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDYNI SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY Raport na temat twardości ogólnej wody oraz zawartości jonów wapnia i magnezu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Gdyni i okolic Anna Staszak Zatwierdził: Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 1/22

2 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDYNI SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Badania i metodyka 7 3. Gdynia-Wyniki 8 A) STREFA I woda z ujęcia Reda 8 B) STREFA II woda z ujęcia Rumia 10 C) STREFA III woda z ujęcia Wiczlino 11 D) STREFA IV- woda z ujęcia Kolibki 13 E) STREFA V woda z ujęcia Sieradzka 14 F) STREFA VI- woda z ujęcia Kack Wielki Interpretacja wyników Dodatkowe informacje 19 A) Rumia - Wyniki 19 B) Sopot - Wyniki Literatura 22 ŁĄCZNA LICZBA STRON 22 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 2/22

3 1.Wstęp Twardość wody początkowo definiowano jako zdolność wody do zużywania pewnych ilości mydła, bez wytwarzania piany. Własność tę powodują rozpuszczone w wodzie sole wapnia, magnezu, glinu, żelaza, manganu, strontu, cynku oraz kationy wodorowe. Obecność w wodzie bardzo dużych ilości chlorków (nawet w postaci chlorku sodu) również uniemożliwia powstawanie piany. Ze względu na to, że w wodach naturalnych zwykle występuje znaczna przewaga ilościowa jonów wapniowych i magnezowych w stosunku do wszystkich pozostałych wymienionych, z czasem sumaryczną ich zawartość przyjęto, jako miarę twardości wody. W wodach naturalnych wapń i magnez występują w szerokim przedziale stężeń w przeliczeniu na CaCO mg/dm 3. W większości wód związki wapnia zwykle dominują nad związkami magnezu. Ze względów zdrowotnych uważa się, że w wodzie do picia najkorzystniejsze są stężenia wapnia w granicach mg/dm 3, natomiast stężenie magnezu na ogół zalecane jest w zależności od ilości towarzyszących jonów siarczanowych ( mg Mg/dm 3 ). Twardość powyżej 200 mg/ dm 3 CaCO 3 może powodować osadzanie się kamienia w sieci wodociągowej oraz nadmierne zużycie mydła w gospodarstwie domowym. W trakcie procesu podgrzewania twarda woda powoduje powstanie kamienia kotłowego. Poza tym, przy częstym myciu powoduje ona niekiedy podrażnienia skóry. Wody miękkie o twardości poniżej 100 mg/dm 3 CaCO 3 mają małą zdolność buforową i mogą powodować większą korozję rur wodociągowych (Tab.1). Stopień twardości wody może wpływać na jej akceptację przez konsumenta, ze względu na jej smak i odkładanie się osadów. Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 3/22

4 Tab.1 Opisowe określenie skali twardości wody ("Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków" W. Hermanowicz Wyd. 2 Arkady) Stopnie twardości [ o DH] CaCO 3 [mval/dm 3 ] Skala twardości wody ,78 bardzo miękka ,78 3,57 miękka ,57 5, ,35 7,13 o średniej twardości o znacznej twardości ,13 10,70 twarda powyżej 30 powyżej 540 powyżej 10,70 bardzo twarda Woda pitna powinna zawierać przede wszystkim magnez i wapń, które stanowią o jej twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju człowieka. Niedobory tych pierwiastków wynoszą przeciętnie 30% dziennego zapotrzebowania i uzupełnić je można poprzez spożycie wody. Ze względów sanitarnych, preferuje się raczej wodę względnie twardą. Wapń, główny składnik wpływający na twardość nie ma większego szkodliwego wpływu na zdrowie. Przeciwnie, dla zdrowego wzrostu lub, aby zabezpieczyć się przed odwapnieniem zalecane jest picie wody zawierającej sole mineralne takie jak wapń czy magnez. Wapń bierze udział w budowaniu kości oraz zębów. Niedobór wapnia może powodować osteoporozę, krzywicę, osłabienie zębów. Wpływa również na pracę mięśni i przesyłanie sygnałów nerwowych. Wpływa na koagulację krwi oraz reguluje pracę serca. Niedobór wapnia powoduje również nadmierną potliwość, nerwowość, wymioty oraz skurcze. Aby dostarczyć codziennie wapń, którego nasz organizm potrzebuje woda z kranu jest najprostszym rozwiązaniem. Istnieją również opinie, że duża zawartość wapnia może powodować reumatyzm. Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 4/22

5 Magnez jest istotny w budowie kości oraz komórek, zwłaszcza komórek mięśni. Pomaga zachować równowagę systemu nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Niedobór magnezu powoduje rozdrażnienie, nerwowość oraz skurcze, ma on niekorzystny wpływ na serce. Zbyt niska zawartość magnezu w organiźmie może powodować wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Na niedobór magnezu narażeni są mieszkańcy okolic, gdzie występuje woda miękka. Natomiast woda twarda, zawierająca w przybliżeniu dwa razy więcej wapnia niż magnezu, ma dobroczynny wpływ na serce. Ludzie korzystający z wody twardej mają na ogół niższe ciśnienie krwi, powolniejszy rytm serca oraz niższy poziom cholesterolu od konsumentów wody miękkiej. Magnez w większych stężeniach (powyżej 250 mg Mg/dm 3 ) nadaje wodzie gorzki smak. Woda zawierająca magnez o stężeniu powyżej 100 mg Mg/dm 3 może działać przeczyszczająco. Wapń i magnez są niezbędne w diecie. Są znacznie łatwiej przyswajalne z wody niż pożywienia, a miękka woda-pozbawiona tych pierwiastków może być znacznie większym zagrożeniem dla organizmu niż woda twarda. Magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż zawarty w pożywieniu. Dodatkowo proces przetwarzania żywności (np. gotowanie) powoduje 30-75% utratę tego pierwiastka. Znaczną utratę magnezu i innych pierwiastków powoduje również gotowanie z użyciem miękkiej wody. Jony magnezu biorą udział w przemianie lipidów. Udowodniono, że podawanie wody pozbawionej minerałów ma wpływ na wzrost cholesterolu całkowitego oraz tendencje wzrostowe poziomu lipidów całkowitych i trójglicerydów. Świadczy to o niekorzystnym oddziaływaniu wody demineralizowanej na gospodarkę cholesterolową. Udowodniono, że spożywanie wody odmineralizowanej wpływa na koncentrację elektrolitów we krwi. Stwierdzono duże, znaczące zmniejszenie stężenia sodu i magnezu we krwi, przy równoczesnym wzroście stężenia wapnia. Zauważono wzrost stężenia badanych elektrolitów w moczu, co świadczy o tym, że stosowanie wody dejonizowanej zubaża organizm z soli, w wyniku zwiększonego ich wydalania. Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 5/22

6 Tak więc pozbawienie wody jej twardości (np. przez zastosowanie filtrów z odwróconą osmozą) stanowi istotny ubytek potrzebnych organizmowi ludzkiemu minerałów, pomimo możliwości podniesienia jej walorów smakowych. Twarda woda traktowana jako zło przez producentów filtrów oraz producentów zmiękczaczy do wody, jest znacznie lepsza dla naszego organizmu od wody miękkiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dolny zakres twardości wody powinien wynosić 60 mg/dm 3 CaCO 3, natomiast magnezu 30 mg/dm 3. Woda poddana procesowi odwróconej osmozy (RO) nie powinna być zatem spożywana przez ludzi, gdyż nie spełnia tych wymagań, nawet po zastosowaniu filtra mineralizującego. Twardość wody do niedawna wyrażana była zazwyczaj w stopniach niemieckich, angielskich i francuskich, które były różnie definiowane. W Polsce najczęściej twardość wody wyraża się w mval/dm 3, w stopniach twardości lub w mg/dm 3 CaCO 3. Zależność między wymienionymi jednostkami twardości przedstawia Tab. 2. Tab.2 Wartości współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek ( Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne J.Nawrocki, S. Biłozor) Jednostki mmol/dm 3 mval/dm 3 o DH = o n o ang o franc mg CaCO 3 /dm 3 mmol/dm ,61 7, mval/dm 3 0,5 1 2,8 3, o DH = o n 0,178 0, ,25 1,78 17,8 o ang 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3 o franc 0,1 0,2 0,56 0, mg CaCO 3 /dm 3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 6/22

7 2.Badania i metodyka Oznaczanie twardości ogólnej wykonuje się w Sekcji Badań Fizyko- Chemicznych Wody zgodnie z normą PN-ISO 6059:1999. Oznaczanie twardości w wodach podziemnych, wodach powierzchniowych i wodach do picia, w laboratorium wykonuje się metodą miareczkową za pomocą soli dwusodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA). Metody tej nie stosujemy do badania ścieków i wód zawierających duże stężenia soli, takich jak wody morskie. W laboratorium oznacza się również zawartość wapnia w wodzie zgodnie z normą PN-ISO 6058:1999. Podobnie jak w przypadku twardości ogólnej, wapń oznacza się za pomocą miareczkowania kompleksometrycznego wodnym roztworem soli dwusodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego EDTA przy ph między 12 i 13. Obie metody przed wprowadzeniem w laboratorium zostały dokładnie opisane, sprawdzone poprzez badania biegłości, zwalidowane, oraz w roku 2008 uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. W laboratorium wody w przypadku prób, w których oznacza się jednocześnie twardość oraz wapń, oznacza się również magnez wg PN-ISO 6059:1999. Zawartość magnezu [mg Mg/dm 3 ] w wodzie określa się metodą obliczeniową, z różnicy w wynikach oznaczania twardości ogólnej i zawartości wapnia (oznaczonego zgodnie z PN-ISO 6058:1999). W celu ustalenia, jaka jest rzeczywista wartość twardości wody na terenie Gdyni, Laboratorium Wody zebrało wyniki od końca listopada 2007 roku do końca 2008 roku. Zebrane dane dotyczyły prób dostarczanych przez próbobiorców Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody w ramach monitoringu przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia. Dodatkowo w raporcie umieszczono w celach informacyjnych pojedyncze dane zebrane z Rumii oraz Sopotu. Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 7/22

8 3. Gdynia-Wyniki W poniższych tabelach zebrano dane dotyczące twardości ogólnej wody oraz zawartości wapnia i magnezu w wodzie pitnej poszczególnych dzielnic Gdyni. Tabele oraz wykresy odpowiadają wybranej strefie zaopatrzenia w wodę. Dla każdej ze stref obliczone zostały wartości średniej twardości w najczęściej stosowanych jednostkach twardości oraz wartości średnie dla wapnia i magnezu w. L.P A) STREFA I woda z ujęcia Reda (Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście) Tab.3 n.b.- nie badano MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Starowiejska 256 2,56 14,3 5, ul. Kołłątaja 260 2,6 14,6 5, ul. Chylońska 262 2,62 14,7 5, ul. Morska 263 2,63 14,7 5, ul. Zbożowa 276 2,76 15,5 5, ul. Owsiana 278 2,78 15,6 5, ul. Falista 259 2,59 14,5 5, ul. Chabrowa 253 2,53 14,2 5, ul. Hryniewickiego 262 2,62 14,7 5,24 n.b. n.b. 10 ul. Hryniewickiego 254 2,54 14,2 5,08 n.b. n.b. 11 ul. Wójta Radtkego 279 2,79 15,6 5, ul. Starowiejska 265 2,65 14,8 5, ul. Armii Krajowej 276 2,76 15,5 5, średnia: 265 2,65 14,8 5, Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 8/22

9 Wyk.1 Wyk.2 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 9/22

10 L.P B) STREFA II woda z ujęcia Rumia (Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze) Tab.4 MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Lotnicza 223 2,23 12,5 4, ul. Rybaków 226 2,26 12,7 4, ul. Maciejewicza 223 2,23 12,5 4, ul. Porębskiego 224 2,24 12,5 4, ul. Turkusowa 225 2,25 12,6 4, ul. Ledóchowskiego 223 2,23 12,5 4, ul.śmidowicza 222 2,22 12,4 4, średnia: 224 2,24 12,5 4, Wyk.3 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 10/22

11 Wyk.4 L.P C) STREFA III- woda z ujęcia Wiczlino (Działki Leśne, Witomino, Dąbrowa, Chwarzno, Wiczlino) Tab.5 n.b.- nie badano MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Nauczycielska 183 1,83 10,2 3, ul. Szafranowa 183 1,83 10,2 3, ul. Borówkowa 187 1,87 10,5 3, ul. Nagietkowa 202 2,02 11,3 4, ul. Sokoła 185 1,85 10,4 3, ul. II MPS 187 1,87 10,5 3, ul. Apisa 187 1,87 10,5 3, ul. Wiczlińska 151 1,51 8,5 3,02 n.b. n.b. 9 ul. Chwarznieńska 183 1,83 10,2 3, ul. Chwarznieńska 185 1,85 10,4 3, ul. Sucha 180 1,80 10,1 3, ul. Tatrzańska 191 1,91 10,7 3, średnia: 184 1,84 10,3 3, Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 11/22

12 Wyk.5 Wyk.6 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 12/22

13 D) STREFA IV- woda z ujęcia Kolibki (Orłowo, Mały Kack) Tab.6 L.P MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Stryjska 199 1,99 11,1 3, ul. Miodowa 208 2,08 11,6 4, ul. Płocka 222 2,22 12,4 4, średnia: 210 2,10 11,7 4, Wyk.7 Wyk.8 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 13/22

14 E) STREFA V- woda z ujęcia Sieradzka (Redłowo, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana) Tab.7 n.b.- nie badano L.P MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Bema 209 2,09 11,7 4, ul. Władysława IV 232 2,32 13,0 4, ul. Krasickiego 210 2,10 11,8 4, ul. Piłsudskiego 205 2,05 11,5 4,1 n.b. n.b. 5 ul. Witomińska 235 2,35 13,2 4, średnia: 218 2,18 12,2 4, Wyk.9 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 14/22

15 Wyk.10 F) STREFA VI- woda z ujęcia Wielki Kack (Wielki Kack, Karwiny) Tab.8 L.P MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. Gryfa Pomorskiego 187 1,87 10,5 3, ul. L.Staffa 183 1,83 10,2 3, średnia: 185 1,85 10,4 3, Wyk.11 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 15/22

16 Wyk.12 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 16/22

17 4. Interpretacja wyników Na podstawie zebranych danych z terenu Gdyni z okresu od końca listopada 2007 roku do końca 2008 roku nie stwierdzono przekroczeń zalecanej przez Ministra Zdrowia wartości twardości ogólnej. Stwierdzono, że twardość ogólna dla sześciu stref zaopatrywania w wodę dla miasta Gdyni wynosi średnio 214,0 [mg/dm 3 CaCO 3 ], jest to woda o średniej twardości. Z danych wynika, że średnia zawartość wapnia dla wszystkich stref wynosi 73,0 a magnezu 8,0 (Tab.9;Wyk.13;14). W strefie I (ujęcie Reda) odnotowano najwyższą twardość dla całego obszaru 265,0 [mg/dm 3 CaCO 3 ], natomiast woda o najmniejszej twardości występuje w strefie III (ujęcie Wiczlino) -184,0 [mg/dm 3 CaCO 3 ] oraz w strefie VI (ujęcie Kack Wielki)- 185,0 [mg/dm 3 CaCO 3 ] (Wyk.13). Jednocześnie w strefie I (ujęcie Reda) zanotowano najwyższe stężenie wapnia w wodzie, którego wartość średnia wynosi 92,0, analogicznie najmniejsze średnie stężenie wapnia odnotowano w strefie III (ujęcie Wiczlino) 63,0 oraz w strefie VI (ujęcie Kack Wielki) 64,0 (Wyk.14). Tab.9 MIEJSCE ŚREDNIA [mg/dm 3 CaCO 3 ] ŚREDNIA [mmol/dm 3 ] ŚREDNIA [ o DH] (stopień niemiecki) ŚREDNIA [mval/dm 3 ] WAPŃ ŚREDNI MAGNEZ ŚREDNI Strefa I 265 2,65 14,8 5, Strefa II 224 2,24 12,5 4, Strefa III 184 1,84 10,3 3, Strefa IV 210 2,10 11,7 4, Strefa V 218 2,18 12,2 4, Strefa VI 185 1,85 10,4 3, ŚREDNIA 214 2,14 12,0 4, Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 17/22

18 Stężenie [mg/dm3] Twardość ogólna [mg/dm3] Wyk.13 Twardość ogólna -średnia Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V Strefa VI ŚREDNIA Miejsce Wyk Wapń, Magnez-wartości średnie 92 wapń magnez Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V Strefa VI ŚREDNIA Miejsce Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 18/22

19 5. Dodatkowe informacje W poniższych tabelach i na wykresach zebrano pojedyncze dane dotyczące twardości ogólnej wody oraz wapnia i magnezu dla poszczególnych miejsc znajdujących się w Rumii i Sopocie. Ze względu na brak większej ilości wyników, zebrane dane mają charakter czysto informacyjny. A) Rumia- Wyniki L.P Z uzyskanych danych z 4 różnych punktów poboru w Rumii oznaczono średnią twardość ogólną w wodzie wodociągowej, która wynosi 255,0 [mg/dm 3 CaCO 3 ], jest to woda o średniej twardości. Średnia zawartość wapnia wynosi 86,0 a magnezu 10,0 (Tab.10; Wyk.15;16). Tab.10 MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul. 3 Maja 283 2,83 15,8 5, ul. Poznańska 287 2,87 16,1 5, ul. Kosynierów 227 2,27 12,7 4, ul. Chełmińska 222 2,22 12,4 4, średnia: 255 2,55 14,3 5, Wyk. 15 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 19/22

20 Wyk.16 B) Sopot - Wyniki L.P Tab.11 MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI [mg/dm 3 CaCO 3 ] [mmol/dm 3 ] [ o DH] (stopień niemiecki) [mval/dm 3 ] WAPŃ MAGNEZ 1 ul.23 Marca 184 1,84 10,3 3, ul. Aleja Niepodległości 204 2,04 11,4 4, ul. Hestii 252 2,52 14,1 5, ul. Zamkowa Góra 189 1,89 10,6 3, ul. Łanowa 220 2,20 12,3 4, ul. Jana z Kolna 176 1,76 9,9 3, ul. Kolberga 177 1,77 9,9 3, ul. Armii Krajowej 182 1,82 10,2 3, Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 20/22

21 Wyk.17 Wyk.18 Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 21/22

22 6.Literatura 1. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Wydanie 2; Tom 1. Zalecenia. Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Warszawa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U ). 3. Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Nawrockiego i Sławomira Biłozora. Wydanie 1;Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków W. Hermanowicz, Wydanie 2 opracowane pod kierunkiem Jana Dojlido,Wydawnictwo Arkady. Warszawa Polska Norma PN-ISO 6059:1999 Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA. 6. Polska Norma PN-ISO 6058:1999 Jakość wody. Oznaczanie zawartości wapnia. Metoda miareczkowa z EDTA. 7. Wpływ składników mineralnych rozpuszczonych w wodzie pitnej na organizm człowieka M. Derkowska-Sitarz, A. Adamczyk-Lorenc, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii. 8. Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów M.Drobnik, T.Latour. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności M. Drobnik, T.Latour. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr Ocena wpływu wody dejonizowanej na poziom podstawowych elektrolitów we krwi i moczu zwierząt doświadczalnych M.Drobnik, T.Latour. Roczniki PZH, Warszawa 2005, zeszyt 56, nr Raport-twardość, wapń, magnez PSSE Gdynia Strona 22/22

Zadania i struktura WSSE. Twardość wody a zdrowie człowieka

Zadania i struktura WSSE. Twardość wody a zdrowie człowieka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania i struktura WSSE Oferta badań Twardość wody a zdrowie człowieka Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Biologii

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI ANALIZA JAKOŚCI WODY SUW JóZEFÓW W ASPEKCIE TWARDOŚCI OPRACOWANIE: Dr Anna Zdanowicz Inż. Beata Płatek Józefów, sierpień 2013 r. 1 Twardość wody którą

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA

OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA WSTĘP RODZAJE TWARDOŚCI WODY Twardość wody jest jej właściwością wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI TWARDOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI dr Anna Zdanowicz, inż. Beata Płatek Co to jest twardość wody? Kamień na dnie czajnika, ciemne, oleiste plamy o gorzkawym smaku na herbacie - to efekt

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lp. Ulica Lokalizacja liczba stanowisk Dzielnica SPP (/) 1 Piłsudskiego al. Piłsudskiego obok parkingu zlokalizowanego przed UM

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY. DZIAŁ: Kompleksometria

ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY. DZIAŁ: Kompleksometria ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY DZIAŁ: Kompleksometria ZAGADNIENIA Stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Rodzaje kompleksów i przykłady EDTA Wskaźniki w kompleksometrii

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek

Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek Ratusz Informator Rady i Prezydenta Miasta Nr 1130 Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie wszystkich Gdynian do współtworzenia naszego, gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego! To już kolejna formuła uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk WODA I OGIEŃ Prezentacja Mileny Oziemczuk Ogień Ogień - suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania,, a przede wszystkim: emisja promieniowania widzialnego -światła

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh Stacje uzdatniania wody Aquahome, Aquacarbon, Aquamix Twarda woda Jaka twardość wody? Twardość wody jest parametrem określającym stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

Czy kranówka może godnie zastąpić wodę butelkowaną?

Czy kranówka może godnie zastąpić wodę butelkowaną? Kołobrzeg, dn. 01.08.2011 r. W dniach 21-27 sierpnia 2011 r. będziemy obchodzić Światowy Tydzień Wody. W tym roku uroczystości odbywać się będą pod hasłem W reakcji na globalne zmiany: woda w urbanizującym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WODY

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WODY ĆWICZENIE NR 1 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WODY Cel ćwiczenia Poznanie wybranych metod oznaczania własności wody. Zakres wymaganych wiadomości 1. Własności fizykochemiczne wody. 2. Równanie Nernsta,

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

Wydział Inwestycji. 14.12.2015 termin nadsyłania ofert. 17.12.2015 badanie ofert. 04.01.2016 zatwierdzenie wybranej oferty

Wydział Inwestycji. 14.12.2015 termin nadsyłania ofert. 17.12.2015 badanie ofert. 04.01.2016 zatwierdzenie wybranej oferty L.p. Nazwa projektu Dzielnica Kwota Harmonogram realizacji projektu Jednostka odpowiedzialna za realizację (Harmonogramy mogą ulec zmianie) 1 Siła dębu przestrzeń do ćwiczeń fizycznych harmonogram: Babie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016 CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ > Model : 4075211 Producent : MERCK KGAA FEMINATAL N - Podwójne zdrowie dziecka i mamy Zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - najczęściej stosowany

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE Dietetyka Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Sole&Środowisko. Broszura informacyjna IDF (IDF Factsheet Salt 1)

Sole&Środowisko. Broszura informacyjna IDF (IDF Factsheet Salt 1) Sole&Środowisko Broszura informacyjna IDF (IDF Factsheet Salt 1) Sole potasu, sodu i wapnia pojawiają się albo w mleku z gospodarstw albo w środkach chemicznych używanych przy myciu w zakładach przetwórczych.

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW!

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! Polska to kraj pysznych owoców sezonowych. Szczególnie latem warto z tego bogactwa korzystać, bo owoce to nie tylko bomby witaminowe, lecz także doskonałe źródło składników

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik chemiczny cz.4

Niezbędnik chemiczny cz.4 Niezbędnik chemiczny cz.4 Sole mineralne Anna Oďż ďż g âďż atkaâ W organizmie człowieka występuje około 60 pierwiastków, które stanowią 4% masy ciała. Składnikami mineralnymi nazywa się pierwiastki, które

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

- Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym -

- Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym - - Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym - Ćwiczenie 1 Temat: Związki powierzchniowo czynne. Oznaczanie trwałości w twardej wodzie. Cel ćwiczenia: Zapoznanie ze sposobami oceny trwałości łatwo rozpuszczalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE OZNACZANIE SIARCZANÓW W WODZIE WODOCIĄGOWEJ METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

ILOŚCIOWE OZNACZANIE SIARCZANÓW W WODZIE WODOCIĄGOWEJ METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO ILOŚCIOWE OZNACZANIE SIARCZANÓW W WODZIE WODOCIĄGOWEJ METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wprowadzenie 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Dz.U.03.27.236 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę.

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody ZM-WORK25EC-A Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Związki żelaza i manganu są jedną z głównych przyczyn złego smaku

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA

CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WYKREŚLANIE KRZYWYCH PRZEBIEGU CHLOROWANIA DLA WODY ZAWIERAJĄCEJ AZOT AMONOWY. 1. WPROWADZENIE Chlor i niektóre jego związki po wprowadzeniu do wody działają silnie

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2)

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Wykład 5 Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Opracowała dr Elżbieta Megiel Nanofiltracja (ang. Nanofiltration) NF GMM 200 Da rozmiar molekuły 1 nm, TMM 5 30 atm Membrany jonoselektywne Stopień zatrzymywania:

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WITAMINY DLA DIABETYKÓW

WITAMINY DLA DIABETYKÓW WITAMINY DLA DIABETYKÓW Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Energia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wykaz produktów nie jest wyczerpujący. Złożone poniżej oświadczenia nie zwalniają z obowiązku ich weryfikacji.

Wykaz produktów nie jest wyczerpujący. Złożone poniżej oświadczenia nie zwalniają z obowiązku ich weryfikacji. HYDRODIS ADW 3814 N nowość Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Odznacza się bardzo dobrą kombinacją zdolności dyspergujących i zapobiegających powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZE.

ZMIĘKCZACZE. LT - 8 Zmiękczacz do wody 8 l 259,- LT - 12 Zmiękczacz do wody 12 l 299,- LT - 16 Zmiękczacz do wody 16 l 359,- LT - 20 Zmiękczacz do wody 20 l 529,- wykonanie nierdzewne zapobiega osadzaniu się wapnia

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Magnez morski z obniżoną zawartością sodu

Magnez morski z obniżoną zawartością sodu Magnez morski z obniżoną zawartością sodu Płynny, skoncentrowany magnez pozyskany w procesie odsalania wody morskiej. W wyniku wykorzystania innowacyjnej metody pozyskania magnezu powstał preparat o natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Sole Mineralne Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Spis Treści 1. Co to są Sole Mineralne? 2. Rola Soli Mineralnych w Organizmie? 3. Co to są Mikro i Makroelementy? 4. Przyczyny niedoboru Soli

Bardziej szczegółowo

MAGNEZ I WAPŃ W MUSZYŃSKICH WODACH MINERALNYCH

MAGNEZ I WAPŃ W MUSZYŃSKICH WODACH MINERALNYCH 115 Lucyna Rajchel MAGNEZ I WAPŃ W MUSZYŃSKICH WODACH MINERALNYCH Magnez i wapń to najważniejsze biopierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Pełnią one kluczowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

2014-07-28. Bezpieczna woda z niezawodnych urządzeń, bez dodatków chemicznych i zużycia energii

2014-07-28. Bezpieczna woda z niezawodnych urządzeń, bez dodatków chemicznych i zużycia energii Zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego wprowadzenie do technologii Fluid DynamicsInternational Ltd Bezpieczna woda z niezawodnych urządzeń, bez dodatków chemicznych i zużycia energii 1 Zarys historii

Bardziej szczegółowo