Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe"

Transkrypt

1 IV Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe. Zakresy wartości referencyjnych dla badania morfologicznego krwi dorosłych zwierząt 2. Zakresy wartości referencyjnych dla badania biochemicznego surowicy dla dorosłych zwierząt 3. Tablice przeliczeniowe jednostek tradycyjnych na jednostki układu SI dla wartości biochemicznych oznaczanych w surowicy 4. Zakresy wartości referencyjnych dla badania morfologicznego krwi dorosłych zwierząt wyrażone w jednostkach układu SI 5. Zakresy wartości referencyjnych dla badania biochemicznego krwi dorosłych zwierząt wyrażone w jednostkach układu SI 6. Zmiany związane z wiekiem obserwowane w wynikach badania biochemicznego surowicy u psów rasy beagle w ciągu pierwszego roku życia 7. Zmiany w zakresach wartości referencyjnych dla badania biochemicznego związane z wiekiem pacjenta: psy rasy beagle w wieku od 3 do 4 lat 8. Zmiany w zakresach wartości referencyjnych dla badania morfologicznego związane z wiekiem pacjenta: psy rasy beagle w wieku od 3 do 4 lat 9. Zmiany we wskaźnikach czerwonokrwinkowych obserwowane podczas ciąży u suk rasy beagle, spaniel bretoński i labrador retriver. Wartości referencyjne dla badania morfologicznego krwi zdrowych psów rosnących rasy beagle od urodzenia do 8 tygodnia życia. Wartości referencyjne dla badania morfologicznego krwi zdrowych kociąt rosnących od urodzenia do 7 tygodnia życia 2. Prawidłowe wartości biochemiczne wskaźników chorób wątroby i dróg żółciowych u młodych psów i kotów 3. Zmiany związane z wiekiem w wartościach oznaczanych w osoczu i w badaniu ogólnym moczu u młodych kotów 4. Erytrogram u źrebiąt do roku życia 5. Wartości koagulogramu u zdrowych koni 6. Leukogram u źrebiąt do roku życia 7. Frakcyjne wydalanie elektrolitów z moczem wyrażone w procentach u krów 8. Prawidłowe wartości procentowe frakcyjnego wydalania elektrolitów z moczem u zwierząt domowych

2

3 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 273 Tabela Zakresy wartości referencyjnych dla badania morfologicznego krwi dorosłych zwierząt* Oznaczenie Jednostki Psy Koty Konie Bydło Świnie Owce RBC Hemoglobina Ht MCV MCHC MCH RDW Płytki krwi MPV x 6 /µl % fl pg % x 5 /µl fl 5,4 7, ,6 4,3 6,7, 5,8, NO 6,4, ,7 4,6 7,3 5,, ,3 4,5 6,7 5, 8, , 5, Fibrynogen Wskaźnik żółtaczki Białko osocza Retikulocyty jednostki x 3 /µl 4 6, 7,8 <8 3 6,2 8, <3 agr. punkt , 8, 2 7,2 7, 8,5 5 6, 8, <7 5 6, 7,5 WBC Neutrofile pałeczkowate Neutrofile segmentowane Limfocyty Monocyty Eozynofile Bazofile 3 /µl 3 /µl 3 /µl 3 /µl 3 /µl 3 /µl 3 /µl 6, 7,,3 3,,5, 4,8,5,35,,25 <, 5,5 9,5,3 2,5 2,5,5 7,,85,5 <, 5,2 3,9, 2,2 7,4, 5,3,9,6 <,3 4, 2,,2,6 4, 2,5 7,5,3,8 2,4 <,2, 22, 3,2, 4,4 3,5,2 2,2,2 2,2 Rzadko 4, 2,, 5, 2, 9,,75,,75 Rzadko Z: Veterinary Teaching Hospital-University of Florida. RBC czerwone krwinki; Ht hematokryt; MCV średnia objętość krwinki czerwonej, MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince; MCH średnia masa hemoglobiny w krwince; RDW szerokość rozkładu objętości krwinek czerwonych; WBC leukocyty; MPV średnia objętość płytki krwi; agr. retikulocyty agregatowe; punkt. retikulocyty punktowe. * Liczba płytek krwi określana jest elektronicznie u wszystkich gatunków poza kotem. Wartości referencyjne dla liczby płytek krwi psa liczone ręcznie wynoszą /µl.

4 274 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 2 Wartości referencyjne dla badania biochemicznego surowicy dla zwierząt dorosłych Oznaczenie Jednostki Psy Koty Konie Bydło Świnie Owce Amoniak ALP ALT AST Amylaza Luka anionowa Kwasy żółciowe na czczo po posiłku Bilirubina (całkowita) Wapń CO 2 Chlorki <5,,3 9,, <2 <5,,2 7,4, <5,5 2,,6 3, Zob. tekst,,3 7,9, ,, ,,4, Cholesterol Cholinoesteraza Kortyzol (podstawowy) CK (CPK) Kreatynina Kwas foliowy , 6, ,5,4 7,5 7, ,3 2, ,7,8 3, ,, ,7, 36 54, 2,7 5 4,2,9 GGT Glukoza Żelazo Lipaza Magnez Osmolalność mosm/kg ,2 2, ,5 3, ,3 2, ,4 2, Fosfor nieorganiczny Potas Białko (całkowite) albuminy globuliny Sód SDH (SD) 2,4 6, 4,2 5,6 5,4 7, 2,5 3,6 2,4 4, ,9 8,2 2,6 7,9 4, 5,3 5,7 7,9 2,3 3,4 2,6 4, ,9 7,7 2, 4,3 2,4 5,2 5,5 7,3 2,7 4,2 2, 3, ,9 5,8 4,6 9, 4, 5,3 5,9 7,7 2,7 4,3 2,5 4, ,3 5,3 5,3 9,6 4,9 7, 7, 8,9,9 3,3 5,3 6, , 7,3 4, 6, 6, 7,9 2,4 3,9 3,5 5, T 3 T 4 T 4 (wolne) TLI Triglicerydy Azot mocznika n n 85 25,2 3,,7 3, ,2 3, Z: Veterinary Teaching Hospital-University of Florida, za zgodą. ALP fosfataza zasadowa; ALT aminotransferaza alaninowa; AST transaminaza asparaginianowa; CK kinaza kreatynowa; CPK fosfokinaza kreatynowa; GGT γ-glutamylotransferaza; SDH (SD) dehydrogenaza sorbitolowa; T 3 trijodotyronina; T 4 tyroksyna; TLI immunoreaktywność podobna do trypsyny.

5 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 275 Tabela 3 Sposób przeliczenia jednostek tradycyjnych na jednostki układu SI dla parametrów oznaczanych w badaniu biochemicznym surowicy Oznaczenie Jednostki tradycyjne Przelicznik Jednostki układu SI ACTH Albuminy Aminotransferazy (ALT, AST) Amoniak Amylaza Wodorowęglan Bilirubina (całkowita) Wapń CO 2 Chlorki Cholinoesteraza Cholesterol Kortyzol Kinaza kreatynowa (CK) Kreatynina Klirens kreatyniny Fibrynogen γ-glutamylotransferaza (GGT, γ-glutamylotranspeptydaza [GGTP]) Globuliny Glukoza Insulina Zdolność wiązania żelaza Żelazo (całkowite) Lipaza Magnez Magnez Osmolalność Fosfataza zasadowa (ALP) Fosfor nieorganiczny Potas Białko (całkowite) Sód T 4 ft 4 T 3 Triglicerydy Azot mocznika (BUN) Kwas moczowy Ksyloza Cynk pg/ml jednostki Somogyi ml/min µ mosm/kg n n,22,5872,85 7,,25,26 27,6 88,4,67,,55 7,75,79,79,5,4,323 2,87 2,87,54,,357,59,666,53 pmol/l nmol/l ml/s pmol/l µmol/kg nmol/l pmol/l nmol/l ACTH hormon adrenokortykotropowy; ALT aminotransferaza alaninowa; AST transaminaza asparaginianowa; T 4 tyroksyna; ft 4 wolna tyroksyna; T 3 trijodotyronina; BUN azot mocznika we krwi.

6 276 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 4 Zakresy wartości referencyjnych dla badania morfologicznego krwi dorosłych zwierząt wyrażone w jednostkach układu SI Oznaczenie Jednostki Psy Koty Konie Bydło Świnie Owce RBC Hemoglobina Ht MCV MCHC MCH RDW Płytki krwi MPV 2 /l l/l fl pg % 9 /l fl 5,4 7,8 3 9,37, ,7, 5,8,7 9 5,3, NO 6,4, 7,32, ,6 7,3 5,, 8 5,24, ,5 6,7 5, 8, 8,33, , 5, 8 6,24, Fibrynogen Wskaźnik żółtaczki Białko osocza Retikulocyty jednostki 3 /l < agr. punkt < WBC Neutrofile pałeczkowate Neutrofile segmentowane Limfocyty Monocyty Eozynofile Bazofile 9 /l 9 /l 9 /l 9 /l 9 /l 9 /l 9 /l 6, 7,,3 3,,5, 4,8,5,35,,25 <, 5,5 9,5,3 2,5 2,5,5 7,,85,5 <, 5,2 3,9, 2,2 7,4, 5,3,9,6 <,3 4, 2,,2,6 4, 2,5 7,5,3,8 2,4 <,2, 22, 3,2, 4,4 3,5,2 2,2,2 2,2 Rzadko 4, 2,, 5, 2, 9,,75,,75 Rzadko RBC czerwone krwinki; Ht hematokryt; MCV średnia objętość krwinki czerwonej, MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince; MCH średnia masa hemoglobiny w krwince; RDW szerokość rozkładu objętości krwinek czerwonych; WBC leukocyty; MPV średnia objętość płytki krwi; agr. retikulocyty agregatowe; punkt. retikulocyty punktowe.

7 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 277 Tabela 5 Wartości referencyjne dla badania biochemicznego surowicy wyrażone w jednostkach układu SI dla zwierząt dorosłych Oznaczenie Jednostki Psy Koty Konie Bydło Świnie Owce Amoniak ALP ALT AST Amylaza Luka anionowa Kwasy żółciowe na czczo po posiłku Bilirubina (całkowita) Wapń CO 2 Chlorki <5,7 5, 2,25 2, <2 <,7 3,4,85 2, < ,65 3, Zob. tekst,7 5,,98 2, ,7 3, ,7 7 2,6 3, Cholesterol Cholinoesteraza Kortyzol (podstawowy) CK (CPK) Kreatynina 2,8 6, , 4, ,3 3, ,3 6, ,, ,3 3, GGT Glukoza Żelazo Lipaza Magnez Osmolalność mmol/kg 5 4,3 6, ,6, ,2 6, ,7, ,2 7, 3 37,6, , 3,9 29,7, 3,6 5, ,8 4,4 3 4 Fosfor nieorganiczny Potas Białko (całkowite) albuminy globuliny Sód SDH (SD),8 2 4,2 5, ,8 2,6 4, 5, ,7,4 2,4 5, ,5 2,9 4, 5, ,7 3 4,9 7, ,6 2,4 4, 6, T 3 T 4 ft 4 (wolne) Triglicerydy Azot mocznika nmol/l pmol/dl,9,3,6 2,4,2 2,4,2,3 2,5 8,9,7,2,2 3,,8 2,7,,3 6,4,8,9,2,4,7,7,9,,5 4,3 9,3,2 3,6 9,3 2,86 8,6 6,4 ALP fosfataza zasadowa; ALT aminotransferaza alaninowa; AST transaminaza asparaginianowa; CK kinaza kreatynowa; CPK fosfokinaza kreatynowa; GGT γ-glutamylotransferaza; SDH (SD) dehydrogenaza sorbitolowa; T 3 trijodotyronina; T 4 tyroksyna; ft 4 wolna tyroksyna.

8 278 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 6 Zmiany w parametrach biochemicznych surowicy u psów rasy beagle związane z wiekiem obserwowane podczas pierwszego roku życia Wiek 2 tygodnie 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 2 miesięcy Płeć Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Samiec Samica Parametry, których wartości zmieniają się szybko podczas pierwszych 2 tygodni życia Azot mocznika () Cholesterol () Triglicerydy () LDH () T 4 () Glukoza () GGT () Bilirubina () ALT () 24,7 (9,8)* 247, (37,9) 98, (42,) 86, (4,7) 9,9 (2,2) 32,8 (3,),8 (9,6),5 (,3) 9, (3,8) 24, (6,3) 233,3 (37,9) 97,8 (59,4) 86,9 (83,) 9,7 (,5) 32,2 (2,5) 6,8 (8,6),8 (,6) 7,3 (,8) 2, (3,6) 268,5 (8,5),2 (3,4) 6,5 (7,4) 7,4 (,7) 34,5 (2,5), (,),5 (,2) 2, (6,) 5,9 (3,5) 27,9 (53,) 73,3 (3,7) 5,9 (3,4) 8,4 (2,7) 39,5 (7,6),2 (,6),3 (,2) 9,9 (3,3) 4,6 (2,9) 96,4 (49,6) 65,2 (3,) 7, (28,) 5,5 (,) 3,5 (,9), (,),4 (,2) 8,2 (7,8) Parametry, których wartości zmieniają się stopniowo podczas pierwszego roku życia ALP () Fosfor () Wapń () Kreatynina () AST () Białko () 49 (33) 8,8 (,9) 2,8 (2,),5 6 (4) 3,8 (,2) 27 (23) 8,8 (,) 3,3 (,3),4 6 (5) 4, (,2) 88 (24) 8, (,2) 3, (,),4 4 (3) 3,8 (,3) 99 (23) 8, (,6) 2,4 (,9),4 3 (2) 4, (,3) 3 (24) 8,4 (,8) 2,7 (,7),4 8 (4) 4,3 (,4) 5,5 (2,2) 59,5 (47,5) 54,3 (9,8) 45,3 (2,5) 5,6 (3,3) 25,3 (4,3), (,),4 (,2) 6,8 (7,9) 2 (28) 8,5 (,3) 2,4 (,9),4 5 (4) 4,2 (,2) 4, (5,) 45,6 (37,2) 63, (7,) 49,4 (5,6) 4,4 (,3) 2,8 (6,3), (,),3 22,5 (,3) 22 (22) 8,9 (,4) 3,5 (,8),5 2 (5) 4,4 (,4) 5, (4,) 25,2 (28,3) 68,7 (9,2) 54,5 (23,6) 4, (,4) 5,3 (,7), (,),4 2,3 (,7) 25 (39) 9, (,8) 2,9 (,),5 8 (5) 4,2 (,4),5 (2,6) 46,5 (2,6) 3,4 (5,3) 35,2 (9,5) 2,8 (,5) 8,5 (7,9), (,),3 2,9 (7,6) 45 (2) 8, (,9),8 (,5),6 2 (3) 4,9 (,2),3 (2,4) 46,5 (9,9) 33,4 (8,2) 33,6 (9,8) 2,8 (,6) 4,5 (,), (,),3 23,9 (6,9) 43 (29) 7,8 (,5) 2, (,9),6 2 (4) 3,6 (,2) 93 (6) 7,2 (,6) 2,8 (,8),9 29 (5) 5,3 (,3) 9 (7) 7, (,9) 2,2 (,),8 27 (5) 5,4 (,3) 66 (7) 5,5 (,7),7 (,),9 28 (6) 5,8 (,4) 64 (2) 5,3 (,4),3 (,8),9 26 (4) 5,7 (,2) 43 (3) 3,9 (,9),9 (,6), 24 (3) 5,9 (,2) 59 (35) 4,3 (,7), (,4),9 22 (4) 5,8 (,3) Na podstawie: Wolford ST, Schroer RA, Gohs FX et al.: Effect of age on serum chemistry profile, electrophoresis and thyroid hormones in beagle dogs two weeks to one year of age. Vet Clin Pathol 988;7: American Society for Veterinary Pathology. LDH dehydrogenaza mleczanowa; T 4 tyroksyna; GGT γ-glutamylotransferaza; ALT aminotransferaza alaninowa; ALP fosfataza zasadowa; AST transaminaza asparaginianowa. * Średnie wartości (SD).

9 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 279 Tabela 7 Różnice w wartościach referencyjnych dla parametrów biochemicznych surowicy zależne od wieku u psów rasy beagle od 3 do 4 roku życia. Badanie laboratoryjne* 3 lata 6 lat 9 lat 2 lat 4 lat ALP () ALT () AST () Bilirubina całkowita () Wapń () Chlorki () Cholesterol () Triglicerydy () Kreatynina () GGT () Glukoza () Żelazo () LDH () Fosfor nieorganiczny () Potas () Białko () Albuminy () Globuliny () Sód () Azot mocznika () , ,8, ,9 5, 4,6 5, 5,4 5,9 3,3 3,6 2,2 2, ,, ,6, ,2 4,4 4,5 5, 6, 6,3 3, 3,5 2,5 2, ,5, ,5, ,9 5, 4,6 5,2 5,8 6,6 3, 3,5 2,6 3, ,5, ,7, ,7 5,2 5, 5,5 6, 6,6 3, 3,3 3, 3, ,5, ,5, ,9 4,5 4,7 5,3 5,8 6,7 2,7 3,4 2,9 3, Na podstawie: Lowseth LA, Gillett NA, Gerlach RF et al.: The effects of aging on hematology and serum chemistry values in the beagle dog. Vet Clin Pathol 99;9: American Society for Veterinary Pathology. ALP fosfataza zasadowa; ALT aminotransferaza alaninowa; AST transaminaza asparaginianowa; GGT γ-glutamylotransferaza; LDH dehydrogenaza mleczanowa. * Wartości graniczne reprezentują i 9 wartości percentylu. Tabela 8 Różnice w wartościach referencyjnych dla parametrów morfologicznych zależne od wieku u psów rasy beagle od 3 do 4 roku życia Badanie laboratoryjne* 3 lata 6 lat 9 lat 2 lat 4 lat RBC ( 6 /µl) Hemoglobina () Ht (%) Neutrofile pałeczkowate/µl Neutrofile segmentowane/µl Limfocyty/µl Monocyty/µl Eozynofile/µl Bazofile/µl 6,6 7, ,5 7, ,9 7, , 7, ,7 7, , Na podstawie: Lowseth LA, Gillett NA, Gerlach RF et al.: The effects of aging on hematology and serum chemistry values in the beagle dog. Vet Clin Pathol 99;9: American Society of Veterinary. RBC krwinki czerwone; Ht hematokryt. * Wartości graniczne reprezentują i 9 wartości percentylu.

10 28 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 9 Zmiany w liczbie erytrocytów i wartościach wskaźników czerwonokrwinkowych podczas ciąży u suk ras beagle, spaniel bretoński i labrador retriver tydzień ciąży 8 tydzień ciąży 8 tydzień laktacji Beagle Spaniele bretońskie Labradory retrivery Beagle Spaniele bretońskie Labradory retrivery Beagle Spaniele bretońskie Labradory retrivery RBC ( 6 /µl) Średnia Zakres* Ht (%) Średni Zakres* Hemoglobina () Średnia Zakres* MCV (fl) Średni Zakres* MCHC () Średni Zakres* 7,2 6,2 9, ,4 54,6 7,2 5,2 9,2 66,6 59, ,8 3,6 43 6,2 5,2 7,2 43,3 38,5 48, 5,9 4, 7,7 7,3 59,7 8,9 36,6 34,4 38,8 7,3 5,5 9, 5 42,4 57,6 8, 5,3 2,9 69,2 5,6 87,8 36,2 34,2 38,2 5, 4, 6, 34,3 39,2 5,8 2,3,3 4,3 67,3 6,7 73,6 36 3,2 4,8 5, 4, 6, 33, 25,2 4,8,8 9,2 4,4 72,6 58,6 86,6 36,4 34,6 38,2 5,6 4,4 6,8 38,2 3,4 46, 3,9,7 6, 67,9 52,9 82,9 36,8 3,8 4,4 7, 5,8 8,2 46,6 39,2 54, 6,5 3,9 9, 67,3 6,7 73,6 35,5 3,7 39,4 5,6 4,4 6,8 4,8 32,8 48,8 4,7,7 7,7 73,3 63, 83, , 39, 6,7 5,7 7,7 44, 36, 52, 5,9 3, 8,7 65,9 55,8 76, 36, 32,7 39,5 Na podstawie: Allard RL, Carlos AD, Faltin EC: Canine hematological changes during gestation and lactation. Comp Anim Pract 989;9:3-6. RBC czerwone krwinki; Ht hematokryt; MCV średnia objętość krwinki czerwonej, MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince. * Zakres wynosi ± 2 SD.

11 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 28 Tabela Wartości parametrów morfologicznych u zdrowych, rosnących psów rasy beagle od urodzenia do 8 tygodnia życia Parametr morfologiczny Urodzenie tydzień 2 tydzień 3 tygodnie 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni RBC ( 6 /µl) Hemoglobina () Ht (%) MCV (fl) MCH (pg) MCHC() NRBC/ WBC WBC ( 3 /µl) Neutrofile pałeczkowate ( 3 /µl) Neutrofile segmentowane ( 3 /µl) Limfocyty ( 3 /µl) Monocyty ( 3 /µl) Eozynofile ( 3 /µl) Bazofile ( 3 /µl) 4,7 5,6 (5,)* 4 7 (5,2) 45 52,5 (47,5) 93, 3, 32, 3 (2,3) 6,8 8,4 (2,),5 (,23) 4,4 5,8 (8,6),5 4,2 (,9),2 2,2 (,9),3 (,4), 3,6 5,9 (4,6),4 7,5 (2,9) (4,5) 89, 28, 32, (4,) 9 23 (4,) 4,8 (,5) 3,8 5,2 (7,4),3 9,4 (4,3),3 2,5 (,),2 2,8 (,8),2 (,) 3,4 4,4 (3,9) 9 (,) (3,8) 8,5 25,5 3,5 6 (2,) 8, 5, (,7),2 (,2) 3,2,4 (5,2),5 7,4 (3,8),2,4 (,7),8,8 (,6), 3,5 4,3 (3,8) 8,6,6 (9,7) (3,7) 83, 25, 3, 9 (,6) 6,7 5, (,2),5 (,9),4 9,4 (5,) 2,, (5,),,4 (,7),7,9 (,3), 3,6 4,9 (4,) 8,5,3 (9,5) 27 33,5 (29,9) 73, 23, 32, 4 (,2) 8,5 6,4 (2,9),3 (,6) 3,7 2,8 (7,2), 8,4 (4,5),3,5 (,8),7 (,25),5 (,) 4,3 5, (4,7) 8,5,3 (,2) 26,5 35,5 (32,5) 69, 22, 3,5 2,6 26,7 (6,3),3 (,5) 4,2 7,6 (9,) 2,8 6,6 (5,7),5 2,7 (,),,9 (,5), 4,5 5,9 (4,9),3 2,5 (,2) 3 39 (34,8) 72, 22,5 32, (,2) 2,7 7,3 (5),3 (,8) 6,2,8 (8,5) 3, 6,9 (5,),5 2,7 (,),2 (,4), Na podstawie: Earl FL, Melvegar BA, Wilson RL: The hemogram and bone marrow profile of normal neonatal and weanling beagle dogs. Lab Anim Sci 973;23:69. RBC czerwone krwinki; Ht hematokryt; MCV średnia objętość krwinki czerwonej, MCH średnia masa hemoglobiny w krwince; MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince; NRBC jądrzaste krwinki czerwone; WBC białe krwinki. * Wartości wyrażone jako średnia i (zakres).

12 282 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela Wartości parametrów morfologicznych u zdrowych, rosnących kociąt od urodzenia do 7 tygodnia życia Parametr morfologiczny 2 tygodnie 2 4 tygodnie 4 6 tygodni 6 8 tygodni 8 9 tygodni 2 3 tygodni 6 7 tygodni RBC ( 6 /µl) Hemoglobina () Ht (%) MCV (fl) MCH (pg) MCHC() WBC ( 3 /µl) Neutrofile pałeczkowate ( 3 /µl) Neutrofile segmentowane ( 3 /µl) Limfocyty ( 3 /µl) Monocyty ( 3 /µl) Eozynofile ( 3 /µl) Bazofile ( 3 /µl) 5,29 (4,8 5,77)* 2, (,9 3,3) 35,3 (3,9 38,7) 67,4 (63,6 7,2) 23, (2,8 24,2) 34,5 (32,9 36,) 9,67 (8,53,8),6 (,2,) 5,96 (4,6 7,32) 3,73 (2,69 4,77), (,,3),96 (,,82),2 (,,4) 4,67 (4,47 4,87) 8,7 (8,3 9,) 26,5 (24,9 28,) 53,9 (5,5 56,3) 8,8 (7,2 2,4) 33, (3, 34,) 5,3 (2,89 7,73), (,3,9) 6,92 (5,38 8,46) 6,56 (5,38 7,74),2 (,,6),4 (,8,72) 5,89 (5,43 6,35) 8,6 (8, 9,2) 27, (25,5 28,7) 45,6 (43, 48,2) 4,8 (3,7 6,) 3,9 (3,7 33,) 7,45 (4,7 2,9),2 (,8,32) 9,57 (6,27 2,87) 6,4 (4,87 7,95),,47 (,97,97) 6,57 (6,5 7,9) 9, (8,5 9,7) 29,8 (27,2 32,4) 45,6 (43,6 47,6) 3,9 (3,3 4,5) 3,9 (29,9 3,9) 8,7 (4,9 2,95),22 (,6,38) 6,75 (4,69 8,8) 9,59 (6,45 2,73), (,,3),8 (,68,48),2 (,,6) 6,95 (6,77 7,3) 9,8 (9,4,2) 33,3 (3,9 34,7) 47,8 (46, 49,6) 4, (3,7 4,5) 29,5 (28,7 3,3) 23,68 (9,9 27,46),2 (,,3), (8,8 3,82),7 (6,75 3,59), (,,23) 2,28 (,66 2,9) 7,43 (6,97 7,89), (9,5,7) 33, (29,9 36,3) 44,5 (4,9 48,) 3,7 (2,9 4,5) 3,3 (29,5 32,) 23, (6,48 29,92),5 (,,27), (7,46 4,54),46 (5,24 5,68),,55 (,85 2,25),3 (,,9) 8,4 (7,6 8,68), (,2,9) 34,9 (32,7 37,) 43, (4, 46,) 3,5 (2,7 4,3) 3,6 (3, 33,2) 9,7 (7,46 2,94),6 (,2,3) 9,74 (7,9,58) 8,7 (6,58,82),2 (,,6), (,62,38) Na podstawie: Meyers-Wallen VN, Haskins ME, Patterson DF: Hematologic values in healthy neonatal, weanling and juvenile kittens. An J Vet Res 984; 45: 322. The American Veterinary Medical Association (AVMA) and its agents take no responsibility for the accuracy of the translation from the published English original and are not liable for any errors which may occur. No responsibility is assumed, and responsibility is hereby disclaimed, by AVMA and its agents for any injury and /or damage to persons or property as a matter of product liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of methods, products, instructions or ideas presented in the Journal. Independent verification of diagnosis and drug dosages should be made. Discussions, views, and recommendations of diagnosis and drug dosages are the responsibility of the authors. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (AVMA, American Veterinary Medical Association) ani jego przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wierność tłumaczenia oryginalnej publikacji z języka angielskiego, ani też nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą w nim wystąpić. Stowarzyszenie AVMA ani jego przedstawiciele nie biorą również żadnej odpowiedzialności za urazy osób czy szkody materialne wynikające z odpowiedzialności za produkty, z zaniedbań lub z innych przyczyn ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym czasopiśmie. Diagnozy i dawkowanie leków należy weryfikować w niezależnych źródłach. Za omówienia zagadnień, prezentowane poglądy oraz zalecenia dotyczące diagnozy i dawkowania leków odpowiedzialni są ich autorzy. Zakres wyliczony ze średniej ± 2SD. RBC czerwone krwinki; Ht hematokryt; MCV średnia objętość krwinki czerwonej, MCH średnia masa hemoglobiny w krwince; MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince; WBC białe krwinki. * Wartości wyrażone jako średnia i (zakres).

13 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 283 Tabela 2 Prawidłowe wartości parametrów biochemicznych oznaczane przy diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych u psów i kotów Szczenięta Kocięta Test 3 dni 2 tygodnie 4 tygodnie 8 tygodni dorosłe 2 tygodnie 4 tygodnie dorosłe BSP (%, 3 min) Kwasy żółciowe () Bilirubina () ALT () AST () ALP () GGT () Białko () Albuminy () Cholesterol () Glukoza () <5,5 (,2,)* 69 (7 337) 8 (44 94) 3845 (68 876) ( ) 4, (3,4 5,2) 2, (,5 2,8) 36 (22 24) 88 (52 27) <5,3 (,,5) 5 ( 2) 2 ( 4) 236 (76 54) 24 (4 77) 3,9 (3,6 4,4),8 (,7 2,) 282 ( ) 29 ( 46) <5 (,) 2 (2 22) 8 (4 23) 44 (35 2) 3 (2 7) 4, (3,9 4,2),8 (, 2,) 328 ( ) 9 (86 5) <5, (,,2) 2 (9 24) 22 ( 32) 58 (44 77) ( 7) 4,6 (3,9 4,8) 2,5 (2, 2,7) 55 ( 258) 45 (24 272) 5 5 (,4) (2 94) (3 56) (4 7) ( 7) (5,4 7,4) (2, 2,7) (3 299) (65 ) NO NO,3 (,,) 8 ( 24) 8 (8 48) 23 (68 269) ( 3) 4,4 (4, 5,2) 2, (2, 2,4) 229 (64 443) 7 (76 29) NO <,2 (,,2) 7 (4 26) 7 (2 24) (9 35) 2 ( 3) 4,8 (4,6 5,2) 2,3 (2,2 2,4) 36 ( ) (99 2) 3 (,2) (25 9) (9 42) ( 77) ( 4) (5,8 8,) (2,5 3,) (5 27) (63 44) Na podstawie: Center SA, Hornbuckle WE, Hopkins JD: The liver and pancreas. In Hoskins JD (ed): Veterinary pediatrics: dogs and cats from birth to six months. Philadelphia, 99, WB Saunders, rozdział 8. BSP sulfobromoftaleina; ALT aminotransferaza alaninowa; AST transaminaza asparaginianowa; ALP fosfataza zasadowa; GGT γ-glutamylotransferaza, NO nie określono. * Wartości wyrażone jako średnia i (zakres).

14 284 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 3 Zależne od wieku zmiany w wartościach parametrów oznaczanych w osoczu i moczu u młodych kotów Oznaczenie laboratoryjne 4 6 tygodni 7 2 tygodni 3 9 tygodni 2 24 tygodnie Stężenie sodu w osoczu () Stężenie potasu w osoczu () Stężenie chlorków w osoczu () Stężenie białka w osoczu () Stężenie wapnia w osoczu () Stężenie fosforu w osoczu () Klirens endogennej kreatyniny (ml/min/kg) FE sodu (%) FE potasu (%) FE chlorków (%) FE wapnia (%) FE fosforu (%) 24-godzinne wydalanie białka z moczem () Osmolalność osocza (mosm/kg) Osmolalność moczu (mosm/kg) Wytwarzanie moczu (ml/kg/24 godz.) 52 (47 58)* 4,7 (3,7 5,6) 22 (8 27) 4,6 (4,2 5,) 9,7 (8,4,) 7,4 (5, 9,9) 2,9 (, 4,2),25 (,2,46) 2,84 (2,37 25,5),62 (,25,3),39 (,2 2,) 7, (,5 43,76) 4,62 (,23 6,43) 37 ( ) 424 (68 268) 25,3 (,4 66,2) 5 (44 6) 4,9 (3,6 7,) 22 (3 28) 5,2 (4,2 6,7) 9,9 (8,8,2) 8,2 (6,,5) 4, (2,4 5,7),5 (,,8) 22,56 (2,6 4,5), (,54,79),32 (,4 2,) 27,43 (9,3 48,88) 9,9 (2,54 27,57) 36 ( ) 2432 ( ) 32, (4,3 62,3) 54 (48 6) 4,7 (3,3 6,5) 23 (8 3) 5,9 (4,8 6,8), (8,8,) 7,8 (6,4 9,7) 3,96 (2,6 5,9),57 (,34,79) 22,64 (,9 37,64),4 (,6,73),2 (,2,5) 3,4 (3,95 53,84) 7,34 (3,5 27,93) 33 (87 333) 2792 (48 384) 26,2 (2,6 53,4) 55 (49 62) 4,4 (3,5 6,) 24 (7 29) 6,2 (5,4 7,) 9,9 (8,9,9) 7, (4,9 9,8) 3,38 (2, 4,7),55 (,32,75) 23,2 (3,5 3,26),6 (,76,62),6 (,,3) 36,2 (2,35 96,9) 6,8 (2,55 7,28) 39 ( ) 2383 ( ) 2,9 (,2 3,9) Na podstawie: Crawford MA: The urinary system. In Hoskins JD (ed): Veterinary pediatrics: dogs and cats from birth to six months. Philadelphia, 99, WB Saunders, rozdział. FE frakcyjne wydalanie z moczem. * Wartości wyrażone jako średnia i (zakres).

15 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe 285 Tabela 4 Erytrogramy źrebiąt do roku życia Wiek Hematokryt (%) Stężenie hemoglobiny () Liczba erytrocytów ( 6 /μl) Średnia objętość krwinki czerwonej (fl) Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej () < 2 godzin dzień 3 dni tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 9 miesięcy 2 miesięcy 43 ± 3 4 ± 3 38 ± 3 35 ± 3 34 ± 3 34 ± 3 34 ± 4 37 ± 4 36 ± 2 36 ± 3 35 ± 3 34 ± 2 36 ± 3 36 ± 3 5,4 ±,2 4,2 ±, 4, ±,3 3,3 ±,2 2,6 ±,4 2,6 ±, 2,5 ±,2 3,6 ±,5 3,4 ±,9 3,4 ±, 2,7 ±,2 2,2 ±,8 2,6 ±, 3,3 ±,,7 ±,8 9,9 ±,6 9,6 ±,7 8,8 ±,6 8,9 ±,9 9,2 ±,6 9,3 ±,8,8 ±,7,5 ±,9,4 ±,9,2 ±,6 9,5 ±,7 9,4 ±,8 9,5 ±,7 4 ± 2 4 ± 3 39 ± 2 39 ± 2 38± 2 37 ± 2 36 ± 35 ± 2 35 ± 34 ± 35 ± 2 36 ± 2 39 ± 2 38 ± 2 36 ± 2 35 ± 2 37± 38 ± 38 ± 37 ± 37 ± 37 ± 37 ± 2 38 ± 2 37 ± 2 36 ± 35 ± 37 ± 2 Na podstawie: Harvey JW, Asquith RL, McNulty PK, et al.: Haematology of foals up to one year old. Equine Vet J 984; 6: * Wartości wyrażone jako średnia ± SD. Tabela 5 Wartości koagulogramu u zdrowych koni Oznaczenie laboratoryjne Średnia ± SD Zakres Czas protrombinowy (sekundy) APTT (sekundy) Antytrombina III (%) Plazminogen (%) Fibrynogen () Produkty degradacji fibryny i fibrynogenu () Liczba płytek krwi (x 5 /µl) 9,8 ±,34 46,5 ± 9,2 93 ± 38 ± ± 8 24 ± 9,33 ±,34 9,2, ,89 2,32 Na podstawie: Prasse KW, Allen D Jr, Moore JN et al.: Evaluation of coagulation and fibrynolysis during the prodromal stages of carbohydrate-induced acute laminitis in horses. Am J Vet Res 99;5: The American Veterinary Medical Association (AVMA) and its agents take no responsibility for the accuracy of the translation from the published English original and are not liable for any errors which may occur. No responsibility is assumed, and responsibility is hereby disclaimed, by AVMA and its agents for any injury and /or damage to persons or property as a matter of product liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of methods, products, instructions or ideas presented in the Journal. Independent verification of diagnosis and drug dosages should be made. Discussions, views, and recommendations of diagnosis and drug dosages are the responsibility of the authors. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (AVMA, American Veterinary Medical Association) ani jego przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wierność tłumaczenia oryginalnej publikacji z języka angielskiego, ani też nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą w nim wystąpić. Stowarzyszenie AVMA ani jego przedstawiciele nie biorą również żadnej odpowiedzialności za urazy osób czy szkody materialne wynikające z odpowiedzialności za produkty, z zaniedbań lub z innych przyczyn ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym czasopiśmie. Diagnozy i dawkowanie leków należy weryfikować w niezależnych źródłach. Za omówienia zagadnień, prezentowane poglądy oraz zalecenia dotyczące diagnozy i dawkowania leków odpowiedzialni są ich autorzy. APTT czas częściowej tromboplastyny po aktywacji.

16 286 Dodatek: Wartości referencyjne i tablice przeliczeniowe Tabela 6 Leukogramy źrebiąt do roku życia Wiek Całkowita liczba WBC ( 3 /μl) Neutrofile ( 3 /μl) Limfocyty ( 3 /μl) Monocyty ( 3 /μl) Eozynofile ( 3 /μl) Bazofile ( 3 /μl) < 2 godzin dzień 3 dni tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 9 miesięcy 2 miesięcy 9,5 ± 2,44 8,44 ±,77 7,55 ±,5 9,86 ±,79 8,53 ±,68 8,57 ±,9 8,4 ± 2,2 9,65 ± 2,3,69 ± 2,5,8 ±,99,7 ± 2,29 9,3 ±,3 8,68 ±,9 9,9 ±,36 7,94 ± 2,22 6,8 ±,72 5,7 ±,44 7,45 ±,55 6, ±,54 5,66 +,64 5,27 ± 2, 5,7 ±,88 6,43 ±,96 4,78 ±,36 4,6 ±,9 4, ±,84 3,82 ±,78 4,28 ±,8,34 ±,6,43 ±,42,45 ±,36 2, ±,63 2,22 ±,45 2,59 ±,63 2,46 ±,45 3,46 ±,63 4,73 ±,2 4,7 ±,3 4,92 ±,48 4,53 ±,74 4,39 ±, 4,27 ±,3,9 ±,2,9 ±,,32 ±,3,27 ±,,24 ±,3,22 ±,,29 ±,7,3 ±,5,38 ±,9,32 ±,7,27 ±,2,23 ±,,22 ±,,2 ±,2, ±,27,45 ±,62,28 ±,42,63 ±,63,78 ±,66,2 ±,48,92 ±,92,84 ±,8,353 ±,39,272 ±,52,247 ±,5,234 ±,232,339 ±,22,2 ±,7,3 ±,,32 ±,46,58 ±,69,2 ±,2,26 ±,32,6 ±,32,8 ±,39,8 ±,28,8 ±,27, ±,27,4 ±,24,2 ±,24,9 ±,37 Na podstawie: Harvey JW, Asquith RL, McNulty PK et al.: Haematology of foals up to one year old. Equine Vet J 984; 6: * Wartości wyrażone jako średnia ± SD. Tabela 7 Wartości procentowe frakcyjnego wydalania elektrolitów z moczem u krów Elektrolit Lato Jesień Zima Wiosna Sód Potas Chlorki Osmolalność,3 (,3)* 55,6 (4,2) 2,2 (,) 4,7 (,25),68 (,9) 47,4 (3,8) 2,25 (,2) 3,84 (,9),63 (,3) 32,44 (3,5),8 (,7) 3,7 (,6),33 (,6) 2,65 (3,4),68 (,2),82 (,8) Na podstawie: Itoh N: Fractional electrolyte excretion in adult cows: establishment of reference ranges and evaluation of seasonal variations. Vet Clin Pathol 989; 8: American Society for Veterinary Pathology. * Dane wyrażone jako średnia i (błąd standardowy). Tabela 8 Prawidłowe wartości procentowe frakcyjnego wydalania elektrolitów z moczem u dorosłych zwierząt domowych* Elektrolit Pies Kot Koń Krowa Owca Sód Potas Chlorki Fosfor,7 2,8 3 39,24, 6,7 23,9,4,3 7 73,2, 5 65,4,6,2,2, ,4 2,3, ,7,53 * Obliczone na podstawie wzoru: Kr w surowicy E w moczu % KrCIFE (%) =, Kr w moczu E w surowicy gdzie: Kr kreatynina; E elektrolit Wydalanie frakcyjne potasu u zwierząt roślinożernych w dużym stopniu uzależnione jest od ich diety.

Lista oferowanych badań wraz z normami.

Lista oferowanych badań wraz z normami. Lista oferowanych badań wraz z normami. Zakład Opieki Zdrowotnej LAB-DAN ul.trauguta 7, 00-950 Warszawa NIP: 608-17-35-235 tel. 022 5463746 Uwaga: w przypadku braku oddzielnych norm dla kobiety należy

Bardziej szczegółowo

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES WARTOŚCI REFERENCYJNE BADAŃ Wartości referencyjne LABORATORYJNYCH badań laboratoryjnych Show-Hong Duh, PhD, DABCC, Department of Pathology, University of Maryland School

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż.

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż. Odczyn Biernackiego (OB) Wskazania i podstawy fizjologiczne Niespecyficzny test przesiewowy wykonywany w przypadku podejrzenia chorób zapalnych lub w celu monitorowania przebiegu procesów zapalnych. Istota

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Żywienie a wyniki badań laboratoryjnych stanu zdrowia. dr inż. Elżbieta Olczak Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Żywienie a wyniki badań laboratoryjnych stanu zdrowia. dr inż. Elżbieta Olczak Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Żywienie a wyniki badań laboratoryjnych stanu zdrowia dr inż. Elżbieta Olczak Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Podstawowe badania laboratoryjne - OB - morfologia - mocz - glukoza - cholesterol

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Układ krążenia... 58 Diagnostyka biochemiczna chorób serca... 58

Spis treści. Układ krążenia... 58 Diagnostyka biochemiczna chorób serca... 58 Spis treści I Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych i chorób poszczególnych układów lub narządów... 21 A. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych.. 21 Diagnostyka zaburzeń gospodarki

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2014 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (obowiązuje od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu do oceny czynności wątroby Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu do oceny czynności wątroby Piccolo Dysk z odczynnikami panelu do oceny czynności wątroby Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 Lipiec 2011 PN: 400-7137 Rev.: G 2003, Abaxis, Inc., Union City, CA 94587 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

Hematologia i koagulologia

Hematologia i koagulologia Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania (dni robocze) Cena Hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) cytrynianowe 1 10,00 DD D-dimery cytrynianowe 1 34,00 FIBR Fibrynogen

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2013 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014 Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze cytrynianowe 1 DD D-dimery osocze cytrynianowe 1 FIBR

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

Biochemia i chemia kliniczna

Biochemia i chemia kliniczna Biochemia i chemia kliniczna Seminarium z przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna Dietetyka Studia 2 o, I rok Dr Bogusława Luzak Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Badania biochemiczne

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo