Praktyczny program zootechniczno - weterynaryjny umożliwiający uzyskanie - w fermie wielkotowarowej - 28 prosiąt odsadzonych/lochę/rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny program zootechniczno - weterynaryjny umożliwiający uzyskanie - w fermie wielkotowarowej - 28 prosiąt odsadzonych/lochę/rok"

Transkrypt

1 Praktyczny program zootechniczno - weterynaryjny umożliwiający uzyskanie - w fermie wielkotowarowej - 28 prosiąt odsadzonych/lochę/rok Grażyna Kusior, Piotr Kocęba Ferma Trzody Chlewnej, Chotycze, Łosice. How to obtain 28 piglets per sow per year in a large farm - practical approach The article is characterizing the problems associated with improper management of the farm and the consequent need of farm staff education. The critical points of management of few aspects like reproduction, feeding, gilts rearing, lactation period or documentation system can affect the herd production results from a practical point of view, were presented. Veterinarians and pig s producers must be aware of the impact of rapidly changing rules of pig farming on the changes in the causes and mechanisms that affect the lower productivity, primarily in medium and large pig farms. Spadek opłacalności produkcji wymusza na hodowcach podniesienie efektywności produkcji. Związane to jest ze zmianą sposobu zarządzania stadem, poprawą warunków środowiskowych oraz szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Utrzymanie stada loch wiąże się z ponoszeniem kosztów paszy, pracy ludzkiej czy innych stałych opłat wynikających z utrzymania fermy, które muszą być ponoszone niezależnie od wydajności loch. Im mniej prosiąt odchowuje locha w ciągu roku, tym produkcja ich jest droższa. Ze wzrostem liczby odchowywanych prosiąt maleją koszty jednostkowe i zwiększa się opłacalność chowu. Możliwość uzyskania od jednej lochy większej liczby prosiąt w istotny sposób poprawia efektywność produkcji, dlatego utrzymanie wysokiej wydajności rozrodczej stada podstawowego jest priorytetem. Wpływa na to wiele czynników: między innymi genetyka, zdrowie zwierząt, właściwa opieka nad lochami. Wynik roczny to skrupulatna praca każdego dnia w tygodniu. W każdym dniu tygodnia te same czynności: inseminacja, porody, odsadzenia etc. Jerzy Stuhr do swoich studentów, przyszłych aktorów, powiedział: wybraliście najnudniejszy zawód świata polegający na ciągłym powtarzaniu tego samego. Ogromnym

2 zadaniem jest utrzymanie wysokiego zaangażowania personelu i nie dopuszczenie do rutyny, która usypia ambicje. Motywacyjny system płac, edukacja kadry zarządzającej, personelu, poznawanie nowych trendów w zarządzaniu oraz wprowadzanie jej w życie. Stworzenie zgranego, stabilnego zespołu jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, produkującego zwierzęta w szczególności, gdyż wyniki i postęp produkcyjny, zależy w głównej mierze od umiejętności pracowników. Często słyszy się o problemach znalezienia odpowiednich ludzi do pracy na fermie. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy raczej ciężko jest znaleźć ludzi do pracy wykonujących bardzo dobrze swoje zadanie a godzących się na zarobki niewiele ponad średnią krajową? Fermy, gdzie wyniki produkcyjne są na dobrym poziomie, wyższe uposażenie pracowników traktowane jest, jak jedna z ważniejszych inwestycji a premia za wyniki jest częścią składową wypłaty. Motywacyjny system płac przyciąga do pracy ludzi młodych, chętnych do nauki, wprowadzania nowych elementów do produkcji nawet, jeśli wymaga to od nich więcej pracy, gdyż poprawa wyników produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na ich wypłatę. Szukanie oszczędności, w jakości personelu może okazać się pozorne, i powodować straty dużo wyższe, przy dużo słabszym efekcie produkcyjnym, niż wypłacenie premii za wyniki. Warto zastanowić się, czy stać nas na tanich pracowników. Warto zastanowić się czy stać nas na pracowników słabo wyedukowanych. Niejednokrotnie z powodu szukania oszczędności, ilość osób zatrudnionych na fermie jest niewystarczająca biorąc pod uwagę technologię fermy tak, że trudno wyznaczyć osobę, która mogłaby stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe np. przez uczestniczenie w konferencjach i w ten sposób szukać nowych dróg do ulepszania wyników, wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy etc. Szkolenie obsługi jest elementem oszczędności - lepiej wyszkolony pracownik przywiązuje większą wagę do szczegółów. Przykład: Poprawa efektywności żywienia stada podstawowego nastąpiła w głównej mierze dzięki edukacji pracowników z zakresu regulacji paszy dla loch w całym cyklu reprodukcyjnym i ich potrzeb fizjologicznych. Spowodowało to dokładniejsze dopasowanie dawki paszy do potrzeb zwierząt i poprawę większości parametrów produkcyjnych stada podstawowego przy jednoczesnym obniżeniu ilości wydanej paszy na lochę na rok. Okazało się, że przy produkcji 25 prosiąt od lochy w roku każda locha zjadała 1456 kg paszy, a w roku następnym 1233 kg paszy przy produkcji 27, 34 prosiąt od lochy. 223 kg paszy dla loch karmiących kosztowała w

3 tym okresie 0, 91 zł/kg, przy stadzie 1200 loch x 223 kg x 0, 91zł = zł samych oszczędności wynikających z wydatków na paszę, nie licząc efektów produkcyjnych. Mamy gotowy budżet do zagospodarowania na szkolenia lub premię. A są to tylko oszczędności. Pamiętajmy, że to ludzie zajmują się zwierzętami, dobra atmosfera pracy, wspólny cel, będą sprzyjać rozwojowi fermy i uzyskiwaniu wyższych wyników. Parametry produkcyjne decydujące o uzyskaniu wysokiej produkcji stada podstawowego. Parametry produkcyjne stada podstawowego decydujące o uzyskaniu satysfakcjonującej liczby prosiąt odsadzonych są ściśle ze sobą powiązane i wszystkie powinny osiągać wartość możliwie wysoką. Dobrze prowadzona dokumentacja zootechniczna umożliwia nam rzetelne określenie tych wartości. Bez ścisłej dokumentacji poprawa wyników jest niemożliwa, dlatego staramy się notować jak najwięcej. Każdy tydzień technologiczny posiada listy produkcyjne wykonanych inseminacji, porodów, odsadzeń, gdzie są zapisywane obserwacje osób pracujących w danym dziale. Dokumentacja dotyczy poszczególnych zwierząt, grup zwierząt (odpowiednio opisane kojce, komory), druga jej część powinna zawierać zbiór wszystkich informacji produkcyjnych umożliwiających bieżącą analizę zysków i strat. W szybkim analizowaniu wyników pomagają nam programy komputerowe. Dane wprowadzane do programu produkcyjnego powinny być adekwatne z tym, co dzieje się na fermie, wtedy faktycznie będą nam pomocne w poprawianiu wyników. Możliwość porównania wyników produkcyjnych tygodniowych, kwartalnych, rocznych, umożliwia kontrolowanie poprawności postępowania. Szczególną uwagę zwracamy na wartości skuteczności inseminacji, wyproszeń, długość dni jałowych na miot: dni między odsadzeniem a inseminacją, dni między inseminacją a powtórką, ilość żywo i martwo urodzonych /miot w poszczególnych cyklach produkcyjnych i średnio dla całego stada, % upadków do odsadzenia, przyczyny upadków, waga miotu, wyrównanie miotu, ilość prosiąt urodzonych poniżej 1 kg, ilość prosiąt odsadzonych/lochę czyli wszystko to, co dotyczy organizacji pracy w dziale rozrodu, przygotowaniem loszek remontowych oraz dziale porodowym.

4 Zarządzanie działem rozrodu. Wykorzystanie potencjału rozrodczego stada podstawowego jest warunkiem uzyskania wysokiej liczby prosiąt odsadzonych od lochy w roku. Dlatego tak ważne jest dopilnowanie zasad racjonalnie prowadzonej inseminacji, opieki nad lochami w całym cyklu reprodukcyjnym. Wszystkie nasze wysiłki są ukierunkowane na utrzymanie prawidłowej kondycji do stanu fizjologicznego loch w całym cyklu reprodukcyjnym. Za każdy etap obecny odpowiada etap wcześniejszy. Prawidłowe postępowanie w niskiej ciąży rokuje dobrą laktację, a dobra laktacja to lepsze wejście w ruję po odsadzeniu i dobra owulacja. Szczególnie ważne jest przeszkolenie załogi do pracy w tym dziale. Umiejętność właściwego postępowania z lochami po odsadzeniu, obserwacja objawów rui i poprawna inseminacja decyduje o sukcesie fermy. Przebieg rui, jej długość, wyrazistość a także czas występowania owulacji wykazuje pewną zmienność osobniczą. Zależy także, od warunków występujących na fermie ( pasza, genetyka, obsługa i inne ), a także od pory roku. Powszechnie wiadomo, że lochy wchodzące w ruję krótko po odsadzeniu (3-4 dzień) wykazują dłużej odruch tolerancji i owulacja następuje później, natomiast te, które wchodzą w rują na 6-7 dzień odruch tolerancji trwa krócej i wcześniej następuje owulacja. W praktyce obserwujemy, że pewna pula loch nie potwierdza tej reguły- wchodzą szybko, stoją krótko. Mogą być to potencjalne powtórki, wynikające tylko i wyłącznie z nieterminowego krycia jeśli założymy, że wszystkie lochy wchodzące w ruję w poniedziałek rano będą inseminowane pierwszy raz po południu a kolejny raz po 24 godzinach. Przygotowanie planu inseminacji - to zadanie z jedną niewiadomą- nigdy nie wiemy jak dużo loch zachowa się w sposób odbiegający od reguły. W przypadku naszej fermy kształtuje się to na poziomie 2-4%. Dlatego chcąc uniknąć tego problemu prowadziliśmy dokładne obserwację odruchu tolerancji, jak długo poszczególne lochy wykazują chęć do krycia na tej podstawie ustalaliśmy termin unasienniania loch. Warunkiem wykonania zabiegu inseminacji jest obserwacja loch i wyraźny odruch tolerancji. Są lochy, które są inseminowane raz, dwa, trzy bądź cztery razy, gdy wskazuje na to zachowanie maciory. W celu skutecznego rozpoznania rui kontrolujemy lochy dwa razy dziennie w każdym dniu tygodnia. Knur przeprowadzany jest przed głowami loch w godzinach rannych (od 7 do 9.30) i popołudniowych ( ). Przy czym od czwartku do niedzieli skupiamy się na stymulacji loch odsadzonych, gdyż intensywna ekspozycja knura w tym okresie wpływa na uzyskanie większej ilości loch wykazujących objawy rujowe w

5 poniedziałek. Natomiast od poniedziałku do środy prowadzimy wykrywanie odruchu tolerancji i inseminacja loch odsadzonych zawsze w obecności knura. Na dwa tygodnie przed odsadzeniem lochy dostają witaminę AD 3 Ew iniekcji, lochy odsadzane są w czwartek. Od piątku do poniedziałku dostają tzw. flushing czyli 150g/szt./dzień glukozy i tyle samo mączki rybnej oraz paszę dla loch karmiących, która podawana jest ad libitum, gdyż zwiększenie energii w dawce pokarmowej ponad potrzeby bytowe przez 10 dni dla loszek i 4 dni dla wieloródek przed rują powoduje zwiększenie ilości owulujących pęcherzyków jajnikowych. Światło w pomieszczeniach jest włączone przez 16 godzin, aby uruchomić łańcuch neurohormonalny podwzgórze - przysadka mózgowa jajnik decydujący o rozwoju pęcherzyków jajnikowych i owulacji. Średnia ilość zabiegów inseminacyjnych wynosi 3,2. Nasienie produkowane jest na fermie. Koncentracja plemników w porcji inseminacyjnej wynosi od 3 do 3, 5 miliarda. Inseminujemy najczęściej świeżo zrobionym nasieniem. Produkcja nasienia na bieżąco poprawiło wynik skuteczności inseminacji o 5 %. Większość porcji inseminacyjnych nie jest podgrzewana, tylko zaraz po połączeniu z rozcieńczalnikiem wykorzystana do inseminacji. Osoby wykonujące inseminację znają wyniki swojej pracy i mogą szybciej skorygować swoje błędy, gdyż każdy pracownik zapisuje inseminowane przez siebie lochy. Pracownicy działu rozrodu są premiowani w zależności od osiąganych wyników. Konsekwentna, systematyczna praca z lochami po osadzeniu spowodowała poprawę wyników wyrażoną w poprawie plenności (Tab.1), skróciła czas od odsadzenia do pierwszego krycia (Tab.2), jest to bardzo istotny element, dzięki temu uzyskujemy lepszą cykliczność i bardziej zwartą grupę a to ułatwia późniejszą pracę z porodami. Tab. 1 Udział % loch rodzących 0-10, i żywych prosiąt w miocie (wyniki z roku) Prosiąt urodzonych - Obecnie Wcześniej Poprawa sztuk , 4% 41,8% -22,4% , 0% 56,0% +4% , 6% 2,2% +18,4%

6 Tab. 2 Procentowy udział loch wchodzących w ruję po odsadzeniu prosiąt w określonych przedziałach czasowych (wyniki z roku) Dni od odsadzenia prosiąt do krycia Obecnie Wcześniej Poprawa (wynik z roku) (wynik z roku) , 6% 80,80% + 9,80% , 5% 2,40% + 0,10% , 9% 16,8% - 9,90% Poprawiły się również wyniki dotyczące skuteczności inseminacji (Tab.3). Należy zwrócić uwagę na fakt, że letni spadek płodności u loch nie musi być tak drastyczny. W naszym przypadku jest o ok. 5% niższy w stosunku do miesięcy chłodniejszych. Tab. 3 Skuteczność inseminacji oceniana na podstawie USG miesiąc Obecnie Wcześniej Poprawa Styczeń 96,8% 91,8 % +5% Luty 93,3% 89,5 % +3,8% Marzec 95,2% 92,7 % +2,5% Kwiecień 96,84% 94,3 % +2,54% Maj 97% 92,4 % +4,6% Czerwiec 97% 91,3% +5,7% Lipiec 92 % 88,3 % +3,7% Sierpień 90,4 89,4 +1% Wrzesień 93,1 85,0 +8,1% Październik 90, ,1% Listopad 96,7 84,7 +12% Grudzień 95,0 88,3 +6,7% Struktura wiekowa stada remont, przygotowanie loszek do rozrodu. Utrzymanie wysokiej produkcji to także dbałość o odnowę stada podstawowego. Jest wiele przyczyn, dla których pewna pula macior powinna być zastąpiona młodymi samicami.

7 Należą do nich: wiek samic, mała ilość czynnych sutków, kontuzje, niska cykliczność - poniżej 2,2 cyklu w roku, niska plenność (poniżej 11 prosiąt), mała ilość prosiąt odchowywanych (przyjmuje się, że do odsadzenia straty nie powinny przekraczać 10%). Dzięki selekcji sami tworzymy swoje stado i podnosimy jego wydajność. Dokładna dokumentacja umożliwia szybką analizę i podjęcie decyzji o eliminacji ze stada loch o niskich parametrach produkcyjnych a pozostawienie tych, których potencjał rozrodczy jest wysoki. W przypadku naszej fermy kształtuje się to na poziomie 40% w skali roku. Wprowadzane loszki powinny być dobrze przygotowane do rozrodu i stale podnosić wydajność stada. W tej grupie zwierząt najczęściej są największe rezerwy (mała plenność i niska skuteczność krycia) a wyniki pierwszego miotu w znacznej części mają wypływ na średnie wyniki całego stada. Ilość urodzonych prosiąt w pierwszym miocie decyduje o jej późniejszej produkcyjności w całym okresie użytkowania (Tab.4). Tab. 4 Stado 1200 loch, ilość prosiąt urodzonych w poszczególnych cyklach reprodukcyjnych, wyniki z trzech kolejnych lat Nr cyklu Średnia stada Śr proś/miot 10,1 11,5 12, ,7 11,7 11,6 Śr proś/miot 11,8 12,6 13,1 13,4 13,2 12, ,7 Śr proś/miot 12,8 13,4 14,7 14,1 13,9 13,4 13,2 13,4 Loszki w przeważającej części pochodzą z własnej produkcji, niewielka ich część jest zakupiona od renomowanych firm genetycznych i z nich wybieramy matki przyszłych loszek zachowując schemat kojarzeń właściwy dla danej genetyki. Matki przyszłych loszek muszą odznaczać się wysoką plennością i dobrze odchowywać swoje potomstwo. Tylko od najlepszych samic pozyskujemy loszki na remont stada. Loszki nie mogą mieć wad anatomicznych, muszą posiadać satysfakcjonująca liczbą sutków (po 7 w rzędzie) i w przewidzianym terminie osiągnąć dojrzałość płciową i somatyczną. Do wagi 100 kg nie mają kontaktu z knurem, następnie przenoszone są do kolejnego budynku gdzie są przygotowywane do rozrodu. Przewiezienie loszek, przegrupowanie, zmiana paszy i intensywna praca z knurem, powoduje szybką reakcję płciową i około 80 % wykazuje

8 pierwszą ruję w ciągu do 1, 5 tygodnia po przewiezieniu. Do rozrodu wprowadzamy tylko te, których reakcja płciowa jest szybka i naturalna. Loszki, które przez 4 tygodnie nie wykazały pierwszej rui są wybrakowane. Po osiągnięciu min. 250 dni życia i wagi ciała kg są poddane inseminacji. Krycie w wyższej wadze, naturalne ruje, wpływają na poprawę plenności u loszek, co rokuje pozytywnie dla produkcyjności całego stada w przyszłości i zapewniają stałą odnowę grup technologicznych. Przygotowanie do porodu, kontrola porodów i kontrola poporodowa W porodówce finalizują się wszystkie wcześniejsze zabiegi dotyczące terminowej inseminacji, przygotowania lochy do porodu i karmienia prosiąt. Przyjście na świat prosiąt powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem lochy do porodu, a pierwsze dni życia decydują powodzeniu dalszego chowu. Wprowadzamy lochy na tydzień przed terminem porodu do wyczyszczonych i zdezynfekowanych pokoi porodowych, co umożliwia lochom aklimatyzację w nowym otoczeniu. Trzy dni przed spodziewanym terminem porodu zaczynamy obniżać dawkę paszy z 3,5 kg do 0,5 kg w dniu porodu. Wszystkie lochy manifestujące chęć pobrania pokarmu są karmione w dniu terminu porodu niewielką ilością paszy. Dwa dni przed i dwa dni po porodzie lochy dostają sól Glauberską, aby zapobiec obstrukcjom okołoporodowym, które mogą być przyczyną bezmleczności u loch i biegunek u prosiąt. Nadzór nad porodem prowadzą pracownicy działu oproszeń. Głównym ich zadaniem jest nadzorowanie akcji porodowej, ewentualna pomoc farmakologiczna (oksytocyna, Simpanorm) lub kontrola dróg rodnych, gdy przerwa między rodzonymi prosiętami przekracza fizjologiczną normę, to jest ok. 30 minut. Podjęcie interwencji porodowej powinno być rozważne i uzasadnione. Wymaga dobrego przeszkolenia akuszerów. Zbyt częsta kontrola dróg rodnych może zaburzyć naturalny przebieg porodu, dodatkowo może prowadzić do podrażnienia i obrzęku dróg rodnych. Po porodzie u wszystkich loch przez 3 dni mierzona jest temperatura ciała i w razie potrzeby podawany jest antybiotyk. Aby przyśpieszyć inwolucję macicy podajemy lochom 12 godzin po porodzie preparaty o działaniu luteolitycznym (Bioestrovet), co zapobiega powstawaniu zakażeń i stanów zapalnych błony śluzowej macicy.

9 Bezpośrednio po urodzeniu prosię zostaje oczyszczone z resztek łożyska, śluzu i wytarte do sucha. Kiełki szlifujemy w taki sposób, aby nie kaleczyć dziąseł. Pępowinę skracamy na długość 5 centymetrów, a następnie dezynfekujemy, np. jodyną. Słabe prosięta są wzmocnione przez dootrzewnowe podanie roztworu glukozy, lub doustnie preparatami zawierającymi łatwo strawne tłuszcze, immunoglobuliny, probiotyki, witaminy. Praca akuszerów polega również na pomocy prosiętom (szczególnie najsłabszym), aby jak najszybciej pobrały siarę. Ważnym jest dopilnowanie, aby prosięta poza okresem pobierania pokarmu przebywały w legowisku pod lampą, gdyż nie mają dostatecznie rozwiniętego układu termoregulacji. Optymalna temperatura dla nowo narodzonych prosiąt wynosi C. Pozostałe zabiegi zootechniczne wykonywane są na trzeci dzień po porodzie. W celu przeciwdziałania anemii wynikającej z niedoboru żelaza prosięta otrzymują preparat żelazowy, następnie Baycox 5%, przeprowadzana jest kastracja knurków, obcięcie ogonków. Osłonowo podawana jest Penicylina LA. Żywienie po porodzie rozpoczyna się od podawania takiej samej dawki paszy, jak była stosowana zaraz przed porodem. Następnie stopniowo zwiększa się maciorze dawkę paszy, o mniej więcej 0, 5 kg na dzień. Pasza podawana jest cztery razy na dobę w odstępach 6 godzinnych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na ilość prosiąt odchowanych od jednej maciory w ciągu roku jest prowadzenie standaryzacji miotów oraz rozważna praca z mamkami. Wprowadzone są pewne procedury tworzenia matek zastępczych, do obsługi należy dopasowanie ich do danej sytuacji. Punktem wyjściowym jest policzenie ile średnio na lochę urodziło się prosiąt żywych w danej grupie technologicznej, od tego zależy stosowany wariant meblowania. Jeżeli powyżej 12,5, są wprowadzane lochy mamki zaraz po porodach, jeżeli poniżej 12,5 angażujemy je później, w miarę potrzeby. W okresie porodów po pobraniu siary przez prosięta mioty są wyrównywane wagowo i ilościowo. Oceniane jest wymię loch i ustawiana jest odpowiednia ilość prosiąt, wieloródki dostają ich przeważnie po 12, natomiast lochy w pierwszej laktacji tyle, ile mają czynnych sutków. Przesortowanie wagowe (małe, średnie, duże), zwiększają szansę odchowu małych prosiąt, które w silniejszym towarzystwie mogłyby sobie nie poradzić. W kolejnych tygodniach kondycja prosiąt jest monitorowana i słabsze są odbierane z miotu do lochy mamki. Ważne, aby odchować jak największą liczbę prosiąt, ale ważne też jest, aby każda locha miała pełną laktację tzn. ukończyła ją z minimum 10 prosiętami. Prowadzenie

10 standaryzacji miotów wymaga kontroli, dlatego liczymy ile średnio prosiąt znajduje się pod lochą w czwartym tygodniu laktacji, u nas kształtuje się na poziomie 11,5-11,7 prosiąt. Formowanie grup technologicznych a maksimum produkcyjne fermy. Przestrzeganie ściśle określonych zasad produkcyjnych. Z jednej strony mamy do czynienia z matematyką, czyli obliczeniem liczby stanowisk porodowych, sektora krycia, stanowisk przeznaczonych dla loch w niskiej ciąży i wyposażenie ich w odpowiednią ilość kojców, z drugiej strony mamy do czynienia z fizjologią zwierząt, ich reakcją na stworzone warunki środowiskowe, jakość paszy i obsługę. Cykliczna praca w grupach technologicznych a szczególnie umiejętność utrzymania równych liczebnie grup loch i ich potomstwa z wielu względów jest bardzo korzystna dla funkcjonowania fermy. Im lepiej dopasowana liczba zwierząt do wielkości pomieszczeń produkcyjnych tym lepsze wykorzystanie drogich pomieszczeń produkcyjnych i szybszy zwrot inwestycji, możliwość przeprowadzenia przerwy higienicznej (cpp-cpp), a w ten sposób przerwanie cyklu zakażeń, łatwiejsze przeprowadzenie zabiegów profilaktycznych i leczniczych, lepsze wykorzystanie czasu pracy. Skupienie się w kolejnych dniach tygodnia na określonych czynnościach np. w poniedziałek i wtorek inseminacja, czwartek, piątek porody, daje lepsze efekty produkcyjne, łatwiejsze prowadzenie dokumentacji i porównywanie wyników produkcyjnych. Uzyskiwanie dużej partii wyrównanych zwierząt umożliwia nawiązanie stałej współpracy z odbiorcami warchlaków i tuczników i stabilną sytuację finansową, gdyż za wyrównaną partię można uzyskać lepszą cenę. Pracujemy z grupą loch jednak nie możemy zapominać, że tworzą ja poszczególne zwierzęta, im lepiej dopilnowane każde z nich, tym łatwiejsze formowanie grupy technologicznej. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, aklimatyzacji zwierząt, prawidłowo prowadzona profilaktyka, rozszerzenie programu szczepień, terapia zwierząt, utrzymanie możliwie wysokiego dobrostanu. Na fermie prowadzona jest profilaktyka stada podstawowego i loszek remontowych przeciwko parwowirozie, różycy oraz profilaktyka kolibakteriozy a od października 2007 roku także PCV2. O rozszerzeniu programu szczepień zadecydował fakt niezadowalających wyników w rozrodzie i odchowie prosiąt oraz występowanie przypadków klinicznych

11 PMWS. Wprowadzenie szczepień w istotny sposób poprawiło parametry produkcyjne działu rozrodu, porodówki oraz odchowu prosiąt. Wraz z wprowadzeniem szczepień zostały zweryfikowane procedury zootechniczno - weterynaryjne. Zwrócono też uwagę na niedociągnięcia organizacyjne i przestrzeganie zasad dobrostanu gdyż niedokładna lub brak dezynfekcji, mieszanie między sobą różnych wiekowo grup prosiąt, nieprawidłowo przeprowadzona standaryzacja miotów, źle dobrana pasza do potrzeb zwierząt i inne, może powodować osłabienie odporności i podatność na działanie patogenów występujących ubikwitarnie. Jakość pasz dopasowana do potrzeb zwierząt. Intensywna eksploatacja loch jest możliwa jedynie przy doskonale dopasowanej paszy do fazy cyklu reprodukcyjnego, popełnienie błędów w żywieniu macior nie pozwoli odchować dużej ilości zdrowych prosiąt. Niedobry białkowe, energetyczne, witaminowe prowadzą do upośledzenia przemiany materii i przyhamowania rozwoju płodów. W niskiej ciąży może powodować zamieranie zarodków, małą liczbę prosiąt w miocie, następnie ograniczony rozwój gruczołu mlekowego, obniżenie pobrania paszy i produkcji mleka w czasie laktacji co w konsekwencji prowadzić będzie do większego zróżnicowania wagowego prosiąt w miocie, niższą masa prosiąt odsadzonych - większe zróżnicowanie wagowe w obrębie grupy a także problemy z występowaniem rui po odsadzeniu. Niepełnowartościowe żywienie powoduje, że zapotrzebowanie ustroju uzupełnione jest białkiem pochodzącym z tkanek lochy. Uruchomienie silnych procesów katabolicznych u loch spowoduje podatność na zachorowania, skrócenie czasu użytkowania zwierząt i długie jałowienie. Równie niekorzystne jest zatuczenie loch i loszek. Tłuszcz zgromadzony przez organizm lochy (pow. 25mm w punkcie P2) jest fizjologicznym antagonistą jej apetytu w trakcie laktacji, lochy wykazują słabszą opiekuńczość. Na każdym etapie powinniśmy dbać o właściwą kondycję loch w grupach. Podsumowanie Uzyskanie wysokiej produkcyjności stada podstawowego jest kluczowe dla funkcjonowania każdej fermy. Nie będziemy mogli wyprosić i odsadzić oczekiwanej liczby prosiąt, gdy popełnimy zbyt dużo błędów dotyczących żywienia, odchowu loszek, laktacji, inseminacji. Podniesienie dyscypliny pracy poprzez motywacyjny system płac i ciągłe poszukiwanie rezerw organizacyjnych, zootechnicznych, weterynaryjnych poprawiło efekt produkcyjny o 7,34 prosiąt od każdej statystycznej lochy. Poprawiło wykorzystanie stanowisk

12 porodowych i pozostałych pomieszczeń produkcyjnych. Szczegółowa dokumentacja pozwala na rytmiczne prowadzenie grup technologicznych i lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Metody i rezultaty pracy w celu podnoszenia wydajności stad matecznych

Metody i rezultaty pracy w celu podnoszenia wydajności stad matecznych Metody i rezultaty pracy w celu podnoszenia wydajności stad matecznych Renata Grudzińska Poldanor S.A. Prowadzenie ewidencji przebiegu produkcji pozwala na dogłębną analizę wyników. Posiadanie informacji

Bardziej szczegółowo

Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu.

Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu. HODUJ Z GŁOWĄ ŚWINIE 5/2013 Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu.

Bardziej szczegółowo

Żywienie macior: o czym należy pamiętać?

Żywienie macior: o czym należy pamiętać? .pl https://www..pl Żywienie macior: o czym należy pamiętać? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 5 lipca 2016 Opłacalność chowu świń zależy przede wszystkim od liczby zdrowo urodzonych i odchowanych

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A.

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. Trochę statystki lochy 1 MLN, tuczniki od lochy 15 szt. 220 tyś podmiotów produkujących

Bardziej szczegółowo

HODUJ Z GŁOWĄ ŚWINIE 6/2013 (66) Pierwsze oproszenie

HODUJ Z GŁOWĄ ŚWINIE 6/2013 (66) Pierwsze oproszenie HODUJ Z GŁOWĄ ŚWINIE 6/2013 (66) Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu Pierwsze oproszenie W poprzednim materiale przedstawiono pokrótce wybrane zasady przygotowania młodych loszek do rozrodu.

Bardziej szczegółowo

Zdrowe lochy dadzą więcej prosiąt! Jak dbać o ich zdrowie?

Zdrowe lochy dadzą więcej prosiąt! Jak dbać o ich zdrowie? .pl Zdrowe lochy dadzą więcej prosiąt! Jak dbać o ich zdrowie? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 24 listopada 2016 Nieodłącznym aspektem produkcji zwierzęcej są problemy zdrowotne stada podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej

Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej .pl https://www..pl Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 7 lutego 2018 Wzrost opłacalności chowu wynikać może ze zwiększenia liczby odchowanych prosiąt.

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać przy żywieniu loch?

O czym należy pamiętać przy żywieniu loch? .pl https://www..pl O czym należy pamiętać przy żywieniu loch? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 26 lutego 2016 Zapotrzebowanie pokarmowe loch związane jest z potrzebami bytowymi i produkcyjnymi

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE, SKUTECZNE, OPŁACALNE NARZĘDZIE do zarządzania rozrodem u świń ŚWIATOWY PATENT NOWOŚĆ!

NOWOCZESNE, SKUTECZNE, OPŁACALNE NARZĘDZIE do zarządzania rozrodem u świń ŚWIATOWY PATENT NOWOŚĆ! NOWOCZESNE, SKUTECZNE, OPŁACALNE NARZĘDZIE do zarządzania rozrodem u świń ŚWIATOWY PATENT NOWOŚĆ! NOWOCZESNE, SKUTECZNE, OPŁACALNE NARZĘDZIE do zarządzania rozrodem u świń indukcja rui pierwszy na świecie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie rozpłodowe świń

Użytkowanie rozpłodowe świń Użytkowanie rozpłodowe świń Celem użytkowania rozpłodowego jest uzyskanie od lochy licznego potomstwa. Ekonomicznie uzasadnione jest takie użytkowanie, którego efektem jest osiągnięcie wysokiej plenności

Bardziej szczegółowo

Rola biotechnologii w rozrodzie świń

Rola biotechnologii w rozrodzie świń .pl https://www..pl Rola biotechnologii w rozrodzie świń Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 1 lutego 2016 Efektywność zarządzania rozrodem, wyrażona poziomem plenności loch, zależy od szeregu

Bardziej szczegółowo

Program Neopigg RescueCare

Program Neopigg RescueCare Program Neopigg RescueCare Neopigg RescueCare Produktywność gospodarstw, w których prowadzony jest chów trzody chlewnej, można określić masą (w kg) zdrowych prosiąt w wieku 10 tygodni pozyskanych od lochy

Bardziej szczegółowo

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start pierwsze sześć tygodni życia prosiąt decyduje o opłacalności produkcji. ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRODUKCJĄ MLEKA I WIELKOŚCIĄ MIOTU Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja rui: co możemy dzięki niej osiągnąć?

Synchronizacja rui: co możemy dzięki niej osiągnąć? .pl https://www..pl Synchronizacja rui: co możemy dzięki niej osiągnąć? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 20 lutego 2017 Zwiększenie efektywności rozrodu i poprawa wskaźników pozwoli zmniejszyć koszty

Bardziej szczegółowo

Inseminacja. Cz. II: liczba prosiąt, flushing i błędy w inseminacji świń

Inseminacja. Cz. II: liczba prosiąt, flushing i błędy w inseminacji świń .pl https://www..pl Inseminacja. Cz. II: liczba prosiąt, flushing i błędy w inseminacji świń Autor: Szymon Adamek Data: 7 stycznia 2016 Coraz częściej hodowcy świń zadają sobie pytanie, jak zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne?

Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne? .pl https://www..pl Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 19 lutego 2016 Wybór właściwego systemu krycia jest jednym z elementów pozwalających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ pasze pełnoporcjowe 2 PRESTARTER PRZEZNACZENIE: DLA PROSIĄT OD 5-7 DNIA ŻYCIA DO MASY CIAŁA OK. 10-12 KG (DO OK. 10-14 DNI PO ODSADZENIU) Prestartery stworzone przez firmę

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT Produkty prozdrowotne dla zwierząt Ideą produkcji preparatów prozdrowotnych firmy INTERMAG jest zminimalizowanie stosowania antybiotyków dla zwierząt i jak najszersze

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM 12.10.2016 O zysku z produkcji mleka decydują nie tylko ceny skupu mleka, ale także koszty. Zysk to różnica pomiędzy ceną skupu, a kosztami produkcji. Zysk= - ( + ) Niekorzystne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego Wpływ rozrodu na efektywność produkcji mleka Marcin Gołębiewski

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego Wpływ rozrodu na efektywność produkcji mleka Marcin Gołębiewski Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego Wpływ rozrodu na efektywność produkcji mleka Marcin Gołębiewski SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Właściwe zarządzanie rozrodem

Bardziej szczegółowo

Odsadzanie prosiąt od loch Łagodzenie kryzysu przy odsądzeniu

Odsadzanie prosiąt od loch Łagodzenie kryzysu przy odsądzeniu Odsadzanie prosiąt od loch Łagodzenie kryzysu przy odsądzeniu Podejmując decyzję o odsadzaniu prosiąt, najlepiej kierować się ich średnią masą i stanem zdrowia miotu. Masa 7,5 kg świadczy o prawidłowym

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody .pl Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 grudnia 2015 1 / 7 .pl Mikroklimat w budynkach dla świń w ogromnym stopniu oddziałuje na dobrostan trzody

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszyć śmiertelność ść przedodsadzeniową? (techniki przemieszczania prosiąt)

Jak zmniejszyć śmiertelność ść przedodsadzeniową? (techniki przemieszczania prosiąt) Jak zmniejszyć śmiertelność ść przedodsadzeniową? (techniki przemieszczania prosiąt) Arkadiusz Wasiczek kontroler programu genetycznego III Forum PIC 27.04.2006 Śmiertelność przedodsadzeniowa Powody środowiskowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tuczarnią w cyklu otwartym, jako kontynuacja rozrodu w cyklu zamkniętym

Zarządzanie tuczarnią w cyklu otwartym, jako kontynuacja rozrodu w cyklu zamkniętym Zarządzanie tuczarnią w cyklu otwartym, jako kontynuacja rozrodu w cyklu zamkniętym. Marek Gasiński Specjalista ds. Rozrodu 2 grudnia, Pałac w Pakosławiu Zarządzanie tuczarnią w cyklu otwartym, jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych

Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych Fermy towarowe otrzymują materiał z ferm rodzicielskich. Producent jaj konsumpcyjnych może zakupić jednodniowe pisklęta w zakładzie wylęgowym lub odchowywane

Bardziej szczegółowo

- ODCHÓW PROSIĄT Ryszard Nadolski Specjalista ds. trzody chlewnej

- ODCHÓW PROSIĄT Ryszard Nadolski Specjalista ds. trzody chlewnej MILK SCAN - ODCHÓW PROSIĄT Specjalista ds. trzody chlewnej 1. MILK SCAN 2. NOWOCZESNY PROJEKT W ODCHOWIE PROSIĄT MILK SCAN determinuje produkcję mleka MILK SCAN Na czym polega? a) Stworzony w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Rozpłód bydła Krycie i unasiennianie krów

Rozpłód bydła Krycie i unasiennianie krów Rozpłód bydła Dobra płodność bydła jest niezbędnym warunkiem uzyskania wysokiej produkcyjności i opłacalności chowu bydła. Poród jest niezbędny dla rozpoczęcia laktacji. Utrzymanie optymalnych (około rocznych)

Bardziej szczegółowo

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego?

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? .pl https://www..pl Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? Autor: Tomasz Kodłubański Data: 23 maja 2017 Określenie dojrzałości hodowlanej bydła mlecznego jest dosyć skomplikowane. Zważywszy, że pod ocenę

Bardziej szczegółowo

Odrobaczanie loch: czy jest konieczne?

Odrobaczanie loch: czy jest konieczne? .pl https://www..pl Odrobaczanie loch: czy jest konieczne? Autor: Martyna Lewosińska Data: 16 września 2016 Pasożyty jelitowe powodują straty w produkcji trzody chlewnej. Objawia się to m.in. obniżonymi

Bardziej szczegółowo

5-ETAPOWY-Proces ABCD

5-ETAPOWY-Proces ABCD TO JEST PRRSONALNE 5-ETAPOWY-Proces KONTROLI PRRS ABCD zagęszczenie zwierząt dostawy paszy przepływ świń wprowadzanie nowych zwierząt transport, pojazdy przenoszenie się wirusa drogą powietrzną stres igły

Bardziej szczegółowo

EFEKTY EKONOMICZNO-PRODUKCYJNE W ZMODERNIZOWANEJ CHLEWNI PŁYTKO ŚCIELONEJ

EFEKTY EKONOMICZNO-PRODUKCYJNE W ZMODERNIZOWANEJ CHLEWNI PŁYTKO ŚCIELONEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2007 Stanisław Winnicki Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu Martyna Nowacka Instytut Weterynarii Rolniczej Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Rynek Francuski. Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006

Rynek Francuski. Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006 Rynek Francuski Jak dostosować genetykę PIC? Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006 Program Prezentacji 1. Charakterystyka rynku francuskiego 2. Oferta francuskiej genetyki 3. Krajowe osiągnięcia,

Bardziej szczegółowo

Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu

Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Kapelański dr inż. Maria Bocian, dr inż. Jolanta Kapelańska, dr inż. Jan Dybała, dr inż. Hanna Jankowiak,

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze CENTRUM HURTOWE PASZ www.chppasze.pl Mogilno, ul. Kościuszki 38B tel. 52 3151252, 52 3548557 email: biuro@chppasze.pl sekretariat@chppasze.pl ODDZIAŁY Żnin, ul.dworcowa 10 tel 52 3020094 Gniewkowo, ul.piasta

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Seminarium Zdrowie zwierząt w ekologicznym chowie bydła mlecznego w Polsce 15 marca 2016, Radom

Bardziej szczegółowo

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura?

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? .pl https://www..pl Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 lutego 2016 Dobór knura, a raczej jego nasienia do rozrodu, nie jest rzeczą prostą. Nieodpowiednia

Bardziej szczegółowo

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt?

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? .pl https://www..pl Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 14 marca 2016 W odchowie prosiąt istotną rolę odgrywa szereg czynników, w tym żywienie.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Nadolski Ekspert ds. trzody chlewnej Tel

Ryszard Nadolski Ekspert ds. trzody chlewnej Tel Ekspert ds. trzody chlewnej Tel. 692-650-565 III Pomorskie Forum Trzodziarskie Gdańsk 2015 Najwyższa jakość żywienia Twoich zwierząt - Firma VIPROMIN jest spółką opartą w 100% na polskim kapitale. - Cała

Bardziej szczegółowo

Jaka rasa świń na maciory?

Jaka rasa świń na maciory? .pl https://www..pl Jaka rasa świń na maciory? Autor: Mateusz Kraska Data: 30 listopada 2015 Remont stada to bardzo ważna decyzja, która będzie miała istotny wpływ na przyszłe zyski w gospodarstwie. Jaką

Bardziej szczegółowo

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII DLA POWIATU TURECKIEGO 62-700 Turek, ul. Folwarczna 12 tel.(063) 278 53 62, fax (063) 289 21 87 Turek, dnia 18 luty 2013r. PIW.CHZ.6120.1.07.2013 Gminy

Bardziej szczegółowo

Ocena prawidłowości rozrodu w stadzie bydła Marcin Gołębiewski, Aleksandra Kapusta. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła

Ocena prawidłowości rozrodu w stadzie bydła Marcin Gołębiewski, Aleksandra Kapusta. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Ocena prawidłowości rozrodu w stadzie bydła Marcin Gołębiewski, Aleksandra Kapusta SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Wraz ze wzrostem wydajności krów mlecznych wzrosło

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić?

Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić? https://www. Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 6 lipca 2016 Lato coraz bardziej daje nam we znaki, a gorące, upalne dni mogą negatywnie wpływać na nasze

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Stacja paszowa a kojce blokujące: co wybrać?

Stacja paszowa a kojce blokujące: co wybrać? https://www. Stacja paszowa a kojce blokujące: co wybrać? Autor: Martyna Lewosińska Data: 1 lipca 2016 Aby zadbać o maksymalne wyniki produkcyjne naszych świń, należy zastanowić się nad odpowiednim wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Lochy: dlaczego badania i profilaktyka są tak ważne?

Lochy: dlaczego badania i profilaktyka są tak ważne? .pl Lochy: dlaczego badania i profilaktyka są tak ważne? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 23 września 2016 Wykorzystanie potencjału produkcyjnego stada loch opiera się na zintegrowanym działaniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do porodu, poród i wczesny okres poporodowy

Przygotowanie do porodu, poród i wczesny okres poporodowy Przygotowanie do porodu, poród i wczesny okres poporodowy Poród trwa średnio od 2 do 7 godzin. Lochy proszą się najczęściej nocą, kiedy w chlewni panuje spokój. Poród powinien być nadzorowany przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes

Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes .pl https://www..pl Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes Autor: Anna Klimecka Data: 5 lipca 2017 Rodzinne gospodarstwo rolne pa?stwa Malinowskich powsta?o w latach 70. ubieg?ego

Bardziej szczegółowo

Skup i sprzedaż tuczników

Skup i sprzedaż tuczników Skup i sprzedaż tuczników Po osiągnięciu masy ubojowej 100-110 kg tuczniki są skupowane i trafiają do zakładów mięsnych. Wszystkie świnie przed opuszczeniem gospodarstwa muszą być oznakowane. (czytaj:

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości

Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości Krzysztof Słoniewski KETOZA Ketoza wiadomości ogólne

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu Łódź 17-19.02.2017 Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy Marian Kamyczek Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny

Bardziej szczegółowo

Jak karmić prosięta, gdy stracimy maciorę?

Jak karmić prosięta, gdy stracimy maciorę? https://www. Jak karmić prosięta, gdy stracimy maciorę? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 22 listopada 2016 Niestety zdarzają się sytuacje, w których prosięta po porodzie nie mają możliwości

Bardziej szczegółowo

Wartość zdrowego stada

Wartość zdrowego stada Wartość zdrowego stada Doc. dr hab. Kazimierz Tarasiuk Główny Lekarz Weterynarii Polska i Europa Centralna 07 kwietnia 2005 Siła zdrowia Dlaczego zdrowie jest tak ważne? Zdrowie ludzi (zoonozy, pozostałości

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE)

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE) LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE) Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Data inspekcji... ZAŁĄCZNIK NR DO PROTOKOŁU KONTROLI Nr... Minimalne warunki utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Na podstawie: Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia produktów prozdrowotnych na fermach drobiu w Katowicach i Somoninie

Wdrożenia produktów prozdrowotnych na fermach drobiu w Katowicach i Somoninie Wdrożenia produktów prozdrowotnych na fermach drobiu w Katowicach i Somoninie Ferma Katowice, Roweckiego 57/Brojler rasy Ross 308 Ferma Katowice, Roweckiego 57/Brojler rasy Ross 308 Opis: Kurnik 1: 20

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURSY NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE

OGŁASZA KONKURSY NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE Znak sprawy: ZFS-6900-06-13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa OGŁOSZENIE O KONKURSACH VI

Bardziej szczegółowo

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe Twarda świnia na trudne warunki przykłady krzepkości Ron Hovenier PIC Europe Przebieg Prezentacji Wprowadzenie Gdzie sąs Pieniądze dze? Co firma hodowlana może e zrobić w tej sprawie? Jakie będąb Rezultaty?

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Oestrophan 0,25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

TRZODA CHLEWNA 12/2016. Organizacja stada podstawowego, cz. 2. Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu

TRZODA CHLEWNA 12/2016. Organizacja stada podstawowego, cz. 2. Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu TRZODA CHLEWNA 12/2016 Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu Organizacja stada podstawowego, cz. 2 Kontynuując zamysł, poprzedniego artykułu przypomnienia sobie stałych i tym samym niezmiennych

Bardziej szczegółowo

STADO RODZICIELSKIE ROSS 308 FF. Wskaźniki produkcyjne. Szybko opierzający się EUROPA. An Aviagen Brand

STADO RODZICIELSKIE ROSS 308 FF. Wskaźniki produkcyjne. Szybko opierzający się EUROPA. An Aviagen Brand EUROPA STADO RODZICIELSKIE ROSS 308 FF Wskaźniki produkcyjne 2016 Szybko opierzający się An Aviagen Brand Wstęp Folder zawiera wskaźniki produkcyjne dla stada rodzicielskiego Ross 308 FF (szybko opierzający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w

Bardziej szczegółowo

STADO RODZICIELSKIE ROSS 308. Wskaźniki produkcyjne EUROPA. An Aviagen Brand

STADO RODZICIELSKIE ROSS 308. Wskaźniki produkcyjne EUROPA. An Aviagen Brand EUROPA STADO RODZICIELSKIE ROSS 308 Wskaźniki produkcyjne An Aviagen Brand Wstęp Folder zawiera wskaźniki produkcyjne dla stada rodzicielskiego Ross 308 i powinien być wykorzystywany razem z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Parvoruvax, zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

Liderzy w produkcji prosiąt

Liderzy w produkcji prosiąt Liderzy w produkcji prosiąt To już finał konkursu w kategorii produkcja prosiąt. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń komisja konkursowa wytypowała trójkę najlepszych hodowców i producentów towarowych. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH Intensyfikacja produkcji bydła mlecznego w kierunku uzyskiwania coraz wyższych wydajności mlecznych sprawia, że krowa staje się zwierzęciem o ogromnym obciążeniu

Bardziej szczegółowo

Przeziębienie u cieląt zwalczaj mądrze!

Przeziębienie u cieląt zwalczaj mądrze! .pl https://www..pl Przeziębienie u cieląt zwalczaj mądrze! Autor: Renata Struzik Data: 27 lutego 2018 Hodowcy bydła w okresie jesienno-zimowym niejednokrotnie mają problem z zapobieganiem, czy leczeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowej. inseminacji loch. Krótki poradnik dla hodowcy trzody

Zasady prawidłowej. inseminacji loch. Krótki poradnik dla hodowcy trzody Zasady prawidłowej inseminacji loch Krótki poradnik dla hodowcy trzody Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. www.wchirz.pl knury czystorasowe Wielka

Bardziej szczegółowo

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Praca hodowlana Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Duże zróżnicowanie, obserwowane w zakresie wydajności poszczególnych krów w obrębie rasy, zależy od wielu czynników genetycznych i środowiskowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ mieszanki paszowe uzupełniające MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE KONCENTRATY W ofercie Agrifirm Polska znajdują się mieszanki paszowe uzupełniające (koncentraty) dla trzody

Bardziej szczegółowo

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową?

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? .pl Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 kwietnia 2017 Zbilansowanie dawki paszowej dla opasów jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że poprawiamy

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

IPC. Zarządzanie ogólnie pojęte. Monitoring warunków utrzymania. Monitoring grupy zwierząt. Monitoring poszczególnych zwierząt

IPC. Zarządzanie ogólnie pojęte. Monitoring warunków utrzymania. Monitoring grupy zwierząt. Monitoring poszczególnych zwierząt IPC PROGRAM usprawniający zarządzanie stadem świń, ułatwiający optymalizację produkcji z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i prowadzący do rozważnego stosowania leków. IPC Zarządzanie ogólnie pojęte Monitoring

Bardziej szczegółowo

DairyFeed C. System optymalnego żywienia paszami treściwymi. GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór. GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge

DairyFeed C. System optymalnego żywienia paszami treściwymi. GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór. GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge DairyFeed C System optymalnego żywienia paszami treściwymi GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór Żywienie zgodne z wydajnością Optymalne żywienie, to żywienie

Bardziej szczegółowo

Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca?

Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca? .pl Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 8 czerwca 2016 Opłacalność chowu trzody chlewnej w ostatnich miesiącach była na bardzo niskim poziomie. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. Wykorzystanie raportów wynikowych Marcin Gołębiewski

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. Wykorzystanie raportów wynikowych Marcin Gołębiewski Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. Wykorzystanie raportów wynikowych Marcin Gołębiewski SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Aby skuteczniej prowadzić rozród

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka mastitis. Wpływ żywienia na LKS w mleku

Profilaktyka mastitis. Wpływ żywienia na LKS w mleku Profilaktyka mastitis Wpływ żywienia na LKS w mleku Krowy chorują na mastitis głównie w okresie poporodowym (od wycielenia do końca 1 miesiąca laktacji), co związane jest nie tylko z wysoką wydajnością

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych złotnickiej białej i złotnickiej pstrej Nowak Błażej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, SKN Hodowców Trzody Chlewnej Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych

Bardziej szczegółowo

Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność

Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność .pl https://www..pl Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 1 lipca 2017 Osiąganie korzystnych wskaźników związanych z rozrodem w stadach reprodukcyjnych kur jest determinowane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Progressis, emulsja do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: Jedna dawka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług zootechnicznych w grancie G50 Numer ogłoszenia: 140657-2015;

Bardziej szczegółowo

Żywienie świń rozpłodowych

Żywienie świń rozpłodowych Żywienie świń rozpłodowych Żywienie knurów Racjonalne żywienie knurów powinno sprzyjać utrzymaniu kondycji rozpłodowej. Knurów nie wolno przekarmiać i zatuczać, gdyż ogranicza to ich przydatność do krycia.

Bardziej szczegółowo

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH 1 CHÓW BROJLERÓW KURZYCH Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016 CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ > Model : 4075211 Producent : MERCK KGAA FEMINATAL N - Podwójne zdrowie dziecka i mamy Zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - najczęściej stosowany

Bardziej szczegółowo

Szczepienia prosiąt: czy są potrzebne?

Szczepienia prosiąt: czy są potrzebne? .pl Szczepienia prosiąt: czy są potrzebne? Autor: Martyna Lewosińska Data: 25 sierpnia 2016 Stałe monitorowanie zdrowia oraz przestrzeganie programu bioasekuracji są bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

Jakie jest zapotrzebowanie zwierząt na wodę?

Jakie jest zapotrzebowanie zwierząt na wodę? .pl https://www..pl Jakie jest zapotrzebowanie zwierząt na wodę? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 27 lipca 2017 Woda pełni szereg ważnych funkcji w organizmie. Odpowiada za wysoką produkcję i zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zaleganie krów mlecznych a niedobory mineralne

Zaleganie krów mlecznych a niedobory mineralne .pl https://www..pl Zaleganie krów mlecznych a niedobory mineralne Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 8 stycznia 2016 Zaleganie krów może mieć różnorakie podłoże, ale bardzo często pojawia się w związku

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyćzdrowotność, wydajność i dochodowość ekonomiczną stada.

Jak zwiększyćzdrowotność, wydajność i dochodowość ekonomiczną stada. Jak zwiększyćzdrowotność, wydajność i dochodowość ekonomiczną stada. Olga Piekarska - Doradca ds. produkcji 16 września, Pałac w Pakosławiu Jak zwiększyć zdrowotność, wydajność i dochodowość ekonomiczną

Bardziej szczegółowo