Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy?"

Transkrypt

1 Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/ Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna, poglądy w nim wyraŝone nie odzwierciedlają w Ŝadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy? Ośrodek Edukacji Ekologicznej Brama na Bagna w Strękowej Górze

2 Podstawowe składniki odŝywcze Białka materiał budulcowy, do budowy hormonów, układów transportujących krew oraz enzymów. Węglowodany (cukry) - najwaŝniejsze źródło energii w Ŝywieniu człowieka. Węglowodany złoŝone są przekształcane w glukozę pokarm wszystkich komórek. Tłuszcze - materiał zapasowy, niezbędny w regulacji temperatury ciała, jako warstwa izolacyjna. Wchodzą w skład błon komórkowych, cząsteczek lipidowych krwi (tłuszcz organizmu), Ŝółci (emulgator tłuszczu), steroidów oraz witaminy D. Cholesterol - przy produkcji błon komórkowych, osłonek mielinowych otaczających nerwy, hormonów płciowych oraz witaminy D.

3 Podstawowe składniki odŝywcze Sole mineralne i witaminy odgrywają rolę jako regulatory procesów Ŝyciowych. Witaminy - niezbędne do prawidłowego wzrostu, przemian i napraw. Związki mineralne - to 22 pierwiastki niezbędne do istnienia i funkcjonowania organizmu Ŝywego. Występują w ciele człowieka w postaci róŝnych związków mineralnych, stanowiących około 4% masy ciała. Dzielą się na: makro- i mikroelementy. Makroelementy - sód, potas, wapń, magnez, chlor, fosfor i siarka. Biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej krwi i tkanek oraz utrzymania potencjału spoczynkowego błon komórkowych; tworzą elementy strukturalne kości i innych tkanek. Mikroelementy (pierwiastki śladowe) - tworzą jony lub związki umoŝliwiające przewodnictwo nerwowe, procesy psychiczne i fizyczne. NaleŜą do nich Ŝelazo, miedź, cynk, jod oraz selen.

4 Podstawowe składniki odŝywcze Błonnik - ułatwia wydalanie oraz zmniejsza apetyt, dzięki swojemu działaniu wypełniającemu. Błonnik hamuje wchłanianie cholesterolu do krwi. RównieŜ udowodniono, Ŝe zmniejsza on wchłanianie sacharozy. Reguluje perystaltykę jelit i zapobiega nowotworom jelita grubego. Woda - jest niezbędna dla wszelkiej produkcji energii w organizmie, wykorzystywana do regulacji cieplnej, do eliminacji niepotrzebnych związków oraz odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach komórkowych.

5 Zapotrzebowanie organizmu na składniki odŝywcze W prawidłowo zestawionej diecie wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej powinna obejmować wszystkie składniki potrzebne organizmowi, w tym ok. 15 % białek, 55 % cukrów i 30 % tłuszczów. Zapotrzebowanie organizmu na wyŝej wymienione składniki zaleŝy od róŝnych czynników : płci, rodzaju wykonywanej pracy, wieku, stanu fizjologicznego, pory roku, stanu zdrowia.

6 Grupa Ilość kcal Dzieci 1-3 lat lat lat lat chłopcy lat dziewczęta 2300 MłodzieŜ męska lat lat MłodzieŜ Ŝeńska lat lat MęŜczyźni lat lekka praca umiarkowanie cięŝka praca cięŝka praca bardzo cięŝka praca Kobiety lat lekka praca umiarkowanie cięŝka praca cięŝka praca Kobiety cięŝarne 2800 Kobiety karmiące 3400 Ludzie w podeszłym wieku męŝczyźni lat 2300 męŝczyźni powyŝej 75 lat 2100 kobiety lat 2200 kobiety powyŝej 75 lat 2000

7 Nowa piramida Ŝywienia

8 NiŜej wymienione produkty naleŝy y spoŝywa ywać: kilka razy w miesiącu: mięso czerwone ( wołowe, wieprzowe ) słodycze białe pieczywo kilka razy w tygodniu: drób ryby ser, jogurty, mleko codziennie: pieczywo razowe, kasza, oleje roślinne warzywa (bez ograniczeń) i owoce orzechy, fasola i inne rośliny strączkowe aktywność fizyczna!

9 Zasady zdrowego stylu Ŝycia Codziennie zaŝywaj duŝej ilości ruchu na świeŝym powietrzu. Dostosuj dzienną kaloryczność posiłków i proporcje składników odŝywczych do wieku, płci, pory roku i trybu Ŝycia. Dbaj o urozmaicenie posiłków. RóŜnorodność zabezpiecza przed niedoborem składników odŝywczych. SpoŜywaj produkty bogate w błonnik (owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, kasze), który chroni jelita przed chorobami nowotworowymi. Staraj się przygotować jeden posiłek dziennie z samych owoców i warzyw. Unikaj jedzenia typu fast food, które ma mało wartości odŝywczych, za to duŝo kalorii i sztucznych dodatków smakowych. Unikaj cukru i słodzików (aspartamu). Zastąp je miodem. Ogranicz ilość spoŝywanej białej mąki. Ogranicz spoŝywanie soli (podnosi ciśnienie, obciąŝa nerki). Unikaj produktów z dodatkiem glutaminianu sodu (jest silnie alergizujący, moŝe być przyczyną bólów głowy, napadów duszności, zaczerwienienia twarzy).

10 Zasady zdrowego stylu Ŝycia Unikaj tłuszczów zwierzęcych, zastępuj je częściowo olejami roślinnymi, poniewaŝ są zdrowsze. Unikaj mocnej herbaty, kawy, sztucznych napojów, zwłaszcza coli. Pij codziennie 2 l niegazowanej wody, naturalnych soków owocowych i warzywnych oraz zielonej herbaty. Jedz tylko wtedy, gdy rzeczywiście poczujesz głód - to daje gwarancję strawienia poprzedniego posiłku. Jedząc nie śpiesz się, nie czytaj, nie rozmawiaj - myśl o jedzeniu. PoŜywienie dokładnie gryź i przeŝuwaj, połykaj wtedy, gdy jest dokładnie rozdrobnione i wymieszane ze śliną. Pierwsze trawienie odbywa się w jamie ustnej. Staranne przeŝucie ułatwi pracęŝołądka. Jedz częściej, ale mniej: 5-6 razy dziennie o tej samej porze. Pamiętaj o zasadzie: Śniadanie jedz jak król, obiad jak szlachcic, a kolację jak Ŝebrak. Kontroluj swoją wagę. Dbaj o odpowiednią ilość snu. Bądź optymistycznie nastawiony do Ŝycia. Pamiętaj, Ŝe śmiech to zdrowie!

11 Indeks masy ciała a BMI Wskaźnik indeksu masy ciała (BMI) moŝna interpretować w następujący sposób: poniŝej 20 chudy, szczupły od 20 do 25 idealna waga od 25 do 30 nadwaga (25 27 moŝe być normalną wielkością w przypadku grubych kości oraz duŝej masy mięśni) powyŝej 30 wysoka nadwaga, otyłość (ryzyko komplikacji zdrowotnych). Indeks masy ciała nie jest adekwatnym miernikiem dla następujących grup osób: - dzieci, które ciągle rosną, - osób w wieku starszym, u których nie moŝna dokonać dokładnych pomiarów wzrostu, - sportowców oraz osób o rozbudowanej tkance mięśniowej, - kobiet w ciąŝy.

12 Otyłość epidemia XXI wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje otyłość za globalną chorobę XXI w. - miliard mieszkańców Ziemi ma nadwagę; - w Polsce wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nadwaga występuje u około 6%, a otyłość u około 4% dzieci. Otyłość powoduje: - chorobę zwyrodnieniową stawów, bóle krzyŝa, - cukrzycę typu 2, - hiperlipidemię (podwyŝszony poziom cholesterolu i triglicerydów), - chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, -Ŝylaki i zakrzepicęŝylną, zaburzenia miesiączkowania, - obrzęki i cellulit, - zespół bezdechu sennego, - nowotwory.

13 E - dodatki do Ŝywności E dodatki to składniki chemiczne dodawane do Ŝywności w celu poprawienia jej smaku, wyglądu, trwałości lub innych właściwości. Lista E dopuszczonych do uŝycia w produkcji Ŝywności została ustalona przez Komitet Naukowy Technologii śywności i warunki ich stosowania określone są w unijnych dyrektywach. Dodatki E są pogrupowane według swoich właściwości: E barwniki E środki konserwujące E przeciwutleniacze E emulgatory i środki zagęszczające, wzmacniacze smaku, antybiotyki i inne dodatki.

14 W Europie dopuszczonych zostało o 296 substancji dodatkowych. Centrala Konsumencka w Hamburgu podzieliła a je na kilka grup. Substancje mogące spowodować wystąpienie uczulenia: E 110 -śółcień pomarańczowa S E Azorubina E Amarant E Erytrozyna E Błękit patentowy V E Indygotyna E Zieleń S E Czerń brylantowa PN E Kwas benzoesowy E Benzoesan sodu E Benzoesan potasu E Benzoesan wapnia E Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Galusan propylu E Galusan oktylu E Galusan dodecylu E Butylohydroksyanizol (BHA) E Butylohydroksytoluen (BHT)

15 Szkodliwe E Substancje mogące powodować bóle głowy: E Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki) E Siarczyn sodu E Wodorosiarczyn sodu E Pirosiarczyn sodu E Pirosiarczyn potasu Substancje mogące mieć wpływ rakotwórczy: E Azotyn sodu E Azotan sodu E Azotan potasu Substancje, których duŝa ilość moŝe spowodować bóle głowy i podraŝnienie nerwów: E Glutaminian sodu E Glutaminian potasu E Diglutaminian wapnia E Glutaminian monoamonowy E Diglutaminian magnezu

16 Szkodliwe E NaleŜy równieŝ unikać: E 153 węgiel, barwnik naturalny czarny dodawany do skórki niektórych serów moŝe zawierać benzopiren, którego nie naleŝy spoŝywać ze względu na gromadzenie toksyn. E 160b annatto, bixin, norbixin moŝe powodować alergie. E 230, 231, 232, 233 syntetyczne środki konserwujące do impregnowania skórek owoców, trucizny. E 234, 235 nizyna, natomycyna naturalne antybiotyki. E 280 kwas propionowy naturalny kwas, moŝe być przyczyną raka Ŝołądka. E 310, 311, 312 szkodliwe w duŝych ilościach, powodują alergie. E 320, 321 szkodliwe, wpływają niekorzystnie na poziom cholesterolu, powodują zaburzenia pracy wątroby i alergie skórne. E 339, 340, 341 szkodliwe, zakłócają proces trawienia.

17 Dioksyny w Ŝywności Dioksyny to zbiorcza nazwa dla ponad 200 związków chemicznych z grupy chlorowanych węglowodorów. Dioksyny powstają w wyniku spalania odpadów, węgla i oleju, benzyny ołowiowej, produkcji papieru i niektórych pestycydów, przy odzysku metali, przetapianiu złomu i surowców wtórnych, w odlewnictwie, przemyśle hutniczym. Ich szkodliwe działanie polega głównie na powolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Skutki tych uszkodzeń nierzadko pojawiają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmowania niewielkich dawek takich trucizn. Najsilniejszy wpływ dioksyn jest obserwowany u ludzi i zwierząt w systemie rozrodczym, systemie wydzielania wewnętrznego (hormonalnym) i systemie immunologicznym. Dioksyny opadają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają się do sieci wodnej i do łańcucha pokarmowego. Ponad 90% dioksyn przenika do naszego organizmu z poŝywieniem, głównie do produktów mięsnych, mleczarskich i ryb. Jednak ludzie Ŝyjący w pobliŝu źródeł emisji dioksyn powinni wiedzieć, Ŝe juŝ samo wdychanie skaŝonych cząsteczek tych związków moŝe spowodować wiele chorób.

18 śywność modyfikowana genetycznie śywność modyfikowana genetycznie toŝywność, do produkcji której uŝyto roślin i zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, czyli GMO. GMO - Organizmy Modyfikowane Genetycznie, - (z ang. Genetically Modified Organism) - Organizmy Transgeniczne - to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, które zawierają w swoim genomie (czyli informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami organizmów jest inŝynieria genetyczna.

19 Gdzie szukaćślad ladów w inŝynierii genetycznej? przy produkcji transgenicznej Ŝywności przeznaczonej bezpośrednio do spoŝycia (np. pomidory, kukurydza, ziemniaki); przy produkcji dodatków do Ŝywności (np. kwas mlekowy) i przy stosowaniu GMO do produkcji Ŝywności (np. chleb otrzymany z wykorzystaniem droŝdŝy transgenicznych); w produktach ze zmienionymi genetycznie drobnoustrojami w formie kultur spoŝywczych (np. kultury jogurtowe); przy uprawie roślin i hodowli zwierząt zawierających określone składniki (np. wykorzystywanych przy produkcji leków).

20 Rośliny transgeniczne wg

21

22

23

24 Uprawy GM 1994 r. - pomidory FlavrSavr pierwsze GM rośliny na półkach sklepów, 1996 r. - uprawa roślin GM na masową skalę 1,7 mln hektarów, 2006 r mln hektarów (6,8% całkowitej powierzchni upraw na świecie), 2006 r. - wzrost o 13% w stosunku do 2005 r. Uprawy roślin GM w krajach UE 2006 r. - 68,5 tys. ha (6 krajów), w tym: 60 tys. ha - w Hiszpanii, 8,5 tys. ha - (Francja, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja). Wzrost pięciokrotny w porównaniu do 2005 r.

25 Argumenty producentów w GMO Odporniejsze rośliny: Po wstawieniu do odmian uprawnych genów odmian dzikich rośliny transgeniczne GMO są odporniejsze na szkodniki, co eliminuje potrzebę uŝywania pestycydów. Podobne korzyści mogłyby wyniknąć z lepszej odporności na mróz, wyjątkowe gorąco albo suszę - pomimo Ŝe to wymagałoby manipulacji złoŝonymi połączeniami genów. Zdrowsze jedzenie: Przez wstawianie genów do upraw takich jak ryŝ i pszenica, moŝemy podnosić ich wartość odŝywczą. Na przykład, geny odpowiedzialne za przenoszenie prekursora witaminy A zostały wstawione do ryŝu. Naukowcy otrzymali genetycznie zmodyfikowaną odmianę tzw. złotego ryŝu (Golden rice), która produkuje nawet 20 razy więcej β-karotenu, niŝ zwykły ryŝ. PoniewaŜ ryŝ stanowi podstawę jadłospisu ponad połowy mieszkańców ziemi, nowa odmiana moŝe stać się pomocna w uzupełnianiu beta- karotenu i zapobiec np. dziecięcej ślepocie powszechnej w krajach rozwijających się. Wydajniejsze gospodarstwa rolne: Nowe geny u bydła mogą zwiększyć produkcję mleka. Prowadzi się badania nad bydłem dającym mleko z ludzkimi białkami (takie mleko nie powoduje uczuleń u dzieci). Więcej jedzenia z mniejszej powierzchni: Poprawiona wydajność GMO moŝe oznaczać, Ŝe rolnicy w następnych latach nie będą musieli zajmować coraz większych obszarów pod uprawy.

26 Fakty świadczące ce przeciwko GMO Wraz z roślinami odpornymi na insekty spoŝywamy pestycydy produkowane przez nie. Wzrasta ilość alergii spowodowanej spoŝyciem GMO. Wzrasta zuŝycie chemicznych środków ochrony roślin powyŝej pierwotnego poziomu z powodu wytworzenia superchwastów. Niekontrolowane zapylenia krzyŝówek między roślinami transgenicznymi a ich niezmodyfikowanymi, dzikimi odmianami. Wycina się ogromne połacie lasów pod masową uprawę roślin transgenicznych. Powstające monokultury zagraŝają bioróŝnorodności na danym terenie. Przyzwolenie na patentowanie ziaren.

27 Jak rozpoznać produkt GMO?

28 śywność ekologiczna śywność ekologiczna - określenie Ŝywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie uŝywania pestycydów i nawozów sztucznych. Jest cały czas kontrolowana. do jej produkcji nie uŝywa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawoŝenia dopuszczalne są m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie; w gospodarstwach ekologicznych w Ŝywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych; ekologiczne artykuły spoŝywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących. Zdrowa Ŝywność - nazwa stworzona dla celów marketingowych i nie narzucająca Ŝadnych określonych standardów. Nikt jej nie kontroluje, nie wiadomo jakimi metodami została wyprodukowana, w jakim środowisku. Nie jest certyfikowana.

29 Zasady rolnictwa ekologicznego Główna zasada rolnictwa ekologicznego to zrównowaŝone gospodarowanie w przyrodzie. Rolnictwo ekologiczne stosuje: wyłącznie nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie, biologiczne środki ochrony roślin (nie pozostawiają w glebie i roślinie Ŝadnych szkodliwych pozostałości). Rolnictwo ekologiczne nie tylko uŝytkuje środowisko, ale równieŝ je chroni: dba o glebę, wodę i powietrze.

30 Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty tym znakiem. UŜycie znaku jest dobrowolne.

31 Znak Stowarzyszenia Producentów śywności metodami ekologicznymi - EKOLAND Znak przyznawany certyfikowanym gospodarstwom ekologicznym będącym członkiem Stowarzyszenia. Znak oznacza Ŝywność najwyŝszej jakości. śywność pochodzi z gospodarstwa o nieskaŝonym środowisku, w którym nie uŝywa sięśrodków chemicznych.

32 Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego Znak nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Znak ten oznacza prowadzenie produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spoŝywczego metodami ekologicznymi.

33 Miód d zdrowia doda Miód to idealny kosmetyk dla zmęczonej, szarej skóry. NajwaŜniejsze substancje znajdujące się w miodzie to dwa cukry proste ( fruktoza i glukoza ), sole mineralne, enzymy, witaminy B, C, A, D i E, a takŝe kwasy organiczne i olejki eteryczne. odŝywia, łagodzi podraŝnienia i przyspiesza gojenie się naskórka, wzmacnia elastyczność, zmiękcza i wygładza skórę. Miód ma szerokie działanie lecznicze.

34 Zastosowanie miodu w leczeniu Odmiana miodu lipowy wielokwiatowy gryczany rzepakowy spadziowy mniszkowy Schorzenie - górne i dolne drogi oddechowe (przeziębienie, grypa) - serce i układ krąŝenia - układ nerwowy, stres - wzmacnia odporność - grypa, przeziębienie - katar sienny, astma oskrzelowa - zalecany dla dzieci - miaŝdŝyca, układ krąŝenia - wątroba, działanie odtruwające - niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza - osłabienie wzroku, słuchu, pamięci - drogi Ŝółciowe, wątroba - miaŝdŝyca, niewydolność krąŝenia - ma najwięcej przeciwutleniaczy - drogi oddechowe - nerwica serca - dla dzieci anemicznych - niedokrwistość - wyczerpanie psychofizyczne - wątroba, drogi Ŝółciowe - reumatyzm

35 śywność dla urody Mleko zawiera białka, witaminy A, B i E, tłuszcze oraz cenne pierwiastki np. wapń. Mleko regeneruje naskórek, neutralizuje wolne rodniki, a w efekcie hamuje proces starzenia się skóry. Natłuszcza, wygładza, chroni i uelastycznia skórę, przynosi jej wyraźną ulgę gdy jest wysuszona. Ponadto pobudza ją do wytwarzania kolagenu, dzięki czemu staje się jędrniejsza. Mleko nadaje się do pielęgnacji kaŝdego rodzaju skóry. Jajka znakomicie regenerują skórę. Zawierają duŝo białka, witaminy B12 i składników mineralnych. śółtko skutecznie odŝywia skórę, a białko oczyszcza ją i ściąga rozszerzone pory. Migdały i orzechy pomagają usunąć martwy naskórek oraz odŝywiają skórę. Zawierają duŝo witaminy E, z grupy B, białka oraz składniki mineralne. Pietruszka zapobiega zmarszczkom dzięki witaminom A, C i E, które walczą z wolnymi rodnikami, wspomaga metabolizm komórek skóry. Ma takŝe właściwości wybielające. Ziemniaki to skarbnica białka, witamin i enzymów. Ugotowane bez soli wspaniale łagodzą podraŝnienia i wygładzają szorstką skórę. Oliwa to źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy E. Regeneruje skórę. Płatki owsiane zawierają substancje śluzowe, które tworząc cienki film na skórze, chronią ją przed podraŝnieniami. Ze względu na właściwości przeciwzapalne wyciąg z owsa jest cenionym składnikiem kosmetyków do cery wraŝliwej i alergicznej.

36 śywność dla urody Marchew nazywana jest eliksirem młodości. Zawiera m.in. beta-karoten, którego cudowne działanie neutralizuje przyczyny powstawania zmarszczek. Chroni teŝ skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVA i zapobiega jej odwodnieniu. Betakaroten ma teŝ znakomity wpływ na nasze włosy. Zapobiega ich łamliwości i reguluje funkcję wydzielniczą skóry. Stymuluje porost włosów. Marchew to równieŝ bogate źródło Ŝelaza, cynku, wapnia; koi i wygładza skórę, poprawia jej koloryt. Ogórki zawierają sole mineralne, kwasy organiczne, cukry i witaminy (C, A, B, E). Charakteryzują się wysoką zawartością potasu, fosforu, wapnia, sodu i magnezu. Ogórek ma ten sam odczyn PH, co skóra, korzystnie wpływa na jej kondycję. Sok z ogórka łagodzi podraŝnienia i zmiękcza skórę. NawilŜa ją, tonizuje i odświeŝa. Rozjaśnia piegi i przebarwienia. Szczególnie polecany dla osób z cerą tłustą, trądzikową i skłonnością do wyprysków. Cytryna ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Doskonale rozjaśnia skórę, oczyszcza i orzeźwia cerę, wygładza zmarszczki, a nawet walczy z cellulitem. Przywraca skórze właściwy odczyn ph, ściąga rozszerzone pory i walczy z wypryskami. Dlatego nadaje się głównie do pielęgnacji cery tłustej. Redukuje równieŝ przebarwienia skóry. Przydatny jest równieŝ do pielęgnacji włosów: hamuje łojotok i nadaje włosom połysk. Jabłka zawierają duŝo witaminy C, fruktozy oraz pektyny. Działają ujędrniająco na zmęczoną skórę. Poprawiają jej napięcie i kolor. Zawierają naturalny alkohol - sorbitol (podobnie jak gruszki i śliwki) łagodzący podraŝnienia skóry i wypryski. Sok jabłkowy likwiduje łupieŝ.

37 Zioła a w kosmetyce Nagietek lekarski to zioło o znacznej mocy leczniczej. Ma uniwersalne zastosowanie antytoksyczne, wzmacnia siły obronne naszego organizmu. Ma działanie bakteriobójcze i antybiotyczne. Stosowany jest do wyrobu maści, plastrów a takŝe jako napar. Pomaga przy oparzeniach, skaleczeniach i wrzodach. Najlepiej zbierać kwiatostan przy słonecznej pogodzie, gdy księŝyc zbliŝa się do pełni. Zawarta w nagietku witamina A zapobiega wysuszaniu i łuszczeniu skóry. Rozmaryn ma działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające. Wspaniale wpływa zarówno na wgląd skóry jak i włosów. Nadaje im piękny, jedwabisty połysk, odŝywia je i ogranicza nadmierne przetłuszczanie. Tonik z rozmarynu leczy trądzik.

38 Zioła a w kosmetyce Babka lancetowata i zwyczajna stosowane są w róŝnych dermatozach, obrzękach, na trudno gojące się rany, oparzenia, czyraki oraz w zapaleniu spojówek i powiek. W medycynie ludowej okłady stosowane przy uŝądleniu pszczół i os. Dziewanna wielkokwiatowa w przemyśle kosmetycznym uŝywana jako składnik rozjaśniający włosy i nadający im połysk. Krwawnik pospolity zewnętrznie bywa stosowany na trudno gojące się rany. Napary z kwiatów stosowane są w kosmetyce do pielęgnacji cery oraz relaksujących kąpieli.

39 Zioła a w kosmetyce Krwawnik pospolity zewnętrznie bywa stosowany na trudno gojące się rany. Napary z kwiatów stosowane są w kosmetyce do pielęgnacji cery oraz relaksujących kąpieli. Chaber bławatek stosuje się m.in. jako składnik mieszanek ziołowych do płukania oczu w przypadku stanów zapalnych. Dziurawiec zwyczajny naleŝy do ziół wszechstronnie działających Zewnętrznie stosuje się dziurawiec jako środek ściągający, przyśpieszający regenerację tkanek i gojenie się ran.

40 Zioła a w kosmetyce Brzoza brodawkowata - w chorobach skóry stosowane zewnętrznie do okładów, w niektórych schorzeniach takŝe wewnętrznie. W lecznictwie ludowym dziegieć uŝywany był zewnętrznie jako środek przeciwświerzbowy i przeciwgrzybiczny, sok brzozowy uŝywano do okładów na piegi. Wiesiołek dwuletni - w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów (np. kremów do rąk), balsamów pielęgnacyjnych oraz pomadek do ust. Mydlnica lekarska - w przemyśle kosmetycznym korzeń mydlnicy jest wykorzystywany jako składnik preparatów do pielęgnacji włosów. Wywar z mydlnicy wzmacnia włosy i leczy takie schorzenia jak łojotok i łupieŝ. W czasach poprzedzających wynalezienie mydła zastępował je korzeń mydlnicy.

41 Zioła a w kosmetyce Pokrzywa ma wszechstronne naturalne działanie lecznicze i odmładzające. Jest bogata w mikroelementy i witaminy - w jej liściach znajduje się prowitamina A, witaminy B2 i C. Napar z pokrzywy stosowany do mycia twarzy dobrze oczyszcza skórę tłustą, łojotokową i zapobiega wypryskom. Płukanie włosów w herbacie pokrzywowej lub nacieranie skóry głowy alkoholowym wyciągiem z korzeni pokrzywy wzmacnia cebulki włosowe, nadaje włosom puszystość i połysk. Koszyczki rumianku zawierają substancje przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, pobudzające przemianę materii w skórze. Korzystne są kąpiele rumiankowe na wypryski i zapalenie skóry. Parowanie twarzy oparami rumianku pomaga przy trądziku, zapaleniu zatok i katarze, a napar z rumianku nadaje włosom połysk i elastyczność. Skrzyp polny przywraca skórze elastyczność, jędrność i spręŝystość; włosom nadaje blask, zapobiega ich przetłuszczaniu i wypadaniu. Pomaga uporać się teŝ z łamliwością paznokci. Lecznicze właściwości skrzypu wynikają z duŝej zawartości krzemu.

42 Natura zamknięta w butelce, czyli kosmetyki naturalne Nie zawierają sztucznych barwników i substancji zapachowych, przez co nie wywołują alergii. Są bezpieczne dla skóry i dobrze tolerowane przez cerę wraŝliwą. Kosmetyki naturalne moŝna kupić w sklepach ze zdrowąŝywnością, aptekach i dobrych perfumeriach.

43 Kosmetyki naturalne naturalne to znaczy, Ŝe w skład kosmetyku musi wchodzić minimum 95% roślinnych i mineralnych substancji. Dozwolone są tylko konserwanty pochodzenia naturalnego, np. wit. E. KaŜdy konserwant sztuczny musi być zaznaczony na opakowaniu. nie mogą zawierać ekstraktów z roślin genetycznie zmodyfikowanych genetycznie, substancji pochodzących z ropy naftowej olejów, silikonów, parafiny oraz składników pochodzących z ciał martwych zwierząt. nie mogą szkodzić środowisku naturalnemu, stosowane są opakowania ekologiczna, nadające się do powtórnego przetworzenia. Spośród tworzyw sztucznych zabrania się stosowania PVC i polistyrenu, zabrania się równieŝ pakowanie w aerozole wykorzystujące spręŝone gazy, takie jak propan, butan, izobutan.

44 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych

45 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych Logo BDIH nosi ponad 2000 produktów z 50 firm kosmetycznych, na przykład: Dr. Hauschka, Weleda, Logona, Lavera. ECOCERT certyfikował dotychczas około 1100 kosmetyków pochodzących od 80 producentów, na przykład: Eco Cosmetics, Argiletz Centifolia. Innymi znanym logo jest Bio-charte Cosmebio. W Wielkiej Brytanii kosmetyki naturalne najczęściej certyfikowane są przez Soil Association.

46 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych

47 Znak informujący, Ŝe w fazie badań dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Za ten znak nie odpowiada Ŝadna organizacja. Firma uŝywając go na towarze moŝe być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie. Kosmetyki nie testowane na zwierzętach mogą być teŝ oznaczane literami "BWC" (Beauty Without Cruelty - piękno bez okrucieństwa), lub napisami Not Tested on Animals (nie testowane na zwierzętach) czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom).

48 Źródła Czy wiesz co jesz? Zakupy bez GMO. - ksiąŝeczka informacyjna Greenpeace kcja_roslin.pdf

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka dietetyk i trener personalny www.ajwen.pl Każdy z nas marzy o jędrnej, dobrze nawilżonej i zdrowej skórze. Mocnych paznokciach

Bardziej szczegółowo

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu 087857 PORADY LEKARZA RODZINNEGO ZDROWE ODŻYWIANIE zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem witaminy białka tłuszcze węglowodany błonnik pokarmowy składniki mineralne piramida zdrowia choroby

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej Magdalena Kaźmierczak Podręcznik część 1 Wyroby cukiernicze. Tom II Technologie produkcji cukierniczej cukiernik technik technologii żywności kwalifikacja T.4 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach.

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach. Gimnazjalisto! Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki niemu czujesz się silniejszy, weselszy i dodatkowo zapobiegasz niektórym

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jestem aktywny i jem zdrowo

Jestem aktywny i jem zdrowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 49 Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

WITAMINA A (RETINOL) Naturalne pokarmy bogate w witaminę A

WITAMINA A (RETINOL) Naturalne pokarmy bogate w witaminę A WITAMINY 1 WITAMINA A (RETINOL) wpływa na pracę gruczołów i śluzówki, umożliwia rozróżnianie barw, metabolizm białek, prawidłowe funkcjonowanie gruczołów łzowych, łojowych i potowych, dobry wygląd skóry,

Bardziej szczegółowo

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko CZASOPISMO KLUBU ZDROWIA WALMARK JESIEŃ 2005 Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z Ewą Błaszczyk Canisterapia leczenie psią miłością Walmark pomaga dzieciom Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego Poradnik żywieniowy dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego mgr inż. Urszula Grochowska Konsultacja: dr hab. n. med. Piotr Albrecht Polskie Towarzystwo Wspierania

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia

Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia Prawidłowa dieta pomaga utrzymać drożność i elastyczność tętnic, zmniejsza ryzyko zatorów. Jest jednym z czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i charakterystyka diet

Klasyfikacja i charakterystyka diet Klasyfikacja i charakterystyka diet W oparciu o: M. Jarosz. Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach. IŻŻ, 2011. H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, 2012.

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch Ulotka informacyjna dla rodziców przygotowana przez klasę VI w ramach programu Trzymaj formę

W zdrowym ciele zdrowy duch Ulotka informacyjna dla rodziców przygotowana przez klasę VI w ramach programu Trzymaj formę W zdrowym ciele zdrowy duch Ulotka informacyjna dla rodziców przygotowana przez klasę VI w ramach programu Trzymaj formę Wybierz zdrowie! Oto pięć powodów, dla których warto wybrać zdrowy styl życia: Rzadziej

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPTYMALNEGO ZDROWIA

PROGRAMU OPTYMALNEGO ZDROWIA ZAPRASZAMY DO PROGRAMU OPTYMALNEGO ZDROWIA lek. med. Katarzyna Świątkowska 1 Prezentowany tu materiał edukacyjno-szkoleniowy może być pomocny w tworzeniu solidnego i dochodowego biznesu Amway. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Źródło zdrowia i urody

Źródło zdrowia i urody Źródło zdrowia i urody Gładka i nawilżona skóra oraz piękne, zdrowe włosy i paznokcie to tylko niektóre z efektów dobroczynnego działania witamin zawartych w produktach kosmetycznych. Istotne jest także

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego odżywiania

Zasady zdrowego odżywiania Zasady zdrowego odżywiania Powszechnie wiadomo, że nieprawidłowy sposób odżywiania prowadzi do wystąpienia chorób tzw. dietozależnych. Racjonalna dieta stanowi podstawę ich leczenia, a także zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo