Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy?"

Transkrypt

1 Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/ Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna, poglądy w nim wyraŝone nie odzwierciedlają w Ŝadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Zdrowy styl Ŝycia czy wiemy co jemy? Ośrodek Edukacji Ekologicznej Brama na Bagna w Strękowej Górze

2 Podstawowe składniki odŝywcze Białka materiał budulcowy, do budowy hormonów, układów transportujących krew oraz enzymów. Węglowodany (cukry) - najwaŝniejsze źródło energii w Ŝywieniu człowieka. Węglowodany złoŝone są przekształcane w glukozę pokarm wszystkich komórek. Tłuszcze - materiał zapasowy, niezbędny w regulacji temperatury ciała, jako warstwa izolacyjna. Wchodzą w skład błon komórkowych, cząsteczek lipidowych krwi (tłuszcz organizmu), Ŝółci (emulgator tłuszczu), steroidów oraz witaminy D. Cholesterol - przy produkcji błon komórkowych, osłonek mielinowych otaczających nerwy, hormonów płciowych oraz witaminy D.

3 Podstawowe składniki odŝywcze Sole mineralne i witaminy odgrywają rolę jako regulatory procesów Ŝyciowych. Witaminy - niezbędne do prawidłowego wzrostu, przemian i napraw. Związki mineralne - to 22 pierwiastki niezbędne do istnienia i funkcjonowania organizmu Ŝywego. Występują w ciele człowieka w postaci róŝnych związków mineralnych, stanowiących około 4% masy ciała. Dzielą się na: makro- i mikroelementy. Makroelementy - sód, potas, wapń, magnez, chlor, fosfor i siarka. Biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej krwi i tkanek oraz utrzymania potencjału spoczynkowego błon komórkowych; tworzą elementy strukturalne kości i innych tkanek. Mikroelementy (pierwiastki śladowe) - tworzą jony lub związki umoŝliwiające przewodnictwo nerwowe, procesy psychiczne i fizyczne. NaleŜą do nich Ŝelazo, miedź, cynk, jod oraz selen.

4 Podstawowe składniki odŝywcze Błonnik - ułatwia wydalanie oraz zmniejsza apetyt, dzięki swojemu działaniu wypełniającemu. Błonnik hamuje wchłanianie cholesterolu do krwi. RównieŜ udowodniono, Ŝe zmniejsza on wchłanianie sacharozy. Reguluje perystaltykę jelit i zapobiega nowotworom jelita grubego. Woda - jest niezbędna dla wszelkiej produkcji energii w organizmie, wykorzystywana do regulacji cieplnej, do eliminacji niepotrzebnych związków oraz odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach komórkowych.

5 Zapotrzebowanie organizmu na składniki odŝywcze W prawidłowo zestawionej diecie wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej powinna obejmować wszystkie składniki potrzebne organizmowi, w tym ok. 15 % białek, 55 % cukrów i 30 % tłuszczów. Zapotrzebowanie organizmu na wyŝej wymienione składniki zaleŝy od róŝnych czynników : płci, rodzaju wykonywanej pracy, wieku, stanu fizjologicznego, pory roku, stanu zdrowia.

6 Grupa Ilość kcal Dzieci 1-3 lat lat lat lat chłopcy lat dziewczęta 2300 MłodzieŜ męska lat lat MłodzieŜ Ŝeńska lat lat MęŜczyźni lat lekka praca umiarkowanie cięŝka praca cięŝka praca bardzo cięŝka praca Kobiety lat lekka praca umiarkowanie cięŝka praca cięŝka praca Kobiety cięŝarne 2800 Kobiety karmiące 3400 Ludzie w podeszłym wieku męŝczyźni lat 2300 męŝczyźni powyŝej 75 lat 2100 kobiety lat 2200 kobiety powyŝej 75 lat 2000

7 Nowa piramida Ŝywienia

8 NiŜej wymienione produkty naleŝy y spoŝywa ywać: kilka razy w miesiącu: mięso czerwone ( wołowe, wieprzowe ) słodycze białe pieczywo kilka razy w tygodniu: drób ryby ser, jogurty, mleko codziennie: pieczywo razowe, kasza, oleje roślinne warzywa (bez ograniczeń) i owoce orzechy, fasola i inne rośliny strączkowe aktywność fizyczna!

9 Zasady zdrowego stylu Ŝycia Codziennie zaŝywaj duŝej ilości ruchu na świeŝym powietrzu. Dostosuj dzienną kaloryczność posiłków i proporcje składników odŝywczych do wieku, płci, pory roku i trybu Ŝycia. Dbaj o urozmaicenie posiłków. RóŜnorodność zabezpiecza przed niedoborem składników odŝywczych. SpoŜywaj produkty bogate w błonnik (owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, kasze), który chroni jelita przed chorobami nowotworowymi. Staraj się przygotować jeden posiłek dziennie z samych owoców i warzyw. Unikaj jedzenia typu fast food, które ma mało wartości odŝywczych, za to duŝo kalorii i sztucznych dodatków smakowych. Unikaj cukru i słodzików (aspartamu). Zastąp je miodem. Ogranicz ilość spoŝywanej białej mąki. Ogranicz spoŝywanie soli (podnosi ciśnienie, obciąŝa nerki). Unikaj produktów z dodatkiem glutaminianu sodu (jest silnie alergizujący, moŝe być przyczyną bólów głowy, napadów duszności, zaczerwienienia twarzy).

10 Zasady zdrowego stylu Ŝycia Unikaj tłuszczów zwierzęcych, zastępuj je częściowo olejami roślinnymi, poniewaŝ są zdrowsze. Unikaj mocnej herbaty, kawy, sztucznych napojów, zwłaszcza coli. Pij codziennie 2 l niegazowanej wody, naturalnych soków owocowych i warzywnych oraz zielonej herbaty. Jedz tylko wtedy, gdy rzeczywiście poczujesz głód - to daje gwarancję strawienia poprzedniego posiłku. Jedząc nie śpiesz się, nie czytaj, nie rozmawiaj - myśl o jedzeniu. PoŜywienie dokładnie gryź i przeŝuwaj, połykaj wtedy, gdy jest dokładnie rozdrobnione i wymieszane ze śliną. Pierwsze trawienie odbywa się w jamie ustnej. Staranne przeŝucie ułatwi pracęŝołądka. Jedz częściej, ale mniej: 5-6 razy dziennie o tej samej porze. Pamiętaj o zasadzie: Śniadanie jedz jak król, obiad jak szlachcic, a kolację jak Ŝebrak. Kontroluj swoją wagę. Dbaj o odpowiednią ilość snu. Bądź optymistycznie nastawiony do Ŝycia. Pamiętaj, Ŝe śmiech to zdrowie!

11 Indeks masy ciała a BMI Wskaźnik indeksu masy ciała (BMI) moŝna interpretować w następujący sposób: poniŝej 20 chudy, szczupły od 20 do 25 idealna waga od 25 do 30 nadwaga (25 27 moŝe być normalną wielkością w przypadku grubych kości oraz duŝej masy mięśni) powyŝej 30 wysoka nadwaga, otyłość (ryzyko komplikacji zdrowotnych). Indeks masy ciała nie jest adekwatnym miernikiem dla następujących grup osób: - dzieci, które ciągle rosną, - osób w wieku starszym, u których nie moŝna dokonać dokładnych pomiarów wzrostu, - sportowców oraz osób o rozbudowanej tkance mięśniowej, - kobiet w ciąŝy.

12 Otyłość epidemia XXI wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje otyłość za globalną chorobę XXI w. - miliard mieszkańców Ziemi ma nadwagę; - w Polsce wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nadwaga występuje u około 6%, a otyłość u około 4% dzieci. Otyłość powoduje: - chorobę zwyrodnieniową stawów, bóle krzyŝa, - cukrzycę typu 2, - hiperlipidemię (podwyŝszony poziom cholesterolu i triglicerydów), - chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, -Ŝylaki i zakrzepicęŝylną, zaburzenia miesiączkowania, - obrzęki i cellulit, - zespół bezdechu sennego, - nowotwory.

13 E - dodatki do Ŝywności E dodatki to składniki chemiczne dodawane do Ŝywności w celu poprawienia jej smaku, wyglądu, trwałości lub innych właściwości. Lista E dopuszczonych do uŝycia w produkcji Ŝywności została ustalona przez Komitet Naukowy Technologii śywności i warunki ich stosowania określone są w unijnych dyrektywach. Dodatki E są pogrupowane według swoich właściwości: E barwniki E środki konserwujące E przeciwutleniacze E emulgatory i środki zagęszczające, wzmacniacze smaku, antybiotyki i inne dodatki.

14 W Europie dopuszczonych zostało o 296 substancji dodatkowych. Centrala Konsumencka w Hamburgu podzieliła a je na kilka grup. Substancje mogące spowodować wystąpienie uczulenia: E 110 -śółcień pomarańczowa S E Azorubina E Amarant E Erytrozyna E Błękit patentowy V E Indygotyna E Zieleń S E Czerń brylantowa PN E Kwas benzoesowy E Benzoesan sodu E Benzoesan potasu E Benzoesan wapnia E Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego E Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowa E Galusan propylu E Galusan oktylu E Galusan dodecylu E Butylohydroksyanizol (BHA) E Butylohydroksytoluen (BHT)

15 Szkodliwe E Substancje mogące powodować bóle głowy: E Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki) E Siarczyn sodu E Wodorosiarczyn sodu E Pirosiarczyn sodu E Pirosiarczyn potasu Substancje mogące mieć wpływ rakotwórczy: E Azotyn sodu E Azotan sodu E Azotan potasu Substancje, których duŝa ilość moŝe spowodować bóle głowy i podraŝnienie nerwów: E Glutaminian sodu E Glutaminian potasu E Diglutaminian wapnia E Glutaminian monoamonowy E Diglutaminian magnezu

16 Szkodliwe E NaleŜy równieŝ unikać: E 153 węgiel, barwnik naturalny czarny dodawany do skórki niektórych serów moŝe zawierać benzopiren, którego nie naleŝy spoŝywać ze względu na gromadzenie toksyn. E 160b annatto, bixin, norbixin moŝe powodować alergie. E 230, 231, 232, 233 syntetyczne środki konserwujące do impregnowania skórek owoców, trucizny. E 234, 235 nizyna, natomycyna naturalne antybiotyki. E 280 kwas propionowy naturalny kwas, moŝe być przyczyną raka Ŝołądka. E 310, 311, 312 szkodliwe w duŝych ilościach, powodują alergie. E 320, 321 szkodliwe, wpływają niekorzystnie na poziom cholesterolu, powodują zaburzenia pracy wątroby i alergie skórne. E 339, 340, 341 szkodliwe, zakłócają proces trawienia.

17 Dioksyny w Ŝywności Dioksyny to zbiorcza nazwa dla ponad 200 związków chemicznych z grupy chlorowanych węglowodorów. Dioksyny powstają w wyniku spalania odpadów, węgla i oleju, benzyny ołowiowej, produkcji papieru i niektórych pestycydów, przy odzysku metali, przetapianiu złomu i surowców wtórnych, w odlewnictwie, przemyśle hutniczym. Ich szkodliwe działanie polega głównie na powolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Skutki tych uszkodzeń nierzadko pojawiają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmowania niewielkich dawek takich trucizn. Najsilniejszy wpływ dioksyn jest obserwowany u ludzi i zwierząt w systemie rozrodczym, systemie wydzielania wewnętrznego (hormonalnym) i systemie immunologicznym. Dioksyny opadają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają się do sieci wodnej i do łańcucha pokarmowego. Ponad 90% dioksyn przenika do naszego organizmu z poŝywieniem, głównie do produktów mięsnych, mleczarskich i ryb. Jednak ludzie Ŝyjący w pobliŝu źródeł emisji dioksyn powinni wiedzieć, Ŝe juŝ samo wdychanie skaŝonych cząsteczek tych związków moŝe spowodować wiele chorób.

18 śywność modyfikowana genetycznie śywność modyfikowana genetycznie toŝywność, do produkcji której uŝyto roślin i zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, czyli GMO. GMO - Organizmy Modyfikowane Genetycznie, - (z ang. Genetically Modified Organism) - Organizmy Transgeniczne - to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, które zawierają w swoim genomie (czyli informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami organizmów jest inŝynieria genetyczna.

19 Gdzie szukaćślad ladów w inŝynierii genetycznej? przy produkcji transgenicznej Ŝywności przeznaczonej bezpośrednio do spoŝycia (np. pomidory, kukurydza, ziemniaki); przy produkcji dodatków do Ŝywności (np. kwas mlekowy) i przy stosowaniu GMO do produkcji Ŝywności (np. chleb otrzymany z wykorzystaniem droŝdŝy transgenicznych); w produktach ze zmienionymi genetycznie drobnoustrojami w formie kultur spoŝywczych (np. kultury jogurtowe); przy uprawie roślin i hodowli zwierząt zawierających określone składniki (np. wykorzystywanych przy produkcji leków).

20 Rośliny transgeniczne wg

21

22

23

24 Uprawy GM 1994 r. - pomidory FlavrSavr pierwsze GM rośliny na półkach sklepów, 1996 r. - uprawa roślin GM na masową skalę 1,7 mln hektarów, 2006 r mln hektarów (6,8% całkowitej powierzchni upraw na świecie), 2006 r. - wzrost o 13% w stosunku do 2005 r. Uprawy roślin GM w krajach UE 2006 r. - 68,5 tys. ha (6 krajów), w tym: 60 tys. ha - w Hiszpanii, 8,5 tys. ha - (Francja, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja). Wzrost pięciokrotny w porównaniu do 2005 r.

25 Argumenty producentów w GMO Odporniejsze rośliny: Po wstawieniu do odmian uprawnych genów odmian dzikich rośliny transgeniczne GMO są odporniejsze na szkodniki, co eliminuje potrzebę uŝywania pestycydów. Podobne korzyści mogłyby wyniknąć z lepszej odporności na mróz, wyjątkowe gorąco albo suszę - pomimo Ŝe to wymagałoby manipulacji złoŝonymi połączeniami genów. Zdrowsze jedzenie: Przez wstawianie genów do upraw takich jak ryŝ i pszenica, moŝemy podnosić ich wartość odŝywczą. Na przykład, geny odpowiedzialne za przenoszenie prekursora witaminy A zostały wstawione do ryŝu. Naukowcy otrzymali genetycznie zmodyfikowaną odmianę tzw. złotego ryŝu (Golden rice), która produkuje nawet 20 razy więcej β-karotenu, niŝ zwykły ryŝ. PoniewaŜ ryŝ stanowi podstawę jadłospisu ponad połowy mieszkańców ziemi, nowa odmiana moŝe stać się pomocna w uzupełnianiu beta- karotenu i zapobiec np. dziecięcej ślepocie powszechnej w krajach rozwijających się. Wydajniejsze gospodarstwa rolne: Nowe geny u bydła mogą zwiększyć produkcję mleka. Prowadzi się badania nad bydłem dającym mleko z ludzkimi białkami (takie mleko nie powoduje uczuleń u dzieci). Więcej jedzenia z mniejszej powierzchni: Poprawiona wydajność GMO moŝe oznaczać, Ŝe rolnicy w następnych latach nie będą musieli zajmować coraz większych obszarów pod uprawy.

26 Fakty świadczące ce przeciwko GMO Wraz z roślinami odpornymi na insekty spoŝywamy pestycydy produkowane przez nie. Wzrasta ilość alergii spowodowanej spoŝyciem GMO. Wzrasta zuŝycie chemicznych środków ochrony roślin powyŝej pierwotnego poziomu z powodu wytworzenia superchwastów. Niekontrolowane zapylenia krzyŝówek między roślinami transgenicznymi a ich niezmodyfikowanymi, dzikimi odmianami. Wycina się ogromne połacie lasów pod masową uprawę roślin transgenicznych. Powstające monokultury zagraŝają bioróŝnorodności na danym terenie. Przyzwolenie na patentowanie ziaren.

27 Jak rozpoznać produkt GMO?

28 śywność ekologiczna śywność ekologiczna - określenie Ŝywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie uŝywania pestycydów i nawozów sztucznych. Jest cały czas kontrolowana. do jej produkcji nie uŝywa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawoŝenia dopuszczalne są m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie; w gospodarstwach ekologicznych w Ŝywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych; ekologiczne artykuły spoŝywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących. Zdrowa Ŝywność - nazwa stworzona dla celów marketingowych i nie narzucająca Ŝadnych określonych standardów. Nikt jej nie kontroluje, nie wiadomo jakimi metodami została wyprodukowana, w jakim środowisku. Nie jest certyfikowana.

29 Zasady rolnictwa ekologicznego Główna zasada rolnictwa ekologicznego to zrównowaŝone gospodarowanie w przyrodzie. Rolnictwo ekologiczne stosuje: wyłącznie nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie, biologiczne środki ochrony roślin (nie pozostawiają w glebie i roślinie Ŝadnych szkodliwych pozostałości). Rolnictwo ekologiczne nie tylko uŝytkuje środowisko, ale równieŝ je chroni: dba o glebę, wodę i powietrze.

30 Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty tym znakiem. UŜycie znaku jest dobrowolne.

31 Znak Stowarzyszenia Producentów śywności metodami ekologicznymi - EKOLAND Znak przyznawany certyfikowanym gospodarstwom ekologicznym będącym członkiem Stowarzyszenia. Znak oznacza Ŝywność najwyŝszej jakości. śywność pochodzi z gospodarstwa o nieskaŝonym środowisku, w którym nie uŝywa sięśrodków chemicznych.

32 Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego Znak nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Znak ten oznacza prowadzenie produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spoŝywczego metodami ekologicznymi.

33 Miód d zdrowia doda Miód to idealny kosmetyk dla zmęczonej, szarej skóry. NajwaŜniejsze substancje znajdujące się w miodzie to dwa cukry proste ( fruktoza i glukoza ), sole mineralne, enzymy, witaminy B, C, A, D i E, a takŝe kwasy organiczne i olejki eteryczne. odŝywia, łagodzi podraŝnienia i przyspiesza gojenie się naskórka, wzmacnia elastyczność, zmiękcza i wygładza skórę. Miód ma szerokie działanie lecznicze.

34 Zastosowanie miodu w leczeniu Odmiana miodu lipowy wielokwiatowy gryczany rzepakowy spadziowy mniszkowy Schorzenie - górne i dolne drogi oddechowe (przeziębienie, grypa) - serce i układ krąŝenia - układ nerwowy, stres - wzmacnia odporność - grypa, przeziębienie - katar sienny, astma oskrzelowa - zalecany dla dzieci - miaŝdŝyca, układ krąŝenia - wątroba, działanie odtruwające - niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza - osłabienie wzroku, słuchu, pamięci - drogi Ŝółciowe, wątroba - miaŝdŝyca, niewydolność krąŝenia - ma najwięcej przeciwutleniaczy - drogi oddechowe - nerwica serca - dla dzieci anemicznych - niedokrwistość - wyczerpanie psychofizyczne - wątroba, drogi Ŝółciowe - reumatyzm

35 śywność dla urody Mleko zawiera białka, witaminy A, B i E, tłuszcze oraz cenne pierwiastki np. wapń. Mleko regeneruje naskórek, neutralizuje wolne rodniki, a w efekcie hamuje proces starzenia się skóry. Natłuszcza, wygładza, chroni i uelastycznia skórę, przynosi jej wyraźną ulgę gdy jest wysuszona. Ponadto pobudza ją do wytwarzania kolagenu, dzięki czemu staje się jędrniejsza. Mleko nadaje się do pielęgnacji kaŝdego rodzaju skóry. Jajka znakomicie regenerują skórę. Zawierają duŝo białka, witaminy B12 i składników mineralnych. śółtko skutecznie odŝywia skórę, a białko oczyszcza ją i ściąga rozszerzone pory. Migdały i orzechy pomagają usunąć martwy naskórek oraz odŝywiają skórę. Zawierają duŝo witaminy E, z grupy B, białka oraz składniki mineralne. Pietruszka zapobiega zmarszczkom dzięki witaminom A, C i E, które walczą z wolnymi rodnikami, wspomaga metabolizm komórek skóry. Ma takŝe właściwości wybielające. Ziemniaki to skarbnica białka, witamin i enzymów. Ugotowane bez soli wspaniale łagodzą podraŝnienia i wygładzają szorstką skórę. Oliwa to źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy E. Regeneruje skórę. Płatki owsiane zawierają substancje śluzowe, które tworząc cienki film na skórze, chronią ją przed podraŝnieniami. Ze względu na właściwości przeciwzapalne wyciąg z owsa jest cenionym składnikiem kosmetyków do cery wraŝliwej i alergicznej.

36 śywność dla urody Marchew nazywana jest eliksirem młodości. Zawiera m.in. beta-karoten, którego cudowne działanie neutralizuje przyczyny powstawania zmarszczek. Chroni teŝ skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVA i zapobiega jej odwodnieniu. Betakaroten ma teŝ znakomity wpływ na nasze włosy. Zapobiega ich łamliwości i reguluje funkcję wydzielniczą skóry. Stymuluje porost włosów. Marchew to równieŝ bogate źródło Ŝelaza, cynku, wapnia; koi i wygładza skórę, poprawia jej koloryt. Ogórki zawierają sole mineralne, kwasy organiczne, cukry i witaminy (C, A, B, E). Charakteryzują się wysoką zawartością potasu, fosforu, wapnia, sodu i magnezu. Ogórek ma ten sam odczyn PH, co skóra, korzystnie wpływa na jej kondycję. Sok z ogórka łagodzi podraŝnienia i zmiękcza skórę. NawilŜa ją, tonizuje i odświeŝa. Rozjaśnia piegi i przebarwienia. Szczególnie polecany dla osób z cerą tłustą, trądzikową i skłonnością do wyprysków. Cytryna ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Doskonale rozjaśnia skórę, oczyszcza i orzeźwia cerę, wygładza zmarszczki, a nawet walczy z cellulitem. Przywraca skórze właściwy odczyn ph, ściąga rozszerzone pory i walczy z wypryskami. Dlatego nadaje się głównie do pielęgnacji cery tłustej. Redukuje równieŝ przebarwienia skóry. Przydatny jest równieŝ do pielęgnacji włosów: hamuje łojotok i nadaje włosom połysk. Jabłka zawierają duŝo witaminy C, fruktozy oraz pektyny. Działają ujędrniająco na zmęczoną skórę. Poprawiają jej napięcie i kolor. Zawierają naturalny alkohol - sorbitol (podobnie jak gruszki i śliwki) łagodzący podraŝnienia skóry i wypryski. Sok jabłkowy likwiduje łupieŝ.

37 Zioła a w kosmetyce Nagietek lekarski to zioło o znacznej mocy leczniczej. Ma uniwersalne zastosowanie antytoksyczne, wzmacnia siły obronne naszego organizmu. Ma działanie bakteriobójcze i antybiotyczne. Stosowany jest do wyrobu maści, plastrów a takŝe jako napar. Pomaga przy oparzeniach, skaleczeniach i wrzodach. Najlepiej zbierać kwiatostan przy słonecznej pogodzie, gdy księŝyc zbliŝa się do pełni. Zawarta w nagietku witamina A zapobiega wysuszaniu i łuszczeniu skóry. Rozmaryn ma działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające. Wspaniale wpływa zarówno na wgląd skóry jak i włosów. Nadaje im piękny, jedwabisty połysk, odŝywia je i ogranicza nadmierne przetłuszczanie. Tonik z rozmarynu leczy trądzik.

38 Zioła a w kosmetyce Babka lancetowata i zwyczajna stosowane są w róŝnych dermatozach, obrzękach, na trudno gojące się rany, oparzenia, czyraki oraz w zapaleniu spojówek i powiek. W medycynie ludowej okłady stosowane przy uŝądleniu pszczół i os. Dziewanna wielkokwiatowa w przemyśle kosmetycznym uŝywana jako składnik rozjaśniający włosy i nadający im połysk. Krwawnik pospolity zewnętrznie bywa stosowany na trudno gojące się rany. Napary z kwiatów stosowane są w kosmetyce do pielęgnacji cery oraz relaksujących kąpieli.

39 Zioła a w kosmetyce Krwawnik pospolity zewnętrznie bywa stosowany na trudno gojące się rany. Napary z kwiatów stosowane są w kosmetyce do pielęgnacji cery oraz relaksujących kąpieli. Chaber bławatek stosuje się m.in. jako składnik mieszanek ziołowych do płukania oczu w przypadku stanów zapalnych. Dziurawiec zwyczajny naleŝy do ziół wszechstronnie działających Zewnętrznie stosuje się dziurawiec jako środek ściągający, przyśpieszający regenerację tkanek i gojenie się ran.

40 Zioła a w kosmetyce Brzoza brodawkowata - w chorobach skóry stosowane zewnętrznie do okładów, w niektórych schorzeniach takŝe wewnętrznie. W lecznictwie ludowym dziegieć uŝywany był zewnętrznie jako środek przeciwświerzbowy i przeciwgrzybiczny, sok brzozowy uŝywano do okładów na piegi. Wiesiołek dwuletni - w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów (np. kremów do rąk), balsamów pielęgnacyjnych oraz pomadek do ust. Mydlnica lekarska - w przemyśle kosmetycznym korzeń mydlnicy jest wykorzystywany jako składnik preparatów do pielęgnacji włosów. Wywar z mydlnicy wzmacnia włosy i leczy takie schorzenia jak łojotok i łupieŝ. W czasach poprzedzających wynalezienie mydła zastępował je korzeń mydlnicy.

41 Zioła a w kosmetyce Pokrzywa ma wszechstronne naturalne działanie lecznicze i odmładzające. Jest bogata w mikroelementy i witaminy - w jej liściach znajduje się prowitamina A, witaminy B2 i C. Napar z pokrzywy stosowany do mycia twarzy dobrze oczyszcza skórę tłustą, łojotokową i zapobiega wypryskom. Płukanie włosów w herbacie pokrzywowej lub nacieranie skóry głowy alkoholowym wyciągiem z korzeni pokrzywy wzmacnia cebulki włosowe, nadaje włosom puszystość i połysk. Koszyczki rumianku zawierają substancje przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, pobudzające przemianę materii w skórze. Korzystne są kąpiele rumiankowe na wypryski i zapalenie skóry. Parowanie twarzy oparami rumianku pomaga przy trądziku, zapaleniu zatok i katarze, a napar z rumianku nadaje włosom połysk i elastyczność. Skrzyp polny przywraca skórze elastyczność, jędrność i spręŝystość; włosom nadaje blask, zapobiega ich przetłuszczaniu i wypadaniu. Pomaga uporać się teŝ z łamliwością paznokci. Lecznicze właściwości skrzypu wynikają z duŝej zawartości krzemu.

42 Natura zamknięta w butelce, czyli kosmetyki naturalne Nie zawierają sztucznych barwników i substancji zapachowych, przez co nie wywołują alergii. Są bezpieczne dla skóry i dobrze tolerowane przez cerę wraŝliwą. Kosmetyki naturalne moŝna kupić w sklepach ze zdrowąŝywnością, aptekach i dobrych perfumeriach.

43 Kosmetyki naturalne naturalne to znaczy, Ŝe w skład kosmetyku musi wchodzić minimum 95% roślinnych i mineralnych substancji. Dozwolone są tylko konserwanty pochodzenia naturalnego, np. wit. E. KaŜdy konserwant sztuczny musi być zaznaczony na opakowaniu. nie mogą zawierać ekstraktów z roślin genetycznie zmodyfikowanych genetycznie, substancji pochodzących z ropy naftowej olejów, silikonów, parafiny oraz składników pochodzących z ciał martwych zwierząt. nie mogą szkodzić środowisku naturalnemu, stosowane są opakowania ekologiczna, nadające się do powtórnego przetworzenia. Spośród tworzyw sztucznych zabrania się stosowania PVC i polistyrenu, zabrania się równieŝ pakowanie w aerozole wykorzystujące spręŝone gazy, takie jak propan, butan, izobutan.

44 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych

45 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych Logo BDIH nosi ponad 2000 produktów z 50 firm kosmetycznych, na przykład: Dr. Hauschka, Weleda, Logona, Lavera. ECOCERT certyfikował dotychczas około 1100 kosmetyków pochodzących od 80 producentów, na przykład: Eco Cosmetics, Argiletz Centifolia. Innymi znanym logo jest Bio-charte Cosmebio. W Wielkiej Brytanii kosmetyki naturalne najczęściej certyfikowane są przez Soil Association.

46 Oznaczenia kosmetyków w naturalnych

47 Znak informujący, Ŝe w fazie badań dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Za ten znak nie odpowiada Ŝadna organizacja. Firma uŝywając go na towarze moŝe być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie. Kosmetyki nie testowane na zwierzętach mogą być teŝ oznaczane literami "BWC" (Beauty Without Cruelty - piękno bez okrucieństwa), lub napisami Not Tested on Animals (nie testowane na zwierzętach) czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom).

48 Źródła Czy wiesz co jesz? Zakupy bez GMO. - ksiąŝeczka informacyjna Greenpeace kcja_roslin.pdf

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE Dietetyka Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

Dieta a prewencja nowotworów

Dieta a prewencja nowotworów Dieta a prewencja nowotworów Dieta moŝe być zarówno źródłem naszego zdrowia, jak i przyczyną choroby. Racjonalne odŝywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odŝywczych i pozwala zachować dobrą

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do zajęć: ZDROWY STYL śycia CZY WIEMY CO JEMY? (1) ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH.

Materiały uzupełniające do zajęć: ZDROWY STYL śycia CZY WIEMY CO JEMY? (1) ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r.

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r. Warsztaty dla Rodziców Wiosenne śniadanie Warszawa 26.05.2015 r. Urozmaicenie Uregulowanie Umiarkowanie Umiejętności Unikanie Prawidłowe żywienie 7 zasad wg prof. Bergera + Uprawianie sportu + Uśmiech

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW SPIS TREŚCI 1. Zasady zdrowego żywienia 2. Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków 3. Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków 4. Zalecenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Zdrowe odżywianie polega na odpowiednim wyborze produktów i przygotowaniu posiłków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA. Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA. Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA Agnieszka Wyszyńska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku Nadwaga i otyłość - najważniejszy problem zdrowia publicznego. Istnieje ok. 80 chorób powstających na tle wadliwego

Bardziej szczegółowo

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Potrawy typu fast food a żywność przygotowywana w domu. Cele: uświadomienie różnic pomiędzy daniami typu fast food a żywnością przygotowywaną

Bardziej szczegółowo

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH:

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH: EKOZNAKI Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe odpadów. Do głównych elementów, które o tym decydują są codzienne zakupy. To jakie produkty wybierzemy,

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

WITAMINY DLA DIABETYKÓW

WITAMINY DLA DIABETYKÓW WITAMINY DLA DIABETYKÓW Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Energia

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ANETA SADOWSKA I PATRYCJA SZAFRAŃSKA HASŁO PORADNIKA Nie wystarczy jeść - należy się odżywiać - to mądre słowa. Nie należy wpychać w siebie wszystkiego co jest na stole, czy w

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r.

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Polega na systematycznym dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini wykaz

SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini wykaz Fragment materiału kursu kosmetycznego online. Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl www.astrosalus.pl/kursy-online/ SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

TRĄDZIK A ZDROWIE. Materiał opracowała: Jolanta Gęca

TRĄDZIK A ZDROWIE. Materiał opracowała: Jolanta Gęca Materiał opracowała: Jolanta Gęca TRĄDZIK A ZDROWIE Cera trądzikowa jest problemem dotykającym najczęściej młodych ludzi w okresie dojrzewania. Często jednak problem z cerą przedłuża się i posiadanie w

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO)

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Organizmy modyfikowane genetycznie Organizm zmodyfikowany genetycznie (międzynarodowy skrót: GMO Genetically Modified Organizm) to organizm o zmienionych cechach,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 WODA DLA ZDROWIA Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 Jesteś tym co pijesz WODA główny składnik ciała i podstawowy składnik poŝywienia stanowi 50 80 % masy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZAKŁAD PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Dr inż. Edyta Balejko, dr inż. Anna Bogacka, dr inż. Anna Sobczak-Czynsz Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka (ZBiJŻ) Ćwiczenie nr

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum 8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum Temat: Wybory żywieniowe produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobyte

Bardziej szczegółowo

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać?

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Komponując codzienne posiłki z ulubionych produktów spożywczych zwykle nie zastanawiamy się nad ich wpływem na nasz organizm

Bardziej szczegółowo

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C).

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Wzrost temperatury redukuje poziom większości składników odżywczych. Surowy por

Bardziej szczegółowo

BIOFITEO pyszne i zdrowe

BIOFITEO pyszne i zdrowe pyszne i zdrowe pysz Pierwszy na rynku naturalny posiłek niskokaloryczny - tylko 20 kcal 1 Smaczny, niskokaloryczny posiłek przygotowany z naturalnych składników" Dostarcza tylko 20 kcal" Łatwo go przygotować

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce. 31 marca 2007r.

Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce. 31 marca 2007r. Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce 31 marca 2007r. Cele akcji: wzrost spożycia warzyw i owoców do co najmniej 5 porcji dziennie uprawianie aktywności fizycznej utrzymywanie prawidłowej masy ciała Hasło

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA Wartość odżywcza Żywność z tej grupy należy do grupy produktów białkowych. Białko mięsa, ryb i jaj charakteryzuje sie dużą wartością

Bardziej szczegółowo

Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie Organizmy modyfikowane genetycznie C o to jest G M O? Organizmy Modyfikowane Genetycznie GMO (z ang. Genetically Modified Organism) - Organizmy Transgeniczne - są to organizmy, które zawierają w swoim

Bardziej szczegółowo

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk?

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Podczas intensywnego treningu organizm produkuje energię znacznie szybciej, niż wówczas, gdy aktywność jest mała. W trakcie ćwiczeń serce bije częściej,

Bardziej szczegółowo

Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd.

Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd. Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd. www.lakon-maski.pl Od wielu lat zajmujemy się dystrybucją

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI Kiedy rośniesz i rozwijasz się, Twój organizm potrzebuje szczególnie duŝo róŝnych składników odŝywczych. Od tego co wybierasz do jedzenia zaleŝy, czy Twój organizm

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!! www.bioiq.eu!

!!!!!!!!! www.bioiq.eu! Kosmetyki naturalne W Europie brakuje jednoznacznej, oficjalnej i obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej kosmetyku naturalnego czy też ekologicznego, organicznego. Oczywiście produkty te muszą spełniać

Bardziej szczegółowo

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!!

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!! Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach Zapraszamy na seans!!! Krótki wstęp Zioła lecznicze dostarczają naszemu organizmowi wiele witamin, soli mineralnych oraz substancji leczniczych, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Sole Mineralne Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Spis Treści 1. Co to są Sole Mineralne? 2. Rola Soli Mineralnych w Organizmie? 3. Co to są Mikro i Makroelementy? 4. Przyczyny niedoboru Soli

Bardziej szczegółowo

Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej

Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej 1 Zasady ogólne 1. Częstość i regularność posiłków 2. Śniadanie - najważniejszy posiłek dnia 3. Ostatni posiłek -2 godz. przed snem 4. Posiłek budulcem

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ TWÓJ CUDOWNY LEK

ŻYWNOŚĆ TWÓJ CUDOWNY LEK ŻYWNOŚĆ TWÓJ CUDOWNY LEK Nasz organizm jest wspaniale działającym samoregulującym się systemem Czynniki zewnętrzne: Pożywienie Gazy oddechowe Informacja NASZE ZDROWIE W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD TEGO CO I

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA mgr Katarzyna Liptak Nauczyciel wych. wczesnoszkolnego, Trener Wellness Co to jest ODŻYWIANIE? To proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska

Bardziej szczegółowo

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia?

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? A. Jarosz Woda głównym składnikiem ciała i podstawowym składnikiem pożywienia stanowi 50 80 %masy ciała zasoby wodne organizmu muszą być stale

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo?

Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo? Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo? Według definicji zdrowe odżywianie to sposób jedzenia, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu jego zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Ŝywności i sposób Ŝywienia naleŝą do najwaŝniejszych problemów zdrowia publicznego.

Bezpieczeństwo Ŝywności i sposób Ŝywienia naleŝą do najwaŝniejszych problemów zdrowia publicznego. śywienie CZŁOWIEKA Bezpieczeństwo Ŝywności i sposób Ŝywienia naleŝą do najwaŝniejszych problemów zdrowia publicznego. Decydują w znacznym stopniu o prawidłowym rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZAKŁAD PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Dr inż. Edyta Balejko, dr inż. Anna Bogacka, dr inż. Anna Sobczak-Czynsz Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka (MS i TŻiŻCz z uz.)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę!

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę! Prezentacja materiałów przygotowanych do realizacji V edycji programu edukacyjnego Trzymaj formę! KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! ZAKOPANE, 6 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP

Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP oraz beta-karotenu. Produkty z kukurydzy są sycące, dodające

Bardziej szczegółowo

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Łukasz Sujecki IIIA Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Piramida zdrowego Odżywiania Pyyyszne mięsko

Bardziej szczegółowo

NOWA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA. (czyli podstawy zdrowego odżywiania postawione na głowie)

NOWA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA. (czyli podstawy zdrowego odżywiania postawione na głowie) NOWA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA (czyli podstawy zdrowego odżywiania postawione na głowie) Dlaczego stara piramida żywieniowa jest zła? Po pierwsze okazuje się, że węglowodany w ilości sugerowanej przez

Bardziej szczegółowo

Zdrowe odżywianie jest to sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.

Zdrowe odżywianie jest to sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. ZDROWE ODŻYWIANIE Zdrowe odżywianie jest to sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Samodzielna ocena swojego żywienia i aktywności fizycznej. Cele: zapoznanie ucznia z praktycznymi aspektami układania prawidłowo zbilansowanej

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):*

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):* Przykładowe jadłospisy na redukcję masy ciała 1. Przykładowy jadłospis na zrzucenie wagi (zalecenia ogólne, na podstawie wywiadu z zawodnikiem trójboju siłowego): CZĘŚĆ I 3 TYGODNIE: 7 00 L - karnityna

Bardziej szczegółowo

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Tlumaczenie Aleksandra Maciejewska Co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Czy miałeś miskę owoców lub inne zdrowe jedzenie? Ludzie stają się bardziej świadomi tego,

Bardziej szczegółowo

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Dlaczego kwasy tłuszczowe są tak ważne? Kwasy tłuszczowe należą do grupy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TRZYMAJ FORMĘ

PROJEKT TRZYMAJ FORMĘ PROJEKT TRZYMAJ FORMĘ dotyczący racjonalnego odżywiania się dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 16 roku życia (projekt obejmuje klasy 5-6 szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum) Projekt realizowany w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Rozwój człowieka, stan jego zdrowia i wydajność pracy oraz długość życia są ściśle uzależnione od sposobu żywienia.

Rozwój człowieka, stan jego zdrowia i wydajność pracy oraz długość życia są ściśle uzależnione od sposobu żywienia. Rozwój człowieka, stan jego zdrowia i wydajność pracy oraz długość życia są ściśle uzależnione od sposobu żywienia. Nieprawidłowe odżywianie w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym: hamuje rozwój

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE SZKOLNYM Opracowała: Iwona Konowalska Prawidłowe żywienie powinno stanowić bardzo istotny element promocji zdrowia. Tworząc szkolne programy prozdrowotne należy koncentrować

Bardziej szczegółowo

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Dla mężczyzn Dezodorant męski "Admiral" - działa Dezodorant męski "Lord"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH Dr inż. Anna Tokarska Dział Żywienia Świętokrzyskie Centrum Onkologii Obserwowane trendy w żywieniu w ostatnim czasie wskazują, że na wskaźniki zachorowalności

Bardziej szczegółowo

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku Ryby to organizmy zmiennocieplne. Temperatura środowiska wpływa na pobieranie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

Figi suszone niesiarkowane, suszone na słońcu

Figi suszone niesiarkowane, suszone na słońcu Daktyle niesiarkowane Bakalie ekologiczne - Daktyle to doskonała, słodka przekąska, stosowane również jako dodatek do wypieków, deserów i musli. Daktyle są źródłem cukrów i naturalnych salicylanów, działających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA Wyjątkowa seria produktów rozwiązująca liczne problemy nękające skórę głowy: Łupież, świąd, zaczerwienienia, przesuszona skóra, nadmierne wydzielanie sebum, przedwczesne wypadanie

Bardziej szczegółowo