Badania konsumenckie. i ich wykorzystanie. w Public Relations. Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania konsumenckie. i ich wykorzystanie. w Public Relations. Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO"

Transkrypt

1 Badania konsumenckie i ich wykorzystanie w Public Relations Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO

2 2

3 3 Historia i rozwój badań rynku

4 4 Historia badań (prapoczątki) 24 Lipca 1824 pierwszy udokumentowany sondaż preferencji politycznych (tzw. straw polls ) prowadzone przez amerykańską gazetę Wilmington, Delaware: Andrew Jackson 335, John Quincy Adams 169, Henry Clay 19, William H. Crawford Karl Pearson i jego odchylenie standardowe: podwaliny nowoczesnej analizy statystycznej 1911 pierwsze odnotowane w dziejach komercyjne badanie marketingowe, dotyczące przemysłu rolnospożywczego w USA 1932 George W. Gallup dyrektorem badań w Y&R 1932 Rensis Likert tworzy Skalę Likerta

5 5 Historia badań 1936 słynny case badań Gallupa vs. badań Literary Digest trafna prognoza wygranej Roosevelta w badaniach Gallupa na małej próbie (3 tysiące) i błąd dużych badań (2,3 miliona) na bogatych czytelnikach pisma 1941 wynalezienie zogniskowanego wywiadu grupowego przez Paula Lazarsfelda 1948 słynna Truman Surprise wielka pomyłka Gallupa, który wskazywał na wygraną Thomasa Deweya Lata 50 i 60 szybki rozwój marketingu opartego o poszukiwanie potrzeb konsumentów i zaspokajanie ich unikalnymi ofertami (epoka USP) badania służą głównie jako miarka.

6 Pod koniec lat 40 reklama wymyśliła już wszystkie sensowne argumenty i wiele mniej sensownych lub nie prawdziwych na rynku bardzo szybko przybywało kategorii pojawił się potężny środek dotarcia z komunikatem telewizja amerykanie wchodzili w okres powojennego dobrobytu i chcieli czegoś naprawdę lepszego The president of N.W. Ayer and Son observed in 1941 that advertising "cannot create a single point of superiority in a product or add a single virtue to its manufacturer. What advertising can do is to speed up the process of getting a good product well and favorably known." USP Unique Selling Proposition Rosser Reeves Reality in Advertising 1. Każde ogłoszenie zawiera jakąś obietnicę dla klienta. Nie puste słowa, lecz prostą myśl kup ten produkt a otrzymasz z tego tytułu taką określoną korzyść. 3. Obietnica musi być taka, jakiej nie oferuje bo nie chce, bądź nie może konkurencja. 4. Obietnica musi być uniwersalna i pchnąć miliony do kupna Waszych produktów. 6 6

7

8 Case Nescafe Nie dba o męża i rodzinę Leniwa Przeciętna Pracowita Zaradna Pojedyncze cechy kształtują całą tożsamość i wizerunek poprzez wpasowanie w istniejące wzorce. 8

9 9 Historia badań 1969 po raz pierwszy użyto terminu pozycjonowanie w jego współczesnym znaczeniu Lata 70 podstawowe systemy wiedzy o konsumentach przestają wystarczać, pozycjonowania stają się bardziej skomplikowane, zróżnicowania poszukuje się ponad racjonalnymi kryteriami rozwój badań jakościowych w Europie (Unilever), zaawansowane i precyzyjne techniki ilościowe w USA (P&G) Jack Trout and Al Ries 1969 The battle is in the consumers mind Liczy się nie to, co jest w produkcie, ale to, co utkwi w świadomości konsumenta.

10 Identyfikowanie nowych pozycji na rynku wymaga lepszego poznania konsumentów Abracham Maslow pracuje nad koncepcją hierarchii potrzeb 1954 Motivation and Personality pięć poziomów potrzeb 1968 Toward a Psychology of Being koncepcja w pełnej postaci 10 10

11 Mapa percepcyjna rynku piw Old Milwaukee Good Value Budget Full Bodied Meister Brau Blue Collar Stroh s Heavy Heavy Budweiser Miller Popular with Men Special Occasions Coors Beck s Dining Out Heineken Premium Michelob Premium 11 On a Budget Pale Color Old Milwaukee Light Light Miller Coors Light Lite Light Less Filling Popular with Women

12

13 Historia badań Lata 80 nastaje epoka marek, których główną składową są wartości i emocje konsumenta badania rynku kierują się ku emocjom, intensywnie rozwijają się badania jakościowe 13

14

15 Emocje w marketingu "Emotions are an essential part of our thinking ability and not just something extra that mucks up our thinking Edward de Bono,

16

17 17 Historia badań Lata 90 badania rynku kierują się ku Consumer Insight, czyli głębokiemu poznaniu konsumentów. Na scenę wkraczają analizy trendów, łączenie wielu technik w jednym badaniu, etnografia, techniki kreatywne, analizy kulturowe. Metoda staje się mniej istotna niż wynik, od badań oczekuje się rozwiązywania problemów. Nacisk na użyteczność informacji, a nie jedynie zebranie ich. 00 i do teraz wzrost znaczenia doświadczeń konsumenta i jego automatycznych reakcji warunkowanych społecznie i kulturowo: Rozwój metod biometrycznych: eyetracking, neuromarkting, analiza głosu, mikro-skurcze mięśni mimicznych Metody analizy kultury: etnografia, analiza treści, analizy semiotyczne

18 18 Rozwój obszarów poszukiwań Łatwo dostępne Racjonalne Emocjonalne Społeczne Proste techniki oparte o pytania i odpowiedzi Techniki projekcyjne Głębokie, trudno dostępne Kulturowe Głębokie analizy treści

19 19 Zmiana podejścia do źródeł motywacji motywy są ukryte w człowieku nawet przed nim samym poza warstwą świadomą jest jeszcze wiele nie świadomych poza świadome motywy to układy automatycznych reakcji wyuczonych w interakcji z otoczeniem, jednostka interioryzuje uwarunkowana jednostka otoczenie motywy są efektem świadomych procesów podlegających samoobserwacji świadome motywy są kształtowane przez ugruntowane kulturowo lub grupowo schematy, jednostka odbija się w kulturze która ją otacza

20 20 Różne kategorie na różnych etapach

21 21 Podstawy narzędzi badawczych

22 22 Najbardziej powszechny podział badań JAKOŚCIOWE q q q Badania prowadzone w celu wyjaśnienia przyczyn określonego zachowania i opinii ludzi - odpowiadają na pytanie: dlaczego? Podejście zorientowane na odpowiedzi respondentów - determinują one treść, kolejność i sposób zadawania następnych pytań Inspiracje teoretyczne: psychologia społeczna i kliniczna, interakcjonizm symboliczny i fenomenologia ILOŚCIOWE q q q q Zbieranie danych (opinii, ocen) za pomocą zestandaryzowanego narzędzia, w sposób powtarzalny w odniesieniu do wszystkich (zazwyczaj bardzo wielu) respondentów Odpowiadają na pytanie: ile osób, jaki procent wyraża daną opinię? Prowadzone są najczęściej na próbie, rzadziej na całej populacji Wykorzystują narzędzia statystyki opisowej i matematycznej oraz dorobek logiki formalnej

23 23 Techniki jakościowe a ilościowe Techniki jakościowe jak?, dlaczego? Zorientowanie na odpowiedzi (nie standaryzowane narzędzie) Badania realizowane na małych próbkach Techniki ilościowe ile? Zorientowanie na standardowe pytania (kwestionariusz) Badania realizowane na większych próbach Celowy dobór uczestników Wyniki nie poddają się statystycznej obróbce i generalizacji Dobór losowy, udziałowy Wyniki mogą być ekstrapolowane na całą populację i analizowane statystycznie Duży wpływ badacza na przebieg badania Mniejszy wpływ badacza (ankietera) na przebieg wywiadu * Na podstawie: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe

24 24 Badania jakościowe i ilościowe w procesie Badanie Ilościowe POMIAR Badanie Jakościowe POGŁĘBIENIE INTERPRETACJA Badanie Jakościowe ROZPOZNANIE HIPOTEZY Badanie Ilościowe POMIAR WERYFIKACJA

25 25 Rodzaje prób w badaniach Próby losowe każdy członek populacji generalnej (osoba, firma) ma równą lub z góry określoną szansę trafienia do próby; konieczny operat losowania (czyli zbiór wszystkich członków populacji) - próby imienne i adresowe Próby kwotowe (udziałowe) ich struktura ma odzwierciedlać znaną badaczowi strukturę populacji generalnej (wybrane kryteria); dobór respondentów jest zadaniem ankietera Próby celowe dobór jednostek spełniających określone kryteria selekcyjne Badania ilościowe Badania jakościowe

26 26 Badanie ilościowe - próba

27 27 Badanie sondażowe - dobór próby Techniki doboru Nie-losowe techniki doboru Losowe techniki doboru Dobór dogodny Convenience Sampling (CLT) Dobór celowy Judgmental Sampling Dobór kwotowy Quota Sampling Dobór kuli śnieżnej Snowball Sampling Prosty dobór losowy Systematyczny dobór losowy Dobór warstwowy Dobór zespołowy Inne techniki doboru

28 28 Liczebność próby a błąd statystyczny

29 29 Dobór próby dla małej populacji Tabela określa liczebność próby potrzebną do uzyskania reprezentatywnych wyników przy założeniu 5- procentowego błędu i 95-procentowego poziomu ufności: Wielkość populacji Wielkość próby Wielkość populacji Wielkość próby Tabela przedstawia, iż specjalne reguły dobierania prób dla małych populacji stają się szczególnie istotne w przypadku grup poniżej dwóch tysięcy osób liczebność prób jest wówczas nieproporcjonalnie duża w stosunku do liczebności populacji.

30 30 Badania jako element systemu zarządzania

31 O co chodzi w badaniach? Badania Pomiar Zrozumienie Manipulacja Co kupują? Kiedy kupują? Ile kupują? Za ile kupują Kiedy i jak używają? Ile zużywają? Co oglądają? Kiedy i ile oglądają? Dlaczego (tak) kupują? Dlaczego (tak) używają? Jak rozumieją? Czego potrzebują? Co czują? Do czego dążą? Co cenią? Czego oczekują? Czego im brakuje? Co przekonuje? Co zwraca uwagę? Co im się podoba? Co zapamiętają? Co zmienia postawy? Co zmienia zachowanie? Opis Badania sondażowe typu U&A Analiza Badania jakościowe Ocena 31 31

32 Narzędzia w badaniach Pomiar Zrozumienie Manipulacja Pomiary ciągle wielkości sprzedaży wartości sprzedaży użytkowania produkcji częstości kontaktu konsumpcji mediów Pomiary ad-hoc zakupów użytkowania konsumpcji Wywiady indywidualne Dyskusje grupowe (fokusy) Badania etnograficzne Analizy semiotyczne Analizy treści Analizy metafor Analizy narracji Badania sondażowe zachowań, postaw i motywacji Testy produktów Testy opakowań Badania cenowe Testy pomysłów Testy komunikacji 32 32

33 System zarządzania i system badań Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Manipulacja Rozpoznanie, opisanie, zrozumienie Zrozumienie Strategia działania Idea produktu/usługi Ocena efektów, najlepsze praktyki Produkt, oferta, komunikacja Testy wyróżnialności, efektywności przekazu,, ocena wpływu na postawy i zachowania Pomiar 33 Znajomość marki, znajomość komunikacji kondycja marki, sprzedaż 33

34 System badań Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Rozpoznanie, opisanie, zrozumienie Dopóki wiedza o rynku jest pełna, wystarczy krótka ścieżka Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Znajomość marki, znajomość komunikacji kondycja marki 34 34

35 35 Wybrane obszary badań

36 36 Badania postaw i wartości

37 37 Dlaczego bada się postawy i wartości? Fikcyjna średnia q zrozumienia pełnego profilu grupy konsumentów = Suche liczby q interpretacja różnic w oparciu o całkowicie odmienny rodzaj danych Mit homogeniczności q wyodrębnienie segmentów homogenicznych w istotnych aspektach, niekoniecznie pod względem demograficznym

38 38 Dwa rodzaje wartości w skali Rokeach a WARTOŚCI INSTRUMENTALNE ambitny tolerancyjny kompetentny wesoły czysty odważny wielkoduszny uczynny uczciwy pomysłowy niezależny intelektualny logiczny kochający posłuszny uprzejmy odpowiedzialny powściągliwy WARTOŚCI OSTATECZNE komfortowe życie ekscytujące życie poczucie spełnienia pokój na świecie piękny świat równość bezpieczeństwo rodziny wolność szczęście wewnętrzna harmonia dojrzała miłość bezpieczeństwo krajowe przyjemność zbawienie szacunek dla samego siebie uznanie społeczeństwa prawdziwa przyjaźń mądrość Wartości

39 39 Wartości a zachowania konsumenckie Model efektów głównych W1 P1 Z W2 P2 Model efektów zapośredniczonych W1 P1 W2 P2 Z WARTOŚCI POSTAWY (przekonania) ZACHOWANIE

40 40 Wartości a postawy Lubię filmy, w których jest dużo scen erotycznych 49% 26% Na ile ważne są dla Ciebie następujące wartości?: SEKS 7% 10% 8% 1 - zupełnie nieważny bardzo ważny Dane: IQS & Quant Group style życia polskich konsumentów

41 41 Style Życia Polskich Konsumentów segmentacja główna Polki % Młodzi Seksowni Mieszczanie 15% Przyziemni Fantaści 10% Panowie Wygodni 18% Aktywni Tradycjonali ści 17% Skansen 15%

42 42 Style Życia Polskich Konsumentów 2007 wskaźniki różnicujące segmenty Szukanie doznań Stosunek do reklamy Konsumpcjonizm Polki 2.0 Młodzi seksowni mieszczanie Przyziemni fantaści Panowie wygodni Aktywni tradycjonaliści Skansen Orientacja na innych Zachowawczość Orientacja na ja Stosunek do Unii Europejskiej

43 43 Dążenia konsumentów - obraz siebie przykład: ja realne vs ja idealne AUTO-PERCEPCJA TOWARZYSKI(A) SATYSFAKCJA WESOŁY(A) AMBITNY(A) JA REALNE INTELIGENTNY(A) OPIEKUŃCZY(A) ZARADNY(A) OPTYMIST(K)A PRACOWITY(A) ASPIRACJA WRAŻLIWY(A) REALIST(K)A CECHY NAJMNIEJ WAŻNE SPRYTNY(A) PEWNY(A) SIEBIE ATRAKCYJNY(A) JA IDEALNE PRZEDSIĘBIORCZY(A)

44 44 Konsument a rynek

45 Kategoryzacja - rozpoznawanie obiektów* Bruner: jest to znalezienie kategorii, do której pasowałby dany obiekt. Dane sensoryczne q Punkt odniesienia, zakodowane w pamięci sposoby organizacji postrzeganych obiektów q Podstawa rozpoznawania bodźców q Rozumieją informacje sensoryczne i podlegają stałej modyfikacji Schematy poznawcze Proces dopasowania 1 standaryzacja danych przez detektory cech 2 wyszukiwanie przez schematy pamięciowe cech lub zbiorów cech, które najlepiej pasują do już istniejących struktur * za Maruszewski 45 45

46 Co to jest kategoria? produkty o zbliżonym zastosowaniu produkty tego samego rodzaju płyny do zmywania naczyń piwo słodycze dania gotowe produkty do włosów desery przekąski środki czystości produkty używane w tych samych sytuacjach produkty na grill produkty do sprzątania W zależności od tego, jak zdefiniujemy kategorię, te same produkty mogą być postrzegane inaczej 46 46

47 Typowe podziały kategorii Detalista technologia opakowanie typ zakupu cena częstość zakupu Konsument funkcja wielkość opakowanie cena sytuacja użycia Ciastka:... wafle biszkopty ciastka kruche... w czekoladzie... z galaretką... duże opakowania na co dzień dla gości jako przekąski coś wyjątkowego duże opakowania (żeby było) 47 47

48 Ćwiczenie kategoryzacyjne Poukładajmy w grupy wszystko, co na co dzień jemy. Gospodynie domowe lat: nabiał pieczywo warzywa owoce mięso wędliny woda soki kawa i herbata napoje gazowane

49 Jak to zrobili chłopcy w wieku lat? śniadanie w domu do szkoły szybko po szkole obiad fajna kolacja kanapki zawsze ekstra beznadziejne płatki na mleku, bułki, biały ser, żółty ser, wędliny kanapki, jabłka, małe napoje w kartonikach batony, słodycze, desery mleczne, owoce zupa i drugie albo tylko drugie zapiekanki, pizza chleb, bułka i różne dodatki chipsy, cola jajecznica, naleśniki z serem, bigos, parówki zapiekane z serem, sernik na zimno odgrzewany obiad, to co sami zrobią, makaron z ketchupem 49 49

50 50 Rozumienie motywów i oczekiwań technika ladderingu 50

51 Podstawowe założenia Wszystko, co robią konsumenci ma jakieś przyczyny (źródła) i jakieś skutki (konsekwencje). Znakomitą większość przyczyn i skutków konsument może sobie uświadomić i przekazać badaczowi. Przyczyny i skutki tworzą struktury drabinowe (hierarchiczne), które można zrekonstruować laddering w górę - Jakie cechy są ważne? - Dlaczego są ważne? - Jakie inne cechy z nich wynikają? - Co to daje, gdy produkt ma te cechy? - Jakie dalsze korzyści z tego wynikają? -... laddering w dół - Co konsument czuje używając produktu? - Co musi się zdarzyć, aby tak się czuł? - Jakie cechy musi mieć produkt, aby mogło się to zdarzyć? 51 51

52 Mapa ladderingowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA taniej dla rodziny WYKONANIE ZADAŃ pies dobrze służy OSZCZĘDNOŚĆ sprytne MNIEJ STRAT zjada wszystko łatwo przechowywać ENERGICZNY bawi się aktywny CZYSTE ZĘBY MIŁOŚĆ PRZYNALEZNOŚĆ PEŁNA zauważanie bezpieczeństwo ODPOWIEDZIALNOŚĆ docenienie przyjaźń TOWARZYSTWO najlepszy przyjaciel chroni przed samotnością DOBRA DYSPOZYCJA miły dla innych przyjacielski ZDROWY PIES ODŻYWIANIE odpowiednia dieta zdrowe jedzenie WYSOKA JAKOŚĆ ROLA SPOŁECZNA DOBRY WYGLĄD ludzie bardziej lubią przynależność do klubu Słabe Średnie Mocne dobry pan właściwie dbam DŁUŻSZE ŻYCIE dłużej żyje z psem mniej obaw o stratę LEPIEJ JE zjada wszystko, nie zostawia PIES ZADOWOLONY lubi swoje jedzenie 52 SUCHA DIETETYCZNA MARKA WILGOTNA CIEKAWE SMAKI 52

53 Poziomy analizy usystematyzowanej Wartości Korzyści Wartości instrumentalne - istotne głównie w kontekście społecznym, pozwalające na osiąganie wartości wyższych, np.: pewność siebie Korzyści racjonalne - wynikają bezpośrednio z kontaktu z produktem, obserwowalna lub odczuwalne fizycznie, np. oszczędność czasu Wartości wyższe - istotne głównie w kontekście indywidualnym, ostateczne, do których dążenie jest stałym celem, np. szczęście Korzyści emocjonalne - stany emocjonalne wynikające z używania/ posiadania produktu, np. przyjemność, poczucie pewności Atrybuty Atrybuty opisowe - cechy produktu które mogą być obiektywnie stwierdzone, np. forma, kolor, twardość Atrybuty wartościujące - odnoszą się do subiektywnego wrażenia konsumenta podczas kontaktu z produktem, np. dopasowanie, apetyczny wygląd 53 53

54 Przykład sieci dla kategorii Wartości wyższe Zadowolenie z siebie Szczęście Bezpieczeństwo Wartości pośrednie Pewność siebie Dobry humor Radość, optymizm Zrelaksowanie, brak trosk Poczucie bliskości z innymi Bycie potrzebnym, docenianym Korzyści emocjonalne Przyjemność gotowania Poczucie własnych umiejętności Przyjemność jedzenia Brak stresu podczas gotowania Poczucie, że dbam o najbliższych Dobre wypełnianie roli Korzyści racjonalne Łatwość przygotowania Pewność, że potrawa się uda Smaczna potrawa, danie Szybkie uzyskanie efektu Rodzina chętnie je Atrybuty wartościujące Wysoka jakość Wartość odżywcza Apetyczny wygląd dania Atrybuty opisowe Świeże składniki Prawdziwy smak Naturalne składniki Gęsta konsystencja Wyraźny czerwony kolor 54 54

55 Nieuświadomione motywy i 55 postawy 55

56 poza świadome motywy są ukryte w człowieku nawet przed nim samym motywy to układy automatycznych reakcji wyuczonych w interakcji z otoczeniem jednostka otoczenie motywy są efektem świadomych procesów podlegających samoobserwacji motywy są kształtowane przez ugruntowane kulturowo lub grupowo schematy świadome 56 56

57 Zawartość umysłu samo świadomość jamność selekcja i hierarchizacja bodźców, uwaga, torowanie, efekt ekspozycji pamięć przeżyć/ emocji, powiązania uczuć-miejsc-sytuacji, schematy reagowania skojarzenia emocji intuicja przekonania, poczucie słuszności archetypy, wzorce kulturowe, symbole, mity, struktury narracji, odzwierciedlenie kluczowych elementów i punktów zwrotnych drogi życiowej myślenie nie świadome, połączenia pojęć, protomyśli, utrwalone struktury myślenia, wyuczone schematy wnioskowania sformatowanie działania umysłu racjonalnego potrzeby, popędy 57 57

58 Pamięć i przetwarzanie informacji semantyczna wizualna behawioralna sensoryczna BODZIEC PERCEPCJA POZIOM PRZEDŚWIADOMY emocjonalna POZIOM ŚWIADOMY REAKCJA 58 58

59 Techniki projekcyjne - podstawowe założenia Są jakieś treści umysłu ludzkiego, które nie są uświadamiane lub są silnie tłumione przez świadomość, a jednak dochodzą do głosu i mogą wpływać na zachowanie. Treści te mogą być ujawnione poprzez projektowanie na inne obiekty. Wyrażając się na temat innych osób, rzeczy, wydarzeń respondenci przypisują im nieświadomie swoje cechy, emocje, motywacje. W ten sposób ich wypowiedzi stają się szczere, bowiem nie są skażone racjonalizacją czy dążeniem do poprawności. Pozwala to badaczowi dotrzeć do przekonań i motywów, które na ogół nie są ujawniane przy zastosowaniu innych techniki badań

60 Techniki projekcyjne - obecnie WYDOBYWANIE TEGO CO NIEUŚWIADAMIANE represjonowane motywy ---> oszczędność poznawcza UDRAŻNIANIE KOMUNIKACJI, INFORMACJI TRUDNYCH DO ZWERBALIZOWANIA TOROWANIE MYŚLENIA EMOCJONALNEGO, INTUICYJNEGO, HOLISTYCZNEGO POBUDZANIE KREATYWNOŚCI 60 60

61 Collage 61 61

62 Rysunek Ø Intuicyjne idee oraz skojarzenia za pomocą linii, kolorów, postaci, etc. Ø Aktywności, doświadczenia, potrzeby Ø Analiza relacji do badanego obiektu ð Marka ð Miejsce konsumpcji ð Bohater, etc. Ø Auto-percepcja Ø Indywidualna perspektywa 62 62

63 63 Analiza metafor (ZMET)

64 Analiza metafor 64 64

65 Analiza metafor 65 65

66 Analiza metafor MAPA KONSENSUSU ANALIZA METAFOR ccc yyy xxx eee zzz zzzy ttt cfgd metafory powierzchniowe / wyrażenia metaforyczne vvv fti a xyz retrc cvb vgrd pcv hfdt rbb fhd metafory tematyczne cds tpn vbn ercp rtv gtr metafory głębokie ztp Pk[ rqs 66 66

67 Analiza metafor 67 67

68 Analiza metafor 68 68

69 69 Techniki etnograficzne czasem coś widać...

70 70 Królik to jest idealnie czyste mięso. Trawa, zboże. Najzdrowsze mięso, jakie można sobie teraz wyobrazić. Kurczak, wszystko to się nie mówi, że to szkodliwe, bo to byłaby wielka afera.że hormony. Teraz szybciej się dziewczyny rozwijają, już 15 lat i chcą się żenić. Wszystko genetycznie to coś powoduje. Teraz jest taka nagonka na te takie rzeczy, molestowanie seksualne, a dziewczyny lubią jak się zaprezentujesz. To one lubią być z tym nauczycielem, bo to są jakieś autorytety. Trzeba uciekać od takich rzeczy.

71 71 Techniki etnograficzne czasem coś widać...

72 72 Badania w PR

73 73 Badania a zadania PR Zadania związane z kontaktem z otoczeniem organizacji troska o dobre imię, pozytywne relacje, ochrona wizerunku w mediach badania wyznaczają kierunki i oceniają efekty Style Życia Zadania związane z realizowaniem celów marketingowych sterowanie treścią komunikatów mediowych, sterowanie uwagą opinii publicznej, budowanie klimatu sprzyjającego działaniom marketingowym i sprzedażowym badania mogą być cennym narzędziem

74 74 PR jako partner marketingu Granica między PR a marketingiem jest bardzo cienka komunikacja marketingowa jest jednolitym procesem, zadania reklamowe i PR-owe nakładają się. Coraz więcej niestandardowych działań trudno zakwalifikować jednoznacznie, cała sfera CSR to marketing i PR jednocześnie, podobnie jak wiele działań w internecie. Głównym czynnikiem oceny PR i marketingu jest innowacyjność, często impuls do działań w jednej dziedzinie pochodzi z tej drugiej.

75 75 Badania na potrzeby PR Głównie, niemal jedynie badania ilościowe: na próbach reprezentatywnych dla populacji - dobór losowy lub losowo-kwotowy na próbach reprezentatywnych dla określonych grup - dobór losowo-kwotowy lub celowy z założonymi kwotami Próba: badania reprezentatywne dla populacji: N-1000 (błąd 3%) badania grup: im większa, tym lepiej, przynajmniej N=300 Dostawca badań: powszechnie znany wyspecjalizowany w danej dziedzinie Głównym kryterium jest maksymalna wiarygodność

76 76 Atrakcyjność badań dla PR Badania są wiarygodne (mimo wszystko) Badania przynoszą informacje o świecie Łatwo ukryć się za wykonawcą badań Proste badania mogą dawać wiele cennych informacji i wniosków Badania to atrakcyjny kontent Liczy się pomysłowość w planowaniu i użyciu badań

77 77 Przydatność informacji badawczych w działaniach PR Budowanie znajomości marki/ firmy dostarczenie ciekawych informacji zapewnia obecność w mediach i jest skutecznym narzędziem budowania znajomości, a zarazem jest to dość tanie Nagłośnienie problemu, zjawiska gdy jest pośrednio sposobem zwrócenia uwagi na produkt, który nie może być promowany bezpośrednio, lub ma przygotować grunt pod niezbyt spektakularne działania promocyjne Promowanie zachowań gdy te zachowania sprzyjają korzystaniu z produktu Budowanie wizerunku gdy jakiś ważny element wizerunku został wysoko oceniony w badaniach

78 78 Budowanie znajomości marki/ firmy walka o obecność w mediach nie zależnie od innych wydatków

79 79 Nagłośnienie problemu, zjawiska wsparcie znanej firmy badawczej

80 80 Nagłośnienie problemu, zjawiska ułatwianie dotarcia do informacji

81 81 Nagłośnienie problemu, zjawiska samodzielne życie problemu

82 82 Nagłośnienie problemu, zjawiska kula śniegowa się toczy...

83 83 Nagłośnienie problemu, zjawiska Akcja 36?

84 84 Wzmacnianie pozycji rynkowej

85 85 Wzmacnianie pozycji rynkowej

86 86 Wzmacnianie pozycji rynkowej

87 87 Wzmacnianie pozycji rynkowej

88 88 Budowanie znajomości własnej marki Prawie 2/3 kierowców podczas stania w ulicznych korkach słucha radia, a blisko 15% z nich ogląda w tym czasie reklamy OOH. To wyniki kolejnego badania z cyklu MacroFaq, przeprowadzonego przez zespół Macroscope OMD.

89 89 Budowanie wizerunku Nie wyniki, tylko analizy. Nie potwierdzają, tylko wskazują

90 90 Wspieranie wizerunku Skoro inni tak myślą

91 91 Uwaga na media! Redd s Badanie, przeprowadzone na zlecenie marki Redd's, składało się z dwóch części. W pierwszym etapie dom badawczy Brand Fibres zebrał informacje na temat obszarów kobiecej ciekawości. Dane uzyskano w badaniu treści internetowych z okresu ostatniego roku. Obszary badawcze uzupełniono za pomocą interaktywnej aplikacji na profilu marki Redd s na Facebooku. Zebrane pytania stanowiły część ankiety badawczej. Następnie TNS Polska zbadał mężczyzn, zadając im nurtujące kobiety pytania. Badanie zrealizowano w sierpniu 2012 r. na grupie 1000 mężczyzn w wieku lat. Wykorzystano w nim metodę ilościową oraz podejście gamefication (sposób badania polegający na wykorzystywaniu mechaniki gier w świecie rzeczywistym).

92 Uwaga na media! 92

93 Manipulowanie badaniami 93

94 94 Główne rodzaje błędów i manipulacji Błędy interpretacji Poprzez dobór badanych/ dobór analizowanych przypadków Poprzez zadane pytania Poprzez formę prezentacji Poprzez sugerowanie reprezentatywności

95 95 Zwodnicze średnie

96 96 Ukryta preselekcja ALE: w badaniu brali udział przedsiębiorcy z bazy adresowej BCC, która nie jest reprezentatywna!

97 97 Pseudo-próba

98 98 Próba z nad / nie do reprezentacją Nad reprezentacja z powodu zastosowanej techniki doboru badanych: badania telefoniczne: słabe dotarcie do starszych, uboższych, z małych miejscowości. badania na ulicy: niskie dotarcie do mieszkańców małych miejscowości badanie prowadzone tylko w dni robocze: słabe dotarcie do osób intensywnie pracujących

99 Manipulowanie podstawą procentowania Lubię tę markę - pierwsze wskazanie Procentowanie do całej populacji Procentowanie do znających markę Morliny 19% PMB (N=63) 35% Sokołów Duda Krakus Złoty Indyk 3% 7% 7% 19% Morliny (N=735) Sokołów (N=751) Duda (N=325) Skiba (N=61) Łuków (N=166) 18% 16% 22% 26% 25% Indykpol 3% Olewnik (N=67) 15% Łuków 3% Krakus (N=542) 13% Constar PMB inne trudno powiedzieć 2% 2% 12% 15% Pek (N=62) Mazury (N=55) Uczta (N=12) Wierzejki (N=25) Constar (N=315) 9% 8% 8% 8% 13% 99 Sokołów i Morliny to najbardziej lubiane marki wędlin w Polsce PMB - wędliny, które potrafią zdobyć sympatię!

100 Pytania z ukrytą tezą Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w butelce wykonanej z tworzywa sztucznego? użycie przymiotnika sztuczne o negatywnych konotacjach Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w butelce plastykowej? proste określenie z języka potocznego Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w lżejszej i odpornej na rozbicie butelce, wykonanej np. z plastiku? wskazanie zalet i korzyści 100

101 101 Pytania nieprecyzyjne Czy miała Pani jakiś kontakt z korupcją? Biorę łapówki - TAK 0,1% Żądano ode mnie łapówki - TAK 20% Słyszałam, że znajomy dał łapówkę - TAK 85%

102 102 Kolejność obiektów w pytaniu Czy uważasz, że ruch kołowy przyczynia się bardziej do zanieczyszczenia powietrza niż przemysł? ruch kołowy 45% przemysł 32% Czy uważasz, że przemysł przyczynia się bardziej do zanieczyszczenia powietrza niż ruch kołowy? ruch kołowy 24% przemysł 57%

103 103 Konstrukcja pytania

104 Pytania w kontekście Na ile - z punktu widzenia przyszłości Pani/ Pana dzieci ważne jest, że: WAŻNE RACZEJ WAŻNE ANI WAŻNE, ANI NIE RACZEJ NIE WAŻNE NIE WAŻNE Pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do umiejętności obsługi komputera. Komputerowe programy edukacyjne są skuteczniejsze od tradycyjnych Dzieci korzystające z komputera szybciej i skuteczniej wyszukują informacje Ministerstwo Edukacji przeznaczyło dodatkowe środki na komputeryzację szkół? 104 znacznie wyższa średnia!

105 105 Pytania w kontekście

106 106 Pytania w kontekście A jakim politykiem może być ktoś, kto: popełnił oszustwa nie wygra wyborów nie liczy się z opinią wyborców jest słaby, niezdecydowany?

107 107 Manipulowanie skalą 50 3, , , ,5 0 Mężczyźni Kobiety 0 Mężczyźni Kobiety W wypadku obu płci problem jest marginalny U mężczyzn problem występuje niemal dwukrotnie częściej

108 108 Manipulowanie rodzajem wykresu wszystko jest źle wszystko jest prawie dobrze

109 109 Sugerowanie reprezentatywności ALE: tym razem nie był to sondaż społeczny!

110 Dziękuję

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010 Psychologia zachowao konsumenckich Zajęcia 1 08.04.2010 Zaliczenie Obecnośd obowiązkowa Prezentacja na wybrany temat w gr. 2,3 -osobowych Praca dot. wieloaspektowego modelu postaw Kolokwium na ostatnich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6.

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6. 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników) Określenie

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting Zestaw ćwiczeń nr II Wojciech Fedyk Tourist Consulting www.ekspert.turystyka.pl Brief (marketingowy brief klienta) -podstawowy dokument (wstępna koncepcja) opracowany przez klienta agencji reklamowej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badania sondażowe Schematy losowania Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa 1 Próba jako miniatura populacji CELOWA subiektywny dobór jednostek

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kochamy gotować czy kochamy kupować. Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia

Kochamy gotować czy kochamy kupować. Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia Kochamy gotować czy kochamy kupować Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia Wiele sprzecznych informacji Co drugi Polak deklaruje, że lubi gotować 1/3 Polaków nie lubi gotować

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Multimodalna. segmentacja. Jacek Dohnalik PENTOR RI. 20 21 października 2005 r., hotel Marriott, Warszawa

Multimodalna. segmentacja. Jacek Dohnalik PENTOR RI. 20 21 października 2005 r., hotel Marriott, Warszawa Multimodalna segmentacja Jacek Dohnalik PENTOR RI Ile i jakich segmentów? Co to jest dobra segmentacja? Do wykozystania w praktyce Przewidywalne reakcje Wskazuje sposoby dotarcia Stabilna Ważka ilościowo

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? 2 To cykliczne, przeprowadzane co 2 tygodnie, badanie ilościowe realizowane na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

marketingowe w zarządzaniu marką

marketingowe w zarządzaniu marką Badania marketingowe w zarządzaniu marką Dzień 1 1 Artur Nierychlewski Millward Brown SMG/KRC PTBRiO 2 Niesformalizowane badania rynku są związane z biznesem od zawsze 3 1824, Harrisburg, PA, pierwszy

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Co zrobić żeby kobiety nas słuchały? Wyzwania strategii komunikacji z perspektywy gender. Magdalena Dobrowolska-Sagan Publicis

Co zrobić żeby kobiety nas słuchały? Wyzwania strategii komunikacji z perspektywy gender. Magdalena Dobrowolska-Sagan Publicis Co zrobić żeby kobiety nas słuchały? Wyzwania strategii komunikacji z perspektywy gender Magdalena Dobrowolska-Sagan Publicis Płeć a kategorie produktowe kobieta unisex mężczyzna Detergenty Żywność Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Autor: Stanisław Kaczmarczyk Wstęp CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Rozdział 1. Badania marketingowe a zarządzanie 1.1. Rozwój praktyki i teorii

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 4 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Informacje wtórne definicja Pojęcie wtórnych

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego Badania Marketingowe Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego 1 Proces badao marketingowych Sporządzenie raportu i prezentacja danych Decydent Określenie problemu decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Pij mleko! Będziesz wielki(a)!

Pij mleko! Będziesz wielki(a)! Pij mleko! Będziesz wielki(a)! Badania realizowane przez MillwardBrown SMG/KRC na potrzeby kampanii społecznej dla IAA Polska w latach 2002 2005 Prezentujący: Kuba Antoszewski, PR Manager, MillwardBrown

Bardziej szczegółowo

Public affairs. Produkcja filmowa

Public affairs. Produkcja filmowa Strategia Eventy Produkcja filmowa Public affairs Guerilla Marketing Brief DATA BRIEFINGU DATA PREZENTACJI BRIEF PRZYGOTOWAŁ FIRMA: IMIĘ NAZWISKO: E MAIL: MOBILE: WWW: FORMA PREZENTACJI/ WYSYŁKA W FORMIE

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011 MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH 15 listopada 2011 przypomnienie spontaniczne 32.8% 34.6% 32.7% 18.3% 20.0% 0.3% pretest post-test #1 post-test #2 kampania dwumiesięczna 100 showing (dobór tablic

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Programy. pozytywnego rozwoju. dla uczniów. szkół ponadgimnazjalnych

Programy. pozytywnego rozwoju. dla uczniów. szkół ponadgimnazjalnych Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki.

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Badania marketingowe, czyli jak pomóc dyrektorowi ZOO? prof. ndzw. dr hab. Katarzyna Majchrzak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 kwiecień 2015 r. Od pewnego czasu do zoo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Metody sprzedaży Wykład 4 Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Uwarunkowania psychologiczne Postawy Osobowość i koncepcja JA Uczenie się KONSUMENT Potrzeby i motywacja Stosunek do ryzyka Spostrzeganie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

zbieranie porządkowanie i prezentacja (tabele, wykresy) analiza interpretacja (wnioskowanie statystyczne)

zbieranie porządkowanie i prezentacja (tabele, wykresy) analiza interpretacja (wnioskowanie statystyczne) STATYSTYKA zbieranie porządkowanie i prezentacja (tabele, wykresy) analiza interpretacja (wnioskowanie statystyczne) DANYCH STATYSTYKA MATEMATYCZNA analiza i interpretacja danych przy wykorzystaniu metod

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. mgr Jolanta Tkaczyk

Badania Marketingowe. mgr Jolanta Tkaczyk Badania Marketingowe mgr Jolanta Tkaczyk Problemy! Badania marketingowe istota! Podstawowe pytania marketingowe! Rodzaje i typy badań marketingowych! Etapy badań marketingowych! Współpraca z agencjami

Bardziej szczegółowo