Badania konsumenckie. i ich wykorzystanie. w Public Relations. Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania konsumenckie. i ich wykorzystanie. w Public Relations. Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO"

Transkrypt

1 Badania konsumenckie i ich wykorzystanie w Public Relations Michał Kociankowski Synergion, PTBRiO

2 2

3 3 Historia i rozwój badań rynku

4 4 Historia badań (prapoczątki) 24 Lipca 1824 pierwszy udokumentowany sondaż preferencji politycznych (tzw. straw polls ) prowadzone przez amerykańską gazetę Wilmington, Delaware: Andrew Jackson 335, John Quincy Adams 169, Henry Clay 19, William H. Crawford Karl Pearson i jego odchylenie standardowe: podwaliny nowoczesnej analizy statystycznej 1911 pierwsze odnotowane w dziejach komercyjne badanie marketingowe, dotyczące przemysłu rolnospożywczego w USA 1932 George W. Gallup dyrektorem badań w Y&R 1932 Rensis Likert tworzy Skalę Likerta

5 5 Historia badań 1936 słynny case badań Gallupa vs. badań Literary Digest trafna prognoza wygranej Roosevelta w badaniach Gallupa na małej próbie (3 tysiące) i błąd dużych badań (2,3 miliona) na bogatych czytelnikach pisma 1941 wynalezienie zogniskowanego wywiadu grupowego przez Paula Lazarsfelda 1948 słynna Truman Surprise wielka pomyłka Gallupa, który wskazywał na wygraną Thomasa Deweya Lata 50 i 60 szybki rozwój marketingu opartego o poszukiwanie potrzeb konsumentów i zaspokajanie ich unikalnymi ofertami (epoka USP) badania służą głównie jako miarka.

6 Pod koniec lat 40 reklama wymyśliła już wszystkie sensowne argumenty i wiele mniej sensownych lub nie prawdziwych na rynku bardzo szybko przybywało kategorii pojawił się potężny środek dotarcia z komunikatem telewizja amerykanie wchodzili w okres powojennego dobrobytu i chcieli czegoś naprawdę lepszego The president of N.W. Ayer and Son observed in 1941 that advertising "cannot create a single point of superiority in a product or add a single virtue to its manufacturer. What advertising can do is to speed up the process of getting a good product well and favorably known." USP Unique Selling Proposition Rosser Reeves Reality in Advertising 1. Każde ogłoszenie zawiera jakąś obietnicę dla klienta. Nie puste słowa, lecz prostą myśl kup ten produkt a otrzymasz z tego tytułu taką określoną korzyść. 3. Obietnica musi być taka, jakiej nie oferuje bo nie chce, bądź nie może konkurencja. 4. Obietnica musi być uniwersalna i pchnąć miliony do kupna Waszych produktów. 6 6

7

8 Case Nescafe Nie dba o męża i rodzinę Leniwa Przeciętna Pracowita Zaradna Pojedyncze cechy kształtują całą tożsamość i wizerunek poprzez wpasowanie w istniejące wzorce. 8

9 9 Historia badań 1969 po raz pierwszy użyto terminu pozycjonowanie w jego współczesnym znaczeniu Lata 70 podstawowe systemy wiedzy o konsumentach przestają wystarczać, pozycjonowania stają się bardziej skomplikowane, zróżnicowania poszukuje się ponad racjonalnymi kryteriami rozwój badań jakościowych w Europie (Unilever), zaawansowane i precyzyjne techniki ilościowe w USA (P&G) Jack Trout and Al Ries 1969 The battle is in the consumers mind Liczy się nie to, co jest w produkcie, ale to, co utkwi w świadomości konsumenta.

10 Identyfikowanie nowych pozycji na rynku wymaga lepszego poznania konsumentów Abracham Maslow pracuje nad koncepcją hierarchii potrzeb 1954 Motivation and Personality pięć poziomów potrzeb 1968 Toward a Psychology of Being koncepcja w pełnej postaci 10 10

11 Mapa percepcyjna rynku piw Old Milwaukee Good Value Budget Full Bodied Meister Brau Blue Collar Stroh s Heavy Heavy Budweiser Miller Popular with Men Special Occasions Coors Beck s Dining Out Heineken Premium Michelob Premium 11 On a Budget Pale Color Old Milwaukee Light Light Miller Coors Light Lite Light Less Filling Popular with Women

12

13 Historia badań Lata 80 nastaje epoka marek, których główną składową są wartości i emocje konsumenta badania rynku kierują się ku emocjom, intensywnie rozwijają się badania jakościowe 13

14

15 Emocje w marketingu "Emotions are an essential part of our thinking ability and not just something extra that mucks up our thinking Edward de Bono,

16

17 17 Historia badań Lata 90 badania rynku kierują się ku Consumer Insight, czyli głębokiemu poznaniu konsumentów. Na scenę wkraczają analizy trendów, łączenie wielu technik w jednym badaniu, etnografia, techniki kreatywne, analizy kulturowe. Metoda staje się mniej istotna niż wynik, od badań oczekuje się rozwiązywania problemów. Nacisk na użyteczność informacji, a nie jedynie zebranie ich. 00 i do teraz wzrost znaczenia doświadczeń konsumenta i jego automatycznych reakcji warunkowanych społecznie i kulturowo: Rozwój metod biometrycznych: eyetracking, neuromarkting, analiza głosu, mikro-skurcze mięśni mimicznych Metody analizy kultury: etnografia, analiza treści, analizy semiotyczne

18 18 Rozwój obszarów poszukiwań Łatwo dostępne Racjonalne Emocjonalne Społeczne Proste techniki oparte o pytania i odpowiedzi Techniki projekcyjne Głębokie, trudno dostępne Kulturowe Głębokie analizy treści

19 19 Zmiana podejścia do źródeł motywacji motywy są ukryte w człowieku nawet przed nim samym poza warstwą świadomą jest jeszcze wiele nie świadomych poza świadome motywy to układy automatycznych reakcji wyuczonych w interakcji z otoczeniem, jednostka interioryzuje uwarunkowana jednostka otoczenie motywy są efektem świadomych procesów podlegających samoobserwacji świadome motywy są kształtowane przez ugruntowane kulturowo lub grupowo schematy, jednostka odbija się w kulturze która ją otacza

20 20 Różne kategorie na różnych etapach

21 21 Podstawy narzędzi badawczych

22 22 Najbardziej powszechny podział badań JAKOŚCIOWE q q q Badania prowadzone w celu wyjaśnienia przyczyn określonego zachowania i opinii ludzi - odpowiadają na pytanie: dlaczego? Podejście zorientowane na odpowiedzi respondentów - determinują one treść, kolejność i sposób zadawania następnych pytań Inspiracje teoretyczne: psychologia społeczna i kliniczna, interakcjonizm symboliczny i fenomenologia ILOŚCIOWE q q q q Zbieranie danych (opinii, ocen) za pomocą zestandaryzowanego narzędzia, w sposób powtarzalny w odniesieniu do wszystkich (zazwyczaj bardzo wielu) respondentów Odpowiadają na pytanie: ile osób, jaki procent wyraża daną opinię? Prowadzone są najczęściej na próbie, rzadziej na całej populacji Wykorzystują narzędzia statystyki opisowej i matematycznej oraz dorobek logiki formalnej

23 23 Techniki jakościowe a ilościowe Techniki jakościowe jak?, dlaczego? Zorientowanie na odpowiedzi (nie standaryzowane narzędzie) Badania realizowane na małych próbkach Techniki ilościowe ile? Zorientowanie na standardowe pytania (kwestionariusz) Badania realizowane na większych próbach Celowy dobór uczestników Wyniki nie poddają się statystycznej obróbce i generalizacji Dobór losowy, udziałowy Wyniki mogą być ekstrapolowane na całą populację i analizowane statystycznie Duży wpływ badacza na przebieg badania Mniejszy wpływ badacza (ankietera) na przebieg wywiadu * Na podstawie: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe

24 24 Badania jakościowe i ilościowe w procesie Badanie Ilościowe POMIAR Badanie Jakościowe POGŁĘBIENIE INTERPRETACJA Badanie Jakościowe ROZPOZNANIE HIPOTEZY Badanie Ilościowe POMIAR WERYFIKACJA

25 25 Rodzaje prób w badaniach Próby losowe każdy członek populacji generalnej (osoba, firma) ma równą lub z góry określoną szansę trafienia do próby; konieczny operat losowania (czyli zbiór wszystkich członków populacji) - próby imienne i adresowe Próby kwotowe (udziałowe) ich struktura ma odzwierciedlać znaną badaczowi strukturę populacji generalnej (wybrane kryteria); dobór respondentów jest zadaniem ankietera Próby celowe dobór jednostek spełniających określone kryteria selekcyjne Badania ilościowe Badania jakościowe

26 26 Badanie ilościowe - próba

27 27 Badanie sondażowe - dobór próby Techniki doboru Nie-losowe techniki doboru Losowe techniki doboru Dobór dogodny Convenience Sampling (CLT) Dobór celowy Judgmental Sampling Dobór kwotowy Quota Sampling Dobór kuli śnieżnej Snowball Sampling Prosty dobór losowy Systematyczny dobór losowy Dobór warstwowy Dobór zespołowy Inne techniki doboru

28 28 Liczebność próby a błąd statystyczny

29 29 Dobór próby dla małej populacji Tabela określa liczebność próby potrzebną do uzyskania reprezentatywnych wyników przy założeniu 5- procentowego błędu i 95-procentowego poziomu ufności: Wielkość populacji Wielkość próby Wielkość populacji Wielkość próby Tabela przedstawia, iż specjalne reguły dobierania prób dla małych populacji stają się szczególnie istotne w przypadku grup poniżej dwóch tysięcy osób liczebność prób jest wówczas nieproporcjonalnie duża w stosunku do liczebności populacji.

30 30 Badania jako element systemu zarządzania

31 O co chodzi w badaniach? Badania Pomiar Zrozumienie Manipulacja Co kupują? Kiedy kupują? Ile kupują? Za ile kupują Kiedy i jak używają? Ile zużywają? Co oglądają? Kiedy i ile oglądają? Dlaczego (tak) kupują? Dlaczego (tak) używają? Jak rozumieją? Czego potrzebują? Co czują? Do czego dążą? Co cenią? Czego oczekują? Czego im brakuje? Co przekonuje? Co zwraca uwagę? Co im się podoba? Co zapamiętają? Co zmienia postawy? Co zmienia zachowanie? Opis Badania sondażowe typu U&A Analiza Badania jakościowe Ocena 31 31

32 Narzędzia w badaniach Pomiar Zrozumienie Manipulacja Pomiary ciągle wielkości sprzedaży wartości sprzedaży użytkowania produkcji częstości kontaktu konsumpcji mediów Pomiary ad-hoc zakupów użytkowania konsumpcji Wywiady indywidualne Dyskusje grupowe (fokusy) Badania etnograficzne Analizy semiotyczne Analizy treści Analizy metafor Analizy narracji Badania sondażowe zachowań, postaw i motywacji Testy produktów Testy opakowań Badania cenowe Testy pomysłów Testy komunikacji 32 32

33 System zarządzania i system badań Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Manipulacja Rozpoznanie, opisanie, zrozumienie Zrozumienie Strategia działania Idea produktu/usługi Ocena efektów, najlepsze praktyki Produkt, oferta, komunikacja Testy wyróżnialności, efektywności przekazu,, ocena wpływu na postawy i zachowania Pomiar 33 Znajomość marki, znajomość komunikacji kondycja marki, sprzedaż 33

34 System badań Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Rozpoznanie, opisanie, zrozumienie Dopóki wiedza o rynku jest pełna, wystarczy krótka ścieżka Testowanie, dopracowanie, ocena potencjału Znajomość marki, znajomość komunikacji kondycja marki 34 34

35 35 Wybrane obszary badań

36 36 Badania postaw i wartości

37 37 Dlaczego bada się postawy i wartości? Fikcyjna średnia q zrozumienia pełnego profilu grupy konsumentów = Suche liczby q interpretacja różnic w oparciu o całkowicie odmienny rodzaj danych Mit homogeniczności q wyodrębnienie segmentów homogenicznych w istotnych aspektach, niekoniecznie pod względem demograficznym

38 38 Dwa rodzaje wartości w skali Rokeach a WARTOŚCI INSTRUMENTALNE ambitny tolerancyjny kompetentny wesoły czysty odważny wielkoduszny uczynny uczciwy pomysłowy niezależny intelektualny logiczny kochający posłuszny uprzejmy odpowiedzialny powściągliwy WARTOŚCI OSTATECZNE komfortowe życie ekscytujące życie poczucie spełnienia pokój na świecie piękny świat równość bezpieczeństwo rodziny wolność szczęście wewnętrzna harmonia dojrzała miłość bezpieczeństwo krajowe przyjemność zbawienie szacunek dla samego siebie uznanie społeczeństwa prawdziwa przyjaźń mądrość Wartości

39 39 Wartości a zachowania konsumenckie Model efektów głównych W1 P1 Z W2 P2 Model efektów zapośredniczonych W1 P1 W2 P2 Z WARTOŚCI POSTAWY (przekonania) ZACHOWANIE

40 40 Wartości a postawy Lubię filmy, w których jest dużo scen erotycznych 49% 26% Na ile ważne są dla Ciebie następujące wartości?: SEKS 7% 10% 8% 1 - zupełnie nieważny bardzo ważny Dane: IQS & Quant Group style życia polskich konsumentów

41 41 Style Życia Polskich Konsumentów segmentacja główna Polki % Młodzi Seksowni Mieszczanie 15% Przyziemni Fantaści 10% Panowie Wygodni 18% Aktywni Tradycjonali ści 17% Skansen 15%

42 42 Style Życia Polskich Konsumentów 2007 wskaźniki różnicujące segmenty Szukanie doznań Stosunek do reklamy Konsumpcjonizm Polki 2.0 Młodzi seksowni mieszczanie Przyziemni fantaści Panowie wygodni Aktywni tradycjonaliści Skansen Orientacja na innych Zachowawczość Orientacja na ja Stosunek do Unii Europejskiej

43 43 Dążenia konsumentów - obraz siebie przykład: ja realne vs ja idealne AUTO-PERCEPCJA TOWARZYSKI(A) SATYSFAKCJA WESOŁY(A) AMBITNY(A) JA REALNE INTELIGENTNY(A) OPIEKUŃCZY(A) ZARADNY(A) OPTYMIST(K)A PRACOWITY(A) ASPIRACJA WRAŻLIWY(A) REALIST(K)A CECHY NAJMNIEJ WAŻNE SPRYTNY(A) PEWNY(A) SIEBIE ATRAKCYJNY(A) JA IDEALNE PRZEDSIĘBIORCZY(A)

44 44 Konsument a rynek

45 Kategoryzacja - rozpoznawanie obiektów* Bruner: jest to znalezienie kategorii, do której pasowałby dany obiekt. Dane sensoryczne q Punkt odniesienia, zakodowane w pamięci sposoby organizacji postrzeganych obiektów q Podstawa rozpoznawania bodźców q Rozumieją informacje sensoryczne i podlegają stałej modyfikacji Schematy poznawcze Proces dopasowania 1 standaryzacja danych przez detektory cech 2 wyszukiwanie przez schematy pamięciowe cech lub zbiorów cech, które najlepiej pasują do już istniejących struktur * za Maruszewski 45 45

46 Co to jest kategoria? produkty o zbliżonym zastosowaniu produkty tego samego rodzaju płyny do zmywania naczyń piwo słodycze dania gotowe produkty do włosów desery przekąski środki czystości produkty używane w tych samych sytuacjach produkty na grill produkty do sprzątania W zależności od tego, jak zdefiniujemy kategorię, te same produkty mogą być postrzegane inaczej 46 46

47 Typowe podziały kategorii Detalista technologia opakowanie typ zakupu cena częstość zakupu Konsument funkcja wielkość opakowanie cena sytuacja użycia Ciastka:... wafle biszkopty ciastka kruche... w czekoladzie... z galaretką... duże opakowania na co dzień dla gości jako przekąski coś wyjątkowego duże opakowania (żeby było) 47 47

48 Ćwiczenie kategoryzacyjne Poukładajmy w grupy wszystko, co na co dzień jemy. Gospodynie domowe lat: nabiał pieczywo warzywa owoce mięso wędliny woda soki kawa i herbata napoje gazowane

49 Jak to zrobili chłopcy w wieku lat? śniadanie w domu do szkoły szybko po szkole obiad fajna kolacja kanapki zawsze ekstra beznadziejne płatki na mleku, bułki, biały ser, żółty ser, wędliny kanapki, jabłka, małe napoje w kartonikach batony, słodycze, desery mleczne, owoce zupa i drugie albo tylko drugie zapiekanki, pizza chleb, bułka i różne dodatki chipsy, cola jajecznica, naleśniki z serem, bigos, parówki zapiekane z serem, sernik na zimno odgrzewany obiad, to co sami zrobią, makaron z ketchupem 49 49

50 50 Rozumienie motywów i oczekiwań technika ladderingu 50

51 Podstawowe założenia Wszystko, co robią konsumenci ma jakieś przyczyny (źródła) i jakieś skutki (konsekwencje). Znakomitą większość przyczyn i skutków konsument może sobie uświadomić i przekazać badaczowi. Przyczyny i skutki tworzą struktury drabinowe (hierarchiczne), które można zrekonstruować laddering w górę - Jakie cechy są ważne? - Dlaczego są ważne? - Jakie inne cechy z nich wynikają? - Co to daje, gdy produkt ma te cechy? - Jakie dalsze korzyści z tego wynikają? -... laddering w dół - Co konsument czuje używając produktu? - Co musi się zdarzyć, aby tak się czuł? - Jakie cechy musi mieć produkt, aby mogło się to zdarzyć? 51 51

52 Mapa ladderingowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA taniej dla rodziny WYKONANIE ZADAŃ pies dobrze służy OSZCZĘDNOŚĆ sprytne MNIEJ STRAT zjada wszystko łatwo przechowywać ENERGICZNY bawi się aktywny CZYSTE ZĘBY MIŁOŚĆ PRZYNALEZNOŚĆ PEŁNA zauważanie bezpieczeństwo ODPOWIEDZIALNOŚĆ docenienie przyjaźń TOWARZYSTWO najlepszy przyjaciel chroni przed samotnością DOBRA DYSPOZYCJA miły dla innych przyjacielski ZDROWY PIES ODŻYWIANIE odpowiednia dieta zdrowe jedzenie WYSOKA JAKOŚĆ ROLA SPOŁECZNA DOBRY WYGLĄD ludzie bardziej lubią przynależność do klubu Słabe Średnie Mocne dobry pan właściwie dbam DŁUŻSZE ŻYCIE dłużej żyje z psem mniej obaw o stratę LEPIEJ JE zjada wszystko, nie zostawia PIES ZADOWOLONY lubi swoje jedzenie 52 SUCHA DIETETYCZNA MARKA WILGOTNA CIEKAWE SMAKI 52

53 Poziomy analizy usystematyzowanej Wartości Korzyści Wartości instrumentalne - istotne głównie w kontekście społecznym, pozwalające na osiąganie wartości wyższych, np.: pewność siebie Korzyści racjonalne - wynikają bezpośrednio z kontaktu z produktem, obserwowalna lub odczuwalne fizycznie, np. oszczędność czasu Wartości wyższe - istotne głównie w kontekście indywidualnym, ostateczne, do których dążenie jest stałym celem, np. szczęście Korzyści emocjonalne - stany emocjonalne wynikające z używania/ posiadania produktu, np. przyjemność, poczucie pewności Atrybuty Atrybuty opisowe - cechy produktu które mogą być obiektywnie stwierdzone, np. forma, kolor, twardość Atrybuty wartościujące - odnoszą się do subiektywnego wrażenia konsumenta podczas kontaktu z produktem, np. dopasowanie, apetyczny wygląd 53 53

54 Przykład sieci dla kategorii Wartości wyższe Zadowolenie z siebie Szczęście Bezpieczeństwo Wartości pośrednie Pewność siebie Dobry humor Radość, optymizm Zrelaksowanie, brak trosk Poczucie bliskości z innymi Bycie potrzebnym, docenianym Korzyści emocjonalne Przyjemność gotowania Poczucie własnych umiejętności Przyjemność jedzenia Brak stresu podczas gotowania Poczucie, że dbam o najbliższych Dobre wypełnianie roli Korzyści racjonalne Łatwość przygotowania Pewność, że potrawa się uda Smaczna potrawa, danie Szybkie uzyskanie efektu Rodzina chętnie je Atrybuty wartościujące Wysoka jakość Wartość odżywcza Apetyczny wygląd dania Atrybuty opisowe Świeże składniki Prawdziwy smak Naturalne składniki Gęsta konsystencja Wyraźny czerwony kolor 54 54

55 Nieuświadomione motywy i 55 postawy 55

56 poza świadome motywy są ukryte w człowieku nawet przed nim samym motywy to układy automatycznych reakcji wyuczonych w interakcji z otoczeniem jednostka otoczenie motywy są efektem świadomych procesów podlegających samoobserwacji motywy są kształtowane przez ugruntowane kulturowo lub grupowo schematy świadome 56 56

57 Zawartość umysłu samo świadomość jamność selekcja i hierarchizacja bodźców, uwaga, torowanie, efekt ekspozycji pamięć przeżyć/ emocji, powiązania uczuć-miejsc-sytuacji, schematy reagowania skojarzenia emocji intuicja przekonania, poczucie słuszności archetypy, wzorce kulturowe, symbole, mity, struktury narracji, odzwierciedlenie kluczowych elementów i punktów zwrotnych drogi życiowej myślenie nie świadome, połączenia pojęć, protomyśli, utrwalone struktury myślenia, wyuczone schematy wnioskowania sformatowanie działania umysłu racjonalnego potrzeby, popędy 57 57

58 Pamięć i przetwarzanie informacji semantyczna wizualna behawioralna sensoryczna BODZIEC PERCEPCJA POZIOM PRZEDŚWIADOMY emocjonalna POZIOM ŚWIADOMY REAKCJA 58 58

59 Techniki projekcyjne - podstawowe założenia Są jakieś treści umysłu ludzkiego, które nie są uświadamiane lub są silnie tłumione przez świadomość, a jednak dochodzą do głosu i mogą wpływać na zachowanie. Treści te mogą być ujawnione poprzez projektowanie na inne obiekty. Wyrażając się na temat innych osób, rzeczy, wydarzeń respondenci przypisują im nieświadomie swoje cechy, emocje, motywacje. W ten sposób ich wypowiedzi stają się szczere, bowiem nie są skażone racjonalizacją czy dążeniem do poprawności. Pozwala to badaczowi dotrzeć do przekonań i motywów, które na ogół nie są ujawniane przy zastosowaniu innych techniki badań

60 Techniki projekcyjne - obecnie WYDOBYWANIE TEGO CO NIEUŚWIADAMIANE represjonowane motywy ---> oszczędność poznawcza UDRAŻNIANIE KOMUNIKACJI, INFORMACJI TRUDNYCH DO ZWERBALIZOWANIA TOROWANIE MYŚLENIA EMOCJONALNEGO, INTUICYJNEGO, HOLISTYCZNEGO POBUDZANIE KREATYWNOŚCI 60 60

61 Collage 61 61

62 Rysunek Ø Intuicyjne idee oraz skojarzenia za pomocą linii, kolorów, postaci, etc. Ø Aktywności, doświadczenia, potrzeby Ø Analiza relacji do badanego obiektu ð Marka ð Miejsce konsumpcji ð Bohater, etc. Ø Auto-percepcja Ø Indywidualna perspektywa 62 62

63 63 Analiza metafor (ZMET)

64 Analiza metafor 64 64

65 Analiza metafor 65 65

66 Analiza metafor MAPA KONSENSUSU ANALIZA METAFOR ccc yyy xxx eee zzz zzzy ttt cfgd metafory powierzchniowe / wyrażenia metaforyczne vvv fti a xyz retrc cvb vgrd pcv hfdt rbb fhd metafory tematyczne cds tpn vbn ercp rtv gtr metafory głębokie ztp Pk[ rqs 66 66

67 Analiza metafor 67 67

68 Analiza metafor 68 68

69 69 Techniki etnograficzne czasem coś widać...

70 70 Królik to jest idealnie czyste mięso. Trawa, zboże. Najzdrowsze mięso, jakie można sobie teraz wyobrazić. Kurczak, wszystko to się nie mówi, że to szkodliwe, bo to byłaby wielka afera.że hormony. Teraz szybciej się dziewczyny rozwijają, już 15 lat i chcą się żenić. Wszystko genetycznie to coś powoduje. Teraz jest taka nagonka na te takie rzeczy, molestowanie seksualne, a dziewczyny lubią jak się zaprezentujesz. To one lubią być z tym nauczycielem, bo to są jakieś autorytety. Trzeba uciekać od takich rzeczy.

71 71 Techniki etnograficzne czasem coś widać...

72 72 Badania w PR

73 73 Badania a zadania PR Zadania związane z kontaktem z otoczeniem organizacji troska o dobre imię, pozytywne relacje, ochrona wizerunku w mediach badania wyznaczają kierunki i oceniają efekty Style Życia Zadania związane z realizowaniem celów marketingowych sterowanie treścią komunikatów mediowych, sterowanie uwagą opinii publicznej, budowanie klimatu sprzyjającego działaniom marketingowym i sprzedażowym badania mogą być cennym narzędziem

74 74 PR jako partner marketingu Granica między PR a marketingiem jest bardzo cienka komunikacja marketingowa jest jednolitym procesem, zadania reklamowe i PR-owe nakładają się. Coraz więcej niestandardowych działań trudno zakwalifikować jednoznacznie, cała sfera CSR to marketing i PR jednocześnie, podobnie jak wiele działań w internecie. Głównym czynnikiem oceny PR i marketingu jest innowacyjność, często impuls do działań w jednej dziedzinie pochodzi z tej drugiej.

75 75 Badania na potrzeby PR Głównie, niemal jedynie badania ilościowe: na próbach reprezentatywnych dla populacji - dobór losowy lub losowo-kwotowy na próbach reprezentatywnych dla określonych grup - dobór losowo-kwotowy lub celowy z założonymi kwotami Próba: badania reprezentatywne dla populacji: N-1000 (błąd 3%) badania grup: im większa, tym lepiej, przynajmniej N=300 Dostawca badań: powszechnie znany wyspecjalizowany w danej dziedzinie Głównym kryterium jest maksymalna wiarygodność

76 76 Atrakcyjność badań dla PR Badania są wiarygodne (mimo wszystko) Badania przynoszą informacje o świecie Łatwo ukryć się za wykonawcą badań Proste badania mogą dawać wiele cennych informacji i wniosków Badania to atrakcyjny kontent Liczy się pomysłowość w planowaniu i użyciu badań

77 77 Przydatność informacji badawczych w działaniach PR Budowanie znajomości marki/ firmy dostarczenie ciekawych informacji zapewnia obecność w mediach i jest skutecznym narzędziem budowania znajomości, a zarazem jest to dość tanie Nagłośnienie problemu, zjawiska gdy jest pośrednio sposobem zwrócenia uwagi na produkt, który nie może być promowany bezpośrednio, lub ma przygotować grunt pod niezbyt spektakularne działania promocyjne Promowanie zachowań gdy te zachowania sprzyjają korzystaniu z produktu Budowanie wizerunku gdy jakiś ważny element wizerunku został wysoko oceniony w badaniach

78 78 Budowanie znajomości marki/ firmy walka o obecność w mediach nie zależnie od innych wydatków

79 79 Nagłośnienie problemu, zjawiska wsparcie znanej firmy badawczej

80 80 Nagłośnienie problemu, zjawiska ułatwianie dotarcia do informacji

81 81 Nagłośnienie problemu, zjawiska samodzielne życie problemu

82 82 Nagłośnienie problemu, zjawiska kula śniegowa się toczy...

83 83 Nagłośnienie problemu, zjawiska Akcja 36?

84 84 Wzmacnianie pozycji rynkowej

85 85 Wzmacnianie pozycji rynkowej

86 86 Wzmacnianie pozycji rynkowej

87 87 Wzmacnianie pozycji rynkowej

88 88 Budowanie znajomości własnej marki Prawie 2/3 kierowców podczas stania w ulicznych korkach słucha radia, a blisko 15% z nich ogląda w tym czasie reklamy OOH. To wyniki kolejnego badania z cyklu MacroFaq, przeprowadzonego przez zespół Macroscope OMD.

89 89 Budowanie wizerunku Nie wyniki, tylko analizy. Nie potwierdzają, tylko wskazują

90 90 Wspieranie wizerunku Skoro inni tak myślą

91 91 Uwaga na media! Redd s Badanie, przeprowadzone na zlecenie marki Redd's, składało się z dwóch części. W pierwszym etapie dom badawczy Brand Fibres zebrał informacje na temat obszarów kobiecej ciekawości. Dane uzyskano w badaniu treści internetowych z okresu ostatniego roku. Obszary badawcze uzupełniono za pomocą interaktywnej aplikacji na profilu marki Redd s na Facebooku. Zebrane pytania stanowiły część ankiety badawczej. Następnie TNS Polska zbadał mężczyzn, zadając im nurtujące kobiety pytania. Badanie zrealizowano w sierpniu 2012 r. na grupie 1000 mężczyzn w wieku lat. Wykorzystano w nim metodę ilościową oraz podejście gamefication (sposób badania polegający na wykorzystywaniu mechaniki gier w świecie rzeczywistym).

92 Uwaga na media! 92

93 Manipulowanie badaniami 93

94 94 Główne rodzaje błędów i manipulacji Błędy interpretacji Poprzez dobór badanych/ dobór analizowanych przypadków Poprzez zadane pytania Poprzez formę prezentacji Poprzez sugerowanie reprezentatywności

95 95 Zwodnicze średnie

96 96 Ukryta preselekcja ALE: w badaniu brali udział przedsiębiorcy z bazy adresowej BCC, która nie jest reprezentatywna!

97 97 Pseudo-próba

98 98 Próba z nad / nie do reprezentacją Nad reprezentacja z powodu zastosowanej techniki doboru badanych: badania telefoniczne: słabe dotarcie do starszych, uboższych, z małych miejscowości. badania na ulicy: niskie dotarcie do mieszkańców małych miejscowości badanie prowadzone tylko w dni robocze: słabe dotarcie do osób intensywnie pracujących

99 Manipulowanie podstawą procentowania Lubię tę markę - pierwsze wskazanie Procentowanie do całej populacji Procentowanie do znających markę Morliny 19% PMB (N=63) 35% Sokołów Duda Krakus Złoty Indyk 3% 7% 7% 19% Morliny (N=735) Sokołów (N=751) Duda (N=325) Skiba (N=61) Łuków (N=166) 18% 16% 22% 26% 25% Indykpol 3% Olewnik (N=67) 15% Łuków 3% Krakus (N=542) 13% Constar PMB inne trudno powiedzieć 2% 2% 12% 15% Pek (N=62) Mazury (N=55) Uczta (N=12) Wierzejki (N=25) Constar (N=315) 9% 8% 8% 8% 13% 99 Sokołów i Morliny to najbardziej lubiane marki wędlin w Polsce PMB - wędliny, które potrafią zdobyć sympatię!

100 Pytania z ukrytą tezą Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w butelce wykonanej z tworzywa sztucznego? użycie przymiotnika sztuczne o negatywnych konotacjach Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w butelce plastykowej? proste określenie z języka potocznego Czy byłby Pan zainteresowany zakupem piwa w lżejszej i odpornej na rozbicie butelce, wykonanej np. z plastiku? wskazanie zalet i korzyści 100

101 101 Pytania nieprecyzyjne Czy miała Pani jakiś kontakt z korupcją? Biorę łapówki - TAK 0,1% Żądano ode mnie łapówki - TAK 20% Słyszałam, że znajomy dał łapówkę - TAK 85%

102 102 Kolejność obiektów w pytaniu Czy uważasz, że ruch kołowy przyczynia się bardziej do zanieczyszczenia powietrza niż przemysł? ruch kołowy 45% przemysł 32% Czy uważasz, że przemysł przyczynia się bardziej do zanieczyszczenia powietrza niż ruch kołowy? ruch kołowy 24% przemysł 57%

103 103 Konstrukcja pytania

104 Pytania w kontekście Na ile - z punktu widzenia przyszłości Pani/ Pana dzieci ważne jest, że: WAŻNE RACZEJ WAŻNE ANI WAŻNE, ANI NIE RACZEJ NIE WAŻNE NIE WAŻNE Pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do umiejętności obsługi komputera. Komputerowe programy edukacyjne są skuteczniejsze od tradycyjnych Dzieci korzystające z komputera szybciej i skuteczniej wyszukują informacje Ministerstwo Edukacji przeznaczyło dodatkowe środki na komputeryzację szkół? 104 znacznie wyższa średnia!

105 105 Pytania w kontekście

106 106 Pytania w kontekście A jakim politykiem może być ktoś, kto: popełnił oszustwa nie wygra wyborów nie liczy się z opinią wyborców jest słaby, niezdecydowany?

107 107 Manipulowanie skalą 50 3, , , ,5 0 Mężczyźni Kobiety 0 Mężczyźni Kobiety W wypadku obu płci problem jest marginalny U mężczyzn problem występuje niemal dwukrotnie częściej

108 108 Manipulowanie rodzajem wykresu wszystko jest źle wszystko jest prawie dobrze

109 109 Sugerowanie reprezentatywności ALE: tym razem nie był to sondaż społeczny!

110 Dziękuję

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ES_4a Finanse.indd 4 2009-11-20 12:15:40

Spis treści. ES_4a Finanse.indd 4 2009-11-20 12:15:40 Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1. Czym jest marketing?... 5 1.2. Czego dowiesz się z tej części podręcznika?... 6 1.3. Co musisz wiedzieć, zanim zabierzesz się za marketing?... 6 1.4. Specyfika marketingu

Bardziej szczegółowo

MARCIN GIERACZ OGARNĄĆ KOSMOS O MARKETINGU I STRATEGII [CZĘŚĆ 02]

MARCIN GIERACZ OGARNĄĆ KOSMOS O MARKETINGU I STRATEGII [CZĘŚĆ 02] MARCIN GIERACZ OGARNĄĆ KOSMOS O MARKETINGU I STRATEGII [CZĘŚĆ 02] SPIS TREŚCI WSTĘP 5 [ROZDZIAŁ 06] Uwaga asteroida! 7 Mitologia marketingu 8 Czy marketing sprzedaje? 14 Marketing w sektorze MSP. Teoria

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL 2 Słowem wstępu Rosnąca popularność Internetu zmusza marketerów do podejmowania nowych wyzwań. Jak możemy poznać potrzeby internautów, potrzeby grupy docelowej naszego biznesu? Temu właśnie służą badania

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn 2010

S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn 2010 Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu Akademia Leona Koźmińskiego Tekst opublikowano jako rozdział 2 w monografii: S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo