Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2 1. WSTĘP Pytanie jaka może być rola sportu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jeszcze kilka lat temu w Polsce wywołałoby na twarzach osób zarządzających firmami, firmowym marketingiem czy relacjami zewnętrznymi raczej rozbawienie niż rzeczową odpowiedź. Podejmując decyzje o sponsorowaniu sportu zwykle pomagali kolegom prowadzącym klub sportowy, ograniczając swoje zaangażowanie biznesowe do wypłaty umówionej kwoty i zawieszenia otrzymanej w zamian koszulki klubowej ze swoim nazwiskiem w swoim gabinecie, bądź pokazywania z nieukrywaną dumą współtowarzyszom logo swojej firmy na miejscu imprezy sportowej. Z tego też powodu sam sponsoring sportu kojarzył się jeszcze niedawno z ekscentrycznym hobby, na jaki mogą sobie pozwolić jako kierujący firmami, bądź też jako kolejny po najnowszym modelu sportowego samochodu i złotego zegarka czynnik przewagi konkurencyjnej nad kolegami prezesami na towarzyskich spotkaniach. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez sport w tym ujęciu było zdecydowanie przypadkowe, incydentalne i nie miało zazwyczaj charakteru zarządzanego przez firmę procesu. Promowało też bardziej wizerunek zarządzającego firmą w jego najbliższym otoczeniu, niż wizerunek firmy w szerszych relacjach zewnętrznych. Działalność ta była bliższa pomocy charytatywnej, czy też mecenatowi 1, niż nowoczesnemu narzędziu kreowania i zarządzania relacjami z szerokim otoczeniem firmy. Działo się to wszystko w odległym z perspektywy biznesowej, choć bliskim nam w czasie okresie tzw. orientacji produkcyjnej i sprzedażowej gdy wszystko to, co udało się wyprodukować, udawało się również sprzedać, popyt mimo gwałtownego nasycania produktami i usługami ciągle jeszcze przewyższał podaż, sporadyczne działania z zakresu PR prowadziły nieliczne korporacje, będące głównie oddziałami międzynarodowych koncernów, a marketing sprowadzał się najczęściej do kreacji nowych opakowań produktów. Jednak gwałtowny wzrost liczby oferowanych produktów i usług doprowadził do sytuacji, w której klient stanął przed możliwością wyboru z grona kilku produktów z danej kategorii i wybierał te, które bardziej odpowiadały jego potrzebom. Gdy producenci w odpowiedzi na nowe zachowanie konsumentów zaczęli oferować bardzo zbliżone 1 Mecenat nie jest równoznaczny ze sponsoringiem. Charakteryzuje go m.in. brak świadczeń wzajemnych, mecenas nie eksponuje faktu wspierania, a często wręcz pozostaje nieznany. Więcej na temat różnic między sponsoringiem a mecenatem w: Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa 1997, ss Tymczasem wiele firm jak choćby PKN Orlen swoje programy sponsorskie utożsamia z mecenatem, zapewne z chęci swego rodzaju uszlachetnienia tego narzędzia marketingowego w odbiorze społecznym: PKN ORLEN objął tytuł sponsora głównego Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket Zaangażowanie w imprezę jest elementem długofalowej polityki Koncernu polegającej na umacnianiu wizerunku PKN ORLEN jako mecenasa sportu. cyt. za: Informacja prasowa PKN Orlen z r.

3 pod względem ceny, jakości i funkcjonalności produkty i usługi, klient zaczął zwracać coraz większą uwagę na to kim jest producent, a także co ponad sam produkt jest w stanie zaoferować. Wydawać by się mogło, że konieczność optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, kreowania marki i wyróżnienia się na rynku spowoduje profesjonalizację wszystkich działań marketingowych prowadzonych przez firmy a więc także projektów sponsorskich. Rzeczywiście wiele działań sponsoringowych przeszło gwałtowne metamorfozy część zniknęła w pożodze cięcia kosztów, a do innych za wszelką cenę starano się dopasować jakiekolwiek uzasadnienie marketingowe (wielu szefów marketingu i pr usłyszało wówczas słynne polecenie zróbcie z tym coś ). Hobbystyczne traktowanie sponsoringu przetrwało tylko w niektórych firmach, które mimo zmienionej sytuacji na rynku, z różnych przyczyn nie musiały się martwić o wyniki finansowe, a kwoty przeznaczane na sponsoring stanowiły jedynie ułamek zysku przedsiębiorstwa. Dziś nadal mamy do czynienia z rozmaitym traktowaniem projektów sponsorskich. Niektóre nadal zaspokajają przysłowiowe ego prezesa, inne rozpoczęte bez uzasadnienia biznesowego stara się obecnie w jakiś sposób wykorzystać marketingowo i pr-owo, jeszcze innym nie udało się to i przeszły już do historii. Profesjonalizacja działań biznesowych wymusza jednak w coraz większym stopniu profesjonalizację podejścia do sponsoringu. Dlatego też coraz więcej projektów sponsorskich charakteryzuje się precyzyjnym określeniem celów, nakładów, konsekwentną realizacją i kontrolą efektów. Przedsiębiorstwa są coraz lepiej przygotowane do prowadzenia i wykorzystywania projektów sponsorskich czy to za sprawą własnych zespołów marketingowych, czy wynajętych do tego celu agencji. Dzięki temu projekty sponsorskie przynoszą korzyści firmom zarówno zwiększając sprzedaż, podnosząc świadomość marki sponsora, jak i korzystnie wpływając na jego wizerunek. Przedsiębiorstwa spotykają się jednak bardzo często z brakiem podobnych kompetencji po stronie organizacji sportowych, które w swojej działalności koncentrują się w większości przypadków na stronie sportowej, nie dysponują wiedzą niezbędną do prowadzenia nowoczesnych działań marketingowych oraz pr i często nadal liczą na gest sponsora, który sam zapuka do ich drzwi i wspomoże finansowo. Dlatego też transferowi świadczeń ze strony sponsora na rzecz sponsorowanego często jeszcze zwłaszcza w polskich warunkach towarzyszy transfer know-how dotyczącego wykorzystania wspólnego projektu przez obie strony.

4 2. DEFINIOWANIE PUBLIC RELATIONS W SPORCIE I POPRZEZ SPORT Poprzez sponsoring sportu firmy osiągają inne cele i docierają do innych grup docelowych w porównaniu z klasyczną komunikacją marketingową. Sponsoring bywa określany jako jedna z części składowych marketingu mix, czasem w ujęciu, któremu gwałtownie ubywa już zwolenników bywa rozumiany jako PR-owa zabawka służąca jedynie do zwiększania świadomości marki i kreowania jej wizerunku. Tymczasem najczęściej sam sponsoring to zaledwie nabycie określonych praw od podmiotu sponsorowanego, a projekt sponsorski po stronie sponsora powinien polegać na biznesowym, sprzedażowym, marketingowym i PR-owym wykorzystaniu tychże praw. Samo public relations jest jedną z głównych funkcji zarządczych firmy, opartą na komunikacji, której celem jest identyfikacja kluczowych grup otoczenia danego przedsiębiorstwa, ocena istniejących oraz ustanowienie pożądanych relacji między firmą, a nimi (przegląd definicji public relations dostępny w: Wojcik, 1997). Świadomość istnienia wszystkich grup docelowych i troska o budowę w ich umysłach pożądanego wizerunku firmy z jednej strony i dobre relacje z mediami jako częstym pośrednikiem w komunikacji z nimi z drugiej, są tak naprawdę kluczem do właściwego rozumienia PR. W prowadzonych działaniach dobra strona organizacji jest najczęściej uwypuklana, podczas gdy na tę mniej dobrą kładzie się już mniejszy nacisk, albo wręcz trzyma w ukryciu. W wielu jeszcze przypadkach PR ogranicza się jedynie do kwestii technicznych, czy wręcz narzędziowych. Mówi się w tym kontekście głównie o organizacji eventów i imprez firmowych, przygotowywaniu materiałów prasowych i ich przekazywaniu mediom. Dlatego też coraz częściej termin public relations zastępowany jest innymi określeniami, jak zarządzanie reputacją (Chadwick, Beech, 2007), czy korporacyjny odpowiednik znanego z psychologii zarządzania wrażeniem (Varey, 2002). PR w sporcie bywa też określany jako element zestawu narzędzi promocyjnych (promotional mix), który identyfikuje, ustanawia i podtrzymuje wzajemne korzystne relacje pomiędzy organizacją sportową oraz rozmaitymi grupami otoczenia, od których zależy jej sukces bądź porażka (Shank, 2009). PR poprzez sport wpasowuje się także w interaktywną strategię komunikacji marketingowej, której zamierzeniem jest przekazanie zidentyfikowanym grupom otoczenia filozofii działania organizacji oraz jej celów poprzez rozmaite kanały komunikacji po to, by ustanowić relacje oparte na zrozumieniu, zainteresowaniu i wsparciu, czy wręcz kibicowaniu (Mullin, Hardy, Sutton, 2007). Identyfikacja grup otoczenia wyznacza główną linię podziału w działaniach public relations na PR wewnętrzny i zewnętrzny. Linia ta jest bardzo umowna bywa mniej lub bardziej wyraźna w zależności od charakterystyki danego przedsiębiorstwa, a także charakteru jej interesariuszy

5 (stakeholders), którymi nazwiemy wszystkich mających bezpośredni lub pośredni wpływ na organizację. Działania wewnętrznego i zewnętrznego PR powinny być spójne, choć ich charakterystyka jest najczęściej nieco inna, gdyż inne cele do osiągnięcia stoją przed nimi. Głównymi zadaniami PR wewnętrznego, którego grupą docelową są pracownicy firmy i z tej racji określanego często mianem systemu komunikacji wewnętrznej, są zwykle: wspieranie procesów zmian, zwiększanie świadomości celów biznesowych, misji, wizji i wartości firmy wśród pracowników, motywacja pracowników i pozytywny wpływ na ich satysfakcję z pracy, komunikacja pionowa w organizacji, a także zapewnienie sprzężenia zwrotnego (Tench, Yeomans, 2006). PR zewnętrzny skupia się na tych grupach otoczenia i osobach, które mają wpływ na rozwój organizacji, a znajdują się poza nią. Trudno zidentyfikować wspólne cele dla każdego z interesariuszy tej kategorii, choć niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest tu kreowanie bądź umacnianie świadomości marki oraz dobrej reputacji firmy. Cele działań PR dla poszczególnych grup otoczenia przedstawia poniższa tabela Tabela 1 Grupy docelowe działań PR Grupa docelowa Cel Pracownicy Zwiększenie zaangażowania pracowników Ułatwienie rekrutacji pracowników Media i liderzy opinii Kreowanie dobrej reputacji firmy Generowanie pozytywnego i zmniejszanie wpływu negatywnego rozgłosu Fani, środowisko sportowe, widzowie TV Wzrost lojalności oglądający sport Wzrost świadomości marki Wzmacnianie dobrej reputacji firmy Przedstawiciele biznesu i branży Budowa relacji z innymi organizacjami Wzmacnianie i rozciąganie dobrej reputacji firmy w ramach branży Społeczeństwo Wzrost świadomości firmy w społeczeństwie Propagowanie i promocja firmowego logo Wzrost zaangażowania lokalnej społeczności Politycy Wzrost dobrej reputacji firmy Lobbying Źródło: Lagae Wim, Sports Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective, Prentice Hall, 2005.

6 Warto zatrzymać się chwilę nad zagadnieniem świadomości marki polega ona bowiem na tym, że jej nazwa i atrybuty graficzne są znane, pamiętane i kojarzone, a więc składa się z dwóch procesów ustanawiania znajomości marki oraz jej kojarzenia. Większość działań komunikacyjnych ogranicza się do zwiększania znajomości marki a więc jej nazwy, logo, identyfikacji wizualnej itp. Stąd wynika choćby rosnąca popularność projektów naming rights czy choćby umieszczania nazw sponsorów w nazwach zespołów, które w niektórych dyscyplinach w naszym kraju jak siatkówka czy futsal osiągnęły skalę wręcz monstrualną. Generują one dodatkową często olbrzymią liczbę wystąpień nazwy firmy w mediach (choćby przy każdym podawaniu wyników ligowych!). Józef Wojciechowski, właściciel firmy developerskiej, która jeszcze niedawno była sponsorem tytularnym zespołu siatkarskiego J.W. Construction Osram AZS Politechnika Warszawska w ten właśnie sposób uzasadniał wejście z nazwą sponsora do nazwy klubu: Umieszczenie nazwy firmy w nazwie zespołu to same korzyści. Eksponujemy dzięki temu markę, pokazujemy ją tym konsumentom, na których nam najbardziej zależy. Logo firmy widoczne jest podczas meczów, ale także w większości materiałów prasowych relacjonujących spotkania. To bardzo efektywny sposób podnoszenia świadomości marki 2. Tymczasem wspomniane projekty wymagają jeszcze wykonania dużej pracy nad kojarzeniem nazwy i logo z konkretnym produktem, branżą czy gamą usług. Ciekawą historię o znajomości i braku kojarzenia marki opowiedział dr John Beech, zajmujący się marketingiem sportowym na Uniwersytecie w Coventry: Pochodzę z Coventry, nasz stadion jest sponsorowany przez firmę Ricoh [nosi nazwę Rico Arena przyp. aut.]. Jeżeli zapytamy kogokolwiek w Coventry, kto sponsoruje stadion, 99% powie Ricoh, ale jeżeli zapytamy, co ta firma sprzedaje, odpowiedź raczej nie padnie (Żmudziński, 2008). By maksymalnie wykorzystać potencjał drzemiący w projekcie sponsorskim, skuteczne działania PR powinny zmierzać do zwiększenia zarówno znajomości marki, jak i jej kojarzenia. 3. SPONSORING IDEALNYM POŻYWIENIEM DLA PR-OWCA? Wspomniałem już fakt, iż firmy za wszelką cenę starają się pozyskać nowych klientów, co w warunkach dużego nasycenia rynku produktami i usługami, a także zażartej konkurencji nie jest łatwe. Choć wiele przedsiębiorstw zorientowało się już, że w centrum ich działań powinien być klient, któremu należy zaproponować najwyższej jakości ofertę, aby najpierw go pozyskać, następnie utrzymać, a w końcowym rozrachunku zbudować z nim długofalowe partnerskie relacje oparte na lojalności, to jednak często w pogoni za nowymi klientami zapomina się o budowaniu lojalności 2 Niepublikowany wywiad z Józefem Wojciechowskim, przeprowadzony w październiku 2008r. przez autora.

7 dotychczasowych. A tymczasem lojalni klienci więcej kupują, częściej wracają do danej marki, są mniej wrażliwi na zmiany cen, często bezinteresownie polecają firmę innym (Sporek, 2007), a utrzymanie dotychczasowego klienta jest kilkukrotnie tańsze, niż pozyskanie nowego (Reichheld, Teal, 2001). Dodatkowo skuteczność konwencjonalnych narzędzi marketingowych, takich jak choćby reklama ATL, spada. Koszty kampanii są wysokie, a tymczasem ludzie mają już dosyć kilkunastominutowych bloków reklamowych w telewizji, czego świetnym dowodem jest fakt, iż koncerny takie jak Philips opracowały już urządzenia, które uniemożliwią korzystanie z pilota telewizora czy nagrywarki w czasie nadawania bloków reklamowych, by nie można było przełączyć się na inny kanał czy przewinąć nagrania (Clancy, Krieg, 2007). Potencjalni konsumenci nie wyławiają także poszczególnych komunikatów z reklamowego gąszczu przestrzeni publicznej większości polskich miast. Także standardowa segmentacja klientów względem wieku, płci, wykształcenia, czy miesięcznych dochodów ustępuje miejsca personalizacji i wykorzystywaniu wspólnot zainteresowań, czyli grup ludzi o podobnych zainteresowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, dokonujących swoich wyborów konsumenckich na podstawie podobnych pobudek. Jak więc dotrzeć do odbiorcy, gdy on świadomie odrzuca próby zakomunikowania mu naszej oferty? Sponsoring nie jest tu oczywiście jedyną możliwością, choć rzeczywiście jawi się w ostatnich latach jako panaceum na spadającą skuteczność konwencjonalnych środków marketingowych. Powiązanie marketingu z emocjami sportowymi wpływa odświeżająco na markę, wprowadza ją na rynki, w których dotąd nie istniała, bądź nie odgrywała istotnej roli, zwiększa lojalność i w pewnych obszarach daje jej przewagę konkurencyjną. Projekt sponsorski angażuje oczywiście wiele działań firmy od reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, po public relations i generowany przez nie rozgłos. Guru marketingu Kevin Roberts, szef Saatchi&Saatchi powiedział niedawno: Sport jest stworzony na dzisiejsze czasy. Mamy aktualnie do czynienia z ekonomiczną katastrofą, czasem, w którym w przedziale wiekowym występuje masowe bezrobocie. Ludzie zostają pozbawieni praw obywatelskich, odcięci od wielu aspektów życia i znajdują pocieszenie w sporcie. On daje poczucie więzi, miejsca, do którego naprawdę należą i gdzie mogą poczuć się rzeczywistymi uczestnikami życia. Sport jest dostępny w tylu różnych formach i na tylu różnych poziomach cenowych, że ma się poczucie, iż zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Wszystko to oznacza, że sport nigdy jeszcze nie był tak istotny, jak dziś (Inspiring Loyalty, 2009). Udany projekt sponsorski nie jest łatwym narzędziem blisko 60% polskich dziennikarzy sportowych uważa, iż w Polsce mamy do czynienia głównie z nieudanymi projektami sponsorskimi, a blisko 70% odnosi wrażenie, iż polskie firmy nie wiedzą jak inwestować w sport. Trudności sprawia zapewne konieczność nowego podejścia do potencjalnego klienta nie skłaniamy go już do tego, by wybrał naszą firmę i przyszedł do nas, ale sami wychodzimy

8 mu naprzeciw docierając do miejsc, w których czuje się dobrze i proponując mu interesujący go kontekst. Możliwości wydają się być jednak obiecujące zwłaszcza dla działań z zakresu PR. Skuteczność przekazu rośnie bowiem za sprawą mediów, dla których relacje z widowisk sportowych są często świetnym materiałem na czołowe strony poczytnych gazet, portali internetowych, czy wiadomości telewizyjnych emitowanych w najlepszym czasie antenowym. Relacje telewizyjne, bądź on-line z imprez sportowych stanowią także często istotny czynnik w walce o widzów. Zdjęcia w relacjach prasowych, migawki czy transmisje telewizyjne, czy omówienia są bardzo atrakcyjnymi nośnikami reklamowymi dla komunikowania marki, logo, produktu tym bardziej, że pojawiają się tam spontanicznie i bezpłatnie, dodatkowo w interesującym dla odbiorcy kontekście rywalizacji sportowej, w którym większość firm na co dzień nie występuje. Często bowiem wielu działań wymaga od firmowego zespołu pr zamieszczenie w części redakcyjnej popularnego dziennika branżowego informacji o nowym produkcie, czy wizerunkowego materiału o firmie, gdy tymczasem konkurencja ma zdjęcia swojego logo na koszulce zawodnika we wszystkich dodatkach sportowych poniedziałkowych gazet, często co tydzień. Jest kilka determinantów warunkujących nośność danej dyscypliny sportu, a więc związane z nią rozgłos i atrakcyjność PR-ową dla sponsora (Lagae, 2005): popularność dyscypliny sportu, reputacja lokalna, narodowa, międzynarodowa, waga i atrakcyjność rywalizacji sportowej, czas trwania zaangażowania sponsorskiego, jakość i oryginalność podejścia do mediów, tradycja i zwyczaje mediów w podawaniu nazw sponsorów. Istnieje ogromna przepaść pomiędzy uwagą poświęcaną sportom popularnym, a mniej popularnym, którym w relacjach medialnych poświęca się niewiele miejsca, bądź wcale 3. Wydarzenia rangi międzynarodowej, zwłaszcza z udziałem Polaków, przyciągają także większe zainteresowanie mediów, niż rozgrywki krajowe, zwłaszcza jeżeli są to wydarzenia o dużej wadze 4, podobnie jak 3 Według raportu Sponsoring Monitor 2008/2009 opracowanego przez ARC Rynek i Opinia, zainteresowanie najpopularniejszą dyscypliną sportu w Polsce piłką nożną deklaruje 63,6% badanych, a jedenastą w kolejności piłką ręczną już tylko 14,8%. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w mediach i czasie/miejscu, jaki poświęcają poszczególnym dyscyplinom. W przypadku piłki nożnej dziennikarze relacjonują wyniki meczów ligowych, po każdej kolejce, często także z niższych lig, w przypadku siatkówki, koszykówki, czy piłki ręcznej nie jest to już tak oczywiste, a np. w przypadku sportów motorowodnych trudno gdziekolwiek doszukać się choćby wzmianki o zdobytym we wrześniu 2009 roku Mistrzostwie Europy w klasie S-550 przez Lechosława Rybarczyka. 4 Zainteresowanie widzów i mediów Mistrzostwami Europy Eurobasket 2009, rozgrywanych w Polsce gwałtownie spadło po tym, jak Reprezentacja Polski odpadła z rozgrywek. W tym samym mniej więcej czasie rozgrywane w Turcji Mistrzostwa Europy siatkarzy, w których polska reprezentacja zdobyła złoty medal,

9 uznane marki sportowe budzą większe zainteresowanie w skali ogólnopolskiej, od zespołów lokalnych. Większym zainteresowaniem cieszą się nowe projekty sponsorskie, gdy zespół bądź sportowiec zyskuje nowego sponsora, który daje szansę na stabilizację finansową i pomyślny rozwój. Z biegiem czasu zainteresowanie słabnie, chyba że z owym związkiem dzieje się bardzo dobrze (udane transfery, spektakularne wyniki sportowe), bądź bardzo źle (wyjątkowo słabe wyniki, spadek z ligi, nietrafione transfery, złe zarządzanie klubem). Aby utrzymywać zainteresowanie mediów tematem i zwiększać rozgłos z nim związany, ważna jest także odpowiednia obsługa prasowa projektu i utrzymywanie stałych relacji z mediami, o czym będzie mowa za chwilę. Problemem może być fakt, iż wiele redakcji unika eksponowania nazw sponsorów nie chcąc być posądzonymi o kryptoreklamę. Inna sprawa, iż trudno np. w tabeli wyników podać pełną nazwę zespołu, która brzmi Krośnieński Klub Koszykówki Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 5 4. OBSZARY PR-OWEGO WYKORZYSTANIA PROJEKTU SPONSORSKIEGO Efektem działań PR firmy w projekcie sponsorskim jest rozgłos rozumiany jako generowanie informacji o osobie, produkcie, usłudze (lub organizacji), która pojawia się w mediach bez opłacania ich bądź sponsorowania przez organizację (Shilbury, Westerbeek, Quick, Funk 2009). Działania PR skierowane do mediów są oczywiście jednym z wielu możliwych działań przynoszących firmie tak rozumiany pozytywny rozgłos, by wymienić jeszcze choćby marketing wirusowy, czy szeptany, innowacyjne i/lub szokujące wydarzenia w ramach kampanii reklamowych, czy nowoczesne techniki internetowe z wykorzystaniem np. blogów, YouTube, Twittera. Obecnie, gdy pojedynczemu odbiorcy łatwiej niż kiedykolwiek jest wejść w rolę masowego nadawcy i stać się samemu medium opiniotwórczym, a pośrednicy w postaci mediów wypierani są z obszarów, na które od zawsze mieli wyłączność jak przekaz wideo, czy newsy podawane bezpośrednio po wydarzeniu warto o tych narzędziach pamiętać i rozumieć obszar działania public relations możliwie szeroko. Najstarszą chyba, lecz nadal bardzo istotną formą PR jest media relations. Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z dziennikarzami i redakcjami zarówno mediów elektronicznych, prasy codziennej i specjalistycznej jest celem samym w sobie dla działań z zakresu media relations, odkąd organizacje dążą do generowania pozytywnego rozgłosu dla swojej marki czy produktów. śledziło z meczu na mecz coraz więcej widzów. Widownia rozgrywek ligowych zarówno koszykówki, jak i siatkówki jest oczywiście nieporównywalnie mniejsza. 5 Tworzenie tak długich i zawiłych nazw zespołów ma chyba niewielki sens zarówno dla klubu, jak i sponsorów, skoro nawet na oficjalnej stronie zespołu w sekcji wyników, klub występuje pod nazwą KKK MOSiR Krosno (stan na )

10 Mimo wspomnianej już coraz większej liczby narzędzi służących bezpośredniemu kontaktowi z odbiorcami, media nadal pozostają przecież istotnym pośrednikiem w przekazywaniu informacji i kreowaniu opinii. Firmy zaangażowane w sport wychodzą poza dobrze sobie znany świat mediów branżowych i wkraczają w nowy dla siebie obszar mediów sportowych. To właśnie dziennikarze i redakcje sportowe generować będą znakomitą większość materiałów informacyjnych i opiniotwórczych na temat sponsora w kontekście rywalizacji sportowej sponsorowanego obiektu. Ponad 80% badanych polskich dziennikarzy sportowych przyznało, iż właśnie z uwagi na sponsorowanie sportu firmy będące sponsorami częściej pojawiają się w mediach. Co ciekawe żaden z badanych dziennikarzy nie sprzeciwił się takiemu stwierdzeniu! Poznanie tego świata, jego specyfiki i potrzeb, liderów opinii, czy sposobów działania, staje się więc nowym, pilnym zadaniem dla ludzi zajmujących się media relations w firmie zostającej sponsorem. Ponadto warto pamiętać, że sport jest jednym z ulubionych tematów dla prasy regionalnej i lokalnej, która z jednej strony do tej pory była często poza obszarem głównych zainteresowań zespołu PR, a z drugiej sama nie była zainteresowana zamieszczaniem materiałów dotyczących firmy sponsorującej w jej naturalnym biznesowym kontekście. Relacje z mediami można podzielić na reaktywne, proaktywne lub interaktywne. Podejście reaktywne ogranicza się do odpowiedzi na zapytania mediów. Zespół odpowiedzialny za media relations nie buduje specjalnej bazy mediów, nie buduje strategii medialnej, przygotowuje tylko odpowiedzi na zapytania, wątpliwości, oświadczenia firmy i ew. wywiady z przedstawicielami sponsora. W podejściu proaktywnym inicjatywa w kontaktach z mediami leży po stronie organizacji to ona przygotowuje materiały dla mediów, zdjęcia, relacje wideo, które chce, aby zaistniały w mediach. Pełna współpraca z mediami, oparta na stałych relacjach, której celem jest ustanowienie długofalowych relacji, a mniej krótkofalowe zamieszczenie określonego komunikatu w określonym medium, to już podejście interaktywne. Zakłada ono zrozumienie specyfiki mediów i praw nimi rządzących przez organizację i korzystanie na zasadzie współpracy z tych możliwości, które one oferują. Dobre relacje umożliwiają także zniwelowanie negatywnego rozgłosu spowodowanego przez nieprzewidziane wydarzenia media będą bardziej zainteresowane oficjalną wersją sponsora niż w podejściach reaktywnym i proaktywnym. Innym zagadnieniem z pogranicza PR i marketingu jest koordynowanie działań stricte reklamowych z działaniami media relations. Czy nasza firma ogłasza się w tych mediach, które są dla nas ważne z punktu widzenia komunikacji i czy przekazywane w reklamach komunikaty są dostosowane do nowego typu odbiorcy?. Budując strategię media relations w projekcie sponsorskim wcześniej czy później staje się bowiem przed problemem wyboru mediów które z nich najlepiej trafiają do pożądanej przez nas grupy odbiorców? Jakie są przyzwyczajenia w korzystaniu z mediów

11 naszego docelowego odbiorcy? Czy korzysta on z Internetu, czyta prasę (i jeżeli tak to jaką), czy ogląda telewizję? Czy w związku z tym do komunikacji danego tematu lepszy będzie Internet, prasa, telewizja, a może zupełnie coś innego? Każde medium ma swoje mocne i słabe strony. Wraz z rozwojem technologii także media ewoluują gazety ustępując w szybkości podawania informacji Internetowi przenoszą się do Internetu, albo kierują się w stronę mediów kreowania opinii, a nie tylko podawania informacji itd. Zagadnienie dotyczy w równym stopniu marketingu i PR, zwłaszcza że w szeroko pojętych działaniach komunikacyjnych obszary te uzupełniają się wzajemnie. Tabela 2 Zalety i wady różnych typów mediów Medium Zalety Wady Internet Pozwala na precyzyjne dopasowywanie komunikatów; dociera do specyficznego kręgu odbiorców; daje możliwość interakcji. Gazety Elastyczność; określone terminy wydania; dobre pokrycie rynków lokalnych; przyzwyczajenia do korzystania szerokich grup odbiorców; wysoka wiarygodność. Telewizja Dobre pokrycie rynku masowego odbiorcy; niski koszt pojedynczej ekspozycji; połączenie obrazu, dźwięku i ruchu; odwołuje się do zmysłów. Direct mail Wysoka selekcja widowni; elastyczność; brak konkurencji reklamowej w tym samym medium; możliwa personalizacja. Radio Dobra akceptacja lokalna; wysoka selektywność geograficzna i demograficzna; niskie koszty. Jest zaśmiecony informacjami; posiada widownię o określonym charakterze; efektywność działań trudna do zmierzenia. Krótki czas życia; niska jakość reprodukcji; brak przyzwyczajeń do przekazywania komunikatu dalej. Wysokie koszty całkowite; wysokie zaśmiecenie informacjami; ulotna ekspozycja; mniejsza możliwość selekcji widowni. Relatywnie wysoki koszt pojedynczej ekspozycji; mało wiarygodny wizerunek przesyłki reklamowej. Tylko dźwięk; ulotna ekspozycja; niski poziom absorbowania uwagi (tzw. medium drogi ); podzielona widownia.

12 Czasopisma Wysoka selektywność geograficzna Wysokie koszty; brak gwarancji i demograficzna; wiarygodność i miejsca w wydaniu; zwykle prestiż; wysoka jakość reprodukcji; konieczność wykupienia miejsca długi okres życia i przyzwyczajenie reklamowego z wyprzedzeniem. do korzystania wielu osób z jednego wydania. Outdoor Elastyczność; wysoka Niska selektywność widowni; powtarzalność ekspozycji; niskie ograniczenia kreatywnych rozwiązań. koszty; stosunkowo niewielka konkurencja; dobra selektywność miejsca. Źródło: Kotler Philip, Armstrong Gary, Marketing: An Introduction, Pearson Prentice Hall, Często pomijanym obszarem public relations są relacje z lokalną społecznością. W zależności od charakteru projektu sponsorskiego owa lokalność może oznaczać określony zasięg geograficzny, demograficzny, osoby o określonych zainteresowaniach itd. Nabywając pakiet praw marketingowych w ramach sportowego projektu sponsorskiego, takich jak np. korzystanie z wizerunku zawodników, możliwość organizacji spotkań z nimi itd. organizacja nabywa unikalne zasoby, które zwykle są przedmiotem pożądania ze strony fanów, rodzin i znajomych pracowników (jeżeli dotyczy np. jednego z większych lokalnych pracodawców) i lokalnej społeczności. Możliwość organizacji spotkania kibiców z zawodnikami, festynu sportowego, w którym można się z nimi zmierzyć, wizyt sportowców w szkołach, domach dziecka itd. to tylko najbardziej oczywiste przykłady wykorzystania tych praw. Działania te doskonale dopełniają inicjatywy media relations, kreują bowiem nowe wydarzenia o charakterze lokalnym, atrakcyjne medialnie zwłaszcza dla mediów zajmujących się tym tematem, czy regionem. W sposób niezwykle skuteczny prowadzą także do promocji dobrej reputacji organizacji za pomocą pośrednich i bezpośrednich kanałów komunikacji, zwiększają rzesze sympatyków sponsorowanego podmiotu, a co za tym idzie zwiększają także rzesze potencjalnych lojalnych klientów, bądź pracowników. Przydają się także w relacjach z lokalnymi władzami, przedstawicielami innych firm czym innym jest spotkanie biznesowe w kolejnym biurowcu, a czym innym w loży sponsorskiej na stadionie, czy hali sportowej. Zagadnienie, które poruszyliśmy przed chwilą łączy się z obszarami employer brandingu i kreowania wizerunku firmy w ogólności, w których sportowy projekt sponsorski ma także wiele zastosowań. Wizerunek firmy, rozumiany jako suma wierzeń, poglądów i wrażeń o firmie i jej

13 produktach, utrzymywanych przez konsumentów (Ries, Trout, 2005), ma coraz większe znaczenie w podejmowaniu przez pracowników decyzji o podjęciu lub zmianie pracy na inną. Z kolei dla firm zatrudnianie pracowników o najwyższych możliwych kwalifikacjach, odpowiadającym kulturze organizacji stylowi pracy czy określonych predyspozycjach psychologicznych, a także późniejsze zapobieganie zbyt dużej rotacji staje się coraz istotniejsze i prowadzi do osiągania przez nie przewagi konkurencyjnej. By to osiągnąć organizacja musi w jakiś sposób zwrócić ich uwagę, zaistnieć na rynku w atrakcyjny sposób, wręcz sprzedać swój wizerunek często w niekonwencjonalny sposób. Sponsoring nie jest oczywiście w stanie zupełnie odmienić wizerunku firmy gdyż wpływa na niego znacznie więcej czynników, jednak aż ponad 70% badanych polskich dziennikarzy sportowych uznało, iż firmy angażujące się w sport zawsze zyskują na wizerunku. Dzieje się tak, gdy wybór podmiotu sponsorowanego przez firmę jest trafny, wówczas organizacja ma duże szanse na transfer pozytywnych wartości pomiędzy nim a organizacją. Z tego też powodu w sponsoring sportu często angażowały się firmy z sektorów, których wizerunek postrzegany jest negatywnie, jak branża tytoniowa, paliwowa, farmaceutyczna itd. (Chadwick, Beech, 2007). Oczywiście transfer taki jest możliwy i wiarygodny w odbiorze społecznym, gdy wartości wyznawane przez firmę sponsorującą i charakterystyczne dla sponsorowanej dyscypliny sportu są zbliżone i dopełniają się wzajemnie. Innym zadaniem, jakie sport może realizować w organizacji jest zwiększanie motywacji własnych pracowników oraz ich satysfakcji z pracy. Pracownicy są coraz częściej postrzegani przez pracodawców jako jeden z najcenniejszych o ile nie najbardziej wartościowy aktywów. Wysoko wykwalifikowani, z dużą motywacją i poczuciem satysfakcji z wykonywanej pracy są wydajni, mniej skorzy do zmiany pracy, a po godzinach stają się najlepszymi ambasadorami firmy w swoim otoczeniu. Sportowy projekt sponsorski poprzez wewnętrzne działania komunikacyjne, angażowanie pracowników we wspólne działania często na zasadzie rywalizacji zbliżonej do sportowej, konkursy (np. na innowacyjne rozwiązania, lepsze wykorzystanie współpracy zespołowej itd.), w których nagrodą będą unikalne przeżycia wyjazdu VIP-owskiego na mecz, czy zawody sportowe połączone z innymi atrakcjami może spełniać istotną rolę także w tym obszarze zarówno pod kątem motywacyjnym, jak i wizerunkowym do wewnątrz organizacji (Ferrand, Torrigiani, 2005). Widowisko sportowe, podczas którego cała rodzina pracownika ma okazję zobaczyć dobry mecz koszykówki, spotkać się na prywatnym lunchu z koszykarzami, a dzieci mają szansę ograć wyższego od siebie o prawie metr zawodowego koszykarza są wymierną, choć trudno przeliczalną na jakąkolwiek walutę wartością nie tylko dla zagorzałych fanów tej dyscypliny. Pracownicy, którzy zaangażowani są w projekt sponsorski swojej firmy mają zwykle silniejsze poczucie identyfikacji z firmą, bardziej angażują się w realizację swoich zadań i spełnianie oczekiwań klientów (Irwin, Sutton, McCarthy, 2008). Ponadto projekt, który przykuwa uwagę pracowników i niejako przy okazji

14 angażuje ich w realizację wspólnych celów biznesowych jest trudny do przecenienia w chwili, gdy organizacja przechodzi zmiany wewnętrzne lub spowodowane zewnętrznymi czynnikami. Jedną z najtrudniejszych w zarządzaniu zmian jest fuzja lub rebranding połączony ze zmianą filozofii działania firmy. Skuteczna komunikacja nowej sytuacji zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem zwykle sporych nakładów i przemyślanego planu działań. Strategia komunikacji nowej marki powstałej z połączenia dotychczasowych, czy też stanowiącej nowe oblicze funkcjonującej już organizacji powinna zmierzać do związania z nią pozytywnych skojarzeń i wygaszać świadomość dotychczasowych marek. Inną kwestią jest wynalezienie na tyle nośnej platformy komunikacji, która pozwoli na częsty kontakt potencjalnych odbiorców z nową nazwą i logo. Także i w tej sytuacji sportowy projekt sponsorski może być skuteczną platformą komunikacji. Wydarzenia sportowe przyciągają uwagę mediów, a nazwy organizacji obecnych w sporcie zwykle funkcjonują w świadomości społecznej. Szymon Dobrzyński dyrektor ds. promocji PTK Centertel o największym w Polsce projekcie rebrandingowym z wykorzystaniem sponsoringu sportu Orange Ekstraklasie: Marka Orange ma charakter globalny, więc w kwestiach sponsorskich również powinna zajmować się widocznymi przedsięwzięciami, które gromadzą dużo zainteresowanych osób. Chcieliśmy skorelować popularność sportu z globalnym pojmowaniem marki, więc piłka nożna była naturalnym wyborem. ( ) Z podstawowych wskaźników wynika, że zbudowaliśmy mocną pozycję i rozpoznawalność wokół całego projektu. Widać to nawet w sposobie mówienia. Mówiąc o ekstraklasie prawie każdy dodaje nazwę Orange. Naszym sukcesem jest wysoka świadomość, która stanowi podstawę dalszej komunikacji. ( ) Związek popularności piłki nożnej i emocji, jakie wzbudza, to ogromny potencjał (Sopyło, 2008). 5. ZAGROŻENIA Choć sponsoring sportu daje olbrzymie możliwości wykorzystania w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw, ograniczone w zasadzie jedynie kreatywnością sponsora, pamiętać należy o szeregu zagrożeń, z jakimi korzystanie z tego narzędzia się wiąże. Firma, o której media piszą w kontekście sponsoringu, czy pokazują jej logo w sportowym kontekście (np. na koszulce zawodnika, na miejscu rozgrywania zawodów itd.) traci możliwość kontroli nad kontekstem, w jakim materiał też zostanie opublikowany. Najbardziej pożądanym kontekstem jest oczywiście sukces sportowy, piękna bramka, medal, mistrzostwo, rekord, wspaniałe widowisko, może się jednak zdarzyć także sceneria negatywna jak korupcja (np. w przypadku

15 polskiej piłki nożnej podejrzanym o korupcję zwykle w relacjach skraca się nazwiska do pierwszej litery, a twarze zakrywa czarnym paskiem, jednak nikt nie zakrywa logo sponsora na stroju), złapanie zawodnika na stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących (które ilustrowane są podobnie jak w poprzednim przypadku zdjęciami z aren sportowych), niesportowe zachowanie (np. skandal z ustawieniem przez zespół Renault, posiadający przecież do niedawna tytularnego sponsora, przebiegu wyścigu o GP Singapuru w 2008 roku), czy dramatycznie słaby wynik sportowy (np. pierwszy od 30 lat spadek z piłkarskiej ekstraklasy drużyny Górnika Zabrze w sezonie, w którym sponsor zapowiadał walkę o pierwszą piątkę ligi). Ryzyko to można w pewien sposób minimalizować, podtrzymując interaktywne relacje z mediami, jednak nie da się go zupełnie wykluczyć. Bart Veldkamp, który w łyżwiarstwie szybkim zdobywał medale na trzech kolejnych olimpiadach w Albertville (1992), Lillehammer (1994) i Nagano (1998), a następnie został trenerem reprezentacji USA w tej dyscyplinie, powiedział kiedyś: Jeżeli pragniesz tylko dobrych historii, nigdy nie powinieneś angażować się w sponsoring sportu. Powinieneś kupić obraz i zawiesić na ścianie. Będzie piękny każdego dnia (cyt. za: Lagae 2005). Projekt sponsorski polega m.in. na transferze pozytywnego wizerunku sportowca, drużyny, wyniku, widowiska na sponsora, jednak czasem ów transferowany wizerunek okazuje się wysoce niepożądany. Szczególnym przypadkiem powyższego zagrożenia jest sytuacja, w której nadszarpnięty zostaje wizerunek firmy sponsorującej z uwagi na wydarzenia podważające jej wiarygodność i solidność. Przypadki w których np. logo firmy ubezpieczeniowej pojawia się na rozbitym samochodzie wyścigowym, w którym załoga została ranna (w Polsce mieliśmy w 2008 roku przypadek zaangażowania jako twarzy kampanii reklamowej i pr firmy ubezpieczeniowej dziennikarza motoryzacyjnego, który później przekraczając dozwoloną prędkość na drodze publicznej spowodował groźny wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a sam dziennikarz został ciężko ranny; ubezpieczyciel poinformował po wypadku, iż kampania reklamowa z wykorzystaniem wizerunku dziennikarza wygasa właśnie zgodnie z wcześniejszym planem (Biały, 2008)), czy też zawodności systemu informatycznego dostarczanego przez firmę IT sponsora imprezy (IBM postanowił wykorzystać w 1996 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie nową technologię. W zaprezentowanym systemie, który kosztował firmę 80 milionów USD i miał dostarczać informacje do międzynarodowych serwisów, pojawiały się jednak absurdalne błędy, które przyciągały uwagę złośliwych reporterów system nie był w stanie przetworzyć rezultatów już rozegranych konkurencji, a podawał wyniki zawodów, które jeszcze się nie odbyły. Najnowsza technologia okazała się kompromitująco słaba w porównaniu ze starymi, sprawdzonymi metodami i zamiast spodziewanych efektów promocyjnych przyniosła nieprzychylne komentarze w prasie i

16 ogólnoświatowy blamaż (Datko, 2003).) są tym groźniejsze dla firm, że podważają ich wiarygodność nie tylko jako sponsora sportu, ale przede wszystkim przedstawiciela branży, w której działają. Interesującą kwestią jest ryzyko wejścia w czyjeś buty. Należy bowiem wziąć pod uwagę typowo ludzką siłę przyzwyczajenia powodującą, że jeżeli dane wydarzenie, drużyna, czy obiekt miały długofalowego sponsora tytularnego, w świadomości społecznej, a także w świadomości mediów przez długi jeszcze czas funkcjonować będzie poprzednia nazwa. Dobrym przykładem jest wspomniana już Orange Ekstraklasa i fakt, iż Ekstraklasa SA spółka zarządzająca najwyższą ligą rozgrywkową piłki nożnej w Polsce jak dotąd, a więc ponad rok po wygaśnięciu umowy sponsorskiej z marką Orange, nie znalazła innego sponsora tytularnego dla tych rozgrywek. Innym przykładem mogą być projekty naming rights dotyczące obiektów sportowych firma Allianz wykupiła branding stadionu w Monachium, noszącego nazwę Allianz Arena, na 15 lat za kwotę oscylującą wokół 90 milionów Euro. Wygaszenie świadomości tak powstałej marki po upływie tego okresu oraz zbudowanie nowego brandu przez ewentualnego nowego sponsora tytularnego będzie przedsięwzięciem równie ambitnym, co kosztownym. Wspominaliśmy już o ryzyku niechęci mediów do wymieniania w przekazywanych materiałach nazwy, czy logo sponsora. Dziennikarze zobligowani przez rozmaite ustalenia wewnętrzne i kodeksy etyki swoich redakcji nie chcą być posądzani o kryptoreklamę, bądź działalność sponsorowaną przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny i zwykle unikają w swoich materiałach wymieniania nazw sponsorów 6. Ponieważ firmy sponsorują po to, by uzyskać rozgłos, co bez wsparcia mediów jest bardzo trudne, takie postępowanie mediów podważać może sens sponsoringu w ogóle. Skoro już przy praktykach mediów jesteśmy kolejnym niebezpieczeństwem czyhającym na sponsorów i osoby zajmujące się kreowaniem wizerunku w ramach projektów sponsorskich może być sytuacja, gdy stacja telewizyjna prowadząca relację z zawodów sportowych, podczas których silnie eksponowana jest nazwa i logo sponsora, oferuje mu zakup czasu reklamowego przed, po i w trakcie emisji relacji z informacją, iż w przeciwnym wypadku czas ten zostanie sprzedany głównym konkurentom sponsora (ryzyko ambush marketingu, o którym niżej). Czasem efekt taki występuje w 6 Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich mówi: Dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją oraz brać udział w reklamie i public relations ( ) Wysoce naganna jest kryptoreklama. za: Jeszcze ostrzejsze kryteria stosuje Telewizja Polska: Dziennikarze nie mogą prowadzić akwizycji reklam ani występować w programach reklamowych. Chodzi tu o oddalenie nawet podejrzeń, że w grę wchodzą korzyści materialne, a co za tym idzie wpływ na treść programów. ( ) Należy również unikać w przekazie eksponowania elementów reklamowych nazw, znaków firmowych, produktów jeśli nie jest to konieczne z punktu widzenia założeń programu. fragment rozwinięcia Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A., dostępnego pod adresem:

17 wyniku przemyślanej strategii jednego podmiotu i zagapienia, bądź zlekceważenia takiego ryzyka przez drugiego. Trudno stwierdzić, czy taka właśnie sytuacja miała miejsce podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn, faktem jest jednak to, że przerwy reklamowe w relacjach z meczów polskiej reprezentacji, sponsorowanej i obrandowanej przez jednego z operatorów komórkowych Plusa, wykorzystane zostały przez Orange operatora konkurencyjnego. Wspomniany ambush marketing, nazywany także marketingiem zwodniczym, kradzionym, bądź podstępnym, jest świadomą strategią firmy, która nie jest oficjalnym sponsorem danego wydarzenia bądź projektu, a zmierzającym do powiązania z nim swoich działań marketingowych i pr w celu uzyskania dodatkowej rozpoznawalności swojej marki, produktów bądź usług, poprzez stworzenie wrażenia, iż to ona jest sponsorem (Scaria, 2008). Jedną z bardziej spektakularnych aren działań z zakresu ambush marketingu, gdzie w rolach głównych wystąpiły browary, były ostatnie rozgrywki mistrzowskie w piłce nożnej. Przed meczem reprezentacji Holandii na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku holenderski browar Bavaria rozdał kibicom pomarańczowe spodnie imitujące część bawarskiego stroju ludowego, z napisem Bavaria. Oficjalnym sponsorem mistrzostw był natomiast Budweiser. Także Holendrzy, tyle że przed meczem na Mistrzostwach Europy EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii, otrzymali od Heinekena zielone kapelusze. Oficjalnym sponsorem imprezy był Carlsberg. W obu przypadkach organizatorzy imprez nie chcieli ryzykować, że oko kamery relacjonującej mecze pokaże logo firmy, która nie zapłaciła grosza za tytuł oficjalnego sponsora i zmusili setki holenderskich kibiców do zdjęcia reklamowej części garderoby. Tym samym w pierwszym przypadku część holenderskiej widowni obejrzała mecz w samych slipkach. (Pujari, 2009). Czy więc angażując się w sponsoring sportu firmy same proszą się o kłopoty? Jaki potencjał widzą one w mariażu biznesu ze sportem? Przywołując po raz kolejny słowa Kevina Robertsa: Większość sportowych projektów sponsorskich koncentruje się na zespołach i zawodnikach, a tymczasem naprawdę powinny zmienić orientację i skoncentrować się na fanie (Inspiring Loyalty, 2009). To oni bowiem pozostają wierni ulubionemu klubowi nawet mimo jego porażek, czy spadku do niższej ligi. Tworzą gotowe, jednorodne w swoim upodobaniu do ulubionego zespołu czy dyscypliny, lojalne grupy potencjalnych konsumentów i to właśnie oni powinni stanowić podstawowy cel działań komunikacyjnych w projekcie sponsoringowym. Głównym czynnikiem sukcesu programu sponsorskiego opartego na fanach nie jest już sam wynik, a nawet rywalizacja sportowa, ale to, co jako wartość dodatkową do przeżywanych emocji sponsor oferuje kibicowi. W ten właśnie sposób

18 sponsor skutecznie buduje swój pozytywny wizerunek poprzez sport, realizując także inne wymierne cele biznesowe. Bibliografia 1. Biały Aleksandra, Czy Zientarski zaszkodzi wizerunkowi PZU?, Cant M.C., Strydom J.W., Jooste C.J., Marketing management, Juta and Company Limited Chadwick Simon, Beech John G., The marketing of sport, Pearson Education, Clancy Kevin, Krieg Peter, Your gut is still not smarter than your head: how disciplined, factbased marketing can drive extraordinary growth and profits, John Wiley and Sons, Datko Marek, Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja, Wydawnictwo WSKiZ, Ferrand Alain, Torrigiani Luiggino, Marketing of Olympic sport organizations, Human Kinetics, Inspiring loyalty, [w:] Sport Business International, nr 149, Irwin Richard L., Sutton William Anthony, McCarthy Larry M., Sport promotion and sales management, Human Kinetics Kotler Philip, Armstrong Gary, Marketing: An introduction, Pearson Prentice Hall, Lagae Wim, Sports sponsorship and marketing communications. A european perspective, Prentice Hall, Mullin Bernard J., Hardy Stephen, Sutton William A., Sport marketing, Third Edition, Human Kinetics, Pujari M.C., Ambush marketing, Reichheld Frederick F., Teal Thomas, The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting value, Harvard Business Press, Ries Al, Trout Jack, Marketing warfare, McGraw-Hill Professional, Scaria Arul George, Ambush marketing: Game within a game, Oxford University Press, Shank Matthew D., Sports marketing. A strategic perspective, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009.

19 17. Shilbury David, Westerbeek Hans, Quick Shayne, Funk Daniel, Strategic sport marketing, Allen & Unwin, Sopyło Joanna, Orange bez Ekstraklasy, wywiad z Szymonem Dobrzyńskim Sporek Tadeusz, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin Sznajder Andrzej, Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa Tench Ralph, Yeomans Liz, Exploring public relations, Pearson Education, Varey Richard J., Marketing communication: principles and practice, Routledge, Wojcik Krystyna, Public relations od a do z, tom I, Agencja Wydawnicza Placet, Żmudziński Arkadiusz, Kreowanie marki w sporcie od a do z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów?, [w:] Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation 2008.

Nowe trendy w marketingu sportowym

Nowe trendy w marketingu sportowym ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Bolesław Iwan Nowe trendy w marketingu sportowym New trends in sport marketing Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich

Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich Studia Gdańskie, t. V, 245 258 Alicja Mikołajczyk * Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich Sport to dziedzina, która na rynku zyskuje coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

HR Manager managerowi nierówny str. 40

HR Manager managerowi nierówny str. 40 nr /2 wrzesień 2012 Półroczny biuletyn branżowy HR Manager managerowi nierówny str. 40 Sales Buduj mosty zamiast murów str. 10 Pharmacy Skuteczna ocena managera str. 36 Lovemark Potrafi natchnąć i zainspirować.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

SponSoring i marketing Sportowy

SponSoring i marketing Sportowy Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY >>ostatni gwizdek na euro 2012 >>gadżety reklamowe dla kibiców >>Sponsoring w branży energetycznej >>miejski marketing sportowy >>najciekawsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 2. Strategia 7 2.1. Po co mówimy? 7 2.2. Do kogo mówimy? 8 2.3. Komunikaty 11 3. Narzędzia 13 3.1. Identyfikacja wizualna 13 3.2. Media 15 3.3. PR w internecie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo