Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Arkadiusz Żmudziński SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2 1. WSTĘP Pytanie jaka może być rola sportu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jeszcze kilka lat temu w Polsce wywołałoby na twarzach osób zarządzających firmami, firmowym marketingiem czy relacjami zewnętrznymi raczej rozbawienie niż rzeczową odpowiedź. Podejmując decyzje o sponsorowaniu sportu zwykle pomagali kolegom prowadzącym klub sportowy, ograniczając swoje zaangażowanie biznesowe do wypłaty umówionej kwoty i zawieszenia otrzymanej w zamian koszulki klubowej ze swoim nazwiskiem w swoim gabinecie, bądź pokazywania z nieukrywaną dumą współtowarzyszom logo swojej firmy na miejscu imprezy sportowej. Z tego też powodu sam sponsoring sportu kojarzył się jeszcze niedawno z ekscentrycznym hobby, na jaki mogą sobie pozwolić jako kierujący firmami, bądź też jako kolejny po najnowszym modelu sportowego samochodu i złotego zegarka czynnik przewagi konkurencyjnej nad kolegami prezesami na towarzyskich spotkaniach. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez sport w tym ujęciu było zdecydowanie przypadkowe, incydentalne i nie miało zazwyczaj charakteru zarządzanego przez firmę procesu. Promowało też bardziej wizerunek zarządzającego firmą w jego najbliższym otoczeniu, niż wizerunek firmy w szerszych relacjach zewnętrznych. Działalność ta była bliższa pomocy charytatywnej, czy też mecenatowi 1, niż nowoczesnemu narzędziu kreowania i zarządzania relacjami z szerokim otoczeniem firmy. Działo się to wszystko w odległym z perspektywy biznesowej, choć bliskim nam w czasie okresie tzw. orientacji produkcyjnej i sprzedażowej gdy wszystko to, co udało się wyprodukować, udawało się również sprzedać, popyt mimo gwałtownego nasycania produktami i usługami ciągle jeszcze przewyższał podaż, sporadyczne działania z zakresu PR prowadziły nieliczne korporacje, będące głównie oddziałami międzynarodowych koncernów, a marketing sprowadzał się najczęściej do kreacji nowych opakowań produktów. Jednak gwałtowny wzrost liczby oferowanych produktów i usług doprowadził do sytuacji, w której klient stanął przed możliwością wyboru z grona kilku produktów z danej kategorii i wybierał te, które bardziej odpowiadały jego potrzebom. Gdy producenci w odpowiedzi na nowe zachowanie konsumentów zaczęli oferować bardzo zbliżone 1 Mecenat nie jest równoznaczny ze sponsoringiem. Charakteryzuje go m.in. brak świadczeń wzajemnych, mecenas nie eksponuje faktu wspierania, a często wręcz pozostaje nieznany. Więcej na temat różnic między sponsoringiem a mecenatem w: Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa 1997, ss Tymczasem wiele firm jak choćby PKN Orlen swoje programy sponsorskie utożsamia z mecenatem, zapewne z chęci swego rodzaju uszlachetnienia tego narzędzia marketingowego w odbiorze społecznym: PKN ORLEN objął tytuł sponsora głównego Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket Zaangażowanie w imprezę jest elementem długofalowej polityki Koncernu polegającej na umacnianiu wizerunku PKN ORLEN jako mecenasa sportu. cyt. za: Informacja prasowa PKN Orlen z r.

3 pod względem ceny, jakości i funkcjonalności produkty i usługi, klient zaczął zwracać coraz większą uwagę na to kim jest producent, a także co ponad sam produkt jest w stanie zaoferować. Wydawać by się mogło, że konieczność optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, kreowania marki i wyróżnienia się na rynku spowoduje profesjonalizację wszystkich działań marketingowych prowadzonych przez firmy a więc także projektów sponsorskich. Rzeczywiście wiele działań sponsoringowych przeszło gwałtowne metamorfozy część zniknęła w pożodze cięcia kosztów, a do innych za wszelką cenę starano się dopasować jakiekolwiek uzasadnienie marketingowe (wielu szefów marketingu i pr usłyszało wówczas słynne polecenie zróbcie z tym coś ). Hobbystyczne traktowanie sponsoringu przetrwało tylko w niektórych firmach, które mimo zmienionej sytuacji na rynku, z różnych przyczyn nie musiały się martwić o wyniki finansowe, a kwoty przeznaczane na sponsoring stanowiły jedynie ułamek zysku przedsiębiorstwa. Dziś nadal mamy do czynienia z rozmaitym traktowaniem projektów sponsorskich. Niektóre nadal zaspokajają przysłowiowe ego prezesa, inne rozpoczęte bez uzasadnienia biznesowego stara się obecnie w jakiś sposób wykorzystać marketingowo i pr-owo, jeszcze innym nie udało się to i przeszły już do historii. Profesjonalizacja działań biznesowych wymusza jednak w coraz większym stopniu profesjonalizację podejścia do sponsoringu. Dlatego też coraz więcej projektów sponsorskich charakteryzuje się precyzyjnym określeniem celów, nakładów, konsekwentną realizacją i kontrolą efektów. Przedsiębiorstwa są coraz lepiej przygotowane do prowadzenia i wykorzystywania projektów sponsorskich czy to za sprawą własnych zespołów marketingowych, czy wynajętych do tego celu agencji. Dzięki temu projekty sponsorskie przynoszą korzyści firmom zarówno zwiększając sprzedaż, podnosząc świadomość marki sponsora, jak i korzystnie wpływając na jego wizerunek. Przedsiębiorstwa spotykają się jednak bardzo często z brakiem podobnych kompetencji po stronie organizacji sportowych, które w swojej działalności koncentrują się w większości przypadków na stronie sportowej, nie dysponują wiedzą niezbędną do prowadzenia nowoczesnych działań marketingowych oraz pr i często nadal liczą na gest sponsora, który sam zapuka do ich drzwi i wspomoże finansowo. Dlatego też transferowi świadczeń ze strony sponsora na rzecz sponsorowanego często jeszcze zwłaszcza w polskich warunkach towarzyszy transfer know-how dotyczącego wykorzystania wspólnego projektu przez obie strony.

4 2. DEFINIOWANIE PUBLIC RELATIONS W SPORCIE I POPRZEZ SPORT Poprzez sponsoring sportu firmy osiągają inne cele i docierają do innych grup docelowych w porównaniu z klasyczną komunikacją marketingową. Sponsoring bywa określany jako jedna z części składowych marketingu mix, czasem w ujęciu, któremu gwałtownie ubywa już zwolenników bywa rozumiany jako PR-owa zabawka służąca jedynie do zwiększania świadomości marki i kreowania jej wizerunku. Tymczasem najczęściej sam sponsoring to zaledwie nabycie określonych praw od podmiotu sponsorowanego, a projekt sponsorski po stronie sponsora powinien polegać na biznesowym, sprzedażowym, marketingowym i PR-owym wykorzystaniu tychże praw. Samo public relations jest jedną z głównych funkcji zarządczych firmy, opartą na komunikacji, której celem jest identyfikacja kluczowych grup otoczenia danego przedsiębiorstwa, ocena istniejących oraz ustanowienie pożądanych relacji między firmą, a nimi (przegląd definicji public relations dostępny w: Wojcik, 1997). Świadomość istnienia wszystkich grup docelowych i troska o budowę w ich umysłach pożądanego wizerunku firmy z jednej strony i dobre relacje z mediami jako częstym pośrednikiem w komunikacji z nimi z drugiej, są tak naprawdę kluczem do właściwego rozumienia PR. W prowadzonych działaniach dobra strona organizacji jest najczęściej uwypuklana, podczas gdy na tę mniej dobrą kładzie się już mniejszy nacisk, albo wręcz trzyma w ukryciu. W wielu jeszcze przypadkach PR ogranicza się jedynie do kwestii technicznych, czy wręcz narzędziowych. Mówi się w tym kontekście głównie o organizacji eventów i imprez firmowych, przygotowywaniu materiałów prasowych i ich przekazywaniu mediom. Dlatego też coraz częściej termin public relations zastępowany jest innymi określeniami, jak zarządzanie reputacją (Chadwick, Beech, 2007), czy korporacyjny odpowiednik znanego z psychologii zarządzania wrażeniem (Varey, 2002). PR w sporcie bywa też określany jako element zestawu narzędzi promocyjnych (promotional mix), który identyfikuje, ustanawia i podtrzymuje wzajemne korzystne relacje pomiędzy organizacją sportową oraz rozmaitymi grupami otoczenia, od których zależy jej sukces bądź porażka (Shank, 2009). PR poprzez sport wpasowuje się także w interaktywną strategię komunikacji marketingowej, której zamierzeniem jest przekazanie zidentyfikowanym grupom otoczenia filozofii działania organizacji oraz jej celów poprzez rozmaite kanały komunikacji po to, by ustanowić relacje oparte na zrozumieniu, zainteresowaniu i wsparciu, czy wręcz kibicowaniu (Mullin, Hardy, Sutton, 2007). Identyfikacja grup otoczenia wyznacza główną linię podziału w działaniach public relations na PR wewnętrzny i zewnętrzny. Linia ta jest bardzo umowna bywa mniej lub bardziej wyraźna w zależności od charakterystyki danego przedsiębiorstwa, a także charakteru jej interesariuszy

5 (stakeholders), którymi nazwiemy wszystkich mających bezpośredni lub pośredni wpływ na organizację. Działania wewnętrznego i zewnętrznego PR powinny być spójne, choć ich charakterystyka jest najczęściej nieco inna, gdyż inne cele do osiągnięcia stoją przed nimi. Głównymi zadaniami PR wewnętrznego, którego grupą docelową są pracownicy firmy i z tej racji określanego często mianem systemu komunikacji wewnętrznej, są zwykle: wspieranie procesów zmian, zwiększanie świadomości celów biznesowych, misji, wizji i wartości firmy wśród pracowników, motywacja pracowników i pozytywny wpływ na ich satysfakcję z pracy, komunikacja pionowa w organizacji, a także zapewnienie sprzężenia zwrotnego (Tench, Yeomans, 2006). PR zewnętrzny skupia się na tych grupach otoczenia i osobach, które mają wpływ na rozwój organizacji, a znajdują się poza nią. Trudno zidentyfikować wspólne cele dla każdego z interesariuszy tej kategorii, choć niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest tu kreowanie bądź umacnianie świadomości marki oraz dobrej reputacji firmy. Cele działań PR dla poszczególnych grup otoczenia przedstawia poniższa tabela Tabela 1 Grupy docelowe działań PR Grupa docelowa Cel Pracownicy Zwiększenie zaangażowania pracowników Ułatwienie rekrutacji pracowników Media i liderzy opinii Kreowanie dobrej reputacji firmy Generowanie pozytywnego i zmniejszanie wpływu negatywnego rozgłosu Fani, środowisko sportowe, widzowie TV Wzrost lojalności oglądający sport Wzrost świadomości marki Wzmacnianie dobrej reputacji firmy Przedstawiciele biznesu i branży Budowa relacji z innymi organizacjami Wzmacnianie i rozciąganie dobrej reputacji firmy w ramach branży Społeczeństwo Wzrost świadomości firmy w społeczeństwie Propagowanie i promocja firmowego logo Wzrost zaangażowania lokalnej społeczności Politycy Wzrost dobrej reputacji firmy Lobbying Źródło: Lagae Wim, Sports Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective, Prentice Hall, 2005.

6 Warto zatrzymać się chwilę nad zagadnieniem świadomości marki polega ona bowiem na tym, że jej nazwa i atrybuty graficzne są znane, pamiętane i kojarzone, a więc składa się z dwóch procesów ustanawiania znajomości marki oraz jej kojarzenia. Większość działań komunikacyjnych ogranicza się do zwiększania znajomości marki a więc jej nazwy, logo, identyfikacji wizualnej itp. Stąd wynika choćby rosnąca popularność projektów naming rights czy choćby umieszczania nazw sponsorów w nazwach zespołów, które w niektórych dyscyplinach w naszym kraju jak siatkówka czy futsal osiągnęły skalę wręcz monstrualną. Generują one dodatkową często olbrzymią liczbę wystąpień nazwy firmy w mediach (choćby przy każdym podawaniu wyników ligowych!). Józef Wojciechowski, właściciel firmy developerskiej, która jeszcze niedawno była sponsorem tytularnym zespołu siatkarskiego J.W. Construction Osram AZS Politechnika Warszawska w ten właśnie sposób uzasadniał wejście z nazwą sponsora do nazwy klubu: Umieszczenie nazwy firmy w nazwie zespołu to same korzyści. Eksponujemy dzięki temu markę, pokazujemy ją tym konsumentom, na których nam najbardziej zależy. Logo firmy widoczne jest podczas meczów, ale także w większości materiałów prasowych relacjonujących spotkania. To bardzo efektywny sposób podnoszenia świadomości marki 2. Tymczasem wspomniane projekty wymagają jeszcze wykonania dużej pracy nad kojarzeniem nazwy i logo z konkretnym produktem, branżą czy gamą usług. Ciekawą historię o znajomości i braku kojarzenia marki opowiedział dr John Beech, zajmujący się marketingiem sportowym na Uniwersytecie w Coventry: Pochodzę z Coventry, nasz stadion jest sponsorowany przez firmę Ricoh [nosi nazwę Rico Arena przyp. aut.]. Jeżeli zapytamy kogokolwiek w Coventry, kto sponsoruje stadion, 99% powie Ricoh, ale jeżeli zapytamy, co ta firma sprzedaje, odpowiedź raczej nie padnie (Żmudziński, 2008). By maksymalnie wykorzystać potencjał drzemiący w projekcie sponsorskim, skuteczne działania PR powinny zmierzać do zwiększenia zarówno znajomości marki, jak i jej kojarzenia. 3. SPONSORING IDEALNYM POŻYWIENIEM DLA PR-OWCA? Wspomniałem już fakt, iż firmy za wszelką cenę starają się pozyskać nowych klientów, co w warunkach dużego nasycenia rynku produktami i usługami, a także zażartej konkurencji nie jest łatwe. Choć wiele przedsiębiorstw zorientowało się już, że w centrum ich działań powinien być klient, któremu należy zaproponować najwyższej jakości ofertę, aby najpierw go pozyskać, następnie utrzymać, a w końcowym rozrachunku zbudować z nim długofalowe partnerskie relacje oparte na lojalności, to jednak często w pogoni za nowymi klientami zapomina się o budowaniu lojalności 2 Niepublikowany wywiad z Józefem Wojciechowskim, przeprowadzony w październiku 2008r. przez autora.

7 dotychczasowych. A tymczasem lojalni klienci więcej kupują, częściej wracają do danej marki, są mniej wrażliwi na zmiany cen, często bezinteresownie polecają firmę innym (Sporek, 2007), a utrzymanie dotychczasowego klienta jest kilkukrotnie tańsze, niż pozyskanie nowego (Reichheld, Teal, 2001). Dodatkowo skuteczność konwencjonalnych narzędzi marketingowych, takich jak choćby reklama ATL, spada. Koszty kampanii są wysokie, a tymczasem ludzie mają już dosyć kilkunastominutowych bloków reklamowych w telewizji, czego świetnym dowodem jest fakt, iż koncerny takie jak Philips opracowały już urządzenia, które uniemożliwią korzystanie z pilota telewizora czy nagrywarki w czasie nadawania bloków reklamowych, by nie można było przełączyć się na inny kanał czy przewinąć nagrania (Clancy, Krieg, 2007). Potencjalni konsumenci nie wyławiają także poszczególnych komunikatów z reklamowego gąszczu przestrzeni publicznej większości polskich miast. Także standardowa segmentacja klientów względem wieku, płci, wykształcenia, czy miesięcznych dochodów ustępuje miejsca personalizacji i wykorzystywaniu wspólnot zainteresowań, czyli grup ludzi o podobnych zainteresowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, dokonujących swoich wyborów konsumenckich na podstawie podobnych pobudek. Jak więc dotrzeć do odbiorcy, gdy on świadomie odrzuca próby zakomunikowania mu naszej oferty? Sponsoring nie jest tu oczywiście jedyną możliwością, choć rzeczywiście jawi się w ostatnich latach jako panaceum na spadającą skuteczność konwencjonalnych środków marketingowych. Powiązanie marketingu z emocjami sportowymi wpływa odświeżająco na markę, wprowadza ją na rynki, w których dotąd nie istniała, bądź nie odgrywała istotnej roli, zwiększa lojalność i w pewnych obszarach daje jej przewagę konkurencyjną. Projekt sponsorski angażuje oczywiście wiele działań firmy od reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, po public relations i generowany przez nie rozgłos. Guru marketingu Kevin Roberts, szef Saatchi&Saatchi powiedział niedawno: Sport jest stworzony na dzisiejsze czasy. Mamy aktualnie do czynienia z ekonomiczną katastrofą, czasem, w którym w przedziale wiekowym występuje masowe bezrobocie. Ludzie zostają pozbawieni praw obywatelskich, odcięci od wielu aspektów życia i znajdują pocieszenie w sporcie. On daje poczucie więzi, miejsca, do którego naprawdę należą i gdzie mogą poczuć się rzeczywistymi uczestnikami życia. Sport jest dostępny w tylu różnych formach i na tylu różnych poziomach cenowych, że ma się poczucie, iż zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Wszystko to oznacza, że sport nigdy jeszcze nie był tak istotny, jak dziś (Inspiring Loyalty, 2009). Udany projekt sponsorski nie jest łatwym narzędziem blisko 60% polskich dziennikarzy sportowych uważa, iż w Polsce mamy do czynienia głównie z nieudanymi projektami sponsorskimi, a blisko 70% odnosi wrażenie, iż polskie firmy nie wiedzą jak inwestować w sport. Trudności sprawia zapewne konieczność nowego podejścia do potencjalnego klienta nie skłaniamy go już do tego, by wybrał naszą firmę i przyszedł do nas, ale sami wychodzimy

8 mu naprzeciw docierając do miejsc, w których czuje się dobrze i proponując mu interesujący go kontekst. Możliwości wydają się być jednak obiecujące zwłaszcza dla działań z zakresu PR. Skuteczność przekazu rośnie bowiem za sprawą mediów, dla których relacje z widowisk sportowych są często świetnym materiałem na czołowe strony poczytnych gazet, portali internetowych, czy wiadomości telewizyjnych emitowanych w najlepszym czasie antenowym. Relacje telewizyjne, bądź on-line z imprez sportowych stanowią także często istotny czynnik w walce o widzów. Zdjęcia w relacjach prasowych, migawki czy transmisje telewizyjne, czy omówienia są bardzo atrakcyjnymi nośnikami reklamowymi dla komunikowania marki, logo, produktu tym bardziej, że pojawiają się tam spontanicznie i bezpłatnie, dodatkowo w interesującym dla odbiorcy kontekście rywalizacji sportowej, w którym większość firm na co dzień nie występuje. Często bowiem wielu działań wymaga od firmowego zespołu pr zamieszczenie w części redakcyjnej popularnego dziennika branżowego informacji o nowym produkcie, czy wizerunkowego materiału o firmie, gdy tymczasem konkurencja ma zdjęcia swojego logo na koszulce zawodnika we wszystkich dodatkach sportowych poniedziałkowych gazet, często co tydzień. Jest kilka determinantów warunkujących nośność danej dyscypliny sportu, a więc związane z nią rozgłos i atrakcyjność PR-ową dla sponsora (Lagae, 2005): popularność dyscypliny sportu, reputacja lokalna, narodowa, międzynarodowa, waga i atrakcyjność rywalizacji sportowej, czas trwania zaangażowania sponsorskiego, jakość i oryginalność podejścia do mediów, tradycja i zwyczaje mediów w podawaniu nazw sponsorów. Istnieje ogromna przepaść pomiędzy uwagą poświęcaną sportom popularnym, a mniej popularnym, którym w relacjach medialnych poświęca się niewiele miejsca, bądź wcale 3. Wydarzenia rangi międzynarodowej, zwłaszcza z udziałem Polaków, przyciągają także większe zainteresowanie mediów, niż rozgrywki krajowe, zwłaszcza jeżeli są to wydarzenia o dużej wadze 4, podobnie jak 3 Według raportu Sponsoring Monitor 2008/2009 opracowanego przez ARC Rynek i Opinia, zainteresowanie najpopularniejszą dyscypliną sportu w Polsce piłką nożną deklaruje 63,6% badanych, a jedenastą w kolejności piłką ręczną już tylko 14,8%. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w mediach i czasie/miejscu, jaki poświęcają poszczególnym dyscyplinom. W przypadku piłki nożnej dziennikarze relacjonują wyniki meczów ligowych, po każdej kolejce, często także z niższych lig, w przypadku siatkówki, koszykówki, czy piłki ręcznej nie jest to już tak oczywiste, a np. w przypadku sportów motorowodnych trudno gdziekolwiek doszukać się choćby wzmianki o zdobytym we wrześniu 2009 roku Mistrzostwie Europy w klasie S-550 przez Lechosława Rybarczyka. 4 Zainteresowanie widzów i mediów Mistrzostwami Europy Eurobasket 2009, rozgrywanych w Polsce gwałtownie spadło po tym, jak Reprezentacja Polski odpadła z rozgrywek. W tym samym mniej więcej czasie rozgrywane w Turcji Mistrzostwa Europy siatkarzy, w których polska reprezentacja zdobyła złoty medal,

9 uznane marki sportowe budzą większe zainteresowanie w skali ogólnopolskiej, od zespołów lokalnych. Większym zainteresowaniem cieszą się nowe projekty sponsorskie, gdy zespół bądź sportowiec zyskuje nowego sponsora, który daje szansę na stabilizację finansową i pomyślny rozwój. Z biegiem czasu zainteresowanie słabnie, chyba że z owym związkiem dzieje się bardzo dobrze (udane transfery, spektakularne wyniki sportowe), bądź bardzo źle (wyjątkowo słabe wyniki, spadek z ligi, nietrafione transfery, złe zarządzanie klubem). Aby utrzymywać zainteresowanie mediów tematem i zwiększać rozgłos z nim związany, ważna jest także odpowiednia obsługa prasowa projektu i utrzymywanie stałych relacji z mediami, o czym będzie mowa za chwilę. Problemem może być fakt, iż wiele redakcji unika eksponowania nazw sponsorów nie chcąc być posądzonymi o kryptoreklamę. Inna sprawa, iż trudno np. w tabeli wyników podać pełną nazwę zespołu, która brzmi Krośnieński Klub Koszykówki Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 5 4. OBSZARY PR-OWEGO WYKORZYSTANIA PROJEKTU SPONSORSKIEGO Efektem działań PR firmy w projekcie sponsorskim jest rozgłos rozumiany jako generowanie informacji o osobie, produkcie, usłudze (lub organizacji), która pojawia się w mediach bez opłacania ich bądź sponsorowania przez organizację (Shilbury, Westerbeek, Quick, Funk 2009). Działania PR skierowane do mediów są oczywiście jednym z wielu możliwych działań przynoszących firmie tak rozumiany pozytywny rozgłos, by wymienić jeszcze choćby marketing wirusowy, czy szeptany, innowacyjne i/lub szokujące wydarzenia w ramach kampanii reklamowych, czy nowoczesne techniki internetowe z wykorzystaniem np. blogów, YouTube, Twittera. Obecnie, gdy pojedynczemu odbiorcy łatwiej niż kiedykolwiek jest wejść w rolę masowego nadawcy i stać się samemu medium opiniotwórczym, a pośrednicy w postaci mediów wypierani są z obszarów, na które od zawsze mieli wyłączność jak przekaz wideo, czy newsy podawane bezpośrednio po wydarzeniu warto o tych narzędziach pamiętać i rozumieć obszar działania public relations możliwie szeroko. Najstarszą chyba, lecz nadal bardzo istotną formą PR jest media relations. Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z dziennikarzami i redakcjami zarówno mediów elektronicznych, prasy codziennej i specjalistycznej jest celem samym w sobie dla działań z zakresu media relations, odkąd organizacje dążą do generowania pozytywnego rozgłosu dla swojej marki czy produktów. śledziło z meczu na mecz coraz więcej widzów. Widownia rozgrywek ligowych zarówno koszykówki, jak i siatkówki jest oczywiście nieporównywalnie mniejsza. 5 Tworzenie tak długich i zawiłych nazw zespołów ma chyba niewielki sens zarówno dla klubu, jak i sponsorów, skoro nawet na oficjalnej stronie zespołu w sekcji wyników, klub występuje pod nazwą KKK MOSiR Krosno (stan na )

10 Mimo wspomnianej już coraz większej liczby narzędzi służących bezpośredniemu kontaktowi z odbiorcami, media nadal pozostają przecież istotnym pośrednikiem w przekazywaniu informacji i kreowaniu opinii. Firmy zaangażowane w sport wychodzą poza dobrze sobie znany świat mediów branżowych i wkraczają w nowy dla siebie obszar mediów sportowych. To właśnie dziennikarze i redakcje sportowe generować będą znakomitą większość materiałów informacyjnych i opiniotwórczych na temat sponsora w kontekście rywalizacji sportowej sponsorowanego obiektu. Ponad 80% badanych polskich dziennikarzy sportowych przyznało, iż właśnie z uwagi na sponsorowanie sportu firmy będące sponsorami częściej pojawiają się w mediach. Co ciekawe żaden z badanych dziennikarzy nie sprzeciwił się takiemu stwierdzeniu! Poznanie tego świata, jego specyfiki i potrzeb, liderów opinii, czy sposobów działania, staje się więc nowym, pilnym zadaniem dla ludzi zajmujących się media relations w firmie zostającej sponsorem. Ponadto warto pamiętać, że sport jest jednym z ulubionych tematów dla prasy regionalnej i lokalnej, która z jednej strony do tej pory była często poza obszarem głównych zainteresowań zespołu PR, a z drugiej sama nie była zainteresowana zamieszczaniem materiałów dotyczących firmy sponsorującej w jej naturalnym biznesowym kontekście. Relacje z mediami można podzielić na reaktywne, proaktywne lub interaktywne. Podejście reaktywne ogranicza się do odpowiedzi na zapytania mediów. Zespół odpowiedzialny za media relations nie buduje specjalnej bazy mediów, nie buduje strategii medialnej, przygotowuje tylko odpowiedzi na zapytania, wątpliwości, oświadczenia firmy i ew. wywiady z przedstawicielami sponsora. W podejściu proaktywnym inicjatywa w kontaktach z mediami leży po stronie organizacji to ona przygotowuje materiały dla mediów, zdjęcia, relacje wideo, które chce, aby zaistniały w mediach. Pełna współpraca z mediami, oparta na stałych relacjach, której celem jest ustanowienie długofalowych relacji, a mniej krótkofalowe zamieszczenie określonego komunikatu w określonym medium, to już podejście interaktywne. Zakłada ono zrozumienie specyfiki mediów i praw nimi rządzących przez organizację i korzystanie na zasadzie współpracy z tych możliwości, które one oferują. Dobre relacje umożliwiają także zniwelowanie negatywnego rozgłosu spowodowanego przez nieprzewidziane wydarzenia media będą bardziej zainteresowane oficjalną wersją sponsora niż w podejściach reaktywnym i proaktywnym. Innym zagadnieniem z pogranicza PR i marketingu jest koordynowanie działań stricte reklamowych z działaniami media relations. Czy nasza firma ogłasza się w tych mediach, które są dla nas ważne z punktu widzenia komunikacji i czy przekazywane w reklamach komunikaty są dostosowane do nowego typu odbiorcy?. Budując strategię media relations w projekcie sponsorskim wcześniej czy później staje się bowiem przed problemem wyboru mediów które z nich najlepiej trafiają do pożądanej przez nas grupy odbiorców? Jakie są przyzwyczajenia w korzystaniu z mediów

11 naszego docelowego odbiorcy? Czy korzysta on z Internetu, czyta prasę (i jeżeli tak to jaką), czy ogląda telewizję? Czy w związku z tym do komunikacji danego tematu lepszy będzie Internet, prasa, telewizja, a może zupełnie coś innego? Każde medium ma swoje mocne i słabe strony. Wraz z rozwojem technologii także media ewoluują gazety ustępując w szybkości podawania informacji Internetowi przenoszą się do Internetu, albo kierują się w stronę mediów kreowania opinii, a nie tylko podawania informacji itd. Zagadnienie dotyczy w równym stopniu marketingu i PR, zwłaszcza że w szeroko pojętych działaniach komunikacyjnych obszary te uzupełniają się wzajemnie. Tabela 2 Zalety i wady różnych typów mediów Medium Zalety Wady Internet Pozwala na precyzyjne dopasowywanie komunikatów; dociera do specyficznego kręgu odbiorców; daje możliwość interakcji. Gazety Elastyczność; określone terminy wydania; dobre pokrycie rynków lokalnych; przyzwyczajenia do korzystania szerokich grup odbiorców; wysoka wiarygodność. Telewizja Dobre pokrycie rynku masowego odbiorcy; niski koszt pojedynczej ekspozycji; połączenie obrazu, dźwięku i ruchu; odwołuje się do zmysłów. Direct mail Wysoka selekcja widowni; elastyczność; brak konkurencji reklamowej w tym samym medium; możliwa personalizacja. Radio Dobra akceptacja lokalna; wysoka selektywność geograficzna i demograficzna; niskie koszty. Jest zaśmiecony informacjami; posiada widownię o określonym charakterze; efektywność działań trudna do zmierzenia. Krótki czas życia; niska jakość reprodukcji; brak przyzwyczajeń do przekazywania komunikatu dalej. Wysokie koszty całkowite; wysokie zaśmiecenie informacjami; ulotna ekspozycja; mniejsza możliwość selekcji widowni. Relatywnie wysoki koszt pojedynczej ekspozycji; mało wiarygodny wizerunek przesyłki reklamowej. Tylko dźwięk; ulotna ekspozycja; niski poziom absorbowania uwagi (tzw. medium drogi ); podzielona widownia.

12 Czasopisma Wysoka selektywność geograficzna Wysokie koszty; brak gwarancji i demograficzna; wiarygodność i miejsca w wydaniu; zwykle prestiż; wysoka jakość reprodukcji; konieczność wykupienia miejsca długi okres życia i przyzwyczajenie reklamowego z wyprzedzeniem. do korzystania wielu osób z jednego wydania. Outdoor Elastyczność; wysoka Niska selektywność widowni; powtarzalność ekspozycji; niskie ograniczenia kreatywnych rozwiązań. koszty; stosunkowo niewielka konkurencja; dobra selektywność miejsca. Źródło: Kotler Philip, Armstrong Gary, Marketing: An Introduction, Pearson Prentice Hall, Często pomijanym obszarem public relations są relacje z lokalną społecznością. W zależności od charakteru projektu sponsorskiego owa lokalność może oznaczać określony zasięg geograficzny, demograficzny, osoby o określonych zainteresowaniach itd. Nabywając pakiet praw marketingowych w ramach sportowego projektu sponsorskiego, takich jak np. korzystanie z wizerunku zawodników, możliwość organizacji spotkań z nimi itd. organizacja nabywa unikalne zasoby, które zwykle są przedmiotem pożądania ze strony fanów, rodzin i znajomych pracowników (jeżeli dotyczy np. jednego z większych lokalnych pracodawców) i lokalnej społeczności. Możliwość organizacji spotkania kibiców z zawodnikami, festynu sportowego, w którym można się z nimi zmierzyć, wizyt sportowców w szkołach, domach dziecka itd. to tylko najbardziej oczywiste przykłady wykorzystania tych praw. Działania te doskonale dopełniają inicjatywy media relations, kreują bowiem nowe wydarzenia o charakterze lokalnym, atrakcyjne medialnie zwłaszcza dla mediów zajmujących się tym tematem, czy regionem. W sposób niezwykle skuteczny prowadzą także do promocji dobrej reputacji organizacji za pomocą pośrednich i bezpośrednich kanałów komunikacji, zwiększają rzesze sympatyków sponsorowanego podmiotu, a co za tym idzie zwiększają także rzesze potencjalnych lojalnych klientów, bądź pracowników. Przydają się także w relacjach z lokalnymi władzami, przedstawicielami innych firm czym innym jest spotkanie biznesowe w kolejnym biurowcu, a czym innym w loży sponsorskiej na stadionie, czy hali sportowej. Zagadnienie, które poruszyliśmy przed chwilą łączy się z obszarami employer brandingu i kreowania wizerunku firmy w ogólności, w których sportowy projekt sponsorski ma także wiele zastosowań. Wizerunek firmy, rozumiany jako suma wierzeń, poglądów i wrażeń o firmie i jej

13 produktach, utrzymywanych przez konsumentów (Ries, Trout, 2005), ma coraz większe znaczenie w podejmowaniu przez pracowników decyzji o podjęciu lub zmianie pracy na inną. Z kolei dla firm zatrudnianie pracowników o najwyższych możliwych kwalifikacjach, odpowiadającym kulturze organizacji stylowi pracy czy określonych predyspozycjach psychologicznych, a także późniejsze zapobieganie zbyt dużej rotacji staje się coraz istotniejsze i prowadzi do osiągania przez nie przewagi konkurencyjnej. By to osiągnąć organizacja musi w jakiś sposób zwrócić ich uwagę, zaistnieć na rynku w atrakcyjny sposób, wręcz sprzedać swój wizerunek często w niekonwencjonalny sposób. Sponsoring nie jest oczywiście w stanie zupełnie odmienić wizerunku firmy gdyż wpływa na niego znacznie więcej czynników, jednak aż ponad 70% badanych polskich dziennikarzy sportowych uznało, iż firmy angażujące się w sport zawsze zyskują na wizerunku. Dzieje się tak, gdy wybór podmiotu sponsorowanego przez firmę jest trafny, wówczas organizacja ma duże szanse na transfer pozytywnych wartości pomiędzy nim a organizacją. Z tego też powodu w sponsoring sportu często angażowały się firmy z sektorów, których wizerunek postrzegany jest negatywnie, jak branża tytoniowa, paliwowa, farmaceutyczna itd. (Chadwick, Beech, 2007). Oczywiście transfer taki jest możliwy i wiarygodny w odbiorze społecznym, gdy wartości wyznawane przez firmę sponsorującą i charakterystyczne dla sponsorowanej dyscypliny sportu są zbliżone i dopełniają się wzajemnie. Innym zadaniem, jakie sport może realizować w organizacji jest zwiększanie motywacji własnych pracowników oraz ich satysfakcji z pracy. Pracownicy są coraz częściej postrzegani przez pracodawców jako jeden z najcenniejszych o ile nie najbardziej wartościowy aktywów. Wysoko wykwalifikowani, z dużą motywacją i poczuciem satysfakcji z wykonywanej pracy są wydajni, mniej skorzy do zmiany pracy, a po godzinach stają się najlepszymi ambasadorami firmy w swoim otoczeniu. Sportowy projekt sponsorski poprzez wewnętrzne działania komunikacyjne, angażowanie pracowników we wspólne działania często na zasadzie rywalizacji zbliżonej do sportowej, konkursy (np. na innowacyjne rozwiązania, lepsze wykorzystanie współpracy zespołowej itd.), w których nagrodą będą unikalne przeżycia wyjazdu VIP-owskiego na mecz, czy zawody sportowe połączone z innymi atrakcjami może spełniać istotną rolę także w tym obszarze zarówno pod kątem motywacyjnym, jak i wizerunkowym do wewnątrz organizacji (Ferrand, Torrigiani, 2005). Widowisko sportowe, podczas którego cała rodzina pracownika ma okazję zobaczyć dobry mecz koszykówki, spotkać się na prywatnym lunchu z koszykarzami, a dzieci mają szansę ograć wyższego od siebie o prawie metr zawodowego koszykarza są wymierną, choć trudno przeliczalną na jakąkolwiek walutę wartością nie tylko dla zagorzałych fanów tej dyscypliny. Pracownicy, którzy zaangażowani są w projekt sponsorski swojej firmy mają zwykle silniejsze poczucie identyfikacji z firmą, bardziej angażują się w realizację swoich zadań i spełnianie oczekiwań klientów (Irwin, Sutton, McCarthy, 2008). Ponadto projekt, który przykuwa uwagę pracowników i niejako przy okazji

14 angażuje ich w realizację wspólnych celów biznesowych jest trudny do przecenienia w chwili, gdy organizacja przechodzi zmiany wewnętrzne lub spowodowane zewnętrznymi czynnikami. Jedną z najtrudniejszych w zarządzaniu zmian jest fuzja lub rebranding połączony ze zmianą filozofii działania firmy. Skuteczna komunikacja nowej sytuacji zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem zwykle sporych nakładów i przemyślanego planu działań. Strategia komunikacji nowej marki powstałej z połączenia dotychczasowych, czy też stanowiącej nowe oblicze funkcjonującej już organizacji powinna zmierzać do związania z nią pozytywnych skojarzeń i wygaszać świadomość dotychczasowych marek. Inną kwestią jest wynalezienie na tyle nośnej platformy komunikacji, która pozwoli na częsty kontakt potencjalnych odbiorców z nową nazwą i logo. Także i w tej sytuacji sportowy projekt sponsorski może być skuteczną platformą komunikacji. Wydarzenia sportowe przyciągają uwagę mediów, a nazwy organizacji obecnych w sporcie zwykle funkcjonują w świadomości społecznej. Szymon Dobrzyński dyrektor ds. promocji PTK Centertel o największym w Polsce projekcie rebrandingowym z wykorzystaniem sponsoringu sportu Orange Ekstraklasie: Marka Orange ma charakter globalny, więc w kwestiach sponsorskich również powinna zajmować się widocznymi przedsięwzięciami, które gromadzą dużo zainteresowanych osób. Chcieliśmy skorelować popularność sportu z globalnym pojmowaniem marki, więc piłka nożna była naturalnym wyborem. ( ) Z podstawowych wskaźników wynika, że zbudowaliśmy mocną pozycję i rozpoznawalność wokół całego projektu. Widać to nawet w sposobie mówienia. Mówiąc o ekstraklasie prawie każdy dodaje nazwę Orange. Naszym sukcesem jest wysoka świadomość, która stanowi podstawę dalszej komunikacji. ( ) Związek popularności piłki nożnej i emocji, jakie wzbudza, to ogromny potencjał (Sopyło, 2008). 5. ZAGROŻENIA Choć sponsoring sportu daje olbrzymie możliwości wykorzystania w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw, ograniczone w zasadzie jedynie kreatywnością sponsora, pamiętać należy o szeregu zagrożeń, z jakimi korzystanie z tego narzędzia się wiąże. Firma, o której media piszą w kontekście sponsoringu, czy pokazują jej logo w sportowym kontekście (np. na koszulce zawodnika, na miejscu rozgrywania zawodów itd.) traci możliwość kontroli nad kontekstem, w jakim materiał też zostanie opublikowany. Najbardziej pożądanym kontekstem jest oczywiście sukces sportowy, piękna bramka, medal, mistrzostwo, rekord, wspaniałe widowisko, może się jednak zdarzyć także sceneria negatywna jak korupcja (np. w przypadku

15 polskiej piłki nożnej podejrzanym o korupcję zwykle w relacjach skraca się nazwiska do pierwszej litery, a twarze zakrywa czarnym paskiem, jednak nikt nie zakrywa logo sponsora na stroju), złapanie zawodnika na stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących (które ilustrowane są podobnie jak w poprzednim przypadku zdjęciami z aren sportowych), niesportowe zachowanie (np. skandal z ustawieniem przez zespół Renault, posiadający przecież do niedawna tytularnego sponsora, przebiegu wyścigu o GP Singapuru w 2008 roku), czy dramatycznie słaby wynik sportowy (np. pierwszy od 30 lat spadek z piłkarskiej ekstraklasy drużyny Górnika Zabrze w sezonie, w którym sponsor zapowiadał walkę o pierwszą piątkę ligi). Ryzyko to można w pewien sposób minimalizować, podtrzymując interaktywne relacje z mediami, jednak nie da się go zupełnie wykluczyć. Bart Veldkamp, który w łyżwiarstwie szybkim zdobywał medale na trzech kolejnych olimpiadach w Albertville (1992), Lillehammer (1994) i Nagano (1998), a następnie został trenerem reprezentacji USA w tej dyscyplinie, powiedział kiedyś: Jeżeli pragniesz tylko dobrych historii, nigdy nie powinieneś angażować się w sponsoring sportu. Powinieneś kupić obraz i zawiesić na ścianie. Będzie piękny każdego dnia (cyt. za: Lagae 2005). Projekt sponsorski polega m.in. na transferze pozytywnego wizerunku sportowca, drużyny, wyniku, widowiska na sponsora, jednak czasem ów transferowany wizerunek okazuje się wysoce niepożądany. Szczególnym przypadkiem powyższego zagrożenia jest sytuacja, w której nadszarpnięty zostaje wizerunek firmy sponsorującej z uwagi na wydarzenia podważające jej wiarygodność i solidność. Przypadki w których np. logo firmy ubezpieczeniowej pojawia się na rozbitym samochodzie wyścigowym, w którym załoga została ranna (w Polsce mieliśmy w 2008 roku przypadek zaangażowania jako twarzy kampanii reklamowej i pr firmy ubezpieczeniowej dziennikarza motoryzacyjnego, który później przekraczając dozwoloną prędkość na drodze publicznej spowodował groźny wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a sam dziennikarz został ciężko ranny; ubezpieczyciel poinformował po wypadku, iż kampania reklamowa z wykorzystaniem wizerunku dziennikarza wygasa właśnie zgodnie z wcześniejszym planem (Biały, 2008)), czy też zawodności systemu informatycznego dostarczanego przez firmę IT sponsora imprezy (IBM postanowił wykorzystać w 1996 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie nową technologię. W zaprezentowanym systemie, który kosztował firmę 80 milionów USD i miał dostarczać informacje do międzynarodowych serwisów, pojawiały się jednak absurdalne błędy, które przyciągały uwagę złośliwych reporterów system nie był w stanie przetworzyć rezultatów już rozegranych konkurencji, a podawał wyniki zawodów, które jeszcze się nie odbyły. Najnowsza technologia okazała się kompromitująco słaba w porównaniu ze starymi, sprawdzonymi metodami i zamiast spodziewanych efektów promocyjnych przyniosła nieprzychylne komentarze w prasie i

16 ogólnoświatowy blamaż (Datko, 2003).) są tym groźniejsze dla firm, że podważają ich wiarygodność nie tylko jako sponsora sportu, ale przede wszystkim przedstawiciela branży, w której działają. Interesującą kwestią jest ryzyko wejścia w czyjeś buty. Należy bowiem wziąć pod uwagę typowo ludzką siłę przyzwyczajenia powodującą, że jeżeli dane wydarzenie, drużyna, czy obiekt miały długofalowego sponsora tytularnego, w świadomości społecznej, a także w świadomości mediów przez długi jeszcze czas funkcjonować będzie poprzednia nazwa. Dobrym przykładem jest wspomniana już Orange Ekstraklasa i fakt, iż Ekstraklasa SA spółka zarządzająca najwyższą ligą rozgrywkową piłki nożnej w Polsce jak dotąd, a więc ponad rok po wygaśnięciu umowy sponsorskiej z marką Orange, nie znalazła innego sponsora tytularnego dla tych rozgrywek. Innym przykładem mogą być projekty naming rights dotyczące obiektów sportowych firma Allianz wykupiła branding stadionu w Monachium, noszącego nazwę Allianz Arena, na 15 lat za kwotę oscylującą wokół 90 milionów Euro. Wygaszenie świadomości tak powstałej marki po upływie tego okresu oraz zbudowanie nowego brandu przez ewentualnego nowego sponsora tytularnego będzie przedsięwzięciem równie ambitnym, co kosztownym. Wspominaliśmy już o ryzyku niechęci mediów do wymieniania w przekazywanych materiałach nazwy, czy logo sponsora. Dziennikarze zobligowani przez rozmaite ustalenia wewnętrzne i kodeksy etyki swoich redakcji nie chcą być posądzani o kryptoreklamę, bądź działalność sponsorowaną przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny i zwykle unikają w swoich materiałach wymieniania nazw sponsorów 6. Ponieważ firmy sponsorują po to, by uzyskać rozgłos, co bez wsparcia mediów jest bardzo trudne, takie postępowanie mediów podważać może sens sponsoringu w ogóle. Skoro już przy praktykach mediów jesteśmy kolejnym niebezpieczeństwem czyhającym na sponsorów i osoby zajmujące się kreowaniem wizerunku w ramach projektów sponsorskich może być sytuacja, gdy stacja telewizyjna prowadząca relację z zawodów sportowych, podczas których silnie eksponowana jest nazwa i logo sponsora, oferuje mu zakup czasu reklamowego przed, po i w trakcie emisji relacji z informacją, iż w przeciwnym wypadku czas ten zostanie sprzedany głównym konkurentom sponsora (ryzyko ambush marketingu, o którym niżej). Czasem efekt taki występuje w 6 Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich mówi: Dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją oraz brać udział w reklamie i public relations ( ) Wysoce naganna jest kryptoreklama. za: Jeszcze ostrzejsze kryteria stosuje Telewizja Polska: Dziennikarze nie mogą prowadzić akwizycji reklam ani występować w programach reklamowych. Chodzi tu o oddalenie nawet podejrzeń, że w grę wchodzą korzyści materialne, a co za tym idzie wpływ na treść programów. ( ) Należy również unikać w przekazie eksponowania elementów reklamowych nazw, znaków firmowych, produktów jeśli nie jest to konieczne z punktu widzenia założeń programu. fragment rozwinięcia Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A., dostępnego pod adresem:

17 wyniku przemyślanej strategii jednego podmiotu i zagapienia, bądź zlekceważenia takiego ryzyka przez drugiego. Trudno stwierdzić, czy taka właśnie sytuacja miała miejsce podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn, faktem jest jednak to, że przerwy reklamowe w relacjach z meczów polskiej reprezentacji, sponsorowanej i obrandowanej przez jednego z operatorów komórkowych Plusa, wykorzystane zostały przez Orange operatora konkurencyjnego. Wspomniany ambush marketing, nazywany także marketingiem zwodniczym, kradzionym, bądź podstępnym, jest świadomą strategią firmy, która nie jest oficjalnym sponsorem danego wydarzenia bądź projektu, a zmierzającym do powiązania z nim swoich działań marketingowych i pr w celu uzyskania dodatkowej rozpoznawalności swojej marki, produktów bądź usług, poprzez stworzenie wrażenia, iż to ona jest sponsorem (Scaria, 2008). Jedną z bardziej spektakularnych aren działań z zakresu ambush marketingu, gdzie w rolach głównych wystąpiły browary, były ostatnie rozgrywki mistrzowskie w piłce nożnej. Przed meczem reprezentacji Holandii na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku holenderski browar Bavaria rozdał kibicom pomarańczowe spodnie imitujące część bawarskiego stroju ludowego, z napisem Bavaria. Oficjalnym sponsorem mistrzostw był natomiast Budweiser. Także Holendrzy, tyle że przed meczem na Mistrzostwach Europy EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii, otrzymali od Heinekena zielone kapelusze. Oficjalnym sponsorem imprezy był Carlsberg. W obu przypadkach organizatorzy imprez nie chcieli ryzykować, że oko kamery relacjonującej mecze pokaże logo firmy, która nie zapłaciła grosza za tytuł oficjalnego sponsora i zmusili setki holenderskich kibiców do zdjęcia reklamowej części garderoby. Tym samym w pierwszym przypadku część holenderskiej widowni obejrzała mecz w samych slipkach. (Pujari, 2009). Czy więc angażując się w sponsoring sportu firmy same proszą się o kłopoty? Jaki potencjał widzą one w mariażu biznesu ze sportem? Przywołując po raz kolejny słowa Kevina Robertsa: Większość sportowych projektów sponsorskich koncentruje się na zespołach i zawodnikach, a tymczasem naprawdę powinny zmienić orientację i skoncentrować się na fanie (Inspiring Loyalty, 2009). To oni bowiem pozostają wierni ulubionemu klubowi nawet mimo jego porażek, czy spadku do niższej ligi. Tworzą gotowe, jednorodne w swoim upodobaniu do ulubionego zespołu czy dyscypliny, lojalne grupy potencjalnych konsumentów i to właśnie oni powinni stanowić podstawowy cel działań komunikacyjnych w projekcie sponsoringowym. Głównym czynnikiem sukcesu programu sponsorskiego opartego na fanach nie jest już sam wynik, a nawet rywalizacja sportowa, ale to, co jako wartość dodatkową do przeżywanych emocji sponsor oferuje kibicowi. W ten właśnie sposób

18 sponsor skutecznie buduje swój pozytywny wizerunek poprzez sport, realizując także inne wymierne cele biznesowe. Bibliografia 1. Biały Aleksandra, Czy Zientarski zaszkodzi wizerunkowi PZU?, Cant M.C., Strydom J.W., Jooste C.J., Marketing management, Juta and Company Limited Chadwick Simon, Beech John G., The marketing of sport, Pearson Education, Clancy Kevin, Krieg Peter, Your gut is still not smarter than your head: how disciplined, factbased marketing can drive extraordinary growth and profits, John Wiley and Sons, Datko Marek, Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja, Wydawnictwo WSKiZ, Ferrand Alain, Torrigiani Luiggino, Marketing of Olympic sport organizations, Human Kinetics, Inspiring loyalty, [w:] Sport Business International, nr 149, Irwin Richard L., Sutton William Anthony, McCarthy Larry M., Sport promotion and sales management, Human Kinetics Kotler Philip, Armstrong Gary, Marketing: An introduction, Pearson Prentice Hall, Lagae Wim, Sports sponsorship and marketing communications. A european perspective, Prentice Hall, Mullin Bernard J., Hardy Stephen, Sutton William A., Sport marketing, Third Edition, Human Kinetics, Pujari M.C., Ambush marketing, Reichheld Frederick F., Teal Thomas, The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting value, Harvard Business Press, Ries Al, Trout Jack, Marketing warfare, McGraw-Hill Professional, Scaria Arul George, Ambush marketing: Game within a game, Oxford University Press, Shank Matthew D., Sports marketing. A strategic perspective, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009.

19 17. Shilbury David, Westerbeek Hans, Quick Shayne, Funk Daniel, Strategic sport marketing, Allen & Unwin, Sopyło Joanna, Orange bez Ekstraklasy, wywiad z Szymonem Dobrzyńskim Sporek Tadeusz, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin Sznajder Andrzej, Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa Tench Ralph, Yeomans Liz, Exploring public relations, Pearson Education, Varey Richard J., Marketing communication: principles and practice, Routledge, Wojcik Krystyna, Public relations od a do z, tom I, Agencja Wydawnicza Placet, Żmudziński Arkadiusz, Kreowanie marki w sporcie od a do z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów?, [w:] Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation 2008.

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ Zwiąż

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

SportWin Indicators 2015

SportWin Indicators 2015 SportWin Indicators 2015 R A P O R T Z B A D A N I A W a r s z a w a 1 3. 0 3. 2 0 1 5 1 Badanie SportWin Indicators- 2015 Badanie przeprowadzono techniką CAWI i CATI, w lutym 2015 r. na losowej próbie

Bardziej szczegółowo

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ 24 SEZONY

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp Sponsor Tytularny magazynu Oferta reklamowa żużlowego - oferta Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp O Firmie Jesteśmy producentem wykonawczym transmisji sportowych

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

ZAINTERESOWANIE SPORTEM

ZAINTERESOWANIE SPORTEM OFERTA SPONSORSKA ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%) niż kobiety (58,8%).

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Szanowni Państwo!

Oferta Sponsorska. Szanowni Państwo! Klub Piłkarski Chrzanów Chrzanów 2009 Szanowni Państwo! Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu krajach i ma najbardziej rozbudowane rozgrywki w skali świata. Na całym

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE OPRACOWUJEMY I ZARZĄDZAMY TREŚCIAMI KOMUNIKATÓW (contentem) REALIZUJĄC KONKRETNE CELE BIZNESOWE AKTYWIZUJEMY KLIENTÓW za pomocą wartościowej treści DOCIERAMY DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno.pl LUBISZ SPORT? WEJDŹ DO GRY Z MKK GNIEZNO! KIM JESTEŚMY? Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno. pl MKK Gniezno to najprężniej rozwijający

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Public Relations to: - przewaga nad konkurencją. - prestiż dla firmy. - obecność w mediach. - wzmacnianie pozycji. - budowa wizerunku

Public Relations to: - przewaga nad konkurencją. - prestiż dla firmy. - obecność w mediach. - wzmacnianie pozycji. - budowa wizerunku Public Relations to: - przewaga nad konkurencją - prestiż dla firmy - większa wyrazistość - mówienie prawdy - obecność w mediach - przychylność otoczenia - podkreślanie indywidualizmu - profesjonalne relacje

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU UNIA LESZNO OFERTA WSPÓŁPRACY

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU UNIA LESZNO OFERTA WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU UNIA LESZNO OFERTA WSPÓŁPRACY SEZON 2012 O NAS: Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno to grupa osób, która wspólnymi siłami stara się urozmaicić życie wszystkim ludziom

Bardziej szczegółowo

BADANIA SEGMENTACYJNE ANALIZA PRZYKŁADOWA

BADANIA SEGMENTACYJNE ANALIZA PRZYKŁADOWA W niniejszym rozdziale podjęta zostanie próba segmentacji polskich kibiców piłkarskich, a także omówione zostaną kluczowe z marketingowego punktu widzenia różnice pomiędzy segmentami. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

SPONSORING SPORTU. Sport jest źródłem naturalnych ludzkich emocji, dzięki czemu sponsoring sportu jest doskonałym narzędziem

SPONSORING SPORTU. Sport jest źródłem naturalnych ludzkich emocji, dzięki czemu sponsoring sportu jest doskonałym narzędziem OFERTA SPONSORSKA ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%) niż kobiety (58,8%).

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA MILIARDY NEWSLETTER - PODSUMOWANIE 2012 WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI SPONSORÓW W TELEWIZJI: 2,5 MLD ZŁ NAJWIĘKSZE WARTOŚCI: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, SKOKI

Bardziej szczegółowo

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy KIBICE WIDZEWA W LICZBACH Według badań Football Monitor Polska 2010 liczba sympatyków Widzewa przekracza 1,2 mln osób cechujących się zróżnicowaną strukturą demograficzną

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie. Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin

Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie. Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin Michał Gradzik, Partner Zarządzający, Sponsoring Insight Kluczowe czynniki skutecznego sponsoringu

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski Oferta kompleksowej promocji na portalu Tel. 668 206 470 Tel. 668 206 480 www.smakizpolski.com.pl biuro@smakizpolski.com.pl O nas to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl 1 Konferencja prasowa 2012 2 Manta początek Manta powstała w 1998 roku w listopadzie. Obroty i zyski są wypracowane na kapitale własnym, firma nie ma żadnych kredytów, jest całkowicie niezależna, powstała

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo