PROMOCJA W SIECI INTERNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA W SIECI INTERNET"

Transkrypt

1 Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków 1999

2 Pragnę złożyć podziękowania mojemu Promotorowi, dr Witowi Sewerze za poświęcony czas oraz cenne rady związane z niniejszą pracą. 2

3 Spis et Spis treści: Wstęp Promocja jako integralna część marketingu mix Ogólne informacje na temat promocji Reklama najpopularniejszy element promotion mix Promocja Sprzedaży narzędzia krótkookresowego wzrostu Marketing Bezpośredni Public Relations Sprzedaż Osobista Internet jako medium promocyjne Geneza i historia powstania Internetu Usługi informacyjne w Internecie Marketingowe spojrzenie na Internet Czym jest Internet? Internet w Statystyce Instrumenty promocji w Internecie Ogólne uwarunkowania polityki promocji w Internece Ośrodek 3.3 Bannery i buttony reklamowe Rejestracja w katalogach i wyszukiwarkach Poczta Elektroniczna Grupy i listy dyskusyjne Sponsoring Webring Technologia Push Inne narzędzia promocji sprzedaży Integracja promocji on-line i off-line Zakończenie Dodatek A - Słownik Dodatek B Wywiady Dodatek C Cenniki reklam i wyniki badań portali Onet i Wirtualna Polska Bibliografia:...175

4 Wstęp e Wstęp Zbliżający się koniec wieku jest czasem kojarzony ze zmianami i przyszłością. Koniec dwudziestego stulecia to schyłek ery postindustrialnej. Wydajne linie produkcyjne i nowoczesne systemy zarządzania są w stanie wyprodukować praktycznie każdą ilość wyrobów. Kraje wysokorozwinięte borykają się notorycznie z problemem nadprodukcji zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie. Dziedziną, która przez ostanie lata przeżywa szczególnie gwałtowny rozwój jest informatyka. O ile w latach osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych główny nacisk położony był na komputeryzację, o tyle ostatnie dziesięć lat upłynęło pod znakiem Internetu, Sieci oplatającej prawie cały świat, która sprawiła, że swobodny przepływ informacji jest teraz prosty i tani jak nigdy dotąd. Choć już teraz mówi się o Internecie, jako o fakcie dokonanym, to nie należy zapominać, że największą jego zaletą jest dynamiczny rozwój. Ostatnie statystyki mówią o podwajaniu liczby użytkowników co kilkanaście miesięcy. Nawet jeśli trend ten ulegnie spowolnieniu, to trudno oceniać dziś jaką formę może przybrać Internet za parę lat. Pewnym jest, że lokomotywą jego rozwoju jest biznes. Tam, gdzie są pieniądze, są i ludzie chcący je zarabiać. Internet, ze względu na swą specyfikę, jest miejscem wyjątkowo wyrównującym szanse w konkurowaniu. Nie trzeba być dużym i bogatym przedsiębiorstwem, aby sprzedać produkt i cieszyć się zaufaniem milionów użytkowników. Oczywiście w miarę wkraczania coraz większej ilości firm do tego wirtualnego świata, coraz trudniej będzie małym i z natury rzeczy słabszym firmom. Dziś jednak, wiele dużych organizacji, mimo dużego doświadczenia marketingowego pozostaje w tyle. Winny jest temu konserwatyzm i niechęć do zrozumienia odmiennego charakteru Internetu. Praca podzielona została na trzy części (rozdziały). W pierwszej zamieszczono podstawowy zakres wiedzy marketingowej dotyczącej zagadnień promocji. Celem tego rozdziału jest podkreślenie wagi promocji oraz zwrócenie uwagi na integralność wszystkich składników polityki marketingowej w działalności formy. Druga część poświęcona jest Internetowi. Znajdują się tam: historia powstania i geneza rozwoju tej sieci, wybrane statystyki, jak również omówienie istotnych z marketingowego punktu widzenia cech Internetu. Lektura tego rozdziału powinna uzmysłowić specyficzny charakter i wyjątkowość tego medium. W części trzeciej przedstawiono wykorzystywane w Internecie instrumenty promocji. Szczególny nacisk położono na najczęściej wykorzystywane narzędzia oraz

5 Wstęp konieczność planowania całościowej polityki promocji. Na samym końcu zamieszczono słownik pojęć, ułatwiający poruszanie się w internetowej nomenklaturze, przykładowe cenniki i wyniki badań dwóch największych polskich portali oraz wywiad z jednym z czołowych polskich ekspertów z dziedziny promocji w Internecie. Całość zamieszczonych w pracy informacji pozwoli, jak sądzę, udowodnić następującą tezę. Internet jest nowym, ciągle ewoluującym medium promocyjnym, które dzięki swoim specyficznym cechom i szerokim możliwościom wykorzystania, znacząco wpłynie w najbliższych latach na politykę promocji prowadzoną przez przedsiębiorstwa. Praca powstała w oparciu o skąpą polską literaturę dotyczącą powyższego tematu, informacje z zagranicznych serwisów internetowych, materiały i doświadczenia zdobyte podczas praktyki w Internetowym Domu Mediowym oraz rozmowy z ekspertami. 5

6 e Promocja jako integralna część marketingu mix W rozdziale zawarto informacje dotyczące teorii promocji. Rozdział podzielono na część główną, gdzie poruszono ogólne zagadnienia z zakresu promocji, oraz pięć części szczegółowych opisujących poszczególne elementy promotion mix.

7 Promocja jako integralna część marketingu mix 1.1 Ogólne informacje na temat promocji Czym nie jest, a czym jest promocja. Promocja to termin często źle rozumiany i zdemonizowany wśród osób nie mających fachowego wykształcenia marketingowego. To termin, któremu przypisuje się nadnaturalne zdolności kierowania ludzkimi zachowaniami i potrzebami. Gdyby było tak naprawdę, przedsiębiorstwa nie borykałyby się z żadnymi problemami, a konsumenci posiadaliby wiecznie puste portfele. Faktycznie promocja jest jednym z czterech nierozłącznych składników marketingu mix i tylko w ten sposób powinna być rozumiana. Traktowanie jej jako narzędzia mającego za zadanie jedynie sprzedać już wytworzone produkty czy usługi, świadczy o całkowitym niezrozumieniu idei marketingu. Wspominam o tym, ponieważ w praktyce polskiego życia gospodarczego jest to proceder nagminny i niestety bardzo niekorzystny zarówno dla klientów, jak i samych organizacji. Skoro jednak promocja jest składnikiem marketingu mix powinna być ona rozpatrywana jako jego integralny i zharmonizowany element. Działania przedsiębiorstwa powinny być nakierowane na zbudowanie optymalnej mieszanki marketingowej, której składniki wzajemnie się zazębiają i służą wspólnemu celowi głównemu (wiązce celów). Sama promocja jest to inaczej polityka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jak podaje Ph. Kotler obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsz elastyczność popytu. W szczególności spełnia ona funkcje 1 : a) informacyjną polega na przekazywaniu obecnym i potencjalnym konsumentom informacji mających na celu: przybliżenie działalności firmy, prezentacje i dostarczenie informacji o ofercie rynkowej i innych wiadomości edukujących odbiorców. b) pobudzającą która ma na celu dostarczenie informacji i przesłanek decyzyjnych mających wywołać u klientów zamierzone postawy i zachowania. 1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 90 7

8 Promocja jako integralna część marketingu mix c) konkurencyjną jej istotą jest prowadzenie działań zwiększających efektywność instrumentów i programów promocji przedsiębiorstwa, oraz zakłócanie programów promocyjnych konkurencji Podstawowe elementy promocji Skoro funkcje promocji są tak istotne, nie może ona być dziełem przypadku i w najlepszym interesie przedsiębiorstwa leży odpowiednie nią kreowanie. Do tego celu służy szereg narzędzi, które wchodzą w skład instrumentów promotion mix, są to: 1. reklama każda płatna forma nieosobowej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora, 2. promocja sprzedaży (znana także jako promocja dodatkowa, promocja uzupełniająca, sales promotion) - definiowana jako krótkookresowe działania stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu lub usługi, 3. marketing bezpośredni wykorzystywanie listów, telefonów i innych nieosobistych narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z określonymi grupami obecnych i potencjalnych klientów, 4. public relation wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu, 5. sprzedaż osobista osobista i bezpośrednia prezentacja oferty potencjalnemu nabywcy przez sprzedawcę. Należy zwrócić uwagę na pewne rozbieżności co do ilości wymienianych elementów promotion mix przez różnych autorów, np. prof. Jerzy Altkorn 2 nie wymienia marketingu bezpośredniego jako elementu mieszanki promocyjnej pozostając przy pierwszych czterech z wymienionych instrumentów. Różnice te wynikają z częstego w marketingu, zazębiania się różnych narzędzi, co powoduje równoczesne zaliczenie ich do więcej niż jednego elementu marketingu mix. Jeszcze raz uwidacznia to konieczność współdziałania wszystkich elementów marketingu i odejście od sformalizowanych podziałów Modele procesu komunikacji model jedno- i dwustopniowy Skoro promocja jest polityką komunikacji przedsiębiorstwa celowe wydaje się przeanalizowanie modeli procesu komunikacji. Pierwszy z modeli to jednostopniowy model 2 J. Altkorn [red.], Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s

9 Promocja jako integralna część marketingu mix komunikacji polegający na bezpośrednim związku nadawcy i odbiorcy (rys. 1). Na rysunku widać wszystkie elementy tego procesu i tak: (1) nadawca tworzy przekaz, który następnie jest kodowany i poprzez kanał przekazywany odbiorcy, który odkodowuje go w większym lub mniejszym stopniu. Aby proces był efektywny odbiorca musi umieć odkodować przekaz. Niedostosowanie przekazu do możliwości odbiorcy wpływa negatywnie na efektywność komunikacji. Następnie odbiorca odpowiada na otrzymany przekaz czy to poprzez zakup, czy brak zakupu oferowanego dobra, lub przez inną formę kontakt z nadawcą (list, uwagi, itd.) Bardzo istotnym elementem w tym układzie są zakłócenia, które zaburzają proces komunikacji na każdym etapie, choć niekoniecznie równie intensywnie na każdym z nich. Rysunek 1 - Jednostopniowy model procesu komunikacji. kanał nadawca nośnik odbiorca koncepcja kodowanie percepcja reakcja przekazu przekazu zakłócenia przekazu dźwięk obraz dźwięk obraz sprzężenie pomiar efektów opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 547, J. Altkorn [red.], Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 311 Dwustopniowy system komunikacji zakłada istnienie pośredniczącego elementu tj. liderów opinii, dyktatorów mody, innowatorów itp., którzy dostarczają przekaz potencjalnym odbiorcom. Z modelem tym związane jest zjawisko zniekształcania przekazu, mogące przybrać formę: wzmocnienia, wyciszenia lub nawet modyfikacji. 9

10 Promocja jako integralna część marketingu mix Według Ph. Kotlra 3 prawdopodobieństwo zwrócenia uwagi na przekaz można zdefiniować jako następujące wyrażenie: postrzegana wysokość nagrody postrzegana wysokość kary postrzegany wysiłek lub koszt Jak skonstruować skuteczny proces komunikacji Aby komunikacja była skuteczna należy: (1) zidentyfikować docelowy segment rynku, (2) określić cele procesu komunikacji, (3) zaprojektować przekaz, (4) wybrać kanały procesu komunikacji, (5) ustalić całkowity budżet promocji, (6) utworzyć odpowiednią mieszankę promocyjną, (7) zmierzyć i ocenić skutki promocji, (8) zarządzać i koordynować całościowym procesem komunikacji marketingowej. Poniżej przybliżę kolejne etapy. (1) Identyfikacja docelowego segmentu Przed rozpoczęciem konstruowania przekazu należy określić do kogo ma on dotrzeć. W zależności od tego różnie będzie on wyglądał. Należy tu wziąć pod uwagę zarówno cechy psychograficzne odbiorców, jak i ich miejsce w procesie zakupu (użytkownicy, nabywcy, osoby wpływające na zakup...). Należy także określić, czy grupa adresatów promocji jest szersza czy węższa od kręgu potencjalnych nabywców. W pierwszej sytuacji mówimy o promocji szerokiej, natomiast w drugim o wąskiej (patrz rysunek 2.) Ważne jest również, aby zbadać opinie o wizerunku (image) organizacji, pozwoli to na odpowiednie ukierunkowanie przekazu. 3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s

11 Promocja jako integralna część marketingu mix Rysunek 2 polityka wąskiej i szerokiej promocji a docelowy segment rynku promocja wąska promocja szeroka docelowy segment rynku grupa promocji adresatów źródło: J. Altkorn [red.], Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995 (2) Określenie celów promocji Ze względu na bardzo szerokie spektrum celów, które organizacja może chcieć komunikować warto rozpatrzyć podział na cele ekonomiczne i społeczne. Pierwsze z tych celów dotyczą wielkości ekonomicznych i posiadają tą cenną własność, że zasadniczo są kwantyfikowalne. Cele z tej grupy sprowadzają się albo do wzrostu dochodów, albo do oszczędności kosztów. Cele społeczne można z kolei podzielić na trzy grupy. Są nimi cele związane z: - przedsiębiorstwem jako podmiotem promocji dotyczą one prezentacji przedsiębiorstwa, poprawy jego wizerunku itp., - konsumentem mowa tutaj o pozyskaniu lojalności klienta, edukowania go, zdobywaniu informacji o nim, - produktem informowanie o produkcie, jego cechach i zastosowaniach, budowanie wizerunku produktu. 11

12 Promocja jako integralna część marketingu mix (3) Projektowanie przekazu Podstawowym kryterium stawianym przekazowi jest jego skuteczność. Jak podaje Ph. Kotler 4 należy przemyśleć następujące problemy: treść, strukturę, kształt i źródło przekazu. Treść przekazu należ tu określić co powiedzieć docelowemu audytorium, aby wywołać pożądaną odpowiedź. Proces ten jest różnie nazywany: apel, temat, pomysł lub wyjątkowa propozycja sprzedaży (USP unique selling proposition), a sprowadza się do sformułowania pewnego rodzaju korzyści, motywacji i identyfikacji albo powodu dla którego audytorium powinno przetestować dany produkt. Wyróżnia się trzy typy apelu. apel racjonalny- odwołuje się on do konkretnych korzyści jakie przyniesie nabywcy zakup produktu. Przykładem mogą być przekazy podkreślające jakość, oszczędność, wartość i użyteczność danego produktu.[...] apel emocjonalny- usiłuje wzniecać niektóre negatywne lub pozytywne emocje, które motywują do zakupu. Nadawcy odwołują się do strachu, poczucia winy i wstydu, aby nakłonić ludzi do pewnych działań (np. mycia zębów, corocznej wizyty u lekarza) lub nakłonić do zaniechania innych (palenie, obżarstwo, używanie narkotyków) [...] Nadawcy używają również pozytywnych bodźców takich jak humor, miłość, duma i radość. [...] apel moralny jest kierowany do odczuć audytorium, co jest dobre i właściwe. Tego typu bodźce są często używane, aby nakłonić ludzi do popierania spraw społecznych takich jak: walka o czyste środowisko, likwidacja segregacji rasowej, równouprawnienie kobiet i pomoc poszkodowanym. 5 Struktura przekazu dotyczy stosowania odpowiedniego sposobu wnioskowania, charakteru argumentacji (wspomnieć czy przemilczeć pewne wady produktu) oraz kolejności prezentacji (czy umieścić największe atuty na początku czy na końcu prezentacji). Zmienne te można różnie ustalać w zależności od typu produktu, odbiorców do których kierowany jest produkt, medium reklamowego itp. 4 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s tamże 12

13 Promocja jako integralna część marketingu mix Kształt przekazu jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność przekazu. Jego charakter związany jest ze środkiem przekazu, w którym jest stosowany. Inne elementy są istotne w reklamie w gazecie codziennej, inne w magazynie, zupełnie zaś inne w radiu czy telewizji. Źródło przekazu najczęściej do tego celu wykorzystywane są znane osoby tj.: aktorzy, prezenterzy telewizyjni, gwiazdy estrady, czy sportowcy. Wybór konkretnej osoby związany jest z charakterem produktu, a także wizerunkiem jaki pragnie mu nadać producent. Na wiarygodność źródła składają się trzy elementy- doświadczenie (specjalistyczna wiedza), zaufanie (postrzeganie źródła jako obiektywnego i uczciwego) oraz sympatia (atrakcyjność). (4) wybór kanałów procesu komunikacji Można tu wyodrębnić kanały osobiste i nieosobiste. Pierwsze z nich opierają się na bezpośredniej komunikacji kilku ludzi osobiście bądź to poprzez środki łączności. Ich największą zaletą jest indywidualizacja i możliwość osiągnięcia natychmiastowej odpowiedzi. Kanały nieosobiste przenoszą przekaz bez bezpośredniego kontaktu lub oddziaływania. Obejmują środki masowego przekazu, nastrój (wystrój wnętrz, budowanie tzw. klimatu ) oraz wydarzenia (imprezy). Mamy tu do czynienia z dwustopniowym procesem przepływu informacji. (5) ustalenie całkowitego budżetu promocji. Zasadniczo można wyodrębnić cztery metody ustalania budżetu promocyjnego, nie natomiast istnieje żadna ogólna metoda mówiąca jaki procent ceny produktu mają stanowić koszty promocji. Jest to oczywiste jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dla jednego produktu można stworzyć kila równie dobrych marketingów mix. Różnice wynikają też z typów produktów, na promocję kosmetyków wydaje się zwykle więcej niż na promocję obrabiarek. Oto metody: metoda na co nas stać Metoda najłatwiejsza i jak to często bywa najgorsza z możliwych. Na promocję wydaje się arbitralnie ustalone kwoty. Brak tu logicznego powiązania wydatków z celami promocji. Nie może być mowy o jakiejkolwiek przemyślanej i długookresowej polityce komunikacji, skoro nie wiadomo jaki będzie budżet promocji w późniejszym terminie. 13

14 Promocja jako integralna część marketingu mix metoda procentu od wielkości sprzedaży Stosowany jest także jej wariant, w którym procent liczony jest od zysku Procent liczony bywa także od zysku. Metoda ta ma kilka zalet, ale także i poważne wady. zalety: wielkość wydatków nigdy nie przekracza możliwości firmy, zachowana zostaje bliska zależność między wielkością sprzedaży, zysku a kosztami promocji, wady: wielkość środków przeznaczona na promocję jest wynikiem wielkości sprzedaży, a nie odwrotnie, nie daje możliwości stosowania niecyklicznych i agresywnych kampanii promocyjnych, problematyczne jest długofalowe projektowanie promocji, ze względu na niepewność źródeł finansowania, nie istnieją logiczne przesłanki dotyczące stosunku promocja-sprzedaż, zwykle stosunek ten ustalany jest w oparciu o doświadczenie i podobne działania konkurencji. metoda naśladowania konkurencji Kolejna wygodna metoda, opierająca się na błędnym założeniu że inni wiedzą lepiej. Niby dlaczego? Różne przedsiębiorstwa znajdują się w różnych sytuacjach rynkowych, co wpływa na ich politykę marketingową. Metoda ta może być ona pomocna w sytuacji wejścia do branży nowych firm bez doświadczenia, ale nie może być traktowana jako jedyna i wystarczająca. metoda założonego celu Najlepsza z przedstawionych metod, zakłada związek przyczynowo-skutkowy między wielkością wydatkowanych na promocję funduszy, a założonym celem. Metoda ta ma tą zaletę, że wymaga od kierownictwa przyjęcia pewnych założeń dotyczących relacji pomiędzy wydatkami, poziomem emisji, intensywnością próbowania produktu i jego regularnym użytkowaniem. 6 Sprzyja to lepszemu początkowemu przemyśleniu problemu, a także ciągłym staraniom kierownictwa w trakcie wprowadzania programu promocyjnego w życie. 6 tamże s

15 Promocja jako integralna część marketingu mix Metoda pozwala, także na uczenie się organizacji poprzez ciągły monitoring sytuacji, korygowanie założeń i porównywanie różnych wariantów wydatkowania pieniędzy. Istnieją także inne metody, takie jak - metoda analityczna i metoda eksperymentalna, polegające na budowaniu modeli ekonometrycznych, oraz różnicowaniu budżetów promocyjnych na różnych rynkach. Jednak ze względu na ich charakter można je podciągnąć bardziej pod badania marketingowe niż wyżej wymienione cztery metody, podział ten jest oczywiście umowny. Teoretycznie całkowity budżet promocji powinien być ustalony tak, aby krańcowy zysk z ostatniego dolara wydanego na promocję, równał się krańcowemu zyskowi ostatniego dolara wydanego w celach niepromocyjnych. 7 (6) Tworzenie promotion mix Przy tworzeniu mieszanki promocyjnej mamy do czynienia z sytuacją podobną do tej, która ma miejsce podczas ustalania relacji pomiędzy elementami marketingu mix. Nie ma jednej gotowej recepty. Nawet podobne wyroby można promować przy użyciu różnych składników mieszanki promocyjnej. Każdy składnik mieszanki ma swoje cechy charakterystyczne, zalety i wady, decydujące o jego przydatność w różnych sytuacjach. Można natomiast wyróżnić czynniki, które będą wpływały na ustalenie promotion mix w praktycznie każdym przypadku. Można do nich zaliczyć: a) rodzaj rynku W przypadku rynków artykułów konsumpcyjnych największe znaczenie ma zazwyczaj reklama, dalej plasuje się promocja sprzedaży, sprzedaż osobista i w końcu public relations. Dla przedsiębiorstw działających na rynku przemysłowym hierarchia jest następująca: sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, reklama i public relations. b) wybór pomiędzy strategią push (pchania) i pull (ssania) Tak samo jak w punkcie a, nie istnieje jedna najlepsza strategia, nawet gdy rozważa się podobne produkty. Strategia push polega na podejmowaniu działań względem pośredników (np. hurtowników, detalistów) tak, aby zamawiali oni produkt i promowali go wśród swych klientów. Z tego względu większego znaczenia nabierają działania 7 tamże s

16 Promocja jako integralna część marketingu mix związane z personelem sprzedaży i promocją handlową. Druga ze strategii opiera się na promowaniu produktu wśród ostatecznych odbiorców, tutaj relatywnie istotniejsze są działania związane na reklamą i promocją sprzedaży. c) Etap gotowości nabywcy W różnych fazach gotowości nabywcy do zakupu, różne jest znaczenie poszczególnych elementów promotion mix, i tak w początkowych fazach najefektywniejsza jest reklam i public relatons, natomiast w końcowych promocja sprzedaży i sprzedaż osobista. Szczegóły przedstawia rysunek nr 3 Rysunek 3 Relatywne znaczenie instrumentów promocji w zależności od etapu gotowości nabywcy relatywne znaczenie reklama public relations sprzedaż osobista promocja przed zakupem podczas zakupu po zakupie zródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa

17 Promocja jako integralna część marketingu mix d) Faza cyklu życia produktu Zasadniczo im wcześniejsza jest faza cyklu życia produktu tym większe są ogólne nakłady na promocję (rysunek 4). Kolejny rysunek (5) przedstawia dokładniej efektywność poszczególnych narzędzi promocji w różnych fazach życia produktu. Rysunek 4 Natężenie promocji a cykl życia produktu na rynku natężenie sprzedaży sprzedaż promocja wprowadzenie wzrost dojrzałość spadek czas fazy cyklu życia produktu na rynku źródło: J. Altkorn [red.], Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995 Rysunek 5 Efektywność kosztowa poszczególnych narzędzi promocji w kolejnych fazach cyklu życia produktu promocja sprzedaży efektywność reklama publicity sprzedaż osobista i wprowadzenie wzrost dojrzałość spadek faza cyklu życia produktu źródło: : Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa

18 Promocja jako integralna część marketingu mix (7) Mierzenie i kontrola skutków promocji Ze względu na to, że wielkość sprzedaży jest funkcją zależną od wielu zmiennych, bardzo trudne jest ustalenie czystego wpływu promocji na wielkość sprzedaż. w związku z tym, że promocja pochłania znaczne środki należy dokładać wszelkich wysiłków do obliczenia efektywności tego typu działań. W ocenie efektów i skuteczności programu promocyjnego mogą być wykorzystane następujące grupy metod: 1) Testy rezultatów handlowych, które polegają na próbach pomiaru (często szacunkowego) wielkości sprzedaży zrealizowanej dzięki zastosowaniu danego instrumentu polityki promocji (np. reklamy czy promocji dodatkowej). 2) Testy odtworzeniowe, pozwalają na ocenę stopnia, w jakim został zauważony i zapamiętany dany środek komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Testy taki umożliwiają między innymi badanie stanu wiedzy (świadomości) na temat przedsiębiorstwa (produktu, znaku firmowego) i ocenę jego zmian pod wpływem polityki promocji, Umożliwiają badanie podstaw charakteryzujących stopień wierności nabywców wobec firmy czy produktu. 3) Badania panelowe sklepów i/lub konsumentów, prowadzone są w określonych odstępach czasu, umożliwiają śledzenie koniunktury rynkowej w relacji do natężenia kampanii promocyjnej, ocenę zastosowanych środków i ich społecznej percepcji. Każda z metod wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi i technik, poczynając od ankiet a na badaniach laboratoryjnych kończąc. (8) zarządzanie i koordynacja całościowym procesem komunikacji marketingowej Wiele metod i narzędzi promocyjnych niesie ze sobą zarówno szansę efektywnej komunikacji, jak i ryzyko braku odpowiedniej koordynacji i utracenia efektu synergicznego w czasie prowadzonych działań promocyjnych. Z tego względu istotne jest, aby całość procesu promocji była zarządzana przez jedną osobę, posiadającą niezbędną wiedzę o wszystkich elementach promotion mix. Bardzo dobrze koncepcję zintegrowanego marketingowego procesu komunikacji oddaje definicja stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenia Agencji Reklamowych: 18

19 Promocja jako integralna część marketingu mix... jest to koncepcja planowania komunikacji marketingowej, która podkreśla znaczenia szczegółowego planu oceny strategicznej roli różnych możliwości komunikacyjnych, np. reklamy ogólnej, oddziaływania bezpośredniego, promocji sprzedaży, public relations. Łączy ona te możliwości tak, aby zapewnić przejrzystość, spójność i maksymalną komunikatywność dzięki pełnej integracji różnych form przekazu Co daje, a co zabiera promocja Mając pełną świadomość czym jest promocja warto zastanowić się nad tym co dzięki niej otrzymujemy i jakie negatywne skutki ona za sobą niesie. Jak podaje to Tadeusz Sztucki 9 wady promocji są następujące: - namawia do kupowanie tego, czego ludzie nie potrzebują, - manipuluje postawami i zachowaniami konsumentów, - przekazuje przesadne informacje o walorach produktów, - osłabia swobodę wyboru i zakupu, - wywiera presję psychiczną, - naraża na starty powodowane zakupem niewłaściwego produktu, - dezinformuje zamiast informować, - osłabia racjonalne motywy zakupu pobudzając emocje i tworząc złudne oczekiwania, - powoduje podwyższenie cen dla zrekompensowania kosztów promocji. Do zalet działania promocji zaliczamy: - zwiększenie stopnia poinformowania nabywców o towarach i usługach, - uczenie lepszych sposobów zaspakajania potrzeb, - ułatwienie podejmowania korzystnych decyzji zakupu towarów, - wpływanie na poziom estetyki i wzornictwa, - urozmaicenie, prasy, radia i telewizji, - ubarwienie wyglądu sklepów, ulic i miast, - powodowanie obniżenia cen towarów i usług oraz podnoszenie ich jakości dzięki konkurencyjności promocji, a zwłaszcza promocji porównawczej, - stwarzanie zatrudnienia dla specjalistów wielu zawodów i umiejętności, 8 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s T. Sztucki, Promocja. Sztuka Pozyskiwania Nabywców, Placet, Warszawa

20 Promocja jako integralna część marketingu mix - zapewnianie dochodów z reklam w prasie, radiu i telewizji z korzyścią dla ich poziomu i cen oraz opłat ponoszonych przez czytelników, słuchaczy radia i telewidzów. Zbilansowanie zalet i wad nie jest oczywiście możliwe, ale zapoznanie się z nimi pozwala nabrać bardziej obiektywnego podejścia do zagadnienia promocji Różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (przemysłowych). Odmienny charakter powyższych rynków implikuje inną politykę marketingową przedsiębiorstw. Mimo zasadniczo tego samego celu którym jest sprzedać produkt, różnice w działaniach są dość poważne. Najłatwiej zrozumieć to jeśli weźmie się pod uwagę następujące cechy rynku dóbr przemysłowych: - popyt ma charakter pochodny względem popytu na rynku konsumpcyjnym, - popyt jest nieelastyczny względem ceny, szczególnie w krótkim okresie czasu, - występuje większa amplituda fluktuacji popytu, - na rynku istnieje mniejsza liczba odbiorców, - nabywcy są więksi, - obroty mają wyższą wartość, - występuje geograficzna koncentracja producentów i odbiorców, - bliskie związki pomiędzy nabywcą i dostawcą, - duży udział zakupów bezpośrednich, - występowanie transakcji wiązanych, - brak anonimowości uczestników rynku, - profesjonalny charakter zakupów, - powszechne stosowanie leasingu, - dzierżawy, wpływ wielu osób na proces zakupu. Efektem tych różnic są następujące różnice: patrz tabela 1 na następnej stronie: 20

21 Promocja jako integralna część marketingu mix Tabela 1 różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych Czynnik Rynek dóbr przemysłowych Rynek dóbr konsumpcyjnych Główny akcent promocyjny sprzedaż bezpośrednia reklama masowa (telewizyjna, radiowa) Główne narzędzia promocji sprzedaży targi i wystawy kupony rabatowe katalogi i broszury zawierające opis produktów (specyfikacje) reklama pocztowa próbki towarów demonstracje i wystawy w miejscach sprzedaży Główne media reklamowe prasa fachowa, katalogi branżowe, reklama pocztowa, prospekty telewizja, radio, dzienniki, magazyny konsumenckie, reklama zewnętrzna Funkcja promocyjna nie odgrywa większego odgrywa istotne znaczenie opakowań znaczenia Funkcja informacyjna odgrywa istotne znaczenie (w odgrywa istotne znaczenie opakowań przypadku opakowań transportowych i zbiorczych) Główny nacisk elementów promocji sprzedaży i reklamy ukierunkowany na profesjonalnych zaopatrzeniowców i osoby wywierające wpływ na wybór dostawcy (doradców technicznych i ekonomicznych); silniejsze podkreślenie czynników racjonalnych niż emocjonalnych ukierunkowanie na konsumenta ostatecznego; silniejsze podkreślenie czynników emocjonalnych niż racjonalnych Źródło: Maciej Urbaniak, Marketing dóbr przemysłowych a marketing dóbr konsumpcyjnych, Marketing i Rynek 1998, nr 5 21

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 16 listopada 2011 Maciej Strzębicki Czym jest marketing innowacji? Cykl życia

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo