Public relations w działaniach policji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations w działaniach policji"

Transkrypt

1 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem naukowym dr Sebastiana Chachołka Olsztyn

2 WSTĘP W 1990 roku, na mocy ustawy z 6 kwietnia, powołano do istnienia policję. 1 Po latach funkcjonowania jako narzędzie kontroli społeczeństwa, dawna Milicja Obywatelska jako organizacja musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Lata 90 w Polsce to okres gwałtownych przemian przyspieszony kurs kapitalizmu musiały przejść wszystkie instytucje, i prywatne, i państwowe. Szybko rosnąca konkurencja i ekspansja inwestorów z zachodu wymusiły na polskich przedsiębiorcach zmiany w sposobie myślenia, a w konsekwencji poruszania się w świecie, w którym pozostawało coraz mniej monopolistów, a twarde prawa rynku eliminowały najsłabszych. Wzorce przyszły z Zachodu. Firmy, które w Polsce zakładały swoje oddziały i filie, przyniosły ze sobą nowe w polskiej, a od dawna znane i sprawdzone w rzeczywistości zachodniej strategie zarządzania, plany marketingowe i kampanie reklamowe. Zagraniczne produkty i marki, dzięki umiejętnie prowadzonym akcjom reklamowym i wizerunkowym, skutecznie wypierać zaczęły produkty krajowe. Na odbiorców działały na równi: urok nowości i po latach reglamentacji możliwość wyboru. Te same czynniki zmusiły przedsiębiorców do walki o własny wizerunek. Na tyle oryginalny i skuteczny, aby mógł zaistnieć w świadomości klientów/konsumentów. Policja, mimo że jako instytucja finansowana z budżetu państwa miała uprzywilejowaną pozycję (choćby przez fakt, że nie groziło jej i nie grozi zastąpienie inną formacją), musiała zmierzyć się z innym problemem. W odróżnieniu od firm/instytucji dopiero wkraczających na szeroki rynek, policja miała już wizerunek spadek po Milicji Obywatelskiej, ZOMO i ORMO. Wizerunek, jak nie trudno się domyślić, negatywny. Już sama zmiana nazwy z milicja na policja i nawiązanie tym samym do tradycji dwudziestolecia międzywojennego była pierwszym krokiem do odcięcia się od przeszłości PRL, związanych z nią skojarzeń i stereotypów. Także odejście od obowiązujących w MO stopni wojskowych 2, zmiana umundurowania i symboli noszonych przez policjantów na pagonach, wyzbywanie się starego sprzętu bojowego, nowe oznakowania komend, komisariatów, posterunków policji i radiowozów miało na celu wyraźne zaznaczenie, że policja przynajmniej w sferze wizualnej jest organizacją nową (nowoczesną), wolną od naleciałości z przeszłości. 1 Dz. U nr 30, poz W Oddziałach Prewencji Policji oraz Sekcjach Antyterrorystycznych, jako formacjach zmilitaryzowanych, stopnie wojskowe funkcjonowały do roku Po tym czasie, w ramach ujednolicania wizerunku, wszystkie komórki organizacyjne policji przyjęły jeden system stopni służbowych. 2

3 Zmiany dokonywały się nie tylko na zewnątrz, ale i w szeregach policji. Pomijając sprawy kadrowe, w tym masowe dokształcanie się policjantów (co również związane było z budowaniem nowego wizerunku organizacji, jako instytucji zarządzanej przez ludzi kompetentnych i godnych zaufania), policja z organizacji, która w minionym systemie sprawowała funkcje głównie represyjne, zaczęła przekształcać się w instytucję skierowaną nie przeciwko społeczeństwu, ale służącą i działającą na jego rzecz. Uświadomiono sobie bowiem, że bycie skutecznym, a więc godnym zaufania, zależy od informacji. Nie da się pozyskać informacji, czy to od świadków przestępstw, czy informatorów, nie traktując społeczeństwa jak równorzędnego partnera. Podobnie nie da się tworzyć pozytywnego wizerunku bez informacji zwrotnej nie odpowiadając na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Policja wciąż się zmienia. Od kilku lat, wykorzystując marketing i public relations, konsekwentnie buduje, choć nie jest to proces całkowicie wolny od błędów, wizerunek organizacji profesjonalnej, skutecznej i godnej zaufania. 3

4 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DEFINICJA PUBLIC RELATIONS Public relations a propaganda Public relations nader często utożsamia się z propagandą, choć nie brakuje również opinii, że są to dziedziny, które mają skrajnie różne cele, a więc wzajemnie się wykluczają. Propaganda, zdaniem K. Wójcik, odnosi się przede wszystkim do celów politycznych i światopoglądowych. Ważniejszy jest dla niej szybki efekt niż obiektywna prawda, nie występują tu kryteria moralne, nadawca odwołuje się do sfery uczuciowej, informacja jest jednostronna, nie istnieją zasady etyczne. Prawda i rzetelność informacyjna są stosowane tylko wówczas, gdy nie dostrzega się ich negatywnego wpływu na skuteczność działań. Propaganda kierowana jest także do węższych grup społecznych, uważanych za potencjalnych zwolenników poglądów, idei, ideologii. 3 Choć działania public relations, podobnie jak propaganda, mają wykształcić u członków określonej grupy założone opinie i postawy, to public relations, wykorzystując takie techniki jak lobbing, sponsoring czy media relations, znacznie się od propagandy różni Public relations a reklama Podstawową różnicą między public relations a reklamą jest fakt, że pierwsza z wymienionych dziedzin zajmuje się wizerunkiem niemal każdego z elementów organizacji, stara się trafić do wszystkich członków jej otoczenia, reklama natomiast ogranicza się do oferty (produkt lub usługa) i jej konsumentów. Reklama w swym założeniu nastawiona jest na szybką, precyzyjnie określoną reakcję w równie szczegółowo określonej grupie docelowej. Dla odmiany, strategia public relations jest zawsze rozłożona w czasie, buduje relacje w sposób głębszy i ma charakter nieprzerwany. Przekaz reklamowy jest krótki, obrazowy, kładzie nacisk na zachętę i ma charakter jednokierunkowy. Public relations opiera się na dialogu, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu, wyjaśnieniu, poczuciu więzi. Wreszcie, najbardziej charakterystyczną cechą reklamy, a zarazem jej najsłabszym punktem, jest możliwość zakupu emisji komunikatu reklamowego. Public relations posługuje się kanałami niekomercyjnymi, co zwiększa wiarygodność przekazywanych komunikatów lat gospodarki rynkowej sprawiło, że jesteśmy sceptycznie nastawieni do nachalnych spotów, folderów reklamowych i ulotek. Bardziej skłonni jesteśmy wierzyć artykułom prasowym, a public relations skutecznie to wykorzystuje. 3 Por. Wójcik K., cyt. za: Giedrojć K., Public relations w administracji, s Por. Giedrojć K., op. cit., s

5 Jedyną formą współdziałania reklamy i public relations są kampanie społeczne ze względu na ich specyficzny (niekomercyjny) charakter Public relations a marketing Zarówno public relations, jak i marketing są formami zarządzania. Obie dziedziny zawierają proces planowania, uczestnictwo w procesie wymiany, identyfikację grup docelowych i dążenie do satysfakcji, obie pełnią funkcję integracyjną. W przypadku PR funkcja ta obejmuje wszystkie obszary związane z ogólną polityką zarządu dotyczącą szeroko pojętego otoczenia, a marketing integruje te rodzaje aktywności i decyzje przedsiębiorstwa, które dotyczą rynku. I marketing, i PR mają bezpośredni związek z każdym aspektem działalności przedsiębiorstwa (produkcją, finansami, personelem), ale przy tym różnią się celem marketing zmierza do wzrostu sprzedaży, PR natomiast do utrzymywania właściwych stosunków z otoczeniem. 5 P. Bielawski zauważa, że efekty pracy komórki public relations, pracującej na rzecz wizerunku organizacji (w jej wnętrzu i na zewnątrz) mają duże znaczenie także dla marketingu. Dobry wizerunek firmy jest np. gwarantem dobrej jakości produktów dostarczanych na rynek. Wyraźna jest zresztą relacja zwrotna pomiędzy działaniami PR, a przedsięwzięciami marketingowymi. Jednakże trzeba pamiętać, że PR zajmuje się również przedsięwzięciami, które z marketingowego punktu widzenia nie mają większego znaczenia Public relations zarządzanie informacjami Public relations nie jest propagandą, reklamą czy marketingiem, choć ociera się zakresem działalności o wszystkie te dziedziny. Czym zatem jest? PR określa się jako planową, ciągłą działalność prowadzoną z uwzględnieniem wyników badań, polegającą na przekazywaniu przez firmę specjalnie przygotowanych informacji w różnej formie w celu stworzenia w otoczeniu firmy jej pożądanego wizerunku, co prowadzi do lepszego zintegrowania się z otoczeniem oraz ułatwia realizację podstawowych celów. 7 Zdaniem P. Bielawskiego, najlepszym synonimem, tłumaczącym równocześnie, czym zajmuje się PR, jest zarządzanie informacjami. Bielawski jako domenę PR wskazuje manipulowanie informacjami. Słowo manipulacja słownikowo nie ma w tym przypadku żadnego zabarwienia: ani pozytywnego ani negatywnego: określa czynność, którą cechuje 5 Por. Bojarska D., Porównanie reklamy i marketingu z public relations, źródło: 6 Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, źródło: 7 Bobińska A., cyt. za: Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, op. cit. 5

6 duża precyzja. Panowanie nad wieloma strumieniami wychodzących i napływających informacji wymaga m.in. zdolności precyzyjnego działania w tym obszarze, nie mówiąc już o niezbędnej umiejętności szerokiego oglądu aktualnej sytuacji przez pryzmat sytuacji pożądanej w dłuższej perspektywie. PR obejmuje następujące dziedziny: komunikację wewnętrzną, kontakty z mass mediami, komunikację antykryzysową, komunikację w kryzysie, lobbing, kontakty międzykulturowe, część relacji biznesowych. 8 Działania public relations można podzielić na kilka grup. Kolejność podejmowanych zadań jest zmienna i zależy od sytuacji, w której znajduje się firma. Cele PR to: promocja reputacji dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa, jego obrona i umacnianie, informacja rozpowszechnianie informacji o firmie za pośrednictwem mediów oraz kontaktów interpersonalnych, komunikacja marketingowa wspomaganie marketingu przedsiębiorstwa poprzez nagłaśnianie nowych produktów, wykazywanie zalet towarów i usług, relacje inwestycyjne podtrzymywanie i nawiązywanie dobrych kontaktów z akcjonariuszami, relacje finansowe utrzymywanie dobrych kontaktów z bankami, analitykami finansowymi, dziennikarzami ekonomicznymi, relacje ze społecznością i władzami lokalnymi podtrzymywanie i nawiązywanie korzystnych kontaktów z lokalnymi władzami, politykami, organizacjami społecznymi, relacje z kadrą pracowniczą dbanie o częstotliwość i jakość komunikowania się kierownictwa z pracownikami i pracowników z kierownictwem oraz korzystne relacje między nimi, imprezy promocyjne organizowanie dni otwartych, konferencji prasowych, tras zwiedzania zakładu, przyjmowanie ważnych gości z zewnątrz, 8 Por. Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, op. cit. 6

7 sytuacje kryzysowe minimalizowanie wpływu sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstwa, sponsoring udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe, sponsorowanie osób, imprez i instytucji, szukanie ciekawych propozycji, które mogłyby uzyskać wsparcie od przedsiębiorstwa, publikacje koordynowanie od strony merytorycznej i graficznej wszystkich publikacji przedsiębiorstwa. 9 9 Siewierska Chmaj A., Zaborowska E., Funkcja public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 4/2000, s.156 7

8 2. JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS PISZĄ WIZERUNEK POLICJI 2. 1 Czym jest wizerunek? Wizerunek to własny i subiektywny obraz rzeczy, zjawiska, osoby bądź sprawy, złożony z elementów materialnych, merytorycznych, ale także elementów emocjonalnych, symboli, skojarzeń czy własnych ocen i opinii. Charakterystyczne dla wizerunku jest to, że: wizerunek nie jest stabilny w czasie ulega pogłębieniu i wzmocnieniu, jeśli dostrzegamy kolejne elementy obiektu, ale może także ulec rozpadowi, jeśli kolejne poznawane elementy będą wzajemnie sprzeczne, wizerunek nie jest dobry lub zły jest odpowiedni (właściwy), jeśli zapewnia firmie lub osobie realizację założonych celów lub nieodpowiedni (niewłaściwy), jeśli przyczynia się do strat. Elementy kształtujące wizerunek można podzielić na: wizualne logo, barwy firmy, wystrój budynków, ubiór pracowników, wygląd samochodów, druki firmowe, wizytówki, opakowania, pisma firmowe, niewizualne rodzaj działalności, procedury kontaktu z rynkiem, procedury kontaktów telefonicznych, obsługa interesantów, pozycja firmy na rynku, sukcesy firmy, zdobyte nagrody, itp. Można powiedzieć, że jakaś jednostka/firma/organizacja posiada wizerunek, jeżeli jej strategia zachowania/działania przekazuje spójny obraz, który potwierdzany jest dzięki sądom oraz wypowiedziom osób z najbliższego i dalszego otoczenia. 10 Innymi słowy, aby wizerunek był wiarygodny, musi być spójny Logo i twarz policji Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Oczywiście istnieje system znaków, który jest identyfikowany z tą instytucją, na przykład biały napis POLICJA na niebieskim/granatowym tle, który można znaleźć na tablicach informacyjnych i radiowozach, ale z pewnością nie można go nazwać znakiem firmowym ani same kolory, ani ich układ nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji. W rzeczywistości w tej kwestii panuje pewna dowolność. Zdecydowana większość komend wojewódzkich przyjęła za swój 10 Por. Łęcki K., Skuteczne kształtowanie i podtrzymywanie wizerunku, w: Skuteczne kreowanie wizerunku. Wystąpienia publiczne, red. Stasikowska Woźniak D., Katowice

9 znak rozpoznawczy gwiazdę, nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej. Jednak ile komend, tyle pomysłów. KWP w Olsztynie KWP w Poznaniu KWP w Lublinie Komenda Główna Policji KWP w Łodzi KWP z siedzibą w Radomiu 9

10 To, że symbole komend wojewódzkich różnią się między sobą, z punktu widzenia wizerunku jest istotne, ale biorąc pod uwagę fakt, że każda z komend ma ściśle określony zasięg działania ważne jest, że znak firmowy jest rozpoznawalny w danym województwie, bo w konkretnym regionie zaczynają się i kończą kompetencje danej jednostki policji. Gorzej, a zdarza się to często, gdy na obszarze jednego województwa funkcjonuje wiele policyjnych symboli. Garnizon warmińsko mazurski to komenda wojewódzka, 17 komend powiatowych i 2 miejskie każda z nich posługuje się własnym znakiem, różniącym się kształtem, wielkością i kolorem. Oznacza to, że istnieje przynajmniej 20 różniących się od siebie wzorów pism urzędowych reprezentujących tę samą instytucję. Trudno zatem mówić w tym przypadku o spójnym wizerunku, wiedząc, że także dokumenty reprezentują daną firmę na zewnątrz. Należałoby się zastanowić nad opracowaniem jednego wspólnego znaku graficznego, który stałby się logo policji. Obecnie, zamiast jednego spójnego obrazu, widzimy niekontrolowany popis inwencji twórczej poszczególnych komend. Jeszcze do niedawna nie było w Polsce osoby, która kompetentnie mogłaby się wypowiadać w imieniu i o policji. Niepisanym zwyczajem było, iż komendant główny policji nie występował w mediach robił to w jego imieniu rzecznik prasowy lub osoby przez niego wyznaczone, kompetentne w danej dziedzinie. Być może fakt, że w sprawach dla policji ważnych nie zabierali głosu poprzednicy Marka Bieńkowskiego (obecnego komendanta głównego policji) sprawił, że ekspertami w tej dziedzinie stali się ludzie z policją nie związani poseł Dziewulski i detektyw Rutkowski. O ile ten pierwszy w przeszłości był policjantem, o tyle Rutkowski postać barwna, zasłynął brawurowymi akcjami, które nierzadko przeprowadzane były na granicy prawa. Niemniej te dwie postaci zaistniały w świadomości Polaków i niejako są utożsamiane z policją. 11 Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że skojarzenia związane z Dziewulskim i Rutkowskim są przenoszone na policję. Dopóki obie postaci będą się cieszyć uznaniem społecznym, nie będzie to zagrażało jej wizerunkowi. Gorzej, jeśli któraś z nich straci dobrą opinię. Wydaje się jednak, że wraz ze zmianą na stanowisku komendanta głównego policji, zmieniła się również kwestia związana z twarzą policji. Konsekwentnie od dłuższego czasu sprawy policji omawiane są w mediach albo przez policję, albo z udziałem policji na zasadzie nic o nas bez nas. W najważniejszych kwestiach (w skali całego kraju) zmian kadrowych, zmian struktur organizacyjnych policji czy zmiany strategii wypowiada się Marek Bieńkowski, który pojawia się mediach stosunkowo często, natomiast w kwestiach 11 Por. Królikowska K., Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, Warszawa

11 bezpieczeństwa, porządku publicznego i innych zadań policji rzecznik KGP, podinsp. Zbigniew Matwiej, bądź dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, mł. insp. Paweł Biedziak. Jasno zostały określone zasady policję reprezentują policjanci. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których o działaniu, sukcesach i porażkach policji wypowiadają się osoby niekompetentne, ale znane szerokiej publiczności, która gotowa jest przyjąć ich punkt widzenia Mundur Z badań wynika, że mundur jest najbardziej charakterystycznym elementem wizerunku policji. Ani legitymacja służbowa, ani odznaka policyjna nie są tak silnie związane z policją w świadomości społecznej. 12 Jednak mimo tak oczywistego skojarzenia, także w tej kwestii pojawia się kilka problemów. Pierwszym z nich jest różnorodność noszonych przez policjantów mundurów. Zdaniem ankietowanych, najłatwiej rozpoznać policjanta, który ubrany jest w niebieskoszary mundur wyjściowy. Niebieskoszare mundury, choć o innym kroju, noszą na co dzień policjanci służby drogowej (białe czapki i lizak to również elementy charakterystyczne dla tej służby) oraz dzielnicowi. Tymczasem ci policjanci, którzy mają najczęstszy i bezpośredni kontakt ze społeczeństwem (patrole), noszą czarne mundury ćwiczebne, a te z kolei ankietowanym po pierwsze wydawały się zwyczajnie niechlujne, a po drugie kojarzyły się z uniformami, jakie noszą konwojenci i ochroniarze. 12 Królikowska. K., Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, op. cit. 11

12 Biorąc pod uwagę mechanizm przenoszenia skojarzeń oraz doniesienia mediów o ochroniarzach nadużywających swych uprawnień, nie jest to zjawisko dla wizerunku policji korzystne. Wśród policjantów zdania są podzielone z jednej strony nie wyobrażają sobie patrolowania ulic, pościgów i bezpośredniej interwencji w mundurze wyjściowym, który zdecydowanie utrudnia ruchy, z drugiej mundur ćwiczebny nie ma wersji, którą można by nosić latem podczas upałów. Dodatkowym elementem, który wyróżniać ma policjanta jest odblaskowa kamizelka, którą noszą policjanci służby drogowej i patrole policji. Jednak ani jej kolor, ani fason nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji trudno ją zatem nazwać znakiem rozpoznawczym. Badania przeprowadzone przez CBOS na zlecenie Komendy Głównej Policji pokazują, że 78 % respondentów odróżnia policjantów od funkcjonariuszy innych służb. Prawie jedna piąta (17 %) stwierdza jednak, że ma z tym kłopot. Najlepiej rozpoznają policjantów mieszkańcy wsi i małych miast. Nieco gorzej jest w większych aglomeracjach. 13 Źródło: Dyskusja na temat policyjnych mundurów trwa. O tym, że jest to ważny element budowania wizerunku całej organizacji, wiedzą wszyscy policjanci. Pewne zachowania w mundurze są po prostu niedopuszczalne. Jak zauważa zastępca Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, to policjanci w mundurach w głównej mierze kształtują wizerunek policji. 13 Wyjaśnienie jest raczej oczywiste w małych miastach i na wsiach rzadko funkcjonują inne niż policja służby. 12

13 Ich zachowanie, sposób przeprowadzania interwencji, reakcja na wydarzenia są bacznie obserwowane przez obywateli, oceniane i żywo komentowane. A każdą fuszerkę natychmiast nagłaśniają media. 14 Kładzie się szczególny nacisk na to, aby policjant reprezentujący daną jednostkę zawsze ubrany był w mundur. Coraz rzadziej widzi się policyjnych rzeczników prasowych wypowiadających się dla telewizji w ubraniu cywilnym. Umundurowany policjant ma budzić szacunek i zaufanie. Kwestią dyskusyjną pozostaje mundur noszony przez patrole. Trudno powiedzieć, co jest lepszym rozwiązaniem poczekać aż społeczeństwo przyzwyczai się do widoku policjantów ubranych na czarno, czy dążyć do ujednolicenia umundurowania wszystkich służb kosztem wygody, a co za tym idzie skuteczności policjantów? 2. 4 Służby kreujące wizerunek policji Na początku lat 90, zaraz po przekształceniu MO w policję, zaczęto pracować nad poprawą nadszarpniętego przez lata PRL wizerunku służb mundurowych. Głównym celem miało być zdobycie zaufania społecznego, odbudowanie prestiżu służby i większa skuteczność. Zaczęto skracać dystans między policją a społeczeństwem, które wreszcie przestało być przedmiotem kontroli, a zaczęło być dla policji partnerem. Zmiany wizerunku policji wprowadzano na każdym poziomie i wizualnym, i niewizualnym. Komendy, komisariaty i posterunki policji otworzyły się dla swych potencjalnych klientów (pomijam tu oczywiście sprawców przestępstw) zniknęły z okien kraty, okienka, do których mówił interesant, zamieniły się w recepcje, pojawiły się policyjne telefony zaufania oraz pierwsze badania opinii publicznej na temat policji. To one pozwoliły określić, które służby wywierają najwyraźniejszy wpływ na budowanie wizerunku policji, a są to służby: drogowa, prewencji (także patrole) oraz dzielnicowi Programy prewencyjne Początki policji, to nowe inicjatywy. Stara zasada lepiej zapobiegać niż leczyć znalazła zastosowanie także w działaniach policji. Pomysły na pierwsze programy prewencyjne zaczerpnięto z Anglii, dostosowano je do lokalnych potrzeb i stopniowo wprowadzano w życie, integrując społeczności i zachęcając je do współpracy z policją. Każdy program prewencyjny skierowany jest do innej grupy społecznej. Jest to o tyle istotne, że daje poszczególnym grupom/społecznościom poczucie, iż ktoś rozumie ich 14 Cyt. za: Paciorkowski J., Prewencja inaczej, Policja 997 nr 5/2006, s

14 problemy i chce im pomóc. W województwie warmińsko mazurskim działa program Bezpieczna Warmia i Mazury, który zakresem działania obejmuje takie strefy, jak: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w ramach tego zagadnienia realizowane są projekty Redukcja strachu przed staniem się ofiarą przemocy rówieśniczej i wykorzystywania seksualnego na terenie szkół i placówek oświatowych w województwie warmińsko mazurskim oraz Bezpiecznie z Sierżantem Bobrem skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych projekty Taxi Oko, w ramach którego kierowcy taksówek informują policję o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, Bezpieczna Podróż działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podróżnych na obszarach kolejowych oraz S T O P! kradzieżom kieszonkowym, Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania projekty Mój Dzielnicowy, Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości, Patrol Obywatelski oraz Społeczne Konsultacje w ramach którego zachęca się mieszkańców regionu do zgłaszania lokalnej policji wszystkich tych spraw, które mogą zagrażać ich poczuciu bezpieczeństwa (zła infrastruktura, zniszczenie mienia, niewłaściwie zachowująca się młodzież). Programy prewencyjne, zwłaszcza te skierowane do dzieci i młodzieży, mają ogromne znaczenie w budowaniu wizerunku policji. Dla większości dzieci w tym wieku szkolne pogadanki będą pierwszym bezpośrednim kontaktem z policjantem. To wrażenie będzie wpływać na ich wyobrażenie na temat policji, choćby nigdy więcej nie mieli z nią kontaktu. Trzeba zauważyć, że zaufanie do policji jest najniższe właśnie wśród młodzieży szkolnej, która postrzega policję głównie przez pryzmat bezpodstawnego ich zdaniem legitymowania. Normą się stało, że policjanci prowadzą w szkołach zajęcia zarówno z uczniami, jak i nauczycielami, ucząc jak radzić sobie z przemocą, agresją rówieśników/uczniów, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób interweniować. Pierwszych zasad bezpiecznego zachowania policjanci uczą już w przedszkolach. Takie działania są ważne z dwóch powodów po pierwsze przyzwyczajają dzieci do kontaktów z policją, wyrabiają przekonanie, że policja jest instytucją otwartą, życzliwą i że można się do niej zwrócić po pomoc nie tylko wtedy, gdy jest się ofiarą przestępstwa, po drugie policji dają informację zwrotną o potrzebach i oczekiwaniach społecznych, pozwalają na utrwalanie kontaktów i lepsze poznanie danego środowiska. 14

15 Wszystkie czynności podejmowane w ramach programów prewencyjnych przynoszą wymierne efekty. Dużym zainteresowaniem w Olsztynie cieszyła się akcja Poznaj swojego dzielnicowego, w ramach której w kolejnych wydaniach Gazety Olsztyńskiej publikowano zdjęcia, numery telefonów i adresy kontaktowe dzielnicowych, a także rozwieszono na klatkach schodowych informacje z tymi samymi informacjami. Ulotki, plakaty, naklejki ostrzegające przed kieszonkowcami i komunikaty dźwiękowe w autobusach ( program STOP! kradzieżom kieszonkowym ) pełnią w świadomości społecznej taką samą rolę, jak widok patrolu na ulicach miasta. Dają poczucie bezpieczeństwa przez sam fakt, że wiemy do kogo się zwrócić w razie potrzeby i że pomoc otrzymamy bez względu na fakt, kim jesteśmy. Źródło: mazurska.policja.gov.pl 15

16 Patrole Największą siłą, ale i największą słabością policji są ludzie. Od nich zależy jak będą przebiegać relacje policja społeczeństwo, a ich zachowanie jest podstawą kształtowania wizerunku instytucji, którą reprezentują. Jak wcześniej wspomniałam, w przypadku służb patrolowych kontrowersje budzi już ich umundurowanie. Niemniej od częstotliwości widywania patroli na ulicach miasta zależy poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków, a w konsekwencji ich zaufania do policji. Zasada jest prosta. Im częściej widzimy patrole, tym czujemy się bezpieczniejsi a zatem mamy większe zaufanie do działań policji. Nieprzypadkowo tak dużą wagę kładzie się na fakt, aby patrole (zwłaszcza piesze) były jak najbardziej widoczne na ulicach miasta i że jest ich coraz więcej jest to odpowiedź na podstawowe oczekiwania społeczne, podobnie jak fakt reorganizacji służb logistycznych ogłoszony przez Marka Bieńkowskiego. 15 Patrole stanowią pewien problem, jeśli chodzi o ich rolę w budowaniu wizerunku policji. Z jednej strony sama ich obecność podnosi notowania policji w oczach społeczeństwa, z drugiej są tematem nieustających dyskusji i krytycznych uwag na temat działań policji. Rzadko widzi się patrole interweniujące w sposób, który zna się z telewizyjnych seriali. Najczęstszy widok, to dwóch policjantów legitymujących osoby pijące alkohol w miejscach publicznych bądź po prostu obchodzących teren swojego działania. Stąd częste przekonanie, że policja zamiast zajmować się poważnymi przestępstwami, zajmuje się nikomu nie przeszkadzającymi drobiazgami. Zwłaszcza, gdy to my sami pijemy piwo na ławce w parku, a nie w wyznaczonym do tego miejscu. Inna sprawa, gdy wykonujący swe obowiązki policjant jest nie tyle stanowczy, co zwyczajnie niekulturalny. Od jego postawy zależy cały przebieg zdarzenia i nasza opinia o reprezentowanej przez niego instytucji. Z jednej strony społeczeństwo chciałoby widzieć patrole, które budzą szacunek i dają poczucie bezpieczeństwa, z drugiej chętnie przystałoby na taką ich rolę, jaką jeszcze do niedawna mieli angielscy Bobbies, którzy do czasu ostatnich zamachów bombowych w Londynie nie nosili przy sobie broni, i traktowani byli po trosze jak rodzaj informacji turystycznej wskazywali drogę zagubionym turystom, najbliższe posterunki policji, budynki użyteczności publicznej, itp. Policjanci patrolujący ulice stoją na pierwszej linii kontaktu z obywatelem nie tylko w przypadku, gdy ten ostatni łamie prawo. Naturalnym zachowaniem jest, że zagraniczny turysta widząc przechodzący patrol, właśnie policjanta zapyta o drogę. W 90% nie otrzyma 15 Chodzi o ucywilnienie etatów w służbie logistycznej i uwolnienie tym samym etatów policyjnych, które zostaną skierowane do służby prewencji, a więc między innymi do służby patrolowej. 16

17 potrzebnej mu informacji. Poziom znajomości języków obcych wśród policjantów jest bardzo niski. Paradoksem i wielkim błędem kierownictwa policji jest fakt, że na organizowane przez szkoły policji kursy językowe jeżdżą ci policjanci, którzy z racji wykonywanej pracy bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem nie mają. Z własnego doświadczenia wiem, jak wielkim kłopotem jest przyjęcie zgłoszenia o przestępstwie od cudzoziemca, kiedy w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby się z pokrzywdzonym porozumieć. Inną sprawą pozostaje dobór policjantów do patroli. Są to na ogół ludzie młodzi, na początku swej drogi zawodowej, teraz coraz częściej odbywający w policji zastępczą służbę wojskową. Jeszcze do niedawna nie wysyłało się do służby patrolowej policjantów z wyższym wykształceniem. Nowy sposób rekrutacji do policji zakłada zmianę tę sytuacji. Egzamin składa się z trzech etapów testu wiedzy, testu sprawnościowego oraz testu psychologicznego. Aby znaleźć się na liście rankingowej, kandydat do służby w policji musi przejść wszystkie etapy egzaminu. Specyfika województwa warmińsko mazurskiego, jako regionu o najwyższym w Polsce bezrobociu, sprawiła, że do służby w policji zgłaszają się ludzie z wyższym wykształceniem (często po dwóch kierunkach), znający kilka języków obcych. Oni, po zdanych egzaminach i odbyciu 10 miesięcznego szkolenia zawodowego, zostaną skierowani do służby przygotowawczej, w tym obowiązkowo do służby patrolowej. Można zatem uznać, że nowy sposób rekrutacji, a także fakt, że kandydatów do służby policja szuka również na targach pracy 16, służy poprawie reputacji policji Dzielnicowy Dwie postawy charakteryzują relacje między dzielnicowym a społeczeństwem. Pierwsza to ta, w której mieszkańcy danego terenu chcą znać swojego dzielnicowego bez względu na fakt, czy będą potrzebować jego pomocy, czy nie, druga natomiast to przekonanie, że uczciwy obywatel nie musi, a nawet nie powinien kontaktu z dzielnicowym szukać. Sprzeczne wydaje się działanie, które z jednej strony przydziela dzielnicowym coraz większe rejony obsługi, nie inwestuje w sprzęt, system motywacyjny, doszkalanie, a z drugiej oczekuje wyników, systematycznych sprawozdań z działalności oraz budowania pozytywnego wizerunku policji wśród lokalnej społeczności. Przez długi czas tradycyjne wysiłki policji skoncentrowane były na zdobywaniu informacji o sprawcach przestępstw i ich otoczeniu, tymczasem ideałem byłoby równoczesne 16 Inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 17

18 zbieranie informacji od uczciwych mieszkańców rejonu. Teoretycznie dzielnicowy ma wiele okazji, aby nawiązywać kontakty z osobami, które z racji pełnionych funkcji, działalności na rzecz lokalnej społeczności czy wykonywanego zawodu mogą mieć wpływ na integrowanie mieszkańców. Praktyka jednak wygląda inaczej. Sama swojego dzielnicowego widziałam dwa razy przez ostatnie 18 lat, w tym raz, kiedy przeprowadzał ze mną rozmowę w ramach rekrutacji do pracy w policji. Nie potrafię wyobrazić sobie, ile czasu musiałby poświęcić mój dzielnicowy na poznanie wszystkich mieszkańców podległego mu rejonu, biorąc pod uwagę fakt, że osiedle, na którym mieszkam, jest największym skupiskiem ludności w Olsztynie. Nic zatem dziwnego, że działania dzielnicowych ograniczają się w większości przypadków do rozpoznania lokalnych patologii i zagrożeń oraz interwencji na wezwanie. Oczywiście ma to swoje znaczenie przestępcy nie czują się pewnie, wiedzą, że ich poczynania są obserwowane. Taka sytuacja sprawia jednak, że dzielnicowi nie są widoczni. Wszystkie te czynniki sprawiają, że dzielnicowi mimo ich ogromnego znaczenia dla wizerunku policji nie cieszą się szacunkiem społeczności. Aby zmienić ten stan rzeczy szczególny nacisk w pracy dzielnicowego kładzie się na: zwracanie uwagi na sytuacje z pozoru drobne, nieistotne, ale pogarszające jakość życia mieszkańców (np. reagowanie na wulgaryzmy na ulicy, zanieczyszczanie ulic, chodników, itp.), służenie ludziom pomocą w drobnych sprawach życia publicznego (choćby pisanie pism do sądu), zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez zwracanie uwagi przełożonych na konieczność natężenia służb patrolowych w rejonie, który mieszkańcom wydaje się szczególnie niebezpieczny. 17 Na wizerunek dzielnicowego wciąż wpływają skojarzenia z Milicją Obywatelską. Nie może być inaczej, skoro większość lokalnej społeczności nigdy dzielnicowego nie widziała. Niewiele jest spotkań, prelekcji czy pogadanek organizowanych przez dzielnicowych dla mieszkańców zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Bardzo daleko polskiemu dzielnicowemu do jego francuskiego odpowiednika, który często łączy swoje obowiązki z funkcją instruktora sportowego dzieci i młodzieży (to zajęcie ma wliczone do czasu służby), a jego wizerunek jest traktowany tak poważnie, że nie może 17 Por. Obliński S., Medialna rola dzielnicowego w kształtowaniu wizerunku policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, w: Elementy nowoczesnego zarządzania w policji, red. Januszek H., Gembara S., Poznań 2005, s

19 na przykład brać udziału w eksmisjach, bo on sam i jego mundur mają pozostać synonimem zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Służby drogowe Służby drogowe jak pokazują badania są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych służb w policji. 19 Ich obecność na drogach zdecydowanie wpływa na zmniejszenie ilości wypadków drogowych, a konsekwentnie prowadzone akcje przeciwko nietrzeźwym kierowcom spotykają się z dużym poparcie społecznym. Akcje Znicz, Bezpieczny weekend, dzięki medialnemu nagłośnieniu na stałe wpisały się w świadomość Polaków. Podobnie rzecz ma się z corocznymi akcjami wręczania cytryn kierowcom popełniającym drobne wykroczenia drogowe oraz wręczania kwiatów kobietom kierowcom w Dniu Kobiet. Jednak równie często, obok informacji o nowych akcjach prewencyjnych policjantów służb drogowych, pojawiają się w mediach doniesienia o kolejnych policjantach tych służb, którzy przyjmują łapówki w zamian za odstąpienie od ukarania mandatem. Mimo jednoznacznego stanowiska szefostwa policji w tej sprawie, zjawisko nie ustępuje. Wydawać by się mogło, że i opinia publiczna będzie ostro reagować na podobne zachowania policjantów drogówki. Tymczasem istnieje społeczne przyzwolenie na zachowania korupcyjne tej służby. Dochodzi do sytuacji absurdalnych, kiedy to policjant, który przyjął 50 zł łapówki od kierowcy, jest nazywany uczciwym, bo inny wcześniej za to samo wykroczenie przyjął złotych 100! 20 Wizerunek policji zależy w głównej mierze od umiejętności interpersonalnych policjantów, którzy mają najczęstszy kontakt ze społeczeństwem. Od ich zachowania, sposobu bycia, kultury osobistej, wyglądu, sposobu formułowania myśli, będzie zależała jakość tego kontaktu i w konsekwencji sposób postrzegania policji przez obywateli. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na sposób doboru do służb, które mają największy wpływ na kreowanie wizerunku, a także na system szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności autoprezentacji dla tych policjantów, którzy już tę służbę pełnią. 18 Ibidem, s Por. Królikowska K., op. cit. 20 Ibidem 19

20 3. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA JAKO PODSTAWA WIZERUNKU FIRMY 3. 1 Komunikacja Proces komunikowania się zakłada istnienie dwóch stron nadawcy komunikatu i jego odbiorcy. Rozpoczyna się w chwili, kiedy osoba (nadawca) chce przekazać fakt, myśl bądź opinię ( komunikat) innej osobie (odbiorcy). Komunikat zawsze ma określone znaczenie dla nadawcy, a na przebieg komunikacji ma wpływ wiele czynników, m. in. poziom wiedzy nadawcy, jego doświadczenie, pozycja społeczna i zawodowa, uznawane przez niego wartości. Nadawca, jeśli chce być właściwie zrozumiany, przy formułowaniu swego komunikatu musi wziąć pod uwagę cechy charakteryzujące odbiorcę i do nich dostosować komunikat. Skuteczne komunikowanie zachodzi wtedy, gdy następuje zrozumienie komunikatu przez odbiorcę (odkodowanie). Istotnym elementem procesu komunikowania jest sprzężenie zwrotne, które jest reakcją odbiorcy na komunikat nadawcy. Następuje ono wtedy, gdy odbiorca staje się nadawcą. W organizacjach sprzężenie zwrotne może mieć postać ustnego potwierdzenia przyjęcia komunikatu oraz konkretnego działania Komunikacja wewnętrzna Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana jako skuteczne narzędzie zarządzania. A przecież bez sprawnego porozumiewania się z pracownikami firmy nie jest możliwe jej dobre funkcjonowanie. To, jakie opinie będą przekazywali pracownicy swoim znajomym i rodzinie, jest istotne dla postrzegania organizacji przez jej najbliższe otoczenie. Teoretycy i praktycy PR zgodnie twierdzą, że komunikacja wewnątrz organizacji powinna być fundamentem wszystkich innych działań public relations. Otwarty system komunikowania się z członkami organizacji powinien przekazywać znacznie więcej informacji niż to, co się dzieje podczas realizowania kontaktów z mediami, lobbingu czy komunikacji antykryzysowej. Sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnętrzna powinna się opierać na założeniu, że pracownicy firmy są bardziej zainteresowani jej sprawami niż otoczenie. I oczywiście pełne informacje o sytuacji firmy i jej planach powinni otrzymać. Nie jest bezwzględnie konieczne, by akurat komunikacja wewnętrzna była punktem odniesienia dla innych działań PR, ale jeśli funkcjonuje właściwie, będzie najlepszą płaszczyzną uzgadniania informacji dla zewnętrznej komunikacji organizacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji jest ważnym narzędziem budowania kultury 21 Por. Lis L., Problematyka komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania jakością na przykładzie Komendy Powiatowej Policji, w: Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i Praktyka, red. Łańcucki J., Rau Z., Poznań 2003, s

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Po co i jak kreować wizerunek firmy

Po co i jak kreować wizerunek firmy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co i jak kreować wizerunek firmy Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 kwietnia 2011 r. Co sprawia, że firma jest rozpoznawalna na rynku? WIZERUNEK Wizerunek

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Elementy wizerunku szkoły oraz wybrane narzędzia promocyjne pomagające w jego budowaniu. Aneta Bogacka Gawrysiak Instytut Marketingu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA 6 1. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, społecznego poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz praworządności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYBRANE STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI

OGÓLNY TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYBRANE STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI Akceptuję i wprowadzam Warszawa, dn. 16 grudnia 2008 r. do stosowania od 1 stycznia 2009 r. KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI gen. insp. Andrzej MATEJUK OGÓLNY TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w policji?

Chcesz pracować w policji? Praca w policji Chcesz pracować w policji? Marzysz o pracy w służbie mundurowej i chcesz się dowiedzieć, jak się do niej dostać?. Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka pracy w policji Policja

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE z dnia 1 lipca 2008 roku (tekst jednolity) Zmiany regulaminu regulaminami zmieniającymi z dnia: 01.04.2009, 16.06.2009, 01.09.2009, 30.12.2010,

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

MOTORWAY 12x4. 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m

MOTORWAY 12x4. 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m MOTORWAY 12x4 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W OUTDOOR? Outdoor - prawdziwe

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS PODSTAWOWE KIERUNKI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ß Ý Û Pionowe w dół (kierowane w dół hierarchii

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja BADANIE A PRAKTYKA Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja Iwona Anna Wiśniewska 15 czerwca 2011 r. KRÓTKI RYS ZJAWISKA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA 2010 *Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA O ULOTEX Toruń W dzisiejszych czasach nie łatwo jest zaistnieć. Rzeczywistość która nas otacza kreślona jest w dużej mierze przez surowe i bezwzględne prawa ekonomi.

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Akademia Interkulturalna Interkulturalni PL.

Akademia Interkulturalna Interkulturalni PL. Akademia Interkulturalna to nowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia. Organizacja przygotowała ofertę treningów i szkoleń międzykulturowych dla firm, instytucji publicznych i edukacyjnych oraz organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania 1 przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo