Public relations w działaniach policji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations w działaniach policji"

Transkrypt

1 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem naukowym dr Sebastiana Chachołka Olsztyn

2 WSTĘP W 1990 roku, na mocy ustawy z 6 kwietnia, powołano do istnienia policję. 1 Po latach funkcjonowania jako narzędzie kontroli społeczeństwa, dawna Milicja Obywatelska jako organizacja musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Lata 90 w Polsce to okres gwałtownych przemian przyspieszony kurs kapitalizmu musiały przejść wszystkie instytucje, i prywatne, i państwowe. Szybko rosnąca konkurencja i ekspansja inwestorów z zachodu wymusiły na polskich przedsiębiorcach zmiany w sposobie myślenia, a w konsekwencji poruszania się w świecie, w którym pozostawało coraz mniej monopolistów, a twarde prawa rynku eliminowały najsłabszych. Wzorce przyszły z Zachodu. Firmy, które w Polsce zakładały swoje oddziały i filie, przyniosły ze sobą nowe w polskiej, a od dawna znane i sprawdzone w rzeczywistości zachodniej strategie zarządzania, plany marketingowe i kampanie reklamowe. Zagraniczne produkty i marki, dzięki umiejętnie prowadzonym akcjom reklamowym i wizerunkowym, skutecznie wypierać zaczęły produkty krajowe. Na odbiorców działały na równi: urok nowości i po latach reglamentacji możliwość wyboru. Te same czynniki zmusiły przedsiębiorców do walki o własny wizerunek. Na tyle oryginalny i skuteczny, aby mógł zaistnieć w świadomości klientów/konsumentów. Policja, mimo że jako instytucja finansowana z budżetu państwa miała uprzywilejowaną pozycję (choćby przez fakt, że nie groziło jej i nie grozi zastąpienie inną formacją), musiała zmierzyć się z innym problemem. W odróżnieniu od firm/instytucji dopiero wkraczających na szeroki rynek, policja miała już wizerunek spadek po Milicji Obywatelskiej, ZOMO i ORMO. Wizerunek, jak nie trudno się domyślić, negatywny. Już sama zmiana nazwy z milicja na policja i nawiązanie tym samym do tradycji dwudziestolecia międzywojennego była pierwszym krokiem do odcięcia się od przeszłości PRL, związanych z nią skojarzeń i stereotypów. Także odejście od obowiązujących w MO stopni wojskowych 2, zmiana umundurowania i symboli noszonych przez policjantów na pagonach, wyzbywanie się starego sprzętu bojowego, nowe oznakowania komend, komisariatów, posterunków policji i radiowozów miało na celu wyraźne zaznaczenie, że policja przynajmniej w sferze wizualnej jest organizacją nową (nowoczesną), wolną od naleciałości z przeszłości. 1 Dz. U nr 30, poz W Oddziałach Prewencji Policji oraz Sekcjach Antyterrorystycznych, jako formacjach zmilitaryzowanych, stopnie wojskowe funkcjonowały do roku Po tym czasie, w ramach ujednolicania wizerunku, wszystkie komórki organizacyjne policji przyjęły jeden system stopni służbowych. 2

3 Zmiany dokonywały się nie tylko na zewnątrz, ale i w szeregach policji. Pomijając sprawy kadrowe, w tym masowe dokształcanie się policjantów (co również związane było z budowaniem nowego wizerunku organizacji, jako instytucji zarządzanej przez ludzi kompetentnych i godnych zaufania), policja z organizacji, która w minionym systemie sprawowała funkcje głównie represyjne, zaczęła przekształcać się w instytucję skierowaną nie przeciwko społeczeństwu, ale służącą i działającą na jego rzecz. Uświadomiono sobie bowiem, że bycie skutecznym, a więc godnym zaufania, zależy od informacji. Nie da się pozyskać informacji, czy to od świadków przestępstw, czy informatorów, nie traktując społeczeństwa jak równorzędnego partnera. Podobnie nie da się tworzyć pozytywnego wizerunku bez informacji zwrotnej nie odpowiadając na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Policja wciąż się zmienia. Od kilku lat, wykorzystując marketing i public relations, konsekwentnie buduje, choć nie jest to proces całkowicie wolny od błędów, wizerunek organizacji profesjonalnej, skutecznej i godnej zaufania. 3

4 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DEFINICJA PUBLIC RELATIONS Public relations a propaganda Public relations nader często utożsamia się z propagandą, choć nie brakuje również opinii, że są to dziedziny, które mają skrajnie różne cele, a więc wzajemnie się wykluczają. Propaganda, zdaniem K. Wójcik, odnosi się przede wszystkim do celów politycznych i światopoglądowych. Ważniejszy jest dla niej szybki efekt niż obiektywna prawda, nie występują tu kryteria moralne, nadawca odwołuje się do sfery uczuciowej, informacja jest jednostronna, nie istnieją zasady etyczne. Prawda i rzetelność informacyjna są stosowane tylko wówczas, gdy nie dostrzega się ich negatywnego wpływu na skuteczność działań. Propaganda kierowana jest także do węższych grup społecznych, uważanych za potencjalnych zwolenników poglądów, idei, ideologii. 3 Choć działania public relations, podobnie jak propaganda, mają wykształcić u członków określonej grupy założone opinie i postawy, to public relations, wykorzystując takie techniki jak lobbing, sponsoring czy media relations, znacznie się od propagandy różni Public relations a reklama Podstawową różnicą między public relations a reklamą jest fakt, że pierwsza z wymienionych dziedzin zajmuje się wizerunkiem niemal każdego z elementów organizacji, stara się trafić do wszystkich członków jej otoczenia, reklama natomiast ogranicza się do oferty (produkt lub usługa) i jej konsumentów. Reklama w swym założeniu nastawiona jest na szybką, precyzyjnie określoną reakcję w równie szczegółowo określonej grupie docelowej. Dla odmiany, strategia public relations jest zawsze rozłożona w czasie, buduje relacje w sposób głębszy i ma charakter nieprzerwany. Przekaz reklamowy jest krótki, obrazowy, kładzie nacisk na zachętę i ma charakter jednokierunkowy. Public relations opiera się na dialogu, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu, wyjaśnieniu, poczuciu więzi. Wreszcie, najbardziej charakterystyczną cechą reklamy, a zarazem jej najsłabszym punktem, jest możliwość zakupu emisji komunikatu reklamowego. Public relations posługuje się kanałami niekomercyjnymi, co zwiększa wiarygodność przekazywanych komunikatów lat gospodarki rynkowej sprawiło, że jesteśmy sceptycznie nastawieni do nachalnych spotów, folderów reklamowych i ulotek. Bardziej skłonni jesteśmy wierzyć artykułom prasowym, a public relations skutecznie to wykorzystuje. 3 Por. Wójcik K., cyt. za: Giedrojć K., Public relations w administracji, s Por. Giedrojć K., op. cit., s

5 Jedyną formą współdziałania reklamy i public relations są kampanie społeczne ze względu na ich specyficzny (niekomercyjny) charakter Public relations a marketing Zarówno public relations, jak i marketing są formami zarządzania. Obie dziedziny zawierają proces planowania, uczestnictwo w procesie wymiany, identyfikację grup docelowych i dążenie do satysfakcji, obie pełnią funkcję integracyjną. W przypadku PR funkcja ta obejmuje wszystkie obszary związane z ogólną polityką zarządu dotyczącą szeroko pojętego otoczenia, a marketing integruje te rodzaje aktywności i decyzje przedsiębiorstwa, które dotyczą rynku. I marketing, i PR mają bezpośredni związek z każdym aspektem działalności przedsiębiorstwa (produkcją, finansami, personelem), ale przy tym różnią się celem marketing zmierza do wzrostu sprzedaży, PR natomiast do utrzymywania właściwych stosunków z otoczeniem. 5 P. Bielawski zauważa, że efekty pracy komórki public relations, pracującej na rzecz wizerunku organizacji (w jej wnętrzu i na zewnątrz) mają duże znaczenie także dla marketingu. Dobry wizerunek firmy jest np. gwarantem dobrej jakości produktów dostarczanych na rynek. Wyraźna jest zresztą relacja zwrotna pomiędzy działaniami PR, a przedsięwzięciami marketingowymi. Jednakże trzeba pamiętać, że PR zajmuje się również przedsięwzięciami, które z marketingowego punktu widzenia nie mają większego znaczenia Public relations zarządzanie informacjami Public relations nie jest propagandą, reklamą czy marketingiem, choć ociera się zakresem działalności o wszystkie te dziedziny. Czym zatem jest? PR określa się jako planową, ciągłą działalność prowadzoną z uwzględnieniem wyników badań, polegającą na przekazywaniu przez firmę specjalnie przygotowanych informacji w różnej formie w celu stworzenia w otoczeniu firmy jej pożądanego wizerunku, co prowadzi do lepszego zintegrowania się z otoczeniem oraz ułatwia realizację podstawowych celów. 7 Zdaniem P. Bielawskiego, najlepszym synonimem, tłumaczącym równocześnie, czym zajmuje się PR, jest zarządzanie informacjami. Bielawski jako domenę PR wskazuje manipulowanie informacjami. Słowo manipulacja słownikowo nie ma w tym przypadku żadnego zabarwienia: ani pozytywnego ani negatywnego: określa czynność, którą cechuje 5 Por. Bojarska D., Porównanie reklamy i marketingu z public relations, źródło: 6 Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, źródło: 7 Bobińska A., cyt. za: Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, op. cit. 5

6 duża precyzja. Panowanie nad wieloma strumieniami wychodzących i napływających informacji wymaga m.in. zdolności precyzyjnego działania w tym obszarze, nie mówiąc już o niezbędnej umiejętności szerokiego oglądu aktualnej sytuacji przez pryzmat sytuacji pożądanej w dłuższej perspektywie. PR obejmuje następujące dziedziny: komunikację wewnętrzną, kontakty z mass mediami, komunikację antykryzysową, komunikację w kryzysie, lobbing, kontakty międzykulturowe, część relacji biznesowych. 8 Działania public relations można podzielić na kilka grup. Kolejność podejmowanych zadań jest zmienna i zależy od sytuacji, w której znajduje się firma. Cele PR to: promocja reputacji dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa, jego obrona i umacnianie, informacja rozpowszechnianie informacji o firmie za pośrednictwem mediów oraz kontaktów interpersonalnych, komunikacja marketingowa wspomaganie marketingu przedsiębiorstwa poprzez nagłaśnianie nowych produktów, wykazywanie zalet towarów i usług, relacje inwestycyjne podtrzymywanie i nawiązywanie dobrych kontaktów z akcjonariuszami, relacje finansowe utrzymywanie dobrych kontaktów z bankami, analitykami finansowymi, dziennikarzami ekonomicznymi, relacje ze społecznością i władzami lokalnymi podtrzymywanie i nawiązywanie korzystnych kontaktów z lokalnymi władzami, politykami, organizacjami społecznymi, relacje z kadrą pracowniczą dbanie o częstotliwość i jakość komunikowania się kierownictwa z pracownikami i pracowników z kierownictwem oraz korzystne relacje między nimi, imprezy promocyjne organizowanie dni otwartych, konferencji prasowych, tras zwiedzania zakładu, przyjmowanie ważnych gości z zewnątrz, 8 Por. Bielawski P., Public relations zarządzanie informacjami, op. cit. 6

7 sytuacje kryzysowe minimalizowanie wpływu sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstwa, sponsoring udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe, sponsorowanie osób, imprez i instytucji, szukanie ciekawych propozycji, które mogłyby uzyskać wsparcie od przedsiębiorstwa, publikacje koordynowanie od strony merytorycznej i graficznej wszystkich publikacji przedsiębiorstwa. 9 9 Siewierska Chmaj A., Zaborowska E., Funkcja public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 4/2000, s.156 7

8 2. JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS PISZĄ WIZERUNEK POLICJI 2. 1 Czym jest wizerunek? Wizerunek to własny i subiektywny obraz rzeczy, zjawiska, osoby bądź sprawy, złożony z elementów materialnych, merytorycznych, ale także elementów emocjonalnych, symboli, skojarzeń czy własnych ocen i opinii. Charakterystyczne dla wizerunku jest to, że: wizerunek nie jest stabilny w czasie ulega pogłębieniu i wzmocnieniu, jeśli dostrzegamy kolejne elementy obiektu, ale może także ulec rozpadowi, jeśli kolejne poznawane elementy będą wzajemnie sprzeczne, wizerunek nie jest dobry lub zły jest odpowiedni (właściwy), jeśli zapewnia firmie lub osobie realizację założonych celów lub nieodpowiedni (niewłaściwy), jeśli przyczynia się do strat. Elementy kształtujące wizerunek można podzielić na: wizualne logo, barwy firmy, wystrój budynków, ubiór pracowników, wygląd samochodów, druki firmowe, wizytówki, opakowania, pisma firmowe, niewizualne rodzaj działalności, procedury kontaktu z rynkiem, procedury kontaktów telefonicznych, obsługa interesantów, pozycja firmy na rynku, sukcesy firmy, zdobyte nagrody, itp. Można powiedzieć, że jakaś jednostka/firma/organizacja posiada wizerunek, jeżeli jej strategia zachowania/działania przekazuje spójny obraz, który potwierdzany jest dzięki sądom oraz wypowiedziom osób z najbliższego i dalszego otoczenia. 10 Innymi słowy, aby wizerunek był wiarygodny, musi być spójny Logo i twarz policji Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Oczywiście istnieje system znaków, który jest identyfikowany z tą instytucją, na przykład biały napis POLICJA na niebieskim/granatowym tle, który można znaleźć na tablicach informacyjnych i radiowozach, ale z pewnością nie można go nazwać znakiem firmowym ani same kolory, ani ich układ nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji. W rzeczywistości w tej kwestii panuje pewna dowolność. Zdecydowana większość komend wojewódzkich przyjęła za swój 10 Por. Łęcki K., Skuteczne kształtowanie i podtrzymywanie wizerunku, w: Skuteczne kreowanie wizerunku. Wystąpienia publiczne, red. Stasikowska Woźniak D., Katowice

9 znak rozpoznawczy gwiazdę, nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej. Jednak ile komend, tyle pomysłów. KWP w Olsztynie KWP w Poznaniu KWP w Lublinie Komenda Główna Policji KWP w Łodzi KWP z siedzibą w Radomiu 9

10 To, że symbole komend wojewódzkich różnią się między sobą, z punktu widzenia wizerunku jest istotne, ale biorąc pod uwagę fakt, że każda z komend ma ściśle określony zasięg działania ważne jest, że znak firmowy jest rozpoznawalny w danym województwie, bo w konkretnym regionie zaczynają się i kończą kompetencje danej jednostki policji. Gorzej, a zdarza się to często, gdy na obszarze jednego województwa funkcjonuje wiele policyjnych symboli. Garnizon warmińsko mazurski to komenda wojewódzka, 17 komend powiatowych i 2 miejskie każda z nich posługuje się własnym znakiem, różniącym się kształtem, wielkością i kolorem. Oznacza to, że istnieje przynajmniej 20 różniących się od siebie wzorów pism urzędowych reprezentujących tę samą instytucję. Trudno zatem mówić w tym przypadku o spójnym wizerunku, wiedząc, że także dokumenty reprezentują daną firmę na zewnątrz. Należałoby się zastanowić nad opracowaniem jednego wspólnego znaku graficznego, który stałby się logo policji. Obecnie, zamiast jednego spójnego obrazu, widzimy niekontrolowany popis inwencji twórczej poszczególnych komend. Jeszcze do niedawna nie było w Polsce osoby, która kompetentnie mogłaby się wypowiadać w imieniu i o policji. Niepisanym zwyczajem było, iż komendant główny policji nie występował w mediach robił to w jego imieniu rzecznik prasowy lub osoby przez niego wyznaczone, kompetentne w danej dziedzinie. Być może fakt, że w sprawach dla policji ważnych nie zabierali głosu poprzednicy Marka Bieńkowskiego (obecnego komendanta głównego policji) sprawił, że ekspertami w tej dziedzinie stali się ludzie z policją nie związani poseł Dziewulski i detektyw Rutkowski. O ile ten pierwszy w przeszłości był policjantem, o tyle Rutkowski postać barwna, zasłynął brawurowymi akcjami, które nierzadko przeprowadzane były na granicy prawa. Niemniej te dwie postaci zaistniały w świadomości Polaków i niejako są utożsamiane z policją. 11 Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że skojarzenia związane z Dziewulskim i Rutkowskim są przenoszone na policję. Dopóki obie postaci będą się cieszyć uznaniem społecznym, nie będzie to zagrażało jej wizerunkowi. Gorzej, jeśli któraś z nich straci dobrą opinię. Wydaje się jednak, że wraz ze zmianą na stanowisku komendanta głównego policji, zmieniła się również kwestia związana z twarzą policji. Konsekwentnie od dłuższego czasu sprawy policji omawiane są w mediach albo przez policję, albo z udziałem policji na zasadzie nic o nas bez nas. W najważniejszych kwestiach (w skali całego kraju) zmian kadrowych, zmian struktur organizacyjnych policji czy zmiany strategii wypowiada się Marek Bieńkowski, który pojawia się mediach stosunkowo często, natomiast w kwestiach 11 Por. Królikowska K., Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, Warszawa

11 bezpieczeństwa, porządku publicznego i innych zadań policji rzecznik KGP, podinsp. Zbigniew Matwiej, bądź dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, mł. insp. Paweł Biedziak. Jasno zostały określone zasady policję reprezentują policjanci. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których o działaniu, sukcesach i porażkach policji wypowiadają się osoby niekompetentne, ale znane szerokiej publiczności, która gotowa jest przyjąć ich punkt widzenia Mundur Z badań wynika, że mundur jest najbardziej charakterystycznym elementem wizerunku policji. Ani legitymacja służbowa, ani odznaka policyjna nie są tak silnie związane z policją w świadomości społecznej. 12 Jednak mimo tak oczywistego skojarzenia, także w tej kwestii pojawia się kilka problemów. Pierwszym z nich jest różnorodność noszonych przez policjantów mundurów. Zdaniem ankietowanych, najłatwiej rozpoznać policjanta, który ubrany jest w niebieskoszary mundur wyjściowy. Niebieskoszare mundury, choć o innym kroju, noszą na co dzień policjanci służby drogowej (białe czapki i lizak to również elementy charakterystyczne dla tej służby) oraz dzielnicowi. Tymczasem ci policjanci, którzy mają najczęstszy i bezpośredni kontakt ze społeczeństwem (patrole), noszą czarne mundury ćwiczebne, a te z kolei ankietowanym po pierwsze wydawały się zwyczajnie niechlujne, a po drugie kojarzyły się z uniformami, jakie noszą konwojenci i ochroniarze. 12 Królikowska. K., Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, op. cit. 11

12 Biorąc pod uwagę mechanizm przenoszenia skojarzeń oraz doniesienia mediów o ochroniarzach nadużywających swych uprawnień, nie jest to zjawisko dla wizerunku policji korzystne. Wśród policjantów zdania są podzielone z jednej strony nie wyobrażają sobie patrolowania ulic, pościgów i bezpośredniej interwencji w mundurze wyjściowym, który zdecydowanie utrudnia ruchy, z drugiej mundur ćwiczebny nie ma wersji, którą można by nosić latem podczas upałów. Dodatkowym elementem, który wyróżniać ma policjanta jest odblaskowa kamizelka, którą noszą policjanci służby drogowej i patrole policji. Jednak ani jej kolor, ani fason nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji trudno ją zatem nazwać znakiem rozpoznawczym. Badania przeprowadzone przez CBOS na zlecenie Komendy Głównej Policji pokazują, że 78 % respondentów odróżnia policjantów od funkcjonariuszy innych służb. Prawie jedna piąta (17 %) stwierdza jednak, że ma z tym kłopot. Najlepiej rozpoznają policjantów mieszkańcy wsi i małych miast. Nieco gorzej jest w większych aglomeracjach. 13 Źródło: Dyskusja na temat policyjnych mundurów trwa. O tym, że jest to ważny element budowania wizerunku całej organizacji, wiedzą wszyscy policjanci. Pewne zachowania w mundurze są po prostu niedopuszczalne. Jak zauważa zastępca Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, to policjanci w mundurach w głównej mierze kształtują wizerunek policji. 13 Wyjaśnienie jest raczej oczywiste w małych miastach i na wsiach rzadko funkcjonują inne niż policja służby. 12

13 Ich zachowanie, sposób przeprowadzania interwencji, reakcja na wydarzenia są bacznie obserwowane przez obywateli, oceniane i żywo komentowane. A każdą fuszerkę natychmiast nagłaśniają media. 14 Kładzie się szczególny nacisk na to, aby policjant reprezentujący daną jednostkę zawsze ubrany był w mundur. Coraz rzadziej widzi się policyjnych rzeczników prasowych wypowiadających się dla telewizji w ubraniu cywilnym. Umundurowany policjant ma budzić szacunek i zaufanie. Kwestią dyskusyjną pozostaje mundur noszony przez patrole. Trudno powiedzieć, co jest lepszym rozwiązaniem poczekać aż społeczeństwo przyzwyczai się do widoku policjantów ubranych na czarno, czy dążyć do ujednolicenia umundurowania wszystkich służb kosztem wygody, a co za tym idzie skuteczności policjantów? 2. 4 Służby kreujące wizerunek policji Na początku lat 90, zaraz po przekształceniu MO w policję, zaczęto pracować nad poprawą nadszarpniętego przez lata PRL wizerunku służb mundurowych. Głównym celem miało być zdobycie zaufania społecznego, odbudowanie prestiżu służby i większa skuteczność. Zaczęto skracać dystans między policją a społeczeństwem, które wreszcie przestało być przedmiotem kontroli, a zaczęło być dla policji partnerem. Zmiany wizerunku policji wprowadzano na każdym poziomie i wizualnym, i niewizualnym. Komendy, komisariaty i posterunki policji otworzyły się dla swych potencjalnych klientów (pomijam tu oczywiście sprawców przestępstw) zniknęły z okien kraty, okienka, do których mówił interesant, zamieniły się w recepcje, pojawiły się policyjne telefony zaufania oraz pierwsze badania opinii publicznej na temat policji. To one pozwoliły określić, które służby wywierają najwyraźniejszy wpływ na budowanie wizerunku policji, a są to służby: drogowa, prewencji (także patrole) oraz dzielnicowi Programy prewencyjne Początki policji, to nowe inicjatywy. Stara zasada lepiej zapobiegać niż leczyć znalazła zastosowanie także w działaniach policji. Pomysły na pierwsze programy prewencyjne zaczerpnięto z Anglii, dostosowano je do lokalnych potrzeb i stopniowo wprowadzano w życie, integrując społeczności i zachęcając je do współpracy z policją. Każdy program prewencyjny skierowany jest do innej grupy społecznej. Jest to o tyle istotne, że daje poszczególnym grupom/społecznościom poczucie, iż ktoś rozumie ich 14 Cyt. za: Paciorkowski J., Prewencja inaczej, Policja 997 nr 5/2006, s

14 problemy i chce im pomóc. W województwie warmińsko mazurskim działa program Bezpieczna Warmia i Mazury, który zakresem działania obejmuje takie strefy, jak: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w ramach tego zagadnienia realizowane są projekty Redukcja strachu przed staniem się ofiarą przemocy rówieśniczej i wykorzystywania seksualnego na terenie szkół i placówek oświatowych w województwie warmińsko mazurskim oraz Bezpiecznie z Sierżantem Bobrem skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych projekty Taxi Oko, w ramach którego kierowcy taksówek informują policję o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, Bezpieczna Podróż działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podróżnych na obszarach kolejowych oraz S T O P! kradzieżom kieszonkowym, Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania projekty Mój Dzielnicowy, Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości, Patrol Obywatelski oraz Społeczne Konsultacje w ramach którego zachęca się mieszkańców regionu do zgłaszania lokalnej policji wszystkich tych spraw, które mogą zagrażać ich poczuciu bezpieczeństwa (zła infrastruktura, zniszczenie mienia, niewłaściwie zachowująca się młodzież). Programy prewencyjne, zwłaszcza te skierowane do dzieci i młodzieży, mają ogromne znaczenie w budowaniu wizerunku policji. Dla większości dzieci w tym wieku szkolne pogadanki będą pierwszym bezpośrednim kontaktem z policjantem. To wrażenie będzie wpływać na ich wyobrażenie na temat policji, choćby nigdy więcej nie mieli z nią kontaktu. Trzeba zauważyć, że zaufanie do policji jest najniższe właśnie wśród młodzieży szkolnej, która postrzega policję głównie przez pryzmat bezpodstawnego ich zdaniem legitymowania. Normą się stało, że policjanci prowadzą w szkołach zajęcia zarówno z uczniami, jak i nauczycielami, ucząc jak radzić sobie z przemocą, agresją rówieśników/uczniów, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób interweniować. Pierwszych zasad bezpiecznego zachowania policjanci uczą już w przedszkolach. Takie działania są ważne z dwóch powodów po pierwsze przyzwyczajają dzieci do kontaktów z policją, wyrabiają przekonanie, że policja jest instytucją otwartą, życzliwą i że można się do niej zwrócić po pomoc nie tylko wtedy, gdy jest się ofiarą przestępstwa, po drugie policji dają informację zwrotną o potrzebach i oczekiwaniach społecznych, pozwalają na utrwalanie kontaktów i lepsze poznanie danego środowiska. 14

15 Wszystkie czynności podejmowane w ramach programów prewencyjnych przynoszą wymierne efekty. Dużym zainteresowaniem w Olsztynie cieszyła się akcja Poznaj swojego dzielnicowego, w ramach której w kolejnych wydaniach Gazety Olsztyńskiej publikowano zdjęcia, numery telefonów i adresy kontaktowe dzielnicowych, a także rozwieszono na klatkach schodowych informacje z tymi samymi informacjami. Ulotki, plakaty, naklejki ostrzegające przed kieszonkowcami i komunikaty dźwiękowe w autobusach ( program STOP! kradzieżom kieszonkowym ) pełnią w świadomości społecznej taką samą rolę, jak widok patrolu na ulicach miasta. Dają poczucie bezpieczeństwa przez sam fakt, że wiemy do kogo się zwrócić w razie potrzeby i że pomoc otrzymamy bez względu na fakt, kim jesteśmy. Źródło: mazurska.policja.gov.pl 15

16 Patrole Największą siłą, ale i największą słabością policji są ludzie. Od nich zależy jak będą przebiegać relacje policja społeczeństwo, a ich zachowanie jest podstawą kształtowania wizerunku instytucji, którą reprezentują. Jak wcześniej wspomniałam, w przypadku służb patrolowych kontrowersje budzi już ich umundurowanie. Niemniej od częstotliwości widywania patroli na ulicach miasta zależy poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków, a w konsekwencji ich zaufania do policji. Zasada jest prosta. Im częściej widzimy patrole, tym czujemy się bezpieczniejsi a zatem mamy większe zaufanie do działań policji. Nieprzypadkowo tak dużą wagę kładzie się na fakt, aby patrole (zwłaszcza piesze) były jak najbardziej widoczne na ulicach miasta i że jest ich coraz więcej jest to odpowiedź na podstawowe oczekiwania społeczne, podobnie jak fakt reorganizacji służb logistycznych ogłoszony przez Marka Bieńkowskiego. 15 Patrole stanowią pewien problem, jeśli chodzi o ich rolę w budowaniu wizerunku policji. Z jednej strony sama ich obecność podnosi notowania policji w oczach społeczeństwa, z drugiej są tematem nieustających dyskusji i krytycznych uwag na temat działań policji. Rzadko widzi się patrole interweniujące w sposób, który zna się z telewizyjnych seriali. Najczęstszy widok, to dwóch policjantów legitymujących osoby pijące alkohol w miejscach publicznych bądź po prostu obchodzących teren swojego działania. Stąd częste przekonanie, że policja zamiast zajmować się poważnymi przestępstwami, zajmuje się nikomu nie przeszkadzającymi drobiazgami. Zwłaszcza, gdy to my sami pijemy piwo na ławce w parku, a nie w wyznaczonym do tego miejscu. Inna sprawa, gdy wykonujący swe obowiązki policjant jest nie tyle stanowczy, co zwyczajnie niekulturalny. Od jego postawy zależy cały przebieg zdarzenia i nasza opinia o reprezentowanej przez niego instytucji. Z jednej strony społeczeństwo chciałoby widzieć patrole, które budzą szacunek i dają poczucie bezpieczeństwa, z drugiej chętnie przystałoby na taką ich rolę, jaką jeszcze do niedawna mieli angielscy Bobbies, którzy do czasu ostatnich zamachów bombowych w Londynie nie nosili przy sobie broni, i traktowani byli po trosze jak rodzaj informacji turystycznej wskazywali drogę zagubionym turystom, najbliższe posterunki policji, budynki użyteczności publicznej, itp. Policjanci patrolujący ulice stoją na pierwszej linii kontaktu z obywatelem nie tylko w przypadku, gdy ten ostatni łamie prawo. Naturalnym zachowaniem jest, że zagraniczny turysta widząc przechodzący patrol, właśnie policjanta zapyta o drogę. W 90% nie otrzyma 15 Chodzi o ucywilnienie etatów w służbie logistycznej i uwolnienie tym samym etatów policyjnych, które zostaną skierowane do służby prewencji, a więc między innymi do służby patrolowej. 16

17 potrzebnej mu informacji. Poziom znajomości języków obcych wśród policjantów jest bardzo niski. Paradoksem i wielkim błędem kierownictwa policji jest fakt, że na organizowane przez szkoły policji kursy językowe jeżdżą ci policjanci, którzy z racji wykonywanej pracy bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem nie mają. Z własnego doświadczenia wiem, jak wielkim kłopotem jest przyjęcie zgłoszenia o przestępstwie od cudzoziemca, kiedy w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby się z pokrzywdzonym porozumieć. Inną sprawą pozostaje dobór policjantów do patroli. Są to na ogół ludzie młodzi, na początku swej drogi zawodowej, teraz coraz częściej odbywający w policji zastępczą służbę wojskową. Jeszcze do niedawna nie wysyłało się do służby patrolowej policjantów z wyższym wykształceniem. Nowy sposób rekrutacji do policji zakłada zmianę tę sytuacji. Egzamin składa się z trzech etapów testu wiedzy, testu sprawnościowego oraz testu psychologicznego. Aby znaleźć się na liście rankingowej, kandydat do służby w policji musi przejść wszystkie etapy egzaminu. Specyfika województwa warmińsko mazurskiego, jako regionu o najwyższym w Polsce bezrobociu, sprawiła, że do służby w policji zgłaszają się ludzie z wyższym wykształceniem (często po dwóch kierunkach), znający kilka języków obcych. Oni, po zdanych egzaminach i odbyciu 10 miesięcznego szkolenia zawodowego, zostaną skierowani do służby przygotowawczej, w tym obowiązkowo do służby patrolowej. Można zatem uznać, że nowy sposób rekrutacji, a także fakt, że kandydatów do służby policja szuka również na targach pracy 16, służy poprawie reputacji policji Dzielnicowy Dwie postawy charakteryzują relacje między dzielnicowym a społeczeństwem. Pierwsza to ta, w której mieszkańcy danego terenu chcą znać swojego dzielnicowego bez względu na fakt, czy będą potrzebować jego pomocy, czy nie, druga natomiast to przekonanie, że uczciwy obywatel nie musi, a nawet nie powinien kontaktu z dzielnicowym szukać. Sprzeczne wydaje się działanie, które z jednej strony przydziela dzielnicowym coraz większe rejony obsługi, nie inwestuje w sprzęt, system motywacyjny, doszkalanie, a z drugiej oczekuje wyników, systematycznych sprawozdań z działalności oraz budowania pozytywnego wizerunku policji wśród lokalnej społeczności. Przez długi czas tradycyjne wysiłki policji skoncentrowane były na zdobywaniu informacji o sprawcach przestępstw i ich otoczeniu, tymczasem ideałem byłoby równoczesne 16 Inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 17

18 zbieranie informacji od uczciwych mieszkańców rejonu. Teoretycznie dzielnicowy ma wiele okazji, aby nawiązywać kontakty z osobami, które z racji pełnionych funkcji, działalności na rzecz lokalnej społeczności czy wykonywanego zawodu mogą mieć wpływ na integrowanie mieszkańców. Praktyka jednak wygląda inaczej. Sama swojego dzielnicowego widziałam dwa razy przez ostatnie 18 lat, w tym raz, kiedy przeprowadzał ze mną rozmowę w ramach rekrutacji do pracy w policji. Nie potrafię wyobrazić sobie, ile czasu musiałby poświęcić mój dzielnicowy na poznanie wszystkich mieszkańców podległego mu rejonu, biorąc pod uwagę fakt, że osiedle, na którym mieszkam, jest największym skupiskiem ludności w Olsztynie. Nic zatem dziwnego, że działania dzielnicowych ograniczają się w większości przypadków do rozpoznania lokalnych patologii i zagrożeń oraz interwencji na wezwanie. Oczywiście ma to swoje znaczenie przestępcy nie czują się pewnie, wiedzą, że ich poczynania są obserwowane. Taka sytuacja sprawia jednak, że dzielnicowi nie są widoczni. Wszystkie te czynniki sprawiają, że dzielnicowi mimo ich ogromnego znaczenia dla wizerunku policji nie cieszą się szacunkiem społeczności. Aby zmienić ten stan rzeczy szczególny nacisk w pracy dzielnicowego kładzie się na: zwracanie uwagi na sytuacje z pozoru drobne, nieistotne, ale pogarszające jakość życia mieszkańców (np. reagowanie na wulgaryzmy na ulicy, zanieczyszczanie ulic, chodników, itp.), służenie ludziom pomocą w drobnych sprawach życia publicznego (choćby pisanie pism do sądu), zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez zwracanie uwagi przełożonych na konieczność natężenia służb patrolowych w rejonie, który mieszkańcom wydaje się szczególnie niebezpieczny. 17 Na wizerunek dzielnicowego wciąż wpływają skojarzenia z Milicją Obywatelską. Nie może być inaczej, skoro większość lokalnej społeczności nigdy dzielnicowego nie widziała. Niewiele jest spotkań, prelekcji czy pogadanek organizowanych przez dzielnicowych dla mieszkańców zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Bardzo daleko polskiemu dzielnicowemu do jego francuskiego odpowiednika, który często łączy swoje obowiązki z funkcją instruktora sportowego dzieci i młodzieży (to zajęcie ma wliczone do czasu służby), a jego wizerunek jest traktowany tak poważnie, że nie może 17 Por. Obliński S., Medialna rola dzielnicowego w kształtowaniu wizerunku policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, w: Elementy nowoczesnego zarządzania w policji, red. Januszek H., Gembara S., Poznań 2005, s

19 na przykład brać udziału w eksmisjach, bo on sam i jego mundur mają pozostać synonimem zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Służby drogowe Służby drogowe jak pokazują badania są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych służb w policji. 19 Ich obecność na drogach zdecydowanie wpływa na zmniejszenie ilości wypadków drogowych, a konsekwentnie prowadzone akcje przeciwko nietrzeźwym kierowcom spotykają się z dużym poparcie społecznym. Akcje Znicz, Bezpieczny weekend, dzięki medialnemu nagłośnieniu na stałe wpisały się w świadomość Polaków. Podobnie rzecz ma się z corocznymi akcjami wręczania cytryn kierowcom popełniającym drobne wykroczenia drogowe oraz wręczania kwiatów kobietom kierowcom w Dniu Kobiet. Jednak równie często, obok informacji o nowych akcjach prewencyjnych policjantów służb drogowych, pojawiają się w mediach doniesienia o kolejnych policjantach tych służb, którzy przyjmują łapówki w zamian za odstąpienie od ukarania mandatem. Mimo jednoznacznego stanowiska szefostwa policji w tej sprawie, zjawisko nie ustępuje. Wydawać by się mogło, że i opinia publiczna będzie ostro reagować na podobne zachowania policjantów drogówki. Tymczasem istnieje społeczne przyzwolenie na zachowania korupcyjne tej służby. Dochodzi do sytuacji absurdalnych, kiedy to policjant, który przyjął 50 zł łapówki od kierowcy, jest nazywany uczciwym, bo inny wcześniej za to samo wykroczenie przyjął złotych 100! 20 Wizerunek policji zależy w głównej mierze od umiejętności interpersonalnych policjantów, którzy mają najczęstszy kontakt ze społeczeństwem. Od ich zachowania, sposobu bycia, kultury osobistej, wyglądu, sposobu formułowania myśli, będzie zależała jakość tego kontaktu i w konsekwencji sposób postrzegania policji przez obywateli. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na sposób doboru do służb, które mają największy wpływ na kreowanie wizerunku, a także na system szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności autoprezentacji dla tych policjantów, którzy już tę służbę pełnią. 18 Ibidem, s Por. Królikowska K., op. cit. 20 Ibidem 19

20 3. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA JAKO PODSTAWA WIZERUNKU FIRMY 3. 1 Komunikacja Proces komunikowania się zakłada istnienie dwóch stron nadawcy komunikatu i jego odbiorcy. Rozpoczyna się w chwili, kiedy osoba (nadawca) chce przekazać fakt, myśl bądź opinię ( komunikat) innej osobie (odbiorcy). Komunikat zawsze ma określone znaczenie dla nadawcy, a na przebieg komunikacji ma wpływ wiele czynników, m. in. poziom wiedzy nadawcy, jego doświadczenie, pozycja społeczna i zawodowa, uznawane przez niego wartości. Nadawca, jeśli chce być właściwie zrozumiany, przy formułowaniu swego komunikatu musi wziąć pod uwagę cechy charakteryzujące odbiorcę i do nich dostosować komunikat. Skuteczne komunikowanie zachodzi wtedy, gdy następuje zrozumienie komunikatu przez odbiorcę (odkodowanie). Istotnym elementem procesu komunikowania jest sprzężenie zwrotne, które jest reakcją odbiorcy na komunikat nadawcy. Następuje ono wtedy, gdy odbiorca staje się nadawcą. W organizacjach sprzężenie zwrotne może mieć postać ustnego potwierdzenia przyjęcia komunikatu oraz konkretnego działania Komunikacja wewnętrzna Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana jako skuteczne narzędzie zarządzania. A przecież bez sprawnego porozumiewania się z pracownikami firmy nie jest możliwe jej dobre funkcjonowanie. To, jakie opinie będą przekazywali pracownicy swoim znajomym i rodzinie, jest istotne dla postrzegania organizacji przez jej najbliższe otoczenie. Teoretycy i praktycy PR zgodnie twierdzą, że komunikacja wewnątrz organizacji powinna być fundamentem wszystkich innych działań public relations. Otwarty system komunikowania się z członkami organizacji powinien przekazywać znacznie więcej informacji niż to, co się dzieje podczas realizowania kontaktów z mediami, lobbingu czy komunikacji antykryzysowej. Sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnętrzna powinna się opierać na założeniu, że pracownicy firmy są bardziej zainteresowani jej sprawami niż otoczenie. I oczywiście pełne informacje o sytuacji firmy i jej planach powinni otrzymać. Nie jest bezwzględnie konieczne, by akurat komunikacja wewnętrzna była punktem odniesienia dla innych działań PR, ale jeśli funkcjonuje właściwie, będzie najlepszą płaszczyzną uzgadniania informacji dla zewnętrznej komunikacji organizacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji jest ważnym narzędziem budowania kultury 21 Por. Lis L., Problematyka komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania jakością na przykładzie Komendy Powiatowej Policji, w: Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i Praktyka, red. Łańcucki J., Rau Z., Poznań 2003, s

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Strategia PR Instytutu Politologii UO

Strategia PR Instytutu Politologii UO Strategia PR Instytutu Politologii UO Opole 2014 Autorami niniejszego dokumentu są studenci II roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Instytutu Politologii UO 2 Strategia Public Relations Instytutu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo