3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6 12/0 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Analiza sytuacji firmy, Inwentyka, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Geneza, istota i ewolucja doradztwa organizacyjnego. Klasyfikacja doradztwa i doradców organizacyjnych. Zasady kształtowania wynagrodzeń doradców. Etyka doradztwa organizacyjnego. Rynek usług doradztwa organizacyjnego w Polsce. Modele współpracy doradców z klientami. Oferowanie, kosztorysowanie i rozliczanie usług doradczych. Proces doradczy. Przegląd metod i technik doradztwa organizacyjnego. Dokumentacja procesu doradczego (raporty, ekspertyzy, opinie). Organizacja i funkcjonowanie firmy doradczej. Ryzyko w doradztwie organizacyjnym. Efektywność usług doradczych. Patologie doradztwa organizacyjnego. Z-002 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Inwentyka 2. Prowadzący: dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 5/15/10k W ZX: ZF, ZL S1 4 5/15/10k Z ZX: ZF S1 6 2/16/6k poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i cel inwentyki. Proces rozwiązywania problemów. Pojęcie i klasyfikacja metod inwentycznych. Kreatyka jako metoda wyznaczania granic problemu. Triada kreatyki, technika lambda i technika defektuologiczna jako pomocnicze metody w kreatyce. Podstawowe zasady i procedura realizacji synektyki. Analogie symulujące proces twórczy. Założenia techniki delfickiej, zasady sporządzania kwestionariuszy, metodyka przeprowadzania badania przy wykorzystaniu techniki delfickiej. Algorytm rozwiązywania zadań wynalazczych. Założenia i charakterystyka poszczególnych odmian metody ARZW oraz schemat stosowania. Metody E. de Bono. Metoda analogii koncepcja kołowa. Z-003 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX C 4 15/30

2 274 S IX: II S1 2 12/0 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Rozwój naukowego zarządzania uzupełniające: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarządzania. Strategie i podejścia organizatorskie. Metody organizatorskie. Badanie i cykl badania metod pracy. Technika kartowania. Mierzenie pracy. Metoda obserwacji migawkowych. Metoda MTM. Metody normatywów elementarnych. Wartościowanie pracy. Metoda Hangera i Wenga, Sulzera, UMEWAP-85. Analiza i metodyka analizy wartości organizacji. Wybór przedmiotu badania za pomocą metody ABC. Identyfikacja i analiza funkcji. Metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą. Zarządzanie przez cele. Metody ukierunkowane na motywację. Style kierowania i wykonawstwa i ich kompatybilność. Metody twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Burza mózgów. Analiza morfologiczna. Strategie heurystyczne. Z-004 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D M ZX: ZF S1 6 15/15 ZX: ZF S1 1 15/15 S ZX: ZF S1 2 12/12 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Inwentyka 8. Tezy przedmiotu: Nowoczesne koncepcje organizacji i zarządzania. Koncepcja organizacyjnego uczenia się. Zasdy tworzenia i funkcjonowania organizacji uczących się. Organizacja wirtualna. Organizacja fraktalna. Koncepcja samoorganizacji. Nowe metody organizacji i zarządzania. Reengineering. Metodyka reengineeringu. Przegląd zastosowań. Benchmarking. Rodzaje benchmarkingu. Metodyka benchmarkingu. Przegląd zastosowań. System Lean Management. Zasady wdrażania. Przegląd zastosowań. System Shiego Shingo. Przegląd zastosowań. Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die). Etapy postępowania w metodzie SMED. Niektóre techniki pomocnicze. Metoda Hoshin. Fazy postępowania w metodzie. Przykłady zastosowań. Z-005 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Rozwój naukowego zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX C 3 15/15 M ZX: ZE, ZF, ZL ZM, ZP, ZR, ZT C 1 15/15 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 1 8/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Nurt industrial engineering. Analiza elementarna. Cykl organizacyjny H. Le Chateliera. Wykresy Gantta. Klasyfikacja i zasady ekonomii ruchów roboczych F. Gilbretha. Zasady organizacji i zarządzania w ujęciu H. Forda. System Ch. Bedaux. Prawa naukowej organizacji w ujęciu K. Adamieckiego. Prawo harmonii. Harmonogramy

3 275 Adamieckiego i ich odmiany. Dorobek A. Rotherta. System premiowania mistrzów. Nurt uniwersalistyczny. Zasady zarządzania H. Fayola. Zasady wydajności H. Emersona. System H. Coonleya. Metoda koordynacji W. Clarka. Model zarządzania L. Urwicka. Klasyfikacja metod organizatorskich E. Hauswalda. Esogramy Z. Rytla. Nurt humanizacyjny. Zasady koordynacji w ujęciu M. Parker Follett. Badania E. Mayo. System T. Baty. Metoda ustalania wydatku energetycznego J. Amara. Metoda ustalania wartości koniunkturalnej firmy S. Bieńkowskiego. Studium zmęczenia J. Joteyko. Zasady organizacji działalności administracyjnej B. Biegeleisena-Żelazowskiego. Z-006 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacjami 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj D ZX: ZE S2 7 15/0 M ZX: ZF S1 2 15/15 S ZX: ZF S1 3 8/8 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Humanizacja pracy, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: D; M: Informacja a komunikacja. Proces informacyjny. Nośniki informacji. Badanie potrzeb informacyjnych. Metody badania i usprawniania procesów informacyjnych: analiza wartości procesów informacyjnych, analiza dyrektywna, metoda analizy procesów informacyjnych, metoda ASTEX. Formy i zasady komunikowania w organizacji. Komunikowanie pisemne. Komunikowanie werbalne i niewerbalne. Organizacja narad i konferencji. Metoda GroupWare, TeamWare. Metody i środki zabezpieczania zasobów informacyjnych. Rozwój i zastosowanie Internetu w zarządzaniu informacjami. Telepraca. S: Informacja i komunikacja w przedsiębiorstwie podstawowe pojęcia. Patologie informacji. Zasady informowania i komunikowania. Metody zarządzania informacją. Analiza wartości procesów informacyjnych. Sposoby zarządzania komunikacją. Zasady prowadzenia zebrań. Zasady komunikacji werbalnej. Koła jakości. Technika, media, plan. Metody KSS i KSA. Metoda KIWA. Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją. Z-007 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Humanizacja pracy, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Informacja i komunikacja w przedsiębiorstwie podstawowe pojęcia. Patologie informacji. Zasady informowania i komunikowania. Metody zarządzania informacją. Analiza wartości procesów informacyjnych. Sposoby zarządzania komunikacją. Zasady prowadzenia zebrań. Zasady komunikacji werbalnej. Koła jakości. Technika, media, plan. Metody KSS i KSA. Metoda KIWA. Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją.

4 276 Z-008 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Humanizacja pracy 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Bogusz Mikuła D ZX: ZF, ZL S1 8 15/15 W ZX: ZF S1 6 15/15 W ZX: ZL S1 5 15/15 Z ZX: ZF, ZL S1 7 6/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Psychologia pracy, Socjologia pracy 8. Tezy przedmiotu: Idea humanizacji pracy. Tayloryzm i jego skutki. Pierwsze eksperymenty w dziedzinie humanizacji pracy: eksperyment w Haswthorne Works k. Chicago, eksperyment T. Baty, eksperymenty francuskie, eksperyment w Ditroit Edison Co. Koncepcje humanizacji pracy. Współczesne ujęcie humanizacji pracy. Humanizacja organizacji pracy. Metody humanizowania organizacji pracy: rotacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy, grupy autonomiczne, metoda zadań dodatkowych, metoda MAPS, metoda ASTEX. Metody badania zmęczenia psychoumysłowego, uciążliwości pracy i klimatu organizacyjnego. Metody kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego. Metody badania hierarchii motywacji do pracy Bluma i Russa. Metoda diagnozy efektywności systemu motywacji Nadlera i Lawlera. Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania. Z-009 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki D ZX: ZL S1 7 15/15 Z ZX: ZL S1 6 8/16 M ZX: ZL S1 2 15/15 poprzedzające: Zachowania organizacyjne uzupełniające: Informatyka w zarządzaniu, Humanizacja pracy 8. Tezy przedmiotu: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej. Pojęcia komunikowanie i informacja. Elementy i modele procesu komunikowania się. Funkcje i formy komunikowania się w przedsiębiorstwie. Sieci komunikacji. Komunikacja formalna i nieformalna, werbalna i niewerbalna. Bariery w komunikowaniu się. Analiza transakcyjna. Teoria asertywności. Aktywne słuchanie. Zalety pracy zespołowej. Grupy i komitety. Zespoły zadaniowe. Metody wspomagające proces komunikowania się w przedsiębiorstwie. Z-010 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

5 277 D IX B 1 15/15 W IX B 1 30/30 Z IX B 1 8/12 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Szkoły organizacji i zarządzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Instrumenty zarządzania. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa. Współczesne koncepcje zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Problematyka reorganizacji. Z-011 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Bogusz Mikuła D ZX: ZE S2 8 15/0 W ZX: ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 4 15/15 Z ZX: ZF, ZL, ZP S1 5 8/18 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie personelem uzupełniające: Humanizacja pracy, Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie 8. Tezy przedmiotu: Istota zachowań organizacyjnych. Zachowania jednostkowe i grupowe w organizacji. Zachowania międzyorganizacyjne podstawowe relacje z otoczeniem: konkurencja, integracja. Przywództwo, style kierowania i profil kompetencji współczesnego menedżera. Procesy komunikowania się i negocjacji w organizacjach. Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych. Z-012 Katedra Zachowań Organizacyjnych; Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: dr Bogusz Mikuła D ZX: ZF S1 7 15/15 M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Informatyka w zarządzaniu 8. Tezy przedmiotu: Informacja informowania i komunikacji. Informacja i jej patologia. Zasady informowania i komunikacji. Typy komunikacji. Zarządzanie strategiczne informacjami. Metody zarządzania informacją i komunikacją w przed-

6 278 siębiorstwie. Informacja i komunikacja jako narzędzia transferu i rozwoju wiedzy w organizacji oraz elementy zarządzania tymi procesami. Z-013 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Analiza efektywności zarządzania 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Halina Piekarz, dr Jolanta Walas-Trębacz D ZX: ZF S1 8 15/15 W ZX: ZF S1 5 15/15 Z ZX: ZF S1 7 6/12 poprzedzające: Analiza sytuacji firmy, Doskonalenie systemów zarządzania firmą 8. Tezy przedmiotu: Zarządzanie jako przedmiot analizy: zakres zarządzania, organizacja systemu zarządzania, aspekty organizacyjno-prawne zarządzania, aspekty ekonomiczne i behawioralne zarządzania, metody, techniki i instrumenty zarządzania. Kryteria oceny efektywności zarządzania: systematyzacja kryteriów oceny efektywności zarządzania, kryteria oceny zawodowych kwalifikacji kadr menedżerskich, kryteria oceny uzdolnień przywódczych i organizatorskich, kryteria oceny organizacji i funkcjonowania firmy, ocena kierownictwa w kontekście wyników globalnych firmy. Metodyka oceny zarządzania: zasady diagnozowania systemów zarządzania, program badań fazy procesu oceniania, metody i techniki pomiaru i oceniania, oceny okresowe atestacja stanowisk kierowniczych. Ocena kierownictwa a wyniki globalne firmy: zadania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa, role kierownicze, zdolność kierowania w aspekcie organizacyjno-prawnym i ekonomicznym, skuteczność nadzoru. Koszty zarządzania: system ewidencji kosztów, rachunkowość odpowiedzialności, ośrodki odpowiedzialności, controlling menedżerski. Model zarządzania na szczeblu strategicznym: system decyzyjny, model strategii zarządzania, zarządzanie zmianą i rozwojem firmy. Model zarządzania na szczeblu taktycznym: model zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi, model zarządzania produkcją, dziedziną B+R. Model zarządzania na szczeblu operacyjnym: model zarządzania dziedziną bezpośrednio wytwórczą, model zarządzania pracą administracyjną, aspekty ergonomiczne i humanizacja pracy. Z-014 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doskonalenie struktur organizacyjnych 2. Prowadzący: dr Jan Beliczyński Z ZX: ZF S1 6 8/16 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Istota i funkcje struktury organizacyjnej. Typowe rozwiązania strukturalne firm. Zasady i czynniki kształtujące struktury organizacyjnej. Typowe błędy rozwiązań strukturalnych. Diagnoza struktury organizacyjnej metodyka. Ekspertyza struktury organizacyjnej układ i zawartość. Metodyka opracowywania projektu usprawnionej struktury organizacyjnej. Problem wdrożenia struktury organizacyjnej. Z-015 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doskonalenie systemów zarządzania firmą 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła

7 279 D ZX: ZF S1 7 15/30 M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 8. Tezy przedmiotu: Podstawy metodologii doskonalenia systemów zarządzania: definicja systemu zarządzania, typologia systemów zarządzania, podejście uniwersalne w doskonaleniu systemów zarządzania, podstawy metodologii projektowania systemów zarządzania. Technika przygotowania projektów systemów zarządzania: projektowanie systemu celów i systemu podmiotowego, projektowanie struktury organizacyjnej, racjonalizacja funkcji zarządzania, projektowanie procesów i procedur zarządzania, modelowanie i projektowanie rozwiązań użytkowych instrumentów zarządzania. Przegląd wybranych ekspertyz i projektów: struktura organizacyjna firmy, system controllingu menedżerskiego, system zarządzania rozwojem produktywności, system alokacji środków finansowych. Z-016 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 2. Prowadzący: dr Beata Barczak D EX: EN S2 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Istota, funkcje i cechy samorządu terytorialnego. Podstawowe wartości samorządu terytorialnego. Rozwój samorządu terytorialnego. Cechy i funkcje organów lokalnych. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Powiatowy system władzy samorządu terytorialnego. Wojewódzki system władzy i administracji samorządowej i rządowej. Formy realizacji zadań gminy: spółki, system holdingowy, zakłady i jednostki budżetowe. Strategiczne, taktyczne i operacyjne poziomy zarządzania gminą. Realizacja funkcji zarządzania gminą. Prawne i ekonomiczno- -finansowe instrumenty zarządzania gminą. Planowanie społeczno-gospodarcze i planowanie przestrzenne. Formułowanie i realizacja strategii w jednostkach samorządu terytorialnego. Programowanie rozwoju lokalnego. Rynkowy system zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie usługami publicznymi. Z-017 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje finansowe 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D IX: II; ZX: ZP, ZR S2 7 15/0 Z ZX: ZL, ZR S2 7 12/0 M IX: II; ZX: ZM, ZT S2 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Podstawowe zagadnienia teorii negocjacji: negocjacje jako metoda przygotowania kontraktów, formalne modele negocjacji zastosowania teorii gier, asymetria informacji i koszty transakcji, fazy procesu negocjacji. Podstawy psychologii nabywania: cele, potrzeby i przekonania konsumenta, potrzeby, nabywanie jako zachowanie wyznaczone regułami. Racjonalność procesu zakupu: podstawy podejmowania decyzji zakupu, preferencje i satysfakcja nabywcy

8 280 po dokonaniu zakupu, metody stosowane w negocjacjach transakcji. Kontrakty finansowe i ich determinanty: modele kontraktów finansowych, problem przedstawicielstwa, podstawowe teorie struktury kapitału, nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. Procesy negocjacji finansowych jako przedmiot modelowania: specyfika negocjacji z instytucjami pośrednictwa finansowego (uwarunkowania przedmiotowe i psychologiczne), ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych, metody stosowane w negocjacjach kredytowych, faza przednegocjacyjna i negocjacje wstępne, przygotowanie negocjacji właściwych, negocjacje właściwe i zakończenie negocjacji, zakończenie i podsumowanie negocjacji. Negocjacje kontraktów kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem: cel i przedmiot kontraktu kredytowego, ryzyko w kontraktach kredytowych, model sytuacji negocjacyjnej, zagadnienia występujące w negocjacjach kontraktów kredytowych. Praktyczne przykłady negocjacji finansowych: negocjacje kontraktów długu (umowa kredytu, negocjacje w obrocie wekslowym, przygotowanie emisji innych form długu obligacji, bonów komercyjnych), negocjacje w transakcjach ubezpieczeniowych, negocjacje w warunkach trudności finansowych (upadłość, restrukturyzacja, likwidacja), negocjacje w leasingu, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, negocjacje kontraktów finansowych na międzynarodowych rynkach finansowych. Z-018 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe 2. Prowadzący: dr Andrzej Kozina D ZX: ZL S2 8 15/0 W IX: II; ZX: ZM, ZP, ZR, ZT S2 6 10/0 W ZX: ZL S2 5 10/0 Z ZX: ZM, ZP, ZR S2 7 12/0 M ZX: ZL S2 3 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Podstawy teoretyczne negocjacji handlowych: podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu teorii negocjacji i rozwiązywania konfliktów, formalne modele negocjacji zastosowanie teorii gier, specyficzne cechy i uwarunkowania negocjacji handlowych, zakres i rodzaje negocjacji handlowych, uwarunkowania podejmowania decyzji zakupu i sprzedaży, istota i rodzaje kontraktów handlowych, fazy procesu negocjacji w zakresie transakcji kupna-sprzedaży. Metody prowadzenia negocjacji handlowych: style (strategie) negocjacyjne, ramowe modele typowych procesów negocjacji handlowych, systematyka technik negocjacyjnych, zasady i techniki analizy przednegocjacyjnej, metody planowania i organizowania negocjacji właściwych, zasady i techniki prowadzenia negocjacji (formułowania ofert, prezentacji, argumentacji), metody podsumowania i ocena efektywności negocjacji, zasady komunikacji w negocjacjach, trudne sytuacje negocjacyjne techniki manipulacji i dylematy etyczne. Praktyczne przykłady z zakresu negocjacji handlowych: negocjacje w zakresie sprzedaży produktów i usług (konsumpcyjnych i przemysłowych), negocjacje transakcji zaopatrzeniowych, przetargi, aukcje i negocjacje w zamówieniach publicznych, negocjacje w procesie kupna-sprzedaży firmy oraz przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, uwarunkowania negocjacji kontraktów na rynkach zagranicznych. Z-019 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje na eurorynku 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D ZX: ZE S2 7 15/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Obszary negocjacji międzynarodowych: negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych krajów (małe i średnie firmy), negocjacje pomiędzy i w ramach podmiotów gospodarczych o międzynarodowym zasięgu

9 281 działania, negocjacje gospodarcze pomiędzy instytucjami rządowymi, międzynarodowe negocjacje polityczne, negocjacje pomiędzy i w ramach organizacji międzynarodowych, negocjacje na eurorynku. Podstawowe narzędzia teorii negocjacji międzynarodowych: podejście historyczne, podejście prawne, problemy ekonomiczne, zastosowanie modeli z teorii gier (proste modele, analogie i metafory, założone matematyczne modele konfliktów i negocjacji międzynarodowych), podejście psychologiczne, podejście kognitywne cognitive approach, analiza zawartości tekstów content analysis. Teoria gier jako narzędzie modelowania i opisu negocjacji: geneza teorii gier, podstawowe pojęcia z zakresu teorii gier (typologia gier, równowaga Nasha i równowaga Pareto), przykłady zastosowań teorii gier w teorii i w praktyce międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Negocjacje jako narzędzie przygotowania kontraktów: prawne i ekonomiczne aspekty kontraktów, kontrakty niezupełne, elementy kontraktu w handlu zagranicznym. Atrybuty międzynarodowych negocjacji gospodarczych: specyfika aktorów, specyfika uczestników negocjacji europejskich, główne atrybuty w negocjacjach międzynarodowych (cele, interesy i stanowiska, siła przetargowa power, stopień współzależności sprzeczne interesy i zgodne interesy, sposoby realizacji i egzekwowania kontraktów), przygotowanie i przebieg negocjacji. Determinanty siły przetargowej power: posiadane zasoby materialne i informacyjne, umiejętności negocjacyjne, osobowość negocjatora, sojusznicy i partnerzy. Determinanty negocjacji międzynarodowych: środowisko negocjacyjne, różnice kulturowe, różnice ideologiczno-polityczne, zagraniczna biurokracja i organizacje, zagraniczne prawa i rządy, wielość walut i systemów walutowych, niestabilność i nagła zmiana, rola negocjacji. Z-020 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje w zarządzaniu firmą 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz S ZX: ZF S1 1 0/24k poprzedzające: Proces zarządzania, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Istota negocjacji. Trudne sytuacje negocjacyjne. Teoria gier. Modele negocjacji. Transakcje handlowe. Techniki negocjacji handlowych. Akwizycja. Transakcje finansowe. Umowa kredytu. Negocjowanie umowy kredytowej. Ryzyko w transakcjach kredytowych. Z-021 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy ergonomii 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Halina Piekarz D ZX: ZF S1 6 15/15 W ZX: ZF S1 4 15/15 Z ZX: ZF S1 5 8/12 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie operacjami uzupełniające: Zarządzanie personelem 8. Tezy przedmiotu: Ergonomia jako nauka stosowana: definicja i przedmiot badań ergonomii, ergonomia pierwszej, drugiej i trzeciej generacji, funkcje współczesnej ergonomii, stan i perspektywy rozwoju ergonomii w gospodarce rynkowej. Układ człowiek technika jako podstawowy konstrukt pojęciowy: technika humanistyczna jako nowy paradygmat ergonomii, odmiany układu człowiek technika, ergonomiczne wymogi wysokiej technologii, ergonomiczna interpretacja pojęcia optymalizacji układu. Model układu człowiek maszyna: układ człowiek maszyna jako system (funkcje zewnętrzne i wewnętrzne układu człowiek maszyna), podstawowe interakcje w układzie, zasady optymalizacji, układ operator komputer. Fizjologiczne uwarunkowanie pracy: wydolność fizjologiczna, procesy energetyczne pracującego organizmu, zmiany przystosowawcze organizmu podczas pracy dynamicznej i statycznej, zasady i metody pomiaru obciążenia dynamicznego, statycznego i monotypia ruchów. Układ człowiek praca: odbiór i przetwarzanie infor-macji, proces podej-

10 282 mowania decyzji, psychonerwowy aspekt procesu pracy, zasady i techniki pomiaru obciążenia psychicznego, monotonia jako źródło obciążenia organizmu. Środowisko fizyczne i chemiczne pracy: elementy środowiska pracy, normy ergonomiczne a normy postulatywne NDS, NDN. Zmęczenia a odpoczynek: istota zmęczenia, objawy zmęczenia, ekonomiczne organizacyjne i społeczne skutki zmęczenia, zasady i techniki ustalania przerw wypoczynkowych. Zarządzanie układami ergonomicznymi: diagnozowanie układów, klasyfikacja kryteriów oceny, klasyfikacja i badanie funkcji, własności i czynników działania układu, syntetyczna ocena organizacji układu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ergonomiczne wzornictwo i projektowanie przemysłowe: ergonomia a estetyka, strategia produktu a ergonomia. Z-022 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr Beata Barczak, dr Jan Beliczyński, dr Jan Dziadoń, dr Andrzej Kozina D ZX B 2 30/30 W ZX B 1 30/30 Z ZX B 1 8/12 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Miary sprawnego działania. Koncepcje badawcze organizacji i zarządzania. Ergonomiczne uwarunkowania procesu pracy. Zmiana i rozwój struktury organizacyjnej. Typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych. Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej. Organizacja małych i średnich firm. Zintegrowany proces zarządzania firmą. Instrumenty zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Zarządzanie systemem logistycznym i systemem kooperacji gospodarczej. Zarządzanie rozwojem techniki. Zarządzanie przez jakość. Z-023 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania 2. Prowadzący: Dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas-Trębacz Z TX B 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Miary sprawnego działania. Koncepcje badawcze organizacji i zarządzania. Ergonomiczne uwarunkowania procesu pracy. Zmiana i rozwój struktury organizacyjnej. Typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych. Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej. Organizacja małych i średnich firm. Zintegrowany proces zarządzania firmą. Instrumenty zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Zarządzanie systemem logistycznym i systemem kooperacji gospodarczej. Zarządzanie rozwojem techniki. Zarządzanie przez jakość. Z-024 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Proces zarządzania 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła, Beata Barczak, Jan Dziadoń, dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas- -Trębacz

11 283 D; W ZX C 3 30/30 Z ZX C 4 8/16 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Metodologia procesu zarządzania: aspekty określania systemu i procesu zarządzania, analiza funkcji zarządzania, główne dziedziny zarządzania firmą. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem: pojęcie strategii zarządzania, typy strategii zarządzania, metodyka przygotowania strategii zarządzania (program DGP), analiza sektorowa, analiza ASTRA. Zarządzanie firmą: zmiany w systemie zarządzania firmą, restrukturyzacja finansowa i funkcjonalna, planowanie i kontrola w firmie, plany biznesowe, instytucje decyzyjne i funkcjonalne planowania strategicznego, plan marketingowy, monitoring działalności firmy, contolling menedżerski, ranking pozycji firmy. Tendencje w rozwoju struktury organizacyjnej: zmiana i rozwój struktury organizacyjnej, typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej, organizacja małych i średnich firm. Procesy zarządzania w kształtowaniu rozwoju firmy: zintegrowany proces zarządzania firmą, instrumenty zarządzania, systemy decyzyjne w podstawowych dziedzinach działalności firmy, system motywacyjny, system informacji menedżerskiej, zarządzanie systemem logistycznym, zarządzanie przez jakość, zarządzanie rozwojem techniki, zarządzanie systemem kooperacji gospodarczej. Z-025 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Procesy negocjacyjne w przedsiębiorstwach międzynarodowych 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D MX: MZ S1 9 15/15 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Negocjacje miedzy podmiotami gospodarczymi różnych krajów i w ramach podmiotów gospodarczych o międzynarodowym zasięgu działania. Negocjacje gospodarcze między instytucjami rządowymi. Międzynarodowe negocjacje polityczne. Negocjacje pomiędzy i w ramach organizacji międzynarodowych. Podstawowe narzędzia teorii negocjacji międzynarodowych. Negocjacje jako narzędzia przygotowania kontraktów. Atrybuty międzynarodowych negocjacji gospodarczych. Determinanty siły przetargowej. Teoria gier jako narzędzie modelowania i opisu negocjacji. Zastosowania teorii gier w teorii i praktyce międzynarodowych stosunków gospodarczych. Determinanty negocjacji międzynarodowych: środowisko negocjacyjne, różnice kulturowe i ideologiczno-polityczne, zagraniczna biurokracja i organizacje, zagraniczne prawa i rządy, wielkość walut i systemów walutowych. Rola renegocjacji. Z-026 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów zarządzania firmą 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła S ZX: ZF S1 3 12/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, proces zarządzania, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 8. Tezy przedmiotu: Definicja systemu zarządzania, typologia systemów zarządzania, podstawy metodologii projektowania systemów zarządzania. Projektowanie systemu celów, projektowanie systemu podmiotowego, projektowanie struktury organizacyjnej

12 284 racjonalizacja funkcji zarządzania, projektowanie procesów i procedur zarządzania, modelowanie i projektowanie rozwiązań użytkowych instrumentów zarządzania. Przegląd wybranych ekspertyz i projektów: struktura organizacyjna firmy, system controllingu menedżerskiego, system zarządzania rozwojem produktywności, system alokacji środków finansowych. Z-027 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz M ZX: ZF S1 3 15/0 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Podstawowe zagadnienia z teorii zarządzania firmą: wprowadzenie do współczesnej teorii firmy, nadzór właścicielski i problemy agencji, istota strategii konkurencji koncepcja M. Portera. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa: istota i przyczyny internacjonalizacji, motywy internacjonalizacji (rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe, polityczne), strategie i formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, inwestycje bezpośrednie (przyczyny, sposoby objęcia własności), struktura własności inwestycji bezpośrednich, specyfika problemów joint ventures, alianse strategiczne. Ogólne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa: konkurencja międzynarodowa, determinanty przewagi konkurencyjnej kraju, zasoby, popyt wewnętrzny, sektory wspierające i sektory związane, strategia firmy. Strategia globalna: interpretacje i elementy strategii globalnej, czynniki globalizacji sektora (rynek. koszty, rząd, konkurencja), instrumenty, korzyści i wady strategii globalnej. Założenia europejskiej strategii zarządzania: cechy europejskiego widzenia świata, problem różnorodności oraz zarządzanie różnorodnością, zrozumienie i szacunek dla innych kultur, odpowiedzialność społeczna, stosunki w przedsiębiorstwie, podejście do pracowników, zarządzanie i przywództwo, firma europejska na rynku światowym. Z-028 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Restrukturyzacja funkcjonowania firmy 2. Prowadzący: dr Andrzej Kozina D ZX: ZF S1 9 15/15 W ZX: ZF S1 5 15/15/15k poprzedzające: Analiza efektywności zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie strategiczne uzupełniające: Doskonalenie systemów zarządzania firmą 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie, cele i funkcje oraz zakres restrukturyzacji przedsiębiorstwa jako szczególnego rodzaju zmiany organizacyjnej. Przyczyny i skutki restrukturyzacji firmy (wewnętrzne i zewnętrzne). Ogólne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa (ekonomiczne, społeczne, regionalne, polityczne, prawne, techniczne, technologiczne). Czynniki i uwarunkowania restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych. Wymiary, rodzaje i etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Istota i zakres restrukturyzacji funkcjonalnej firmy. Kształtowanie i realizacja strategii, programów i procedur restrukturyzacyjnych. Typologia użytkowych zasad i metod restrukturyzacji funkcjonalnej firmy w zakresie diagnozy stanu istniejącego i projektowania rozwiązań usprawniających. Charakterystyka wybranych narzędzi restrukturyzacji rightsizing, spin off, lean management, outsourcing, rebirtch of a firn, reengineering. Zasady i metody oceny efektywności przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Praktyczne przykłady (analizy przypadków) z zakresu: tworzenia i realizacji kompleksowych programów restrukturyzacyjnych w polskich przedsiębiorstwach, rozwiązywania wybranych problemów restrukturyzacji firmy (wydzielanie samodzielnych podmiotów gospodarczych i opracowywania koncepcji ich działania, usprawnianie struktury organizacyjnej, tworzenie tzw. działów przejściowych, rozwiązywanie konfliktów zarząd związki zawodowe, negocjacje z inwestorem strategicznym).

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo