3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6 12/0 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Analiza sytuacji firmy, Inwentyka, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Geneza, istota i ewolucja doradztwa organizacyjnego. Klasyfikacja doradztwa i doradców organizacyjnych. Zasady kształtowania wynagrodzeń doradców. Etyka doradztwa organizacyjnego. Rynek usług doradztwa organizacyjnego w Polsce. Modele współpracy doradców z klientami. Oferowanie, kosztorysowanie i rozliczanie usług doradczych. Proces doradczy. Przegląd metod i technik doradztwa organizacyjnego. Dokumentacja procesu doradczego (raporty, ekspertyzy, opinie). Organizacja i funkcjonowanie firmy doradczej. Ryzyko w doradztwie organizacyjnym. Efektywność usług doradczych. Patologie doradztwa organizacyjnego. Z-002 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Inwentyka 2. Prowadzący: dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 5/15/10k W ZX: ZF, ZL S1 4 5/15/10k Z ZX: ZF S1 6 2/16/6k poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot i cel inwentyki. Proces rozwiązywania problemów. Pojęcie i klasyfikacja metod inwentycznych. Kreatyka jako metoda wyznaczania granic problemu. Triada kreatyki, technika lambda i technika defektuologiczna jako pomocnicze metody w kreatyce. Podstawowe zasady i procedura realizacji synektyki. Analogie symulujące proces twórczy. Założenia techniki delfickiej, zasady sporządzania kwestionariuszy, metodyka przeprowadzania badania przy wykorzystaniu techniki delfickiej. Algorytm rozwiązywania zadań wynalazczych. Założenia i charakterystyka poszczególnych odmian metody ARZW oraz schemat stosowania. Metody E. de Bono. Metoda analogii koncepcja kołowa. Z-003 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX C 4 15/30

2 274 S IX: II S1 2 12/0 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Rozwój naukowego zarządzania uzupełniające: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarządzania. Strategie i podejścia organizatorskie. Metody organizatorskie. Badanie i cykl badania metod pracy. Technika kartowania. Mierzenie pracy. Metoda obserwacji migawkowych. Metoda MTM. Metody normatywów elementarnych. Wartościowanie pracy. Metoda Hangera i Wenga, Sulzera, UMEWAP-85. Analiza i metodyka analizy wartości organizacji. Wybór przedmiotu badania za pomocą metody ABC. Identyfikacja i analiza funkcji. Metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą. Zarządzanie przez cele. Metody ukierunkowane na motywację. Style kierowania i wykonawstwa i ich kompatybilność. Metody twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Burza mózgów. Analiza morfologiczna. Strategie heurystyczne. Z-004 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D M ZX: ZF S1 6 15/15 ZX: ZF S1 1 15/15 S ZX: ZF S1 2 12/12 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Inwentyka 8. Tezy przedmiotu: Nowoczesne koncepcje organizacji i zarządzania. Koncepcja organizacyjnego uczenia się. Zasdy tworzenia i funkcjonowania organizacji uczących się. Organizacja wirtualna. Organizacja fraktalna. Koncepcja samoorganizacji. Nowe metody organizacji i zarządzania. Reengineering. Metodyka reengineeringu. Przegląd zastosowań. Benchmarking. Rodzaje benchmarkingu. Metodyka benchmarkingu. Przegląd zastosowań. System Lean Management. Zasady wdrażania. Przegląd zastosowań. System Shiego Shingo. Przegląd zastosowań. Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die). Etapy postępowania w metodzie SMED. Niektóre techniki pomocnicze. Metoda Hoshin. Fazy postępowania w metodzie. Przykłady zastosowań. Z-005 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Rozwój naukowego zarządzania 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX C 3 15/15 M ZX: ZE, ZF, ZL ZM, ZP, ZR, ZT C 1 15/15 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 1 8/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Nurt industrial engineering. Analiza elementarna. Cykl organizacyjny H. Le Chateliera. Wykresy Gantta. Klasyfikacja i zasady ekonomii ruchów roboczych F. Gilbretha. Zasady organizacji i zarządzania w ujęciu H. Forda. System Ch. Bedaux. Prawa naukowej organizacji w ujęciu K. Adamieckiego. Prawo harmonii. Harmonogramy

3 275 Adamieckiego i ich odmiany. Dorobek A. Rotherta. System premiowania mistrzów. Nurt uniwersalistyczny. Zasady zarządzania H. Fayola. Zasady wydajności H. Emersona. System H. Coonleya. Metoda koordynacji W. Clarka. Model zarządzania L. Urwicka. Klasyfikacja metod organizatorskich E. Hauswalda. Esogramy Z. Rytla. Nurt humanizacyjny. Zasady koordynacji w ujęciu M. Parker Follett. Badania E. Mayo. System T. Baty. Metoda ustalania wydatku energetycznego J. Amara. Metoda ustalania wartości koniunkturalnej firmy S. Bieńkowskiego. Studium zmęczenia J. Joteyko. Zasady organizacji działalności administracyjnej B. Biegeleisena-Żelazowskiego. Z-006 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacjami 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj D ZX: ZE S2 7 15/0 M ZX: ZF S1 2 15/15 S ZX: ZF S1 3 8/8 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Humanizacja pracy, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: D; M: Informacja a komunikacja. Proces informacyjny. Nośniki informacji. Badanie potrzeb informacyjnych. Metody badania i usprawniania procesów informacyjnych: analiza wartości procesów informacyjnych, analiza dyrektywna, metoda analizy procesów informacyjnych, metoda ASTEX. Formy i zasady komunikowania w organizacji. Komunikowanie pisemne. Komunikowanie werbalne i niewerbalne. Organizacja narad i konferencji. Metoda GroupWare, TeamWare. Metody i środki zabezpieczania zasobów informacyjnych. Rozwój i zastosowanie Internetu w zarządzaniu informacjami. Telepraca. S: Informacja i komunikacja w przedsiębiorstwie podstawowe pojęcia. Patologie informacji. Zasady informowania i komunikowania. Metody zarządzania informacją. Analiza wartości procesów informacyjnych. Sposoby zarządzania komunikacją. Zasady prowadzenia zebrań. Zasady komunikacji werbalnej. Koła jakości. Technika, media, plan. Metody KSS i KSA. Metoda KIWA. Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją. Z-007 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Humanizacja pracy, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Informacja i komunikacja w przedsiębiorstwie podstawowe pojęcia. Patologie informacji. Zasady informowania i komunikowania. Metody zarządzania informacją. Analiza wartości procesów informacyjnych. Sposoby zarządzania komunikacją. Zasady prowadzenia zebrań. Zasady komunikacji werbalnej. Koła jakości. Technika, media, plan. Metody KSS i KSA. Metoda KIWA. Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją.

4 276 Z-008 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Humanizacja pracy 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Bogusz Mikuła D ZX: ZF, ZL S1 8 15/15 W ZX: ZF S1 6 15/15 W ZX: ZL S1 5 15/15 Z ZX: ZF, ZL S1 7 6/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Psychologia pracy, Socjologia pracy 8. Tezy przedmiotu: Idea humanizacji pracy. Tayloryzm i jego skutki. Pierwsze eksperymenty w dziedzinie humanizacji pracy: eksperyment w Haswthorne Works k. Chicago, eksperyment T. Baty, eksperymenty francuskie, eksperyment w Ditroit Edison Co. Koncepcje humanizacji pracy. Współczesne ujęcie humanizacji pracy. Humanizacja organizacji pracy. Metody humanizowania organizacji pracy: rotacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy, grupy autonomiczne, metoda zadań dodatkowych, metoda MAPS, metoda ASTEX. Metody badania zmęczenia psychoumysłowego, uciążliwości pracy i klimatu organizacyjnego. Metody kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego. Metody badania hierarchii motywacji do pracy Bluma i Russa. Metoda diagnozy efektywności systemu motywacji Nadlera i Lawlera. Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania. Z-009 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki D ZX: ZL S1 7 15/15 Z ZX: ZL S1 6 8/16 M ZX: ZL S1 2 15/15 poprzedzające: Zachowania organizacyjne uzupełniające: Informatyka w zarządzaniu, Humanizacja pracy 8. Tezy przedmiotu: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej. Pojęcia komunikowanie i informacja. Elementy i modele procesu komunikowania się. Funkcje i formy komunikowania się w przedsiębiorstwie. Sieci komunikacji. Komunikacja formalna i nieformalna, werbalna i niewerbalna. Bariery w komunikowaniu się. Analiza transakcyjna. Teoria asertywności. Aktywne słuchanie. Zalety pracy zespołowej. Grupy i komitety. Zespoły zadaniowe. Metody wspomagające proces komunikowania się w przedsiębiorstwie. Z-010 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

5 277 D IX B 1 15/15 W IX B 1 30/30 Z IX B 1 8/12 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Szkoły organizacji i zarządzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Instrumenty zarządzania. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa. Współczesne koncepcje zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Problematyka reorganizacji. Z-011 Katedra Zachowań Organizacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Bogusz Mikuła D ZX: ZE S2 8 15/0 W ZX: ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 4 15/15 Z ZX: ZF, ZL, ZP S1 5 8/18 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie personelem uzupełniające: Humanizacja pracy, Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie 8. Tezy przedmiotu: Istota zachowań organizacyjnych. Zachowania jednostkowe i grupowe w organizacji. Zachowania międzyorganizacyjne podstawowe relacje z otoczeniem: konkurencja, integracja. Przywództwo, style kierowania i profil kompetencji współczesnego menedżera. Procesy komunikowania się i negocjacji w organizacjach. Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych. Z-012 Katedra Zachowań Organizacyjnych; Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie 2. Prowadzący: dr Bogusz Mikuła D ZX: ZF S1 7 15/15 M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania uzupełniające: Informatyka w zarządzaniu 8. Tezy przedmiotu: Informacja informowania i komunikacji. Informacja i jej patologia. Zasady informowania i komunikacji. Typy komunikacji. Zarządzanie strategiczne informacjami. Metody zarządzania informacją i komunikacją w przed-

6 278 siębiorstwie. Informacja i komunikacja jako narzędzia transferu i rozwoju wiedzy w organizacji oraz elementy zarządzania tymi procesami. Z-013 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Analiza efektywności zarządzania 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Halina Piekarz, dr Jolanta Walas-Trębacz D ZX: ZF S1 8 15/15 W ZX: ZF S1 5 15/15 Z ZX: ZF S1 7 6/12 poprzedzające: Analiza sytuacji firmy, Doskonalenie systemów zarządzania firmą 8. Tezy przedmiotu: Zarządzanie jako przedmiot analizy: zakres zarządzania, organizacja systemu zarządzania, aspekty organizacyjno-prawne zarządzania, aspekty ekonomiczne i behawioralne zarządzania, metody, techniki i instrumenty zarządzania. Kryteria oceny efektywności zarządzania: systematyzacja kryteriów oceny efektywności zarządzania, kryteria oceny zawodowych kwalifikacji kadr menedżerskich, kryteria oceny uzdolnień przywódczych i organizatorskich, kryteria oceny organizacji i funkcjonowania firmy, ocena kierownictwa w kontekście wyników globalnych firmy. Metodyka oceny zarządzania: zasady diagnozowania systemów zarządzania, program badań fazy procesu oceniania, metody i techniki pomiaru i oceniania, oceny okresowe atestacja stanowisk kierowniczych. Ocena kierownictwa a wyniki globalne firmy: zadania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa, role kierownicze, zdolność kierowania w aspekcie organizacyjno-prawnym i ekonomicznym, skuteczność nadzoru. Koszty zarządzania: system ewidencji kosztów, rachunkowość odpowiedzialności, ośrodki odpowiedzialności, controlling menedżerski. Model zarządzania na szczeblu strategicznym: system decyzyjny, model strategii zarządzania, zarządzanie zmianą i rozwojem firmy. Model zarządzania na szczeblu taktycznym: model zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi, model zarządzania produkcją, dziedziną B+R. Model zarządzania na szczeblu operacyjnym: model zarządzania dziedziną bezpośrednio wytwórczą, model zarządzania pracą administracyjną, aspekty ergonomiczne i humanizacja pracy. Z-014 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doskonalenie struktur organizacyjnych 2. Prowadzący: dr Jan Beliczyński Z ZX: ZF S1 6 8/16 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Istota i funkcje struktury organizacyjnej. Typowe rozwiązania strukturalne firm. Zasady i czynniki kształtujące struktury organizacyjnej. Typowe błędy rozwiązań strukturalnych. Diagnoza struktury organizacyjnej metodyka. Ekspertyza struktury organizacyjnej układ i zawartość. Metodyka opracowywania projektu usprawnionej struktury organizacyjnej. Problem wdrożenia struktury organizacyjnej. Z-015 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doskonalenie systemów zarządzania firmą 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła

7 279 D ZX: ZF S1 7 15/30 M ZX: ZF S1 2 15/15 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 8. Tezy przedmiotu: Podstawy metodologii doskonalenia systemów zarządzania: definicja systemu zarządzania, typologia systemów zarządzania, podejście uniwersalne w doskonaleniu systemów zarządzania, podstawy metodologii projektowania systemów zarządzania. Technika przygotowania projektów systemów zarządzania: projektowanie systemu celów i systemu podmiotowego, projektowanie struktury organizacyjnej, racjonalizacja funkcji zarządzania, projektowanie procesów i procedur zarządzania, modelowanie i projektowanie rozwiązań użytkowych instrumentów zarządzania. Przegląd wybranych ekspertyz i projektów: struktura organizacyjna firmy, system controllingu menedżerskiego, system zarządzania rozwojem produktywności, system alokacji środków finansowych. Z-016 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 2. Prowadzący: dr Beata Barczak D EX: EN S2 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Istota, funkcje i cechy samorządu terytorialnego. Podstawowe wartości samorządu terytorialnego. Rozwój samorządu terytorialnego. Cechy i funkcje organów lokalnych. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Powiatowy system władzy samorządu terytorialnego. Wojewódzki system władzy i administracji samorządowej i rządowej. Formy realizacji zadań gminy: spółki, system holdingowy, zakłady i jednostki budżetowe. Strategiczne, taktyczne i operacyjne poziomy zarządzania gminą. Realizacja funkcji zarządzania gminą. Prawne i ekonomiczno- -finansowe instrumenty zarządzania gminą. Planowanie społeczno-gospodarcze i planowanie przestrzenne. Formułowanie i realizacja strategii w jednostkach samorządu terytorialnego. Programowanie rozwoju lokalnego. Rynkowy system zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie usługami publicznymi. Z-017 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje finansowe 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D IX: II; ZX: ZP, ZR S2 7 15/0 Z ZX: ZL, ZR S2 7 12/0 M IX: II; ZX: ZM, ZT S2 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Podstawowe zagadnienia teorii negocjacji: negocjacje jako metoda przygotowania kontraktów, formalne modele negocjacji zastosowania teorii gier, asymetria informacji i koszty transakcji, fazy procesu negocjacji. Podstawy psychologii nabywania: cele, potrzeby i przekonania konsumenta, potrzeby, nabywanie jako zachowanie wyznaczone regułami. Racjonalność procesu zakupu: podstawy podejmowania decyzji zakupu, preferencje i satysfakcja nabywcy

8 280 po dokonaniu zakupu, metody stosowane w negocjacjach transakcji. Kontrakty finansowe i ich determinanty: modele kontraktów finansowych, problem przedstawicielstwa, podstawowe teorie struktury kapitału, nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. Procesy negocjacji finansowych jako przedmiot modelowania: specyfika negocjacji z instytucjami pośrednictwa finansowego (uwarunkowania przedmiotowe i psychologiczne), ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych, metody stosowane w negocjacjach kredytowych, faza przednegocjacyjna i negocjacje wstępne, przygotowanie negocjacji właściwych, negocjacje właściwe i zakończenie negocjacji, zakończenie i podsumowanie negocjacji. Negocjacje kontraktów kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem: cel i przedmiot kontraktu kredytowego, ryzyko w kontraktach kredytowych, model sytuacji negocjacyjnej, zagadnienia występujące w negocjacjach kontraktów kredytowych. Praktyczne przykłady negocjacji finansowych: negocjacje kontraktów długu (umowa kredytu, negocjacje w obrocie wekslowym, przygotowanie emisji innych form długu obligacji, bonów komercyjnych), negocjacje w transakcjach ubezpieczeniowych, negocjacje w warunkach trudności finansowych (upadłość, restrukturyzacja, likwidacja), negocjacje w leasingu, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, negocjacje kontraktów finansowych na międzynarodowych rynkach finansowych. Z-018 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe 2. Prowadzący: dr Andrzej Kozina D ZX: ZL S2 8 15/0 W IX: II; ZX: ZM, ZP, ZR, ZT S2 6 10/0 W ZX: ZL S2 5 10/0 Z ZX: ZM, ZP, ZR S2 7 12/0 M ZX: ZL S2 3 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Podstawy teoretyczne negocjacji handlowych: podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu teorii negocjacji i rozwiązywania konfliktów, formalne modele negocjacji zastosowanie teorii gier, specyficzne cechy i uwarunkowania negocjacji handlowych, zakres i rodzaje negocjacji handlowych, uwarunkowania podejmowania decyzji zakupu i sprzedaży, istota i rodzaje kontraktów handlowych, fazy procesu negocjacji w zakresie transakcji kupna-sprzedaży. Metody prowadzenia negocjacji handlowych: style (strategie) negocjacyjne, ramowe modele typowych procesów negocjacji handlowych, systematyka technik negocjacyjnych, zasady i techniki analizy przednegocjacyjnej, metody planowania i organizowania negocjacji właściwych, zasady i techniki prowadzenia negocjacji (formułowania ofert, prezentacji, argumentacji), metody podsumowania i ocena efektywności negocjacji, zasady komunikacji w negocjacjach, trudne sytuacje negocjacyjne techniki manipulacji i dylematy etyczne. Praktyczne przykłady z zakresu negocjacji handlowych: negocjacje w zakresie sprzedaży produktów i usług (konsumpcyjnych i przemysłowych), negocjacje transakcji zaopatrzeniowych, przetargi, aukcje i negocjacje w zamówieniach publicznych, negocjacje w procesie kupna-sprzedaży firmy oraz przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, uwarunkowania negocjacji kontraktów na rynkach zagranicznych. Z-019 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje na eurorynku 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D ZX: ZE S2 7 15/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Obszary negocjacji międzynarodowych: negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych krajów (małe i średnie firmy), negocjacje pomiędzy i w ramach podmiotów gospodarczych o międzynarodowym zasięgu

9 281 działania, negocjacje gospodarcze pomiędzy instytucjami rządowymi, międzynarodowe negocjacje polityczne, negocjacje pomiędzy i w ramach organizacji międzynarodowych, negocjacje na eurorynku. Podstawowe narzędzia teorii negocjacji międzynarodowych: podejście historyczne, podejście prawne, problemy ekonomiczne, zastosowanie modeli z teorii gier (proste modele, analogie i metafory, założone matematyczne modele konfliktów i negocjacji międzynarodowych), podejście psychologiczne, podejście kognitywne cognitive approach, analiza zawartości tekstów content analysis. Teoria gier jako narzędzie modelowania i opisu negocjacji: geneza teorii gier, podstawowe pojęcia z zakresu teorii gier (typologia gier, równowaga Nasha i równowaga Pareto), przykłady zastosowań teorii gier w teorii i w praktyce międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Negocjacje jako narzędzie przygotowania kontraktów: prawne i ekonomiczne aspekty kontraktów, kontrakty niezupełne, elementy kontraktu w handlu zagranicznym. Atrybuty międzynarodowych negocjacji gospodarczych: specyfika aktorów, specyfika uczestników negocjacji europejskich, główne atrybuty w negocjacjach międzynarodowych (cele, interesy i stanowiska, siła przetargowa power, stopień współzależności sprzeczne interesy i zgodne interesy, sposoby realizacji i egzekwowania kontraktów), przygotowanie i przebieg negocjacji. Determinanty siły przetargowej power: posiadane zasoby materialne i informacyjne, umiejętności negocjacyjne, osobowość negocjatora, sojusznicy i partnerzy. Determinanty negocjacji międzynarodowych: środowisko negocjacyjne, różnice kulturowe, różnice ideologiczno-polityczne, zagraniczna biurokracja i organizacje, zagraniczne prawa i rządy, wielość walut i systemów walutowych, niestabilność i nagła zmiana, rola negocjacji. Z-020 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Negocjacje w zarządzaniu firmą 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz S ZX: ZF S1 1 0/24k poprzedzające: Proces zarządzania, Zasady negocjacji 8. Tezy przedmiotu: Istota negocjacji. Trudne sytuacje negocjacyjne. Teoria gier. Modele negocjacji. Transakcje handlowe. Techniki negocjacji handlowych. Akwizycja. Transakcje finansowe. Umowa kredytu. Negocjowanie umowy kredytowej. Ryzyko w transakcjach kredytowych. Z-021 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy ergonomii 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Halina Piekarz D ZX: ZF S1 6 15/15 W ZX: ZF S1 4 15/15 Z ZX: ZF S1 5 8/12 poprzedzające: Metody organizacji i zarządzania, Podstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie operacjami uzupełniające: Zarządzanie personelem 8. Tezy przedmiotu: Ergonomia jako nauka stosowana: definicja i przedmiot badań ergonomii, ergonomia pierwszej, drugiej i trzeciej generacji, funkcje współczesnej ergonomii, stan i perspektywy rozwoju ergonomii w gospodarce rynkowej. Układ człowiek technika jako podstawowy konstrukt pojęciowy: technika humanistyczna jako nowy paradygmat ergonomii, odmiany układu człowiek technika, ergonomiczne wymogi wysokiej technologii, ergonomiczna interpretacja pojęcia optymalizacji układu. Model układu człowiek maszyna: układ człowiek maszyna jako system (funkcje zewnętrzne i wewnętrzne układu człowiek maszyna), podstawowe interakcje w układzie, zasady optymalizacji, układ operator komputer. Fizjologiczne uwarunkowanie pracy: wydolność fizjologiczna, procesy energetyczne pracującego organizmu, zmiany przystosowawcze organizmu podczas pracy dynamicznej i statycznej, zasady i metody pomiaru obciążenia dynamicznego, statycznego i monotypia ruchów. Układ człowiek praca: odbiór i przetwarzanie infor-macji, proces podej-

10 282 mowania decyzji, psychonerwowy aspekt procesu pracy, zasady i techniki pomiaru obciążenia psychicznego, monotonia jako źródło obciążenia organizmu. Środowisko fizyczne i chemiczne pracy: elementy środowiska pracy, normy ergonomiczne a normy postulatywne NDS, NDN. Zmęczenia a odpoczynek: istota zmęczenia, objawy zmęczenia, ekonomiczne organizacyjne i społeczne skutki zmęczenia, zasady i techniki ustalania przerw wypoczynkowych. Zarządzanie układami ergonomicznymi: diagnozowanie układów, klasyfikacja kryteriów oceny, klasyfikacja i badanie funkcji, własności i czynników działania układu, syntetyczna ocena organizacji układu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ergonomiczne wzornictwo i projektowanie przemysłowe: ergonomia a estetyka, strategia produktu a ergonomia. Z-022 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania 2. Prowadzący: dr Beata Barczak, dr Jan Beliczyński, dr Jan Dziadoń, dr Andrzej Kozina D ZX B 2 30/30 W ZX B 1 30/30 Z ZX B 1 8/12 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Miary sprawnego działania. Koncepcje badawcze organizacji i zarządzania. Ergonomiczne uwarunkowania procesu pracy. Zmiana i rozwój struktury organizacyjnej. Typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych. Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej. Organizacja małych i średnich firm. Zintegrowany proces zarządzania firmą. Instrumenty zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Zarządzanie systemem logistycznym i systemem kooperacji gospodarczej. Zarządzanie rozwojem techniki. Zarządzanie przez jakość. Z-023 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania 2. Prowadzący: Dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas-Trębacz Z TX B 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Miary sprawnego działania. Koncepcje badawcze organizacji i zarządzania. Ergonomiczne uwarunkowania procesu pracy. Zmiana i rozwój struktury organizacyjnej. Typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych. Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej. Organizacja małych i średnich firm. Zintegrowany proces zarządzania firmą. Instrumenty zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Zarządzanie systemem logistycznym i systemem kooperacji gospodarczej. Zarządzanie rozwojem techniki. Zarządzanie przez jakość. Z-024 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Proces zarządzania 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła, Beata Barczak, Jan Dziadoń, dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas- -Trębacz

11 283 D; W ZX C 3 30/30 Z ZX C 4 8/16 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Metodologia procesu zarządzania: aspekty określania systemu i procesu zarządzania, analiza funkcji zarządzania, główne dziedziny zarządzania firmą. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem: pojęcie strategii zarządzania, typy strategii zarządzania, metodyka przygotowania strategii zarządzania (program DGP), analiza sektorowa, analiza ASTRA. Zarządzanie firmą: zmiany w systemie zarządzania firmą, restrukturyzacja finansowa i funkcjonalna, planowanie i kontrola w firmie, plany biznesowe, instytucje decyzyjne i funkcjonalne planowania strategicznego, plan marketingowy, monitoring działalności firmy, contolling menedżerski, ranking pozycji firmy. Tendencje w rozwoju struktury organizacyjnej: zmiana i rozwój struktury organizacyjnej, typowe instytucje zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej, organizacja małych i średnich firm. Procesy zarządzania w kształtowaniu rozwoju firmy: zintegrowany proces zarządzania firmą, instrumenty zarządzania, systemy decyzyjne w podstawowych dziedzinach działalności firmy, system motywacyjny, system informacji menedżerskiej, zarządzanie systemem logistycznym, zarządzanie przez jakość, zarządzanie rozwojem techniki, zarządzanie systemem kooperacji gospodarczej. Z-025 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Procesy negocjacyjne w przedsiębiorstwach międzynarodowych 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz D MX: MZ S1 9 15/15 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Negocjacje miedzy podmiotami gospodarczymi różnych krajów i w ramach podmiotów gospodarczych o międzynarodowym zasięgu działania. Negocjacje gospodarcze między instytucjami rządowymi. Międzynarodowe negocjacje polityczne. Negocjacje pomiędzy i w ramach organizacji międzynarodowych. Podstawowe narzędzia teorii negocjacji międzynarodowych. Negocjacje jako narzędzia przygotowania kontraktów. Atrybuty międzynarodowych negocjacji gospodarczych. Determinanty siły przetargowej. Teoria gier jako narzędzie modelowania i opisu negocjacji. Zastosowania teorii gier w teorii i praktyce międzynarodowych stosunków gospodarczych. Determinanty negocjacji międzynarodowych: środowisko negocjacyjne, różnice kulturowe i ideologiczno-polityczne, zagraniczna biurokracja i organizacje, zagraniczne prawa i rządy, wielkość walut i systemów walutowych. Rola renegocjacji. Z-026 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów zarządzania firmą 2. Prowadzący: prof. dr hab. Adam Stabryła S ZX: ZF S1 3 12/12 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, proces zarządzania, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 8. Tezy przedmiotu: Definicja systemu zarządzania, typologia systemów zarządzania, podstawy metodologii projektowania systemów zarządzania. Projektowanie systemu celów, projektowanie systemu podmiotowego, projektowanie struktury organizacyjnej

12 284 racjonalizacja funkcji zarządzania, projektowanie procesów i procedur zarządzania, modelowanie i projektowanie rozwiązań użytkowych instrumentów zarządzania. Przegląd wybranych ekspertyz i projektów: struktura organizacyjna firmy, system controllingu menedżerskiego, system zarządzania rozwojem produktywności, system alokacji środków finansowych. Z-027 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 2. Prowadzący: dr hab. Czesław Mesjasz M ZX: ZF S1 3 15/0 poprzedzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Proces zarządzania 8. Tezy przedmiotu: Podstawowe zagadnienia z teorii zarządzania firmą: wprowadzenie do współczesnej teorii firmy, nadzór właścicielski i problemy agencji, istota strategii konkurencji koncepcja M. Portera. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa: istota i przyczyny internacjonalizacji, motywy internacjonalizacji (rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe, polityczne), strategie i formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, inwestycje bezpośrednie (przyczyny, sposoby objęcia własności), struktura własności inwestycji bezpośrednich, specyfika problemów joint ventures, alianse strategiczne. Ogólne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa: konkurencja międzynarodowa, determinanty przewagi konkurencyjnej kraju, zasoby, popyt wewnętrzny, sektory wspierające i sektory związane, strategia firmy. Strategia globalna: interpretacje i elementy strategii globalnej, czynniki globalizacji sektora (rynek. koszty, rząd, konkurencja), instrumenty, korzyści i wady strategii globalnej. Założenia europejskiej strategii zarządzania: cechy europejskiego widzenia świata, problem różnorodności oraz zarządzanie różnorodnością, zrozumienie i szacunek dla innych kultur, odpowiedzialność społeczna, stosunki w przedsiębiorstwie, podejście do pracowników, zarządzanie i przywództwo, firma europejska na rynku światowym. Z-028 Katedra Procesu Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Restrukturyzacja funkcjonowania firmy 2. Prowadzący: dr Andrzej Kozina D ZX: ZF S1 9 15/15 W ZX: ZF S1 5 15/15/15k poprzedzające: Analiza efektywności zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie strategiczne uzupełniające: Doskonalenie systemów zarządzania firmą 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie, cele i funkcje oraz zakres restrukturyzacji przedsiębiorstwa jako szczególnego rodzaju zmiany organizacyjnej. Przyczyny i skutki restrukturyzacji firmy (wewnętrzne i zewnętrzne). Ogólne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa (ekonomiczne, społeczne, regionalne, polityczne, prawne, techniczne, technologiczne). Czynniki i uwarunkowania restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych. Wymiary, rodzaje i etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Istota i zakres restrukturyzacji funkcjonalnej firmy. Kształtowanie i realizacja strategii, programów i procedur restrukturyzacyjnych. Typologia użytkowych zasad i metod restrukturyzacji funkcjonalnej firmy w zakresie diagnozy stanu istniejącego i projektowania rozwiązań usprawniających. Charakterystyka wybranych narzędzi restrukturyzacji rightsizing, spin off, lean management, outsourcing, rebirtch of a firn, reengineering. Zasady i metody oceny efektywności przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Praktyczne przykłady (analizy przypadków) z zakresu: tworzenia i realizacji kompleksowych programów restrukturyzacyjnych w polskich przedsiębiorstwach, rozwiązywania wybranych problemów restrukturyzacji firmy (wydzielanie samodzielnych podmiotów gospodarczych i opracowywania koncepcji ich działania, usprawnianie struktury organizacyjnej, tworzenie tzw. działów przejściowych, rozwiązywanie konfliktów zarząd związki zawodowe, negocjacje z inwestorem strategicznym).

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA...9

ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA...9 SPIS TREŚCI ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP........................................................... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA.............9

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby. redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik-Augustyniak Publikacja koncentruje się na zagadnieniach: - środowiska i uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Spis treści WSTĘP 23 Plan książki 24 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WPROWADZENIE 27 ROZDZIAŁ 1 WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B) 335

Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B) 335 PRZEDMOWA... 9 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej... 14 1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa... 17 1.3. Organizacja badań ergonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Definicja procesu zarządzania Ciągłe lub cykliczne wykonywanie działań kierowniczych ujmowanych w cztery podstawowe funkcje planowanie, organizowanie, przewodzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo