Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty"

Transkrypt

1 Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014

2 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner rozwiązań szkoleniowych SEKA.edu w zakresie mobile learning. Jest pionierem rozwiązań mobile learning na potrzeby biznesu. Partnerem Skill Pill jest London Business School oraz Pearson Education, jeden z największych na świecie wydawców publikacji biznesowych. Skill Pill to nowoczesna formuła szkoleniowa pull learning, gdzie wiedza: o jest dostępna na żądanie o ma atrakcyjną formę o przybiera postać małych pigułek o jest zawsze pod ręką o dostępna wtedy, kiedy jej potrzebujemy

3 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do zapoznania się z e-szkoleniami SEKA.edu. Wierzę, że będą one wsparciem w codziennych wyzwaniach Państwa pracy. HR to dla mnie dużo więcej niż zbiór narzędzi. To filozofia, dzięki której możemy zmienić cały sposób zarządzania organizacją i zadbać o lepszą przyszłość dla wszystkich interesariuszy firmy. Jestem przekonana o potencjale nowych technologii i z pełnym przekonaniem promuję stosowanie tych rozwiązań w centrum doświadczeń edukacyjnych Seka.edu. Znajdziecie tu Państwo szeroki wybór szkoleń od tych, które rozwijają kompetencje osobiste, po społeczne oraz zawodowe. Łatwy dostęp do wiedzy dla pracowników jest dziś jednym z kluczowych elementów sukcesu organizacji. Życzę Państwu wielu odkryć w świecie HR-owych wyzwań. Marta Machalska, Prezes Zarządu SEKA.edu

4 KATALOG e-szkoleń Spis treści PRAWO PRACY ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PRACOWNIKAMI ASPEKTY PRAWNE Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych...7 Plan naprawczy - specyficzne polecenie służbowe...8 Odpowiedzialność porządkowa pracownika...9 Rozwiązywanie stosunków pracy - rola przełożonego...10 CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW Czas pracy - rola menedżera i regulacje prawne...11 Systemy i rozkłady czasu pracy...12 Planowanie i rozliczanie czasu pracy...13 Czas pracy - suplement...14 Przeciwdziałanie mobbingowi...15 WYNAGRODZENIA WYNAGRODZENIE REGULACJE PRAWNE Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń...16 Składniki wynagradzania...17 Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń...18 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI Strategia HR i wynagrodzenia...19 Zarządzanie wynagrodzeniami...20 Komunikacja wynagrodzeń...21 SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem

5 ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI Definicja Zarządzania przez Wartości Proces wdrażania Zarządzania przez Wartości w przedsiębiorstwie Rola menedżera we wdrażaniu Zarządzania przez Wartości Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZESPOŁOWA Efektywność osobista Efektywność zespołowa KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A EFEKTYWNOŚĆ KULTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Narzędzia komunikacji wewnętrznej Komunikacja interpersonalna: menedżer pracownik Rodzaje rozmów menedżera z pracownikami Metody wzmacniania skuteczności komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony pracownik STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGU I MENTORINGU PRZEZ MENEDŻERÓW Kluczowe czynniki wpływające na rozwój kompetencji pracowników Proces rozwoju kompetencji pracowników Rola menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracowników Coaching Mentoring WORKPLACE 2020 Praca Praca 2020 i Strategia HR TWORZENIE KULTURY PROJEKTOWEJ ABC kultury projektowej Perspektywa kultury projektowej w nowoczesnych organizacjach CORPORATE GOVERNANCE Zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym rola HR Nadzór korporacyjny

6 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Czym jest CSR? Korzyści z wdrożenia CSR w firmie oraz dobre praktyki Dane i informacje niezbędne do zbudowania strategii HR Controlling personalny Prawo pracy HRBP: rekrutacja, zatrudnianie, rozwiązywanie umów o pracę WDRAŻANIE ZMIAN Efektywne zarządzanie procesem wdrażania zmian Pokonywanie trudności na drodze do sukcesu w procesie wdrażania zmian PPOŻ Ochrona przeciwpożarowa PIGUŁKI WIEDZY Pigułka Wiedzy Workplace Pigułka Wiedzy Przeciwdziałanie Mobbingowi Pigułka Wiedzy Wywiad z liderem obszaru funkcyjnego Pigułka Wiedzy Czym jest strategia HR? Pigułka Wiedzy Dane i informacje niezbędne do zbudowania strategii HR Pigułka Wiedzy Wstęp do prawa pracy Pigułka Wiedzy Kultura organizacyjna Pigułka Wiedzy ABC kultury projektowej Pigułka Wiedzy Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Pigułka Wiedzy Model HR według Dave a Ulricha Pigułka Wiedzy Zarządzanie wiedzą Pigułka Wiedzy Nadzór korporacyjny Pigułka Wiedzy Jak rozpocząć dobrze dzień? Pigułka Wiedzy Współpracownicy i rywale

7 Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Zapoznanie uczestnika z aspektami dotyczącymi praw i obowiązków służbowych w procesie zarządzania podwładnymi, z uwzględnieniem sposobów wydawania i egzekwowania poleceń służbowych oraz przygotowywania notatek służbowych. Polecenie służbowe informacje ogólne Polecenie służbowe, ustne Polecenie służbowe w formie pisemnej Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych Notatka służbowa narzędzie pracy przełożonego Możliwe konsekwencje nie wywiązania się z polecenia służbowego Czas trwania: około 30 minut 7

8 Plan naprawczy jako specyficzne polecenie służbowe Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Przekazanie uczestnikowi informacji o specyficznym rodzaju polecenia służbowego, jakim jest plan naprawczy, wyjaśnienie kwestii poprawnego formułowania zadań oraz ocen jego realizacji. Plan naprawczy prawidłowe formułowanie zadań Ocena realizacji planu naprawczego Czas trwania: około 25 minut 8

9 Odpowiedzialność porządkowa pracownika Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Objaśnienie wszelkich zagadnień związanych z nakładaniem na pracownika kar porządkowych. W szkoleniu opisana jest dokładna procedura nakładania kar porządkowych, przesłanki ich nakładania oraz przykłady przewinień, za które można nałożyć kary. Przesłanki nałożenia kar porządkowych Upomnienie lub nagana przykłady przewinień, za które można nałożyć kary Kara pieniężna Procedura nakładania kar porządkowych Czas trwania: około 40 minut 9

10 Rozwiązywanie stosunków pracy rola przełożonego Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Przekazanie wszystkich aspektów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy, bez względu na rodzaj umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem informacje ogólne Wypowiedzenie umowy na okres próbny Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony formułowanie przyczyn wypowiedzenia Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika zwolnienie dyscyplinarne Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 k.p.) Czas trwania: około 50 minut 10

11 Czas pracy zadania i rola menedżera oraz podstawowe regulacje prawne Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami oraz regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy. Program: Podstawowe pojęcia czasu pracy Regulamin pracy jako główne źródło dotyczące czasu pracy Odpowiedzialność prawna menedżera w zakresie czasu pracy Czas trwania: około 60 minut 11

12 Systemy i rozkłady czasu pracy Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z różnymi systemami czasu pracy, takimi jak m.in. system podstawowy, system zadaniowy, przerywany i inne oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami. System podstawowego czasu pracy Zadaniowy czas pracy Systemy równoważnego czasu pracy System czasu pracy w ruchu ciągłym Przerywany czas pracy System skróconego tygodnia pracy Weekendowo-świąteczny system czasu pracy Czas trwania: około 75 minut 12

13 Planowanie i rozliczanie czasu pracy Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami planowania i rozliczania czasu pracy, takimi jak: tworzenie harmonogramów czasu pracy, tworzenie grafików, rozliczanie nadgodzin, podróży służbowych i pracy w święta. Zasady planowania czasu pracy tworzenia harmonogramów czasu pracy Karta ewidencji czasu pracy Czas trwania: około 50 minut 13

14 Czas pracy dla menedżerów suplement Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy, która weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. Znowelizowane przepisy dotyczą materii czasu pracy i mają na celu wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią stronom stosunku pracy uzyskanie większej swobody w zakresie organizacji czasu pracy. Wydłużenia maksymalnej długości okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Ustawowego wprowadzenia instytucji tzw. ruchomego czasu pracy Ustawowego obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy Możliwości odpracowania zwolnienia od pracy w innym dniu niż dzień, w którym nastąpiło zwolnienie Ułatwień w zakresie wprowadzenie przerywanego czasu pracy Czas trwania: około 25 minut 14

15 Przeciwdziałanie mobbingowi Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Sposoby przeciwdziałania zjawisku, jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem, jak i ofiarą mobbingu. Prawna definicja mobbingu Przyczyny mobbingu Mobbing jako proces fazy mobbingu Zachowanie ofiary mobbingu Uprawnienia ofiary mobbingu Zachowanie sprawcy mobbingu Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika Mobbing a otoczenie Skutki mobbingu Dyskryminacja i molestowanie a mobbing Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu Czas trwania: około 75 minut 15

16 Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników. Rodzaje źródeł prawa pracy dotyczące wynagrodzeń Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Zgodność z prawem poszczególnych źródeł dotyczące wynagrodzeń i ich wzajemne relacje Czas trwania: około 50 minut 16

17 Składniki wynagradzania charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu. Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników oraz umiejętności koniecznych do tworzenia i zmieniania firmowych systemów wynagrodzeń oraz do prawidłowego rozliczania wynagrodzeń podległych pracowników. Składniki wynagradzania charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń Czas trwania: około 80 minut 17

18 Ochrona wynagrodzenia za pracę odpowiedzialność prawna pracodawcy Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników, ochronie wynagrodzenia oraz odpowiedzialności pracodawcy w zakresie wynagrodzeń. Ochrona wynagrodzenia za pracę Zakaz dyskryminacji w sferze wynagrodzeń Tajemnica wynagrodzenia za pracę i innych składników wynagradzania Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń Czas trwania: około 65 minut 18

19 Strategia hr i wynagrodzenia Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących między innymi rodzajów wynagrodzeń i świadczeń, taktyk i strategii wynagradzania pracowników, zachowania liderów i szeregowych pracowników, mających wpływ na wyniki biznesu, motywacje do podejmowania działań w kontekście wynagrodzenia. Strategia HR i jej wpływ na wynik biznesowy Wynagrodzenia w Strategii HR Perspektywy uwzględniane podczas projektowania wynagrodzeń Wynagrodzenia a motywacja Polityka wynagradzania Podsumowanie 19

20 Zarządzanie wynagrodzeniami Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących ustalania siatki płac i podwyżek, pokazanie przykładów ustalania kryteriów naliczania wynagrodzeń zmiennych oraz omówienie dobrych praktyk dotyczących świadczeń pozapłacowych. Pojęcia statystyczne w zakresie polityki wynagradzania Wynagrodzenia zasadnicze siatki płac Podwyżki Wynagrodzenia zmienne Kryteria naliczania wynagrodzeń zmiennych Dystrybucja ocen efektywności przy ustalaniu wynagrodzeń zmiennych Świadczenia pozapłacowe 20

21 Komunikacja wynagrodzeń Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest pokazanie sposobów komunikowania informacji o wynagrodzeniach, zapoznanie się z obecnymi trendami w wynagradzaniu pracowników oraz zdefiniowanie celów systemu wynagradzania. Komunikacja wynagrodzeń Podsumowanie obecne trendy w wynagradzaniu 21

22 Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem Pracownicy zaangażowani w proces podejmowania decyzji na różnych poziomach kompetencji i odpowiedzialności. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, zwiększenie świadomości czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego, poznanie metod i technik podnoszących efektywność podejmowania decyzji oraz doskonalenie umiejętności zarządzania ryzykiem w procesie podejmowania decyzji. Proces podejmowania decyzji Analiza problemów Poszukiwanie rozwiązań problemu Podjęcie decyzji 22

23 Definicja zarządzania przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane innowacyjnym podejściem do zarządzania firmą. Zapoznanie z efektywnym narzędziem zarządzania organizacją - Zarządzaniem przez Wartości (ZPW), które wpływa na postawy wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla hierarchii, jaki zajmują w organizacji. Wartości w życiu człowieka i przedsiębiorstwa Zarządzanie przez wartości definicja Fundamenty Zarządzania przez Wartości Narzędzia Zarządzania przez Wartości Czas trwania: około 35 minut 23

24 Proces wdrażania zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwie Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze przedsiębiorstwa na efektywność organizacji na wszystkich poziomach zarządzania, oraz wskazanie sposobów wdrażania zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwie. Identyfikacja wizji, misji, celów i wartości przedsiębiorstwa Rozpowszechnianie misji i wartości wśród pracowników przedsiębiorstwa Dostosowanie bieżącej działalności do misji i wartości przedsiębiorstwa Czas trwania: około 30 minut 24

25 Rola menedżera we wdrażaniu zarządzania przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane innowacyjnym podejściem do zarządzania firmą. Uświadomienie roli menedżera, oraz pokazanie w jaki sposób menedżer może wpływać na postawy innych pracowników i kształtować sposób zarządzania w przedsiębiorstwie. Zadania menedżera we wdrażaniu ZPW związane z codzienną praktyką Cechy jakie powinien posiadać menedżer powołany do wdrażania Zarządzania przez Wartości Czas trwania: około 25 minut 25

26 Znaczenie komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Przedstawienie technik komunikacji użytecznych we wprowadzaniu zarządzania przez wartości. Kształtowanie postaw pracowników wobec zmiany dotyczącej wdrażania Zarządzania przez Wartości poprzez komunikację interpersonalną Użyteczne techniki w komunikowaniu zmiany Czas trwania: około 40 minut 26

27 Efektywność osobista Wszyscy pracownicy niezależnie od pełnionej funkcji i roli w organizacji, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność swoich działań. Wskazanie uczestnikom sposobów rozwijania efektywności indywidualnej poprzez: zarządzanie osobistymi zasobami intelektualnymi i emocjonalnymi; stosowanie zasad i praktycznych modeli realizacji celów i zadań; zarządzanie własną energią i motywacją. Odkrywanie własnego potencjału emocjonalnego - Inteligencja emocjonalna (samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami) a efektywność indywidualna Zarządzanie sobą w czasie Zarządzanie własną energią i motywacją Kształtowanie wizji osobistej - uzyskiwanie silnej motywacji Czas trwania: około 70 minut 27

28 Efektywność zespołowa Wszyscy pracownicy niezależnie od pełnionej funkcji i roli w organizacji, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność pracy zespołowej. Wskazanie uczestnikom sposobów zwiększenie sprawności pracy zespołowej poprzez wykorzystanie mechanizmów procesu grupowego do wzmacniania efektywności pracy zespołowej, oddziaływanie na wewnętrzną motywację pracowników, stosowanie metod kreatywnych w tworzeniu rozwiązań i rozwiązywaniu problemów. Role w procesie grupowym jak je wykorzystać do zwiększenia efektywności pracy zespołowej? Kreatywność w zespołowym tworzeniu rozwiązań i rozwiązywaniu problemów Model dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami Czas trwania: około 40 minut 28

29 Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej i zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Funkcje komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Komunikacja w przedsiębiorstwie elementy wpływające na jej skuteczność Pracownicy i drogi komunikacji z nimi Zasady komunikacji wewnętrznej Adresaci wewnętrznych działań komunikacyjnych Główne cele i funkcje działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników organizacji Narzędzia wewnętrznej komunikacji i sposób ich wykorzystania Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony podwładny 29

30 Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Komunikacja definicja Funkcje komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Charakterystyka komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa Czas trwania: około 45 minut 30

31 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Oficjalne biuletyny i komunikaty kierownictwa Poczta elektroniczna Gazetka pracownicza, intranet i wydawnictwa firmowe Media społecznościowe (strona na Facebooku itp.) Wewnętrzne imprezy firmowe i inne wydarzenia Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony podwładny Czas trwania: około 25 minut 31

32 Komunikacja interpersonalna: menedżer pracownik Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej Różne formy komunikacji Sprawna a skuteczna komunikacja Komunikacja ukierunkowana na cel Czas trwania: około 45 minut 32

33 Rodzaje rozmów menedżera z pracownikami Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Przekazywanie zadań do realizacji Okazywanie uznania pracownikowi Krytyka zachowań pracownika Omawianie szans rozwojowych pracownika Omawianie przyszłych zmian Informacja zwrotna (Feedback) Prowadzenie dyskusji Czas trwania: około 45 minut 33

34 Metody wzmacniania skuteczności komunikacji interpersonalnej Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Wzorce myślenia (systemy reprezentacji) Filtry, przez które postrzegamy świat (metaprogramy) Czas trwania: około 60 minut 34

35 Kluczowe czynniki wpływające na kształt procesów rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się, jakie czynniki wpływają na rozwój kompetencji pracowników, na czym polega specyfika uczenia się ludzi dorosłych i jakie są etapy procesu uczenia się. Psychologiczne aspekty uczenia się ludzi dorosłych Proces uczenia się Dźwignie rozwoju kompetencji pracowników 35

36 Proces rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się na czym polega proces rozwoju kompetencji pracowników, czym jest kompetencja i w jaki sposób ją definiować. Nauczy się również określać potrzebę rozwoju kompetencji pracowników (potrzebę szkoleniową) i planować działania rozwojowe pracowników. Określenie celów i zadań firmy oraz pracowników Zdefiniowanie kluczowych kompetencji pracowników Określenie potrzeb rozwoju kompetencji pracowników (potrzeb szkoleniowych) Planowanie działań rozwojowych kompetencji pracowników 36

37 Rola menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się na czy polega rola menedżera (bezpośredniego przełożonego) jako lidera rozwoju kompetencji pracowników oraz w jaki sposób wykorzystywać model FIRST w rozwijaniu kompetencji pracowników. Menedżer (bezpośredni przełożony) jako lider rozwoju kompetencji pracowników Model rozwoju FIRST 37

38 Coaching w miejscu pracy Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Zapoznanie menedżerów z procesem coachingowym oraz wykształcenie postawy coachingowej, która przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników. Coaching w miejscu pracy Etapy procesu coachingu w miejscu pracy Proces coachingu w miejscu pracy jako kontynuacja rozwoju kompetencji zapoczątkowanego w trakcie szkolenia 38

39 Mentoring w miejscu pracy Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się czym jest mentoring, czym różni się od coachingu oraz jakie daje korzyści pracownikowi. Czym jest mentoring Podstawowe zasady mentoringu 39

40 Praca 2020 Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Celem tego e-szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie tzw. Workplace 2020 ( Praca 2020 ), Uczestnik dowie się, jakie zjawiska gospodarcze, społeczne, kulturowe kształtują środowisko pracy w obecnych czasach oraz jakie są czynniki sukcesu Dowie się także, w jak pod wpływem Pracy 2020 będą musiały zmienić się działy HR. Co to jest Praca definicja Siły zmieniające środowisko pracy i model współpracy z rynkiem i kształtujące Pracę 2020 Zmiany zachodzące na świecie związane z globalizacją Wielopokoleniowość i zmieniający się udział pokoleń wśród zatrudnionych Zmieniające się oczekiwania pokoleń w stosunku do pracodawców Oczekiwania młodego pokolenia odnośnie mediów społecznościowych badania firmy Cisco Korzyści płynące ze stosowania technologii Web 2.0. wewnątrz przedsiębiorstwa badania firmy McKinsey Korzyści dla uczestników: Praca 2020 to e-szkolenie poświęcone największym zmianom i wyzwaniom dla strategii HR przedsiębiorstw i w środowisku pracy, jakie pojawiają się w związku z globalizacją, rozwojem technologii mobilnych, społecznościowym modelem pracy i budowania relacji na rynku oraz wielopokoleniowością. 40

41 Praca 2020 i Strategia hr Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Celem tego e-szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie tzw. Workplace 2020 ( Praca 2020 ), Uczestnik dowie się, jakie zjawiska gospodarcze, społeczne, kulturowe kształtują środowisko pracy w obecnych czasach oraz jakie są czynniki sukcesu Dowie się także, w jak pod wpływem Pracy 2020 będą musiały zmienić się działy HR. Pięć pryncypiów dotyczących Pracy 2020 Przyciąganie Angażowanie Rozwój i uczenie się Utrzymanie Przykłady najlepszych praktyk w zakresie Pracy 2020 Motywacja i zaangażowanie a Praca

42 ABC kultury projektowej Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm, pracownicy działów HR, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat istoty i zasad budowania skutecznej kultury projektowej oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa HR i HR Biznes Partner. Proces a projekt - ABC dla HR Biznes Partnera. Kultura korporacyjna w organizacjach o elastycznych kulturach. HR i HR Biznes Partner w kulturze projektowej. 42

43 Perspektywa kultury projektowej w nowoczesnych organizacjach Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm, pracownicy działów HR, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat typów i zasad budowania elastycznych struktur organizacyjnych w nowoczesnej organizacji. Nowoczesne elastyczne struktury organizacyjne warunkiem odniesienia sukcesu w zmiennym biznesie XXI wieku - perspektywa HR Biznes Partnera. Model wiodący - struktura macierzowa. Czynniki sukcesu nowoczesnych struktur. Ograniczenia struktur elastycznych. Konflikt organizacyjny jako stały element współczesnych organizacji. Przykład dobrej praktyki - firma DPD program Droga Projektowej Dojrzałości. 43

44 Zarządzanie wiedzą oraz kapitał intelektualny firmy rola hr Menedżerowie na progu kariery zawodowej, Osoby przygotowujące się do następnego kroku zawodowego, pracownicy działów Komunikacji, pracownicy działów Marketingu, pracownicy działów HR i szkoleń HRD, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR., Specjalista ds. Szkoleń. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zmian, jakie zaszły w praktyce zarządzania wiedzą w organizacjach oraz od czego zależy dziś skuteczne dzielenie się wiedzą w firmach. Krytyczne warunki sukcesu identyfikowanie i usuwanie barier w zarządzaniu wiedzą w XXI wieku. Inicjatywy i praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania wiedzą. Czym są kluczowe kompetencje. Kultura organizacyjna. 44

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo