Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty"

Transkrypt

1 Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014

2 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner rozwiązań szkoleniowych SEKA.edu w zakresie mobile learning. Jest pionierem rozwiązań mobile learning na potrzeby biznesu. Partnerem Skill Pill jest London Business School oraz Pearson Education, jeden z największych na świecie wydawców publikacji biznesowych. Skill Pill to nowoczesna formuła szkoleniowa pull learning, gdzie wiedza: o jest dostępna na żądanie o ma atrakcyjną formę o przybiera postać małych pigułek o jest zawsze pod ręką o dostępna wtedy, kiedy jej potrzebujemy

3 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do zapoznania się z e-szkoleniami SEKA.edu. Wierzę, że będą one wsparciem w codziennych wyzwaniach Państwa pracy. HR to dla mnie dużo więcej niż zbiór narzędzi. To filozofia, dzięki której możemy zmienić cały sposób zarządzania organizacją i zadbać o lepszą przyszłość dla wszystkich interesariuszy firmy. Jestem przekonana o potencjale nowych technologii i z pełnym przekonaniem promuję stosowanie tych rozwiązań w centrum doświadczeń edukacyjnych Seka.edu. Znajdziecie tu Państwo szeroki wybór szkoleń od tych, które rozwijają kompetencje osobiste, po społeczne oraz zawodowe. Łatwy dostęp do wiedzy dla pracowników jest dziś jednym z kluczowych elementów sukcesu organizacji. Życzę Państwu wielu odkryć w świecie HR-owych wyzwań. Marta Machalska, Prezes Zarządu SEKA.edu

4 KATALOG e-szkoleń Spis treści PRAWO PRACY ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PRACOWNIKAMI ASPEKTY PRAWNE Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych...7 Plan naprawczy - specyficzne polecenie służbowe...8 Odpowiedzialność porządkowa pracownika...9 Rozwiązywanie stosunków pracy - rola przełożonego...10 CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW Czas pracy - rola menedżera i regulacje prawne...11 Systemy i rozkłady czasu pracy...12 Planowanie i rozliczanie czasu pracy...13 Czas pracy - suplement...14 Przeciwdziałanie mobbingowi...15 WYNAGRODZENIA WYNAGRODZENIE REGULACJE PRAWNE Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń...16 Składniki wynagradzania...17 Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń...18 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI Strategia HR i wynagrodzenia...19 Zarządzanie wynagrodzeniami...20 Komunikacja wynagrodzeń...21 SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem

5 ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI Definicja Zarządzania przez Wartości Proces wdrażania Zarządzania przez Wartości w przedsiębiorstwie Rola menedżera we wdrażaniu Zarządzania przez Wartości Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZESPOŁOWA Efektywność osobista Efektywność zespołowa KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A EFEKTYWNOŚĆ KULTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Narzędzia komunikacji wewnętrznej Komunikacja interpersonalna: menedżer pracownik Rodzaje rozmów menedżera z pracownikami Metody wzmacniania skuteczności komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony pracownik STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGU I MENTORINGU PRZEZ MENEDŻERÓW Kluczowe czynniki wpływające na rozwój kompetencji pracowników Proces rozwoju kompetencji pracowników Rola menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracowników Coaching Mentoring WORKPLACE 2020 Praca Praca 2020 i Strategia HR TWORZENIE KULTURY PROJEKTOWEJ ABC kultury projektowej Perspektywa kultury projektowej w nowoczesnych organizacjach CORPORATE GOVERNANCE Zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym rola HR Nadzór korporacyjny

6 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Czym jest CSR? Korzyści z wdrożenia CSR w firmie oraz dobre praktyki Dane i informacje niezbędne do zbudowania strategii HR Controlling personalny Prawo pracy HRBP: rekrutacja, zatrudnianie, rozwiązywanie umów o pracę WDRAŻANIE ZMIAN Efektywne zarządzanie procesem wdrażania zmian Pokonywanie trudności na drodze do sukcesu w procesie wdrażania zmian PPOŻ Ochrona przeciwpożarowa PIGUŁKI WIEDZY Pigułka Wiedzy Workplace Pigułka Wiedzy Przeciwdziałanie Mobbingowi Pigułka Wiedzy Wywiad z liderem obszaru funkcyjnego Pigułka Wiedzy Czym jest strategia HR? Pigułka Wiedzy Dane i informacje niezbędne do zbudowania strategii HR Pigułka Wiedzy Wstęp do prawa pracy Pigułka Wiedzy Kultura organizacyjna Pigułka Wiedzy ABC kultury projektowej Pigułka Wiedzy Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Pigułka Wiedzy Model HR według Dave a Ulricha Pigułka Wiedzy Zarządzanie wiedzą Pigułka Wiedzy Nadzór korporacyjny Pigułka Wiedzy Jak rozpocząć dobrze dzień? Pigułka Wiedzy Współpracownicy i rywale

7 Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Zapoznanie uczestnika z aspektami dotyczącymi praw i obowiązków służbowych w procesie zarządzania podwładnymi, z uwzględnieniem sposobów wydawania i egzekwowania poleceń służbowych oraz przygotowywania notatek służbowych. Polecenie służbowe informacje ogólne Polecenie służbowe, ustne Polecenie służbowe w formie pisemnej Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych Notatka służbowa narzędzie pracy przełożonego Możliwe konsekwencje nie wywiązania się z polecenia służbowego Czas trwania: około 30 minut 7

8 Plan naprawczy jako specyficzne polecenie służbowe Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Przekazanie uczestnikowi informacji o specyficznym rodzaju polecenia służbowego, jakim jest plan naprawczy, wyjaśnienie kwestii poprawnego formułowania zadań oraz ocen jego realizacji. Plan naprawczy prawidłowe formułowanie zadań Ocena realizacji planu naprawczego Czas trwania: około 25 minut 8

9 Odpowiedzialność porządkowa pracownika Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Objaśnienie wszelkich zagadnień związanych z nakładaniem na pracownika kar porządkowych. W szkoleniu opisana jest dokładna procedura nakładania kar porządkowych, przesłanki ich nakładania oraz przykłady przewinień, za które można nałożyć kary. Przesłanki nałożenia kar porządkowych Upomnienie lub nagana przykłady przewinień, za które można nałożyć kary Kara pieniężna Procedura nakładania kar porządkowych Czas trwania: około 40 minut 9

10 Rozwiązywanie stosunków pracy rola przełożonego Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami. Przekazanie wszystkich aspektów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy, bez względu na rodzaj umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem informacje ogólne Wypowiedzenie umowy na okres próbny Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony formułowanie przyczyn wypowiedzenia Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika zwolnienie dyscyplinarne Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 k.p.) Czas trwania: około 50 minut 10

11 Czas pracy zadania i rola menedżera oraz podstawowe regulacje prawne Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami oraz regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy. Program: Podstawowe pojęcia czasu pracy Regulamin pracy jako główne źródło dotyczące czasu pracy Odpowiedzialność prawna menedżera w zakresie czasu pracy Czas trwania: około 60 minut 11

12 Systemy i rozkłady czasu pracy Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z różnymi systemami czasu pracy, takimi jak m.in. system podstawowy, system zadaniowy, przerywany i inne oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami. System podstawowego czasu pracy Zadaniowy czas pracy Systemy równoważnego czasu pracy System czasu pracy w ruchu ciągłym Przerywany czas pracy System skróconego tygodnia pracy Weekendowo-świąteczny system czasu pracy Czas trwania: około 75 minut 12

13 Planowanie i rozliczanie czasu pracy Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami planowania i rozliczania czasu pracy, takimi jak: tworzenie harmonogramów czasu pracy, tworzenie grafików, rozliczanie nadgodzin, podróży służbowych i pracy w święta. Zasady planowania czasu pracy tworzenia harmonogramów czasu pracy Karta ewidencji czasu pracy Czas trwania: około 50 minut 13

14 Czas pracy dla menedżerów suplement Adresatami szkolenia są menedżerowie firm, inne osoby kierujące pracownikami oraz osoby odpowiedzialne za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy, która weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. Znowelizowane przepisy dotyczą materii czasu pracy i mają na celu wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią stronom stosunku pracy uzyskanie większej swobody w zakresie organizacji czasu pracy. Wydłużenia maksymalnej długości okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Ustawowego wprowadzenia instytucji tzw. ruchomego czasu pracy Ustawowego obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy Możliwości odpracowania zwolnienia od pracy w innym dniu niż dzień, w którym nastąpiło zwolnienie Ułatwień w zakresie wprowadzenie przerywanego czasu pracy Czas trwania: około 25 minut 14

15 Przeciwdziałanie mobbingowi Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Sposoby przeciwdziałania zjawisku, jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem, jak i ofiarą mobbingu. Prawna definicja mobbingu Przyczyny mobbingu Mobbing jako proces fazy mobbingu Zachowanie ofiary mobbingu Uprawnienia ofiary mobbingu Zachowanie sprawcy mobbingu Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika Mobbing a otoczenie Skutki mobbingu Dyskryminacja i molestowanie a mobbing Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu Czas trwania: około 75 minut 15

16 Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników. Rodzaje źródeł prawa pracy dotyczące wynagrodzeń Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Zgodność z prawem poszczególnych źródeł dotyczące wynagrodzeń i ich wzajemne relacje Czas trwania: około 50 minut 16

17 Składniki wynagradzania charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu. Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników oraz umiejętności koniecznych do tworzenia i zmieniania firmowych systemów wynagrodzeń oraz do prawidłowego rozliczania wynagrodzeń podległych pracowników. Składniki wynagradzania charakterystyka i wskazówki praktyczne przy ich wprowadzaniu Prawne zasady dokonywania zmian w systemie wynagrodzeń Czas trwania: około 80 minut 17

18 Ochrona wynagrodzenia za pracę odpowiedzialność prawna pracodawcy Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Nabycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach wynagradzania pracowników, ochronie wynagrodzenia oraz odpowiedzialności pracodawcy w zakresie wynagrodzeń. Ochrona wynagrodzenia za pracę Zakaz dyskryminacji w sferze wynagrodzeń Tajemnica wynagrodzenia za pracę i innych składników wynagradzania Odpowiedzialność prawna pracodawcy w zakresie wynagrodzeń Czas trwania: około 65 minut 18

19 Strategia hr i wynagrodzenia Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących między innymi rodzajów wynagrodzeń i świadczeń, taktyk i strategii wynagradzania pracowników, zachowania liderów i szeregowych pracowników, mających wpływ na wyniki biznesu, motywacje do podejmowania działań w kontekście wynagrodzenia. Strategia HR i jej wpływ na wynik biznesowy Wynagrodzenia w Strategii HR Perspektywy uwzględniane podczas projektowania wynagrodzeń Wynagrodzenia a motywacja Polityka wynagradzania Podsumowanie 19

20 Zarządzanie wynagrodzeniami Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących ustalania siatki płac i podwyżek, pokazanie przykładów ustalania kryteriów naliczania wynagrodzeń zmiennych oraz omówienie dobrych praktyk dotyczących świadczeń pozapłacowych. Pojęcia statystyczne w zakresie polityki wynagradzania Wynagrodzenia zasadnicze siatki płac Podwyżki Wynagrodzenia zmienne Kryteria naliczania wynagrodzeń zmiennych Dystrybucja ocen efektywności przy ustalaniu wynagrodzeń zmiennych Świadczenia pozapłacowe 20

21 Komunikacja wynagrodzeń Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w rozliczaniu wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń. Celem szkolenia jest pokazanie sposobów komunikowania informacji o wynagrodzeniach, zapoznanie się z obecnymi trendami w wynagradzaniu pracowników oraz zdefiniowanie celów systemu wynagradzania. Komunikacja wynagrodzeń Podsumowanie obecne trendy w wynagradzaniu 21

22 Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem Pracownicy zaangażowani w proces podejmowania decyzji na różnych poziomach kompetencji i odpowiedzialności. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, zwiększenie świadomości czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego, poznanie metod i technik podnoszących efektywność podejmowania decyzji oraz doskonalenie umiejętności zarządzania ryzykiem w procesie podejmowania decyzji. Proces podejmowania decyzji Analiza problemów Poszukiwanie rozwiązań problemu Podjęcie decyzji 22

23 Definicja zarządzania przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane innowacyjnym podejściem do zarządzania firmą. Zapoznanie z efektywnym narzędziem zarządzania organizacją - Zarządzaniem przez Wartości (ZPW), które wpływa na postawy wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla hierarchii, jaki zajmują w organizacji. Wartości w życiu człowieka i przedsiębiorstwa Zarządzanie przez wartości definicja Fundamenty Zarządzania przez Wartości Narzędzia Zarządzania przez Wartości Czas trwania: około 35 minut 23

24 Proces wdrażania zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwie Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze przedsiębiorstwa na efektywność organizacji na wszystkich poziomach zarządzania, oraz wskazanie sposobów wdrażania zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwie. Identyfikacja wizji, misji, celów i wartości przedsiębiorstwa Rozpowszechnianie misji i wartości wśród pracowników przedsiębiorstwa Dostosowanie bieżącej działalności do misji i wartości przedsiębiorstwa Czas trwania: około 30 minut 24

25 Rola menedżera we wdrażaniu zarządzania przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane innowacyjnym podejściem do zarządzania firmą. Uświadomienie roli menedżera, oraz pokazanie w jaki sposób menedżer może wpływać na postawy innych pracowników i kształtować sposób zarządzania w przedsiębiorstwie. Zadania menedżera we wdrażaniu ZPW związane z codzienną praktyką Cechy jakie powinien posiadać menedżer powołany do wdrażania Zarządzania przez Wartości Czas trwania: około 25 minut 25

26 Znaczenie komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu przez wartości Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Przedstawienie technik komunikacji użytecznych we wprowadzaniu zarządzania przez wartości. Kształtowanie postaw pracowników wobec zmiany dotyczącej wdrażania Zarządzania przez Wartości poprzez komunikację interpersonalną Użyteczne techniki w komunikowaniu zmiany Czas trwania: około 40 minut 26

27 Efektywność osobista Wszyscy pracownicy niezależnie od pełnionej funkcji i roli w organizacji, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność swoich działań. Wskazanie uczestnikom sposobów rozwijania efektywności indywidualnej poprzez: zarządzanie osobistymi zasobami intelektualnymi i emocjonalnymi; stosowanie zasad i praktycznych modeli realizacji celów i zadań; zarządzanie własną energią i motywacją. Odkrywanie własnego potencjału emocjonalnego - Inteligencja emocjonalna (samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami) a efektywność indywidualna Zarządzanie sobą w czasie Zarządzanie własną energią i motywacją Kształtowanie wizji osobistej - uzyskiwanie silnej motywacji Czas trwania: około 70 minut 27

28 Efektywność zespołowa Wszyscy pracownicy niezależnie od pełnionej funkcji i roli w organizacji, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność pracy zespołowej. Wskazanie uczestnikom sposobów zwiększenie sprawności pracy zespołowej poprzez wykorzystanie mechanizmów procesu grupowego do wzmacniania efektywności pracy zespołowej, oddziaływanie na wewnętrzną motywację pracowników, stosowanie metod kreatywnych w tworzeniu rozwiązań i rozwiązywaniu problemów. Role w procesie grupowym jak je wykorzystać do zwiększenia efektywności pracy zespołowej? Kreatywność w zespołowym tworzeniu rozwiązań i rozwiązywaniu problemów Model dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami Czas trwania: około 40 minut 28

29 Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej i zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Kultura komunikacyjna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Funkcje komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Komunikacja w przedsiębiorstwie elementy wpływające na jej skuteczność Pracownicy i drogi komunikacji z nimi Zasady komunikacji wewnętrznej Adresaci wewnętrznych działań komunikacyjnych Główne cele i funkcje działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników organizacji Narzędzia wewnętrznej komunikacji i sposób ich wykorzystania Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony podwładny 29

30 Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Komunikacja definicja Funkcje komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Charakterystyka komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa Czas trwania: około 45 minut 30

31 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Oficjalne biuletyny i komunikaty kierownictwa Poczta elektroniczna Gazetka pracownicza, intranet i wydawnictwa firmowe Media społecznościowe (strona na Facebooku itp.) Wewnętrzne imprezy firmowe i inne wydarzenia Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony podwładny Czas trwania: około 25 minut 31

32 Komunikacja interpersonalna: menedżer pracownik Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej Różne formy komunikacji Sprawna a skuteczna komunikacja Komunikacja ukierunkowana na cel Czas trwania: około 45 minut 32

33 Rodzaje rozmów menedżera z pracownikami Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Przekazywanie zadań do realizacji Okazywanie uznania pracownikowi Krytyka zachowań pracownika Omawianie szans rozwojowych pracownika Omawianie przyszłych zmian Informacja zwrotna (Feedback) Prowadzenie dyskusji Czas trwania: około 45 minut 33

34 Metody wzmacniania skuteczności komunikacji interpersonalnej Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, a w szczególności menedżerów, specjalistów HR oraz pracowników działu PR. Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie do wspierania efektywności jego kultury organizacyjnej oraz zwiększania skuteczności procesów przepływu informacji wewnątrz organizacji. Wzorce myślenia (systemy reprezentacji) Filtry, przez które postrzegamy świat (metaprogramy) Czas trwania: około 60 minut 34

35 Kluczowe czynniki wpływające na kształt procesów rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się, jakie czynniki wpływają na rozwój kompetencji pracowników, na czym polega specyfika uczenia się ludzi dorosłych i jakie są etapy procesu uczenia się. Psychologiczne aspekty uczenia się ludzi dorosłych Proces uczenia się Dźwignie rozwoju kompetencji pracowników 35

36 Proces rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się na czym polega proces rozwoju kompetencji pracowników, czym jest kompetencja i w jaki sposób ją definiować. Nauczy się również określać potrzebę rozwoju kompetencji pracowników (potrzebę szkoleniową) i planować działania rozwojowe pracowników. Określenie celów i zadań firmy oraz pracowników Zdefiniowanie kluczowych kompetencji pracowników Określenie potrzeb rozwoju kompetencji pracowników (potrzeb szkoleniowych) Planowanie działań rozwojowych kompetencji pracowników 36

37 Rola menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracowników Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się na czy polega rola menedżera (bezpośredniego przełożonego) jako lidera rozwoju kompetencji pracowników oraz w jaki sposób wykorzystywać model FIRST w rozwijaniu kompetencji pracowników. Menedżer (bezpośredni przełożony) jako lider rozwoju kompetencji pracowników Model rozwoju FIRST 37

38 Coaching w miejscu pracy Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Zapoznanie menedżerów z procesem coachingowym oraz wykształcenie postawy coachingowej, która przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników. Coaching w miejscu pracy Etapy procesu coachingu w miejscu pracy Proces coachingu w miejscu pracy jako kontynuacja rozwoju kompetencji zapoczątkowanego w trakcie szkolenia 38

39 Mentoring w miejscu pracy Menedżerowie, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału współpracowników oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność procesów uczenia się w miejscu pracy. Uczestnik dowie się czym jest mentoring, czym różni się od coachingu oraz jakie daje korzyści pracownikowi. Czym jest mentoring Podstawowe zasady mentoringu 39

40 Praca 2020 Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Celem tego e-szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie tzw. Workplace 2020 ( Praca 2020 ), Uczestnik dowie się, jakie zjawiska gospodarcze, społeczne, kulturowe kształtują środowisko pracy w obecnych czasach oraz jakie są czynniki sukcesu Dowie się także, w jak pod wpływem Pracy 2020 będą musiały zmienić się działy HR. Co to jest Praca definicja Siły zmieniające środowisko pracy i model współpracy z rynkiem i kształtujące Pracę 2020 Zmiany zachodzące na świecie związane z globalizacją Wielopokoleniowość i zmieniający się udział pokoleń wśród zatrudnionych Zmieniające się oczekiwania pokoleń w stosunku do pracodawców Oczekiwania młodego pokolenia odnośnie mediów społecznościowych badania firmy Cisco Korzyści płynące ze stosowania technologii Web 2.0. wewnątrz przedsiębiorstwa badania firmy McKinsey Korzyści dla uczestników: Praca 2020 to e-szkolenie poświęcone największym zmianom i wyzwaniom dla strategii HR przedsiębiorstw i w środowisku pracy, jakie pojawiają się w związku z globalizacją, rozwojem technologii mobilnych, społecznościowym modelem pracy i budowania relacji na rynku oraz wielopokoleniowością. 40

41 Praca 2020 i Strategia hr Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Celem tego e-szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie tzw. Workplace 2020 ( Praca 2020 ), Uczestnik dowie się, jakie zjawiska gospodarcze, społeczne, kulturowe kształtują środowisko pracy w obecnych czasach oraz jakie są czynniki sukcesu Dowie się także, w jak pod wpływem Pracy 2020 będą musiały zmienić się działy HR. Pięć pryncypiów dotyczących Pracy 2020 Przyciąganie Angażowanie Rozwój i uczenie się Utrzymanie Przykłady najlepszych praktyk w zakresie Pracy 2020 Motywacja i zaangażowanie a Praca

42 ABC kultury projektowej Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm, pracownicy działów HR, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat istoty i zasad budowania skutecznej kultury projektowej oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa HR i HR Biznes Partner. Proces a projekt - ABC dla HR Biznes Partnera. Kultura korporacyjna w organizacjach o elastycznych kulturach. HR i HR Biznes Partner w kulturze projektowej. 42

43 Perspektywa kultury projektowej w nowoczesnych organizacjach Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm, pracownicy działów HR, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat typów i zasad budowania elastycznych struktur organizacyjnych w nowoczesnej organizacji. Nowoczesne elastyczne struktury organizacyjne warunkiem odniesienia sukcesu w zmiennym biznesie XXI wieku - perspektywa HR Biznes Partnera. Model wiodący - struktura macierzowa. Czynniki sukcesu nowoczesnych struktur. Ograniczenia struktur elastycznych. Konflikt organizacyjny jako stały element współczesnych organizacji. Przykład dobrej praktyki - firma DPD program Droga Projektowej Dojrzałości. 43

44 Zarządzanie wiedzą oraz kapitał intelektualny firmy rola hr Menedżerowie na progu kariery zawodowej, Osoby przygotowujące się do następnego kroku zawodowego, pracownicy działów Komunikacji, pracownicy działów Marketingu, pracownicy działów HR i szkoleń HRD, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR., Specjalista ds. Szkoleń. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zmian, jakie zaszły w praktyce zarządzania wiedzą w organizacjach oraz od czego zależy dziś skuteczne dzielenie się wiedzą w firmach. Krytyczne warunki sukcesu identyfikowanie i usuwanie barier w zarządzaniu wiedzą w XXI wieku. Inicjatywy i praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania wiedzą. Czym są kluczowe kompetencje. Kultura organizacyjna. 44

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o.

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. aleksandra.barczyk@velvetcare.pl piotr.majcherkiewicz@elevatosoftware.com

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 marzec 2016r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 8-10 czerwiec

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl Odkryjmy karty! Jakie rozwiązania HR realnie dominują na rynku pracy? HR

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

efektywności polityki szkoleniowej

efektywności polityki szkoleniowej Zarządzanie rozwojem pracowników budż etowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej Opis Specjalista ds. szkole ń i rozwoju występuje w firmie w kilku rolach równocześnie. STRATEGIEM - by móc stworzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11 5 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 11 Rozdział 1. Organizacja doskonaląca się... 13 Organizacja, przywództwo, menedżer, kultura organizacyjna... 13 1.1.Wprowadzenie... 13 1.2. Istota organizacji...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP)

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1028 Cena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany (48 godzin zajęć) BLOK I - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BLOK II

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Spis treści WSTĘP 23 Plan książki 24 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WPROWADZENIE 27 ROZDZIAŁ 1 WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł em w Project Management Opis O powodzeniu w realizacji danego projektu decyduj ą jego uczestnicy, a kluczow ą rol ę peł ni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo