ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) poprzez narzędzie internetowe Menadżer Środowiska (LIFE 04 ENV/PL/000673) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Multimedia Communications Regionalna Inicjatywa Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 OCHRONA ŚRODOWISKA SZANSĄ DLA ROZWOJU FIRM 3 CZYSTY BIZNES 3 MENADŻER ŚRODOWISKA 4 USPRAWNIENIA PROŚRODOWISKOWE 4 SZERSZE IMPLIKACJE 6 KONSEKWENCJE DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 6 CO DALEJ? KRAJOWE FORUM CZYSTEGO BIZNESU 6

3 Streszczenie, kwiecień 2007 WPROWADZENIE W Polsce istnieje ok. 3,4 miliona małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią prawie 99% wszystkich funkcjonujących polskich firm. MŚP stanowią siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Ich oddziaływanie na środowisko jest najczęściej niedoceniane, zarówno przez decydentów i agendy publiczne, jak też przez same firmy. Niestety, środowiska te nie dostrzegają, że zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska, wynikające z członkostwa w UE, stanowią nie tylko szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego w kraju, ale również możliwość włączenia się w budowanie konkurencyjności Unii Europejskiej w ramach gospodarki globalnej. Narzędzie internetowe Menadżer Środowiska (www.eko-spec.pl) umożliwia polskim małym i średnim przedsiębiorstwom: poprawę zarządzania środowiskiem poprzez korzystanie z praktycznych doświadczeń innych firm, bieżące monitorowanie i ocenę oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności dostęp do usług informacyjnych i doradczych. Menadżer Środowiska oraz grupa jego użytkowników, wpisują się w działania na rzecz poprawy stanu ochrony środowiska w Polsce, inspirowane przez firmy i organizacje społeczne, które postrzegają ochronę środowiska nie jako barierę i ograniczenie, ale szansę w dążeniu do rozwoju zrównoważonego. OCHRONA ŚRODOWISKA SZANSĄ DLA ROZWOJU FIRM Polskie przedsiębiorstwa najczęściej postrzegają ochronę środowiska jako dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne, a nie jako szansę dla rozwoju firmy. Pojęcie przemysłu środowiskowego, stwarzającego nowe możliwości rozwoju gospodarki i zatrudnienia, rzadko pojawia się w mediach lub na forach publicznych. Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wartość przemysłu środowiskowego w Polsce szacowana jest na ok. 4 miliardy Euro, co stanowi ok. 0,7% wartości przemysłu środowiskowego UE, który jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki europejskiej, również pod względem innowacji technologicznych. Polski przemysł środowiskowy zatrudnia ok osób, ale jego potencjał jest dużo większy. W Polsce kwestie związane z ochroną środowiska nadal postrzegane są głównie przez pryzmat coraz bardziej skomplikowanych przepisów i wynikających z nich obowiązków dla przedsiębiorców. Organy kontrolne koncentrują swoją uwagę na dużych firmach, których działalność w sposób znaczący oddziaływuje na środowisko naturalne. Na duże firmy wywierany jest nacisk, aby przestrzegały przepisów ochrony środowiska i inwestowały w technologie przyjazne środowisku. Nie ma takiego nacisku na firmy małe i średnie. Oznacza to, że potrzeby i szanse MŚP w zakresie ochrony środowiska nie są na ogół dostrzegane przez agendy publiczne, organy kontrolne i organizacje wspierające biznes. Większość organizacji pozarządowych postrzega firmy jako źródło finansowania działalności dobroczynnej, a nie jako potencjalnego partnera, który w działania na rzecz środowiska i rozwoju społecznego może wnieść wiedzę, doświadczenie, zdolności organizacyjne, innowacyjność i nowe miejsca pracy. Małe i średnie firmy w Polsce mają kłopoty z wypełnianiem swoich obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. Większość z nich nie może sobie pozwolić na zatrudnienie specjalisty ds. ochrony środowiska lub korzystanie z usług drogich konsultantów. Najczęściej również nie są one w stanie nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami. Bez wątpienia jednak, w najbliższej przyszłości, MŚP będą coraz bardziej potrzebować wsparcia ekspertów zewnętrznych w kwestii ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności. Jak dotąd, rządowe programy wsparcia w tym zakresie okazały się mało efektywne, ponieważ brak im spójności i elastyczności w dostosowaniu się do rzeczywistych potrzeb MŚP i warunków ich funkcjonowania. Firmy międzynarodowe inwestujące w Polsce, które promują się jako odpowiedzialne za środowisko, rzadko podejmują działania mające na celu pomoc mniejszym przedsiębiorstwom w ograniczeniu ich negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ zaangażowane są przede wszystkim w rozbudowę własnej działalności. Jeżeli nie zostaną podjęte jasne zobowiązania do przyspieszenia zmian w ochronie środowiska, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ten proces przedsiębiorstw, możliwości i energia sektora MŚP w tym zakresie zostaną utracone. CZYSTY BIZNES Wsparcie dla MŚP, aby być efektywnym, powinno być systematyczne i skoncentrowane na praktycznych rozwiązaniach, które są tanie i łatwe do wdrożenia. Program Czysty Biznes, który jest inicjatywą pozarządową, opiera się na tych właśnie założeniach. Program Czysty Biznes pomaga firmom rozwiązywać ich problemy środowiskowe. Bliska współpraca Programu z firmami członkowskimi umożliwia dopasowanie oferty do zmieniających się potrzeb firm oraz zachęca przedsiębiorstwa do wymiany doświadczeń i wiedzy między sobą. Aby uczestniczyć w Programie, firma wstępuje do Klubu Czystego Biznesu, który działa na określonym terenie. Za pracę każdego Klubu odpowiedzialny jest Koordynator Czystego Biznesu, który pomaga firmom dobrać i najlepiej wykorzystać usługi oferowane przez Program. Wdrażane przez firmy uczestniczące w Programie usprawnienia środowiskowe obniżają koszty funkcjonowania firmy i podnoszą jej konkurencyjność. Osiągnięcia firm w zakresie ochrony środowiska stanowią motywację dla innych przedsiębiorstw do podejmowania działań proekologicznych. Program Czysty Biznes powstał w 1998r. w ramach współpracy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z brytyjską organizacją Groundwork i z BP. Jego celem jest wspieranie polskich małych i średnich firm w ograniczaniu ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Program pomaga przedsiębiorstwom: ograniczyć oddziaływanie środowiskowe prowadzonej działalności poprzez wprowadzanie proekologicznych usprawnień, których efektem jest również obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i wzrost jej konkurencyjności; podejmować proekologiczne działania wspólnie z innymi firmami na określonym terenie, np. w otoczeniu firmy lub na rzecz społeczności istotnych z punktu widzenia produktów i usług oferowanych przez firmę; 3

4 Streszczenie, kwiecień 2007 angażować się w długofalowe działania na rzecz ochrony środowiska i rewitalizacji społeczności lokalnej, wraz z partnerami z sektorów publicznego i społecznego. Czysty Biznes zdobył uznanie jako program innowacyjny w okresie przygotowywania Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej. W latach , Program współpracował w kilkuset przedsiębiorstwami, osiągając liczbę 200 aktywnych członków pod koniec 2003r. W kontekście ok. 3,4 miliona MŚP w Polsce, oddziaływanie Programu było bardzo ograniczone i koncentrowało się głównie w Polsce południowej. Pragnąc rozszerzyć oddziaływanie Programu, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nawiązała współpracę z Multimedia Communications i Regionalną Inicjatywą Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Celem tej współpracy było udostępnienie doświadczeń Programu Czysty Biznes szerszemu odbiorcy poprzez wypracowanie narzędzia internetowego Menadżer Środowiska. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z programu Komisji Europejskiej Life Environment na lata Projekt obejmował również wypracowanie metodyki, która pomogłaby MŚP w bieżącym monitorowaniu i ocenie swojego oddziaływania na środowisko. Od samego jego początku, motywacją dla Czystego Biznesu było wspomaganie działań mających na celu wypełnianie zobowiązań ochrony środowiska Polski jako członka UE. Projekt Life wpisał się w te cele i przyczyniając się do krzewienia kultury odpowiedzialności za środowisko wśród polskich przedsiębiorstw. MENADŻER ŚRODOWISKA Najważniejszym efektem projektu jest funkcjonujące narzędzie internetowe Menadżer Środowiska (www.eko-spec.pl), które zostało wypracowane, przetestowane i jest stale weryfikowane przez 348 firm członkowskich Programu Czysty Biznes. W początkowej fazie, narzędzie było dostępne tylko dla firm uczestniczących w projekcie, ale od września 2006 jest ogólnodostępne każda firma lub organizacja może z niego korzystać. Opracowano również wersję anglojęzyczną, aby udostępnić narzędzie użytkownikom z innych krajów UE. Menadżer Środowiska to narzędzie internetowe opracowane, aby w systematyczny sposób udostępniać zgromadzoną w ramach Programu Czysty Biznes wiedzę, informacje, przykłady dobrych praktyk i doświadczenia związane z rozwiązywaniem problemów środowiskowych typowych dla małych i średnich firm. Menadżer Środowiska umożliwia swoim użytkownikom: dostęp do informacji i materiałów instruktażowych dotyczących typowych problemów środowiskowych MŚP; gromadzenie i analizę danych dotyczących parametrów środowiskowych własnej firmy, z zapewnieniem poufnego charakteru tych informacji (funkcja dostępna po zalogowaniu); świadczenie usług on-line dla zalogowanych użytkowników oraz zarządzanie Programem Czysty Biznes, monitorowanie działań Klubów CB, sprawozdawczość on-line itd. Przy pomocy narzędzia, przedsiębiorstwo może na bieżąco monitorować swoje oddziaływanie na środowisko oraz korzystać z doświadczeń wypracowanych przez inne firmy. Użytkownicy mają dostęp do zasobów informacyjnych oraz usług Programu Czysty Biznes, w tym infolinii i serwisów informacyjnych. Narzędzie oferuje dostęp do: aktualnych informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska; materiałów szkoleniowych i instruktażowych dotyczących zarządzania środowiskiem w różnych branżach; metod przydatne w zarządzaniu środowiskiem w MŚP; przykładów usprawnień prośrodowiskowych wdrożonych przez firmy; informacji na temat możliwości inwestycji środowiskowych; bazy danych infolinii; platformy wymiany informacji; narzędzia do monitorowania oddziaływania firmy na środowisko, w tym kalkulatorów zużycia energii elektrycznej i wody. Materiały szkoleniowe i instruktażowe udostępnione poprzez Menadżera Środowiska oparte są na doświadczeniach firm członkowskich Programu Czysty Biznes i dotyczą 8 branż: spożywczej; motoryzacyjnej; turystycznej; biurowej; przetwórstwa tworzyw sztucznych; mechanicznej; medycznej; budowlanej. a także 8 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: zarządzania procesem technologicznym; energii; odpadów; opakowań; wody i ścieków; surowców i materiałów; transportu; rewitalizacji otoczenia firmy. Informacje i dane dla poszczególnych branż i obszarów funkcjonowania firmy są regularnie aktualizowane. Materiały informacyjne i instruktażowe dostępne poprzez narzędzie zostały wypracowane w ramach współpracy z 348 firmami członkowskimi Programu Czysty Biznes, które uczestniczyły w projekcie w latach Współpraca z nimi koncentrowała się na opracowywaniu i testowaniu narzędzia oraz dostosowaniu jego oferty do potrzeb polskich małych i średnich przedsiębiorstw. USPRAWNIENIA PROŚRODOWISKOWE Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie systematycznie pracowały nad ograniczeniem swojego oddziaływania na środowisko. Pokazują to wyniki przeglądów, wizyt w firmach i przeprowadzonych ankiet.w 2006r. 75% firm członkowskich Programu Czysty Biznes uznało, że usprawnie- 4

5 Streszczenie, kwiecień 2007 nia prośrodowiskowe stanowią sposób podnoszenia konkurencyjności firmy, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do danych z 2004r. W 2006r. 67% członków Czystego Biznesu podjęło lub planowało podjęcie inwestycji proekologicznych. Bez wątpienia realizowany projekt przyczynił się do wprowadzenia znaczących usprawnień prośrodowiskowych przez wielu z nich. Wszystkie 348 firm bezpośrednio uczestniczących w projekcie, podjęło praktyczne działania różnego rodzaju na rzecz ograniczenia swojego oddziaływania na środowisko, i będą kontynuować swoje wysiłki również po zakończeniu realizacji projektu. O ile jesteśmy w stanie podać przybliżone wartości korzyści środowiskowych odniesionych przez poszczególne firmy w wyniku podjętych działań, o tyle trudno jest nam podać dane zbiorcze dla wszystkich 348 firm. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie reprezentują bardzo różne branże, są zlokalizowane w różnych obszarach geograficznych i podejmowały różnego rodzaju działania. Z tego powodu porównywanie osiągniętych wyników jest bardzo trudne, a wszelkie analizy zbiorcze mogą być mylące. Oddziaływanie poszczególnych firm na środowisko było oceniane na podstawie przeglądów środowiskowych i okresowych wizyt Koordynatorów i specjalistów Czystego Biznesu w tych firmach. Wskaźniki realizacji projektu oraz przeprowadzane corocznie badania postaw firm wobec środowiska, pokazują skalę osiągniętych usprawnień prośrodowiskowych. W ramach projektu Menadżer Środowiska zrealizowano następujące działania: przeprowadzono 251 przeglądów środowiskowych w firmach; zidentyfikowano 870 problemów środowiskowych; opracowano i wdrożono 150 polityk środowiskowych; opracowano i zainicjowano wdrożenie 150 programów usprawnień środowiskowych; wdrożono 145 projektów usprawnień środowiskowych; zrealizowano 196 wdrożeń prawnych, dzięki którym firmy działają zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Usprawnienia prośrodowiskowe wdrożone w poszczególnych firmach, bardzo się od siebie różniły, od niewielkich wdrożeń zmniejszających zużycie wody, po projekty inwestycyjne na dużą skalę. W każdym przypadku, nasze wsparcie miało na celu wykreowanie w firmie atmosfery motywującej do podejmowania kolejnych, bardziej wymagających usprawnień prośrodowiskowych i traktowania ich jako elementu rozwoju firmy. Poniżej prezentujemy trzy przykłady, które ilustrują różnego rodzaju korzyści środowiskowe osiągane przez firmy uczestniczące w projekcie. Opisy tych przykładów oraz innych podobnych, znaleźć można w narzędziu internetowym Menadżer Środowiska. Były one też prezentowane podczas Dorocznych Spotkań Klubów Czystego Biznesu oraz innych konferencji i seminariów organizowanych w ramach projektu. Firma Adler Polska z Bielska-Białej jest częścią międzynarodowego konsorcjum, współpracującego z największymi koncernami samochodowymi. Przedsiębiorstwo posiada system zarządzania środowiskiem wg normy ISO Przeprowadzony w firmie przegląd środowiskowy wykazał potencjał do zmniejszenia zużycia wody w procesie formowania elementów z tworzyw sztucznych. Proces zużywał 0.36m³ wody na godzinę, co dawało 9.25m3 na dobę. Duże zużycie wody wiązało się również z wysokimi kosztami odprowadzanych ścieków i przekładało się na wysoki koszt procesu chłodzenia formowanych elementów. Firma zastąpiła dotychczasowe rozwiązanie zamkniętym układem chłodzenia, co wymagało inwestycji w wysokości PLN (ok Euro). W wyniku tego wdrożenia udało zmniejszyć się zużycie wody o 99%, a inwestycja zwróciła się w ciągu 6 miesięcy. Gospodarstwo Rolne Józef Oleksy w Męcinie to firma rodzinna, zajmująca się produkcją jaj konsumpcyjnych. Przegląd środowiskowy w firmie zwrócił uwagę na problemy z pomiotem kurzym, pochodzącym od niosek, produkujących rocznie ok. 8 mln sztuk jaj ton pomiotu powstającego w kurnikach co roku, nie nadawało się do bezpośredniego wykorzystania na nawóz ze względu na 40% zawartość wody. Aby rozwiązać ten problem, firma zastosowała nową technologię, pozwalającą na przetworzenie pomiotu kurzego w organiczny nawóz. Koszt inwestycji wyniósł PLN (ok Euro). Obornik jest usuwany dwa razy dziennie i przetwarzany w nawóz organiczny o nazwie BIO-GAL. W ten sposób przetwarzane jest 100% obornika. Szybki i krótki proces suszenia minimalizuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Przewidywany okres zwrotu inwestycji to 6-7 lat. Cukiernia Beskidzka w Zawoi jest firmą rodzinną, zatrudniającą 60 osób i produkującą ponad 100 rodzajów ciast, ciastek i wypieków. Przegląd środowiskowy w firmie wskazał na duże zużycie energii elektrycznej i cieplnej w procesie produkcji i chłodzenia, oraz związany z tym potencjał zmniejszenia zużycia, obniżenia emisji i kosztów funkcjonowania. Zainstalowano system wymienników ciepła, które umożliwiły odzysk ciepła do ogrzewania wody. Koszt inwestycji wyniósł ok PLN (ok Euro), a w jej rezultacie rocznie oszczędzane jest 1188 GJ energii i wykorzystywane do ogrzewania 3.600m³ wody. Rocznie firma oszczędza ok PLN (ok Euro). Okres zwrotu inwestycji to mniej niż rok. Badania ankietowe postaw firm wobec ochrony środowiska, przeprowadzane co roku na grupie firm członkowskich Programu Czysty Biznes w latach , miały na celu zidentyfikowanie zmian, które zachodzą w postawie firm wobec ochrony środowiska. W ciągu tych trzech lat odsetek firm dostrzegających relację między usprawnieniami prośrodowiskowymi a konkurencyjnością firmy, wzrósł o 11%, osiągając w 2006r. 75%. W 2006r. aż 86% ankietowanych firm prowadziło systematyczny monitoring swojego oddziaływania na środowisko, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do roku % firm, czyli cztery z każdych pięciu, zadeklarowało wdrożenie praktycznych usprawnień prośrodowiskowych w okresie Te usprawnienia najczęściej dotyczyły zmniejszenia zużycia energii (48%), minimalizacji odpadów (43%) lub poprawy najbliższego otoczenia firmy (33%). Znacznie więcej niż połowa ankietowanych 64% - zadeklarowało, że planują podjęcie inwestycji prośrodowiskowych w kolejnym roku. Narzędzie internetowe Menadżer Środowiska rozszerzyło zasięg oddziaływania Programu Czysty Biznes, udostępniając doświadczenia i wiedzę Programu szerokiemu gronu użytkowników, umożliwiając wymianę doświadczeń między firmami i bardziej efektywne anga- 5

6 Streszczenie, kwiecień 2007 żowanie agend publicznych w działania na rzecz firm na szczeblu lokalnym i krajowym oraz umożliwiając monitoring i kontrolę jakości usług świadczonych w ramach Programu CB. Narzędzie umożliwi również wspieranie firm zlokalizowanych na różnych terenach, identyfikujących się z konkretnym tematem lub działaniem środowiskowym, jak np. wsparcie dla firm należących do Klubu EMAS Czystego Biznesu (9 firm członkowskich), którego zadaniem jest propagowanie systemu EMAS wśród polskich przedsiębiorstw. SZERSZE IMPLIKACJE Wraz z wzrostem zainteresowania rozwojem przemysłu środowiskowego w Unii Europejskiej, Program Czysty Biznes i Menadżer Środowiska stanowią mechanizm wsparcia i motywacji dla MŚP, pomagając w kreowaniu podaży i popytu na produkty i usługi środowiskowe. W trakcie realizacji projektu, stało się dla nas jasne, że był on innowacyjny nie tylko w kontekście polskim, ale też europejskim ponieważ kierunek nadawały mu same przedsiębiorstwa. Program Czysty Biznes i Menadżer Środowiska odpowiadają nie tylko na potrzeby wynikające z priorytetów środowiskowych, ale również na potrzeby ekonomiczne związane z uwarunkowaniami, w których dana firma funkcjonuje. Podejście to oferuje firmom możliwość wprowadzania stopniowych, finansowo efektywnych, usprawnień prośrodowiskowych, bez konieczności zatrudniania drogich zewnętrznych konsultantów, w oparciu o własne zasoby i wiedzę firmy oraz doświadczenia innych MŚP. W ten sposób, krok po kroku, zarządzanie środowiskiem łatwiej włączyć w codzienne funkcjonowanie i kulturę przedsiębiorstwa. Podejście to można zastosować w innych krajach członkowskich UE, ponieważ narzędzie internetowe można zaadaptować do potrzeb związanych z inną wersją językową, innymi regulacjami prawnymi i uwarunkowaniami, jeśli znajdą się organizacje chętne do świadczenia podobnych usług i administrowania narzędzia. W ramach projektu, podejście Czystego Biznesu / Menadżera Środowiska zostało zastosowane do 8 różnych branży, demonstrując możliwości jego szerokiego wykorzystania. Podejście to można zastosować w ramach każdej branży i w każdego rodzaju firmie, dostosowując je do specyfiki danego sektora, a także w przypadku tematycznych inicjatyw, jak np. Klub Czystej Turystyki lub Klub EMAS. KONSEKWENCJE DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Doświadczeń i osiągnięć Programu Czysty Biznes i Menadżera Środowiska nie należy postrzegać tylko jako zbioru indywidualnych usprawnień prośrodowiskowych, wdrożonych przez 348 firm. Realizacja projektu wpłynęła na wykreowanie bardziej przyjaznego klimatu, zachęcającego przedsiębiorstwa do poszukiwania wspólnych możliwości i działań razem z innymi firmami oraz sektorem publicznym czy społecznym, zamiast funkcjonowania w izolacji. W oparciu o doświadczenia z realizacji projektu Menadżer Środowiska można wskazać 10 kluczowych czynników odpowiedzialnych za sukces podobnych przedsięwzięć: 1. Najważniejszą rolę w projekcie odgrywały same przedsiębiorstwa, co zachęcało je do udziału w nim. 2. Główny nacisk położyliśmy na wymianę doświadczeń między firmami, a nie transfer informacji z organizacji wsparcia biznesu. 3. Zaangażowanie firm w działania na rzecz społeczności lokalnej nie było traktowane jako element dodatkowy, ale jako integralny składnik sukcesu firmy. 4. Realizacja takich działań wymaga długoterminowego zaangażowania zarówno ze strony firm, jak i zespołu Programu CB. Firmy muszą przejąć odpowiedzialność za swój program zarządzania środowiskiem i planowanie działań. 5. Monitorowanie zmian oddziaływania na środowisko oraz osiąganych oszczędności finansowych to kluczowe elementy motywujące do działania. 6. Duże firmy, dla których działania na rzecz środowiska stanowią integralną część działalności biznesowej, odgrywają bardzo ważną rolę w motywowaniu mniejszych przedsiębiorstw do podjęcia działań. 7. Niezbędne jest podejście oparte o zasady stałego doskonalenia się, wykorzystujące przykłady osiągniętych sukcesów i doświadczenia innych. 8. Niezbędne jest zaangażowanie sektora publicznego, szczególnie w zakresie ustalania priorytetów środowiskowych i kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów.. 9. Korzyści dla firm powinny przekładać się na wyższą sprzedaż i poprawę konkurencyjności. Korzyści dla społeczności lokalnej powinny przekładać się na poprawę stanu środowiska naturalnego i warunków społecznych miejsca pracy, lepsza infrastruktura. 10. Inicjatywa powinna wspierać i wzbogacać programy sektora publicznego i organizacji wspierających przedsiębiorców, a nie konkurować z nimi. CO DALEJ? KRAJOWE FORUM CZYSTEGO BIZNESU Wykorzystując doświadczenia Programu Czysty Biznes, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nawiązała współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan w celu promocji w Polsce rozwoju przemysłu środowiskowego. W 2007r. obydwie organizacje planują utworzenie Krajowego Forum Czystego Biznesu, w skład którego wejdą duże przedsiębiorstwa, przykładające szczególną wagę do spraw ochrony środowiska. Celem Forum będzie mobilizowanie wspólnych przedsięwzięć firm, zmierzających do wykreowania sprzyjających warunków prawnych, finansowych i organizacyjnych dla rozwoju polskiego przemysłu środowiskowego. Korzystając z możliwości i zaplecza obydwóch organizacji, Forum będzie: reprezentować na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym członków Konfederacji i Programu Czysty Biznes; organizować współpracę partnerską w celu promocji rozwiązań prośrodowiskowych, które przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne; oferować informacje i doradztwo dostosowane do potrzeb i uwarunkowań firm; propagować wspólne działania firm mające na celu promocję najlepszych praktyk, standardów działalności, produktów i usług, przyczyniających się do rozwoju polskiego przemysłu środowiskowego; kreować przyjazne otoczenie, zachęcające MŚP do postrzegania spraw środowiskowych jako integralnej części rozwoju firmy. 6

7 INFORMACJA RAFAL SERAFIN Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Bracka 6/ Krakow

8

MENADŻER ŚRODOWISKA www.eko-spec.pl

MENADŻER ŚRODOWISKA www.eko-spec.pl MENADŻER ŚRODOWISKA www.eko-spec.pl (wersja 1.0) Wprowadzenie dla Użytkowników Fundacja Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Multimedia Communications grudzień 2006 Menadżer Środowiska został wypracowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Propagowanie Czystego Biznesu w Polsce (PL0098) 2007-2011 Warszawa, 13 grudnia 2010 Agenda prezentacji I. O Fundacji (misja, programy) II. Cele projektu III. Kluby Czystego Biznesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska LIFE/3xŚrodowisko/PL na Konferencji "Rynek poligraficzny i opakowań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ POŁĄCZENIE PRODUKCJI CIEPŁA UŻYTKOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Przewodnik dla

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo