CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością"

Transkrypt

1 Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju 2012

2 Podziękowania Chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom Grupy LOTOS SA za współpracę i życzyć im wszystkiego najlepszego w dalszym rozwoju firmy, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za nieocenioną pomoc i wsparcie otrzymane od Tomasza Bergiera, Jakuba Kronenberga oraz Wojciecha Rośkiewicza w czasie realizacji tego projektu. 1

3 Spis treści 1. Wstęp Informacje ogólne Informacje o firmie Inicjatywy CSR w Grupie Kapitałowej LOTOS Wyzwania stojące przed Grupą LOTOS i społecznością lokalną w regionie Gdańska Analiza problemu Modele zarządzania relacjami ze społecznością lokalną Definicja zarządzania relacjami z lokalną społecznością Korzyści z zarządzania relacjami z lokalną społecznością Modele zarządzania relacjami z lokalną społecznością Wdrażanie strategii związanych z zarządzaniem relacjami z lokalną społecznością Metody i narzędzia służące do wdrażania dialogu społecznego A) Współzarządzanie B) Metoda AIC C) AtKisson ISIS Akcelerator D) Metoda SARAR Monitorowanie i ocena procesów Dodatkowe zalecenia dla modelu zarządzania relacjami ze społecznością lokalną Realizacja szkoleń zawodowych i systemu monitorowania zdrowia Poprawa jakości życia społeczności poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę estetyki krajobrazu Ustanowienie programu redukcji zużycia paliw w Grupie LOTOS Program współpracy ze szkołami ukierunkowany na długofalowy rozwój społeczeństwa Wnioski Źródła

4 1. Wstęp Niniejszy raport powstał w lipcu 2012 roku, stworzony został przez uczestników Letniej Akademii Wyzwania zrównoważonego Rozwoju 2012 organizowanej przez Fundację Sendzimira. Raport ten jest stworzony na potrzeby projektu biznesowego dla Grupy LOTOS, firmy będącej współpracownikiem Fundacji Sendzimira w ramach tego projektu. Celem projektu było wypracowanie propozycji systemowego podejścia do zarządzania relacjami z lokalną społecznością dla Grupy LOTOS, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk i zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Raport przedstawia opis firmy oraz jej działań CSR i wyzwania stojące przed Grupą LOTOS, związane z dialogiem ze społecznością lokalną. Część wprowadzająca zajmuje się badaniem zagadnień związanych z obecną sytuacją, przedstawioną w postaci piramidy. Analizowane są problemy, które firma napotkała oraz propozycje zastosowania dodatkowych i innowacyjnych rozwiązań. Raport przedstawia trzy modele zarządzania relacjami ze społecznością lokalną i proponuje szereg narzędzi do ich realizacji. Wśród nich są dodatkowe działania CSR, które mają być osiągnięte na podstawie wspólnych działań podczas procesu zarządzania relacjami ze społecznością lokalną. Większość z proponowanych rozwiązań jest popartych dodatkowo prawdziwymi, zrealizowanymi już przykładami działań. 2. Informacje ogólne 2.1. Informacje o firmie Grupa LOTOS SA jest drugą co do wielkości firmą w sektorze paliwowym w Polsce (z 33,5% udziałem w polskim rynku paliw ), jej działalność polega na wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej, jak również sprzedaży hurtowej i detalicznej wysokiej jakości produktów naftowych. Główne działania związane są z produkcją bezołowiowej benzyny, oleju napędowego, lekkiego oleju opałowego, a także smarów i asfaltu. Grupa składa się z 15 spółek, podzielonych na 5 segmentów, związanych z: zarządzaniem, badaniami i produkcją, rozwojem, handlem i finansami. Grupa LOTOS ma dostęp do złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim i w norweskim szelfie kontynentalnym, a także do złóż ropy naftowej na Litwie. Trzy polskie rafinerie Grupy Lotos znajdują się w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach. Firma jest jednym z największych pracodawców na Pomorzu. Zatrudnia około 5000 pracowników, w czym około 80% pracowników pochodzi ze społeczności lokalnej. Od 2005 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), 53% akcji jest własnością Skarbu Państwa. W 2009 roku została dodana do indeksu 3

5 firm odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. Obecnie Grupa LOTOS jest drugą największą firmą w Polsce (awans z 5 miejsca w zeszłym roku) z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi ponad 29 miliardów złotych w 2011 roku, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu do roku Największą firmą na polskim rynku jest również spółka reprezentująca przemysł naftowy - PKN ORLEN. Obie firmy mają łącznie 80-85% udział w rynku na polskim rynku paliwowym Inicjatywy CSR w Grupie Kapitałowej LOTOS Grupa LOTOS jest pierwszą firmą w przemyśle naftowym i drugą spośród wszystkich polskich firm, która otrzymała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (2003), opierający się na odpowiedniej jakości działań, zarządzania, zdrowia i standardach systemów bezpieczeństwa. Pierwsza strategia CSR na okres została stworzona przez firmę w 2007 roku. Kolejnym etapem było zaprojektowanie nowej strategii na okres W 2007 roku wydała swój pierwszy Raport Środowiskowy, a następnie przez dwa kolejne lata raporty CSR. Od 2010 roku po konsolidacji raportu finansowego i CSR stworzono jeden zintegrowany raport. Do tej pory LOTOS jest jedyną firmą w Polsce publikującą zintegrowany raport. Spełnia on wymagania Global Reporting Initiative na standardowym poziom zastosowania A +. Grupa LOTOS jest członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce I znajduje się na 15 miejscu w rankingu ogólnym Odpowiedzialnych Firm (2012) oraz na 3 miejscu spośród firm z jej sektora. W swoim działaniu stosuje się do dziesięciu zasad UN Global Compact, podpisała również deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym w Polsce. Firma przeprowadziła inicjatywy oparte na minimalizacji oddziaływania na środowisko i wzmocnieniu relacji z pracownikami i społecznością lokalną. Trzy filary strategii CSR firmy to: bezpieczeństwo ruchu drogowego, promowanie równości szans i integracji społecznej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wraz z ochroną środowiska. Zgodnie ze strategią CSR Grupy LOTOS, edukacja młodzieży ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju społeczeństwa. To jest powód, dla którego główną grupą docelową działań firmy, na której się koncentruje, są to dzieci mieszkańców terenów przyległych do obiektów produkcyjnych spółki. Programy, na które położony jest szczególny nacisk w tym obszarze to: LOTOS Program Stypendialny, prowadzony we współpracy z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, ponadto współpracuje ze Stacją Morską w Helu i realizuje projekty: LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły w ramach Akademii Bezpieczeństwa oraz Program Skrzydła z Grupą LOTOS. Celem drugiego programu: "Dobry Sąsiad" jest zaangażowanie się w życie społeczności lokalnej w czasie letnich wakacji, poprzez sport i imprezy kulturalne. Ponadto Grupa LOTOS podejmuje też inne działania, które wspierają proekologiczne inicjatywy, z pośród których warto wymienić programy: "Ochrona przyrody Wyspy Sobieszewskiej" i "LOTOS 4

6 chroni naturalne bogactwo Morza Bałtyckiego Wyzwania stojące przez Grupą LOTOS i społecznością lokalną w regionie Gdańska W raporcie termin społeczność lokalna w ujęciu geograficznym odnosi się do mieszkańców obszarów znajdujących się w sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku. Wąska definicja obejmuje mieszkańców dzielnic i osiedli Gdańska, a dokładniej: Bogatki, Przeróbki, Przejazdowa, Rudników, Stogów, Sobieszewa, Wiśliny i Wiślinki. Jednak wraz z szerszą definicją termin społeczność lokalna Grupy LOTOS w Gdańsku obejmuje również mieszkańców Województwa Pomorskiego. Społeczność lokalna pozostająca w interakcji z Grupą Kapitałową LOTOS składa się z organizacji pozarządowych, działaczy ekologicznych, lokalnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucji nauki, instytutów badawczych i ośrodków edukacyjnych oraz najważniejszego elementu z punktu widzenia niniejszego raportu, czyli mieszkańców obszarów położonych w okolicach rafinerii Grupy LOTOS. Strategia CSR na lata obejmuje pięć wyzwań i wybiera strategiczne punkty w budowie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie i pozytywnie postrzeganej przez miejscową ludność. Działania prowadzone są w celu zwiększenia zaangażowania wewnętrznego i zewnętrznego przez zainteresowane strony, w celu wzmocnienia wizerunku firmy i rozwiązywania problemów napotykanych przez najbliższe otoczenie firmy. Nowa strategia została stworzona w celu wzmocnienia nacisku na odpowiedzialność społeczną oraz poprawę dialogu z interesariuszami. Główne problemy zidentyfikowane na podstawie ankiety przeprowadzonej przez LOTOS w celu poprawy dialogu społecznego i uwzględnione w strategii były związane ze społecznym i ekonomicznym wykluczeniem. Jako najpoważniejsze problemy zidentyfikowano potrzebę edukacji społeczności lokalnej oraz problemy środowiskowe tego obszaru. Wyniki badań okazały się być wiele gorsze niż oczekiwania firmy z nimi związane. Wyniki prowadzenia dialogu społecznego ze społecznością lokalną, przedstawionego przez badania przeprowadzone przez Grupę LOTOS są znacznie poniżej oczekiwań firmy: główne kwestie to obojętność lub negatywne postrzeganie wizerunku firmy i podobny stosunek do działań CSR Grupy LOTOS. Programy rozwijane w ramach strategii były ukierunkowane na ochronę środowiska, edukację, szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie równości szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 5

7 Aby ocenić rezultaty programów Grupa LOTOS przeprowadziła badanie opinii społecznej, dotyczące jej wizerunku i postrzegania jej funkcjonowania w społeczności lokalnej. Wyniki dialogu społecznego ze społecznością lokalną przedstawionego przez badania są niezadowalające i to znacząco dla firmy: do głównych kwestii zaliczyć należy negatywne postrzeganie lub obojętność na wizerunek firmy i podobny brak zainteresowania w stosunku do działań CSR. Społeczność lokalna nie ma świadomości, ani też nie wyraża chęci do poszerzenia wiedzy na temat zaangażowania społecznego firmy, a ponadto wyraża negatywne postawy wobec głównych działań firmy. Obejmuje to brak zainteresowania zdecydowanej większości respondentów wobec działań społecznych podejmowanych przez firmę i stosunkowo dużą niechęć do przebywania w strefie znajdującej się w sąsiedztwie zakładów. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o niechęci są: zapach, jakość powietrza i hałas. Co ciekawe, ludzie są w większości świadomi zaangażowania firmy w sponsorowanie sportu. Jednak w preferencjach ankietowanych, związanych z tym co firma powinna robić, sponsoring zajmuje dopiero 5 miejsce, podczas gdy działania nakierowane na środowisko i społeczność znajdują się na dwóch pierwszych pozycjach. W Gdańsku oprócz działań związanych z organizacją wydarzeń sportowych, społeczne zaangażowanie Grupy LOTOS nie jest kojarzone z nazwą firmy zarówno w przypadku inicjatyw związanych z kulturą, jak i zajęciami edukacyjnymi (~ 1%). Widać tu bardzo słabe zainteresowanie społeczności na organizowane inicjatywy. Grupa LOTOS jest kojarzona tylko ze sponsorowaniem sportu, a jej główne programy takie jak "Dobry Sąsiad" czy "Akademia Bezpieczeństwa" nie spotykają się z dużym zainteresowaniem, inicjatywy edukacyjne nie są skierowane w opinii publicznej na wszystkich. Pokazuje to potrzebę firmy do zbalansowanej i dobrze zaplanowanej strategii zaangażowania się w życie społeczności lokalnej i ustanowienie skutecznej i długotrwałej współpracy opartej na pomyślnym dialogu społecznym. Lepsze dostosowanie do potrzeb społecznych jest kluczowe dla osiągnięcia tych celów. Szczegółowa analiza problemu i proponowane rozwiązania zostały przedstawione w kolejnych częściach raportu. 6

8 3. Analiza problemu Rysunek 1. Piramida problemu Analiza przeprowadzona przez grupę na podstawie dostarczonych informacji doprowadziła do stworzenia "piramidy problemu", która została zaprojektowana, aby zapewnić lepsze zrozumienie wyzwań stojących przed firmą, ukazanie ich przyczyn oraz możliwych rozwiązań. Po pierwsze, brak skutecznego dialogu społecznego ze społecznością lokalną jest uważane za główny problem zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością Grupy LOTOS. Jedną z możliwych wskazanych przyczyn jest niski poziom zrozumienia rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej przez firmę. Zaangażowanie w skuteczną strategię dialogu ze społecznością lokalną może rozwiązać tę przeszkodę. Charakter wieloaspektowej strategii CSR firmy został uznany za kolejny problem. Istnieje w niej wiele ukierunkowanych programów skupiających się na aspektach społecznych, edukacyjnych i związanych z ochroną środowiska. Jednak nie oferuje skoncentrowanego podejścia CSR, co utrudnia rozwój długoterminowej strategii i taktyki dla stopniowego rozwoju dialogu ze społecznością lokalną. 7

9 Z drugiej strony, w działaniach firmy występuje różnorodność programów skierowanych głównie na ograniczoną grupę społeczną, czyli dzieci. Działania te mogą być skuteczne w długoterminowej perspektywie tylko jeśli podejdzie się kompleksowo polepszenia warunków, w których dorastają: krajobrazu, infrastruktury, możliwości zatrudnienia i dbania o zdrowie zarówno dzieci jak i rodziców. Brak wyraźnych więzi między główną działalnością firmy i jej działalnością CSR sprawia, że jak podano w wynikach badań społeczność kojarzy aktywność firmy głównie z jej podstawową działalnością, a nie działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością. W odpowiedziach do ankiety dominują opinie dotyczące inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Dominuje negatywne postrzeganie firmy i brak wiedzy na temat aktywności podejmowanej przez Grupę LOTOS w ramach jej działań CSR. W celu poprawy wizerunku firmy w sferach związanych z ochroną środowiska, realizowane są programy dotyczące działań mających ograniczyć wykorzystywanie energii i zwiększyć jej oszczędność. Ma to być skuteczna metoda służąca do rozwiązania tego problemu. Następny rozdział przedstawia podejście strategiczne obejmujące wyżej wymienione problemy. 4. Modele zarządzania relacjami ze społecznością lokalną 4.1. Definicja zarządzania relacjami z lokalną społecznością Zarządzanie relacjami z lokalną społecznością jest podstawowym narzędziem, które umożliwia współpracę, tworzy ramy działania i ułatwia interakcje między głównymi zainteresowanymi stronami. Zapewnia firmie sformalizowane ramy, dzięki którym Grupa LOTOS może być w stanie nawiązać pozytywne relacje z członkami lokalnej społeczności i lokalnymi liderami. To może wzmocnić współpracę i zaangażowanie organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, władz publicznych, organizacji badawczych i mediów w celu tworzenia dobrej atmosfery i zdrowego środowiska życia dla mieszkańców i wspierania rozwoju społeczności lokalnej. Zarządzanie relacjami z lokalną społecznością przewiduje modele, narzędzia i zasady realizacji działań, które zapewnią Grupie LOTOS możliwość prowadzenia dialogu społecznego w sposób zorganizowany, regularny, długoterminowy i skuteczny. Poniżej przedstawiona koncepcja zarządzania relacjami stworzona jest na podstawie normy ISO oraz AA1000. W przypadku Grupy Kapitałowej LOTOS stosunki społeczne firmy są ograniczone do mieszkańców obszarów, w których Grupa LOTOS prowadzi działalność, w szczególności do mieszkańców zamieszkujących okolice terenów w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, magazynów, stacji paliw i innych obiektów znajdujących się w posiadaniu Grupy LOTOS, jak i grup zawodowych korzystających z naturalnych zasobów i usług ekosystemu Morza Bałtyckiego. 8

10 4.2. Korzyści z zarządzania relacjami z lokalną społecznością Rozpoczęcie działań związanych z ramowym planem zarządzania relacjami z lokalną społecznością zapewni wiele korzyści zarówno Grupie LOTOS jak i okolicznym mieszkańcom. Spodziewane efekty: Poprawa reputacji spółki oraz jej wiarygodność i przejrzystość. Lepsze zrozumienie i polepszenie stosunków pomiędzy firmą i członkami społeczności lokalnej, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami badawczymi. Powstawanie stosunków związanych z realizacją wspólnie postawionych celów i poprawa interakcji pomiędzy lokalnymi interesariuszami. Wspólne działanie w procesie podejmowania decyzji i zwiększenie poczucia pełnienia ważnej roli społeczności, lepsze zrozumienie potrzeb lokalnych mieszkańców pozwoli na utworzenie programów, które skutecznie rozwiązałyby problemy społeczności. Działania będą wyraźnie nastawione na potrzeby społeczeństwa co doprowadzi do optymalizacji w realizowaniu tych potrzeb. Poprawa jakości życia mieszkańców. Ramy działania zapewnią spójność między omawianymi koncepcjami, w obiegu informacji i danych, oraz w planowaniu i realizacji działań. Jednak ustanowienie ram działania i ich dalszy rozwój jest tylko wstępnym krokiem w procesie budowania współpracy ze społecznością. Musimy podkreślić, że istnieje potrzeba konkretnych działań, spójności decyzji i kontynuacja realizacji w zgodzie z uprzednio podjętymi uchwałami Modele zarządzania relacjami z lokalną społecznością Proponujemy 3 modele służące dla realizacji strategii zarządzania relacjami ze społecznością lokalną: Model 1: Model podstawowy - Rozwój grupy roboczej W celu realizacji tego modelu utworzyć należy grupy robocze, które będą miały krótkoterminowy charakter, a ich powstanie nie będzie wymagało tworzenia nowej instytucji. Będą one prowadzone głównie w oparciu o narzędzia związane z zarządzaniem społecznością lokalną. Wzmocnić ma to relacje i stosunki z członkami społeczności lokalnej. Model 2: Zaawansowany model - Rozwój działających okrągłych stołów Kolejnym etapem może być utworzenie tak zwanego okrągłego stołu, służącego do dyskusji między interesariuszami, wymagać to będzie udziału i współpracy różnych 9

11 zainteresowanych stron z otoczenia społecznego firmy. Działania te będą miały charakter długoterminowy, ale nie będą wymagały ustanowienia nowego organu, skupią się głównie na pojedynczych projektach. Model 3: Wzór doskonały Stworzenie rady, czyli zinstytucjonalizowanego ciała Wzór zakłada stworzenie rady czyli sformalizowanego organu. Strategia dla tego wzoru będzie miała charakter długotrwały. Instytucja rady pracować będzie nad realizacją projektów, strategii i programów. Spotkania będą obywały się regularnie, co kwartał. Rysunek 2. Modele zarządzania relacjami z lokalną społecznością Strategie te mają na celu stworzenie efektywnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Firma może wybrać, jaki model będzie przez nią używany, może go zmienić w trakcie działania w dłuższej perspektywie w wyniku oceny czy posiadanych danych na temat rezultatów komunikacji. Pragniemy zaprezentować istniejący obecnie przykład realizujący Model doskonały. Studium przypadku 1: Rada ds. CSR w Województwie Śląskim W celu wprowadzenia idei zrównoważonego rozwoju Rada CSR została utworzona w 2011 roku w województwie śląskim, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W swoich działaniach realizuje współpracę z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi oraz przedsiębiorcami. Rada działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Spotyka się co trzy miesiące, aby omówić najważniejsze kwestie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju w regionie. Wśród kluczowych kwestii Rada zajmuje się: edukacją związaną z CSR, promocją CSR w Województwie Śląskim, podejmowaniem 10

12 działań inspirujących do wdrażania praktyk CSR w lokalnym biznesie. W ramach promocji idei odpowiedzialnego biznesu, rada organizuje konkursy, konferencje i seminaria dla przedsiębiorców, robi przegląd dobrych praktyk i daje przykłady najlepszych praktyk Wdrażanie strategii związanych z zarządzaniem relacjami z lokalną społecznością Na podstawie analizy dotychczasowego modelu zaangażowania społeczności realizowanego przez Grupę LOTOS (ukazanie się lokalnej ankiety, oceny, strategii działania firmy, spotkania z lokalnymi liderami) stworzyliśmy rozwiązanie, które opiera się na następującym siedmiostopniowym procesie: 1. Badania 2. Spotkania grup projektowych 3. Etap przygotowania projektów 4. Uruchomienie projektów pilotażowych 5. Etap oceny i poprawy projektów 6. Etap implementacji projektów 7. Ocena wyników Rysunek 3. Etapy realizacji strategii 11

13 Opisany powyżej proces odbywa się corocznie i / lub na podstawie projektu stworzonego w celu poprawy relacji z lokalną społecznością Metody i narzędzia służące do wdrażania dialogu społecznego Kiedy angażujemy zainteresowane strony, organizacja nie powinna dawać pierwszeństwa zorganizowanej grupie, ponieważ jest bardziej "przyjazna" lub wspierająca cele organizacji w większym stopniu niż inna grupa." ISO 26000, Wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej Wstępne procesy prowadzące do etapu uczestnictwa mogą polegać na przeprowadzeniu badań i przygotowaniu platformy do dialogu. Prace można rozpocząć od przeprowadzenia ankiety wśród lokalnych mieszkańców, skupiając się na ich problemach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W tym samym czasie można rozpocząć etap gromadzenia informacji o potencjalnych lokalnych liderach, potrzebnych do tego, żeby później utworzyć składającą się z nich grupę roboczą. Lokalnych liderów można znaleźć przez przeprowadzenie ankiet, szukanie i rozmawianie z typowymi liderami : przykładowo przedsiębiorcami czy nauczycielami. To ci ludzie są tymi, którzy przyczyniają się do stworzenia efektywnego dialogu społecznego i identyfikacji prawdziwych lokalnych problemów. Na tym etapie uświadamianie ludzi jest równie ważne. Standard AA 1000 oferuje różnorodne narzędzia w sekcji 4.1.2, a w tym konkretnym przypadku naszym zdaniem najlepszą praktyką jest skupienie się na tradycyjnych metodach, czyli osobistych rozmowach, rozdawaniu ulotek, pokazów oraz podobnych działań. Media i narzędzia internetowe są uważane za mniej skuteczne z powodu specyfiki obszaru, na którym przeprowadzane są badania. Wspólne podejmowanie decyzji często odbywa się w ramach warsztatów z zainteresowanymi stronami. Czasami nazywanymi warsztatami planowania działań", które są używane do zgromadzenia poszczególnych zainteresowanych stron razem, aby opracować projekt rozwoju. Celem takich warsztatów jest rozpoczęcie i podtrzymanie współpracy zainteresowanych stron i promowanie atmosfery "uczenia się przez działanie". Przeszkolony prowadzący przeprowadza interesariuszy poprzez szereg działań w celu osiągnięcia porozumienia między stronami. Poniżej znajduje się opis narzędzi, które uważamy za właściwe dla wdrażania tej strategii: 12

14 A) Współzarządzanie Za pomocą tego narzędzia firma i liderzy społeczni mogą negocjować, określać i zagwarantować między sobą sprawiedliwy podział funkcji zarządzających, uprawnień i obowiązków względem społeczności. W ten sposób będą dzielić obowiązki względem społeczności, ustanawiać umowy i zarządzać potencjalnym konfliktem lub już istniejącymi sporami. Potrzeba wspólnego zarządzania oraz możliwości przeprowadzenia procesu powinna być oceniana wraz z dostępnymi zasobami ludzkimi i finansowymi, jeszcze przed zaangażowaniem się w proces wspólnego zarządzania. Wspólne zarządzanie jest oparte na następujących etapach: 1. Organizowanie lub przygotowanie do partnerstwa. 2. Negocjowanie planów i umów wspólnego zarządzania. 3. Wdrażanie i dostosowanie planów i umów (uczenie się przez działanie). B) Metoda AIC AIC to warsztaty oparte na technice, która zachęca zainteresowane strony do rozważenia społecznych, politycznych i kulturowych czynników razem z technicznymi i ekonomicznymi aspektami, które wpływają na dany projekt lub prowadzoną politykę. AIC zachęca zainteresowane strony do zapoznania się z zakresem działań stosowanych dla tego wspólnego celu oraz stwarza i umożliwia funkcjonowanie forum dla zainteresowanych stron, aby wspólnie dążyć do wyznaczonego celu. W trakcie tych warsztatów zajęcia koncentrują się na budowie uznania poprzez słuchanie, wpływ przez dialog i kontrolę poprzez działania. Studium przypadku 2: Metoda AIC - Konferencja w Kolumbii prowadząca do powstania zobowiązań i działań interesariuszy w sektorze energetycznym. Interesariusze uczestniczyli przez 3 dni w konferencji AIC w Santa Marta w Kolumbii. Konsultant AIC, menedżer zadań i moderator zjednoczyli przedstawicieli władz państwowych, lokalnych, członków partii oraz interesariuszy w celu stworzenia planu rozwoju dla sektora energetycznego oraz rozdzielenia obowiązków i zobowiązań do realizacji tego planu. Podczas pierwszego dnia uczestnicy konferencji wymienili się informacjami dotyczącymi sytuacji sektora energetycznego, tworząc przy tym dobre relacje potrzebne do tego by konferencja była udana. Proces ten zachęcił uczestników do pełnego wyobrażenia sobie efektu końcowego, oraz przedstawienia swoich rekomendacji, a także zobowiązania się do wdrożenia tego planu. Wyniki konferencji były następujące: Współpraca między grupą zadaniową i ministerstwem w celu wdrożenia zobowiązań. Stworzenie tymczasowego organu koordynującego i ustanowienie prawa do wspierania go. Integracja sektora elektrycznego i energetycznego. 13

15 C) AtKisson ISIS Akcelerator Polecamy również korzystanie z dwóch narzędzi ISIS Akceleratora, a mianowicie - Kompasu i Piramidy. Oba narzędzia mogą być używane do tworzenia projektów zrównoważonego rozwoju i inicjatyw oraz planów działania na ich podstawie. Sprzyjają one tworzeniu strategicznych działań dotyczących zrównoważonego rozwoju poprzez naukę, ocenę, etykę i wprowadzanie innowacji. Kompas jest narzędziem do zarządzania wskaźnikami, przewidywania trendów i podejmowania oceny dla interesariuszy, którzy tego potrzebują. Cztery obszary poddane badaniu przez Kompas to: Natura, Gospodarka, Społeczeństwo, Jakość Życia - podwaliny skutecznej polityki zrównoważonego rozwoju. Piramida ta jest narzędziem warsztatowym używanym do szkolenia na każdym etapie zrównoważonego rozwoju i planowania strategicznego. Firmy zainteresowane skorzystaniem z tej metody muszą uprzednio skontaktować się z Grupą AtKisson, aby ustalić warunki oraz zakres korzystania z Akceleratora ISIS. D) Metoda SARAR Dzięki zastosowaniu tej metody uwaga jest przeniesiona na społeczność, w przeciwieństwie do organu zarządzającego organizacji lub formalnych liderów społecznych. Wspólne podejście ukierunkowane na szkolenie lokalnych mediatorów, opiera się na lokalnej wiedzy i wzmacnia na poziomie lokalnym zdolność do oceny, ustalania priorytetów, planowania, tworzenia, organizowania i oceniania. Na początku uczestnicy aktywnie korzystają ze swojej kreatywności, aby spojrzeć na sytuację w nowy sposób i nauczyć się wyrażać samych siebie. Następnie zapoznawanie są z narzędziami do badania i analizowania rzeczywistości w bardziej szczegółowy sposób. W końcu rozwijają swoje umiejętności w zbieraniu informacji, podejmowaniu decyzji i planowaniu inicjatyw. Umożliwia to im rozwój własnych zdolności w samokierowaniu i zarządzaniu oraz wzmacniania jakości udziału wśród wszystkich zainteresowanych stron. Zalety tej metody to: wykorzystanie narzędzi wizualnych, techniki bazujące na pracy w grupie, czerpanie z codziennego doświadczenia, a także wzmacnianie społeczności lokalnej. Studium przypadku 3: Interesariusze identyfikują problem instytucjonalnych wymagań w procesie zarządzania relacjami ze społecznością w Indonezji. W ramach wstępnej oceny projektu wodno-sanitarnego dla społeczeństwa z ubogich obszarów, sześćdziesięciu doświadczonych stażem pracowników rządowych z prowincji z Indonezji oraz z Dżakarty, konsultantów, a także pracowników Banku Światowego zostało zaproszonych na dwudniowe warsztaty. Korzystając z podejścia SARAR wykorzystano prezentacje oraz ćwiczenia, w większości przypadków wykonywane były one w małych grupach. Uczestnicy tworzyli swoje osobiste wizje związane z zarządzaniem 14

16 społecznością na dużych arkuszach papieru, następnie prezentowali i omawiali je ze sobą nawzajem, po czym badali role i obowiązki, które byłyby niezbędne do realizowania każdej z tych wizji. Kolejny krok to przedstawienie przez uczestników argumentów w celu podjęcia właściwych decyzji odnośnie działań, procedur i określenia odpowiedzialnych podmiotów potrzebnych do wsparcia każdej wizji. Na końcu uczestnicy badali zakres zdolności akceptacji potrzebny na każdym etapie zarządzania społecznego. W efekcie tych rozmów stwierdzono, że im prostsza jest wykorzystana technologia, tym łatwiej jest współpracować ze społecznością lokalną. Powstała wspólna wizja działań co doprowadziło do decyzji o przeznaczeniu od 15% do 20% kosztów projektu na podnoszenie umiejętności wśród osób decyzyjnych na szczeblu wspólnotowym, okręgowym, lokalnym, jak i na poziomie rządu, w zarządzaniu społecznością w przypadku projektów wodnych Monitorowanie i ocena procesów Ocena powinna uwzględniać: Strategie i ich wyniki. Procesy decyzyjne. Techniki stosowane w komunikacji. Osobistą satysfakcje uczestników. Ciągła ocena, a także ocena wyników końcowych są jednymi z najważniejszych etapów współpracy. Informacje zwrotne najszybciej można uzyskać od grupy roboczej i powinny one dotyczyć nie tylko strategii i ich wyników w społeczeństwie, ale również strategii tworzenia i procesów wdrożenia: skuteczności przeprowadzonego dialogu, technik używanych do komunikacji i osobistej satysfakcji uczestników. Adaptacyjne zarządzanie Wykorzystywane są w nim między innymi takie narzędzia jak: spotkania jeden na jednego, krótkie podsumowania, kwestionariusze pytań. Sekcje i 4.4 z normy AA1000 przedstawiają więcej narzędzi i metod. Nie powinno się uważać za nieznaczącej, nawet najbardziej radykalnej zmiany powstałej w trakcie procesu wykorzystującego bardzo wydajną technikę adaptacyjnego zarządzania. Przeprowadzona końcowa ankieta, podobna do tej przeprowadzonej wcześniej przez Grupę LOTOS, jest niezbędnym narzędziem do oceny ogólnych wyników wdrożonej strategii. 15

17 Zaleca się zastosowanie następujących propozycji: Pozostawienie rozdziału o powiązaniach firmy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami. Dodanie pytania o uszeregowanie działalności, w które LOTOS powinien być zaangażowany zdaniem respondentów (uzyskanie wyraźniejszego obrazu oczekiwań). Skupienie się na wzroście świadomości uczestników, nie tylko na "użyteczności publicznej" proponowanych działań. Dodanie pytania o źródła, z których respondenci kiedykolwiek otrzymali informacje na temat LOTOS. Dodanie kilku otwartych pytań na temat ogólnego nastawienia do firmy i jej wpływu na życie społeczności. 5. Dodatkowe zalecenia dla modelu zarządzania relacjami ze społecznością lokalną. Poniższe studia przypadków i proponowane rozwiązania mają na celu uzupełnienie strategii dialogu ze społecznością lokalną i sugerują możliwe rozwiązania dotyczące problemów zidentyfikowanych w piramidzie problemu. Jednakże mocno podkreślamy, że są to sugestie i absolutne pierwszeństwo należy przyznać wspólnym decyzjom wypracowanym podczas fazy uczestnictwa. Jakkolwiek te pomysły mogą być traktowane jako inspiracja Realizacja szkoleń zawodowych i systemu monitorowania zdrowia. Realizacja szkoleń zawodowych mogłaby być skierowana do osób bezrobotnych z lokalnej społeczności. Poprzez uczestnictwo w kursach, których celem jest zwiększenie możliwości ich zatrudnienia, osoby te uzyskają umiejętności odpowiednie dla pracownika zatrudnionego w Grupie LOTOS, albo jej dostawców lub partnerów. Zajęcia mogą odbywać się we współpracy z uczelniami, które już nawiązały kontakt z Grupą Kapitałową LOTOS, a mianowicie Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Rezultatem tych działań będzie obniżenie bezrobocia w regionie, wzrost konkurencyjności i jakości życia członków lokalnej społeczności i zapewnienie odpowiednio przeszkolonych pracowników do Grupy LOTOS. Studium przypadku 4: Kształcenie zawodowe w Turcji. Koc Holding wygrał Europejską Nagrodę Wolontariatu za projekt zmniejszający bezrobocie wśród młodzieży i promujący równe szanse na rynku pracy. Projekt został rozpoczęty w 2006 roku. Jego celem było wspieranie kształcenia zawodowego, 16

18 budowanie świadomości o znaczeniu tego kształcenia i opracowanie metod szkolenia zakładających rozwój uczestników. Działania były prowadzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Tureckim Ministerstwem Edukacji i Fundacją Vehbi Koc. Uczestnicy programu (8 tysięcy studentów z całej Turcji) mieli pierwszeństwo zatrudnienia w firmie, otrzymali stypendium i możliwość uczestnictwa w stażach. Skutkiem tego projektu było zwiększenie liczby studentów wyższych szkół zawodowych o 68%, świadomości bycia odpowiedzialnym obywatelem, znaczenia partnerstwa publiczno-prywatnego w podejmowaniu działań, popularności kształcenia zawodowego. Z punktu widzenia firmy Koc Holding, poprawiła ona swoją reputację i zaczęła być lepiej postrzegana przez społeczeństwo. Kolejna grupa działań społecznych, które doprowadzą do wzrostu jakości życia członków lokalnej społeczności to wprowadzenie systemu monitorującego zdrowie, który może być wdrożony tak jak w poniższej opisanej dobrej praktyce (Coroczne dni profilaktyki raka piersi). Dalsze zaangażowanie firmy można osiągnąć poprzez organizację dni otwartych w Grupie LOTOS, zwiedzanie terenu rafinerii, udział obecnych pracowników LOTOS jako opiekunów i ekspertów w warsztatach dotyczących zatrudnienia. Powołanie niektórych pracowników LOTOS na mentorów członków społeczności w trakcie całego procesu wzmocni relacje pomiędzy firmą, a społecznością lokalną. Studium przypadku 5: Coroczne dni profilaktyki raka piersi. Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet w Polsce. Mimo tego faktu, większość kobiet nie uczestniczy w regularnych badaniach. W odpowiedzi na narastający problem społeczny, działający w Polsce oddział francuskiej firmy Intermarche zainicjował kampanię o nazwie "Muszkieterowie dla Polek", której celem jest zachęcenie kobiet z małych miast do regularnych badań, a tym samym zwiększenie ich świadomości na temat zdrowia. Poprzez te prewencyjne działania częstość występowania raka piersi wśród badanych kobiet została znacznie obniżona. Działanie "Muszkieterowie dla Polek odbywa się we współpracy z Centrum Zdrowia OPEN z Poznania i Centrum Zdrowia z Zielonej Góry Poprawa jakości życia społeczności poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę estetyki krajobrazu. Jakość życia zależy bezpośrednio od wydajności infrastruktury i ilości terenów zielonych otaczających miejsce zamieszkania. Ponadto, miejskie tereny zielone pomagają oczyszczać powietrze i pozytywnie wpływają na odbiór środowiska, tworząc bardzo estetyczne przestrzenie dla rekreacji i rozrywki. Ponadto poprzez współpracę z Grupą LOTOS przed lokalną społecznością kształtują się 17

19 bardzo duże możliwości na poprawę swojej jakości życia, a co więcej ta współpraca przyczyni się do poprawy dialogu społecznego między stronami, przykładami działań, które mogą być tu podjęte przez firmę są: 1. Stworzenie ochronnego zalesienia wokół rafinerii, które będzie wchłaniać szkodliwe substancje i poprawi wygląd okolicy. 2. Organizowanie "Zielonych Dni" wiosną i jesienią, których celem jest, upiększenie lokalnych obszarów poprzez zaangażowanie ludzi w sadzenie sadzonek, pielęgnację trawników, krzewów i drzew. Te dni zostaną wskazane wcześniej, tak aby były odpowiednie do sadzenia roślin. 3. Pomoc w utrzymaniu ogrodów/parków poprzez przebudowę i modernizację dróg asfaltowych, dostarczenie ławek, materiałów na chodniki, które mogą być dostarczone w ramach możliwości firmy. Wprowadzenie tych działań może przyczynić się do rozwiązania problemu niezależności strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS od jego podstawowej działalności. 4. Dostarczenie ludziom nasion i sadzonek. Działanie to może doprowadzić w przyszłości do organizacji cyklicznych imprez wiosną i jesienią i pomoże zjednoczyć ludzi we wspólnych działaniach. Przykładem takich działań jest badanie Anthropogenic / anthropogenerous: Creating environments that people create better environments. Landscape and Urban Planning na temat wpływu parków publicznych na ludzkie życie, badanie zostało przeprowadzone przez R.Kaplan i S. Kaplana (2011). Badania te dowodzą, że tworzenie publicznych parków umożliwia wzbogacenia jakości życia osób w każdym wieku i z różnymi możliwościami. Zieleń poprawia jakość powietrza i środowiska oraz samopoczucie ludzi odwiedzających parki Ustanowienie programu redukcji zużycia paliw w Grupie LOTOS. Studium przypadku 6: EDF Energy zmniejsza zadłużenie paliwowe w Wielkiej Brytanii. EDF Energy, część Grupy EDF (jedna z największych firm energetycznych w Europie), współpracowało z Citizen Advice Bureau Plymouth od 2008 roku, aby odpowiedzieć na istotny problem zadłużenia energetycznego w hrabstwach Devon i Kornwalia w Wielkiej Brytanii. Pierwszym krokiem było zorganizowanie przez jednego z menedżerów firmy grupy 26 wolontariuszy oferujących usługi doradztwa telefonicznego związane z redukcją zużycia paliw. Rady dotyczyły wydajności energetycznej, programów pomocowych i pomocy np. w uzyskaniu dotacji finansowych poprzez EFR Fundusz Powierniczy Energii. Następnie projekt został rozszerzony i obecnie przynosi korzyści obywatelom w całej Anglii, Walii i Szkocji. Od początku swego istnienia 31,173 gospodarstw domowych skorzystało z programu. W przeciętnym gospodarstwie domowym oszacowano mniejsze o 325 rachunki, dzięki przyjęciu porad związanych z wydajnością energetyczną, a w niektórych, indywidualnych przypadkach aż do

20 Pracownicy EDF Energy lepiej zrozumieli ten problem oraz zostali przeszkoleni jak radzić sobie z finansowymi i społecznymi obciążeniami nadmiernego zużycia paliwa. Firma za ten projekt dostała nagrodę Społeczną Inicjatywą Roku w 2010 r." przyznawaną na Utility Industry Achievement Awards. Na podstawie opisanego powyżej studium przypadku Grupa Kapitałowa LOTOS może zacząć od stworzenia programu dotyczącego zmniejszenia zużycia paliwa, opartego na wynikach ankiet i informacjach zwrotnych od lokalnych mieszkańców. Może to rozszerzyć do projektu długoterminowego w celu wspierania lokalnych społeczności otaczających trzy rafinerie Grupy LOTOS w Polsce. Zapewni to firmie możliwość zarządzania działalnością CSR, która może być bezpośrednio kojarzona z jej podstawową działalnością. Ponadto, realizowane będą faktyczne potrzeby mieszkańców okolicznych obszarów, więc zarówno pracownicy firmy, którzy żyją w tych obszarach, jak również wolontariusze będą korzystać z realizacji tych projektów Program współpracy ze szkołami, ukierunkowany na długofalowy rozwój społeczeństwa Studium przypadku 7: HadleyGroup oferuje możliwości rozwoju młodych ludzi z trudnych obszarów. Hadley Group wraz z władzami lokalnymi Sandwell, udało się polepszyć osiągnięcia uczniów, udoskonalić ich umiejętności pracownicze w jednym z najuboższych regionów w Anglii (niskie wskaźniki zatrudnienia, wysokie bezrobocie wśród młodzieży, brak kwalifikacji personelu i niskie pensje). Na ten projekt realizowany głównie w Alexandra High School, poświęcono 750 godzin. Działania prowadzone składały się z oferowania wsparcia, organizacji konkursów, wspierania obecności w szkole i oferowania miejsc praktyk zawodowych. Rezultatem tego projektu było znaczne poprawienie wyników w nauce, wskaźników obecności w szkole i obniżenie stopy bezrobocia do poziomu 6%. Ponadto firma zapewniła sobie przyszłych pracowników. Dzięki tym działaniom, zmniejszyła się także absencja wśród pracowników, którzy uczestniczyli w projekcie jako wolontariusze. Mieli oni możliwość rozwinięcia umiejętności, takich jak przywództwo, autoprezentacja i zarządzanie projektami. Wzrosła również akceptacja społeczna firmy Hadley Group. Firma za ten program została nagrodzona Bank of America Merrill Lynch Education Award. 19

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR?

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? www.pwc.com Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC Warszawa, 25 października 2011 Projekty strategiczne PwC 2 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 PwC

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo