DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PORTFELAMI PROJEKTÓW, I ZASOBAMI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PORTFELAMI PROJEKTÓW, I ZASOBAMI?"

Transkrypt

1 Asta Powerproject OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PORTFELAMI PROJEKTÓW I ZASOBAMI

2 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PORTFELAMI PROJEKTÓW, I ZASOBAMI? Współczesne zarządzanie potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorstwom szybko dostosować się do wyzwań rynku. Asta Powerproject wspiera ambitne i przyszłościowo myślące firmy w budowaniu planów strategicznych łącząc projekty w celu zmaksymalizowania ich ogólnych korzyści oraz umożliwia przetrwać zmiany w sposób efektywny i zorganizowany. Proces zarządzania projektami, por elami projektów i zasobami obejmuje ich grupowanie w por ele biznesowe. Pomimo, że wspomniane projekty niekoniecznie mają spójne cele indywidualne, wszystkie jednak dzielą tą samą pulę zasobów - pracownicy, czas i koszty - które mogą być wykorzystane bardziej efektywnie przy użyciu Asta Powerproject. Projekty mogą być indywidualnie zarządzane i dostosowane do potrzeb, a każdy projekt może być również oglądany w kontekście całego por ela. Asta Powerproject wspiera zarządzanie projektami aby było: "Ważnym jest, aby mądrze wykorzystywać zasoby. Pracownicy muszą być rozmieszczeni w sposób zorganizowany. Na szczęście oprogramowanie Asta wykonuje to zadanie bezboleśnie... możemy zobaczyć dokładnie, które z poszczególnych zasobów są przeciążone a które są niedostatecznie wykorzystywane. Asta pomaga nam allokować zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. " STALIS LTD efektywne opłacalne wykonane o czasie. DZIĘKI ASTA POWERPROJECT ULEPSZYSZ: Zarządzanie Por elami Projektów poprzez uzyskanie optymalnego połączenia zasobów wielu projektów z zarządzaniem czasem. Zarządzanie Projektami poprzez rozwiniętą funkcję przeszeregowania, uwzględniając Metodę Ścieżki Krytycznej, można w pełni ocenić wpływ zmian na wszystkie projekty. "Wybraliśmy oprogramowanie Asta Powerproject ponieważ było ono najbardziej przyjazne użytkownikowi wśród oprogramowań, które przeanalizowaliśmy oraz ze względu na sposób, w jaki może wesprzeć zarządzanie naszej firmy. HANSEN YUNCKEN Zarządzanie Programami Poprzez umożliwienie efektywnego zarządzania współzależnymi projektami. Zarządzanie Zasobami Poprzez zapewnienie najlepszego wykorzystania wszystkich typów zasobów indywidualnych projektów lub ich por ela. Zarządzanie Kosztami i Przychodami Poprzez możliwość otrzymania dokładnych, aktualnych informacji oraz analizy kosztów umożliwiającej poprawę przepływu środków pieniężnych. Zarządzanie Czasem i Wydatkami Poprzez zintegrowane webowe licencje Timesheets do dokładnego rejestrowania czasu, kierownicy mogą w łatwy sposób monitorować koszty projektu i wydatki. Asta Powerprojekt to kompletne rozwiązanie do zarządzania projektami i zasobami wspomagające zamykanie projektów oraz por eli projektów z sukcesem w ramach wyznaczonego czasu i kosztów. "Zazwyczaj kiedy współpracuje się z dostawcami oprogramowań można odnieść wrażenie, że jest się dla nich jedynie kolejnym źródłem dochodu. Asta Development,natomiast, poprzez indywidualny serwis dostarcza wyjątkowe wsparcie". FOCUS PROJECT MANAGEMENT Zobać więcej na stronie

3 Asta Powerproject jest produktem tak elastycznym, że spełnia różne potrzeby wszystkich pracowników ktorzy biorą udział w zarządzaniu projektami i tych, którzy są uzależnieni od ich realizacji. Asta jest powszechnie wykorzystywana do wsparcia działań związanych z projektami, na wszystkich poziomach złożoności oraz w szerokim zakresie sektorów przemysłowych. CHARAKTERYSTYCZNE PROBLEMY SEKTORÓW IT BUDOWNICTWO DORADZTWO USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY Dostawa projektu na czas Zarządzanie podwykonawcami Dostosowanie raportów do potrzeb udziałowców Maksymalizacja przychodu z prac konsul ngowych Zarządzanie zasobami zespołu Podniesienie wskaźników sukcesu projektu Demonstrowanie wymagań dotyczących zasobów Ochrona przed roszczeniami Dokładne rejestrowanie opłacanego czasu Śledzenie wyników w odniesieniu do celów Pzrejrzystość projektów dla instytucji rządowych KLUCZOWE KORZYŚCI ASTA POWERPROJECT WYJĄTKOWA PRZEJRZYSTOŚĆ Centralna baza danych dla wszystkich projektów; Błyskawiczne raportowanie; Dostęp do danych projektów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu lub sieci - podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne informacje. DOKŁADNE PLANOWANIE Tworzenie precyzyjnych planów projektów; Łatwa nawigacja projektów; Widoki projektów oparte na rolach; Zwiększenie funkcji kontrolnych kierowników projektów. UDOSKONALENIE REALIZACJI PROJEKTÓW EFEKTYWNE PLANOWANIE ZASOBÓW DOSTOSOWANIE RAPOR- TÓW DO POTRZEB UDZIAŁOWCÓW OBNIŻENIE KOSZTÓW PROJEKTÓW DOKŁADNA REJESTRACJA CZASU PRACY PODWYŻSZONY SYSTEM KONTROLI NIEOGRANOCZONA LICZBA JEDNOCZESNYCH UŻYTKOWNIKÓW Zaawansowane funkcje: harmonogramowania, wykorzystania planów bazowych, raportowania realizacji prac, zarządzania zasobami wspierające uaktualnienie ścieżki krytycznej i buforów projektów. Zwiększenie wskaźników wykorzystania zasobów; Zaawansowana funkcja wyszukiwania zasobów celem przypisania odpowiedniej osoby lub zespołu do wykonania zadań powiązanych z umiejętnościami, lokalizacją bądź dostępem zasobów. Generowanie błyskawicznych uaktualnień postępu prac w projektach oraz wydajności zasobów; Łatwe do odczytania i zaaplikowania do prezentacji raporty; Ulepszenie przepływu informacji; Wsparcie szybszego podejmowania decyzji; Mało pracochłonne tworzenie raportów; Zmaksymalizowanie wydajności zespołu poprzez wykorzystanie funkcjonalności związanych z rolami zasobów. Zdalne rejestrowanie czasu pracy poprzez webową licencje Timesheet. Monitorowanie kosztów i dochodów projektów na bazie: wydatki versus budżet oraz koszty a dochód projektu. Automatyczna widoczność wszystkich aktualizacji i zmian w projektach; Jednoczesny dostęp użytkowników do danych projektów w czasie rzeczywistym. INTEGRACJA SYSTEMU Możliwość integracji z innymi oprogramowaniami do zarządzania projektami bądź systemami HR i księgowości. Asta Development niezmiennie od 1988 roku z ponad użytkowników na całym świecie jest liderem rynku innowacyjnych projektów, programów oraz rynku zarządzania zasobami. Do klientów Asta należą takie firmy jak: Canon Europe, Mace, Lancaster University Datacash, Atkins i Denbighshire County Council. Zobać więcej na stronie

4 ASTA POWERPROJECT Asta Powerproject to kompleksowy pakiet produktów na tyle elastyczny, aby sprostać różnym potrzebom wszystkich, którzy biorą udział w realizowaniu projektów i którym zależy na sprawnej realizacji projektu. Asta Powerproject jest dostępna z elastycznymi opcjami licencjonowania zarówno dla aplikacji samodzielnych oraz współdziałających jak i przeznaczonych dla wielu użytkowników. Doradzimy odpowiednią opcję dostosowaną do potrzeb firmy. BUSINESS INTELLIGENCE Skuteczne narzędzie analitycznego raportowania, które umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Pozwala eksportować dane z Asta Powerproject do prostej bazy danych i generować raporty dla kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Poprzez grafiki można poszerzyć i wyszczególnić dane, aż do poziomu zadań. Zobać więcej na stronie

5 TIMESHEET Timesheet webowy i narzędzie do zarządzania wydatkami zapewnia członkom zespołu opłacalne, efektywne i precyzyjne określenie postępu projektu, kosztów i wydatków. Po zatwierdzeniu przez kierowników zgłoszonego projektu, główny plan projektu w Asta Powerproject uaktualnia się automatycznie, zapewniając rzeczywiste dane. WEB ACCESS: webowy dostęp do raportów przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, celem zaktualizowania progresu i statusu raporta RISK ANALYSIS: identyfikacja i pomiar ryzyka a następnie PROJECT COMPARISON: funkcjalność porównywania danych projektów GIS: geograficzna wizualizacja projektu w interfejsie mapy przemodelowanie projektu przy zastosowaniu najlepszego scenariusza Zobać więcej na stronie

6 JAK DZIAŁA ASTA POWERPROJECT Asta Powerproject pozwala skonfigurować widoki oparte na rolach w sposób, który umożliwia różnym grupom użytkowników dostęp do ważnych informacji w zależności od pełnionych funkcji w organizacji. Dane pochodzą z centralnej bazy danych i przy intuicyjnym użyciu oraz wykorzystaniu wykresów graficznych, systemu sygnalizacji RAG oprogramowanie zapewnia łatwy i dokładny sposób monitorowania aktualnego stanu projektu wobec kamieni milowych i śledzić odchylenia ścieżki krytycznej. KIEROWNICY PROJEKTÓW mogą łatwo zobaczyć przesunięcie zadań w stosunku do planu bazowego DZIĘKI TEMU: KIEROWNICY PROJEKTÓW Szybko tworzą nowe plany oszczędzając czas Tworzą plan bazowy celem śledzenia aktualnego postępu w odniesieniu do planu Planują wszystkie zadania z pełną analizą ścieżki krytycznej KIEROWNICY ZASOBÓW Posiadają niezbędny mechanizm do wyszukiwania zasobów oraz narzędzia prognostyczne KIEROWNICY ZASOBÓW mogą natychmiast zobaczyć nadmierny przydział pracowników Wykorzystują odpowiednie kryteria, aby uzyskać najlepsze dopasowanie zasobów do wymagań Łatwo identyfikują przeciążenia zasobów CZŁONKOWIE ZESPOŁU Właściwie kontrolują pracę za pomocą indywidualnych list zadań Dokładnie rejestrują czas spędzony nad wszystkimi zadaniami Rejestrują wydatki i przesyłają zdalnie Timesheets KIEROWNICY WYŻSZEGO SZCZEBLA CZŁONKOWIE ZESPOŁU mają kompletny Timsheet, gotowy do raportowania Wykorzystują zagregowane raporty z systemem sygnalizacji RAG w celu analizy rozbieżności Stosują narzędzia raportowania zarządczego BI które zapewnia łatwy dostęp do raportów i wykresów Mają dostęp do wielowymiarowego raportowania analiz strategicznych i analiz szczegółowych DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ASTA POWERPROJECT NA STRONIE KIEROWNICY WYŻSZEGO SZCZEBLA mogą zobaczyć rzeczywisty status projektu, korzystając z systemu sygnalizacji RAG (red, amber, green) Zobać więcej na stronie

7 SPRAWDZONA PRAKTYCZNA METODA IMPLEMENTACJI Mając ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji rozwiązań w zakresie zarządzania projektami, por elami projektów i zasobami, stworzyliśmy sprawdzony proces maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji w Asta Powerproject. Zazwyczaj, stosuje się sześcioetapowy proces wdrożenia systemu Asta Powerproject w środowisku wieloużytkownikowym: ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP 1: 2: 3: 4: 5: 6 ANALIZA WYMAGAŃ PLANOWANIE IMPLEMENTACJI DEFINIOWANIE PROJEKTU INSTALACJA SZKOLENIA PRZEGLĄD IMPLEMENTACJI Ocena wymagań organizacyjnych, celów Implementacji, użytkowników oraz sposobów użytkowania Organizacja warsztatu planistycznego z udziałemdo 8 osób, w celu określenia konfiguracji systemu oraz wymagań odnośnie raportowania. Konfiguracja Asta Powerproject zgodnie z określonymi wymaganiami ustalonymi w trakcie analizy, tworzenia szablonów, struktury zasobów, kalendarzy, pakietów prac i raportów. Instalacja systemu Asta Powerproject w infrastrukturze IT organizacji, szkolenia w zakresie administrowania serwerem. Zalecane 3-dniowe szkolenie dla każdego uzytkonika Asta Powerproject, dostarczanie kompleksowych materialów szkoleniowych. Po 4 tygodniach od uruchomienia systemu: 1-dniowy przegląd wykonanej implementacji, uzyskanie akceptacji użytkownika, ustalenie przyszłych wymagań odnośnie szkoleń oraz rozwoju systemu. DORADZTWO Zespół profesjonalistów DAT Computer Concepts dostarcza konsultacje, wdrożenia i szkolenia pomagając firmie klienta na każdym etapie wdrożenia. Możemy zaoszczędzić Państwa czas poprzez tworzenie szablonów projektów, a także asystę w imporcie i eksporcie danych między Asta Powerproject i innymi aplikacjami. WSPARCIE BIEŻĄCE Wsparcie konsul ngowe i techniczne DAT Computer Concepts jest szyte na miarę potrzeb klienta. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu jesteśmy do Państwa dyspozycji. SZKOLENIA Szeroka oferta szkoleń jest skierowana zarówno do nowych jak i zaawansowanych użytkowników.skolenia są prowadzone w formie warsztatu tak, aby każdy uczestnik szkolenia miał bezpośredni dostęp do oprogramowania. Zarówno zakres jak i ilość osób podczas szkolenia są dostosowane do potrzeb klienta. Zobać więcej na stronie

8 Asta Powerproject Case Study: Canon Europe ASTA POWERPROJECT POMAGA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PROJEKTACH LOKALIZACJI PRODUKTÓW FIRMY CANON Canon Europe poprzez znajdujący się w Londynie wyspecjalizowany oddział lokalizacji prowadzi adaptację dokumentacji oraz oprogramowania, które towarzyszy rozwiązaniom firmy Canon, na rynkach EMEA. Zespół składający się z ponad 20 kierowników projektów realizuje projekty tłumaczeń na ponad 30 języków. Są to tłumaczenia między innymi oprogramowania, instrukcji użytkownika, stron internetowych, menu ekranowego kserokopiarek i zawartości Flash. Dział Localisation & Production (L&P) działa wspólnie z przedstawicielami firmy Canon na całym świecie. Każdy produkt wymaga lokalizacji: tłumaczenie tekstu, ikon, obrazów, interfejsu i napisów na urządzeniach w wielu językach świata, jak również adaptacji kulturowej. Każdy projekt realizuje się poprzez zaangażowanie zasobów własnych i zasobów kontrahentów - zespołów tłumaczy, agencji tłumaczeniowych, inżynierów, testerów, redaktorów i korektorów. Wszyscy muszą ściśle współpracować oraz stosować się do wyznaczonych ram czasowych. Biorąc pod uwagę konieczność jednoczesnego zarządzania przez kierowników projektów wieloma przedsięwzięciami, praca jest nie tylko ciężka, ale również bardzo skomplikowana. Z powyższego można stwierdzić, że w Canon alokacje zasobów, ich monitorowanie i zarządzanie stanowi kluczową rolę w kwestii terminowości dostarczenia produktów do użytkowników. Odpowiedzialność za terminową realizację projektu ponoszą osoby zarządzające zasobami, w szczególności - kierownik programu Peter Jones, odpowiedzialny za wykonanie projektów w określonym czasie i w ramach budżetu oraz zapewnienie jakości wyników. Wyjaśnia on powody, dla których w ciągu ostatnich dziewięciu lat, dział L&P wykorzystuje pakiet programów Asta Powerproject do zarządzania projektami, portfelami i zasobami aby efektywnie zarządzać swoją pracą. DOKŁADNA KONTROLA WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW POMAGA OSIĄGNĄĆ CELE ORGANIZACJI "W dzisiejszych czasach każda organizacja musi utrzymywać koszty pod kontrolą oraz wprowadzać produkt na rynek tak szybko jak jest to możliwe i w ramach określonego budżetu. Dlatego ostrożne zarządzanie "Asta Powerproject zapewnia nam aktualne i dokładne informacje na temat projektów firmy i umożliwia prognozę. Możemy zobaczyć jak wygląda bieżący zestaw projektów oraz jakie jest obłożenie zadaniami pracowników. Używamy oprogramowania Asta przez ostatnie 9 lat i nie zamierzamy z niego rezygnować. Stało się ono częscią procesów naszej firmy i udowodniło fakt swojej niezbędności". zasobami jest kluczowym sposobem, aby zminimalizować nieproduktywne zużycie czasu oraz pieniędzy. Jednym z kryteriów sukcesu naszego działu jest przestrzeganie terminów, a oprogramowanie Asta Powerproject pomaga osiągnąć sukces pozwalając uzyskać ocenę realnych dat zakończenia prac, monitorować skuteczność pracy, otrzymywać prognozy dotyczące przyszłych okresów oraz zarządzać czasem programów projektów," - mówi Peter. "Oprogramowanie Asta Powerproject jest jedynym repozytorium danych bieżących i szacowanych w zakresie obłożenia zadaniami pracowników. Dostarcza nam dane w sposób jasny i przejrzysty, które następnie możemy analizować i dokonywać rożnych interpretacji. Potrzebujemy tych informacji do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania, aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić firmie optymalne i efektywne działanie." Rebecca Milton jest kierownikiem projektów i posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem Asta Powerproject. "Używamy rozwiązania Asta do zarządzania zasobami i planowania już tak długo, że stało się ono nieodłączną częścią naszej działalności. Zastosowanie Asta Powerproject zmusiło nas do zdefiniowania oraz udokumentowania wykorzystywanych procesów mówi "Wszystkie projekty prowadzone są wedle tego samego procesu, który pozwala nam planować, szacować, harmonogramować oraz śledzić każdy projekt realizowany w L&P: zasadami naszej działalności są ciągłość i trwałość." "Aby uwzględnić ilość czasu przeznaczoną przez naszych pracowników, używamy Asta Timesheet, które dają nam wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów pracy i kosztów projektu. Pozwalają monitorować koszty projektu na bazie: wydatki versus budżet, oraz

9 ASTA POWERPROJECT POMAGA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PROJEKTACH LOKALIZACJI PRODUKTÓW FIRMY CANON otrzymywać faktyczną analizę i generować statystyki dotyczące wykorzystania zasobów. Dla działu L&P ciągłe śledzenie kosztów oraz efektywności wykorzystania zasobów jest kluczem do skuteczności." GŁÓWNA FUNKJONALNOŚĆ TIMESHEET WSPIERA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wszyscy opłacani członkowie zespołu projektowego wprowadzają w module Timesheets ilość godzin spędzonych na pracy nad projektami w każdym tygodniu. Peter oczekuje, że będzie mógł otrzymać każdy projekt rozbity na ilość poświęconych na jego realizacjęgodzin. "Timesheets są integralną częścią rowiązania Asta i nie można ich od niego odseparować» - mówi Peter. "Używamy Timesheets do zarządzania zasobami: Asta Powerproject pomaga nam ocenić faktyczne obłożenie zadaniami pracowników, otrzymywać stosunek projektowych i poza projektowych działań. Widzimy którzy pracownicy są przeciążeni, a którzy są wolni i mogą uczestniczyć w pracach nad innymi projektami. Planujemy pracę biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej czynniki." "Absolutnie potrzebujemy takiej funkcjonalności a jej głównym celem jest: Śledzenie kosztów - używamy danych z Timesheets do wyceny całkowitych kosztów pracy w celu wykonania projektu. Rachunki dla wielu klientów formujemy, na podstawie stawek dziennych. To pomaga nam rozdzielić koszty między jednostkami biznesowymi. Realokacja kosztów - dla celów redystrybucji kosztów Asta Development specjalnie dla nas opracowała szablon raportu, w którym wszystkie potrzebne dane są prezentowane w łatwy do zrozumienia i zaprezentowania sposób. Adres: ul. Jeździecka 21F Warszawa Telefon: /03 Faks: "Używamy Asta Timesheet, do zbierania niezbędnych informacji dotyczących kosztów pracy i kosztów projektu. Pozwala monitorować to koszty projektu na bazie: wydatki versus budżet, oraz otrzymywać faktyczną analizę i generować statystyki dotyczące wykorzystania zasobów." Praktycznie raport zaciąga dane z bazy danych i wybiera te informacje, których potrzebujemy oraz konwertuje je w sposób dla nas najkorzystniejszy. Takie raporty są wykorzystywane przez zespół finansistów Canon do zarządznia wewnętrznym budżetem. Zarządzanie zasobami - jest dla nas najważniejsze. Timesheets pozwalają nam ocenić wykorzystanie zasobów, określić procent czasu, który pracownicy spędzają w pracy nad projektem a nie na pracy administracyjnej. PODSUMOWANIE Rozwiązania Asta Powerproject są częścią codziennej pracy działu L&P, co podtwierdza ich niezbędność w firmie. Obecny zespół dba o to aby narzędzie było wykorzystywane przez nowych pracowników od samego początku ich pracy. "Nieustannie przypominamy o umiejętnym korzystaniu z oprogramowania do zarządzania projektami i o tym jak jest to dla nas ważne. Kiedy wprowadzamy pracowników do zespołu, nowi kierownicy projektów mają kilka sesji szkoleniowych na temat zastosowania procesów i oprogramowania Asta, a następnie godzinny kurs w kwestii kontroli Timesheets - podkreśla Rebeka. Zastosowanie Asta Powerproject nie tylko wzmocniło procesy, ale także pokazało, że oprogramowanie jest ważnym narzędziem komunikacji poszczególnych działów i całej organizacji. Wszystkie zasoby, harmonogramy, planowane projekty i informacje finansowe są dostępne za pomocą systemu. W każdej chwili można spojrzeć na to co planujemy w ujęciu już realizowanych prac, na informacje o planowanej realizacji projektów i zasobów przypisanych do projektu. Możemy przeprowadzić planowany i aktywny proces zarządzania zmianami w projektach - mówi Rebecca. "Asta Powerproject zapewnia nam aktualne i dokładne informacje na temat projektów firmy i umożliwia szacowanie przyszłych wartości. Możemy zobaczyć jak wygląda bieżący zestaw projektów oraz jakie jest obłożenie zadaniami pracowników. Używamy oprogramowania Asta przez ostatnie 9 lat i nie zamierzamy z niego rezygnować. Stało się ono częscią procesów naszej firmy i udowodniło fakt swojej niezbędności "- mówi Peter. O CANON EUROPE Canon Europe to regionalny oddział sprzedaży i marketingu firmy Canon działający w EMEA. Jest reprezentowany w 116 krajach i zatrudnia ponad pracowników. Firma została założona w 1937 roku z specyficznym celem wyprodukowania aparatu fotograficznego w najlepszej jakości i dostarczenia go odbiorcom. Pragnieniem Canon było osiągnięcie perfekcji obrazu które doprowadziło do rozprzestrzeniania technologii firmy na wielu innych rynkach, i wzmocniło pozycję lidera firmy na rynku rozwiązań niestandardowych i produktów do profesjonalnej obróbki obrazu. Firma oferuje produkty od cyfrowych i filmowych kamer, soczewek projekcyjnych oraz przenośnego urządzenia do prześwietlania bagażu do komercyjnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z szeroką gamą dodatkowych usług. Canon mocno inwestuje w R&D dla tworzenia innowacyjnych produktów i usług mających na celu zaspokojenie twórczych potrzeb klientów, a także pozwala każdemu, od początkującego fotografa do profesjonalnego wydawnictwa realizować swoje pragnienie uzyskania perfekcyjnego obrazu. Firma wierzy że interesy społeczne i ochrona środowiska jest nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Jest to zapisane w filozofii firmy "Kiyoshi" - "Żyć i pracować razem dla wspólnego dobra". Dodatkowe informacje o Canon Europe można znaleźć na stronie:

10 Asta Powerproject OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PROJEKTÓW I ZASOBAMI Zwiększ wskaźniki sukcesu projektu i całkowitą wydajność biznesową jakkolwiek proste bądź złożone są Twoje potrzeby Asta Powerproject to kompleksowy pakiet produktów na tyle elastyczny, aby sprostać różnym potrzebom wszystkich, którzy biorą udział w realizowaniu projektów i którym zależy na sprawnej realizacji projektu. Asta Powerproject jest dostępna z elastycznymi opcjami licencjonowania zarówno dla aplikacji samodzielnych oraz współdziałających jak i przeznaczonych dla wielu. użytkowników. Doradzimy odpowiednią opcję dostosowaną do potrzeb firmy. Asta Powerproject podnosi wydajność, umożliwiając: Łatwe tworzenie i zmianę dokładnych harmonogramów projektów Generowanie wysokiej jakości raportów/sprawozdań Kontrolę poprawności danych Przegląd projektów na wszystkich poziomach szczegółowości Śledzenie postępów prac i ich priorytetyzację Bieżące informowanie decydentów i interesariuszy projektu Zamknięcie projektu o czasie i w ramach przeznaczonego budżetu Łatwą wymianę danych takimi z programami, jak: Microsoft Project i Primavera

11 Asta Powerproject OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PROJEKTÓW I ZASOBAMI Time Sheet Zakres licencjonowania produktów Asta Powerproject jest elastyczny. Oznacza to, że otrzymujesz rozwiązanie, które jest pod względem funkcjonalności i ceny Szyty na miarę twoich potrzeb. Time Sheet - system zarządzania czasem i wydatkami w oparciu o aplikację webową Web Access - dostęp do raportów przez Internet przez 24 godziny na dobę Business Intelligencegenerowanie raportów dla kadry zarządzającej wysokiego szczebla Project Comparisonoszczędzanie czasu dzięki funkcjonalności porównywania danych projektów Risk Analysis- identyfikacja i pomiar ryzyka a następnie przemodelowanie projektu przy zastosowaniu najlepszego scenariusza Site Management - Zarządzanie działaniami na miejscu realizacji projektu z Site Progress i Asta Sitecontrol Site Progress Business Intelligence Web Access GIS- Geographic Information System- uzyskanie rzeczywistych lokalizacji projektu, z całego świata Project Comparison Risk Analysis DAT Computer Concepts Adres: ul. Jeździecka 21F Warszawa Wesoła Polska List: Telefon: /03 Faks: Project Comparison

12 BUDOWNICZOWIE DOMÓW: UKOŃCZENIE WASZYCH PRAC NA CZAS MOśE BYĆ ŁATWIEJSZE Zobacz więcej pod adresem.

13 MONITOROWANIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SZYBKIE OKREŚLANIE POSTĘPU PRAC NA BUDOWIE I PRZYSPIESZENIE CZASU UKOŃCZENIA Odwiedź naszą stronę: NajwaŜniejsze powody, dla których dyrektorzy budowlani i dyrektorzy produkcji z brytyjskiego sektora budowy domów, zarówno duzi jak mali, wybrali oprogramowanie Asta Powerproject do planowania ich programów budowlanych. 1 Łatwe 2 3 do uŝycia Szybkie rozpoczynanie planowania z wykorzystaniem wzorców specyficznych dla budownictwa domów. Odzwierciedla sposób pracy w rzeczywistych projektach budowlanych i ma interfejs zbliŝony do MS Projectu. Przyspieszenie czasu realizacji aby osiągnąć cele Wykresy paskowe pokazują fazy budowy dla kaŝdego obiektu w tej samej linii, pozwalając obejrzeć budowę wielu domów na jednym ekranie. Dzięki temu wszystkie projekty są widzialne i moŝna zobaczyć opóźnienia i podjąć odpowiednie działania. Minimalizacja opóźnień w fazie planowania przedbudowlanego Monitorowanie przedbudowlanych działań takich, jak zakup materiałów i planowanie zezwoleń wewnątrz planów. Włączanie innych działów do procesu zezwala na minimalizację opóźnień daty rozpoczęcia budowy. Pokazuj swoje programy budowlane bardziej efektywnie Nasze inwestycje w Asta Development pozwolą na lepszą komunikowanie statusu programu budownictwa w kaŝdym z naszych sektorów biznesowych, a takŝe w całym brytyjskim biznesie, co pozytwnie wpływa na nasz sposób prowadzenia interesów i ostatecznie prowadzi do większego zadowolenia klientów. Jesteśmy zadowoleni z pracy z Asta Development, poniewaŝ firma ta wykazała, Ŝe moŝe zrealizować śmiały ogólno-firmowy projekt, który pomoŝe poprowadzić nasz biznes do przodu. Jolyon Ingham, Dyrektor IT, Georg Wimpey, UK. Aktualizacja postępu prac z wykorzystaniem PDA w czasie obchodu budowy 4 Zadzwoń do nas: DAT Computer Concepts: Szybka aktualizacja postępu prac na PDA prosto z budowy. Szybkie określanie postępu z placu budowy. Asta Siteprogress jest narzędziem dla kierowników budów słuŝącym do zapisywania postępu prac przez internet lub na PDA (kieszonkowy PC). Jeśli masz Asta Siteprogress, czynności, których postęp ma być sprawdzany, mogą być zaprezentowane na ekranie w kolejności, w jakiej kierownicy obchodzą teren budowy. Zautomatyzowany system zmniejsza czas modyfikacji oraz liczbę błędów w porównaniu do bardziej tradycyjnych metod wykorzystujących faksy. Aktualizacje postępu prac są automatycznie wprowadzane do planu głównego w Asta Powerproject. Nie jest potrzebne połączenie z internetem na miejscu budowy.

14 Aktualizacja postępu prac przez web Zobacz więcej na stronie 5 Utrzymywanie zgodności danych w projekcie z systemem finansowo-księgowym System finansowo-księgowy takŝe musi mieć dokładne dane dotyczące postępu prac. śeby zaoszczędzić czas podwójnego wprowadzania danych, Asta moŝe zintegrować eksport danych z systemu FK i automatycznie aktualizować plany. Asta Powerproject zotała zintegrowana z takimi systemami FK jak COINS, PeopleSoft EnterpriseOne i RIB. Zwykle zbieramy dane o postępie prac z budów poprzez utworzenie kopii planu na papierze i opisywanie stanu aktualnego, a następnie ręcznym wprowadzaniu danych do głównego planu w Asta Powerproject. Mając Asta Siteprogress kierownicy budów i planiści uŝywają PDA do zapisywania postępu prac zadań w czasie obchodzenia budowy. Te informacje są automatycznie ładowane do Asta Powerproject przez internet albo sieć lokalną. Największą korzyścią tego rozwiązania jest oszczędność czasu. Zwykle zabierało nam to co najmniej jedną godzinę dla jednej budowy połączenie PDA i Asta Powerproject zabiera tylko kilka minut. Kyprianos Kyprianou, Starszy Planista, HBG Construction. 6 Uproszczenie zarządzania poddostawcami Produkcja kart zadań poprzez zgrupowanie sekcji planu posortowanej według poddostawców, pokazującej zadania i terminy realizacji. Zakres prac moŝe być zakomunikowany do kaŝdego poddostawcy pocztą elektroniczną lub faksem. MoŜliwe jest takŝe przekazywanie planu, gdy róŝne rodzaje kwalifikacje są potrzebne na budowie, takie jak stolarze, tynkarze czy murarze. 7 Ludzie są ciągle poinformowani Komunikowanie planów jest łatwe poprzez wydrukowanie raportów o wysokiej jakości w kilka sekund. MoŜna takŝe dostosować widok projektu dla róŝnych odbiorców. MoŜna takŝe utworzyć elektorniczne wersje raportów do wysłania pocztą elektroniczną w róŝnych formatach, między innymi: html excel mpx pdf mdb Wykorzystanie kodów kolorowych i filtrowanie zadań w celu utworzenia raportów dla poddostawców. Odwiedź naszą stronę:

15 8 Predefiniowane, moŝliwe do zmiany rodzaje wydajności zasobów (na jednostkę miary lub jednostkę czasu) oraz poziomy zuŝycia materiałów na jednostkę produktu 9 RóŜne sposoby planowania nakładu pracy, w tym na podstawie norm budowlanych 10 RóŜne rodzaje kosztów: koszty stałe, naliczane na podstawie upływu czasu lub obmiaru wykonanej pracy 11 MoŜliwość określenia zakresu prac, które wykonuje i za które odpowiada kaŝdy pracownik 12 RóŜne sposoby ewidencjonowania wykonanych prac, kosztów i uaktualniania harmonogramu ( np. tylko ogólne informacje lub szczegółowo na dni) 13 Hierarchiczne struktury i klasyfikacje zasobów, sprzętu, materiałów, kosztów i tp. 14 Definiowanie dowolnych jednostek miar, zasobów, sprzętu i materiałów 15 MoŜliwość wielokrotnego przerywania realizacji pojedynczych czynności 16 Kontrola postępu prac w dowolnie zdefiniowanych okresach 17 Zarządzanie projektami zgodnie z metodą łańcucha krytycznego 18 MoŜliwość graficznej prezentacji złoŝonych czynności zarówno w jednym jak i w osobnych wierszach 19 Rysowanie wykresów w oparciu o parametry definiowane przez uŝytkownika oraz symbole graficzne wyróŝniające charakter rozbót budowlanych 20 Tworzenie wielu wersji planów tego samego projektu oraz porównywanie ich jednocześnie w dowolnej liczbie 21 Gotowe szablony raportów dostarczane z systemem, moŝliwość ich modyfikacji oraz tworzenia własnych z wykorzystaniem kreatora 22 MoŜliwość tworzenia nowych pól i wyliczania dodatkowych wskaźników Zadzwoń do nas: DAT Computer Concepts:

16 Prezentacje oprogramowania on-line pod adresem Odwiedź obszar budowniczych domów naszej strony internetowej Ŝeby zobaczyć prezentację oprogramowania Asta Powerproject w jaki sposób jest ono zaprojektowane dla pracy budowniczych domów. Demo pokazuje, jak: Zacząć pracę z Asta Powerproject Przyspieszyć proces planowania Zarządzać poddostawcami Notować postęp pracy na budowie Zarządzać pracami Produkować plany O NASZYCH KLIENTACH Klientami uŝywającymi Asta Powerproject są, między innymi: Antler Homes Berkeley Group plc Countryside Properties plc George Wimpey Laing Homes Persimmon plc Stamford Homes Willmott Dicon Housing Asta Powerproject oferuje doskonałe moŝliwości prezentacji, szczególnie wykresów. Prezentowanie czytelnych planów w przyjazny dla uŝytkownika sposób jest łatwe i wykonywane w sposób, który moŝe być zrozumiały dla zespołu projektu. W Antler Homes Wessex uŝywamy Asta Powerproject nie tylko w fazie budowy. Wykorzystujemy takŝe oprogramowanie dla zadan takich jak, na przykład, utworzenia głównego planu projektu zawierającego całość procesu od rozpoczęcia planowania do ukończenia kaŝdego projektu. Alfred Tilt Dyrektor Działu Budów Antler Homes DAT Computer Concepts Sp. z o. o. ul. Jeździecka 21f Warszawa-Wesoła Tel /03 Fax

17 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI PRZEZNACZONE DLA WIELU UśYTKOWNIKÓW. UŜywamy Asta Powerproject Enterprise poniewaŝ umoŝliwia jednoczesną pracę wszystkim siedmiu członkom zespołu projektu z tym samym plikiem. Steve Adams MenadŜer Planowania Projekt Szpital Birmingham Balfour Beatty

18 Odwiedź naszą stronę OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI DLA WIELU UśYTKOWNIKÓW Asta Powerproject Enterprise jest mocnym, elastycznym narzędziem przeznaczonym do wspomagania zarządzania duŝymi projektami z branŝy budowlanej. Główną korzyścią z uŝywania przyjaznego uŝytkownikowi oprogramowania Asta Powerproject Enterprise wspomagającego planowanie i zarządzanie jest moŝliwość zaplanowania, monitorowania i raportowania kaŝdego elementu projektu. Gdy nieprzewidziane wydarzenia, na przykład zła pogoda, mogłyby opóźnić działania, oprogramowanie moŝe być uŝyte do planowania działań zapobiegawczych, Ŝeby utrzymać tempo pracy. Steve Adams MenadŜer Planowania Projekt Szpital Birmingham Balfour Beatty Asta Powerproject Enterprise łączy profesjonalne oprogramowanie do zarządzanie projektami Asta Powerproject z centralną bazą danych, która przechowuje wszystkie informacje o projektach oraz pozwala na dostęp wielu uŝytkowników do planu projektu. Asta Powerproject Enterprise posiada moŝliwości łatwego i szybkiego raportowanie postępu prac wprost z placu budowy. System ma zestaw moŝliwych do modyfikowania raportów, opisujących kaŝdy aspekt projektu. Dlaczego naleŝy wybrać Asta Powerproject Enterprise? Asta Powerprojekt Enterprise pozwala na: Jednoczesną pracę wielu uŝytkowników z planem projektu. Gromadzenie w sposób szybki i łatwy danych z wielu budów oraz przenoszenia ich bezpośrednio do planu projektu. Dostęp klientów oraz kierownictwa wyŝszego szczebla do bazujących na dokładnych i aktualnych danych raportów, dopasowanych do ich potrzeb. Dla kogo jest system Asta Powerproject Enterprise? Dla kaŝdego rodzaju projektów z branŝy budowlanej, w których duŝa liczba ludzi modyfikuje plan projektu. Przykłady: Projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DuŜe programy projektów, w których pracuje więcej niŝ jeden planista, Projekty realikzowane w wielu miejscach, Projekty remonotowe realizowane w wielu miejscach. OIOM w nowym super szpitalu Birmingham. 6-letni projekt o budŝecie 553 mln funtów dla uniwersyteckiego zespołu szpitalnego Birmingham i zespołu opieki zdrowotnej Birmingham i Solihull jest planowany i nadzorowany z wykorzystaniem Asta Powerproject Enterprise. Łączny średni czas trwania wszystkich projektów Planowany poziom ukończenia: 13,68; Rzeczywisty poziom ukończenia: 14,13; RóŜnica: 00,45 Procent ukończenia Plan Wykonanie Asta Powerproject Enterprise pozwala nam tworzyć raporty pokazujące aktualny status projektów w formacie łatwo zrozumiałym dla klienta i innych interesariuszy. Andrew McGarva Dyrektor Projektów Grupa AMEC Raport krzywej S postępu prac dla przełoŝonych z Asta Executive Reporting

19 Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 MODULARNE ROZWIĄZANIE Asta Powerproject Enterprise jest produktem modularnym. Asta Powerproject i centralna baza danych stanowią podstawowe składowe produktu. Asta Site Progress i Asta Executive Reporting są opcjonalnymi modułami, które mogą być dodane w kaŝdej chwili. Asta Powerproject Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania projektami umoŝliwiające tworzenie, zarządzanie i nadzorowanie projektów. W 100% zaprojektowane dla budownictwa, Asta Powerproject jest jednym z najłatwiejszych do uŝycia, najbardziej intuicyjnych oprogramowań do zarządzania projektami. Na świecie istnieje ponad uŝytkowników Asta Powerproject. Centralna baza danych Działa na bazach Oracle i SQL. Przechowuje wszystkie informacje o projektach. Dzięki centralnemu przechowywaniu wszystkich danych projekty i programy są o wiele lepiej widoczne niŝ jest to moŝliwe w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej Asta Powerproject. Asta Site Progress Szybki i łatwy sposób dla kierowników budów i planistów wprowadzania danych o postępie prac do projektu z wykorzystaniem PDA lub przeglądarki internetowej. UŜytkownikom obchodzącym budowy dostarczane są listy kontrolne. Informacje o postępie prac są importowane bezpośrednio do centralnego planu Asta Powerproject. W ten sposób eliminuje się błędy przy wprowadzaniu danych i oszczędza czas. Asta Executive Reporting Raporty dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów; takŝe zawierające krzywe S opisujące postęp prac. Raporty takie mogą być tworzone dla projektów dowolnego rozmiaru. UmoŜliwiają one dostarczenie klientowi precyzyjnych, aktualnych informacji o wszystkich aspektach realizacji projektu. Przykładowy plan z Asta Powerproject MoŜliwość oglądania, planowania i przewidywania wszystkich prac jednocześnie jest bezcenna dla firmy ze względu na moŝliwość oszczędzania czasu na budowie i efektywnego przydzielania siły roboczej przy jednoczesnym unikaniu potencjalnie kosztownych ryzyk. David Williams, Manager ds. Przygotowania Prac, Barlows Zobacz więcej pod adresem

20 Odwiedź naszą stronę NajwaŜniejsze cechy oprogramowania ASTA 1 Predefiniowane, moŝliwe do zmiany rodzaje wydajności zasobów (na jednostkę miary lub jednostkę czasu) oraz poziomy zuŝycia materiałów na jednostkę produktu 9 RóŜne sposoby planowania nakładu pracy, w tym na podstawie norm budowlanych 2 RóŜne rodzaje kosztów: koszty stałe, naliczane na podstawie upływu czasu lub obmiaru wykonanej pracy 10 MoŜliwość określenia zakresu prac, które wykonuje i za które odpowiada kaŝdy pracownik 3 RóŜne sposoby ewidencjonowania wykonanych prac, kosztów i uaktualniania harmonogramu ( np. tylko ogólne informacje lub szczegółowo na dni) 11 Hierarchiczne struktury i klasyfikacje zasobów, sprzętu, materiałów, kosztów i tp. 4 Definiowanie dowolnych jednostek miar, zasobów, sprzętu i materiałów 12 MoŜliwość wielokrotnego przerywania realizacji pojedynczych czynności 5 Kontrola postępu prac w dowolnie zdefiniowanych okresach 13 Zarządzanie projektami zgodnie z metodą łańcucha krytycznego 6 MoŜliwość graficznej prezentacji złoŝonych czynności zarówno w jednym jak i w osobnych wierszach 14 Rysowanie wykresów w oparciu o parametry definiowane przez uŝytkownika oraz symbole graficzne wyróŝniające charakter rozbót budowlanych 7 Tworzenie wielu wersji planów tego samego projektu oraz porównywanie ich jednocześnie w dowolnej liczbie 15 Gotowe szablony raportów dostarczane z systemem, moŝliwość ich modyfikacji oraz tworzenia własnych z wykorzystaniem kreatora 8 MoŜliwość tworzenia nowych pól i wyliczania dodatkowych wskaźników

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2010 W skrócie

Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo