Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi"

Transkrypt

1 Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

2

3 Skuteczne narzędzie do oceny jakości pracy laboratorium Gama materiałów do kontroli jakości Randox Acusera jest najbardziej dokładna, stabilna i jednorodna na rynku. Jako prawdziwe kontrole niezależne, nasze materiały kontrolne nie są projektowane ani optymalizowane do użycia z produktami konkretnego producenta odczynników lub urządzeń. Dzięki temu możliwa jest prawdziwa, jednoznaczna ocena jakości pracy laboratorium. Zastosowanie materiałów do wewnętrznej kontroli jakości jest tylko pierwszym krokiem do poprawy wyników pracy analitycznej. Możliwość interpretacji danych i skutecznego monitorowania jakości pracy jest kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania wiarygodności, dokładności i precyzji. Randox Acusera 24 7 to oprogramowanie do wewnętrznej kontroli jakości oraz pakiet zawierający funkcję raportu grup jednorodnych, mające na celu przede wszystkim uzupełnianie i wspieranie gamy surowic do kontroli jakości Acusera. Jednak może ono być wykorzystane do monitorowania wyników uzyskiwanych za pomocą dowolnych materiałów do wewnętrznej kontroli jakości. wykonywanych oznaczeń analitycznych laboratorium, pomoże uzyskać akredytację i spełnić różne wymagania wynikające z prawodawstwa. Oprogramowanie Randox Acusera 24 7 pozwala laboratoriom monitorować jakość wykonywanych oznaczeń analitycznych, zaś funkcja raportów grupy jednorodnej umożliwia dostęp do raportów grupy jednorodnej i porównanie wyników z wynikami innych laboratoriów, korzystających z tych samych materiałów kontrolnych, metody i analizatora. Dane dotyczące grupy jednorodnej są aktualizowane co 24 godziny, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych danych, jakie są dostępne. To jest unikalna cecha usługi Randox Acusera Wraz z danymi od ponad uczestników RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme, Międzynarodowy program oceny jakości Randox) oprogramowanie Acusera 24 7 daje natychmiastową pewność dotyczącą przypisanych wartości docelowych. Wydajny schemat wewnętrznej kontroli jakości (IQC) i raport grupy jednorodnej, jak 24 7, pomoże poprawić jakość

4 Dlaczego warto uczestniczyć w programie raportowania grupy jednorodnej, takim jak Acusera 24 7? Statystyki grupy jednorodnej Acusera 24 7 są generowane co 24 godziny z tysięcy laboratoriów na całym świecie. Tak duża liczba uczestników zapewnia rozległą bazę danych z wynikami dla wielu metod analitycznych, zapewnia walidację i tym samym zwiększa zaufanie do uzyskiwanych wyników. Acusera 24 7 pozwoli wykryć i zidentyfikować błędy w systemie laboratoryjnym, tym samym minimalizując liczbę kosztownych powtórzeń i niepotrzebne rozwiązywanie problemów. Porównując wyniki IQC z danymi dla grupy jednorodnej można identyfikować problemy, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone, i można ocenić, czy przesunięcia w odzyskiwaniu kontroli jakości są unikalne dla danego laboratorium. Dostęp do danych grupy jednorodnej może nawet zaalarmować o przyszłych problemach, zanim wystąpią w danym laboratorium. Większość błędów pojawia się wraz ze zmianami oprogramowania, zmianami w recepturze odczynnika i ponowną standaryzacją kalibratora. Oprogramowanie Acusera 24 7 firmy Randox ma na celu wspieranie i uzupełnianie aktualnego schematu EQA / PT. Zewnętrzna ocena jakości nie jest przeprowadzana codziennie, ale okresowo, co dwa tygodnie lub co miesiąc w przypadku RIQAS lub rzadziej w przypadku innych schematów EQA / PT. Błędy mogą pojawić się w dowolnej chwili lub w dowolnym punkcie procesu oznaczania i mogą pozostać niewykryte do chwili otrzymania przez laboratorium raportu EQA. Po otrzymaniu raportu EQA można zidentyfikować problem, ale pozostaje pytanie, kiedy ten problem wystąpił? Poprzedniego dnia, tydzień wcześniej czy tuż po tym, jak zbadana została ostatnia próbka EQA? Dobrze prowadzony program wewnętrznej kontroli jakości uzupełniany schematem raportowania grupy jednorodnej, taki jak Randox Acusera 24 7, jest niezbędny, aby ustalić i utrzymać wiarygodność, precyzję i dokładność. Kierownicy laboratoriów są podawani coraz silniejszym naciskom, aby uważnie monitorować wyniki oznaczeń uzyskiwane w laboratorium i zapewniać ich jakość ze względu na rosnące wymagania władz, dotyczące akredytacji krajowej i międzynarodowej. Norma ISO mówi, że kierownictwo laboratorium powinno monitorować wyniki EQA i wdrażać działania naprawcze w sytuacjach, gdy kryteria kontroli jakości nie są spełnione. Dobre procedury wewnętrznej kontroli jakości, w tym także funkcja raportów grupy jednorodnej i uczestnictwo w działaniach międzylaboratoryjnych, mogą pomóc w spełnieniu tych wymagań. Producenci często stosują te same surowce w odczynnikach, materiałach kontrolnych i kalibratorach. W związku z tym istnieje zwiększone ryzyko, że przesunięcie w wynikach oznaczeń próbek pacjentów zostanie niezauważone, ponieważ wyniki kontroli jakości będą wydawały się poprawne. Niezależne materiały do kontroli jakości firmy Randox w połączeniu z oprogramowaniem do raportów grupy jednorodnej Acusera 24 7 mogą redukować potencjał wystąpienia błędów systematycznych i zapewnić prawdziwą ocenę jakości pracy analitycznej. Oprogramowanie Randox Acusera 24 7 jest obecnie dostępne w 11 różnych językach, w tym w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, portugalskim, chińskim, polskim, koreańskim, rosyjskim i słowackim. Wyjątkowa funkcja wyboru oprogramowania umożliwia użytkownikom przełączanie się między językami, jeśli jest to konieczne. Dzięki Randox Acusera 24 7 dane dotyczące grupy jednorodnej są aktualizowane co 24 godziny, co jest wyjątkową cechą, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych danych, jakie są dostępne. Jest to niezwykle istotne dla określania problemów związanych z jakością pracy i rozwiązywania ich, gdy tylko wystąpią. Dodatkowo uczestnictwo w schemacie raportowania grupy jednorodnej może także poprawić wyniki EQA / PT, ponieważ wyniki uzyskiwane przez laboratorium mają większą szansę na dobre porównanie z innymi laboratoriami biorącymi udział w tym samym programie. Laboratorium jest bardziej pewne wyników, które przekazywane są jednostce prowadzącej program EQA / PT.

5 Czy raportowanie w grupie jednorodnej jest wymagane do celów akredytacyjnych? Oprogramowanie Randox 24 7 jest przeznaczone do stosowania jako rozszerzenie procedur wewnętrznej kontroli jakości w Państwa laboratorium. Uczestnictwo w programie raportów międzynarodowych lub grupy jednorodnej staje się coraz częściej obowiązkowe w krajach na całym świecie. Zachęcają do tego ISO i inne organy akredytacyjne, ponieważ pozwala to laboratoriom oceniać względną dokładność, gdy nie są w stanie mierzyć prawdziwości. W innych krajach, gdzie uczestnictwo nie jest jeszcze obowiązkowe, istnieje ogólny nacisk na takie uczestnictwo, ponieważ jest ono uważane za rozwiązanie wysoce korzystne i ekonomiczne pod względem finansowym. Zapewnienie jakości jest kluczowe dla redukowania błędów i bycia pewnym wyników pacjentów. Pakiet zapewniania jakości powinien uwzględniać wszystkie aspekty jakości. Firma Randox Laboratories oferuje rozwiązania do zarządzania jakością dla: Wewnętrznej kontroli jakości (surowice kontrolne) Acusera Raportów grupy jednorodnej oprogramowanie Acusera 24 7 Zewnętrznej oceny jakości RIQAS ISO podaje wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych; podsumowuje, że laboratoria kliniczne powinny uczestniczyć w programach porównawczych międzylaboratoryjnych, takich jak organizowane w ramach schematów zewnętrznej oceny jakości, ściśle monitorować wyniki i wdrażać działania naprawcze w sytuacjach, gdy kryteria kontroli jakości nie są spełnione. Dobre procedury wewnętrznej kontroli jakości, w tym także funkcja raportów grupy jednorodnej i uczestnictwo w działaniach międzylaboratoryjnych, mogą pomóc w spełnieniu tych wymagań.

6 Przegląd oprogramowania Oprogramowanie 24 7 firmy Randox jest łatwe, elastyczne i wygodne w użyciu. Otwarty system pozwala użytkownikom na dodawanie parametrów, metod, analizatorów, odczynników i jednostek w celu recenzji poza grupą jednorodną. Łatwa nawigacja poprzez użycie klawiszy skrótów i zakładek, dzięki którym użytkownik ma łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Dane można wprowadzać szybko i prosto za pomocą trzech opcji: o Pojedyncze oznaczenie o Panel zdefiniowany przez użytkownika o Automatycznie, poprzez pliki pobrane z analizatora, z oprogramowania typu middleware lub LIMS Komunikaty o błędach w danych wejściowych alarmują użytkownika o możliwych błędach transkrypcji, dzięki czemu użytkownik jest pewny wyników. Wielojęzyczne oprogramowanie z możliwością wyboru spośród 11 języków Dane można przeglądać jednocześnie dla maksymalnie 3 różnych partii surowicy. Dane z grupy jednorodnej będą dostarczane przez cały okres przydatności danej partii surowicy. Opcja zmiany daty umożliwia łatwe i szybkie wprowadzanie danych retrospektywnych. To pozwala kierownikowi laboratorium na wprowadzanie danych dla weekendowych przebiegów kontrolnych w poniedziałkowy poranek i wstawienie faktycznych dat, określających wykorzystanie surowicy. Włączenie lub wykluczenie danych zgodnie z określonymi przez użytkownika regułami dotyczącymi wyników na podstawie reguł dotyczących wyników. (Patrz zrzut ekranu poniżej) Wstępnie zdefiniowane podczas konfiguracji opcje parametrów, metod, analizatorów, odczynników i jednostek. Szybkie ładowanie wyników i pobieranie danych grupy jednorodnej w dowolnej chwili, po naciśnięciu przycisku. Wielopoziomowe hasła zapewniają poufność i umożliwiają zarządzanie ustawieniami systemu kontroli przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu dla personelu laboratorium w celu wprowadzania danych. Lepsze zarządzanie siecią pozwala na to, aby na kilku komputerach w jednym laboratorium uruchomiony był ten sam program.

7 Szczegółowe raporty Podsumowanie wyników zapewnia szybki przegląd aktualnej jakości wykonania analiz Oprogramowanie Randox Acusera 24 7 automatycznie oblicza dane statystyczne, w tym średnią i odchylenie standardowe. Dane są przedstawiane w postaci prostych i czytelnych wykresów, umożliwiających natychmiastową identyfikację wszelkich nagłych i stopniowych zmian w jakości. Dane można wyświetlać i przeglądać na 5 różnych sposobów, dzięki czemu jakość wykonania oznaczeń można ocenić wizualnie. Podsumowanie umożliwia porównanie wyników ze zdefiniowanymi przez użytkownika stałymi wartościami średniej i odchylenia standardowego. Laboratorium może ustalić stałe wartości na podstawie statystyki grupy jednorodnej lub innych wartości, takich jak wartość docelowa i zakres podany dla konkretnej, stosowanej partii. Dane można przeglądać dla maksymalnie trzech partii surowicy kontrolnej.

8 Wykresy Levey-Jenningsa Wizualna identyfikacja trendów, błędów systematycznych i problemów z precyzją za pomocą raportu Levey-Jenningsa. Dostępne są dwa wykresy Levey-Jenningsa, jeden oparty na odchyleniu standardowym (patrz wykres powyżej), a drugi na odchyleniu procentowym (patrz wykres na stronie obok). Wyniki odrzucone lub oznaczone alarmem na podstawie reguł wielokrotnych dotyczących jakości wykonania oznaczeń, zdefiniowanych przez użytkownika, są podświetlone na czerwono, dzięki czemu wszelkie problemy związane z jakością wykonania oznaczeń mogą być zidentyfikowane bardzo szybko. Dane są wyświetlane do maksymalnie 90 dni, ale w razie konieczności można przeglądać dane historyczne, przeglądając historyczne wykresy Levey-Jenningsa. Wyniki można porównywać z limitami jakości wykonania zdefiniowanymi przez użytkownika lub ze wstępnie ustawionymi limitami akceptowalności, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub wstępnie ustawione na podstawie zmienności biologicznej lub wymagań rządowych, takich jak CLIA.

9 Ten wykres Levey-Jenningsa jest oparty na odchyleniu procentowym Zwane także niepewnością procentową lub błędem procentowym, odchylenie procentowe jest obliczane na podstawie następującego wzoru: % odchylenia = (Państwa wynik - średnia do porównania) (Średnia do porównania) X 100 Państwa % odchylenie dla każdego parametru jest porównywane ze średnią do porównania i stosowane są dopuszczalne przez Państwa limity jakości. Wykres pomaga identyfikować trendy i przesunięcia w uzyskiwanych wynikach. Czarna kropka na białej części wykresu będzie przedstawiała wynik z odchyleniem procentowym w granicach Państwa dopuszczalnego limitu jakości. Zaś czarna kropka na zaciemnionej (czerwonej) części wykresu będzie przedstawiała wynik z odchyleniem procentowym poza granicami Państwa dopuszczalnego limitu jakości.

10 Histogram Histogram wyświetla miesięczną średnią dla każdego parametru w okresie 12 miesięcy, umożliwiając jak najszybszą identyfikację i korektę jakichkolwiek trendów długoterminowych. Raport histogramu jest wyjątkowo użyteczny w identyfikowaniu zarówno przesunięć (zmiany nagłe), jak i trendów (stopniowe zmiany w czasie) w miesięcznych wynikach laboratorium.

11 Wykresy podsumowujące jakość wykonania oznaczeń Wykresy podsumowujące jakość wykonania oznaczeń umożliwiają na porównanie Państwa zbiorczych lub miesięcznych danych z grupą jednorodną, na podstawie statystyki światowej lub statystyki grupy związanej. Raport podsumowujący jakość wykonania oznaczeń podkreśla potencjalne kwestie związane z błędami statystycznymi i brakiem precyzji, wyświetlając SDI na osi Y, a CVI na osi X. Jakość wykonywania oznaczeń przez Państwa laboratorium jest wykreślana w funkcji wybranej grupy jednorodnej i grupy jednorodnej w ramach tej samej metody. Wyniki zbiorcze lub miesięczne można porównać ze statystyką światową lub statystyką grupy związanej, co pozwala na lepsze rozwiązywanie problemów. Czarna kropka oznacza Państwa wybraną grupę jednorodną, a zielony kwadrat wskazuje grupę jednorodną w ramach tej samej metody. Te elementy są zawsze wyświetlane, niezależnie od wybranej grupy jednorodnej. Jakość wykonania oznaczeń analitycznych może być łatwo interpretowana na podstawie tego, gdzie znajduje się Państwa wynik w zaciemnionych obszarach.

12 Statystyka grupy jednorodnej Za pomocą 24 7 można wybrać statystykę grupy jednorodnej, z którą porównywane są Państwa wyniki. Dostępnych jest siedem opcji: 1. Wszystkie metody 2. Metoda 3. Metoda / odczynnik 4. Metoda / model analizatora 5. Metoda / model analizatora / odczynnik 6. Metoda / grupa analizatora 7. Metoda / grupa analizatora / odczynnik Grupa jednorodna może być w dowolnej chwili zmieniona, a dane można oglądać na tym samym ekranie, dzięki czemu rozwiązywanie problemów jest łatwiejsze. Dane dotyczące grupy jednorodnej w 24 7 są aktualizowane co 24 godziny, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najnowszych dostępnych danych. Ta usługa jest unikalna dla Randox Acusera Dane grupy jednorodnej mogą zostać dostosowane, aby laboratoria mogły porównywać jakość wyników swoich oznaczeń z grupą jednorodną na całym świecie (statystyka światowa) lub z grupą jednorodną w wybranej grupie powiązanej (statystyka grupowa). Koordynatorzy grupy mogą przeglądać jakość wykonania oznaczeń innych członków swojej grupy lub związanych laboratoriów.

13 Podsumowanie jakości wykonania oznaczeń grupy powiązanej Ważna funkcja drill down pozwala koordynatorom grupy na monitorowanie jakości wykonywania oznaczeń w ich laboratoriach związanych Dogłębna analiza statystyki metody, aby zobaczyć wyniki poszczególnych laboratoriów związanych

14 Glosariusz terminów Grupa jednorodna Grupa jednorodna zawiera liczne laboratoria stosujące te same materiały do kontroli jakości, tą samą metodologię, analizator i odczynniki. W związku z tym grupa jednorodna może być opisana jako grupa doskonałej zgodności. Błąd systematyczny Termin błąd systematyczny odnosi się do różnicy pomiędzy oczekiwanym wynikiem a zaakceptowaną wartością referencyjną. Precyzja Precyzja odnosi się do powtarzalności wyników oznaczeń i jest miarą tego, jak bardzo różnią się między sobą wyniki. Przesunięcie Termin przesunięcie jest często używany, aby opisać nagłą lub niespodziewaną zmianę w wynikach. Trend Termin trend jest stosowany do opisania stopniowej zmiany w wynikach kontroli jakości w czasie. Średnia Średnia arytmetyczna jest obliczana poprzez podzielenie sumy wszystkich wyników przez liczbę wyników. Państwa średnia jest przedstawia na postaci miesięcznej lub kumulacyjnej. Średnia do porównania (MFC, ang. mean for comparison) jest stosowana do obliczania statystyki jakości wyników oznaczeń w zależności od wybranej grupy jednorodnej. Odchylenie procentowe (% odchylenia) Państwa % odchylenia od średniej do porównania. % odchylenia = (wynik - MCF) x 100% / MCF Statystyka jakości wykonania oznaczeń Indeks odchylenia standardowego (SDI, ang. standard deviation index) Indeks odchylenia standardowego (SDI) wyraża odchylenie wyników uczestnika (w jednostkach SD) od średniej. SDI ułatwia porównanie wyników różnych oznaczeń jednocześnie, bez konieczności uwzględniania różnych jednostek lub rzędów wielkości. Średni SDI równy 1,0 lub większy oznacza, że wynik oznaczeń w sposób systematyczny różni się od grupy. Idealny SDI jest równy zero, co oznaczałoby, że Państwa wynik dokładnie odpowiada średniej dla grupy jednorodnej. SDI = Średnia - Średnia dla grupy jednorodnej / SD średniej dla grupy jednorodnej Indeks współczynnika wariacji (CVI, ang. coefficient of variation index) CVI jest wskaźnikiem Państwa precyzji i jest obliczany poprzez podzielenie państwa %CV przez %CV dla grupy jednorodnej. Idealny CVI jest <1, co jest uzyskiwane, kiedy Państwa %CV jest mniejszy niż %CV dla grupy jednorodnej. CVI = CV / CV dla grupy jednorodnej Odchylenie standardowe (SD, ang. standard deviation) Odchylenie standardowe rozkładu normalnego to miara rozproszenia lub dyspersji obserwowanych wartości wokół średniej, wyrażona w tych samych jednostkach co wartości obserwowane. Odchylenie standardowe jest miarą stopnia rozproszenia punktów danych wokół średniej. Współczynnik wariacji (CV, ang. coefficient of variation) Współczynnik wariacji (CV) to względne odchylenie standardowe, tj. SD wyrażone jako procent średniej. CV odzwierciedla stosunek odchylenia standardowego do poziomu koncentracji, a tym samym stanowi lepszą metodę oszacowania jakości wyników oznaczeń dla danej metody w całym zakresie stężeń.

15 Często zadawane pytania 1. W jaki sposób można uzyskać oprogramowanie 24 7? Oprogramowanie 24 7 firmy Randox jest dostępne dla wszystkich klientów firmy Randox na płycie CD. Po umieszczeniu płyty w napędzie CD oprogramowanie może zostać zainstalowane na dysku twardym komputera dzięki funkcji automatycznego uruchomienia. CD jest dostarczany w postaci pełnej, z krótkim wprowadzeniem do oprogramowania i instrukcją obsługi. Po instalacji oprogramowanie jest aktywne przez okres próbny 60 dni. Po upływie tego czasu oprogramowanie zostanie zablokowane i utracony zostanie dostęp do wszystkich funkcji. Dane będą nadal przechowywane w systemie, a dostęp będzie możliwy wyłącznie po ponownej aktywacji oprogramowania za pomocą unikalnego kodu aktywacyjnego. Aby reaktywować oprogramowanie, użytkownik musi zarejestrować się na stronie internetowej com/247. Szczegóły dotyczące rejestracji są przesyłane bezpośrednio do klienta i wprowadzane do oprogramowania w menu Configuration/Registration (Konfiguracja/Rejestracja). Rejestracja i ponowna rejestracja oprogramowania zapewnia dostęp na okres do 12 miesięcy. Użytkownicy muszą aktualizować dane rejestracyjne co rok, aby upewnić się, że oprogramowanie pozostanie aktywne. 2. W jaki sposób można uzyskać nowe wersje (upgrade) oprogramowania 24 7? Nowe wersje oprogramowania można uzyskać, rejestrując się w Randox poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem swojego dystrybutora. Po otrzymaniu przez firmę Randox potwierdzenia wpłaty licencyjnej, klienci otrzymają poufne dane dotyczące LOGINU i HASŁA do bezpiecznej strony w witrynie internetowej Zarejestrowani użytkownicy będą informowani o nowych wersjach oprogramowania i mogą pobrać je, naciskając jeden przycisk. 3. W jaki sposób używać 24 7 do tworzenia raportów grupy jednorodnej? CD 24 7 zawiera oprogramowanie systemowe, które można zainstalować i używać do wewnętrznej kontroli jakości. System oferuje także funkcję reportów grupy jednorodnej, która umożliwia laboratoriom przesyłanie danych laboratoryjnych do serwera 24 7 w siedzibie firmy Randox, a następnie pobieranie wartości dla grupy jednorodnej generowanych z wyników tysięcy laboratoriów na całym świecie. Funkcja grupy jednorodnej wymaga, aby użytkownik posiadał ważną licencję 24 7 Peer Group. Aby uzyskać dalsze informacje, proszę odwiedzić stronę internetową lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Randox. 4. Co to jest licencja 24 7 Peer Group i jak mogę ją uzyskać? Licencja grupy jednorodnej 24 7 jest wydawana przez Randox Laboratories i odnawiana corocznie. Każdy posiadacz licencji otrzymuje unikalny numer użytkownika, który aktywuje konto 24 7 i umożliwia przesyłanie danych. Licencje można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem firmy Randox lub wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej Randox W jaki sposób mogę przesyłać dane do serwera 24 7? Informacje można przekazywać do serwera 24 7, naciskając przycisk. Pakiet oprogramowania ma opcję w menu, która umożliwia transfer danych za pomocą protokołu http lub FTP. 6. Jak często aktualizowane są dane grupy jednorodnej? Dane grupy jednorodnej aktualizowane są codziennie, dając użytkownikowi najnowsze dane dotyczące jakości oznaczeń dla ich analizatora. 7. Czy mogę używać funkcji grupy jednorodnej bez podłączenia do Internetu? Dane dotyczące jakości wykonywania oznaczeń mogą być przesyłane, a dane dotyczące grupy jednorodnej mogą być odbierane, za pośrednictwem poczty. Można to zorganizować, kontaktując się z przedstawicielem firmy Randox. Wymagane jest posiadanie ważnej licencji. 8. Czy oprogramowanie 24 7 jest dostępne w innych językach? Tak, oprogramowanie 24 7 jest obecnie dostępne w językach angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, portugalskim, chińskim, polskim, koreańskim, rosyjskim i słowackim. Wyjątkowa funkcja wyboru oprogramowania umożliwia użytkownikom przełączanie się między językami, jeśli jest to konieczne. Aby rozpocząć 60-dniową darmową wersję testową, należy zamówić CD z oprogramowaniem 24 7 u przedstawiciela firmy Randox lub odwiedzić stronę internetową

16 Seria analizatorów RX RX monza półautomatyczny niskowydajny analizator RX daytona 180 fotometrycznych 270 oznaczeń ISE na godzinę RX imola 400 fotometrycznych 240 oznaczeń ISE na godzinę RX suzuka 800 kolorymetrycznych 400 oznaczeń ISE na godzinę Odczynniki Randox Pewne odczynniki, które sprawiają, że wykonywanie oznaczeń jest proste Nasza szeroka gama wysokiej jakości, ekonomicznych pod względem kosztów odczynników diagnostycznych obejmuje: Przeciwutleniacze - Chemia rutynowa - Koagulologia - Markery cukrzycowe - Leki - Żywność i wino - Lipidy - Białka specyficzne - Leki - Odczynniki weterynaryjne Nasze odczynniki są produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i z akredytacją ISO Firma Randox silnie inwestuje w badania i rozwój. W efekcie nasza gama produktów jest ciągle poszerzana, aby zapewnić Państwu coraz większy wybór odczynników wysokiej jakości. Kontrola jakości Gama naprawdę niezależnych materiałów do kontroli jakości Acusera obejmuje ponad 300 parametrów i gwarantuje doskonałą jakość wykonywanych oznaczeń. W rzeczywistości gama materiałów kontrolnych Acusera jest wśród najbardziej jednorodnych, najdokładniejszych i najbardziej stabilnych materiałów kontrolnych na rynku. Główne produkty kontrolne to między innymi: Przeciwutleniacze - Gazometria krwi Markery kardiologiczne - Chemia rutynowa Koagulologia Markery cukrzycowe Testy immunologiczne - Immunologia / Białka Lipidy - Kontrole specjalne / do zastosowań badawczych - Leki Toksykologia - Mocz Dodatkowo do naszej szerokiej gamy wysokiej jakości materiałów kontrolnych Randox może także dostarczyć 24/7, pakiet oprogramowania do wewnętrznej kontroli jakości i raportów grupy jednorodnej. RIQAS - Zewnętrzna ocena jakości Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) jest największym, międzynarodowym schematem EQA na świecie. Wiele prywatnych laboratoriów wykorzystuje tę usługę, aby zapewnić jakość swoich wyników. RIQAS dostarcza ślepe próbki, aby zapewnić dokładność i precyzję oraz pomóc Państwu spełnić obowiązki nakładane przez prawodawstwo. Schematy EQA w ramach RIQAS: Gazometria - Markery kardiologiczne - Chemia kliniczna - Koagulologia - Hematologia - HbA1c - Mocz ludzki -Testy immunologiczne - Lipidy - Markery kardiologiczne w postaci ciekłej - testy matczyne - Białka specyficzne - Leki - Badanie ogólne moczu - Toksykologia w moczu Randox Laboratories Limited, ul. Wolnosc 7 lok. 15, , Warszawa t +48 (0) f +48 (0) e I Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T +44 (0) f +44 (0) E I LT244POL NOV11 Information correct at time of print. All Randox products made in the UK. Randox Laboratories Limited is a company registered within Northern Ireland with company number N.I VAT Registered Number: GB Product availability may vary from country to country. Please contact your local Randox representative for information.

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowego

Ocena ryzyka sercowego Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie avast! Internet Security 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej przyspieszają

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo