MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I N F O R M A T O R O OGÓLNOPOLSKICH IMPREZACH DLA DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2007/2008 Warszawa, wrzesień 2007 r.

2 - 2 - Departament MłodzieŜy, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach przekazuje Informator o ogólnopolskich imprezach dla dzieci i młodzieŝy szkolnej zawierający wykaz ogólnopolskich olimpiad, konkursów, turniejów i innych form prezentacji pozadydaktycznych osiągnięć dzieci i młodzieŝy, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. W Informatorze uwzględniono imprezy zgłoszone przez kuratoria oświaty, zgodnie z pismem nr DMB-ER /07. Zgłaszanie imprez przez kuratoria oświaty ma na celu zapewnienie ich lepszej koordynacji sprzyjającej spełnianiu celów pedagogicznych. W Informatorze umieszczono niektóre imprezy na bezpośrednią prośbę organizatorów. Dotyczy to wyłącznie imprez o długoletniej tradycji i sprawdzonych rozwiązaniach programowo-organizacyjnych. Umieszczenie imprezy w informatorze nie oznacza, Ŝe Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe oraz odpowiedzialność organizacyjną i merytoryczną. Bogata oferta propozycji ma na celu stworzenie moŝliwości udziału i spotkań uczniów, grup i zespołów uczniowskich o róŝnorodnych zainteresowaniach i pasjach, dokonaniach i osiągnięciach z moŝliwie wszystkich dziedzin nauki, kultury, techniki, sportu, turystyki, itp. Imprezy te winny sprzyjać dalszemu rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, kształtować ich potrzeby i nawyki, aktywność intelektualną, kulturalną, fizyczną, być okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Dziękując Organizatorom za trud podejmowania tych waŝnych zadań edukacyjnych, Ŝyczę osiągnięcia załoŝonych celów oraz satysfakcji z osiągnięć uczniów. Udział w tych imprezach pozostawia się do całkowitej, dobrowolnej decyzji uczniów, kół i zespołów, szkół i placówek.

3 - 3 - SPIS TREŚCI Str. 1. Imprezy zgłoszone przez organizatorów Imprezy zgłoszone przez: Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Lubelskiego Kuratora Oświaty Lubuskiego Kuratora Oświaty Łódzkiego Kuratora Oświaty Małopolskiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty Opolskiego Kuratora Oświaty Podkarpackiego Kuratora Oświaty 45 Podlaskiego Kuratora Oświaty Pomorskiego Kuratora Oświaty Śląskiego Kuratora Oświaty Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Wielkopolskiego Kuratoria Oświaty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 84-90

4 - 4 - OLIMPIADY I KONKURSY WIEDZY Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego Olimpiada Artystyczna 7-9 kwietnia Warszawa KG Olimpiady Artystycznej 2. Olimpiada Astronomiczna 3. Olimpiada Biologiczna 4. Olimpiada Chemiczna 5. Olimpiada Fizyczna 6. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 7. Olimpiada Historyczna 6-9 marca Chorzów KG Olimpiady Astronomicznej kwietnia Warszawa KG Olimpiady Biologicznej marca Warszawa KG Olimpiady Chemicznej 5-6 kwietnia Warszawa KG Olimpiady Fizycznej kwietnia do ustalenia KO Olimpiady Geograficznej marca Gdańsk-Jelitkowo KG Olimpiady Historycznej Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie Warszawa tel. (022) Planetarium Chorzów 1 skr. poczt. 10 tel. (022) ul. Miecznikowa 1 Warszawa tel. (022) KG OCh Warszawa ul. świrki i Wigury 101 tel. (022) w Warszawa Al. Lotników 32/46 tel. (022) KG OG Warszawa ul. Podbipięty 2 tel. (022) Pol. Tow. Hist. Pl. Teatralny 2 a Toruń tel. (056) i artystycznych 8. Olimpiada Języka Angielskiego 31 marca 1 kwietnia Poznań KG Olimpiady Języka Angielskiego Poznań Al. Niepodległości 4 tel. (061)

5 Olimpiada Języka marca Warszawa KM Olimpiady Języka Francuskiego Francuskiego 10. Olimpiada Języka Łacińskiego 11. Olimpiady Języka Niemieckiego 12. Olimpiada Języka Rosyjskiego 13. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 14. Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie 15. Olimpiada Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego 16. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki kwietnia Warszawa KG Olimpiady Języka Łacińskiego 4-6 kwietnia Poznań KG Olimpiady Języka Niemieckiego kwietnia Warszawa KG Olimpiady Języka Rosyjskiego kwietnia Warszawa KG Olimpiady Liter. i Jęz. Polskiego 4-5 kwietnia Warszawa-Konstancin KGO, Wydz. Nauk Hist. i Społecznych UKSW Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (022) KG Olimp. Jęz. Niemiec. ul. Półwiejska Poznań tel. (061) Warszawa ul. Marszałkowska 115 tel. (022) KG OLiJP Warszawa ul. Nowy Świat 12 tel. (022) Uniwersytet Ks. Prymasa Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 Warszawa tel. (022) do ustalenia do ustalenia KG Olimpiady Katedra Wojskowości Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW ul. Dewajtis Warszawa tel. (022) kwietnia Warszawa Komisja Episkopatu ds. Misji Komisja Episkopatu ds. Misji ul. Byszewska Warszawa 4 skr. poczt.112 tel. (022)

6 XLIX Olimpiada Matematyczna 9-10 kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Matematycznej 18. Olimpiada Filozoficzna 19. Olimpiada Teologii Katolickiej 20. Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym 21. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 22. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 23. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej marca do ustalenia KG Olimpiady Filozoficznej kwietnia Gniezno Biuro Programowania Katechezy marca Warszawa KG Olimpiady o PiŚW 8-9 marca Jachranka k/warszawy KG Olimpiady Wiedzy Ekonom. Pol. Tow. Ekonom Warszawa ul. Śniadeckich 8 tel. (022) Warszawa ul. Nowy Świat 71 tel. (022) w Biuro Programowania Katechezy Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa tel. (022) (poniedz.) Wydz. Dziennikarski i Nauk Politycznych UW ul. Krak. Przedmieście Warszawa tel. (022) Warszawa ul. Nowy Świat 49 tel. (022) , (022) czerwca do ustalenia KG OE ZG LOP ul. Tamka 37/ Warszawa tel. (022) marca Rzeszów KG Olimpiady przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich KG OWGiK ul. Czackiego 3/ Warszawa tel. (022) Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna Euroelektra marca Bydgoszcz Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz WTiEKTP w Bydgoszczy Wydział Telek. i Elektrotechninki Uniw. Tech. Przyrod. Al. Prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz

7 Ogólnopolska Olimpiada 7 marca śywiec KG Olimpiady Wiedzy Elektrycznej AGH Kraków i Elektronicznej 26. Olimpiada Informatyczna 27. Olimpiada Wiedzy O Prawach Człowieka 28. Olimpiada Języka Białoruskiego 29. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 30. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych 31. IX edycja Olimpiady Techniki Samochodowej 32. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Informatycznej kwietnia Toruń KG Olimpiady WoPCz 6 marca Bielsk Podlaski KG Olimpiady Jęz. Białoruskiego 1-2 marca Pułtusk Komitet Główny OW o UE czerwiec Mikołów Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych 10 maja do uzgodnienia Auto Moto Serwis Wydaw. Komunikacji i Łączności 4-6 kwietnia Zielona Góra Wydz. InŜynierii Lądowej Polit. Warszawskiej Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH Al. A. Mickiewicza Kraków Oś. Edukacji Informatycznej i Zastow. Komputerów ul. Nowogrodzka Warszawa tel. (022) UMK ul. Gagarina Toruń tel. (056) ul. Szturmowa Warszawa tel. (022) Akademia Humanistyczna ul. Daszyńskiego Pułtusk tel. (023) KG Owi US przy Szkole Policealnej woj. śląskiego ul. Pokoju Mikołów tel. (032) WKiŁ ul. Kazimierzowska Warszawa tel. (022) Auto Moto Serwis Al. KEN Warszawa tel. (022) KG OWiUB ul. Armii Ludowej Warszawa tel. (022) policealnych

8 XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 34. XII Olimpiada Wiedzy o śywieniu 35. XXXIV Olimpiada Wiedzy Technicznej czerwca Wrocław Akademia Podlaska KG Olimpiady Akademia Podlaska ul. 3 maja Siedlce tel. (025) kwietnia Szczecin KG Olimpiady WOś KG OWOś Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Gen. Sowińskiego Szczecin tel. /091/ kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Wiedzy Technicznej Muzeum Techniki NOT Warszawa PKiN tel. (022) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o śywności marzec Poznań KG OO WOś Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. ul. Warzywna Poznań 37. X Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości maj/czerwiec Warszawa Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Polski Związek SWiR ul. Czackiego 3/ Warszawa tel./fax (022) Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenedŜerskich 4-5 kwietnia Jordanów Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich KG Turnieju Wiedzy i Um. Handl. Men. ul. Skłodowskiej-Curie Bydgoszcz tel./fax /052/ XII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 7-9 kwietnia Wrocław Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Zesp. Szk. Zaw. nr 5 we Wrocławiu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Dawida 5/ Wrocław tel. (071) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych

9 XII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz 41. Olimpiada Innowacji Technicznych kwietnia Wrocław Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Zesp. Szk. Zaw. nr 5 we Wrocławiu maj/czerwiec Warszawa Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów 42. Olimpiada Wiedzy o Prawie 29 marca Ostrołęka II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 43. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie 44. XI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy 45. Ogólnopolski Turniej Piekarski 4-6 kwietnia ŁomŜa Krajowy Zw. Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w W-wie kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzem. w Poznaniu kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Dawida 5/ Wrocław tel. (071) Polski Związek SWiR ul. Czackiego 3/ Warszawa tel./fax (022) II Społ. LO ul. Prądzyńskiego Ostrołęka ul. HoŜa 66/ Warszawa tel. (022) ul. Warzywna Poznań tel/fax (061) ul. Warzywna Poznań tel/fax (061) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczniowie III kl. gimnazjów i szkół uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 46. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ul. Warzywna Poznań tel./fax (061) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 47. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie kwiecień Opole KGO Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego KGO KO WT ul. Drzymały 1a Opole

10 IMPREZY ARTYSTYCZNE Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego Ogólnopolski Konkurs W Polsce bije serce świata /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? maj/czerwiec Warszawa MEN, KO Warszawa kuratoria oświaty, ośrodki metodyczne KO Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa 2. Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych (ScenaDziecięca) 3. XXVI Przegląd Teatrów Dziecięcych Dziatwa 4. XIX Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej 5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -Turniej Recytatorski -Turniej Teatrów Jednego Aktora -Turniej Poezji Śpiewanej 6. XXXIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Na wschód od Bugu 7. Ogólnopolskie Spotkania z Poezją M. Konopnickiej 8. XXX Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Krajobraz Polski styczeń Poznań MEN MDK nr 2 w Poznaniu maj Bałucki Ośrodek DK Łódź Bałuty Prezydent m. Poznania kwiecień Bydgoszcz Tow. Przyjaźni Polsko-Francuskiej Bydgoszcz maj czerwiec MDK nr 2 ul. Za Cytadelą Poznań Łódź ul. Limanowskiego 166 tel. (042) TPPF Bydgoszcz ul. Jagiellońska 2 tel. (052) do ustalenia ZG TKT ZG TKT ul. Reja Warszawa tel. (022) czerwiec czerwiec Jawor Stowarzyszenie Stow. Polska Wschód Polska-Wschód, ul. Marszałkowska 115 Zesp. Szkół Zaw Warszawa w Jaworze tel. (022) czerwiec Przedbórz Tow. im. M. Dom Konopnickiej Przedbórz w Górach Mokrych tel DK w Przedborzu wrzesień Częstochowa MEN MDK ul. Łukasińskiego Częstochowa tel. (034) i gimnazjów ponad ponad uczniowie wszystkich

11 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moja przygoda w muzeum wrzesień Toruń MKiS, MEN, Muzeum Okręgowe w Toruniu Muzeum Okręgowe Toruń Rynek Staromiejski Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór 11. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Lasowiaczek 12. XXXVI Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy 13. XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych, VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy MłodzieŜy Gimnazjalnej lipiec Nowy Sącz Małopolskie Centrum tel. (056) Małopol. Centrum ul. Długosza Nowy Sącz tel. (18) październik Stalowa Wola Miejski Dom Miejski Dom ul. 1 Sierpnia Stalowa Wola tel. (15) listopad Golub-Dobrzyń Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG listopad Legnica Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Główny IMPREZY TURYSTYCZNE ul. Senatorska Warszawa tel. (022) ul. Senatorska Warszawa tel. (022) uczniowie w wieku 7 14 lat i gimnazjalnych i i gimnazjalnych Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego XXXVI Ogólnopolski czerwiec śary Polskie Towarzystwo ul. Senatorska 11 MłodzieŜowy Turniej Turystyczno Warszawa Turystyczno-Krajoznawczy Krajoznawcze Zarząd tel. (022) PTTK Główny 4. XV Ogólnopolski MłodzieŜowy Konkurs Krajoznawczy Poznaj Ojcowiznę 5. VI Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny maj Szczecin Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG grudzień Warszawa MEN, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG ul. Senatorska Warszawa tel. (022) ul. Senatorska Warszawa tel. (022)

12 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. OLIMPIADY I KONKURSY WIEDZY Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski maj Wrocław Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10 uczniowie gimnazjów 1. ARTYSTYCZNE Forum Pismaków Ogólnopolski Konkurs Gazetek Szkolnych 2. XXIII Konkurs Interpretacji Dziecięcej marzec Wałbrzych Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu grudzieństyczeń Wrocław Al. Wyzwolenia Wałbrzych tel. tel.074/ Wrocław MDK Wrocław Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Wokół ksiąŝki wrzesień Wrocław Miejska Biblioteka Publiczna, Ossolineum, MDK Krzyki 4. Mój świat konkurs literacki i grafiki komputerowej Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sztabowa 98 Wrocław tel. 071/ marzec Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Konkurs recytatorski kwiecień Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Gitarą i Piórem Konkurs Poezji Śpiewanej 7. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Św. Jadwiga, patronka Śląska i Polski maj Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ kwietnia Lubin MDK Lubin ul. KEN 6a Lubin MDK Lubin ul. KEN 6a Lubin tel.076/ uczniowie gimnazjów i szkół dzieci przedszkolne, uczniowie wszelkich uczniowie wszelkich uczniowie wszelkich uczniowie gimnazjów gimnazjalnych i Kategorie wiekowe: 5-7 lat, 8-10 lat lat, lat

13 ARTYSTYCZNE Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej marzec Wrocław SP nr 113 Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu SP nr 113 Gimnazjum nr 34 ul. Zemska 16 c Wrocław tel. 071/ i gimnazjalnych 9. XVI Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 10. Przegląd Piosenki Przebój z jajem 11. Przegląd Zespołów Artystycznych 12. Przegląd Piosenki Literackiej PaPaLi 13. Konkurs Plastyczny Kamień wiary 14. Konkurs Plastyczny Widokówka ze Świdnicy 15. XV Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy 6 października Świdnica Pracownia Muzyczna MDK w Świdnicy 1 kwietnia Świdnica Pracownia Muzyczna MDK Świdnica kwietnia Świdnica Dział Imprez MDK w Świdnicy maja Świdnica Pracownia Muzyczna MDK Świdnica 20 maja Świdnica Pracownia Plastyczna MDK Świdnica 05 czerwca Świdnica Pracownia Plastyczna MDK Świdnica 7-8 czerwca Świdnica Pracownia Taneczna MDK Świdnica tel. 071/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ Klub Tańca Impuls przy MDK w Świdnicy ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ pary taneczne z licencjami PTT

14 16. ARTYSTYCZNE Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Turniej Tańca Choreografie własne września Wrocław MDK Śródmieście Wrocław MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ JAM BREAK DANCE października 18. VII Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów Debiuty VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w Literaturze 20. X Biennale Grafiki i Rysunku Wrocław MDK Śródmieście Wrocław marca Wrocław MDK Śródmieście Wrocław oraz Impart 4 kwietnia Wrocław MDK Śródmieście Wrocław 2 czerwca Wrocław MDK Śródmieście Wrocław MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ młodzieŝ w wieku od lat młodzieŝ ponadgimnazjalna 21. VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Adamus listopada Góra Starostwo Powiatowe w Górze, LO w Górze Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna Góra tel. 065/ II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka października Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica maj Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ dzieci i młodzieŝ zrzeszeni w PTT

15 24. ARTYSTYCZNE Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój region w Europie 25 listopada Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ III Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego 26. VII Ogólnopolski Turniej ReportaŜu marzec Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica styczeń Wrocław Zespół Szkół nr 8 Wrocław MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ Zespół Szkół nr 8 ul. Piesza Wrocław tel. 071/ Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy KOT 6 października Wrocław Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ dzieci i młodzieŝ od 6 do 18 lat 28. Konkurs Literacki Moja Baśń 29. IV Festiwal Małych Form Teatralnych OBCIACH 2008 kwiecień Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław luty Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ i gimnazjów

16 1. IMPREZY SPORTOWE Mistrzostwa Szkół Mistrzostwa Sportowego I MARYNISTYCZNE w Biathlonie 2. Ogólnopolski Turniej Szachowy Złota Iglica 3. Turniej Kopernik CUP W gimnastyce artystycznej 1. MODELARSKIE Zawody modelarskie I ŁĄCZNOŚCI Święto latawca 2. Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 3. Konkurs Modeli Redukcyjnych- Junior Ogólnopolskie Zawody Modeli Robotów i Pojazdów Ratowniczych zima Jakuszyce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie 1-4 maja Wrocław MDK Wrocław Śródmieście 6-7 października Wrocław Uczniowski Klub Sportowy Kopernik 6 października Świdnica Pracownia modelarska MDK Świdnica 09 lutego Świdnica- Pracownia modelarska MDK Świdnica 29 marca Świdnica Pracownia modelarska MDK Świdnica 20 stycznia Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie Szklarska Poręba ul. Obrońców Pokoju 17 tel. 075/ tel. 075/ MDK Wrocław Śródmieście ul. Dubois 5 tel. 071/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ róŝne grupy wiekowe zawodniczek kategorie wiekowe do 10 lat do 15 lat powyŝej 15 lat kategorie wiekowe do 10 lat do 15 lat powyŝej 15 lat

17 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. ARTYSTYCZNE IV Ogólnopolski Konkurs Tańca kwiecień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz dzieci i młodzieŝ do 18 lat nowoczesnego TAN ul. Leszczyńskiego 42 ul. Leszczyńskiego Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wielkanocna Kartka Świąteczna - finał kwiecień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 dzieci i młodzieŝ do 18 lat 3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka na BoŜe Narodzenie 4. Konkurs plastycznoliteracko-infprmatyczny pt. Wokół BoŜego Narodzenia 5. XVII Konkurs Grafiki Komputerowej Grafkom 6. Ogólnopolski konkurs Szkoła moich marzeń - literatura, plastyka, grafika komputerowa 7. Wieczór młodych poetów - konkurs poezji własnej i śpiewanej 8. Festyn Hip-hopowy Ogólnopolski przegląd subkultur młodzieŝowych 9. Ogólnopolski Konkurs Tańca Szalone rytmy Fordonu grudzień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego grudnia Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 3 kwiecień Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 3 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy maj Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 4 w Bydgoszczy 25 listopada Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 4 w Bydgoszczy 24 czerwca Bydgoszcz MDK nr 4 W Bydgoszczy MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MłodzieŜowy Dom nr 3 w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego Bydgoszcz tel ; MłodzieŜowy Dom nr 3 w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego Bydgoszcz tel ; ul. Dworcowa Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Bydgoszcz tel czerwiec Bydgoszcz MDK-5 MDK Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8 dzieci i młodzieŝ do 18 lat i gimnazjalnych uczniowie szkół gimnazjalnych i dzieci przedszkolne. szkolne, i młodzieŝ gimnazjalna uczniowie uczniowie uczniowie wszystkich

18 ARTYSTYCZNE Ogólnopolski Konkurs Foto wakacje -przyroda wrzesień Bydgoszcz MDK-5 MDK Bydgoszcz uczniowie wszystkich ul. Krysiewiczowej 11. XXVIII Bydgoskie Impresje Muzyczne BIM sierpień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska Bydgoszcz uczniowie szkół 12. XXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy 13. XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Dziecko i jego świat 14. Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego Taneczne miraŝe 15. VII Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA 16. Festiwal Amatorskich Filmów KrótkometraŜowych Ściemnisko 17. V Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada 18. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zielona lokomotywa 19. VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Palma Wielkanocna kwiecień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy styczeń Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy kwiecień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy czerwiec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu kwiecień Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie szkół uczniowie szkół zespoły teatralne ze szkół ponadgimn. i placówek pozaszkoln. dzieci z klas I-III szkoły podstawowej i domy kultury uczniowie wszystkich

19 20. ARTYSTYCZNE XXXV Ogólnopolski Festiwal MłodzieŜowych Orkiestr Dętych czerwiec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu 21. IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego 22. Ogólnopolskie Warsztaty i Konkurs Fotograficzny Jesienne Impresje 23. Ogólnopolski Konkurs Literacki Zimowanki czyli zimowe rymowanki 24. VII Ogólnopolski Turniej Tańca Polskiego w Formie Towarzyskiej o Toruńską Katarzynkę 25. III Konkurs plastyczny Cztery pory roku w obiektywie kwiecień Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu luty Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu grudzień Toruń MDK i Stowarzyszenie Popierania Ludowej Młode Talenty MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: Toruń ul. Przedzamcze 11/15 czerwiec Toruń OPP OPP- Dom Harcerza Toruń ul. Rynek Staromiejski 7 młodzieŝowe orkiestry dęte z kraju uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie klas IV-VI uczniowie wszystkich i gimnazjalnych. 26. III Konkurs plastyczny Cztery pory roku w miniaturze czerwiec Toruń OPP OPP- Dom Harcerza Toruń ul. Rynek Staromiejski 7 i gimnazjalnych. 1. SPORTOWE I MARYNISTYCZNE XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów luty Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 1 w Bydgoszczy MDK nr 1 ul. Baczyńskiego Bydgoszcz tel dzieci i młodzieŝ grająca w szachy do lat 18

20 SPORTOWE I MARYNISTYCZNE Międzynarodowy Turniej Juniorów Euro-Szachy Talenty 2006 maj Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 1 w Bydgoszczy MDK nr 1 ul. Baczyńskiego Bydgoszcz dzieci i młodzieŝ grająca w szachy 3. XIII Mistrzostwa Domów w szachach 4. Kolarski Memoriał im. K. Mrozińskiego 5. IV Międzynarodowe Zawody Fitness Junior Schow 6. Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat Ogólnopolski Turniej Kajak POLO 8. Mistrzostwa Polski Północnej w OYAMA KARATE 9. Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki 10. Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów 3-5 listopada Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 lipiec Strzelce Górne MDK nr 2 MKS Emdek maj Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego października 15 października tel MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 Bydgoszcz UKS przy MDK -5 MDK Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8 Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy czerwiec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy kwiecień Grudziądz Ognisko Pracy Pozaszkolnej UKS Kopernik ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 do lat 18 dzieci i młodzieŝ grająca w szachy do lat 18 dzieci i młodzieŝ do lat 18 dzieci i młodzieŝ do lat 18 dziewczęta i chłopcy w rocznik , Ukraina, Białoruś, Czechy, Polska do lat MODELARSKIE Ogólnopolski Konkurs Lotniczych modeli Redukcyjnych 2. Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Lotniczych Modeli Halowych FINIEZB marzec Grudziądz OPP OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 kwiecień Grudziądz OPP OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich

21 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. ARTYSTYCZNE VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny GRAFIKA' 2007 listopad Lublin MłodzieŜowy Dom w Lublinie 2. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza" 3. VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza 4. IX Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów Debiuty' 2008" pod patronatem MEN 5. XXXX Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy 6. V Zamojskie Spotkania Wokalne marzec Lublin MDK w Lublinie Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie marzec Lublin MDK w Lublinie Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza marzec Lublin MDK Nr 2 w Lublinie maj Puławy Wojewódzki Dom czerwiec Zamość Zamojski Dom MDK ul. Grodzka Lublin tel/fax (081) MDK ul. Grodzka Lublin, tel/fax (081) MDK ul. Grodzka Lublin tel/fax (081) MDK Nr 2 ul. Bernardyńskal 4a Lublin tel/fax (081) Wojewódzki Dom, ul. Dolnej Panny Marii Lublin tel/fax (081) Zamojski Dom ul. Partyzantów Zamość tel. (084) uczniowie gimnazjów oraz szkół (za wyjątkiem szkół plastycznych) uczniowie gimnazjów oraz szkół (za wyjątkiem szkół plastycznych) uczniowie gimnazjów oraz szkół młodzieŝ szkolna w wieku lat i placówek - laureaci woj. przeglądów teatralnych uczestnicy: dzieci i młodzieŝ w wieku od 7 do 25 lat

1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia 6 9 marca. 3. Biologiczna 19 21 stycznia 12 4 kwietnia

1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia 6 9 marca. 3. Biologiczna 19 21 stycznia 12 4 kwietnia Terminarz zawodów okręgowych i centralnych olimpiad w roku szkolnym 2007/2008 Lp. Olimpiada Zawody okręgowe Zwody centralne 1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start III edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 44zzzw. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I N F O R M A T O R O OGÓLNOPOLSKICH IMPREZACH DLA DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2007/2008 Warszawa, wrzesień 2007 r. - 2 - Departament MłodzieŜy, Wychowania

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

Gminny kalendarz imprez na 2014r.

Gminny kalendarz imprez na 2014r. Gminny kalendarz imprez na 2014r. STYCZEŃ 10 stycznia X Turniej Halowej Piłki Nożnej w ramach święta patrona 11 stycznia Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaki, hala ul. Strzelecka 18 stycznia Turniej Halowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy na rok Zasięg Lp. Nazwa wydarzenia Termin Miejsce wydarzenia imprezy Miejscowość III Noworoczny Turniej 16.01. W sale sportowe

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat terminarzy poszczególnych etapów olimpiad przedmiotowych w r. szk. 2007/2008. etap centralny. 7-9 IV 2008 r. IV 2008 r.

Informacja na temat terminarzy poszczególnych etapów olimpiad przedmiotowych w r. szk. 2007/2008. etap centralny. 7-9 IV 2008 r. IV 2008 r. Informacja na temat terminarzy poszczególnych etapów olimpiad przedmiotowych w szk. 2007/2008 Lp. Nazwa olimpiady etap szkolny T e r m i n e l i m i n a c j i etap okręgowy etap centralny Adres Komitetu

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej Zadania: 1. Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 LP. RODZAJ IMPREZY TERMIN UCZESTNICY ORGANIZATOR 1. Wycieczka na pokazy fizyczne w Lublinie 24.09.2014 III gimn. Jarosław Dąbrowski 2. W drodze do szkoły spotkanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015

Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015 Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015 Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin 1. Cisco IT Essentials 2014 międzynarodowy konkurs akademii Cisco NET Masters Cup 2015 Olimpiada informatyczna 2. Wyjazdu i udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data rozpoczęcia WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data zakończenia 5 (pt.) 5 (pt.) 5 (pt.) 6 (sob.) Organizator Nazwa imprezy Miejsce PZ Lekkiej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH PUCK 2013

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH PUCK 2013 MIEJSKI MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH 2013 lp NAZWA IMPREZY 1 Starty w Drużynowych Mistrzostwach Polski I Liga Młodzieżowa Liga Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Dziewcząt 1.

Bardziej szczegółowo

Program Ferie zimowe Tarnów 2012 13-26 lutego 2012r.

Program Ferie zimowe Tarnów 2012 13-26 lutego 2012r. Lp. Rodzaj zajęć/nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Szkoła realizująca ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 Zajęcia z piłki siatkowej - turniej Ogólnokształcących Ogólnokształcących Nr 5 Nr 5 ul.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO 2007 STYCZEŃ PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW CHODEL Termin: 28 stycznia. Organizator Koło PZW w Chodlu. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ CHŁOPCÓW W turnieju

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Styczeń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Kolędy i Pastorałki UG Karniewo 5 stycznia Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ZŁOTY TALENT

Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ZŁOTY TALENT Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ZŁOTY TALENT Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną Mikołaj Gogol osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na 2015 rok

Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na 2015 rok Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na 2015 rok Lp. Zadanie Forma realizacji Miejsce Termin Uwagi 1. VII Ogólnopolska - Koncert Orkiestr OSP Częstochowa 26 kwietnia Pielgrzymka StraŜaków - Msza

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych, nazwy zadania i kwoty dotacji przyznanych w dziedzinie upowszechniania kultury:

Wykaz organizacji pozarządowych, nazwy zadania i kwoty dotacji przyznanych w dziedzinie upowszechniania kultury: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 014 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu,,SUKCES jest najgłośniejszym mówcą świata. /Napoleon Bonaparte/ III LO w Poznaniu należy do czołówki liceów ogólnokształcących w Poznaniu i Wielkopolsce, czego dowodem są ogłaszane w każdym

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SUKCESY UCZNÓW GMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. nazwa konkursu i organizator lokata ZASĘG MĘDZYNARODOWY 1. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek w Zielonce V ZASĘG OGÓLNOPOLSK

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI. WYKAZ IMPREZ na 2014 rok

ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI. WYKAZ IMPREZ na 2014 rok ZARZĄD OKRĘGOWY PZM W ŁODZI WYKAZ IMPREZ na 2014 rok KALENDARZ IMPREZ OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI 2014 /caravaning/ L.p Nazwa imprezy Organizator Termin Styczeń 2014 Luty 2014 Marzec

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008 NAZWA IMPREZY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR (DOKŁADNY ADRES, TEL., FAX, E-MAIL) STYCZEŃ 2008 XVI Finał Wielkiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY /ZADANIA/ CAŁOROCZNE

PROJEKTY /ZADANIA/ CAŁOROCZNE PROJEKTY /ZADANIA/ CAŁOROCZNE Projekt Szkoła Odpowiedzialni Opieka nad Samorządem Uczniowskim J. Szawdzianiec Szkolna strona internetowa M. Gofroń, R. Spręga Gazetka szkolna M. Chwastek-Puczkowska Międzyszkolne

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2007 Na podstawie art.11 i w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIEJSKIECH NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIEJSKIECH NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIEJSKIECH NA 2013 ROK W kalendarium, w ciągu roku mogą pojawiać się zmiany. O każdym aktualnym wydarzeniu, na bieżąco informuje Gazeta Chojnowska, portal chojnow.eu oraz afisze na mieście.

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa olimpiady Etap centralny Komitet Główny Komitet Okręgowy. 26-28 III 2007 r. Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Lp. Nazwa olimpiady Etap centralny Komitet Główny Komitet Okręgowy. 26-28 III 2007 r. Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa LISTA OLIMPIAD, KONKURSÓW I TURNIEJÓW, KTÓRYCH LAUREACI OTRZYMUJĄ NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU 2007. 1.Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych A. OLIMPIADY Lp. Nazwa olimpiady Etap centralny

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016 PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016. TERMIN KONKURSU TYTUŁ KONKURSU KLASY, SZKOŁA ORGANIZATOR, ADRES STRONY INTERNETOWEJ KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOŁY 24. wg kalendarza

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

TERMINARZ ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Data Temat TERMINARZ ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 01.09.2015 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 03.09.2015 Zebranie z Rodzicami klas 0a,I- godz.17.00,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów i olimpiad. w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram konkursów i olimpiad. w roku szkolnym 2015/2016 Harmonogram konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Zespół przedmiotowy Nazwa konkursu lub olimpiady Przybliżona data udziału ucznia(-ów) ( chodzi o miesiąc ) 1. Zespół przedmiotowy języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Lp. Czerwiec MKS Tarnovia Miejski Klub Sportowy Tarnovia Obiekty sportowe MKS

Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Lp. Czerwiec MKS Tarnovia Miejski Klub Sportowy Tarnovia Obiekty sportowe MKS Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Czerwiec 1. Piłka siatkowa zajęcia 27,29 czerwca 2011r. godz. 10:00 13:00 2. Tenis stołowy 27, 29 czerwca 2011r. godz. 10:00 13:00 3. Wspinaczka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1 2 3 4 5 1. IV Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie sportu marzec/kwiecień - Gminna Rada LZS, - KS

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy na rok 2016 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Wlkp. 2. Liga Gminna tenisa stołowego sobota, 3. Aktywny Senior (piłka nożna, siatkowa, zdrowy, 4.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów i olimpiad. w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram konkursów i olimpiad. w roku szkolnym 2016/2017 Harmonogram konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Zespół przedmiotowy Nazwa konkursu lub olimpiady Przybliżona data udziału ucznia(-ów) ( chodzi o miesiąc ) 1. Zespół przedmiotowy języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2015

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2015 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2015 lp. Nazwa imprezy / program Miejsce Organizatorzy (w tym osoba do kontaktu) Uwagi Planowany termin STYCZEŃ 1. Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów TKKF Tytan

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie (2015)

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie (2015) Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy (2015) *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie. Lp. Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Terminarz imprez Centrum Kultury w Chojnie na rok 2013 rok Lp. Nazwa imprezy/formy realizacji Termin Organizator /uwagi Styczeń 1. Przegląd Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 05.08.2015 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - DZIEWCZYNY

Bardziej szczegółowo