MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I N F O R M A T O R O OGÓLNOPOLSKICH IMPREZACH DLA DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2007/2008 Warszawa, wrzesień 2007 r.

2 - 2 - Departament MłodzieŜy, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach przekazuje Informator o ogólnopolskich imprezach dla dzieci i młodzieŝy szkolnej zawierający wykaz ogólnopolskich olimpiad, konkursów, turniejów i innych form prezentacji pozadydaktycznych osiągnięć dzieci i młodzieŝy, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. W Informatorze uwzględniono imprezy zgłoszone przez kuratoria oświaty, zgodnie z pismem nr DMB-ER /07. Zgłaszanie imprez przez kuratoria oświaty ma na celu zapewnienie ich lepszej koordynacji sprzyjającej spełnianiu celów pedagogicznych. W Informatorze umieszczono niektóre imprezy na bezpośrednią prośbę organizatorów. Dotyczy to wyłącznie imprez o długoletniej tradycji i sprawdzonych rozwiązaniach programowo-organizacyjnych. Umieszczenie imprezy w informatorze nie oznacza, Ŝe Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe oraz odpowiedzialność organizacyjną i merytoryczną. Bogata oferta propozycji ma na celu stworzenie moŝliwości udziału i spotkań uczniów, grup i zespołów uczniowskich o róŝnorodnych zainteresowaniach i pasjach, dokonaniach i osiągnięciach z moŝliwie wszystkich dziedzin nauki, kultury, techniki, sportu, turystyki, itp. Imprezy te winny sprzyjać dalszemu rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, kształtować ich potrzeby i nawyki, aktywność intelektualną, kulturalną, fizyczną, być okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Dziękując Organizatorom za trud podejmowania tych waŝnych zadań edukacyjnych, Ŝyczę osiągnięcia załoŝonych celów oraz satysfakcji z osiągnięć uczniów. Udział w tych imprezach pozostawia się do całkowitej, dobrowolnej decyzji uczniów, kół i zespołów, szkół i placówek.

3 - 3 - SPIS TREŚCI Str. 1. Imprezy zgłoszone przez organizatorów Imprezy zgłoszone przez: Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Lubelskiego Kuratora Oświaty Lubuskiego Kuratora Oświaty Łódzkiego Kuratora Oświaty Małopolskiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty Opolskiego Kuratora Oświaty Podkarpackiego Kuratora Oświaty 45 Podlaskiego Kuratora Oświaty Pomorskiego Kuratora Oświaty Śląskiego Kuratora Oświaty Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Wielkopolskiego Kuratoria Oświaty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 84-90

4 - 4 - OLIMPIADY I KONKURSY WIEDZY Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego Olimpiada Artystyczna 7-9 kwietnia Warszawa KG Olimpiady Artystycznej 2. Olimpiada Astronomiczna 3. Olimpiada Biologiczna 4. Olimpiada Chemiczna 5. Olimpiada Fizyczna 6. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 7. Olimpiada Historyczna 6-9 marca Chorzów KG Olimpiady Astronomicznej kwietnia Warszawa KG Olimpiady Biologicznej marca Warszawa KG Olimpiady Chemicznej 5-6 kwietnia Warszawa KG Olimpiady Fizycznej kwietnia do ustalenia KO Olimpiady Geograficznej marca Gdańsk-Jelitkowo KG Olimpiady Historycznej Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie Warszawa tel. (022) Planetarium Chorzów 1 skr. poczt. 10 tel. (022) ul. Miecznikowa 1 Warszawa tel. (022) KG OCh Warszawa ul. świrki i Wigury 101 tel. (022) w Warszawa Al. Lotników 32/46 tel. (022) KG OG Warszawa ul. Podbipięty 2 tel. (022) Pol. Tow. Hist. Pl. Teatralny 2 a Toruń tel. (056) i artystycznych 8. Olimpiada Języka Angielskiego 31 marca 1 kwietnia Poznań KG Olimpiady Języka Angielskiego Poznań Al. Niepodległości 4 tel. (061)

5 Olimpiada Języka marca Warszawa KM Olimpiady Języka Francuskiego Francuskiego 10. Olimpiada Języka Łacińskiego 11. Olimpiady Języka Niemieckiego 12. Olimpiada Języka Rosyjskiego 13. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 14. Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie 15. Olimpiada Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego 16. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki kwietnia Warszawa KG Olimpiady Języka Łacińskiego 4-6 kwietnia Poznań KG Olimpiady Języka Niemieckiego kwietnia Warszawa KG Olimpiady Języka Rosyjskiego kwietnia Warszawa KG Olimpiady Liter. i Jęz. Polskiego 4-5 kwietnia Warszawa-Konstancin KGO, Wydz. Nauk Hist. i Społecznych UKSW Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (022) KG Olimp. Jęz. Niemiec. ul. Półwiejska Poznań tel. (061) Warszawa ul. Marszałkowska 115 tel. (022) KG OLiJP Warszawa ul. Nowy Świat 12 tel. (022) Uniwersytet Ks. Prymasa Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 Warszawa tel. (022) do ustalenia do ustalenia KG Olimpiady Katedra Wojskowości Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW ul. Dewajtis Warszawa tel. (022) kwietnia Warszawa Komisja Episkopatu ds. Misji Komisja Episkopatu ds. Misji ul. Byszewska Warszawa 4 skr. poczt.112 tel. (022)

6 XLIX Olimpiada Matematyczna 9-10 kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Matematycznej 18. Olimpiada Filozoficzna 19. Olimpiada Teologii Katolickiej 20. Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym 21. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 22. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 23. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej marca do ustalenia KG Olimpiady Filozoficznej kwietnia Gniezno Biuro Programowania Katechezy marca Warszawa KG Olimpiady o PiŚW 8-9 marca Jachranka k/warszawy KG Olimpiady Wiedzy Ekonom. Pol. Tow. Ekonom Warszawa ul. Śniadeckich 8 tel. (022) Warszawa ul. Nowy Świat 71 tel. (022) w Biuro Programowania Katechezy Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa tel. (022) (poniedz.) Wydz. Dziennikarski i Nauk Politycznych UW ul. Krak. Przedmieście Warszawa tel. (022) Warszawa ul. Nowy Świat 49 tel. (022) , (022) czerwca do ustalenia KG OE ZG LOP ul. Tamka 37/ Warszawa tel. (022) marca Rzeszów KG Olimpiady przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich KG OWGiK ul. Czackiego 3/ Warszawa tel. (022) Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna Euroelektra marca Bydgoszcz Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz WTiEKTP w Bydgoszczy Wydział Telek. i Elektrotechninki Uniw. Tech. Przyrod. Al. Prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz

7 Ogólnopolska Olimpiada 7 marca śywiec KG Olimpiady Wiedzy Elektrycznej AGH Kraków i Elektronicznej 26. Olimpiada Informatyczna 27. Olimpiada Wiedzy O Prawach Człowieka 28. Olimpiada Języka Białoruskiego 29. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 30. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych 31. IX edycja Olimpiady Techniki Samochodowej 32. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Informatycznej kwietnia Toruń KG Olimpiady WoPCz 6 marca Bielsk Podlaski KG Olimpiady Jęz. Białoruskiego 1-2 marca Pułtusk Komitet Główny OW o UE czerwiec Mikołów Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych 10 maja do uzgodnienia Auto Moto Serwis Wydaw. Komunikacji i Łączności 4-6 kwietnia Zielona Góra Wydz. InŜynierii Lądowej Polit. Warszawskiej Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH Al. A. Mickiewicza Kraków Oś. Edukacji Informatycznej i Zastow. Komputerów ul. Nowogrodzka Warszawa tel. (022) UMK ul. Gagarina Toruń tel. (056) ul. Szturmowa Warszawa tel. (022) Akademia Humanistyczna ul. Daszyńskiego Pułtusk tel. (023) KG Owi US przy Szkole Policealnej woj. śląskiego ul. Pokoju Mikołów tel. (032) WKiŁ ul. Kazimierzowska Warszawa tel. (022) Auto Moto Serwis Al. KEN Warszawa tel. (022) KG OWiUB ul. Armii Ludowej Warszawa tel. (022) policealnych

8 XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 34. XII Olimpiada Wiedzy o śywieniu 35. XXXIV Olimpiada Wiedzy Technicznej czerwca Wrocław Akademia Podlaska KG Olimpiady Akademia Podlaska ul. 3 maja Siedlce tel. (025) kwietnia Szczecin KG Olimpiady WOś KG OWOś Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Gen. Sowińskiego Szczecin tel. /091/ kwietnia do ustalenia KG Olimpiady Wiedzy Technicznej Muzeum Techniki NOT Warszawa PKiN tel. (022) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o śywności marzec Poznań KG OO WOś Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. ul. Warzywna Poznań 37. X Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości maj/czerwiec Warszawa Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Polski Związek SWiR ul. Czackiego 3/ Warszawa tel./fax (022) Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenedŜerskich 4-5 kwietnia Jordanów Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich KG Turnieju Wiedzy i Um. Handl. Men. ul. Skłodowskiej-Curie Bydgoszcz tel./fax /052/ XII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 7-9 kwietnia Wrocław Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Zesp. Szk. Zaw. nr 5 we Wrocławiu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Dawida 5/ Wrocław tel. (071) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych

9 XII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz 41. Olimpiada Innowacji Technicznych kwietnia Wrocław Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Zesp. Szk. Zaw. nr 5 we Wrocławiu maj/czerwiec Warszawa Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów 42. Olimpiada Wiedzy o Prawie 29 marca Ostrołęka II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 43. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie 44. XI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy 45. Ogólnopolski Turniej Piekarski 4-6 kwietnia ŁomŜa Krajowy Zw. Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w W-wie kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzem. w Poznaniu kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Dawida 5/ Wrocław tel. (071) Polski Związek SWiR ul. Czackiego 3/ Warszawa tel./fax (022) II Społ. LO ul. Prądzyńskiego Ostrołęka ul. HoŜa 66/ Warszawa tel. (022) ul. Warzywna Poznań tel/fax (061) ul. Warzywna Poznań tel/fax (061) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczniowie III kl. gimnazjów i szkół uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 46. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa kwiecień Poznań Zesp. Szk. Przem. SpoŜ. w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ul. Warzywna Poznań tel./fax (061) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 47. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie kwiecień Opole KGO Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego KGO KO WT ul. Drzymały 1a Opole

10 IMPREZY ARTYSTYCZNE Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego Ogólnopolski Konkurs W Polsce bije serce świata /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? maj/czerwiec Warszawa MEN, KO Warszawa kuratoria oświaty, ośrodki metodyczne KO Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa 2. Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych (ScenaDziecięca) 3. XXVI Przegląd Teatrów Dziecięcych Dziatwa 4. XIX Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej 5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -Turniej Recytatorski -Turniej Teatrów Jednego Aktora -Turniej Poezji Śpiewanej 6. XXXIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Na wschód od Bugu 7. Ogólnopolskie Spotkania z Poezją M. Konopnickiej 8. XXX Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Krajobraz Polski styczeń Poznań MEN MDK nr 2 w Poznaniu maj Bałucki Ośrodek DK Łódź Bałuty Prezydent m. Poznania kwiecień Bydgoszcz Tow. Przyjaźni Polsko-Francuskiej Bydgoszcz maj czerwiec MDK nr 2 ul. Za Cytadelą Poznań Łódź ul. Limanowskiego 166 tel. (042) TPPF Bydgoszcz ul. Jagiellońska 2 tel. (052) do ustalenia ZG TKT ZG TKT ul. Reja Warszawa tel. (022) czerwiec czerwiec Jawor Stowarzyszenie Stow. Polska Wschód Polska-Wschód, ul. Marszałkowska 115 Zesp. Szkół Zaw Warszawa w Jaworze tel. (022) czerwiec Przedbórz Tow. im. M. Dom Konopnickiej Przedbórz w Górach Mokrych tel DK w Przedborzu wrzesień Częstochowa MEN MDK ul. Łukasińskiego Częstochowa tel. (034) i gimnazjów ponad ponad uczniowie wszystkich

11 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moja przygoda w muzeum wrzesień Toruń MKiS, MEN, Muzeum Okręgowe w Toruniu Muzeum Okręgowe Toruń Rynek Staromiejski Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór 11. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Lasowiaczek 12. XXXVI Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy 13. XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych, VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy MłodzieŜy Gimnazjalnej lipiec Nowy Sącz Małopolskie Centrum tel. (056) Małopol. Centrum ul. Długosza Nowy Sącz tel. (18) październik Stalowa Wola Miejski Dom Miejski Dom ul. 1 Sierpnia Stalowa Wola tel. (15) listopad Golub-Dobrzyń Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG listopad Legnica Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Główny IMPREZY TURYSTYCZNE ul. Senatorska Warszawa tel. (022) ul. Senatorska Warszawa tel. (022) uczniowie w wieku 7 14 lat i gimnazjalnych i i gimnazjalnych Lp. Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy organizacyjnego XXXVI Ogólnopolski czerwiec śary Polskie Towarzystwo ul. Senatorska 11 MłodzieŜowy Turniej Turystyczno Warszawa Turystyczno-Krajoznawczy Krajoznawcze Zarząd tel. (022) PTTK Główny 4. XV Ogólnopolski MłodzieŜowy Konkurs Krajoznawczy Poznaj Ojcowiznę 5. VI Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny maj Szczecin Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG grudzień Warszawa MEN, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze ZG ul. Senatorska Warszawa tel. (022) ul. Senatorska Warszawa tel. (022)

12 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. OLIMPIADY I KONKURSY WIEDZY Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski maj Wrocław Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10 uczniowie gimnazjów 1. ARTYSTYCZNE Forum Pismaków Ogólnopolski Konkurs Gazetek Szkolnych 2. XXIII Konkurs Interpretacji Dziecięcej marzec Wałbrzych Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu grudzieństyczeń Wrocław Al. Wyzwolenia Wałbrzych tel. tel.074/ Wrocław MDK Wrocław Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Wokół ksiąŝki wrzesień Wrocław Miejska Biblioteka Publiczna, Ossolineum, MDK Krzyki 4. Mój świat konkurs literacki i grafiki komputerowej Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sztabowa 98 Wrocław tel. 071/ marzec Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Konkurs recytatorski kwiecień Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ Gitarą i Piórem Konkurs Poezji Śpiewanej 7. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Św. Jadwiga, patronka Śląska i Polski maj Wrocław MDK Krzyki MDK Wrocław Krzyki ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 071/ kwietnia Lubin MDK Lubin ul. KEN 6a Lubin MDK Lubin ul. KEN 6a Lubin tel.076/ uczniowie gimnazjów i szkół dzieci przedszkolne, uczniowie wszelkich uczniowie wszelkich uczniowie wszelkich uczniowie gimnazjów gimnazjalnych i Kategorie wiekowe: 5-7 lat, 8-10 lat lat, lat

13 ARTYSTYCZNE Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej marzec Wrocław SP nr 113 Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu SP nr 113 Gimnazjum nr 34 ul. Zemska 16 c Wrocław tel. 071/ i gimnazjalnych 9. XVI Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 10. Przegląd Piosenki Przebój z jajem 11. Przegląd Zespołów Artystycznych 12. Przegląd Piosenki Literackiej PaPaLi 13. Konkurs Plastyczny Kamień wiary 14. Konkurs Plastyczny Widokówka ze Świdnicy 15. XV Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy 6 października Świdnica Pracownia Muzyczna MDK w Świdnicy 1 kwietnia Świdnica Pracownia Muzyczna MDK Świdnica kwietnia Świdnica Dział Imprez MDK w Świdnicy maja Świdnica Pracownia Muzyczna MDK Świdnica 20 maja Świdnica Pracownia Plastyczna MDK Świdnica 05 czerwca Świdnica Pracownia Plastyczna MDK Świdnica 7-8 czerwca Świdnica Pracownia Taneczna MDK Świdnica tel. 071/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ Klub Tańca Impuls przy MDK w Świdnicy ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ pary taneczne z licencjami PTT

14 16. ARTYSTYCZNE Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Turniej Tańca Choreografie własne września Wrocław MDK Śródmieście Wrocław MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ JAM BREAK DANCE października 18. VII Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów Debiuty VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w Literaturze 20. X Biennale Grafiki i Rysunku Wrocław MDK Śródmieście Wrocław marca Wrocław MDK Śródmieście Wrocław oraz Impart 4 kwietnia Wrocław MDK Śródmieście Wrocław 2 czerwca Wrocław MDK Śródmieście Wrocław MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ MDK Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 tel. 071/ młodzieŝ w wieku od lat młodzieŝ ponadgimnazjalna 21. VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Adamus listopada Góra Starostwo Powiatowe w Górze, LO w Górze Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna Góra tel. 065/ II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka października Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica maj Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ dzieci i młodzieŝ zrzeszeni w PTT

15 24. ARTYSTYCZNE Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój region w Europie 25 listopada Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ III Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego 26. VII Ogólnopolski Turniej ReportaŜu marzec Legnica MłodzieŜowe Centrum Legnica styczeń Wrocław Zespół Szkół nr 8 Wrocław MłodzieŜowe Centrum Legnica ul. Mickiewicza 3 tel. 076/ Zespół Szkół nr 8 ul. Piesza Wrocław tel. 071/ Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy KOT 6 października Wrocław Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ dzieci i młodzieŝ od 6 do 18 lat 28. Konkurs Literacki Moja Baśń 29. IV Festiwal Małych Form Teatralnych OBCIACH 2008 kwiecień Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław luty Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ i gimnazjów

16 1. IMPREZY SPORTOWE Mistrzostwa Szkół Mistrzostwa Sportowego I MARYNISTYCZNE w Biathlonie 2. Ogólnopolski Turniej Szachowy Złota Iglica 3. Turniej Kopernik CUP W gimnastyce artystycznej 1. MODELARSKIE Zawody modelarskie I ŁĄCZNOŚCI Święto latawca 2. Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 3. Konkurs Modeli Redukcyjnych- Junior Ogólnopolskie Zawody Modeli Robotów i Pojazdów Ratowniczych zima Jakuszyce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie 1-4 maja Wrocław MDK Wrocław Śródmieście 6-7 października Wrocław Uczniowski Klub Sportowy Kopernik 6 października Świdnica Pracownia modelarska MDK Świdnica 09 lutego Świdnica- Pracownia modelarska MDK Świdnica 29 marca Świdnica Pracownia modelarska MDK Świdnica 20 stycznia Wrocław Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie Szklarska Poręba ul. Obrońców Pokoju 17 tel. 075/ tel. 075/ MDK Wrocław Śródmieście ul. Dubois 5 tel. 071/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ MłodzieŜowy Dom ul. Nauczycielska Świdnica tel. 074/ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy Wrocław ul. Kołłątaja 20 tel. 071/ róŝne grupy wiekowe zawodniczek kategorie wiekowe do 10 lat do 15 lat powyŝej 15 lat kategorie wiekowe do 10 lat do 15 lat powyŝej 15 lat

17 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. ARTYSTYCZNE IV Ogólnopolski Konkurs Tańca kwiecień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz dzieci i młodzieŝ do 18 lat nowoczesnego TAN ul. Leszczyńskiego 42 ul. Leszczyńskiego Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wielkanocna Kartka Świąteczna - finał kwiecień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 dzieci i młodzieŝ do 18 lat 3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka na BoŜe Narodzenie 4. Konkurs plastycznoliteracko-infprmatyczny pt. Wokół BoŜego Narodzenia 5. XVII Konkurs Grafiki Komputerowej Grafkom 6. Ogólnopolski konkurs Szkoła moich marzeń - literatura, plastyka, grafika komputerowa 7. Wieczór młodych poetów - konkurs poezji własnej i śpiewanej 8. Festyn Hip-hopowy Ogólnopolski przegląd subkultur młodzieŝowych 9. Ogólnopolski Konkurs Tańca Szalone rytmy Fordonu grudzień Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego grudnia Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 3 kwiecień Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 3 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy maj Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 4 w Bydgoszczy 25 listopada Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 4 w Bydgoszczy 24 czerwca Bydgoszcz MDK nr 4 W Bydgoszczy MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MłodzieŜowy Dom nr 3 w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego Bydgoszcz tel ; MłodzieŜowy Dom nr 3 w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego Bydgoszcz tel ; ul. Dworcowa Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Bydgoszcz tel czerwiec Bydgoszcz MDK-5 MDK Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8 dzieci i młodzieŝ do 18 lat i gimnazjalnych uczniowie szkół gimnazjalnych i dzieci przedszkolne. szkolne, i młodzieŝ gimnazjalna uczniowie uczniowie uczniowie wszystkich

18 ARTYSTYCZNE Ogólnopolski Konkurs Foto wakacje -przyroda wrzesień Bydgoszcz MDK-5 MDK Bydgoszcz uczniowie wszystkich ul. Krysiewiczowej 11. XXVIII Bydgoskie Impresje Muzyczne BIM sierpień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska Bydgoszcz uczniowie szkół 12. XXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy 13. XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Dziecko i jego świat 14. Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego Taneczne miraŝe 15. VII Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA 16. Festiwal Amatorskich Filmów KrótkometraŜowych Ściemnisko 17. V Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada 18. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zielona lokomotywa 19. VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Palma Wielkanocna kwiecień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy styczeń Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy kwiecień Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy czerwiec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu kwiecień Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie szkół uczniowie szkół zespoły teatralne ze szkół ponadgimn. i placówek pozaszkoln. dzieci z klas I-III szkoły podstawowej i domy kultury uczniowie wszystkich

19 20. ARTYSTYCZNE XXXV Ogólnopolski Festiwal MłodzieŜowych Orkiestr Dętych czerwiec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu 21. IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego 22. Ogólnopolskie Warsztaty i Konkurs Fotograficzny Jesienne Impresje 23. Ogólnopolski Konkurs Literacki Zimowanki czyli zimowe rymowanki 24. VII Ogólnopolski Turniej Tańca Polskiego w Formie Towarzyskiej o Toruńską Katarzynkę 25. III Konkurs plastyczny Cztery pory roku w obiektywie kwiecień Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu marzec Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu luty Inowrocław MłodzieŜowy Dom Pszczółka w Inowrocławiu grudzień Toruń MDK i Stowarzyszenie Popierania Ludowej Młode Talenty MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: MDK ul. NMP Inowrocław tel./fax: Toruń ul. Przedzamcze 11/15 czerwiec Toruń OPP OPP- Dom Harcerza Toruń ul. Rynek Staromiejski 7 młodzieŝowe orkiestry dęte z kraju uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich uczniowie klas IV-VI uczniowie wszystkich i gimnazjalnych. 26. III Konkurs plastyczny Cztery pory roku w miniaturze czerwiec Toruń OPP OPP- Dom Harcerza Toruń ul. Rynek Staromiejski 7 i gimnazjalnych. 1. SPORTOWE I MARYNISTYCZNE XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów luty Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 1 w Bydgoszczy MDK nr 1 ul. Baczyńskiego Bydgoszcz tel dzieci i młodzieŝ grająca w szachy do lat 18

20 SPORTOWE I MARYNISTYCZNE Międzynarodowy Turniej Juniorów Euro-Szachy Talenty 2006 maj Bydgoszcz MłodzieŜowy Dom nr 1 w Bydgoszczy MDK nr 1 ul. Baczyńskiego Bydgoszcz dzieci i młodzieŝ grająca w szachy 3. XIII Mistrzostwa Domów w szachach 4. Kolarski Memoriał im. K. Mrozińskiego 5. IV Międzynarodowe Zawody Fitness Junior Schow 6. Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat Ogólnopolski Turniej Kajak POLO 8. Mistrzostwa Polski Północnej w OYAMA KARATE 9. Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki 10. Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów 3-5 listopada Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 lipiec Strzelce Górne MDK nr 2 MKS Emdek maj Bydgoszcz MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego października 15 października tel MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 MDK nr Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 Bydgoszcz UKS przy MDK -5 MDK Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8 Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy marzec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy czerwiec Bydgoszcz Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy kwiecień Grudziądz Ognisko Pracy Pozaszkolnej UKS Kopernik ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ ul. Jagiellońska Bydgoszcz tel.52/ OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 do lat 18 dzieci i młodzieŝ grająca w szachy do lat 18 dzieci i młodzieŝ do lat 18 dzieci i młodzieŝ do lat 18 dziewczęta i chłopcy w rocznik , Ukraina, Białoruś, Czechy, Polska do lat MODELARSKIE Ogólnopolski Konkurs Lotniczych modeli Redukcyjnych 2. Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Lotniczych Modeli Halowych FINIEZB marzec Grudziądz OPP OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 kwiecień Grudziądz OPP OPP Grudziądz ul. Chełmińska 104 uczniowie wszystkich uczniowie wszystkich

21 IMPREZY ZGŁOSZONE PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Rodzaj Impreza Termin Miejsce Organizator Adres biura Uczestnicy imprezy organizacyjnego 1. ARTYSTYCZNE VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny GRAFIKA' 2007 listopad Lublin MłodzieŜowy Dom w Lublinie 2. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza" 3. VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza 4. IX Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów Debiuty' 2008" pod patronatem MEN 5. XXXX Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy 6. V Zamojskie Spotkania Wokalne marzec Lublin MDK w Lublinie Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie marzec Lublin MDK w Lublinie Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza marzec Lublin MDK Nr 2 w Lublinie maj Puławy Wojewódzki Dom czerwiec Zamość Zamojski Dom MDK ul. Grodzka Lublin tel/fax (081) MDK ul. Grodzka Lublin, tel/fax (081) MDK ul. Grodzka Lublin tel/fax (081) MDK Nr 2 ul. Bernardyńskal 4a Lublin tel/fax (081) Wojewódzki Dom, ul. Dolnej Panny Marii Lublin tel/fax (081) Zamojski Dom ul. Partyzantów Zamość tel. (084) uczniowie gimnazjów oraz szkół (za wyjątkiem szkół plastycznych) uczniowie gimnazjów oraz szkół (za wyjątkiem szkół plastycznych) uczniowie gimnazjów oraz szkół młodzieŝ szkolna w wieku lat i placówek - laureaci woj. przeglądów teatralnych uczestnicy: dzieci i młodzieŝ w wieku od 7 do 25 lat

TVP KIELCE JEST PARTNEREM MEDIALNYM NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ:

TVP KIELCE JEST PARTNEREM MEDIALNYM NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ: TVP KIELCE JEST PARTNEREM MEDIALNYM NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ: TYTUŁ ORGANIZATOR DATA MIEJSCE Świętokrzyskie w kadrze konkurs fotograficzny ROT 6 stycznia 20 kwietnia Województwo świętokrzyskie Maraton Rowerowy/Maraton

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW Razem bezpieczniej Kalendarium PaT LISTOPAD 2015 21 listopada Tczew IV Pomorski Festiwal Społeczności PaT PAŹDZIERNIK 2015 2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego UCHWAŁA NR 96/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2004 r.w sprawie ustalenia listy konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymają nagrody Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum- wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły. Nazwa konkursu. Konkurs Matematyczny PANGEA

Gimnazjum- wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły. Nazwa konkursu. Konkurs Matematyczny PANGEA Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej m, przez inne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK 2015

KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK 2015 KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK 2015 LP. NAZWA WYDARZENIA KATEGORIA sport/ turystyka TERMIN MIESIĄC ZASIĘG MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ORGANIZATOR 1. II Puchar

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

SPONSOR ROKU. Agencja Artystyczna Art.Studio - Przemysław Janicki w Zgierzu

SPONSOR ROKU. Agencja Artystyczna Art.Studio - Przemysław Janicki w Zgierzu SPONSOR ROKU Agencja Artystyczna Art.Studio - Przemysław Janicki w Zgierzu - współorganizator VII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej ZDERZAK 2008 - nagłośnienie gali finałowej ogólnopolskiego festiwalu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI AKCEPTUJĘ Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI PARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ na 2014 rok

KALENDARZ IMPREZ na 2014 rok KALENDARZ IMPREZ na 2014 rok Lp. Nazwa imprezy Termin i miejsce Organizator STYCZEŃ 1. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Łasin 2014 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Mini Siatkówka:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010

PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI PROJEKT PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej 40 lat Akademii Podlaskiej Jubileusz 40-lecia istnienia obchodzi Akademia Podlaska - uczelnia, która odmieniła oblicze Siedlec. czytaj str. 8 Wawrzyny Siedleckie Już po raz drugi wręczone zostały nagrody

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo