HARMONIA I RÓWNOWAGA Doskonalenie systemu zarządzania w celu budowania wartości firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONIA I RÓWNOWAGA Doskonalenie systemu zarządzania w celu budowania wartości firmy"

Transkrypt

1 HARMONIA I RÓWNOWAGA Doskonalenie systemu zarządzania w celu budowania wartości firmy

2 INNOWACYJNE podejście do doskonalenia systemu zarządzania poprzez zapewnienie jego KOMPLETNOŚCI I SPÓJNOŚCI, jako sposób na zwiększenie efektywności firmy.

3 SYSTEM ZARZĄDZANIA to:

4 Proponujemy: AUDYT O - PIERWSZY KROK NA DRODZE DO HARMONIJNEGO ROZWOJU FIRMY I INNOWACJI Analiza potrzeb, możliwości i punktów krytycznych w Twojej firmie jako wstęp do innowacji w zarządzaniu.

5 Wychodząc od prezentacji panujących stereotypów wskazujemy, że identyfikacja problemów i potrzeb w obszarze zarządzania jest w istocie szansą na rozwój. (str. 6-12) Przekonujemy, że warto wspólnie z nami przeanalizować sprawność funkcjonowania Twojej firmy, aby określić obszary rozwoju, a w razie potrzeby znaleźć innowacyjne rozwiązania problemów. (str ) A wszystko zaczynając już od Audytu 0. Po prostu czarno na białym. (str )

6 PROBLEMY I POTRZEBY 6 Technologie informacyjne (IT) mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu większością współczesnych przedsiębiorstw. [ ] zmieniają modele biznesowe i stanowią fundament nowych przewag konkurencyjnych. Rola nowych technologii jako katalizatorów rozwoju gospodarki usług i znaczenie efektywności ich wykorzystania w trakcie budowy wartości przedsiębiorstwa Remigiusz Orzechowski ALE Skończył się czas uzyskiwania "łatwej" przewagi konkurencyjnej w oparciu o systemy informatyczne. Wartość, którą IT dodaje do biznesu, jest uzależniona od stopnia, w jakim jest ono dopasowane do strategii przedsiębiorstwa.[ ] Konieczne jest przetłumaczenie strategii przedsiębiorstwa na stwierdzenia, które IT zrozumie. Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwie Remigiusz Orzechowski

7 7 Właściwa korelacja pomiędzy zarządzaniem, innowacyjnością i wykorzystaniem nowych technologii prowadzi firmy do sukcesu. KLIKNIJ i przeczytaj cały artykuł Zagrożeniem dla rozwoju Twojej firmy jest nie tyle brak inwestycji, co źle dobrane i nieodpowiednio zarządzane systemy. Wartość, jaką dane rozwiązanie dodaje do przedsiębiorstwa zależy od tego, na ile jest ono dopasowane do strategii firmy. Dlatego tak ważna jest dziś rola konsultingu poprzedzającego wdrożenie nowych rozwiązań lub zakup systemów informatycznych.

8 PROBLEMY I POTRZEBY 8 Dotacje na innowacje? Tak, ale tylko inteligentne! Rozwój wymaga poznania swoich słabych punktów i potrzeb, zbudowania planu długofalowego działania oraz wyposażenia w odpowiednie narzędzia do ich realizacji i kontroli efektów. To właśnie jest produkt naszego partnerskiego działania. W ten właśnie sposób, dzięki wspólnej pracy rodzą się innowacyjne rozwiązania. Cały artykuł przeczytasz tutaj W roku 2013 zakończył się program unijnego dofinansowania znany jako Innowacyjna Gospodarka. W latach wsparcie unijne kierowane będzie do tych firm oraz jednostek badawczych, które wykażą się nie tylko pomysłowością, ale także praktycznym i komercyjnym zastosowaniem swoich idei. Wsparcie unijne będzie kierowane głównie na te obszary, które mają potencjał rozwojowy, jego celem ma być pobudzanie innowacyjności a nie tylko rozwoju.

9 PROBLEMY I POTRZEBY 9 Organizacja, która nie potrafi się zmieniać i komunikować tych zmian swojemu otoczeniu, przestaje liczyć się w nowoczesnej gospodarce. Wprowadzanie zmian organizacyjnych w firmie Niespójne informacje o rentowności w zależności od źródła danych (co innego mówią w sprzedaży, co innego w księgowości). Brak miar efektywności realizowanych procesów (handlowiec wykonał w tym tygodniu 28 rozmów z kontrahentami to dużo, czy mało?). Efektywność realizowanych procesów spada zamiast wzrastać pomimo wprowadzanych systemów motywacyjnych. Słabe punkty i braki muszą być analizowane w kontekście całego systemu zarządzania, aby móc zajrzeć pod powierzchnię, poznać głębię problemu i dopiero na tej podstawie określić cele koniecznych zmian.

10 PROBLEMY I POTRZEBY 10 Wydatki przedsiębiorstw na technologie informacyjne są wysokie. Wynoszą od 2 do 15% przychodów oraz do 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Jednak nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wiele badań potwierdza, że większość projektów IT jest nieudanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niezadowalający poziom zarządzania IT w przedsiębiorstwach. nr. 3 Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwach Niezadowalający stan IT w przedsiębiorstwach objawia się poprzez: brak wspólnego języka między menedżerami biznesowymi i IT, oderwane od siebie planowanie biznesowe i IT, planowanie IT skupiające się na technologii, zamiast na bezpośrednim wspieraniu realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, zarządzanie działem IT w sposób, który nie realizuje wymagań biznesu, pozostawienie kosztów IT bez należytej kontroli i na zbyt wysokim poziomie, co owocuje niskim zwrotem z inwestycji w IT.

11 PROBLEMY I POTRZEBY 11 Konkurencyjność rynku nasila się, a złożoność problemów z jakimi stykają się przedsiębiorstwa wymusza stwarzanie odpowiednich narzędzi, które zapewnią skuteczne nawigowanie firmą w morzu informacji, zależności, uwarunkowań. Kliknij, by przeczytać więcej Zagrożenia wynikające z braku narzędzi controllingu wspomagających procesy decyzyjne: brak aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorstwa, czasochłonność związana z analizą dużej ilości danych oraz budżetów, utrudnienie lub nawet brak możliwości tworzenia prognoz, wydłużenie czasu reakcji w przypadku pojawienia się niekorzystnych tendencji, brak kontroli nad kosztami w przedsiębiorstwie.

12 PROBLEMY I POTRZEBY 12 A teraz zadaj sobie następujące pytania Czy masz określone zasady powiązania celów, odpowiedzialności i motywacji? Czy wiesz na czym polega Twoja przewaga konkurencyjna w zarządzaniu? Czy znasz wąskie gardła w kluczowych procesach w Twojej firmie? Czy masz spisane długoterminowe cele? Czy wiesz, z ilu systemów informatycznych korzystasz? Czy znasz swoje potrzeby w zakresie IT? Czy wiesz gdzie tkwią ograniczenia w posiadanych już zasobach? jeśli chociaż na 3 z tych pytań odpowiedziałeś NIE przejdź do części niebieskiej i poznaj nas bliżej.

13 PARTNERSTWO 3 FIRM 13 Przeczytaj o partnerstwie naszych 3 firm Reprezentujemy firmy partnerskie, które współdziałają ze sobą na polu doradztwa gospodarczego oraz IT. Specjalizujemy się w doradztwie, konsultingu i dedykowanych rozwiązaniach IT dla biznesu. Pracujemy według wspólnie ustalonych schematów, na bazie wspólnie wypracowanych dokumentów i formularzy. Nie oferujemy standardowego produktu w opakowaniu - szyjemy rozwiązanie na miarę, stworzone w oparciu o szczegółową analizę potrzeb i punktów krytycznych w Twojej firmie. Działamy kompleksowo w kręgu zaufanych i znanych firm partnerskich.

14 PARTNERSTWO 3 FIRM 14 Co nasze partnerstwo oznacza dla Ciebie? Oszczędność czasu, a co za tym idzie pieniędzy ponieważ nie oferujemy tego, co mamy, ale dokładnie to, czego potrzebujesz. Gwarancję kompleksowej usługi. Szeroki dostęp do ekspertów różnej specjalizacji.

15 PARTNERSTWO 3 FIRM 15 DORADZTWO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA POLINVEST Sp. z o.o. należy do grona najbardziej doświadczonych polskich firm realizujących usługi doradztwa gospodarczego. Od 1989 r. aktywnie wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i osiąganiu zamierzonych celów. Realizujemy projekty doradcze z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania, marketingu oraz prawa. Wypracowaliśmy własne narzędzia, dzięki którym możliwa jest konsolidacja wszystkich działań zmierzających do usprawnienia Systemu Zarządzania w Twojej firmie. Jesteśmy powiązani także z POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. oraz Kancelarią Prawną Grzegorz Samitowski. Ścisła współpraca członków Grupy pozwala dostarczać Klientom profesjonalną usługę doradztwa gospodarczego. O tym jak i z kim pracujemy przeczytaj tutaj

16 PARTNERSTWO 3 FIRM 16 Kto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie. Polinvest i MPEC Kraków S.A Problem MPEC na początku współpracy był przedsiębiorstwem państwowym i nie dysponował niezbędnymi narzędziami zarządzania, ani środkami finansowymi dla zmodernizowania systemu ciepłowniczego. Cel Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną przy zapewnieniu finansowania na dalszy rozwój. Nasz udział Opracowanie strategii i programu restrukturyzacji Spółki oraz studiów wykonalności dla pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej i Rządu Stanów Zjednoczonych. Efekt Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. Pozyskanie finansowania ze środków Rządu USA na zdobycie nowych klientów. Pozyskanie nowych klientów, utworzenie nowych spółek z udziałem MPEC i poprawa efektywności działania. Pozyskanie pierwszej w Polsce dotacji na modernizację systemu ciepłowniczego.

17 PARTNERSTWO 3 FIRM 17 DEDYKOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE 695 menedżerów przedsiębiorstw z całego świata wskazało, że najważniejszą drogą prowadzącą do poprawy efektywności wykorzystania IT jest lepsze dopasowanie biznes-it. - "IT Governance Global Status Report 2006 Pricewater-houseCoopers na zlecenie IT Governance Institute Dobre dopasowanie biznes - IT wpływa na działalność przedsiębiorstwa na trzy główne sposoby: -zwiększa efektywność inwestycji w IT, -pomaga zdobywać przewagę konkurencyjną dzięki odpowiedniemu zastosowaniu IT, - zapewnia elastyczne reagowanie systemu informacyjnego firmy na nowe możliwości biznesowe i technologiczne. W 3Soft od ponad 10 lat projektujemy i wytwarzamy niestandardowe rozwiązania informatyczne dopasowane do Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji. Naszym celem jest, aby IT zmieniło swoją rolę w Twojej firmie od reaktywnego dostawcy usług do proaktywnego partnera wykorzystującego wiedzę o firmie i procesach w niej zachodzących. Odkryj nas tutaj

18 PARTNERSTWO 3 FIRM 18 3Soft i J. Lauritzen Kto / Firma założona w 1884 roku w Danii - ponad 125 lat w transporcie morskim, wiodący dostawca rozwiązań dla transportu morskiego. Problem / Jeden, wiarygodny partner IT w obszarze oprogramowania dedykowanego, gwarantujący rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Cel/ Realizacja innowacyjnych projektów optymalizujących kluczowe działania np. optymalizacja technologii przepompowywania gazem pośrednim. Nasza udział / Realizacja innowacyjnych projektów optymalizujących kluczowe działania np. optymalizacja technologii przepompowywania gazem pośrednim. Efekt / 3Soft standardem dla Lauritzena w obszarze dedykowanego oprogramowania. Kompleksowa obsługa wszystkich spółek holdingu. Integracja wielu systemów w heterogenicznym środowisku (złożona architektura). To tylko jeden z sukcesów...o pozostałych przeczytasz tutaj

19 PARTNERSTWO 3 FIRM 19 DORADZTWO I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W CONTROLLINGU Firma powstała w 1990 roku w Katowicach i od początku swej działalności świadczy usługi doradcze. Od końca lat 90-tych CONSORG rozwija autorskie rozwiązania informatyczne oparte o technologię Microsoft i IBM. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu: systemów controllingu, systemów wspomagających zarządzanie grupą kapitałową. Oferowane rozwiązania oparte są na platformie CONSORG BI Studio i są to: CONSORG BI Standard zestaw aplikacji biznesowych z zakresu: monitoringu finansowego, finansów, sprzedaży, zapasów i HR, CONSORG BI Controlling - rozwiązanie wspomagające budżetowanie oraz controlling najistotniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, CONSORG Dominium CPM rozwiązanie wspierające zarządzanie grupą kapitałową. Od 2009 roku CONSORG należy do Grupy Kapitałowej BPSC, a w 2011 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Szczegółową ofertę poznasz tutaj

20 PARTNERSTWO 3 FIRM 20 CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O.O Kto Ceramika Paradyż Sp. z o.o - firma 23 letnim doświadczeniem produkcyjnym oparta na polskim kapitale, działająca w Polsce i 40 krajach zagranicznych. Problem Optymalizacja kosztów produkcji, wsparcie sprzedaży oraz monitoring finansowy (budżetowanie). Cel Dostarczenie rozwiązań biznesowych oraz integracja z istniejącymi systemami. Nasza udział Wdrożenie systemu B.I (hurtownia danych, kokpit menadżerski dla Działu Sprzedaży, moduł budżetowania). Efekt Budżetowanie całej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Wsparcie sprzedaży i optymalizacja produkcji poprzez dokładną i szybką analizę danych. Skrócenia czasu reakcji na potrzeby rynku. Opisy naszych wdrożeń przeczytasz tutaj

21 NA POCZĄTEK - AUDYT 0 21 A teraz czarno na białym Wystarczy zacząć od Adytu 0.

22 NA POCZĄTEK - AUDYT 0 22 Nasz produkt dla Ciebie AUDYT 0 Audyt 0 to nasz autorski projekt. To wstępne, niezależne i obiektywne badanie oraz ocena funkcjonowania Twojego systemu zarządzania, obejmująca podstawową analizę potrzeb, możliwości i punktów krytycznych. Jest pierwszym elementem całego procesu, który może nastąpić w efekcie rekomendacji poaudytowej. W ten sposób razem postawimy właściwe pytania dotyczące Twojej firmy. A to pierwszy krok do znalezienia odpowiedzi, które umożliwią Ci rozwój oraz innowacje

23 NA POCZĄTEK - AUDYT 0 23 Audyt 0 to element CSI (Consulting &Solution Implementation) czyli modelu biznesowego, jaki stosujemy w naszych firmach. CSI to: Doradztwo precyzyjne rozpoznanie potrzeb i możliwości Rozwiązanie kompleksowa odpowiedź na zdefiniowane potrzeby Wdrożenie pozytywne przyjęcie kluczowe dla osiągnięcia założonych celów

24 NA POCZĄTEK - AUDYT 0 25 PIERWSZY KROK DO ZMIANY NA LEPSZE WYBÓR WŁAŚCIWEJ DROGI Produktem finalnym przeprowadzonego Audytu 0 jest identyfikacja obszarów, dla których konieczne jest przeprowadzenie ustalenia przyczyn problemu, dla określenia rekomendowanych rozwiązań. Audyt 0 nie rozwiąże Twoich problemów to warunek konieczny, lecz niewystarczający. Dzięki niemu przekonamy się, w jakich obszarach możemy wspomóc działanie Twojej firmy, podpowiemy jak powinien wyglądać następny krok.

25 NA POCZĄTEK - AUDYT 0 24 TY: Jeśli chcesz, żeby w Twojej firmie za darmo został przeprowadzony Audyt 0, kliknij w ołówek i wypełnij ankietę: MY: Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie.

26 NIE WYPEŁNIŁEŚ ANKIETY? ZANIM ZAMKNIESZ TĘ PREZENTACJĘ... Zadzwoń lub napisz do nas: Zorganizujemy spotkanie, na którym ustalimy i sklasyfikujemy Twoje potrzeby. Konsultanci z naszych firm przeprowadzą u Ciebie za darmo Audyt 0. Na podstawie wyników audytu ustalimy jakie będą nasze dalsze kroki.

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Business intelligence

Business intelligence NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 30 PAŹDZIERNIKA 2009 Business intelligence Samo ERP już nie wystarcza Transformacje biznesu z wykorzystaniem BI Budżetowanie bez arkusza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo